Contract No. EIE-2003-RURASU-223. Information Acquisition Tool (IAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Contract No. EIE-2003-RURASU-223. Information Acquisition Tool (IAT)"

Transcript

1 Contract No. EIE-2003-RURASU-223 Μέσο Απόκτησης Πληροφόρησης Information Acquisition Tool (IAT) 2006 RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 1

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Καθορισµός και στόχοι του προβλήµατος Τarget- group της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Εκδόσεις της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ οµή της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Έναρξη Καθορισµός των αιτιών παρέµβασης στο κτίριο Εύρεση των αναζητούµενων πληροφοριών Επιλογή θέµατος Ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη για εξοικονόµηση ενέργειας Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Κέλυφος κτιρίου Αερισµός Εξαερισµός Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα Απόκτηση πληροφοριών Εργαλεία ανάλυσης για τον προσδιορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων Αναφορές RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 2

3 1. Εισαγωγή Η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων (Information Acquisition tool, ΙΑΤ) έχει ως σκοπό την συγκέντρωση, οργάνωση και κατηγοριοποίηση των διάσπαρτων πληροφοριών σχετικών µε τις εφαρµογές των ανανεώσιµων πηγών στα κτίρια και την ενεργειακή διαχείριση αυτών. Πολύτιµες πληροφορίες, που αφορούν τον ενεργειακό τοµέα, διατίθενται µέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων οργανισµών των χωρών που συνεργάζονται για το DASU καθώς και από τους υπεύθυνους διαχείρισης ενέργειας κτιρίου των δηµοσίων κτιρίων και µελετητικών γραφείων. 2. Καθορισµός και στόχοι του προβλήµατος Οι διαθέσιµες πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πάντα αξιόπιστη πηγή ώστε να πραγµατοποιείται η πίστη εφαρµογή των διεργασιών που αναφέρουν καθώς δεν προέρχονται από έγκυρες πηγές. Στόχος του προγράµµατος RURASU είναι η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων ΙΑΤ που να αποτελεί ένα ακριβές και λεπτοµερές όργανο για τους ενεργειακούς διαχειριστές του κτιριακού τοµέα για την εύρεση της κατάλληλης πληροφορίας. Ωστόσο, για να ληφθούν οι σωστές πληροφορίες για κάθε περίπτωσης κτιρίου µέσω της ΙΑΤ απαιτείται η χρήση της κατάλληλης λέξης κλειδί. Οι επιµέρους στόχοι της βάσης δεδοµένων είναι οι παρακάτω. 1) Παροχή βασικών κανόνων ορθής διατύπωσης ερωτήσεων ή λέξεων κλειδιά για την απόκτηση των ζητούµενων πληροφοριών και την δυνατότητα αξιολόγησης τους. 2) Παρουσίαση µιας κατάλληλα δοµηµένης έρευνας σχετική µε όλα τα θέµατα που αφορούν την διαχείριση ενέργειας και τις ανανεώσιµες πηγές. 3) Παρουσίαση διαδικτυακών πυλών ή βάσεων δεδοµένων που συσχετίζονται µε τον ενεργειακό τοµέα. 3. Τarget- group της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Η βάση δεδοµένων ΙΑΤ σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράµµατος RURASU, για το οποίο συνεργάζονται η Πιερική αναπτυξιακή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας. Η ΙΑΤ θα τροποποιηθεί µε βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αναφερόµενης περιοχής και θα δίνεται σε κάθε οµάδα αναφοράς ξεχωριστά από τους τοπικούς υπεύθυνους του προγράµµατος DASU. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 3

4 Το ΙΑΤ έχει ως target-group οµάδες ατόµων επιστηµονικά καταρτισµένων στον κτιριακό τοµέα και ειδικότερα στον τοµέα της διαχείριση της ενέργειας. 4. Εκδόσεις της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Σκοπός της ΙΑΤ είναι η γρήγορη εύρεση και απόκτηση των απαιτουµένων πληροφοριών για την πραγµατοποίηση πρακτικών εφαρµογών εξοικονόµησης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές. Η πλήρης έκδοση περιέχει πληροφορίες και από τις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Γερµανία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο) και είναι γραµµένη στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, είναι διαθέσιµη και µια έκδοση της βάσης δεδοµένων στην τοπική γλώσσα κάθε χώρας χωριστά. Η έκδοση αυτή περιέχει ένα γενικό κεφάλαιο για την ΙΑΤ (κεφάλαιο 1 ως 5.2), συνδυάζει πληροφορίες τόσο από διεθνείς, όσο και από εθνικές διαδικτυακές πύλες πληροφοριών (κεφάλαιο 5.3 και πέρα), και αποκλείει πηγές που είναι διαθέσιµες µόνο σε µια γλώσσα. Οι τέσσερις εκδόσεις που διατίθενται είναι γραµµένες στα αγγλικά, στα γερµανικά, στα ισπανικά και στα ελληνικά και περιέχουν τις πιο σηµαντικές πληροφορίες, σύµφωνα µε κριτήρια του κάθε συµµετέχοντος χώρας, στην επίσηµη της γλώσσα. Η βάση ΙΑΤ περιέχει πηγές πληροφοριών (όπως είναι συνέδρια, εκθέσεις, ιστοσελίδες και ενηµερωτικά δελτία στο διαδίκτυο), οι οποίες διατίθενται µέχρι κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Εποµένως, σηµαντικό είναι και οι χρηστές της να ενηµερώνονται για τις αλλαγές αυτές. 5. οµή της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Με βάση τους επιµέρους στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω η δοµή της IAT διαµορφώθηκε ως εξής: Η διαδικασία για την εύρεση των απαιτουµένων πληροφοριών αποτελείται από τρία στάδια: (i) Ο χρήστης καθορίσει τη µορφή των ζητούµενων πληροφοριών. (ii) Για την επιλογή του θέµατος ο χρήστης, µε βάση την ΙΑΤ, λαµβάνει µια γενική ιδέα όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την χρήση των ανανεώσιµων πηγών στον κτίριο και την διαχείρισης της ενέργειας αυτών. (iii) Στο τέλος, ο χρηστής βρίσκει την σωστή πηγή πληροφοριών. Η προτεινόµενη δοµή για το ΙΑΤ απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 4

5 Βάση εδοµένων ΙΑΤ Απόκτηση Ενεργειακές ανάγκες και κινήσεις εξοικονόµησης ενέργειας Έλλειψη πληροφοριών ιευκρινήσειςγια τις αναζητούµενες πληροφορίες «Τι θέλω να µάθω;» ιευκρίνηση ιευκρίνηση ιευκρίνηση ιευκρίνηση Επιλογή Θέµατος Επιλογή πληροφοριών για ένα από τα παρακάτω θέµατα: Ανάλυση των απαιτήσεων του χρηστή για εξοικονόµηση ενέργειας Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Κέλυφος κτιρίου Αερισµός - Εξαερισµός Χάρτης διαθέσιµων Ιστοσελίδων «Από πού λάβω τις πληροφορίες που ζητάω;» Απόκτηση Πληροφοριών ιαδίκτυο Ενηµερωτικά δελτία Φυλλάδια Συνέδρια, Σεµινάρια, Ηµερίδες Εφηµερίδες, Περιοδικά, Βιβλία Ενεργειακοί Σύµβουλοι Μελετητές (δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα) ιευκρίνηση Ηλιακά Ενεργητικά Συστήµατα ιάφορα ρώµενα DASU ΡΑΣΕΙΣ Αξιολόγηση τις ποιότητας των πληροφοριών «Εµπιστεύοµαι τις δοθείσες πληροφορίες;» Σχήµα 1: Η δοµή της βάσης δεδοµένων (IAT) 5.1 Έναρξη Ο χρήστης θα κληθεί να απαντήσει στην ερώτηση «Τί ακριβώς θέλω να µάθω;». Η βασική ιδέα, στην οποία στηρίζεται το εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, είναι η γρήγορη καθοδήγηση για την επιτυχή αναζήτηση δεδοµένων Καθορισµός των αιτιών παρέµβασης στο κτίριο Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής ενός κτιρίου ή µέρους χρειάζεται πρέπει να λάβει µέτρα εξοικονόµηση ενέργειας για τους παρακάτω λόγους. Παλαιότητα του κτιρίου. Αναγκαιότητα αντικατάστασης του συστήµατος θέρµανσης. Υποχρεωτική ανανέωση του κελύφους του κτιρίου, π.χ. λόγωυγρασίας. Αντικατάσταση κουφωµάτων. Αντικατάσταση µόνωσης ή τοποθέτηση αναδροµικής µόνωσης. ιόρθωση ή αντικατάσταση του συστήµατος αερισµού / εξαερισµού. Τοποθέτηση ηλιακών παθητικών συστηµάτων Αύξηση τιµής καυσίµου για θέρµανση και ψύξη του κτιρίου. υνατότητα πρόσβασης σε κυβερνητικές επιχορηγήσεις. Περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Κοινωνική ευαισθητοποίηση. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 5

6 Οι πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης αφορούν: Τις τεχνικές παρεµβάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν στο κτίριο. Την αρχική επένδυση που απαιτείται. Τα οικονοµικά κέρδη που θα προκύψουν από την εξοικονόµηση ενέργειας. Την περίοδο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης Εύρεση των αναζητούµενων πληροφοριών Στο στάδιο αυτό ο χρήστης εστιάζει σε ένα συγκεκριµένο πεδίο ενδιαφέροντος και διαµορφώνει τις ερωτήσεις για τις οποίες αναζητά απάντηση. Η ακρίβεια της λέξης κλειδί που θα χρησιµοποιήσει καθορίζει την πληθώρα πληροφοριών που θα λάβει από το ΙΑΤ. Ωστόσο, αρχικά ερωτάται για το τι θέλει να γνωρίζει για την εξοικονόµηση ενέργειας. Οι κατηγορίες των ενεργειών που πρέπει να εξετάσει ο χρηστής της βάσης δεδοµένων είναι οι εξής: 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοικονόµησης ενέργειας υνατότητες εφαρµογών στον περιβάλλοντα χώρου. Τρόπος λειτουργίας του κτιρίου. Απαιτούµενος χρόνος για την ανακατασκευή και συντήρηση του κτιρίου. Παλαιότητα και διαθεσιµότητα του κτιρίου για παρεµβάσεις. 2. Οικονοµικά χαρακτηριστικά εξοικονόµησης ενέργειας Κόστος επένδυσης. Κόστος λειτουργίας. Κόστος συντήρησης. Ύπαρξη επιχορηγήσεων. Εξοικονόµηση χρηµάτων λόγω της µείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Χρόνος απόσβεσης αρχικής επένδυσης. 3. ιαχείριση των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας Ρίσκο λόγω µη σωστής ανακατασκευής. Ασφάλεια εφοδιασµού ενέργειας. Επιλογή προσωπικού ή επιχείρησης, που θα υλοποιήσει την επιλογή προµηθειών, εγκατάστασης και συντήρησης. Εγγύτητα προµηθευτή. Απαιτούµενος χρόνος για την προµήθειας και την κατασκευή της ανακαίνισης. Όχληση κατά την προµήθεια και εγκατάσταση. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 6

7 Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το αν η κατασκευή πραγµατοποιείται σε υφιστάµενο ή καινούργιο κτίσµα. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο της θέρµανσης των δωµατίων και το κτιριακό κέλυφος µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Παρόλα αυτά, και στις δυο περιπτώσεις, ακολουθείται η ίδια διαδικασία απόκτησης πληροφοριών αλλά το τελικό περιεχόµενο διαφέρει. Επιπλέον, η τεχνογνωσία του χρήστη διευκολύνει την κατανόηση συγκεκριµένων τεχνικών θεµάτων και αποτρέπει την αποφυγή παρανοήσεων. 5.2 Επιλογή θέµατος Στόχος της φάσης αυτής είναι η επιλογή των κατάλληλων µέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την εφαρµογή λύσεων που να αφορούν τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, απαιτείται να καθοριστούν και να υπολογιστούν τα παρακάτω: οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας (κεφ ), το θερµικό φορτίο (κεφ ), τα χαρακτηριστικά του κέλυφος κτιρίου (κεφ ), το σύστηµα αερισµού εξαερισµού (κεφ ) και η χρήση ηλιακών συστηµάτων (κεφ ). Ακολουθεί γενική περίληψη για τις τεχνικές δυνατότητες κάθε θέµατος. Σηµείωση: Ο στόχος της ΙΑΤ δεν είναι η περιγραφή και η συζήτηση εξειδικευµένων θεµάτων, που πολλές φορές συναντάται εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης τεχνογνωσίας σε ότι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. Για τα επιµέρους ενεργειακά ζητήµατα των κτιρίων απαιτούνται µόνο βασικές γνώσεις που θα βοηθήσουν τον χρηστή να υλοποιήσει έναν γρήγορο και έγκυρο υπολογισµό και για τον καθορισµό και ταξινόµηση των ενεργειών που απαιτούνται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων σε τοµείς της τεχνολογίας των ενεργειακών συστηµάτων στα κτίρια Ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη για εξοικονόµηση ενέργειας Ορισµός: Ο υπολογισµός του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου απαιτεί µια συστηµατική καταγραφή της εισροής, εκροής και της µετατροπής της ενέργειας σε χρήσιµη µορφή. Σύµφωνα µε το πρώτο αξίωµα της θερµοδυναµικής η ενέργεια πάντα µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη και δεν χάνεται. Οι υπεύθυνοι µηχανικοί της ανακατασκευής ενός κτιρίου πρέπει να εκπονήσουν µελέτη που να αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την πιθανή εξοικονόµηση της. Σε πρώτη φάση πρέπει να υπολογισθεί το ενεργειακό RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 7

8 φορτίο του κτιρίου και να µελετηθούν οι τρόποι κάλυψής του. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τον ενεργειακό σχεδιασµό αφορούν, αρχικά, την υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου. Η παλαιότητα του κτίσµατος. Ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου (µαζί µε το ισόγειο και υπόγειο). Τα υλικά και χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου, περιλαµβανοµένων και των ανοιγµάτων. Η θερµαινόµενη επιφάνεια και όγκος του κτιρίου. Προσανατολισµός κτιρίου. Είδος και πάχος µόνωσης κελύφους. Σύστηµα θέρµανσης: ηλικία, ισχύς, αυτοµατισµοί και ρυθµίσεις, συχνότητα συντήρησης, θερµοκρασία λειτουργίας καυστήρα και θερµοστατών. Ζεστό νερό χρήσης: καταναλούµενος όγκος, πηγή θέρµανσης του νερού, παλαιότητα καυστήρα, θερµοκρασία. εδοµένα για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου. Είδος, τύπος και κατάσταση κουφωµάτων. Είδος και χαρακτηριστικά στέγης (δώµα ή επικλινής). Υλικό και πάχος θερµοµόνωσης Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι το 60% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου καλύπτει το ψυκτικό και θερµικό φορτίο του. Εκεί εντοπίζεται και η µεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόµησης, που µπορεί να ξεπεράσει σε ορισµένες περιπτώσεις και το 80%. Επιπλέον, σε µερικές χώρες δίνονται επιχορηγήσεις για την αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε σκοπό την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Μια γενική περιγραφή των τεχνολογικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας για θέρµανση ενός κτιρίου δίνεται στη συνέχεια. Ορισµός. Η θέρµανση ενός κτιρίου µπορεί να είναι κεντρική ή αυτόνοµη. Συνήθως, χρησιµοποιούνται τα κεντρικά συστήµατα. Τα συστήµατα διαφέρουν στη θέση εγκατάστασης του καυστήρα. Ένα κεντρικό σύστηµα αποτελείται από λέβητα, καυστήρα, ενίοτε αντλία θερµότητας που παρέχει ζεστό νερό ή ατµό. Το θερµό νερό διανέµεται από ένα σύστηµα σωλήνων και µέσω εναλλακτών µεταδίδει τη θερµότητα στον εσωτερικό αέρα κυρίως µε συναγωγή και ακτινοβολία. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 8

9 Συστήµατα θέρµανσης µε χρήση καυσίµων στερεής βιοµάζας. (Solid biofuel heating systems) Τα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε βιοµάζα, δηλαδή µε ανανεώσιµης µορφής καύσιµο, το οποίο αποτελείται κυρίως από ξύλο, χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα σε ότι αφορά την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια καύσης της βιοµάζας εκπέµπεται µόνο τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο δεσµεύτηκε κατά την ανάπτυξη των φυτών. Επιπλέον, η βιοµάζα είναι εγχώριο προϊόν µε αποτέλεσµα η τιµή αγοράς της να παραµένει χαµηλή και ανταγωνιστική, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Τα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε βιοντίζελ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1. Με βάση το καύσιµο χρήσης: Ροκανίδια Κοµµάτια ξυλείας ισκία ξυλείας (pellets) 2. Με βάση την εγκατάσταση: Κεντρική θέρµανση Ειδικές ξυλόσοµπες 3. Με βάση το σύστηµα τροφοδότησης: Χειροκίνητο σύστηµα (καύση µόνο κορµών δέντρων). Αυτόµατο σύστηµα (ροκανίδια και pellets). Συστήµατα µε εστίαση καύσης κάτω από τον λέβητα. Συστήµατα µε προωθούµενη σχάρα καύσης. 4. Με βάση την ισχύ τους: < 10 KW < 25 KW < 100 KW > 100 KW Εναλλάκτες θερµότητας εδάφους. (Ground source heat pumps, GSHP) Η θερµοκρασία της γης, µερικά µέτρα κάτω από την επιφάνεια της διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Η γη λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητας αποθηκεύει θερµότητα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Οι εναλλάκτες θερµότητας εδάφους (Ground source heat pumps, RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 9

10 GSHP) εκµεταλλεύονται το γεγονός αυτό και µε την δυνατότητα που έχουν, να µεταφέρουν ποσά θερµότητας από το έδαφος στο κτίριο, θερµαίνουν τους εσωτερικούς χώρους. Χρησιµοποιούνται δε και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Για κάθε µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την άντληση θερµότητας από το έδαφος παράγονται 3 µε 4 µονάδες ωφέλιµης θερµότητας για την θέρµανση του κτιρίου. Ένας εναλλάκτης εδάφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ψύξη του κτιρίου αν συνδεθεί µε έναν εναλλάκτη απορρόφησης. Ένας εναλλάκτης θερµότητας εδάφους αποτελείται από τρία βασικά δοµικά µέρη: Βρόχος. Περιλαµβάνει έναν θαµµένο σωλήνα στο έδαφος, είτε µε τη µορφή κάθετης γεώτρησης, είτε τοποθετηµένο σε οριζόντια τάφρο. Οι σωληνώσεις δοµούν ένα κλειστό κύκλωµα µέσα στο οποίο κυκλοφορεί µίγµα νερού και αντιψυκτικού, το οποίο αντλεί την θερµότητα από το έδαφος. Αντλία θερµότητας. Η αντλία θερµότητας αποτελείται από τα εξής: έναν εξατµιστή, ο οποίος απορροφά τη θερµότητα από το νερό από τον υπόγειο βρόχο, έναν κυκλοφορητή, ο οποίο µεταφέρει το ψυκτικό µέσο στο όλο κύκλωµα, συµπιέζοντας το στην απαραίτητη θερµοκρασία και ένα συµπυκνωτή ο οποίος αποδίδει την θερµότητα σε µία δεξαµενή θερµού νερού που στη συνέχεια τροφοδοτεί το κύκλωµα. Η διάταξη ψύξης και υγροποίησης αερίων προσδίδει θερµότητα στην δεξαµενή του νερού και τροφοδοτεί το όλο το σύστηµα διανοµής. Σύστηµα διανοµής της θερµότητας. Αποτελείται από ενδοδαπέδιους σωλήνες από τους οποίους περνάει το ζεστό νερό και αποδίδει την θερµότητά του στο χώρο. Μερικές φορές χρησιµοποιείται και δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Λέβητες συµπύκνωσης (Condensing boilers) Οι λέβητες συµπύκνωσης είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί τύποι λεβήτων για όλα τα είδη καυσίµων και πετυχαίνουν πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος, συγκριτικά µε τους συµβατικούς. Οι λέβητες συµπύκνωσης πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων καθώς έχουν µικρότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της επακόλουθης αύξησης της θερµοκρασίας. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 10

11 Η λειτουργία τους βασίζεται στην εκµετάλλευση της απορριπτόµενης στην ατµόσφαιρα θερµότητας από τους κοινούς λέβητες, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ακόµα περισσότερο το κόστος για την θέρµανση ενός χώρου Το τελευταίο, επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός µεγάλου σε µέγεθος εναλλάκτη θερµότητας ή δυο µικρότερων, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στο λέβητα. Έτσι, µεγιστοποιείται η µεταφορά θερµότητας από τον καυστήρα καθώς µειώνονται οι απώλειες. Κατά τη διάρκεια της συµπύκνωση των αερίων, που βρίσκονται στους σωλήνες, ανακτάται η λανθάνουσα θερµότητα µέσω του εναλλάκτη του λέβητα. Η θερµότητα αυτή χρησιµοποιείται για να προθερµάνει το ανακυκλούµενο νερό, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την απαιτούµενη πρωτογενή ενέργεια για την θέρµανση του νερού. Αποτέλεσµα της παραπάνω διεργασίας είναι η αύξηση του βαθµού απόδοσης του συστήµατος. Επιπλέον, η θερµοκρασία των αερίων που φεύγουν από το λέβητα συµπύκνωσης είναι C ενώ σε έναν συµβατικό είναι C. Ταυτόχρονα, παράγεται µία ποσότητα ζεστού νερού ή συµπύκνωµα, το οποίο αποστραγγίζεται σε αποχετευτικό δίκτυο. Συµπαραγωγή µικρής κλίµακας (Micro CHP) (Micro-CHP production) Οι µονάδες µικρό-συµπαραγωγής προορίζονται κυρίως για οικιακή χρήση. Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες εφαρµογές όπως σε µικρά ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα, γραφεία και πολυκατοικίες. Επιπλέον, µπορούν να διαστασιολογηθούν για τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Ένας micro-chp λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες ενός υψηλής απόδοσης λέβητα µε µία µικρή γεννήτρια, η οποία είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µεγέθη των µονάδων αυτών κλιµακώνονται µέχρι και τα 10 kwe, ανάλογα µε την χρήση τους και τις απαιτούµενες εθνικές προδιαγραφές, που ισχύουν σε κάθε περιοχή, για διασύνδεση αυτών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι συσκευές αυτές ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Μηχανή εσωτερικής καύσης (κυκλοφορεί ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά). Μηχανή εξωτερικής καύσης: µηχανή τύπου Stirling, µηχανές µε λειτουργία µε βάση των κύκλο Rankine και ατµοµηχανή. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 11

12 Κυψέλες καύσιµου, που βρίσκονται σε πειραµατική λειτουργία Κέλυφος κτιρίου Η προσθήκη και ενδεχοµένως η αντικατάσταση της µόνωσης του κτιρίου σε τοίχους, οροφές και δάπεδα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολύ µικρότερο κόστος συγκριτικά µε αυτό που απαιτείται για την αλλαγή του συστήµατος θέρµανσης/ ψύξης του κτιρίου. Ωστόσο, το κόστος αντικατάστασης κουφωµάτων ή χρήσης παθητικών ηλιακών συστηµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πριν την αντικατάσταση της µόνωσης πρέπει να ελέγχεται η δυναµικότητα του συστήµατος εξαερισµού του κτιρίου και η πυρασφάλεια του. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο επαρκής εξαερισµός στις κουζίνες και τα µπάνια είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από την οροφή του κτιρίου, τα ενδιάµεσα πατώµατα, την εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα). Όλες αυτές οι επιφάνειες πρέπει να µονωθούν κατάλληλα για να µειωθούν οι ενεργειακές απώλειες. Εφαρµογή δικέλυφης τοιχοποιίας µε ενδιάµεσο στρώµα (π.χ. κενό αέρος) για µόνωση του κτιρίου. (Cavity wall insulation) Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την µείωση των ενεργειακών απωλειών είναι η εφαρµογή διπλής τοιχοποιίας µε ενδιάµεσο στρώµα για µόνωση του κτιρίου. Ειδικότερα, συµβάλλει στην διατήρηση µιας σταθερής εσωτερικής θερµοκρασίας, αποτρέπει την δηµιουργία υγρασίας στους τοίχους και τις οροφές και συντελεί στην µείωση της θερµικής µάζας του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Το ενδιάµεσο στρώµα µπορεί να επιλεχθεί από µια ποικιλία υλικών που λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή µειώνοντας τις διεξόδους διαφυγής του εσωτερικού ζεστού αέρα. Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι στρώµα πολυστερίνης, άλλα φυσικά υλικά όπως ίνες και ανακυκλωµένο χαρτί. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 12

13 Μόνωση στέγης (σοφίτα). (Loft insulation) Το ένα τρίτο των απωλειών θερµότητας του χώρου χάνεται µέσω των στεγών. Ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος µείωσης του θερµικού φορτίου είναι η µόνωση της οροφής σε πάχος περίπου 250mm. Μόνωση πατώµατος. (Floor insulation) ιάφορες µικρορωγµές που µπορεί να υπάρχουν στο πάτωµα διευκολύνουν την διαφυγή θερµότητας από τους εσωτερικούς χώρους και τη δηµιουργία ψυχρών στρωµάτων αέρα. Το φαινόµενο καταπολεµάται καλύπτοντας τα κενά µε στεγανωτικό υλικό, όπως είναι η σιλικόνη. Ένας άλλος τρόπος για την αποφυγή δηµιουργίας ψυχρών ρευµάτων αέρα είναι η αναδροµική θερµοµόνωση του πατώµατος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλέπεται ο επαρκής αερισµός του υφιστάµενου πατώµατος ώστε να µην υπάρχει περίπτωση δηµιουργίας υγρασίας. Μόνωση Ανοιγµάτων. (Window insulation) Το 20% της απώλειας θερµότητας σε ένα τυπικό σπίτι πραγµατοποιείται µέσω ακούσιου ή ανεπιθύµητου αερισµού του κτιρίου λόγω κατασκευαστικών ατελειών στα κουφώµατα του. Υπάρχει πληθώρα υλικών για τη µόνωση ανοιγµάτων, όπως αφροί, στεγανωτικά υλικά και αεροστεγανωτικές αυτοκόλλητες λωρίδες. Ανάλογα µε την χρήση για την οποία προορίζεται η µόνωση, υπάρχουν πολλών ειδών υλικά διαφορετικής ποιότητας και αντοχής Αερισµός Εξαερισµός Ορισµός. Ο αερισµός είναι η διαρκής ανταλλαγή αέρα µεταξύ των εσωτερικών χωρών και µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου. Ο αερισµός ενός κτιρίου µπορεί να πραγµατοποιείται είτε µε τεχνητά µέσα είτε να είναι φυσικός. Ο φυσικός αερισµός είναι ο αερισµός ενός χώρου χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, όπως είναι οι ανεµιστήρες. Ο φυσικός αερισµός µπορεί να επιτευχθεί µε το άνοιγµα των παραθύρων εφόσον ο χώρος είναι µικρός και το επιτρέπει ο σχεδιασµός του. Σε πιο RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 13

14 πολύπλοκες κατασκευές ο ζεστός αέρας ανυψώνεται και εξέρχεται από τα ανοίγµατα που υπάρχουν στο επάνω µέρος του δωµατίου (φαινόµενο ηλιακής καµινάδας) επιτρέποντας, ταυτόχρονα, κρύο αέρα να εισχωρήσει στο δωµάτιο. Ο κρύος αέρας λόγω βάρους κατεβαίνει στα χαµηλότερα στρώµατα δροσίζοντας τον χώρο. Τα συστήµατα αυτά καταναλώνουν πολύ µικρά ποσά ενέργειας αλλά η χρήση τους απαιτεί προσοχή για την διασφάλιση της επίτευξης θερµικής άνεσης. Ο µηχανικός αερισµός ή εξαερισµός χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της υγρασίας και των οσµών του κτιρίου. Συνήθως, ο µηχανικός αερισµός χρησιµοποιείται σε κουζίνες και µπάνια. Οι σχεδιαστικές παράµετροι, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι η ροή του αέρα και τα επίπεδα θορύβου. Οι αεραγωγοί πρέπει να µονώνονται για να µην υπάρξει πρόβληµα υγροποίησης του αέρα ειδικά όταν διαπερνούν µη θερµαινόµενα µέρη του κτιρίου, όπως η σοφίτα. Τα συστήµατα ανάκτησης θερµότητας χρησιµοποιούν εναλλάκτες θερµότητας ώστε να εισέρχεται προθερµασµένος νωπός αέρας στο δωµάτιο. Οι ανεµιστήρες, επιτραπέζιοι και οροφής, αποτελούν έναν ακόµα πολύ αποτελεσµατικό τρόπο αερισµού και δροσισµού ενός χώρου. Ωστόσο, µπορεί να προκύψει το εξής παράδοξο: Η ανύψωση του ζεστού αέρα του δωµατίου σε συνδυασµό µε τη λειτουργία ενός ανεµιστήρα οροφής µπορεί να συµβάλλει στην διατήρηση της θερµοκρασίας σε υψηλά επίπεδα. Τύποι συστηµάτων εναλλακτών. Εναλλάκτες θερµότητας ανάκτησης: Τα δυο ρευστά πάντα διαχωρίζονται από µια σταθερή διεπιφάνεια. Εναλλάκτες τύπου σωλήνα. Εναλλάκτες πλακών (παράλληλης και εγκάρσιας ροής). Εναλλάκτες επίπεδων πλακών Εναλλάκτες θερµότητας αναγέννησης: Οι δυο ροές περνούν εγκάρσια από καλούπι υλικών. Θερµικός τροχός. Εναλλάκτες κυκλικού σπειρώµατος: Ένα τρίτο ανακυκλοφορούµενο ρευστό χρησιµοποιείται για την εναλλαγή θερµότητας µεταξύ των δυο ρευστών. Σωλήνες θερµότητας. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 14

15 5.2.5 Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα Ορισµός: Τα ηλιακά ενεργητικά συστήµατα χωρίζονται σε θερµικά συστήµατα και σε φωτοβολταϊκά συστήµατα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα θερµικά συστήµατα, που δεν σχετίζονται µε τα συµβατικά συστήµατα, καυστήρα, λέβητα, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και την µετατρέπουν σε θερµική µε σκοπό την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, συνήθως συµπληρωµατικά προς τα συµβατικά συστήµατα καυστήρα, λέβητα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούν κυψέλες για να συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και να την µετατρέπουν σε ηλεκτρική. Αυτά τα κύτταρα των φωτοβολταϊκών αποτελούνται από δυο ηµιαγωγούς. Όταν το στοιχείο απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία δηµιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο ανάµεσα στους δύο ηµιαγωγούς. Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση της ακτινοβολίας τόσο µεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται. Ηλιακά θερµικά συστήµατα. (Thermal systems) Τα συστήµατα αυτά παράγουν ζεστό νερό, κυρίως για οικιακή χρήση αλλά και σε µεγαλύτερη κλίµακα, µεταξύ άλλων για θερµαινόµενες πισίνες. Ένα ηλιακό θερµικό σύστηµα για οικιακή χρήση αποτελείται από τρία µέρη: το συλλέκτη, το δοχείο για την αποθήκευση του νερού και το σύστηµα κυκλοφορίας του νερού. Οι συλλέκτες τοποθετούνται στην στέγη, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την µετατρέπουν σε χρήσιµη θερµική δεσµευµένη σε ένα υγρό. Στο δοχείο αποθηκεύεται το νερό το οποίο έχει θερµανθεί κατά την διάρκεια της ηµέρας ώστε να είναι διαθέσιµο για χρήση. Το σύστηµα κυκλοφορίας, το οποίο αποτελείται από ένα απλό σύστηµα σωλήνων και συχνά και από µία αντλία νερού, µεταφέρει και διανέµει το ζεστό νερό εκεί όπου απαιτείται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών θερµικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, υπάρχουν δυο είδη ηλιακών συλλεκτών: οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες και οι συλλέκτες µε σωλήνες κενού. Οι δεύτεροι χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές µε µικρότερες διαθέσιµες επιφάνειες, έχουν απόδοση περίπου 40% αλλά είναι πιο ακριβοί. Αντιθέτως, οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες είναι φτηνότεροι, σε ότι αφορά το κόστος εγκατάστασης, αλλά έχουν απόδοση κοντά στο 30%. Σε περιοχές όπου οι θερµοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαµηλές χρησιµοποιείται κλειστό σύστηµα αγωγών του εργαζόµενου υγρού, το οποίο µε τη χρήση αντιψυκτικού υγρού και συστήµατος θέρµανσης αποτρέπει την παγοποιηση RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 15

16 του νερού στη δεξαµενή αποθήκευσης και στο σύστηµα σωληνώσεων. Υπάρχουν συστήµατα όπου για πραγµατοποιηθεί η κυκλοφορία του νερού στους σωλήνες απαιτείται η χρήση αντλίας και άλλα όπου λειτουργούν µε την επίδραση της βαρύτητας. Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα εγκαθίστανται εύκολα αλλά είναι σχετικά ακριβά. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή και την αποδοτική χρήση των παθητικών ηλιακών συστηµάτων είναι οι εξής: Ο νότιος προσανατολισµός του κτιρίου (ή η απόκλιση από αυτόν). Η υφιστάµενη εγκατάσταση συστήµατος που παράγει ζεστό νερό καθώς πρέπει να είναι συµβατή µε το ηλιακό σύστηµα. Οι διαθέσιµοι πόροι. Φωτοβολταϊκά συστήµατα. Photovoltaic systems (PV). Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο δεν απαιτείται άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχουν τριών ειδών φωτοβολταϊκά: Μονοκρυσταλλικά: Παρασκευάζονται από λεπτές στρώσεις ενός κρυστάλλου πυριτίου και έχουν απόδοση 15%. Πολυκρυσταλλικά: Αποτελούνται από λεπτές στρώσεις πολυκρυσταλλικών δοµών πυριτίου. Έχουν απόδοση 12%. Λεπτού υµενίου: Αποτελούνται από ένα λεπτό στρώµα ηµιαγωγών που τοποθετούνται πάνω σε γυάλινη ή µεταλλική επιφάνεια. Έχουν απόδοση 7%. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν µια τυπική συστοιχία. Ο αριθµός των συνδεδεµένων των PV στην συστοιχία εξαρτάται από το ζητούµενο φορτίο. Η φωτοβολταϊκή συστοιχία όταν εκτεθεί στη ηλιακή ακτινοβολία θα µετατρέψει άµεσα ένα µέρος της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισµό σε περιόδους υψηλής ζήτησης συµπληρωµατικά µε τη χρήση ενέργειας από το δίκτυο. Σε περίοδο χαµηλής ζήτησης η παραγόµενη ενέργεια από τα PV µπορεί να αποθηκευτεί σε µπαταρίες ή να πωληθεί στο διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρισµού. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατασκευάζονται σε διαφορά σχήµατα και χρώµατα και µπορούν να ενσωµατωθούν είτε στην πρόσοψη, είτε στην οροφή ενός κτιρίου, αντικαθιστώντας τα συµβατικά δοµικά υλικά (παράθυρα, κεραµίδια, υαλοπετάσµατα, πλάκες στέγης, κ.α). Επιπλέον, µπορούν να ενσωµατωθούν σαν µονωτικό υλικό και σαν στοιχείο σκίασης της πρόσοψης του κτιρίου. Τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα πρέπει να έχουν νότιο προσανατολισµό και να µην σκιάζονται από άλλα κτίρια, δέντρα ή άλλα RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 16

17 δοµικά τµήµατα του κτιρίου. Σε περιπτώσεις µερικής σκίασης κατά τη διάρκεια της ηµέρας η απόδοση του συστήµατος µειώνεται. Τέλος, σε ότι αφορά την οροφή του κτιρίου θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει το σηµαντικό βάρος των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ειδικά όταν τα PV τοποθετούνται πάνω από κεραµίδια. Επιπλέον, τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούνται για των ηλεκτροφωτισµό δρόµων, χώρων στάθµευσης και στάσεων λεωφορείων. Κατά τη διαστασιολόγηση ενός ενσωµατωµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος για οικιακή χρήση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: το ηλεκτρικό φορτίο του κτιρίου, ο τύπος κατασκευής των φωτοβολταϊκών, η διαθέσιµη ελεύθερη επιφάνεια εγκατάστασης και το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης που απαιτείται. 5.3 Απόκτηση πληροφοριών Η απόκτηση πληροφοριών αφορά τον τρόπο µε το οποίο ο κάθε χρήστης βρίσκει πληροφορίες για τις διαθέσιµες ιστοσελίδες. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε την διάθεση µιας λίστας ιστοσελίδων και για τις πέντε ενότητες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.2 (ανάλυση απαιτήσεων, θέρµανση/ ψύξη κτιρίου, κέλυφος κτιρίου, συστήµατα αερισµού / εξαερισµού, ηλιακά ενεργητικά συστήµατα). Οι ιστοσελίδες αυτές είναι διαφορετικές για κάθε συνεργαζόµενη χώρα (Ισπανία, Σκωτία, Γερµανία, Ελλάδα). Σε κάθε κεφάλαιο ο χρήστης βρίσκει µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων για κάθε θέµα. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα ο χρηστής να βρει συµπτωµατικά πολλαπλές αναφορές που σχετίζονται µε την ίδια πληροφορία. Ωστόσο, το γεγονός αυτό εγγυάται την παροχή πληροφοριών για κάθε θέµα χωρίς να απαιτείται συνεχής αναζήτηση. Ένα άλλο, όφελος είναι το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων από σχετικά κεφάλαια για µεµονωµένα θέµατα χωρίς να υπάρξει δέσµευση για την χρήση συγκεκριµένων πηγών πληροφοριών. Σηµείωση 1: Οι πηγές πληροφοριών της αγοράς που κατηγοριοποιήθηκαν είναι πάρα πολλές. Επιπλέον, η βάση δεδοµένων ΙΑΤ δεν µπορεί να περιλαµβάνει όλες τις πηγές αλλά θα µπορεί να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στον χρήστη σε σηµαντικότερα και πλησιέστερα δεδοµένα, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αναφορές για άλλες πηγές που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 17

18 5.3.1 Εργαλεία ανάλυσης για τον προσδιορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων Τα εργαλεία ανάλυσης µε στόχο τον καθορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων κάθε χρήστη θα παρέχονται από τους συνεργάτες του DASU, τους ενεργειακούς συµβούλους, τους διαχειριστές ενέργειας, τα υπουργεία ή και από διαδικτυακές πήγες στην τοπική γλώσσα. Τα εργαλεία αυτά περιέχουν εφαρµογές λογισµικών και θεωρούν ως δεδοµένα: Το ενεργειακό ισοζύγιο του συστήµατος µε αναφορά στα επιµέρους χαρακτηριστικά του. Την συνεισφορά των θερµικών απωλειών που χάνονται µέσω εδάφους, παραθύρων, οροφής και εξωτερικών τοίχων. Την ανάλυση των αδύναµων σηµείων της κατασκευής. Την ανάλυση και σύγκριση των σχεδιαστικών παραµέτρων που θα µειώνουν το θερµικό και ψυκτικό φορτίο του κτιρίου αλλά εξετάζουν και την οικονοµική σκοπιµότητα των προτάσεων. Συµπερασµατικά, το υφιστάµενο σχέδιο δράσης παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικές µε την απόδοση και το κόστος υλοποίησης ενός ενεργειακού σχεδιασµού. Επιπλέον, παρέχονται στοιχεία που αφορούν κάθε τύπου παρέµβαση για εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και την περίοδο απόσβεσης της. Η παρακάτω λίστα περιέχει βάσεις δεδοµένων στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία για τον ενεργειακό σχεδιασµό ενός κτιρίου καθώς και δυνατές παρεµβάσεις µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργεια. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µε τους παροχείς των ιστοσελίδων αυτών. 6. Αναφορές [1] URL: [2] URL: [3] URL: [4] URL: [5] URL: [6] URL: RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 18

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ένταξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας www.nezeh.eu www.nezeh.eu Ένταξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλιακή ενέργεια Click to edit subtitle style Πίσω στα Περιεχόμενα Τι είναι ένα ξενοδοχείο nezeh Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Energy - Sp ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (θέρµανση των κτιρίων) Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι νέες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και την οικονομική ύφεση οδηγεί ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Απαιτήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες Χριστόδουλος Ελληνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα