eutypon /11/25 11:49 page 35 #39 τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 35 #39 τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους."

Transcript

1 eutypon /11/25 11:49 page 35 #39 0 & $53!)0*? + + )< () 4 $' <-- 35!! "! #$ $ % & ' ( ) * + L A TEX,-. / :2 1 ; A?ABACD Φυσικός.Η/Τ: 2 Γυμναϛὴςκαὶλαμπαδάριος Ι.Ν.ἉγίουΓεωργίου ΡίουΠατρῶν E FG HIJI KL MNOPQRSNRT UOVWX XYZX [ON\\NUPR]VOWX^ UWX byzf, byyf axuvbpsczd^ [SX]UNV be MNOeX fogoph ijmzd [SX]UNV axuvktmue _N` _N` ame bzal^ mxn\nuo UPQd^ MOn_]VUNV [Vl Ue Rc]pVNR\n^ \q Ur sptg]vn Uud [kvrrnd Ul METAFONTUPw Donald [k }ZX Uud MNONRT\NXUV_ud Knuth^ MP~ cotrv\pmpv] Rc]peX xkzx yzmkwx jognpp T _N` RQXgYUZX{ ƒ ktrsnuwx Uud _Ng p]s[\nun \ d\pqrv_w XNUPkud X }OoR]Z bl \PQRV_l X ame UrX UTd ktrvnbv_r _]S\]XNh Ueakkl fogop psxpxunv MNONˆ pt\puv_t \Nd MNOopPRT^bPVc]VPg]UT\YXN \q Ur sptg]vn UPw _N` UrX _PR\V_tŠ LTEXh Œ Ž A Τὸ 1936, ὁ δικτάτορας Ιωάννης Μεταξᾶς ἀπαγόρευσε μὲ νόμο ἐκεῖνα τὰ ῥεμπέτικα τραγούδια τῶν ὁποίων ὁ ϛίχος ἀναφερόταν ϛὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴ χρήση τους. Αὐτὴ ἦταν μόνον ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς κρατικῆς ἐκϛρατείας μὲ σκοπὸ τὴν ἐξάλειψη τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης. Επιτράπηκε ἡ δημιουργία μόνον ἐλαφρῶν τραγουδιῶν ἐ- νῷ ἄνοιξαν διάπλατα οἱ πόρτες σὲ ὁτιδήποτε δυτικοευρωπαϊκὸ καθ ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουμε«ἐφάμιλλοι τῶν Εὐρωπαίων». Ημιανεπίσημα, αὐτὴ ἡ ἐκϛρατεία εἶχε ἀρχίσῃ ἀπὰ τὰ χρόνια τῆς βαυαροκρατίας καὶ εἶχε ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν Ορθόδοξη Εκκλησία μὲ τὴν πραξικοπηματικὴ ἀπόσχισή της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Σιγά-σιγά, ἡ«βυζαντινὴ» ἁγιογραφία ἀντικαταϛάθηκε ἀπὸ τὴ δυτικὴ ζωγραφικὴ ἐνῷ ἐνισχύθηκαν κάποιες προσπάθειες πολυφωνικῆς ψαλμωδίας ἤ δυτικοφανῶν

2 eutypon /11/25 11:49 page 36 #40 36 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης δημιουργημάτων. Στὴν καλύτερη περίπτωση, οἱ παραδοσιακοὶ ψάλτες ἀντιμετωπίζοντο ὡς γραφικοὶ τύποι. Τὴ χαριϛικὴ βολὴ ϛὴν παράδοση ἔδωσε ἡ δικτατορία τοῦ1967ἡὁποίαμέσασὲἑπτὰμόλιςχρόνιακατάφερενὰγελοιοποιήσῃὅ,τιεἶχε ἀπομείνῃγνήσιοὡςἐκείνητὴϛιγμή.μετὰτὸ1974καὶκαθαρὰγιὰλόγουςἀντίδρασης ϛὶς κακὲς μνῆμες τῆς ἑπταετίας, ἡ παραδοσιακή μας μουσικὴ συνέχισε νὰ βρισκεται ὑπὸ διωγμό. Τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες γινόμαϛε μάρτυρες μιᾶς μικρῆς ἐπανάϛασης ϛὸ χῶρο τῆς Παράδοσής μας. Ἀπὸ τοὺς δημοτικούς μας χορούς, τὰ τραγούδια καὶ τὰ παραδοσιακὰ ὄργανα, ὡς τὴ λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὶς μαγειρικὲς συνταγὲς τῶν γιαγιάδων μας, ὅλα γνωρίζουν μιὰ ῥαγδαῖα ἐπανείσοδο ϛὴν ἀποχρωματισμένη καθημερινότητά μας. Πολλοί, καλοὶ καὶ γνωϛοὶ τραγουδοποιοὶ ἐντάσσουν ϛὴ δημιουργία τους τὶς παραδοσιακὲς κλίμακες οἱ ὁποῖες γίνονται ἐνθουσιωδῶς ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸ κοινό, ἀναγνωρίζοντας ἐκεῖ μέσα κάτι τὸ αὐθεντικὰ δικό τους. Η ἐκκλησιαϛικὴ μουσικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ορθόδοξη Εκκλησία τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ἀποτελεῖ ἕνα τεράϛιο κεφάλαιο τῆς μουσικῆς μας πράδοσης, ἡ ὁποία εἶνε ἀποκλειϛικὰ ἑλληνικὴ ἀφοῦ οἱ ῥίζες της χάνονται ϛὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ σήμερα δὲν ἀκούγεται παρὰ μόνον ϛοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Κύπρου, τῆς Ελλάδας καὶ ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχει ἑλληνισμός. Οἱ ἄλλοι ὀρθόδοξοι κάνουν χρήση τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς μουσικῆς γιὰ τὶς λειτουργικὲς τους ἀνάγκες, ἐνῷ ἡ κοσμικὴ λαϊκὴ τους μουσικὴ καὶ οἱ χοροὶ ἔχουν πρὸ πολλοῦ περάσῃ ϛὴ σφαῖρα τοῦ φολκλόρ. ΩςτριτοετὴςμαθητὴςτῆςΕΕΜ,ὁπρῶτοςἐκτῶνδύοσυγγραφέωντοῦπαρόντος ἄρθρου, κάποια ϛιγμὴ θέλησε νὰ ἐκτυπώσει, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀγαπημένου του L A TEX,ἕνανπίνακαμὲτὰδιαϛήματάτηςὥϛενὰβοηθεῖταικατὰτὴδιάρκεια τῆς μελέτης του. Η ἀναζήτηση μιᾶς γραμματοσειρᾶς μὲ τὰ σύμβολα τῆς παρασημαντικῆς ξεκίνησε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ σύλλογο TEX( εϕτ ) καὶ συνεχίϛηκε ϛὰ ἀρχεῖα CTAN. Μὲ μεγάλη μας ἀπογοήτευση ἀνακαλύψαμε πὼς παρασημαντικὴ γραμματοσειρὰ δὲν εἶχε σχεδιασθῇ. Απὸ τὴν ἄλλη, ϛὸ Διαδίκτυο μπορεῖ κανεὶς νὰ συναντήση κάποιες γραμματοσειρὲς ποὺ εἶνε σχεδιασμένες γιὰ προγράμματα ϛοι- + ) ) )! " # )* * $% * Hieronymous Wolf &'( ')* '( +, - %. ) Historiæ Byzantinæ / 0 % '( ( ) )6 )7 )8 9 #: ;< 2 = ) = > #? #) : 2. 0 % ) BC 45 E 2 D 0 F Montesquieu G > ) > * ) # ;< H F Wolf I) "? )6 / =!> ) J K 45 2 ) A= )5 ;L 0 0 & )5 = M? : *) ) - N )5 0 )* P ;< ) : ) 2 # ) 2 Q )8 R SP 0 % ) 0 T 2? )M : 7 ) % $) )8 ;L 0 U 8 V ) ) N? E W ) ) 0 )5 ) 0 )5? ): 5 > 5? : *) ;L 0 9? )8?:M 2 F? 7 % )M ) W ) 6 6? ) ) XY ) /) 2? 0) Z ) [ > M )* byzf )6 \ D) 2 %> 5 2 [ 6 = 8:? )5 )8? > ^: : 8 N ) # 2. 0 %6 _ byzantine ;< # I) ` a b cde f b ghi de j 2?:: kl l ) ) G ) ) F f mde j )6 n F ).> 4 % N ) / " M 0? 0 ^: o P / N ;Y :

3 eutypon /11/25 11:49 page 37 #41 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 37 χειοθεσίας κειμένου σὲ περιβάλλον Windows, ἤτοι, Notepad, Microsoft Word, κ.λπ. Στὸ ἐμπόριο κυκλοφορεῖ ὁ Βυζαντινογράφος 2.0 σχεδιασμένος ἀπὸ τὸν Βελισσάριο Γ. Γκεζερλῆ. Σὲ σχετικὸ ἄρθρο του ϛὸ Εὔτυπον[1], ὁ Γκεζερλῆς ἀναφέρεται διεξοδικὰ σὲ μία προηγούμενη ἔκδοση τοῦ ἀνωτέρω λογισμικοῦ τὸ ὁ- ποῖο, ἀπὸ ὅ,τι ἔχει πέσῃ ϛὴν ἀντίληψή μας, εἶνε ἀρκετὰ δημοφιλές καθότι εὔχρηϛο ἀπὸ καὶ φιλικὸ πρὸς ὁποιονδήποτε χρήϛη μὲ βασικὲς γνώσεις τοῦ Microsoft Word. Τὴν ἀρχικὴ μας ἀπογοήτευση ἀκολούθησε μιὰ ἀκτίδα ἐλπίδας ὅταν ἔπεσε ϛὰ χέρια μας τὸ πασίγνωϛο βιβλίο τοῦ Donald Knuth[2] γιὰ τὸ σχεδιασμὸ γραμματοσειρῶνγιὰϛοιχειοθεσίακειμένουμέσῳ TEX/L A TEX. Ετσιξεκίνησεἡπεριπέτεια σχεδιασμοῦ τῆς byzf ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ τέσσερεις μῆνες μὲ ἀπασχολεῖ παραγωγικά, ἐνῷ μὴν προσέχοντας τὴν προειδοποίηση τοῦ Knuth ἐξακολουθῶ νὰ μὴν παύω νὰ ἐπανασχεδιάζω ἤδη σχεδιασμένους γλύφους σὲ ἕναν ἀέναο κύκλο! Œ Œ Στὴνεἰσαγωγὴτοῦγνωϛοῦλεξικοῦτου,ὁΓ.Μπαμπινώτηςγράφειὅτιἡλέξη ἀγάπη δὲν εἶνε οὔτε ἀρχαία, οὔτε μεσαιωνικὴ, οὔτε νέα εἶνε ἁπλῶς ἑλληνική, ἀφοῦ χρησιμοποιεῖται ἀμετάβλητη τὰ τελευταῖα χρόνια. Κάτι ἀνάλογο μποροῦμε νὰ ἰσχυριϛοῦμε καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μουσική τὰ ἀρχαιοελληνικὰ διαϛήματα πέρασαν ἀμετάβλητα ϛὴν ἑλληνιϛικὴ καὶ ϛὴ συνέχεια, μετὰ τὴ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴ Ρώμη ϛὸ Βυζάντιο καὶ ἱδιαίτερα, μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριϛιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ κράτους, ϛὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς νέας θρησκείας. Ταυτόχρονα τὰ ἴδια διαϛήματα χρησιμοποιήθηκαν καὶ ϛὴν κοσμικὴ μουσική. Ἀργότερα, ἡ ἐκκλησιαϛικὴ μουσικὴ διατήρησε ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση μόνον τὰ πιὸ εὐσεβῆ ἀκούσματα, ἀφήνοντας τὰ παθητικὰ ϛὴν κοσμικὴ μουσική. Ο Χριϛόδουλος Χάλαρης ϛὴ σειρὰ Βυζαντινὴ Κοσμικὴ Μουσικὴ[3] ἀναφέρει σχετικά: hhh j RV_r UPQd aocnpv }VkPRP}SN^ iƒkktx]d xrp _ktoppnutrnx bp~d Q NXUVXP~d UnRP Ur \PQˆ pvyg]unxh _N` Ue axnkquv_e R bt\n \PQRV_ud [ON}ud MP~ UeX L oot bl RQ[[Oo\\NUN UPw kqmspq^ akkl _N` bex MeibomMP~ }YZX^ UeNR bt\n WXN YpZR] N Ue ]X]^ RQ\MTkT\YXN X MPkkPd^O[N axn[xvrv\p aocnszxb`d zo\pxv_wx \YO]d \Ndhhh RQ[[ONˆ NUl UeX P \h \PQRV_ud [ON}ud MP~ hul N WXN R \spkn [_NUNk]SM]UNV amy]nx ame Ue aocnp Ue aocnp kktxv_e R bt\n ak}ostuph ]XXVYUNV!XN XYP R bt\n MP~ _N` Ue ZXV_e _V N Ue mxp\o]unv "# UV_t$^ MP~ x\zd Rq axusg]rt \q Ue MOPT[P \]XP^ c]v RN}Wd ak[povg\vˆ NONRT\Nˆ _e cnon_uuonh %l R \spko UPQ pqx _NUNp]V_X PQX UPXV_e & 'Pd^ pvoo_]vn^ _hkmh^ akkl M]OV[Oo}PQX UrX RQ\M]OV}POl UPw _U]k]b ( _NS^ \YR ) N Uud^ * Type design can be hazardous to your interests. Once you get hooked, you will develop intense feelings about letterforms; the medium will intrude on the messages that you read. And you will perpetually be thinking of improvements to the fonts that you see everywhere, especially those of your own design.

4 eutypon /11/25 11:49 page 38 #42 Ue R bt\n \PQRV_e \MXY]UNV [][PXed amemp~ Ul MX] \NUN gl amp] R MP~ OSPQX h q x^uv UrX a}po _}POl Ue UPw [ON}VR\n^ kn[pq br Ue [ON}r Uud kktxv_ud [kvrrnd _NUl UrX KƒkkTXVbV_r M]OSPpPhhh 38 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης Ἀπὸτὴνἐποχὴτῆςγέννησηςτοῦνέουσυϛήματοςμέχρικαὶτὶςἀρχὲςτοῦ ΙΘ αἰῶναἡσημειογραφίαποὺἐχρησιμοποιῆτοϛὴνἐκκλησιαϛικὴκαὶτὴνκοσμικὴ μουσικὴ δὲν εἶχε μιὰ τέτοια ὀργάνωση ποὺ νὰ τὴν καθιϛᾶ εὔχρηϛη καὶ εὐκολομάθητη. Προκειμένου οἱ μουσικοὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἐκφράσουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πιϛὰ διάφορα ποικίλματα γιὰ νὰ δώσουν ἱδιαίτερο χρωματισμὸ ϛὸ κείμενο, εἶχαν ἐπινοήσῃ ἕνα μεγάλο πλῆθος συμβόλων! Ας μὴ ξεχνᾶμε πώς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δυτικὴ μουσική ἡ ὁποία ϛέκει καὶ αὐτόνομα, δηλαδή, χωρὶς κείμενο, τῆς ἑλληνικῆς ὁ ἀντικειμενικὸς ϛόχος εἶνε νὰ ἀναδείξῃ τὸ κείμενο τὸ ὁποῖο κατὰ κόρον συνοδεύει. Τὸ 1814, τρεῖς διακεκριμένοι μουσικοδιδάσκαλοι καὶ μελοποιοί, ὁ μητροπολίτης Προύσας Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτου, ὁ πρωτοψάλτης Γρηγόριος Λευΐτης καὶ ὁ χαρτοφύλαξ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριϛοῦ Εκκλησίας Γεώργιος Χουρμούζιος ἢ Γιαμαλῆς, ὀργάνωσαν ὅλον αὐτὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ συμβόλων, ἀποῤῥίπτοντας κάποια καὶ διατηρῶντας κάποια ἄλλα, διεσάφησαν πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα τῆς θεωρίας καὶ κατέληξαν ϛὴν παροῦσα μορφὴ τῆς ΕΕΜ. Στὴ συνέχεια ἵδρυσαν μιὰ σχολὴ ϛὴν Κωνϛαντινούπολη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ σκοπὸ τὴ διδασκαλία τῆς νέας σημειογραφίας καὶ τὴ διάδοσή της σὲ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνισμό. Ž Œ Œ Πιϛεύουμε πὼς μία σύντομη περιγραφὴ βασικῶν ϛοιχείων τῆς θεωρίας τῆς ΕΕΜ εἶνε ἀπαραίτητη πρὶν προχωρήσουμε ϛὴν ἀνάλυση τῶν τεχνικῶν χαρακτηριϛικῶν, καθὼςαὐτὴθὰδώσῃϛὸνἀναγνώϛημιὰνἰδέατῆςλογικῆςποὺἔχειἡδομὴτῶν χαρακτήρων. Στὸ θεωρητικὸ του βιβλίο[4] ἐπὶ τῆς ΕΕΜ, ὁ Δημήτριος Παναγιωτόπουλος γράφει σχετικὰ μὲ τὰ μέρη ϛὰ ὁποῖα αὐτὴ χωρίζεται: hhh ]Uo PXU]d Ue sq h \YkPd^ ax]qosr_p\]x ]d N Ue Ul ud RQbNUV_o N Ue [YXPd^ s Ue R bt\n^ [ UeX cpx^ p Ue ]ppd^ ] _ OVN copxv_rx a[z[rx UrX _N` b UeX OQg\nXh UZXh %e N` Ue R bt\n \qx [YXPd RQ[_OPU]UNV MOP_ MU]V ame ame OVR\YXTX UrX pvn}polx R]VOlXUWX pvnbt\ouzxhkj UPXVNSZX pvnbt\oˆ }NX]OvX]V UOnMPX^_NUl UeX MPPX 'okk]unv Ue \YkPdh %e ]ppd axo[]unv cpd ]d UrX \][NkQUYONX copxv_r a[z[r p]v_x ]V \V_OPUYONX _UNRVX UWX RQkkNsWX ]d Ue \YkPdhKL \YOT hhh _NUNXP\rX UWX conxzx UPw \YkPQd ]d OVR\YXN W W : > " )? ) ' 1 &- N ) % *? E /: ) D :.> )N W 0 ) 7 )8 Y Y

5 eutypon /11/25 11:49 page 39 #43 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 39 Η ΕΕΜ εἶνε αὐϛηρὰ μονοφωνική ἡ τετραφωνικὴ παραλλαγὴ αὐτῆς ποὺ ἀκούγεται ϛὶς ἐκκλησίες τῶν Ιονίων Νήσων ὀφείλεται ϛὴν ἐπίδραση ποὺ εἶχε ἡ μακραίωνη κατοχὴ αὐτῶν ἀπὸ δυτικοὺς κατακτητές, ἐνῷ κάποια πολυφωνικὰ σχήματα ποὺ συναντῶνται σὲ ἀρκετοὺς ναοὺς εἶνε ὑπολείματα τῆς πάλαι ποτὲ ἀπαξίωσης τῆς μουσικῆς μας παράδοσης, ὅπως ἀναφέρθηκε καὶ ϛὴν εἰσαγωγή. Κάθε μουσικὴ φράση ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο σειρές, ἡ πάνω περιέχει τοὺς χαρακτῆρες καὶ ἡ κάτω τὶς συλλαβὲς τοῦ κειμένου. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πεντάγραμμο ὅπου μιὰ μουσικὴ φράση ἀρχίζει μὲ ἕνα κλειδὶ ποὺ πληροφορεῖ τὸν ἐκτελεϛῆ σὲ ποιά γραμμὴ θὰ ἐκτελέσῃ τὸνφθόγγοτοῦκλειδιοῦ(κλειδὶτοῦσόλ,π.χ.),ϛὴνεεμἀρχίζειμὲμιὰμαρτυρία μαρτυρεῖ πληροφορεῖ μὲ ποιόν φθόγγο θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐκτέλεση τοῦ κομματιοῦ. Καὶ ἐδῶ, ὅπως ϛὴ δυτικὴ μουσική, γίνεται χρήση ἑπτὰ φθόγγων ποὺ δανείζονται τὰὀνόματάτουςἀπὸτὰἑπτὰπρῶταγράμματατοῦἑλληνικοῦἀλφάβητουμὲτὴ προσθήκη φωνηέντων ἢ συμφώνων ὥϛε νὰ γίνουν συλλαβές, ἤτοι: πα,βου,γα,δη,κε,ζω,νη Τὰἕξιδιαϛήματαμεταξὺτῶνἑπτὰφθόγγωνδὲνεἶνεἀκριβῶςἴσαμὲτὰἀντίϛοιχα ἕξιτῶνδυτικῶνντο,ρε,μι,φα,σολ,λα,σι,καὶἀκριβῶςαὐτὴεἶνεἡεἰδοποιὸς διαφορὰ ποὺ δίνει ϛὴν ΕΕΜ αὐτὴ τὴν ἀλλοιώτικη αἴσθηση. Μετὰ τὴν ἀρκτικὴ μαρτυρία, τρία ϛοιχεῖα εἶνε ἀπαραίτητα γιὰ τὴν σωϛὴ ἀπόδοση ἑνὸς κομματιοῦ: [α] πόσα διαϛήματα ἀπέχει ὁ ἀκολουθὼν ὑπὸ ἐκτέλεση φθόγγος [β] πῶς θὰ ἐ- κτελεϛῇαὐτός καὶ[γ]πόσηδιάρκειαθὰἔχῃἡἀπαγγελίατου. Ωςπρὸςτὸπρῶτο, ἀπαιτεῖται ἕνα ποσοτικὸ σημάδι, γιὰ τὸ δεύτερο ἕνα ποιοτικὸ καὶ γιὰ τὸ τρίτο ἕνα χρονικὸ σημάδι. Η ΕΕΜ ἔχει δέκα ποσοτικούς χαρακτῆρες ὅπως φαίνονται ϛὸν Πίνακα 1. Στὴν πρώτη ϛήλη αὐτοῦ βρίσκονται τὰ σύμβολα αὐτῶν. Χωρίζονται σὲ χαρακτῆρες ἀναβάσεως, καταβάσεως ἐνῷ ὑπάρχει καὶ ἕνας, τὸ ἴσον, ποὺ ζητᾶ τὸν ἀκολουθοῦντα φθόγγο νὰ ἀπαγγελθῇ μὲ τῆν ἴδια συχνότητα ὅπως καὶ ὁ προηγούμενος. Η τρίτη ϛήλη δείχνει τὸν ἀριθμὸ τῶν διαϛημάτων ποὺ ἡ φωνὴ τοῦἐκτελεϛοῦθὰπρέπῃνὰἀνέλθῃἢνὰκατέλθῃσὲσχέσημὲτὸνπροηγούμενο φθόγγο. Στὸν Πίνακα 1 ἐμφανίζεται ἀνάβαση ἢ κατάβαση μέχρι καὶ 4 διαϛήματα. Γιὰ νὰ ἐκφραϛοῦν μεταβολὲς 5, 6 ἢ περισσοτέρων διαϛημάτων, ἀπαιτεῖται ἕνα συνδυασμὸς τῶν δέκα βασικῶν χαρακτήρων. Επὶ παραδείγματι, ὁ συνδυασμός: σηματοδοτεῖ ἀνάβαση τριῶν διαϛημάτων, ἑνῷ ὁ συνδυασμός: σημαίνει κατάβαση πέντε διαϛημάτων. Ποιοτικοὺς χαρακτῆρες ἡ ΕΕΜ χρησιμοποιεῖ ἕξι, σύμφωνα μὲ τὸν Πίνακα 2. Η τρίτη ϛήλη ἐξηγεῖ ϛὸν ἐκτελεϛῆ μὲ ποιόν τρόπο πρέπει νὰ ἀπαγγείλῃ τὸν φθόγγο

6 eutypon /11/25 11:49 page 40 #44 40 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης ! 1 " #$ +1 % & ' 2 ( )$ * +1 +,- 1./! 01 2 ) Πίνακας 1: Οἱ 10 ποσοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ Χαρακτήρας Ονομα Ποιοτικὴ Δράση Ἀντικένωμα Μικρὸ πέταγμα τῆς φωνῆς Βαρεία Ἀπαγγελία μὲ βαρύτερο τόνο Ενδόφωνον Προφορὰ μὲ κλειϛὸ τὸ ϛόμα Ετερον Σύνδεσμος χαρακτήρων χωρὶς διακοπὴ Ομαλὸν Κυματισμὸς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξὺ Ψηφιϛὸν Προφορὰ τόνου μὲ δύναμη Πίνακας 2: Οἱ 6 ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ πάνω ϛὸν ὁποῖο δρᾶ ὁ ποιοτικὸς χαρακτῆρας. Νὰ προσθέσουμε ἐδῶ κάτι ποὺ ὅλοι οἱ δάσκαλοι τονίζουν ϛοὺς μαθητές τους ἡ μουσικὴ μπορεῖ νὰ εἶνε καὶ ἐπιϛήμη ἀλλὰ κατὰ κόρον εἶνε τέχνη ποὺ μεταδίδεται, παραδίδεται, ἀπὸ τὸν δάσκαλο ϛὸ μαθητή. Ολοι οἱ ποιοτικοὶ χαρακτῆρες μαθαίνονται ϛὴν ἀρχὴ μὲ μίμηση τοῦ δασκάλου τὴ ϛιγμὴ ποὺ τοὺς ἀπαγγέλει ἄλλος τρόπος ἐκμάθησής τους δὲν ὑπάρχει. Τέλος, χρονικοὺς χαρακτῆρες ἡ ΕΕΜ χρησιμοποιεῖ δώδεκα σύμφωνα μὲ τὸν Πίνακα3. Ηβασικὴμονάδατοῦχρόνουεἶνεπερίπουἴσημὲ 1/3τοῦδευτερολέπτου, ὁπότε ἂν ὑποθέσουμε πὼς μιὰ συλλαβὴ ἀπαγγέλεται σὲ μία χρονικὴ μονάδα, τότε περίπου 180 συλλαβὲς προφέρονται τὸ λεπτό. Η τρίτη ϛήλη τοῦ πίνακα περιέχει τὴ δράση ποὺ ἔχουν οἱ χρονικοὶ χαρακτῆρες ἐπὶ τῆς μονάδας τοῦ χρόνου.

7 eutypon /11/25 11:49 page 41 #45 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 41 Χαρακτῆρας Ονομα Χρονικὴ Δράση Κλάσμα Διπλασιασμὸς τοῦ ἀρχικοῦ χρόνου Ἁπλὴ Διπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Διπλὴ Τριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Τριπλὴ Τετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Γοργὸν Υποδιπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Δίγοργον Υποτριπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Τρίγοργον Υποτετραπλασιασμὸς ἀρχικοῦ χρόνου Ἀργὸν Γοργὸν +Κλάσμα Δίαργον Γοργὸν +Διπλὴ Τρίαργον Γοργὸν + Τριπλὴ Σταυρὸς Σύντομη παύση γιὰ ἀναπνοὴ Παῦσις Παύση ἑνὸς χρόνου Κορωνὶς Ἀπεριόριϛη χρονικὴ παράταση τόνου Πίνακας 3: Οἱ 12 χρονικοὶ χαρακτῆρες τῆς ΕΕΜ Εκτὸς τῶν ἀνωτέρω, ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον βασικὰ κεφάλαια τῆς θεωρίας τῆς ΕΕΜ εἶνε ἡ ὀρθογραφία τῶν χαρακτήρων ποσότητας. Γιὰ παράδειγμα, βλέπουμε ἀπὸ τὸν Πίνακα 1 ὅτι τρεῖς ἀνιόντες χαρακτῆρες, ὁλίγον, κέντημα καὶ πεταϛή, ζητοῦν ἀνάβαση κατὰ ἕνα διάϛημα ποιός ἀπὸ τοὺς τρεῖς θὰ χρησιμοποιεῖται κάθε φορά; Τὸ πρόβλημα γίνεται κατανοητὸ ὅταν σκεφτῇ κανεὶς πὼς ϛὴν ἑλληνικὴ γλῶσσαχρησιμοποιοῦνταιἕξιφθόγγοιγιὰτὸνἦχο /i/,ἤτοι,ι,η,υ,ει,οι,υι, καὶ μόνο οἱ γραμματικοὶ ὀρθογραφικοὶ κανόνες λένε πότε καὶ ποῦ νὰ γίνῃ χρήση ποιοῦ.δὲνθὰἐπεκταθοῦμεπερισσότεροἐπὶτοῦθέματοςκαὶτὸμόνοποὺθὰ πρέπῃ νὰ συγκρατήσῃ ὁ ἀναγνώϛης εἶνε πὼς τέτοιοι κανόνες ἀκολουθήθηκαν ϛὸ σχεδιασμὸ τῆς γραμματοσειρᾶς. Στὴν ΕΕΜ χρησιμοποιοῦνται ὀκτὼ ἦχοι(ἢ ὀκτάηχος) ἀνάλογα μὲ τὸ ποιά κλίμακα χρησιμοποιεῖται κάθε φορά, κάτι ἀνάλογο μὲ τὶς μείζονες καὶ ἐλάσσονες κλίμακες τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. Στὸ Πίνακα 4 ἐμφάνίζονται οἱ ὀκτὼ ἦχοι μὲ τὶς μαρτυρίες τους. Οἱ μορφὲς τῶν χαρακτήρων ποὺ συναντῶνται ϛὶς διάφορες ἐκδόσεις λειτουργικῶν βιβλίων ποικίλουν ἀνάλογα μὲ τὸν ἐκδότη. Γνωϛοὶ μεγάλοι πρωτοψάλτες καὶ λαμπαδάριοι(ἐπίσημοι τίτλοι γιὰ τὸν δεξιὸ καὶ ἀριϛερὸ ψάλτη, ἀντίϛοιχα) ἔχουν

8 eutypon /11/25 11:49 page 42 #46 42 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης! "# $%# & '(),*+ -.- /.& 0 1! "&- $%#.& (23 ( ) 4 5.! : $%# ;.! < *+ 4 =.& "- $%# =.& Πίνακας 4: Η ὀκτάηχος προβῇ ϛὸν ἐπανασχεδιασμὸ τῶν χαρακτήρων μένοντας, ὅμως, πιϛοὶ ϛὰ βασικὰ χαρακτηριϛικὰ ὥϛε τὸ σύμβολο νὰ εἶνε ἀναγνωρίσιμο ἀπὸ ὅλους ἀνὰ πάσα χρονικὴ ϛιγμή. Εμεῖς προτιμήσαμε νὰ ἀναπαράγουμε τοὺς χαρακτῆρες ὅπως ἐμφανίζονται ϛὸ πόνημα τοῦ Χρύσανθου τοῦ ἐκ Μαδύτων[5], ἑνὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς διδασκάλους τῆς ὁμάδας τοῦ Συνηθίζεται ϛὰ λειτουργικὰ βιβλία τὸ πρῶτο γράμμα τῆς ἀρχικῆς συλλαβῆς μιᾶς μελωδικῆς γραμμῆς νὰ τυπώνεται σὲ μεγαλύτερο μέγεθος, ἐνῷ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἀναδεικνύουν καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ τους φλέβα δημιουργῶντας ἀριϛουργήματα μικρογραφίας. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, πέρα ἀπὸ τὴ γραμματοσειρὰ byzf σχεδιάσαμε καὶ μία δεύτερη, τὴν bzal, μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, τὰ κεφαλαῖα τοῦ ὁποίου ἔχουν ὕψος περίπου ἴσο μὲ δύο διάστιχα(baselines), ὅπως καὶ κάποια σύμπλοκα γραμμάτων(ligatures). ΗΕΕΜγράφεταισὲδύοσειρές ἡἐπάνωσειρὰπεριέχειτοὺςἀνοδικοὺςἢ καθοδικοὺς χαρακτῆρες μαζὶ μὲ τὰ σημεῖα τῆς διάρκειάς τους καὶ τὰ ποιοτικὰ σημάδια, ἐνῷ ἡ κάτω σειρὰ περιέχει τὶς συλλαβὲς τοῦ κειμένου. Τὰ λειτουργικὰ κείμενα, ἀνάλογα μὲ τὸ πότε χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς λειτουργίας, διακρίνονται σὲ εἱρμολογικά(ἀμφιμονοσήμαντη ἀντιϛοιχία μεταξὺ χαρακτήρων καὶ συλλαβῶν), ϛιχηραρικά(μία συλλαβὴ ἐκτείνεται σὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν χαρακτῆρα)καὶπαπαδικά(μίασυλλαβὴμπορεῖνὰἐκτείνεταισὲμίαἢκαὶδύογραμμὲς χαρακτήρων) γιὰ παράδειγμα: A B C Κυ ρι ε ε καὶ D E F D G G Κυ υ υ ρι ε ε Στὴν πρώτη περίπτωση ἡ συλλαβὴ«κυ» ἀντιϛοιχεῖ σὲ ἕνα χαρακτῆρα, ἐνῷ ϛὴ

9 eutypon /11/25 11:49 page 43 #47 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 43 δεύτερησὲπέντε,καθὼςοἱ E καὶ F εἶνεδύοχαρακτῆρεςἕκαϛος. Στὴν ἀρχὴ τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς γραμματοσειρᾶς καὶ μετὰ τὴ δημιουργία τῶν βασικῶν χαρακτήρων, φλερτάραμε μὲ τὴν ἰδέα νὰ γίνῃ χρήση μιᾶς μεγάλης σειρᾶς μακροεντολῶν βασισμένες ϛὴν: a\{\st}ack{y}{x}{b} μὲ ὁρισμό: \newcommand{\{\st}ack}[3]{\hspace{#1mm}\raisebox{#2mm}{#3}} ἡὁποίαμᾶςδίνειτὴδυνατότητανὰθέτουμετὸχαρακτῆρα b ±xmmπάνωἢκάτω ἀπὸκαὶ ±ymmἀριϛερὰτοῦa. Ελπίζαμε,ἔτσι,πὼςθὰἦτανδυνατὸνὁσχεδιασμὸς ὅλων τῶν πολύπλοκων χαρακτήρων(γύρω ϛὰ 2500, κατὰ τὸν Γκεζερλῆ). Ἀργότερα ἡ ἰδέα ἐγκαταλείφθηκε ὡς δύσχρηϛη καὶ μόνο οἱ μαρτυρίες τῶν ὀκτὼ ἤχων σχεδιάϛηκαν μὲ αὐτὴ τὴ μέθοδο. Ετσι ἀποφασίϛηκε ὁ ἐκ τοῦ μηδενὸς σχεδιασμὸς ὅλων ὅσων συνδυασμῶν ἔχουν ὑποπέσῃ ϛὴν ἀντίληψή μας, μὲ γνώμονα τὴν ὀρθογραφία τῆς ΕΕΜ, ὅπως προαναφέρθηκε. Οἱ συγγραφεῖς θὰ ἦταν εὐγνώμονες πρὸς κάθε χρήϛη ποὺ θὰ τοὺς ὑποδείκνυε συνδυασμοὺς ποὺ εἴτε λησμόνησαν εἴτε τοὺς διέφυγαν, ὥϛε νὰ συμπληρωθοῦν οἱ σχετικοὶ πίνακες. Εδῶ θὰ πρέπῃ νὰ εἰπωθῇ ἕνας λόγος σχετικὰ μὲ μιὰ ὁμάδα σημαδοφώνων τὰ ὁποῖα ἀφέθησαν νὰ σχεδιαϛοῦν ϛὸ μέλλον. Πρόκειται γιὰ τοὺς ποσοτικοὺς καὶ ποιοτικοὺς χαρακτῆρες ποὺ προϋπῆρξαν τῆς μεταῤῥύθμισης τοῦ 1814 καὶ ἡ τριμελῆςἐπιτροπὴδὲνἔλαβεὑπ ὄψιντης. ΗσχολὴἀπόδοσηςτῆςΕΕΜτοῦ Σίμωνα Καρρᾶ ὑποϛηρίζει πὼς γιὰ τὴ καλύτερη ἀπόδοση τῶν μουσικῶν φράσεων πρέπει νὰ χρνσιμοποιοῦνται. Οσες σχολὲς ἀντιτίθενται σὲ αὐτὸ ὑποϛηρίζουν πὼς δὲνἔμεινεκαμίαπληροφορίαἀπὸτοὺςμουσικοὺςτῆςπρὸτοῦ1814ἐποχῆςποὺνὰ ἐξηγῇ πῶς νὰ ἀποδίδουμε αὐτὰ τὰ σημαδόφωνα. Ετσι, ἐκδίδονται μουσικὰ βιβλία ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλα περιέχουν τοὺς χαρακτῆρες αὐτοὺς κι ἄλλα τοὺς ἀγνοοῦν. Εμεῖς κατ ἀρχάς, σχεδιάσαμε ὅ,τι εἶνε ἐν γένει παραδεκτὸ ἐνῷ ἐπιφυλασσόμαϛε γιὰ μία μελλοντικὴ ἀνακοίνωση ἡ ὁποία θὰ περιέχῃ καὶ τὰ παλαιὰ σημαδόφωνα. Τὸ πιὸ σημαντικὸ πρόβλημα ϛὸ ὁποῖο ἔπρεπε μὰ δοθῇ μιὰ ἱκανοποιητικὴ ἀπάντησηἦτανἡτελικὴχρήσητῶνχαρακτήρωνμέσαἀπὸτὸπεριβάλλοντοῦ L A TEX. Κάθε μουσικὴ γραμμή, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρῃ καὶ νωρίτερα, πρέπει νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸδύογραμμές,ἡπρώτηπεριέχειτοὺςχαρακτῆρεςκαὶἡἄλλητὶςσυλλαβὲςτοῦ κειμένου, τοποθετημένες ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ κάθε χαρακτῆρα. Τὸ περιβάλλον τοῦ πίνακα tabularἦτανἡπρώτημαςσκέψηκαὶαὐτὴϛὴνὁποίακαταλήξαμε. Εν τούτοις, τὰ ἀποτελέσματα, μολονότι εὐανάγνωϛα, δὲν μᾶς ἔχουν ἱκανοποιήσῃ ὅσο θὰ θέλαμε. Εκτὸς ἀπὸ τοὺς δέκα βασικοὺς χαρακτῆρες, σχεδιάϛηκε ἀκόμα ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς συνδυασμῶν αὐτῶν λαμβάνοντας ὑπ ὄψιν τὴν ὀρθογραφία τῆς ΕΕΜ καὶ τοὺς χαρακτῆρες ποιότητας, χρόνου, φθορᾶς, διέσεων καὶ ὑφέσεων. Κάθε γραμματοσειρὰ μπορεῖ νὰ περιέχῃ μέχρι 255 χαρακτῆρες. Ενῷ γραφόταν τὸ παρὸν κείμενο δὲν εἴχαμε ϛαματήσῃ νὰ σχεδιάζουμε συνδυασμοὺς ποὺ μᾶς εἶχαν διελάθῃ. Ο

10 eutypon /11/25 11:49 page 44 #48 44 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης διευρυμένος πίνακας μιᾶς γραμματοσειρᾶς περιέχει χαρακτῆρες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν ἀπὸ τὸ πληκτρολόγιο, ὁπότε προτιμήσαμε νὰ ὁρίσουμε κάθε χαρακτῆρα. Οἱ ἁπλοὶ χαρακτῆρες ἔχουν τὸ δικὸ τους ὄνομα(π.χ., ἴσον, πεταϛή, κ.λπ.), τὸ ὁποῖο καὶ διατηρήσαμε ϛοὺς ὁρισμούς. Γιὰ τοὺς σύνθετους, ἀποφασίσουμε νὰ κάνουμε χρήση τῆς θέσης τους ϛὸν πίνακα. Η θέση κάθε χαρακτῆρα, σύμφωνα μὲ τὸ ὀκταδικὸ σύϛημα, δίδεται ἀπὸ τρεῖς ἀκέραιους. Πρὸς τοῦτο οἱ ἀριθμοὶ 0, 1, 2, 3,4,5,6,7ταυτίϛηκανμὲτὰγράμματατοῦλατινικοῦἀλφαβήτου o, a, b, c, d, e, f, g ἔτσι, ὁ χαρακτήρας ποὺ βρίσκεται ϛὴ θέση 206 ὁρίζεται ὡς \bof, κ.λπ. Επειδὴ ὁ πίνακας τῆς γραμματοσειρᾶς byzf συμπληρώθηκε, μία δεύτερη ξεκίνησε, ἡ byyf, συμπληρωματικὴ τῆς πρώτης. Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ σύγχυση, σὲ τούτη τὴ κωδικοποίηση ἀκολουθήθηκε ἡ χρήση γραμμάτων ἀπὸ τὶς ἀγγλικὲς λέξεις γιὰ τοὺς ὀκτὼ ἀριθμοὺς κάθε σειρᾶς, ἤτοι, (z)ero, (o)ne, (t)wo, th(r)ee, (f)our, f(i)ve, si(x), se(v)en. Ετσι ἡ θέση 105 θὰ δίνεται ἀπὸ τὴν ἐντολὴ \ozi. Μιὰ τρίτη γραμματοσειρὰ μὲ τὰ γράμματα τῆς ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου καὶ κάποιων συνδυασμῶν αὐτῶν (ligatures), ἡ bzal, ἐπίσης χρησιμοποιεῖται. Σὲ αὐτὴν τοποθετήσαμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γράμματα, καὶ τὶς μαρτυρίες τῶν φθόγγων. Η κωδικοποίηση σὲ αὐτὴν εἶνε ἴδια μὲτὴν byzfμόνοποὺἀντὶγιὰτὰπεζὰἔγινεχρήσητῶνκεφαλαίωνγραμμάτων, \BOFγιὰτὴθέση206,π.χ. Εναςχάρτηςὁρισμῶνδημιουργήθηκεκαὶγιὰτούτητὴ γραμματοσειρά καὶ βρίσκεται ϛὸ Παράρτημα Γʹ. Τώρα, ἔχοντας τοὺς χαρακτῆρες μας διασκορπισμένους σὲ τρεῖς γραμματοσειρὲς θὰ πρέπῃ πλέον νὰ ἀναφέρεται ϛὸ ὄνομα τοῦ χαρακτῆρα καὶ ἡ γραμματοσειρὰ ϛὴν ὁποία ἀνήκει. Τίθεται ἡ ἐντολὴ \z, \yἢ\fμπροϛὰἀπὸτὸνκωδικὸκάθεχαρακτῆραἀνάλογαμὲτὸἂνἀνήκουν ϛὴν byzf τὴν byyf ἢ τὴν bzal, ἀντιϛοίχως. Οἱ ὁρισμοὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων βρίσκονται ϛὸ ἀρχεῖο definitions, ἐνῷ τὸ Παράρτημα Βʹ περιέχει μιὰ τυποποίηση αὐτῶν πρὸς διευκόλυνση. Οχρήϛηςἀρχίζειἀνοίγονταςἕναἀρχεῖο L A TEXσύμφωναμὲτὸἑξῆςὑπόδειγμα: \documentclass[12pt]{article} \usepackage{fullpage} \usepackage[polutonikogreek]{babel} \usepackage{byzfonts} \begin{document}... \end{document} Στὴ συνέχεια, ὁι χαρακτῆρες τοποθετοῦνται σὲ δεκαεξάϛηλο πίνακα. Εχοντας ἐπιλέξῃ τὸ πακέτο fullpage, βρήκαμε πὼς ὁ μέγιϛος ἀριθμὸς χαρακτήρων ἀνὰ σειρὰεἶνεγύρωϛοὺς16,ἀλλὰαὐτὸςὁἀριθμὸςνὰπρέπῃνὰθεωρεῖταιμεταβαλλόμενος.

11 eutypon /11/25 11:49 page 45 #49 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 45!"#!%&' $ $ -. / 0 () *+ ) (), ) (+ 1 $ " Πίνακας5:«Κύριεἐκέκραξα...»σὲἦχοπλάγιοτοῦΤετάρτου. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει ἕνα παράδειγμα μουσικοῦ κειμένου εἰλημμένου ἀ- πὸτὸἀναϛασιματάριο[6],σ.473. ΗτοποθέτησητῶνχαρακτήρωντοῦΠίνακα φαίνεται παρακάτω ὡς ἑξῆς:... & \z\aba & \z\apo & \z\iso & \z\oli & \y\zio & \z\apo & \z\apo & \z\iso & \z\apo & \z\apo & \z\oli & \z\oli & \z\bao & \z\apo & \z\apo\\ {\f K} & u & ri & e & e & ke & kra & xa & proc & se & ei & sa &\\... Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ συγχύσεως τοῦ χρήϛη προτείνεται ἕνα λογισμικὸ παρόμοιο μὲτὸ Microsoft Excelἢτὸ OpenOffice Calc,ὅπουὁχῶροςἐργασίαςἔχειτὴ μορφὴ πίνακα. Τὸ τελικὸ ἀρχεῖο σώζεται ὡς text. Επίσης, ὅλοι οἱ ὁρισμοὶ τῶν χαρακτήρων δίνονται ϛὸ Παράρτημα Αʹ τῆς παρούσης. Ενα δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζεται ϛὸν Πίνακα 6 εἰλημμένο ἀπὸ βιβλίο τοῦ Σολομῶντος Ι. Χατζησολωμοῦ[7],σ.17. Τέλος, ἕνα τρίτο παράδειγμα δίνεται ϛὸν Πίνακα 7 ἀπὸ τὴ δημοτική μας παράδοση,εἰλημμένοἀπὸβιβλίοτοῦδημήτρηγαλάνη[8](τόμοςβ,σ.55),πρωτοψάλτου ϛὸν Ι. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν καὶ καθηγητοῦ ϛὴ Σχολὴ Ελληνικῆς Μουσικῆς τῆς Ι. Μ. Πατρῶν. Τὰ Παραρτήματα Δʹ καὶ Εʹ περιέχουν πινακοποιημένες τὶς χρόες καὶ τὰ διαϛήματα τῆς ΕΕΜ.

12 eutypon /11/25 11:49 page 46 #50 46 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης!" #$ % & ' & #! ( ) *$ +% & &# #, * #$ -. - # '$ /% # & # * # 0.!" 1 23 &$ & & # 4 5% % * 6 - " 7 &+ # % #% & #% 8*. 6 9: + $ 5$ * #% /$ % &# #$ *$ ; * 5 < >" = & Πίνακας 6: Ἀναϛάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ πλαγίου Δευτέρου ἤχου.

13 eutypon /11/25 11:49 page 47 #51 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 47! " #$%%&' ()*+, -!.,! " Βρί- μωρὲ βρί- βρίσκω ναῦτες παλληκάρια βρίσκω ναῦτες παλληκάρια κι ἐψαρεύανε γιὰ ψάρια Ε- μωρὲ Ε- ἔχετε ψαρᾶδες ψάρια Εχετε ψαρᾶδες ψάρια, γιὰ νὰ φᾶν τὰ παλληκάρια Ε-μωρὲ Ε-ἔχουμεπαϛὰκαὶχλώρια ἔχουμε παϛὰ καὶ χλώρια, καὶ πέντ ἕξι ὀκᾶδες χώρια Πίνακας7:«Σὲκαινούργιαβάρκαμπῆκα...»,συρτὸΠροποντῖδοςσὲἦχοΛέγετο. / Μὲ τὴ χρήση τοῦ METAFONT σχεδιάσαμε σχεδὸν ὅλους τοὺς χαρακτῆρες τῆς Ελληνικῆς Εκκλησιαϛικῆς Μουσικῆς: βασικοὺς ποσοτικοὺς χαρακτῆρες, σύμπλοκα αὐτῶν, ποιοτικοὺς καὶ χρονικοὺς χαρακτῆρες, φθορές, χρόες, διέσεις καὶ ὑφέσεις, μαρτυρίες ἤχων καὶ φθόγγων, καθὼς καὶ μιὰ σειρὰ πεζῶν καὶ κεφαλαίων γραμμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Στὴ συνέχεια κάναμε χρήση τοῦ περιβάλλοντος tabularτοῦ L A TEXγιὰτὴνἐκτύπωσημουσικῶνφράσεων. Ολόκληροτὸ πακέτο μὲ τὰ ἀρχεῖα τῶν γραμματοσειρῶν βρίσκονται ϛὴ διεύθυνση τοῦ CTAN: Ενα βασικὸ μειονέκτημα τῆς χρήσεως τῶν γραμματοσειρῶν byzf, byyf καὶ bzal, εἶνε ἡ ἀδυναμία ποὺ ἔχει ὁ χρήϛης νὰ δημιουργήσῃ μὲ ἁπλοὺς χειρισμοὺς συνδυασμοὺς χαρακτήρων ποὺ δὲν ἔχουμε σχεδιάσῃ. Σὲ μελλοντικὴ μας ἀνακοίνωση θὰ προσπαθήσουμε νὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα αὐτό. Ενα δεύτερο μειονέκτημα, πρᾶγμα ποὺ κάνει τὸ πακέτο ὄχι τόσο φιλικὸ ὅσο ὁ Βυζαντινογράφος τοῦ κυρίου Γκεζερλῆ, εἶνε πὼς ἀπευθύνεται σὲ χρῆϛες ποὺ γνωρίζουν(ἢ τουλάχιϛον θὰἐπιθυμοῦσαννὰμάθουν)τὸβασικὸ L A TEX.Προσωπικάπιϛεύωπὼςμᾶλλον τὸπακέτοἀπευθύνεταισὲ TEXνίτεςκαὶ L A TEXνίτεςποὺθὰἤθελαννὰμάθουν ἑλληνικὴ μουσική. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση εἴθε τὸ παρὸν ἄρθρο νὰ παίξῃ τὸ ῥόλο μικροῦ κινήτρου.

14 eutypon /11/25 11:49 page 48 #52 48 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης 85 4 Οἱ συγγραφεῖς θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐκφράσουν τὶς εὐχαριϛίες τους πρὸς τοὺς Ἀ- πόϛολο Συρόπουλο, Δημήτρη Φιλίππου καὶ Γιάννη Δημᾶκο, γιὰ τὴν τεχνικὴ βοήθειαποὺμᾶςπαρεῖχανκαθὼςκαὶγιὰτὶςὑποδείξειςτουςὥϛετὸἄρθροαὐτὸνὰ ἐμφανιϛῇ ὅσο πιὸ ἄρτιο γίνεται. 8 5 [1] Β. Γ. Γκεζερλῆς,«Εφαρμογὲς Ἀναγνώρισης Προτύπων: Δύο νέα συστήματα γιὰ τὴν συγγραφὴ καὶ ὀπτικὴ ἀνάγνωση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας»,εὔτυπον,τεῦχος7,σσ [2] D. E. Knuth, The METAFONTbook, Addison-Wesley Publ. Co., NY, [3] Χ. Χάλαρης κ.ἄ., Βυζαντινὴ κοσμικὴ κλασικὴ μουσική, ORATA LTD. Audio-Visual Productions, Ζωγράφος, Ἀττική. [4] Δ. Ι. Παναγιωτόπουλος, Θεωρία καὶ πρᾶξις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, 6η ἔκδοσις, Ἀδελφότης Θεολόγων«Ο Σωτήρ», Ἀθήνα [5] Χρύσανθος τοῦ ἐκ Μαδύτων, Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Παρίσιοι 1821, φωτογραφικὴ ἐπανέκδοση τῶν ἐκδόσεων Κουλτούρα. [6] Π. Λαμπαδάριος καὶ Ι. Πρωτοψάλτης, Ἀναστασιματάριον ἀργὸν καὶ σύντομον, 13η ἔκδοσις, Ἀδελφότης Θεολόγων«Η Ζωή», Ἀθήνα [7] Σ. Ι. Χατζησολωμοῦ, Βυζαντινὴ Θεία Λειτουργία, ΣΙΧ, Λευκωσία [8] Δ. Γαλάνης, Μέθοδος ἑλληνικῆς μουσικῆς, Πάτρα [9] Γεώργιος Ι. Κακουλίδης, Θεωρία καὶ πράξη τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἀθήνα 1988.

15 eutypon /11/25 11:49 page 49 #53 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τοὺς ὁρισμοὺς ὅσων συμπλόκων ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψή μας καὶ σχεδιάστηκαν. Στὸ μέλλον ὁ πίνακας θὰ διευρυνθῇ. Εἶνε χωρισμένος σὲ δέκα ὑποπίνακες, κατὰ τοὺς δέκα βασικοὺς ποσοτικοὺς χαρακτῆρες. Κάθε ὑποπίνακας περιέχει τοὺς συνδυασμοὺς ποὺ ἕνας βασικὸς χαρακτῆρας μπορεῖ νὰ δώσῃ ταξινομημένους κατὰ σειρὰ πολυπλοκότητας(ἀπὸ τοὺς ἁπλοῦς πρὸς τοὺς σύνθετους). Η ἀναζήτηση τοῦ ὁρισμοῦ ἑνὸς συμπλόκου ἔγκειται στὴν ἑστίαση ἑνὸς βασικοῦ ποσοτικοῦ χαρακτῆρα ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἡ εὕρεση τοῦ ἀντίστοιχου ὑποπίνακάτου.!"#$%&$'()#*+, 1 \z\oli \z\bde 6 \z\bfg ; \z\bad <?\z\oge - \y\zxz 2 \z\bdf 7 \z\bgd \z\abe. \z\baf 3 \z\bea 8 \z\bgo / \z\bbo 4 \z\bgf 9 \z\bog \z\bdb \z\bba 05 :\z\bcd =\z\afo \z\bcb >\z\aof A \z\cco \z\bfa B\z\agb C\z\cbo H D\z\cca E\z\bce F\z\ccg G\y\afc I J K L \z\cba \z\cdo \z\cda \z\cdb N O P Q R \z\bbb \y\zxt \z\bbd \z\afe \z\abf \z\bbc \z\bda M

16 eutypon /11/25 11:49 page 50 #54 50 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \z\bbf \z\bbg \z\bag \z\bcg \z\baa \z\coc \z\coe \z\bbe \z\bcf \z\bee! # \z\cad \z\afg \z\bdo \z\cab \z\bao $ % & \z\cob \z\cod \z\cof \z\cac \z\cao ) * +, (\z\bab \z\adb \z\caf \z\cag \z\ccb -. / \z\cce 3 \z\ccf 4 \z\abc 5 \z\cbb 6 \z\abd \y\zvo \y\zvz \y\zvt \z\aff \z\beb 8 9 : 7\z\bec ; \z\bed \z\afd \z\aag \z\aaf = \z\cbc <\z\aad \y\zxi \z\cfc B \z\cfd >\z\adc?\z\cae \z\cga \z\cgd C \z\afb \z\cfg D\z\aeb \z\aca \z\ade "' A E

17 eutypon /11/25 11:49 page 51 #55 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 51 \z\acb \z\adf \z\aco \z\adg \y\zxi \z\abg ( \z\iso - \z\bdg 6 \z\acd ; \z\aoc? \z\ago C \z\pet ) \z\ado. \z\beo!" #$%&' * + \z\aga / \z\bff \z\aoo \z\bdc 0 \z\bga \z\aoa, \z\bdd 1\z\ogg \z\paf 2\z\ogd \z\acc \z\aod \z\ace \z\acf \z\acg < \z\aoe =\z\aob >\z\agg \z\agd D \z\beg A!" #$%&B \z\agc E \z\bfd \z\age \z\agf F \z\bfo : \z\bfc

18 eutypon /11/25 11:49 page 52 #56 52 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \z\bfb \z\cbg 4 \z\ela \z\cbe \z\aef " 5 \z\aed \z\ccd \z\aae \z\cgo \z\bod \z\cbd \z\aba \z\ccc \z\cbf \z\abb \z\abo! \z\aac \z\bco \z\aee # $ % &'()'*+,-.,/01+23 \z\cgc \z\ada \z\aeg 6 7 \z\ofb \z\ofc \z\boe : &'()'*+,-.,/01+2; 8\z\boc 9\z\aea \z\bfe \y\zxo < = >? A \z\xam \z\ofo \z\ofa \z\aog &'()'*+,-.,/01+2B \z\aaa \z\aab C D E F \z\upo \z\ogo \z\oga \z\aao G \z\cfe

19 eutypon /11/25 11:49 page 53 #57!" #$%&' \z\cge Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 53 \z\cff ( \z\apo \z\cgb ) \z\cde * \z\cdf \z\cgf 0 -\z\cea.\z\ceb /\z\cec \z\cee \z\cef \z\ceg \z\cfb \y\zxx \y\zxv + \z\cdg \z\ced \z\cgg,\z\ceo 1\z\bof \z\cfo \z\cfa 9 \z\cdd \z\aeo < \z\knt A \z\ken \z\cdc = :\z\bgg!" #$%&; >? \z\coo!" \z\coa \z\cog B \z\ips

20 eutypon /11/25 11:49 page 54 #58 54 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης Τὰσημαδόφωναγιὰτοὺςὀκτὼἤχουςδὲνἔχουνσχεδιασθῇἀλλὰἔγινεἡχρήση τῆςἐντολῆς \stackκαὶτῶνδυνατοτήτωντοῦ L A TEXγιὰτὴνἀναπαραγωγήτους.!"#$ %& $'()%*$, + -., + /0, (23 2%$'435*$ 678 <=> ; $'A%3B*$ CD. CD. E-. F G E-. 7 GH % $'J*K$L35*$ \AHXOC{Pa} \AHXOC{Ke} \AHXOCpa 678 ; 9: \BHXOC{Di } \BHXOC{Bou} \BHXOCpa \CHXOCga \CHXOCgapa \CHXOCpa \CHXOC M, -. M, 9: M, <=> N LO%& $'PQ$5)%*$ RS T-. RS T-. U / 0 \DHXOC{Pa} \DHXOC{Di} \LEGETOC \LGTC \pahxoc \pahxoceip

21 eutypon /11/25 11:49 page 55 #59 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 55 #! " #! " $! " $ % &) '( \pbhxocpa \pbhxocdia \pbhxocdib \pbhxocboua &) '( * +, & -, &./ \pbhxocboub \pbhxocp \pbhxocd " 356 <= > \BAPYC{Zw} 78 9:; <= > $ 4 " <= > $ 4 "? <= \BAPYC{Ga} \pdhxoc \pdhxocgaa \pdhxocgab \pdhxocbou

22 eutypon /11/25 11:49 page 56 #60 56 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης! " \f\ooo # \f\ooa $ \f\oob % \f\ooc & \f\ood ' \f\ooe ( \f\oof ) \f\oog * \f\oao + \f\oaa, \f\oab - \f\oac. \f\oad / \f\oae 0 \f\oaf 1 \f\oag 2 \f\obo \f\ocf \f\odb \f\ofd \f\odo \f\oee \f\off \f\oce \f\odc \f\ofc \f\ocg \f\oda \f\oeb \f\ocg \f\oda \f\oeb 8 9 : ; < = >? \f\oed \f\oba \f\ocd \f\odd \f\ofb \f\ofg \f\oec A B C D E F G \f\obb \f\occ \f\ode \f\oge \f\ado \f\obc \f\ocb \f\odf H I J K L M N O \f\oga \f\ogb \f\ogg \f\ace \f\aba \f\obd \f\oca \f\odg P Q R S T U V W \f\acf \f\obe \f\obf \f\oco \f\oeo \f\oef \f\acd \f\xpcc X Y Z \f\xpc \f\abc \f\afa

23 eutypon /11/25 11:49 page 57 #61 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 57 {\f A} {\f B} {\f G} {\f D} {\f E} {\f Z} {\f H} {\f J} {\f I} {\f K} {\f L} {\f M} {\f N} {\f V} {\f O} {\f P}! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m f n o p q r s t u v {\f R} {\f C} {\f T} {\f Y} {\f F} {\f X} {\f U} {\f W} {\f a} {\f b} {\f g} {\f d} {\f e} {\f z} {\f h} {\f j} {\f i} {\f k} {\f l} {\f m} {\f n} {\f v} {\f o} {\f p} {\f r} {\f c} {\f s} {\f t} {\f y} {\f f} {\f x} {\f u} \f\bac \f\boa \f\bob \f\boc \f\bog \f\bao \f\baa \f\bab \f\bad \f\bae \f\baf \f\bag \f\bbo \f\bba \f\bbc \f\bbd \f\bbe \f\bbf \f\bbg \f\bco \f\bca \f\bcb \f\bcc \f\bcd \f\bce \f\bcf \f\bcg \f\bdo \f\kai \f\twv \f\kta \f\mta \f\bda \f\bdb \f\bdc \f\bdd \f\bde \f\bdf \f\bdg \f\beo \f\bea \f\beb \f\bec \f\bed \f\bee \f\bef \f\beg \f\bfo \f\bfa \f\bfb \f\bfc \f\bfd \f\bfe \f\bff \f\bfg \f\bgo \f\bga \f\bgb \f\bgc \f\bgd \f\bge \f\bgf \f\bgg \f\ict \f\kct \f\lct \f\mct \f\nct \f\vct \f\oct \f\pct \f\nnt

24 eutypon /11/25 11:49 page 58 #62 58 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης \f\ntct \f\rct \f\nhd \z\xym \z\tax \z\kan \z\mtp \z\mec \z\bpa \kp{xyz} {\f w} xyz

25 eutypon /11/25 11:49 page 59 #63 Στοιχειοθέτηση ἐκκλησιαϛικῆς μουσικῆς 59!"#$% & Η ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς χρησιμοποιεῖ τρεῖς χρόες τὸν ζυγό,τὸκλιτὸκαὶτὴσπάθη.στὸσχῆμαδʹ-1καταδεικνύεταιἡδράσηκάθεμίας ἀπὸαὐτές. ( (+ /().,-() *'() (+ 4 4 (- ( ' 3 < 9:;$% - ( (+ ) - () (+ ( ) 4 (4 = > -FABCDE ( (+ ) - () (+ ( ) 4 10 )+ G. Σχῆμα Δʹ-1: Η δράση τῶν τριῶν χροῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουστικῆς τῆς καθ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Σὲ κάθε περίπτωση καὶ γιὰ καλύτερη ὀπτικὴ κατανόσηση, στὸ σχῆμα ἐμφανίζεται ἡ διατονικὴ κλίμακα καὶ δίπλα τὸ μέρος αὐτῆς μέσα στὸ ὁποῖο δρᾷ ἡ ἀντίστοιχη χρόα. Οἱ ἀριθμοὶ δείχνουν τὴν ἀπόσταση τῶν διαστημάτων καί, ὅπως γράφει καὶ ὁ Χρύσανθος, εἶνε αὐθαίρετοι. Ο Ζυγὸς τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ δὲ ἐπὶ τοῦ βαρέως πενταχόρδου Δι-Γα-Βου- Πα-ΝηκαὶζητᾷτοὺςΓακαὶΠασὲδίεσηἐνῷοἱὑπόλοιποιφθόγγοιμένουν στὶς θέσεις τους. Τὸ Κλιτὸν τίθεται ἐπὶ τοῦ Δι, δρᾷ ἐπὶ τοῦ βαρέως τετραχόρδου Δι-Γα-Βου-Πα καὶζητᾷτοὺςγακαὶβουσὲδίεσηἐνῷοἱὑπόλοιποιφθόγγοιπαραμένουν στὶς θέσεις τους. ΗΣπάθη τίθεταιἐπὶτοῦκε(καὶσπανίωςἐπὶτοῦγα)καὶζητᾷτὸνἀμέσως ἐπόμενοφθόγγο(ζωἢδι)σὲὕφεσηκαὶτὸνἀμέσωςπροηγούμενο(διἢ Βου) σὲ δίεση.

26 eutypon /11/25 11:49 page 60 #64 60 Ι. Α. Βαμβακᾶς & Π. Κοτοπούλης ( ' & % + ( ) * $ " ' & % #$! ". - (, ) = < ; : /00 FGH F EGJ C D GH B I > 0 I GH GJ I GH I GH GJ. K0,LKMN0$,)- W V U T Q RS P O 1 /00 Y [ HJ XZ Y GH [ HJ XZ GH > 0. 0$,)- /, N d c b _à \ ]^ 1 /00 fgh e I fg[ e I fgh e I fg[ e I > 0. - g0 ) l ; k j h i 1 /00 m Z GH m GH Z GH mgh Z GH GH > 0 ( ' & % + ( ) * $ " ' & % #$! "

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιωδης Θεωρια Αριθµων

Θεµελιωδης Θεωρια Αριθµων Θεµελιωδης Θεωρια Αριθµων Ν.Γ. Τζανάκης Τµήµα Μαθηµατικών - Πανεπιστήµιο Κρήτης 30 Σεπτεµβρίου 2008 2 Περιεχόµενα 1 ιαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις.......................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ Τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ μουσικὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

«παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς»

«παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς» [1] Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Σμήματος Μουσικῶν πουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν «παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς» Ἀναζητώντας τὸ παραδοσιακὸ ὑπόβαθρο καινοφανῶν ψαλτικῶν μελοποιημάτων Εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγὲς τοῦ Θεωρητικοῦ τοῦ Χρυσάνθου

Πηγὲς τοῦ Θεωρητικοῦ τοῦ Χρυσάνθου Πηγὲς τοῦ Θεωρητικοῦ τοῦ Χρυσάνθου [Εἰσήγησι στὴν ἐπιστημονικὴ διημερίδα ποὺ ὠργανώθηκε ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωσι Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι» στὴν Ἀθήνα 4-5 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης. Ἡ γυναικεία αἰσθητικὴ στὴν Βυζαντινὴ Μελοποιία

Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης. Ἡ γυναικεία αἰσθητικὴ στὴν Βυζαντινὴ Μελοποιία 1 Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης Ἡ γυναικεία αἰσθητικὴ στὴν Βυζαντινὴ Μελοποιία Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα: ἀποτυπώθηκε ποτὲ στὴ βυζαντινὴ μελοποιία κάποια ἰδιαίτερη «γυναικεία αἰσθητικὴ» κατὰ τὴν κατασκευὴ ὁποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη

Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη Δόμηση Χροών: Άλλο Θεωρία και άλλο πράξη Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, στην Τετράβιβλο του Γεωργίου Παχυμέρη και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Ε μπορεί να διαβάσει κανείς για τα γένη των τετραχόρδων και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα