Ακτινοβόληση των Τροφίµων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακτινοβόληση των Τροφίµων"

Transcript

1 Ακτινοβόληση των Τροφίµων Ορισµοί Ακτινοβόληση Τροφίµων: η χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών από ραδιενεργά ισότοπα του κοβαλτίου και του καισίου ή από γραµµικούς επιταχυντές οι οποίοι παράγουν ακτίνες β ή ακτίνες Χ στα τρόφιµα Ακτινοβολία: η εκποµπή και διάδοση ενεργείας µέσω του χώρου ή µέσω ενός υλικού µε τη µορφή κυµάτων, π.χ. η εκποµπή ηλεκτροµαγνητικών, ακουστικών ή ελαστικών κυµάτων. Ραδιενέργεια: η ιδιότητα µερικών ατοµικών πυρήνων να µεταβάλλονται αυθόρµητα σε άλλους πυρήνες, χωρίς εξωτερική επίδραση, απελευθερώνοντας ενέργεια µε µορφή σωµατιδίων ή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων Οι τύποι ακτινοβολίας, που ελευθερώνονται κατά τις παραπάνω µεταβολές έλαβαν τα ονόµατα ακτίνες α, β και γ Ακτίνες α: φορτισµένα σωµατίδια τα οποία αποτελούνται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια, δηλαδή είναι πυρήνες ηλίου. Ακτίνες β: αρνητικά φορτισµένα, ταχέως κινούµενα ηλεκτρόνια. Οι ακτίνες β µπορεί να έχουν είτε θετικό (ποζιτρόνιο) ή αρνητικό (ηλεκτρόνιο ή νεγκατρόνιο) φορτίο. Ακτίνες γ: ηλεκτροµαγνητικά κύµατα τα οποία είναι πολύ βραχέα και περιέχουν υψηλά ποσά ενεργείας. ιεισδυτική ικανότητα των ακτινών α, β και γ. Ακτίνες Χ: δηµιουργούνται όταν ηλεκτρόνια από µια δέσµη ηλεκτρονίων βοµβαρδίζουν ένα στόχο βαρέως µετάλλου όπως το βολφράµιο

2 Rad: µονάδα µετρήσεως της εντάσεως της ακτινοβολίας, ισοδύναµη µε την απορρόφηση 100 erg/g υλικού. Gray (Gy): αντιστοιχεί σε απορρόφηση 1 Joule ανά kg µάζας, δηλαδή 1 Gy = 1 J/kg Πηγές Ενεργείας Χρησιµοποιούνται: µήκη κύµατος από 2000 Angstroms ακτινοβολίες γ, Χ και ηλεκτρόνια (1) Ακτίνες γ από Co-60 & Cs-137 (2) Ακτίνες Χ από βοµβαρδισµό στόχων εκ βαρέων µετάλλων (3) Ηλεκτρόνια από γραµµικούς επιταχυντές Σύγκριση ακτίνων γ και β: 1. Οι ακτίνες γ εκπέµπονται προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν µπορούν "να διακοπούν" 2. Τα ηλεκτρόνια µπορούν να κατευθυνθούν προς µία διεύθυνση και επίσης "να διακοπούν" Εγκεκριµένες Πηγές Ακτινοβολίας Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/2/ΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τρόφιµα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο µε τις ακόλουθες πηγές ιοντιζούσης ακτινοβολίας: 1. ακτίνες γ από ραδιονουκλεΐδια Co-60 ή Cs ακτίνες Χ από µηχανήµατα τα οποία λειτουργούν σε ονοµαστική ενεργειακή στάθµη (ανώτατη κβαντική ενέργεια) το πολύ 5 MeV. 3. ηλεκτρόνια που παράγονται από µηχανήµατα τα οποία λειτουργούν σε ονοµαστική ενεργειακή στάθµη (ανώτατη κβαντική ενέργεια) το πολύ 10 MeV. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η ενέργεια των δια φόρων ακτινοβολιών ανάλογα µε την πηγή παραγωγής τους Πίνακας 1 Ενέργεια των Ακτινοβολιών Ακτινοβολία Ενέργεια Ακτίνες Χ από Μηχανές ev Ακτίνες γ από Ισότοπα ev Ακτίνες β από Ισότοπα ev Ακτίνες β από Επιταχυντές ev Πρωτόνια από Επιταχυντές περιοχή MeV Νετρόνια από Σχάση ή περιοχή MeV Ισότοπα Σωµατίδια α από Ισότοπα ev Ρυθµός όσεως Ακτίνες γ από Co-60: 1 µε 100 Gy/min Ηλεκτρόνια: 10 3 µε 10 6 Gy/sec Περιοχή όσεως για ιάφορες Εφαρµογές:

3 Πίνακας 2 Εγκεκριµένες διεργασίες ακτινοβολήσεως τροφίµων. Ηµ/νία Τρόφιµο - Προϊόν όση (kgy) Σκοπός 1963 Σίτος και αλεύρι Καταστροφή εντόµων 1964, 1965 Πατάτες, λευκές Αναστολή εκβλαστήσεως Μπαχαρικά και ξηρά λαχανικά Καταστροφή εντόµων και max (αρτυµατικές ύλες, 38 είδη) µικροοργανισµών 1985 Χοιρινό, νωπό Έλεγχος Trichinella spiralis 1985, Έλεγχος εντόµων και Ξηρά ένζυµα 10 max 1986 µικροοργανισµών Επιβράδυνση ωριµάνσεως, 1986 Φρούτα 1 max καταστροφή µικροοργανισµών 1986 Λαχανικά, νωπά 1 max Καταστροφή εντόµων 1986 Αρωµατικά φυτά 30 max Έλεγχος µικροοργανισµών 1986 Μπαχαρικά 30 max Έλεγχος µικροοργανισµών 1986 Αρτυµατικές ύλες (φυτά) 30 max Έλεγχος µικροοργανισµών 1990 Πουλερικά, νωπά & κατεψυγµένα 3 max Έλεγχος µικροοργανισµών (Salmonella) 1995 Κρέας, κατεψυγµένο & συσκευασµένο (χρήση µόνο από NASA) 44 min Αποστείρωση 1995 Ζωοτροφές 2 25 Έλεγχος Salmonella 1997 Ερυθρό κρέας, αµαγείρευτο, ψυγµένο 4.5 max ερυθρό κρέας, κατεψυγµένο 7.0 max Ορολογία των Επεξεργασιών Ακτινοβολήσεως Έλεγχος µικροοργανισµών Με βάση τη δόση και τον επιδιωκόµενο σκοπό διακρίνονται τρεις επεξεργασίες ακτινοβολήσεως των τροφίµων, radicidation, radurization και radappertization. Radicidation: επεξεργασία των τροφίµων µε δόση ιοντιζούσης ακτινοβολίας επαρκή για τη µείωση του αριθµού ειδικών ζώντων µη σπορογόνων παθογόνων βακτηρίων σε ένα τέτοιο πληθυσµό ώστε κανένα να µην είναι εντοπίσιµο στο επεξεργασµένο τρόφιµο όταν εξετάζεται µε αναγνωρισµένες µικροβιολογικές µεθόδους. Η radicidation µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί και στην αδρανοποίηση των παρασίτων. Είναι µια επεξεργασία µε σχετικά χαµηλές δόσεις (περίπου 0,1 µε 8 kgy) για την εξάλειψη παθογόνων µικροοργανισµών, καθώς και άλλων µικροοργανισµών εκτός των ιών. Η radicidation καταστρέφει οργανισµούς όπως οι ταινιοσκώληκες και η Trichinella spiralis (απαιτούν περίπου 0,1-1 kgy) και µειώνει τον αριθµό των ζώντων µη σπορογόνων παθογόνων µικροοργανισµών (απαιτούν περίπου 2-8 kgy). Η radicidation αναφέρεται και ως "παστερίωση µε ακτινοβολία", ιδιαιτέρως όταν αποσκοπεί στην εξάλειψη ενός ειδικού παθογόνου. Radurization: επεξεργασία των τροφίµων µε δόση ιοντιζούσης ακτινοβολίας επαρκή για την ενίσχυση της διατηρησιµότητος µε πρόκληση ουσιαστικής µείωσης στους αριθµούς ειδικών ζώντων αλλοιούντων µικροοργανισµών. Είναι µια επεξεργασία µε δόσεις περίπου 0,4-10 kgy για τη βελτίωση του χρόνου ζωής του προϊόντος. Η radurization συχνά αναφέρεται ως "παστερίωση µε ακτινοβολία". Radappertization: επεξεργασία των τροφίµων µε δόση ιοντιζούσης ακτινοβολίας επαρκή να µειώσει τον αριθµό ή τη δραστικότητα των ζώντων µικροοργανισµών (εκτός ιών) σε τέτοιο επίπεδο ώστε πολύ λίγοι, αν όχι καθόλου, να είναι εντοπίσιµοι

4 στο επεξεργασµένο τρόφιµο όταν εξετάζεται µε αναγνωρισµένες βακτηριολογικές ή µυκητολογικές µεθόδους. Η επεξεργασία radappertization πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην είναι εντοπίσιµη ούτε αλλοίωση ούτε τοξικότητα µικροβιακής προέλευσης, ανεξαρτήτως του επί πόσο ή υπό ποιες συνθήκες διατηρήθηκε το προϊόν, µε την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν επιµολύνθηκε. Είναι µια µέθοδος επεξεργασίας µε δόσεις περίπου kgy ώστε να επιφέρει πλήρη αποστείρωση. Η radappertization είναι ένας όρος ο οποίος χρησιµοποιείται για τον ορισµό της "αποστειρώσεως µε ακτινοβολία" ή για την "εµπορική αποστείρωση", όπως αυτή εννοείται στην κονσερβοποίηση, και έχει ως αποτέλεσµα το προϊόν να είναι αυτό-σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. Παραδείγµατα Ακτινοβολήµένων Τροφίµων Ακτινοβοληµένο Κοτόπουλο Ακτινοβοληµένες Φράουλες

5 Ακτινοβοληµένη Papaya Ακτινοβοληµένη Μπριζόλα Ακτινοβοληµένος Βασιλικός υνατότητες Βελτίωση της ποιότητος των τροφίµων Μείωση των απωλειών τροφίµων λόγω αλλοιώσεως

6 Η ιεργασία της Ακτινοβολήσεως Η ακτινοβόληση είναι µια διεργασία κατά την οποία το τρόφιµο εκτίθεται σε ακτινοβόλο ενέργεια. Οι πηγές ενεργείας είναι ακτίνες γ, Χ και β. Ο χρόνος εκθέσεως στην ακτινοβολία είναι ευθέως ανάλογος µε το ποσό της ενεργείας η οποία απορροφάται από το τρόφιµο. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία, όταν διέρχεται από το τρόφιµο: 1. Καταστρέφει τα επικίνδυνα βακτήρια 2. Επιβραδύνει τη διεργασία της ωριµάνσεως των φρούτων και λαχανικών Η ιεργασία Για την ακτινοβόληση των τροφίµων συνήθως χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές διεργασίες, µε ακτίνες γ και µε δέσµη ηλεκτρονίων (Diehl 1995, Chapple 1993). Η ακτινοβολία γ χρησιµοποιείται για τη συντήρηση µεγάλων ποσοτήτων τροφίµου όπως εγκυτιωµένου κατεψυγµένου στήθους κοτόπουλου ή κιµά βοδινού. Με τη µέθοδο αυτή το τρόφιµο υφίσταται επεξεργασία στο εργοστάσιο, συσκευάζεται µε πλαστικό φιλµ διαπερατό από το οξυγόνο και µεταφέρεται στην εγκατάσταση ακτινοβολήσεως. Στην εγκατάσταση ακτινοβολήσεως, το προϊόν µε µορφή παλέτας και µε τη βοήθεια ενός µεταφορέα µεταφέρεται στο θάλαµο ακτινοβολήσεως. Εδώ εκτίθεται σε ένα ελεγχόµενο ποσό ακτινοβολίας γ από µια ραδιενεργή πηγή όπως 60 Co. Οι ακτίνες γ διεισδύουν στο τρόφιµο και ταχέως θανατώνουν τα παθογόνα βακτήρια, τα επικίνδυνα παράσιτα και έντοµα χωρίς να µεταβάλλουν τη φύση του τροφίµου. Το ακτινοβοληµένο προϊόν δεν είναι ραδιενεργό αφού οι ακτίνες δεν παραµένουν στο τρόφιµο. Η Εγκατάσταση Ακτινοβολήσεως Η βιοµηχανική εγκατάσταση ακτινοβολήσεως αποτελείται από ένα θάλαµο µε τοίχους από τσιµέντο πάχους 2 m, ο οποίος περιέχει την πηγή ακτινοβολίας ( 60 Co). Οι τυπικές διαστάσεις του θαλάµου είναι µήκος 7 m, πλάτος 7 m και ύψος 2,5 m και εξαρτώνται από τη µεγίστη ικανότητα της πηγής.. Ένα σύστηµα µεταφοράς για την αυτόµατη είσοδο, διακίνηση και έξοδο του προϊόντος. Μια δεξαµενή νερού, βάθους 6 µε 7 m, στην οποία εµβαπτίζεται η πηγή της ακτινοβολίας όταν εισέρχονται εργαζόµενοι και η οποία απορροφά την ακτινοβολία προστατεύοντας τους από αυτήν. Η πηγή ακτινοβολίας αποτελείται από ράβδους 60 Co εντός σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι σωλήνες αποθηκεύονται εντός του ύδατος και ανυψώνονται στον τσιµεντένιο θάλαµο ακτινοβολήσεως για την επεξεργασία του τροφίµου. Οι ακτίνες γ που εκπέµπονται είναι πιο ισχυρές από τις ακτίνες που εκπέµπονται στους φούρνους µικροκυµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µικροκύµατα θερµαίνουν το τρόφιµο, ενώ οι ακτίνες γ µε πολύ βραχύτερα µήκη κύµατος και υψηλότερες συχνότητες διεισδύουν και διαπερνούν το τρόφιµο τόσο γρήγορα και έτσι παράγεται ελαχίστη ή καθόλου θερµότητα.

7 Μια τυπική εγκατάσταση ακτινοβολήσεως µε ακτίνες γ. Για το λόγο αυτό συχνά η ακτινοβόληση των τροφίµων ονοµάζεται ψυχρή παστερίωση. Επειδή η ακτινοβολία γ δεν αποσπά ή δεν παράγει νετρόνια δεν συµβαίνει 'τήξη' και αλυσωτή αντίδραση και έτσι στην εγκατάσταση ακτινοβολήσεως δεν παράγονται ραδιενεργά απόβλητα. Οι ράβδοι του 60 Co διασπώνται προς µη ραδιενεργό νικέλιο. Η εγκατάσταση δεν περιλαµβάνει πυρηνικό αντιδραστήρα. Το τρόφιµο απλώς εκτίθεται στην ακτινοβολία του 60 Co. Η διεργασία της ακτινοβολήσεως εξαλείφει τους µικροοργανισµούς που υπάρχουν στο τρόφιµο και εποµένως το ακτινοβοληµένο προϊόν θα πρέπει να υφίσταται χειρισµό κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαναµόλυνση. Εγκατάσταση έσµης Ηλεκτρονίων Μερικά τρόφιµα, όπως τα humburgers, µπορούν επίσης να ακτινοβοληθούν µε δέσµες ηλεκτρονίων που εκπέµπονται από γραµµικούς επιταχυντές. Κατά τη µέθοδο αυτή το τρόφιµο εκτίθεται σε δέσµη ηλεκτρονίων τα οποία θανατώνουν τα βακτήρια, τα παράσιτα και τα έντοµα. Η µέθοδος αυτή της ακτινοβολήσεως µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως για τρόφιµα µε πάχος µικρότερο από 5 cm, λόγω της περιορισµένης ικανότητος διεισδύσεως της δέσµης ηλεκτρονίων. Η λειτουργία των γραµµικών επιταχυντών µπορεί να διακοπή και να ξαναρχίσει εύκολα. Η ακτινοβόληση µε δέσµη ηλεκτρονίων χρησιµοποιεί ένα κανόνι ηλεκτρονίων, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητος στο τρόφιµο, τα οποία συγκρούονται και καταστρέφουν τα επικίνδυνα βακτήρια. Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται κοντά στην ταχύτητα του φωτός µε γραµµικό επιταχυντή και η ενέργεια τους είναι της τάξεως των 3-10 MeV και είναι συνεζευγµένη µε ισχύ 1 50 kw.

8 Ακτινοβόληση µε δέσµη ηλεκτρονίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, είναι φθηνότερος και ότι οι ακτίνες β µπορούν να προκαλέσουν επαγωγικά ίχνη ραδιενεργείας σε µερικά τρόφιµα. Γενικώς, όµως, έχουν τους ίδιους κινδύνους µε τις εγκαταστάσεις ισοτόπων Οι σηµερινές εγκαταστάσεις δέσµης ηλεκτρονίων έχουν βελτιωθεί κατά πολύ και η µη ύπαρξη ραδιενεργού υλικού σε αυτές θα βοηθήσει στη γενικότερη αποδοχή της τεχνολογίας της ακτινοβολήσεως. Οι βελτιώσεις περιλαµβάνουν: 1. Υψηλότερη ενέργεια (10 MeV) και έτσι µεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα ( cm). 2. Μεγάλους κύκλους εργασίας ( ώρες/έτος). 3. Πλήρως αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου. 4. Στενά ελεγχόµενες παραµέτρους επεξεργασίας 5. Πλήρης πιστοποίηση εγκαταστάσεων και διεργασίας. όση Κατά την Ακτινοβόληση των Τροφίµων Στην πράξη, η δόση που χρησιµοποιείται ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο του τροφίµου και το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τα επίπεδα επεξεργασίας µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Χαµηλή δόση, µέχρι 1 kgy. Χρησιµοποιείται στον: 1. Έλεγχο των εντόµων σε σιτηρά 2. Αναστολή της εκβλαστήσεως της πατάτας 3. Έλεγχο της Trichinella spiralis σε χοιρινό 4. Επιβράδυνση της ωριµάνσεως, της εκβλαστήσεως και των εντόµων σε νωπά φρούτα και λαχανικά Μέση δόση, 1-10 kgy. Χρησιµοποιείται στον: 1. Έλεγχο των Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia και E. Coli σε κρέας, πουλερικά και ψάρια 2. Επιβράδυνση της µούχλας σε φράουλες και άλλα φρούτα Υψηλή δόση, µεγαλύτερη από 10 kgy. Χρησιµοποιείται στη: 1. Θανάτωση των µικροοργανισµών και εντόµων σε µπαχαρικά 2. Εµπορική αποστείρωση τροφίµων, την καταστροφή παθογόνων µικροοργανισµών (επεξεργασία ισοδύναµη µε τη θερµική αποστείρωση δεν υπάρχει έγκριση για εµπορική εφαρµογή σε τρόφιµα, παρά µόνο σε µερικά ιατρικά είδη και δίαιτες) Η µεγίστη δόση των 10 kgy είναι ισοδύναµη µε τη θερµική ενέργεια που απαιτείται για την αύξηση της θερµοκρασίας του νερού κατά 2,4 C. Για το λόγο αυτό η

9 ακτινοβόληση αναφέρεται ως "ψυχρή παστερίωση", γιατί µπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσµα µε τη θερµική παστερίωση χωρίς ουσιαστική αύξηση της θερµοκρασίας. Τι Επιφέρει η Ακτινοβόληση; Ως µέθοδος συντηρήσεως των τροφίµων η ακτινοβόληση µπορεί: 1. Να αναστείλει την εκβλάστηση της πατάτας 2. Να επιβραδύνει την ωρίµανση ορισµένων φρούτων και λαχανικών 3. Να προσβάλει και καταστρέψει έντοµα που βρίσκονται στα φρούτα, δηµητριακά και µπαχαρικά 4. Να καταστρέψει επικίνδυνα παράσιτα (π.χ. χοιρινό - Trichinella spiralis) 5. Να παρεµποδίσει τροφοµεταφερόµενες ασθένειες, οι οποίες οφείλονται σε βακτήρια τα οποία ανευρίσκονται στο βοδινό κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια 6. Να µειώσει τους ανεπιθύµητους µικροοργανισµούς στα µπαχαρικά και αρτυµατικές ύλες 7. Να παστεριώσει τα φαγητά που προορίζονται για νοσοκοµειακή χρήση Παρατήρηση: "Αν σε ένα τρόφιµο εκδηλωθεί αλλοίωση, η ακτινοβόληση δεν µπορεί να επαναφέρει τη νωπότητα του" Μύθοι για την Ακτινοβόληση Τα ακτινοβοληµένα τρόφιµα δεν είναι ραδιενεργά! Η ακτινοβόλος ενέργεια εξαφανίζεται από το τρόφιµο αµέσως µόλις αποµακρυνθεί από την πηγή της ακτινοβολίας! εν υπάρχει κίνδυνος ακτινοβολίας από την κατανάλωση ακτινοβοληµένων τροφίµων Μεταβολές στα Ακτινοβοληµένα Τρόφιµα Χηµικές Μεταβολές Τόσο οι ακτίνες γ και Χ, όσο και η δέσµη ηλεκτρονίων (ακτίνες β) παρουσιάζουν παρόµοιες επιδράσεις στα βιολογικά υλικά. Αντιδρούν µε το νερό από το οποίο αποµακρύνεται ένα ηλεκτρόνιο: H 2 O H 2 O + + e aq Το ηλεκτρόνιο αυτό µπορεί να έχει επαρκή ενέργεια ώστε να επαναλάβει την ανωτέρω αντίδραση ή µπορεί να συλληφθεί από ένα µόριο νερού και να σχηµατίσει ένα αρνητικά φορτισµένο µόριο νερού: H 2 O + e H 2 O - aq Το θετικά φορτισµένο µόριο νερού µπορεί να υποστεί διάσταση ως ακολούθως: H 2 O H + + OH H 2 O - H + OH - Η Η µπορεί να αντιδράσει µε οξυγόνο και να δώσει µια οξειδωτική ρίζα ή υπεροξείδιο του υδρογόνου: H 2 O + + Ο 2 HO Η 2 + Ο 2 Η 2 Ο 2 2

10 Οι παραπάνω αντιδράσεις παρ' όλο που δεν είναι πλήρεις καταδεικνύουν τους τύπους των αντιδράσεων οξειδοαναγωγής που λαµβάνουν χώρα. Γενικώς η δίοδος της ιοντιζούσης ακτινοβολίας από το νερό πρώτα απ' όλα οδηγεί στο σχηµατισµό των: ιηγερµένο νερό Η 2 Ο* Ελεύθερες ρίζες ΟΗ ή Η Ιοντισµένα µόρια νερού Η 2 Ο + Υδατωµένα ηλεκτρόνια e aq Τα είδη αυτά αντιδρούν µεταξύ τους ή µε άλλα µόρια του συστήµατος. Στο καθαρό νερό δίδουν: Αέριο υδρογόνο H 2 Υπεροξείδιο του υδρογόνου H 2 O 2 Ιοντισµένα µόρια νερού Η 2 Ο + Νερό Η 2 Ο Υδρονιόν Η 3 Ο + Υδροξυλιόν ΟΗ - Πρωτεΐνες: Κατά την ακτινοβόληση των πρωτεϊνών συµβαίνουν αντιδράσεις απαµινώσεως, αποκαρβοξυλιώσεως, οξείδωσης και πολυµερισµού. Οι αντιδράσεις των πρωτεϊνών που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία παρουσιάζουν οµοιότητες µε εκείνες των υπεροξειδίων. Και στις δύο περιπτώσεις οι ελεύθερες ρίζες των πρωτεϊνών µπορούν είτε να ενωθούν µεταξύ τους είτε να ενωθούν πάλι µε το υδρογόνο είτε να διασπασθούν εξαρτωµένου από διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η παρουσία νερού και οξυγόνου. Μηχανισµός αντιδράσεως πρωτεϊνών που ξεκινά µε το υδατωµένο ηλεκτρόνιο, e aq. Λιπίδια: Μια άλλη ανεπιθύµητη επίδραση της ακτινοβολήσεως είναι ο σχηµατισµός οξειδίων των λιπιδίων µε αντίδραση των λιπιδίων της µεµβράνης και των άλλων λιπιδίων µε ρίζες οξυγόνου, οι οποίες παράγονται από τις ακτίνες γ (Ahn et al. 1998, Diehl 1995). Τα οξείδια αυτά µπορούν να µεταδώσουν στα τρόφιµα κακές γεύσεις και οσµές και µπορούν να συνεισφέρουν σε ασθένειες που σχετίζονται µε λιπίδια. Για το λόγο αυτό µερικά τρόφιµα, όπως τα λιπαρά ψάρια και το κρέας και µερικά

11 γαλακτοκοµικά προϊόντα, δεν θεωρούνται καλοί υποψήφιοι για ακτινοβόληση. Ο σχηµατισµός των οξειδίων αυτών µπορεί να µειωθεί µε µείωση των επιπέδων του οξυγόνου και της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της ακτινοβολήσεως. Μηχανισµός αντιδράσεως τριγλυκεριδίων που ξεκινά µε το υδατωµένο ηλεκτρόνιο, e aq. Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες είναι πολύ ευαίσθητοι στην ακτινοβολία. Επικρατούν αντιδράσεις οξείδωσης, καθώς και συµπύκνωσης όµοιες µε αυτές της µη ενζυµικής αµαύρωσης. Οι κύριες συνέπειες του άµεσου ιοντισµού και της διεγέρσεως ενός µορίου υδατάνθρακος, όπως το άµυλο, ή των κυρίων µορίων που αντιδρούν µε διαλυτούς µονοσακχαρίτες ή πολυσακχαρίτες, όπως η γλυκόζη και η σακχαρόζη, είναι η διάσπαση των δεσµών C-H και των αιθερικών συνδέσεων. Στους στερεούς υδατάνθρακες, όπως το άµυλο, η διάσπαση δεσµού συµβαίνει κυρίως στη γλυκοζιτική σύνδεση και οδηγεί σε αποπολυµερισµό µε σχηµατισµό ελευθέρων ριζών στους C-1 και C-6 (βλ.σχήµα). Τα προϊόντα ραδιολύσεως των υδατανθράκων στα τρόφιµα είναι κυρίως το προϊόν της αντιδράσεως µε υδροξυλικές ρίζες (ισχυρό οξειδωτικό) και ενυδατωµένα ηλεκτρόνια (ισχυρά αναγωγικά), τα οποία παράγονται µε τη ραδιόλυση του νερού. Η αντίδραση των υδροξυλικών ριζών µε άµυλο έχει ως αποτέλεσµα σχηµατισµό µυρµηκικού οξέος, µερικών αλδεϋδών και κετονών και διαφόρων σακχάρων µε ένα άτοµο άνθρακα λιγότερο. Οι µεταβολές όµως αυτές είναι µικρές και οι παραγόµενες ενώσεις είναι όµοιες µε αυτές που παράγονται κατά το µαγείρεµα ή τη θερµική επεξεργασία.

12 Μηχανισµός αντιδράσεως ριζών γλυκόζης µε απώλεια υδρογόνου από την θέση C-1. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολύ λίγα προϊόντα ραδιολύσεως είναι µοναδικά στην ακτινοβόληση και υπάρχουν και στις άλλες µεθόδους επεξεργασίας. Το 90% των προϊόντων ραδιολύσεως είναι γνωστό ότι αποτελούν φυσικά συστατικά των τροφίµων. Μεταξύ αυτών είναι: Λιπαρά οξέα από υδρόλυση τριγλυκεριδίων Αµινοξέα από πρωτεΐνες Υδρογονάνθρακες από τις κηρώδεις ουσίες φλοιών φρούτων Το υπόλοιπο 10% των προϊόντων ραδιολύσεως είναι χηµικώς πολύ όµοιες µε τα φυσικά συστατικά των τροφίµων. Τα προϊόντα ραδιολύσεως έχουν εξετασθεί ως προς την τοξικότητα και δεν βρέθηκε απόδειξη κινδύνου. Η ακτινοβολία δεν µειώνει τη δραστικότητα ορισµένων θρεπτικών, όµως η συνολική συγκράτηση θρεπτικών στα ακτινοβοληµένα τρόφιµα είναι όµοια µε αυτήν των άλλων µεθόδων συντήρησης. Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη είναι σχετικά σταθερά σε δόσεις µέχρι 10 kgy. Μικροβιολογικές Μεταβολές Ο θάνατος από ιοντίζουσα ακτινοβολία, όπως καθορίζεται από τη θεωρία του στόχου, συµβαίνει όταν οι ακτινοβολούµενοι µικροοργανισµοί καταστρέφονται από τη δίοδο ενός ιοντίζοντος σωµατιδίου ή quantum ενεργείας µέσα από κάποια ευαίσθητη περιοχή του κυττάρου. Το άµεσο αυτό "χτύπηµα" του στόχου προκαλεί ιοντισµό στην ευαίσθητη αυτή περιοχή του οργανισµού ή του κυττάρου και καταλήγει σε θάνατο. Επίσης υποτίθεται ότι η µικροβιοκτόνος δράση προκύπτει από τον ιοντισµό του περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως του νερού, σχηµατισµό ελευθέρων ριζών, µερικές από τις οποίες µπορεί να δρουν οξειδωτικά ή αναγωγικά και έτσι να συντελούν στην καταστροφή των οργανισµών. Η επίδραση αυτή µειώνεται αν το τρόφιµο ακτινοβολείται στην κατεψυγµένη κατάσταση. Η ακτινοβόληση µπορεί επίσης να προκαλέσει µεταλλάξεις στους υπάρχοντες µικροοργανισµούς. Όταν λέµε "θάνατο" εννοούµε την ανικανότητα για αναπαραγωγή.

13 Είναι δε δυνατό να συσχετίσουµε τις επιδράσεις της ακτινοβολίας µε τη δόση και µόνο: D / D0 N = N 0e όπου Ν ο αριθµός των ζώντων οργανισµών µετά την ακτινοβόληση, Ν 0 ο αρχικός αριθµός των οργανισµών, D η δόση ακτινοβολίας που δόθηκε και D 0 µια σταθερά η οποία εξαρτάται από τον τύπο του οργανισµού και τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Η σταθερά D 0 µπορεί επίσης να θεωρηθεί και ως εκείνη η δόση ακτινοβολίας η οποία προκαλεί το θάνατο του 63% των οργανισµών. Η γραφική παράσταση του ln(n/n 0 ) σαν συνάρτηση της δόσεως δίδει ευθεία γραµµή (βλ. σχήµα). Πολλές φορές χρησιµοποιείται η τιµή D 10, η οποία είναι η δόση που απαιτείται για τη µείωση του αριθµού των οργανισµών κατά 10 φορές (µείωση κατά 90%). Τυπική καµπύλη δόσεως - απόκρισης για διάφορους µικροοργανισµούς. Γενικώς, η αντίσταση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία ακολουθεί τη σειρά: Gram αρνητικά < Gram θετικά Ευρώτες < Σπόροι Ζύµες < Ιοί Σύµφωνα µε τους Frazier και Westhoff (1988), η βακτηριοκτόνος δράση µιας δοθείσας δόσεως ακτινοβολίας εξαρτάται από: 1. Το γένος και το είδος του µικροοργανισµού (Πίνακας 3). 2. Το πλήθος του οργανισµού (ή σπόρου) που αρχικά υπάρχει. Όσο µεγαλύτερος ο πληθυσµός των οργανισµών, τόσο λιγότερο αποτελεσµατική είναι µια δοθείσα δόση ακτινοβολίας. 3. Τη σύνθεση του τροφίµου. Μερικά συστατικά (π.χ. πρωτεΐνες, καταλάση και ανάγουσες ουσίες, όπως νιτρώδη, θειώδη και σουλφιδρυλικές οµάδες) µπορούν να δράσουν προστατευτικά. Ενώσεις που ενώνονται µε τις SH οµάδες µπορούν να δράσουν ως ευαισθητοποιητές. 4. Την παρουσία ή απουσία οξυγόνου. Η επίδραση του ελευθέρου οξυγόνου ποικίλει µε τον οργανισµό, από το καµία επίδραση µέχρι την ευαισθητοποίηση. Οι ανεπιθύµητες πλευρικές αντιδράσεις είναι πιθανόν να ενταθούν µε την παρουσία οξυγόνου και είναι λιγότερο συχνές σε κενό.

14 5. Τη φυσική κατάσταση του τροφίµου κατά την ακτινοβόληση. Τόσο η περιεκτικότητα υγρασίας όσο και η θερµοκρασία επηρεάζουν τους διάφορους οργανισµούς κατά διαφορετικούς τρόπους. 6. Την κατάσταση των οργανισµών. Η ηλικία, η θερµοκρασία αναπτύξεως και σχηµατισµού σπόρων, και η κατάσταση (βλαστική µορφή ή σπόρος) µπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία των οργανισµών. Πίνακας 3 Θανατηφόρες δόσεις ιοντιζούσης ακτινοβολίας Οργανισµός Έντοµα 0.22 µε 0.93 Ιοί 10 µε 40 Ζύµες (ζυµωτικές) 4 µε 9 Ζύµες (επιφανείας) 3.7 µε 18 Ευρώτες (µε σπόρια) 1.3 µε 11 Βακτήρια (παθογόνα): Mycobacterium tuberculosis Staphylococcus aureus Cornybacterium diphtheriae Salmonella spp. Βακτήρια (σαπρόφυτα): Gram-αρνητικά: Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas fluorescens Enterobacter aerogenes Gram-θετικά Lactobacillus spp. Streptococcus faecalis Leuconostoc dextranicum Sarcina lutea Βακτηριακοί Σπόροι: Bacillus subtillus Bacillus coagulans Clostridium botulinum (A) Clostridium botulinum (E) Clostridium perfringens Putrefactive anaerobe 3679 Bacillus stearothermophilus Θανατηφόρος όση (kgy) µε µε µε µε µε µε µε µε µε µε µε µε µε 17 Επίδραση επί της Ποιότητος 1. Οι απώλειες θρεπτικών οι οποίες προκύπτουν από την ακτινοβόληση είναι σηµαντικά µικρότερες από ότι είναι µε τις άλλες µεθόδους επεξεργασίας των τροφίµων. # Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι, όπως και στις άλλες µεθόδους, χάνονται µικρά ποσά βιταµινών C, E και B1 (θειαµίνη). # Κατά την κονσερβοποίηση συµβαίνουν µεγαλύτερες απώλειες από ότι κατά την ακτινοβόληση 2. Οι χηµικές αντιδράσεις που συνδέονται µε την ακτινοβόληση των τροφίµων, εν γένει, παράγουν πολύ µικρότερες ποσότητες νέων ενώσεων (προϊόντα ραδιολύσεως).

15 Πίνακας 4 Συνεισφορά θρεπτικών από τις κύριες οµάδες τροφίµων: Τρόφιµα: Έτοιµα για Καροτένιο Βιταµίνη E Βιταµίνη C Θειαµίνη φάγωµα και λοιπά Ισοδύναµο ρετινόλης % του Συνόλου α-te % του Συνόλου mg % του Συνόλου mg % του Συνόλου Κρέας & Πουλερικά Φρούτα Λαχανικά Όλα τα έτοιµα για φάγωµα (%) Όλα τα λοιπά τρόφιµα (%) Σύνολο (%) Food Consumption, Prices and Expenditures, , USDA/ERS Report No εν αποκλείεται κανένα 3 Αποκλείονται τα κονσερβοποιηµένα 4 Αποκλείονται πατάτες και κονσερβοποιηµένα Πίνακας 5 Επίδραση της ακτινοβολήσεως στην περιεκτικότητα βιταµινών σε κοτόπουλο. (Ποσότητα ανά 1 kg µαγειρεµένου κοτόπουλου) Βιταµίνη Μη Ακτινοβοληµένο Ακτινοβοληµένο Βιταµίνη A (IU) Βιταµίνη E (mg) Θειαµίνη (mg) Ριβοφλαβίνη (mg) Νιασίνη (mg) Βιταµίνη B6 (mg) Βιταµίνη B12 (mg) Παντοθενικό οξύ (mg) Φολακίνη (mg) Ασφάλεια Η εκτίµηση της ασφαλείας των ακτινοβοληµένων τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαµβάνει 4 πλευρές: 1. Ραδιολογική ασφάλεια 2. Μικροβιολογική ασφάλεια 3. Θρεπτική επάρκεια 4. Τοξικολογική ασφάλεια

16 Πίνακας 6 Υποστηρικτές της ακτινοβολήσεως των τροφίµων. Food & Drug Administration (FDA) Council of State and Territorial Epidemiologists U.S. Department of Agriculture (USDA) Florida Fruit & Vegetable Association American Medical Association Food Distributors International Center for Disease Control Food Marketing Institute American Dietetic Association Grocery Manufacturers of America National Center for Food Safety & Technology Health Physics Society U.S. Public Health Service Institute of Food Technologists Mayo Clinic National Cattlemen's Beef Association World Health Organization National Fisheries Institute U.N. Food & Agriculture Organization National Food Processors Association American Council on Science & Heath National Livestock & Meat Board American Farm Bureau Federation National Pork Producers American Feed Industry Association National Restaurant Association American Gastroenterological Association National Science & Technology Council American Meat Institute National Turkey Federation American Public Health Association Northwest Horticulturists Association American Spice Trade Association Produce Marketing Association American Veterinary Medical Association United Fresh Fruit & Vegetable Association Animal Health Institute U.S. Chamber of Commerce Apple Processors Association U.S. Department of Health & Human Services Chocolate Manufacturers Association U.S. Surgeon General Codex Alimentarius Western Growers Association Council for Agricultural Science & Technology Επισήµανση των Ακτινοβοληµένων Τροφίµων Η νοµοθεσία πολλών χωρών απαιτεί σήµερα τα προϊόντα που έχουν ακτινοβοληθεί ή περιέχουν συστατικά τα οποία επίσης έχουν ακτινοβοληθεί να επισηµαίνονται καταλλήλως. Έτσι, επάνω στη λιανική συσκευασία τίθεται το διεθνώς εγκεκριµένο σήµα και οι φράσεις "επεξεργάσθηκε µε ακτινοβολία" ή "επεξεργασµένο µε ακτινοβολία". ιεθνές σύµβολο ακτινοβοληµένων τροφίµων. Τα ακτινοβοληµένα µπαχαρικά στα τρόφιµα θεωρούνται ελάχιστα συστατικά και δεν απαιτείται επισήµανση όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τρόφιµα (Pszczola, 1990).

17 Σπουδαιότητα της Ακτινοβολήσεως 1. Λόγοι: Η ακτινοβόληση καταστρέφει τις κύριες αιτίες των τροφοµεταφεροµένων ασθενειών πιο αποτελεσµατικά από τις άλλες µεθόδους επεξεργασίας Αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο εναλλακτικό των χηµικών επεξεργασιών οι οποίες ελέγχουν τα έντοµα στα φρούτα, λαχανικά και µπαχαρικά Μπορεί να συνδυασθεί µε νιτρώδες για την αλάτιση (πάστωµα) του κρέατος, πιθανώς εξαλείφοντας το σχηµατισµό καρκινογόνων νιτροζαµινών Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους συντηρήσεως για την ελαχιστοποίηση των απωλειών οι οποίες οφείλονται σε αλλοίωση µετά τη συγκοµιδή 2. Αυξάνει το χρόνο ζωής των τροφίµων και τα προστατεύει από µικροοργανισµούς, έντοµα και παράσιτα χωρίς τη δηµιουργία κινδύνων υγείας για τον καταναλωτή. 3. Σήµερα βρίσκεται σε ευρεία χρήση στην Ολλανδία και την Ιαπωνία. 4. Στην Ευρώπη ακτινοβολούνται πάνω από 12,5 δισεκατοµµύρια kg ετησίως. 5. Ακτινοβηληµένα έτοιµα φαγητά σερβίρονται σε επιλεγµένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία και που η ασθένειά τους τους κάνει ευαίσθητους στην παρουσία µικροβίων που βρίσκονται κανονικά στα τρόφιµα. 6. Ακτινοβοληµένα προϊόντα κρέατος έχουν καταναλωθεί από τους αστροναύτες Βιβλιογραφία ADA. American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: Food Irradiation. Ahn DU, Olson DG, Lee JI, Jo C, Wu C, and Chen X. (1998). Packaging and irradiation effects on lipid oxidation and volatiles in pork patties. J. Food Sci. 63(1): Anonymous Agricultural biotechnology: a world of opportunity. Partner Development Team, National FFA Organization, Alexandria, Virginia. Anonymous The future of food preservation: irradiation. Agricultural Communication Service, Purdue University, West Lafayette, Indiana. Chapple A. (1993). Bye, bye bacteria. Nuclear Energy. 3rd Quarter Codex Alimentarius Commission. (1984). Codex General Standard for Irradiated Foods; and Recommended International Code of Practice for the Operation of Radiation Facilities Used for the Treatment of Foods. Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission. Vol. XV. First edition. FAO of the United Nations and WHO. Rome. Diehl JF. (1995). Safety of Irradiated Foods. New York, NY: Marcel Dekker, Inc; FAO / IAEA (1999). Facts About Food Irradiation. International Consultative Group on Food Irradiation. FAO / IAEA / WHO (1999). High-Dose Irradiation: Wholesomeness of Food irradiated with Doses Above 10 kgy. WHO Technical Report Series 890. Geneva. Frazier, W.C., and Westhoff, D.C. (1988). Chapter 10. Preservation by radiation. In Food Microbiology. Fourth edition. McGraw-Hill. New York, NY. FSIS (1999). Irradiation of meat and meat products. Food Safety and Inspection Service. Federal Register 64(36), Feb. 24, IAEA. International Atomic Energy Agency. Commercial Activities on Food Irradiation. IAEA (1991). International Consultative Group on Food Irradiation. Facts About Food Irradiation. Vienna: International Atomic Energy Agency. Institute of Food Technologists' Expert Panel on Food Safety and Nutrition. (1983). Radiation preservation of Foods. A scientific status summary. Food Technol. 37(2): IFST. Institute of Food Science & Technology. The use of irradiation for food quality and safety.

18 Jay, J. M Modern Food Microbiology, 5th ed. Chapman & Hall, New York. Λάζος, Ε.Σ. (2002). Επεξεργασία Τροφίµων Ι. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Potter, N. N. and Hotchkiss, J.H Food Science, 5th ed. Chapman & Hall, New York. Olson DG (1998). Irradiation of food. Food Technol. 52(1): Pszczola, D.E. (1990). Food irradiation: Countering the tactics and claims of opponents. Food Technol. 44(6): WHO (1993). Review of the Safety and Nutritional Adequacy of Irradiated Food. Geneva, Switzerland:World Health Organization. ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων Ακτινοβόληση και Ραδιομόλυνση των τροφίμων Διδάσκοντες: Καθ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Λέκτορας Ηρακλής Σακκάς Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Η μικροβιακή ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ατοµικός αριθµός (Ζ): Μαζικός αριθµός (Α) : Ισότοπα : Ισοβαρή: Νοuκλίδιο: Ολικός αριθµός των πρωτονίων ενός πυρήνα. Χαρακτηρίζει το στοιχείο. Άθροισµα του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενέργεια Ένα τρομακτικό όπλο ή ένα μέσον για την έρευνα και για καλλίτερη ποιότητα ζωής; Για πόσο μεγάλες ενέργειες μιλάμε; Κ.-Α. Θ.

Ραδιενέργεια Ένα τρομακτικό όπλο ή ένα μέσον για την έρευνα και για καλλίτερη ποιότητα ζωής; Για πόσο μεγάλες ενέργειες μιλάμε; Κ.-Α. Θ. Ραδιενέργεια Ένα τρομακτικό όπλο ή ένα μέσον για την έρευνα και για καλλίτερη ποιότητα ζωής; Για πόσο μεγάλες ενέργειες μιλάμε; Ραδιενέργεια 1896: Ανακάλυψη από τον Henry Becquerel (βραβείο Nobel 1903)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Μικροβιολογία Ι Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι Οι μαθησιακοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Σκοπός: 1. Η καταστροφή των παθογόνων και αλλοιούντων µικροοργανισµών και των σπόρων τους. 2. Η αδρανοποίηση των ενζύµων και των µεταβολικών αντιδράσεων, οι οποίες καταλήγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α

Niels Bohr ( ) ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Niels Bohr (885-962) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (2/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το κρεας, γίνεται και χρήση άλλων αλατων όπως νιτρικών και νιτρωδών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Η ακτινοβολία ΔΕΝ «φαίνεται» ΔΕΝ «μυρίζει» ΔΕΝ προκαλεί - με την πρώτη επαφή - άμεσα συμπτώματα (πχ τσούξιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση

Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση Τζιαμούρτας Ζ. Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης, ΠΘ Ερευνητής, Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης Οξειδωτικό στρες Γενικός όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 2: Στοιχεία Μικροβιολογίας και Βιοχημείας των Βιομηχανικών Ζυμώσεων(1/5), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοιονομάζονται οι παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με παθογόνους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 14: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βακτηριοσίνες, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία τροφίµων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και µεταβολίζονται και µετά τη συγκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 3 Ένζυμα που Χρησιμοποιούνται στην Τυροκομία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 3 Ένζυμα που Χρησιμοποιούνται στην Τυροκομία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορία της Τυροκομίας...17 Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Γαλακτοκομία...29 Ταξινόμηση των Τυριών...51 Νομοθεσία για τα Τυριά...57 Βιβλιογραφία...70 Κεφάλαιο 2 Το Γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Ι. Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α. Ι. Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα

Τέτοιες ιδιότητες είναι η μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το υψηλό σημείο ζέσεως, η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η υψηλή επιφανειακή τάση και η θερμότητα ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Νερό Η παρουσία του νερού στα τρόφιμα και η μορφή με την οποία βρίσκεται σε αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητές τους όπως και την ικανότητα συντήρησής τους. Το μόριο του νερού αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΤΡΙΤΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 201 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων. Αλλοίωση τροφίμων

Υγιεινή Τροφίμων. Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων. Αλλοίωση τροφίμων Υγιεινή Τροφίμων Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων Αλλοίωση τροφίμων Αλλοιωμένα καλούνται τα τρόφιμα των οποίων τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η θρεπτική αξία, η δομή και η χημική και μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 20. Πυρηνική Χημεία. Απόστολος Κ. Ρίζος. Καθηγητής Φυσικοχημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 20. Πυρηνική Χημεία. Απόστολος Κ. Ρίζος. Καθηγητής Φυσικοχημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20. Πυρηνική Χημεία Απόστολος Κ. Ρίζος Καθηγητής Φυσικοχημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης e-mail: rizos@chemistry.uoc.gr, rizos@iesl.forth.gr Web: http://www.chemistry.uoc.gr/biopolymers/ax.htm

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Φως

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ , ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Φως ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο Φως Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο του φωτός πρέπει: Να γνωρίζει πως εξελίχθηκε ιστορικά η έννοια του φωτός και ποια είναι η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα.

Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Η/Μ ακτινοβολία ακτίνες γ Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Η/Μ ακτινοβολία ακτίνες γ Οι β διάσπαση είναι αργή διαδικασία με χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ Ε Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Χουζούρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024 Ασκήσεις Ακ. Έτους 014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avoadro λαμβάνεται 0.603 10 4 και τα ατομικά βάρη θεωρείται ότι ταυτίζονται με τον μαζικό αριθμό σε 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΡΑΔΙΟΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΡΑΔΙΟΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ενδιαφέρουσα μελέτη λόγω: χρήσης οργανικών ουσιών ως μονωτές και λιπαντές στη βιομηχανία και πυρηνική τεχνολογία επινόησης μοντέλων ραδιόλυσης πολυμερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Μικροοργανισμοί δείκτες (ΜΔ) είναι ομάδες ή είδη m/o που μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν και των οποίων η παρουσία όταν ξεπερνά ορισμένα προκαθορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος, 2011 2 Το γιαούρτι είναι προϊόν που προκύπτει απότηζύµωσητηςλακτόζηςτουγάλακτοςπροςγαλακτικόοξύ, το οποίο προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) Γενικά Περίπου το 80% των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως υφίστανται κάποια κατεργασία πριν την κατανάλωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Καλούμε όλες τις ενέργειες που γίνονται στα τρόφιμα και σκοπό έχουν την συντήρηση τους ή τη μετατροπή τους σε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας 3 Εισαγωγή Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας(1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Βιοτεχνολογικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα