Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα"

Transcript

1 Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Κώτσης Θ. Κων/νος*, Βέµης Κων/νος Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Μετεκπαιδευόµενος του ιδασκαλείου Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Θεµατική Ενότητα: Πρώιµες Φυσικές έννοιες, εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, συναισθηµατικοί παράγοντες στη ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική-Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Στην εργασία αυτή επισηµαίνεται ο ρόλος των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών στη διδασκαλία και στη µάθηση και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας από 426 παιδιά ηµοτικού σχολείου, ηλικίας 1-12 χρονών. Στην έρευνα ανιχνεύονται εναλλακτικές ιδέες των µαθητών για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα, καταγράφεται ο βαθµός της εννοιολογικής αλλαγής αυτών µετά την διδασκαλία και τη διάρκεια της γνώσης που απέκτησαν Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα Abstract: In this paper we present a search about the children s alternative conceptions for phenomena that are based at the 3 rd law of Newton. The research has be done in 426 students of Primary School, age of 1-12 years old. Also it is recorded the degree of the conceptual change of these ideas and what is the duration of the new knowledge. Εισαγωγή Ένα µεγάλο τµήµα της σύγχρονης ιδακτικής της Φυσικής ασχολείται µε την καταγραφή και την επίδραση στη µάθηση των ιδεών που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόµενα πριν τα διδαχτούν στο σχολείο. Τα παιδιά µέσα από την κοινωνική επαφή και τη γλώσσα έχουν οικοδοµήσει ένα ευρύ φάσµα ιδεών για το πως λειτουργεί ο κόσµος, τις οποίες τις χρησιµοποιούν για να προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ότι υποπίπτει στην αντίληψή τους. Από έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες σχετικά µε τις ιδέες των παιδιών προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: α) Τα παιδιά πριν ακόµα φοιτήσουν στο σχολείο έχουν απόψεις για πολλά θέµατα των φυσικών επιστηµών. β) Οι αντιλήψεις τους είναι δυνατό είτε να επηρεαστούν από τη διδασκαλία µε τρόπο που δεν είναι γνωστός είτε να παραµείνουν ανεπηρέαστες. γ) Οι διαισθητικές ιδέες τους ασκούν ισχυρή επιρροή στη µεταγενέστερη µάθηση. δ) Οι αντιλήψεις των παιδιών είναι συχνά διαφορετικές από το επιστηµονικό πρότυπο, όπως παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο. ε) Οι αντιλήψεις αυτές είναι χρήσιµες και λογικές επειδή αποτελούν το σκελετό της ερµηνείας των παιδιών για διάφορα φαινόµενα. Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών από την σύγχρονη θεώρηση της ιδακτικής της Φυσικής δεν αντιµετωπίζονται ως συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, αλλά ως νοητικές κατασκευές τις οποίες τα παιδιά χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα 1. Η µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες δεν περιλαµβάνει µόνο την αποδοχή των νέων ιδεών, αλλά και επίσης και την τροποποίηση ή κατάργηση των προϋπαρχουσών ιδεών του 2. Η εποικοδοµητική υπόθεση της µάθησης θεωρεί τα υποκείµενα ως συµµετέχοντα ενεργά στη δόµηση των δικών τους νοηµάτων. Είναι µια συνεχής διαδικασία αλληλεπιδράσεων, κατά τις οποίες αυτό που µαθαίνει το υποκείµενο τώρα επηρεάζεται από εκείνο που έχει µάθει νωρίτερα και αυτό µε τη σειρά του θα επηρεάσει κάποιο που θα µάθει αύριο. Είναι φανερό ότι αυτή η αντίληψη για τη µάθηση έχει πολύ σηµαντικές συνέπειες στη διδασκαλία, αφού ο µαθητής γίνεται πρωταγωνιστής της διαδικασίας και όχι παθητικός δέκτης µηνυµάτων όπως τον ήθελε το παραδοσιακό πρότυπο. Οι ιδέες δε µπορούν να γίνουν αντικείµενο µεταβίβασης ανάµεσα στο δάσκαλο και στους µαθητές. Ο κάθε µαθητής κατασκευάζει για τον εαυτόν του τη δική γνώση που είναι δυνατόν να διαφέρει τόσο µε το επιστηµονικό πρότυπο, όσος και από τις απόψεις των συµµαθητών του. Ο ρόλος του δασκάλου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός γιατί µε τις παρεµβάσεις του προσπαθεί να τροποποιήσει τις διαισθητικές αντιλήψεις των µαθητών για τις έννοιες της φυσικής και τα φυσικά φαινόµενα σε γνώσεις που είναι * Πρόσωπο επικοινωνίας 1 Gilbert, J.K., Osborne, R.J. and Fensham P.J. (1982), Children s Science and its consequences for teaching. Science Education, V66(4) 2 Scott, P. et al. (1987). A Constructivist View of Learning and Teaching Science. University of Leeds. 257

2 πιο συµβατές µε το αντίστοιχο επιστηµονικό πρότυπο. Η αναδόµηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης των παιδιών και η πραγµατοποίηση της εννοιολογικής αλλαγής απαιτεί την αποδοχή από τον δάσκαλο των εναλλακτικών ιδεών τους και τη χρησιµοποίησή τους στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής στο ηµοτικό Σχολείο. Η παρούσα εργασία αφού καταγράφει τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα *, προσπαθεί να διαπιστώσει µε τη διδασκαλία που γίνεται σήµερα στο Ελληνικό ηµοτικό Σχολείο, αν συµβαίνει εννοιολογική αλλαγή στις αντιλήψεις που έχουν οι µαθητές για αυτά και αν έχει υφίσταται χρονική διάρκεια αυτής της νέας γνώσης. 2. Η Έρευνα Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας που έγινε σε µαθητές ηµοτικών Σχολείων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την έννοια της δύναµης. Η έρευνα έγινε το έτος 1 και απευθύνθηκε τόσο σε µαθητές της Τάξης του ηµοτικού, όσο και σε µαθητές της Ε Τάξης που είχαν πρόσφατα διδαχθεί την έννοια της δύναµης και σε µαθητές της ΣΤ Τάξης για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διάρκεια η επιστηµονική γνώση. Η διδασκαλία των µαθητών της Ε Τάξης είχε γίνει µε τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου «Ερευνώ το Φυσικό κόσµο» 3. Οι µαθητές ανήκαν σε ηµοτικά Σχολεία που βρίσκονται σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η έρευνα αποτελεί µέρος ευρύτερης προσπάθειας στο ΠΤ Ε του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία στοχεύει να καταγράψει αν η διδασκαλία της Φυσικής στην Ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση συµβάλει σε εννοιολογική αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Η έρευνα έγινε µε γραπτό ερωτηµατολόγιο, που περιλάµβανε πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Με τα ερωτήµατα επιδιώχθηκε η ανίχνευση των µαθητών στο πως ερµηνεύουν απλά φαινόµενα της καθηµερινής τους εµπειρίας που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1) Όταν σπρώχνω µια πέτρα: α) Η πέτρα ασκεί κι αυτή µια δύναµη σε µένα. β) εν µου ασκεί καµιά δύναµη. 2) Όταν χτυπώ µε δύναµη το χέρι µου στο τραπέζι, το χέρι µου πονάει: α) Επειδή εγώ ασκώ δύναµη στο τραπέζι. β) Επειδή το τραπέζι ασκεί δύναµη σε µένα. 3) Στην πρωινή προσευχή όταν στέκεσαι ακίνητος, ποιες δυνάµεις υπάρχουν: α) Η δική σου προς το πάτωµα. β) Του πατώµατος προς εσένα. γ) Και οι δυο παραπάνω. δ) Καµιά από τις παραπάνω. 4) Όταν κολυµπάµε, µε τα χέρια σπρώχνουµε το νερό προς τα πίσω κι εµείς πάµε εµπρός επειδή: α) Γλιστράµε στο νερό. β) Το νερό µας σπρώχνει µε αντίθετη δύναµη προς τα µπρος. 5) Όταν περπατάµε σπρώχνουµε το έδαφος: α) Προς τα εµπρός. β) Προς τα πίσω. Το ερωτηµατολόγιο-πιλότος, δόθηκε στο 2 ο ηµοτικό Σχολείο, Α. Κωνσταντίνου Αγρινίου, για τον έλεγχο της σαφήνειας των ερωτηµάτων. Εφόσον οι απαιτούµενες αλλαγές ήσαν επουσιώδεις, διακινήθηκε σε 16 ηµοτικά Σχολεία του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και το τελικό δείγµα µαθητών ανήλθε σε 426 άτοµα το οποίο αντιστοιχεί στο 9% του συνόλου των µαθητών του νοµού. Στο δείγµα υπήρχε µια ελάχιστη υπεροχή του ποσοστού των κοριτσιών (5.5%), έναντι των αγοριών (49.5%). Τα παιδιά είχαν ενηµερωθεί για τους σκοπούς της έρευνας και συµµετείχαν οικειοθελώς (δεν υπήρξαν άτοµα που αρνήθηκαν να λάβουν µέρος). Με τα ερωτήµατα αναζητείται από απλές καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών να διερευνηθεί αν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της δύναµης της αντίδρασης είτε σε στατικές καταστάσεις είτε σε καταστάσεις που βρίσκονται σε κίνηση. Όλα τα ερωτήµατα αποτελούν ουσιαστικά εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης, αν υπάρχει, στην καθηµερινή ζωή. Οι µαθητές της Τάξης δεν έχουν διδαχθεί ποτέ έννοιες της Φυσικής, άρα οι αντιλήψεις τους αποτελούν τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, ενώ οι µαθητές της Ε Τάξης είχαν διδαχθεί δύο µήνες πριν τη συµπλήρωση * Κάθε σώµα που εξασκεί µια δύναµη σε ένα άλλο σώµα, δέχεται από αυτό µια δύναµη ίσου µέτρου, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς. Ο νόµος της «δράσης- αντίδρασης». 3 ΟΕ Β (1998). Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο, Φυσικά Ε τάξης. Αθήνα. 258

3 του ερωτηµατολογίου, τον νόµο της «δράσης-αντίδρασης». Τέλος οι µαθητές της ΣΤ Τάξης την είχαν διδαχθεί ένα χρόνο πριν. Από τη σύγκριση των απόψεων των µαθητών της Ε και της ΣΤ Τάξης θα προκύψουν τα στοιχεία για τη διάρκεια της γνώσης που αποκτήθηκε στο σχολείο. 3. Τα αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται κατά ερώτηµα, µε την µορφή ραβδογραµµάτων των απαντήσεων των µαθητών ανά τάξη. Για κάθε ερώτηµα γίνεται σύγκριση ανά τάξη και σχολιασµός των απαντήσεων. Στο πρώτο ερώτηµα που ερωτάται ουσιαστικά ο ορισµός της δύναµης, η κατανοµή των απαντήσεων φαίνεται στο σχήµα Η πέτρα ασκεί κι αυτή µια δύναµη σε µένα εν µου ασκεί καµιά δύναµη Σχήµα 1: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο πρώτο ερώτηµα για την αναγνώριση της αντίδρασης, όταν αρχίζει να κινείται ένα σώµα. Από τις απαντήσεις των µαθητών προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά (53%) της Τάξης αναγνωρίζουν την αντίδραση, από το σώµα που αρχίζει να κινείται. Το ποσοστό αυτό λίγο αλλάζει µετά την διδασκαλία (62%), ενώ ένα χρόνο µετά η γνώση του επιστηµονικού προτύπου υποχωρεί (59%). Στο δεύτερο ερώτηµα, όπου γίνεται η σύνδεση της ύπαρξης της αντίδρασης δύναµης µε κινούµενο αντικείµενο που σταµατά (χέρι), οι απαντήσεις των µαθητών φαίνεται στο σχήµα 2. Από τις απαντήσεις των µαθητών προκύπτει ότι δεν αναγνωρίζεται (7%) η δύναµη της αντίδρασης όταν χτυπούν ένα τραπέζι και πονά το χέρι τους. Θεωρούν ότι αυτό συµβαίνει γιατί αυτοί χτύπησαν το τραπέζι. Το ποσοστό αυτό µετά την διδασκαλία στην Ε Τάξη µειώνεται λίγο (67%), αλλά µετά από ένα χρόνο επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα (71%). Φαίνεται χαρακτηριστικά στο ερώτηµα αυτό, πόση ισχυρή είναι η παρανόηση των µαθητών, η οποία και µετά από την διδασκαλία παραµένει αναλλοίωτη ως έχει, διότι δεν έχει επιτευχθεί η γνωστική σύγκρουση της επιστηµονικής γνώσης µε την επιστήµη των µαθητών. Το τρίτο ερώτηµα αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να ανιχνεύσουν την αντίδραση σε ακίνητο σώµα Εγώ ασκώ δύναµη στο τραπέζι Το τραπέζι ασκεί δύναµη σε µένα Σχήµα 2: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο δεύτερο ερώτηµα για την αναγνώριση της αντίδρασης, σε κινούµενο σώµα που σταµατά. 259

4 Η δική σου προς το πάτωµα Του πατώµατος προς εσένα Και οι δυο παραπάνω δυνάµεις Καµιά απ' τις παραπάνω Σχήµα 3. Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο τρίτο ερώτηµα για την αναγνώριση της αντίδρασης, σε ακίνητο σώµα. Στην περίπτωση αυτή οι µαθητές έδωσαν τις απαντήσεις που φαίνεται στο σχήµα 3. Οι µαθητές της Τάξης, θεωρούν στο µεγαλύτερο ποσοστό (51%) ότι υπάρχει µόνο η δύναµη που ασκούν αυτά προς το πάτωµα. Το ποσοστό της ορθής απάντησης (και οι δύο δυνάµεις) στους µαθητές της Τάξης είναι µόνο 18%. Μετά την αντίστοιχη διδασκαλία στη Ε Τάξη, το ποσοστό που ακολουθεί το επιστηµονικό πρότυπο αυξάνεται στο 25%, και είναι περίεργο που αυτό συνεχίζει να αυξαίνεται και ένα χρόνο µετά και γίνεται 33%. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Τάξη ένα µεγάλο ποσοστό του 44% θεωρεί ότι δεν υπάρχει καµία δύναµη, όταν στέκονται ακίνητα, που συνδέεται µε την παρανόηση των παιδιών να συνδέουν την δύναµη µόνο µε την κίνηση 4, ενός σώµατος. Η παρανόηση αυτή µειώνεται κάτω του µισού (17%) µετά τη διδασκαλία της έννοιας της δύναµης στην Ε Τάξη, όπως έχει δηµοσιευθεί σε άλλη εργασία 5. Το τέταρτο ερώτηµα αναφέρεται σε σώµα που κινείται (άνθρωπος που κολυµπά), όπου η δύναµη της αντίδρασης το κάνει να κινείται. Οι µαθητές έδωσαν τις απαντήσεις που φαίνεται στο σχήµα Το νερό µας σπρώχνει µε αντίθετη δύναµη προς τα εµπρός Γλιστράµε στο νερό Σχήµα 4: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο τέταρτο ερώτηµα για την αναγνώριση της αντίδρασης, σε κινούµενο σώµα που κινείται εξ αιτίας της. Οι µαθητές πιστεύουν ορθά σε µεγάλο ποσοστό (84%), ότι η αντίδραση από την δική µας δράση είναι υπεύθυνη για το κολύµπι. Μετά την ανάλογη διδασκαλία στην Ε Τάξη, το ποσοστό γίνεται 95% αλλά ένα χρόνο µετά 4 Driver, R. (1984), Cognitive psychology and pupil s frameworks in mechanics, in Lijnse, P. (ed.), The many faces of teaching and learning mechanics in secondary end early tertiary education, Proceedings of conference on physics education, August, Utrecht; GIPERS/SVO-/UNESCO, WCC, Utrecht, 1985, Κώτσης, Κ. και Κολοβός Χ. (2). Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο " ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Ρέθυµνο, 2. 26

5 επιστρέφει στα αρχικά επίπεδα (85%). Είναι πάλι κλασσικό παράδειγµα ότι η µάθηση δεν έγινε γνώση για το µαθητή και ο µαθητής επανέρχεται στην αρχική του άποψη. Τέλος στο πέµπτο ερώτηµα, όπου είναι ουσιαστικά επανάληψη του στόχου του τετάρτου ερωτήµατος µε διαφορετικό παράδειγµα οι απαντήσεις των µαθητών φαίνονται στο σχήµα 5. Στο ερώτηµα αυτό, ενώ οι µαθητές έχουν αντίληψη, σε µεγάλο ποσοστό 86%, αυτήν που δέχεται το επιστηµονικό πρότυπο, µετά τη διδασκαλία αυτό µειώνεται σε 77% και ένα χρόνο µετά ακόµα περισσότερο σε 74%, Εδώ µάλλον η διδασκαλία σύγχυση επέφερε στις αντιλήψεις των µαθητών, παρά τους οδήγησε στη θεώρηση του επιστηµονικού προτύπου Προς τα εµπρός Προς τα πίσω Σχήµα 5: Το ραβδόγραµµα των απαντήσεων των µαθητών στο πέµπτο ερώτηµα για την αναγνώριση της αντίδρασης, σε κινούµενο σώµα που κινείται εξ αιτίας της. Τόσο στο τέταρτο ερώτηµα, όσο και στο πέµπτο, όπου ανιχνεύεται η αναγνώριση της αντίδρασης, σε κινούµενο σώµα που κινείται εξ αιτίας της, φαίνεται ότι ο τρόπος διδασκαλίας που γίνεται στο ηµοτικό δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, αν και οι µαθητές σε µεγάλα ποσοστά έχουν ορθές απόψεις. 4. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα µπορούµε να κάνουµε ορισµένες διαπιστώσεις για τις αντιλήψεις των παιδιών σε φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα και κατά πόσο τις µετέβαλλε η διδασκαλία τους στο σχολείο. Η προσέγγιση των µαθητών στα προβλήµατα γίνεται µε την βοήθεια των εµπειριών ή χαρακτηριστικών τα οποία αντιλαµβάνονται µε τις αισθήσεις. Τα ευρήµατα της έρευνας βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου τα παιδιά δυσκολεύονται στο να αναγνωρίσουν µια δύναµη αντίδρασης 6 ή ότι οι δυνάµεις υπάρχουν ανά ζεύγη στη φύση. Αν και έχουν αναπτυχθεί επιτυχηµένες στρατηγικές για τη διδασκαλία της δράσης-αντίδρασης 7 φαίνεται ότι στη πατρίδα µας δεν χρησιµοποιούνται από το Εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Οι µαθητές πιστεύουν ότι η δύναµη συνδέεται µε την κίνηση του σώµατος 8, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις του ερωτήµατος 1 και δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι και το κινούµενο σώµα εξασκεί µια δύναµη στο σώµα που προκαλεί την κίνηση. Από το ερώτηµα 2 προκύπτει ότι οι µαθητές δεν µπορούν να συνδέσουν το σταµάτηµα της κίνησης του χεριού µε την δύναµη που ασκήθηκε από το τραπέζι επάνω στο χέρι. θεωρούν ότι όταν χτυπούν το τραπέζι πονάνε από την δύναµη που άσκησαν οι ίδιοι, θεωρώντας ότι η δύναµη σχετίζεται µε την έννοια της µυϊκής δύναµης 9. Από το ίδιο ερώτηµα προκύπτει επίσης ότι τα παιδιά δεν συνδέουν την δύναµη µε την ιδιότητα της, να σταµατά κινούµενα αντικείµενα. Συνδέουν το αίτιο της δύναµης µόνο µε την έναρξη της κίνησης και όχι µε το τέλος της. Από το τρίτο ερώτηµα προκύπτει ότι οι µαθητές δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη της αντίδρασης σε στατικές καταστάσεις. Αυτό είναι αναµενόµενο, διότι όπως έχει καταγραφεί ο µαθητής δεν αντιλαµβάνεται την έννοια της δύναµης σε στατική κατάσταση 1, πόσο µάλλον την αντίδρασή της. Τέλος από το τέταρτο και το πέµπτο ερώτηµα οι µαθητές συνδέουν διαισθητικά, αλλά ορθά, την ύπαρξη της αντίδρασης που είναι η αιτία είτε για το κολύµπι, είτε για το περπάτηµα του ανθρώπου, αν και η διδασκαλία περισσότερο σύγχυση επιφέρει. Οι µαθητές εµφανίζουν µεγάλη προσκόλληση στις εναλλακτικές ιδέες τους και 6 Sjoberg, S. and Lie, S. (1981) Ideas about force and movement among Norwegian pupils and students, Institute of Physics Report Series: Report 81-11, University of Oslo. 7 Minstrell, J. (1982). Explaining the at rest condition of an object. The Physics Teacher, 11 8 Brown, D.E. (1989). Student s concept of force: the importance of understanding Newton;s third low, Physics Education 7 (3), Duit, R. (1984), Work, force, and power- words in everyday language and terms in mechanics, in Lijnse, P. (ed.), The many faces of teaching and learning mechanics in secondary end early tertiary education, Proceedings of conference on physics education, August, Utrecht; GIPERS/SVO-/UNESCO, WCC, Utrecht, 1985, Clement, J. (1983). Student s alternative conceptions in mechanics: a coherent system of preconceptions?. In Helm H. and Novak J.D. (eds) Proceedings of the International Seminar: Misconceptions in Scince and Mathematics, June, Cornell University, Ithaca, N.Y.,

6 δύσκολα επηρεάζονται από τον τρόπο διδασκαλία που γίνεται σήµερα στο ηµοτικό Σχολείο. Γνωρίσµατα της διδασκόµενης ύλης δεν υιοθετούνται από τους µαθητές, όταν έρχονται σε αντίθεση µε την εµπειρία τους. Αυτοί επιστρέφουν στις προηγούµενες εδραιωµένες αντιλήψεις τους οι οποίες έχουν διαµορφωθεί από την διδασκαλία. Το κατά πόσο έχει γίνει εννοιολογική αλλαγή κατά τη διδασκαλία σε αντιλήψεις των παιδιών επάνω σε φαινόµενα του τρίτου νόµου του Νεύτωνα, παρουσιάζεται στον πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται οι ορθές απαντήσεις κατά ερώτηµα και τάξη. Τάξη Ε Τάξη ΣΤ Τάξη Ερώτηµα 1 53 % 62 % 59 % Ερώτηµα 2 3 % 33 % 28 % Ερώτηµα 3 18 % 25 % 33 % Ερώτηµα 4 84 % 95 % 85 % Ερώτηµα 5 86 % 77 % 74 % Πίνακας 1: Τα ποσοστά των ορθών απαντήσεων κατά τάξη Τα ποσοστά του πίνακα 1 που αναφέρονται στη Τάξη και στη ΣΤ Τάξη είναι σχεδόν τα ίδια, εκτός του τρίτου ερωτήµατος, δηλώνοντας έτσι ότι οι µαθητές έχουν επαναφέρει, ένα χρόνο µετά την ανάλογη διδασκαλία, τις αρχικές τους αντιλήψεις, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι ορθές ή όχι. Είναι φανερό ότι η διδασκαλία µε τον τρόπο που γίνεται στο Ελληνικό ηµοτικό Σχολείο δεν εφαρµόζει το εποικοδοµητικό τρόπο µάθησης, το οποίο αφ ενός χρησιµοποιεί τις αρχικές αντιλήψεις των παιδιών και αφ ετέρου εµπεριέχει και την φάση της εφαρµογής της νέας γνώσης. Ειδικά στη περίπτωση του νόµου δράσης-αντίδρασης µπορεί να γίνει ποικίλη εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης, αφού µε τον νόµο αυτό µπορούν να εξηγηθούν στους µαθητές πολλές στιγµές της ζωής τους και να συνδεθεί το γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης Φυσικής µε την καθηµερινότητα. Είναι πολύ σηµαντικό ο Έλληνας Εκπαιδευτικός να δώσει προσοχή στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές να εκτιµήσουν ότι η δύναµη δεν είναι ιδιότητα ενός αντικειµένου, αλλά ότι οι δυνάµεις αποτελούν το χαρακτηριστικό δράσης µεταξύ των αντικειµένων. Επίσης θα πρέπει να έχει υπόψη τις δυσκολίες των παιδιών ώστε να τους παρέχει «γέφυρες» ανάµεσα στις εναλλακτικές ιδέες και στο επιστηµονική γνώση για να µπορέσει να συνδεθεί η διδασκαλία µε την µάθηση. 262

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποιητική δεξιότητα των τυφλών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ A Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Έρευνα για τις αντιλήψεις των μαθητών ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound 63. Αρβανιτάκης, Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου: υπό έκδοση) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μιχάλης Σκουµιός*, Βασιλεία Χατζηνικήτα skoumios@rho.forthnet.gr, hatzinikita@rhodes.aegean.gr Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις και νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr

Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr Σχεδιασµός Νέων Μαθησιακών ραστηριοτήτων για τη ιδασκαλία Εννοιών και Φαινοµένων του Ήχου, µε την Υποστήριξη Αλληλεπιδραστικών Εκπαιδευτικών Λογισµικών Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις

Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Επισκέψεις µαθητών σε Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Μουσεία: διδακτικές και ερευνητικές όψεις Πέτρος Π. Καριώτογλου Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤ Ε, ΑΠΘ kariotog@eled.auth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» «Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η επίδρασή τους στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφάνου ΑΜ 200721

Σοφία Χατζηστεφάνου ΑΜ 200721 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γραμμένος Στέργιος, Χημικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Συλλήψεις-αντιλήψεις παιδιών, γεννήτρια, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού.

Λέξεις Κλειδιά: Συλλήψεις-αντιλήψεις παιδιών, γεννήτρια, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού. Η µετάβαση από τον µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό, στις γεννήτριες και στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ιδακτική - πειραµατική προσέγγιση και µελέτη περιπτώσεων µαθητών ΣΤ τάξης Μαλανδράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ OΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Θεοφανή Πύρζα, Καθηγήτρια Μ.Ε. Πληροφορικής Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους Αγορίτσα Σχιζοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ Παναγιώτης Χ. Κρεμμυδάς, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ, Ανθεμίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα