ηµοσίευση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοσίευση: www.inarcadia.gr"

Transcript

1 Η περίοδος µετά την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς: Το θαύµα που περιµένουν οι καστανοκαλλιεργητές 1 Από το ρα Στέφ. ιαµαντή Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Η καλλιέργεια της καστανιάς αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για ορεινές περιοχές της χώρα µας. Αν και η καστανιά αναπτύσσεται σε 28 νοµούς της χώρας η εθνική παραγωγή µας µειώθηκε από τόν. τη 10ετία του 60 σε τόν. σήµερα όταν άλλες Μεσογειακές χώρες διπλασίασαν και τριπλασίασαν (όπως η Πορτογαλία) την παραγωγή τους. Οι τρεις σηµαντικότεροι λόγοι υποβάθµισης της καλλιέργειας της καστανιάς στην Ελλάδα είναι 1) η εγκατάλειψη των ορεινών οικισµών και η µετακίνηση των κατοίκων στα αστικά κέντρα που είχε σαν αποτέλεσµα την εγκατάλειψη των καστανεώνων, 2) η ασθένεια του έλκους της καστανιάς και 3) η παντελής και διαχρονική έλλειψη ευνοϊκών κυβερνητικών πολιτικών. Η ασθένεια του έλκους της καστανιάς πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1963 στο Πήλιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλες της καστανοπαραγωγές περιοχές της χώρας παρά τα µέτρα που έλαβε το Υπουργείο Γεωργίας. Το έλκος της καστανιάς αποτέλεσε µια από τις καταστρεπτικότερες φυτονόσους σε παγκόσµια κλίµακα. Ο µύκητας Cryphonectria parasitica που από την Κίνα µεταφέρθηκε στις ΗΠΑ το 1904 εξαφάνισε κυριολεκτικά 36 εκατ. στρέµµατα της Αµερικανικής καστανιάς κατά το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα ενώ από το 1938 που έφθασε στην Ευρώπη και µέχρι σήµερα συνεχίζει να νεκρώνει εκατοµµύρια δένδρα σε όλη την περιοχή εξάπλωσης της Ευρωπαϊκής καστανιάς. Πρώτη η Γαλλία και µετά η Ιταλία εφάρµοσαν µια µέθοδο βιολογικής καταπολέµησης µετά από έρευνα 30 περίπου ετών. Η χώρα µας, χάρη σε 20ετή έρευνα των Ινστιτούτων ασικών Ερευνών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κατέστησαν τη χώρα µας την τρίτη στην Ευρώπη που κατάφερε να εφαρµόσει ένα παρόµοιο πρόγραµµα σε σχεδόν εθνική κλίµακα. Η προετοιµασία για την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης σε εθνικό επίπεδο είναι µακρά, επίπονη και κοστοβόρα. Ο παθογόνος µύκητας Cryphonectria parasitica παρουσιάζει στη φύση γενετική παραλλακτικότητα η οποία εκδηλώνεται µε τύπους βλαστικής συµβατότητας (vc types). Εάν αυτοί δεν ταυτοποιηθούν και χαρτογραφηθούν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί καταπολέµηση καθόσον τα υποπαθογόνα στελέχη που απελευθερώνονται πρέπει να είναι συµβατά µε τα παθογόνα στελέχη κάθε περιοχής. Η Γαλλική και Ιταλική µέθοδοι εφαρµογής της βιολογικής καταπολέµησης αποδείχτηκε στην πράξη ότι είχαν µεγάλες αδυναµίες. Η δική µας µέθοδος βελτιώθηκε και ο τρόπος εφαρµογής της δοκιµάσθηκε στο Άγιον Όρος µε επιτυχία για να φθάσουµε στο έτος 1999 όταν το Ινστιτούτο ασικών Ερευνών υπέβαλε πρόταση στο Υπ. Γεωργίας για ένταξη ενός εθνικού προγράµµατος στο Γ ΚΠΣ ώστε η καταπολέµηση να εφαρµοσθεί ταυτόχρονα σε 17 νοµούς της χώρας µε δηµόσια δαπάνη. Η προσπάθεια για την επίτευξη της χρηµατοδότησης ήταν δύσκολη καθόσον ποτέ στο παρελθόν οι καστανοπαραγωγοί δεν ευνοήθηκαν µε κυβερνητικές πολιτικές. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Πολιτεία αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της καστανοκαλλιέργειας και ενίσχυσε οικονοµικά τους παραγωγούς.

2 2 υστυχώς, αν και η προσπάθεια ένταξης του Έργου άρχισε το 1999 µόλις το 2006 ανετέθη στο Ινστιτούτο ασικών Ερευνών η εκπόνηση της σχετικής µελέτης ενώ η ασθένεια ανέπτυσσε ταχύτητα και εξαπλώνονταν γοργά σε όλη τη χώρα. Η εφαρµογή της καταπολέµησης έγινε κατά την περίοδο µε εκπαιδευµένους εργολήπτες δασολόγους. ΣΚΟΠΟΣ της καταπολέµησης δεν ήταν η θεραπεία της ασθένειας κάθε δένδρου στον καστανεώνα του κάθε παραγωγού. Για κανένα νοµό της χώρας δεν υπήρξε κατάλογος των παραγωγών που τα συνεργεία θα έπρεπε να επισκεφθούν ένανέναν και να εφαρµόσουν καταπολέµηση. Αυτός δεν ήταν ο ΣΚΟΠΟΣ! Ο ΣΚΟΠΟΣ ήταν και παραµένει η εισαγωγή υποπαθογόνων στελεχών του µύκητα Cryphonectria parasitica (του «αντιµύκητα» ή «εµβολίου») στους 17 νοµούς και η µετάδοσή του στη συνέχεια σε όλα τα ασθενή δένδρα µε φυσικούς µηχανισµούς. Η εισαγωγή επιτυγχάνεται µε τοποθέτηση πάστας η οποία περιέχει υποπαθογόνα στελέχη του µύκητα (του «αντιµύκητα») περιµετρικά των ελκών των ασθενών δένδρων. Όχι όλων των ασθενών δένδρων διότι αυτό είναι στην πράξη αδύνατον αλλά µερικών µόνον ασθενών δένδρων ανά στρέµµα. Η πυκνότητα του δικτύου δένδρων επάνω στα οποία τοποθετήθηκε η µυκητική πάστα ήταν υπερδιπλάσια εκείνης που χρησιµοποίησαν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν είναι δυνατόν αυτό το δίκτυο των δένδρων να είναι οµοιόµορφο σε όλη τη χώρα ή ακόµη και σε µια περιορισµένη περιοχή διότι τα ασθενή δένδρα δεν είναι κατανεµηµένα οµοιόµορφα. Είναι λανθασµένη η άποψη ορισµένων παραγωγών ότι σε κάποιο καστανεώνα τοποθετήθηκε περισσότερη πάστα και σε κάποιους άλλους λιγότερη. Σε καµία περίπτωση δεν έγιναν διακρίσεις. Ούτε και έχει µεγάλη σηµασία να τοποθετηθεί λίγη η περισσότερη πάστα στο ένα ή το άλλο κτήµα. Ο στόχος είναι ο «αντιµύκητας» να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια η φύση θα επιτύχει τα υπόλοιπα. Η επιλογή των ασθενών δένδρων επάνω στα οποία είναι δυνατόν να τοποθετηθεί η πάστα έχει περιορισµούς. Επιλέχτηκαν ασθενή δένδρα ηλικίας µέχρι ετών. Σε µεγαλύτερη ηλικία ο φλοιός της καστανιάς είναι παχύς και παρουσιάζει επιµήκεις ραγαδώσεις µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επιτυχής τοποθέτηση της µυκητικής πάστας. Η πάστα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί µόνον στον κορµό και µάλιστα σε ύψος που µπορεί να φθάσει ο χειριστής. Η αρχική µας άποψη ότι θα µπορούσαν να επιλεγούν και κλαδιά µε έλκη τα οποία θα µπορούσαν να φθάσουν τα συνεργεία µε σκάλες, αποδείχτηκε επικίνδυνη και χρονοβόρα. Το ότι η πάστα δεν τοποθετείται σε δένδρα µεγάλης ηλικίας δε σηµαίνει πως αυτά δε θα θεραπευτούν. Τα υποπαθαγόνα στελέχη θα µεταφερθούν αργά ή γρήγορα σε όλα τα δένδρα. Η ονοµασία «εµβόλιο» που δώσαµε στη µυκητική πάστα επίσης αποδείχτηκε λανθασµένη και παραπλανητική. Πολλοί παραγωγοί ακόµη πιστεύουν ότι το «εµβόλιο» λειτουργεί όπως στον άνθρωπο. Ότι µπορεί δηλαδή να τοποθετηθεί σε όλα τα δένδρα: στα µεν υγιή για να προλάβει πιθανή προσβολή στα δε ασθενή για να τα θεραπεύσει. Αυτό όµως δεν είναι αληθές. Τα υποπαθογόνα στελέχη του µύκητα όταν και όπου συναντήσουν τα παθογόνα στελέχη (που είναι υπεύθυνα για τις νεκρώσεις) τα µετατρέπουν σε υποπαθογόνα. Όταν αυτό επιτευχθεί σε επίπεδο ηµοτικού ιαµερίσµατος και νοµού τότε παρατηρείται µια γενική υποβάθµιση της ασθένειας σε εθνική κλίµακα. Στην Αρκαδία πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες ενηµερώσεις παραγωγών από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Στις ενηµερώσεις που έγιναν στο Άστρος

3 3 Κυνουρίας, στον Άγιο Πέτρο, στις Καρυές, στα Άνω ολιανά και στο Καστρί κανένας δεν υποσχέθηκε θαύµατα. Τονίσθηκε επανειληµµένα ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης της ασθένειας. Αν υπήρχε θα τον είχαν εφαρµόσει οι Αµερικανοί και µετά οι Γάλλοι και Ιταλοί που έπρεπε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα πριν από εµάς. Τονίσθηκε ότι η µέθοδος εξελίσσεται αργά διότι η µετάδοση των υποπαθογόνων στελεχών γίνεται µε φυσικούς µηχανισµούς. Αναρίθµητα έλκη δεν υπάρχουν µόνον στους κορµούς των δένδρων αλλά και στα κλαδιά σε όλο τον όγκο της κόµης των δένδρων. Πώς θα µπορούσαµε να τοποθετήσουµε µυκητική πάστα στα λεπτά κλαδιά υψηλά και µέσα στην κόµη; Η µέθοδος βασίζεται στο ότι η θεραπεία εκεί θα επέλθει µε φυσική µετάδοση των υποπαθογόνων στελεχών. Τονίσθηκε µε ανακοινώσεις του ασαρχείου Κυνουρίας από το 1999 ότι οι παραγωγοί δεν θα έπρεπε να τρέχουν πίσω από τα συνεργεία και να απαιτούν εφαρµογή της καταπολέµησης στους καστανεώνες τους. Τέτοια ενέργεια ανατρέπει την προγραµµατισµένη πυκνότητα την οποία εκτιµήσαµε στη µελέτη. υστυχώς τέτοιες ενέργειες δεν αποφεύχθηκαν και µάλιστα σε σχετικά γενική κλίµακα. Τονίσθηκε τέλος ότι θα πάρει τουλάχιστον µία 5ετία µετά το πέρας των επεµβάσεων για να γίνει αισθητή η γενική υποβάθµιση. Η ελληνική µέθοδος βιολογικής καταπολέµησης ήδη εφαρµόζεται στη Ρουµανία στα πλαίσια διµερούς ερευνητικού προγράµµατος. Η Πορτογαλία και η Τουρκία επιζητούν συνεργασία µαζί µας για την εφαρµογή της µεθόδου µας και στις χώρες αυτές. υστυχώς µέχρι στιγµής και από τους 17 νοµούς µόνον στο Ν. Αρκαδίας εκφράζεται δυσπιστία. Ακούγονται αρνητικές κρίσεις και σχόλια από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το τι εφαρµόσθηκε, για τον τρόπο που λειτουργεί η βιολογική µέθοδος καταπολέµησης και για το πόσο σύντοµα θα υπάρχει εµφανής βελτίωση. Όλοι αντιλαµβανόµαστε τον πόνο των παραγωγών όταν βλέπουν τα δένδρα τους να χάνονται. Μακάρι να υπήρχε άλλη µέθοδος µε ταχύτερα αποτελέσµατα. Όµως δεν υπάρχει. ε χρειάζεται να τοποθετηθεί επιπλέον ποσότητα µυκητικής πάστας στην Αρκαδία. Από την αξιολόγηση του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε το 2011, µόλις δηλαδή δύο χρόνια µετά το πέρας των επεµβάσεων, τα αποτελέσµατα είναι πολύ αισιόδοξα. Τα υποπαθογόνα στελέχη έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα ηµοτικά ιαµερίσµατα ενώ άρχισε και η µετάδοσή τους σε δένδρα επάνω στα οποία δεν τοποθετήθηκε µυκητική πάστα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλότητα στα αποτελέσµατα, γεγονός όµως αναµενόµενο διότι στη φύση τίποτε δεν είναι τυποποιηµένο. Ήδη η πλειονότητα των παραγωγών διαπιστώνει ότι το «εµβόλιο δουλεύει». Τα επόµενα χρόνια και χρόνο µε το χρόνο η κατάσταση θα βελτιώνεται συνεχώς. Εν το µεταξύ κλαδιά πιθανόν να συνεχίζουν να νεκρώνονται ή ακόµη και δένδρα. Η ένταση όµως θα είναι συνεχώς µειούµενη. Στα καστανοδάση του Αγίου Όρους το ποσοστό των υποπαθογόνων στελεχών έφθασε το 73% οκτώ χρόνια µετά το πέρας των επεµβάσεων. Κατά την περίοδο που ακολουθεί την εφαρµογή της βιολογικής καταπολέµησης οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 1. Να αξιολογούν την υγεία των δένδρων και των καστανεώνων τους όχι σύµφωνα µε τα έλκη τα οποία παρατηρούν στους κορµούς και τα κλαδιά των δένδρων. Πολλά από τα έλκη τώρα οφείλονται στον «αντιµύκητα» και οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να τα διακρίνουν. Ένας γενικός κανόνας διάκρισης είναι ότι τα θανατηφόρα έλκη

4 4 χαρακτηρίζονται από αδηφάγους (λαίµαργους) βλαστούς που εκπτύσσονται στο κάτω µέρος τους. Αντίθετα στα «καλά» έλκη δεν υπάρχουν τέτοιοι βλαστοί (Εικ. 1 και 2). 2. Η αξιολόγηση της υγείας των δένδρων πρέπει να βασίζεται στο αν υπάρχουν ΝΕΑ νεκρά κλαδιά ή ΝΕΑ νεκρά δένδρα. 3. Εάν στα κτήµατά τους έχουν νεκρά δένδρα ή δένδρα πολύ έντονα προσβεβληµένα θα πρέπει να τα υλοτοµήσουν και να τα αποµακρύνουν. Τέτοια δένδρα δεν πρόκειται να αναστηθούν. 4. Η ασθένεια δεν έχει ακόµη εκριζωθεί από την Αρκαδία. Γι αυτό όταν κάνουν κλαδεύσεις θα πρέπει να αποστειρώνουν τα κλαδευτικά εργαλεία πριν µεταβούν από ένα δένδρο στο άλλο. Καλό είναι οι τοµές κλάδευσης να επαλείφονται επιµελώς µε πάστα επικάλυψης τοµών. 5. Παρατηρήθηκε ότι ορισµένοι παραγωγοί ξεφλοιώνουν το νεκρό φλοιό τριγύρω από τα έλκη θεωρώντας πως έτσι βοηθούν τα δένδρα. Αυτός είναι λανθασµένος χειρισµός. Εάν τέτοιος χειρισµός είχε νόηµα θα σας τον είχαµε υποδείξει από την αρχή. 6. Να µην πληγώνουν τα δένδρα κατά το κλάδεµα, το φρεζάρισµα ή την κοπή των ζιζανίων. Ο παθογόνος µύκητας είναι τραυµατοπαράσιτο και καραδοκεί. Μόλις υπάρξει πλήγωση στο φλοιό θα εγκατασταθεί αµέσως και θα δηµιουργήσει έλκος. 7. Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κλάδεµα διαµόρφωσης των νεαρών φυτειών. Η διατήρηση πολλών βραχιόνων δε σηµαίνει ότι τα δένδρα θα έχουν µεγαλύτερη παραγωγή (Εικ. 3 & 4). 8. Όσοι δε διαθέτουν εδαφολογική ανάλυση από το κτήµα τους να πάρουν εδαφικά δείγµατα (αφού πρώτα ενηµερωθούν για τον τρόπο δειγµατοληψίας) και να προβούν σε εδαφολογική ανάλυση. Έτσι εκάστοτε θα λιπαίνουν σωστά και οικονοµικά. Επισηµαίνουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να κόβονται τα δένδρα(συνήθως µικρές άγριες καστανιές ) που έχουν εµβολιαστεί διότι µε αυτό τον τρόπο αχρηστεύονται µερικώς οι εµβολιασµοί. ιαπιστώνουµε στο Ν. Αρκαδίας ότι καθώς όλο και περισσότεροι παραγωγοί άρχισαν να αρδεύουν τις καστανιές τους, δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση µιας άλλης ασθένειας, της µελάνωσης (Εικ. 5). Η µελάνωση είναι ασθένεια των ριζών και ευνοείται από υπερβολική υγρασία. Το να δίνουν οι παραγωγοί νερό και λίπασµα πέραν του δέοντος δε σηµαίνει πως θα πάρουν και µεγαλύτερη παραγωγή. Έτσι, για κτήµατα µε δένδρα ηλικίας µέχρι 5 ετών προτείνονται 5-6 ποτίσµατα ανά 15νθήµερο αρχίζοντας περίπου από 15 Ιουνίου ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Για δένδρα µεγαλύτερα των 5 ετών τα ποτίσµατα να περιορίζονται σε 4-5 ανά 15νθήµερο αρχίζοντας από 1 Ιουλίου. Οι παραγωγοί δεν πρέπει να ποτίζουν µετά την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου διότι ο καρπός µετασυλλεκτικά θα σχίζεται µε αποτέλεσµα τη γρήγορη αφυδάτωση και µυκητίαση. Συµπερασµατικά, τα στοιχεία της αξιολόγησης δείχνουν ότι ο στόχος του Έργου της βιολογικής καταπολέµησης έχει επιτευχθεί καθόσον τα υποπαθογόνα στελέχη του µύκητα Cryphonectria parasitica έχουν εγκατασταθεί σε όλο το Ν.

5 5 Αρκαδίας και διαδίδονται. Η ασθένεια πάντως δεν έχει ακόµη εκριζωθεί όµως αναµένεται να υποβαθµίζεται χρόνο µε το χρόνο. Η τοποθέτηση άλλων «εµβολίων» δεν κρίνεται αναγκαία διότι η ταχύτητα µε την οποία θα αυξάνονται και διαδίδονται τα υποπαθογόνα στελέχη είναι πολύ µεγαλύτερη από την τοποθέτηση κάποιας επιπλέον ποσότητας πάστας. Αυτό που χρειάζεται από µέρους των παραγωγών είναι εµπιστοσύνη στο έργο που επιτεύχθηκε και ακόµη λίγη υποµονή και εφαρµογή των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών χειρισµών µέχρι την πλήρη υποβάθµιση της ασθένειας. Θανατηφόρο έλκος σε διχάλα Λανθασµένο κλάδεµα διαµόρφωσης Έλκη υποπαθογόνων στελεχών Ορθό κλάδεµα διαµόρφωσης

6 6 Ξαφνική νέκρωση από µελάνωση

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» ράση Α2: Κατάρτιση των υπευθύνων των µονών για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια

Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 ο -ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια Η μέριµνα για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία αποτελεί σταθερή δέσµευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Πράξεις για την Οργάνωση και τη Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων στον Σχεδιασμό Παρεμβάσεων για την Διαχείριση Καταστάσεων Κρίσεων 1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ

Διαβάστε περισσότερα