ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» ευρώ Μάιος 2011 K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B07

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : "Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,00 Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 2 Α-2 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών Ο Ο-1110 m ,11 411,00 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1123Α m , ,00 Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m , ,00 ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 ιάνοιξη τάφρων 4 Α-4.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1212 m , ,80 5 Α Α-5 7 Α-6 8 Α-7 9 Α-8 Α-9 10 Α-9.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων Ο Ο-1220 m , ,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος ΟΙΚ-2226 m ,00 495,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1310 m , ,00 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0m Ο Ο-1320 m , ,00 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1420 m , ,00 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορρίµµατα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Υ Ρ 6054 m , ,00 ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-10 Προµήθεια δανείων 11 Α-10.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Ο Ο-1510 m , ,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 1 Ν5300/4981/B07

3 Μονάδας Μερική Ολική Αναθεώρησης 12 Α-11 Κατασκευή επιχωµάτων Ο Ο-1530 m , ,00 13 Α Α Α-14 Κατασκευή στρώσης άµµου - σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121Α m ,25 268,25 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ εκσκαφής ακαταλλήλων εδαφών Ο Ο-1110 m ,07 7,00 εκσκαφής σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες Ο Ο-1123Α m , ,00 16 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α-24 όρυξης σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m ,44 144,00 διάνοιξης τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1212 m ,29 75,40 διάνοιξης τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων Ο Ο-1220 m ,22 292,80 καθαίρεσης άοπλου σκυροδέµατος ΟΙΚ-2226 m ,90 49,50 καθαρισµού και µόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1310 m ,13 260,00 καθαρισµού οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0m Ο Ο-1320 m 100 2,25 225,00 άρσης καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1420 m , ,00 καθαρισµού κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορρίµµατα µε την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Υ Ρ 6054 m , ,00 συνήθων δανείων υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Ο Ο-1510 m , ,00 κατασκευής επιχωµάτων Ο Ο-1530 m , ,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 2 Ν5300/4981/B07

4 Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 26 Α-25 κατασκευής στρώσης άµµου - σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121Α m ,50 246,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ,25 Β-1 27 Β Β-2 ΟΜΑ Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών Υ Ρ-6068 m , ,00 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π. Υ Ρ-6157 m ,50 875,00 Β-3 29 Β-3.1 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250KJ ύψους 2m 30% Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2653 m , ,00 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Β-4 Σκυροδέµατα Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Β-4.1 (B5 ή Β10) 30 Β Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Ο Ο-2521 m , ,00 Β Β Β Β Β Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Ο Ο-2532 m , ,00 Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Οπλισµένο C20/25 κιβωτοειδών οχετών Ο Ο-2551 m , ,00 Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ Ο Ο-2551 m , ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-5 Σιδηροί οπλισµοί 34 Β-5.1 Σιδηρούς οπλισµός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Ο Ο-2612 kg , ,00 35 Β Β-6 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Υ Ρ-7018 kg 850 1, ,50 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Ο Ο-2411 m , ,30 Β-7 Μόνωση µε ασφαλτόπανα K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 3 Ν5300/4981/B07

5 37 Β-7.1 Μονάδας Μερική Ολική Αναθεώρησης Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία Ο Ο-2412 m ,80 745,20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 38 Β-8 Β-9 39 Β-9.1 Β Β-10.1 Β Β Β-12 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων Υ Ρ-6752 kg 150 1,04 156,00 ΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες C12/15 (B15) Οπλισµένος τσιµ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,00m Ο Ο-2888 m , ,20 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνα Φ6'' ελαχίστους πάχους 4,5mm ΗΛΜ-5 m , ,00 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20m Ο Ο-2861 m , ,00 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Ο Ο-2815 m ,00 845,00 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Β-13 Γεωυφάσµατα 43 Β-13.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m ,73 605,50 ΦΑΤΝΕΣ Β-14 Φάτνες από συρµατόπλεγµα 44 Β-14.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος Ο Ο-2311 kg , ,00 45 Β-14.2 Κατασκευή φατνών Ο Ο-2312 m , ,00 46 Β-14.3 Πλήρωση φατνών Ο Ο-2313 m , ,00 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 47 Β-15 Βαθµιδωτά ρείθρα Ο Ο-2548 m 50 10,80 540,00 48 Β Β Β-18 Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ ,40 697,00 Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ ,30 541,50 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ µεταβατικών επιχωµάτων τεχνικών έργων και επιχωµάτων ζώνης αγωγών Υ Ρ-6068 m , ,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 4 Ν5300/4981/B07

6 51 Β-19 φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250KJ ύψους 2m Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική 30% Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2653 m , ,00 52 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β-34 σκυροδέµατος κατηγορίας C8/10 Ο Ο-2521 m , ,90 σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 Ο Ο-2532 m , ,00 σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 Ο Ο-2551 m , ,20 σιδηρού οπλισµού St III (S400) ή St IV (S500) Ο Ο-2612 kg , ,00 σιδηρού δοµικού πλέγµατος St IV (S500) Υ Ρ-7018 kg 850 0,12 102,00 µόνωσης µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία Ο Ο-2412 m ,83 44,82 χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, σχαρών, υπονόµων Υ Ρ-6752 kg 150 0,06 9,00 οπλισµένου τσιµεντοσωλήνα σειράς 75 Φ1,00m Ο Ο-2888 m 12 40,10 481,20 σιδηροσωλήνα Φ6'' ελαχίστους πάχους 4,5mm ΗΛΜ-5 m 100 1,21 121,00 διάτρητων σωλήνων στραγγιστηρίων Φ0,20m Ο Ο-2861 m 140 4,88 683,20 πλήρωσης τάφρων αποστράγγισης Ο Ο-2815 m ,47 160,55 προµήθειας συρµατοπλέγµατος Ο Ο-2311 kg , ,00 κατασκευής φατνών Ο Ο-2312 m , ,00 πλήρωσης φατνών Ο Ο-2313 m , ,00 βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 m 50 1,08 54,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 5 Ν5300/4981/B07

7 67 Β-35 Μονάδας Μερική Ολική Αναθεώρησης φρεατίου εισροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ. 5 13,94 69,70 68 Β-36 φρεατίου εκροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ. 5 10,83 54,15 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Β ,92 ΟΜΑ Α Γ: Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας 69 Γ-1.1 Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121.Β m , ,30 Γ-2 Βάση οδοστρωσίας 70 Γ-2.1 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211.Β m , ,40 71 Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο- 150) Ο Ο-3121.Β m ,42 771,00 72 Γ-4 Κατασκευή ερεισµάτων Ο Ο-3311.Β m , ,90 73 Γ-5 Ανακατασκευή οδοστρωσίας Ο Ο-3231 m ,43 430,00 74 Γ-6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121.Β m , ,50 75 Γ-7 76 Γ-8 77 Γ-9 βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211.Β m , ,00 στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο- 150) Ο Ο-3121.Β m ,55 527,50 κατασκευής ερεισµάτων Ο Ο-3311.Β m ,55 949,50 78 Γ-10 ανακατασκευής οδοστρωσίας Ο Ο-3231 m ,10 100,00 ΟΜΑ Α : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ , Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο-4110 m , , Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο Ο-4120 m ,42 42,00 Ασφαλτική στρώση ανοιχτής σύνθεσης πάχους 0,05µ (Π.Τ.Π. Α245) Ο Ο-4221.Β m , ,00 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 6 Ν5300/4981/B07

8 82-4 Μονάδας Μερική Ολική Αναθεώρησης ασφαλτικής προεπάλειψης Ο Ο-4110 m ,24 326, ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης Ο Ο-4120 m ,08 8,00 ασφαλτικής στρώση ανοιχτής σύνθεσης πάχους 0,05µ (Π.Τ.Π. Α245) Ο Ο-4221.Β m ,30 408,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ 8.318,80 ΟΜΑ Α Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού 85 Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 Ο Ο-2653 m , ,00 86 Ε-1.2 Ε-2 87 Ε Ε-3 Ε-4 Ε Ε Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 Ο Ο-2653 m , ,00 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπουστε-1 Ο Ο-2653 kg , ,00 Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας Ο Ο-2151 m 900 2, ,00 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 m , ,00 Ε-5 90 Ε Ε Ε-5.3 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ ,00 540,00 Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ ,00 810,00 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,00 Ε-6 Στύλοι πινακίδων 93 Ε-6.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3" Ο Ο-2653 τεµ , ,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 7 Ν5300/4981/B07

9 Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική Ε-7 Πλαστικοί ανακλαστήρες 94 Ε-7.1 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και µια ανακλαστική επιφάνεια ΟΙΚ-6532 τεµ. 10 4,70 47,00 95 Ε-8 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 τεµ ,70 547,00 ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ε-9 ιαγράµµιση οδοστρώµατος 96 Ε-9.1 Τελική ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ΟΙΚ-7788 m ,62 662,00 97 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε-17 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου οδού τύπου ΜΣΟ-1 Ο Ο-2653 m 100 1,38 138,00 µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου οδού τύπου ΜΣΟ-2 Ο Ο-2653 m 300 1,66 498,00 άκαµπτων µεταλλικών στηθαίων τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1 Ο Ο-2653 kg ,05 50,00 πλευρικών πινακίδων µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 m ,05 120,75 πινακίδων επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 10 3,20 32,00 ρυθµιστικών πινακίδων µεσαίου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 15 3,20 48,00 πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης ΟΙΚ-6541 τεµ. 15 6,41 96,15 στύλων πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ3'' Ο Ο-2653 τεµ. 40 3,40 136,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ε ,90 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 8 Ν5300/4981/B07

10 Μονάδας Μερική Αναθεώρησης Ολική ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ ,97 ΓΕ+ΟΕ ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,84 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,03 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,87 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 4.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕς ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.193,13 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 K:\N5300a\cons\tefxi\BG_N5300a\PM 9 Ν5300/4981/B07

11 Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ουρανία Κουρουµλή - Arend Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Βολιώτης /ντής Έργων Βορείου Αιγαίου Αθανάσιος Τενεκές Τµηµατάρχης Κόστους Βάια Τσανταρλιώτου Αναπλ. ιευθύντρια Συµβάσεων ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Μελποµένη Πούρη Τµηµατάρχης Συµβάσεων Έργων -Προµηθειών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ συµφ. µε την υπ αριθµ. 668/8/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Ιωάννης Βολιώτης /ντής Έργων Βορείου Αιγαίου K:\N5300a\cons\tefxi\PM ypogr.doc Ν5300/4981/Β07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc N1800b/4961 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα