NEWSLETTER, Απρίλιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER, Απρίλιος 2014"

Transcript

1 NEWSLETTER, Απρίλιος 2014 Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση σε ανοδική πορεία στην Ευρώπη Το 2012, στην ΕΕ των 28, από τα 492 κιλά που παρήχθησαν από κάθε κάτοικο, αντικείμενο επεξεργασίας αποτέλεσαν τα 480 κιλά: 34% οδηγήθηκαν σε ταφή, 24% σε καύση, 27% ανακυκλώθηκαν και 15% κομποστοποιήθηκαν σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Eurostat. Αν και οι παραπάνω αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, το ποσοστό των ανακυκλωνόμενων και κομποστοποιούμενων οικιακών απορριμμάτων αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των ετών 1995 και 2012, περνώντας από το 18% στο 42%. Ωστόσο, ο παραπάνω μέσος ευρωπαϊκός όρος καλύπτει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία. Τα καλύτερα αποτελέσματα για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων υπάρχουν στη Γερμανία (65%, από το οποίο 47% έχουν ανακυκλωθεί), στην Αυστρία (62%, από το οποίο 34% έχουν κομποστοποιηθεί), στο Βέλγιο (57% από το οποίο 36% έχουν ανακυκλωθεί). Ακολουθούν, η Ολλανδία (50%), το Λουξεμβούργο (47%), το ΗΒ (46%) και η Ιρλανδία (45%). Η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών με τις χειρότερες επιδόσεις καθόσον η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ανέρχονται στο ποσοστό 18% (16% ανακύκλωση και 2% κομποστοποίηση), ενώ για τελική διάθεση καταλήγει το 82%. 2. Διαχείριση των απορριμμάτων και διαφθορά στην Ευρώπη Τα συστήματα επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ευρώπη τα διαχειρίζεται ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ποιος κάνει τι, και πότε, και για πόσα χρήματα είναι ερωτήματα που τίθενται από πολλούς εκ των εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει, τον επόμενο Μάϊο, μια αξιολόγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στην οποία θα γίνεται αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας του συστήματος. Σε πολλά κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά αναθέτουν την επεξεργασία και διάθεση όσων καθίστανται απόβλητα, σε διάφορους οργανισμούς (Producer Responsibility Organization-PRO). Οι PRO χρηματοδοτούν με τη σειρά τους τους Δήμους για να συλλέγουν τα απόβλητα που παράγονται από τους καταναλωτές στα πλαίσια του συστήματος της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΔΕΠ). Στο εν λόγω σύστημα, το κόστος της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το κέρδος που προκύπτει από την πώληση των ανακυκλωμένων υλικών. Ωστόσο, σε χώρες όπου το σύστημα ΔΕΠ δυσλειτουργεί όπως στην Ελλάδα- οι πολίτες πληρώνουν επιπλέον χρήματα. Ένα πλήθος πολύπλοκων συμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των PRO και των δημόσιων αρχών λειτουργεί έτσι ώστε να αναπτύσσονται φαινόμενα διαφθοράς. Μια 1

2 πρόσφατη Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά υπογραμμίζει ότι ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από τους πλέον ευεπίφορους στη διαφθορά. «Σε μερικά κράτη μέλη, οι μηχανισμοί ελέγχου αποκάλυψαν περιπτώσεις στις οποίες δημόσιοι λειτουργοί συνήπταν συμβάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων με εταιρίες με τις οποίες είχαν άμεση ή έμμεση σχέση [...]. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές σχετίζονταν με παράνομη χρηματοδότηση κομμάτων ή με παράνομο προσωπικό πλουτισμό, τα δε χρήματα προέρχονταν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους». Η Έκθεση συνεχίζει: «Σε μερικά κράτη μέλη, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων σε δημοτικό επίπεδο δημιούργησαν δικό τους πολιτικό κόμμα ή διείσδυσαν σε δημοτικά συμβούλια με σκοπό να επηρεάσουν τις τοπικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές». Το έλλειμμα που παρατηρείται σε αρκετά κράτη μέλη σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυρίαρχη πρακτική παραμένει η ταφή και η καύση των απορριμμάτων, πράγμα που οδηγεί σε έκλυση τοξικών ρύπων και σε ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν κολοσσιαία ποσά για ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Το μέσο κόστος που πληρώνουν οι παραγωγοί για τη διαχείριση των αποβλήτων τους κυμαίνεται μεταξύ 14 και 200 Ευρώ τον τόνο για τους ίδιους τύπους αποβλήτων. Όπως τόνισε ο Olivier De Clercq, στέλεχος της DG Environment, η Επιτροπή εκτιμά ότι το επιπλέον κόστος συνδέεται με την αναποτελεσματικότητα του κάθε τοπικού συστήματος και υπογραμμίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει λιγότερο ακριβό για τους καταναλωτές και πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, η DG Environment εκτιμά ότι μπορούν να δημιουργηθούν στις χώρες της ΕΕ νέες θέσεις εργασίας αν αλλάξει το τωρινό μοντέλο. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι θα μπορούσαν να προκύψουν έσοδα δεκάδων δις ευρώ εάν υιοθετηθούν οι στρατηγικές της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων. ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νέα Πρόταση Κανονισμού Στην Πρόταση Κανονισμού (COM (2014)180) για την παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα, η Επιτροπή προσανατολίζεται στην ενίσχυση των απαιτήσεων και των ελέγχων σε μια προσπάθεια να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα των ευρωπαίων καταναλωτών. Στόχος της είναι να τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός την 1 η Ιουλίου Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «η παγκόσμια αγορά βιολογικών προϊόντων τετραπλασιάστηκε από το 1999, η δε έκταση που καταλαμβάνει η βιολογική καλλιέργεια στην ΕΕ διπλασιάστηκε. Κάθε χρόνο επιπλέον εκτάρια καταλαμβάνονται από βιολογικές καλλιέργειες. Ωστόσο, ούτε η εσωτερική προσφορά ούτε το νομοθετικό πλαίσιο ανταποκρίθηκαν σε αυτή την εξέλιξη». Οι νέες προβλέψεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στη διατήρηση του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης των ευρωπαίων 2

3 καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και, παράλληλα, είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν λίγο παραπάνω για να αποκτήσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Από τη διαβούλευση που διεξήχθη προέκυψε ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέγουν οι καταναλωτές βιολογικά προϊόντα είναι η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος (83%), ακολουθούμενος από την επιθυμία τους να αποκλείσουν από τη διατροφή τους τα GMOs και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (81%). Περαιτέρω, το 74% επιθυμούν να ενισχυθεί η νόρμα bio και το 40% επιζητούν αυστηρότερους κανόνες. Οι καταναλωτές (49%) στις προτάσεις που διατύπωσαν περιλαμβάνουν, επίσης, το αίτημα να τρέφονται τα ζώα με 100% προϊόντα που παράγονται στη φάρμα τους ή στην περιοχή ανάπτυξής τους. Τα δύο τρίτα των καταναλωτών επιθυμούν, ομοίως, η παραγωγή προϊόντων bio να είναι σε αρμονία με την καλή κατάσταση των ζώων και να ενισχυθεί η προστασία των ζώων. Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τις δραστικές ουσίες. Συγκεκριμένα, το 73% και το 67% αντίστοιχα των καταναλωτών θεωρούν ότι η παραγωγή bio πρέπει να αποκλείσει τα ζιζανιοκτόνα και τα πρόσθετα. Ενώ το 71% των καταναλωτών εμπιστεύονται τα βιολογικά προϊόντα, το 58% θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι μέσα στην εσωτερική αγορά αλλά και στις εισαγωγές ακόμη και αν αυτό επιφέρει μια μικρή αύξηση της τιμής. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να διατηρηθούν οι εισαγωγές: το 72% πιστεύουν ότι αυτό θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών σε άλλες χώρες που θα είναι πιο βιώσιμη και που θα σέβεται το περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, στοχεύει στο να ενισχύσει τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η βιολογική γεωργία όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή αίρει τις εξαιρέσεις που ίσχυαν μέχρι τώρα (γεωργικά συστατικά, φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, ζωοτροφές) έτσι ώστε τα περισσότερα από τα γεωργικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων να προέρχονται από τη βιολογική γεωργία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ως άνω προβλέψεις θα ευνοήσουν την ανάπτυξη βιολογικών συστατικών και εναλλακτικών τεχνικών. Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι η κατάργηση των εξαιρέσεων θα βελτιώσει τους ελέγχους, προβλέπει δε ότι όλες οι διατάξεις οι σχετικές με τον έλεγχο θα ενοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο, αποσκοπώντας στην απλοποίηση και την αποσαφήνιση. Οι έλεγχοι δεν θα διεξάγονται πλέον συστηματικά κάθε χρόνο αλλά η συχνότητά τους θα είναι σε συνάρτηση με το επίπεδο του κινδύνου που παρουσιάζει κάθε επιχείρηση (χαμηλό ή υψηλό). Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα μπορούν να ενταχθούν σε σύστημα ομαδικής πιστοποίησης με σκοπό τη μείωση των δαπανών και την ενίσχυση των τοπικών δικτύων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να τεθεί τέρμα στις μικτές εκμεταλλεύσεις (συμβατική γεωργία/βιολογική) το δε σύνολο των βιολογικών εκμεταλλεύσεων (με εξαίρεση τις πολύ 3

4 μικρές εκμεταλλεύσεις) θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα που θα αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων τους. ΙΙΙ. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ) 1. Οι εξελίξεις στην ΕΕ Όπως είναι γνωστό, στο Συμβούλιο Υπουργών στις δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία είτε υπέρ είτε κατά της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού Κατόπιν αυτού, επίκειται, στο άμεσο μέλλον, η έγκρισή της από την Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπολογίας (comitology). Θα είναι η δεύτερη φορά που θα επιτραπεί η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ μετά το καλαμπόκι ΜΟΝ810 (ή η τρίτη, αν συνυπολογήσουμε και την έγκριση καλλιέργειας της πατάτας Amflora για την οποία όμως η εταιρία απέσυρε το ενδιαφέρον της για την Ευρώπη μετά την ακύρωση της έγκρισής από το Δικαστήριο 1 ). Με το γενικότερο πρόβλημα της έγκρισης των ΓΤΟ στην ΕΕ ασχολήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ( ) στα πλαίσια μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή εξέδωσε το 2010 Πρόταση Κανονισμού που θα τροποποιεί την οδηγία 2001/18 και θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ. Ωστόσο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της Επιτροπής αφήνουν ανέπαφη την ισχύουσα διαδικασία και μεθοδολογία της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλώς αναγνωρίζουν τους λόγους που μπορεί να επικαλείται το κράτος μέλος για να περιορίσει ή να απαγορεύσει την καλλιέργεια ΓΤΟ. Τέτοιοι λόγοι είναι μόνο όσοι σχετίζονται με κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Ακόμη χειρότερη από την Πρόταση της Επιτροπής είναι η πρόταση που κατέθεσε η ελληνική προεδρία. Η τελευταία όχι μόνο δεν παρέχει περισσότερα δικαιώματα στα κράτη μέλη, αλλά εξαρτά τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις από την καλή θέληση των εταιριών βιοτεχνολογίας (προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας μεταξύ του κράτους και της εταιρίας). Ένα σύστημα σαν αυτό που προτείνεται διαστρέφει τις πιθανές λύσεις και κατά συνέπεια δεν θα επιλύσει κανένα από τα προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί από το ισχύον πλαίσιο έγκρισης των ΓΤΟ. Σε διαφορετική κατεύθυνση κινείται το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ) καθώς διαφοροποιείται σημαντικά από την πρόταση της Επιτροπής αλλά και από την πρόταση της ελληνικής προεδρίας. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής του τρόπου λήψης των αποφάσεων προτείνοντας αλλαγές: α) στη διαδικασία και στη μεθοδολογία της επιστημονικής αξιολόγησης (π.χ. δεν πρέπει να στηρίζεται η αξιολόγηση αποκλειστικά στη λεγόμενη ουσιαστική ισοδυναμία ή στη νεοπαγή συγκριτική αξιολόγηση ασφάλειας). β) Στη δυνατότητα των κρατών μελών να επικαλούνται όχι μόνο οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους συμπληρωματικούς προς εκείνους οι οποίοι εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης (καταργώντας έτσι τη «μονοκρατορία» της EFSA). 1 Υπόθεση Τ-240/10 Ουγγαρία κατά Επιτροπής, απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου

5 Η πρόταση που κατέθεσε η Γαλλία, στην ίδια σύνοδο, εμφορείται σε σημαντικό βαθμό από τις ιδέες που διατυπώθηκαν στο παραπάνω νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Προτείνει, λοιπόν, ένα διαφορετικό πλαίσιο αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και με την πρόταση της Ελληνικής προεδρίας. Ειδικότερα, η Πρόταση της Γαλλίας (με την επιφύλαξη της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου) κινείται σε δύο επίπεδα: α) θα συνεχίσει να υπάρχει περιβαλλοντική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την προσθήκη προβλέψεων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που θα είναι διαφορετικές από τις ισχύουσες. β) Το κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ή να απορρίπτει την αιτούμενη καλλιέργεια ΓΤΟ με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ). 2. Οι εξελίξεις στα κράτη μέλη Ενώ στο επίπεδο της ΕΕ φαίνεται να συνεχίζεται προς το παρόν τουλάχιστον- η γνωστή ερμαφρόδιτη τακτική με τελικό όμως νικητή, τις περισσότερες φορές μέχρι τώρα, τις εταιρίες βιοτεχνολογίας, στο επίπεδο των κρατών μελών τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Έτσι, παρά την έγκριση από την ΕΕ της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810, μερικά κράτη μέλη επιμένουν στην απαγόρευση εκδίδοντας εθνικές κανονιστικές διατάξεις. Αυτό, όπως είναι φυσικό, επιτείνει τα αδιέξοδα του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και θέτει επί τάπητος την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στη Γαλλία. Στις 15 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Γεωργίας με την οποία απαγορεύεται η καλλιέργεια 232 ποικιλιών ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810. Να σημειωθεί ότι από το 2008 η Γαλλία απαγορεύει την καλλιέργεια αυτή η οποία, άλλωστε, είναι και η μοναδική που έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Είναι η τρίτη φορά που απαγορεύεται η εν λόγω καλλιέργεια, διότι οι δύο προηγούμενες αποφάσεις ακυρώθηκαν από το γαλλικό ΣτΕ (Conseil d Etat). Κατά της τελευταίας υπουργικής απόφασης ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής από την ισχυρή ένωση παραγωγών καλαμποκιού ενώπιον του γαλλικού ΣτΕ, ελπίζοντας να προλάβουν να σπείρουν την τρέχουσα περίοδο, κάτι που δεν είχαν πετύχει τις δύο προηγούμενες φορές. Στο νομικό επίπεδο υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές. Η τελευταία υπουργική απόφαση στηρίζεται σε δύο νομικές βάσεις, ενώ οι προηγούμενες στηρίζονταν σε μία. Συγκεκριμένα, στηρίζεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού 1829/2013 (μέτρα έκτακτης ανάγκης) και στο άρθρο 18 της οδηγίας 2002/53 (οδηγία για τους σπόρους ποικιλιών). Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τη σχετική ρύθμιση. Το ερώτημα που τίθεται στην παρούσα φάση είναι: εν όψει της διεύρυνσης της νομικής βάσης της απόφασης ποια θα είναι η αντίδραση του γαλλικού ΣτΕ; Η μεγάλη πρόκληση είναι η οδηγία 2002/53. Να σημειωθεί σχετικά ότι στο παρελθόν η Πολωνία απαγόρευσε την καλλιέργεια 16 ποικιλών ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810, για λόγους που σχετίζονταν με τον πολύ υψηλή τάξη ωριμότητας των ποικιλιών σε συνδυασμό με τις 5

6 κλιματικές και αγροτικές συνθήκες της Πολωνίας. Η εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή από την Επιτροπή (Απόφαση αριθ. 2006/335) και τέθηκε σε ισχύ. Για την απόφαση της 15 ης Μαρτίου 2014 θα ισχύσουν τα ίδια; Τίποτε δεν είναι σίγουρο. Αναμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον την απόφαση του γαλλικού ΣτΕ τόσο για την αναστολή όσο και για την ακύρωση. Το παζλ των εξελίξεων συμπληρώνει η πρόταση νόμου σοσιαλιστών βουλευτών για την απαγόρευση της καλλιέργειας του ΓΤ καλαμποκιού ΜΟΝ810. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εν λόγω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη βουλή στις 18 Φεβρουαρίου 2014, μία ημέρα μετά την καταψήφιση από τη Γερουσία μιας όμοιας, σχεδόν, πρότασης νόμου που είχε κατατεθεί από το κόμμα των Πρασίνων. Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου. Ομοίως, σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζεται μια κινητικότητα στο ζήτημα των ΓΤΟ. Στην Ελλάδα απαγορεύτηκε το 2013, με ΥΑ, η καλλιέργεια του καλαμποκιού ΜΟΝ810, αφού είχε προηγηθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας της πατάτας Amflora. Στην Πολωνία συμβαίνει το ίδιο, όπως επίσης σε περιφέρειες της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας. 3. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ Όπως είναι γνωστό, στις ΗΠΑ δεν υφίσταται ιδιαίτερο νομικό καθεστώς για τους ΓΤΟ. Η επιλογή να μην προβούν στη θέσπιση ιδιαίτερου κανονιστικού συστήματος στηρίζεται στην άποψη ότι οι ΓΤΟ (σπόροι, τροφές, φάρμακα, ζιζανιοκτόνα κλπ) πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα, ανεξάρτητα από τη μέθοδο παραγωγής τους (product-based regulation). Αντίθετα, στην ΕΕ έχει θεσπιστεί ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς διότι η αντίληψη που πρυτανεύει είναι ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η μέθοδος παραγωγής και όχι το προϊόν αυτό καθαυτό (process-based regulation) 2. Στις ΗΠΑ, την τελευταία δεκαετία υπήρξε μεγάλη κινητικότητα σχετικά με τους ΓΤΟ αρχικά σε δικαστικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν εντάσσονται σε ένα ευρύ ριπίδιο στη μια πλευρά του οποίου βρίσκονται οι «φιλοπεριβαλλοντικές» και στην άλλη πλευρά οι «αντιπεριβαλλοντικές» με μια ενδιάμεση ποικιλία. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν και είναι η άσκηση χιλιάδων αγωγών εκ μέρους της Monsanto κατά αγροτών οργανικών ή συμβατικών καλλιεργειών, με τις οποίες τους ζητούν αποζημίωση διότι βρέθηκαν στις καλλιέργειές τους ΓΤ φυτά. Ειδικότερα, η Monsanto ισχυρίζεται ότι οι αγρότες αυτοί χρησιμοποίησαν ΓΤ σπόρους χωρίς να πληρώσουν την εταιρία που κατέχει τη σχετική πατέντα. Οι αγρότες, από τη δική τους πλευρά, ισχυρίζονται ότι τα ΓΤ φυτά που εντοπίστηκαν είναι αποτέλεσμα της επιμόλυνσης λόγω της γειτνίασης των καλλιεργειών τους με ΓΤ καλλιέργειες. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων δικαίωσε την Monsanto, μια ομάδα αγροτών προσέφυγε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο με το αίτημα να καταδικασθεί η Monsanto σε 2 Για το ζήτημα αυτό όπως και γενικότερα για τη θεσμική και επιστημονική αντιμετώπιση των ΓΤΟ, βλ., Γιώργου Μπάλια, Η ρύθμιση των ΓΤΟ: Δίκαιο και Διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία, Αθήνα, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,

7 δήλωση βουλήσεως με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν θα ασκεί αγωγές αποζημίωσης κατά των αγροτών διότι, εκτός των άλλων, η πατέντα της είναι παράνομη. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της ομάδας των αγροτών ενώ την ίδια τύχη είχε και η έφεση που άσκησαν στο Ομοσπονδιακό Εφετείο. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά, τον Ιανουάριο του 2014 με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο οποίο προσέφυγαν, με την οποία το Δικαστήριο αρνήθηκε να συζητήσει την υπόθεση θεωρώντας ότι όλοι οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι προδήλως αβάσιμοι και διατηρήθηκε, έτσι, σε ισχύ η απόφαση του Εφετείου. Επειδή το παραπάνω πρόβλημα με τις αγωγές αποζημίωσης έλαβε μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο οικονομικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, ξεκίνησαν πολιτικές πρωτοβουλίες απαγόρευσης της καλλιέργειας ΓΤΟ σε τοπικό επίπεδο. Εμβληματικές περιπτώσεις είναι αυτές στην Κομητεία Trinity, στην Κομητεία Mendocino και στην Κομητεία Marin, όλες στην Καλιφόρνια. Να σημειωθεί ότι βρίσκονται σε νομοθετική εξέλιξη αρκετές άλλες απαγορεύσεις, σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορες άλλες πολιτείες. IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Νέες ρυθμίσεις στη Γαλλία Ο Υπουργός Οικολογίας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 26 Μαρτίου 2014 το νέο νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο καθόσον επιχειρεί να διατυπώσει μια νέα σχέση κοινωνίας και φύσης. Υπάρχουν πολλές πτυχές του νομοσχεδίου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αξίζει όμως να τονιστούν εκείνες που αποτελούν σημαντικούς εννοιολογικούς και θεσμικούς νεωτερισμούς. Πρώτον, στο νομοσχέδιο διατυπώνεται μια «δυναμική» έννοια της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, διευρύνει την έννοια της βιοποικιλότητας στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα έμβια όντα, χερσαία και θαλάσσια, κάνοντας περαιτέρω αναφορά στη «γεωποικιλότητα» (γεωλογικοί σχηματισμοί) και στις «βιολογικές διαδικασίες». Η τελευταία έννοια συνιστά σημαντική τομή διότι αποτελεί αναγνώριση της πολυπλοκότητας της βιοποικιλότητας, υπερβαίνοντας έτσι την κυρίαρχη στατική αντίληψη περί βιοποικιλότητας. Δεύτερον, εισάγεται μια νέα νομική αρχή, την «αρχή της οικολογικής αλληλεγγύης». Το περιεχόμενό της συνίσταται στο ότι σε κάθε δημόσια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι αλληλοδράσεις των οικοσυστημάτων, των έμβιων όντων και των φυσικών ή αστικών χώρων. Η φράση «να λαμβάνονται υπόψιν» σημαίνει: α) την υποχρέωση για την ένταξη των παραπάνω δεδομένων στο φάκελο της αίτησης για έγκριση και β) την υποχρέωση της διοίκησης να περιλαμβάνει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και τις παραπάνω «αλληλοδράσεις». Τρίτον, θεσπίζεται η «Γαλλική Αρχή για τη Βιοποικιλότητα», μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με ευρείες αρμοδιότητες σχετικά με: α) τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, β) την ανάπτυξη των πόρων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών της βιοποικιλότητας και γ) τη διαχείριση των υδάτων. Για την υλοποίηση αυτών 7

8 των αρμοδιοτήτων, η εν λόγω Αρχή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών, θα χρηματοδοτεί σχέδια για την προστασία της βιοποικιλότητας και θα διαχειρίζεται τις προστατευόμενες περιοχές. Τέταρτον, τίθεται σε εφαρμογή το Πρωτόκολο της Nagoya για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που προέρχονται από τη χρήση τους. Το Πρωτόκολο αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες με τους οποίους θα τίθεται ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους «η πρότερη συναίνεση» (άρθρο 6 του Πρωτοκόλου). Η Γαλλία εκτιμά ότι, αφενός λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας που βρίσκεται στον εθνικό της χώρο και αφετέρου λόγω της αυξανόμενης «βιοπειρατίας» επιβάλλεται να θεσπιστούν τέτοιοι κανόνες. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για κανόνες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, όπως είναι η υποχρέωση αδειοδότησης (όταν πρόκειται για εμπορική χρήση) ή γνωστοποίησης (π.χ. για τις περιπτώσεις έρευνας). Παράλληλα, θεσπίζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. V. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Η έκθεση «Κλιματική Αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, Προσαρμογή, και Τρωτότητα» Στις 31 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε η έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο, «Κλιματική Αλλαγή 2014: Επιπτώσεις, Προσαρμογή, και Τρωτότητα». Πρόκειται για μια Σύνοψη (44 σελίδες) και όχι το πλήρες κείμενο (2.000 σελίδες) το οποίο θα δημοσιευθεί προσεχώς. Αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν 7 χρόνια. Πρόκειται για την πέμπτη δημοσίευση μετά από εκείνες του 1990, του 1995, του 2001, και του «Η φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές αποσαφηνίζεται ολοένα και περισσότερο, αν και η εξέλιξη του κλίματος θα συνεχίσει να παράγει εκπλήξεις (...) Οι μελλοντικοί κίνδυνοι που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές εξαρτώνται σημαντικά από το εύρος των αλλαγών αυτών. Μια εντεινόμενη υπερθέρμανση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρών και γενικευμένων επιπτώσεων που θα είναι μη αναστρέψιμες». Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της έκθεσης που συντάχθηκε από επιστήμονες που προέρχονται από 195 κράτη κατά τη συνάντησή τους στη Γιοκοχάμα (Ιαπωνία). Αναφορικά με τα μέτρα προσαρμογής, η προσέγγιση που επιχειρείται στην έκθεση έχει να κάνει με τη μεθοδολογία και όχι με την πρόταση λύσεων. Περαιτέρω, δεν διατυπώνονται οριστικά συμπεράσματα αλλά περισσότερο μια δέσμη παρατηρήσεων για τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές επιπτώσεις, όπως επίσης παραδείγματα στρατηγικών προσαρμογής που ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Για πρώτη φορά η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη: ένα πρώτο γενικό μέρος και ένα δεύτερο το οποίο αναδεικνύει τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της πλανητικών διαστάσεων κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση, έχοντας αυτή τη συγκεκριμένη δομή προσπαθεί, επίσης, να καταδείξει τη συνέχεια τόσο ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον όσο και ανάμεσα στις φυσικές 8

9 τροποποιήσεις των οικοσυστημάτων και στις ανθρωπογενείς διαταράξεις. Ξεκινά, λοιπόν, με τις επιπτώσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί και συνεχίζει με προβολές στο μέλλον (μέχρι το τέλος του αιώνα) σε συνάρτηση με τις πιθανές κλιματικές μεταβολές. Η παρούσα έκθεση κατά βάση επιβεβαιώνει γεγονότα και συμπεράσματα των επιστημόνων τα οποία ήταν ήδη γνωστά σε μεγάλο βαθμό. Αξίζει, όμως, να υπογραμμιστεί ότι υπάρχει για πρώτη φορά ειδική και συγκεκριμένη αναφορά στις μεταβολές της γεωργικής παραγωγής. Η επίπτωση η οποία τονίζεται ιδιαίτερα αφορά στο σιτάρι καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει πτώση της παραγωγής του κατά 2% περίπου ανά δεκαετία. Και για το ρύζι, επίσης, τονίζεται ότι σύμφωνα με μελέτες αναμένεται πτώση της παραγωγής μέχρι και 3,5%, πτώση η οποία σε μερικές περιοχές μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Τέλος, σχετικά με την προσαρμογή υπογραμμίζεται ότι οι ικανότητες των οικοσυστημάτων και των ειδών που τα συνθέτουν ποικίλουν ανάλογα με τους βιολογικούς παράγοντες (π.χ. τη ικανότητα μετακινήσεων), την πίεση που ασκήθηκε (ιδιαίτερα η καταστροφή οικοτόπων και ο ανταγωνισμός με ξενικά είδη) και τον γενετικό πλούτο των πληθυσμών. Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις, η εν λόγω έκθεση δεν έχει πολλά συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα αναμένουμε στην πλήρη έκθεση. VI. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (ΔΕΕ) 1. Πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Υπόθεση C-206/13 Cruciano Siragusa v Regione Sicilia, 6 Μαρτίου 2014 Η υπόθεση αφορά σε προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα ενός ιταλικού νομοθετικού διατάγματος με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔ) και με την αρχή της αναλογικότητας ως γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ. Το νομοθετικό διάταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε, χωρίς άδεια, τροποποίηση ή κατεδάφιση ακινήτου που θίγουν τις προστατευόμενες αξίες του τοπίου. Σε περίπτωση παράβασης, η τοπική δημόσια αρχή μπορεί να διατάξει την αποκατάσταση του ακινήτου στην πρότερη κατάσταση, ανεξαρτήτως του κατά πόσον έλαβε χώρα μια ειδική αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό κρίση δραστηριότητας με τις προστατευόμενες αξίες του τοπίου. Το αιτούν εθνικό δικαστήριο, αφού έκανε αναφορά σε σειρά κανόνων του δικαίου της ΕΕ που ανήκουν στην περιβαλλοντική αρμοδιότητά της, εκτίμησε ότι εφαρμόζεται, εν προκειμένω, το δίκαιο της ΕΕ διότι η προστασία του τοπίου δεν αποτελεί έννοια ξεχωριστή από την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ΔΕΕ διαφώνησε με την εκτίμηση αυτή, τονίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΧΘΔ, η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη μόνο όταν ενεργούν «εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης». Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η έννοια «της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης» επιβάλλει την ύπαρξη συνδέσμου ορισμένου βαθμού, που να υπερβαίνει την εγγύτητα των σχετικών 9

10 τομέων ή τις έμμεσες επιπτώσεις του ενός τομέα στον άλλο. Το Δικαστήριο περιέλαβε κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την εξέταση, όπως η φύση της εθνικής ρύθμισης και κατά πόσο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους του δικαίου της Ένωσης, έστω και αν η ρύθμιση επηρεάζει εμμέσως το δίκαιο αυτό, καθώς και αν υφίσταται ειδική ρύθμιση του δικαίου της Ένωσης στον τομέα αυτό ή δυνάμενη να τον επηρεάσει. Το Δικαστήριο κατέληξε στην εκτίμηση ότι οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος, έστω και αν το τοπίο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2011/92 και είναι μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψιν ως μέρος της περιβαλλοντικής πληροφόρησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus, τον Κανονισμό 1367/2006 και την οδηγία 2003/4. Εφόσον το εθνικό δικαστήριο δεν απέδειξε την ύπαρξη επαρκούς συνδέσμου μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της ΕΕ, το ΔΕΕ έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί των προδικαστικών ερωτημάτων (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εκείνο σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας ως γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης). 2. Προϋποθέσεις για τον αποχαρακτηρισμό, από ένα κράτος, ενός τόπου ενταγμένου στο δίκτυο Natura 2000 σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος Υπόθεση C-301/12 Cascina tre Pini v. Ministero dell Ambiente et al., 3 Απριλίου 2014 Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης η εταιρία Cascina tre Pini, έχει την κυριότητα μιας εκτάσεως που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura Ζήτησε από την ιταλική δικαιοσύνη να αποχαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος προστατευόμενος τόπος λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης την οποία υπέστη ο εν λόγω τόπος εξ αιτίας της λειτουργίας ενός παρακείμενου αεροδρομίου. Το ιταλικό ΣτΕ (Consiglio di Stato) που επελήφθη της υποθέσεως σε τελικό βαθμό, απέστειλε προς το ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα με το οποίο ερωτά, μεταξύ των άλλων, εάν η οδηγία για τους οικοτόπους (οδ. 92/43) επιτρέπει σε ένα κράτος να αποχαρακτηρίσει ένα προστατευόμενο τόπο του δικτύου Natura 2000 και αν μπορεί ένας ιδιοκτήτης να ζητήσει την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατ αρχάς, για να αποχαρακτηριστεί ένας τόπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 δεν αρκεί απλώς να έχει υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλά απαιτείται, επιπλέον, η παραπάνω υποβάθμιση να καθιστά ακατάλληλο τον τόπο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Ωστόσο, δεν αρκεί ούτε η πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης για να υποχρεωθεί ένα κράτος να αποχαρακτηρίσει ένα προστατευόμενο τόπο. Ειδικότερα, το Δικαστήριο, κάνοντας αναφορά στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43 το οποίο επιβάλλει στα κράτη μέλη να προστατεύουν τους τόπους που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο Natura 2000, επισημαίνει ότι η παράβαση, εκ μέρους του κράτους μέλους, αυτής της υποχρέωσης δεν δικαιολογεί τον αποχαρακτηρισμό αυτού του τόπου. Αντιθέτως, οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας αυτού του τόπου. 10

11 Το λεπτό σημείο της απόφασης αφορά στην εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 6 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας (δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στον τόπο) και παράγραφος 4 (έγκριση του έργου παρά την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στον τόπο υπό τον όρο α) της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, β) της ύπαρξης επιτακτικών λόγων σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και γ) της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων). Στην περίπτωση, λοιπόν, που τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία (ιδίως η παράγραφος 4) η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που θα επέλθει δεν παραβιάζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43. Το Δικαστήριο, περαιτέρω, έκρινε ότι το κράτος μέλος υποχρεούται να αποχαρακτηρίσει ένα τόπο που είναι ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 «μόνο αν, παρά την τήρηση των διατάξεων αυτών, ο τόπος αυτός κατά τρόπο μη αναστρέψιμο πλέον δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός του ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας να μην είναι πλέον δικαιολογημένος» 3. Παρά τις αυστηρές σωρευτικές προϋποθέσεις που τίθενται για τον αποχαρακτηρισμό, ένα σημαντικό πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο. Συγκεκριμένα, η έγκριση ενός έργου που έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43 θα οδηγεί σε μελλοντικό αποχαρακτηρισμό του εν λόγω τόπου καθόσον ως αρνητικές επιπτώσεις λογίζονται εκείνες που παραβλάπτουν την ακεραιότητα ενός τόπου. Αυτό συμβαίνει όταν δεν διατηρούνται τα συστατικά χαρακτηριστικά του τόπου «που έχουν σχέση με την παρουσία ενός τύπου φυσικού οικοτόπου, του οποίου ο σκοπός διατήρησης αποτέλεσε το λόγο καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας 92/43» 4. Με άλλες λέξεις, η προσβολή της ακεραιότητας του τόπου, η οποία είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43, αποτελεί αναίρεση του «λόγου καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας 92/43». Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος τόπος «δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός του ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας να μην είναι πλέον δικαιολογημένος». Επομένως, όλες οι εγκρίσεις έργων, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, θα οδηγούν σε υποχρεωτικό μελλοντικό αποχαρακτηρισμό των τόπων στους οποίους εκτελούνται τα έργα αυτά. Αν δε ληφθούν υπόψιν εν συνόλω οι χορηγούμενες εγκρίσεις, τότε έχουμε τη βέβαιη προοπτική της συρρίκνωσης του αρχικά συσταθέντος δικτύου Natura 2000, πράγμα ασύμβατο με τους σκοπούς της οδηγίας. Θα μπορούσε να αντιταχθεί ο ισχυρισμός ότι η έγκριση ενός έργου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη αντισταθμιστικών μέτρων και, κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει συρρίκνωση του δικτύου Natura Ωστόσο, θα μπορούσε να προβληθεί αντίλογος στον παραπάνω ισχυρισμό, ο οποίος έχει να κάνει με την εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/42. Όπως είναι γνωστό, η ως άνω εφαρμογή παραλλάσει μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, υπάρχουν κράτη μέλη που εφαρμόζουν ορθά το ως άνω άρθρο (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία) και άλλα που 3 Υπόθεση C-301/12 Cascina, απόφαση της 3 ης Απριλίου 2014, σκ Υπόθεση C-258/11 Sweetman, απόφαση της 11 ης Απριλίου 2013, σκ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΖΩΡΤΖΗ BBFP0118.MT1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα