Β Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Π Α Ρ Κ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Π Α Ρ Κ Α"

Transcript

1 Β Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Π Α Ρ Κ Α Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Β Ι Ο Μ Α Ζ Α GR Mobile

2 Karl Str. 1/ Esslingen Germany Phone: +49 (711) Fax: +49 (3222) ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Επενδυτική πρόθεση της εταιρείας NAWARO BioEnergie AG για τη δηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο Συνοπτική περίληψη ingrees - innovative Greek Renewable Energies Volksbank Esslingen Polydoros Pagonis BLZ Gerichtstand Esslingen Konto: USt-IdNr. DE BIC (S.W.I.F.T.): GENODES1ESS St-Nr: 59303/49039 IBAN: DE

3 NAWARO BioEnergie AG Ο επιχειρησιακός σκοπός της NAWARO BioEnergie AG, που εδρεύει στην Λειψία της Γερµανίας, είναι η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων (πάρκων) αξιοποίησης βιοµάζας, προερχόµενη από αγροτικές καλλιέργειες, σε βιοαέριο, µε ελάχιστη ισχύ ανά µονάδα τα 20 MWel που µε µία καινοτόµο διαδικασία ενός κλειστού κύκλου αξιοποίησης της ύλης και ενέργειας, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θερµότητα και βιολογικό λίπασµα και µελλοντικά θα είναι εφικτή και η αναβάθµιση του βιοαερίου σε φυσικό αέριο. Το πρώτο βιοενεργειακό πάρκο στο Penkun / Γερµανίας είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία (πρόκειται για τη µεγαλύτερη παγκοσµίως µονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα -βιοαέριο- σήµερα) και αλλά 6 βιοενεργειακά πάρκα είναι στο στάδιο µελέτης και εγκατάστασης στην Γερµανία. Τα βιοενεργειακά πάρκα της NAWARO BioEnergie AG απεικονίζουνε, µε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, µία ολοκληρωµένη και κάθετη διαδικασία της παραγωγής ενέργειας µε βάση τη βιοµάζα από αγροτικές καλλιέργειες. Παραδοσιακές Καλλιέργειες Κλειστός Κύκλος Αξιοποιήσεις Ύλης & Ενέργειας Βιοµάζα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας & Θερµότητα Καλλιέργειες Βιοµάζα Ενέργεια Τρίπτυχο Επιτυχίας Page 2

4 Τεχνολογία Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία συσσωρεύονται κατά µήκος του κύκλου αξιοποίησης. Το επιχειρηµατικό και λειτουργικό πλάνο της NAWARO BioEnergie AG για την ίδρυση και επιτυχηµένη λειτουργία µιας µονάδας, όπου προβάλει η κοινωνικοοικονοµική δοµή στον αγροτικό τοµέα, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αγροτική εγχώρια παραγωγή, δηλ. σε µια πετυχηµένη συνεργασία µεταξύ µονάδας και του αγρότη, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή της ενέργειας βασίζεται στην βιοµάζα, η οποία παράγεται από παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες όπως ο ενεργειακός αραβόσιτος και τα σιτηρά (σηµερινά δεδοµένα), αλλά και από οποιοδήποτε φυτό, του οποίου τα ενεργειακά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή απόδοση επιτρέπει µία ενεργειακή εκµετάλλευση. Ο αραβόσιτος και τα σιτηρά µε ενσίρωση (silage) αναλογία 65% και 5% - µετατρέπονται σε βιοµάζα, έπειτα µε πρόσθεση κτηνοτροφικών υγρών λυµάτων και νερού αναλογία 10% και 20% - ξεκινάει η αναερόβια ζύµωση για την παραγωγή του βιοαερίου. Το παραγόµενο βιοαέριο αποτελείται έως 75% από µεθάνιο και 25% διοξείδιο του άνθρακα. Μέσω της τροφοδοσίας του σε καυστήρες αερίου παράγεται σταθερή και συνεχής ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης και θερµότητα. Το περίσσευµα της βιοµάζας αποξηραίνεται µε την θερµότητα και µετατρέπεται σε βιολογικό λίπασµα στην µονάδα λιπασµάτων υπό µορφή µικρό pellet, όπως και σε υγρή µορφή, το οποίο είναι 100% βιολογικό. Αυτό που περισσεύει στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας είναι καθαρό νερό. Όλη η παραγωγική διαδικασία και αξιοποίηση της ύλης συνοδεύεται από κατοχυρωµένες διεθνείς πατέντες. Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εκτίµηση ολοκληρωµένου κύκλου ζωής του τρόπου λειτουργίας της µονάδας είναι πιστοποιηµένη ως 100% φιλική προς το περιβάλλον διότι οι παραγόµενη ρύποι CO 2 είναι κλιµατολογικά ουδέτεροι. Καλλιέργειες Υγρά Οργανικά Απόβλητα Λίπασµα Νερό Περίσσευµα Βιοµάζας Βιοµάζα Αναερόβια Χώνευση ίκτυο Τηλεθέρµανσης * Θέρµανση Αναβάθµιση* Ακατέργαστο Βιοαέριο Καθαρισµός Φυσικό Αέριο Βιοαέριο Λέβητας ίκτυο Φυσικού Αερίου Ηλεκτρικό ίκτυο Ηλεκτρισµός NAWARO - Κλειστός Κύκλος Αξιοποιήσεις Ύλης & Ενέργειας Page 3

5 Προδιαγραφές Οι απαιτούµενες προδιαγραφές για ίδρυση και εγκατάσταση µονάδας σε µια περιοχή µε ελάχιστη ισχύ τα 20 MWel είναι: τ.µ. για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής Υποσταθµός υψηλής τάσης σε κοντινή απόσταση 40 τοποθεσίες στην περιφέρεια, σε κυκλική περίµετρο 40 / 50 χιλιόµετρα από την µονάδα παραγωγής, για προσωρινή αποθήκευση του ενσιρώµατος (silage) µετά την συγκοµιδή ιαθέσιµες καλλιεργήσιµες εκτάσεις περίπου µε εκτάρια για την κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες (αγροτικές παραγωγές), όπου ανά έτος απαιτούνται αγροτικές παραγωγές: o τόνοι ενσιρώµατος από ενεργειακό αραβόσιτο o τόνοι ενσιρώµατος από σιτηρά υνατότητα περισυλλογής τόνων υγρών κτηνοτροφικών λυµάτων Περίπου τόνοι νερό για την έναρξη παραγωγής (έπειτα τόνοι ανά έτος) Ανεπτυγµένο οδικό δίκτυο και υποδοµές στην αγροτική περιφέρεια της µονάδας Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ανά έτος, ανέρχεται περίπου σε kwh, η θερµότητα ανέρχεται περίπου σε kwh και το παραγόµενο λίπασµα σε t υπό µορφή pellet και t σε υγρή µορφή ανά έτος. Πλεονεκτήµατα Τα πλεονεκτήµατα σε µία περιφέρεια από την ίδρυση και εγκατάσταση µίας µονάδας παραγωγής είναι: Ενίσχυση κοινωνικοοικονοµικής δοµής της περιφέρειας Οικονοµική εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής για τα επόµενα 20 χρόνια Ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια o θέσεις εργασίας στην µονάδα παραγωγής o 50 και άνω θέσεις εργασίας σε συνεργαζόµενες εταιρίες Έσοδα από τον ειδικό φόρο υπέρ Ο.Τ.Α. όπου έχει εγκατασταθεί η µονάδα Μακροχρόνιες συνεργασίες µε επιχειρήσεις της περιφέρειας Μακροχρόνια ενίσχυση στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής Ενίσχυση καλλιεργειών µε την παραγωγή βιολογικού λιπάσµατος µε στόχο την µείωση της νιτρορύπανσης Τα πλεονεκτήµατα για τους παραγωγούς (αγρότες) σε µία περιφέρεια από την ίδρυση και εγκατάσταση µίας µονάδας παραγωγής είναι: Εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής µε µακροχρόνια συµβόλαια (10ετιας) απευθείας χωρίς µεσάζοντες (5ετες προσαρµογές) Προκαταβολές µε την σπορά (25%), µετά την συγκοµιδή (ενσίρωση) και αποθήκευση (30%), εκκαθάριση µετά την παράδοση της καλλιέργειας στη µονάδα παραγωγής Τιµαριθµικές προσαρµογές των τιµών, µε βάση την τιµή ενέργειας Τροφοδοσία και προχρηµατοδότηση του παραγωγού µε σπόρο και λίπασµα από την µονάδα ιεκπεραίωση όλων των απαιτούµενων ενεργειών για µια επιτυχηµένη παραγωγή Επίβλεψη της παραγωγής και ενηµέρωση για τεχνικές παραγωγής από γεωπόνους της εταιρείας Μεταφορά ενσιρώµατος από τοποθεσία αποθήκευσης στη µονάδα παραγωγής Ο παραγωγός παρέχει ως κεφάλαιο την ιδιότητα του, το έδαφος και την εργασία του. Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής µε µακροπρόθεσµο στόχο την αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης και µείωση του οικονοµικού και οικολογικού κόστους για των παραγωγό αγρότη. Page 4

6 Βιοµηχανικό µοντέλο παραγωγής βιοενέργειας Τα βιοενεργειακά πάρκα της NAWARO BioEnergie AG σηµατοδοτούνε µε το µοντέλο λειτουργίας τους την ανάπτυξη της ανανεώσιµης παραγωγής ενέργειας µε βάση τον αγροτικό ενεργειακό πλούτο, διότι: Αξιοποιούνε το βιοαέριο σε βιοµηχανικό επίπεδο. Η NAWARO BioEnergie AG ανέπτυξε ένα πρωτοπόρο βιοµηχανικό µοντέλο, µε το οποίο αξιοποιείται για πρώτη φορά ενέργεια από βιοµάζα σε βιοµηχανικό επίπεδο. Κλειστός κύκλος διαχείρισης. Οι µονάδες παράγουν από βιοµάζα τρία προϊόντα: Ενέργεια, Θερµότητα και Βιολογικό Λίπασµα. Αυτό που µένει είναι καθαρό νερό. Η φιλικότητα προς το περιβάλλον και ο ασφαλής εφοδιασµός. Ενέργεια παραγόµενη από βιοαέριο είναι ουδέτερη σε CO 2, διότι το εκλυόµενο διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται σε ίση ποσότητα από τις καλλιέργειες. Η συµβολαιογραφική γεωργία εξασφαλίζει τον εφοδιασµό. Οικονοµικές ωθήσεις στις αγροτικές περιοχές. Σηµατοδοτούν στην ανάπτυξη των υποδοµών και δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Αγρότες, οι οποίοι προµηθεύουν µε βιοµάζα τα ενεργειακά πάρκα της NAWARO κερδίζουν από τα µακροπρόθεσµα συµβόλαια προµηθειών. Έτσι µπορούν ακόµη και αγρότες χωρίς τα απαραίτητα κεφάλαια να έχουν µερίδιο στην αγορά ανάπτυξης της βιοενέργειας. Ισχυρό δυναµικό ανάπτυξης. Η βιοµάζα λαµβάνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη θέση κλειδί. Το δυναµικό ανάπτυξης είναι πράγµατι πολύ ισχυρό. Καλλιέργεια Επεξεργασία Βιοµηχανική Αξιοποίηση Βιοµάζας Παραγωγή Τηλεθέρµαν Ηλεκτρική Ενέργεια Ανάµιξη / Αναερόβια Χώνευση Βιοαέριο Θερµότητα Καύση Θερµότητα Βιολογικό Λίπασµα Pellet Περίσσευµα Βιοµάζας NAWARO - Σχεδιάγραµµα Παραγωγής Βιοενέργειας & Θερµότητας Page 5

7 Η NAWARO BioEnergie AG µε το βιοµηχανικό µοντέλο παραγωγής ενέργειας, πρωτοπορεί στον τοµέα του βιοαερίου στην Γερµανία. Όπου η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, µε την αξιοποίηση αγροτικών καλλιεργειών, αποτελεί µία εναλλακτική λύση µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια ως Α.Π.Ε. και ταυτόχρονα επιλύει προβλήµατα της αγροτικής οικονοµίας. Τα τελευταία χρόνια στη Γερµανία, το συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα της αναζήτησης εναλλακτικών ενεργειακών πόρων, καθώς επίσης και η αναζήτηση πρόσθετων και εξασφαλισµένων πόρων για τους αγρότες, ανέδειξαν την παραγωγή ενέργειας - από βιοαέριο µε πρώτη ύλη αγροτικές καλλιέργειες, ως µια οικονοµικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία µε τεράστιους ρυθµούς ανάπτυξης,. Στη Γερµανία την χρονική περίοδο 2000 έως το 2006 οι µονάδες παραγωγής βιοαερίου από αγροτικές καλλιέργειες, τριπλασιάστηκαν και ανέρχονται σε µονάδες περίπου, από το 2004 έως το 2006 καταγράφεται µια αύξηση της τάξεως του 75% και η παραγωγή ενέργειας την ίδια χρονική περίοδο, δεκαπλασιάστηκε και ανέρχεται σε 1100 MW, αύξηση 345% για την περίοδο Μονάδες Παραγωγής Μονάδες Παραγώγης % Εγκατεστηµένη Ισχύς 33,8 % 30,1 % ,4 % Εγκατεστηµένη Ισχύς [MW] ,7 % 14,2 % 9,4 % 18,2 % 30,4 % ,2 % % ,1 % 18,7 % 42,3 % ,1 % *2007 Fachverband Biogas e.v. Μονάδες Παραγωγής = 75% Εγκατεστηµένη Ισχύς = 345% Ρυθµοί Ανάπτυξης Βιοαερίου Page 6

8 Η παράγοντες και τα κίνητρα που οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούνε την παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές καλλιέργειες σε µοντέλο επιτυχίας - το οποίο αρχίζει να εφαρµόζεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ολλανδία, κ.α.) είναι: 1. Τιµή Βιοενέργειας µε εξασφάλιση συµβολαίου για τα επόµενα 20 χρόνια: Το κίνητρο στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για της Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπου από το 2004 στην Γερµανία (αναθεώρηση νοµοθεσίας), εφαρµόζεται µία τιµολόγηση µε επιπρόσθετούς όρους ενίσχυσης της βασικής τιµής για την βιοενέργεια, όπου δίνεται επιπρόσθετο πριµ εφόσον η ενέργεια παράγεται µε τη χρήση αγροτικών καλλιεργειών, εφαρµόζεται καινοτόµος τεχνολογία και αξιοποιείται η παραγόµενη θερµότητα. 2. Τεχνολογία: Η άµεση εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας στην πράξη µε προσιτές τιµές που να επιτρέπουν µια βιώσιµη λειτουργία των µονάδων παραγωγής. (Ο µέσος όρος ισχύος ανά µονάδα είναι τα 220 kw) 3. Αγρότες / Καλλιέργειες: Η χρήση ήδη υπαρκτών υποδοµών ήταν και είναι το µεγαλύτερο κίνητρο για τους αγρότες. ιότι, για την παραγωγή βιοαερίου δεν είναι απαραίτητες οι νέες ενεργειακές καλλιέργειες (Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, κ.α.) αλλά η χρήση παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως σιτηρά, τεύτλα και αραβόσιτου >500kW 70kW - 500kW <70kW Ισχύς Ενεργειακό υναµικό ca. 6,5 TWh (2006) Παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια ca. 5,4 TWh (2006) 0 Ρυθµοί Ανάπτυξης Ισχύς Μονάδων Βιοαερίου Page 7

9 Έπειτα για τον Αγρότη η καλλιέργεια των παραδοσιακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοαερίου του αποφέρει σε αναλογία µε της ενεργειακές καλλιέργειες υψηλότερες αποδόσεις ανά εκτάριο, όπου έπεται και µεγαλύτερο κέρδος στην περαιτέρω αξιοποίηση, αλλά και η καθιέρωση της συµβολαιογραφικής γεωργίας εφόσον παράγει για τρίτους. Συγκριτικά µε τα βιοκαύσιµα όπου από ένα εκτάριο µπορεί να παραχθούν: l βιοντήζελ όπου υποκαθιστά 1 l βιοκαύσιµου 0,7 l ντίζελ (Ελαιοκράµβη) l βιοαιθανόλης - όπου υποκαθιστά 1 l βιοαιθανόλης 0,66 l βενζίνας (Κριθάρι) η απόδοση για βιοαέριο (αραβόσιτος) είναι, kg ή m3 µεθάνιο - όπου υποκαθιστά 1 kg µεθάνιο 1,4 l βενζίνας. Ένα κυβικό µέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,7l ντίζελ και παράγει περίπου 6 kwh ενέργεια. Ας µην ξεχνάµε όµως και το κόστος παραγωγής το οποίο ανέρχεται σε 300 l ντίζελ ανά εκτάριο για την παραγωγή των βιοκαυσίµων. Πρώτη Ύλη Απόδοση σε Βιοκαύσιµο (Λίτρα/ Εκτάριο) Είδος Βιοκαύσιµου Ενεργειακή Απόδοση Αντιστοιχία Ελαιοκράµβη l Βιοντήζελ ,91 l (Ντίζελ) Σιτηρά l Βιοαιθανόλη ,66 l (Βενζίνα) Αραβόσιτος kg (4.950 m 3 ) Βιοαέριο (Μεθάνιο 1 kg) ,4 l (Βενζίνα) Βιοντήζελ Βιοαιθανόλη Βιοαέριο Ελαιοκάµβη Σιτηρά Αραβόσιτος Λίτρα / Εκταριο Ενεργειακή Απόδοση *FNR Βιοκαύσιµα Αποδόσεις Καλλιεργειών ανά Εκτάριο Page 8

10 Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου σηµατοδοτούνε µε το µοντέλο λειτουργίας τους την ανάπτυξη της ανανεώσιµης παραγωγής ενέργειας µε βάση τον αγροτικό ενεργειακό πλούτο, διότι: Αξιοποιούνε το βιοαέριο. Ως πρόσθετη µορφή οικονοµικών πόρων για τούς αγρότες, διότι παράγουν από βιοµάζα δύο προϊόντα: Ενέργεια και Θερµότητα. Η φιλικότητα προς το περιβάλλον και ο ασφαλής εφοδιασµός. Ενέργεια παραγόµενη από βιοαέριο είναι ουδέτερη σε CO 2, διότι το εκλυόµενο διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται σε ίση ποσότητα από τις καλλιέργειες. Οικονοµικές ωθήσεις στις αγροτικές περιοχές. Σηµατοδοτούν στην ανάπτυξη των υποδοµών και δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Ισχυρό δυναµικό ανάπτυξης. Η βιοµάζα λαµβάνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη θέση κλειδί. Το δυναµικό ανάπτυξης είναι πράγµατι πολύ ισχυρό. Ενδεικτικές Αποδόσεις Βιοαερίου ανά Καλλιέργεια - Βιοµάζα Φύλλωµα Τεύτλων Βιοαέριο [m 3 /t FM] Τεύτλα Χλόη του Σουδάν Αγριόχορτο Σακχαρότευτλο Χλόη Αραβόσιτος Σίκαλη *Handreichung Biogas, FNR Ενδεικτικές Αποδόσεις Βιοαερίου ανά Καλλιέργεια - Βιοµάζα Page 9

11 Επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της NAWARO BioEnergie AG στην Ελλάδα Εδώ και περίπου έναν χρόνο, η εταιρεία NAWARO BioEnergie AG έχει ξεκινήσει ενέργειες για µία ενδεχόµενη ανάπτυξη και δηµιουργία βιοενεργειακών πάρκων στον ελλαδικό χώρο. Οι ενέργειες αυτές περιείχαν την περισυλλογή στοιχείων και προδιαγραφών, καθορισµό των περιοχών εγκατάστασης, παρουσίαση της πρόθεσης σε παραγωγούς και τοπική αυτοδιοίκηση όπως και σύναψη προθέσεων συνεργασίας. Βάσει πρώτων στοιχείων και την πρόοδο των επαφών στην περιφέρεια, οι περιοχές στον ελλαδικό χώρο που έχουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές για την δηµιουργία βιοενεργειακών πάρκων σήµερα, για την πρώτη επενδυτική φάση ( ), είναι οι νοµοί: ράµας Όπου έχει επιλεγεί ο ήµος οξάτου για την εγκατάσταση του βιοενεργειακού πάρκου και έχει υπογραφεί πρόθεση συνεργασίας µε τον ήµο, για παραχώρηση έκτασης. Έπειτα µε τους παραγωγούς έχουν υπογραφεί προθέσεις συνεργασίας για προµήθεια της µονάδας µε βιοµάζα από καλλιέργειες που καταλαµβάνουν εκτάρια. Για µία καλύτερη εκτίµηση των στρεµµατικών αποδόσεων καλλιεργούνται στην περιοχή δοκιµαστικές φυτείες µε αραβόσιτο περίπου 3 εκταρίων. Ροδόπης Έχει επιλεγεί ο ήµος Σαπών για την εγκατάσταση του βιοενεργειακού πάρκου και έχει υπογραφεί πρόθεση συνεργασίας µε τον ήµο, για παραχώρηση έκτασης. Οι διαπραγµατεύσεις για προθέσεις συνεργασίας µε τους παραγωγούς είναι σε προχωρηµένο επίπεδο. Καρδίτσας Έχει επιλεγεί ο ήµος Σοφάδων για την εγκατάσταση του βιοενεργειακού πάρκου και οι διαπραγµατεύσεις για προθέσεις συνεργασίας µε τον ήµο, για παραχώρηση έκτασης και µε τους παραγωγούς, είναι σε προχωρηµένο επίπεδο. Σερρών Έχει επιλεγεί ο ήµος Καπετάν Μητρούσιου για την εγκατάσταση του βιοενεργειακού πάρκου και οι διαπραγµατεύσεις για προθέσεις συνεργασίας µε τον ήµο, για παραχώρηση έκτασης και µε τους παραγωγούς, είναι σε επίπεδο ανάπτυξης. Έβρου Έχει επιλεγεί ο ήµος Ορεστιάδας για την εγκατάσταση του βιοενεργειακού πάρκου και οι διαπραγµατεύσεις για προθέσεις συνεργασίας µε τον ήµο, για παραχώρηση έκτασης και µε τους παραγωγούς, είναι σε επίπεδο ανάπτυξης Για την δεύτερη επενδυτική φάση ( ) εξετάζονται οι προδιαγραφές για µονάδες σε άλλους πέντε νοµούς (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λαρίσης, Τρικάλων, Καβάλας), όπου µε κόστος επένδυσης περί τα 100 εκ. ανά µονάδα, ενισχύονται σηµαντικά για τα επόµενα 20 χρόνια οι αγροτικές περιφέρειες όπου δηµιουργούνται τα βιοενεργειακά πάρκα της NAWARO BioEnergie AG. Λαµβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη της ενεργειακής αξιοποίησης της βιοµάζας από καλλιέργειες, σε σχέση µε άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µε βάση τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αγροτικού τοµέα, οι κλασσικές γνωστές στον αγρότη καλλιέργειες, αντιπροσωπεύουν µια µακροπρόθεσµη λύση για την οικονοµική εξασφάλιση του αγροτικού χώρου, την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασµού και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια και, ας µην ξεχνάµε όµως, την προστασία του περιβάλλοντος. Κόστος επένδυσης ανά µονάδα περί τα 100 εκ. Μονάδα Παραγωγής Ενεργειας περί τα 65 εκ. Μονάδα Λιπασµάτων περί τα 20 εκ. Κεφάλαια Λειτουργίας περί τα 15 εκ. (έως πλήρη ανάπτυξη µονάδας) Page 10

12 Απαραίτητες προϋποθέσεις για δηµιουργία και ανάπτυξη των επιθυµητών επενδύσεων της NAWARO BioEnergie AG στην Ελλάδα Για να είναι εφικτή µία ορθολογική και βιώσιµη ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η οποία θα επιφέρει την αναµενόµενη ανάπτυξη στον τοµέα του βιοαερίου από αγροτικές καλλιέργειες ως µοντέλο επιτυχίας και στον ελλαδικό χώρο απαιτούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Τιµολόγηση Το επιχειρησιακό µοντέλο της NAWARO BioEnergie AG προβλέπει την τροφοδοσία των ενεργειακών πάρκων µε πρώτες ύλες (καλλιέργειες) προερχόµενες από τοπικές παραγωγές. Όπου ο αγρότης µε την ιδιότητα του καταλαµβάνει θέση κλειδί ως βασικός παράγοντας στην τροφοδοτική αλυσίδα και θεωρείται το κεφάλαιο της εταιρείας. Η ανταµοιβή του θα πρέπει να είναι αντάξια και να του εξασφαλίζει µία µακροχρόνια βιωσιµότητα, ώστε η συµβολαιογραφική γεωργία που του προτείνεται να µην θεωρηθεί πρόσκαιρη λύση αλλά ως δεδοµένο κίνητρο για τον µακροχρόνιο σχεδιασµό του. Στην Γερµανία ο αγρότης ανταµείβεται µε 25,- / τόνο παραγόµενης βιοµάζας. Στόχος της NAWARO BioEnergie AG για µία εξασφαλισµένη συµµετοχή των παραγωγών στην παραγωγική διαδικασία είναι, µε την ίδια τιµή να ανταµείβει και τον έλληνα αγρότη, διότι τόσο οι στρεµµατικές αποδόσεις αλλά και το κόστος παραγωγής για τις καλλιέργειες, είναι ισάξιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποτε η πρώτη και πιο κύρια προϋπόθεση είναι: Προσαρµογή τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα στην ελληνική νοµοθεσία 3468/ o Προτείνουµε υιοθέτηση του γερµανικού µοντέλου µε 19,9 ct/kwh (χωρίς περαιτέρω επιχορήγηση) o Είτε, υιοθέτηση του γερµανικού µοντέλου µε ελάχιστη συνολική τιµή 17 ct/kwh (εφόσον υπάρξει και επιχορήγηση των µονάδων µέσου αναπτυξιακού Νόµου µε ελάχιστη επιχορήγηση 40%) Οι οικονοµικές απολαβές µιας µονάδας προέρχονται από την πώληση της βιοενέργειας στο δίκτυο βάσει τιµολόγησης από την νοµοθεσία για ΑΠΕ. υστυχώς ο ελληνικός νόµος 3468/2006 δεν προωθεί σε σχέση µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες τις µονάδες ΑΠΕ που παράγουν ενέργεια µε τη χρήση βιοµάζας από αγροτικές καλλιέργειες. ιότι, η τιµολόγηση της βιοενέργειας που παράγεται από βιοµάζα, χωρίς διακρίσεις στο είδος, την προέλευση και την χρήση της βιοµάζας, καθορίζετε µε µια βασική τιµή των 75,82 / MWh, µια πολλή χαµηλή τιµή για επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα. Έπειτα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και την πρόσθετη επιβάρυνση µε 3 % επί της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ως ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ. Όπου µε βάση αυτά τα δεδοµένα η τιµή αγοράς της πρώτης ύλης (από τον αγρότη) κυµαίνεται περίπου στα 9,89 / τόνο παραγόµενης βιοµάζας, που σηµαίνει την µη συµµετοχή των αγροτών στην επένδυση. Στην Γερµανία για παράδειγµα από το 2004 η τιµολόγηση της βιοενέργειας καθορίζετε µε τα εξής κριτήρια: Βασική τιµή βιοενέργειας ανά MWh από 84 έως 115, αναλόγως την ισχύ, συν 40 έως 60 για χρήση βιοµάζας από αγροτικές καλλιέργειες αναλόγως την ισχύ, συν 20 για παραγωγή και αξιοποίηση της θερµότητας, συν 20 για εφαρµογή νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας. Όποτε σε µία µονάδα της NAWARO BioEnergie AG του µεγέθους των 20 MWel στην Γερµανία, που παράγει ενέργεια από βιοµάζα µε προέλευση από αγροτικές καλλιέργειες, µε καυστήρες των 500 kwel ανέρχεται σε 199 / MWh. Το βασικό στοιχείο της γερµανικής νοµοθεσίας είναι το πριµ στην τιµολόγηση για την χρήση της βιοµάζας από αγροτικές καλλιέργειες, τις ονοµαζόµενες NaWaRo (αναπαραγόµενες πρώτες ύλες), όπου σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές ΑΠΕ, προωθεί την µορφή ΑΠΕ µε βιοµάζα ώστε να αναπτυχθεί µε επιτυχία στον αγροτικό τοµέα, µε τις ήδη υπάρχουσες υποδοµές. Page 11

13 Συγκριτικός πίνακας τιµολόγησης βιοενέργειας Γερµανία Ελλάδα Γερµανία Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοµάζα (βάσει γερµανικής νοµοθεσίας 8 έτος 2004) Ισχύ 150 kwel <= 500 kwel <= 5 MWel > 5 MWel Ελλάδα Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοµάζα ιασυν. σύστηµα Μη διασυν. σύστηµα Βασική τιµολόγηση ct/kwh * 11,5 9,9 8,9 8,4 7,582 8,742 NaWaRo-Bonus ct/kwh ** KWK-Bonus ct/kwh *** Technology-Bonus ct/kwh **** Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 3% ,2275-0,2623 Γερµανία * βασική τιµολόγηση ** µε χρήση αγροτικών καλλιεργειών ως πρώτες ύλες ***για αξιοποίηση και χρήση θερµότητας ****χρήση καινοτοµίας 21,5 19,9 16,9 10,4 7,3545 8,4797 Από προβλέπετε νέα προσαρµογή της γερµανικής νοµοθεσίας, µε µείωση των κατηγοριών ισχύος σε δύο, για περαιτέρω ενίσχυση της βιοµηχανικής ανάπτυξης του τοµέα παραγωγής ενέργειας από βιοαερίου. Πίνακας τιµολόγησης βιοενέργειας Ευρώπη Page 12

14 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας σύγκρισης δεδοµένων Γερµανίας Ελλάδος, όπου µε τα σηµερινά δεδοµένα στην Ελλάδα, η επένδυση δεν είναι βιώσιµη για την εταιρία αλλά και η τιµή αγοράς για την πρώτη ύλη (βιοµάζα) είναι κάτω του κόστους παραγωγής των τοπικών παραγωγών. Το κόστος παραγωγής βιοµάζας από αραβόσιτο κυµαίνεται σήµερα κατά µέσω όρο περίπου στα 120 / στρέµµα. Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύς µονάδας 20 Mwel Παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος kwh Σήµερα Πρόταση NAWARO Έσοδα Γερµανία Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Τιµολόγηση ct/kwh 19,9 7,582 17** 19,9 Έσοδα ( ) , , , ,00 Tέλος υπέρ ΟΤΑ 3% ( ) , , ,00 Σύνολο ( ) , , , ,00 ιάθεση εξόδων ct/kwh (αναλογία) Πρώτες ύλες 7 2,5870 5,98 7 Μεταφορά, Logistic, διαφ. Έξοδα 4 1,4783 3,42 4 Σύνολο εξόδων Πρώτες ύλες , , , ,00 Μεταφορά, Logistic, διαφ. Έξοδα , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Τιµή αγοράς πρώτης ύλης από παραγωγό (βιοµάζα) / t 25 8,9 20,7 25 Απόδοση καλλιέργειας t /στρέµµα * Έσοδα παραγωγού / στρέµµα ,3 144,9 175 Προσθετά έσοδα παραγωγού για ενεργειακές καλλιέργειες (επιδότηση) / στρέµµα 4,5 4,5 4,5 4,5 Σύνολο 129,5 66,8 149,4 179,5 *µέσος όρος / στρέµµα **Πρόταση προσαρµογής τιµολόγησης Εάν συνυπολογιστεί η ελάχιστη επιδότηση 40% µέσω του αναπτυξιακού νοµού και οι προβλεπόµενες µελλοντικές προσαρµογές στην τιµή της βιοενέργειας είναι εφικτό η τιµή για τον παραγωγό να διακυµανθεί στα γερµανικά επίπεδα των 25 /t. Page 13

15 Εξασφάλιση ανάπτυξης επενδύσεων Το επόµενο βήµα, εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση στην πρώτη προϋπόθεση, είναι η εξασφάλιση των όρων για την ανάπτυξη των επενδύσεων. Σε συνεργασία µε το υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να καθοριστεί τόσο το µέγιστο µέγεθος σε MW της εκάστοτε µονάδας ανά περιοχή, όσο και οι µελλοντικές επεκτάσεις των µονάδων π.χ. πιθανότητες τροφοδοσίας του δικτύου φυσικού αερίου µε αναβαθµισµένο βιοαέριο, είτε τηλεθέρµανσης (εφόσον αναπτυχθούν οι υποδοµές). Η NAWARO BioEnergie AG έχει ως στόχο την ανάπτυξη 10 µονάδων µε ελάχιστη ισχύ τα 20 MW για κάθε µονάδα. Σε πολλές περιοχές όµως, βάσει στοιχείων δεδοµένων, είναι εφικτό να δηµιουργηθούνε µονάδες µε διπλάσια έως και πενταπλάσια ισχύ. Λόγω ότι το θέµα του καθορισµού κατέχεται τόσο από στρατηγικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, η NAWARO BioEnergie AG είναι πρόθυµη να εξετάσει τον βαθµό υλοποίησης και να συµµετάσχει σε κάθε στρατηγικό στόχο που θα καθορίσει το υπουργείο ή που επιθυµούνε περιφερειακοί και τοπική παράγοντες. Μία άλλη προϋπόθεση, που κατέχει ουσιαστικό χαρακτήρα, είναι η γρήγορη διεκπεραίωση και λήψη αδειών παραγωγής ενέργειας, λειτουργίας και εγκατάστασης. Εφόσον η NAWARO BioEnergie AG προβεί στις προβλεπόµενες επενδύσεις το χρονοδιάγραµµα της εκάστοτε επένδυσης προβλέπει 6 µήνες για τον σχεδιασµό και 2 χρόνια για την κατασκευή έως την πλήρη λειτουργία µίας µονάδας, όπου η κατασκευή µίας µονάδας συνοδεύεται και µε την ταυτόχρονη τµηµατική ανάπτυξη των καλλιεργειών. Μία αδικαιολόγητη γραφειοκρατική καθυστέρηση δεν θα επέφερε µονό ένα αυξηµένο κόστος στην επένδυση (αγορά πρώτης ύλης από παραγωγούς) αλλά και µία ενδεχόµενη περιβαλλοντική µόλυνση. εσµεύσεις της NAWARO BioEnergie AG Ως έναντι για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων από το υπουργείο, η NAWARO BioEnergie AG δεσµεύεται αντιστοίχως, το οποίο εφαρµόζει ήδη σε υπογεγραµµένες προθέσεις συνεργασίας µε τοπικούς παράγοντες και παραγωγούς, και εξασφαλίζει ότι µετά από τη νοµική δηµιουργία των ανωτέρων απαραίτητων προϋποθέσεων τα εξής: Απορρόφηση και χρήση αποκλειστικά πρώτων υλών (καλλιέργειες) που παράγονται στα εκάστοτε νοµαρχιακά διαµερίσµατα όπου θα εγκατασταθούνε οι µονάδες παραγωγής ενέργειας. Την διασφάλιση των παραγωγών στην απορρόφηση της παραγωγής τους µε µακροχρόνια συµβόλαια (10ετιας/20ετιας) απευθείας χωρίς µεσάζοντες µε 5ετες προσαρµογές. Καθορισµό και προσαρµογή των τιµών αγοράς των πρώτων υλών (ενσιρώµατα) της Εταιρείας από τους παραγωγούς στα ευρωπαϊκά επίπεδα των βιοενεργειακών πάρκων της Εταιρείας. Τιµαριθµικές προσαρµογές στη τιµή αγοράς της πρώτης ύλης ανά έτος µε βάσει την τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας Οργάνωση, τροφοδοσία και προχρηµατοδότηση του Παραγωγού για µία αρµονική παραγωγική διαδικασία ιαρκή εγκατάσταση των µονάδων παραγωγής ενέργειας και θυγατρικών εταιρειών (µονάδας παραγωγής λιπασµάτων και διαχειριστικής Εταιρείας) στα εκάστοτε νοµαρχιακά διαµερίσµατα. Προτεραιότητα στην επιλογή και χρήση ήδη υπαρκτών τοπικών πόρων και τοπικών παραγόντων (εταιρειών) για την κατασκευή της εκάστοτε µονάδας και στη µετέπειτα λειτουργία της. Των καθορισµό του πιθανού µεγέθους της µονάδας σε συνεργασία µε το υπουργείο σας, τους τοπικούς παράγοντες και τις περιφερειακές ιδιοµορφίες, µε ελάχιστο όµως µέγεθος τα 20 MWel συνολική απόδοση ισχύς της µονάδας. Την ανάπτυξη, ίδρυση και λειτουργία των 5 πρώτων βιοενεργειακών πάρκων µέσα στη χρονική περίοδο 2008 ως 2010, εφόσον δίνατε εφικτό και επιτρεπτό, βάσει τοπικών, περιφερειακών και άλλων δεδοµένων για τη διαφύλαξη και τήρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, Την προσαρµογή των βιοενεργειακών πάρκων στο περιβαλλοντικό τοπίο και την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής ιδιοµορφίας των εκάστοτε διοικητικών διαµερισµάτων.. Την ανάπτυξη κοινού σχεδίου για συνέχιση λειτουργίας και τη µετατροπή των βιοενεργειακών πάρκων µετά από 20 έτη αναλόγως των τοπικών αναγκών. Page 14

16 Επισυναπτόµενες Πληροφορίες Όµιλος NAWARO NAWARO BioEnergie AG Ο επιχειρησιακός σκοπός της NAWARO BioEnergie AG, που εδρεύει στην Λειψία της Γερµανίας, είναι η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων (πάρκων) αξιοποίησης βιοµάζας, προερχόµενη από αγροτικές καλλιέργειες, σε βιοαέριο, µε ελάχιστη ισχύ ανά µονάδα τα 20 MWel που µε µία καινοτόµο διαδικασία ενός κλειστού κύκλου αξιοποίησης της ύλης και ενέργειας, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θερµότητα και βιολογικό λίπασµα και µελλοντικά θα είναι εφικτή και η αναβάθµιση του βιοαερίου σε φυσικό αέριο. NAWARO Engineering GmbH Η NAWARO Engineering GmbH είναι θυγατρική της NAWARO BioEnergie AG µε επιχειρησιακό σκοπό τον σχεδιασµό και την τεχνική ανάπτυξη βιοµηχανικών µονάδων. NAWARO BioEnergie Park»Klarsee«GmbH Η NAWARO BioEnergie Park»Klarsee«GmbH είναι θυγατρική της NAWARO BioEnergie AG µε επιχειρησιακό σκοπό την λειτουργία και διαχείριση του Βιοενεργειακού Πάρκου»Klarsee«στο Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) της Γερµανίας. NAWARO BioDünger Werk»Klarsee«GmbH Η NAWARO BioDünger Werk»Klarsee«GmbH είναι θυγατρική της NAWARO BioEnergie AG µε επιχειρησιακό σκοπό την λειτουργία και διαχείριση της µονάδας παραγωγής Λιπασµάτων»Klarsee«στο Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) της Γερµανίας. NAWARO BioEnergie Park»Güstrow«GmbH Η NAWARO BioEnergie Park»Güstrow«GmbH είναι θυγατρική της NAWARO BioEnergie AG µε επιχειρησιακό σκοπό την λειτουργία και διαχείριση του Βιοενεργειακού Πάρκου»Güstrow«στο Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) της Γερµανίας. NAWARO BioEnergie Park»Jocksdorf«GmbH i.gr. Η NAWARO BioEnergie Park»Jocksdorf«GmbH (υπό Ίδρυση) είναι θυγατρική της NAWARO BioEnergie AG µε επιχειρησιακό σκοπό την λειτουργία και διαχείριση του Βιοενεργειακού Πάρκου»Jocksdorf«στο Jocksdorf (Brandenburg) της Γερµανίας. Page 15

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος 1 ΚΑΡ ΙΤΣΑ: Καλλιέργειες Βιοµάζα Βιοενέργεια Καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Χρήστος Ζαφείρης Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας Ημερίδα βιομάζας, ΕΜΠ-Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΜEC Expo-center ΠΑΙΑΝΙΑ 07.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία παραπροϊόντων της ελαιουργίας. Ενεργειακή αξιοποίηση καταλοίπων

Επεξεργασία παραπροϊόντων της ελαιουργίας. Ενεργειακή αξιοποίηση καταλοίπων Επεξεργασία παραπροϊόντων της ελαιουργίας Ενεργειακή αξιοποίηση καταλοίπων Ecokernel Energy E.Π.Ε. Ιδρύθηκε το 2008 Δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Βασικοί πυλώνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Η ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, θυγατρική εταιρεία της τεχνικής εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. σε συνεργασία µε Ολλανδικές εταιρείες, θα ιδρύσει µονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής ενέργειας {Σ.Η.Θ.}, δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr Θεματικές Ενότητες - Συνδέσεις ΦΒ σταθμών 1 Τεύχος 28 - Ολοκλήρωση Βιομηχανικής Στέγης 3 - Ολοκλήρωση ΦΒ σταθμού 4 - ΦΒ σε οικίες 6 Σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΗ ΦΒ σταθμού 2,91MW στα Λεχαινά του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας Σπύρος Κυρίτσης Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Αργύριος Φαββατάς ιευθυντής Εργοστάσιου Αχλαδίου Φθιώτιδας Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία Ελαιούχων Σπόρων Βαµβακόσπορος > Βαµβακέλαιο > Βαµβακόπιττα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 20-21 Νοεμβρίου 2014, «Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα Μπέλλης Βασίλειος, Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, Γραμματέας ΕΣΕΚ Απλά Ερωτήματα Η εξάρτηση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα