Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχήµατος (1) ισχύουν :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχήµατος (1) ισχύουν :"

Transcript

1 Εξοικονόµηση ενέργειας Από τον Νικόλαο Γ. Τσίτσο. Ναυπηγό Μηχανολόγο Ε.Μ.Π. Καθηγητ στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου Αντλίες θερµότητας αέρος-νερού υψηλών θερµοκρασιών δυο κυκλωµάτων συµπίεσης (σύστηµα cascade). εν ανακαλύψαµε τη φωτιά!!! Στις µέρες µας προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης των λεβητοστασίων καύσης πετρελαίου µε αντλίες θερµότητας οι οποίες θα εργαστούν σε δίκτυα κεντρικς θέρµανσης στα οποία θα παραµείνουν τα θερµαντικά σώµατα. Επειδ για να αποδώσουν τα στατικά θερµαντικά σώµατα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις απαιτούνται θερµοκρασίες ζεστού νερού της τάξεως των 80 0 C, προσπαθούν οι παραγωγοί αντλιών θερµότητας αέρος νερού να δηµιουργσουν τις ανάλογες συσκευές. Έτσι επανλθαν πάλι διατάξεις συνδέσεως κλιµακωτού καταρράκτη (cascade) οι οποίες παλαιοτέρα εφαρµόζοντο για τον υποβιβασµό των θερµοκρασιών ψύξης και τις οποίες θα αναλύσουµε παρακάτω. Σηµειώνουµε ότι :. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται για κάθε κύκλωµα διαφορετικά ψυκτικά ρευστά.. Η θερµότητα συµπύκνωσης κάθε βαθµίδας απορροφάται από τον εξατµιστ της επόµενης.. Πρόκειται για περισσότερα του ενός ψυκτικά κυκλώµατα και όχι για διβάθµια συµπίεση. Συµβολισµοί: Q H Εσωτερικ µονάδα Q C Q Q 4 C H Εξωτερικ µονάδα 6 σχµα () C C Q H : Το θερµικό φορτίο συµπύκνωσης του ου κυκλώµατος συµπίεσης (αυτό αποδίδεται στον χώρο). Q : Το θερµικό φορτίο συµπύκνωσης του ου H κυκλώµατος συµπίεσης. Q : Το απορροφόµενο ψυκτικό φορτίο. C C : Η ισχύς του συµπιεστ του πρώτου κυκλώµατος. C : Η ισχύς του συµπιεστ του δεύτερου κυκλώµατος. COP θ : Ο συντελεστς λειτουργίας του ου κυκλώµατος στην θέρµανση. COP θ : Ο συντελεστς λειτουργίας του ου κυκλώµατος στην θέρµανση. COP Ψολ : Ο συνολικός συντελεστς λειτουργίας στην ψύξη. COP Ψ : Ο συντελεστς λειτουργία στην ψύξη του πρώτου ψυκτικού κυκλώµατος. COP Ψ : O συντελεστς λειτουργίας στην ψύξη του δευτέρου ψυκτικού κυκλώµατος COP θολ : Ο συνολικός συντελεστς λειτουργίας (απόδοσης) του συστµατος στη θέρµανση. Στο σχµα () φαίνεται η διάταξη των µηχανηµάτων µιας ψυκτικς εγκατάστασης δύο ψυκτικών κυκλωµάτων.

2 Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχµατος () ισχύουν : () C+ C+ QC= QH.. C αν = α.. c () C.O. P θολ QHZ QHZ C+ C+ QC = = = = C+ C C (α+ ) C (α+ ) α.. + α + α + α + α Ψ = + + = + Ψ....() QC QC QC. Ψ Ψολ = = = = α C+ C C+ α C C (+ α) (4) Το απορροφούµενο Q C παραµένει σταθερό και ανεξάρτητο από το αν έχουµε ένα κύκλωµα (συµβατικ αντλία θερµότητας ) δυο κυκλώµατα συµπίεσης, σύστηµα cascade (αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών) Στην περίπτωση συστµατος µιας βαθµίδας (σχµα ) ισχύει:

3 Q H H C 4 4 Q C σχµα () C+ QC= QH..... (5) Q H Θ= (6) C QC Ψ=..... (7) C Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (),(6) προκύπτει ότι : QC QC Ψ, Ψ,..... (8) C C+ ολ C δηλαδ µια κατά πολύ µεγαλύτερη απόδοση της αντλίας θερµότητας ενός απλού κυκλώµατος, όταν αυτ δουλεύει στην ψύξη. Αν ισχύει C = C τότε από τις (7) και () προκύπτει :. = QΨ QΨ ψολ = C + C C = Ψ (9) ηλαδ το αναµενόµενο στην λειτουργία ψύξης ψυκτικς εγκατάστασης συνδέσεως cascade είναι το µισυ του c.o.p στην ψύξη µιας µονοβάθµιας ψυκτικς εγκατάστασης. Από την () βλέπουµε ότι στην διβάθµια εγκατάσταση το Q H είναι µεγαλύτερο του Q H κατά το C, το οποίο πληρώνεται στην ΕΗ µε συντελεστ απόδοσης ένα προς ένα (/). Ο συµπιεστς C δεν αντλεί κανένα ποσό θερµότητας από το περιβάλλον και συνεπώς δεν

4 αυξάνεται ο βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης. Έργο του ου συµπιεστ είναι η ανύψωση της θερµοκρασίας. Η αποµυθοποίηση: Για την απόδοση στην θέρµανση έχουµε : QH Θ=...(0) QH QH QH QH Θ,ολ = = = = C+ C C +α C c ( +) c (+ ) α α α α = α + + α α α [ ] = [ ] Θ,ολ θ θ....()....() Θολ = Q Q + = = Q + Q + = H H C H C H C C C C C C α C C ( α).. () θολ QH C C [ θ] = + = + ( α) ( α) C (+ α) C (+ α) + + C... (4) α Θολ= [. Θ] + (+α) (+α)...(5) Θ+α Θ,ολ =.....(6) +α Στην παρούσα ανάλυση,. εν υπάρχουν ανεµιστρες αντλίες νερού και συνεπώς κατανάλωση ενέργειας στους συµπυκνωτές και στους εξατµιστές. Συµπεράσµατα 4

5 Οι αντλίες θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών σχεδιάζεται να αντικαταστσουν λεβητοστάσια πετρελαίου κυρίως σε µονοκατοικίες, ώροφα, ώροφα κτρια όπου αλλού δεν δηµιουργούν νοµικά προβλµατα. Από την προηγούµενη ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω:. Ο βαθµός απόδοσης του ψυκτικού κύκλου συνδέσεως cascade υψηλών θερµοκρασιών εξαρτάται από τον λόγο α των ισχύων των δυο συµπιεστών π.χ για α= το αναµενόµενο θολ είναι.5 και για αντίστοιχο θ =. κλασσικού ψυκτικού κύκλου ενός ψυκτικού κυκλώµατος.. Για α=,5 ισχύει αντίστοιχα θολ =.9.. εν ασχοληθκαµε µε τη µεταβολ του σε σχέση µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η µείωση του καθιστά τις αντλίες θερµότητας του συγκεκριµένου τύπου περισσότερο ασύµφορες πχ. στους 0 ο C η απόδοση είναι µειωµένη περίπου κατά % της απόδοσης στους 7 ο C. 4. Είναι αδύνατον µε τα σηµερινά δεδοµένα να ευρεθεί αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών cascade η οποία να ανκει στην ενεργειακ κατηγορία Α, δες σχέση (5). 5. Η αύξηση της πολυπλοκότητας του συστµατος θα δηµιουργσει προβλµατα στην τεχνικ υποστριξη. 6. Η ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων οι οποίες συνδέονται µε σωλνες στις οποίες κυκλοφορεί ψυκτικό ρευστό(και όχι νερό) ενδεχοµένως να απαιτσει ικανοποίηση συγκεκριµένων συνθηκών όσον αφορά τα µκη σωληνώσεων και τις θέσεις τοποθέτησης. 7. Απαιτείται συµπλρωση µε ψυκτικό ρευστό στα µεγάλα µκη σωληνώσεων. 8. Οι µονάδες δυο κυκλωµάτων δεν παρέχουν ψύξη. 9. Πρέπει να εξεταστούν τεχνοοικονοµικά οι λύσεις: α. αντλία θερµότητας συµβατικ και αντικατάσταση σωµάτων µε fan coils στο ίδιο δίκτυο σωληνώσεων, µε προοπτικ Ψύξης. β. αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών στα ίδια σώµατα και δίκτυο χωρίς προοπτικ ψύξης. Σε σχέση µε το αυξηµένο της λύσης α και το µειωµένο της λύσης αντλία β. θερµότητας συµβατικ. γ. παραµένουν τα θερµαντικά σώµατα και οι σωληνώσεις. κάλυψη µέχρι µια συγκεκριµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. ενίσχυση µε η πηγ για χαµηλές θερµοκρασίες πχ. < 8 ο C. 0. Αν ο λόγος α των ισχύων των συµπιεστών των δύο κυκλωµάτων είναι µικρότερος του ο θ µειώνεται σηµαντικά.. Λόγω του τρόπου λειτουργίας της, η αντλία θερµότητας δύο ψυκτικών κύκλων δεν µπορεί να εργασθεί σε ψύξη. Αυτό είναι ένα σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε τις κλασσικές αντλίες θερµότητας ενός ψυκτικού κυκλώµατος. 5

6 ΤΑ ΚΕΡ Η ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Έστω ότι το ζητούµενο θερµικό φορτίο ενός χώρου είναι Q Η = 6 K. στην θέρµανση µε συµβατικ αντλία θερµότητας ενός κυκλώµατος (Α) Ισχύς συµπιεστ απορροφόµενη από ΕΗ, συµβατικς αντλίας θερµότητας K (Β) Συµπίεση δύο κυκλωµάτων Συντελεστς α (Γ) Ισχύς ου συµπιεστ K ( ) θολ = α+ c. o. p. + α (Ε) Θ, 4,85,75,5 Αποδιδόµενη θερµότητα στο χώρο και από τα δύο κυκλώµατα (K) (Ζ) Ισχύς συµπιεστ απορροφόµενη από το δίκτυο της ΕΗ για δύο ψυκτικά κυκλώµατα (K) (Η) (cascade) Κόστος λειτουργίας ανά Kh µε την τιµ ηλεκτρικς ενέργειας 0,5 /kwh Περίπτωση Α ( /h) (Θ) Κόστος λειτουργίας Περίπτωση Η ( /h) (cascade) (Ι) ιαφορά Ι-Θ ( /h) λειτουργίας (K) 6,5 7,5,5,875 0,665 Ήτοι αυξηµένο κόστος λειτουργίας 0,665 /h

7

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ Α Αντλίες Θερµότητας Αρχές Λειτουργίας/Τύποι 4 Σχεδιασµός µε Αντλία Θερµότητας 11 Τι είναι η τεχνολογία E.V.I. (ENHANCED VAPOUR INJECTION)? 17 Αντλίες Θερµότητας LZT: Αέρος-Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80% Τα πιο σύγχρονα, οικονομικά & ολοκληρωμένα Συστήματα Θέρμανσης... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! Εξοικονόμηση ενέργειας & οικονομία έως 80% Οικονομία - Αυτονομία - Άνεση - Φιλική προς

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση Η πορεία της Κλιμαμηχανικής Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στις ελληνικές οικίες & επιχειρήσεις ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης έργων ενοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

SMART TECHNICAL L.T.D

SMART TECHNICAL L.T.D ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η μελέτη αυτή αφορά κατοικίες τριών διαφορετικών μεγεθών: 65m 2, 90m 2 και 120m 2. Όλες οι κατοικίες θεωρούνται ότι είναι στον ίδιο όροφο, σε πολυκατοικία, με τουλάχιστον τις 2 πλευρές εκτεθειμένες

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΠΙΟ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο όρος αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ταξινόµηση Συστηµάτων. Τα κριτήρια ταξινόµησης των ψυκτικών µονάδων απορρόφησης Η 2 Ο LiBr είναι ο τρόπος θέρµανσης της κύριας ατµογεννήτριας και το αν η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές.

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές. Θαλπωρή το χειμώνα, ευχάριστη δροσιά το καλοκαίρι. Οι αντλίες θερμότητας HPSU της Rotex μειώνουν τα εξοδά σας στο ελάχιστο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα