Contract No. EIE-2003-RURASU-223. Information Acquisition Tool (IAT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Contract No. EIE-2003-RURASU-223. Information Acquisition Tool (IAT)"

Transcript

1 Contract No. EIE-2003-RURASU-223 Μέσο Απόκτησης Πληροφόρησης Information Acquisition Tool (IAT) 2006 RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 1

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Καθορισµός και στόχοι του προβλήµατος Τarget- group της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Εκδόσεις της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ οµή της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Έναρξη Καθορισµός των αιτιών παρέµβασης στο κτίριο Εύρεση των αναζητούµενων πληροφοριών Επιλογή θέµατος Ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη για εξοικονόµηση ενέργειας Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Κέλυφος κτιρίου Αερισµός Εξαερισµός Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα Απόκτηση πληροφοριών Εργαλεία ανάλυσης για τον προσδιορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων Αναφορές RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 2

3 1. Εισαγωγή Η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων (Information Acquisition tool, ΙΑΤ) έχει ως σκοπό την συγκέντρωση, οργάνωση και κατηγοριοποίηση των διάσπαρτων πληροφοριών σχετικών µε τις εφαρµογές των ανανεώσιµων πηγών στα κτίρια και την ενεργειακή διαχείριση αυτών. Πολύτιµες πληροφορίες, που αφορούν τον ενεργειακό τοµέα, διατίθενται µέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων οργανισµών των χωρών που συνεργάζονται για το DASU καθώς και από τους υπεύθυνους διαχείρισης ενέργειας κτιρίου των δηµοσίων κτιρίων και µελετητικών γραφείων. 2. Καθορισµός και στόχοι του προβλήµατος Οι διαθέσιµες πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πάντα αξιόπιστη πηγή ώστε να πραγµατοποιείται η πίστη εφαρµογή των διεργασιών που αναφέρουν καθώς δεν προέρχονται από έγκυρες πηγές. Στόχος του προγράµµατος RURASU είναι η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων ΙΑΤ που να αποτελεί ένα ακριβές και λεπτοµερές όργανο για τους ενεργειακούς διαχειριστές του κτιριακού τοµέα για την εύρεση της κατάλληλης πληροφορίας. Ωστόσο, για να ληφθούν οι σωστές πληροφορίες για κάθε περίπτωσης κτιρίου µέσω της ΙΑΤ απαιτείται η χρήση της κατάλληλης λέξης κλειδί. Οι επιµέρους στόχοι της βάσης δεδοµένων είναι οι παρακάτω. 1) Παροχή βασικών κανόνων ορθής διατύπωσης ερωτήσεων ή λέξεων κλειδιά για την απόκτηση των ζητούµενων πληροφοριών και την δυνατότητα αξιολόγησης τους. 2) Παρουσίαση µιας κατάλληλα δοµηµένης έρευνας σχετική µε όλα τα θέµατα που αφορούν την διαχείριση ενέργειας και τις ανανεώσιµες πηγές. 3) Παρουσίαση διαδικτυακών πυλών ή βάσεων δεδοµένων που συσχετίζονται µε τον ενεργειακό τοµέα. 3. Τarget- group της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Η βάση δεδοµένων ΙΑΤ σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράµµατος RURASU, για το οποίο συνεργάζονται η Πιερική αναπτυξιακή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας. Η ΙΑΤ θα τροποποιηθεί µε βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αναφερόµενης περιοχής και θα δίνεται σε κάθε οµάδα αναφοράς ξεχωριστά από τους τοπικούς υπεύθυνους του προγράµµατος DASU. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 3

4 Το ΙΑΤ έχει ως target-group οµάδες ατόµων επιστηµονικά καταρτισµένων στον κτιριακό τοµέα και ειδικότερα στον τοµέα της διαχείριση της ενέργειας. 4. Εκδόσεις της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Σκοπός της ΙΑΤ είναι η γρήγορη εύρεση και απόκτηση των απαιτουµένων πληροφοριών για την πραγµατοποίηση πρακτικών εφαρµογών εξοικονόµησης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές. Η πλήρης έκδοση περιέχει πληροφορίες και από τις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Γερµανία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο) και είναι γραµµένη στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, είναι διαθέσιµη και µια έκδοση της βάσης δεδοµένων στην τοπική γλώσσα κάθε χώρας χωριστά. Η έκδοση αυτή περιέχει ένα γενικό κεφάλαιο για την ΙΑΤ (κεφάλαιο 1 ως 5.2), συνδυάζει πληροφορίες τόσο από διεθνείς, όσο και από εθνικές διαδικτυακές πύλες πληροφοριών (κεφάλαιο 5.3 και πέρα), και αποκλείει πηγές που είναι διαθέσιµες µόνο σε µια γλώσσα. Οι τέσσερις εκδόσεις που διατίθενται είναι γραµµένες στα αγγλικά, στα γερµανικά, στα ισπανικά και στα ελληνικά και περιέχουν τις πιο σηµαντικές πληροφορίες, σύµφωνα µε κριτήρια του κάθε συµµετέχοντος χώρας, στην επίσηµη της γλώσσα. Η βάση ΙΑΤ περιέχει πηγές πληροφοριών (όπως είναι συνέδρια, εκθέσεις, ιστοσελίδες και ενηµερωτικά δελτία στο διαδίκτυο), οι οποίες διατίθενται µέχρι κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Εποµένως, σηµαντικό είναι και οι χρηστές της να ενηµερώνονται για τις αλλαγές αυτές. 5. οµή της βάσης δεδοµένων ΙΑΤ Με βάση τους επιµέρους στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω η δοµή της IAT διαµορφώθηκε ως εξής: Η διαδικασία για την εύρεση των απαιτουµένων πληροφοριών αποτελείται από τρία στάδια: (i) Ο χρήστης καθορίσει τη µορφή των ζητούµενων πληροφοριών. (ii) Για την επιλογή του θέµατος ο χρήστης, µε βάση την ΙΑΤ, λαµβάνει µια γενική ιδέα όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την χρήση των ανανεώσιµων πηγών στον κτίριο και την διαχείρισης της ενέργειας αυτών. (iii) Στο τέλος, ο χρηστής βρίσκει την σωστή πηγή πληροφοριών. Η προτεινόµενη δοµή για το ΙΑΤ απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 4

5 Βάση εδοµένων ΙΑΤ Απόκτηση Ενεργειακές ανάγκες και κινήσεις εξοικονόµησης ενέργειας Έλλειψη πληροφοριών ιευκρινήσειςγια τις αναζητούµενες πληροφορίες «Τι θέλω να µάθω;» ιευκρίνηση ιευκρίνηση ιευκρίνηση ιευκρίνηση Επιλογή Θέµατος Επιλογή πληροφοριών για ένα από τα παρακάτω θέµατα: Ανάλυση των απαιτήσεων του χρηστή για εξοικονόµηση ενέργειας Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Κέλυφος κτιρίου Αερισµός - Εξαερισµός Χάρτης διαθέσιµων Ιστοσελίδων «Από πού λάβω τις πληροφορίες που ζητάω;» Απόκτηση Πληροφοριών ιαδίκτυο Ενηµερωτικά δελτία Φυλλάδια Συνέδρια, Σεµινάρια, Ηµερίδες Εφηµερίδες, Περιοδικά, Βιβλία Ενεργειακοί Σύµβουλοι Μελετητές (δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα) ιευκρίνηση Ηλιακά Ενεργητικά Συστήµατα ιάφορα ρώµενα DASU ΡΑΣΕΙΣ Αξιολόγηση τις ποιότητας των πληροφοριών «Εµπιστεύοµαι τις δοθείσες πληροφορίες;» Σχήµα 1: Η δοµή της βάσης δεδοµένων (IAT) 5.1 Έναρξη Ο χρήστης θα κληθεί να απαντήσει στην ερώτηση «Τί ακριβώς θέλω να µάθω;». Η βασική ιδέα, στην οποία στηρίζεται το εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, είναι η γρήγορη καθοδήγηση για την επιτυχή αναζήτηση δεδοµένων Καθορισµός των αιτιών παρέµβασης στο κτίριο Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής ενός κτιρίου ή µέρους χρειάζεται πρέπει να λάβει µέτρα εξοικονόµηση ενέργειας για τους παρακάτω λόγους. Παλαιότητα του κτιρίου. Αναγκαιότητα αντικατάστασης του συστήµατος θέρµανσης. Υποχρεωτική ανανέωση του κελύφους του κτιρίου, π.χ. λόγωυγρασίας. Αντικατάσταση κουφωµάτων. Αντικατάσταση µόνωσης ή τοποθέτηση αναδροµικής µόνωσης. ιόρθωση ή αντικατάσταση του συστήµατος αερισµού / εξαερισµού. Τοποθέτηση ηλιακών παθητικών συστηµάτων Αύξηση τιµής καυσίµου για θέρµανση και ψύξη του κτιρίου. υνατότητα πρόσβασης σε κυβερνητικές επιχορηγήσεις. Περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Κοινωνική ευαισθητοποίηση. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 5

6 Οι πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης αφορούν: Τις τεχνικές παρεµβάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν στο κτίριο. Την αρχική επένδυση που απαιτείται. Τα οικονοµικά κέρδη που θα προκύψουν από την εξοικονόµηση ενέργειας. Την περίοδο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης Εύρεση των αναζητούµενων πληροφοριών Στο στάδιο αυτό ο χρήστης εστιάζει σε ένα συγκεκριµένο πεδίο ενδιαφέροντος και διαµορφώνει τις ερωτήσεις για τις οποίες αναζητά απάντηση. Η ακρίβεια της λέξης κλειδί που θα χρησιµοποιήσει καθορίζει την πληθώρα πληροφοριών που θα λάβει από το ΙΑΤ. Ωστόσο, αρχικά ερωτάται για το τι θέλει να γνωρίζει για την εξοικονόµηση ενέργειας. Οι κατηγορίες των ενεργειών που πρέπει να εξετάσει ο χρηστής της βάσης δεδοµένων είναι οι εξής: 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοικονόµησης ενέργειας υνατότητες εφαρµογών στον περιβάλλοντα χώρου. Τρόπος λειτουργίας του κτιρίου. Απαιτούµενος χρόνος για την ανακατασκευή και συντήρηση του κτιρίου. Παλαιότητα και διαθεσιµότητα του κτιρίου για παρεµβάσεις. 2. Οικονοµικά χαρακτηριστικά εξοικονόµησης ενέργειας Κόστος επένδυσης. Κόστος λειτουργίας. Κόστος συντήρησης. Ύπαρξη επιχορηγήσεων. Εξοικονόµηση χρηµάτων λόγω της µείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Χρόνος απόσβεσης αρχικής επένδυσης. 3. ιαχείριση των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας Ρίσκο λόγω µη σωστής ανακατασκευής. Ασφάλεια εφοδιασµού ενέργειας. Επιλογή προσωπικού ή επιχείρησης, που θα υλοποιήσει την επιλογή προµηθειών, εγκατάστασης και συντήρησης. Εγγύτητα προµηθευτή. Απαιτούµενος χρόνος για την προµήθειας και την κατασκευή της ανακαίνισης. Όχληση κατά την προµήθεια και εγκατάσταση. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 6

7 Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το αν η κατασκευή πραγµατοποιείται σε υφιστάµενο ή καινούργιο κτίσµα. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο της θέρµανσης των δωµατίων και το κτιριακό κέλυφος µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά. Παρόλα αυτά, και στις δυο περιπτώσεις, ακολουθείται η ίδια διαδικασία απόκτησης πληροφοριών αλλά το τελικό περιεχόµενο διαφέρει. Επιπλέον, η τεχνογνωσία του χρήστη διευκολύνει την κατανόηση συγκεκριµένων τεχνικών θεµάτων και αποτρέπει την αποφυγή παρανοήσεων. 5.2 Επιλογή θέµατος Στόχος της φάσης αυτής είναι η επιλογή των κατάλληλων µέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την εφαρµογή λύσεων που να αφορούν τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, απαιτείται να καθοριστούν και να υπολογιστούν τα παρακάτω: οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας (κεφ ), το θερµικό φορτίο (κεφ ), τα χαρακτηριστικά του κέλυφος κτιρίου (κεφ ), το σύστηµα αερισµού εξαερισµού (κεφ ) και η χρήση ηλιακών συστηµάτων (κεφ ). Ακολουθεί γενική περίληψη για τις τεχνικές δυνατότητες κάθε θέµατος. Σηµείωση: Ο στόχος της ΙΑΤ δεν είναι η περιγραφή και η συζήτηση εξειδικευµένων θεµάτων, που πολλές φορές συναντάται εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης τεχνογνωσίας σε ότι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. Για τα επιµέρους ενεργειακά ζητήµατα των κτιρίων απαιτούνται µόνο βασικές γνώσεις που θα βοηθήσουν τον χρηστή να υλοποιήσει έναν γρήγορο και έγκυρο υπολογισµό και για τον καθορισµό και ταξινόµηση των ενεργειών που απαιτούνται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων σε τοµείς της τεχνολογίας των ενεργειακών συστηµάτων στα κτίρια Ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη για εξοικονόµηση ενέργειας Ορισµός: Ο υπολογισµός του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου απαιτεί µια συστηµατική καταγραφή της εισροής, εκροής και της µετατροπής της ενέργειας σε χρήσιµη µορφή. Σύµφωνα µε το πρώτο αξίωµα της θερµοδυναµικής η ενέργεια πάντα µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη και δεν χάνεται. Οι υπεύθυνοι µηχανικοί της ανακατασκευής ενός κτιρίου πρέπει να εκπονήσουν µελέτη που να αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την πιθανή εξοικονόµηση της. Σε πρώτη φάση πρέπει να υπολογισθεί το ενεργειακό RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 7

8 φορτίο του κτιρίου και να µελετηθούν οι τρόποι κάλυψής του. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τον ενεργειακό σχεδιασµό αφορούν, αρχικά, την υφιστάµενη κατάσταση του κτιρίου. Η παλαιότητα του κτίσµατος. Ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου (µαζί µε το ισόγειο και υπόγειο). Τα υλικά και χαρακτηριστικά του κελύφους του κτιρίου, περιλαµβανοµένων και των ανοιγµάτων. Η θερµαινόµενη επιφάνεια και όγκος του κτιρίου. Προσανατολισµός κτιρίου. Είδος και πάχος µόνωσης κελύφους. Σύστηµα θέρµανσης: ηλικία, ισχύς, αυτοµατισµοί και ρυθµίσεις, συχνότητα συντήρησης, θερµοκρασία λειτουργίας καυστήρα και θερµοστατών. Ζεστό νερό χρήσης: καταναλούµενος όγκος, πηγή θέρµανσης του νερού, παλαιότητα καυστήρα, θερµοκρασία. εδοµένα για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου. Είδος, τύπος και κατάσταση κουφωµάτων. Είδος και χαρακτηριστικά στέγης (δώµα ή επικλινής). Υλικό και πάχος θερµοµόνωσης Θέρµανση / Ψύξη κτιρίου Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι το 60% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου καλύπτει το ψυκτικό και θερµικό φορτίο του. Εκεί εντοπίζεται και η µεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόµησης, που µπορεί να ξεπεράσει σε ορισµένες περιπτώσεις και το 80%. Επιπλέον, σε µερικές χώρες δίνονται επιχορηγήσεις για την αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε σκοπό την µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Μια γενική περιγραφή των τεχνολογικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας για θέρµανση ενός κτιρίου δίνεται στη συνέχεια. Ορισµός. Η θέρµανση ενός κτιρίου µπορεί να είναι κεντρική ή αυτόνοµη. Συνήθως, χρησιµοποιούνται τα κεντρικά συστήµατα. Τα συστήµατα διαφέρουν στη θέση εγκατάστασης του καυστήρα. Ένα κεντρικό σύστηµα αποτελείται από λέβητα, καυστήρα, ενίοτε αντλία θερµότητας που παρέχει ζεστό νερό ή ατµό. Το θερµό νερό διανέµεται από ένα σύστηµα σωλήνων και µέσω εναλλακτών µεταδίδει τη θερµότητα στον εσωτερικό αέρα κυρίως µε συναγωγή και ακτινοβολία. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 8

9 Συστήµατα θέρµανσης µε χρήση καυσίµων στερεής βιοµάζας. (Solid biofuel heating systems) Τα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε βιοµάζα, δηλαδή µε ανανεώσιµης µορφής καύσιµο, το οποίο αποτελείται κυρίως από ξύλο, χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα σε ότι αφορά την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια καύσης της βιοµάζας εκπέµπεται µόνο τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο δεσµεύτηκε κατά την ανάπτυξη των φυτών. Επιπλέον, η βιοµάζα είναι εγχώριο προϊόν µε αποτέλεσµα η τιµή αγοράς της να παραµένει χαµηλή και ανταγωνιστική, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Τα συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε βιοντίζελ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1. Με βάση το καύσιµο χρήσης: Ροκανίδια Κοµµάτια ξυλείας ισκία ξυλείας (pellets) 2. Με βάση την εγκατάσταση: Κεντρική θέρµανση Ειδικές ξυλόσοµπες 3. Με βάση το σύστηµα τροφοδότησης: Χειροκίνητο σύστηµα (καύση µόνο κορµών δέντρων). Αυτόµατο σύστηµα (ροκανίδια και pellets). Συστήµατα µε εστίαση καύσης κάτω από τον λέβητα. Συστήµατα µε προωθούµενη σχάρα καύσης. 4. Με βάση την ισχύ τους: < 10 KW < 25 KW < 100 KW > 100 KW Εναλλάκτες θερµότητας εδάφους. (Ground source heat pumps, GSHP) Η θερµοκρασία της γης, µερικά µέτρα κάτω από την επιφάνεια της διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Η γη λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητας αποθηκεύει θερµότητα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Οι εναλλάκτες θερµότητας εδάφους (Ground source heat pumps, RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 9

10 GSHP) εκµεταλλεύονται το γεγονός αυτό και µε την δυνατότητα που έχουν, να µεταφέρουν ποσά θερµότητας από το έδαφος στο κτίριο, θερµαίνουν τους εσωτερικούς χώρους. Χρησιµοποιούνται δε και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Για κάθε µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την άντληση θερµότητας από το έδαφος παράγονται 3 µε 4 µονάδες ωφέλιµης θερµότητας για την θέρµανση του κτιρίου. Ένας εναλλάκτης εδάφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ψύξη του κτιρίου αν συνδεθεί µε έναν εναλλάκτη απορρόφησης. Ένας εναλλάκτης θερµότητας εδάφους αποτελείται από τρία βασικά δοµικά µέρη: Βρόχος. Περιλαµβάνει έναν θαµµένο σωλήνα στο έδαφος, είτε µε τη µορφή κάθετης γεώτρησης, είτε τοποθετηµένο σε οριζόντια τάφρο. Οι σωληνώσεις δοµούν ένα κλειστό κύκλωµα µέσα στο οποίο κυκλοφορεί µίγµα νερού και αντιψυκτικού, το οποίο αντλεί την θερµότητα από το έδαφος. Αντλία θερµότητας. Η αντλία θερµότητας αποτελείται από τα εξής: έναν εξατµιστή, ο οποίος απορροφά τη θερµότητα από το νερό από τον υπόγειο βρόχο, έναν κυκλοφορητή, ο οποίο µεταφέρει το ψυκτικό µέσο στο όλο κύκλωµα, συµπιέζοντας το στην απαραίτητη θερµοκρασία και ένα συµπυκνωτή ο οποίος αποδίδει την θερµότητα σε µία δεξαµενή θερµού νερού που στη συνέχεια τροφοδοτεί το κύκλωµα. Η διάταξη ψύξης και υγροποίησης αερίων προσδίδει θερµότητα στην δεξαµενή του νερού και τροφοδοτεί το όλο το σύστηµα διανοµής. Σύστηµα διανοµής της θερµότητας. Αποτελείται από ενδοδαπέδιους σωλήνες από τους οποίους περνάει το ζεστό νερό και αποδίδει την θερµότητά του στο χώρο. Μερικές φορές χρησιµοποιείται και δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Λέβητες συµπύκνωσης (Condensing boilers) Οι λέβητες συµπύκνωσης είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί τύποι λεβήτων για όλα τα είδη καυσίµων και πετυχαίνουν πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος, συγκριτικά µε τους συµβατικούς. Οι λέβητες συµπύκνωσης πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων καθώς έχουν µικρότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της επακόλουθης αύξησης της θερµοκρασίας. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 10

11 Η λειτουργία τους βασίζεται στην εκµετάλλευση της απορριπτόµενης στην ατµόσφαιρα θερµότητας από τους κοινούς λέβητες, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ακόµα περισσότερο το κόστος για την θέρµανση ενός χώρου Το τελευταίο, επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός µεγάλου σε µέγεθος εναλλάκτη θερµότητας ή δυο µικρότερων, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στο λέβητα. Έτσι, µεγιστοποιείται η µεταφορά θερµότητας από τον καυστήρα καθώς µειώνονται οι απώλειες. Κατά τη διάρκεια της συµπύκνωση των αερίων, που βρίσκονται στους σωλήνες, ανακτάται η λανθάνουσα θερµότητα µέσω του εναλλάκτη του λέβητα. Η θερµότητα αυτή χρησιµοποιείται για να προθερµάνει το ανακυκλούµενο νερό, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την απαιτούµενη πρωτογενή ενέργεια για την θέρµανση του νερού. Αποτέλεσµα της παραπάνω διεργασίας είναι η αύξηση του βαθµού απόδοσης του συστήµατος. Επιπλέον, η θερµοκρασία των αερίων που φεύγουν από το λέβητα συµπύκνωσης είναι C ενώ σε έναν συµβατικό είναι C. Ταυτόχρονα, παράγεται µία ποσότητα ζεστού νερού ή συµπύκνωµα, το οποίο αποστραγγίζεται σε αποχετευτικό δίκτυο. Συµπαραγωγή µικρής κλίµακας (Micro CHP) (Micro-CHP production) Οι µονάδες µικρό-συµπαραγωγής προορίζονται κυρίως για οικιακή χρήση. Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες εφαρµογές όπως σε µικρά ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα, γραφεία και πολυκατοικίες. Επιπλέον, µπορούν να διαστασιολογηθούν για τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Ένας micro-chp λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες ενός υψηλής απόδοσης λέβητα µε µία µικρή γεννήτρια, η οποία είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µεγέθη των µονάδων αυτών κλιµακώνονται µέχρι και τα 10 kwe, ανάλογα µε την χρήση τους και τις απαιτούµενες εθνικές προδιαγραφές, που ισχύουν σε κάθε περιοχή, για διασύνδεση αυτών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι συσκευές αυτές ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Μηχανή εσωτερικής καύσης (κυκλοφορεί ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά). Μηχανή εξωτερικής καύσης: µηχανή τύπου Stirling, µηχανές µε λειτουργία µε βάση των κύκλο Rankine και ατµοµηχανή. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 11

12 Κυψέλες καύσιµου, που βρίσκονται σε πειραµατική λειτουργία Κέλυφος κτιρίου Η προσθήκη και ενδεχοµένως η αντικατάσταση της µόνωσης του κτιρίου σε τοίχους, οροφές και δάπεδα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολύ µικρότερο κόστος συγκριτικά µε αυτό που απαιτείται για την αλλαγή του συστήµατος θέρµανσης/ ψύξης του κτιρίου. Ωστόσο, το κόστος αντικατάστασης κουφωµάτων ή χρήσης παθητικών ηλιακών συστηµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πριν την αντικατάσταση της µόνωσης πρέπει να ελέγχεται η δυναµικότητα του συστήµατος εξαερισµού του κτιρίου και η πυρασφάλεια του. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο επαρκής εξαερισµός στις κουζίνες και τα µπάνια είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από την οροφή του κτιρίου, τα ενδιάµεσα πατώµατα, την εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα). Όλες αυτές οι επιφάνειες πρέπει να µονωθούν κατάλληλα για να µειωθούν οι ενεργειακές απώλειες. Εφαρµογή δικέλυφης τοιχοποιίας µε ενδιάµεσο στρώµα (π.χ. κενό αέρος) για µόνωση του κτιρίου. (Cavity wall insulation) Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την µείωση των ενεργειακών απωλειών είναι η εφαρµογή διπλής τοιχοποιίας µε ενδιάµεσο στρώµα για µόνωση του κτιρίου. Ειδικότερα, συµβάλλει στην διατήρηση µιας σταθερής εσωτερικής θερµοκρασίας, αποτρέπει την δηµιουργία υγρασίας στους τοίχους και τις οροφές και συντελεί στην µείωση της θερµικής µάζας του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Το ενδιάµεσο στρώµα µπορεί να επιλεχθεί από µια ποικιλία υλικών που λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή µειώνοντας τις διεξόδους διαφυγής του εσωτερικού ζεστού αέρα. Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι στρώµα πολυστερίνης, άλλα φυσικά υλικά όπως ίνες και ανακυκλωµένο χαρτί. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 12

13 Μόνωση στέγης (σοφίτα). (Loft insulation) Το ένα τρίτο των απωλειών θερµότητας του χώρου χάνεται µέσω των στεγών. Ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος µείωσης του θερµικού φορτίου είναι η µόνωση της οροφής σε πάχος περίπου 250mm. Μόνωση πατώµατος. (Floor insulation) ιάφορες µικρορωγµές που µπορεί να υπάρχουν στο πάτωµα διευκολύνουν την διαφυγή θερµότητας από τους εσωτερικούς χώρους και τη δηµιουργία ψυχρών στρωµάτων αέρα. Το φαινόµενο καταπολεµάται καλύπτοντας τα κενά µε στεγανωτικό υλικό, όπως είναι η σιλικόνη. Ένας άλλος τρόπος για την αποφυγή δηµιουργίας ψυχρών ρευµάτων αέρα είναι η αναδροµική θερµοµόνωση του πατώµατος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προβλέπεται ο επαρκής αερισµός του υφιστάµενου πατώµατος ώστε να µην υπάρχει περίπτωση δηµιουργίας υγρασίας. Μόνωση Ανοιγµάτων. (Window insulation) Το 20% της απώλειας θερµότητας σε ένα τυπικό σπίτι πραγµατοποιείται µέσω ακούσιου ή ανεπιθύµητου αερισµού του κτιρίου λόγω κατασκευαστικών ατελειών στα κουφώµατα του. Υπάρχει πληθώρα υλικών για τη µόνωση ανοιγµάτων, όπως αφροί, στεγανωτικά υλικά και αεροστεγανωτικές αυτοκόλλητες λωρίδες. Ανάλογα µε την χρήση για την οποία προορίζεται η µόνωση, υπάρχουν πολλών ειδών υλικά διαφορετικής ποιότητας και αντοχής Αερισµός Εξαερισµός Ορισµός. Ο αερισµός είναι η διαρκής ανταλλαγή αέρα µεταξύ των εσωτερικών χωρών και µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου. Ο αερισµός ενός κτιρίου µπορεί να πραγµατοποιείται είτε µε τεχνητά µέσα είτε να είναι φυσικός. Ο φυσικός αερισµός είναι ο αερισµός ενός χώρου χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, όπως είναι οι ανεµιστήρες. Ο φυσικός αερισµός µπορεί να επιτευχθεί µε το άνοιγµα των παραθύρων εφόσον ο χώρος είναι µικρός και το επιτρέπει ο σχεδιασµός του. Σε πιο RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 13

14 πολύπλοκες κατασκευές ο ζεστός αέρας ανυψώνεται και εξέρχεται από τα ανοίγµατα που υπάρχουν στο επάνω µέρος του δωµατίου (φαινόµενο ηλιακής καµινάδας) επιτρέποντας, ταυτόχρονα, κρύο αέρα να εισχωρήσει στο δωµάτιο. Ο κρύος αέρας λόγω βάρους κατεβαίνει στα χαµηλότερα στρώµατα δροσίζοντας τον χώρο. Τα συστήµατα αυτά καταναλώνουν πολύ µικρά ποσά ενέργειας αλλά η χρήση τους απαιτεί προσοχή για την διασφάλιση της επίτευξης θερµικής άνεσης. Ο µηχανικός αερισµός ή εξαερισµός χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της υγρασίας και των οσµών του κτιρίου. Συνήθως, ο µηχανικός αερισµός χρησιµοποιείται σε κουζίνες και µπάνια. Οι σχεδιαστικές παράµετροι, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι η ροή του αέρα και τα επίπεδα θορύβου. Οι αεραγωγοί πρέπει να µονώνονται για να µην υπάρξει πρόβληµα υγροποίησης του αέρα ειδικά όταν διαπερνούν µη θερµαινόµενα µέρη του κτιρίου, όπως η σοφίτα. Τα συστήµατα ανάκτησης θερµότητας χρησιµοποιούν εναλλάκτες θερµότητας ώστε να εισέρχεται προθερµασµένος νωπός αέρας στο δωµάτιο. Οι ανεµιστήρες, επιτραπέζιοι και οροφής, αποτελούν έναν ακόµα πολύ αποτελεσµατικό τρόπο αερισµού και δροσισµού ενός χώρου. Ωστόσο, µπορεί να προκύψει το εξής παράδοξο: Η ανύψωση του ζεστού αέρα του δωµατίου σε συνδυασµό µε τη λειτουργία ενός ανεµιστήρα οροφής µπορεί να συµβάλλει στην διατήρηση της θερµοκρασίας σε υψηλά επίπεδα. Τύποι συστηµάτων εναλλακτών. Εναλλάκτες θερµότητας ανάκτησης: Τα δυο ρευστά πάντα διαχωρίζονται από µια σταθερή διεπιφάνεια. Εναλλάκτες τύπου σωλήνα. Εναλλάκτες πλακών (παράλληλης και εγκάρσιας ροής). Εναλλάκτες επίπεδων πλακών Εναλλάκτες θερµότητας αναγέννησης: Οι δυο ροές περνούν εγκάρσια από καλούπι υλικών. Θερµικός τροχός. Εναλλάκτες κυκλικού σπειρώµατος: Ένα τρίτο ανακυκλοφορούµενο ρευστό χρησιµοποιείται για την εναλλαγή θερµότητας µεταξύ των δυο ρευστών. Σωλήνες θερµότητας. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 14

15 5.2.5 Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα Ορισµός: Τα ηλιακά ενεργητικά συστήµατα χωρίζονται σε θερµικά συστήµατα και σε φωτοβολταϊκά συστήµατα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα θερµικά συστήµατα, που δεν σχετίζονται µε τα συµβατικά συστήµατα, καυστήρα, λέβητα, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και την µετατρέπουν σε θερµική µε σκοπό την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, συνήθως συµπληρωµατικά προς τα συµβατικά συστήµατα καυστήρα, λέβητα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούν κυψέλες για να συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και να την µετατρέπουν σε ηλεκτρική. Αυτά τα κύτταρα των φωτοβολταϊκών αποτελούνται από δυο ηµιαγωγούς. Όταν το στοιχείο απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία δηµιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο ανάµεσα στους δύο ηµιαγωγούς. Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση της ακτινοβολίας τόσο µεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται. Ηλιακά θερµικά συστήµατα. (Thermal systems) Τα συστήµατα αυτά παράγουν ζεστό νερό, κυρίως για οικιακή χρήση αλλά και σε µεγαλύτερη κλίµακα, µεταξύ άλλων για θερµαινόµενες πισίνες. Ένα ηλιακό θερµικό σύστηµα για οικιακή χρήση αποτελείται από τρία µέρη: το συλλέκτη, το δοχείο για την αποθήκευση του νερού και το σύστηµα κυκλοφορίας του νερού. Οι συλλέκτες τοποθετούνται στην στέγη, συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την µετατρέπουν σε χρήσιµη θερµική δεσµευµένη σε ένα υγρό. Στο δοχείο αποθηκεύεται το νερό το οποίο έχει θερµανθεί κατά την διάρκεια της ηµέρας ώστε να είναι διαθέσιµο για χρήση. Το σύστηµα κυκλοφορίας, το οποίο αποτελείται από ένα απλό σύστηµα σωλήνων και συχνά και από µία αντλία νερού, µεταφέρει και διανέµει το ζεστό νερό εκεί όπου απαιτείται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών θερµικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, υπάρχουν δυο είδη ηλιακών συλλεκτών: οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες και οι συλλέκτες µε σωλήνες κενού. Οι δεύτεροι χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές µε µικρότερες διαθέσιµες επιφάνειες, έχουν απόδοση περίπου 40% αλλά είναι πιο ακριβοί. Αντιθέτως, οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες είναι φτηνότεροι, σε ότι αφορά το κόστος εγκατάστασης, αλλά έχουν απόδοση κοντά στο 30%. Σε περιοχές όπου οι θερµοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαµηλές χρησιµοποιείται κλειστό σύστηµα αγωγών του εργαζόµενου υγρού, το οποίο µε τη χρήση αντιψυκτικού υγρού και συστήµατος θέρµανσης αποτρέπει την παγοποιηση RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 15

16 του νερού στη δεξαµενή αποθήκευσης και στο σύστηµα σωληνώσεων. Υπάρχουν συστήµατα όπου για πραγµατοποιηθεί η κυκλοφορία του νερού στους σωλήνες απαιτείται η χρήση αντλίας και άλλα όπου λειτουργούν µε την επίδραση της βαρύτητας. Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα εγκαθίστανται εύκολα αλλά είναι σχετικά ακριβά. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή και την αποδοτική χρήση των παθητικών ηλιακών συστηµάτων είναι οι εξής: Ο νότιος προσανατολισµός του κτιρίου (ή η απόκλιση από αυτόν). Η υφιστάµενη εγκατάσταση συστήµατος που παράγει ζεστό νερό καθώς πρέπει να είναι συµβατή µε το ηλιακό σύστηµα. Οι διαθέσιµοι πόροι. Φωτοβολταϊκά συστήµατα. Photovoltaic systems (PV). Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο δεν απαιτείται άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχουν τριών ειδών φωτοβολταϊκά: Μονοκρυσταλλικά: Παρασκευάζονται από λεπτές στρώσεις ενός κρυστάλλου πυριτίου και έχουν απόδοση 15%. Πολυκρυσταλλικά: Αποτελούνται από λεπτές στρώσεις πολυκρυσταλλικών δοµών πυριτίου. Έχουν απόδοση 12%. Λεπτού υµενίου: Αποτελούνται από ένα λεπτό στρώµα ηµιαγωγών που τοποθετούνται πάνω σε γυάλινη ή µεταλλική επιφάνεια. Έχουν απόδοση 7%. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν µια τυπική συστοιχία. Ο αριθµός των συνδεδεµένων των PV στην συστοιχία εξαρτάται από το ζητούµενο φορτίο. Η φωτοβολταϊκή συστοιχία όταν εκτεθεί στη ηλιακή ακτινοβολία θα µετατρέψει άµεσα ένα µέρος της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισµό σε περιόδους υψηλής ζήτησης συµπληρωµατικά µε τη χρήση ενέργειας από το δίκτυο. Σε περίοδο χαµηλής ζήτησης η παραγόµενη ενέργεια από τα PV µπορεί να αποθηκευτεί σε µπαταρίες ή να πωληθεί στο διασυνδεδεµένο δίκτυο ηλεκτρισµού. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατασκευάζονται σε διαφορά σχήµατα και χρώµατα και µπορούν να ενσωµατωθούν είτε στην πρόσοψη, είτε στην οροφή ενός κτιρίου, αντικαθιστώντας τα συµβατικά δοµικά υλικά (παράθυρα, κεραµίδια, υαλοπετάσµατα, πλάκες στέγης, κ.α). Επιπλέον, µπορούν να ενσωµατωθούν σαν µονωτικό υλικό και σαν στοιχείο σκίασης της πρόσοψης του κτιρίου. Τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα πρέπει να έχουν νότιο προσανατολισµό και να µην σκιάζονται από άλλα κτίρια, δέντρα ή άλλα RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 16

17 δοµικά τµήµατα του κτιρίου. Σε περιπτώσεις µερικής σκίασης κατά τη διάρκεια της ηµέρας η απόδοση του συστήµατος µειώνεται. Τέλος, σε ότι αφορά την οροφή του κτιρίου θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει το σηµαντικό βάρος των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ειδικά όταν τα PV τοποθετούνται πάνω από κεραµίδια. Επιπλέον, τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούνται για των ηλεκτροφωτισµό δρόµων, χώρων στάθµευσης και στάσεων λεωφορείων. Κατά τη διαστασιολόγηση ενός ενσωµατωµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος για οικιακή χρήση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: το ηλεκτρικό φορτίο του κτιρίου, ο τύπος κατασκευής των φωτοβολταϊκών, η διαθέσιµη ελεύθερη επιφάνεια εγκατάστασης και το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης που απαιτείται. 5.3 Απόκτηση πληροφοριών Η απόκτηση πληροφοριών αφορά τον τρόπο µε το οποίο ο κάθε χρήστης βρίσκει πληροφορίες για τις διαθέσιµες ιστοσελίδες. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε την διάθεση µιας λίστας ιστοσελίδων και για τις πέντε ενότητες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.2 (ανάλυση απαιτήσεων, θέρµανση/ ψύξη κτιρίου, κέλυφος κτιρίου, συστήµατα αερισµού / εξαερισµού, ηλιακά ενεργητικά συστήµατα). Οι ιστοσελίδες αυτές είναι διαφορετικές για κάθε συνεργαζόµενη χώρα (Ισπανία, Σκωτία, Γερµανία, Ελλάδα). Σε κάθε κεφάλαιο ο χρήστης βρίσκει µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων για κάθε θέµα. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα ο χρηστής να βρει συµπτωµατικά πολλαπλές αναφορές που σχετίζονται µε την ίδια πληροφορία. Ωστόσο, το γεγονός αυτό εγγυάται την παροχή πληροφοριών για κάθε θέµα χωρίς να απαιτείται συνεχής αναζήτηση. Ένα άλλο, όφελος είναι το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων από σχετικά κεφάλαια για µεµονωµένα θέµατα χωρίς να υπάρξει δέσµευση για την χρήση συγκεκριµένων πηγών πληροφοριών. Σηµείωση 1: Οι πηγές πληροφοριών της αγοράς που κατηγοριοποιήθηκαν είναι πάρα πολλές. Επιπλέον, η βάση δεδοµένων ΙΑΤ δεν µπορεί να περιλαµβάνει όλες τις πηγές αλλά θα µπορεί να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στον χρήστη σε σηµαντικότερα και πλησιέστερα δεδοµένα, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αναφορές για άλλες πηγές που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί. RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 17

18 5.3.1 Εργαλεία ανάλυσης για τον προσδιορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων Τα εργαλεία ανάλυσης µε στόχο τον καθορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων κάθε χρήστη θα παρέχονται από τους συνεργάτες του DASU, τους ενεργειακούς συµβούλους, τους διαχειριστές ενέργειας, τα υπουργεία ή και από διαδικτυακές πήγες στην τοπική γλώσσα. Τα εργαλεία αυτά περιέχουν εφαρµογές λογισµικών και θεωρούν ως δεδοµένα: Το ενεργειακό ισοζύγιο του συστήµατος µε αναφορά στα επιµέρους χαρακτηριστικά του. Την συνεισφορά των θερµικών απωλειών που χάνονται µέσω εδάφους, παραθύρων, οροφής και εξωτερικών τοίχων. Την ανάλυση των αδύναµων σηµείων της κατασκευής. Την ανάλυση και σύγκριση των σχεδιαστικών παραµέτρων που θα µειώνουν το θερµικό και ψυκτικό φορτίο του κτιρίου αλλά εξετάζουν και την οικονοµική σκοπιµότητα των προτάσεων. Συµπερασµατικά, το υφιστάµενο σχέδιο δράσης παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικές µε την απόδοση και το κόστος υλοποίησης ενός ενεργειακού σχεδιασµού. Επιπλέον, παρέχονται στοιχεία που αφορούν κάθε τύπου παρέµβαση για εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και την περίοδο απόσβεσης της. Η παρακάτω λίστα περιέχει βάσεις δεδοµένων στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία για τον ενεργειακό σχεδιασµό ενός κτιρίου καθώς και δυνατές παρεµβάσεις µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργεια. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µε τους παροχείς των ιστοσελίδων αυτών. 6. Αναφορές [1] URL: [2] URL: [3] URL: [4] URL: [5] URL: [6] URL: RURASU, D 2.3 Information Acquisition Tool (IAT), πλήρης έκδοση 18

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ο ΕΠΑ.Λ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ου ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ ΝΕΙΛΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κλειώ Ν. Αξαρλή Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ., MsocSci B ham, Δρ. Α.Π.Θ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έρευνα και Ανάπτυξη Συνδυαστικών Μοντέλων ΑΠΕ µε Εφαρµογή στις Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Μ. ΧΑΡΙΤΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα RELACS και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα Πρόλογος Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των περισσότερων ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οι παρεμβάσεις για βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Εκπόνηση: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα