Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Το Πρότυπο του Μικρόκοσμου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για την Ε και Στ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λογισμικό και Αξιολόγηση Δέσποινα Ιμβριώτη, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη. Το πρότυπο του μικρόκοσμου είναι δυνατό να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο μοντέλο ερμηνείας για τα φαινόμενα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συγκροτηθεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την εισαγωγή και αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου στην ερμηνεία φαινομένων. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται κυρίως με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης καταρχήν ως προς τις οπτικοποιήσεις του μοντέλου του μικρόκοσμου, αλλά και ως προς την ένταξή τους σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη που καθοδηγεί το δάσκαλο και το μαθητή καθόλη τη διάρκεια μιας διδασκαλίας βασισμένης στο ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο. Η εκπαιδευτική προσέγγιση έχει εφαρμοσθεί σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε., σε μαθητές Δ και Ε τάξης του Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας προτείνονται εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τη βέλτιστη εφαρμογή του προτύπου του μικρόκοσμου για την ερμηνεία και γενίκευση των μακροσκοπικών φαινομένων, όπως προβλέπεται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα (του 2001) και παρουσιάζεται και στα νέα βιβλία Φυσικών της Ε και Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (του 2006).. Εισαγωγή Ο R. Feynman στη διάλεξή του «Atoms in Motion» υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει κάποια διαδικασία του φυσικού κόσμου, που να μην μπορεί να κατανοηθεί στο πλαίσιο ότι αυτός συγκροτείται από άτομα που συμπεριφέρονται με βάση τους φυσικούς νόμους» (Feynman 1977). Συμφωνώντας με αυτή τη θέση, προτείνουμε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές της σωματιδιακής δομής της ύλης με σκοπό να εξυπηρετηθεί η περιγραφή και ερμηνεία ενός συνόλου φυσικών φαινομένων που εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα Φυσικά της Ε και Στ τάξης. Το πρότυπο στο οποίο στηρίζονται οι προσεγγίσεις αυτές, το πρότυπο του μικρόκοσμου, περιλαμβάνει στοιχειώδη και μη σωματίδια, τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς επίσης και την ενέργεια ως θεμελιώδη έννοια, προσεγγίζει δε τα φυσικά φαινόμενα μέσω της σωματιδιακής δομής της ύλης και της συμπεριφοράς των σωματιδίων. Στη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι μαθητές έχουν συγκεκριμένες εναλλακτικές απόψεις για τη σωματιδιακή δομή της ύλης (Driver 1994, Osborne & Freyberg 1985) και χρειάζονται χρόνο προκειμένου να υιοθετήσουν ένα σωματιδιακό μοντέλο (Mikelskis Seifert 2002). Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές επιμένουν ότι πρέπει να επιμείνουμε και να βελτιώσουμε τη διδασκαλία της σωματιδιακής θεωρίας (Johnson 1998). Απαραίτητη υποστήριξη των προτεινόμενων προσεγγίσεων προσφέρει το συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό, καθώς τα μαθησιακά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι

2 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α)ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 249 εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά την προσέγγιση εννοιών που περιγράφουν τη δομή της ύλης (Pozo, 2001), έχει υποστηριχθεί ότι προκύπτουν ως ένα βαθμό και από την έλλειψη εποπτείας. Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο ενός εκπαιδευτικού προτύπου / μοντέλου (Gilbert et al., 2003). Ακόμα προτείνεται ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να λειτουργήσει ως εποπτικό μέσο ενός εκπαιδευτικού μοντέλου (Korobilis, Hatzikraniotis & Psillos 2003), καθώς οι αναπαραστάσεις των μοντέλων με ηλεκτρονικό υπολογιστή βοηθούν στη μετάβαση μεταξύ μακροσκοπικού / πραγματικού και μικροσκοπικού / συμβολικού επιπέδου (Gilbert et al. 2003, Κosma & Russel 1997, Treagust & Chittleborough 2001). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό και διεθνή χώρο έχουν εμφανιστεί μια σειρά διδακτικών προτάσεων που βασίζονται στην εισαγωγή μοντέλων του μικρόκοσμου και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στη Φυσική με θετικά ως επί το πλείστον αποτελέσματα (Aiello Nicosia & Sperandeo Mineo 2000) και με σημαντική προσφορά στη διατύπωση των βασικών προβλημάτων που συνδέονται με τέτοιου είδους παρεμβάσεις αλλά και στην πρόταση λύσεων αντιμετώπισής τους (Κυριάκη 1997, Βλάχος 1999). Μεθοδολογία Στα πλαίσια του γενικότερου στόχου της έρευνας, που είναι η διερεύνηση της εφαρμογής του προτύπου του μικρόκοσμου στο Δημοτικό σχολείο, τίθενται τα εξής επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: Είναι εφικτή η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού αλλά επιστημονικά συνεπούς προτύπου του μικρόκοσμου; Παρατηρείται βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων που διδάσκονται με βάση αυτό το πρότυπο; Παρατηρείται ενίσχυση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων όταν η διδασκαλία του προτύπου υποστηρίζεται με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό; Οι βασικές συνιστώσες των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών που προτείνονται εδώ, είναι το πρότυπο / μοντέλο του μικρόκοσμου, οι οπτικοποιήσεις του και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό. Κάθε μία από αυτές τις συνιστώσες αναλύεται στη συνέχεια. Το πρότυπο του μικρόκοσμου Το πρότυπο αυτό αποτελεί μια εκπαιδευτική προσαρμογή του μοντέλου της σωματιδιακής δομής της ύλης (Γ.Θ. Καλκάνης 2005) με σκοπό να εξυπηρετηθεί η περιγραφή και ερμηνεία ενός συνόλου φυσικών φαινομένων που εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές παραδοχές του είναι οι εξής: - Όλες οι ουσίες του μακρόκοσμου αποτελούνται από σωματίδια, που διαρκώς κινούνται αλλά δεν έρχονται σε επαφή (μηδενική απόσταση) μεταξύ τους ενώ αλληλεπιδρούν με ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις. - Όταν αυξάνεται η ενέργεια των σωματιδίων, τότε είτε αυξάνεται η κινητικότητά τους. Στις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις διαφοροποιείται ο τρόπος κίνησής τους. Οι εκπαιδευτικές οπτικοποιήσεις Οι οπτικοποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό λογισμικό έχουν στο σύνολό τους δημιουργηθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν δισδιάστατες κινούμενες απεικονίσεις που προκύπτουν από προγράμματα προσομοίωσης με μεθόδους Monte Carlo (Τσάκωνας 1997) και σε άλλες

3 250 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ αποτελούν αυτούσιες τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις κατασκευασμένες σε περιβάλλον 3D Studio Max (Δημόπουλος 2005). Εικόνα 1. Παράδειγμα προγράμματος προσομοίωσης Εικόνα 2. Παράδειγμα δυναμικής οπτικοποίησης Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω δυνατοτήτων (απεικονίσεων προσομοίωσης ή αυτούσιων οπτικοποιήσεων) επιλέχθηκε με γνώμονα τον γενικότερο εκπαιδευτικό σκοπό και τους ειδικότερους διδακτικούς στόχους της πρότασής μας. Αναλυτικότερα, ο σκοπός της δυναμικής εικονικής παρουσίασης του μοντέλου του μικρόκοσμου είναι η πληρέστερη προσέγγισή του από πλευράς των εκπαιδευόμενων. Αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως στη φάση της εισαγωγής του μοντέλου) πρέπει να εστιάζεται στα δομικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και όχι στην μεταβολή παραμέτρων από τον χρήστη, κάτι που προσφέρει η προσομοίωση. Στη φάση της εφαρμογής του μοντέλου σε περιγραφές και ερμηνείες φυσικών φαινομένων ενδιαφέρει περισσότερο η εξάρτηση της συμπεριφοράς των σωματιδίων από άλλες παραμέτρους, οπότε είναι επιθυμητή η αλληλεπίδραση του χρήστη, ώστε να μεταβάλει αυτές τις παραμέτρους και να παρατηρεί τα αποτελέσματα. Βασικό μέλημα κατά τη σχεδίαση των εκπαιδευτικών οπτικοποιήσεων ήταν η αντιμετώπιση εναλλακτικών απόψεων των μαθητών για τη σωματιδιακή δομή της ύλης, όπως αυτές έχουν σταχυολογηθεί από τη βιβλιογραφία. Επειδή, ωστόσο, και η ίδια η οπτικοποίηση του όποιου μοντέλου είναι δυνατό να δημιουργήσει εκ νέου εναλλακτικές απόψεις στους εκπαιδευόμενους (Harrison & Treagust 2000), ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μέσα από τα συνοδευτικά κείμενα των οπτικοποιήσεων στις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα αντικείμενα που παρουσιάζονται σε αυτές (π.χ. σφαίρες) και στα σωματίδια που μοντελοποιούν (π.χ. μόρια). Επιπλέον σε κάθε οπτικοποίηση τονίζεται ότι πρόκειται για μοντέλο (όπως αναφέρεται εξάλλου κατά λέξη και στις συνοδευτικές λεζάντες) περιγραφής και ερμηνείας και όχι για πραγματικά σωματίδια. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, όπως προτείνεται και από τη σχετική βιβλιογραφία (Fischler & Seifert 2001), όσον αφορά στις οπτικοποιήσεις του μικρόκοσμου είναι η διάκριση του μικροσκοπικού επιπέδου με το μακροσκοπικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό Το συνοδευτικό λογισμικό περιλαμβάνει μέσα πολύμορφης επικοινωνίας (multimedia) ενταγμένα σε οθόνες δημιουργημένες σε HTML και εκτελείται στο περιβάλλον του Internet Explorer των Windows. Το λογισμικό αποσκοπεί στην προσέγγιση του μικροσκοπικού μοντέλου μέσω της εκπαιδευτικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού πραγματοποιήθηκε με βάση το ερευνητικά εξελισσόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο. Αναλυτικότερα η προτεινόμενη πορεία πλοήγησης ξεκινά με εικόνες, βίντεο, ήχους που

4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α)ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 251 μπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στη συνέχεια προβάλλονται ερωτήματα ως άξονες συζήτησης και διατύπωσης υποθέσεων. Εικόνα 3. Οθόνη «Έναυσμα» Εικόνα 4. Οθόνη «Υποθέσεις» Ακολουθούν περιγραφές απλών πειραμάτων (όμοιων με εκείνων του διδακτικού εγχειριδίου) και αμέσως μετά προβάλλονται οι εκπαιδευτικές οπτικοποιήσεις και προσομοιώσεις του μοντέλου του μικρόκοσμου με σκοπό την ερμηνεία των φυσικών διαδικασιών που μελετήθηκαν στα πειράματα. Εικόνα 5. Οθόνη «Πειραματισμός» Εικόνα 6. Οθόνη «Ερμηνεία» Μετά εμφανίζονται τα συμπεράσματα και στο τέλος περιλαμβάνονται περιπτώσεις εφαρμογής ή γενίκευσης των συγκεκριμένων συμπερασμάτων και σε άλλες περιπτώσεις. Εικόνα 7. Οθόνη «Συμπεράσματα» Εικόνα 8. Οθόνη «Εφαρμογή»

5 252 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ Το εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Επιστημονική Μέθοδος, Μοντέλα, Δύναμη, Ενέργεια, Ηλεκτρικό Φορτίο, Μικρόκοσμος, Σωματίδια, Αλληλεπιδράσεις, Φυσικές Καταστάσεις, Θερμότητα, Διαστολή Συστολή, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Ήχος. Η Εφαρμογή Η πρόταση εφαρμόσθηκε αρχικά (Προ-εφαρμογή) σε μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου και του προγράμματος Εξομοίωσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη Τα αποτελέσματα αυτής της προ-εφαρμογής είχαν ως στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγησή του και οδήγησαν στη βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού. Η κύρια εφαρμογή της πρότασής μας πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα: α) σε 120 φοιτητές (σε εργαστηριακό μάθημα) και 320 εκπαιδευτικούς (σε επιμορφωτικά σεμινάρια) και β) σε 70 μαθητές Δ και Ε τάξης του δημοτικού σχολείου. Η διαφοροποίηση του τμήματος πειραματισμού από το τμήμα ελέγχου στην περίπτωση των φοιτητών συνίσταται στο ότι το πειραματικό τμήμα παρακολούθησε ένα εισαγωγικό εργαστηριακό μάθημα που αφορούσε στην έννοια του μοντέλου και στο μοντέλο του μικροκόσμου, καθώς επίσης και στο ότι η διδακτική διαδικασία υποστηριζόταν με ηλεκτρονικό υπολογιστή και οπτικοποιήσεις του μοντέλου. Στην περίπτωση των μαθητών η διαφοροποίηση αφορά στο ότι η ομάδα ελέγχου ακολούθησε το ισχύον τότε (2002) αναλυτικό πρόγραμμα και χρησιμοποίησε μόνο τα διδακτικά εγχειρίδια, ενώ η ομάδα πειραματισμού διδάχθηκε με βάση το εκπαιδευτικό λογισμικό που περιγράφηκε παραπάνω με έμφαση στο μοντέλο του μικρόκοσμου. Τα όργανα συλλογής δεδομένων. Για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών ερωτηματολόγια. Το πρώτο είδος ερωτηματολογίων αποτελεί ένα γενικό ερωτηματολόγιο γνώσεων που περιλαμβάνει το σύνολο των εννοιών της διδακτικής παρέμβασης, ενώ το δεύτερο αφορά σε υποσύνολα εννοιών. Ένα σημαντικό μέρος των ερωτήσεων και των δύο ειδών των ερωτηματολογίων έχουν διατυπωθεί με βάση όργανα συλλογής δεδομένων άλλων ερευνών (Βλάχος 1999, Redfors 2003, Gobert 2000, Ma-Naim et al. 2000). Δείγμα: Φοιτητές. Το πρώτο είδος ερωτηματολογίων (με ερωτήσεις που απαιτούν ανάκληση δηλωτικής γνώσης και διατύπωση ορισμών, άλλες που απαιτούν διαδικαστική γνώση δηλαδή ερμηνεία φαινομένων, και τέλος άλλες που απαιτούν ερμηνεία φαινομένων με το μοντέλο του μικρόκοσμου) διανεμήθηκε πριν τη διδακτική παρέμβαση στο τμήμα πειραματισμού και στο τμήμα ελέγχου, αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση στο τμήμα πειραματισμού καθώς επίσης και δύο μήνες μετά και στα δύο τμήματα. Το δεύτερο είδος ερωτηματολογίων (με ερωτήσεις που αφορούν στο μοντέλο του μικρόκοσμου και στην περιγραφή και ερμηνεία φαινομένων με αξιοποίησή του) διανεμήθηκε μόνο στο τμήμα πειραματισμού πριν και μετά από την ενότητα της διδακτικής παρέμβασης που ήταν αντίστοιχη με τις έννοιες του ερωτηματολογίου. Δείγμα: Μαθητές Δημοτικού. Το πρώτο είδος ερωτηματολογίων (με ερωτήσεις για την επιστημονική μέθοδο, την έννοια του μοντέλου, της ενέργειας, της θερμότητας, του ηλεκτρικού ρεύματος, του ήχου) διανεμήθηκε πριν τη διδακτική παρέμβαση στο τμήμα πειραματισμού και στο τμήμα ελέγχου, καθώς και αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση και στα δύο τμήματα. Το δεύτερο είδος ερωτηματολογίων (με ερωτήσεις για το μοντέλο του μικρόκοσμου και την περιγραφή και ερμηνεία φαινομένων με αξιοποίησή του) διανεμήθηκε

6 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α)ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 253 μόνο στο τμήμα πειραματισμού μετά από την αντίστοιχη με τις έννοιες του ερωτηματολογίου ενότητα της διδακτικής παρέμβασης Δείγμα: Εκπαιδευτικοί. Για την αξιολόγηση της στάσης των εκπαιδευτικών προς τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με βάση το μοντέλο του μικρόκοσμου διανεμήθηκε στο τέλος κάθε σεμιναριακής συνάντησης φυλλάδιο παρατηρήσεων το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις τριών αξόνων: α) μοντέλο του μικρόκοσμου, β) εκπαιδευτική μεθοδολογία και γ) εκπαιδευτικό λογισμικό. Αποτελέσματα και συζήτηση Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίων αφορά αφενός στη σύγκριση των εκπαιδευομένων (φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών) της ομάδας πειραματισμού πριν και μετά την παρέμβαση, όσο και στη σύγκριση της ομάδας πειραματισμού με την ομάδα ελέγχου (φοιτητών, μαθητών). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον αναλύονται στη συνέχεια: Φοιτητές Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών όσον αφορά στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ήταν ποιοτική και βασίστηκε σε πενταβάθμια κλίμακα με τους εξής χαρακτηρισμούς για την κάθε απάντηση: Αναπάντητη (0), Λανθασμένη (1), Μερικώς Λανθασμένη (2), Μερικώς Σωστή (3), Σωστή (4). Επίσης, σε όσες ερωτήσεις υπήρχε δυνατότητα απάντησης σε μικροσκοπικό ή μακροσκοπικό επίπεδο, δινόταν ένας επιπλέον χαρακτηρισμός: Μακροσκοπικό (5), Μικροσκοπικό (6). Για παράδειγμα, μια απάντηση σε ανοικτού τύπου ερώτηση η οποία ήταν μερικώς σωστή και σε μικροσκοπικό επίπεδο θα είχε τον ποσοτικό χαρακτηρισμό Πειραματισμού - Πριν Πειραματισμού - 2 μήνες Μετά Πειραματισμού - Μετά Ελέγχου - Μετά Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται στατιστικά σημαντική μετακίνηση των απαντήσεων προς το επιστημονικά μερικά σωστό (36) πρότυπο καθώς επίσης και αναφορά στοιχείων μικροσκοπικού επιπέδου τόσο σε λεκτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχεδίασης των φοιτητών της ομάδας πειραματισμού μετά τη διδακτική παρέμβαση. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της ομάδας ελέγχου και πειραματισμού είναι στατιστικά σημαντικές, γεγονός που σημαίνει ότι η διδακτική παρέμβαση είχε επιτυχία στη συστηματική διδασκαλία του μοντέλου του μικρόκοσμου. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των απαντήσεων της ομάδας πειραματισμού μετά και δύο μήνες μετά τη διδακτική παρέμβαση δεν είναι στατιστικά σημαντικές, γεγονός που σημαίνει ότι η γνώση διατηρήθηκε.

7 254 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ Μαθητές 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 μακροσκοπικό επίπεδο μικροσκοπικό επίπεδο Πειραματισμού Πριν Πειραματισμού Μετά Ελέγχου Μετά Οι μαθητές της ομάδας πειραματισμού έχουν καλύτερες επιδόσεις τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο μετά τη διδακτική παρέμβαση από την ομάδα ελέγχου. Στις ερωτήσεις μικροσκοπικού επιπέδου, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στην ομάδα ελέγχου δεν διαφοροποιείται από αυτό που είχαν πριν τη διδασκαλία. Ωστόσο, στην ομάδα πειραματισμού παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση των σωστών απαντήσεων μικροσκοπικού επιπέδου. Εκπαιδευτικοί ΝΑΙ ΟΧΙ Μικρόκοσμος για δασκάλους Μικρόκοσμος για μαθητές Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρούν απαραίτητο να γνωρίζουν οι ίδιοι το μοντέλο του μικρόκοσμου καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποτελεί βάση για την ερμηνεία φαινομένων. Όσον αφορά στη διδασκαλία του μοντέλου του μικρόκοσμου στους μαθητές, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς απαντούν θετικά, ενώ ένα μέρος των εκπαιδευτικών το θεωρεί δύσκολο για το επίπεδο των μαθητών. Τέλος, περίπου μισοί από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η οπτικοποίηση του μοντέλου του μικρόκοσμου μέσω του συνοδευτικού λογισμικού βοηθά στη δημιουργία καλύτερης εποπτείας του μοντέλου και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Συμπεράσματα Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια συλλογής δεδομένων οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών, το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων, το μοντέλο του μικρόκοσμου, αλλά και τη χρήση οπτικοποιήσεων και προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα: α) Τόσο η διδασκαλία της έννοιας του μοντέλου όσο και η εκπαίδευση στη Φυσική με βάση το μοντέλο του μικρόκοσμου, διαπιστώθηκε ότι ενισχύει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να αντιμετωπίζουν τη Φυσική ως μια επιστήμη περιγραφής και ερμηνείας

8 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α)ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 255 του κόσμου μας με τη χρήση μοντέλων, αλλά και να χειρίζονται οι ίδιοι μοντέλα στην προσπάθειά τους να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν φυσικά φαινόμενα. β) Το γεγονός ότι επιτεύχθηκε για το μοντέλο του μικρόκοσμου η σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο κάλυψε το σύνολο των βασικών εννοιών που -σύμφωνα τόσο με το ισχύον ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα όσο και με ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράμματαπροβλέπονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καταδεικνύει την επάρκεια του μοντέλου του μικρόκοσμου ως ενιαίου εκπαιδευτικά προσαρμοσμένου μοντέλου περιγραφής και ερμηνείας όλων των βασικών φυσικών φαινομένων που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. γ) Η παρουσίαση του μοντέλου μέσω τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων στον υπολογιστή ενισχύει την αποδοχή του και το χειρισμό του από τους εκπαιδευόμενους. Αναφέρεται, μάλιστα, και σε παρόμοια έρευνα σε φοιτητές / μελλοντικούς εκπαιδευτικούς χημείας (Gilbert et al 2003) ότι ενθάρρυνε τους φοιτητές πολύ η ταυτόχρονη χρήση των «μοντέλων και της οπτικοποίησης» και στο επίπεδο των ίδιων ως φοιτητών χημείας και στο επίπεδο των ίδιων ως μελλοντικών εκπαιδευτικών χημείας. Επιπλέον, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση προς τη χρήση οπτικοποιήσεων ενισχυτικά του μοντέλου του μικρόκοσμου, καθώς σε μεγάλο βαθμό θεωρούσαν ότι αυτές αφενός διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους (εκπαιδευτικούς και μαθητές) να σχηματίσουν μια περισσότερο απτή εικόνα του μοντέλου, και αφετέρου προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Η εφαρμογή της παρούσας πρότασης ανέδειξε κάποιες δυσκολίες σχετικά με το μοντέλο του μικρόκοσμου και οδήγησε στη διατύπωση άλλων προτάσεων για τη διδασκαλία του μοντέλου αυτού. Πιο συγκεκριμένα: α) οι μαθητές όσο και οι φοιτητές φάνηκαν να μην είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος και προσπάθεια για τη διδασκαλία της έννοιας του μοντέλου, αλλά και συχνά απαιτήθηκε η επιστροφή στην έννοια αυτή. β) παρά το γεγονός ότι οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν μια σχετική εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η παρουσία του στο εργαστήριο Φυσικής και η παράλληλη χρήση του με το μάθημα της Φυσικής αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία για το δείγμα της έρευνας. γ) είναι παραδεκτό ότι το μοντέλο του μικρόκοσμου απαιτεί αυξημένες γνωστικές ικανότητες, δεδομένου ότι αποτελεί ένα μοντέλο για φυσικές οντότητες μη ορατές, καθώς και ότι η διδακτική παρέμβαση ενέχει χαρακτηριστικά μεταγνωστικής διαδικασίας. Τέτοιες διαδικασίες, ωστόσο, δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα συνήθως αφού παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διδακτική παρέμβαση. δ) η εφαρμογή του μοντέλου του μικρόκοσμου στο δημοτικό σχολείο απαιτεί τη γνώση του σε ικανοποιητικό βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που θα το διδάξουν. Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της έρευνας, τα θετικά ως επί το πλείστον αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου του μικρόκοσμου με τρόπο συστηματικό και με την υποστήριξη κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού σε ένα μοντέλο διδασκαλίας, αποτελούν τη βάση για τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Αρχικά, θεωρούμε ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου είναι σε θέση να διδαχθούν το μοντέλο του μικρόκοσμου. Το γεγονός ότι έχουν εναλλακτικές απόψεις για τη σωματιδιακή δομή της ύλης, δεν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται με την άρνηση της διδασκαλίας της, αλλά πολύ περισσότερο με τη συστηματική διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να μετακινηθούν προς το επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Όσο για τις θεωρίες που προβάλλουν τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών της ηλικίας Δ ως Ε δημοτικού (π.χ. Piaget), ήδη από τους επιστήμονες του χώρου της γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας έχει διατυπωθεί ο αντίλογος μέσω άλλων θεωριών (π.χ. Bruner), ότι δηλαδή είναι δυνατό να διδαχθεί η οποιαδήποτε έννοια σε ένα μαθητή με σπειροειδή τρόπο αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μέσο. Ειδικά σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνικές βιωματικού παιχνιδιού. Ωστόσο, είναι απαραίτητο

9 256 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ στην περίπτωση αυτή να τονισθούν οι διαφορές του από το επιστημονικό μοντέλο του μικρόκοσμου, ώστε να μην ενισχυθούν οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών. Όσον αφορά στα μέσα οπτικοποίησης του μοντέλου του μικρόκοσμου, θεωρούμε ότι είναι μαθησιακά προσφορότερες οι κινούμενες εικόνες σε σύγκριση με τις στατικές, καθώς εκτός των σωματιδίων διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την οπτικοποίηση και των κινήσεων και αλληλεπιδράσεων των σωματιδίων. Σε κάθε περίπτωση χρήσης οπτικοποιήσεων, ωστόσο, τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο να επισημαίνεται ότι πρόκειται για μοντέλα και όχι για πραγματικά σωματίδια και να αφιερώνεται χρόνος ώστε να τονίζονται οι συμβάσεις των μοντέλων. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας εναλλακτικών απόψεων στους εκπαιδευόμενους. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών/μελλοντικών εκπαιδευτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και στο Εργαστήριο Φυσικής για τις ανάγκες του μοντέλου του μικρόκοσμου, πέραν των θετικών αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν στην επίδοσή τους και στη στάση τους προς τη Φυσική, το θεωρούμε απαραίτητο και για έναν ακόμα λόγο. Φαίνεται ότι οι φοιτητές επηρεάζονται ως προς τις διδακτικές στρατηγικές αρκετά από τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν διδαχθεί. Σε αυτό συμφωνούν και άλλοι ερευνητές του χώρου, όπως οι van Driel & de Jong (2003). Επομένως, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα κληθούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους, είναι σημαντικό να διδαχθούν κατά την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση με αντίστοιχο τρόπο. Επιπλέον, το μοντέλο του μικρόκοσμου είναι ένα μοντέλο το οποίο σταδιακά εισάγεται από τα νέα αναλυτικά προγράμματα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, βάσει του προηγούμενου αναλυτικού προγράμματος είχαν εισαχθεί έννοιες του μικρόκοσμου στο κεφάλαιο του ηλεκτρικού ρεύματος για τους μαθητές καθώς και μια ολοκληρωμένη περιγραφή του μοντέλου για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών, εισάγεται το μοντέλο του μικρόκοσμου με συστηματικό τρόπο σε μεγάλο αριθμό ενοτήτων και στο επίπεδο του μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να γνωρίσουν το μοντέλο οι φοιτητές κατά την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση αφού είναι πολύ πιθανό να χρειασθεί να το διδάξουν στο μέλλον. Τέλος, όσον αφορά στην κατάρτιση εν ενεργεία εκπαιδευτικών και στην ενημέρωσή τους για το μοντέλο του μικρόκοσμου και για την υποστηρικτική χρήση των νέων τεχνολογιών, αυτή ενισχύεται από τα όσα σημειώθηκαν παραπάνω για να νέα αναλυτικά προγράμματα. Προς αυτή την κατεύθυνση και άλλοι ερευνητές του χώρου (Aiello Nicosia & Sperandeo Mineo 2000) συμφωνούν ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται μέσα από διαδικασίες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (περιεχόμενο, στρατηγική, μέσα) με αυτές που θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους. Παραπομπές Βλάχος, Ι.Α. (1999), "Εποικοδομητική Προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της ύλης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημόπουλος, Β. (2005), "ΕκΠαίδευση με τεχνολογίες πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες - προτάσεις και εφαρμογές κβαντικών προσεγγίσεων", διδακτορική διατριβή, επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα Καλκάνης, Γ.Θ. (2005) ΕκΠαιδευτική Φυσική, Ι. οι Θεωρίες Κυριάκη, Ε. (1997), Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Προγραμματισμού και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ανοικτό στις παρεμβάσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων και προσανατολισμένο στην αναπαραγωγή και αναπαράσταση φυσικών φαινομένων του μικροκόσμου με προσομοίωση MONTE CARLO, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10 ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α)ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 257 Aiello Nicosia, M.L. & Sperandeo Mineo, R.M., (2000), Educational reconstruction of physics content to be taught and of pre-service teacher training: a case study, International Journal of Science Education 22(10), pp Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood Robinson, V. (1994), Making sense of Secondary Science Research into Children s Ideas, London: Routledge. Feynman, R., Leighton R. & Sands, M. (1977), The Feynman Lectures on Physics (6 th reprint), Reading MA: Addison-Wesley. Fischler, Η. & Seifert, S. (2001), Can students develop meta-concepts for particle representation?, paper read to the 3rd International Conference European Science Education Research Association, August, Thessaloniki, Greece. Gilbert, J.K., Justi, R. & Aksela, M., (2003), The visualization of models: A metacognitive competence in the learning of chemistry, paper read to the 4 th International Conference of European Science Education Research Association, August, Noordwijkerhout, The Netherlands. Gobert, J.D. & Buckley, B.C. (2000), Introduction to model-based teaching and learning in science education, International Journal of Science Education 22(9). Harrison, A. G. & Treagust, D. F. (2000), A typology of school science models, International Journal of Science Education 22(9), pp Johnson P. (1998), Progression in children s understanding of a basic particle theory: a longitudinal study, International Journal of Science Education 20(4), pp Korobilis, K., Hatzikraniotis, E. & Psillos, D. (2003), "A study on science teachers use of design features of a simulated visual laboratory to develop active involvement of students in the teaching of thermodynamics at senior high school", in Constantinou, C.P. & Zacharias, Z.C. (eds), Proceedings of conference on Computer based learning in Science, Nicosia: Department of Educational Sciences. Κosma, R. & Russel, J. (1997), "Multimedia and understanding: expert and novice responses to different representations of chemical phenomena", Journal of Research in Science Teaching, 34(9), pp Ma-Naim, C., Bar, V. & Finkental M. (2000), "The initiation of thermodynamic theory from the particulate model for preservice teachers", Proceedings of the International Conference of Groupe International de Researche sur l Enseignement de la Physique - International Commission on Physics Education, electronic version (CD-ROM), Spain. Mikelskis Seifert, S. & Leisner, A. (2003), "Investigation of Effects and Stability in teaching Model Competence", paper read at the 4 th International Conference of the European Science Education Research Association, August, Noordwijkerhout, The Netherlands. Osborne, R.Y. & Freyberg, F. (1985), Children learning in Science, London: Heinemann. Pozo, R.M.D (2001), "Prospective teachers' ideas about the relationships between concepts describing the composition of matter", International Journal of Science Education, 23(4), pp Redfors, Α., Holgerson, Ι. & Niedderer, Η. (2003), "On teacher students and the world of models in physics", paper read to the 4 th International Conference of European Science Education Research Association, August, Noordwijkerhout, The Netherlands. Treagust, D.F. & Chittleborough, G. (2001), "Chemistry: matter of understanding representations", Subject-Specific Instructional Methods and Activities, New York: Elsevier, 8, pp Τσάκωνας, Π. (1997), "Επιστημονικά πρότυπα του μικροκόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία των φυσικών επιστημών, με τη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης MONTE CARLO και δυναμικής οπτικοποίησης - Εφαρμογές στις κινήσεις και στις διαδικασίες του μικροκόσμου", διδακτορική διατριβή, επιβλέπων: καθηγητής Γ.Θ. Καλκάνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Αθήνα.

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση

Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση Φως: Κυματικό και σωματιδιακό πρότυπο - Εκπαιδευτική πρόταση Νικόλαος Φ. Βουδούκης Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος, M.Sc., Ph.D. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. nvoudoukis@aspete.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση φυσικών φαινομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού στα πλαίσια της σωματιδιακής θεώρησης της ύλης

Διδασκαλία και μάθηση φυσικών φαινομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού στα πλαίσια της σωματιδιακής θεώρησης της ύλης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Διδασκαλία και μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση Στα βιβλία δεν περιλαμβάνονται Φύλλα Αξιολόγησης, αν και έχουν συνταχθεί από τη συγγραφική ομάδα, γιατί δεν προβλέπονταν από τα

Η Αξιολόγηση Στα βιβλία δεν περιλαμβάνονται Φύλλα Αξιολόγησης, αν και έχουν συνταχθεί από τη συγγραφική ομάδα, γιατί δεν προβλέπονταν από τα Η Αξιολόγηση Στα βιβλία δεν περιλαμβάνονται Φύλλα Αξιολόγησης, αν και έχουν συνταχθεί από τη συγγραφική ομάδα, γιατί δεν προβλέπονταν από τα αναλυτικά προγράμματα. Ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει δικά του

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHORS)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHORS) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHORS) Οι χώροι διεξαγωγής των εργαστηρίων θα ανακοινωθούν κατά το συνέδριο Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007 πρωί 11.00-13.00 Σ-1/Ε-1 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Η ταυτότητα της έρευνας

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Η ταυτότητα της έρευνας Από τα Επιστημονικά στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Πειράματα Κύματα και Φως: Ανάπτυξη λογισμικού, πρόταση διδασκαλίας, εφαρμογή, αξιολόγηση, συμπεράσματα Νικόλαος Φ. Βουδούκης, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης 1

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης Μια εκπαιδευτική πρόταση για τη διδασκαλία / εργαστηριακή πρακτική της τριβής µεταξύ στερεών σωµάτων µε προσοµοίωση του µικρόκοσµου και διασύνδεσης της εργαστηριακής διάταξης µε τον Η/Υ µέσω Ματθαίος Πατρινόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και

Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και Τίτλος Η στάση του Νίκα Περίληψη Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και προσπαθούν να προσδιορίσουν και να οργανώσουν τις αξιομνημόνευτες πληροφορίες που περιέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1024 Πρακτικά Συνεδρίου - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος Κορακάκης gkor@chemeng.ntua.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Παυλάτου Ευαγγελία Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε άδειες τρήζης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηση εξελισσόμενων τεχνολογιών Η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του H/Y στον εκπαιδευτικό και μαθητικό τομέα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τη Θερμοκρασία και τη Θερμότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τη Θερμοκρασία και τη Θερμότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

«Αειφορική διαχείριση του νερού»

«Αειφορική διαχείριση του νερού» «Αειφορική διαχείριση του νερού» Παράδειγμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας με διαδραστικούς πίνακες Μαρία Μαχαιρίδου, Ph.D. Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Επιστ. συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Υποτομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Χριστίνα Μαστή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Όγκο των Υλικών Σωμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ερευνώ και Ανακαλύπτω τον Όγκο των Υλικών Σωμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα 1 1. Εισαγωγή Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Παρασκευή Καβαλάρη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δόμνα Μίκα Κακανά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις 5 Απλή Απλή Όταν διδάσκουµε Φυσικές Επιστήµες µε ΤΠΕ πρέπει κυρίως να αποσκοπούµε στο: Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη Φυσικής Γυμνασίου Σχολ. έτος Αθ. Βελέντζας

Ύλη Φυσικής Γυμνασίου Σχολ. έτος Αθ. Βελέντζας Ύλη Φυσικής Γυμνασίου Σχολ. έτος 2016-17 Αθ. Βελέντζας Το χρονικό πλαίσιο Τα δεδομένα Δεδομένα Αναλυτικά προγράμματα, άρα δεδομένη στοχοθεσία (ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ, νέο ΠΣ έκθεση συμβατότητας) Δεδομένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα