ΜΕΛΕΤΗ 4/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 4/ «Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστηµάτων για την Αναβαθµισµένη Λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών σηµαντικών νέων υποσυστηµάτων για την αναβάθµιση των λειτουργιών του υφιστάµενου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ). Για την εκπλήρωση της λειτουργικής ανταπόκρισης των υποσυστηµάτων και για τη διασύνδεση αυτών µε το υφιστάµενο ΟΠΣΟΥ θα απαιτηθούν ολοκληρωµένες µελέτες εφαρµογής, εγκατάστασης και διασύνδεσης, υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης σε περιβάλλον πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας. 1. Τεχνική Περιγραφή Στον ήµο Θεσσαλονίκης ( Θ) λειτουργεί ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Οικονοµικών Υπηρεσιών(ΟΠΣΟΥ), µε βάση το ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα. Το Πληροφοριακό αυτό Σύστηµα που περιλαµβάνει εκτεταµένο και πολυσύνθετο λογισµικό, αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και µελέτη εφαρµογής για την αναδιοργάνωση και µηχανογράφηση των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα». Οι υπηρεσίες αυτές ανατέθηκαν στην ανάδοχο εταιρεία Neuropublic A.E. µετά από δηµόσιο, διεθνή, ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά. Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιήθηκαν επιτυχώς εντός του χρονοδιαγράµµατος και παρελήφθησαν µε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή στις 28/6/2011. Ο Θ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για αποδοτικότερη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του και για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών του, προτίθεται να αναβαθµίσει τις υφιστάµενες λειτουργίες του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος προσφέροντας νέα υποσυστήµατα και εφαρµογές οι οποίες θα καλύψουν νέες προκύπτουσες ανάγκες. Οι συγκεκριµένες ανάγκες αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους. 1

2 Υπάρχουσα Κατάσταση Στο ΟΠΣΟΥ έχουν ήδη ενταχθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες υπηρεσίες του Θ: Η ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ιαχείρισης. Η ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων & Πόρων. Η ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία. Η ιεύθυνση ιαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων και το τµήµα Μισθοδοσίας. Το Αυτοτελές τµήµα ιαχείρισης Κοιµητηρίων. Οι ηµοτικές Κοινότητες µε πλήρως µηχανογραφηµένη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών. Το Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Εξυπηρέτησης ηµοτών. Τα Τµήµατα ιοικητικής υποστήρηξης, τα οποία περιλαµβάνουν και Τοπικά Πρωτόκολλα όλων των διευθύνσεων του Θ. Το σύνολο των Υπηρεσιών του Θ για ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία των οικονοµικών τους θεµάτων. Το συµβόλαιο υποστήριξης µε την ανάδοχο εταιρεία καλύπτει και υλοποιεί τα ακόλουθα, σε συνεργασία µε τους προγραµµατιστές του Θ: - Την υποστήριξη, επεκτάσεις και αναβαθµίσεις του ήδη υπάρχοντος εγκατεστηµένου λογισµικού εφαρµογών. - Την επίλυση προβληµάτων, καθυστερήσεων, δυσλειτουργιών του ήδη υπάρχοντος εγκατεστηµένου λογισµικού εφαρµογών. - Την απάντηση, από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, σε ερωτήµατα και απορίες χρήσης και λειτουργιών του ήδη υπάρχοντος εγκατεστηµένου λογισµικού εφαρµογών. - Τις επεκτάσεις του υφισταµένου λογισµικού εφαρµογών σε εκτυπωτικά προγράµµατα, συγκεντρωτικά αποτελέσµατα κ.λ.π. (reports). - Τις επεκτάσεις του υφισταµένου λογισµικού εφαρµογών για να καλύπτουν αλλαγές ή επεκτάσεις στο «φυσικό αντικείµενο» των διαδικασιών που υλοποιούν, λόγω αλλαγής ή επέκτασης του αντίστοιχου νοµικού πλαισίου ή επιβεβληµένων εσωτερικών διαδικασιών του Θ. 2. Νέες απαιτήσεις Σηµαντικό αιτιολογικό στοιχείο της απαίτησης παροχής υπηρεσιών των νέων υποσυστηµάτων αποτέλεσαν οι συνεχόµενες απαιτήσεις της Κεντρικής Κρατικής ιοίκησης. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Κρατική ιοίκηση, στην προσπάθειά της να αναβαθµίσει την λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, δηµιουργεί διαρκώς νέες απαιτήσεις που οφείλουν να υλοποιήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων και ο Θ. Επιπλέον, µετά την νέα οργάνωση του Θ και µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους δηµότες αναδείχθηκαν νέες απαιτήσεις οι οποίες δεν εκπληρώνονται από τις υφιστάµενες λειτουργίες του ΟΠΣΟΥ. Από τις προαναφερθείσες αιτίες, προέκυψαν οι εξής απαιτήσεις: 2

3 Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης Μελετών Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης Καρτών Στάθµευσης ηµοτών Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης Κυκλώµατος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασµών και Extrait Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος Έκδοσης Αθεώρητων Τιµολογίων Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος Ενοποιηµένης Παρακολούθησης Εσόδων Εξόδων Υπολόγων Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος Παρακολούθησης ιοικητικών ιαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχωρήσεων Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά απανών µε Εργοδοτικές Εισφορές Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά απανών Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήµατος ιαχείρισης Κυκλώµατος Παρακολούθησης Χρηµατοδοτήσεων και Υπο-λογαριασµών 3. Περιγραφή των εργασιών Οι εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν, αφορούν την µελέτη εφαρµογής, την µελέτη εγκατάστασης και διασύνδεσης των παραπάνω υποσυστηµάτων, παροχή υπηρεσιών του λογισµικού, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διασύνδεση των υποσυστηµάτων µε το ΟΠΣΟΥ, την εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών καθώς και την υποστήριξη των χρηστών κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία. Ακολούθως, παραθέτουµε αναλυτικά στοιχεία των απαιτούµενων υποσυστηµάτων: Υποσύστηµα ιαχείρισης Μελετών Υποσύστηµα ιαχείρισης Καρτών Στάθµευσης ηµοτών Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασµών και Extrait Υποσύστηµα ιαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών Υποσύστηµα Έκδοσης Αθεώρητων Τιµολογίων Υποσύστηµα Ενοποιηµένης Παρακολούθησης Εσόδων Εξόδων Υπολόγων Υποσύστηµα Παρακολούθησης ιοικητικών ιαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων Υποσύστηµα ιαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχωρήσεων Υποσύστηµα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά απανών µε Εργοδοτικές Εισφορές Υποσύστηµα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά απανών Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Παρακολούθησης Χρηµατοδοτήσεων και Υπο-λογαριασµών 3

4 Υποσύστηµα ιαχείρισης Μελετών: Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ολοκληρωµένης παρακολούθησης των µελετών σε επίπεδο υπο-µελετών και αδειοδοτήσεων µιας κύριας µελέτης. Επιπλέον, θα έχει άµεση σύνδεση µε το Υποσύστηµα των απανών του ΟΠΣΟΥ και συγκεκριµένα από το στάδιο της καταχώρησης των ανάλογων παραστατικών έως και την εξόφλησή τους, παρέχοντας µια ολοκληρωµένη οικονοµική παρακολούθηση. Υποσύστηµα ιαχείρισης Καρτών Στάθµευσης ηµοτών: Το υποσύστηµα «ιαχείρισης Καρτών Στάθµευσης ηµοτών» θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης των καρτών στάθµευσης δηµότη, τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου για λοιπές οφειλές προς το Θ καθώς και τη δυνατότητα διασταύρωσης γεωγραφικών στοιχείων µε το υφιστάµενο Υποσύστηµα ιαχείρισης του ΤΑΠ (διαδικασία διασταύρωσης µέσω της παροχής) του ΟΠΣΟΥ. Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασµών και Extrait: Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης επιταγών πληρωµής µε εκτύπωσή τους από το µηχανογραφικό σύστηµα και αυτόµατη σύνδεσή τους µε τον προµηθευτή και το ένταλµα πληρωµής που εξοφλείται. Το πληροφοριακό σύστηµα θα ενηµερώνεται για την πληρωµή της επιταγής µέσω ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποστέλλει η τράπεζα. Στο κύκλωµα επιταγών πληρωτέων θα καταχωρούνται τα µπλοκ των επιταγών και στην συνέχεια, θα δηµιουργούνται αυτόµατα οι αντίστοιχες επιταγές. Μέσω αυτής της λειτουργικής διαδικασίας θα γίνεται και η παρακολούθηση της πορείας κάθε επιταγής. Στην εξόφληση των ενταλµάτων θα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης µε µια ή και περισσότερες επιταγές καθώς επίσης και η µεταφορά των χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό µε επιταγή. Η ανωτέρω λειτουργική διαδικασία θα απεικονίζεται στη γενική λογιστική µε την παρακολούθηση του λογαριασµού των επιταγών πληρωτέων. Το κύκλωµα θα ολοκληρώνεται µε την καταχώρηση των extrait των τραπεζών όπου λογιστικά θα "κλείνει" τον λογαριασµό των επιταγών πληρωτέων και θα ενηµερώνει τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών. Υποσύστηµα ιαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών: Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των εγγυήσεων από το στάδιο της παραλαβής έως και το στάδιο της αποδέσµευσης ή κατάπτωσης. Υποσύστηµα Έκδοσης Αθεώρητων Τιµολογίων: Το υποσύστηµα έκδοσης αθεώρητων τιµολογίων θα καλύπτει τις περιπτώσεις έκδοσης και είσπραξης αθεώρητων τιµολογίων από τον οργανισµό προς Οφειλέτες (Πελάτες), την λογιστική παρακολούθησή τους καθώς και την ενηµέρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προµηθευτών. Υποσύστηµα Ενοποιηµένης Παρακολούθησης Εσόδων Εξόδων Υπολόγων: Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα παρέχει µια ολοκληρωµένη παρακολούθηση των λογαριασµών υπολόγων από την έκδοση του εντάλµατος Πάγιας Προκαταβολής & Προπληρωµής, τις πληρωµές των υπολόγων καθώς και τον 4

5 αυτόµατο υπολογισµό της απόδοσης του λογαριασµού των υπολόγων για την έκδοση του γραµµατίου επιστροφής. Υποσύστηµα Παρακολούθησης ιοικητικών ιαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων: Το υποσύστηµα παρακολούθησης διοικητικών διαδικασιών µεταβιβάσεων εγγράφων θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των διοικητικών διαδικασιών για τις µεταβιβάσεις των εγγράφων (παραστατικά, εντάλµατα κλπ) στις αντίστοιχες υπηρεσίας καθώς και τη δυνατότητα µιας πλήρης παρακολούθησης αυτών ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την θέση στην οποία βρίσκονται. Υποσύστηµα ιαχείρισης & Παρακολούθηση Εκχωρήσεων: Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα ο οποίος προβλέπει τη µεταβολή του προσώπου του προµηθευτή µέσω της εκχώρησης µεταβίβασης της απαίτησης, η εκχώρηση θα πρέπει να καταρτίζεται µεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα. Συναίνεση του οφειλέτη δεν απαιτείται. Αντικείµενο της εκχώρησης είναι οποιαδήποτε απαίτηση ακόµη και µελλοντική. Στο συγκεκριµένο υποσύστηµα θα γίνεται η παρακολούθηση της εκχώρησης µιας απαίτησης ενός προµηθευτή σε έναν άλλο προµηθευτή. Η εκχώρηση της απαίτησης σε όλα τα στάδια της - σύµβαση, τιµολόγιο, εξόφληση θα καταχωρείται και θα παρακολουθείται από τον χρήστη. Υποσύστηµα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων - Παραστατικά απανών µε Εργοδοτικές Εισφορές: Το υποσύστηµα θα καλύπτει τις ειδικές περιπτώσεις όπου συναλλασσόµενοι (προµηθευτές) του οργανισµού εκδίδουν παραστατικά δαπανών (Τιµολόγια/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) τα οποία, κατ εξαίρεση, υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές. Γενικά τα παραστατικά προµηθευτών, ως γνωστόν, δεν υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές, αλλά σε κρατήσεις προµηθευτών. Οι περιπτώσεις παραστατικών που υπόκεινται σε εργοδοτικές & ασφαλιστικές εισφορές είναι αµοιβές µουσικών, ξεναγών κλπ. Με άλλα λόγια, είναι τα παραστατικά τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν παραστατικά προµηθευτών στα οποία καταχωρούνται κρατήσεις που χρησιµοποιούνται σε παραστατικά µισθοδοσίας. Υποσύστηµα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά απανών: Το υποσύστηµα αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης αρχείου προς την ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωµών) τόσο για παραστατικά µισθοδοσίας όσο και για παραστατικά δαπανών. Όπως στην περίπτωση της µισθοδοσίας επιλέγονται οι µισθοδοτικές καταστάσεις, στις δαπάνες επιλέγονται τα εντάλµατα προµηθευτών που θα περιληφθούν στο γραµµογραφηµένο αρχείο που θα αποσταλεί στην ΕΑΠ. Με βάση τα ποσά που βρίσκονται σε αυτό το αρχείο, η ΕΑΠ θα κάνει τις πληρωµές στους λογαριασµούς των προµηθευτών. Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Παρακολούθησης Χρηµατοδοτήσεων και Υπολογαριασµών: Το υποσύστηµα παρακολούθησης χρηµατοδοτήσεων και υπο-λογαριασµών αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης των κωδικών προϋπολογισµού Εξόδων µε τους Φορείς Χρηµατοδότησης και µε τους ΚΑ Εσόδων από τους οποίους θα χρηµατοδοτούνται τα έξοδα. Συγκεκριµένα, µέσω του 5

6 υποσυστήµατος θα γίνεται η συσχέτιση, σε παραµετρικό πίνακα, του κάθε κωδικού εξόδου µε έναν ή και περισσότερους φορείς χρηµατοδότησης, µε τον «ΚΑ εσόδου» του φορέα χρηµατοδότησης αντιστοίχως, καθώς και το ποσό της χρηµατοδότησης από τον συγκεκριµένο φορέα. Στο κύκλωµα παρακολούθησης χρηµατοδοτήσεων θα καταγράφονται τα γραµµάτια είσπραξης που εκδίδονται ανά φορέα χρηµατοδότησης και κωδικό εσόδων. Στα εντάλµατα που καταχωρούνται θα επιµερίζονται τα ποσά χρηµατοδότησης ανά φορέα χρηµατοδότησης. Ανά πάσα στιγµή ο χρήστης, θα γνωρίζει ανά φορέα χρηµατοδότησης τα εισπραχθέντα ποσά, τα ενταλµατοποιηµένα ποσά, τα υπόλοιπα προς είσπραξη και ενταλµατοποίηση καθώς επίσης και ποια γραµµάτια και εντάλµατα δεν έχουν συνδεθεί µε φορείς χρηµατοδότησης µε βάση τους ορισµούς συσχέτισης στον παραµετρικό πίνακα. Η υλοποίηση όλων των εργασιών περιλαµβάνει οριζόντιες και κάθετες υπηρεσίες. Στα πλαίσια των οριζόντιων υπηρεσιών εντάσσεται η διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών καθώς και η ενηµέρωση των αρµοδίων υπευθύνων του Θ, καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει ο υπεύθυνος έργου του αναδόχου. Στα πλαίσια των κάθετων υπηρεσιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν για το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών, εντάσσονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Μελέτη Εφαρµογής: Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει την ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, την καταγραφή των στοιχείων υφιστάµενης κατάστασης, την εκπόνηση της µελέτης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των υποσυστηµάτων καθώς και τη µελέτη διασύνδεσης και λειτουργίας των υποσυστηµάτων µε τα αρµόδια υποσυστήµατα και εφαρµογές του ΟΠΣΟΥ. Εγκατάσταση, Παραµετροποίηση, ιασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Υποσυστηµάτων: Με την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της πρώτης φάσης και σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης εφαρµογής, θα επακολουθήσει η παραλαβή των υποσυστηµάτων, η εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διασύνδεση αυτών µε το ΟΠΣΟΥ καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας των υποσυστηµάτων θα γίνεται τµηµατικά και θα πραγµατοποιηθεί µε εγκεκριµένα σενάρια πληροφοριακής ροής και εν παρουσία των µελών της επιτροπής παραλαβής. Εκπαίδευση Χρηστών & ιαχειριστών: Με την τµηµατική παραλαβή των υποσυστηµάτων και µε την έγκριση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, θα επακολουθεί η εκπαίδευση των χρηστών. Η εκπαίδευση των χρηστών περιλαµβάνει τις διαδικασίες της οργάνωσης, της παραγωγής και διανοµής του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόµενους, την εκµάθηση στη χρήση και διαχείριση των υποσυστηµάτων (120 ώρες εκπαίδευσης) καθώς και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Πιλοτική Λειτουργία: Οι υπηρεσίες της πιλοτικής λειτουργίας θα εκκινήσουν µε την ολοκλήρωση και έγκριση των εργασιών της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια υλοποίησης των υπηρεσιών της πιλοτικής λειτουργίας, θα παρέχεται υποστήριξη των χρηστών καθώς και υποστήριξη καλής λειτουργίας των υποσυστηµάτων. Κατά την περίοδο αυτή, οι αρµόδιοι χρήστες των υποσυστηµάτων, θα εκδηλώνουν τις παρατηρήσεις τους µε απώτερο στόχο την άµεση προσαρµογή του συστήµατος 6

7 στις απαιτήσεις τους. Καταληκτική ενέργεια της πιλοτικής λειτουργίας θα αποτελέσει ο τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει εν παρουσία των µελών της αρµόδιας επιτροπής µε επικαιροποιηµένα σενάρια ελέγχου. Παραγωγική Λειτουργία: Με την έγκριση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας, τα υποσυστήµατα θα περιέλθουν σε πραγµατικό περιβάλλον εργασίας. Στα πλαίσια των εργασιών της παραγωγικής λειτουργίας, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συµπλήρωση της εκπαίδευσης και θα επιλύει τα τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν. Καταληκτική ενέργεια της παραγωγικής λειτουργίας θα αποτελέσει ο τελικός έλεγχος αποδοχής. Ο έλεγχος αποδοχής θα γίνει εν παρουσία των µελών της αρµόδιας επιτροπής µε επικαιροποιηµένα σενάρια ελέγχου. 4. Χρονοδιάγραµµα των εργασιών Οι εργασίες θα υλοποιηθούν το αργότερο σε τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της Σύµβασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Θ. Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών, όπου αποτυπώνεται σχηµατικά ο χρονοπρογραµµατισµός υλοποίησης των επιµέρους εργασιών. 7

8 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υπηρεσιών Έργου Φάση Περιγραφή Εργασιών Έναρξη Λήξη Α. Μελέτη Εφαρµογής Μ1 Μ1 Β. Εγκατάσταση, ιασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Υποσυστηµάτων Μ2 Μ2 Γ. Εκπαίδευση Χρηστών και ιαχειριστών Μ2 Μ2. Πιλοτική Λειτουργία Μ3 Μ3 Ε. Παραγωγική Λειτουργία Μ4 Μ4 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υπηρεσιών (σε µήνες) Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 8

9 Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα δεν είναι δεσµευτικό. Ο χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών µπορεί να τροποποιείται, µετά από συνεννόηση του Θ και του αναδόχου, ανάλογα µε τις ανάγκες του Θ. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε εργασίας δεν είναι δεσµευτική, αρκεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης όλων των εργασιών να µην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της Σύµβασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Θ. 5. Τεχνικά Συµπεράσµατα Τρόπος Υλοποίησης Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Οικονοµικών Υπηρεσιών µε βάση το ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα του ήµου Θεσσαλονίκης σχεδιάσθηκε το 2008 µε συγκεκριµένο, περιορισµένο προϋπολογισµό, λόγω χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ». Στον προϋπολογισµό αυτό δεν ήταν δυνατόν να συµπεριληφθούν άλλα αντικείµενα, επιπλέον αυτών που συµπεριελήφθησαν. Οι εργασίες του αρχικού έργου περιορίσθηκαν στην αντικατάσταση εφαρµογών των δύο παλιών Πληροφοριακών Συστηµάτων µε εφαρµογές ενός νέου Πληροφοριακού Συστήµατος, βασισµένου στο ιπλογραφικό. Οι ανάγκες για εφαρµογές λογισµικού συνδεδεµένου µε το ΟΠΣΟΥ είναι συνεχείς, προκύπτουν διαρκώς νέες. εν µπορούσαν να καλυφθούν όλες εξ αρχής. Πολλές ανάγκες δεν µπορούν καν να ορισθούν και να περιγραφούν µε σαφήνεια πριν ωριµάσει το έργο. Η ραγδαία επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών της χώρας και εποµένως και του ήµου Θεσσαλονίκης, επιβάλλουν την χρήση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ακόµα και σε εφαρµογές µικρού οικονοµικού αντικειµένου, οι οποίες φαινόταν ασήµαντες, προ κρίσης. Η ανάγκη για εξοικονόµηση ανθρωπίνων πόρων και η µη αντικατάσταση του προσωπικού που συνταξιοδοτείται επιβάλλει την µηχανογράφηση πολλών εργασιών µε σκοπό την αντικατάσταση ανθρώπων από αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες. Από τους παραπάνω αναφεροµένους λόγους προκύπτει ότι η απαίτηση παροχής υπηρεσιών των νέων υποσυστηµάτων δεν ήταν δυνατόν να συµπεριληφθεί στην αρχική παροχή υπηρεσιών. Από την ανάλυση των προηγουµένων παραγράφων της παρούσης µελέτης αλλά και των παρακάτω αναφεροµένων τεχνικών στοιχείων προκύπτει το προφανές συµπέρασµα ότι το νέο λογισµικό είναι εντελώς εξειδικευµένο και, από τεχνική άποψη, δεν µπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το ήδη υφιστάµενο πληροφοριακό σύστηµα µε το οποίο θα χρειαστεί να διασυνδεθεί λειτουργικά χρησιµοποιώντας ήδη υπάρχοντες πόρους. Αναλυτικά αναφέρεται ότι τα νέα υποσυστήµατα θα διασυνδεθούν λειτουργικά µε το υφιστάµενο πληροφοριακό σύστηµα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: - Θα χρησιµοποιεί τους πίνακες στοιχείων του υφισταµένου λογισµικού (πχ. πίνακας όλων των συναλλασσοµένων µε τον Θ, πίνακας αποθηκών, πίνακας κωδικοποιηµένων υλικών, πίνακας βεβαιωµένων οφειλών, πίνακας εργαζοµένων στον ήµο και άλλοι). Θα χρησιµοποιεί τα ήδη καταχωρηµένα στοιχεία των πινάκων, θα τα εµπλουτίζει και θα εισάγει νέα. 9

10 - Θα διασυνδεθεί µε τα τµήµατα λογισµικού που ήδη χρησιµοποιούνται (λογισµικό ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ταµειακής ιαχείρισης, ιεύθυνσης ηµοτικών Προσόδων & Πόρων, και πολλά άλλα). - Θα διευρύνει τις δυνατότητες του υφισταµένου λογισµικού ενσωµατώνοντας νέες τεχνολογίες, προωθώντας µε τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. - Όσον αφορά τον µηχανογραφικό εξοπλισµό (hardware), θα χρησιµοποιήσει τον ήδη υφιστάµενο (κεντρικοί υπολογιστές µεγάλης ισχύος, ειδικά συστήµατα ασφαλούς αποθήκευσης δεδοµένων, ειδικά συστήµατα ασφαλείας για την προστασία του συνολικού συστήµατος (πχ. Firewalls), ειδικά συστήµατα αντιγράφων ασφαλείας (backups), συστήµατα επικοινωνιών και δικτύων). Επίσης, θα ενταχθεί στην συνολική πολιτική κεντρικής διαχείρισης συστηµάτων και χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µεγάλη οικονοµία κονδυλίων. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. 6. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των εργασιών που περιγράφηκαν, εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 10

11 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Έργου Α/Α Περιγραφή Υποσυστηµάτων Λογισµικού Ποσότητα Κόστος Μονάδας Ώρες Εκπαίδευσης Κόστος / Ώρα Εκπαίδευσης Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο µε ΦΠΑ 1 Υποσύστηµα ιαχείρισης Μελετών , , ,00 793, ,50 2 Υποσύστηµα ιαχείρισης Καρτών Στάθµευσης ηµοτών , , ,00 678, ,50 3 Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Πληρωτέων Επιταγών & Παρακολούθηση Τραπεζικών Λογαριασµών και Extrait , , ,00 644, ,00 4 Υποσύστηµα ιαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυητικών Επιστολών , , ,00 644, ,00 5 Υποσύστηµα Έκδοσης Αθεώρητων Τιµολογίων , , ,00 529, ,00 6 Υποσύστηµα Ενοποιηµένης Παρακολούθησης Εσόδων Εξόδων Υπολόγων , , ,00 644, ,00 7 Υποσύστηµα Παρακολούθησης ιοικητικών ιαδικασιών Μεταβιβάσεων Εγγράφων , , ,00 644, ,00 8 Υποσύστηµα ιαχείρισης & Παρακολούθησης Εκχωρήσεων , , ,00 529, ,00 9 Υποσύστηµα Παρακολούθησης Παραστατικών Ειδικών Περιπτώσεων Παραστατικά απανών µε Εργοδοτικές Εισφορές , , ,00 644, ,00 10 Υποσύστηµα Έκδοσης Αρχείου ΕΑΠ από Παραστατικά απανών , , ,00 644, ,00 11 Υποσύστηµα ιαχείρισης Κυκλώµατος Παρακολούθησης Χρηµατοδοτήσεων και Υπολογαριασµών , , ,00 644, ,00 Γενικό Σύνολο : , , , ,00 Παρατήρηση: Στην στήλη µε τίτλο «Κόστος Μονάδας» περιλαµβάνεται το κόστος των λοιπών υπηρεσιών εκτός του συνολικού κόστους της εκπαίδευσης. 11

12 Το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (30.600,00 ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ή στις τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (37.638,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ήµου Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό έχει εγγραφεί ο σχετικός ΚΑ / µε τίτλο ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ του σκέλους εξόδων του Προϋπολογισµού 2014 του ήµου Θεσσαλονίκης. 7. Παραλαβή Πληρωµή Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα, µε την έγκριση και παραλαβή των υπηρεσιών της µελέτης εφαρµογής θα επακολουθήσει η πληρωµή του 10% του προϋπολογισµού του έργου. Με την έγκριση και παραλαβή των υποσυστηµάτων καθώς και µε την παραλαβή της εκπαίδευσης από την αρµόδια επιτροπή, θα επακολουθήσει η πληρωµή του 50% του προϋπολογισµού του έργου. Με την ολοκλήρωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας καθώς και µε την οριστική παραλαβή του έργου, θα επακολουθήσει η πληρωµή του 40% του προϋπολογισµού του έργου. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µετά την τιµολόγηση και αφού προηγηθούν οι νόµιµες διαδικασίες. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Προϊσταµένος του Τµήµατος Μηχανογραφικής Υποστήριξης Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραµµατοσµού & Συστηµάτων Τ.Π.Ε. Μαράκης Εµµανουήλ Αλεξανδράτος Σάββας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 για Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία. Στόχος της ήταν πάντα η παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Εξαιρετικής Ποιότητας. Αυτό άλλωστε χαρακτηρίζει και την εταιρεία σαν φιλοσοφία :

Η Εταιρεία. Στόχος της ήταν πάντα η παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Εξαιρετικής Ποιότητας. Αυτό άλλωστε χαρακτηρίζει και την εταιρεία σαν φιλοσοφία : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Open Technology Services Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τομείς των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116 Νοσ/µείο Παίδων «Αγία Σοφία» Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα Γουδί 11527 Τηλ: 2132037308-2132037305 Fax: 210 7700111 e-mail: inchildh@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα