Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου"

Transcript

1 Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 1 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα, Ελλάς, Περίληψη. Η παρούσα εργασία αξιολογεί ποιοτικά και πειραματικά τις υπάρχουσες τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού στα πλαίσια ανάπτυξης ενός συστήματος βασισμένου σε γνώση με καθορισμένες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα επεκτάσιμο σύστημα βασισμένο σε τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) που επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποιήσιμων από έναν προπονητή ποδοσφαίρου. Λέξεις κλειδιά: αναπαράσταση γνώσης, συλλογιστική, οντολογία, κανόνες 1 Εισαγωγή Οι μεθοδολογίες αναπαράστασης γνώσης που έχουν προταθεί στα πλαίσια ανάπτυξης συστημάτων βασισμένων σε γνώση (knowledge-based systems) μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη οικογένεια αφορά τις γλώσσες που είναι προσανατολισμένες στο πεδίο της κλασικής λογικής (classical logic), ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μεθοδολογίες βασισμένες στο λογικό προγραμματισμό (logic programming). Ένα πλήθος φορμαλισμών με τα αντίστοιχα εργαλεία συμπερασμού έχει προταθεί και στις δύο περιπτώσεις, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα εκφραστικής δύναμης και δυνατότητες συμπερασμού. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών να γίνει μία περίπλοκη διαδικασία επιλογής κατάλληλης γλώσσας και εργαλείων. Το βασικό σημείο διαμάχης των επιμέρους προσπαθειών αφορά το βαθμό στον οποίο θα ενοποιηθούν τα επίπεδα οντολογιών και κανόνων του Semantic Web Layer Cake. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Σε πρώτη φάση μελετούνται οι υπάρχουσες τεχνολογίες γνώσης για την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων σε γνώση. Η σύγκριση αυτή περιλαμβάνει τόσο την ποιοτική αξιολόγηση διαφόρων φορμαλισμών αναπαράστασης γνώσης (Ενότητα 2) όσο και την πειραματική αξιολόγηση των αντίστοιχων εργαλείων συμπερασμού (Ενότητα 3). Παράλληλα, σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα επεκτάσιμο σύστημα βασισμένο σε τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) που επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών 1 Επιβλέποντες: Καράλη Ιζαμπώ, Σταματόπουλος Παναγιώτης

2 αξιοποιήσιμων από έναν προπονητή ποδοσφαίρου (Ενότητα 4). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος βασίζονται στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης των διαφόρων γλωσσών και εργαλείων. Η λειτουργικότητα και οι επιδόσεις του συστήματος δοκιμάστηκαν μέσω προσομοίωσης (Ενότητα 5). 2 Μεθοδολογίες Αναπαράστασης Γνώσης Η ενότητα αυτή περιγράφει συνοπτικά τους υπάρχοντες φορμαλισμούς αναπαράστασης γνώσης και πραγματοποιεί μία συγκριτική μελέτη των χαρακτηριστικών τους. Περιγραφικές Λογικές. Με τον όρο Περιγραφικές Λογικές (Description Logics - DL) [1] αναφερόμαστε σε μια δομημένη μέθοδο αναπαράστασης γνώσης, με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να αναπαραστήσουμε έννοιες και συσχετίσεις ενός πεδίου εφαρμογής με φορμαλιστικό τρόπο που επιτρέπει εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω συλλογιστικής. Οι Περιγραφικές Λογικές αποτελούν υποσύνολα της λογικής πρώτης τάξης και είναι εφοδιασμένες με τυπικά ορισμένη σημασιολογία, η οποία είναι προσανατολισμένη στις διαδικασίες συμπερασμού (π.χ., έλεγχος συνέπειας, ικανοποιησιμότητας και στιγμιότυπων). Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια τέτοια γλώσσα είναι οι έννοιες, οι ρόλοι και τα χαρακτηριστικά (TBox), καθώς και τα στιγμιότυπά τους (ABox). Προγράμματα Περιγραφικών Λογικών. Τα Προγράμματα Περιγραφικών Λογικών (Description Logic Programs - DLP) [4] αποτελούν έναν φορμαλισμό αναπαράστασης γνώσης με σχετικά περιορισμένη εκφραστικότητα. Αποτελεί ουσιαστικά την τομή των Περιγραφικών Λογικών και του Λογικού Προγραμματισμού, επιχειρώντας να καθορίσει μία αμφίδρομη αντιστοιχία. Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων. Ο Προγραμματισμός Συνόλου Απαντήσεων (Answer Set Programming - ASP) [3] αποτελεί μία πλήρως δηλωτική μορφή αναπαράστασης γνώσης, καθώς η σειρά εκτέλεσης των κανόνων ενός προγράμματος δεν έχει ποιοτική σημασία. Επίσης, τα προγράμματα συνόλου απαντήσεων είναι εν γένει αποφασίσιμα. Παράλληλα, η γλώσσα προσφέρει τη δυνατότητα έκφρασης και ισχυρής άρνησης (strong negation) και ασθενούς (negation-as-failure). Ένα ASP πρόγραμμα μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σύνολα απαντήσεων (answer sets), τα οποία αποτελούν μοντέλα του προγράμματος. Αναιρέσιμη Λογική. Η αναιρέσιμη λογική (defeasible logic) αποτελεί μία προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες και έχει τις ρίζες της στο Λογικό Προγραμματισμό. Ουσιαστικά, είναι μία προσπάθεια χειρισμού ελλιπούς και ασυνεπούς γνώσης που διακρίνεται από χαρακτηριστικά μη-μονότονης συλλογιστικής. Η βασική ιδέα των συστημάτων αυτών ήταν η δυνατότητα χειρισμού επιπρόσθετων χαρακτηριστικών όπως η επιβολή προτεραιότητας στην εκτέλεση κανόνων, η κληρονομικότητα και οι εξαιρέσεις. Ποιοτική Σύγκριση Κλασσικής Λογικής και Λογικού Προγραμματισμού Σε αυτή την ενότητα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις βασικότερες διαφορές

3 που δυσχεραίνουν το συνδυασμό των προσεγγίσεων της Κλασικής Λογικής και του Λογικού Προγραμματισμού κάτω από ένα κοινό πλαίσιο αναπαράστασης γνώσης. Μονοτονία. Η Κλασική Λογική είναι βασισμένη στο συνολοθεωρητικό μοντέλο σημασιολογίας, με αποτέλεσμα να υπακούει στη μονοτονία των βάσεων γνώσης που προκύπτουν από τη διαδικασία συμπερασμού. Με τον όρο «μονοτονία» εννοούμε πως η προσθήκη οποιασδήποτε νέας πληροφορίας σε μία υπάρχουσα βάση γνώσης δεν μπορεί να ακυρώσει τη γνώση που έχει ήδη εξαχθεί από τη συγκεκριμένη βάση. Αντίθετα με την Κλασική Λογική, ο Λογικός Προγραμματισμός προϋποθέτει την ύπαρξη πλήρους γνώσης και υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο της βάσης γνώσης. Έτσι, η προσθήκη νέας γνώσης είναι πιθανό να επιφέρει μείωση των συμπερασμάτων. Υπόθεση Μοναδικών Ονομάτων. Η υπόθεση μοναδικών ονομάτων (Unique Name Assumption - UNA) αποτελεί μία αρχή στην οποία συνήθως βασίζονται οι προσεγγίσεις από το χώρο του Λογικού Προγραμματισμού. Αυτή η υπόθεση αναφέρει πως διαφορετικά ονόματα αναπαριστούν και διαφορετικά αντικείμενα του κόσμου που περιγράφεται από τη βάση γνώσης. Αντίθετα, στην Κλασική Λογική δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των ονομάτων και των αντικειμένων του κόσμου. Άρνηση. Βασισμένη στη μονοτονικής της φύση, η άρνηση της Κλασικής Λογικής επιτρέπει το συμπερασμό γνώσης μόνο στις περιπτώσεις που η αλήθεια ή το ψεύδος μίας λογικής πρότασης είναι δηλωμένα ρητά. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την Υπόθεση Ανοικτού Κόσμου (Open World Assumption) της κλασικής λογικής θεωρίας, η οποία υποθέτει μη-πληρότητα της γνώσης. Αντίθετα, η άρνηση Negation- As-Failure (NAF) εμμένει στην Υπόθεση Κλειστού Κόσμου (Closed World Assumption). Σε αυτή την περίπτωση, αν η αλήθεια μίας λογικής πρότασης δεν είναι γνωστή τότε εξάγεται το συμπέρασμα πως η άρνηση της περιγραφής αυτής είναι λογικώς αληθής. Έτσι, η απουσία γνώσης οδηγεί σε νέα γνώση, με αποτέλεσμα η προσθήκη γνώσης να είναι πιθανό να μειώσει τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Άλλες Διαφορές. Αρχικά, οι περιορισμοί αντιμετωπίζονται από διαφορετική οπτική γωνία. Στη μεν Κλασική Λογική αποτελούν τμήμα της λογικής θεωρίας, οδηγώντας σε νέα συμπεράσματα, στο δε Λογικό Προγραμματισμό ελέγχουν αν η βάση γνώσης παραμένει συνεπής κάτω από ένα σύνολο συνθηκών. Επίσης, ο Λογικός Προγραμματισμός αδυνατεί να εξάγει συμπεράσματα που δεν αφορούν γεγονότα ή στιγμιότυπα της βάσης γνώσης (π.χ., ιεραρχία κλάσεων). Παράλληλα, υπάρχουν διαφορές σε ότι αφορά την αποφασισιμότητα των διαδικασιών συμπερασμού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι δύο προσεγγίσεις χειρίζονται και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τους τύπους δεδομένων (π.χ., ακεραίους). 3 Εργαλεία Συμπερασμού Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, και πιο συγκεκριμένα στον Σημασιολογικό Ιστό, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εργαλείων: οι μηχανές συμπερασμού και οι μηχανές κανόνων. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στους φορμαλισμούς αναπαράστασης γνώσης που μπορούν να χειριστούν, στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και στο είδος των νέων συμπερασμάτων που μπορούν να παράγουν. Μια μηχανή κανόνων (rule engine), εν γένει, διαχειρίζεται μια βάση γνώσης, η οποία περιέχει τόσο το μοντέλο του κόσμου που μας ενδιαφέρει όσο και

4 τους κανόνες με βάση τους οποίους γίνεται η συλλογιστική (reasoning). Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι οι μηχανές Jess, Bossam, dlvhex και DR- Device. Αντίθετα, οι μηχανές συμπερασμού (reasoners) προορίζονται για το χειρισμό γνώσης εκφρασμένης με τη μορφή Περιγραφικών Λογικών (π.χ. γλώσσα OWL). Οι πλέον δημοφιλείς μηχανές συμπερασμού είναι οι RacerPro, Fact++, Pellet και Jena2. Πειραματική Αξιολόγηση Εργαλείων Συμπερασμού Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην αξιολόγηση δημοφιλών μηχανών συμπερασμού δεδομένου του συνολικού χρόνου που απαιτούν για την εκτέλεση κάποιων βασικών μορφών συμπερασμού (ABox, TBox και εκτέλεση κανόνων). Στα πλαίσια της πειραματικής αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν οι τελευταίες σταθερές εκδόσεις των εργαλείων που ήταν διαθέσιμες. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε μία απλοποιημένη εκδοχή της Οντολογίας Παικτών Ποδοσφαίρου στην οποία μεταβαλλόταν ο αριθμός των στιγμιότυπων που περιείχε κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των κανόνων που εκτελούνταν. Συγκεκριμένα, η βασική οντολογία που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 35 έννοιες, 10 object properties και 4 datatype properties. Τα στιγμιότυπα που προστέθηκαν αφορούσαν περιγραφές ποδοσφαιριστών και κάθε στιγμιότυπο συνοδευόταν από 22 στιγμιότυπα κλάσεων και 9 στιγμιότυπα ιδιοτήτων. Η Εικόνα 1 αναπαριστά τις επιδόσεις τριών δημοφιλών μηχανών συμπερασμού Περιγραφικών Λογικών κατά τον έλεγχο συνέπειας της βάσης γνώσης. Παρόμοια αποτελέσματα εξήχθησαν και από τις μετρήσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας κατηγοριοποίησης. Οι μετρήσεις που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν τους χρόνους που απαιτούνται από τις μηχανές για το φόρτωμα των οντολογιών. Η εικόνα δείχνει πως οι χρόνοι αυτοί αυξάνονται αναλογικά με τον αριθμό των στιγμιότυπων που ανήκουν στη βάση γνώσης ανεξάρτητα από τη μηχανή συμπερασμού που χρησιμοποιείται. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις των μηχανών, ο Pellet και ο Fact++ παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, ενώ ο RacerPro είναι αρκετά πιο αργός. Παρατηρούμε πως ακόμα και για την περίπτωση των 500 στιγμιότυπων, η πιο γρήγορη μηχανή συμπερασμού χρειάζεται περίπου 10 δευτερόλεπτα για να εξετάσει τη συνέπεια της βάσης γνώσης. Εικ. 1. Πειραματική αξιολόγηση του ελέγχου συνέπειας (TBox consistency check) Η Εικόνα 2α συγκρίνει την απόδοση των μηχανών RacerPro και Pellet κατά τη διαδικασία υπολογισμού των κλάσεων στις οποίες ανήκει κάθε στιγμιότυπο της

5 βάσης γνώσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπεριλήφθηκε η μηχανή Fact++, καθώς δεν είναι πλήρης (complete) στα αποτελέσματα που αφορούν το ABox τμήμα της βάσης γνώσης. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν το πρόβλημα επίδοσης που έχουν οι μηχανές συμπερασμού στο χειρισμό πραγματικών δεδομένων. Ακόμα και ο Pellet (ο οποίος φαίνεται να αποτελεί την πιο γρήγορη μηχανή συμπερασμού σε αυτό το πείραμα) απαιτεί περίπου 20 δευτερόλεπτα για να υπολογίσει τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν 100 στιγμιότυπα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο εμφανές στην περίπτωση των 200 στιγμιότυπων, όπου οι χρόνοι προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 80 δευτερόλεπτα. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως σε αυτή την περίπτωση η σχέση εξάρτησης μεταξύ χρόνων απόκρισης και αριθμού στιγμιότυπων δεν είναι αναλογική, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Επίσης, και οι δύο μηχανές απέτυχαν να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στα πειράματα που επιχειρήθηκαν με 500 στιγμιότυπα. Τέλος, η Εικόνα 2β εμφανίζει τα αποτελέσματα που αφορούν τη μηχανή εκτέλεσης κανόνων Jess κατά τη διάρκεια εκτέλεσης SWRL κανόνων. Στη συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων δοκιμάστηκε η εκτέλεση 2 διαφορετικών συνόλων κανόνων (50 και 100 κανόνες αντίστοιχα) πάνω σε οντολογίες που περιείχαν διαφορετικό πλήθος στιγμιότυπων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρόνοι εκτέλεσης αυξάνονταν αναλογικά με τον αριθμό των στιγμιότυπων της οντολογίας. Όπως είναι λογικό, οι χρόνοι εκτέλεσης ήταν εξαρτώμενοι από τον αριθμό των κανόνων που έπρεπε να ελεγχθούν και, πιθανώς, να εκτελεστούν. Ωστόσο, φαίνεται πως ο αριθμός των στιγμιότυπων της εκάστοτε οντολογίας επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους παραπάνω χρόνους εκτέλεσης σε σχέση με τον αριθμό των προς εκτέλεση κανόνων. Εικ. 2. α)πειραματική αξιολόγηση της σε επίπεδο ABox (υπολογισμός κλάσεων των στιγμιότυπων), β)πειραματική αξιολόγηση της μηχανής Jess κατά την εκτέλεση SWRL κανόνων 4 i-footman: Ένας Έξυπνος Βοηθός Προπονητή Ποδοσφαίρου Η βασική λειτουργικότητα του προτεινόμενου συστήματος είναι να προτείνει στον εκάστοτε χρήστη έναν «καλό» τακτικό σχηματισμό για την ομάδα του, μία αποτελεσματική σύνθεση παικτών, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες τακτικής προς τους παίκτες, αλλά και την ομάδα συνολικά. Το σύνολο αυτών των προτάσεων βασίζεται στην τακτική της αντίπαλης ομάδας, στα χαρακτηριστικά των παικτών που

6 τη συνθέτουν, καθώς και στα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων παικτών της ομάδας του χρήστη. Κύριος στόχος του συστήματος είναι η δυνατότητα επεκτασιμότητας του συστήματος. Αυτό προϋποθέτει την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογιών που επιτρέπουν την εύκολη επέκταση στο επίπεδο των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τη βασική λειτουργικότητα του συστήματος που αναπτύχθηκε, ενώ στην Εικόνα 3 εμφανίζεται η γενική αρχιτεκτονική του. Μηχανή Συμπερασμού i-footman Οντολογία Περιγραφής Παικτών Οντολογία Περιγραφής Ομάδων Κανόνες Επιλογής Σχηματισμού Χαρακτηριστικών Παικτών Οδηγιών Μηχανή Εκτέλεσης Κανόνων Εικ. 3. Η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος i-footman Οντολογία Παικτών Ποδοσφαίρου Η Οντολογία Παικτών Ποδοσφαίρου (Football Player Ontology FPO) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι η πρώτη οντολογία περιγραφής παικτών ποδοσφαίρου που δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά των παικτών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία επιλογής τους από τον προπονητή της ομάδας. Συγκεκριμένα, η οντολογία αναπτύχθηκε σε γλώσσα OWL [2] και κεντρικές έννοιες του μοντέλου είναι ο παίκτης ποδοσφαίρου, η θέση στην οποία αγωνίζεται στον αγωνιστικό χώρο και η έννοια της ικανότητας. Η τελευταία έννοια περιλαμβάνει ένα σύνολο υποκλάσεων που περιγράφουν τις βασικές ικανότητες ενός παίκτη. Παράλληλα αποδίδεται ένας βαθμός ποιότητας σε κάθε μία από αυτές τις ικανότητες. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να ορίσουμε εντός της οντολογίας σύνθετες κλάσεις ποδοσφαιριστών ανάλογα με την ποιότητα συγκεκριμένων ικανοτήτων τους. Για παράδειγμα, η κλάση του δημιουργικού μέσου ορίζεται ως εξής: fpo:creativemiddlefielder (fpo:haspassing.goodability (1) fpo:haspassing.verygoodability) fpo:playsinposition.middlefielder Στην Εικόνα 4 δίνεται η ιεραρχία των βασικών κλάσεων της FPO. Οντολογία Ομάδων Ποδοσφαίρου Ένα κύριο τμήμα της βάσης γνώσης που διαχειρίζεται το σύστημα i-footman αφορά την περιγραφή των ποδοσφαιρικών ομάδων. Συγκεκριμένα, δομήθηκε ένα λεξιλόγιο κατάλληλο για τη μοντελοποίηση των ομάδων, των χαρακτηριστικών τους, καθώς

7 και των οδηγιών που πρέπει να ακολουθήσουν. Το λεξιλόγιο αυτό είναι εκφρασμένο σε γλώσσα OWL και είναι συνδεδεμένο με την Οντολογία Παικτών Ποδοσφαίρου, καθώς χρησιμοποιεί έννοιες και συσχετίσεις της FPO, την οποία επεκτείνει. Ουσιαστικά, η Οντολογία Ομάδων Ποδοσφαίρου (Football Team Ontology - FTO) κινείται σε 3 επίπεδα. Σε πρώτη φάση περιγράφει κάποια χαρακτηριστικά των ομάδων, όπως για παράδειγμα το ποιοι παίκτες την αποτελούν και το σύστημα που αγωνίζεται ο αντίπαλος. Σε δεύτερη φάση, ορίζει μέσω των Περιγραφικών Λογικών κάποιες κατηγορίες ομάδων και κατηγοριοποιεί ανάλογα την αντίπαλη ομάδα. Τέλος, μοντελοποιώντας τις οδηγίες τακτικής που μπορεί να ακολουθήσει μία ομάδα, επιτρέπει στους κανόνες που θα εκτελεστούν αργότερα να ορίσουν αυτές τις οδηγίες. Εικ. 4. Η ιεραρχία των βασικών κλάσεων της Οντολογίας Παικτών Ποδοσφαίρου Κανόνες Επιλογής Οι κανόνες αυτοί είναι εκφρασμένοι σε γλώσσα SWRL [5] και κάνουν χρήση του λεξιλογίου (έννοιες και συσχετίσεις) που παρέχεται από τις οντολογίες με βασικό σκοπό να ορίσουν πολύπλοκες συσχετίσεις που αφορούν το πεδίο του ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, οι κανόνες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες: Κανόνες αναγνώρισης δυνατοτήτων και αδυναμιών του αντιπάλου. Βασίζονται κυρίως στο σχηματισμό τακτικής του αντιπάλου και στα χαρακτηριστικά των παικτών που απαρτίζουν τη σύνθεσή του, ώστε να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες της συγκεκριμένης ομάδας. Τέτοιοι κανόνες, για παράδειγμα,

8 χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν πότε μία ομάδα είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, τις περιπτώσεις που είναι ικανή να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, τα σημεία του αγωνιστικού χώρου στα οποία είναι ευάλωτη κλπ. Κανόνες επιλογής τακτικού σχηματισμού. Καθορίζουν το σύστημα τακτικής που θα ακολουθήσει η ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, επιλέγεται το πλήθος των αμυντικών, των μέσων και των επιθετικών που θα απαρτίζουν τη σύνθεση της ομάδας, καθώς και τις θέσεις που αυτοί πρέπει να λάβουν στον αγωνιστικό χώρο. Κανόνες επιλογής παικτών. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα χαρακτηριστικά των παικτών και στο σχηματισμό της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, το σύστημα προτείνει κατάλληλους παίκτες για τη σύνθεση της ομάδας που ελέγχει βασιζόμενο στα χαρακτηριστικά τους. Οι παίκτες έχουν κατηγοριοποιηθεί μέσω των διαδικασιών συμπερασμού που πραγματοποιούνται στην οντολογία παικτών. Κανόνες επιλογής οδηγιών. Οι κανόνες επιλογής των οδηγιών που θα δοθούν στην ομάδα που καθοδηγείται από το i-footman εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου που έχουν καθοριστεί από τους κανόνες αναγνώρισης δυνατοτήτων και αδυναμιών. Επίσης, χρησιμοποιούν πληροφορία που παράγεται από τους κανόνες επιλογής τακτικού σχηματισμού. Ένα παράδειγμα κανόνα είναι το ακόλουθο: fto:hasstartingplayer (?t1,?p1) fto:hasstartingplayer (?t1,?p2) fpo:quickoffensiveplayer (?t1,?p1) fpo:quickoffensiveplayer (?t1,?p2) fto:dangerousatcounterattack (?t1,true). Ο παραπάνω είναι ένας κανόνας αναγνώρισης δυνατοτήτων του αντιπάλου και δηλώνει πως μία ομάδα είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις αν έχει τουλάχιστον δύο παίκτες στη σύνθεσή της οι οποίοι είναι επιθετικογενείς και ταυτόχρονα αρκετά γρήγοροι. (2) 5 Πειραματική Αξιολόγηση του Συστήματος Για την αξιολόγηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν δύο σενάρια προσομοίωσης με χρήση δύο ηλεκτρονικών παιχνιδιών ποδοσφαίρου που ενδείκνυνται για τον καθορισμό τακτικής και οδηγιών σε ποδοσφαιρικές ομάδες: το Championship Manager 2008 (Eidos) και το Football Manager 2008 (Sports Interactive). Στα συγκεκριμένα παιχνίδια ο υπολογιστής προσομοιώνει τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί, και παράγει το αποτέλεσμα του αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης έπρεπε να προηγηθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών των παικτών και των ομάδων στο σύστημα i-footman. Το πρώτο σενάριο που επιλέχθηκε αφορούσε την επιλογή δύο ομάδων παρόμοιων δυνατοτήτων με βάση την αξιολόγηση που παρείχαν τα παιχνίδια για τη δυναμικότητα των ομάδων. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ως ομάδα του χρήστη και στα δύο ηλεκτρονικά παιχνίδια η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα, ενώ αντίπαλός της επιλέχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Προσομοιώθηκαν 40 αγώνες σε κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι (συνολικά 80 αγώνες), όπου ίσος αριθμός παιχνιδιών διαδραματίστηκαν στις

9 έδρες και των δύο ομάδων. Οι 20 πρώτοι αγώνες σε κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι πραγματοποιήθηκαν με τον υπολογιστή να καθορίζει την τακτική και των δύο ομάδων, χωρίς ο χρήστης να παρεμβαίνει. Ακολούθως, οι υπόλοιποι 40 αγώνες (20 σε κάθε πλατφόρμα προσομοίωσης) πραγματοποιήθηκαν με το χρήστη να ακολουθεί τις προτάσεις που προέκυψαν από την εκτέλεση του συστήματος i-footman. Τέλος, τα αποτελέσματα των δύο περιπτώσεων συγκρίθηκαν. Τα αποτελέσματα του πρώτου σεναρίου που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται στην Εικόνα 5. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτό το πείραμα η ομάδα του χρήστη ήταν η Μπαρτσελόνα και αντιμετώπιζε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε σύνολο 40 αγώνων, η εκτέλεση του πειράματος χωρίς την παρέμβαση του συστήματος i-footman κατέληξε σε 14 νίκες της Μπαρτσελόνα, 10 ισοπαλίες και 16 νίκες της Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης, το σύνολο των τερμάτων που επιτεύχθηκαν ήταν 45 για την Μπαρτσελόνα και 61 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακολούθως, εκτελέστηκε ο ίδιος αριθμός αγώνων με το i-footman να καθοδηγεί τακτικά την ομάδα της Μπαρτσελόνα. Η εκτέλεση του συστήματος φάνηκε ιδιαίτερα επωφελής για την ομάδα που χειριζόμαστε. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των νικών για την ομάδα μας δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές, καθώς οι νίκες αυξήθηκαν μόνο κατά μία. Αντίθετα, ο αριθμός των ισοπαλιών έγινε 17 (αντί για 10) με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των ηττών στις 8 (αντί για 16). Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως το σύστημα μείωσε στο μισό αριθμό τις ήττες της ομάδας που ήλεγχε. Παράλληλα, εμφανής ήταν η διαφορά στο πλήθος των τερμάτων που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σημειωθέντων τερμάτων αυξήθηκε μόλις κατά 6 για την ομάδα της Μπαρτσελόνα (51 αντί για 45). Ωστόσο, τα τέρματα της αντίπαλης ομάδας μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό (61 σε 36). Barcelona vs. Real Madrid (Αποτέλεσμα Αγώνα) Νίκες Ισοπ αλίες Ήττες Υπολογιστής i-footman Εικ. 5. Συγκριτικά αποτελέσματα αγώνων σεναρίου 1 Το δεύτερο σενάριο που επιλέχθηκε αφορούσε την αντιμετώπιση από το σύστημα ομάδας μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ως ομάδα του χρήστη και στις δύο πλατφόρμες ο Ολυμπιακός Πειραιώς και ως αντίπαλος η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα αποτελέσματα και του δεύτερου σεναρίου ήταν παρόμοια. Συνολικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη φάση της ποιοτικής αξιολόγησης του συστήματος κρίνονται θετικά. Σε πρώτη φάση παρατηρείται μία μικρή αύξηση της απόδοσης της ελεγχόμενης από το σύστημα ομάδας. Ακολούθως, οι οδηγίες του συστήματος παρουσιάζονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την καταστολή της απόδοσης του αντιπάλου. Αυτό καταδεικνύεται τόσο από τη μείωση των νικών του αντιπάλου όσο και από τη μεγάλη μείωση των τερμάτων που αυτός επιτυγχάνει. Επομένως, το σύστημα φαίνεται πως δεν αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιθετική απόδοση της ομάδας που καθοδηγεί αλλά την αμυντική της λειτουργία.

10 Πιθανότατα, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι κανόνες που εμπεριέχονται στο σύστημα αφορούν κυρίως την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Συγκεκριμένα, η επιλογή του κατάλληλου σχηματισμού και η επιλογή των παικτών προσαρμόζονται κυρίως βάσει των δυνατών σημείων του αντιπάλου και λιγότερο βάσει των σημείων υπεροχής της ομάδας που το σύστημα ελέγχει. Αυτό το χαρακτηριστικό του συστήματος επιδέχεται, πιθανώς, βελτίωσης, εμπλουτίζοντας κατάλληλα τη βάση γνώσης και τους κανόνες επιλογής οδηγιών και σχηματισμών. Τέλος, σε ότι αφορά τις επιδόσεις της εφαρμογής, ο μέσος χρόνος απόκρισης του συστήματος ανήλθε στα 7740ms, τιμή αρκετά ικανοποιητική. Στο συγκεκριμένο χρόνο περιλαμβάνεται η κατηγοριοποίηση και ο έλεγχος στιγμιότυπων για τις δύο οντολογίες, καθώς και η εκτέλεση των κανόνων. 6 Συμπεράσματα Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μία ποιοτική και πειραματική αξιολόγηση των τεχνολογιών αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού και παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική και οι λεπτομέρειες υλοποίησης ενός συστήματος βασισμένου σε γνώση με πεδίο εφαρμογής το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν αρκετά ανοικτά θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης στο μέλλον. Αρχικά, η ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου για τη διαχείριση και το συμπερασμό γνώσης από το συνδυασμό οντολογιών και κανόνων κρίνεται απαραίτητη. Παράλληλα, ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη δημιουργία κανόνων στο Διαδίκτυο θα συνέβαλλε καθοριστικά στο συνδυασμό των κανόνων με άλλες μορφές αναπαράστασης γνώσης, όπως οι οντολογίες. Τέλος, η ανάπτυξη περισσότερο αποδοτικών αλγορίθμων για τη συλλογιστική σε ABox/TBox, φαίνεται αναγκαία. Αναφορές 1. Baader, F., Calvanese, D., McGiuness, D., Nardi, D., Patel-Schneider, P.F.: The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications. Cambridge: Cambridge University Press (2003) 2. Dean, M., Schreiber, G., Bechhofer, S., van Harmelen, F., Hendler, J., Horrocks, I., McGuinness, D.L., Patel-Schneider, P.F., Stein, L.A.: OWL Web Ontology Language Reference. W3C Recommendation 10 February Retrieved April 22, 2008, from (2004) 3. Gelfond, M., Lifschitz, V.: Classical negation in logic programs and disjunctive databases. New Generation Computing, 9(3_4), (1991) 4. Grosof, B., Horrocks, I., Volz, R., Decker, S.: Description logic programs: Combining logic programs with description logic. In Proc. of the Twelfth International World Wide Web Conference (WWW 2003), (pp ). ACM (2003) 5. Horrocks, I., Patel-Schneider, P., Harold, B., Tabet, S., Grosof, B., Dean, M.: SWRL: A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML. World Wide Web Consortium Member Submission, (2004)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο Ι. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους. Στη στήλη Β περισσεύει μια επιλογή. (6 Μονάδες) 1 - Β 2 - Α 3

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Ηλεκτρονικός Οδηγός Νομοθεσίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία

Πρότυπος Ηλεκτρονικός Οδηγός Νομοθεσίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία Πρότυπος Ηλεκτρονικός Οδηγός Νομοθεσίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία Φ. Βαρτζιώτης, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ΤΕΙ Ηπείρου, 47100, Άρτα, fvartzi@gmail.com Β. Τσιπουριάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΣΕΝΑΡΙΟ / ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης

οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης οµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης! Η κλασική λογική δε µπορεί να αναπαραστήσει κλάσεις αντικειµένων.! Είναι επιθυµητή η µείωση του όγκου της γνώσης για ένα πρόβληµα.! Η πράξη απαιτεί µία περισσότερο διαισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ι.

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ι. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι. Χατζηλυγερούδης ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη/Τρίτη 5.00-7.00 µ.µ. (ΠΡΟΚΑΤ Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξειδίκευση οντολογικής γνώσης με χρήση μη δομημένων γλωσσικών περιγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος

Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος του Γιάννη Σχοιναράκη* ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ατομική τακτική Σωστή τοποθέτηση στο χώρο: κλείνει διαδρόμους πάσας, αντιλαμβάνεται την μεγάλη πάσα και παίρνει το απαιτούμενο βάθος Μονομαχία στην πλάτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack. Χλης Νικόλαος-Κοσμάς

ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack. Χλης Νικόλαος-Κοσμάς ΠΛΗ 513-Αυτόνομοι Πράκτορες Χειμερινό εξάμηνο 2012 Εφαρμογή αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης στο παιχνίδι Βlackjack Χλης Νικόλαος-Κοσμάς Περιγραφή παιχνιδιού Βlackjack: Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό Παραγωγική Απόκτηση Γνώσης από Οντολογικά Έγγραφα και η Τεχνική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Διαλειτουργικότητα και Αξιοπιστία της Aλληλεπίδρασης Ευφυών Πρακτόρων στον Σημασιολογικό Ιστό

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Διαλειτουργικότητα και Αξιοπιστία της Aλληλεπίδρασης Ευφυών Πρακτόρων στον Σημασιολογικό Ιστό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΑΒΑΡΗ Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. Διαλειτουργικότητα και Αξιοπιστία της Aλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Ευρεία Περίληψη 1 ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το κίνητρο αυτής της διατριβής ήταν η ανάγκη των τηλεοπτικών σταθμών και των διαφημιστικών εταιριών για την πρόβλεψη της τηλεθέασης των εκπομπών και των διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 568 ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Βαλαδάκης Ανδρέας Δ. Καθηγητής Βαρβακείου Σχολής avaladak@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.appsforgreece.eu Γενικά Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα