ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) KAE ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ_ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,05 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων -Συνεργατών Γενικ.Γραµ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,10 Ετήσια Εισφορά στο ΤΠ ΚΥ 25% ΤΕΑ ΚΥ75% από ΚΑΠ , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 7.000, , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 7.000, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 550,62 550, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ,78 Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.-λοιπο)ι , , ,33 απάνη στείρωσης- εµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων , , ,70 Αµοιβή στήριξης προγράµµατος µισθοδοσίας 4.000, Αµοιβή για Ιατρό εργασίας 5.000, Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 5.000, Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση , Λοιπές αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών , Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.σ ΑΕ , Page 1

2 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων 8.000, , ,00 Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/ , Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ , Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.770, , , Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 5.000, Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 5.000, , , Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 5.000, Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ , , ,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ε.Α.Π , Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 5.000, Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α , Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,75 Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη , απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράτασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 ΚΚ) , , ,00 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Αντιδηµάρχου & Πρ..Σ , , ,00 Αποζηµίωση & εξοδα κιν. ηµοτικών Συµβούλων 4.500, Εξοδα Κινησης τοπικών Συµβούλων κλπ ΑΡ.4 Ν2539/ , , , Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 2.000, , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000, , ,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 500, Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 250, Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , ,26 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , , Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ , , , Αµοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ , Αµοιβή εταιρειας για διεξαγωγη ηλεκτρονικου 2.000, Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών , Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδροµικά τέλη 2.000, , ,00 Page 2

3 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 5.000, , , Λοιπες Επικοιν.Αναβάθµιση ιστοσελίδων ήµου 3.500, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Φόροι , , , Λοιποί φόροι , , , Λοιποι φοροι 1.000,00 305,50 305, Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ , , , ιάφοροι φόροι και τέλη 1.000, , , Λοιποί φόροι και τέλη 1.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ,30 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 6.000, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 1.000, , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000, , ,00 απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 1.000, , , Συνέδρια και εορτές 1.500, , , απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500, , ,00 απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500, , , Συνδροµές 3.500, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500, , , Συνδροµές Internet 1.000,00 936,92 936, Έξοδα δηµοσιεύσεων 6.200, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.200, , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων κλπ τοκοι υπερ , , ,97 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000, , , Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 6.000, , ,00 απάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ Ζώων 1.000, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000,00 980,47 980,47 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 980,47 980, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , Τόκοι δανέιων εσωτερικού , , ,34 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών - ΤΠ& 5.000, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,21 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) , , ,14 Page 3

4 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) , , ,07 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , ,00 Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ , , , Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού , , ,00 Απόδοση στη σχολική επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ. ήµου Πεντέλης , Απόδοση στη σχολική επιτροπή Β/θµιας εκπαιδ. ήµου Πεντέλης , απάνες αποζ.µελων υπηρεσιακου συµβουλιου 500, Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , ,78 Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ.στ.αποβ , , , Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 0,5% 4.500, , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , ,00 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου Πεντελης , , ,00 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Επιχορηγήσεις σε συλλογ.-αθλ. συλλόγ- Σωµατεία 6.000, , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ , Λοιπά έξοδα 5.000, , , Εκτακτα έξοδα 5.000, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 5.000, , ,44 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ )&(.Ο.Υ) 5.000, , , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού , , ,14 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.240, , ,04 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές αµοιβές 8.240, , , Εκλογική Αποζηµίωση Μονίµων , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,61 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 900, , ,90 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΑΧ & ΕΚΛΟΓ.ΕΠΙ. 900, , ,90 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ( ΚΕΠ ) , , ,74 Page 4

5 βασικός µισθός, , , ,74 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,49 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,67 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 6.840, , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ 6.192, , , Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ 3% 200, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. Ι ΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 201,07 201,07 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ,00 201,07 201, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.000, , , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.000, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο , , , Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Ασφάλιστρα 1.200,00 752,89 752, Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 687,67 687, Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 687,67 687, Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 65,22 65, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 1.000,00 361,50 361,50 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 500,00 300,00 300,00 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 500,00 61,50 61,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 670,35 670,35 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού , , , Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 457,03 457,03 Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000, Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 1.000, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , ,35 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας , , ,35 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας , Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000, Page 5

6 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.500, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.500, , , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500, , , ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500, , , ηµοσίευση προκυρήξεων 4.000, , , ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000, , ,25 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 2.000, , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 70,00 70, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ , , , Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum , , ,13 Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ , Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 467,40 467, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 467,40 467, Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.400, , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 200,00 546,07 546, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 158,20 158, Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 1.000,00 974,33 974,33 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 100, Προµήθεια αναλωσίµων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 100, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000, , , Υλικά φαρµακείου 150, Υλικά φαρµακείου 150, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Προµήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών , Προµήθεια οθονών Η/Υ 2.000, Προµήθεια εκτυπωτών 2.500, Προµήθεια εφαρµογών 6.000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15-. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Page 6

7 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,73 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 7.200, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 7.200, , ,72 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 7.200, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ΙΑΧ.ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 20-. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται µισθόςδώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αµοιβές 500, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 500, Εκλογική αποζηµίωση µονίµων , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,14 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 500, , ,00 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 500, Εκλογική Αποζηµίωση , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,63 Page 7

8 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ , , ,60 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ 9.600, , ,40 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.600, , ,63 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,04 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , ,04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόνου ΙΚΑ , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Προµήθεια γάλακτος έτους , , , Προµήθεια γάλακτος έτους , , ,29 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) , , ,81 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους , , ,81 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000, απάν. Παροχ. Υπηρ Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων , , ,96 απάν. Παροχ. Υπηρ Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,72 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 5.500,00 147,60 147, Μίσθωση µηχανηµάτων 5.000, , , Ασφάλιστρα , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , ,67 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ , , ,67 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , Επισκευή και συντήρηση αντλίας , , ,80 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 17,00 17,00 Page 8

9 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000, , , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 4.000, , ,63 απάνη συντήρησης & καθαρισµού χηµικών τουαλετών 3.000, , ,63 απάνη αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Έξοδα µεταφορών , , , Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) , , ,00 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) , , , Μεταφορές εν γένει 5.000, Μεταφορά υπογειοποίηση των πυλώνων µεταφ. Ρεύµατος 5.000, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας , , , Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού , , ,10 Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 8.000, Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 6.000, , ,10 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων , , , Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 1.000,00 632,80 632, Καύσιµα και λιπαντικά , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,07 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Σύµβαση , , ,63 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ , , ,39 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ , , ,15 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Προµηθεια κατασκ.υλικων , , , Προµηθεια κατασκ.υλικων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Προµήθεια Φωτιστικων σωµατων οδων , Προµήθεια Φωτιστικων- ηλεκτρ. υλικού & λαµπτ , , ,69 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων , , ,33 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , ,17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα µοτ , , ,17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα µοτ , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 3.000, Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν Αποκοµιδής 3.000, Page 9

10 Υλικά φαρµακείου 5.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000, , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Προµήθειες παγίων , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ , Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 2.000, Προµήθεια αντλίας 3.000, , , Προµήθεια γεννήτριας 2.000, Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 1.000, Προµήθεια κοµπρεσέρ 2.000, Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχηµάτων , Λοιπός εξοπλισµός , Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 5.000, Προµήθειας C.B , Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 5.000, Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 3.000, Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000, Προµήθεια ηλεκτρονικής κάρτας ταχογράφου 3.000, Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 3.000, Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000, Προµήθεια ανταλ/κων αυτ/των καθαριότητας 6.000, Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 3.000, ΕΡΓΑ 1.000,00 731,85 731, απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.000,00 731,85 731, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.000,00 731,85 731,85 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 731,85 731,85 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ 25-. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 91,02 91, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,00 69,00 69, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 69,00 69,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,00 69,00 69,00 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6.000,00 22,02 22, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6.000,00 22,02 22,02 Εργοδοτ. εισφορές υπαλλ. αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 6.000,00 22,02 22, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.λοιπ.δαπ , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , , , Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 5.000, , ,93 Page 10

11 απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 442,80 442, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΡΓΑ , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , , ,28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤ. ΙΚ.ΑΠΟΧ , ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ο ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ , ,88 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,76 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) , , ,76 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,39 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Αορ.Χρονου , , ,39 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, Εκλογική Αποζηµίωση - 446,00 446,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,32 Τακτ. Αποδ. Υπαλλ. µε σύµβαση Ιδιωτικού ικ.ορ.χρό 5.000, , ,00 Αποδοχες µαθητων από σχολες µαθητ.οαε , , ,32 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,53 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 120, , ,13 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΣΜΕ Ε , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200, , ,76 Εργοδοτική εισφορά Μονίµου Προσωπικού ΤΕΑ Υ 480,00 468,52 468,52 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ µόνιµου νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού 240,00 259,54 259,54 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου προσωπικού 1.200, , ,25 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,67 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕ Ε) , , ,49 Page 11

12 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 3.600, , ,18 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.800, , ,17 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 8.800, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 916,63 916, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση διαγραµµίσεων οδικού δικτύου , , , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 3.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.200, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, Έξοδα δηµοσιεύσεων 200, ηµοσίευση προκυρήξεων 200, ηµοσίευση προκυρήξεων 200, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 100, Προµήθεια βιβλίων κλπ 100, Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 500, Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , ,73 Προµήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηµατων κτιριων Π 3.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,73 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους , , ,40 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους , , , Υλικά φαρµακείου 2.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.000, , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,41 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων , Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας 797,30 Μ2 στο Ο.Τ. 196 της.κ.μελισσίων που περικλείεται από τις οδούς Θερµοπυλών, Σπάρτης και Λιοδήµου (τέως Κονίτσης) , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Προµήθειες παγίων , , ,41 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ 6.000, Λογισµικα προγραµµατα τεχνικής υπηρεσίας , Page 12

13 Λοιπός εξοπλισµός , , ,41 Προµηθεια σε µεταλλικους ιστους στηριξης ,5 ιντζων 4.100, Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήµανσης , , , ΕΡΓΑ , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , ,18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Γ.Ο.Κ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ) , ,78 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ , , ,51 Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) , ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ , , ,89 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ΚΑΤΑΣ. ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/ απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , ,83 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ..ΠΕΝΤΕΛΗ , Οδοί - οδοστρώµατα , , ,83 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ , ΑΓ. ΣΙΛΑ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΑΚΟΥ ΤΗΣ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Α.Μ. 78/2012 Τ.Υ. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & , ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,25 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΤΜ.ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖ.ΗΡ.ΠΟΛ , ,58 Ανακατασκευη οδου Παπαδιαµαντη Α.Μ.15/ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΤΜ.Ο.ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ & ΦΑΝΑΡ , ,00 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ) , , ,78 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ) , , ,78 Page 13

14 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ , Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) , Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης ενερ.αειφ , , ,78 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠ.ΕΞ.ΙΙ 9.100, ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ-ΕΝΕΡ.ΕΠΙΘ ΕΠ.ΣΥΜΒ.ΕΞ.Ι , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ , ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , , Λοιπές µελέτες , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/ , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠ.ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠ.ΥΦ.ΑΣ 5.100, Μελέτη τοπογ.παρεµβαση κεν.κλαδ.ρεµατος 5.100, Μελετη αντιπληµµυρικων εργων υπ.δικτ.οµβ.υδ , Μελέτη κυκλοφοριακη Ηρωων Πολυτ.Ν.Πεντελης 5.100, Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.κοιµητ..πεντ Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης ενερ.αειφ , Ειδικές απάνες , , , απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως , Πραξη εφαρµογης Περιοχων Γενικου Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , ,68 Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων παρ.ετων-µελ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,29 Page 14

15 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού , , ,29 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, Εκλογική Αποζηµίωση - 446,00 446,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,31 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,31 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.120, , ,66 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 8.400, , ,45 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ -ΤΕΑ Υ 720, , ,21 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , , ,42 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για έκτακτο προσωπικό 3.600, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 7.000, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000, Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.000, Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 4.000, Συντήρηση Γεωτρήσεων 2.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600,00 597,00 597, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 600,00 597,00 597, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600,00 597,00 597, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 227,96 227, Υλικά φαρµακείου 4.000,00 227,96 227, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 4.000,00 227,96 227,96 Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείωναντ/κων κλπ ,00 227,96 227, Λοιπές προµήθειες , Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 6.000, Προµήθεια σπόρων,χώµατος,φυτών ,δενδρυλλίων 6.000, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Προµήθειες παγίων , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , ,73 Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων κηπουρικής , , , Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος , , ,27 Page 15

16 Λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια δεξαµενών 2.000, Προµηθεια εξοπλισµου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κιοσκια κλπ) 2.000,00 995,58 995, Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 3.000,00 639,60 639,60 Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών 3.000, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , Ειδικές απάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµµατα Πεντελης , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 8.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.000, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.000, Προµήθειες παγίων 8.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.500, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000, Λοιπός εξοπλισµός 1.500, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 223,00 223, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 223,00 223,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,61 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 446,00 446,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) ,00 722,10 722, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 722,10 722,10 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 722,10 722,10 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.340, , , Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥ ΚΥ 4.080, , , Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 260,00 794,95 794,95 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,14 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , ,14 Page 16

17 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.200,00 230,42 230,42 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.κ. Πεντέλης 6.200,00 230,42 230, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , Εργασίες στον χώρο απολύµανσης των οστών , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 741,92 741, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.000,00 615,00 615, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 615,00 615, Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ , Προµήθεια σωλήνων άρδευσηςυδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο ,00 615,00 615, Υλικά φαρµακείου 1.000,00 126,92 126, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 126,92 126, Προµήθεια αναλωσίµων & µικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 126,92 126, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.000, , , Προµήθειες παγίων 9.000, , ,36 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.500, Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000, Προµηθεια Οθονων Η/Υ 200, Προµηθεια Εκτυπωτων Η/Υ 300, Προµηθεια Εφαρµογων Η/Υ 4.000, Λοιπός εξοπλισµός 3.500, , , Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 603,36 603,36 Προµήθεια µεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια 2.500,00 861,00 861,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΙΑ Ρ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.Κ.ΠΕΝ Α.Μ. 5/2013 Τ.Υ 5.000, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,24 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,24 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 223,00 223, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 223,00 223,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,54 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορ.χρόνου , , ,88 Αποζηµίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης , , ,66 Page 17

18 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,86 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΟΧ , , ,86 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 1.920, , , Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 1.920, , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ - 358,99 358,99 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,71 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού , , ,71 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000, Ενοίκια - Μισθώµατα 1.000, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000, Μίσθωση Μηχανηµάτων Πολιτικής Προστασίας 1.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 942,00 942, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.000,00 942,00 942, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 942,00 942, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.500, ηµοσίευση προκυρήξεων 500, απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , απάνες για έξοδα 8.000, απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , Υλικά φαρµακείου 3.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000, , ,68 Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης (µικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,30 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.500, Προµήθειες παγίων 7.500, Προµηθεια Η/Υ και λογισµικων 1.500, Λοιπός εξοπλισµός 6.000, Λοιπός εξοπλισµός 6.000, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,30 Page 18

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 141 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα