ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005

2

3 Εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας της εργασίας σε µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς 1. Οφέλη από τη εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας είναι: -ηθική ικανοποίηση από την ελαχιστοποίηση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών -αύξηση παραγωγικότητας -µείωση περιβαντολλογικών επιπτώσεων -βελτίωση της ποιότητας -βελτίωση του ηθικού των εργαζοµένων -ενίσχυση του αισθήµατος της οµαδικής εργασίας -βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης Σκοπός: Η επίτευξη της απολύτως ασφαλούς διαδικασίας. 2. ιαδικασία προσέγγισης Η διαδικασία προσέγγισης είναι τεσσάρων σταδίων: 1. Εµφανής πρωτοστασία, αποφασιστικότητα και δέσµευση της διοίκησης γιά την εφαρµογή του συστήµατος.

4 2. Καθιέρωση ή υιοθέτηση ιδιαίτερης κουλτούρας σχετικά µε την ασφάλεια. 3. Εφαρµογή ενός εκτεταµένου συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας. 4. Επίτευξη λειτουργικής τελειότητας. 3.Υλοποίηση Η ανωτέρω προσέγγιση απαιτεί χρόνο για να υλοποιηθεί. Έτσι και αλλιώς η διαχείριση της ασφάλειας δεν είναι καθόλου εύκολη. Η καθιέρωση ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας απαιτεί χρόνο και πολύ καλό σχεδιασµό. 4.Σύστηµα διαχείρισης Ένα σύστηµα διαχείρισης είναι µιά σειρά από αρχές, πολιτικές και διαδικασίες που στηρίζονται σε µιά συλλογική αποστολή και εφαρµόζονται από την διοίκηση για να κατευθύνει έναν οργανισµό προς έναν συγκεκριµένο αντικειµενικό σκοπό. Συλλογική αποστολή Η εφαρµογή ενός δραστικού συστήµατος διαχείρισης χωρίς να βασίζεται στην συλλογικότητα είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Εφαρµογή από την διοίκηση Είναι πολύ βασικό σηµείο ότι το σύστηµα πρέπει ν α εφαρµοσθεί από την διοίκηση προς τα κάτω και όχι το ανάποδο. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι η επίτευξη της απόλύτου ασφαλούς διαδικασίας. 5.Πρωτοστασία και δέσµευση της διοίκησης Εάν η πρωτοστασία και η δέσµευση της διοίκησης δεν είναι συµπαγής και αραγής η προσπάθεια εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης δεν θα επιτύχει. Η πρωτοστασία και η δέσµευση της διοίκησης πρέπει να είναι πραγµατική και συνεχής. Είναι εύκολο να δεσµεύεται κανείς προφορικά για θέµατα που αφορούν την ασφάλεια. Κανείς δεν θέλει να δει κάποιον να τραυµατίζεται, τον εξοπλισµό να καταστρέφεται και την φήµη της επιχείρησής του να αµαυρώνεται. Παρά ταύτα αυτή η δέσµευση πρέπει να υποστηρίζεται από ξεκάθαρη συλλογική αποστολή και πολιτική. Η αποστολή αυτή πρέπει να κοινοποιείται στους εργαζόµενους, στους πελάτες στους µετόχους της επιχείρησης, και στην πολιτεία. Παράδειγµα έκφρασης µίας τέτοιας συλλογικής αποστολής θα µπορούσε να είναι:

5 Εµείς σαν εταιρεία είµαστε αποφασισµένοι να εφαρµόζουµε τα υψηλότατα standards για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών µας, την προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων µας, των πελατών µας και των πολιτών της κοινότητας όπου δραστηριοποιούµαστε. Στηριζόµενη σ αυτήν την αποστολή η πολιτική µας είναι να µην κατασκευάζουµε, εµπορευόµαστε, χρησιµοποιούµε πωλούµε, µεταφέρουµε ή διαθέτουµε κανένα προϊόν εκτός και αν αυτό µπορεί να γίνει κατά τρόπο ασφαλή και όχι επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Για την επίτευξη όµως της απολύτως ασφαλούς διαδικασίας αυτές οι δηλώσεις πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από λόγια. Πρέπει να εκφράζουν την επιχείρηση για το τι είναι διατεθειµένη να πράξει. Πρέπει γι αυτό οι δηλώσεις αυτές να αποδεικνύονται και από χειροπιαστές πράξεις. Όπως για παράδειγµα θα µπορούσε να είναι η παραίτηση της εταιρείας από επικερδείς δραστηριότητες εξ αιτίας κάποιων ανησυχιών για την δυνατότητα παραγωγής των συγκεκριµένων προϊόντων κατά τρόπο ασφαλή και όχι επιβαρυντικό για το περιβάλλον. 6.Προβλήµατα στην εφαρµογή της ενιαίας πολιτικής της εταιρείας Σε πολλές εταιρείες υπάρχει µία διαφορά µεταξύ του τι η γενική διεύθυνση λέει και του τι εφαρµόζεται στις αποµακρυσµένες µονάδες. Για τον λόγο αυτόν είναι πολύ βασικό η διοίκηση της κάθε µονάδας να επιδεικνύει την δέσµευσή της στην ασφάλεια µε πραγµατικά εµφανείς τρόπους. Οι διοικήσεις των επιµέρους µονάδων θα πρέπει: 1. Να επιβεβαιώνουν ότι η συλλογική αποστολή και η πολιτική γιά την επίτευξη της απολύτου ασφαλούς διαδικασίας πραγµατικά εφαρµόζεται στην µονάδα την οποία διοικούν. Αυτό µπορεί να γίνει: κάνοντας την ασφάλεια της διαδικασίας καθαρή προτεραιότητα κρατώντας την µονάδα επικεντρωµένη στην επιδίωξη της απολύτου ασφαλούς διαδικασίας µεταδίδοντας στους εργαζόµενους το ότι η ασφάλεια της διαδικασίας αποτελεί ενσωµατωµένο κοµµάτι της τελειότητας της εργασίας και του προϊόντος και ότι είναι σηµαντική για την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις και γι αυτούς προσωπικά.

6 Θα µπορούσε για παράδειγµα να αρχίζει όλα τα meetings -όχι µόνο τα σχετικά µε τα θέµατα ασφαλείας- µε µία συζήτηση για την σπουδαιότητα της ασφάλειας της διαδικασίας και του προσωπικού. Μία τέτοια συµπεριφορά θα αποτελούσε µεγάλη αλλαγή για πολλούς διευθυντές, που έχουν συνηθίσει να επικεντρώνονται πάνω απ όλα στα βασικά θέµατα παραγωγής. Στο κάτω-κάτω η επίτευξη τελειότητας στην ασφάλεια της διαδικασίας οδηγεί στην βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της παραγωγικότητας. 2. Αφιέρωση ανθρώπων και χρηµάτων στην προσπάθεια γιά την επίτευξη της ασφάλειας της διαδικασίας. Χειροπιαστές πράξεις είναι απαραίτητες. Η αφιέρωση των απαραίτητων πόρων στην προσπάθεια είναι απαραίτητη. Οι εργαζόµενοι ακούν τα λόγια της διοίκησης αλλά κρίνουν τις πράξεις της. Η ανάθεση της προσπάθειας είναι πολύ βασικό να γίνει σε αξιόλογα, αποδοτικά άτοµα, ώστε να περάσει το µήνυµα της προτεραιότητας του θέµατος και της σηµασίας που δίνει η διοίκηση. Στην προσπάθεια για την επίτευξη της ασφαλούς διαδικασίας θα εµπλακούν όλοι οι εργαζόµενοι. Στο σηµείο αυτό η διοίκηση θα πρέπει να κάνει γνωστό στον καθένα ότι θα υποστηρίξει την προσπάθειά του. Αυτή η υποστήριξη µπορεί να πάρει την µορφή της απαιτούµενης χρηµατοδότησης γιά να γίνει σωστά η εργασία. Η διοίκηση εποµένως της µονάδας πρέπει να υποστηρίξει κάθε λογική και εύλογη απαίτηση χρηµάτων για την σωστή εκτέλεση της εργασίας. 3. Προσωπική συµµετοχή της διοίκησης σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την ασφάλεια της διαδικασίας. Η προσωπική συµµετοχή µελών της διοίκησης έχει δύο θετικά αποτελέσµατα: - είχνει ότι η διοίκηση εµπλέκεται στην προσπάθεια και την εκτιµά. - Επιτρέπει στην διοίκηση να εκτιµά την ποιότητα της προσπάθειας. Η συµµετοχή σε meetings αναγνώρισης κινδύνων, η συµµετοχή σε οµάδες επιθεώρησης εξοπλισµού και η συµµετοχή σε ασκήσεις πυρόσβεσης είναι µερικά παραδείγµατα 4. ιενέργεια επιθεωρήσεων στις οποίες η επιτυχία ανταµείβεται και τα αδύναµα σηµεία του συστήµατος βελτιώνονται.

7 Κάθε σύστηµα διαχείρισης έχει και ένα κοµµάτι επιθεώρησης. Τα συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας δεν αποτελούν εξαίρεση. Χωρίς καµία έννοια παρακολούθησης της προόδου είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν κενά στην δοµή του συστήµατος. Η διοίκηση πρέπει να συµµετέχει ενεργά στην διαδικασία αυτή των επιθεωρήσεων. Τα αποτελέσµατα των άτυπων και τυπικών επιθεωρήσεων πρέπει να χρησιµοποιούνται για την βελτίωση του συστήµατος. Τα θετικά ευρήµατα πρέπει να επαινούνται και τα αδύναµα σηµεία να ενισχύονται. 7.Ανάπτυξη κουλτούρας στην επιχείρηση για θέµατα ασφάλειας Ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας είναι πολύ πιθανότερο να ανθίσει σ ένα περιβάλλον που εκτιµά την ασφάλεια παρά σ ένα που δεν την εκτιµά. Κάθε επιχείρηση έχει κάποια κουλτούρα που είναι µοναδική γι αυτήν. Αν στο επίκεντρο έχει τεθεί η ποιότητα, τότε οι εργαζόµενοι αποδίδουν για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Αν στο επίκεντρο έχει τεθεί το κέρδος και ο έλεγχος του κόστους τότε όλη η λειτουργία της επιχείρησης είναι προσανατολισµένη για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κάποια κουλτούρα για θέµατα ασφάλειας του προσωπικού. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η απόδοση ενός δραστικού συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας, αυξάνεται σηµαντικά µε την ύπαρξη µιας τέτοιας κουλτούρας. Πράγµα που είναι επόµενο αφού η ασφαλής διαδικασία µπορεί να θεωρηθεί σαν λογική προέκταση ενός δυνατού προγράµµατος ασφάλειας προσωπικού. Υπάρχει η πιθανότητα µία επιχείρηση που δεν αποδέχεται στο σύνολό της την σηµασία της ασφάλειας προσωπικού να µην µπορεί να εφαρµόσει ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας. Χωρίς την ξεκάθαρη εκτίµηση της επιχείρησης για την ασφάλεια (κουλτούρα), υποστηριζόµενη µε χειροπιαστές αποδείξεις, η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας δεν επιτυγχάνει. Χωρίς χειροπιαστές και ευκρινείς πράξεις που να αποδεικνύουν την σηµασία που δίνει η επιχείρηση στα θέµατα ασφάλειας, η ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας γιά θέµατα ασφάλειας δεν είναι δυνατή. Χειροπιαστές πράξεις όπως: Η αρχή στην οποία πρέπει να στηρίζεται ένα σύστηµα ασφάλειας προσωπικού είναι: Όλα τα συµβάντα και οι τραυµατισµοί µπορούν να αποτραπούν

8 Όλοι οι προϊστάµενοι παραγωγής πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι και θα πρέπει να λογοδοτούν για την απόδοση του τµήµατός τους σε θέµατα ασφάλειας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να τίθενται ξεκάθαροι στόχοι για την απόδοση σε θέµατα ασφάλειας για κάθε τµήµα. Προαγωγές και αυξήσεις µισθών θα πρέπει να λαµβάνουν πάντα υπ όψη τους τις επιδόσεις σε θέµατα ασφάλειας. 8. Εφαρµογή ενός εκτεταµένου συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας Με την πρωτοστασία της διοίκησης και την δέσµευση να παρέχει την ισχυρή, στερεά βάση και την γενικότερη κουλτούρα για θέµατα ασφάλειας να παρέχει το γόνιµο έδαφος, το επόµενο βήµα δεν είναι άλλο από τη εφαρµογή ενός εκτεταµένου συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας. Ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας στηρίζεται στην εφαρµογή µεθόδων ελέγχου της διαδικασίας που κάνουν εφικτή την αναγνώριση των κινδύνων, την κατανόηση και τον έλεγχο τους, στοχεύοντας στον εκµηδενισµό των τραυµατισµών και των συµβάντων γενικότερα που σχετίζονται µε την διαδικασία. Το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως τοµείς: - Τεχνολογία - Μέσα και - Προσωπικό που αναλύονται σε 14 επιµέρους στοιχεία. υ υ Τεχνολογία Πληροφορίες γιά την ασφάλεια της εφαρµοζόµενης διαδικασίας. Process Hazard Analysis (PHA) Εγχειρίδια λειτουργικών διαδικασιών ιαχείρηση αλλαγών της εφαρµοζόµενης τεχνολογίας Μέσα ιαχείρηση αλλαγών των εγκαταστάσεων Μηχανολογική αρτιότητα Safety reviews πριν την έναρξη λειτουργίας ιασφάλιση ποιότητας

9 υ Προσωπικό Εκπαίδευση ιερεύνηση συµβάντων ιαχείρηση αλλαγών του προσωπικού Συνεργασία µε εξωτερικούς εργολάβους Σχεδιασµός εκτάκτου ανάγκης και ανταπόκρισης Επιθεώρηση 9. Η εφαρµογή Η εφαρµογή ενός συστήµατος σαν το ανωτέρω µπορεί να γίνει σε πέντε διαδοχικά στάδια: Εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης. Ανάπτυξη ενός σχεδίου Ανάθεση των εργασιών του σχεδίου. Εκτέλεση του σχεδίου Επιθεώρηση από εξωτερικούς επιθεωρητές και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια είναι σηµαντικό γιά την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος και πρέπει να εκελεστεί µε την ανωτέρω σειρά Εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης Το πρώτο αυτό βήµα αποτελείται από µιά εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης στην επιχείρηση. Η διαδικασία της εκτίµησης είναι απλή και µπορεί να γίνει από µιά µικρή οµάδα των τριών ή τεσσάρων ατόµων που είναι γνώστες της ασφάλειας της διαδικασίας καθώς ακόµη και των µηχανολογικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών της µονάδας. Στα µέλη της οµάδας θα πρέπει να περιλαµβάνονται και άτοµα από διαφορετικά τµήµατα των εγκαταστάσεων, για να εξασφαλισθεί η οπτική γωνία του ατόµου που δεν είναι εξοικειωµένο µε τους κινδύνους της υπό µελέτη µονάδος και να αποφεύγονται προβλήµατα που είναι γνωστά σαν tunnel-vision. Τα µέλη της οµάδας δεν πρέπει να αποκαλύπτουν απλά τους διάφορους κινδύνους, αλλά πρέπει να φέρονται σαν πραγµατικά να ενδιαφέρονται για την βελτίωση της απόδοσης της µονάδας στα θέµατα ασφάλειας. Η κατανόηση του ρόλου τους, η εκπαίδευσή τους αλλά και γενικότερα η επιλογή τους, είναι όλα πολύ βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του σκοπού τους.

10 Με την χρήση check-list, τα µέλη της οµάδας θα περάσουν αρκετές µέρες σε κάθε µία από τις µονάδες της επιχείρησης, µιλώντας στο προσωπικό, εξετάζοντας τα έγγραφα που συµπληρώνονται κατά την διαδικασία, και επισκεπτόµενοι τις εγκαταστάσεις. Ο σκοπός της οµάδας είναι να µπορέσει να καθορίσει επαρκώς την παρούσα κατάσταση προσπαθώντας να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα: Ποια είναι τα στοιχεία, που απαιτούνται γιά την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας, που ήδη υπάρχουν? Για παράδειγµα οι περισσότερες µονάδες είναι πιθανόν να έχουν κάποιες οδηγίες λειτουργίας. Ακόµη και αν αυτές δεν είναι ενηµερωµένες και εκσυγχρονισµένες πάλι είναι καλύτερα από το να µην υπήρχαν καθόλου. Σε ποιά σηµεία εντοπίζονται κενά? Εκτός και αν η επιχείρηση είναι τέλεια, θα υπάρχουν κάποια κενά. Αυτές οι περιοχές θα αποτελέσουν το επίκεντρο του σχεδίου που θα αναπτυχθεί για την επίτευξη του απώτερου στόχου που είναι η επιτυχής εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας Ανάπτυξη του σχεδίου Η οµάδα που έκανε την εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει στη συνέχεια να συνοψίσει τα ευρήµατά της και να θέσει προτεραιότητες για τις υπάρχουσες ανάγκες. Για παράδειγµα δεν θα γίνει επανεκπαίδευση των χειριστών αν οι διαδικασίες δεν έχουν µεταβληθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια. Και ούτε θα ξεκινήσει εκτίµηση κινδύνου του συστήµατος επεξεργασίας νερού παρά µόνον αφού ολοκληρωθεί η εκτίµηση κινδύνου του επικινδυνότερου φωσγενίου. Οι χρηµατικοί πόροι και το διαθέσιµο προσωπικό είναι περιορισµένα στις περισσότερες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτόν πρέπει µε µεγάλη προσοχή να υπολογισθούν τα ποσά και το προσωπικό, που απαιτούνται γιά να επιτευχθούν οι ενέργειες στις οποίες δόθηκε προτεραιότητα. Από την στιγµή που δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα µε µίας η χρήση χρονοδιαγράµµατος είναι επιτακτική στο σηµείο αυτό. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει ρεαλιστικό και να θέτει πραγµατοποιήσιµους στόχους.

11 Πρέπει να είναι αυστηρό και να αναφέρει ρητά ποιος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ποιας εργασίας και σε ποια ηµεροµηνία Ανάθεση των εργασιών του σχεδίου Το σχέδιο έχει αναγνωρίσει τα κρίσιµα σηµεία και έχει επιβάλει το χρονοδιάγραµµα εργασιών. Το επόµενο βήµα είναι η ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό. Για την διασφάλιση της επίτευξης των στόχων τα σωστά άτοµα πρέπει να τεθούν στην σωστή θέση. Για παράδειγµα δεν αναθέτουµε σε κάποιον που δεν έχει την εµπειρία από την διαδικασία να γράψει εγχειρίδιο λειτουργικών διαδικασιών, µόνο και µόνο επειδή είναι διαθέσιµος. Οπως επίσης δεν αναθέτουµε σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί µε την συντήρηση να γράψει τα standards µηχανολογικής αρτιότητας. Ανάθεση χονδροειδών εργασιών σε οµάδες υποστήριξης ή σε εξωτερικούς εργολάβους. Εργασίες όπως ο εκσυγχρονισµός των σχεδίων, οι υπολογισµοί ρουτίνας κτλ πρέπει να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτός ο καταµερισµός των εργασιών αποσκοπεί στο να κρατά το προσωπικό της επιχείρησης εστιασµένο στον στόχο της προσπάθειας και να µην αποπροσανατολίζεται µε τις λεπτοµέρειες. Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών για την εφαρµογή του σχεδίου δεν είναι ευκαταφρόνητος και αναγκαστικά οι απασχολούµενοι θα αφήσουν πίσω κάποιες άλλες υποχρεώσεις τους. Η διοίκηση πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό και να λύσει τα τυχόν προβλήµατα που θα παρουσιαστούν πριν προκύψουν οι όποιες συγκρούσεις. Εδώ είναι που οι αρχές και οι αξίες της επιχείρησης παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι εργαζόµενοι θα εκτελέσουν ότι τους ζητηθεί από την διοίκηση και θα καταβάλουν όλες τους τις προσπάθειες στους τοµείς εκείνους όπου κρίνεται η απόδοσή τους. Από την στιγµή που επιλέχθηκαν τα άτοµα πρέπει να εκπαιδευτούν στην εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας. Εξειδικευµένη εκπαίδευση πιθανόν να χρειαστεί ακόµη και σε θέµατα όπως η ανάλυση κινδύνου, ανάλυση συνεπειών, συγγραφή λειτουργικών διαδικασιών, προβλεπτική και προληπτική συντήρηση κτλ.

12 Χωρίς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο πολύς χρόνος µπορεί να σπαταληθεί άσκοπα. Η επένδυση σε εκπαίδευση θα αποδώσει άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα Εκτέλεση του σχεδίου Στο σηµείο αυτό η εκτέλεση του σχεδίου είναι απλή υπόθεση. Απλά πρέπει να αφήσουµε την επιχείρηση να λειτουργήσει. Το µόνο που χρειάζεται είναι να παρακολουθείται η πρόοδος. Το στάδιο αυτό δίνει µία ευκαιρία στην διοίκηση να αποδείξει την πρωτοστασία και την δέσµευσή της. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να συγκαλούνται meetimgs όπου θα συγκρίνονται η πραγµατική απόδοση των εργασιών µε τους στόχους και το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου εφαρµογής. Η διοίκηση θα πρέπει να αναγνωρίζει και να επαινεί για τα σηµεία στα οποία επιτεύχθηκαν ή και ξεπεράσθηκαν οι στόχοι, ενώ θα πρέπει να δείχνει µεγαλύτερη προσοχή στα σηµεία στα οποία οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Από το στάδιο αυτό θα πρέπει ακόµη η επιχείρηση να ξεκινήσει τις προσπάθειες για την δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας µε την κοινότητα. Θα πρέπει να προσκαλέσει ανοικτά αυτούς που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της. Seeing is believing. Εύκολα φοβάται κανείς κάτι που δεν ξέρει ενώ η γνώση πολλές φορές είναι καθησυχαστική. Ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους για να δηµιουργηθεί το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ της επιχείρησης και της κοινότητας είναι δια µέσου των εργαζοµένων. Η εκπαίδευση και η ενθάρρυνσή τους θα τους µετατρέψει σε πρεσβευτές της επιχείρησης στην κοινότητα, όπου τις περισσότερες φορές χαίρουν µεγαλύτερης αξιοπιστίας απ ότι οι διευθύνοντες. Πάντως το πιο σηµαντικό για την δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µε την κοινότητα είναι η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας. Τίποτα δεν δηµιουργεί µεγαλύτερη εµπιστοσύνη από ότι ένα φτωχό σε συµβάντα ιστορικό. Όλες οι λέξεις και οι πράξεις του κόσµου δεν µπορούν να καλύψουν µία φτωχή σε απόδοση διαχείριση ασφάλειας. Πυρκαγιές, εκρήξεις και διαφυγές τοξικών προϊόντων, δεν δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για την δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης. Πράγµα που αποτελεί και τον κυριότερο λόγο για την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας.

13 Πρέπει πάντως να ξεκινήσουν νωρίς οι διαδικασίες δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης ώστε όταν θα δηµιουργηθεί κάποτε κάποιο πρόβληµα να υπάρχει ήδη καλό κλίµα υπερ της επιχείρησης Αξιολόγηση από εξωτερικούς επιθεωρητές Από την στιγµή που οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τα κενά του καλύφθηκαν είναι ώρα για την εξωτερική επιθεώρηση. συστήµατος διαχείρισης Εξωτερικοί επιθεωρητές στην περίπτωση αυτή µπορεί να είναι οι επιθεωρητές κάποιου πιστοποιηµένου φορέα ή κάποιοι σύµβουλοι επιχειρήσεων για σχετικά θέµατα ή και κάποιος από την ίδια επιχείρηση αλλά από άλλη εγκατάσταση. Η επιθεώρηση αυτή πάντως πρέπει να γίνει από κάποιο σχετικό άτοµο που όµως δεν έχει βιώσει την συγκεκριµένη εγκατάσταση και αποτελεί γι αυτό ένα νέο ζευγάρι µάτια και αυτό γιατί άτοµα που ήδη έχουν σχέση µε την συγκεκριµένη εγκατάσταση θα είναι σίγουρα προκατειλληµένοι. Μία τέτοια επιθεώρηση θα µπορέσει να βοηθήσει στην εκτίµηση της προόδου που σηµειώθηκε και θα δώσει το επίπεδο αναφοράς για την µελλοντική βελτίωση του συστήµατος Επιτυγχάνοντας την τέλεια διαδικασία Το τελευταίο στάδιο στην διαδικασία εφαρµογής ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας είναι η επίτευξη της τέλειας διαδικασίας. Το στάδιο αυτό είναι αέναο και δεν τελειώνει ποτέ. Το στάδιο αυτό είναι η κόλλα που κρατά σταθερά µαζί όλα τα άλλα στοιχεία. Βασίζεται στην αρχή ότι η κατασκευή, η χρήση, και η διαχείριση επικίνδυνων υλικών απαιτεί την αφοσίωση και την δέσµευση των εµπλεκοµένων, για να εκτελείται κάθε εργασία, σωστά κάθε φορά που εκτελείται. Τα χαρακτηριστικά µίας τέτοιας επιχείρησης περιλαµβάνουν: ιαχείριση που στηρίζεται στην πρωτοστασία µε παραδειγµατισµό. Μεγάλο βαθµό εµπλοκής των εργαζοµένων σε κάθε στοιχείο του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας. Ανοικτές γραµµές επικοινωνίας µεταξύ όλων των επιπέδων της επιχείρησης.- Ισχυρή αίσθηση οµαδικότητας.

14 Κοινές αξίες σ όλο το προσωπικό έσµευση να σταµατά κάθε εργασία και να διακόπτεται η διαδικασία αν κρίνεται απαραίτητο, για να εκτελεσθεί η εργασία σωστά και µε ασφάλεια. Η επιχείρηση που έχει αναπτύξει αυτή την αφοσίωση και δέσµευση, είναι σίγουρα επιτυχηµένη στην αποφυγή διαφυγών επικίνδυνων προιόντων, πυρκαγιών και εκρήξεων. Χωρίς το στάδιο της τέλειας διαδικασίας, και το πιο πλήρες σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας, που περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, δεν είναι στην καλύτερή του παρά ένα σχέδιο στο χαρτί. Το στάδιο της επίτευξης της τέλειας διαδικασίας είναι αυτό που µεταµορφώνει το σχέδιο αυτό σε ένα πρόγραµµα δράσης που πραγµατικά λειτουργεί Ανταµοιβές από την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας Οι ανταµοιβές από την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας είναι πολλές. Οι δύο πιο εµφανείς είναι ότι η επιχείρηση θα βιώσει λιγότερα συµβάντα και λιγότερους τραυµατισµούς. Κάποια από τις όχι και τόσο εµφανείς ανταµοιβές είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας. Τα συστήµατα διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και κατά ISO 9000 είναι παρόµοια µε τα συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας. Πράγµα που δεν είναι σύµπτωση αφού στηρίζονται σε κοινές αρχές. Τελικά πάντως όλα τα προτερήµατα από την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος καταλήγουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην παγκόσµια αγορά. Πράγµα που για το οποίο όλες οι επιχειρήσεις αγωνίζονται αφού ο ανταγωνισµός στην παγκόσµια αγορά γίνεται ολοένα και πιο σκληρός.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα