Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑ Ν ΦΕΒ ΜΑ Ρ ΑΠΡ ΜΑ Ι ΙΟΥ Ν ΙΟΥ Λ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Κα τ ά Εμπόρε υμα, Όλα Τα Εμπορε ύμα τ α, Αξίες σε Χιλιάδες,Νόμισμα : <Δραχμή> ΕΜΠ-1 ΕΜΠ-2 ΕΜΠ-3 Επιχειρησιακά Σχέδια-Business Plans Κατάρτηση επιχειρησιακών σχεδίων Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Πρόγραμμα Business Plan Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος Business Plan, είναι ο επιχειρηματικός προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα : Προϋπολογισμοί, προϋπολογιστικά Αποτελέσματα και Ισολογισμός, Cash Flow, ταμειακός προγραμματισμός και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, Ανάλυση αποτελεσμάτων (νεκρό σημείο, δείκτες κλπ), αποδοτικότητες, Σενάρια, What If κλπ. Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς διευθυντές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, καλά Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος 1.Ετήσιο ή πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο - Σχεδιασμός κινήσεων στο μέλλον 2.Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου σε τράπεζες για λήψη δανείου 3.Σχεδιασμός νέας επιχείρησης 4.Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση - Αξιολόγηση προϊόντος 5.Επιχειρηματικά ανοίγματα - Αξιολόγηση 6.Συνέπειες μιας υποτίμησης και γενικά αξιολόγηση της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης εν μέσω της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας (επιτόκια, ανταγωνισμός κλπ). Τα αποτελέσματα του προγράμματος Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι : 1. Προϋπολογισμοί. Κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισμών αγορών, πωλήσεων εμπορευμάτων, πωλήσεων προϊόντων, αγορών υλών παραγωγής, προγραμματισμού παραγωγής, κόστους παραγωγής, σε ποσότητες και αξίες, μεμονωμένα ή σε γκρουπ, κατά πολιτική πωλήσεων ή αγορών, κατά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο κλπ, και με πολλές άλλες δυνατότητες. 2. Cash Flow και ταμειακός προγραμματισμός. Αναλυτική παρουσίαση των προβλεπόμενων χρηματορροών της επιχείρησης και κατάρτιση του Cash Flow. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπ όψη τους τρόπους εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης, μέσω των πολιτικών πωλήσεων και αγορών, για τον ακριβή υπολογισμό του Cash Flow. Αξιοποιώντας τα στοιχεία του Cash Flow και τα ρευστά διαθέσιμα, το πρόγραμμα υπολογίζει το ταμειακό πρόγραμμα της επιχείρησης, όπου, μεταξύ και άλλων στοιχείων, φαίνονται οι ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης καθώς και η χρηματοοικονομική επιβάρυνση (τόκοι). 2 Specisoft

3 3. Προϋπολογιστικός Ισολογισμός και Αποτελέσματα. Το πρόγραμμα συνθέτει τον τελικό ισολογισμό της χρήσης καθώς και τα αποτελέσματα. 4. Οικονομική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Το πρόγραμμα εκτελεί, σε βάθος, οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αναλυτικά παράγει εκτυπώσεις με τα εξής θέματα : 4.1. Διάρθρωση Ισολογισμού 4.2. Εξέλιξη Ισολογισμού 4.3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 4.4. Πηγές - Χρήσεις κεφαλαίων Η γνωστή κατάσταση που δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, με σκοπό την αποφυγή μη ορθολογικών τρόπων χρηματοδότησης Τάσεις Οικονομικών μεγεθών 4.6. Κεφάλαιο κίνησης περιόδων με τις σχετικές χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από τόκους Αριθμοδείκτες 4.8. Νεκρό σημείο 4.9. Συνάρτηση Κερδών. Κατάσταση που δείχνει το πώς διαμορφώνεται το κέρδος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο πωλήσεων, μέσα στα όρια του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών Ζητούμενα Κέρδη. Κατάσταση που δείχνει, με τις σχετικές προϋποθέσεις, το αναγκαίο ύψος πωλήσεων, για την πραγματοποίηση του επιθυμητού επιπέδου κερδών Κέρδος σε μεταβολές των τιμών. Κατάσταση που δείχνει την διαμόρφωση του επιπέδου των κερδών, σε μεταβολές, θετικές και αρνητικές, των τιμών πωλήσεων 4.12 Κέρδος σε μεταβολές των σταθερών εξόδων Κατάσταση που δείχνει την διαμόρφωση του κέρδους, σε μεταβολές, θετικές και αρνητικές, των σταθερών εξόδων Κέρδος σε μεταβολές των μεταβλητών εξόδων Κέρδος σε μεταβολές των πωλήσεων Κατάσταση που δείχνει την διαμόρφωση του κέρδους, σε μεταβολές, θετικές και αρνητικές, του προβλεπόμενου ύψους πωλήσεων Σταθερά έξοδα προς πωλήσεις 3 Specisoft

4 4.16 Μεταβλητά έξοδα προς πωλήσεις Κατάσταση που δείχνει το ποσοστό του κάθε μεταβλητού εξόδου στις πωλήσεις. 5. Αξιολόγηση 5.1 Αξιολόγηση Εμπορευμάτων Κατάσταση που δείχνει την σχετική συμμετοχή στον τζίρο του κάθε εμπορεύματος και την αντίστοιχη συμμετοχή στο μικτό κέρδος. 5.2 Αξιολόγηση Προϊόντων 5.3 Περιθώρια Εμπορευμάτων Κατάσταση που δείχνει τα περιθώρια των εμπορευμάτων. 5.4 Περιθώρια Προϊόντων 5.5 Αξιολόγηση Πολιτικών πωλήσεων Κατάσταση που δείχνει την πραγματική τιμή των πωλουμένων εμπορευμάτων ή προϊόντων, λαμβανομένων υπ όψη και των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων από τους διακανονισμούς εισπράξεων. 5.6 Αξιολόγηση Πολιτικών αγορών. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ BUSINESS PLAN Για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχεδίων, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα δορυφόρος του BPLANW, το οποίο παρακολουθεί βήμα προς βήμα την εκτέλεση του πλάνου. Υπολογίζει, εκτυπώνει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή, την εξέλιξη των προϋπολογισμών πωλήσεων, αγορών, εξόδων κλπ, τις απόλυτες και σχετικές αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων στοιχείων, την πρόβλεψη του διαμορφούμενου αποτελέσματος και πληθώρα άλλων στοιχείων. RISK ANALYSIS Πέρα από την καθοριστική ανάλυση, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί και την ανάλυση RISK. Η τεχνολογία RISK ANALYSIS (με κάποια αφαίρεση, η πιθανοτική προσέγγιση στα μεγέθη της επιχείρησης και η προσομοίωση της λειτουργίας της), δίνει τα πλέον έγκυρα αποτελέσματα και χρησιμοποιείται διεθνώς. Για την λειτουργία της ανάλυσης ρισκ, τα οικονομικά μεγέθη δένονται με κατανομές πιθανοτήτων είτε τυποποιημένων είτε εμπειρικών (π.χ. με πιθανότητα 0.5 οι πωλήσεις του προϊόντος ΧΨΖ θα είναι , με πιθανότητα 0.3 θα είναι κ.ο.κ) ακολουθεί προσομοίωση και προκύπτει το κερδος της επιχείρησης με πιθανοτικό τρόπο, π.χ. με τι πιθανότητα το κέρδος θα είναι πάνω από κάποια τιμή κ.α. 4 Specisoft

5 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κατά Εμπόρευμα, Όλα Τα Εμπορεύματα, Αξίες σε Χιλιάδες A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1 ΕΜΠ ΕΜΠ ΕΜΠ ΣΥΝΟΛΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κατά Πολιτική Πωλήσεων, Όλες Οι Πολιτικές, Αξίες σε Χιλιάδες A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1 Λιανικής Χονδρικής ΣΥΝΟΛΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κατά Group Εμπορευμάτων, Όλα Τα Group, Αξίες σε Χιλιάδες A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 2 A-GROUP-E B-GROUP-E ΣΥΝΟΛΑ Specisoft

6

7 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κατά Εμπόρευμα, Όλα Τα Εμπορεύματα, Αξίες σε Χιλιάδες A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ ΕΜΠ ΕΜΠ ΣΥΝΟΛΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κατά Πολιτική Πωλήσεων, Όλες Οι Πολιτικές, Αξίες σε Χιλιάδες A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ Λιανικής Χονδρικής ΣΥΝΟΛΑ Specisoft

8 ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Πωλήσεις Εμπορευμάτων Πωλήσεις Προϊόντων Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Λοιπά Έσοδα Δάνεια Λοιπές Εισπροές Εισπράξεις Φόρων ΣΥΝΟΛO Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Αγορές Εμπορευμάτων Αγορές Υλών Παραγωγής Γραμμάτια Πληρωτέα Προμηθευτές Λοιπές Υποχρεώσεις Σταθερά Έξοδα Μεταβλητά Έξοδα Φόροι Εισφορές Αγορές Παγίων Λοιπές Εκροές Δάνεια ΣΥΝΟΛO CASH FLOW ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Διαθέσιμα Αρχής Εισπράξεις Πληρωμές Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής Τόκοι Κεφαλαίου Κίνησης Κεφάλαιο Κίνησης Τέλους Διάθεσιμα Τέλους ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Specisoft

9

10 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Πάγια Κεφάλαιο Αποθέματα Μακροπρόθεσμα Δάνεια Πελάτες Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Χρεώστες Προμηθευτές Διαθέσιμα-Ταμείο Πιστωτές Κέρδη Χρήσης ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Πωλήσεις Eμπορευμάτων Πωλήσεις προιόντων Κόστος εμπορευμάτων Κόστος προιόντων Μεικτό κέρδος Σταθερά έξοδα Μεταβλητά έξοδα Σύνολο εξόδων Κέρδος Specisoft

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ 100,00 % α. Εμπορεύματα 39,90 % β. Προϊόντα 60,10 % ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 86,82 % α. Εμπορεύματα 34,70 % β. Προϊόντα 52,12 % ΕΞΟΔΑ 8,55 % α. Σταθερά 2,81 % β. Μεταβλητά 5,75 % ΚΕΡΔΟΣ 4,63 % 11 Specisoft

12 ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛ. ΧΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Πάγια Αποθέματα Πελάτες Χρεώστες ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Βραχ. Δάνεια ΣΥΝΟΛΑ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛ. ΠΗΓΕΣ 1. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ Μακρ. Δάνεια Προμηθευτές Πιστωτές Καθαρή θέση ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ Διαθέσιμα ΣΥΝΟΛΑ Specisoft

13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1. Κυκλοφοριακής (%) 143,72 (ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις) 2. Άμεσης (%) 142,29 (πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις) Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1. Αποθεμάτων (ημέρες) 0 (κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα) 2. Απαιτήσεων (ημέρες) 40 (απαιτήσεις/πωλήσεις) 3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες) 27 (προμηθευτές/αγορές) Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 1. Συνολικής (%) 60,87 (συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό) 2. Μεσομακροπρόθεσμης (%) 15,98 (μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό) Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ιδίων κεφαλαίων (%) 205,96 (αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια) 2. Συνολικών (%) 26,34 (αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια) 3. Πωλήσεων (%) 4,63 (αποτελέσματα/πωλήσεις) 13 Specisoft

14 ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων) 37,77 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - Ως Προς Πωλήσεις 4,63 - Ως Προς Μεταβλητές Δαπάνες 5,00 14 Specisoft

15 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α/Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΡΔΗ 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Specisoft

16 ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ (%) Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ 1-10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα στοιχεία. 16 Specisoft

17 ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) Α/Α ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ 1-10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Βασική Παραδοχή : Οι μικρές μεταβολές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα υπόλοιπα στοιχεία. 17 Specisoft

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΖΙΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % Μ.ΚΕΡΔΟΣ ΕΜΠ ,10 32,14 ΕΜΠ ,57 8,93 ΕΜΠ ,33 58,92 ΣΥΝΟΛΑ ,00 100,00 ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑΘ.ΕΞΟΔΩΝ 1 ΕΝΟΙΚΙΑ ,56 20,00 6,67 2 ΜΙΣΘΟΙ ,25 80,00 26,67 ΣΥΝΟΛΑ ,81 100,00 33,33 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ % ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΜΕΤ.ΕΞΟΔΩΝ % ΣΥΝ.ΕΞΟΔΩΝ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ,25 40,00 26,67 2 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ,37 60,00 40,00 ΣΥΝΟΛΑ ,62 100,00 66,67 18 Specisoft

19

20 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Μ. ΤΙΜΗ Μ. ΚΟΣΤΟΣ Μ.ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΘ.Μ.Κ. ΕΜΠ , , ,50 18,15 ΕΜΠ , ,00 414,00 3,47 ΕΜΠ , , ,25 17,74 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛ. % ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΤΙΜΗ % ΕΚΠΤΩΣΗ Α % 1 Λιανικής 97,30 1,48 95,82 4,18 2 Χονδρικής 71,90 4,73 67,17 32,83

21 Αποτελέσματα Επαναλήψεων Σχετικές Αθροιστικές Αθροιστικές α/ α Τμήματα Συχνότητες Συχνότητες % Συχνότητες Σχετικές Συχν. % 1 <= ,01 1 0,01 2 ( ) 17 0, ,18 3 ( ) 87 0, ,05 4 ( ) 174 1, ,79 5 ( ) 246 2, ,25 6 ( ) 288 2, ,13 7 ( ) 391 3, ,04 8 ( ) 801 8, ,05 9 ( ) , ,25 10 ( ) , ,00 11 ( ) , ,35 12 ( ) , ,54 13 ( ) 674 6, ,28 14 ( ) 475 4, ,03 15 ( ) 369 3, ,72 16 ( ) 335 3, ,07 17 ( ) 227 2, ,34 18 ( ) 165 1, ,99 19 ( ) 126 1, ,25 20 ( ) 67 0, ,92 21 ( ) 8 0, , > 0 0, ,00 Πιθανοτική Εκτίμηση: α. Μέση Τιμή = β. Τυπική Απόκλιση = Specisoft

22 ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑ Ν ΦΕΒ ΜΑ Ρ ΑΠΡ ΜΑ Ι ΙΟΥ Ν ΙΟΥ Λ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Κα τ ά Εμπόρε υμα, Όλα Τα Εμπορε ύμα τ α, Αξίες σε Χιλιάδες,Νόμισμα : <Δραχμή> ΕΜΠ-1 ΕΜΠ-2 ΕΜΠ-3 ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑ Ν ΦΕΒ ΜΑ Ρ ΑΠΡ ΜΑ Ι ΙΟΥ Ν ΙΟΥ Λ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Κα τ ά Πολιτ ική Πωλήσε ων, Όλες Οι Πολιτ ικέ ς, Αξίες σε Χιλιάδες,Νόμισμα : <Δραχμή> Λιανικής Χονδρικής 22 Specisoft

23 CASH FLOW - Αναγκαίο Κε φ ά λα ιο Κίν ησ ης 0 ΙΑΝ ,396 ΦΕΒ ,4 ΜΑΡ ,721 ΑΠΡ ,99 ΜΑΙ ,945 ΙΟΥ Ν 0 ΙΟΥ Λ 1.188,053 ΑΥΓ 0 ΣΕΠ 3.172,705 ΟΚΤ 0 ΝΟΕ 2.962,495 ΔΕΚ 0 ΙΑ Ν ΦΕΒ ΜΑ Ρ ΑΠΡ ΜΑ Ι ΙΟΥ Ν ΙΟΥ Λ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΩ Ν ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ , , , , , , , , , , Specisoft

24 1 ΣΧΕΣΗ % ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥ Σ ΠΡΟΣ % TOY TZIPOY ΕΜΠ-1 ΕΜΠ-2 ΕΜΠ-3 0. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Κα μπύλη1 Κα μπύλη ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 24 Specisoft

25 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμησ η : Μέ ση Τιμή = Tυπική Απόκλιση = Σχετικές Συχνότητες % Πιθα νοτ ική Εκτ ίμησ η : Μέ ση Τιμή = Tυπική Απόκλιση = Σχετικές Συχνότητες % Specisoft

26 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 26 Specisoft

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό BGAME. Μερίδια Αγοράς. Παίχτης 2 Παίχτης 3. Παίχτης 4 20% Παίχτης 5. Παίχτης 4 23% 16%

Λογισμικό BGAME. Μερίδια Αγοράς. Παίχτης 2 Παίχτης 3. Παίχτης 4 20% Παίχτης 5. Παίχτης 4 23% 16% Specisoft www.specisoft.gr Λογισμικό BGAME Μερίδια Αγοράς Παίχτης 5 Παίχτης 1 20% 21% Παίχτης 1 Παίχτης 2 Παίχτης 3 Παίχτης 2 Παίχτης 4 20% Παίχτης 5 Παίχτης 4 23% Παίχτης 3 16% Επιχειρησιακό Παίγνιο Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ 1998 1999 2000 ΕΤ Η

Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ 1998 1999 2000 ΕΤ Η Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ 1998 1999 2000 ΕΤ Η ΟΦΕΙΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞ.ΕΓΚΑΤ /ΣΕΩΣ ΠΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040. Specisoft www.specisoft.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέτωπ ο Μέτωπο Markowitz 0,04 0,03 0,02 Απόδοση (%) 0,01 0,00-0,01-0,02-0,03 0,020 0,025 0,030

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Οι Κίνδυνοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα Χρηματοοικονομικά Προβλήματα των Επιχειρήσεων Τα 16 Βήματα της Χρηματοοικονομικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα