«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»"

Transcript

1 Διακήρυξη για τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε150019

2 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία ΛΑΡΚΟ («ΕΤΑΙΡΙΑ») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου («ΑΝΑΔΟΧΟΣ») με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να αναλάβει τη «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της» στο Μαρούσι Αττικής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι: κατέχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2518/97: Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις των προσώπων αυτών και άλλες διατάξεις και Ν.3707/08: Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. διαθέτουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική εμπειρία στη φύλαξη χώρων και εγκαταστάσεων ή σε άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., που βρίσκονται στην λεωφόρο Κηφισίας 81-83, στο Μαρούσι Αττικής. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φρουρεί τις ανωτέρω εγκαταστάσεις όλο το 24ωρο, για 365 ημέρες το χρόνο, με ένα (1) φρουρό ανά βάρδια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκπαιδεύσει το προσωπικό φύλαξης, το οποίο θα επιλεχθεί από τον ίδιο, δίχως πρόσθετη αμοιβή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει δικαίωμα να ζητά, κατά την κρίση της, συνεργασία με τη διεύθυνση ασφαλείας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Γενικά καθήκοντα αντικατάσταση φρουρού, σε Μεταξύ άλλων, ο φύλακας: Υποχρεούται κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του να είναι ένστολος, νηφάλιος και ποτέ υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ουσιών. Επίσης, υποχρεούται να διατηρεί το χώρο παραμονής του καθαρό, να είναι ευπρεπής και με ευγενική συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. Οφείλει να παραμένει στο χώρο των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων καθ όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Επίσης, ποτέ και για κανένα λόγο δεν αποχωρεί από το χώρο φύλαξης, εάν δεν έρθει αντικαταστάτης του. Εκτελεί πιστά τα ιδιαίτερα καθήκοντα, που του έχει αναθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου. Συνεργάζεται αρμονικά με τους αρμόδιους της Εταιρίας και τηρεί τις υποδείξεις των Αρχών. 1

3 1.2. Ειδικά καθήκοντα Μεταξύ άλλων, ο φύλακας: Με την έναρξη της υπηρεσίας θα πραγματοποιεί γενικό έλεγχο του φυλασσόμενου χώρου. Θα περιπολεί τους χώρους για πιθανή διάρρηξη, δολιοφθορές και άλλες άνομες πράξεις. Θα ελέγχει κάθε επισκέπτη που ζητά να δει οποιονδήποτε εργαζόμενο στην ΕΤΑΙΡΙΑ, οποιαδήποτε ιεραρχικά θέση κατέχει, και, με την άδεια αυτού, θα καταγράφει τα στοιχεία του και θα συνοδεύει τον επισκέπτη στον εργαζόμενο. Θα καταγράφει σε ειδικό βιβλίο άτομα εκτός της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που θα προσέρχονται για εργασίες συντήρησης του κτιρίου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, απολυμαντές κλπ), για παραδόσεις διαφόρων υλικών καθώς και τις καθαρίστριες του κτιρίου. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα επιτρέπει την είσοδο μόνο στους διευθυντές, καταγράφοντας την ώρα άφιξης και αναχώρησής τους. Σε οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο θα επιτρέπει την είσοδο μόνο αν αυτός προσκομίζει γραπτή άδεια εισόδου. Θα αποτρέπει το παρκάρισμα στην πρόσοψη του κτιρίου σε άσχετους με την ΕΤΑΙΡΙΑ οδηγούς, θα το επιτρέπει δε σε επισκέπτες έχοντες την κατάλληλη άδεια, διευθετώντας τα οχήματά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα είναι υπεύθυνος για το κλείσιμο τυχόν ανοιχτών παραθύρων, κλιματιστικών και φώτων μετά το πέρας του ωραρίου και για την ασφάλιση και απασφάλιση των θυρών διαφυγής, αναλόγως του ωραρίου. Κατά τη βραδυνή βάρδια, θα πρέπει να ελέγχει ανά δίωρο όλο το κτίριο καθώς και τα κλιματιστικά στο χώρο του COMPUTER ROOM. Οι περιπολίες θα πυκνώνουν χρονικά σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων. Θα περιπολεί πλήρως εξοπλισμένος (με ασύρματη συσκευή επικοινωνίας VHF, κινητό τηλέφωνο, επαγγελματικό φακό, σφυρίχτρα και άλλα κατάλληλα εξαρτήματα). Εάν παρουσιαστεί κάποια απειλή θα ειδοποιεί τους υπεύθυνους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς και το κέντρο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αυτό με τη σειρά του ειδοποιεί τα αρμόδια κρατικά όργανα (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική κ.λπ.). 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της σύμβασης που θα συνταχθεί ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (ΟPTION) από πλευράς της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, τιμές και συμφωνίες. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης που θα υπογραφεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά τη λήξη του συμφωνητικού ή τη λήξη της OPTION. 2

4 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία του Κράτους, καθώς και τις αποφάσεις και διαταγές των Αστυνομικών και λοιπών Διοικητικών Αρχών του Κράτους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι μοναδικός υπεύθυνος απέναντι στην Πολιτεία και τις Αρχές, για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση. Δηλώνει δε απερίφραστα πως αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα ανωτέρω σε όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες της Εργολαβίας και πως θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση όλων των ανωτέρω. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και το προσωπικό άλλων Εργολάβων, διαφυλάσσοντας έτσι την απαιτούμενη άριστη σχέση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, τη συμπεριφορά, ή εν γένει τη συνεργασία με την ΕΤΑΙΡΙΑ και το προσωπικό της, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα μέτρα ή να το αντικαθιστά με άλλο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να μεταβιβάζει τις παρατηρήσεις των αρμοδίων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σχετικά με την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, πληροφορίες και το έγγραφο υλικό στο προσωπικό του και να ελέγχει την εφαρμογή του περιεχομένου αυτών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του οφείλουν να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας Έργου και Εργαζομένων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τη μέριμνα, ευθύνη και τις δαπάνες για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του, θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως τις συνθήκες στους χώρους διεξαγωγής της δραστηριότητας, θα δηλώσουν ότι τους έχουν επισκεφθεί και ότι μπορούν να εκτελέσουν τη δραστηριότητα (φύση, μεθοδολογία κλπ.) και επίσης θα δηλώσουν ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της φύσεως της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής της καθώς και από κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση. 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό του να είναι ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να ευρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτόν, η δε ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Οι απολαβές του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτόν (τακτικές, υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές κλπ.). Η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία σχέση θα έχει με τα εργασιακά θέματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Θα απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, από τον Ανάδοχο, προσωπικού που προέρχεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. 3

5 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την αποκλειστική επίβλεψη και διεύθυνση της εκτέλεσης του έργου και θα ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν συμβεί από τον ίδιο ή το προσωπικό του, εις βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή Τρίτων, την οποία πρέπει να αποκαθιστά αμέσως ή να αποζημιώνει τους ζημιωθέντες. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσόν των σχετικών δαπανών από το ποσόν που πρόκειται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο άμεσο μέλλον. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος Αστικά και Ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα Εργαζόμενου ή Τρίτου που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση του έργου ή μέρος αυτού καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει ακέραια την ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν και σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (κλοπές, καταστροφές κλπ.) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για την ζημιά που υπέστη από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αποδέχεται πιστοποιημένα πρόστιμα εις βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από τις Δημόσιες Εποπτικές Αρχές, που θα οφείλονται στη μη τήρηση των υποχρεώσεών του και τα οποία θα παρακρατούνται από την πληρωμή ή θα διεκδικούνται δικαστικά. 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ορίσει πριν την έναρξη του έργου, Υπεύθυνο Εκπρόσωπό του ο οποίος θα επιβλέπει το έργο. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα ευρίσκεται υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Εκπροσώπου του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η σχετική ειδοποίηση. Η εγκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο χώρο του έργου θα γίνει μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω χρονικών ορίων δίνει τη δυνατότητα στον Εργοδότη να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε άλλον. Με την εγκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο χώρο του Έργου, θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που υπογράφεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τον Αρμόδιο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αναλάβει αμέσως εργασία. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες εγκατάστασης. Στην περίπτωση που δεν θα τηρηθούν αυτές, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα είναι υποχρεωμένη, με την υπογραφή του συμφωνητικού να ορίσει Αρμόδιο του Έργου, ο οποίος θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες του παρόντος Άρθρου, θα συνεννοείται με τον 4

6 ΑΝΑΔΟΧΟ, για το πρόγραμμα εξέλιξης των εργασιών της Εργολαβίας, και θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η ανάθεση θα γίνει δια της υπογραφής σύμβασης, όπου θα περιγράφονται οι όροι της συνεργασίας με βάση την παρούσα διακήρυξη. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θα είναι το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι όροι του οποίου πρέπει να τηρούνται επακριβώς Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα θεωρείται έκπτωτος: όταν δεν θα τηρούνται όλοι οι όροι της σύμβασης οι οποίοι θα θεωρούνται ουσιώδεις. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή απουσίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πριν την λήξη της ισχύος του συμφωνητικού, κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να συμβληθεί με άλλον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΙΑ την επιπλέον διαφορά της δαπάνης για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι ολοκλήρωσης του έργου και τη λήξη του συμφωνητικού, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ επιφυλασσόμενης για κάθε περαιτέρω αξίωσή της από την πρόωρη αποχώρηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Επίσης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ως ποινική ρήτρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θα θεωρούνται ουσιώδεις. Μη άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί και σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας και κατά την κρίση της το συμφωνητικό αζημίως για αυτήν, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Αρμοδίου της, προθεσμίας ενός (1) μηνός. Ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κάθε διαφορά που αφορά τη συνεργασία, καθώς και κάθε Αγωγή, Αξίωση ή Απαίτηση, θα εισάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Συμφωνείται αμετάκλητα ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του δεν θα έχει την παραμικρή απαίτηση από την ΕΤΑΙΡΙΑ σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά όγκο περισσότερο ή λιγότερο απ ότι έχει συμφωνηθεί. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιλέξει τον Ανάδοχο κατά την απόλυτη κρίση της και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργείται από αυτούς τους λόγους οποιοδήποτε δικαίωμα των συμμετεχόντων έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 5

7 Πριν την κατάθεση της προσφοράς είναι απολύτως απαραίτητο ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο του έργου για την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου, την αναγνώριση και την αποδοχή των συνθηκών εργασίας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών σε οποιονδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει το διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει οποτεδήποτε χωρίς να δημιουργείται καμιά υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυόμενης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως λόγω της μη κατακυρώσεως του Έργου σε αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να μεταθέσει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της, καθώς και αιτιολογημένα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αναστολή των εργασιών φύλαξης που προκύπτουν από τη σύμβαση. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντες όλων των όρων της διακήρυξης. 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία θα εννοούνται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία θα επηρεάσουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, επαναστάσεις κλπ. Προς τούτο θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Καταγραφής του γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των περιστατικών ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει με σχετικό γραπτό μήνυμά του και χωρίς καθυστέρηση το άλλο μέρος. Αν η ανωτέρα βία προβλέπεται να διαρκέσει αποδεδειγμένα περισσότερο από δύο μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα δύνανται να καταγγείλουν αζημίως το συμφωνητικό, διατηρουμένων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται κάθε μήνα μετά από Πιστοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το τίμημα είναι αυτό που προκύπτει από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του συγκεκριμένου μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που θα υποβάλει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την προσφορά του. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο μετά την προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας. 6

8 Τυχόν Φ.Π.Α. θα βαρύνει την ΕΤΑΙΡΙΑ. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ). Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψιν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν μεν υπέρ του οποίου εγένετο η κατακύρωση, μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μετά την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οποιοσδήποτε υποψήφιος κληθεί να υπογράψει σύμβαση και δεν προσέλθει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, ως ποινική ρήτρα Σε περίπτωση ανάληψης του έργου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στην ΕΤΑΙΡΙΑ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της συνολικής αξίας του έργου και με ημερομηνία λήξης τρεις μήνες μετά τη λήξη του συμφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση του έργου θα αποδοθεί στο δικαιούχο αμέσως μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, όποτε θα γίνει και η οριστική εκκαθάριση μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για όλα τα θέματα που αφορούν τη συνολική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με το συμφωνητικό που θα υπογραφεί και αφού έχει προσκομίσει βεβαιώσεις εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του. 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και ευκρινώς, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: Η φράση «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται με κεφαλαία γράμματα ως εξής: «ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» Η ένδειξη: «Προσφορά για τη διακήρυξη Ε150019: ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Στο επάνω μέρος αριστερά του φακέλου η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το τηλέφωνό του (σταθερό κινητό). Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, από πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία είναι προς τούτο νόμιμα εξουσιοδοτημένα. 7

9 Ο κλειστός φάκελος της προσφοράς που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος, θα περιέχει: Πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος. Περιγραφή του επαγγελματικού του αντικειμένου. Κατάλογος παρόμοιων έργων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εργασίας, ότι αποδέχεται τις συνθήκες εργασίας και ότι μπορεί να εκτελέσει την δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου παραιτείται από κάθε μελλοντική ένσταση. Οικονομική Προσφορά. 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι τιμές των προσφορών πρέπει να ισχύουν έως 90 ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα παραμείνουν σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας μέχρι την Οριστική Παραλαβή. 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 81-83, Μαρούσι 15124, 1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών, καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, από ώρα έως 14.30, αρμόδιος κ. Απ. Πατουσιάς, τηλ Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους θα δίδονται από τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, από τον κ. Κων/νο Μπαλιάλιο (τηλέφωνα επικοινωνίας ) και ώρες 08:30 έως 16:00. Η επίσκεψη στο χώρο των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον ανωτέρω. Μαρούσι

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β140339 - 2 - Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 21/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07/11/2014 06/11/2015, /2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 22/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609

Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Πρασσά 210-5281009 email: dikgraf_gram@doatap.gr Αθήνα, 1/11/13 Αρ. Πρωτ. 18609 13PROC001695937

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03-06- 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 6866 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 03 /2013 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα