Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών"

Transcript

1 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αύγουστος 2007 Αρ. φύλλου 03 Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα υπάρχει εκπληκτική άνοδος και αναγνώριση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σ ένα κόσµο που «οξειδώνεται» από την παγκόσµια κατασπατά- ληση φυσικών και υλικών πόρων σ ένα κόσµο που αρχίζει να βλέπει εφιάλτες από την πλανητική υπερθέρµανση. H αυτό-οργάνωση της κ.τ.π. είναι η µοναδική ελπίδα του κόσµου απέναντι στις καταστροφές του περι- βάλλοντος, την φτώχεια, την ανεργία, τον ανθρώπινο πόνο. Η αυτοάµυνα απέναντι στις εξουσίες, στα κράτη και στις αγορές που έχουν άλλες προτεραιότητες. Πρόκειται για µια έκρηξη της κοινωνίας από τα κάτω, της οριζόντιας και δικτυακής οργάνωσης που εκ των πραγµάτων αλλάζει σε παγκόσµιο επίπεδο πολλές φορές την ατζέντα των θεµάτων υπέρ της βιωσιµότητας των πόλεων και των οικοσυστηµάτων. Κοινός παρανοµαστής όλων αυτών των οργανώσεων είναι ο πολυδιάστατος εθελοντισµός που σε συνδυασµό µε τον µη κερδοσκοπικό τοµέα της οικονοµίας συγκροτούν την αλληλέγγυα κοινωνική οικονοµία στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιούνται σηµαντικότατοι ανθρώπινοι πόροι και αυτό αποτελεί τεράστια κοινωνική δύναµη όταν λαµβάνει θεσµική µορφή Όταν τα κράτη αδυνατούν να προσφέρουν λύσεις, οι τοπικές κοινωνίες και οι πολίτες τους, αρχίζουν να στρέφονται, ανακλαστικά προς την αυτοοργάνωση. Είναι η µόνη λύση που αποµένει για την προάσπιση των τοπικών συµφερόντων τους. Και τα παραδείγµατα αρχίζουν να πληθαίνουν, µέρα µε τη µέρα µε τα δίκτυα οικοπροστασίας, τα Lets και την αλληλέγγυα οικονοµία, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη σε αντιπαλότητα µε την ανταγωνιστική οικονοµία αλλά συ- µπληρωµατική στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Μεγάλες οικολογικές ανθρωπιστικές και πολιτιστικές οργανώσεις καλύπτουν, κοινωνικές και οργανωτικές ανάγκες στους τοµείς του περιβάλλοντος, της υγείας, και της εκπαίδευσης που τα κράτη και οι διεθνείς οργανισµοί αδυνατούν ν ανταποκριθούν χωρίς την δική τους συµβολή. Το ίδιο συµβαίνει και µε την δικτύωση χιλιάδων Μ.Κ.Ο. σε δίκτυα κατά της περιβαλλοντικής απειλής και της φτώχειας. Ενδυναµώνουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς καθώς πρακτικά ενισχύουν την συµµετοχή των πολιτών σε κοινωνικές δραστηριότητες. Είναι φορείς ανάδειξης συγκριτικών αποτελεσµάτων της κοινωνίας και διάχυσης της γνώσης προς τα κάτω. Απελευθερώνουν τελικά κοινωνικές δυνάµεις που αναζωογονούν την κοινωνική προσφορά και τη συλλογική δηµιουργία. Η λογική των δικτύων διαπερνά σήµερα όλη την παγκόσµια παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα. Τα επαγγελµατικά, επιχειρη- µατικά και διεπαγγελµατικά δίκτυα είναι στην ηµερήσια διάταξη, διασφαλίζοντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα και οικονοµίες κλίµακας σε όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα. Από την άλλη µεριά, τα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης, οικολογικής και καταναλωτικής προστασίας που έρχονται στην συνέχεια, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες, για την αντίστοιχη ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, πρέπει να σηµειώσουµε ότι συγκριτικά υστερούν, γιατί δεν έχουν ως κινητήρια δύναµη το χρήµα, που - ως γνωστόν - κινεί τα πάντα, αλλά έχουν µια κοινωνική δυναµική. Έχει αποδειχθεί ιστορικά όµως ότι ο εθελοντισµός, στον βαθµό που µπορεί να οργανωθεί µε βάση ένα όραµα και µια κινητήρια ιδέα, µπορεί να γίνει ο ισχυρότερος παράγοντας κίνησης της ιστορίας και της συλλογικής δη- µιουργίας. Έτσι, η οργάνωση των κοινωνικών δικτύων έναντι των επιχειρηµατικών δικτύων και των δικτύων της σύγχρονης εξουσίας, που ού- τως ή άλλως υπάρχουν, µπορεί να επιφέρει την διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας και είναι ο µόνος τρόπος ενασχόλησης µε τα ουσιώδη ζητήµατα της πολιτικής, όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη, µε στόχο την µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χωρίς αυταπάτες Σε µια τέτοια κατεύθυνση δεν µπορούµε να έχουµε αυταπάτες ότι το διαδίκτυο θα καλύψει το έλλειµµα δηµοκρατίας, όπως πολλές φορές ακούµε πως το πρόβληµα της ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και συµµετοχής θα λυθεί µέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας στην πληροφόρηση και ειδικότερα µέσα από την διάδοση του INTERNET και τον πολλαπλασιασµό των χρηστών. Το INTERNET φυσικά διευκολύνει αφάνταστα την ταχύτητα της επικοινωνίας, την πρόσβαση σε τεράστιες βιβλιοθήκες σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Είναι ένα αµφίδροµο µέσο, όπως το τηλέφωνο, του οποίου βέβαια αποτελεί εξέλιξη και επέκταση στον γραπτό λόγο και στην εικόνα. Αλλά, όπως όλα τα µέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο µεταφέρει το περιεχόµενο, και ιδίως το πολιτικό περιεχόµενο, που οι άνθρωποι το επιφορτίζουν να µεταφέρει. εν επινοεί το INTERNET την ποιότητα της πολιτικής, µεταφέρει εκείνο που έχει παραχθεί και εκείνο που υπάρχει. Η επινόηση της πολιτικής είναι καθαρά ανθρώπινη αναστοχαστική λειτουργία που αναπτύσσεται βέβαια µε τον ελεύθερο διάλογο και την δη- µοκρατία. Σε σχέση µε το παρελθόν, µπορούµε να δεχθούµε ότι το «µέσον» διευκολύνει το άτο- µο τον µεµονωµένο χρήστη και τις µικρές οµάδες να µεταφέρουν µε χαµηλό κόστος τα µηνύµατά τους, όπως µπορούµε να επισηµάνουµε ακόµα ότι το INTERNET ενισχύει την φωνή του πολίτη, ο οποίος δεν έχει εξουσία, και αυτό γίνεται αφού µπορεί να επικοινωνεί οριζόντια, χωρίς την διαµεσολάβηση.

2 2 Αύγουστος 2007 Έκδοση: Περιφεριακό ίκτυο Οικοπροστασίας Υπεύθυνος: Βασίλης Τακτικός Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Γιάννος Παπαϊωάννου Ελένη Σουπιώνη Ελένη Χορέβα ηµιουργικό: Βίβιαν Κακλαµανάκη ΓΡΑΦΕΙΟ: 3η Σεπτεµβρίου 69, , Αθήνα. Τηλ./Fax: mail : ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Με πρωτοβουλία της Ηράκλειας Ένωσης εθελοντικών οργανώσεων Αττικής και άλλων ΜΚΟ έχει ξεκινήσει η σύσταση ικτύου Συνεργασίας, µε την επωνυµία ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, µε βάση το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας.που υπογράφεται από εκαό και πλέον οργανώσει Σκοπός του ικτύου είναι ο συντονισµό κοινής δράσης για την ανάπτυξη του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον της Αττικής, τον περιορισµό και την καταπολέµηση της ρύπανσης και της ρυπογόνου ενέργειας και την ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία και η δικτύωση µεταξύ των συλλογικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοπροστασία και την οικοανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια της Αττικής, δηµιουργώντας ένα κέντρο υποστήριξης και συµβουλευτικής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα το ίκτυο θα δραστηριοποιηθεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων για την «Πράσινη Πόλη». Η προγραµµατική συµφωνία, στο επίπεδο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Κρατικών Οργανισµών και Φορέων καθώς της Τοπικής Αυτοδιοίκηση είναι πρωταρχική συνθήκη για το ζήτηµα της οικοπραστασίας και του πρασίνου στην Αττική. Βασικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι η επίτευξη προγραµµατικής συµφωνίας, στο επίπεδο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Κρατικών Οργανισµών και Φορέων καθώς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την από κοινού δράση στο ζήτηµα της οικοπραστασίας και του πρασίνου στην Αττική. Το πρωτόκολλο συνεργασίας θα λειτουργήσει ως βάση σχηµατισµού φορέα υλοποίησης του σχεδίου Οικοπροστασίας της Αττικής µεταξύ των δευτεροβάθµιων συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για µια σειρά προγραµµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας για το περιβάλλον. Στόχος επίσης του ικτύου είναι η συγκρότηση του διαθέσιµου «κοινωνικού κεφαλαίου» που θα επιτρέψει σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο, όπως το Υπουργείο εθνικής οικονοµίας, ΠΕΧΩ Ε, Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας να εφαρµόσουν πιλοτικά προγράµµατα πρασίνου, ξεκινώντας την πρακτική αυτή από την όψη και λειτουργία των ίδιων των κτιριακών εγκαταστάσεων τους. Για την περαιτέρω προώθηση του σκοπού και την πραγµάτωση των στόχων το ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο του συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ» το ίκτυο θα επιδιώξει : Τη δηµιουργία «κοινότητας γνώσης» και «τράπεζας πληροφοριών» για τους εθελοντές δράσης στους τοµείς του περιβάλλοντος, της οικολογίας, του πολιτισµού της κοινωνικής µέριµνας και ποιότητας ζωής, µε µέσα την οριζόντια επικοινωνία, τη δικτύωση και τη συµβουλευτική. Ειδικότερα θα αναλάβει πρωτοβουλίες : Να επικεντρωθεί στην προώθηση του σχεδίου για την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράµ- µατος πράσινης πολιτικής στην Αττική. Να λειτουργήσει ως προωθητικός φορέας σε σχέση µε τους ΟΤΑ, τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και ΜΚΟ, δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Να συνεργαστεί µε τους ήµους που µπορούν να συµµετέχουν σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα δράσης εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες για το πράσινο στην πόλη. Για την προώθηση των προγραµµάτων δράσεων για την ανακύκλωση στην περιφέρεια της Αττικής. Για την προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών και οικολογικών προϊόντων Την διοργάνωση ηµερίδων, εκθέσεων, συνέδριων και µεγάλων επικοινωνιακών και οικολογικών γεγονότων, και γενικότερα ενεργειών που συντελούν στην επιµόρφωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε σχέση µε το περιβάλλον. Για την προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων-εναλλακτικών µορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδηµοτικών κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα του πολιτισµού και του τουρισµού. Για την ένωση προσπαθειών και τη δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών µε τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και των βιολογικών προϊόντων. Για την πληροφόρηση κοινωνικών οµάδων νέων και γυναικών για τη δηµιουργία συµβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και ειδικότερα της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Με βάση τα νέα κοινωνικά δίκτυα οικοπροστασίας αλληλέγγυας οικονοµίας και απασχόλησης που αναπτύσσονται τελευταία µε στόχο την αποτελεσµατικότητα δράσης χιλιάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας, κίνητρα συµµετοχής σ όλους τους πολίτες, προτείνεται ένα κοινό σχέδιο δράσης, δικτύωσης και οµοσπονδοποίησης των Μ.Κ.Ο. Το γεγονός ότι, πολλές µεγάλες Μ.Κ.Ο. προτι- µούν τη µεµονωµένη δράση και είναι πράγµατι αποτελεσµατικές σ αυτό που κάνουν, δεν αναιρεί τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες και αποτελέσµατα ενός κοινού σχεδίου δράσης, ειδικότερα των χιλιάδων µικρών συλλογικών οργανώσεων που λειτουργούν σ όλη τη χώρα. Μ αυτό το σκεπτικό της δικτύωσης και της συνδυασµένης κινητοποίησης των ΜΚΟ συνοψίζου- µε τρεις άξονες δράσεις. Βασίλης Τακτικός Α. Πράσινες πόλεις Ο µετασχηµατισµός του ασφυκτικού δοµηµένου περιβάλλοντος των τσιµεντουπόλεων σε πράσινες πόλεις µε αιχµή τις πράσινες στέγες και τα βιοκλιµατικά κτίρια είναι ένας στόχος που όχι µόνο συγκινεί σαν ιδέα τους πολίτες αλλά είναι επιστηµονικά και πολιτικά εφικτός και µπορεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες συλλογικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα µ αυτό τον τρόπο µπορεί να δοθεί ισχυρή ώθηση στην πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα δηµιουργώντας µια νέα αγορά και δυνατότητες πρόσθετης απασχόλησης. Β. Αλληλέγγυα Οικονοµία και Απασχόληση Η αλληλέγγυα οικονοµία είναι ένας άλλος χώρος οικονοµικής δραστηριότητας πέρα από την ανταγωνιστική οικονοµία και µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά για την απασχόληση/ για την αντιµετώπιση της ανεργίας και της δυσπραγίας απο τους έχοντες πολύ µικρά εισοδήµατα. Η αλληλέγγυα οικονοµία µε τη µορφή συνεργατισµού των µη κερδοσκοπικών εταιριών µπορεί να έχει αντικείµενο δραστηριότητας την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρωπιστική δραστηριότητα και υπηρεσίες υγείας. Να παρέχει αµοιβές απασχόλησης και εισοδήµατα σε τοµείς που δεν υπάρχει αντικειµενικά κίνητρο του κέρδους αλλά το κίνητρο της συνδυασµένης εθελοντικής προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Γ. Συστήµατα τοπικών µη χρηµατικών ανταλλαγών (LETS) Στις παραδοσιακές αγροτικές οικονοµίες υπήρχε πάντα µια άτυπη µορφή ανταλλαγών σε είδος, εργασία και µέσα παραγωγής, που διευκόλυνε τους χωρικούς στις ανταλλαγές τους που είχαν αντικειµενικά πολύ περιορισµένα χρήµατα. Αντάλλαζαν έτσι όχι µόνον προϊόντα αλλά και χρόνο εργασίας µεταξύ τους. Στις σύγχρονες µεταβιοµηχανικές κοινωνίες παρουσιάζεται ως λύση, τα συστήµατα τοπικών µη χρηµατικών ανταλλαγών µε την µορφή λέσχης, σ αυτούς που δυσκολεύονται να βρουν ικανοποιητική απασχόληση για να καλύψουν τις ανάγκες κι αυτές οι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. (Μ.Κ.Ο.) Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει και στην χώρα µας και µπορούν να επεκταθούν µε την δικτύωση στη λογική της αλληλέγγυας οικονοµίας σε ευρύτερο επίπεδο µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης. *Ο όρος αλληλέγγυα οικονοµία είναι η µετάφραση του economia solidária (Πορτογαλικά), economía solidaria (Ισπανικά), économie solidaire (Γαλλικά) και solidarity economy (Αγγλικά). Σε γενικές γραµµές, ορίζει µια µορφή συνεργατικής οικονοµικής που λειτουργεί σε όλο τον κόσµο, ξεκινάει από τα κάτω και εργάζεται για να συνδέσει µαζί τις χιλιάδες τοπικές εναλλακτικές ώστε να δηµιουργήσει µεγάλης κλίµακας, ορατά, δηµιουργικά δίκτυα αντίστασης στην οικονοµία που βάζει πάνω από όλα τα κέρδη το όφελος της κοινωνικής οικονοµίας.

3 Αύγουστος Η κρίση εµπιστοσύνης που ακολουθεί σή- µερα την παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναδεικνύει µε δυναµικό τρόπο την ση- µασία των κοινωνικών δικτύων στην αντι- µετώπιση αυτής της κρίσης και ιδιαίτερα µέσω της κοινωνικής οικονοµίας. Ποτέ πριν στην ανθρώπινη κοινωνία, δεν είχαν δοθεί τέτοιες δυνατότητες απεριόριστης δικτύωσης σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόκειται για την παγκοσµιοποίηση των δικτύων που µπορούν ν αλλάξουν προοδευτικά τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. οικονοµίας. Υπήρχαν πάντοτε δίκτυα εξουσίας, είτε δίκτυα διεκδίκησης της εξουσίας, εθνικά δίκτυα, φυλετικά δίκτυα, θρησκευτικά δίκτυα, όπως για παράδειγµα ο χριστιανισµός τα πρώτα χρόνια ήταν ένα παγκοσµιοποιηµένο δίκτυο. Υπήρξαν επίσης και υπάρχουν ακόµη, εµπορικά ακόµη και απελευθερωτικά δίκτυα. Η φιλική εταιρεία π.χ. ήταν ένα απελευθερωτικό δίκτυο. Παράλληλα, υπήρξαν και υπάρχουν τα ταξικά δίκτυα ή πολιτικά δίκτυα π.χ. Εργατική διεθνής, Σοσιαλιστική ιεθνής κτλ. ε µιλούµε όµως γι αυτά τα παραδοσιακά Είναι η δικτύωση της συλλογικής γνώσης και δίκτυα τα οποία είχαν και µια άλλη µορφή οργάνωσης : ιεραρχική, εξουσιαστική, και διεκδικητική είτε υπέρ του κράτους ή κατά του κράτους. εν εξετάζουµε δηλαδή τα δίκτυα που κατέχουν και διεκδικούν άµεσα εξουσία µε ταξικά συµφέροντα. Αλλά για δίκτυα µε κίνητρο τον εθελοντισµό και το περιβάλλον, που είναι φαινόµενο αρκετά πρόσφατο στην ιστορία και συνδυάζεται µε τις νέες τεχνολογίες διαδραστικής επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο. 1. Ορισµός των κοινωνικών δικτύων Υπάρχουν τα δίκτυα της αλληλεγγύης, της οικολογίας, του πολιτισµού και του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα οποία θα µιλήσουµε. Αλλά και τα συντεχνιακά και κερδοσκοπικά δίκτυα που πολλές φορές µπορούν να λειτουργήσουν και ως δούρειος ίππος διαφθοράς στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν κλειστά δίκτυα συµφερόντων και ανοικτά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. 2. Τα δίκτυα µε κοινωνική αποστολή - Μειώνουν το κόστος συναλλαγών. - Λειτουργούν ως ταµιευτήρες κοινωνικού κεφαλαίου - Λειτουργούν ως προποµπός της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηµατικότητας. - Λειτουργούν υπέρ της κοινωνικοποίησης της γνώσης και της τεχνογνωσίας. - Συµβάλλουν στον εκδηµοκρατισµό της πληροφορίας και της ενέργειας. - Κατευθύνουν τις επενδύσεις προς της περιφέρειας και στους κοινωνικά αναγκαίους σκοπούς. - Συγκροτούν Κοινωνικό Κεφάλαιο 3. Ορισµός του Κοινωνικού Κεφαλαίου Ως συσσώρευσης συλλογικής γνώσης οργανωτικής κουλτούρας, αλληλεγγύης, κοινής εµπιστοσύνης και δηµιουργικής θεσµικής λειτουργίας. 4. Ο εθελοντισµός Ως συντελεστής συγκρότησης του κοινωνικού κεφαλαίου 5. Κοινωνική Οικονοµία Και Πράσινη Επιχειρηµατικότητα Ορισµός των κοινωνικών δικτύων Γνωρίζουµε την έννοια των δικτύων κυρίως από τις επικοινωνίες. π.χ. το δίκτυο του Ο.Τ.Ε., το δίκτυο της.ε.η. και της ύδρευσης. Τα κοινωνικά και επικοινωνιακά δίκτυα όµως προϋπήρξαν των τεχνολογικών δικτύων, έστω και αν δεν τα λέγανε έτσι. Η κρίση εµπιστοσύνης που ακολουθεί σή- µερα την παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναδεικνύει µε δυναµικό τρόπο την σηµασία των κοινωνικών δικτύων στην αντιµετώπιση αυτής της κρίσης και ιδιαίτερα µέσω της κοινωνικής Κύριο αποτέλεσµα των κοινωνικών δικτύων είναι η µείωση κόστους συναλλαγών, είτε αυτά είναι καταναλωτικά δίκτυα, ή δίκτυα επικοινωνίας ή ακόµη δίκτυα διάχυσης της τεχνογνωσίας. Η οργανωµένη κοινωνικότητα µε όραµα, και αναπτυξιακούς στόχους σε µια περιοχή προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτηµα στις επενδύσεις, µε την έννοια ότι εξασφαλίζεται ένας πρόσθετος δηµιουργικός χρόνος χωρίς κόστος για µία κοινωνική οµάδα. Με άλλα λόγια το κοινωνικό κεφάλαιο µειώνει το κόστους προσαρµογής της επένδυσης και µειώνει το κόστος των ανταλλαγών. Με αυτή την έννοια η ύπαρξη συγκροτηµένου κοινωνικού κεφαλαίου διευκολύνει την εισροή οικονοµικού κεφαλαίου και την βιωσιµότητα της επένδυσης στη συνέχεια, διαµορφώνει το θεσµικό και κοινωνικό περιβάλλον µιας τοπικής αγοράς. Ορισµός του Κοινωνικού Κεφαλαίου Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι µια άυλη αξία γνώσης, εµπιστοσύνης και δηµιουργικής ενότητας µιας κοινωνικής οµάδας που συσσωρεύεται σε µία υποθετική τράπεζα χρόνου και δεξαµενή σκέψης προς κοινό όφελος. ευφυΐας που µετασχηµατίζεται σε πνευµατικό έργο. Καθορίζεται από τους θεσµούς της κοινωνίας πολιτών παρεµβάλλονται ανάµεσα στον πολίτη-ιδιώτη και το κράτος, αποτελώντας έναν «ενδιάµεσο χώρο» (middle ground), που επιτρέπει την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων και συµβάλει στον αυτοµατισµό των κοινωνικών σχέσεων, στη συνεργασία και την διάχυση γνώσης που είναι απαραίτητη για νέες παραγωγικές πρωτοβουλίες και καινοτοµίες. Αυτός ο χώρος της ανθρώπινης έκφρασης και δραστηριότητας συγκροτεί τρεις βασικές αξίες του κοινωνικού κεφαλαίου εµπιστοσύνη, συνεργασία, αλληλεγγύη και εµπνέεται από µετα-υλικές ανθρωπιστικές αξίες και εθελοντικής προσφοράς για οικολογική και κοινοτική δράση. Αυτές οι εκδηλώσεις κινητοποιούν ανθρώπινους πόρους και επιθυµίες, που σε διαφορετική περίπτωση παραµένουν στάσιµοι και ανενεργοί. Η προσφορά χρόνου στον εθελοντισµό από την ενοποιητική διαδικασία των δικτύων µπορεί να µετασχηµατίσει ποιοτικά τη ζωή στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Έτσι, µε την προσφορά υπηρεσιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δια- µορφώνεται, συγκροτείται και αναπτύσσεται το λεγόµενο κοινωνικό κεφάλαιο που είναι και η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, καθότι συµβάλλει αποφασιστικά στην πράσινη και πολιτιστική επιχειρηµατικότητα αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Υπό αυτήν την έννοια, το κοινωνικό κεφάλαιο µπορεί να εννοηθεί ως πόρος που έχει τη πηγή του στη συλλογική δράση και µπορεί να έχει αποτελέσµατα σε ευρύτατη οικονοµική και κοινωνική κλίµακα. Το κοινωνικό κεφάλαιο λοιπόν είναι ζήτηµα κοινωνικοποίησης της γνώσης, εµπιστοσύνης και συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και ικανότητα για καινοτόµες πολιτικές επενδύσεων που πηγαίνουν την κοινωνία µπροστά. Πρόκειται για το σύνολο των µη οικονο- µικών πόρων, πραγµατικών ή φανταστικών, που αποδίδονται σε άτοµα, οµάδα ή σε ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων και χαρακτηρίζονται από εµπιστοσύνη, αµοιβαιότητα και κοινά αποδεκτούς κανόνες συµπεριφοράς, που διευκολύνουν τη συνεργασία και τη συλλογική δράση των ανθρώπων, µε στόχο το γενικό συµφέρον. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο δεν είναι η περιουσία µιας οργάνωσης, ή της αγοράς ή του κράτους, παρόλο που όλοι µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία του. Είναι µια διαδικασία «εκ των κάτω» και αφορά πολίτες, ίδιας ή διαφορετικής καταγωγής και κουλτούρας, που συνδέονται κοινωνικά και δηµιουργούν δίκτυα και ενώσεις. Σύµφωνα µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Τράπεζας, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η συνεκτική «κόλλα» που κρατά δεµένες τις κοινωνίες.

4 4 Αύγουστος 2007 Τα Συστήµατα Τοπικών µη χρηµατικών Ανταλλαγών έχουν αρχίσει να λειτουργούν και στη χώρα µας προσφέροντας λύσεις σε ανέργους και σε άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα. Τα συστή- µατα αυτά είναι έργο ορισµένων Μ.Κ.Ο. και θα µπορούσαν να επεκταθούν εάν επιλεχθούν ως πρακτική από περισσότερες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα LETS, δηλαδή Local Exchange Trading Systems (Συστήµατα Τοπικών Ανταλλαγών), είναι µια µορφή συναλλαγής, που όµως δεν τοκίζεται, δεν παράγει κέρδος, αλλά βοηθάει τις τοπικές κοινωνίες να αναπνεύσουν, να ζήσουν και να αναπτυχθούν µέσα σε δύσκολες οικονοµικά εποχές. Είναι µε λίγα λόγια ένας τρόπος να ζεις και να εργάζεσαι χωρίς λεφτά. Η µυθολογία της εποχής θέλει αυτά τα συστήµατα να έχουν πάρει το όνοµά τους από τα πάρτι που διοργάνωναν οι άνεργοι εκείνη την εποχή, σε µια προσπάθεια να κρατήσουν ψηλά το ηθικό τους. Το σύνθηµα «lets party», που χρησιµοποιούσαν για να αντέξουν τα αδιέξοδα που είχαν εµφανιστεί στις πόλεις τους, αλλά και η προσπάθεια να µαζέψουν κάποια χρήµατα µέσα από αυτά τα πάρτι, έγιναν ο νονός αυτών των συστηµάτων. Μια οµάδα ανθρώπων που θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από το χρήµα και τις τι- µές της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς φτιάχνουν ένα ανεξάρτητο σύστη- µα ανταλλαγής υπηρεσιών. Σε αυτό ο καθένας δηλώνει τι µπορεί να προσφέρει και τι έχει ανάγκη. Η ανταλλαγή αφορά αγαθά, υπηρεσίες ή γνώσεις. Ολοι προσφέρουν και όλοι έχουν κάποια στιγµή ανάγκη. εν αγοράζουν, όµως, ούτε πουλούν. Ανταλλάσσουν. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται LETS (Local Exchange Trading Systems) ή Συστήµατα Τοπικών Ανταλλαγών. Lets υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσµου. Από την Αυστραλία µέχρι το Εκουαδόρ και από τον Καναδά µέχρι την Ιαπωνία. Στην Ευρώπη το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ολλανδία αλλά και η Ουγγαρία έχουν δηµιουργήσει LETS την τελευταία 20ετία. Η Ελλάδα έχει ένα τέτοιο σύστηµα, την Τράπεζα Χρόνου Αττικής. Επιστροφή, λοιπόν, στο παρελθόν, όταν δεν υπήρχαν νοµίσµατα και τιµές και οι άνθρωποι αντάλλασσαν αγαθά, υπηρεσίες και γνώσεις. «Σηµαντική η ανταπόκριση στη χώρα µας» Γονείς που µεγαλώνουν µόνοι τους τα παιδιά τους και δύσκολα τα βγάζουν πέρα, συνταξιούχοι που πλήττουν µε τον εξαντλητικό ελεύθερο χρόνο που έχουν στα χέρια τους, νέοι πτυχιούχοι, αλλά άνεργοι, που θέλουν να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία, πολίτες που ζουν στα όρια της φτώχειας, αλλά και πολίτες που τα έχουν καταφέρει και βγάζουν περισσότερα από ευρώ το χρόνο, γυναίκες και άνδρες θύµατα κακοποίησης, γυναίκες και άνδρες µέσης ηλικίας που έχουν µεγαλώσει τα παι-

5 Αύγουστος 2007 διά τους και έχουν µια καλή δουλειά. Το πάρε-δώσε της Τράπεζας Χρόνου είναι για όλους. Είναι για όσους έχουν ανάγκη ανταλλαγής χωρίς να πληρώσουν φόρους, αλλά και για όσους χρειάζονται µια µεγάλη γειτονιά. Και µέχρι στιγµής ένα χρόνο µετά το ξεκίνηµά της µετρά 200 µέλη ετών. «Η ανταλλαγή των υπηρεσιών είναι ισότιµη. Το νόµισµα της Τράπεζας Χρόνου είναι ο χρόνος. Η µία ώρα νοµικών συµβουλών ισούται µε µία ώρα κηπουρικής. Ολες οι υπηρεσίες ξεπληρώνονται. Η ανταλλαγή δεν γίνεται πάντα µέσα στην εβδοµάδα, αλλά µέσα σε ένα εξάµηνο. Κάποια άτοµα αποθηκεύουν χρόνο για το µέλλον. Υπάρχει µία κεντρική µονάδα που χρεώνει και πιστώνει το λογαριασµό χρόνου κάθε µέλους, όπως µια τράπεζα κρατάει λογαριασµό των αναλήψεων και καταθέσεων». Η Νίκη Ρουµπάνη είναι πρόεδρος του ικτύου Γυναικών Ευρώπης που ζωντάνεψε την ιδέα αυτή στη χώρα µας. Eθελοντές αποταµιεύουν χρόνο προσφοράς υπηρεσιών. H διαδικασία για να γίνει κάποιος µέλος της τράπεζας είναι εξαιρετικά απλή και τελείως δωρεάν. Αρκεί ένα τηλεφώνηµα στο , στα γραφεία του ικτύου Γυναικών Ευρώπης στη άφνη, το οποίο εφαρµόζει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραµµα. Ακολουθεί µια συνάντηση µε τις υπεύθυνες του προγράµµατος, όπου ο υποψήφιος πελάτης αναγράφει σε µια σχετική λίστα τι θα µπορούσε να κάνει και για πόσο καιρό. εν υπάρχει κανένα όριο για τις ώρες προσφοράς ή για το είδος προσφοράς. Τα πλεονεκτήµατα της είναι ότι: ηµιουργούνται σταθερές συνεχείς και πιστές σχέσεις αµοιβαιότητας που ενδυνα- µώνουν τα µέλη. Σε αντίθεση µε τη µισθωτή εργασία βιώνονται ως ελεύθερες και όχι αλλοτριωµένες δραστηριότητες. Είναι περισσότερο επικοινωνιακές συναναστροφές παρά «απασχόληση» Βοηθούν τα άτοµα να ανακαλύψουν ή να αναπτύξουν νέες ικανότητες και δεξιότητες. Περιορίζουν τη σπατάλη. Αναπτύσσουν τοπικούς πόρους. Ευνοούν την αξιοποίηση πόρων. Ενισχύουν την οικολογική συνείδηση. Ενισχύουν την αλληλεγγύη µεταξύ των δύο φύλων αλλά και µεταξύ των γενεών. Η Τράπεζα Χρόνου αφορά: Όλες/ους αυτές/ούς που θέλουν αυτοβούλως να συµµετέχουν. Προσιδιάζει όµως περισσότερο σε άνεργες και άνεργους (που έχουν πολύ χρόνο και όχι χρήµα). Ειδικές πληθυσµιακές οµάδες (µετανάστες, πρόσφυγες, µονογονεϊκές οικογένειες, αναπήρους κ.α.) Συνταξιούχους Τράπεζες Χρόνου έχουν λειτουργήσει επιτυχώς σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως Γερµανία, Αγγλία «Μας ενδιέφερε να δηµιουργήσουµε ένα τέτοιο σύστηµα συνεργασίας που να µπορούν οι άνθρωποι να δικτυώνονται. Κυρίως όσοι ζουν στο περιθώριο το κοινωνικό, το οικονοµικό. Ο αποκλεισµός δεν είναι µόνο να µην έχεις δουλειά. Είναι κυρίως ότι δεν έχεις προσωπικό δίκτυο, φίλους». Τι ανταπόκριση έχει; «Τρεις νέες οµάδες έχουν ξεκινήσει στην Τράπεζα Χρόνου Αττικής σε τοπικές δο- µές σε Αθήνα, Λαύριο, Βύρωνα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Βέροια και η Θεσσαλονίκη. Οι πιο δυνατοί πυρήνες αυτή τη στιγµή είναι στα ανατολικά προάστια των Αθηνών, στο Περιστέρι και την Πετρούπολη. Εκεί υπάρχει µια πολύ δυναµική οµάδα γυναικών που λειτουργεί σαν παρέα τοπική και ταυτόχρονα είναι συνδεδεµένη και µε την κεντρική τράπεζα. «Η ανταλλαγή των υπηρεσιών είναι ισότιµη. Το νόµισµα της Τράπεζας Χρόνου είναι ο χρόνος. Η µία ώρα νοµικών συµβουλών ισούται µε µία ώρα κηπουρικής. Ολες οι υπηρεσίες ξεπληρώνονται. Η ανταλλαγή δεν γίνεται πάντα µέσα στην εβδοµάδα, αλλά µέσα σε ένα εξάµηνο. Κάποια άτοµα αποθηκεύουν χρόνο για το µέλλον. Υπάρχουν υπηρεσίες που για να ανταλλαγούν πρέπει να είσαι κοντά, όπως το να κρατήσεις το παιδί κάποιου, αλλά και άλλες που η απόσταση δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, όπως το να µεταφράσεις ένα κείµενο». 5 Οι ειδικότητες; «Από κηπουρική µέχρι ρέικι. Από µαθήµατα πληροφορικής και ισπανικών ή ελληνικών αν τα άτοµα είναι αλλοδαπά, µέχρι χορού, ζωγραφικής, κιθάρας. Νοµικές συµβουλές, ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες, λογιστικά, ψυχολογική υποστήριξη, ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές λυκείου για τις πανελλήνιες, κράτηµα παιδιών, µαγείρεµα, σιδέρωµα. Υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές εργασίες, µεταφορές, αγορές δώρων. Τα πάντα. Κάθε νέο µέλος φέρνει και µια νέα ειδικότητα». - «εν σας θυµίζει τίποτα;», «Η ιδέα της ανταλλαγής υπηρεσιών δεν είναι κάτι νέο ή ξενόφερτο για την Ελλάδα. Στις αγροτικές κοινωνίες είθισται οι συγκοµιδές να γίνονται από όλους. Καθένας βοηθούσε στις συγκοµιδές και του υπόλοιπου χωριού. Πήγαινε όλο το χωριό και µάζευε ελιές η την συγκοµιδή δηµτριακών. Μέχρι και τώρα γίνεται αυτό». Ζούµε σήµερα την λεγόµενη παγκοσµιοποιηµένη φάση της οικονοµίας της αγοράς και σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι κάθε είδους αγορές, από αυτή των εµπορευµάτων µέχρι την αγορά εργασίας, κεφαλαίων ή του ελεύθερου χρόνου, έχουν γίνει οι αόρατοι ρυθµιστές της καθηµερινής ζωής µας. Στις κοινωνίες του αναπτυγµένου κόσµου είµαστε εγκλωβισµένοι σε οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις που την ανάγκη του κάθε ανθρώπου για δράση και εισόδη- µα τη συγχέουν µε την µισθωτή εργασία. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες του Πρώτου Κόσµου (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Αγγλία, Γερµανία, κλπ.) όλο και περισσότεροι άνθρωποι, µη ικανοποιηµένοι από αυτή την κατάσταση, θέλουν να ξεφύγουν απ αυτήν και λειτουργώντας µε την στρατηγική του παραδείγµατος στρέφονται σε µια οργάνωση της ζωής τους τέτοια που άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο τους θέτει εκτός πλαισίου αυτής της εξέλιξης. Έχουν ξεφύγει απ τον µηχανισµό της µισθωτής εργασίας και της αγοράς, καθώς και από την ιδεολογία του καταναλωτισµού και προσπαθούν να αναπτύξουν µια άλλη στάση και κουλτούρα. Πολυάριθµες κοινότητες έχουν δηµιουργηθεί. Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν κάπου κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν και συνεργάζονται. Στην Ευρώπη υπάρχουν κάπου 1500 τέτοιες εκ των οποίων 400 στην Γερµανία. Η εµπειρία τους είναι χρήσιµη για την γενικότερη έξοδο απ την κοινωνία της αγοράς και της µισθωτής εργασίας. Χρειαζόµαστε σήµερα πραγµατικά µια πολιτική ελπίδας, που θα εξαλείψει το φόβο και το αίσθηµα της αδυναµίας µπροστά σε µεγασυστήµατα που διαµορφώνουν τη ζωή µας. Ένα ευρύ δίκτυο κοινοτήτων που θα ενοποιούν την καθηµερινή οικονοµική, κοινωνική, οικολογική και πολιτική ζωή των µελών τους και θα έχουν στόχους τέτοιους που θα αποτελούν τοπικές εκφράσεις παγκοσµίων στόχων, είναι πραγµατοποιήσιµο και εφικτό στις σηµερινές συνθήκες. Στη χώρα µας οι πρωτοβουλίες για οικοκοινότητες είναι περιορισµένες. Πέρα από διάφορους άλλους κοινωνικούς λόγους, στις πόλεις δεν υπάρχουν µεγάλοι ελεύθεροι χώροι που θα µπορούσαν να στεγάσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Στην επαρχία, παρόλο που υπάρχουν αρκετά παρατηµένα χωριά, επειδή είναι πολύ αποµονωµένα και αποµακρυσµένα µε δύσκολες συνθήκες, απ τη µια, και επειδή δεν υπάρχουν µεγάλα αγροκτήµατα µε αντίστοιχες υποδοµές, απ την άλλη, τέτοιες προσπάθειες, όπου έγιναν, δεν ευνοήθηκαν (βλέπε Σαρακήνικο Ιθάκης, Νιοχώρι Λευκάδας). Τα επόµενα όµως χρόνια θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα θελήσουν να αφήσουν πίσω τους την µίζερη ζωή του αποκλεισµένου και απόκληρου των πόλεων και καθώς φυσικά δε θα θέλουν να ενταχθούν στην εξίσου µίζερη ζωή της επαρχίας, θα προτι- µήσουν την διέξοδο προς την κοινοτιστική ζωή. Παράλληλα, η µαζική ανεργία στις πόλεις και το πέρασµα σιγά-σιγά µεγάλου ποσοστού ανθρώπων στην κατηγορία των φτωχών παριών, θα οδηγήσει αρκετούς απ αυτούς, από ανάγκη επιβίωσης, να δηµιουργήσουν κοινοτιστικές σχέσεις και στις γειτονιές των πόλεων.

6 6 Αύγουστος 2007 Βασικός σκοπός του Οργανισµού είναι η πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Στους σκοπούς του Οργανισµού συµπεριλαµβάνεται και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια που συµβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας, στην προστασία των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προστασία της υγείας των καταναλωτών. Συχνά γίνεται λόγος για συµµετοχή των ΜΚΟ στη διαβούλευση µε την πολιτεία. Σε πολλές περιπτώσεις η συµµετοχή αυτή επιβάλλεται και από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, περίπου 20 οργανώσεις από τις πιο γνωστές καλούνται κατά αυθαίρετη επιλογή και λαµβάνουν µέρος σε διαβουλεύσεις από επιτροπές υπουργείων και αυτό παρουσιάζεται από επικοινωνιακή πλευρά ως διαβούλευση της πολιτείας µε τις οργανώσεις της Κοινωνίας τω Πολιτών. Χιλιάδες άλλες δραστήριες τοπικές και θεµατικές οργανώσεις, οικολογικές και «θεσµοί κοινωνικής αλληλεγγύης» ουδέποτε λαµβάνουν µέρος σε ανάλογες διαβουλεύσεις, εκτός από εκείνες που επιβάλλουν κατά καιρούς µε συλλογικές κινητοποιήσεις και ακτιβισµό, όπως συµβαίνει αυτή την περίοδο π.χ. µε τον Κορινθιακό Κόλπο. Εποµένως, για ποια διαβούλευση γίνεται λόγος; Πρόκειται για µια ελίτ προνοµιούχων οργανώσεων που συµβαίνει να απορροφούν τη µερίδα του λέοντος των κρατικών και τραπεζικών επιχορηγήσεων προσφέροντας το άλλοθι της διαβούλευσης στην κρατική γραφειοκρατία και στους ολιγάρχες της µιντιακής εξουσίας. Βεβαίως, αυτό γίνεται όσο δεν υπάρχει θεσµική αντιπροσώπευση των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το παραµύθι κάποτε πρέπει να τελειώσει και η αρχή µπορεί να γίνει ανοίγοντας: το θεσµικό διάλογο µε τις χιλιάδες οργανώσεις που συγκροτούν ένα σηµαντικό κοινωνικό κεφάλαιο συλλογικής δηµιουργίας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, διάλογο στα µεγάλα ζητήµατα του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης της ανεργίας, της φτώχειας και δη- µόσιας υγείας, που καταπιάνονται οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, διάλογος, όµως, και για τη συνολική και συλλογική αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και όχι µόνο µε τις ατοµικές εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και ευαισθησίας για το περιβάλλον, που έχουν περιορισµένη εµβέλεια και δεν απαντούν στην καρδιά του ζητήµατος. Μεγάλος σύµµαχος για όλους είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του διαδικτύου στην άµεση ηλεκτρονική δηµοκρατία. Οι αυθεντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις µε εθελοντές αρθρογράφους, δηµοσιογράφους και ακτιβιστές επικοινωνίας µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους µεγάλο επικοινωνιακό κόµβο µέσα από το διαδίκτυο. Μπορούν να γράφουν καθηµερινά τη δική τους ηλεκτρονική εφηµερίδα και να στοχεύουν στο διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση. ηλώστε συµµετοχή και ο στόχος αυτός µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Εκατό (100) εθελοντές αρθρογράφοι συντονισµένοι σε ένα κοινό σκοπό µπορούν να αλλάξουν τον επικοινωνιακό χάρτη της χώρας προς όφελος της γνήσιας διαβούλευσης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Το όνοµα ΗΩ αναφέρεται στη ήµητρα, την αρχαία θεά της γεωργίας. Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ΗΩ, είναι ο επίσηµος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων από το 2002, ενώ λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1993 ως Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία. Η ΗΩ είναι διαπιστευµένη: µε το Πρότυπο ΕΝ από το Εθνικό Σύστη- µα ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..) από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης του Καναδά για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που προορίζονται στην αγορά του Καναδά από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύµφωνα µε το Πρότυπο NOP Final Rule Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ΗΩ είναι ένας από τους αναγνωρισµένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισµούς, Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ενώ παράλληλα έχει καταρτίσει και λειτουργεί ειδικά Πρότυπα για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση προϊόντων. ΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ο Οργανισµός ΗΩ: συµβάλλει σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της χρήσης των χηµικών στη γεωργία και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. Από την ίδρυση της µέχρι και σήµερα έχει οργανώσει και συµµετέχει σε δεκάδες ενηµερωτικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο, σε όλη την χώρα. εκπονεί πολλά προγράµµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης αγροτών γύρω από τη βιολογική γεωργία. διοργανώνει Πανελλήνια και ιεθνή Συνέδρια για τη βιολογική γεωργία. Έχει οργανώσει: Το 4ο Μεσογειακό Συνέδριο της ιεθνής Οµοσπονδίας Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία, Αθήνα, 1993 Το 1ο Πνελλήνιο Συνέδριο Συνέδριο για τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, Καλαµάτα, 1994 Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη βιολογική καλλιέργεια του αµπελιού, Τρίπολη, 1996 έχει οργανώσει ιεθνή Μεσογειακή συνάντηση µε θέµα: Agenda 2000 και βιολογική γεωργία στις µεσογειακές χώρες Μυτιλήνη Σε συνεργασία µε τον ιταλικό Οργανισµό ΑΙΑΒ και τον ισπανικό CAAE, συνδιοργάνωσε αντίστοιχες εκδηλώσεις το πρώτο εξάµηνο του 2001, στην Ιταλία (Vignola και Grosseto) και στην Ισπανία (Cordoba). εκδίδει εξειδικευµένα βιβλία για τη βιολογική γεωργία Νοµοθεσία για τη βιολογική γεωργία Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Βασικές αρχές της IFOAM για τη βιολογική γεωργία και την επεξεργασία τροφίµων Το Ανυπολόγιστο ρίσκο Γενετική Μηχανική και γεωργία Οργανική λίπανση και αµειψισπορές Βιολογική καλλιέργεια του αµπελιού Ενδογενείς παράγοντες και βιολογική γονιµότητα του εδάφους. Εκδίδει τριµηνιαίο περιοδικό για την οικολογική γεωργία, µε την επωνυµία ΗΩ - Περιοδικό για την Oικολογική Γεωργία Υποστηρίζει την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ιοργανώνει κάθε χρόνο, την Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων - ECOFESTIVAL. Συµµετέχει και υποστηρίζει σε ετήσια βάση την Εβδοµάδα Οικολογικής Γεωργίας ιενεργεί εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις αρνητικές επιπτώσεις της γενετικής µηχανικής στη γεωργία και γενικότερα στη διατροφή του ανθρώπου

7 Αύγουστος Σα φτάσω στ Οροπέδιο και κάµπο αντικρύσω δώσε µου Θέ µου δύναµη τους µύλους να µετρήσω... Μια παλιά µαντινάδα περιγράφει την πληθώρα των ανεµόµυλων στο Οροπέδιο του Λασιθίου. Έτσι ήταν κάποτε... Τότε, που αγέρωχοι γίγαντες πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ακούραστοι και µε την υψηλής αισθητικής παρουσία τους, έφερναν το πολυτιµότερο αγαθό, το νερό στις καλλιέργειες. Τότε, που η γή του Οροπεδίου γινόταν γόνιµη και έσφυζε απο ζωντάνια! Τότε που τα τραγούδια των αγροτών της περιοχής ακούγονταν ως τα πέρατα! Τότε που οι Λασιθιώτες δεν ήταν αναγκασµένοι να βγαίνουν στα µπλόκα για να διεκδικούν την επιβίωσή τους. Τότε που στη σκιά του ιερού κατά την µυθολογία Όρους ίκτη, την γενέτειρα του ία, απλωνόταν το εύφορο Οροπέδιο του Λασιθίου. (βλ. φωτο) Τότε που όλοι οι Ευρωπαίοι, εµπνεύστηκαν για την δηµιουργία των σηµερινών Αιολικών Πάρκων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος! Από την εποχή της Ενετοκρατίας, είχαν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους κάποιοι Αλευρόµυλοι. Στα τέλη του 18ου,αρχές 19ου αιώνα (µετά την απελευθέρωση της Κρήτης απο τους Τούρκους το 1912) το Οροπέδιο γέµισε Ανεµόµυλους! (βλ. φωτο.) Σήµερα, που η ανάγκη αξιοποίησης των φυσικών πόρων και η αποδέσµευση απο τα ορυκτά καύσιµα είναι επιτακτική, τι υπάρχει στο Οροπέδιο; Εγκατάλειψη! Οι άλλοτε ηρωικοί στρατιώτες κείτονται νεκροί στο χώµα... (βλ. φωτο) Όσο για την τοπική οικονοµία, ας µη µιλήσουµε καλύτερα. Υπάρχει άραγε δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ανόδου του εισοδήµατός τους, ικανοποίησης των αναγκών τους, χωρίς να υποθηκεύεται το µέλλον των παιδιών τους όπως γίνεται µέχρι σήµερα; Ασφαλώς και υπάρχει! Μεράκι και φαντασία χρειάζεται όπως λέει και ο κ. Μ. Κρασανάκης (εκδότης της εφηµερίδας Παγκρήτια Νέα, Πολλές και ενδιαφέρουσες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα µπορούσαν να εφαρµοστούν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει η Αειφόρος Ανάπτυξη Τι εµποδίζει λοιπόν την αναβίωση της ήδη γνωστής στους Λασιθιώτες Πράσινης Επιχειρηµατικότητας ; Μήπως η απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων; Μήπως η ανυπαρξία θεσµικών πλαισίων ; Μήπως η κακοδαιµονία της φυλής µας; Μήπως όλα µαζί; Η πρόταση του κ. Κρασανάκη φαίνεται να είναι εφικτή, βιώσιµη και άµεσα υλοποιήσιµη(µε την προϋπόθεση ότι εµπλέκεται η τοπική κοινωνία σε συνεργασία µε την τοπική Αυτοδιοίκηση) Να µετατραπεί το Οροπέδιο Λασιθίου σε Αρχαιολογικό χώρο,σε Αιολικό Μουσείο, το πρώτο Αιολικό Μουσείο του κόσµου. Το Αιολικό αυτό Πάρκο σε συνάρτηση µε το ικταίο Αντρο που υπάρχει εκεί (η προβολή του µύθου δηµιουργεί τουριστικό ρεύµα)θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη του Οροπεδίου. Θα δηµιουργηθούν Αγροτουριστικές µονάδες(µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών) στο πλαίσιο της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας Θα δηµιουργηθούν επισκέψιµα αγροκτήµατα παραγωγής βιολογικών προϊόντων µε τοπική ταυτότητα όπου οι καταναλωτές θα µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στον τόπο παραγωγής τους. Θα δηµιουργηθούν µονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων. Θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των Ανεµόµυλων για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση είναι σχετικά µικρή και η απόσβεση άµεση, απο την ίδια την λειτουργία των Ανεµόµυλων που θα έπρεπε να είχαν ήδη συµπεριληφθεί στα Μνηµεία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Κρήτης.

8 8 Αύγουστος 2007 Αυτό - οργάνωση και θεσµική διαδικασία διαλόγου µέσα από το διαδίκτυο Η πρόταση για άµεση ηλεκτρονική δηµοκρατία, που ξεκίνησε πρόσφατα ως πρωτοβουλία του δικτύου οικοπροστασίας - πράσινης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, µπορεί άµεσα να µπει σε πιλοτική εφαρµογή στο χώρο των χιλιάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο ως µέσο στην επικοινωνία τους. Αρκεί αυτές να το αποφασίσουν σε πανελλαδική κλίµακα και να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία µε συγκεκριµένη συχνότητα, συµβάλλοντας στο διάλογο και στις κοινές προτάσεις συνεργασίας. Υπάρχει ήδη µια σηµαντική ανταπόκριση στο κάλεσµα των οργανώσεων για την συµµετοχή τους διάλογο, αλλά και η κρίσιµη µάζα για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η προσπάθεια για το συντονισµό των ΜΚΟ σ όλη τη χώρα, που έχει ξεκινήσει το τελευταίο εξάµηνο. Στο ερώτηµα τι εµπόδιζε τόσο καιρό για να τεθεί σε εφαρµογή µια τέτοια πρόταση και τι είναι αυτό που µπορεί να κινητοποιήσει αυτή τη στιγµή τον χώρο των ΜΚΟ, η απάντηση είναι σύνθετη και κυρίως προϋπoθέτει την ύπαρξη περιεχοµένου πολιτικής που µπορεί να εµπνεύσει και να ενεργοποιήσει τη συµµετοχική διαδικασία. Οι διάφορες εξαγγελίες και αναφορές, µέχρι τώρα, στην χώρα µας δεν είχαν ανάλογη συνέχεια ακριβώς γιατί έµειναν στο επίπεδο προβολής των τεχνικών δυνατοτήτων και της διαδικασίας και δεν προχώρησαν στην περιεκτικότητα του νοήµατος της άµεσης ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, εκείνης δηλαδή της ουσίας που µπορεί να γίνει ελκυστική και να κινητοποιήσει. Η περιεκτικότητα σε ιδέες, θεσµικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές προτάσεις. Η πράσινη, κοινωνική, και αλληλέγγυα οικονοµία για µια βιώσιµη και ελκυστική σύγχρονη πόλη, θα µπορούσε να είναι το κοινωνικό πρόταγµα και σύµφωνα µε την παραπάνω προϋπόθεση µπορεί να εµπνεύσει σε πανελλαδική κλίµακα. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η διαρκής αυτό οργάνωση και αυτοβελτίωση των οµάδων που συµµετέχουν σ αυτή τη διαδικασία οι οποίες είναι ικανές να παράγουν συνεκτικό λόγο και υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να µπορούν να υπηρετήσουν υπεύθυνα ένα ουσιαστικό ανοικτό διάλογο µε αρχές. Αυτή την λειτουργία θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε αυτοπροσδιοριζόµενη οριζόντια επικοινωνία των ΜΚΟ απέναντι στο σύστηνα επικοινωνίας που υπηρετεί τη µηχανική της εξουσίας και την υπερκαταναλωτική κουλτούρα. Η περιεκτικότητα του διαλόγου και της οριζόντιας από τα κάτω επικοινωνίας µπορεί να κάνει την ποιοτική διαφορά και να προσφέρει κίνητρα συµµετοχής σε κάθε πολίτη. Για παράδειγµα η αποχή από την τηλεόραση µπορεί να επαναλαµβάνεται συχνά ως καµπάνια. Ωστόσο µιλάµε για ένα περιορισµένο κοµµάτι της κοινωνίας καταρχήν που µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο και γι αυτό πρόκειται για πιλοτική εφαρµογή, σ αυτή τη φάση. Υπάρχουν πολλοί σήµερα και ανάµεσα στους πολιτικούς που µιλούν για ηλεκτρονική δηµοκρατία και για αξιοποίηση τεχνολογιών δυνατοτήτων και σίγουρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκές από τεχνολογική άποψη αλλά αυτό δεν συνιστά από µόνο του θεσµική εξέλιξη. Χρειάζεται συντονισµένη δράση. Η δυνατότητα ελεύθερης ατοµικής έκφρασης και ακτιβισµού σ ένα κατακερµατισµένο και πολύπλοκο κόσµο χωρίς συνεκτικό λόγο και κοινωνικό πρόσταγµα δεν µπορεί να αντισταθµίσει θετικά τη δύναµη του πολίτη, έναντι µιντιακής ολιγαρχίας των µέσων και σφετερισµού της εκπροσώπησης σε κάθε πολιτικό επίπεδο, ακόµη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από την άλλη µεριά οι µεγάλες ΜΚΟ, που λειτουργούν µε συντεχνιακή λογική των ελίτ της οικολογίας και στέκονται ως ουσιαστικό εµπόδιο στην αντίληψη της ανοικτής δικτύωσης όλων των ΜΚΟ και των χιλιάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που χαρακτηρίζονται από τη συµµετοχικότητα και όχι τον επαγγελµατισµό πρέπει να διαυγαστεί. Γιατί υπάρχουν και λειτουργούν ΜΚΟ όπως οι µεγάλες επιχειρήσεις µε επαγγελµατίες που ασφαλώς δεν ενδιαφέρονται για την θέσπιση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας αλλά για το πώς θα µονοπωλήσουν τον χώρο. Αυτές, όχι µόνον µονοπωλούν µέχρι σήµερα και τις πολιτικές σχέσεις µε σύστηµα εξουσίας και µε το σύστηµα της µιντιοκρατίας, αλλά αποτελούν εµπόδιο. Για αυτό δε θέλουν ν αποκτήσουν δυνατή φωνή οι µικροµεσαίες ΜΚΟ µε την δικτύωση. Για να ξεπεραστούν λοιπόν αυτά τα εµπόδια χρειάζεται ισχυρός συνεκτικός λόγος της δικτύωσης που θα προκαλέσει την διαρκή θεσµική οργάνωση του διαλόγου. Πρακτικά αυτή η ιδέα µπορεί να ενισχυθεί µε επικοινωνιακά γεγονότα κοινής δράσης και ενηµέρωσης των ΜΚΟ όπως έγινε πρόσφατα µε τη συνεργασία 50 περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Σύνταγµα, µε πέντε θεµατικές για το περιβάλλον. Επίσης µε την πρωτοβουλία οργάνωση του ηλεκτρονικού περιπτέρου, µε τη µορφή δικτυακής πύλης όπου θα προβάλλονται όλες οι ενηµερωτικές εκδόσεις των ΜΚΟ.

«Πως θα γίνει η σύνδεση της "πράσινης Ανάπτυξης" με την κοινωνική οικονομία

«Πως θα γίνει η σύνδεση της πράσινης Ανάπτυξης με την κοινωνική οικονομία «Πως θα γίνει η σύνδεση της "πράσινης Ανάπτυξης" με την κοινωνική οικονομία * του Βασίλη Τακτικού Το μήνυμα είναι: πράσινη ανάπτυξη για όλους και τους μη προνομιούχους. Τους φτωχούς αγρότες, τους μικρομεσαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» Ευάγγελος Σπινθάκης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» Ευάγγελος Σπινθάκης 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» Ευάγγελος Σπινθάκης Οι «Τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις» είναι τοπικά σύμφωνα κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση»

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ Αµφικτυονία διοργάνωσε διήµερη συνάντηση εργασίας µε Θέµα τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα συνεχίσει επιτυχώς για τρίτη χρόνια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Είναι χαρά και τιµή µας που συµµετέχουµε στη σηµερινή ηµερίδα. Είναι επίσης τιµή µας, και αναγνώριση της µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη 2003-2005 Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί πολυσύνθετο φαινόµενο που δε χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλά

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 1999

Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 1999 Θανάσης Κ. Παππάς αρχιτέκτων Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 1999 ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΣΑΘ Στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνέδριου: «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Σας κάνουμε γνωστό, ότι ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομική Επιστήμη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατί δημιουργήθηκε η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας

Ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας Μας αρέσει να λέμε ότι ζούμε στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» της χωρίς όρια κυκλοφορίας των ιδεών, των προϊόντων, αλλά πάνω από όλα των χρημάτων. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι είμαστε στην φάση, μιας γενικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου στο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» Intercontinental 18 εκεµβρίου 2007 1 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO 2011 Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Η σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνουμε με το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου είναι η 5 η από τις 17 προσυνεδριακές

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ. 1.1 Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων 25

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ. 1.1 Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Δ.Β.Μ και Ν.Γ με το υπ' αριθμ. 49688/05-11-2015 σχετικό έγγραφό της, ενέταξε νέα προγράμματα, στα ήδη υλοποιούμενα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας από τα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Αειφόρου Ανάπτυξης. Γεωργία Διατροφή & Ποιότητα Ζωής Δράσεις στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Ελληνική Εταιρεία Αειφόρου Ανάπτυξης. Γεωργία Διατροφή & Ποιότητα Ζωής Δράσεις στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Γεωργία Διατροφή & Ποιότητα Ζωής Δράσεις στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Δομή της παρουσίασης - ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η πρωτοβουλία του ΟΗΕ για

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και οι Προτάσεις για να γίνει η Πάτρα μια Πράσινη Πόλη

Ο Σχεδιασμός και οι Προτάσεις για να γίνει η Πάτρα μια Πράσινη Πόλη Ο Σχεδιασμός και οι Προτάσεις για να γίνει η Πάτρα μια Πράσινη Πόλη Καταλύτης η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Προγραμματίζεται το φθινόπωρο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ CHRISTOPHER STOPES ΠΡΟΕΔΡΟΥ IFOAM (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα