Σόμπες για Pellet. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σόμπες για Pellet. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & συντήρησης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & συντήρησης Μοντέλο Marmolada Σόμπα για Pellet Το παρόν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, θα πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς για κάθε περαιτέρω συμβουλευτική ανάγνωση και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπ όψιν πριν τη χρήση της σόμπας Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 1

2 Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 2

3 Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση στην αγορά των προϊόντων μας και θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες που αφορούν το σωστό τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης τους Αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του προϊόντος, θα πρέπει να παραδοθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης στο χρήστη, ο οποίος πρέπει να το διατηρήσει επιμελώς για κάθε περαιτέρω συμβουλευτική ανάγνωση. Το ίδιο εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να συνοδεύει τη συσκευή σε περίπτωση που αυτή πουληθεί ή μεταφερθεί. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται βάσει των ισχυόντων προτύπων και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού προσώπων, ζώων και/ή ζημίας αντικειμένων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής Η ευθύνη για τις ενέργειες εγκατάστασης της σόμπας βαρύνουν τον εγκαταστάτη απ τον οποίο ζητείται να κάνει το σχετικό έλεγχο του καπναγωγού, του αγωγού αναρρόφησης του αέρα και της σωστής τοποθέτησης της συσκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 3

4 Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 4

5 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια και την εγκατάσταση Εγκατάσταση Τοποθέτηση της σόμπας Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση στον καπναγωγό Σύνδεση εκκένωσης καυσαερίων Εγκατάσταση αγωγού αναρρόφησης καύσιμου αέρα Τεχνικά χαρακτηριστικά καυσίμου Τεχνικά χαρακτηριστικά Πίνακας ελέγχου Έναυση και σβήσιμο της σόμπας Άμεσες εντολές Ρύθμιση της θερμοκρασίας/ισχύος Λειτουργία ECO Προχωρημένες λειτουργίες Μενού Ημερομηνίας και Ώρας Λειτουργία Χρονοδιακόπτη (Προγραμματισμός) Λειτουργία Sleep Λειτουργία ρυθμίσεων Δοσολογία Pellet Φόρτιση κοχλία Καθαρισμός Συναγερμός Τηλεχειριστήριο Καθαρισμός της σόμπας Τακτικός καθαρισμός Περιοδικός καθαρισμός Εγγύηση Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 5

6 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια και την εγκατάσταση Κατά την εγκατάσταση της σόμπας θα πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς όσον αφορά στην εκκένωση καυσαερίων με καπναγωγό. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν ότι η εγκατάσταση και η δοκιμή της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όσον αφορά στη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος και το οποίο επιπλέον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί η απόδοση ελκυσμού του καπναγωγού, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της καύσης. Σε αντίθετη περίπτωση η σόμπα δεν καλύπτεται από εγγύηση. Δεν θα πρέπει τη συσκευή να την εγκαθιστά ο χρήστης από μόνος του και θα πρέπει όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να έχουν τηρηθεί κατά την εγκατάσταση της συσκευής". Η τακτική συντήρηση της συσκευής και της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο, από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση εκπίπτει για όλο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν καλυμμένη από εγγύηση η συσκευή. Καθόσον η σόμπα καταναλώνει αέρα για την καύση, θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη σημείου αναρρόφησης αέρα στο εσωτερικό του χώρου εγκατάστασης της συσκευής (βλ. κεφάλαιο 1.5) Πριν από κάθε έναυση βεβαιωθείτε ότι η εστία έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει γεμίσει με στάχτη ή pellet, όπως επίσης και ότι η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο έχει γίνει σωστά και ότι η θύρα της σόμπας είναι ασφαλισμένη ακόμη και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 6

7 Σε περίπτωση λανθασμένης έναυσης μην επαναλάβετε τη διαδικασία εάν πρώτα δεν αφαιρέσετε το συσσωρευμένο στην εστία pellet. Θυμηθείτε να απομακρύνετε από το σωλήνα εκκένωσης τον αισθητήρα χώρου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας. Κατά την αρχική έναυση μπορεί να υπάρχει διαφυγή κακοσμίας η οποία οφείλεται σε υπερθέρμανση των βαμμένων τμημάτων. Συνιστάται να μην παραμένετε στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή και να αερίζετε αυτόν. Για την καλή λειτουργία βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός εκκένωσης των καυσαερίων δεν είναι μπλοκαρισμένος και ότι η συσκευή συντηρείται τακτικά. Πριν την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η σόμπα μπορεί να αντέξει το βάρος. Τοποθετήστε μια προστατευτική πλάκα για το πάτωμα ως βάση για τη σόμπα, ιδιαιτέρως εάν πρόκειται για δάπεδο από εύφλεκτο υλικό (πχ παρκέ ή μοκέτα) και η οποία θα πρέπει να προεξέχει από τη σόμπα τουλάχιστον 25/30 cm. Συνιστάται να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 25 cm μεταξύ των πλαϊνών της σόμπας καθώς και από πιθανά εύφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα ταπετσαρίες, κλπ. Η ίδια προσοχή πρέπει να δίνεται και όσον αφορά υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως έπιπλα, πολυθρόνες, κουρτίνες και γενικά άλλα στοιχεία διακόσμησης. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε στενούς χώρους (εντοιχισμός) ή με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα σ' αυτήν. Η έλλειψη ελκυσμού από μέρους των καπναγωγών, η παρεμπόδιση ή η φραγή της εισαγωγής του αέρα στην εστία, αλλοιώνουν τη λειτουργία της συσκευής με αποτέλεσμα λόγω της καθυστέρησης της έναρξης της καύσης να δίνεται λανθασμένη εντολή για προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας pellet στην εστία. Η υπερβολική ποσότητα καπνού στο χώρο καύσης μπορεί να προκαλέσει την αυτόματη ανάφλεξη των υπαρχόντων αερίων μέσω βίαιης φλόγας. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα της σόμπας. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση της φλόγας. Όταν η σόμπα είναι σε λειτουργία, δεν θα πρέπει να ακουμπάτε πάνω στο γυαλί ούτε στη λαβή της πόρτας. Μην αφήνετε παιδιά κοντά στη σόμπα, όταν αυτή είναι σε λειτουργία, καθόσον υπάρχει κίνδυνος σοβαρών εγκαυμάτων. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 7

8 Μην επεμβαίνετε στη σόμπα. Επιτρέπονται μόνο οι διαδικασίες που αφορούν στην κανονική της χρήση ή οι διαδικασίες που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο για την επίλυση μικρών προβλημάτων. Όταν η βίδα είναι εν κινήσει μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας μεταξύ της έλικας και του ελικοειδούς σωλήνα (παρ' όλο που υπάρχει προστασία). Σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρεθεί ένα ξένο σώμα το οποίο έχει σφηνώσει, θυμηθείτε ότι πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε τη σόμπα από το ηλεκτρικό δίκτυο βγάζοντας την πρίζα. Η φάση της αυτόματης έναυσης της σόμπας είναι η πιο πολύπλοκη, για το λόγο αυτό και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων, συνιστάται να διατηρείτε την εστία πάντα καθαρή. Για την καλή λειτουργία της σόμπας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο pellet ξύλου διαμέτρου 6 mm, πιστοποιημένης ποιότητος. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να υποστούν μεταβολές βάσει των συνθηκών εγκατάστασης και του χρησιμοποιούμενου. Αποφεύγετε το στέγνωμα των ρούχων ακουμπώντας τα πάνω στη σόμπα. Μην στεγνώνετε τα ρούχα ακουμπώντας τα μπροστά στη σόμπα σε απόσταση μικρότερη των 2 (δύο) μέτρων. Μην ανοίγετε την θύρα της σόμπας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μην χρησιμοποιείτε τη φλόγα της σόμπας για την έναυση π.χ τσιγάρων, κεριών, κ.λ.π. Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα ως αποτεφρωτήρα για παράδειγμα για χαρτιά, πλαστικά, χαρτόνια, περιοδικά, εφημερίδες, κλπ. Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ύλες διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται. 2 Εγκατάσταση 2.1 Τοποθέτηση της σόμπας Συνιστούμε την τοποθέτηση της σόμπας κοντά σε έναν καπναγωγό, σε σχετικά κεντρικό σημείο του χώρου που πρέπει να θερμάνετε, για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης κατανομής της θερμότητας και τη βέλτιστη απόδοση της σόμπας. Τοποθετήστε τη σόμπα σε απόσταση ασφαλείας από άλλα εύφλεκτα υλικά όχι μικρότερη των 25 cm τόσο από τα πλάγια όσο και από το πίσω μέρος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει απόσταση από το δάπεδο, παρ' όλ' αυτά συνιστάται η παρουσία μιας πλάκας για την προστασία του δαπέδου. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 8

9 Επιπλέον συνιστάται όπου είναι δυνατόν, να ληφθεί υπ' όψιν ο απαραίτητος χώρος για τις λειτουργίες συντήρησης. 2.2 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Η σύνδεση της σόμπας στο ηλεκτρικό δίκτυο, γίνεται με πρίζα που διαθέτει γείωση, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι η σωστή για τη συσκευή. Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά τμήματα της σόμπας και δεν συνθλίβεται σε κάποιο σημείο απ' αυτή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη σόμπα, από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης και/ή ελέγχου. 2.3 Σύνδεση στον καπναγωγό Η σύνδεση στον καπναγωγό πρέπει να γίνεται βάσει της πιστοποίησης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία η οποία μπορεί να έχει συνέπειες στη σωστή λειτουργία της σόμπας εάν δεν πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μη τηρώντας όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς, έχουν ως αποτέλεσμα την έκπτωση της εγγύησης. Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική διατομή καθώς και το ύψος του καπναγωγού επιτρέπουν να γίνεται ο σωστός ελκυσμός. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι ο καπναγωγός δεν έχει φράξει ή ότι δεν είναι λάθος εγκατεστημένος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στο σημείο σύνδεσης των σωλήνων των καπναγωγών δεν επιτρέπεται η μείωση της διαμέτρου σε σχέση με την προβλεπόμενη έξοδο της σόμπας, μέσω της τοποθέτησης συστολών. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία αποφεύγετε την τοποθέτηση οριζοντίων τμημάτων καθότι μπορεί να γεμίσουν στάχτη με αποτέλεσμα τη μείωση της προβλεπόμενης διατομής. Επιπλέον δεν θα πρέπει να τοποθετείται. μεγάλος αριθμός καμπύλων. Η σύνδεση γενικά των καμπύλων θα πρέπει να γίνεται με σταθερό τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες φορτίου. Όταν η διαδρομή εκκένωσης καυσαερίων είναι μεγαλύτερη των 5 μέτρων και σε συνθήκες μειωμένου Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 9

10 ελκυσμού (παρουσία μεγάλου αριθμού καμπύλων, ακατάλληλα τερματικά εκκένωσης, κ.λ.π) η εκκένωση των καυσαερίων μπορεί να μην είναι η βέλτιστη. Εικόνα1 - Τρόποι εγκατάστασης 2.4 Σύνδεση εκκένωσης καυσαερίων Είναι υποχρεωτικό, η διαδικασία σύνδεσης της εκκένωσης των καυσαερίων να πραγματοποιείται από το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό και βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Η εκκένωση των καυσαερίων μπορεί να συνδεθεί με καπναγωγό στον τοίχο και έξοδο πάνω από τη σκεπή (εκκένωση καυσαερίων Ø 80 mm, μόνο με μία καμπύλη 90 ) ή χωρίς καπναγωγό στον τοίχο (εκκένωση καυσαερίων Ø 80 mm, με δύο καμπύλες 90 ). Η εκκένωση των καυσαερίων πρέπει να γίνεται με τον μικρότερο δυνατό αριθμό καμπύλων και να προεξέχει πάνω από τη σκεπή τουλάχιστον 2 m για την εξασφάλιση, του φυσικού ελκυσμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας του βεντιλατέρ εκκένωσης καυσαερίων ή σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Η σωστή λειτουργία της σόμπας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την εγκατάσταση. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται από τον κατασκευαστή, σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται με σωλήνες εξωτερικά μονωμένους με σιλικονούχα στεγανωτικά, με στηρίγματα, ρακόρ "Τ" και τάπα εκκένωσης. 2.5 Εγκατάσταση αγωγού αναρρόφησης καύσιμου αέρα Η σόμπα λαμβάνει από το περιβάλλον τον απαραίτητο για την καύση αέρα. Αυτός θα πρέπει να αναπληρώνεται στο περιβάλλον μέσω των κατάλληλων οπών εισαγωγής του αέρα, οι οποίες πρέπει να είναι προστατευμένες από σχάρες, όπως αναφέρεται από τον κανονισμό UNI Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 10

11 Θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος για να βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αέρα δεν έχουν φράξει. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι απαραίτητο: να υπάρχει το κατάλληλο άνοιγμα εισαγωγής αέρα τα οριζόντια τμήματα πρέπει να έχουν κλίση >5 και μήκος < 2 μέτρα το κάθετο τμήμα πρέπει να έχει ύψος > 2 μέτρα ο καπναγωγός (σύνδεση με την εκκένωση καυσαερίων) πρέπει να είναι προσβάσιμος συνιστάται η στεγανοποίηση της σύνδεσης του καπναγωγού και του ρακόρ εξόδου καυσαερίων με κόλλα ή άλλο στεγανωτικό αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες συνιστάται να υπάρχει ένας αγωγός εκκένωσης συμπυκνωμάτων και ένας συλλέκτης στάχτης. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά καυσίμου Το pellet είναι ένα προϊόν που αποτελείται από διαφόρους τύπους ξύλου, που έχουν συμπιεστεί μέσω μηχανικών διαδικασιών και σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποτελεσματικότητα και η θερμική ικανότητα της σόμπας μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τον τύπο και την ποιότητα του pellet που χρησιμοποιείται. Για την καλύτερη λειτουργία, συνιστάται η χρήση pellet με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Διαστάσεις Ø 6 mm Μήκος 30mm Μέγιστο ποσοστό υγρασίας 8 9% Το pellet πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον και όχι πολύ κρύο. Συνιστάται να φυλάσσονται μερικά σακιά με pellet σε χώρους όπου η τιμή θερμοκρασίας και υγρασίας είναι αποδεκτή. Το υγρό ή/και κρύο pellet (5 C) μειώνει τη θερμική ικανότητα του καυσίμου και απαιτεί μεγαλύτερη συντήρηση στον καθαρισμό της εστίας και όλου του θαλάμου καύσης. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 11

12 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστη εισαγόμενη θερμική ισχύς Ελάχιστη εισαγόμενη θερμική ισχύς Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς Kw 3.65 Kw Kw 3.34 Kw Απόδοση καύσης στη μέγιστη ισχύ 90.2% Απόδοση καύσης στην ελάχιστη ισχύ 91.4% Περιεκτικότητα δοχείου 20 Kg Μέγιστη αυτονομία 20.83h Μέγιστη κατανάλωση pellet Ελάχιστη κατανάλωση pellet Θερμαινόμενη επιφάνεια 2.6 Kg/h 0.72 Kg/h 200 mq Διαστάσεις μοντ. marmolada (cm) H 100, L100, P 32 Βάρος κενής σόμπας Διαστάσεις εξόδου καυσαερίων Ηλεκτρική απορροφόμενη ισχύς Μέγιστη θερμοκρασία καυσαερίων Μέτρια θερμοκρασία καυσαερίων Ελκυσμός καπναγωγού Ποσότητα αερίων που εκλύονται στη μέγιστη ισχύ 120 Kg 80 mm 100/360 W 156 C 154 C 12Pa 8.6 g/s Ποσότητα αερίων που εκλύονται στην ελάχιστη ισχύ 4.7 g/s Εκπομπές CO2 στη μέγιστη ισχύ % Εκπομπές CO2 στην ελάχιστη ισχύ 5.48% Εκπομπές CO στη μέγιστη ισχύ (13% O2) Εκπομπές CO στην ελάχιστη ισχύ (13% O2) 198.4ppm ppm Οι δοκιμές έχουν γίνει με pellet ξύλου 6 mm και θερμικής ισχύος kj/kg και με υγρασία 6.6% Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 12

13 5 Πίνακας ελέγχου Ο πίνακας ελέγχου (βλ. εικόνα Εικόνα 2) είναι εφοδιασμένος με διακόπτη έναυσης, με το χαρακτηριστικό εικονίδιο και από άλλα 4 πλήκτρα (τα οποία φέρουν λευκό κύκλο) και των οποίων οι λειτουργίες περιγράφονται στην οθόνη δίπλα στο σχετικό πλήκτρο. Πλήκτρο 3 Πλήκτρο 5 Πλήκτρο 1 Πλήκτρο 4 Πλήκτρο 2 Οθόνη Δέκτης IR Εικόνα 2 - Πίνακας ελέγχου 5.1 Έναυση και σβήσιμο της σόμπας Η έναυση (ή το σβήσιμο) της σόμπας γίνεται με το πάτημα του διακόπτη ON/OFF για 2 δευτερόλεπτα (πλήκτρο 5) τουλάχιστον κατά την εμφάνιση στην οθόνη της ένδειξης AVVIO (βλ.εικόνα 4 ). Από τον πίνακα ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης και τότε στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση της σόμπας η οποία μεταβάλλεται σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση (η σόμπα τίθεται σε λειτουργία). Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 13

14 C 1 0 : 2 3 O F F Εικόνα 3 - Οθόνη πριν την έναυση C 1 0 : 2 3 A V V I O Εικόνα 4 - Οθόνη ΕΝΑΥΣΗΣ Λειτουργία Κατάσταση σόμπας Εμφανιζόμενη εγγραφή ACCENSIONE (Έναυση) ON SPEGNIMENTO (Σβήσιμο) OFF SPEGNIMENTO DOPO MANCANZA RETE (Σβήσιμο λόγω έλλειψης ρεύματος) ACCENSIONE DOPO MANCANZA RETE (Έναυση μετά από διακοπή ρεύματος) Ενεργοποιημένη λειτουργία χρονοδιακόπτη Crono Utente (Χρονοδιακόπτης - ρύθμιση χρήστη) Crono P02 (Νο ενεργοποιημένου προγράμματος) Crono Prog (Χρονοδιακόπτης προγραμ.) Ενεργοποιημένη λειτουργία stand-by Sleep 12:30 (επιλεγμένο ωράριο) Ενεργοποιημένο Modem Modem Attivo Ενεργοποιημένη λειτουργία Eco Eco Attivo* Παρουσία προβλημάτων Anomalie** Πίνακας 2 - Εμφανιζόμενα μηνύματα στην οθόνη ΕΝΑΥΣΗΣ * Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει δοθεί εντολή OFF από τον καταναλωτή (ή εάν έχει αποσταλεί εντολή ON). ** Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν υφίσταται τουλάχιστον ένα πρόβλημα. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 14

15 5.2 Άμεσες εντολές Πατώντας ένα από τα 4 πλαϊνά πλήκτρα, στην οθόνη AVVIO εμφανίζεται η ΕΠΙΛΟΓΗ (βλ. εεικόνα5) όπου είναι ρυθμισμένες όλες οι άμεσες εντολές. m o d e : A U T O M e n u T e m p : 2 3 C F a n : A Εικόνα5 - Εμφάνιση οθόνης επιλογής Όπως φαίνεται στην εικόνα, σε αντιστοιχία των 4 πλήκτρων, εμφανίζονται οι εγγραφές για τις κυριότερες λειτουργίες. Το πλήκτρο 1 mode δίνει τη δυνατότητα κυκλικής αλλαγής της λειτουργίας της σόμπας, από χειροκίνητη σε αυτόματη. Το πλήκτρο 2 Menu δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προχωρημένες λειτουργίες (βλ. κεφάλαιο 5.3). Το πλήκτρο 3 Temp/Fire δίνει τη δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας/ισχύος βάσει της λειτουργίας που έχει ρυθμιστεί. Το πλήκτρο 4 Fan δίνει τη δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής των επιπέδων του βεντιλατέρ. Il tasto 5 On/Off permette di tornare alla schermata AVVIO. Ειδική περίπτωση είναι όταν η σόμπα έχει ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία και είναι ενεργοποιημένος ο Θερμοστάτης (βλ. πίνακα 5 - Λίστα ρυθμισμένων λειτουργιών). Σε αυτή την περίπτωση η ένδειξη της επιθυμητής θερμοκρασίας θα αντικατασταθεί από την ένδειξη Term:, συνοδευομένη από την κατάσταση της διάταξης ( C = Κλειστό, O = Ανοιχτό) καθόσον, η αυτόματη λειτουργία της σόμπας δεν ρυθμίζεται πλέον βάσει της θερμοκρασίας χώρου αλλά βάσει του θερμοστάτη χώρου ή βάσει αυτής του μπόιλερ. m o d e : A U T O M e n u T e r m : O F a n : A Εικόνα 6 - Οθόνη θερμοστάτη ή ενεργοποιημένο μπόιλερ Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 15

16 5.2.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας/ισχύος Στην περίπτωση όπου η λειτουργία είναι ρυθμισμένη στο αυτόματο, είναι δυνατή η κυκλική μεταβολή της τιμής της επιθυμητής θερμοκρασίας μέσω του πλήκτρου Temp/Fire (Πλήκτρο 2) (εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου είναι ενεργοποιημένος ο θερμοστάτης τότε αυτό το πλήκτρο είναι απενεργοποιημένο). Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα η οθόνη περνάει στη φάση επιλογής (βλ. εεικόνα5), στην οποία είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά 1 C, από την ελάχιστη τιμή των 5 C έως τη μέγιστη τιμή των 35 C. e s c 2 3 C O k - T e m p e r a t u r a + Εικόνα 7 - Οθόνη ΡΥΘ._ΘΕΡΜ Σε περίπτωση που η λειτουργία έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα είναι δυνατή η κυκλική μεταβολή της επιθυμητής ισχύος μέσω του πλήκτρου Temp/Fire (Πλήκτρο 2) (με εξαίρεση την περίπτωση που ο θερμοστάτης είναι ενεργοποιημένος και επομένως το πλήκτρο αυτό είναι απενεργοποιημένο). Διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα, γίνεται η μετάβαση της οθόνης επιλογής (βλ. εικόνα 5) στην οποία είναι δυνατή η μεταβολή της επιθυμητής τιμής του 1 επιπέδου μεταξύ των τιμών 1 και της μέγιστης ρυθμιζόμενης που προβλέπεται από το μοντέλο της σόμπας (3 9). e s c O k - F i a m m a + Εικόνα 8 - Οθόνη SET_POT (ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ) Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η τιμή στην άνω γραμμή αναβοσβήνει ως ένδειξη της μεταβολής της. Με το πάτημα των πλήκτρων + (Πλήκτρο 4) και - (Πλήκτρο 2) επιτυγχάνεται η αύξηση/μείωση της τιμής ενώ πατώντας το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) επιβεβαιώνεται η τιμή και επιστρέφετε στην οθόνη ΕΠΙΛΟΓΗ (βλ. εικόνα 5). Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 16

17 Το πλήκτρο esc (Πλήκτρο 1) δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη ΕΠΙΛΟΓΗ χωρίς όμως επιβεβαίωση της τιμής. Πατώντας το πλήκτρο On/Off (Πλήκτρο 5) επιστρέφουμε άμεσα στην οθόνη AVVIO χωρίς επιβεβαίωση της τιμής Λειτουργία ECO Αυτή η λειτουργία αντικαθιστά την αυτόματη λειτουργία και επομένως είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης. Ενόσω η λειτουργία αυτή παραμένει ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η μετάβαση στη χειροκίνητη λειτουργία και το πάτημα του πλήκτρου mode (Πλήκτρο 1) δεν επιφέρει καμία μεταβολή ούτε στον πίνακα ελέγχου ούτε και στη λειτουργία της σόμπας. Η λειτουργία ECO διατηρείται μέχρι την απενεργοποίηση αυτής μέσω του μενού ρυθμίσεων. 5.3 Προχωρημένες λειτουργίες Πατώντας το πλήκτρο Menu (Πλήκτρο 3) έχετε πρόσβαση στις "Προχωρημένες λειτουργίες". Στην κάτω γραμμή εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία, ενώ στην πάνω γραμμή εμφανίζεται η τιμή που έχει οριστεί για αυτή τη λειτουργία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία τιμή στην πάνω γραμμή, τότε στην κάτω γραμμή εμφανίζεται ένα υπομενού στο οποίο έχετε πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3). Είναι δυνατή η κυκλική περιήγηση στο μενού μέσω των πλήκτρων με τα βέλη. Σε περίπτωση που η πάνω γραμμή παρουσιάζει μια τιμή, για τη μεταβολή της εμφανιζομένης λειτουργίας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3). Στην πάνω γραμμή η τιμή αρχίζει να αναβοσβήνει και αποτελεί ένδειξη ότι μπορεί να μεταβληθεί, ενώ η ένδειξη Set αντικαθίσταται από την ένδειξη Ok. Τα δύο πλήκτρα ανάλογα με τα δεδομένα στην κάτω γραμμή μπορεί να εμφανίζονται με τη μορφή βελών ή συμβόλων +/- και επιτρέπουν την κυκλική μεταβολή της παραμέτρου. Πατώντας το πλήκτρο Ok γίνεται η επιβεβαίωση της τιμής και η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη χωρίς αυτή να αναβοσβήνει. Το πλήκτρο esc (Πλήκτρο 1) δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η τιμή. Πατώντας το πλήκτρο On/Off (Πλήκτρο 5) γίνεται η άμεση επιστροφή στην οθόνη AVVIO χωρίς επιβεβαίωση της επιλεγμένης τιμής. Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 17

18 e s c O f f S e t < C r o n o > Εικόνα9 - Οθόνη MENU Στον πίνακα 3 αναγράφονται οι λειτουργίες κατά σειρά εμφάνισης με τις αντίστοιχες μεταβαλλόμενες τιμές. Λειτουργία Τιμή Ημερομηνία και Ώρα Βλ. κεφάλαιο Χρονοδιακόπτης Off / P01 - P10 / Utente / Program (Off / P01 - P10 /χρήστης/πρόγραμμα) Stand-by Off / oo:mm Ρυθμίσεις Βλ. κεφάλαιο Error! Reference source not found. Τεχνικό μενού Λειτουργία με password Πληροφορίες Προβλήματα Λειτουργία με password Λειτουργία με password Πίνακας 3 - Λίστα λειτουργιών Menu * Αυτή η λειτουργία είναι εμφανής μόνο εάν η σόμπα είναι σε κατάσταση ON ή ΕΝΑΥΣΗ Μενού Ημερομηνίας και Ώρας Το μενού Ημερομηνία και Ώρα περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων και παραμέτρων, για το λόγο αυτό στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η σχετική τιμή και διατηρείται η εγγραφή Set. Πατώντας το Πλήκτρο 3 ανάβει το υπομενού με τα ίδια χαρακτηριστικά του προηγούμενου. Η λειτουργία αυτού του μενού είναι ανάλογη με αυτή των προχωρημένων λειτουργιών (βλ. κεφάλαιο 5.3 ). Οι λειτουργίες αναφέρονται στον Πίνακας 4 σύμφωνα με την σειρά εμφανίσεως με τις ανάλογες μεταβολές. Λειτουργία Τιμή Ώρα Λεπτά Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 18

19 Ημέρα Lu Do Ημερομηνία Μήνας Έτος Πίνακας 4 Πίνακας λειτουργίας Ημέρα και Ώρα Λειτουργία Χρονοδιακόπτη (Προγραμματισμός) Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη δίνει τη δυνατότητα επιλογής του εβδομαδιαίου και του ημερήσιου προγράμματος που έχουν ρυθμιστεί, όπως αναφέρεται στα κεφάλαια Error! Reference source not found. και Error! Reference source not found., καθώς και τα προγράμματα που έχουν ρυθμιστεί από το χρήστη, ημερήσιο, εβδομαδιαίο και σαββατοκύριακου, όπως φαίνονται στη βάση δεδομένων και αναλόγως των αναγκών. Εάν η τιμή που έχει αποθηκευτεί είναι διαφορετική από το Off, στην οθόνη AVVIO εμφανίζεται η αντίστοιχη εντολή, όπως φαίνεται στην εεικόνα10. e s c P 0 2 O k < C r o n o > Εικόνα10 - Οθόνη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Για τη χρήση των ημερήσιων προγραμμάτων που έχουν οριστεί, επιλέξτε το υπομενού "Χρήστης". Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η εγγραφή Set ως ένδειξη της λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί πρώτα πριν γίνει η επιβεβαίωσή της και η αποθήκευση. Με το πάτημα του πλήκτρου 3 εμφανίζεται η οθόνη ειδικής ρύθμισης (βλ. εικόνα 10). e s c L u P 0 0 O k < P e r s o n a l i z z a > Εικόνα11 - Οθόνη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η μέρα της ημερομηνίας, η οποία χαρακτηρίζεται με τα δύο πρώτα γράμματα (πχ. "Lu" για Lunedi=Δευτέρα), μαζί με το αντίστοιχο ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο αναβοσβήνει. Τα δύο πλήκτρα της κάτω γραμμής με τα βέλη δίνουν τη δυνατότητα κυκλικής μεταβολής της παραμέτρου. Πατώντας το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) επιβεβαιώνεται η τιμή και εμφανίζεται η επόμενη Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 19

20 ημέρα της εβδομάδας. Όταν επιβεβαιωθεί και η τελευταία ημέρα (Domenica =Κυριακή), γίνεται η αποθήκευση και του προγράμματος "Χρήστης" και επομένως επιστρέφει στο μενού των προχωρημένων λειτουργιών Ενεργοποιήστε τον προγραμματισμό Για τη χρήση των προγραμμάτων που έχουν οριστεί βάσει των αναγκών, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή στη λειτουργία " Program. Στην πάνω γραμμή εμφανίζεται η εγγραφή Set ως ένδειξη ότι αυτή η λειτουργία πρέπει να οριστεί πριν επιβεβαιωθεί και αποθηκευτεί. Πατώντας το Πλήκτρο 3 εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης που έχει γίνει από το χρήστη (βλ. εικόνα 13). Στην οθόνη (βλ. εικόνα 11) εμφανίζεται η λίστα όλων των προγραμμάτων με τις σχετικές παραμέτρους τους. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: 1. Συνιστάται να δίνεται η μέγιστη προσοχή όσον αφορά σε κάθε τύπο προγραμματισμού, έτσι ώστε να μην επικαλύπτονται δύο ή περισσότερες χρονικές περίοδοι. 2. Ενεργοποιήστε τον Προγραμματισμό Σαββατοκύριακου, μόνο αφού θα έχετε απενεργοποιήσει τον Εβδομαδιαίο προγραμματισμό. 3. Δώστε προσοχή έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια στους χρόνους έναυσης και σβησίματος σε κάθε χρονική περίοδο. Λειτουργία Παράμετρος Τιμή Ημερήσια Ενεργοποίηση On / Off 1d Ώρα Έναρξης Off / d Ώρα Σβησίματος Off / d Ώρα Έναρξης Off / d Ώρα Σβησίματος Off / 0 23 Εβδομαδιαία Ενεργοποίηση On / Off 1w Ώρα Έναρξης Off / w Ώρα Σβησίματος Off / w Εβδομάδα Lu Do On / Off 6w Ώρα Έναρξης Off / w Ώρα Σβησίματος Off / 0 23 Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 20

21 6w Εβδομάδα Lu Do On / Off Weekend Ενεργοποίηση On / Off 1we Ώρα Έναρξης Off / we Ώρα Σβησίματος Off / 0 23 Ακύρωση προγραμματισμού 4we Ώρα Έναρξης Off / we Ώρα Έναρξης Off / 0 23 Εικόνα 12 Πίνακας ρυθμιζομένων προγραμματισμών Κάθε πρόγραμμα πέραν από το ρύθμισή του μπορεί και να ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί. Για να ρυθμίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα πατήστε το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3) και ρυθμίστε μέσω των πλήκτρων έτσι ώστε η επιθυμητή τιμή στο μενού "Ενεργοποίηση", στην κάτω γραμμή να είναι στο On. Μετά επιβεβαιώστε πατώντας το Ok (Πλήκτρο 3). e s c P r o g r a m S e t < C r o n o > Εικόνα13 Οθόνη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 21

22 Προκαθορισμένος ημερήσιος προγραμματισμός Ημερήσιο πρόγραμμα N Pr Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 22

23 Ημερήσιο πρόγραμμα N Pr Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 23

24 Ημερήσιο πρόγραμμα N Pr Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 24

25 Προκαθορισμένος εβδομαδιαίος προγραμματισμός N P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ Lun-Ven CASALINGA Sab-Dom OPERAIO/ Lun-Ven IMPIEGATO 1 Sab-Dom OPERAIO/ Lun-Ven IMPIEGATO 2 Sab-Dom OPERAIO/ Lun-Ven IMPIEGATO 3 Sab-Dom OPERAIO/ Lun-Sab IMPIEGATO 4 Dom OPERAIO/ Lun-Ven TURNISTA Sab-Dom COMMERCIANTE Lun-Ven 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sab-Dom COMMERCIANTE Lun-Ven 2 Sab-Dom ATTIVITA' Lun-Ven COMMERCIALE Sab-Dom Ven WEEK-END Sab-Dom Veneta Sthue - Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 25

26 Εξατομικευμένος ημερήσιος προγραμματισμός Ο ημερήσιος προγραμματισμός είναι ο πρώτος τύπος προγραμματισμού προς ρύθμιση που εμφανίζεται στη λειτουργία Χρονοδιακόπτης (Εικόνα 14). e s c S e t < G i o r n a l i e r i > Εικόνα 14 Οθόνη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ημερήσιας ρύθμισης Αυτός ο τύπος προγραμματισμού είναι χρήσιμος σε περίπτωση που η έναυση και το σβήσιμο της σόμπας γίνεται χωρίς καμία διαφοροποίηση, καθημερινά. Αυτός ο τύπος διαθέτει 4 χρονικά διαστήματα προς ρύθμιση, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν και απενεργοποιηθούν ξεχωριστά (βλ. εικόνα 15) και με ξεχωριστό ωράριο έναυσης και σβησίματος. e s c O n S e t < A b i l i t a z i o n e > Εικόνα 15 Οθόνη ενεργοποίησης ημερήσιου ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Για την έναρξη του προγραμματισμού, επιλέξτε το ωράριο έναυσης της επιθυμητής χρονικής περιόδου (βλ. εικόνα 16) attraverso uno dei due tasti posti in corrispondenza della seconda riga del display ( 1d Ora Avvio για την πρώτη χρονική περίοδο, 2d Ora Avvio για τη δεύτερη και συνεχίστε έτσι έως την τέταρτη 4d Ora Avvio ) και μετά πατήστε το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3). Η παράμετρος στην πρώτη γραμμή αρχίζει να αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι είναι δυνατή η μεταβολή της. Μέσω του πλήκτρου (Tasto 2) ή του + (Tasto 4) ρυθμίστε το ωράριο ή επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε την παράμετρο και εν συνεχεία επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3). Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 26

27 e s c O f f S e t < 1 d O r a A v v i o > Εικόνα 16 Οθόνη επιλογής ώρας έναρξης Επαναλάβατε τη λειτουργία όσον αφορά στο επιθυμητό χρονικό διάστημα ( 1d Ora Stop, 2d Ora Stop, 3d Ora Stop ή 4d Ora Stop ) προσέχοντας να μην επιλέξετε την ώρα προηγούμενου σβησίματος ή αυτή της έναυσης γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να μη λειτουργεί η συσκευή στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης της λειτουργίας προγραμματισμού παρ' όλο που μπορεί να έχει γίνει ο προγραμματισμός των χρονικών περιόδων, αυτές θα απενεργοποιηθούν. Ένα σχηματικό παράδειγμα ημερήσιου προγραμματισμού είναι αυτό που αναφέρεται στο κεφάλαιο Παράδειγμα εξατομικευμένου ημερήσιου προγραμματισμού Με τον προγραμματισμό για παράδειγμα στην Εικόνα 17, η έναυση της σόμπας θα γίνεται κάθε μέρα από τις 2 έως τις 4, από τις 5 έως τις 8, από τις 12 έως τις 15 και από τις 18 έως τις 22. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 27

28 Εικόνα 17 Παράδειγμα ημερήσιου προγραμματισμού Στο παράδειγμα στην Εικόνα 18 ο σόμπα κάθε μέρα, θα ανάβει από 2 έως 5, από 6 έως 8 και από 12 έως 20. Η τελευταία περίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι το ωράριο έναυσης του ημερήσιου προγραμματισμού 4 προηγείται σε σχέση με το ωράριο σβησίματος του ημερήσιου προγραμματισμού 3. Αυτή η περίπτωση, συνοψίζεται απελευθερώνοντας το χρονικό διάστημα προγραμματισμού και επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ορισμός προγράμματος 3 θέτοντας την Ώρα έναρξης στις 12 και Ώρα Παύσης στις 20. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 28

29 Εικόνα 18 Παράδειγμα ημερήσιου προγραμματισμού με ωράρια που συμπίπτουν Εβδομαδιαίος προγραμματισμός Το δεύτερο πρόγραμμα που υπάρχει στη λειτουργία του Χρονοδιακόπτη είναι η ρύθμιση του Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού. Αυτός ο τύπος προγραμματισμού είναι πιο ευέλικτος και θέτει στη διάθεση του καταναλωτή τη δυνατότητα 6 διαφορετικών χρονικών ζωνών, κατά τις οποίες είναι δυνατή η επιλογή της ημέρας ή των ημερών ενεργοποίησης κάνοντας έτσι ένα πρόγραμμα πιο πολύπλοκο και μεταβλητό, βάσει των αναγκών. Για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός, επιλέξτε το ωράριο έναυσης της επιθυμητής χρονικής ζώνης ( 1w Ora Avvio ώρα έναρξης για τη πρώτη ζώνη, 2w Ora Avvio για την δεύτερη ζώνη και ούτω καθ' εξής μέχρι την έκτη ζώνη 6wd Ora Avvio ) μέσω ενός εκ των δύο πλήκτρων που αντιστοιχούν στη δεύτερη γραμμή της οθόνης και πατήστε το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3): η παράμετρος στην πρώτη γραμμή αρχίζει να αναβοσβήνει ως ένδειξη της δυνατότητας μεταβολής της, μέσω του πλήκτρου (Πλήκτρο 2) ή του + (Πλήκτρο 4) για τη ρύθμιση του ωραρίου αλλιώς επιλέξτε Off για την απενεργοποίηση της παραμέτρου και επιβεβαίωση με το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3). e s c O f f S e t < 1 w O r a A v v i o > Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 29

30 Εικόνα 19 Οθόνη επιλογής ώρας έναρξης Επαναλάβατε τη λειτουργία όσον αφορά στο ωράριο σβησίματος της επιθυμητής χρονικής ζώνης ( 1w Ora Stop, 2w Ora Stop, 3w Ora Stop μέχρι 6w Ora Stop ) προσέχοντας να μην επιλέξετε κάποιο από τα ωράρια σβησίματος που προηγείται αυτού της έναυσης αλλιώς η εν λόγω ρύθμιση δεν θα λειτουργεί. Όταν γίνει η επιλογή του ωραρίου έναυσης και σβησίματος της/των επιθυμητών ζωνών πρέπει να γίνει και η επισήμανση σχετικά με τις ημέρες ενεργοποίησης. Αυτό γίνεται επιλέγοντας, επιλέγοντας με τα πλήκτρα που βρίσκονται στη δεύτερη γραμμή της οθόνης, την 1w Settimana για την πρώτη ζώνη του ωραρίου, 2w Settimana και ούτω κάθ' εξής μέχρι την 6w Settimana. Πατώντας το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3), στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται τα δύο πρώτα γράμματα της ημέρας της εβδομάδας (βλ. εικόνα 20) μαζί με την αντίστοιχη κατάσταση ενεργοποίησης της επιλεγμένης ζώνης. Τα δύο πλήκτρα στην κάτω γραμμή, μέσω των βελών επιτρέπουν τη μεταβολή της λειτουργίας ( On/Off ). Πατώντας το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) επιβεβαιώνεται η τιμή και εμφανίζεται η κατάσταση ενεργοποίησης που είναι σχετική με την ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Αφού γίνει η επιβεβαίωση και της τελευταίας ημέρας (Domenica = Κυριακή), εμφανίζεται η αρχική οθόνη. e s c L u O n O k < 1 w S e t t i m a n a > Εικόνα 20 S Οθόνη ενεργοποιημένης κατάστασης ωραρίου Ένα πρακτικό και σχηματικό παράδειγμα εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι αυτό που αναφέρεται στο κεφάλαιο Error! Reference source not found Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγραμματισμού Στο παράδειγμα στην Εικόνα 21 εμφανίζονται τα ακόλουθα: Τη Δευτέρα η σόμπα ανάβει από τις 24 έως τις 2, από τις 5 έως τις 8, από τις 12 έως τις 16 και από τις 22 έως τις 24. Την Τρίτη και την Πέμπτη από τις 5 έως τις 8, από τις 10 έως τις 11 και από τις 18 έως τις 21. Την Τετάρτη από τις 24 έως τις 2, από τις 5 έως τις 8, από τις 12 έως τις 16 και από τις 22 έως τις 24. Την Παρασκευή από τις 5 έως τις 8 και από τις 12 έως τις 16. Το Σάββατο από τις 24 έως τις 2, από τις 10 έως τις 11, από τις 12 alle 16 και από τις 18 έως τις 21. Την Κυριακή μόνο από τις 22 έως τις 24. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 30

31 Εικόνα 21 Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγραμματισμού Προγραμματισμός για το weekend Ο τρίτος και τελευταίος τύπος προγραμματισμού του Χρονοδιακόπτη, είναι αυτός του Weekend. Αυτός ο τύπος προγραμματισμού δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης 4 χρονικών ζωνών σχετικά αποκλειστικά και μόνο με το Σάββατο και την Κυριακή. Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του τύπου προγραμματισμού, είναι ανάλογος με τον Ημερήσιο προγραμματισμό Λειτουργία Sleep Η λειτουργία Stand-by εμφανίζεται και ενεργοποιείται μόνο όταν η σόμπα είναι σε κατάσταση ON ή ΕΝΑΥΣΗΣ. Τα δεδομένα που καταχωρούνται αναφέρονται στην ώρα αυτόματου σβησίματος. Μπορείτε να Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 31

32 επιλέξετε Off για την απενεργοποίηση της λειτουργίας ή να ελέγξετε τα στοιχεία ξεκινώντας από την αμέσως επόμενη δεκάδα από την τρέχουσα ώρα (για παράδειγμα, εάν είναι η πρώτη τιμή που μπορεί να επιδεχθεί είναι 15.50) έως το μέγιστο τις 23 ώρα και 50 λεπτά μετά την τρέχουσα ώρα. Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου + (Πλήκτρο 4) και - (Πλήκτρο 2) μεταβάλλεται η ώρα σβησίματος κατά 10 λεπτά (αύξηση ή μείωση). Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν με κυκλικό τρόπο. Πατώντας το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) επιβεβαιώνεται η τιμή και εν συνεχεία εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη χωρίς να αναβοσβήνει. Το πλήκτρο esc (Πλήκτρο 3) πατώντας το μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς επιβεβαίωση της τιμής. Πατώντας το πλήκτρο On/Off (Πλήκτρο 5) επιστρέφετε απ' ευθείας στην οθόνη AVVIO χωρίς επιβεβαίωση της τιμής. Se il valore salvato è diverso da Off nella schermata AVVIO si visualizzerà la scritta corrispondente come descritta nella Πίνακας 3 - Λίστα λειτουργιών Menu Λειτουργία ρυθμίσεων Το μενού ρυθμίσεων, όπως και το αρχικό Μενού, αποτελεί ένδειξη ότι το σύνολο των δεδομένων και παραμέτρων και του υπομενού, ως τέτοιο, αντικατοπτρίζει τα ίδια χαρακτηριστικά καθώς και τρόπο διαχείρισης. Στον Πίνακα 4 εμφανίζονται οι λειτουργίες και τα υπομενού σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης με τις τροποποιημένες τιμές. Λειτουργία Γλώσσα Eco Φωτισμός Τόνοι Τιμή It En Fr Es On / Off On / Auto On / Off Δοσολογία pellet Βλ. κεφάλαιο Θερμοστάτης* On / Off Φόρτιση κοχλία ** Βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός ** Βλ. κεφάλαιο ** Εμφάνιση μόνο όταν η σόμπα είναι στην κατάσταση OFF. Πίνακας 5 Λίστα ρύθμισης λειτουργιών Δοσολογία Pellet Το μενού Δοσολογία Pellet δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης δύο τιμών που μεταβάλλουν το χρόνο φόρτισης του κοχλία που προβλέπεται από το εργοστάσιο. Λειτουργία Τιμή Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 32

33 Attuazioni Transitorie Attuazioni di Potenza Πίνακας 6 Λίστα λειτουργίας "Δοσολογία Pellet" Φόρτιση κοχλία Η λειτουργία "Φόρτισης του κοχλία" εμφανίζεται στο μενού αποκλειστικά και μόνο εάν η σόμπα είναι σε κατάσταση OFF με σκοπό την ενεργοποίηση της πλακέτας που επιτρέπει στον κοχλία, με σβηστή σόμπα, την πλήρωση του καυσίμου pellet. Πατώντας το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3) η οθόνη αλλάζει εμφάνιση (βλ. εικόνα 22). Πατώντας το esc (Πλήκτρο 1) επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη ενώ με το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) ενεργοποιείται και επιβεβαιώνεται η λειτουργία (βλ. εικόνα 23). Πατώντας το πλήκτρο esc (Πλήκτρο 1) επανέρχεστε στην αρχική οθόνη και διακόπτεται η λειτουργία. Πατώντας το πλήκτρο On/Off (Πλήκτρο 5) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακόπτεται η φόρτιση του κοχλία και επανέρχεται η οθόνη ΕΝΑΡΞΗ. e s c O k C a r i c a C o c l e a Εικόνα 22 - Λειτουργία προφόρτισης pellet e s c A b i l i t a t a... C a r i c a C o c l e a Εικόνα 23 - Ενεργοποίηση του κοχλία Καθαρισμός Η λειτουργία Καθαρισμός εμφανίζεται στο μενού αποκλειστικά και μόνο όταν η σόμπα είναι σε κατάσταση OFF (βλ. Πίνακα 2). Ο σκοπός αυτού είναι η ενεργοποίηση στο μέγιστο της λειτουργίας της, της διάταξης για τον καθαρισμό του αγωγού εκκένωσης καυσαερίων. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 33

34 Πατώντας το πλήκτρο Set (Πλήκτρο 3) εμφανίζεται οθόνη ανάλογα με αυτή που εμφανίζεται κατά την προφόρτιση του pellet (βλ. εικόνα 23). Πατώντας esc (Πλήκτρο 1) επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη, ενώ με το πλήκτρο Ok (Πλήκτρο 3) ξεκινά η λειτουργία και εμφανίζεται η επιβεβαίωση της ενεργοποίησης. Η διακοπή της Καθαριότητας του αγωγού εκκένωσης καυσαερίων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η λειτουργία Φόρτιση του κοχλία. 6 Συναγερμός Όταν η σόμπα είναι σε κατάσταση συναγερμού, εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη ALLARME (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) (βλ. εικόνα 23). Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την πρόσβαση στην οθόνη έναρξης και τη δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της σόμπας, χωρίς εντολή απενεργοποίησης. i n f o A L L A R M E A 0 1 M a n c a t a A c c e n s i o Εικόνα 24 Οθόνη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Στην κάτω γραμμή αναγράφεται (κυλιόμενο μήνυμα) το πλήρες όνομα του τύπου του τύπου του συναγερμού, ενώ στην πάνω γραμμή, στο κέντρο εμφανίζεται αναβοσβηόμενη η λέξη ALLARME (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ). Σταθερά αναμμένες παραμένουν οι λέξεις info και ο κωδικός συναγερμού. Πατώντας το πλήκτρο On/Off (Πλήκτρο 5) δίνεται εντολή στην ηλεκτρονική πλακέτα ώστε να σταματήσει το σήμα συναγερμού, ενώ κρατώντας πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο εμφανίζεται η οθόνη απεμπλοκής, εν συνεχεία της οποίας εμφανίζεται ότι η οθόνη είναι εν αναμονή επεξεργασίας (βλ. εικόνα 245). Εάν ο συναγερμός παύσει, εν συνεχεία ζήτησης απεμπλοκής, επιστρέφετε στην οθόνη ΕΝΑΡΞΗΣ. Στην οθόνη ΕΝΑΡΞΗΣ (βλ. εικόνα 24) κρατώντας πατημένο το Πλήκτρο 1 για 5 δευτερόλεπτα, γίνεται εισαγωγή στο κυρίως μενού από το οποίο μπορεί να γίνει και η επίλυση πιθανών λαθών ή η εμφάνιση της κατάστασης της σόμπας στο μενού info. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 34

35 A L L A R M E A 0 1 I n V e r i f i c a... Εικόνα 25 Οθόνη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Πατώντας το πλήκτρο info (Πλήκτρο 1) εμφανίζεται η οθόνη περιγραφής του προβλήματος (Εικόνα 26). e s c A L L A R M E A 0 1 R i t e n t a r e o c h i a Εικόνα 26 Οθόνη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 3 Στην πάνω γραμμή εμφανίζεται η λέξη info η οποία αντικαθίσταται από esc και η ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ALLARME) παραμένει σταθερά αναμμένη. Στη δεύτερη γραμμή εμφανίζεται μέσω κυλιόμενου μηνύματος, η περιγραφή του προβλήματος. Πατώντας το πλήκτρο esc γίνεται η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (βλ. εικόνα 24). Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 60 δεύτερα, επιστρέφει αυτομάτως η προηγούμενη οθόνη. Στον πίνακα 7 αναγράφεται λίστα με τους κωδικούς για την ερμηνεία του συναγερμού, η αντίστοιχη ονοματολογία και οι πληροφορίες επαναφοράς της σόμπας. Κωδικός Συναγερμός Πληροφορίες επαναφοράς A01 Αποτυχημένη έναυση Καθαρίστε τη σχάρα και ξαναπροσπαθήστε A02 Σβήσιμο φλόγας Γεμίστε τη δεξαμενή του pellet A03 Υπερθέρμανση δεξαμενής Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών A04 Υπερβολική θερμοκρασία καυσαερίων Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών A05 Εμπλοκή καπναγωγού Καθαρίστε από πιθανά ξένα σώματα A06 Ανεπαρκής αέρα καύσης Ελέγξτε την καθαριότητα της σχάρας/εισαγωγή αέρα/καπναγωγό A07 Ανοιχτή θύρα Ελέγξτε ότι η θύρα είναι κλειστή A08 Βλάβη στο βεντιλατέρ καυσαερίων Καλέστε την τεχν. υποστήριξη Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 35

36 Κωδικός Συναγερμός Πληροφορίες επαναφοράς A09 Βλάβη στον αισθητήρα καυσαερίων Καλέστε την τεχν. υποστήριξη A10 Βλάβη βυσμάτων Καλέστε την τεχν. υποστήριξη A11 Βλάβη στην τροφοδοσία pellet Καλέστε την τεχν. υποστήριξη A13 Βλάβη στην ηλεκτρονική πλακέτα Καλέστε την τεχν. υποστήριξη A15 Συναγερμός επιπέδου pellet Ελέγξτε την ποσότητα του pellet A16 Πίεση νερού εκτός επιτρεπτών ορίων Αποκαταστήστε τη σωστή πίεση A18 Πολύ υψηλή θερμοκρασία δεξαμενής Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών νερού Πίνακας 7 Πίνακας συναγερμών 7 Τηλεχειριστήριο Η οθόνη προσφέρεται με δέκτη για τηλεχειριστήριο υπερύθρων (βλ. εικόνα 26). Εικόνα 27 Τηλεχειριστήριο Οι οδηγίες του χρήστη μέσω του τηλεχειριστηρίου εκτελούνται μόνο όταν η οθόνη έχει την ένδειξη ΕΝΑΡΞΗ (βλ. εικόνα 3) ή την ένδειξη επιλογής (βλ.εικόνα 5) και είναι οι ακόλουθες: Ρύθμιση ταχύτητας του εναλλάκτη. Στην περίπτωση διπλού εναλλάκτη μπορεί να γίνει η διαχείριση μόνο του πρώτου εξ' αυτών. Η ρύθμιση της διαχείρισης γίνεται μόνο όταν η σόμπα έχει λάβει εντολή On. Ρύθμιση επιπέδου φλόγας. Η διαχείριση αυτής της ρύθμισης γίνεται μόνο εάν η σόμπα έχει λάβει εντολή On και εφ' όσον η λειτουργία ECO είναι απενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη λειτουργία είναι αυτόματη, τότε αυτή θα γίνει χειροκίνητη. Έναυση σόμπας στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία. Σβήσιμο της σόμπας. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 36

37 8 Καθαρισμός της σόμπας!! Προσοχή!! : Εκτελέστε τον καθαρισμό αποκλειστικά και μόνο εφόσον η σόμπα είναι σβηστή και έχει κρυώσει. 8.1 Τακτικός καθαρισμός Για τη σωστή λειτουργία της σόμπας και τη βέλτιστη απόδοση, είναι απαραίτητο να γίνονται συχνά κάποιες απλές διαδικασίες καθαρισμού. Πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της σόμπας είναι κρύα. Βεβαιωθείτε ότι οι στάχτες είναι σβηστές. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί και δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά λάθος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα τα κατάλληλα εργαλεία για τη συντήρηση. Αφού τελειώσει η συντήρηση και πριν τεθεί εκ νέου, η σόμπα σε λειτουργία, ελέγξτε ότι όλα τα μέρη έχουν επανατοποθετηθεί στις αρχικές τους θέσεις καθώς επίσης και ότι έχει γίνει το ίδιο με όλα τα προστατευτικά συστήματα. Χρησιμοποιείται μόνο τα γνήσια ή εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά. Εικόνα 28 Φωτογραφία σχάρας και θαλάμου καύσης Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 37

38 Συνιστάται η καθημερινή απομάκρυνση της στάχτης που εναπομένει στο εσωτερικό της σχάρας, τραβώντας από την κατάλληλη λαβή, το δοχείο που βρίσκεται κάτω από τη σχάρα (βλ. εικόνα 28). Η περισσευούμενη στάχτη αποθηκεύεται στο συρτάρι κάτω από τη σχάρα και το οποίο έλκεται και καθαρίζεται κάθε φορά που παρουσιάζεται η ανάγκη. Η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία του καθαρισμού. Ο καθαρισμός του τζαμιού γίνεται με υγρό πανί, με νωπό χαρτί το οποίο έχει βουτηχτεί στη στάχτη, ή ακόμη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καθαριστικά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάρια ή απορρυπαντικά που μπορούν να χαράξουν το τζάμι εμφανώς. 8.2 Περιοδικός καθαρισμός Πρέπει να γίνεται από το ειδικά εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ένας πλήρης περιοδικός καθαρισμός (στο τέλος κάθε εποχής) ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: Γενικός εσωτερικός καθαρισμός του εναλλάκτη, αφαιρώντας το καπάκι που βρίσκεται στο πάνω μπροστινό μέρος (βλ. εικόνα 29). Εικόνα 29 - Λεπτομέρεια του πάνω τμήματος του μπροστινού εναλλάκτη Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 38

39 Εικόνα30- Έλεγχος του πίσω τμήματος του θερμικού εναλλάκτη και έλεγχος του κιβωτίου εκκένωσης καυσαερίων. Προσεκτικός καθαρισμός της σχάρας και του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Καθαρισμός του κιβωτίου εκκένωσης καυσαερίων μέσω της τάπας ελέγχου που βρίσκεται στο πλάι αριστερά και του βεντιλατέρ που βρίσκεται στο πλάι δεξιά της σόμπας (βλ. Εικόνα 31 και εικόνα 31). Έλεγχος του αισθητήρα καυσαερίων. Έλεγχος του καθαρισμού του σωλήνα του πιεζοστάτη. Έλεγχος της λειτουργίας των αντιστάσεων έναυσης. Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών καλωδίων, των συνδέσεων και του καλωδίου τροφοδοσίας. Καθαρισμός του δοχείου pellet και έλεγχος συναρμολόγησης του κοχλία-μειωτή κίνησης. Έλεγχος και καθαρισμός του σωλήνα και του ρακόρ του καπναγωγού. Καθαρισμός στο εσωτερικό των τζαμιών της πόρτας μετά την αποσυναρμολόγηση των stop των εσωτερικών τζαμιών. Καθαρισμός του καπναγωγού. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 39

40 Εικόνα 31 Φωτογραφία πίσω τμήματος και εκκένωσης καυσαερίων Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 40

41 9 Εγγύηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Η εγγύηση έχει ισχύ από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και επιβεβαιώνεται μέσω του δελτίου παράδοσης ή άλλου το οποίο έχει θα έχει εκδοθεί από την πωλήτρια εταιρεία και το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται στο εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Φυλάξτε το εν λόγω πιστοποιητικό που παραδίδεται από τον τεχνικό μαζί με το έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση τέλους εποχής, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και αυτή η συντήρηση πρέπει να γίνεται στα ακόλουθα τμήματα της σόμπας: απορροφητήρα καυσαερίων, βεντιλατέρ θέρμανσης, αναρρόφηση στάχτης στο εσωτερικό του λέβητα, γενικός καθαρισμός του καπναγωγού, καθαρισμός της οπής και του σωλήνα σύνδεσης του πιεζοστάτη. Η εγγύηση αφορά μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα, ενώ δεν περιλαμβάνει την εγγύηση για τα έξοδα του τεχνικού για την εποχιακή συντήρηση, ούτε τα έξοδα μετάβασης του. Επιπλέον, εκτός εγγύησης είναι και οι κλήσεις για μεταβολή των παραμέτρων της ηλεκτρονικής πλακέτας, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον καπναγωγό, λόγω του τύπου pellet που χρησιμοποιείται ή λόγω της χρήσης άλλου μη κατάλληλου υλικού, μη σύμφωνου με απαιτούνται ή για προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω αμέλειας του πελάτη. όσα Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 41

42 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ακόμη και μέρους των φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται από το νόμο. Veneta Sthue Τεχνικό εγχειρίδιο για σόμπες pellet - Σελίδα 42

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD Σόμπες και Λέβητες Pellet ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD 1 Εισαγωγή 1.1 Προειδοποιήσεις...... 1 1.2 Πώς να τοποθετήσετε το δοχείο, έδρα αυτού και το δοχείο στάχτης... 2 1.3 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης και εγκατάστασης

χρήσης και εγκατάστασης Λέβητες και σόμπες pellet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήσης και εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 Προειδοποιήσεις...3 1.2 Τοποθέτηση δοχείου, έδρα δοχείου και δοχείο στάχτης 4 1.3 Χαρακτηριστικά προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ PELLET ELENA (LX) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MARTA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας... 5 Αντισυμπυκνωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ LONDRA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 2 Σκοπός του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΟΜΠΏΝ ΠΈΛΕΤ LCD ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GRECO 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

FLEGRA σόμπα pellet. Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

FLEGRA σόμπα pellet. Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FLEGRA σόμπα pellet Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EN 14785:2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σχετικά με το pellet.....3 1.1. Ποιότητα pellet... 3 2. Παρατηρήσεις πριν από τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα