ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) KAE ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ_ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,05 Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων -Συνεργατών Γενικ.Γραµ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,10 Ετήσια Εισφορά στο ΤΠ ΚΥ 25% ΤΕΑ ΚΥ75% από ΚΑΠ , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 7.000, , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 7.000, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 550,62 550, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ,78 Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.-λοιπο)ι , , ,33 απάνη στείρωσης- εµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων , , ,70 Αµοιβή στήριξης προγράµµατος µισθοδοσίας 4.000, Αµοιβή για Ιατρό εργασίας 5.000, Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας 5.000, Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση , Λοιπές αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών , Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.σ ΑΕ , Page 1

2 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων 8.000, , ,00 Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/ , Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ , Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.770, , , Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 5.000, Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 5.000, , , Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 5.000, Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ , , ,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ε.Α.Π , Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 5.000, Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α , Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,75 Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη , απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου έξοδα παράτασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 175 ΚΚ) , , ,00 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Αντιδηµάρχου & Πρ..Σ , , ,00 Αποζηµίωση & εξοδα κιν. ηµοτικών Συµβούλων 4.500, Εξοδα Κινησης τοπικών Συµβούλων κλπ ΑΡ.4 Ν2539/ , , , Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 2.000, , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000, , ,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 500, Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 250, Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , ,26 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , , Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ , , , Αµοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ , Αµοιβή εταιρειας για διεξαγωγη ηλεκτρονικου 2.000, Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών , Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδροµικά τέλη 2.000, , ,00 Page 2

3 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 5.000, , , Λοιπες Επικοιν.Αναβάθµιση ιστοσελίδων ήµου 3.500, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Φόροι , , , Λοιποί φόροι , , , Λοιποι φοροι 1.000,00 305,50 305, Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ , , , ιάφοροι φόροι και τέλη 1.000, , , Λοιποί φόροι και τέλη 1.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ,30 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 6.000, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 1.000, , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000, , ,00 απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 1.000, , , Συνέδρια και εορτές 1.500, , , απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500, , ,00 απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500, , , Συνδροµές 3.500, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.500, , , Συνδροµές Internet 1.000,00 936,92 936, Έξοδα δηµοσιεύσεων 6.200, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.200, , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων κλπ τοκοι υπερ , , ,97 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000, , , Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 6.000, , ,00 απάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ Ζώων 1.000, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000,00 980,47 980,47 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 980,47 980, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , Τόκοι δανέιων εσωτερικού , , ,34 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών - ΤΠ& 5.000, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,21 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) , , ,14 Page 3

4 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) , , ,07 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , ,00 Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ , , , Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού , , ,00 Απόδοση στη σχολική επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ. ήµου Πεντέλης , Απόδοση στη σχολική επιτροπή Β/θµιας εκπαιδ. ήµου Πεντέλης , απάνες αποζ.µελων υπηρεσιακου συµβουλιου 500, Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , ,78 Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ.στ.αποβ , , , Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 0,5% 4.500, , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , ,00 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου Πεντελης , , ,00 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Επιχορηγήσεις σε συλλογ.-αθλ. συλλόγ- Σωµατεία 6.000, , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 2.000, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ , Λοιπά έξοδα 5.000, , , Εκτακτα έξοδα 5.000, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 5.000, , ,44 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ )&(.Ο.Υ) 5.000, , , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού , , ,14 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 8.240, , ,04 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές αµοιβές 8.240, , , Εκλογική Αποζηµίωση Μονίµων , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,61 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 900, , ,90 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΑΧ & ΕΚΛΟΓ.ΕΠΙ. 900, , ,90 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ( ΚΕΠ ) , , ,74 Page 4

5 βασικός µισθός, , , ,74 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,49 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,67 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ 6.840, , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ 6.192, , , Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ 3% 200, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. Ι ΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 201,07 201,07 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ,00 201,07 201, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.000, , , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.000, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο , , , Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Ασφάλιστρα 1.200,00 752,89 752, Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 687,67 687, Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 687,67 687, Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 65,22 65, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 1.000,00 361,50 361,50 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 500,00 300,00 300,00 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 500,00 61,50 61,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 670,35 670,35 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000, Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού , , , Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 457,03 457,03 Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000, Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 1.000, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , ,35 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας , , ,35 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας , Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000, Page 5

6 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.500, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.500, , , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500, , , ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500, , , ηµοσίευση προκυρήξεων 4.000, , , ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000, , ,25 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 2.000, , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 70,00 70, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ , , , Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum , , ,13 Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ , Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 467,40 467, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 467,40 467, Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.400, , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 200,00 546,07 546, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 200,00 158,20 158, Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 1.000,00 974,33 974,33 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 100, Προµήθεια αναλωσίµων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 100, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000, , , Υλικά φαρµακείου 150, Υλικά φαρµακείου 150, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Προµήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών , Προµήθεια οθονών Η/Υ 2.000, Προµήθεια εκτυπωτών 2.500, Προµήθεια εφαρµογών 6.000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15-. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Page 6

7 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,73 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 7.200, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 7.200, , ,72 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 7.200, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ΙΑΧ.ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 20-. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται µισθόςδώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αµοιβές 500, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 500, Εκλογική αποζηµίωση µονίµων , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,14 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 500, , ,00 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 500, Εκλογική Αποζηµίωση , ,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,63 Page 7

8 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ , , ,60 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ 9.600, , ,40 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.600, , ,63 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,04 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , ,04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόνου ΙΚΑ , , ,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Προµήθεια γάλακτος έτους , , , Προµήθεια γάλακτος έτους , , ,29 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) , , ,81 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους , , ,81 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000, απάν. Παροχ. Υπηρ Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων , , ,96 απάν. Παροχ. Υπηρ Συλ.&µεταφ.στερ.αποβλήτων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,72 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 5.500,00 147,60 147, Μίσθωση µηχανηµάτων 5.000, , , Ασφάλιστρα , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , ,67 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ , , ,67 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , Επισκευή και συντήρηση αντλίας , , ,80 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 17,00 17,00 Page 8

9 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000, , , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 4.000, , ,63 απάνη συντήρησης & καθαρισµού χηµικών τουαλετών 3.000, , ,63 απάνη αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Έξοδα µεταφορών , , , Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) , , ,00 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) , , , Μεταφορές εν γένει 5.000, Μεταφορά υπογειοποίηση των πυλώνων µεταφ. Ρεύµατος 5.000, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας , , , Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού , , ,10 Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 8.000, Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 6.000, , ,10 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων , , , Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 1.000,00 632,80 632, Καύσιµα και λιπαντικά , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,07 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Σύµβαση , , ,63 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ , , ,39 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ , , ,15 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και λοιπά υλ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Προµηθεια κατασκ.υλικων , , , Προµηθεια κατασκ.υλικων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Προµήθεια Φωτιστικων σωµατων οδων , Προµήθεια Φωτιστικων- ηλεκτρ. υλικού & λαµπτ , , ,69 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων , , ,33 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , ,17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα µοτ , , ,17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα µοτ , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 3.000, Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν Αποκοµιδής 3.000, Page 9

10 Υλικά φαρµακείου 5.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000, , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Προµήθειες παγίων , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ , Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 2.000, Προµήθεια αντλίας 3.000, , , Προµήθεια γεννήτριας 2.000, Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 1.000, Προµήθεια κοµπρεσέρ 2.000, Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχηµάτων , Λοιπός εξοπλισµός , Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 5.000, Προµήθειας C.B , Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 5.000, Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 3.000, Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000, Προµήθεια ηλεκτρονικής κάρτας ταχογράφου 3.000, Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 3.000, Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000, Προµήθεια ανταλ/κων αυτ/των καθαριότητας 6.000, Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 3.000, ΕΡΓΑ 1.000,00 731,85 731, απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.000,00 731,85 731, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.000,00 731,85 731,85 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 731,85 731,85 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ 25-. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 91,02 91, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,00 69,00 69, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 69,00 69,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,00 69,00 69,00 Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6.000,00 22,02 22, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6.000,00 22,02 22,02 Εργοδοτ. εισφορές υπαλλ. αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ 6.000,00 22,02 22, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.λοιπ.δαπ , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , , , Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 5.000, , ,93 Page 10

11 απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 442,80 442, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΡΓΑ , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , , ,28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤ. ΙΚ.ΑΠΟΧ , ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ο ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ , ,88 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,76 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) , , ,76 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,39 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Αορ.Χρονου , , ,39 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, Εκλογική Αποζηµίωση - 446,00 446,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,32 Τακτ. Αποδ. Υπαλλ. µε σύµβαση Ιδιωτικού ικ.ορ.χρό 5.000, , ,00 Αποδοχες µαθητων από σχολες µαθητ.οαε , , ,32 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,53 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 120, , ,13 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΣΜΕ Ε , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200, , ,76 Εργοδοτική εισφορά Μονίµου Προσωπικού ΤΕΑ Υ 480,00 468,52 468,52 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ µόνιµου νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού 240,00 259,54 259,54 Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου προσωπικού 1.200, , ,25 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,67 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕ Ε) , , ,49 Page 11

12 Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 3.600, , ,18 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.800, , ,17 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 8.800, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 916,63 916, Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 916,63 916, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση διαγραµµίσεων οδικού δικτύου , , , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 3.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.200, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, Έξοδα δηµοσιεύσεων 200, ηµοσίευση προκυρήξεων 200, ηµοσίευση προκυρήξεων 200, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 100, Προµήθεια βιβλίων κλπ 100, Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 500, Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , ,73 Προµήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηµατων κτιριων Π 3.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,73 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους , , ,40 Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος έτους , , , Υλικά φαρµακείου 2.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 2.000, , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,41 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων , Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας 797,30 Μ2 στο Ο.Τ. 196 της.κ.μελισσίων που περικλείεται από τις οδούς Θερµοπυλών, Σπάρτης και Λιοδήµου (τέως Κονίτσης) , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Προµήθειες παγίων , , ,41 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ 6.000, Λογισµικα προγραµµατα τεχνικής υπηρεσίας , Page 12

13 Λοιπός εξοπλισµός , , ,41 Προµηθεια σε µεταλλικους ιστους στηριξης ,5 ιντζων 4.100, Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήµανσης , , , ΕΡΓΑ , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , ,18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Γ.Ο.Κ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ) , ,78 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ , , ,51 Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) , ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ , , ,89 ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ΚΑΤΑΣ. ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/ απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , ,83 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ..ΠΕΝΤΕΛΗ , Οδοί - οδοστρώµατα , , ,83 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ , ΑΓ. ΣΙΛΑ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΑΚΟΥ ΤΗΣ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Α.Μ. 78/2012 Τ.Υ. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & , ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ , , ,25 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΤΜ.ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖ.ΗΡ.ΠΟΛ , ,58 Ανακατασκευη οδου Παπαδιαµαντη Α.Μ.15/ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΤΜ.Ο.ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ & ΦΑΝΑΡ , ,00 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ) , , ,78 ΕΡΓΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ) , , ,78 Page 13

14 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Παρεµβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο ηµ.σχ , Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. Πεντελ.(επιχειρ.προγραµµα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη) , Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης ενερ.αειφ , , ,78 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠ.ΕΞ.ΙΙ 9.100, ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ-ΕΝΕΡ.ΕΠΙΘ ΕΠ.ΣΥΜΒ.ΕΞ.Ι , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ , ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , , Λοιπές µελέτες , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/ , , ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠ.ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠ.ΥΦ.ΑΣ 5.100, Μελέτη τοπογ.παρεµβαση κεν.κλαδ.ρεµατος 5.100, Μελετη αντιπληµµυρικων εργων υπ.δικτ.οµβ.υδ , Μελέτη κυκλοφοριακη Ηρωων Πολυτ.Ν.Πεντελης 5.100, Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.κοιµητ..πεντ Οριστικες µελ.παρεµβασεων εξοικονοµησης ενερ.αειφ , Ειδικές απάνες , , , απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως , Πραξη εφαρµογης Περιοχων Γενικου Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , ,68 Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων παρ.ετων-µελ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,29 Page 14

15 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού , , ,29 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, Εκλογική Αποζηµίωση - 446,00 446,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,31 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,31 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 9.120, , ,66 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ 8.400, , ,45 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΑ ΚΥ -ΤΕΑ Υ 720, , ,21 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , , ,42 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για έκτακτο προσωπικό 3.600, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 7.000, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000, Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.000, Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 4.000, Συντήρηση Γεωτρήσεων 2.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 600,00 597,00 597, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 600,00 597,00 597, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600,00 597,00 597, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 227,96 227, Υλικά φαρµακείου 4.000,00 227,96 227, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 4.000,00 227,96 227,96 Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείωναντ/κων κλπ ,00 227,96 227, Λοιπές προµήθειες , Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 6.000, Προµήθεια σπόρων,χώµατος,φυτών ,δενδρυλλίων 6.000, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Προµήθειες παγίων , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , ,73 Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων κηπουρικής , , , Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος , , ,27 Page 15

16 Λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια δεξαµενών 2.000, Προµηθεια εξοπλισµου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κιοσκια κλπ) 2.000,00 995,58 995, Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 3.000,00 639,60 639,60 Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών 3.000, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , Ειδικές απάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµµατα Πεντελης , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 8.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.000, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.000, Προµήθειες παγίων 8.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.500, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000, Λοιπός εξοπλισµός 1.500, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,77 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 223,00 223, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 223,00 223,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,61 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,61 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 446,00 446, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 446,00 446,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) ,00 722,10 722, βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 722,10 722,10 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 722,10 722,10 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.340, , , Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥ ΚΥ 4.080, , , Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 260,00 794,95 794,95 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,14 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , ,14 Page 16

17 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.200,00 230,42 230,42 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.κ. Πεντέλης 6.200,00 230,42 230, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , Εργασίες στον χώρο απολύµανσης των οστών , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 741,92 741, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.000,00 615,00 615, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 615,00 615, Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ , Προµήθεια σωλήνων άρδευσηςυδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο ,00 615,00 615, Υλικά φαρµακείου 1.000,00 126,92 126, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 126,92 126, Προµήθεια αναλωσίµων & µικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου 1.000,00 126,92 126, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.000, , , Προµήθειες παγίων 9.000, , ,36 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.500, Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000, Προµηθεια Οθονων Η/Υ 200, Προµηθεια Εκτυπωτων Η/Υ 300, Προµηθεια Εφαρµογων Η/Υ 4.000, Λοιπός εξοπλισµός 3.500, , , Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 603,36 603,36 Προµήθεια µεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια 2.500,00 861,00 861,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΙΑ Ρ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.Κ.ΠΕΝ Α.Μ. 5/2013 Τ.Υ 5.000, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,24 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,24 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές - 223,00 223, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 223,00 223,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,54 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορ.χρόνου , , ,88 Αποζηµίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης , , ,66 Page 17

18 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) , , , βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,86 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΟΧ , , ,86 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 1.920, , , Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 1.920, , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ - 358,99 358,99 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,71 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού , , ,71 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000, Ενοίκια - Μισθώµατα 1.000, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 1.000, Μίσθωση Μηχανηµάτων Πολιτικής Προστασίας 1.000, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 942,00 942, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.000,00 942,00 942, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 942,00 942, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.500, ηµοσίευση προκυρήξεων 500, απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , απάνες για έξοδα 8.000, απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , Υλικά φαρµακείου 3.000, , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000, , ,68 Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης (µικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,30 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 7.500, Προµήθειες παγίων 7.500, Προµηθεια Η/Υ και λογισµικων 1.500, Λοιπός εξοπλισµός 6.000, Λοιπός εξοπλισµός 6.000, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,30 Page 18

19 Ειδικές απάνες , , , Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία ,00 493,00 493,00 απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία ης γειτονιάς 1.000, απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία 3ης ης γειτονιάς ,00 493,00 493, Λοιπές ειδικές δαπάνες 5.000, , , απάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων 5.000, , ,30 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) , , ,01 ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη ενταλθέντα) / , ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.))1-1/ , , , Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Προµήθειες παγίων(ποε) , , , Προµήθειες παγίων(ποε) , Προµήθειες εργων παγίων(ποε) 1-1/ , , , Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) , , Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) , ,26 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Υπέρ ηµοσιου (0823) 4.000, , , Υπέρ ηµοσίου 6,67% ( 0824) , , , Απόδοση υπέρ.ο.υ. 250, Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας ,00 200,48 200,48 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως , , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , ,43 Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο / , , ,68 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , ,94 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π , , , Απόδοση φόρου 1% 5.000, , , Απόδοση φόρου 4% , , , Απόδοση φόρου 8% , , , Απόδοση φόρου 20% , , , Απόδοση φόρου εργολαβων 2.000, , , Φόρος 20% ( υπαλ. ΚΕΠ ) 2.000, Απόδοση Φόρου ΤΥ Κ 1% Εργολαβων 8.000, , , Απόδοση ΤΠΕ Ε 1% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 8.000, , , ΤΣΜΕ Ε 1% ΕΡΓΑ 8.000, , , Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,2% Εργολαβων 3.000,00 378,82 378, Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,6% Εργολαβων 5.000, , , ΕΜΠ 0,5% ΕΡΓΑ 5.000, , , Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων 1.750,00 42,19 42,19 Page 19

20 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 7.000, , , Υγειονοµική Περίθαλψη 3.000, , ,40 Κρατηση 0,10% συµβασεων Ν4013/ Εν.Ανεξ.Αρ. ηµ.συ 4.000, , , Αποδοση υπερ.ο.υ Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Απόδοση στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ , , , Απόδοση στο ΙΚΑ , , , Ταµείο ΟΤΕ (ασθενείας) - 174,24 174, Ταµείο ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ ) - 936,36 936, Ταµείο Προνοίας 1.000, , , Εισφορά στο ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά στο ΤΣΜΕ Ε , , , Εισφορά στο ΚΥΤ , , , Μ.Τ.Π.Υ , , , ΤΕΑ Υ - Τ.Α..Κ.Υ 1,5% από προµήθειες , , , ΤΕΑ Υ 1.500,00 937,04 937, Τ.Π..Υ ,00 624,72 624, Απόδοση στο ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ , , , ΤΠ Υ- ΤΑ ΚΥ 0,5% από προµήθειες , , ,88 Απόδοση εισφοράς ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ % 1.000, Απόδοση ΙΚΑ ΝΠ (ΕΤΕΑΜ) 2.000, ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π ,00 686,00 686, Ο.Α.Ε.. 1% , , ,71 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΠ Υ 1% Ν. 3986/ , , ,36 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠ Υ 1% Ν.3986/2011 ΗΜΟΣ ΥΠ 300,00 259,55 259, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,27 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΥ ΑΠ 22% Ν.1068/20 ΑΡ.13 παρ , Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων , Κράτηση υπέρ ήµου λόγω απεργίας ή απουσίας απο την εργασία 8.150, , ,67 Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο , , , άνειο Οργανισµού ηµόσιου Υλικού 3.000, , , Απόδοση δανειου ΤΕΑ Υ 1.600, Κρατηση υπερ ηµου για ηµοσιευσεις Αναδοχων Ληξ , Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% , , , Πάγιες προκαταβολές , , , Πάγια προκαταβολή , , , Παγία προκαταβολή ήµου Πεντέλης 6.000, , ,00 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων 2.000, , ,00 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 2.000, , ,00 Παγία προκαταβολή ηµοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης 2.000, , , Λοιπές επιστροφές , , , Λοιπές επιστροφές , , , Λοιπές επιστροφές , , , Επιστροφές εν γένει χρηµάτων 3.000, , , Επ.προς συµψηφισµό ΙΚΑ.Ο.Υ. ΚΥΑ25969/ , , ,50 Page 20

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 141 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 143 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 00-6031. ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα