eutypon /11/25 11:49 page 35 #39 τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 35 #39 τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους."

Transcript

1 eutypon /11/25 11:49 page 35 #39 0 & $53!)0*? + + )< () 4 $' <-- 35!! "! #$ $ % & ' ( ) * + L A TEX,-. / :2 1 ; A?ABACD Φυσικός.Η/Τ: 2 Γυμναϛὴςκαὶλαμπαδάριος Ι.Ν.ἉγίουΓεωργίου ΡίουΠατρῶν E FG HIJI KL MNOPQRSNRT UOVWX XYZX [ON\\NUPR]VOWX^ UWX byzf, byyf axuvbpsczd^ [SX]UNV be MNOeX fogoph ijmzd [SX]UNV axuvktmue _N` _N` ame bzal^ mxn\nuo UPQd^ MOn_]VUNV [Vl Ue Rc]pVNR\n^ \q Ur sptg]vn Uud [kvrrnd Ul METAFONTUPw Donald [k }ZX Uud MNONRT\NXUV_ud Knuth^ MP~ cotrv\pmpv] Rc]peX xkzx yzmkwx jognpp T _N` RQXgYUZX{ ƒ ktrsnuwx Uud _Ng p]s[\nun \ d\pqrv_w XNUPkud X }OoR]Z bl \PQRV_l X ame UrX UTd ktrvnbv_r _]S\]XNh Ueakkl fogop psxpxunv MNONˆ pt\puv_t \Nd MNOopPRT^bPVc]VPg]UT\YXN \q Ur sptg]vn UPw _N` UrX _PR\V_tŠ LTEXh Œ Ž A Τὸ 1936, ὁ δικτάτορας Ιωάννης Μεταξᾶς ἀπαγόρευσε μὲ νόμο ἐκεῖνα τὰ ῥεμπέτικα τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους. Αὐτὴ ἦταν μόνον ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς κρατικῆς ἐκϛρατείας μὲ σκοπὸ τὴν ἐξάλειψη τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης. Επιτράπηκε ἡ δημιουργία μόνον ἐλαφρῶν τραγουδιῶν ἐ- νῷ ἄνοιξαν διάπλατα οἱ πόρτες σὲ ὁτιδήποτε δυτικοευρωπαϊκὸ καθ ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουμε«ἐφάμιλλοι τῶν Εὐρωπαίων». Ημιανεπίσημα, αὐτὴ ἡ ἐκϛρατεία εἶχε ἀρχίσῃ ἀπὰ τὰ χρόνια τῆς βαυαροκρατίας καὶ εἶχε ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν Ορθόδοξη Εκκλησία μὲ τὴν πραξικοπηματικὴ ἀπόσχισή της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Σιγά-σιγά, ἡ«βυζαντινὴ» ἁγιογραφία ἀντικαταϛάθηκε ἀπὸ τὴ δυτικὴ ζωγραφικὴ ἐνῷ ἐνισχύθηκαν κάποιες προσπάθειες πολυφωνικῆς ψαλμωδίας ἤ δυτικοφανῶν

2 eutypon /11/25 11:49 page 36 #40 36 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης δημιουργημάτων. Στὴν καλύτερη περίπτωση, οἱ παραδοσιακοὶ ψάλτες ἀντιμετωπίζοντο ὡς γραφικοὶ τύποι. Τὴ χαριϛικὴ βολὴ ϛὴν παράδοση ἔδωσε ἡ δικτατορία τοῦ1967ἡὁποίαμέσασὲἑπτὰμόλιςχρόνιακατάφερενὰγελοιοποιήσῃὅ,τιεἶχε ἀπομείνῃγνήσιοὡςἐκείνητὴϛιγμή.μετὰτὸ1974καὶκαθαρὰγιὰλόγουςἀντίδρασης ϛὶς κακὲς μνῆμες τῆς ἑπταετίας, ἡ παραδοσιακή μας μουσικὴ συνέχισε νὰ βρισκεται ὑπὸ διωγμό. Τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες γινόμαϛε μάρτυρες μιᾶς μικρῆς ἐπανάϛασης ϛὸ χῶρο τῆς Παράδοσής μας. Ἀπὸ τοὺς δημοτικούς μας χορούς, τὰ τραγούδια καὶ τὰ παραδοσιακὰ ὄργανα, ὡς τὴ λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὶς μαγειρικὲς συνταγὲς τῶν γιαγιάδων μας, ὅλα γνωρίζουν μιὰ ῥαγδαῖα ἐπανείσοδο ϛὴν ἀποχρωματισμένη καθημερινότητά μας. Πολλοί, καλοὶ καὶ γνωϛοὶ τραγουδοποιοὶ ἐντάσσουν ϛὴ δημιουργία τους τὶς παραδοσιακὲς κλίμακες οἱ ὁποῖες γίνονται ἐνθουσιωδῶς ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸ κοινό, ἀναγνωρίζοντας ἐκεῖ μέσα κάτι τὸ αὐθεντικὰ δικό τους. Η ἐκκλησιαϛικὴ μουσικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ορθόδοξη Εκκλησία τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ἀποτελεῖ ἕνα τεράϛιο κεφάλαιο τῆς μουσικῆς μας πράδοσης, ἡ ὁποία εἶνε ἀποκλειϛικὰ ἑλληνικὴ ἀφοῦ οἱ ῥίζες της χάνονται ϛὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ σήμερα δὲν ἀκούγεται παρὰ μόνον ϛοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Κύπρου, τῆς Ελλάδας καὶ ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχει ἑλληνισμός. Οἱ ἄλλοι ὀρθόδοξοι κάνουν χρήση τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς μουσικῆς γιὰ τὶς λειτουργικὲς τους ἀνάγκες, ἐνῷ ἡ κοσμικὴ λαϊκὴ τους μουσικὴ καὶ οἱ χοροὶ ἔχουν πρὸ πολλοῦ περάσῃ ϛὴ σφαῖρα τοῦ φολκλόρ. ΩςτριτοετὴςμαθητὴςτῆςΕΕΜ,ὁπρῶτοςἐκτῶνδύοσυγγραφέωντοῦπαρόντος ἄρθρου, κάποια ϛιγμὴ θέλησε νὰ ἐκτυπώσει, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀγαπημένου του L A TEX,ἕνανπίνακαμὲτὰδιαϛήματάτηςὥϛενὰβοηθεῖταικατὰτὴδιάρκεια τῆς μελέτης του. Η ἀναζήτηση μιᾶς γραμματοσειρᾶς μὲ τὰ σύμβολα τῆς παρασημαντικῆς ξεκίνησε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ σύλλογο TEX( εϕτ ) καὶ συνεχίϛηκε ϛὰ ἀρχεῖα CTAN. Μὲ μεγάλη μας ἀπογοήτευση ἀνακαλύψαμε πὼς παρασημαντικὴ γραμματοσειρὰ δὲν εἶχε σχεδιασθῇ. Απὸ τὴν ἄλλη, ϛὸ Διαδίκτυο μπορεῖ κανεὶς νὰ συναντήση κάποιες γραμματοσειρὲς ποὺ εἶνε σχεδιασμένες γιὰ προγράμματα ϛοι- + ) ) )! " # )* * $% * Hieronymous Wolf &'( ')* '( +, - %. ) Historiæ Byzantinæ / 0 % '( ( ) )6 )7 )8 9 #: ;< 2 = ) = > #? #) : 2. 0 % ) BC 45 E 2 D 0 F Montesquieu G > ) > * ) # ;< H F Wolf I) "? )6 / =!> ) J K 45 2 ) A= )5 ;L 0 0 & )5 = M? : *) ) - N )5 0 )* P ;< ) : ) 2 # ) 2 Q )8 R SP 0 % ) 0 T 2? )M : 7 ) % $) )8 ;L 0 U 8 V ) ) N? E W ) ) 0 )5 ) 0 )5? ): 5 > 5? : *) ;L 0 9? )8?:M 2 F? 7 % )M ) W ) 6 6? ) ) XY ) /) 2? 0) Z ) [ > M )* byzf )6 \ D) 2 %> 5 2 [ 6 = 8:? )5 )8? > ^: : 8 N ) # 2. 0 %6 _ byzantine ;< # I) ` a b cde f b ghi de j 2?:: kl l ) ) G ) ) F f mde j )6 n F ).> 4 % N ) / " M 0? 0 ^: o P / N ;Y :

3 eutypon /11/25 11:49 page 37 #41 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 37 χειοθεσίας κειμένου σὲ περιβάλλον Windows, ἤτοι, Notepad, Microsoft Word, κ.λπ. Στὸ ἐμπόριο κυκλοφορεῖ ὁ Βυζαντινογράφος 2.0 σχεδιασμένος ἀπὸ τὸν Βελισσάριο Γ. Γκεζερλῆ. Σὲ σχετικὸ ἄρθρο του ϛὸ Εὔτυπον[1], ὁ Γκεζερλῆς ἀναφέρεται διεξοδικὰ σὲ μία προηγούμενη ἔκδοση τοῦ ἀνωτέρω λογισμικοῦ τὸ ὁ- ποῖο, ἀπὸ ὅ,τι ἔχει πέσῃ ϛὴν ἀντίληψή μας, εἶνε ἀρκετὰ δημοφιλές καθότι εὔχρηϛο ἀπὸ καὶ φιλικὸ πρὸς ὁποιονδήποτε χρήϛη μὲ βασικὲς γνώσεις τοῦ Microsoft Word. Τὴν ἀρχικὴ μας ἀπογοήτευση ἀκολούθησε μιὰ ἀκτίδα ἐλπίδας ὅταν ἔπεσε ϛὰ χέρια μας τὸ πασίγνωϛο βιβλίο τοῦ Donald Knuth[2] γιὰ τὸ σχεδιασμὸ γραμματοσειρῶνγιὰϛοιχειοθεσίακειμένουμέσῳ TEX/L A TEX. Ετσιξεκίνησεἡπεριπέτεια σχεδιασμοῦ τῆς byzf ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ τέσσερεις μῆνες μὲ ἀπασχολεῖ παραγωγικά, ἐνῷ μὴν προσέχοντας τὴν προειδοποίηση τοῦ Knuth ἐξακολουθῶ νὰ μὴν παύω νὰ ἐπανασχεδιάζω ἤδη σχεδιασμένους γλύφους σὲ ἕναν ἀέναο κύκλο! Œ Œ Στὴνεἰσαγωγὴτοῦγνωϛοῦλεξικοῦτου,ὁΓ.Μπαμπινώτηςγράφειὅτιἡλέξη ἀγάπη δὲν εἶνε οὔτε ἀρχαία, οὔτε μεσαιωνικὴ, οὔτε νέα εἶνε ἁπλῶς ἑλληνική, ἀφοῦ χρησιμοποιεῖται ἀμετάβλητη τὰ τελευταῖα χρόνια. Κάτι ἀνάλογο μποροῦμε νὰ ἰσχυριϛοῦμε καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική τὰ ἀρχαιοελληνικὰ διαϛήματα πέρασαν ἀμετάβλητα ϛὴν ἑλληνιϛικὴ καὶ ϛὴ συνέχεια, μετὰ τὴ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴ Ρώμη ϛὸ Βυζάντιο καὶ ἱδιαίτερα, μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριϛιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ κράτους, ϛὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς νέας θρησκείας. Ταυτόχρονα τὰ ἴδια διαϛήματα χρησιμοποιήθηκαν καὶ ϛὴν κοσμικὴ μουσική. Ἀργότερα, ἡ ἐκκλησιαϛικὴ μουσικὴ διατήρησε ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση μόνον τὰ πιὸ εὐσεβῆ ἀκούσματα, ἀφήνοντας τὰ παθητικὰ ϛὴν κοσμικὴ μουσική. Ο Χριϛόδουλος Χάλαρης ϛὴ σειρὰ Βυζαντινὴ Κοσμικὴ Μουσικὴ[3] ἀναφέρει σχετικά: hhh j RV_r UPQd aocnpv }VkPRP}SN^ iƒkktx]d xrp _ktoppnutrnx bp~d Q NXUVXP~d UnRP Ur \PQˆ pvyg]unxh _N` Ue axnkquv_e R bt\n \PQRV_ud [ON}ud MP~ UeX L oot bl RQ[[Oo\\NUN UPw kqmspq^ akkl _N` bex MeibomMP~ }YZX^ UeNR bt\n WXN YpZR] N Ue ]X]^ RQ\MTkT\YXN X MPkkPd^O[N axn[xvrv\p aocnszxb`d zo\pxv_wx \YO]d \Ndhhh RQ[[ONˆ NUl UeX P \h \PQRV_ud [ON}ud MP~ hul N WXN R \spkn [_NUNk]SM]UNV amy]nx ame Ue aocnp Ue aocnp kktxv_e R bt\n ak}ostuph ]XXVYUNV!XN XYP R bt\n MP~ _N` Ue ZXV_e _V N Ue mxp\o]unv "# UV_t$^ MP~ x\zd Rq axusg]rt \q Ue MOPT[P \]XP^ c]v RN}Wd ak[povg\vˆ NONRT\Nˆ _e cnon_uuonh %l R \spko UPQ pqx _NUNp]V_X PQX UPXV_e & 'Pd^ pvoo_]vn^ _hkmh^ akkl M]OV[Oo}PQX UrX RQ\M]OV}POl UPw _U]k]b ( _NS^ \YR ) N Uud^ * Type design can be hazardous to your interests. Once you get hooked, you will develop intense feelings about letterforms; the medium will intrude on the messages that you read. And you will perpetually be thinking of improvements to the fonts that you see everywhere, especially those of your own design.

4 eutypon /11/25 11:49 page 38 #42 Ue R bt\n \PQRV_e \MXY]UNV [][PXed amemp~ Ul MX] \NUN gl amp] R MP~ OSPQX h q x^uv UrX a}po _}POl Ue UPw [ON}VR\n^ kn[pq br Ue [ON}r Uud kktxv_ud [kvrrnd _NUl UrX KƒkkTXVbV_r M]OSPpPhhh 38 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης Ἀπὸτὴνἐποχὴτῆςγέννησηςτοῦνέουσυϛήματοςμέχρικαὶτὶςἀρχὲςτοῦ ΙΘ αἰῶναἡσημειογραφίαποὺἐχρησιμοποιῆτοϛὴνἐκκλησιαϛικὴκαὶτὴνκοσμικὴ μουσικὴ δὲν εἶχε μιὰ τέτοια ὀργάνωση ποὺ νὰ τὴν καθιϛᾶ εὔχρηϛη καὶ εὐκολομάθητη. Προκειμένου οἱ μουσικοὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἐκφράσουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πιϛὰ διάφορα ποικίλματα γιὰ νὰ δώσουν ἱδιαίτερο χρωματισμὸ ϛὸ κείμενο, εἶχαν ἐπινοήσῃ ἕνα μεγάλο πλῆθος συμβόλων! Ας μὴ ξεχνᾶμε πώς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δυτικὴ μουσική ἡ ὁποία ϛέκει καὶ αὐτόνομα, δηλαδή, χωρὶς κείμενο, τῆς ἑλληνικῆς ὁ ἀντικειμενικὸς ϛόχος εἶνε νὰ ἀναδείξῃ τὸ κείμενο τὸ ὁποῖο κατὰ κόρον συνοδεύει. Τὸ 1814, τρεῖς διακεκριμένοι μουσικοδιδάσκαλοι καὶ μελοποιοί, ὁ μητροπολίτης Προύσας Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτου, ὁ πρωτοψάλτης Γρηγόριος Λευΐτης καὶ ὁ χαρτοφύλαξ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριϛοῦ Εκκλησίας Γεώργιος Χουρμούζιος ἢ Γιαμαλῆς, ὀργάνωσαν ὅλον αὐτὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ συμβόλων, ἀποῤῥίπτοντας κάποια καὶ διατηρῶντας κάποια ἄλλα, διεσάφησαν πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα τῆς θεωρίας καὶ κατέληξαν ϛὴν παροῦσα μορφὴ τῆς ΕΕΜ. Στὴ συνέχεια ἵδρυσαν μιὰ σχολὴ ϛὴν Κωνϛαντινούπολη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ σκοπὸ τὴ διδασκαλία τῆς νέας σημειογραφίας καὶ τὴ διάδοσή της σὲ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνισμό. Ž Œ Œ Πιϛεύουμε πὼς μία σύντομη περιγραφὴ βασικῶν ϛοιχείων τῆς θεωρίας τῆς ΕΕΜ εἶνε ἀπαραίτητη πρὶν προχωρήσουμε ϛὴν ἀνάλυση τῶν τεχνικῶν χαρακτηριϛικῶν, καθὼςαὐτὴθὰδώσῃϛὸνἀναγνώϛημιὰνἰδέατῆςλογικῆςποὺἔχειἡδομὴτῶν χαρακτήρων. Στὸ θεωρητικὸ του βιβλίο[4] ἐπὶ τῆς ΕΕΜ, ὁ Δημήτριος Παναγιωτόπουλος γράφει σχετικὰ μὲ τὰ μέρη ϛὰ ὁποῖα αὐτὴ χωρίζεται: hhh ]Uo PXU]d Ue sq h \YkPd^ ax]qosr_p\]x ]d N Ue Ul ud RQbNUV_o N Ue [YXPd^ s Ue R bt\n^ [ UeX cpx^ p Ue ]ppd^ ] _ OVN copxv_rx a[z[rx UrX _N` b UeX OQg\nXh UZXh %e N` Ue R bt\n \qx [YXPd RQ[_OPU]UNV MOP_ MU]V ame ame OVR\YXTX UrX pvn}polx R]VOlXUWX pvnbt\ouzxhkj UPXVNSZX pvnbt\oˆ }NX]OvX]V UOnMPX^_NUl UeX MPPX 'okk]unv Ue \YkPdh %e ]ppd axo[]unv cpd ]d UrX \][NkQUYONX copxv_r a[z[r p]v_x ]V \V_OPUYONX _UNRVX UWX RQkkNsWX ]d Ue \YkPdhKL \YOT hhh _NUNXP\rX UWX conxzx UPw \YkPQd ]d OVR\YXN W W : > " )? ) ' 1 &- N ) % *? E /: ) D :.> )N W 0 ) 7 )8 Y Y

5 eutypon /11/25 11:49 page 39 #43 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 39 Η ΕΕΜ εἶνε αὐϛηρὰ μονοφωνική ἡ τετραφωνικὴ παραλλαγὴ αὐτῆς ποὺ ἀκούγεται ϛὶς ἐκκλησίες τῶν Ιονίων Νήσων ὀφείλεται ϛὴν ἐπίδραση ποὺ εἶχε ἡ μακραίωνη κατοχὴ αὐτῶν ἀπὸ δυτικοὺς κατακτητές, ἐνῷ κάποια πολυφωνικὰ σχήματα ποὺ συναντῶνται σὲ ἀρκετοὺς ναοὺς εἶνε ὑπολείματα τῆς πάλαι ποτὲ ἀπαξίωσης τῆς μουσικῆς μας παράδοσης, ὅπως ἀναφέρθηκε καὶ ϛὴν εἰσαγωγή. Κάθε μουσικὴ φράση ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο σειρές, ἡ πάνω περιέχει τοὺς χαρακτῆρες καὶ ἡ κάτω τὶς συλλαβὲς τοῦ κειμένου. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πεντάγραμμο ὅπου μιὰ μουσικὴ φράση ἀρχίζει μὲ ἕνα κλειδὶ ποὺ πληροφορεῖ τὸν ἐκτελεϛῆ σὲ ποιά γραμμὴ θὰ ἐκτελέσῃ τὸνφθόγγοτοῦκλειδιοῦ(κλειδὶτοῦσόλ,π.χ.),ϛὴνεεμἀρχίζειμὲμιὰμαρτυρία μαρτυρεῖ πληροφορεῖ μὲ ποιόν φθόγγο θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐκτέλεση τοῦ κομματιοῦ. Καὶ ἐδῶ, ὅπως ϛὴ δυτικὴ μουσική, γίνεται χρήση ἑπτὰ φθόγγων ποὺ δανείζονται τὰὀνόματάτουςἀπὸτὰἑπτὰπρῶταγράμματατοῦἑλληνικοῦἀλφάβητουμὲτὴ προσθήκη φωνηέντων ἢ συμφώνων ὥϛε νὰ γίνουν συλλαβές, ἤτοι: πα,βου,γα,δη,κε,ζω,νη Τὰἕξιδιαϛήματαμεταξὺτῶνἑπτὰφθόγγωνδὲνεἶνεἀκριβῶςἴσαμὲτὰἀντίϛοιχα ἕξιτῶνδυτικῶνντο,ρε,μι,φα,σολ,λα,σι,καὶἀκριβῶςαὐτὴεἶνεἡεἰδοποιὸς διαφορὰ ποὺ δίνει ϛὴν ΕΕΜ αὐτὴ τὴν ἀλλοιώτικη αἴσθηση. Μετὰ τὴν ἀρκτικὴ μαρτυρία, τρία ϛοιχεῖα εἶνε ἀπαραίτητα γιὰ τὴν σωϛὴ ἀπόδοση ἑνὸς κομματιοῦ: [α] πόσα διαϛήματα ἀπέχει ὁ ἀκολουθὼν ὑπὸ ἐκτέλεση φθόγγος [β] πῶς θὰ ἐ- κτελεϛῇαὐτός καὶ[γ]πόσηδιάρκειαθὰἔχῃἡἀπαγγελίατου. Ωςπρὸςτὸπρῶτο, ἀπαιτεῖται ἕνα ποσοτικὸ σημάδι, γιὰ τὸ δεύτερο ἕνα ποιοτικὸ καὶ γιὰ τὸ τρίτο ἕνα χρονικὸ σημάδι. Η ΕΕΜ ἔχει δέκα ποσοτικούς χαρακτῆρες ὅπως φαίνονται ϛὸν Πίνακα 1. Στὴν πρώτη ϛήλη αὐτοῦ βρίσκονται τὰ σύμβολα αὐτῶν. Χωρίζονται σὲ χαρακτῆρες ἀναβάσεως, καταβάσεως ἐνῷ ὑπάρχει καὶ ἕνας, τὸ ἴσον, ποὺ ζητᾶ τὸν ἀκολουθοῦντα φθόγγο νὰ ἀπαγγελθῇ μὲ τῆν ἴδια συχνότητα ὅπως καὶ ὁ προηγούμενος. Η τρίτη ϛήλη δείχνει τὸν ἀριθμὸ τῶν διαϛημάτων ποὺ ἡ φωνὴ τοῦἐκτελεϛοῦθὰπρέπῃνὰἀνέλθῃἢνὰκατέλθῃσὲσχέσημὲτὸνπροηγούμενο φθόγγο. Στὸν Πίνακα 1 ἐμφανίζεται ἀνάβαση ἢ κατάβαση μέχρι καὶ 4 διαϛήματα. Γιὰ νὰ ἐκφραϛοῦν μεταβολὲς 5, 6 ἢ περισσοτέρων διαϛημάτων, ἀπαιτεῖται ἕνα συνδυασμὸς τῶν δέκα βασικῶν χαρακτήρων. Επὶ παραδείγματι, ὁ συνδυασμός: σηματοδοτεῖ ἀνάβαση τριῶν διαϛημάτων, ἑνῷ ὁ συνδυασμός: σημαίνει κατάβαση πέντε διαϛημάτων. Ποιοτικοὺς χαρακτῆρες ἡ ΕΕΜ χρησιμοποιεῖ ἕξι, σύμφωνα μὲ τὸν Πίνακα 2. Η τρίτη ϛήλη ἐξηγεῖ ϛὸν ἐκτελεϛῆ μὲ ποιόν τρόπο πρέπει νὰ ἀπαγγείλῃ τὸν φθόγγο

6 eutypon /11/25 11:49 page 40 #44 40 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης ! 1 " #$ +1 % & ' 2 ( )$ * +1 +,- 1./! 01 2 ) Πίνακας 1: Οἱ 10 ποσοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ Χαρακτήρας Ονομα Ποιοτικὴ Δράση Ἀντικένωμα Μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς Βαρεία Ἀπαγγελία μὲ βαρύτερο τόνο Ενδόφωνον Προφορὰ μὲ κλειϛὸ τὸ ϛόμα Ετερον Σύνδεσμος χαρακτήρων χωρὶς διακοπὴ Ομαλὸν Κυματισμὸς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξὺ Ψηφιϛὸν Προφορὰ τόνου μὲ δύναμη Πίνακας 2: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ πάνω ϛὸν ὁποῖο δρᾶ ὁ ποιοτικὸς χαρακτῆρας. Νὰ προσθέσουμε ἐδῶ κάτι ποὺ ὅλοι οἱ δάσκαλοι τονίζουν ϛοὺς μαθητές τους ἡ μουσικὴ μπορεῖ νὰ εἶνε καὶ ἐπιϛήμη ἀλλὰ κατὰ κόρον εἶνε τέχνη ποὺ μεταδίδεται, παραδίδεται, ἀπὸ τὸν δάσκαλο ϛὸ μαθητή. Ολοι οἱ ποιοτικοὶ χαρακτῆρες μαθαίνονται ϛὴν ἀρχὴ μὲ μίμηση τοῦ δασκάλου τὴ ϛιγμὴ ποὺ τοὺς ἀπαγγέλει ἄλλος τρόπος ἐκμάθησής τους δὲν ὑπάρχει. Τέλος, χρονικοὺς χαρακτῆρες ἡ ΕΕΜ χρησιμοποιεῖ δώδεκα σύμφωνα μὲ τὸν Πίνακα3. Ηβασικὴμονάδατοῦχρόνουεἶνεπερίπουἴσημὲ 1/3τοῦδευτερολέπτου, ὁπότε ἂν ὑποθέσουμε πὼς μιὰ συλλαβὴ ἀπαγγέλεται σὲ μία χρονικὴ μονάδα, τότε περίπου 180 συλλαβὲς προφέρονται τὸ λεπτό. Η τρίτη ϛήλη τοῦ πίνακα περιέχει τὴ δράση ποὺ ἔχουν οἱ χρονικοὶ χαρακτῆρες ἐπὶ τῆς μονάδας τοῦ χρόνου.

7 eutypon /11/25 11:49 page 41 #45 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 41 Χαρακτῆρας Ονομα Χρονικὴ Δράση Κλάσμα Διπλασιασμὸς τοῦ ἀρχικοῦ χρόνου Ἁπλὴ Διπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Διπλὴ Τριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Τριπλὴ Τετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Γοργὸν Υποδιπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Δίγοργον Υποτριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Τρίγοργον Υποτετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Ἀργὸν Γοργὸν +Κλάσμα Δίαργον Γοργὸν +Διπλὴ Τρίαργον Γοργὸν + Τριπλὴ Σταυρὸς Σύντομη παύση γιὰ ἀναπνοὴ Παῦσις Παύση ἑνὸς χρόνου Κορωνὶς Ἀπεριόριϛη χρονικὴ παράταση τόνου Πίνακας 3: Οἱ 12 χρονικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ Εκτὸς τῶν ἀνωτέρω, ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον βασικὰ κεφάλαια τῆς θεωρίας τῆς ΕΕΜ εἶνε ἡ ὀρθογραφία τῶν χαρακτήρων ποσότητας. Γιὰ παράδειγμα, βλέπουμε ἀπὸ τὸν Πίνακα 1 ὅτι τρεῖς ἀνιόντες χαρακτῆρες, ὁλίγον, κέντημα καὶ πεταϛή, ζητοῦν ἀνάβαση κατὰ ἕνα διάϛημα ποιός ἀπὸ τοὺς τρεῖς θὰ χρησιμοποιεῖται κάθε φορά; Τὸ πρόβλημα γίνεται κατανοητὸ ὅταν σκεφτῇ κανεὶς πὼς ϛὴν ἑλληνικὴ γλῶσσαχρησιμοποιοῦνταιἕξιφθόγγοιγιὰτὸνἦχο /i/,ἤτοι,ι,η,υ,ει,οι,υι, καὶ μόνο οἱ γραμματικοὶ ὀρθογραφικοὶ κανόνες λένε πότε καὶ ποῦ νὰ γίνῃ χρήση ποιοῦ.δὲνθὰἐπεκταθοῦμεπερισσότεροἐπὶτοῦθέματοςκαὶτὸμόνοποὺθὰ πρέπῃ νὰ συγκρατήσῃ ὁ ἀναγνώϛης εἶνε πὼς τέτοιοι κανόνες ἀκολουθήθηκαν ϛὸ σχεδιασμὸ τῆς γραμματοσειρᾶς. Στὴν ΕΕΜ χρησιμοποιοῦνται ὀκτὼ ἦχοι(ἢ ὀκτάηχος) ἀνάλογα μὲ τὸ ποιά κλίμακα χρησιμοποιεῖται κάθε φορά, κάτι ἀνάλογο μὲ τὶς μείζονες καὶ ἐλάσσονες κλίμακες τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. Στὸ Πίνακα 4 ἐμφάνίζονται οἱ ὀκτὼ ἦχοι μὲ τὶς μαρτυρίες τους. Οἱ μορφὲς τῶν χαρακτήρων ποὺ συναντῶνται ϛὶς διάφορες ἐκδόσεις λειτουργικῶν βιβλίων ποικίλουν ἀνάλογα μὲ τὸν ἐκδότη. Γνωϛοὶ μεγάλοι πρωτοψάλτες καὶ λαμπαδάριοι(ἐπίσημοι τίτλοι γιὰ τὸν δεξιὸ καὶ ἀριϛερὸ ψάλτη, ἀντίϛοιχα) ἔχουν

8 eutypon /11/25 11:49 page 42 #46 42 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης! "# $%# & '(),*+ -.- /.& 0 1! "&- $%#.& (23 ( ) 4 5.! : $%# ;.! < *+ 4 =.& "- $%# =.& Πίνακας 4: Η ὀκτάηχος προβῇ ϛὸν ἐπανασχεδιασμὸ τῶν χαρακτήρων μένοντας, ὅμως, πιϛοὶ ϛὰ βασικὰ χαρακτηριϛικὰ ὥϛε τὸ σύμβολο νὰ εἶνε ἀναγνωρίσιμο ἀπὸ ὅλους ἀνὰ πάσα χρονικὴ ϛιγμή. Εμεῖς προτιμήσαμε νὰ ἀναπαράγουμε τοὺς χαρακτῆρες ὅπως ἐμφανίζονται ϛὸ πόνημα τοῦ Χρύσανθου τοῦ ἐκ Μαδύτων[5], ἑνὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς διδασκάλους τῆς ὁμάδας τοῦ Συνηθίζεται ϛὰ λειτουργικὰ βιβλία τὸ πρῶτο γράμμα τῆς ἀρχικῆς συλλαβῆς μιᾶς μελωδικῆς γραμμῆς νὰ τυπώνεται σὲ μεγαλύτερο μέγεθος, ἐνῷ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἀναδεικνύουν καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ τους φλέβα δημιουργῶντας ἀριϛουργήματα μικρογραφίας. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, πέρα ἀπὸ τὴ γραμματοσειρὰ byzf σχεδιάσαμε καὶ μία δεύτερη, τὴν bzal, μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, τὰ κεφαλαῖα τοῦ ὁποίου ἔχουν ὕψος περίπου ἴσο μὲ δύο διάστιχα(baselines), ὅπως καὶ κάποια σύμπλοκα γραμμάτων(ligatures). ΗΕΕΜγράφεταισὲδύοσειρές ἡἐπάνωσειρὰπεριέχειτοὺςἀνοδικοὺςἢ καθοδικοὺς χαρακτῆρες μαζὶ μὲ τὰ σημεῖα τῆς διάρκειάς τους καὶ τὰ ποιοτικὰ σημάδια, ἐνῷ ἡ κάτω σειρὰ περιέχει τὶς συλλαβὲς τοῦ κειμένου. Τὰ λειτουργικὰ κείμενα, ἀνάλογα μὲ τὸ πότε χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς λειτουργίας, διακρίνονται σὲ εἱρμολογικά(ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιϛοιχία μεταξὺ χαρακτήρων καὶ συλλαβῶν), ϛιχηραρικά(μία συλλαβὴ ἐκτείνεται σὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν χαρακτῆρα)καὶπαπαδικά(μίασυλλαβὴμπορεῖνὰἐκτείνεταισὲμίαἢκαὶδύογραμμὲς χαρακτήρων) γιὰ παράδειγμα: A B C Κυ ρι ε ε καὶ D E F D G G Κυ υ υ ρι ε ε Στὴν πρώτη περίπτωση ἡ συλλαβὴ«κυ» ἀντιϛοιχεῖ σὲ ἕνα χαρακτῆρα, ἐνῷ ϛὴ

9 eutypon /11/25 11:49 page 43 #47 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 43 δεύτερησὲπέντε,καθὼςοἱ E καὶ F εἶνεδύοχαρακτῆρεςἕκαϛος. Στὴν ἀρχὴ τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς γραμματοσειρᾶς καὶ μετὰ τὴ δημιουργία τῶν βασικῶν χαρακτήρων, φλερτάραμε μὲ τὴν ἰδέα νὰ γίνῃ χρήση μιᾶς μεγάλης σειρᾶς μακροεντολῶν βασισμένες ϛὴν: a\{\st}ack{y}{x}{b} μὲ ὁρισμό: \newcommand{\{\st}ack}[3]{\hspace{#1mm}\raisebox{#2mm}{#3}} ἡὁποίαμᾶςδίνειτὴδυνατότητανὰθέτουμετὸχαρακτῆρα b ±xmmπάνωἢκάτω ἀπὸκαὶ ±ymmἀριϛερὰτοῦa. Ελπίζαμε,ἔτσι,πὼςθὰἦτανδυνατὸνὁσχεδιασμὸς ὅλων τῶν πολύπλοκων χαρακτήρων(γύρω ϛὰ 2500, κατὰ τὸν Γκεζερλῆ). Ἀργότερα ἡ ἰδέα ἐγκαταλείφθηκε ὡς δύσχρηϛη καὶ μόνο οἱ μαρτυρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων σχεδιάϛηκαν μὲ αὐτὴ τὴ μέθοδο. Ετσι ἀποφασίϛηκε ὁ ἐκ τοῦ μηδενὸς σχεδιασμὸς ὅλων ὅσων συνδυασμῶν ἔχουν ὑποπέσῃ ϛὴν ἀντίληψή μας, μὲ γνώμονα τὴν ὀρθογραφία τῆς ΕΕΜ, ὅπως προαναφέρθηκε. Οἱ συγγραφεῖς θὰ ἦταν εὐγνώμονες πρὸς κάθε χρήϛη ποὺ θὰ τοὺς ὑποδείκνυε συνδυασμοὺς ποὺ εἴτε λησμόνησαν εἴτε τοὺς διέφυγαν, ὥϛε νὰ συμπληρωθοῦν οἱ σχετικοὶ πίνακες. Εδῶ θὰ πρέπῃ νὰ εἰπωθῇ ἕνας λόγος σχετικὰ μὲ μιὰ ὁμάδα σημαδοφώνων τὰ ὁποῖα ἀφέθησαν νὰ σχεδιαϛοῦν ϛὸ μέλλον. Πρόκειται γιὰ τοὺς ποσοτικοὺς καὶ ποιοτικοὺς χαρακτῆρες ποὺ προϋπῆρξαν τῆς μεταῤῥύθμισης τοῦ 1814 καὶ ἡ τριμελῆςἐπιτροπὴδὲνἔλαβεὑπ ὄψιντης. ΗσχολὴἀπόδοσηςτῆςΕΕΜτοῦ Σίμωνα Καρρᾶ ὑποϛηρίζει πὼς γιὰ τὴ καλύτερη ἀπόδοση τῶν μουσικῶν φράσεων πρέπει νὰ χρνσιμοποιοῦνται. Οσες σχολὲς ἀντιτίθενται σὲ αὐτὸ ὑποϛηρίζουν πὼς δὲνἔμεινεκαμίαπληροφορίαἀπὸτοὺςμουσικοὺςτῆςπρὸτοῦ1814ἐποχῆςποὺνὰ ἐξηγῇ πῶς νὰ ἀποδίδουμε αὐτὰ τὰ σημαδόφωνα. Ετσι, ἐκδίδονται μουσικὰ βιβλία ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλα περιέχουν τοὺς χαρακτῆρες αὐτοὺς κι ἄλλα τοὺς ἀγνοοῦν. Εμεῖς κατ ἀρχάς, σχεδιάσαμε ὅ,τι εἶνε ἐν γένει παραδεκτὸ ἐνῷ ἐπιφυλασσόμαϛε γιὰ μία μελλοντικὴ ἀνακοίνωση ἡ ὁποία θὰ περιέχῃ καὶ τὰ παλαιὰ σημαδόφωνα. Τὸ πιὸ σημαντικὸ πρόβλημα ϛὸ ὁποῖο ἔπρεπε μὰ δοθῇ μιὰ ἱκανοποιητικὴ ἀπάντησηἦτανἡτελικὴχρήσητῶνχαρακτήρωνμέσαἀπὸτὸπεριβάλλοντοῦ L A TEX. Κάθε μουσικὴ γραμμή, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρῃ καὶ νωρίτερα, πρέπει νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸδύογραμμές,ἡπρώτηπεριέχειτοὺςχαρακτῆρεςκαὶἡἄλλητὶςσυλλαβὲςτοῦ κειμένου, τοποθετημένες ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ κάθε χαρακτῆρα. Τὸ περιβάλλον τοῦ πίνακα tabularἦτανἡπρώτημαςσκέψηκαὶαὐτὴϛὴνὁποίακαταλήξαμε. Εν τούτοις, τὰ ἀποτελέσματα, μολονότι εὐανάγνωϛα, δὲν μᾶς ἔχουν ἱκανοποιήσῃ ὅσο θὰ θέλαμε. Εκτὸς ἀπὸ τοὺς δέκα βασικοὺς χαρακτῆρες, σχεδιάϛηκε ἀκόμα ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς συνδυασμῶν αὐτῶν λαμβάνοντας ὑπ ὄψιν τὴν ὀρθογραφία τῆς ΕΕΜ καὶ τοὺς χαρακτῆρες ποιότητας, χρόνου, φθορᾶς, διέσεων καὶ ὑφέσεων. Κάθε γραμματοσειρὰ μπορεῖ νὰ περιέχῃ μέχρι 255 χαρακτῆρες. Ενῷ γραφόταν τὸ παρὸν κείμενο δὲν εἴχαμε ϛαματήσῃ νὰ σχεδιάζουμε συνδυασμοὺς ποὺ μᾶς εἶχαν διελάθῃ. Ο

10 eutypon /11/25 11:49 page 44 #48 44 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης διευρυμένος πίνακας μιᾶς γραμματοσειρᾶς περιέχει χαρακτῆρες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν ἀπὸ τὸ πληκτρολόγιο, ὁπότε προτιμήσαμε νὰ ὁρίσουμε κάθε χαρακτῆρα. Οἱ ἁπλοὶ χαρακτῆρες ἔχουν τὸ δικὸ τους ὄνομα(π.χ., ἴσον, πεταϛή, κ.λπ.), τὸ ὁποῖο καὶ διατηρήσαμε ϛοὺς ὁρισμούς. Γιὰ τοὺς σύνθετους, ἀποφασίσουμε νὰ κάνουμε χρήση τῆς θέσης τους ϛὸν πίνακα. Η θέση κάθε χαρακτῆρα, σύμφωνα μὲ τὸ ὀκταδικὸ σύϛημα, δίδεται ἀπὸ τρεῖς ἀκέραιους. Πρὸς τοῦτο οἱ ἀριθμοὶ 0, 1, 2, 3,4,5,6,7ταυτίϛηκανμὲτὰγράμματατοῦλατινικοῦἀλφαβήτου o, a, b, c, d, e, f, g ἔτσι, ὁ χαρακτήρας ποὺ βρίσκεται ϛὴ θέση 206 ὁρίζεται ὡς \bof, κ.λπ. Επειδὴ ὁ πίνακας τῆς γραμματοσειρᾶς byzf συμπληρώθηκε, μία δεύτερη ξεκίνησε, ἡ byyf, συμπληρωματικὴ τῆς πρώτης. Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ σύγχυση, σὲ τούτη τὴ κωδικοποίηση ἀκολουθήθηκε ἡ χρήση γραμμάτων ἀπὸ τὶς ἀγγλικὲς λέξεις γιὰ τοὺς ὀκτὼ ἀριθμοὺς κάθε σειρᾶς, ἤτοι, (z)ero, (o)ne, (t)wo, th(r)ee, (f)our, f(i)ve, si(x), se(v)en. Ετσι ἡ θέση 105 θὰ δίνεται ἀπὸ τὴν ἐντολὴ \ozi. Μιὰ τρίτη γραμματοσειρὰ μὲ τὰ γράμματα τῆς ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου καὶ κάποιων συνδυασμῶν αὐτῶν (ligatures), ἡ bzal, ἐπίσης χρησιμοποιεῖται. Σὲ αὐτὴν τοποθετήσαμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γράμματα, καὶ τὶς μαρτυρίες τῶν φθόγγων. Η κωδικοποίηση σὲ αὐτὴν εἶνε ἴδια μὲτὴν byzfμόνοποὺἀντὶγιὰτὰπεζὰἔγινεχρήσητῶνκεφαλαίωνγραμμάτων, \BOFγιὰτὴθέση206,π.χ. Εναςχάρτηςὁρισμῶνδημιουργήθηκεκαὶγιὰτούτητὴ γραμματοσειρά καὶ βρίσκεται ϛὸ Παράρτημα Γʹ. Τώρα, ἔχοντας τοὺς χαρακτῆρες μας διασκορπισμένους σὲ τρεῖς γραμματοσειρὲς θὰ πρέπῃ πλέον νὰ ἀναφέρεται ϛὸ ὄνομα τοῦ χαρακτῆρα καὶ ἡ γραμματοσειρὰ ϛὴν ὁποία ἀνήκει. Τίθεται ἡ ἐντολὴ \z, \yἢ\fμπροϛὰἀπὸτὸνκωδικὸκάθεχαρακτῆραἀνάλογαμὲτὸἂνἀνήκουν ϛὴν byzf τὴν byyf ἢ τὴν bzal, ἀντιϛοίχως. Οἱ ὁρισμοὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων βρίσκονται ϛὸ ἀρχεῖο definitions, ἐνῷ τὸ Παράρτημα Βʹ περιέχει μιὰ τυποποίηση αὐτῶν πρὸς διευκόλυνση. Οχρήϛηςἀρχίζειἀνοίγονταςἕναἀρχεῖο L A TEXσύμφωναμὲτὸἑξῆςὑπόδειγμα: \documentclass[12pt]{article} \usepackage{fullpage} \usepackage[polutonikogreek]{babel} \usepackage{byzfonts} \begin{document}... \end{document} Στὴ συνέχεια, ὁι χαρακτῆρες τοποθετοῦνται σὲ δεκαεξάϛηλο πίνακα. Εχοντας ἐπιλέξῃ τὸ πακέτο fullpage, βρήκαμε πὼς ὁ μέγιϛος ἀριθμὸς χαρακτήρων ἀνὰ σειρὰεἶνεγύρωϛοὺς16,ἀλλὰαὐτὸςὁἀριθμὸςνὰπρέπῃνὰθεωρεῖταιμεταβαλλόμενος.

11 eutypon /11/25 11:49 page 45 #49 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 45!"#!%&' $ $ -. / 0 () *+ ) (), ) (+ 1 $ " Πίνακας5:«Κύριεἐκέκραξα...»σὲἦχοπλάγιοτοῦΤετάρτου. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει ἕνα παράδειγμα μουσικοῦ κειμένου εἰλημμένου ἀ- πὸτὸἀναϛασιματάριο[6],σ.473. ΗτοποθέτησητῶνχαρακτήρωντοῦΠίνακα φαίνεται παρακάτω ὡς ἑξῆς:... & \z\aba & \z\apo & \z\iso & \z\oli & \y\zio & \z\apo & \z\apo & \z\iso & \z\apo & \z\apo & \z\oli & \z\oli & \z\bao & \z\apo & \z\apo\\ {\f K} & u & ri & e & e & ke & kra & xa & proc & se & ei & sa &\\... Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συγχύσεως τοῦ χρήϛη προτείνεται ἕνα λογισμικὸ παρόμοιο μὲτὸ Microsoft Excelἢτὸ OpenOffice Calc,ὅπουὁχῶροςἐργασίαςἔχειτὴ μορφὴ πίνακα. Τὸ τελικὸ ἀρχεῖο σώζεται ὡς text. Επίσης, ὅλοι οἱ ὁρισμοὶ τῶν χαρακτήρων δίνονται ϛὸ Παράρτημα Αʹ τῆς παρούσης. Ενα δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζεται ϛὸν Πίνακα 6 εἰλημμένο ἀπὸ βιβλίο τοῦ Σολομῶντος Ι. Χατζησολωμοῦ[7],σ.17. Τέλος, ἕνα τρίτο παράδειγμα δίνεται ϛὸν Πίνακα 7 ἀπὸ τὴ δημοτική μας παράδοση,εἰλημμένοἀπὸβιβλίοτοῦδημήτρηγαλάνη[8](τόμοςβ,σ.55),πρωτοψάλτου ϛὸν Ι. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν καὶ καθηγητοῦ ϛὴ Σχολὴ Ελληνικῆς Μουσικῆς τῆς Ι. Μ. Πατρῶν. Τὰ Παραρτήματα Δʹ καὶ Εʹ περιέχουν πινακοποιημένες τὶς χρόες καὶ τὰ διαϛήματα τῆς ΕΕΜ.

12 eutypon /11/25 11:49 page 46 #50 46 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης!" #$ % & ' & #! ( ) *$ +% & &# #, * #$ -. - # '$ /% # & # * # 0.!" 1 23 &$ & & # 4 5% % * 6 - " 7 &+ # % #% & #% 8*. 6 9: + $ 5$ * #% /$ % &# #$ *$ ; * 5 < >" = & Πίνακας 6: Ἀναϛάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ πλαγίου Δευτέρου ἤχου.

13 eutypon /11/25 11:49 page 47 #51 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 47! " #$%%&' ()*+, -!.,! " Βρί- μωρὲ βρί- βρίσκω ναῦτες παλληκάρια βρίσκω ναῦτες παλληκάρια κι ἐψαρεύανε γιὰ ψάρια Ε- μωρὲ Ε- ἔχετε ψαρᾶδες ψάρια Εχετε ψαρᾶδες ψάρια, γιὰ νὰ φᾶν τὰ παλληκάρια Ε-μωρὲ Ε-ἔχουμεπαϛὰκαὶχλώρια ἔχουμε παϛὰ καὶ χλώρια, καὶ πέντ ἕξι ὀκᾶδες χώρια Πίνακας7:«Σὲκαινούργιαβάρκαμπῆκα...»,συρτὸΠροποντῖδοςσὲἦχοΛέγετο. / Μὲ τὴ χρήση τοῦ METAFONT σχεδιάσαμε σχεδὸν ὅλους τοὺς χαρακτῆρες τῆς Ελληνικῆς Εκκλησιαϛικῆς Μουσικῆς: βασικοὺς ποσοτικοὺς χαρακτῆρες, σύμπλοκα αὐτῶν, ποιοτικοὺς καὶ χρονικοὺς χαρακτῆρες, φθορές, χρόες, διέσεις καὶ ὑφέσεις, μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, καθὼς καὶ μιὰ σειρὰ πεζῶν καὶ κεφαλαίων γραμμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Στὴ συνέχεια κάναμε χρήση τοῦ περιβάλλοντος tabularτοῦ L A TEXγιὰτὴνἐκτύπωσημουσικῶνφράσεων. Ολόκληροτὸ πακέτο μὲ τὰ ἀρχεῖα τῶν γραμματοσειρῶν βρίσκονται ϛὴ διεύθυνση τοῦ CTAN: Ενα βασικὸ μειονέκτημα τῆς χρήσεως τῶν γραμματοσειρῶν byzf, byyf καὶ bzal, εἶνε ἡ ἀδυναμία ποὺ ἔχει ὁ χρήϛης νὰ δημιουργήσῃ μὲ ἁπλοὺς χειρισμοὺς συνδυασμοὺς χαρακτήρων ποὺ δὲν ἔχουμε σχεδιάσῃ. Σὲ μελλοντικὴ μας ἀνακοίνωση θὰ προσπαθήσουμε νὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα αὐτό. Ενα δεύτερο μειονέκτημα, πρᾶγμα ποὺ κάνει τὸ πακέτο ὄχι τόσο φιλικὸ ὅσο ὁ Βυζαντινογράφος τοῦ κυρίου Γκεζερλῆ, εἶνε πὼς ἀπευθύνεται σὲ χρῆϛες ποὺ γνωρίζουν(ἢ τουλάχιϛον θὰἐπιθυμοῦσαννὰμάθουν)τὸβασικὸ L A TEX.Προσωπικάπιϛεύωπὼςμᾶλλον τὸπακέτοἀπευθύνεταισὲ TEXνίτεςκαὶ L A TEXνίτεςποὺθὰἤθελαννὰμάθουν ἑλληνικὴ μουσική. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση εἴθε τὸ παρὸν ἄρθρο νὰ παίξῃ τὸ ῥόλο μικροῦ κινήτρου.

14 eutypon /11/25 11:49 page 48 #52 48 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης 85 4 Οἱ συγγραφεῖς θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐκφράσουν τὶς εὐχαριϛίες τους πρὸς τοὺς Ἀ- πόϛολο Συρόπουλο, Δημήτρη Φιλίππου καὶ Γιάννη Δημᾶκο, γιὰ τὴν τεχνικὴ βοήθειαποὺμᾶςπαρεῖχανκαθὼςκαὶγιὰτὶςὑποδείξειςτουςὥϛετὸἄρθροαὐτὸνὰ ἐμφανιϛῇ ὅσο πιὸ ἄρτιο γίνεται. 8 5 [1] Β. Γ. Γκεζερλῆς,«Εφαρμογὲς Ἀναγνώρισης Προτύπων: Δύο νέα συστήματα γιὰ τὴν συγγραφὴ καὶ ὀπτικὴ ἀνάγνωση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας»,εὔτυπον,τεῦχος7,σσ [2] D. E. Knuth, The METAFONTbook, Addison-Wesley Publ. Co., NY, [3] Χ. Χάλαρης κ.ἄ., Βυζαντινὴ κοσμικὴ κλασικὴ μουσική, ORATA LTD. Audio-Visual Productions, Ζωγράφος, Ἀττική. [4] Δ. Ι. Παναγιωτόπουλος, Θεωρία καὶ πρᾶξις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, 6η ἔκδοσις, Ἀδελφότης Θεολόγων«Ο Σωτήρ», Ἀθήνα [5] Χρύσανθος τοῦ ἐκ Μαδύτων, Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Παρίσιοι 1821, φωτογραφικὴ ἐπανέκδοση τῶν ἐκδόσεων Κουλτούρα. [6] Π. Λαμπαδάριος καὶ Ι. Πρωτοψάλτης, Ἀναστασιματάριον ἀργὸν καὶ σύντομον, 13η ἔκδοσις, Ἀδελφότης Θεολόγων«Η Ζωή», Ἀθήνα [7] Σ. Ι. Χατζησολωμοῦ, Βυζαντινὴ Θεία Λειτουργία, ΣΙΧ, Λευκωσία [8] Δ. Γαλάνης, Μέθοδος ἑλληνικῆς μουσικῆς, Πάτρα [9] Γεώργιος Ι. Κακουλίδης, Θεωρία καὶ πράξη τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἀθήνα 1988.

15 eutypon /11/25 11:49 page 49 #53 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τοὺς ὁρισμοὺς ὅσων συμπλόκων ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψή μας καὶ σχεδιάστηκαν. Στὸ μέλλον ὁ πίνακας θὰ διευρυνθῇ. Εἶνε χωρισμένος σὲ δέκα ὑποπίνακες, κατὰ τοὺς δέκα βασικοὺς ποσοτικοὺς χαρακτῆρες. Κάθε ὑποπίνακας περιέχει τοὺς συνδυασμοὺς ποὺ ἕνας βασικὸς χαρακτῆρας μπορεῖ νὰ δώσῃ ταξινομημένους κατὰ σειρὰ πολυπλοκότητας(ἀπὸ τοὺς ἁπλοῦς πρὸς τοὺς σύνθετους). Η ἀναζήτηση τοῦ ὁρισμοῦ ἑνὸς συμπλόκου ἔγκειται στὴν ἑστίαση ἑνὸς βασικοῦ ποσοτικοῦ χαρακτῆρα ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἡ εὕρεση τοῦ ἀντίστοιχου ὑποπίνακάτου.!"#$%&$'()#*+, 1 \z\oli \z\bde 6 \z\bfg ; \z\bad <?\z\oge - \y\zxz 2 \z\bdf 7 \z\bgd \z\abe. \z\baf 3 \z\bea 8 \z\bgo / \z\bbo 4 \z\bgf 9 \z\bog \z\bdb \z\bba 05 :\z\bcd =\z\afo \z\bcb >\z\aof A \z\cco \z\bfa B\z\agb C\z\cbo H D\z\cca E\z\bce F\z\ccg G\y\afc I J K L \z\cba \z\cdo \z\cda \z\cdb N O P Q R \z\bbb \y\zxt \z\bbd \z\afe \z\abf \z\bbc \z\bda M

16 eutypon /11/25 11:49 page 50 #54 50 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \z\bbf \z\bbg \z\bag \z\bcg \z\baa \z\coc \z\coe \z\bbe \z\bcf \z\bee! # \z\cad \z\afg \z\bdo \z\cab \z\bao $ % & \z\cob \z\cod \z\cof \z\cac \z\cao ) * +, (\z\bab \z\adb \z\caf \z\cag \z\ccb -. / \z\cce 3 \z\ccf 4 \z\abc 5 \z\cbb 6 \z\abd \y\zvo \y\zvz \y\zvt \z\aff \z\beb 8 9 : 7\z\bec ; \z\bed \z\afd \z\aag \z\aaf = \z\cbc <\z\aad \y\zxi \z\cfc B \z\cfd >\z\adc?\z\cae \z\cga \z\cgd C \z\afb \z\cfg D\z\aeb \z\aca \z\ade "' A E

17 eutypon /11/25 11:49 page 51 #55 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 51 \z\acb \z\adf \z\aco \z\adg \y\zxi \z\abg ( \z\iso - \z\bdg 6 \z\acd ; \z\aoc? \z\ago C \z\pet ) \z\ado. \z\beo!" #$%&' * + \z\aga / \z\bff \z\aoo \z\bdc 0 \z\bga \z\aoa, \z\bdd 1\z\ogg \z\paf 2\z\ogd \z\acc \z\aod \z\ace \z\acf \z\acg < \z\aoe =\z\aob >\z\agg \z\agd D \z\beg A!" #$%&B \z\agc E \z\bfd \z\age \z\agf F \z\bfo : \z\bfc

18 eutypon /11/25 11:49 page 52 #56 52 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \z\bfb \z\cbg 4 \z\ela \z\cbe \z\aef " 5 \z\aed \z\ccd \z\aae \z\cgo \z\bod \z\cbd \z\aba \z\ccc \z\cbf \z\abb \z\abo! \z\aac \z\bco \z\aee # $ % &'()'*+,-.,/01+23 \z\cgc \z\ada \z\aeg 6 7 \z\ofb \z\ofc \z\boe : &'()'*+,-.,/01+2; 8\z\boc 9\z\aea \z\bfe \y\zxo < = >? A \z\xam \z\ofo \z\ofa \z\aog &'()'*+,-.,/01+2B \z\aaa \z\aab C D E F \z\upo \z\ogo \z\oga \z\aao G \z\cfe

19 eutypon /11/25 11:49 page 53 #57!" #$%&' \z\cge Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 53 \z\cff ( \z\apo \z\cgb ) \z\cde * \z\cdf \z\cgf 0 -\z\cea.\z\ceb /\z\cec \z\cee \z\cef \z\ceg \z\cfb \y\zxx \y\zxv + \z\cdg \z\ced \z\cgg,\z\ceo 1\z\bof \z\cfo \z\cfa 9 \z\cdd \z\aeo < \z\knt A \z\ken \z\cdc = :\z\bgg!" #$%&; >? \z\coo!" \z\coa \z\cog B \z\ips

20 eutypon /11/25 11:49 page 54 #58 54 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης Τὰσημαδόφωναγιὰτοὺςὀκτὼἤχουςδὲνἔχουνσχεδιασθῇἀλλὰἔγινεἡχρήση τῆςἐντολῆς \stackκαὶτῶνδυνατοτήτωντοῦ L A TEXγιὰτὴνἀναπαραγωγήτους.!"#$ %& $'()%*$, + -., + /0, (23 2%$'435*$ 678 <=> ; $'A%3B*$ CD. CD. E-. F G E-. 7 GH % $'J*K$L35*$ \AHXOC{Pa} \AHXOC{Ke} \AHXOCpa 678 ; 9: \BHXOC{Di } \BHXOC{Bou} \BHXOCpa \CHXOCga \CHXOCgapa \CHXOCpa \CHXOC M, -. M, 9: M, <=> N LO%& $'PQ$5)%*$ RS T-. RS T-. U / 0 \DHXOC{Pa} \DHXOC{Di} \LEGETOC \LGTC \pahxoc \pahxoceip

21 eutypon /11/25 11:49 page 55 #59 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 55 #! " #! " $! " $ % &) '( \pbhxocpa \pbhxocdia \pbhxocdib \pbhxocboua &) '( * +, & -, &./ \pbhxocboub \pbhxocp \pbhxocd " 356 <= > \BAPYC{Zw} 78 9:; <= > $ 4 " <= > $ 4 "? <= \BAPYC{Ga} \pdhxoc \pdhxocgaa \pdhxocgab \pdhxocbou

22 eutypon /11/25 11:49 page 56 #60 56 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης! " \f\ooo # \f\ooa $ \f\oob % \f\ooc & \f\ood ' \f\ooe ( \f\oof ) \f\oog * \f\oao + \f\oaa, \f\oab - \f\oac. \f\oad / \f\oae 0 \f\oaf 1 \f\oag 2 \f\obo \f\ocf \f\odb \f\ofd \f\odo \f\oee \f\off \f\oce \f\odc \f\ofc \f\ocg \f\oda \f\oeb \f\ocg \f\oda \f\oeb 8 9 : ; < = >? \f\oed \f\oba \f\ocd \f\odd \f\ofb \f\ofg \f\oec A B C D E F G \f\obb \f\occ \f\ode \f\oge \f\ado \f\obc \f\ocb \f\odf H I J K L M N O \f\oga \f\ogb \f\ogg \f\ace \f\aba \f\obd \f\oca \f\odg P Q R S T U V W \f\acf \f\obe \f\obf \f\oco \f\oeo \f\oef \f\acd \f\xpcc X Y Z \f\xpc \f\abc \f\afa

23 eutypon /11/25 11:49 page 57 #61 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 57 {\f A} {\f B} {\f G} {\f D} {\f E} {\f Z} {\f H} {\f J} {\f I} {\f K} {\f L} {\f M} {\f N} {\f V} {\f O} {\f P}! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m f n o p q r s t u v {\f R} {\f C} {\f T} {\f Y} {\f F} {\f X} {\f U} {\f W} {\f a} {\f b} {\f g} {\f d} {\f e} {\f z} {\f h} {\f j} {\f i} {\f k} {\f l} {\f m} {\f n} {\f v} {\f o} {\f p} {\f r} {\f c} {\f s} {\f t} {\f y} {\f f} {\f x} {\f u} \f\bac \f\boa \f\bob \f\boc \f\bog \f\bao \f\baa \f\bab \f\bad \f\bae \f\baf \f\bag \f\bbo \f\bba \f\bbc \f\bbd \f\bbe \f\bbf \f\bbg \f\bco \f\bca \f\bcb \f\bcc \f\bcd \f\bce \f\bcf \f\bcg \f\bdo \f\kai \f\twv \f\kta \f\mta \f\bda \f\bdb \f\bdc \f\bdd \f\bde \f\bdf \f\bdg \f\beo \f\bea \f\beb \f\bec \f\bed \f\bee \f\bef \f\beg \f\bfo \f\bfa \f\bfb \f\bfc \f\bfd \f\bfe \f\bff \f\bfg \f\bgo \f\bga \f\bgb \f\bgc \f\bgd \f\bge \f\bgf \f\bgg \f\ict \f\kct \f\lct \f\mct \f\nct \f\vct \f\oct \f\pct \f\nnt

24 eutypon /11/25 11:49 page 58 #62 58 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \f\ntct \f\rct \f\nhd \z\xym \z\tax \z\kan \z\mtp \z\mec \z\bpa \kp{xyz} {\f w} xyz

25 eutypon /11/25 11:49 page 59 #63 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 59!"#$% & Η ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς χρησιμοποιεῖ τρεῖς χρόες τὸν ζυγό,τὸκλιτὸκαὶτὴσπάθη.στὸσχῆμαδʹ-1καταδεικνύεταιἡδράσηκάθεμίας ἀπὸαὐτές. ( (+ /().,-() *'() (+ 4 4 (- ( ' 3 < 9:;$% - ( (+ ) - () (+ ( ) 4 (4 = > -FABCDE ( (+ ) - () (+ ( ) 4 10 )+ G. Σχῆμα Δʹ-1: Η δράση τῶν τριῶν χροῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουστικῆς τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Σὲ κάθε περίπτωση καὶ γιὰ καλύτερη ὀπτικὴ κατανόσηση, στὸ σχῆμα ἐμφανίζεται ἡ διατονικὴ κλίμακα καὶ δίπλα τὸ μέρος αὐτῆς μέσα στὸ ὁποῖο δρᾷ ἡ ἀντίστοιχη χρόα. Οἱ ἀριθμοὶ δείχνουν τὴν ἀπόσταση τῶν διαστημάτων καί, ὅπως γράφει καὶ ὁ Χρύσανθος, εἶνε αὐθαίρετοι. Ο Ζυγὸς τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ δὲ ἐπὶ τοῦ βαρέως πενταχόρδου Δι-Γα-Βου- Πα-ΝηκαὶζητᾷτοὺςΓακαὶΠασὲδίεσηἐνῷοἱὑπόλοιποιφθόγγοιμένουν στὶς θέσεις τους. Τὸ Κλιτὸν τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι-Γα-Βου-Πα καὶζητᾷτοὺςγακαὶβουσὲδίεσηἐνῷοἱὑπόλοιποιφθόγγοιπαραμένουν στὶς θέσεις τους. ΗΣπάθη τίθεταιἐπὶτοῦκε(καὶσπανίωςἐπὶτοῦγα)καὶζητᾷτὸνἀμέσως ἐπόμενοφθόγγο(ζωἢδι)σὲὕφεσηκαὶτὸνἀμέσωςπροηγούμενο(διἢ Βου) σὲ δίεση.

26 eutypon /11/25 11:49 page 60 #64 60 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης ( ' & % + ( ) * $ " ' & % #$! ". - (, ) = < ; : /00 FGH F EGJ C D GH B I > 0 I GH GJ I GH I GH GJ. K0,LKMN0$,)- W V U T Q RS P O 1 /00 Y [ HJ XZ Y GH [ HJ XZ GH > 0. 0$,)- /, N d c b _à \ ]^ 1 /00 fgh e I fg[ e I fgh e I fg[ e I > 0. - g0 ) l ; k j h i 1 /00 m Z GH m GH Z GH mgh Z GH GH > 0 ( ' & % + ( ) * $ " ' & % #$! "

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #1

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #1 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 1 #1 ISSN1108-4170 Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: TEX ΕνTEXνα &ἄtexνα... iii Οἱσημειώσειςτοῦτυπογράφου... iv Οι ολυμπιακοί αγώνες του TEX The Olympics of TEX... 1 Steve Mayer Two L A

Διαβάστε περισσότερα

L A TEXbabel. dvips. eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1. 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014. Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue

L A TEXbabel. dvips. eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1. 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014. Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In ths ssue v ἜνTEXνα καὶ ἄtexνα Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Γιάννης Μαμάης Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 7 Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth 2 EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 Qairetismìc tou kajhghtă Knuth Donald E. KNUTH Stanford University Computer Science Department - Gates 4B Stanford, CA 94305-9045,Η.Π.Α Greetings to the people who

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX babel. dvips. TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 ISSN1108-4170 Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ:

L A TEX babel. dvips. TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 ISSN1108-4170 Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 4, >AprÐlioc 2000 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W Επιφυλλίδα... iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου... iv Δημήτριος Ἀ. Φιλίππου Βελτιωμένοι κώδικες συλλαβισμοῦ πολυτονικῶν καὶ μονοτονικῶνκειμένωνγιὰτὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα