Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» ΣΤΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» ΣΤΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ"

Transcript

1 Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» ΣΤΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αθανάσιος Χατζηστάθης 1, Θεοχάρης Χατζηστάθης 2 και Αιµίλιος Γεωργίου 3 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο ασοκοµίας. 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο ασικής Εδαφολογίας. 3 Ελληνικοί Λευκόλιθοι. Γερακινή Χαλκιδικής 1. EIΣΑΓΩΓΗ Η µεταλλευτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η επιφανειακή ασκούν µια σοβαρή αρνητική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον µιας περιοχής. Συγκεκριµένα επηρεάζεται η αισθητική του τοπίου, υποβαθµίζονται τα φυσικά οικοσυστήµατα, το επιφανειακό γόνιµο έδαφος αποµακρύνεται ή καταστρέφεται, η βλάστηση εξαφανίζεται ή αλλοιώνεται, ενώ µειώνεται σηµαντικά η βιοποικιλότητα της περιοχής (2,4). Ως εκ τούτου η εγκατάσταση και επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο έργο και απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, γνώση και προ παντός εµπειρία. Πρωταρχικό µέληµά µας στις περιπτώσεις αυτές είναι η εγκατάσταση βλάστησης και µάλιστα αν είναι δυνατό δενδρώδους για τους παρακάτω λόγους [1, 10]: α). Η παρουσία της δενδρώδους βλάστησης βελτιώνει σηµαντικότατα την αισθητική του τοπίου. β). Η βλάστηση ασκεί διπλά ευεργητικό ρόλο στην προστασία από τη διάβρωση και τις υδρολογικές διαδικασίες. Αυτό σηµαίνει πως τα δένδρα µε την κώµη τους απορροφούν την κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής και τις καθιστούν ακίνδυνες για το έδαφος, ενώ παράλληλα µε το ριζικό τους σύστηµα διασωληνώνουν το έδαφος και διευκολύνουν τη διείσδυση του νερού µέσα σ αυτό, εµπλουτίζοντας έτσι τα υπόγεια νερά των γειτονικών περιοχών [5, 10, 11]. Τέλος η εγκατάσταση της βλάστησης σε µεταλλευτικούς χώρους, µε την προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος, επηρεάζει ευµενώς τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, που συνδέονται στενά µε την εδαφογένεση, την υδρολογία και τη διαβρωσιµότητα αυτού [3, 11, 16]. Η αποκατάσταση λοιπόν του περιβάλλοντος σε περιοχές µε έντονη ανθρωπογενή επίδραση όπως οι χώροι µετάλλευσης είναι έργο δυσχερέστατο και ιδιαίτερα στη χώρα µας όπου οι κλιµατικές συνθήκες είναι άκρως δυσµενείς για την εγκατάσταση βλάστησης. Ο σχεδιασµός της αποκατάστασης ενός µεταλλείου-λατοµείου είναι έργο περίπλοκο και χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, γιατί τόσο οι οικολογικές συνθήκες όσο και η φύση, αλλά και ο χαρακτήρας των µεταλλείων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Έτσι για να συνταχθεί ένα λεπτοµερές σχέδιο αποκατάστασης µιας περιοχής, που διαταράχθηκε από µεταλλευτική δραστηριότητα απαιτούνται τα παρακάτω [10]: 1. Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής.

2 2. Εδαφολογικός χάρτης της περιοχής. 3. Φυτοκοινωνιολογικός χάρτης 4. Κλιµατική περιγραφή της περιοχής. 5. Φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του επιφανειακού γεωλογικού στρώµατος. 6. Περιγραφή της πανίδας. Από τα παραπάνω ο τοπογραφικός χάρτης χρειάζεται για να µας βοηθήσει να ξαναδιαµορφώσουµε ένα τοπογραφικό ανάγλυφο, παρόµοιο µε εκείνο που προϋπήρχε. Ο εδαφολογικός χάρτης για να µας δώσει πληροφορίες, που θα βοηθήσουν να βρούµε τι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σα φυτευτικό υπόθεµα. Ο φυτοκοινωνιολογικός χάρτης θα µας βοηθήσει να αναγνωρίσουµε το δυναµικό της φυτικής βιοµάζας, τα είδη που προϋπήρχαν και συνεπώς αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αποκατάσταση. Οι κλιµατικές συνθήκες είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτίµηση του συνόλου περιβάλλοντος, όπως επίσης και για τον καθορισµό του βαθµού κλίσης ή άλλων τεχνικών, για την αποτροπή της διάβρωσης. Τέλος τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του γεωλογικού υποστρώµατος, θα µας βοηθήσουν να δηµιουργήσουµε ένα αβλαβές για τον άνθρωπο και κατάλληλο για την ανάπτυξη των φυτών φυτευτικό υπόθεµα. 2. ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 2.1. Τοπογραφική ιαµόρφωση Η τοπογραφία της περιοχής του Μεταλλείου είναι λοφώδης µε ήπιες κλίσεις και ένα κυµατοειδές ανάγλυφο, η απορροφητική ικανότητα του τοπίου είναι µάλλον µέτρια, γι αυτό αποφασίστηκε µέτρια επέµβασή µας, προκειµένου να επιτύχουµε συνάρθρωση των στοιχείων της περιοχής και αποµόνωσή της από άξονες µεγάλης οδικής κυκλοφορίας [1, 10]. Σαν οπτικό ποιοτικό στόχο ορίσαµε τη διατήρηση ή προστασία δηλαδή την προστασία των στοιχείων του τοπίου, παρ όλο που το µεταλλείο δεν ανήκει σε περιοχή απόλυτης προστασίας [10]. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι ο σκοπός του σχεδιασµού για την αποκατάσταση του τοπίου ήταν η αρµονική διαµόρφωση και ο τονισµός των µορφών που προϋπήρχαν και µέσα στα πλαίσια του ειδικού χαρακτήρα που υπάρχει στην περιοχή, ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µεγαλύτερη ποικιλία και ενδιαφέρον στη γενικότερη περιοχή. Σχ. 1, 2. Σχήµα 1: Επιδίωξη µας είναι την αποκατάσταση του τοπίου να την συνδυάσουµε µε την ανάπτυξη ενός νέου υγροβιοτόπου µέσα στο µεταλλευτικό χώρο. Σχήµα 2:Επιδίωξη µας είναι η δηµιουργία αισθητικής ισορροπίας µε βάση τα κυρίαρχα στοιχεία του τοπίου. 2

3 2.2. Εδαφικό υλικό Όπως είναι γνωστό οι σωροί των στείρων υλικών στα µεταλλεία-λατοµεία, αποτελούνται από αδρανή υλικά κατά κανόνα, υλικά χαλαρά ανάµικτα µε µεγάλα κοµµάτια βράχων, που χαρακτηρίζονται από µεγάλη ανοµοιογένεια, ως προς τη µηχανική και χηµική τους σύσταση. Επί πλέον τα υλικά αυτά παρουσιάζουν παντελή έλλειψη οργανικής ουσίας και βιολογικής δραστηριότητας. Ειδικότερα τα στείρα υλικά του µεταλλείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» αποτελούνται από αποσαθρωµένο σερπεντίνη, που σχηµατίζεται µε τη σερπεντινίωση των περιδοτιτών. Να σηµειώσουµε ότι ο περιδοτίτης είναι βασικό πλουτόνιο πέτρωµα, που αποτελείται από σιδηροµαγνησιούχα ορυκτά, κυρίως ολιβίνη, κεροστίλβη και αυγίτη. Τα ώριµα εδάφη που προκύπτουν από την αποσάθρωση του σερπεντίνη, χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις Μg και χαµηλές Ca. Επίσης οι συγκεντρώσεις Cr και Ni είναι σηµαντικές, ενώ αντίθετα παρατηρείται έλλειψη σε διαθέσιµο Mο. Το ποσοστό κορεσµού σε βάσεις και το ph τους έχουν υψηλές τιµές. Σύµφωνα µε τους ειδικούς στα εδάφη αυτά παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα θρέψης των φυτών και κυρίως της δενδρώδους βλάστησης. Συγκεκριµένα κατά τον Kruckeberg [13], η διαφορά στη σύνθεση της βλάστησης µεταξύ σερπεντινικών και µη εδαφών είναι εκπληκτική. Κατά τον Whittaker [20] δε, η βλάστηση που απαντάται σε τέτοιου είδους εδάφη είναι φτωχή, αραιά και θαµνόµορφη, τα γνωστά Chapparal, που απαντούν στη δυτική ακτή της Β. Αµερικής κατά µήκος του Ειρηνικού. Ο πιθανότερος λόγος, που κάνει δύσκολη την εγκατάσταση πολλών δασικών κυρίως δένδρων θεωρείται σχέση Μg/Ca, [14], [19]. Σαν πιθανότερο δε αίτιο θεωρείται ο ρόλος του ασβεστίου Ca, στην ιονική ρύθµιση του πρωτοπλάσµατος της κυτταρικής µεµβράνης Βλάστηση της περιοχής Η βλάστηση της περιοχής από χλωριδική άποψη ανήκει στην ευµεσογειακή καλούµενη ζώνη βλάστησης Quercetalia ilicis και ακόµα πιο συγκεκριµένα στον αυξητικό χώρο του Oleolentiscum µε χαρακτηριστικά είδη την ελιά και το σχίνο. Στο χώρο αυτό εκτός από τα παραπάνω είδη απαντούν σε αφθονία το πουρνάρι, το ρείκι, διάφορα είδη Cistus. Τέλος εκτός από τα παραπάνω είδη έχουν καταγραφεί και αρκετά πρόσκοπα είδη ποωδών φυτών και φρυγάνων, επάνω στους σωρούς των αδρανών υλικών του µεταλλείου όπως: τα Apera interruptra, Cynodon dactylon, Avena barbara, Lotus sp., Bromus intermedius, Bromus tectorum, Trifolium angustifolium, Centaurea sp., Salsoa kali, Xeranthemum sp Κλιµατικές συνθήκες Το κλίµα της περιοχής της Γερακινής, όπως προκύπτει από τα µετεωρολογικά στοιχεία του πλησιέστερου σταθµού της περιοχής (σταθµός Αγίου Μάµαντα) µπορεί να χαρακτηρισθεί σα Μεσογειακό ηµίξηρο [5, 7]. Από το βροχοθερµικό διάγραµµα, εξ άλλου της περιοχής προκύπτει ότι η ξηροθερµική περίοδος διαρκεί πέντε (5) µήνες [7]. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του κλίµατος της περιοχής είναι η µεγάλη κύµανση του ετήσιου ύψους των κατακρηµνισµάτων από χρόνο σε χρόνο, όπως φαίνεται στο Σχ. 2. Η µεγάλη αυτή κύµανση είναι χαρακτηριστικό των ξηροθερµικών κλιµάτων και αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας παράγοντα για την επιβίωση του δάσους και των δασικών δένδρων [7]. Οι χαµηλές θερµοκρασίες δεν αποτελούν σοβαρό πρόβληµα για την ανάπτυξη του δάσους και των δασικών δένδρων στην περιοχή, µολονότι η θερµοκρασία το χειµώνα πέφτει µερικούς βαθµούς κάτω από το µηδέν (-5) µερικές χρονιές, όπως τον περασµένο χειµώνα. Με δεδοµένο ότι το απαιτούµενο ετήσιο ύψος βροχής για την ανάπτυξη του δάσους σε ξηροθερµικές περιοχές και µέσης παραγωγικότητας σταθµούς είναι χιλιοστά [3, 17] και το γεγονός ότι το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή ανέρχεται σε 427 χιλιοστά, βγαίνει 3

4 αβίαστα το συµπέρασµα ότι ο περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης του δάσους και των δασικών δένδρων είναι το νερό (εδαφική υγρασία) και οι υψηλές θερµοκρασίες [8]. Από την ανάλυση όλων των παραπάνω παραγόντων, γίνεται φανερό ότι κλιµατεδαφικές και φυτοκοινωνικές συνθήκες της περιοχής συµπίπτουν και χαρακτηρίζουν άκρως δυσµενές κλιµατεδαφικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και ευδοκίµηση της δασικής βλάστησης [7, 8]. Γι αυτό η εκλογή των δασικών ειδών που χρησιµοποιήθηκαν για την αναδάσωση και την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής, ήταν άκρως εξονυχιστική και βασίστηκε σε αυστηρά οικολογικά κριτήρια [11]. Η οικολογική εκλογή των ενδεδειγµένων δασοπονικών ειδών αποτελεί το πρώτο βασικό βήµα κάθε αναδασωτικής προσπάθειας, όµως δεν θεωρούµε απαραίτητο ν αναπτύξουµε το όλο θέµα, γιατί στην περίπτωσή µας προέχει το θέµα των τεχνικών που εφαρµόσαµε, προκειµένου να πετύχουµε το σκοπό µας, που είναι η προστασία και αισθητική αναβάθµιση του τοπίου της περιοχής [10]. Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, επιλέξαµε κατ αρχήν τα παρακάτω είδη: Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, Robinia pseudoacacia, Cupressus arizonica, Olea europea, Ceratonia siliqua και Spartium junceus [7, 8, 11]. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά το ξενικό είδος Koelreuteria paniculata και τα γηγενή θαµνόµορφα Quercus coccifera και Pistacia lentiscus, προκειµένου να δηµιουργήσουµε υπόροφο στις ήδη ιδρυθείσες συστάδες της Χαλεπίου πεύκης. Τα παραπάνω επιλεγέντα είδη κατά κανόνα, είναι προσαρµοσµένα στις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας, χαρακτηρίζονται από πολύ βαθύ ριζικό σύστηµα και ορισµένα πλατύφυλλα από µεγάλη παραβλαστητική ικανότητα, έτσι σε περίπτωση πυρκαγιάς τα είδη αυτά επιταχύνουν την επανεγκατάσταση της βλάστησης. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε τα κωνοφόρα (πεύκη και κυπαρίσι) που διασπείρουν τους σπόρους τους µετά την πυρκαγιά κι έτσι εξασφαλίζεται η αναγέννηση των καµένων συστάδων. 3. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Η τοπογραφική διαµόρφωση σ ένα διαταραγµένο χώρο Μεταλλείου-Λατοµείου, µπορεί να χρησιµεύσει, για να αποµονωθεί και να ελεγχθεί η θέα και η όλη όχληση εξ αιτίας των εργασιών εξόρυξης στις γύρω περιοχές [11]. Έτσι από τις πρώτες ενέργειες που προβήκαµε από την αρχή της αποκατάστασης ήταν η δηµιουργία προπετάσµατος, µε τη βοήθεια σωρών και βλάστησης [11, 9]. Λόγω των µεγάλων κλίσεων, οι σωροί βαθµιδώθηκαν κατά τις χωροσταθµικές και επάνω στις βαθµίδες έγινε η φύτευση, οι βαθµίδες των σωρών συνετέλεσαν στη µείωση της διάβρωσης και την αύξηση της υγρασίας του εδάφους µε αποτέλεσµα το µεγάλο ποσοστό επιβίωσης των φυτευθέντων φυταρίων. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των γνώσεων και εµπειριών αποφασίστηκε από την Εταιρεία η απόθεση των µπάζων µέσα σε εκχώµατα, η διαµόρφωση ήπιων κλίσεων και επικάλυψη των επιφανειών αυτών µε το επιφανειακό χώµα νέων εκσκαφών. Η τεχνική αυτή µε την επιδίωξη τονισµού ορισµένων µορφών, που προϋπήρχαν ή άλλων υφιστάµενων γειτονικών µορφών και την εισαγωγή νέων δασικών δένδρων, δηµιούργησε µια µεγαλύτερη ποικιλία και ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή. 4

5 Με την πάροδο του χρόνου καθώς αντιµετωπίζαµε εξαιρετικά ξηροθερµικά καλοκαίρια, η Εταιρεία αποφάσισε την άρδευση των φυταρίων κατά τα πρώτα έτη εγκατάστασής τους. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία προχώρησε στη συστηµατική υδροµάστευση των νερών της επιφανειακής κοίτης η οποία διαρρέει τµήµα των εκµεταλλεύσεων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Εταιρείας, η εν λόγω υδροµάστευση συνεισφέρει σε ετήσια βάση ποσότητες νερού που υπερβαίνουν τα m 3. To υδατικό δυναµικό το οποίο συγκεντρώνεται στον πυθµένα της επιφανειακής εκµετάλλευσης, αντλείται µέσω εγκατεστηµένου συστήµατος αντλιοστασίων, µε στόχο να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες λειτουργίας της µεταλλευτικής δραστηριότητας, όσο και οι ανάγκες άρδευσης των φυτευόµενων επιφανειών, αλλά και οι ανάγκες διαβροχής του οδικού δικτύου, για αποφυγή δηµιουργίας σκόνης στους χώρους του εργοταξίου. Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναµικού, επιλέχθηκε σαν σύστηµα άρδευσης, η στάγδην άρδευσης των φυταρίων µόνο κατά τα πρώτα έτη εγκατάστασης της νεοφυτείας και την εν συνεχεία σταδιακή απεξάρτηση αυτής από την άρδευση. Στα µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικής αποκατάστασης η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση φυτωρίου και θερµοκηπίου, προκειµένου να παράγει επί τόπου τα απαιτούµενα σπορόφυτα και εν συνεχεία βωλόφυτα φυτάρια σε φυτοδοχεία µε το κατάλληλο µέγεθος, την κατάλληλη ηλικία και φυσικά τους απαραίτητους χειρισµούς, για την όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα των φυταρίων. Ο όλος σχεδιασµός της αποκατάστασης του συγκεκριµένου µεταλλείου είχε σαν αποτέλεσµα τα ιδιαίτερα υψηλά ποσά επιβίωσης των φυταρίων % και τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της νεοφυτείας κατά το στάδιο της εγκατάστασής της. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Από τη µέχρι σήµερα δραστηριότητα της Εταιρείας γύρω από τα περιβαλλοντικά θέµατα προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Οι µορφές που προέκυψαν από την εξόρυξη σε συνδυασµό µε τα εκτελεσθέντα έργα διαµόρφωσης για την αποκατάσταση του διαταραχθέντος τοπίου και την αναδάσωση των διαµορφωθέντων χώρων πέτυχαν µια σχετική αρµονία, µεγαλύτερη ποικιλία και βελτίωση της γενικότερης εµφάνισης της περιοχής. Συγκεκριµένα η διάταξη των σωρών των µπάζων γύρω από το µεταλλείο και η εγκατάσταση της κατάλληλης βλάστησης πάνω σ αυτούς, αποµόνωσε το µεταλλείο από τον κεντρικό δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας και τουριστικής σηµασίας, χωρίς η δραστηριότητα του µεταλλείου να προκαλεί σήµερα οποιαδήποτε όχληση στη γύρω περιοχή. Η οπτική αρµονία την οποία πιστεύουµε ότι πετύχαµε στην ευρύτερη περιοχή, οφείλεται στην ενότητα αφ ενός και την ποικιλία. Σ ό,τι αφορά την ενότητα, την πετύχαµε µε τη λογική επανάληψη και την επικράτηση των κυρίαρχων στοιχείων του τοπίου. Κατά την επανάληψη φροντίσαµε ώστε να µην επικρατήσει µονοτονία, µε τη χρησιµοποίηση 3-4 βασικών ειδών, προκειµένου να πετύχουµε µια λογική ποικιλία και µέσω αυτής την απαιτούµενη κάθε φορά αντίθεση [11, 16]. Στην άριστη διαµόρφωση του τοπίου και την επιτυχία της αρµονίας στην ευρύτερη περιοχή, συνετέλεσε αφ ενός η επιδίωξη ήπιων κλίσεων ανάλογων µε αυτές, που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή και αφ ετέρου η κάλυψη των αδρανών υλικών του µεταλλείου µε υλικό του τεταρτογενούς και του γόνιµου επιφανειακού εδάφους, που µε µεγάλη φροντίδα η Εταιρεία το 5

6 προστατεύει και το µεταφέρει σε µεγάλες αποστάσεις, γεγονός που συνεπάγεται µεγάλο κόστος γι αυτήν. Φωτ. 1, 2. Φωτο1 Φωτο2 Σηµαντικότατο ρόλο επίσης στην επιτυχία του όλου προγράµµατος έπαιξε η χρησιµοποίηση της άρδευσης των φυταρίων κατά το αρχικό στάδιο εγκατάστασής τους. Σε ό,τι αφορά την επιτυχή εγκατάσταση της βλάστησης και το ρυθµό αύξησής τους µπορούµε να πούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι εκπληκτικά, αν συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα αναδασωτικών προσπαθειών σε ανάλογα περιβάλλοντα στη χώρα µας, τόσο σε ποσοστά επιβίωσης, όσο και σε ρυθµούς ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί ν αποδοθούν κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών εδαφικής υγρασίας (άρδευση, βαθµίδωση των σωρών, διαµόρφωση ήπιων κλίσεων, κάλυψη των αδρανών υλικών µε χαλαρό και γόνιµο επιφανειακό έδαφος). Τέλος η διοίκηση της Εταιρείας δεν έµεινε ασυγκίνητη και στο θέµα της υποβοήθησης αύξησης της πανίδας µε την εισαγωγή ορισµένων ειδών της πτηνοπανίδας, τα οποία συνεχώς ενισχύονται εξ αιτίας της µείωσής τους από διάφορα αρπακτικά σαρκοφάγα (αλεπούδες, κουνάβια). Οι δύο δηµιουργηθείσες λίµνες από τη συγκέντρωση των νερών της βροχής, πρόκειται να µετατραπούν σε χώρους αναψυχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά την αποκατάσταση µεταλλευτικών χώρων. Το γεγονός αυτό δείχνει περίτρανα την ευαισθησία της Εταιρείας στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος [11] / Φωτ. 3. 6

7 Φωτο 3 Στην προσπάθειά µας να δηµιουργήσουµε νέα εδάφη χρήσιµα στη γεωργία [1, 11] δηµιουργήσαµε µετά τη διαµόρφωση των χώρων, δύο ελαιώνες για καθαρά πειραµατικούς σκοπούς. Τα αποτελέσµατα υπήρξαν ανέλπιστα, όπως θα δείτε σε σχετικές διαφάνειες [1, 11]. Η επιτυχία του όλου εγχειρήµατος οφείλεται στην αυστηρή οικολογική επιλογή των ειδών. Όλα τα επιλεγέντα είδη ανταποκρίθηκαν άριστα µέχρι στιγµής, εκτός από την Pinus maritima, που παρουσίασε κάποια προβλήµατα χλώρωσης, χρησιµοποιήθηκε όµως µόνο πειραµατικά και η Ceratonia siliqua, που υπέφερε από τις άκρως χαµηλές θερµοκρασίες του περασµένου χειµώνα. Και το είδος όµως αυτό χρησιµοποιήθηκε µε µεγάλες επιφυλάξεις και πειραµατικά, ακριβώς εξ αιτίας της ευαισθησίας του στις χαµηλές θερµοκρασίες. Σε ό,τι αφορά τις απόψεις των ερευνητών Kruckeberg [13], Walker [19] και Whittaker [20], φαίνεται ότι αυτές δεν ευσταθούν. Τα θαµνώδη αειθαλή πλατύφυλλα, τα οποία άρχισαν να χρησιµοποιούνται πειραµατικά τα τελευταία χρόνια, αποσκοπούν στη δηµιουργία µεικτών συστάδων µε υπόροφο, οι οποίες είναι περισσότερο ανθεκτικές στις ασθένειες, τους ανέµους και τις δασικές πυρκαγιές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. A.S.L.A. (1978). Creating Land for Tomorrow. Landscape Architecture Technical Information Series, Vol. 1. No 3, Washington D.C. 2. Athanasiades N. (1978). Forest Phytosociology. Arist. Univ. Thessaloniki. 3. Barnes B.V., D.R. Zak., S.R. Denton, S.H. Spurr (1998). Forest Ecology. 4 th Edition. John Wiley and Sons, Inc. New York. 774 pp. 4. Chadwick M.J. (1982). Long term problems of the restoration of derelict land. Proc. Perspectives in Landscape Ecology. Veldhoven the Netherlands,

8 5. Cole N.D. and R.L. Knight (1990). Impacts of recreation on biodiversity in wilderness. Proc. of the Symposium Wilderness Areas. Ed. A. Rasmussen. Logan Utah. 6. Emberger L. et Long (1979). Orientation Actuelle au Service de la C. Cr. V. de la cartographic Phytosociologique. Bulletin de Service de la Carte Phytogeology. Serie b. Vol. IV. 7. Epstein E. (1972). Mineral Nutrition of plants: Principles and Perspectives. John Wiley & Sons. New York. London. Toronto. 8. Hatzistathis Ath. (1979). An investigation on Reasons Responsible for Reforestations mortality in Halkidiki. Annales of School of Agriculture & Forestry. Vol Hatzistathis Ath. (1986). Ecological problems in reforestating mine-coals. Aristot. Univ. Thessaloniki. 10. Hatzistathis Ath., Th. Zagas (1989). Iron Deficiency Correction of Lime-induced chlorosis on Pinus radiata and Pinus maritima seedlings. In site improvement and Forest Production. 11. Hatzistathis Ath., Ι. Ispikoudis (1995). Protection of Nature and Landscape Architecture. Giahoudis-Giapoulis, Thessaloniki, Greece. 12. Hatzistathis Ath. et al. (1997). Impacts of surface mining and the planning process for their restoration. Proc. International Symposium of Engineering Geology. Eds. Marinos P. Gr. et al. Athens, Greece. 13. Kruckeberg A.R. (1969). Soil diversity and the distribution of plants, with examples from Western North America. Madrono Martin W. et al. (1953). Field correction of Calcium deficiency on Serentine Soil. Agronomy Journal. Vol Naveh Z. (1994). From biodiversity to ecodiversity: A Landscape-ecology approach to conservation and restoration. Restoration Ecology. Vol. 2, No Panagopoulos T. and Th. Hatzistathis (1995). Early growth of Pinus nigra and Robinia pseudoacacia stands: Contributions to soil genesis and landscape improvement on lignite spoils in Ptolemaida. Landscape and Urban Planning. Vol Paone I. et al (1981). Extent of disturbed lands and major reclamation problems in the U.S. Proc. of Symposium Reclamation of Drastically Disturbed Lands. Ed. M. Stelly, Wooster Ohio. 18. U.S.D.A. Forest Service ( ). National Forest Landscape Management. Vol. 1,2. Agric. Handbook. 19. Walker R.B. (1954). The ecology of serpentine soils. II. Factors affecting plant growth on Serpentine soils. Ecology. Vol Whittaker R.H. (1954). The ecology of serpentine soils. IV. The vegetational responses to serpentine soils. Ecology. Vol

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός υδραυλικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ISO 11274/1998.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕ ΩΝ ΓΚΟΛΦ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ. ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση

Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life-Nature 03 NAT/GR/000093 το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Συστήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12 η /3-7-2007 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ( Pinus brutia) ΣΕ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜ:145/200428 ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14

Περιεχόμενα. 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8. 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1. Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου-Μεθοδολογία καθορισμού ζωνών 3 2. Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας στην Αμπελουργία 8 3. Εγκατάσταση αμπελώνα - Κρίσιμες αποφάσεις.. 14 4. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην οικολογία των πόλεων της Ελλάδας: Χωρολογική, βιολογική και οικολογική ανάλυση της ξυλώδους χλωρίδας της Δράμας

Συμβολή στην οικολογία των πόλεων της Ελλάδας: Χωρολογική, βιολογική και οικολογική ανάλυση της ξυλώδους χλωρίδας της Δράμας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμβολή στην οικολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ, Μ. ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα