Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό"

Transcript

1 Τάσος Λαδιάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 Ο προγραμματισμός Η/Υ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

2 Εισαγωγή Τα προγράμματα σπουδών καθορίζουν μόνο το τι πρέπει να διδαχθεί και αφήνουν τον εκπαιδευτικό να επιλέξει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει να μετεξελιχτεί σε παραγωγό περιεχομένου που να αντανακλά τη δική του οπτική για τη διδακτέα ύλη της τάξης του

3 Εισαγωγή Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής: να προσδιορίσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα μοντέρνα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και να τις αξιοποιήσουν με κριτήριο τους στόχους που θέτουν τα προγράμματα σπουδών πληροφορικής

4 Επιλογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της γλώσσας προγραμματισμού που θα επιλεγεί να επηρεάζουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του προγράμματος σπουδών.

5 Επιλογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Όταν καλούμαστε να επιλέξουμε τη γλώσσα προγραμματισμού που να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος σπουδών υπάρχουν δύο ακραίες επιλογές: είτε επιλέγουμε πολλές γλώσσες και χρησιμοποιούμε κάθε φορά εκείνη τη γλώσσα που ικανοποιεί πληρέστερα τους μαθησιακούς στόχους, είτε επιλέγουμε μια γλώσσα που ικανοποιεί εν μέρει τους μαθησιακούς στόχους.

6 Επιλογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Η προτεινόμενη λύση είναι η επιλογή σχετικά λίγων (3 4) γλωσσών προγραμματισμού που αφενός η καθεμία εξειδικευμένα να ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και αφετέρου να έχουν μια ενιαία λογική και φιλοσοφία ώστε η εξοικείωση των μαθητών με αυτές και η μετάβαση από τη μια στην άλλη, να γίνεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα.

7 Επιλογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Μια τέτοια λύση είναι τα logo like προγραμματιστικά περιβάλλοντα, μια ομάδα γλωσσών διαλέκτων με ενιαία φιλοσοφία αλλά και με ιδιαίτερες δυνατότητες το καθένα.

8 Οι προοπτικές των logo like γλωσσών Τα logo like προγραμματιστικά περιβάλλοντα διαθέτουν μια απλή, σαφή και ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού, που επιτρέπει σύντομο κύκλο ανάπτυξης με άμεση εκτέλεση εντολών. Τα γραφικά της χελώνας επιτρέπουν στους μαθητές να δουν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης ενός προγράμματος με άμεσο τρόπο. Τα γραφικά της logo την καθιστούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη διεπιστημονικών projects. Σ ένα κλασσικό περιβάλλον logo οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή σχεδόν με το σύνολο της αλγοριθμικής που μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από τον δομημένο ιεραρχικά και τμηματικά προγραμματισμό. Οι δυνατότητες των logo like γλωσσών μπορούν να χτίσουν νοητικές υποδομές και για μετά το γυμνάσιο π.χ. διαχωρισμός του κώδικα από τα δεδομένα με χρήση των δομών δεδομένων (λίστες).

9 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Στην εξέλιξή της η logo έχει αποκτήσει εκδόσεις που κάθε μια ενσωματώνει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες όπως: κατασκευή υπερμεσικών εφαρμογών, μοντελοποίηση, έλεγχος ρομπότ και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και που τα εμπλέκουν σε αυθεντικές διαδικασίες παραγωγής. Μέσα από όλα αυτά ο μαθητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να κατανοήσει την ολότητα της πληροφορικής και όχι να έχει αποσπασματικές και διάσπαρτες νησίδες γνώσης.

10 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Η προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσα σε ένα logo like προγραμματιστικό περιβάλλον είναι αυτή του αναδυόμενου εγγραμματισμού Δηλαδή τα παιδιά πρέπει αρχικά να πράττουν, μέσα από αυτό να συσσωρεύσουν εμπειρίες και να αποκτούν προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Αργότερα και καθώς θα ωριμάζουν στο μυαλό των μαθητών οι ιδέες, έρχεται η θεωρία που συστηματοποιεί αυτές τις εμπειρίες.

11 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Μέσα από τη προσέγγιση του αναδυόμενου εγγραμματισμού οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έννοιες υψηλού επιπέδου χωρίς να χρησιμοποιούνται ορισμοί, χωρίς να διδάσκονται θεωρητικά οι δομές και οι έννοιες. Tις έννοιες τα παιδιά τις ξεκαθαρίζουν σταδιακά και με τη συστηματική χρήση τους (όπως γίνεται και με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας).

12 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Για να επιτύχει η διαδικασία του αναδυόμενου εγγραμματισμού απαιτείται χρόνος ωρίμανσης των ιδεών. Αυτό υποβοηθείται με τη σπειροειδή προσέγγιση που διαπνέει το Πρόγραμμα Σπουδών. και τα αλλεπάλληλα περάσματα που «ξεφλουδίζουν» κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο

13 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα H σπειροειδής προσέγγιση επιβάλλει αλλεπάλληλα περάσματα που «ξεφλουδίζοντας» διάφορα στρώματα φτάνουν στον πυρήνα της έννοιας. π.χ. η έννοια της διαδικασίας Στην Ε τάξη του Δημοτικού ο μαθητής προσπαθώντας να αντιληφθεί την έννοια του προγραμματισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα περιβάλλον χωρίς διαδικασίες π.χ. το Kodu στην ΣΤ τάξη του Δημοτικού στοχεύοντας στην ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης ο εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει την EasyLogo που διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς όμως να έχει μεταβλητές στην Α Γυμνασίου με στόχο την εξοικείωση με τις μεταβλητές μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση την TurtleArt που έχει διαδικασίες με (καθολικές) μεταβλητές στη Β Γυμνασίου για να κατανοήσει ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι ευέλικτα θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το πέρασμα παραμέτρων σε διαδικασίες, χρησιμοποιώντας την StarLogo TNG, στη Γ Γυμνασίου όταν θα φτάσει να αναζητήσει «εκλεπτυσμένες» διαδικασίεςεργαλεία θα καταλήξει στο ΒΥΟΒ.

14 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Τα νέα ΠΣ εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της logo δίνοντας έμφαση σε διαχρονικές έννοιες του προγραμματισμού αλλά και σε έννοιες που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή και όχι σε συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δυνατότητες εφήμερων γλωσσών προγραμματισμού

15 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Μια άλλη δυνατότητα που προσφέρουν ορισμένα σύγχρονα logo like προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι η διεπαφή «Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια» τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους ως κομμάτια παζλ.

16 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Πλεονέκτημα του Οπτικού Προγραμματισμού είναι ότι ο μαθητής αποφεύγει τα συντακτικά λάθη και εστιάζει στον αλγόριθμο

17 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάβαση από το ένα περιβάλλον στο άλλο βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες για μελλοντικές μεταβάσεις σε άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που θα είναι απαραίτητες όταν θα αναπτυχθούν νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που σήμερα ίσως δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε τις δυνατότητές τους. REPEAT 12 [ RighT (360/12) ForwarD :πλευρά ] ;

18 Τα σύγχρονα logo like περιβάλλοντα Είναι κατάλληλα και για παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει τη γραφή (λόγω ηλικίας ή ειδικών αναγκών). π.χ. η EasyLogo (περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού χωρίς πλακίδια), που διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών

19 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Βασικά κριτήρια επιλογής προγραμματιστικού περιβάλλοντος από τον εκπαιδευτικό είναι τα εξής: 1. Να ικανοποιεί τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών * 2. Να ανήκει σε ομάδα λογισμικών με κοινή φιλοσοφία (logo) 2. Να διαθέτει διεπαφή Οπτικού Προγραμματισμού (με ή χωρίς πλακίδια) 3. Να είναι ελεύθερο λογισμικό (πλεονεκτήματα μειονεκτήματα) 4. Να είναι εξελληνισμένο (πλεονεκτήματα μειονεκτήματα) ** 5. Να υπάρχει κοινότητα μάθησης εστιασμένης στους σκοπούς του μαθήματος 6. Να είναι εξοικειωμένος ο εκπαιδευτικός με το λογισμικό

20 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα * Περιορισμός: Όλο το Πρόγραμμα Σπουδών όσον αφορά τον προγραμματισμό βασίζεται στη χρήση διαδικασιών. Έτσι ικανή συνθήκη για την επιλογή ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος είναι η δυνατότητά του να χειρίζεται διαδικασίες

21 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα ** Να είναι εξελληνισμένο ;

22 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Από τα γνωστά logo like προγραμματιστικά περιβάλλοντα με Οπτικό Προγραμματισμό με Πλακίδια που διαθέτουν διαδικασίες αυτά που πληρούν τα κριτήρια είναι τα: TurtleArt StarLogo TNG και ΒΥΟΒ (Scratch)

23 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν την ίδια ευκολία χειρισμού.

24 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες. π.χ. η ΕasyLogo Οπτικό Περιβάλλον Προγραμματισμού (χωρίς πλακίδια). Οι εντολές ταυτοποιούνται με οπτικά σύμβολα και λέξεις. «Αυτονόητος» τρόπος δημιουργίας ορισμού διαδικασιών. Δεν χρησιμοποιεί τις διαδικασίες με αναδρομικό τρόπο. Το πρόγραμμα «τρέχει» συνεχώς παρέχοντας έτσι στον προγραμματιστή άμεση ανατροφοδότηση. Λειτουργεί μόνο με τιμές και δεν διαθέτει μεταβλητές. Δεν έχει εντολή αποφάσεων.

25 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες. π.χ. η TurtleArt Η (πρωτογενής) εντολή σχεδίασης τόξων. Διαθέτει μόνο δύο μεταβλητές. Οι διαδικασίες της δεν έχουν μηχανισμούς περάσματος παραμέτρων. Περιορισμένη στη γεωμετρία της χελώνας, χωρίς πολυμεσικές δυνατότητες.

26 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες. π.χ. η StarLogo TNG Διαθέτει μόνο εντολή επανάληψης για προκαθορισμένο πλήθος επαναλήψεων Οι διαδικασίες της έχουν μηχανισμούς περάσματος παραμέτρων Τρισδιάστατο terrain, προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων & μοντελοποίηση, «αυθεντικά» παιχνίδια Διαχείριση (ιδιόρρυθμη) πολυμεσικών στοιχείων

27 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες. π.χ. η ΒΥΟΒ Διαχείριση (κλασική) πολυμεσικών στοιχείων Οι διαδικασίες της έχουν ισχυρούς μηχανισμούς περάσματος παραμέτρων Ποικιλία εντολών επανάληψης Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες μπορεί ο προγραμματιστής να κατασκευάσει τις δικές του εντολές

28 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα (EasyLogo, TurtleArt, StarLogo TNG, ΒΥΟΒ) δεν έχουν όλα τις ίδιες προγραμματιστικές δυνατότητες. π.χ. η ΒΥΟΒ Διαχείριση (κλασική) πολυμεσικών στοιχείων Ποικιλία εντολών επανάληψης Οι διαδικασίες έχουν ισχυρούς μηχανισμούς περάσματος παραμέτρων και ο προγραμματιστής μπορεί να κατασκευάσει τις δικές του εντολές

29 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Μια πρόταση για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού: Στην Ε τάξη του Δημοτικού ο μαθητής προσπαθώντας να αντιληφθεί την έννοια του προγραμματισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα περιβάλλον χωρίς διαδικασίες π.χ. το Kodu στην ΣΤ τάξη του Δημοτικού στοχεύοντας στην ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης ο εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει την EasyLogo που διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς όμως να έχει μεταβλητές στην Α Γυμνασίου με στόχο την εξοικείωση με τις μεταβλητές μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση την TurtleArt που έχει διαδικασίες με (καθολικές) μεταβλητές στη Β Γυμνασίου για να κατανοήσει ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι ευέλικτα θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το πέρασμα παραμέτρων σε διαδικασίες, χρησιμοποιώντας την StarLogo TNG, στη Γ Γυμνασίου όταν θα φτάσει να αναζητήσει «εκλεπτυσμένες» διαδικασίες εργαλεία θα καταλήξει στο ΒΥΟΒ.

30 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Το κριτήριο με το οποίο ο εκπαιδευτικός επιλεγεί ένα κάθε φορά από τα προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι ο συνδυασμός της δυνατότητας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος να εκπληρώνει τους στόχους του Π.Σ. και του βαθμού ευκολίας χρήσης από τους μαθητές του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Τα προαναφερθέντα προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι προτεινόμενα και η επιλογή τους δεν μπορεί να επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς.

31 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Υπάρχουν και άλλα λογισμικά τα οποία όμως αν και δεν ικανοποιούν σε σημαντικό βαθμό τα προαναφερθέντα βασικά κριτήρια, θα μπορούσαν στο πλαίσιο της πλουραλιστικής αντίληψης για τη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείωννα χρησιμοποιηθούν επικουρικά για να καλύψουν επιμέρους στόχους του Προγράμματος Σπουδών.

32 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Τέτοια μη logo like προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι τα Kodu, App Inventor, Alice, Game Maker, Microworld pro, lingo/ Director, κλπ.

33 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Αναφορά σε συγκριτικό πίνακα για τα λογισμικά: Microworld Pro, EasyLogo, Turttle Art, Star Logo TNT, Scratch BYOB, App Inventor, Alice, Kodu, GameMaker Είναι logo like περιβάλλον; Δυνατότητα προγραμματισμού σε (κειμενική) γλώσσα; Δυνατότητα οπτικού προγραμματισμού; Δυνατότητα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια; Μπορεί να χρησιμοποιεί μεταβλητές και πόσες; Τι δομές δεδομένων διαθέτει; (πίνακες, λίστες, ) Δυνατότητα χρήσης διαδικασιών; (χωρίς παραμέτρους); Δυνατότητα χρήσης διαδικασιών με παραμέτρους; Οι διαδικασίες λειτουργούν αναδρομικά; Δυνατότητα (πρωτογενούς) κίνησης σε τόξο; Τι εντολές επιλογής διαθέτει; Τι εντολές επανάληψης διαθέτει; Δυνατότητα ανάπτυξης εντολών; Υπάρχουν εντολές παράλληλου προγραμματισμού; Το terrain είναι 2D ή 3D; Δυνατότητα εισαγωγής πολυμεσικών στοιχείων στο υπόβαθρο; Ποιο είναι το πλήθος των αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Μπορεί να γίνει προγραμματισμός άλλων περιβαλλόντων; Μπορεί το αποτέλεσμα να εξαχθεί ως αυτόνομος εκτελέσιμος κώδικας; Ποιος είναι ο φορέας υποστήριξης; Υπάρχει κοινότητα μάθησης και πόσο ισχυρή; Είναι Ελεύθερο Λογισμικό ή Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα; Είναι εξελληνισμένο; (ποια έκδοση) Ποιες οι απαιτήσεις σε hardware; Πόσο πολύπλοκο είναι το interface; Σε ποιες τάξεις που θα μπορούσε να διδαχθεί; Με ποια από τα υπόλοιπα λογισμικά έχει κοινή φιλοσοφία; Θα το προτείνατε για ανάπτυξη project; Προσφέρεται για ανάπτυξη αυθεντικών δραστηριοτήτων; Πόσο προσφέρεται για τη διδασκαλία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού; Ωριμότητα/έλλειψη bugs/unexpected crashes κλπ. Μπορεί το αποτέλεσμα να ενσωματωθεί σε σελίδα html; Δυνατότητα προγραμματισμού οδηγούμενου από τα γεγονότα (event driven programming); Δυνατότητα δημιουργίας νέων χαρακτήρων ή/και αντικειμένων;

34 Προτεινόμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να είναι ευέλικτο όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, γιατί δεν μπορεί ένα πρόγραμμα σπουδών που γράφτηκε το 2011 και ενδεχομένως να εφαρμόζεται για μια δεκαετία να απορρίπτει όλα τα νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που θα αναπτυχθούν στο διάστημα αυτό. * Συζήτηση για ύπαρξη βιβλίου μαθητή

35 Τα projects Για την ανάπτυξη projects διατίθεται αρκετές ώρες ετησίως (14 16 ώρες) (δεν πρέπει να συγχέονται με τα projects των Βιωματικών Δράσεων Συνθετικών Εργασιών)

36 Τα projects Τα projects πρέπει (εκτός των άλλων) να αποσκοπούν στην εμπέδωση της ύλης

37 Τα projects Τα projects πρέπει να είναι αυθεντικά και ελκυστικά για τους μαθητές

38 Αξιολόγηση η αξιολόγηση της ανάπτυξης των μαθητών στις ΤΠΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση συμβατικών διαγωνισμάτων με χαρτί και μολύβι. και αφού καταλάβατε τι είναι ο Οπτικός Προγραμματισμός βγάλτε μια κόλλα χαρτί!!!

39 Αξιολόγηση Για την ουσιαστική συνολική αξιολόγησή στο μάθημα θα αξιολογείται αφενός η καθημερινή εργασία στην τάξη και αφετέρου τα ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα που δημιουργούν στα πλαίσια του μαθήματος, εργασίες και έργα που θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο (e portfolio), ο οποίος θα τηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα της τάξης.

40 Απαιτήσεις για την επιτυχή εφαρμογή Προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία υπό τις παρούσες συνθήκεςγια την εφαρμογή του Π.Σ. στην πράξη. Αυτό συνεπάγεται: ουσιαστική και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους εκπαιδευτικούς όσο το δυνατόν «ετοιμοπόλεμες» εργαστηριακές υποδομές «ευελιξία» και «ανταπόκριση» από τη διοίκηση στις βελτιωτικές κινήσεις που θα διαπιστωθεί ότι θα πρέπει να γίνουν κατά το μεταβατικό στάδιο της εφαρμογής του Π.Σ.

41 Απαιτήσεις για την επιτυχή εφαρμογή Η ανάπτυξη του προγραμματισμού Η/Υ από το δημοτικό και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου εκτός των άλλων θα συντελέσει: Στη βελτίωση του επιπέδου των μαθητών όσον αφορά τον προγραμματισμό Η/Υ στο λύκειο. Στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για μαζικότερη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής στις Ολυμπιάδες Πληροφορικής.

42 Ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας Τάσος Λαδιάς

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αλέξανδρος Καπανιάρης Πιστοποιημένος Επιμορφωτής Β Επιπέδου M.A., Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αντικείμενο, Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σταμάτης Παπαδάκης, Πληροφορικής ΣΧΟΛΕΙΟ Γενικό Λύκειο Κρουσώνα Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ 5 2015 ISSN: 2241-8393 2 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση της δομής επιλογής στο AppInventor Πίνακας περιεχομένων

H χρήση της δομής επιλογής στο AppInventor Πίνακας περιεχομένων H χρήση της δομής επιλογής στο AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου... 2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου... 2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών...

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα