NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER, Απρίλιος 2014"

Transcript

1 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας αποτέλεσαν τα 480 κιλά: 34% οδηγήθηκαν σε ταφή, 24% σε καύση, 27% ανακυκλώθηκαν και 15% κομποστοποιήθηκαν σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Eurostat. Αν και οι παραπάνω αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, το ποσοστό των ανακυκλωνόμενων και κομποστοποιούμενων οικιακών απορριμμάτων αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των ετών 1995 και 2012, περνώντας από το 18% στο 42%. Ωστόσο, ο παραπάνω μέσος ευρωπαϊκός όρος καλύπτει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία. Τα καλύτερα αποτελέσματα για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων υπάρχουν στη Γερμανία (65%, από το οποίο 47% έχουν ανακυκλωθεί), στην Αυστρία (62%, από το οποίο 34% έχουν κομποστοποιηθεί), στο Βέλγιο (57% από το οποίο 36% έχουν ανακυκλωθεί). Ακολουθούν, η Ολλανδία (50%), το Λουξεμβούργο (47%), το ΗΒ (46%) και η Ιρλανδία (45%). Η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών με τις χειρότερες επιδόσεις καθόσον η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ανέρχονται στο ποσοστό 18% (16% ανακύκλωση και 2% κομποστοποίηση), ενώ για τελική διάθεση καταλήγει το 82%. 2. Διαχείριση των απορριμμάτων και διαφθορά στην Ευρώπη Τα συστήματα επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ευρώπη τα διαχειρίζεται ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ποιος κάνει τι, και πότε, και για πόσα χρήματα είναι ερωτήματα που τίθενται από πολλούς εκ των εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει, τον επόμενο Μάϊο, μια αξιολόγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στην οποία θα γίνεται αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας του συστήματος. Σε πολλά κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά αναθέτουν την επεξεργασία και διάθεση όσων καθίστανται απόβλητα, σε διάφορους οργανισμούς (Producer Responsibility Organization-PRO). Οι PRO χρηματοδοτούν με τη σειρά τους τους Δήμους για να συλλέγουν τα απόβλητα που παράγονται από τους καταναλωτές στα πλαίσια του συστήματος της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΔΕΠ). Στο εν λόγω σύστημα, το κόστος της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το κέρδος που προκύπτει από την πώληση των ανακυκλωμένων υλικών. Ωστόσο, σε χώρες όπου το σύστημα ΔΕΠ δυσλειτουργεί όπως στην Ελλάδα- οι πολίτες πληρώνουν επιπλέον χρήματα. Ένα πλήθος πολύπλοκων συμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των PRO και των δημόσιων αρχών λειτουργεί έτσι ώστε να αναπτύσσονται φαινόμενα διαφθοράς. Μια 1

2 πρόσφατη Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά υπογραμμίζει ότι ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από τους πλέον ευεπίφορους στη διαφθορά. «Σε μερικά κράτη μέλη, οι μηχανισμοί ελέγχου αποκάλυψαν περιπτώσεις στις οποίες δημόσιοι λειτουργοί συνήπταν συμβάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων με εταιρίες με τις οποίες είχαν άμεση ή έμμεση σχέση [...]. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές σχετίζονταν με παράνομη χρηματοδότηση κομμάτων ή με παράνομο προσωπικό πλουτισμό, τα δε χρήματα προέρχονταν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους». Η Έκθεση συνεχίζει: «Σε μερικά κράτη μέλη, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων σε δημοτικό επίπεδο δημιούργησαν δικό τους πολιτικό κόμμα ή διείσδυσαν σε δημοτικά συμβούλια με σκοπό να επηρεάσουν τις τοπικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές». Το έλλειμμα που παρατηρείται σε αρκετά κράτη μέλη σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυρίαρχη πρακτική παραμένει η ταφή και η καύση των απορριμμάτων, πράγμα που οδηγεί σε έκλυση τοξικών ρύπων και σε ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν κολοσσιαία ποσά για ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Το μέσο κόστος που πληρώνουν οι παραγωγοί για τη διαχείριση των αποβλήτων τους κυμαίνεται μεταξύ 14 και 200 Ευρώ τον τόνο για τους ίδιους τύπους αποβλήτων. Όπως τόνισε ο Olivier De Clercq, στέλεχος της DG Environment, η Επιτροπή εκτιμά ότι το επιπλέον κόστος συνδέεται με την αναποτελεσματικότητα του κάθε τοπικού συστήματος και υπογραμμίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει λιγότερο ακριβό για τους καταναλωτές και πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, η DG Environment εκτιμά ότι μπορούν να δημιουργηθούν στις χώρες της ΕΕ νέες θέσεις εργασίας αν αλλάξει το τωρινό μοντέλο. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι θα μπορούσαν να προκύψουν έσοδα δεκάδων δις ευρώ εάν υιοθετηθούν οι στρατηγικές της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων. ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νέα Πρόταση Κανονισμού Στην Πρόταση Κανονισμού (COM (2014)180) για την παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα, η Επιτροπή προσανατολίζεται στην ενίσχυση των απαιτήσεων και των ελέγχων σε μια προσπάθεια να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα των ευρωπαίων καταναλωτών. Στόχος της είναι να τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός την 1 η Ιουλίου Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «η παγκόσμια αγορά βιολογικών προϊόντων τετραπλασιάστηκε από το 1999, η δε έκταση που καταλαμβάνει η βιολογική καλλιέργεια στην ΕΕ διπλασιάστηκε. Κάθε χρόνο επιπλέον εκτάρια καταλαμβάνονται από βιολογικές καλλιέργειες. Ωστόσο, ούτε η εσωτερική προσφορά ούτε το νομοθετικό πλαίσιο ανταποκρίθηκαν σε αυτή την εξέλιξη». Οι νέες προβλέψεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στη διατήρηση του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης των ευρωπαίων 2

3 καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και, παράλληλα, είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν λίγο παραπάνω για να αποκτήσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Από τη διαβούλευση που διεξήχθη προέκυψε ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγουν οι καταναλωτές βιολογικά προϊόντα είναι η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος (83%), ακολουθούμενος από την επιθυμία τους να αποκλείσουν από τη διατροφή τους τα GMOs και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (81%). Περαιτέρω, το 74% επιθυμούν να ενισχυθεί η νόρμα bio και το 40% επιζητούν αυστηρότερους κανόνες. Οι καταναλωτές (49%) στις προτάσεις που διατύπωσαν περιλαμβάνουν, επίσης, το αίτημα να τρέφονται τα ζώα με 100% προϊόντα που παράγονται στη φάρμα τους ή στην περιοχή ανάπτυξής τους. Τα δύο τρίτα των καταναλωτών επιθυμούν, ομοίως, η παραγωγή προϊόντων bio να είναι σε αρμονία με την καλή κατάσταση των ζώων και να ενισχυθεί η προστασία των ζώων. Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τις δραστικές ουσίες. Συγκεκριμένα, το 73% και το 67% αντίστοιχα των καταναλωτών θεωρούν ότι η παραγωγή bio πρέπει να αποκλείσει τα ζιζανιοκτόνα και τα πρόσθετα. Ενώ το 71% των καταναλωτών εμπιστεύονται τα βιολογικά προϊόντα, το 58% θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι μέσα στην εσωτερική αγορά αλλά και στις εισαγωγές ακόμη και αν αυτό επιφέρει μια μικρή αύξηση της τιμής. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να διατηρηθούν οι εισαγωγές: το 72% πιστεύουν ότι αυτό θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών σε άλλες χώρες που θα είναι πιο βιώσιμη και που θα σέβεται το περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, στοχεύει στο να ενισχύσει τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η βιολογική γεωργία όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή αίρει τις εξαιρέσεις που ίσχυαν μέχρι τώρα (γεωργικά συστατικά, φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, ζωοτροφές) έτσι ώστε τα περισσότερα από τα γεωργικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων να προέρχονται από τη βιολογική γεωργία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ως άνω προβλέψεις θα ευνοήσουν την ανάπτυξη βιολογικών συστατικών και εναλλακτικών τεχνικών. Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι η κατάργηση των εξαιρέσεων θα βελτιώσει τους ελέγχους, προβλέπει δε ότι όλες οι διατάξεις οι σχετικές με τον έλεγχο θα ενοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο, αποσκοπώντας στην απλοποίηση και την αποσαφήνιση. Οι έλεγχοι δεν θα διεξάγονται πλέον συστηματικά κάθε χρόνο αλλά η συχνότητά τους θα είναι σε συνάρτηση με το επίπεδο του κινδύνου που παρουσιάζει κάθε επιχείρηση (χαμηλό ή υψηλό). Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα μπορούν να ενταχθούν σε σύστημα ομαδικής πιστοποίησης με σκοπό τη μείωση των δαπανών και την ενίσχυση των τοπικών δικτύων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να τεθεί τέρμα στις μικτές εκμεταλλεύσεις (συμβατική γεωργία/βιολογική) το δε σύνολο των βιολογικών εκμεταλλεύσεων (με εξαίρεση τις πολύ 3

4 μικρές εκμεταλλεύσεις) θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα που θα αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων τους. ΙΙΙ. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ) 1. Οι εξελίξεις στην ΕΕ Όπως είναι γνωστό, στο Συμβούλιο Υπουργών στις δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία είτε υπέρ είτε κατά της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού Κατόπιν αυτού, επίκειται, στο άμεσο μέλλον, η έγκρισή της από την Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπολογίας (comitology). Θα είναι η δεύτερη φορά που θα επιτραπεί η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ μετά το καλαμπόκι ΜΟΝ810 (ή η τρίτη, αν συνυπολογήσουμε και την έγκριση καλλιέργειας της πατάτας Amflora για την οποία όμως η εταιρία απέσυρε το ενδιαφέρον της για την Ευρώπη μετά την ακύρωση της έγκρισής από το Δικαστήριο 1 ). Με το γενικότερο πρόβλημα της έγκρισης των ΓΤΟ στην ΕΕ ασχολήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ( ) στα πλαίσια μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή εξέδωσε το 2010 Πρόταση Κανονισμού που θα τροποποιεί την οδηγία 2001/18 και θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ. Ωστόσο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της Επιτροπής αφήνουν ανέπαφη την ισχύουσα διαδικασία και μεθοδολογία της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλώς αναγνωρίζουν τους λόγους που μπορεί να επικαλείται το κράτος μέλος για να περιορίσει ή να απαγορεύσει την καλλιέργεια ΓΤΟ. Τέτοιοι λόγοι είναι μόνο όσοι σχετίζονται με κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Ακόμη χειρότερη από την Πρόταση της Επιτροπής είναι η πρόταση που κατέθεσε η ελληνική προεδρία. Η τελευταία όχι μόνο δεν παρέχει περισσότερα δικαιώματα στα κράτη μέλη, αλλά εξαρτά τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις από την καλή θέληση των εταιριών βιοτεχνολογίας (προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας μεταξύ του κράτους και της εταιρίας). Ένα σύστημα σαν αυτό που προτείνεται διαστρέφει τις πιθανές λύσεις και κατά συνέπεια δεν θα επιλύσει κανένα από τα προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί από το ισχύον πλαίσιο έγκρισης των ΓΤΟ. Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ) καθώς διαφοροποιείται σημαντικά από την πρόταση της Επιτροπής αλλά και από την πρόταση της ελληνικής προεδρίας. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής του τρόπου λήψης των αποφάσεων προτείνοντας αλλαγές: α) στη διαδικασία και στη μεθοδολογία της επιστημονικής αξιολόγησης (π.χ. δεν πρέπει να στηρίζεται η αξιολόγηση αποκλειστικά στη λεγόμενη ουσιαστική ισοδυναμία ή στη νεοπαγή συγκριτική αξιολόγηση ασφάλειας). β) Στη δυνατότητα των κρατών μελών να επικαλούνται όχι μόνο οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους συμπληρωματικούς προς εκείνους οι οποίοι εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης (καταργώντας έτσι τη «μονοκρατορία» της EFSA). 1 Υπόθεση Τ-240/10 Ουγγαρία κατά Επιτροπής, απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου

5 Η πρόταση που κατέθεσε η Γαλλία, στην ίδια σύνοδο, εμφορείται σε σημαντικό βαθμό από τις ιδέες που διατυπώθηκαν στο παραπάνω νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Προτείνει, λοιπόν, ένα διαφορετικό πλαίσιο αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και με την πρόταση της Ελληνικής προεδρίας. Ειδικότερα, η Πρόταση της Γαλλίας (με την επιφύλαξη της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου) κινείται σε δύο επίπεδα: α) θα συνεχίσει να υπάρχει περιβαλλοντική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την προσθήκη προβλέψεων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που θα είναι διαφορετικές από τις ισχύουσες. β) Το κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ή να απορρίπτει την αιτούμενη καλλιέργεια ΓΤΟ με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ). 2. Οι εξελίξεις στα κράτη μέλη Ενώ στο επίπεδο της ΕΕ φαίνεται να συνεχίζεται προς το παρόν τουλάχιστον- η γνωστή ερμαφρόδιτη τακτική με τελικό όμως νικητή, τις περισσότερες φορές μέχρι τώρα, τις εταιρίες βιοτεχνολογίας, στο επίπεδο των κρατών μελών τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Έτσι, παρά την έγκριση από την ΕΕ της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810, μερικά κράτη μέλη επιμένουν στην απαγόρευση εκδίδοντας εθνικές κανονιστικές διατάξεις. Αυτό, όπως είναι φυσικό, επιτείνει τα αδιέξοδα του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και θέτει επί τάπητος την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στη Γαλλία. Στις 15 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Γεωργίας με την οποία απαγορεύεται η καλλιέργεια 232 ποικιλιών ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810. Να σημειωθεί ότι από το 2008 η Γαλλία απαγορεύει την καλλιέργεια αυτή η οποία, άλλωστε, είναι και η μοναδική που έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Είναι η τρίτη φορά που απαγορεύεται η εν λόγω καλλιέργεια, διότι οι δύο προηγούμενες αποφάσεις ακυρώθηκαν από το γαλλικό ΣτΕ (Conseil d Etat). Κατά της τελευταίας υπουργικής απόφασης ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής από την ισχυρή ένωση παραγωγών καλαμποκιού ενώπιον του γαλλικού ΣτΕ, ελπίζοντας να προλάβουν να σπείρουν την τρέχουσα περίοδο, κάτι που δεν είχαν πετύχει τις δύο προηγούμενες φορές. Στο νομικό επίπεδο υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές. Η τελευταία υπουργική απόφαση στηρίζεται σε δύο νομικές βάσεις, ενώ οι προηγούμενες στηρίζονταν σε μία. Συγκεκριμένα, στηρίζεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού 1829/2013 (μέτρα έκτακτης ανάγκης) και στο άρθρο 18 της οδηγίας 2002/53 (οδηγία για τους σπόρους ποικιλιών). Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τη σχετική ρύθμιση. Το ερώτημα που τίθεται στην παρούσα φάση είναι: εν όψει της διεύρυνσης της νομικής βάσης της απόφασης ποια θα είναι η αντίδραση του γαλλικού ΣτΕ; Η μεγάλη πρόκληση είναι η οδηγία 2002/53. Να σημειωθεί σχετικά ότι στο παρελθόν η Πολωνία απαγόρευσε την καλλιέργεια 16 ποικιλών ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810, για λόγους που σχετίζονταν με τον πολύ υψηλή τάξη ωριμότητας των ποικιλιών σε συνδυασμό με τις 5

6 κλιματικές και αγροτικές συνθήκες της Πολωνίας. Η εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή από την Επιτροπή (Απόφαση αριθ. 2006/335) και τέθηκε σε ισχύ. Για την απόφαση της 15 ης Μαρτίου 2014 θα ισχύσουν τα ίδια; Τίποτε δεν είναι σίγουρο. Αναμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον την απόφαση του γαλλικού ΣτΕ τόσο για την αναστολή όσο και για την ακύρωση. Το παζλ των εξελίξεων συμπληρώνει η πρόταση νόμου σοσιαλιστών βουλευτών για την απαγόρευση της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εν λόγω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη βουλή στις 18 Φεβρουαρίου 2014, μία ημέρα μετά την καταψήφιση από τη Γερουσία μιας όμοιας, σχεδόν, πρότασης νόμου που είχε κατατεθεί από το κόμμα των Πρασίνων. Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου. Ομοίως, σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζεται μια κινητικότητα στο ζήτημα των ΓΤΟ. Στην Ελλάδα απαγορεύτηκε το 2013, με ΥΑ, η καλλιέργεια του καλαμποκιού ΜΟΝ810, αφού είχε προηγηθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας της πατάτας Amflora. Στην Πολωνία συμβαίνει το ίδιο, όπως επίσης σε περιφέρειες της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας. 3. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ Όπως είναι γνωστό, στις ΗΠΑ δεν υφίσταται ιδιαίτερο νομικό καθεστώς για τους ΓΤΟ. Η επιλογή να μην προβούν στη θέσπιση ιδιαίτερου κανονιστικού συστήματος στηρίζεται στην άποψη ότι οι ΓΤΟ (σπόροι, τροφές, φάρμακα, ζιζανιοκτόνα κλπ) πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα, ανεξάρτητα από τη μέθοδο παραγωγής τους (product-based regulation). Αντίθετα, στην ΕΕ έχει θεσπιστεί ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς διότι η αντίληψη που πρυτανεύει είναι ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η μέθοδος παραγωγής και όχι το προϊόν αυτό καθαυτό (process-based regulation) 2. Στις ΗΠΑ, την τελευταία δεκαετία υπήρξε μεγάλη κινητικότητα σχετικά με τους ΓΤΟ αρχικά σε δικαστικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν εντάσσονται σε ένα ευρύ ριπίδιο στη μια πλευρά του οποίου βρίσκονται οι «φιλοπεριβαλλοντικές» και στην άλλη πλευρά οι «αντιπεριβαλλοντικές» με μια ενδιάμεση ποικιλία. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν και είναι η άσκηση χιλιάδων αγωγών εκ μέρους της Monsanto κατά αγροτών οργανικών ή συμβατικών καλλιεργειών, με τις οποίες τους ζητούν αποζημίωση διότι βρέθηκαν στις καλλιέργειές τους ΓΤ φυτά. Ειδικότερα, η Monsanto ισχυρίζεται ότι οι αγρότες αυτοί χρησιμοποίησαν ΓΤ σπόρους χωρίς να πληρώσουν την εταιρία που κατέχει τη σχετική πατέντα. Οι αγρότες, από τη δική τους πλευρά, ισχυρίζονται ότι τα ΓΤ φυτά που εντοπίστηκαν είναι αποτέλεσμα της επιμόλυνσης λόγω της γειτνίασης των καλλιεργειών τους με ΓΤ καλλιέργειες. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων δικαίωσε την Monsanto, μια ομάδα αγροτών προσέφυγε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο με το αίτημα να καταδικασθεί η Monsanto σε 2 Για το ζήτημα αυτό όπως και γενικότερα για τη θεσμική και επιστημονική αντιμετώπιση των ΓΤΟ, βλ., Γιώργου Μπάλια, Η ρύθμιση των ΓΤΟ: Δίκαιο και Διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία, Αθήνα, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,

7 δήλωση βουλήσεως με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν θα ασκεί αγωγές αποζημίωσης κατά των αγροτών διότι, εκτός των άλλων, η πατέντα της είναι παράνομη. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της ομάδας των αγροτών ενώ την ίδια τύχη είχε και η έφεση που άσκησαν στο Ομοσπονδιακό Εφετείο. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά, τον Ιανουάριο του 2014 με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο οποίο προσέφυγαν, με την οποία το Δικαστήριο αρνήθηκε να συζητήσει την υπόθεση θεωρώντας ότι όλοι οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι προδήλως αβάσιμοι και διατηρήθηκε, έτσι, σε ισχύ η απόφαση του Εφετείου. Επειδή το παραπάνω πρόβλημα με τις αγωγές αποζημίωσης έλαβε μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο οικονομικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, ξεκίνησαν πολιτικές πρωτοβουλίες απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ σε τοπικό επίπεδο. Εμβληματικές περιπτώσεις είναι αυτές στην Κομητεία Trinity, στην Κομητεία Mendocino και στην Κομητεία Marin, όλες στην Καλιφόρνια. Να σημειωθεί ότι βρίσκονται σε νομοθετική εξέλιξη αρκετές άλλες απαγορεύσεις, σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορες άλλες πολιτείες. IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Νέες ρυθμίσεις στη Γαλλία Ο Υπουργός Οικολογίας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 26 Μαρτίου 2014 το νέο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο καθόσον επιχειρεί να διατυπώσει μια νέα σχέση κοινωνίας και φύσης. Υπάρχουν πολλές πτυχές του νομοσχεδίου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αξίζει όμως να τονιστούν εκείνες που αποτελούν σημαντικούς εννοιολογικούς και θεσμικούς νεωτερισμούς. Πρώτον, στο νομοσχέδιο διατυπώνεται μια «δυναμική» έννοια της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, διευρύνει την έννοια της βιοποικιλότητας στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα έμβια όντα, χερσαία και θαλάσσια, κάνοντας περαιτέρω αναφορά στη «γεωποικιλότητα» (γεωλογικοί σχηματισμοί) και στις «βιολογικές διαδικασίες». Η τελευταία έννοια συνιστά σημαντική τομή διότι αποτελεί αναγνώριση της πολυπλοκότητας της βιοποικιλότητας, υπερβαίνοντας έτσι την κυρίαρχη στατική αντίληψη περί βιοποικιλότητας. Δεύτερον, εισάγεται μια νέα νομική αρχή, την «αρχή της οικολογικής αλληλεγγύης». Το περιεχόμενό της συνίσταται στο ότι σε κάθε δημόσια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι αλληλοδράσεις των οικοσυστημάτων, των έμβιων όντων και των φυσικών ή αστικών χώρων. Η φράση «να λαμβάνονται υπόψιν» σημαίνει: α) την υποχρέωση για την ένταξη των παραπάνω δεδομένων στο φάκελο της αίτησης για έγκριση και β) την υποχρέωση της διοίκησης να περιλαμβάνει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και τις παραπάνω «αλληλοδράσεις». Τρίτον, θεσπίζεται η «Γαλλική Αρχή για τη Βιοποικιλότητα», μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με ευρείες αρμοδιότητες σχετικά με: α) τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, β) την ανάπτυξη των πόρων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών της βιοποικιλότητας και γ) τη διαχείριση των υδάτων. Για την υλοποίηση αυτών 7

8 των αρμοδιοτήτων, η εν λόγω Αρχή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών, θα χρηματοδοτεί σχέδια για την προστασία της βιοποικιλότητας και θα διαχειρίζεται τις προστατευόμενες περιοχές. Τέταρτον, τίθεται σε εφαρμογή το Πρωτόκολο της Nagoya για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που προέρχονται από τη χρήση τους. Το Πρωτόκολο αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες με τους οποίους θα τίθεται ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους «η πρότερη συναίνεση» (άρθρο 6 του Πρωτοκόλου). Η Γαλλία εκτιμά ότι, αφενός λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας που βρίσκεται στον εθνικό της χώρο και αφετέρου λόγω της αυξανόμενης «βιοπειρατίας» επιβάλλεται να θεσπιστούν τέτοιοι κανόνες. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για κανόνες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, όπως είναι η υποχρέωση αδειοδότησης (όταν πρόκειται για εμπορική χρήση) ή γνωστοποίησης (π.χ. για τις περιπτώσεις έρευνας). Παράλληλα, θεσπίζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. V. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Η έκθεση «Κλιματική Αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, Προσαρμογή, και Τρωτότητα» Στις 31 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε η έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο, «Κλιματική Αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, Προσαρμογή, και Τρωτότητα». Πρόκειται για μια Σύνοψη (44 σελίδες) και όχι το πλήρες κείμενο (2.000 σελίδες) το οποίο θα δημοσιευθεί προσεχώς. Αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν 7 χρόνια. Πρόκειται για την πέμπτη δημοσίευση μετά από εκείνες του 1990, του 1995, του 2001, και του «Η φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές αποσαφηνίζεται ολοένα και περισσότερο, αν και η εξέλιξη του κλίματος θα συνεχίσει να παράγει εκπλήξεις (...) Οι μελλοντικοί κίνδυνοι που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές εξαρτώνται σημαντικά από το εύρος των αλλαγών αυτών. Μια εντεινόμενη υπερθέρμανση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρών και γενικευμένων επιπτώσεων που θα είναι μη αναστρέψιμες». Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της έκθεσης που συντάχθηκε από επιστήμονες που προέρχονται από 195 κράτη κατά τη συνάντησή τους στη Γιοκοχάμα (Ιαπωνία). Αναφορικά με τα μέτρα προσαρμογής, η προσέγγιση που επιχειρείται στην έκθεση έχει να κάνει με τη μεθοδολογία και όχι με την πρόταση λύσεων. Περαιτέρω, δεν διατυπώνονται οριστικά συμπεράσματα αλλά περισσότερο μια δέσμη παρατηρήσεων για τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές επιπτώσεις, όπως επίσης παραδείγματα στρατηγικών προσαρμογής που ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Για πρώτη φορά η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη: ένα πρώτο γενικό μέρος και ένα δεύτερο το οποίο αναδεικνύει τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της πλανητικών διαστάσεων κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση, έχοντας αυτή τη συγκεκριμένη δομή προσπαθεί, επίσης, να καταδείξει τη συνέχεια τόσο ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον όσο και ανάμεσα στις φυσικές 8

9 τροποποιήσεις των οικοσυστημάτων και στις ανθρωπογενείς διαταράξεις. Ξεκινά, λοιπόν, με τις επιπτώσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί και συνεχίζει με προβολές στο μέλλον (μέχρι το τέλος του αιώνα) σε συνάρτηση με τις πιθανές κλιματικές μεταβολές. Η παρούσα έκθεση κατά βάση επιβεβαιώνει γεγονότα και συμπεράσματα των επιστημόνων τα οποία ήταν ήδη γνωστά σε μεγάλο βαθμό. Αξίζει, όμως, να υπογραμμιστεί ότι υπάρχει για πρώτη φορά ειδική και συγκεκριμένη αναφορά στις μεταβολές της γεωργικής παραγωγής. Η επίπτωση η οποία τονίζεται ιδιαίτερα αφορά στο σιτάρι καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει πτώση της παραγωγής του κατά 2% περίπου ανά δεκαετία. Και για το ρύζι, επίσης, τονίζεται ότι σύμφωνα με μελέτες αναμένεται πτώση της παραγωγής μέχρι και 3,5%, πτώση η οποία σε μερικές περιοχές μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Τέλος, σχετικά με την προσαρμογή υπογραμμίζεται ότι οι ικανότητες των οικοσυστημάτων και των ειδών που τα συνθέτουν ποικίλουν ανάλογα με τους βιολογικούς παράγοντες (π.χ. τη ικανότητα μετακινήσεων), την πίεση που ασκήθηκε (ιδιαίτερα η καταστροφή οικοτόπων και ο ανταγωνισμός με ξενικά είδη) και τον γενετικό πλούτο των πληθυσμών. Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις, η εν λόγω έκθεση δεν έχει πολλά συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα αναμένουμε στην πλήρη έκθεση. VI. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (ΔΕΕ) 1. Πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Υπόθεση C-206/13 Cruciano Siragusa v Regione Sicilia, 6 Μαρτίου 2014 Η υπόθεση αφορά σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα ενός ιταλικού νομοθετικού διατάγματος με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔ) και με την αρχή της αναλογικότητας ως γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ. Το νομοθετικό διάταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε, χωρίς άδεια, τροποποίηση ή κατεδάφιση ακινήτου που θίγουν τις προστατευόμενες αξίες του τοπίου. Σε περίπτωση παράβασης, η τοπική δημόσια αρχή μπορεί να διατάξει την αποκατάσταση του ακινήτου στην πρότερη κατάσταση, ανεξαρτήτως του κατά πόσον έλαβε χώρα μια ειδική αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό κρίση δραστηριότητας με τις προστατευόμενες αξίες του τοπίου. Το αιτούν εθνικό δικαστήριο, αφού έκανε αναφορά σε σειρά κανόνων του δικαίου της ΕΕ που ανήκουν στην περιβαλλοντική αρμοδιότητά της, εκτίμησε ότι εφαρμόζεται, εν προκειμένω, το δίκαιο της ΕΕ διότι η προστασία του τοπίου δεν αποτελεί έννοια ξεχωριστή από την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ΔΕΕ διαφώνησε με την εκτίμηση αυτή, τονίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΧΘΔ, η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη μόνο όταν ενεργούν «εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης». Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η έννοια «της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης» επιβάλλει την ύπαρξη συνδέσμου ορισμένου βαθμού, που να υπερβαίνει την εγγύτητα των σχετικών 9

10 τομέων ή τις έμμεσες επιπτώσεις του ενός τομέα στον άλλο. Το Δικαστήριο περιέλαβε κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την εξέταση, όπως η φύση της εθνικής ρύθμισης και κατά πόσο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του δικαίου της Ένωσης, έστω και αν η ρύθμιση επηρεάζει εμμέσως το δίκαιο αυτό, καθώς και αν υφίσταται ειδική ρύθμιση του δικαίου της Ένωσης στον τομέα αυτό ή δυνάμενη να τον επηρεάσει. Το Δικαστήριο κατέληξε στην εκτίμηση ότι οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος, έστω και αν το τοπίο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2011/92 και είναι μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψιν ως μέρος της περιβαλλοντικής πληροφόρησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus, τον Κανονισμό 1367/2006 και την οδηγία 2003/4. Εφόσον το εθνικό δικαστήριο δεν απέδειξε την ύπαρξη επαρκούς συνδέσμου μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της ΕΕ, το ΔΕΕ έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί των προδικαστικών ερωτημάτων (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εκείνο σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας ως γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης). 2. Προϋποθέσεις για τον αποχαρακτηρισμό, από ένα κράτος, ενός τόπου ενταγμένου στο δίκτυο Natura 2000 σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος Υπόθεση C-301/12 Cascina tre Pini v. Ministero dell Ambiente et al., 3 Απριλίου 2014 Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης η εταιρία Cascina tre Pini, έχει την κυριότητα μιας εκτάσεως που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura Ζήτησε από την ιταλική δικαιοσύνη να αποχαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος προστατευόμενος τόπος λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης την οποία υπέστη ο εν λόγω τόπος εξ αιτίας της λειτουργίας ενός παρακείμενου αεροδρομίου. Το ιταλικό ΣτΕ (Consiglio di Stato) που επελήφθη της υποθέσεως σε τελικό βαθμό, απέστειλε προς το ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα με το οποίο ερωτά, μεταξύ των άλλων, εάν η οδηγία για τους οικοτόπους (οδ. 92/43) επιτρέπει σε ένα κράτος να αποχαρακτηρίσει ένα προστατευόμενο τόπο του δικτύου Natura 2000 και αν μπορεί ένας ιδιοκτήτης να ζητήσει την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατ αρχάς, για να αποχαρακτηριστεί ένας τόπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 δεν αρκεί απλώς να έχει υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλά απαιτείται, επιπλέον, η παραπάνω υποβάθμιση να καθιστά ακατάλληλο τον τόπο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Ωστόσο, δεν αρκεί ούτε η πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης για να υποχρεωθεί ένα κράτος να αποχαρακτηρίσει ένα προστατευόμενο τόπο. Ειδικότερα, το Δικαστήριο, κάνοντας αναφορά στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43 το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη να προστατεύουν τους τόπους που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο Natura 2000, επισημαίνει ότι η παράβαση, εκ μέρους του κράτους μέλους, αυτής της υποχρέωσης δεν δικαιολογεί τον αποχαρακτηρισμό αυτού του τόπου. Αντιθέτως, οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας αυτού του τόπου. 10

11 Το λεπτό σημείο της απόφασης αφορά στην εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 6 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας (δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στον τόπο) και παράγραφος 4 (έγκριση του έργου παρά την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στον τόπο υπό τον όρο α) της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, β) της ύπαρξης επιτακτικών λόγων σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και γ) της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων). Στην περίπτωση, λοιπόν, που τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία (ιδίως η παράγραφος 4) η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που θα επέλθει δεν παραβιάζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43. Το Δικαστήριο, περαιτέρω, έκρινε ότι το κράτος μέλος υποχρεούται να αποχαρακτηρίσει ένα τόπο που είναι ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 «μόνο αν, παρά την τήρηση των διατάξεων αυτών, ο τόπος αυτός κατά τρόπο μη αναστρέψιμο πλέον δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός του ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας να μην είναι πλέον δικαιολογημένος» 3. Παρά τις αυστηρές σωρευτικές προϋποθέσεις που τίθενται για τον αποχαρακτηρισμό, ένα σημαντικό πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο. Συγκεκριμένα, η έγκριση ενός έργου που έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43 θα οδηγεί σε μελλοντικό αποχαρακτηρισμό του εν λόγω τόπου καθόσον ως αρνητικές επιπτώσεις λογίζονται εκείνες που παραβλάπτουν την ακεραιότητα ενός τόπου. Αυτό συμβαίνει όταν δεν διατηρούνται τα συστατικά χαρακτηριστικά του τόπου «που έχουν σχέση με την παρουσία ενός τύπου φυσικού οικοτόπου, του οποίου ο σκοπός διατήρησης αποτέλεσε το λόγο καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας 92/43» 4. Με άλλες λέξεις, η προσβολή της ακεραιότητας του τόπου, η οποία είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43, αποτελεί αναίρεση του «λόγου καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας 92/43». Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος τόπος «δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός του ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας να μην είναι πλέον δικαιολογημένος». Επομένως, όλες οι εγκρίσεις έργων, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, θα οδηγούν σε υποχρεωτικό μελλοντικό αποχαρακτηρισμό των τόπων στους οποίους εκτελούνται τα έργα αυτά. Αν δε ληφθούν υπόψιν εν συνόλω οι χορηγούμενες εγκρίσεις, τότε έχουμε τη βέβαιη προοπτική της συρρίκνωσης του αρχικά συσταθέντος δικτύου Natura 2000, πράγμα ασύμβατο με τους σκοπούς της οδηγίας. Θα μπορούσε να αντιταχθεί ο ισχυρισμός ότι η έγκριση ενός έργου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη αντισταθμιστικών μέτρων και, κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει συρρίκνωση του δικτύου Natura Ωστόσο, θα μπορούσε να προβληθεί αντίλογος στον παραπάνω ισχυρισμό, ο οποίος έχει να κάνει με την εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/42. Όπως είναι γνωστό, η ως άνω εφαρμογή παραλλάσει μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, υπάρχουν κράτη μέλη που εφαρμόζουν ορθά το ως άνω άρθρο (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία) και άλλα που 3 Υπόθεση C-301/12 Cascina, απόφαση της 3 ης Απριλίου 2014, σκ Υπόθεση C-258/11 Sweetman, απόφαση της 11 ης Απριλίου 2013, σκ

12 δεν το εφαρμόζουν σωστά (π.χ. Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Μάλτα). Επομένως ο αντίλογος συνδέεται με την ορθή ή εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4. Ορθή εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 αποτελεί το γεγονός ότι η διοίκηση τηρεί τη διαδικασία που ορίζει το ως άνω άρθρο, η οποία είναι διακριτή από τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 2011/92 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη των αντισταθμιστικών μέτρων στα πλαίσια του άρθρου 6 παράγραφος 4, το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει την Επιτροπή. Ωστόσο, ελάχιστες ήταν μέχρι τώρα οι ενημερώσεις της Επιτροπής, πράγμα που δείχνει ότι δεν λειτούργησε στην πράξη η ρύθμιση για την υποχρεωτική λήψη των αντισταθμιστικών μέτρων. Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 αποτελεί το γεγονός ότι η διοίκηση δεν τηρεί τη διαδικασία που ορίζει το ως άνω άρθρο και την ταυτίζει με τη διαδικασία της οδηγίας 2011/92. Η τελευταία δεν προβλέπει τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, όπως προβλέπει η οδηγία 92/43 δηλαδή ως ένα ξεχωριστό στάδιο της αρθρωμένης διαδικασίας του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, ούτε ενημέρωση της Επιτροπής. Συνεπώς, στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται εσφαλμένα το ως άνω άρθρο 6 της οδηγίας 92/43 δεν λαμβάνονται καθόλου αντισταθμιστικά μέτρα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι προστατευόμενοι τόποι και να δίνεται έτσι η νομική δυνατότητα του αποχαρακτηρισμού τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εν λόγω απόφαση αντί να επιλύσει το ζήτημα το περιπλέκει περισσότερο με τον κίνδυνο, μάλιστα, να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τους οικοτόπους. Γιώργος Μπάλιας 12

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2003. Γενική ιεύθυνση Πληρоφόρησης και ηβσίων Σ έσεων. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-GR-C - ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0783/2007, του Γ.Τ., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά µε την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (50/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κλεονίκη Πουϊκλή Δικηγόρος Course Director in Environmental Law / ERA-Academy of European Law

Δρ. Κλεονίκη Πουϊκλή Δικηγόρος Course Director in Environmental Law / ERA-Academy of European Law Δρ. Κλεονίκη Πουϊκλή Δικηγόρος Curse Directr in Envirnmental Law / ERA-Academy f Eurpean Law ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ II. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ Aristtle University

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.10.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Τσεχικής ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 Το Κοινοτικό Δίκαιο Το σύνολο των κανόνων δικαίου που παράγονται από την Ε.Ε. αποτελούν το κοινοτικό δίκαιο. Με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: της: 8 Ιουνίου 2010 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: ST 10817/10 RESTREINT UE Public FREMP 27

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα