Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Κοινωνικων, Οικονομικων και Πολιτικων Επιστημων Τμημα Οικονομικων Επιστημων Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Ετος Ρέθυμνο, 3 Ιουλίου 2015 Εκδοση

2

3 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Περιεχόμενα 1 Γενικό Πλαίσιο Σεμιναριακών Μαθημάτων Σκοπός Δομή Κριτήρια Αξιολόγησης Τρόπος Αξιολόγησης Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης των Γραπτών Εργασιών Δομή γραπτής εργασίας Συγγραφή της Εργασίας Δομή Προφορικής Παρουσίασης Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή του Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Περιβάλλον και Ανάπτυξη - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Προαπαιτούμενα Μαθήματα i

4 Ακαδημαϊκό Ετος Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Βιβλιογραφία Προαπαιτούμενα Μαθήματα Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Σεμιναρίου ii Εκδοση

5 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 6 Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Απαιτούμενες Γνώσεις Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή του Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Οικονομικοί και Χρηματιστηριακοί Δείκτες - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις iii

6 Ακαδημαϊκό Ετος Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία iv Εκδοση

7 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 10.5 Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων v

8 Ακαδημαϊκό Ετος vi Εκδοση

9 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 1 Γενικό Πλαίσιο Σεμιναριακών Μαθημάτων 1.1 Σκοπός Τα σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τις ερευνητικές δυνατότητες των φοιτητών μέσω της εκπόνησης μίας εμβρυακής μορφής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Ειδικότερα, τα σεμιναριακά μαθήματα αποσκοπούν στο να δώσουν κίνητρο και τη δυνατότητα στους φοιτητές: 1. Να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη και να εξοικειωθούν με τη αναζήτηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις οικονομικές επιστήμες. 2. Να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή αλλά και με την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία ξεφεύγοντας από τον σφιχτό εναγκαλισμό και τη νοοτροπία του εγχειριδίου. 3. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και επεξεργασία πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων που αφορούν την οικονομική πραγματικότητα. 4. Να αποκτήσουν εμπειρία εφαρμογής θεωρητικών υποδειγμάτων σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα. 5. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών (κάτι που βοηθάει και στη μελλοντική σύνταξη επαγγελματικών αναφορών (βυσινεσς ρεπορτς». 6. Να αναπτύξουν έναν κριτικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας. Τα σεμιναριακά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δύο (2) σεμινάρια για την αποφοίτηση τους. Το Τμήμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον απαιτούμενο αριθμό σεμιναρίων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 1.2 Δομή Δεδομένης της φύσης των σεμιναριακών μαθημάτων, ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτομα. Η επιλογή των φοιτητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των διδασκόντων με βάση τα κριτήρια που έχουν εκ των προτέρων γνωστοποιήσει στους φοιτητές και τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος. Τα σεμινάρια, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, διεκπεραιώνονται σε δεκατρείς (13) εβδομαδιαίες συναντήσεις των τριών ωρών η κάθε μία. Η παρακολούθηση των συναντήσεων αυτών είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σε ότι αφορά την αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, των απαιτούμενων στατιστικών δεδομένων και τον τρόπο συγγραφής των εργασιών. Οι διδάσκοντες ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου αφιερώνουν κάποιες εβδομαδιαίες συναντήσεις δίνοντας διαλέξεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του προσφερόμενου σεμιναρίου. Τέλος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι διδάσκοντες θα πρέπει να παρακολουθούν σε ατομική βάση την πρόοδο των φοιτητών στην εκπόνηση της εργασίας τους. 1

10 Ακαδημαϊκό Ετος Κριτήρια Αξιολόγησης Στα σεμιναριακά μαθήματα αξιολογείται κυρίως η αναλυτική, γραπτή και προφορική ικανότητα των φοιτητών. Στη βαθμολογία, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του σεμιναρίου, λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Ο βαθμός κατανόησης, αφομοίωσης και κριτικής αποτίμησης της σχετικής βιβλιογραφίας. 2. Η αναλυτική ικανότητα και σύνθεση. 3. Η ικανότητα μεταφοράς με κατανοητό τρόπο των πορισμάτων της έρευνας τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 4. Η ικανότητα χρήσης και επεξεργασίας πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων. 5. Η ικανότητα εμπειρικής εφαρμογής οικονομικών υποδειγμάτων. 6. Η συμβολή στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. (Το κριτήριο αυτό είναι αρκετά προχωρημένο για προπτυχιακό επίπεδο γι αυτό και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την θετική αξιολόγηση των φοιτητών. Η ικανοποίησή του όμως εξασφαλίζει άριστα). 1.4 Τρόπος Αξιολόγησης Η εξέταση των σεμιναριακών μαθημάτων θα βασίζεται στην πληρότητα της γραπτής εργασίας με βάση τα παραπάνω κριτήρια καθώς και από την ποιότητα της προφορικής παρουσίασης των βασικών της σημείων μέσα στην τάξη. Οι ημερομηνίες κατάθεσης των εργασιών καθώς και της προφορικής παρουσίασης ορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος. 1.5 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης των Γραπτών Εργασιών Δομή γραπτής εργασίας Η τελική εργασία που θα εκπονήσουν οι φοιτητές στα πλαίσια των σεμιναριακών μαθημάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω γενικές οδηγίες: 1. Τίτλος σεμιναρίου και εργασίας, όνομα και αριθμό μητρώου φοιτητή, όνομα διδάσκοντος. 2. Σύντομη περίληψη της εργασίας. 3. Περιεχόμενα της εργασίας. 4. Εισαγωγή, η οποία θα περιγράφει τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας και τον τρόπο διαχείρισης του από τον φοιτητή. 5. Διαίρεση του κειμένου σε κεφάλαια ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας. 6. Επίλογος που θα περιλαμβάνει τις συμπερασματικές παρατηρήσεις και τις προτάσεις πολιτικής που τυχόν προκύπτουν από την εργασία. 7. Πλήρης λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας (ο ακριβής τρόπος αναφοράς των παραπομπών και παρουσίασης της λίστας των βιβλιογραφικών αναφορών ποικίλει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τις απόψεις του διδάσκοντα). 2 Εκδοση

11 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Συγγραφή της Εργασίας 1. Απαντάμε στον τίτλο 2. Δεν αντιγράφουμε από βιβλία ή επιστημονικά άρθρα. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας. Παραθέματα αυτούσιων αποσπασμάτων από κάποιο κείμενο μπαίνουν σε εισαγωγικά και αμέσως μετά η βιβλιογραφική πηγή του αποσπάσματος. 3. Γράφουμε απλά, καθαρά και περιεκτικά αναδεικνύοντας τα κύρια σημεία που θεωρούμε σημαντικά για την εργασία μας 4. Προσπαθούμε να αναπτύσσουμε κριτικό τρόπο σκέψης. Φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε αναδεικνύοντας τα ισχυρά/αδύναμα σημεία του υποδείγματος ή των διαφόρων επιχειρημάτων και απόψεων 5. Προσπαθούμε να διατυπώνουμε καθαρά τις διαφορετικές απόψεις εάν υπάρχουν αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία και τις διαφορές μέσα από την αντιπαράθεση και αντιδιαστολή τους 6. Διαίρεση σε κεφάλαια/θεματικές ενότητες: Διαιρούμε το κείμενο σε κεφάλαια στη βάση θεματικών ενοτήτων και όχι απόψεων ή συγγραφέων. 7. Χωρίς να είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο, όπου είναι δυνατόν προσπαθούμε να διατυπώσουμε και την δική μας άποψη παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ή στο υπόδειγμα. 1.6 Δομή Προφορικής Παρουσίασης 1. Τα χρονικά όρια των προφορικών παρουσιάσεων και της μετέπειτα συζήτησης ορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά. 2. Η παρουσίαση θα πρέπει να αναδεικνύει συνοπτικά και περιεκτικά τα βασικά συμπεράσματα ή το βασικό υπόδειγμα της έρευνας παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία ή τις κύριες απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται παραλείποντας λεπτομέρειες και δευτερεύοντα στοιχεία. 3. Θα πρέπει να αποφεύγεται η απλή ανάγνωση του κειμένου. 4. Για τη καλύτερη δυνατή παρουσίαση είναι χρήσιμο να έχει προχωρήσει η διαδικασία συγγραφής της εργασίας σε όσο πιο τελικό στάδιο γίνεται. 5. Συνιστάται (χωρίς να είναι απαραίτητη) η χρήση διαφανειών (power-point, beamer ή απλό διαφανειοσκόπιο). 3

12 Ακαδημαϊκό Ετος Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να της εξοικείωση των φοιτητών με την ανάλυση δεδομένων στην πράξη με στόχο την πρόβλεψη και λήψη απόφασης για βασικά οικονομικά μέτρα. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στη χρήση δεδομένων, την παρουσίαση βασικών στατιστικών μέτρων καθώς και την περιγραφική τους ανάλυση χρησιμοποιώντας στατιστικά μέτρα ελέγχου και εκτίμησης. Στη συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή ανάλυσης δεδομένων πολλών μεταβλητών χρησιμοποιώντας την μέθοδο της παλινδρόμησης. Το κύριο μέρος των παραδόσεων καλύπτει η ανάλυση χρονολογικών σειρών στην πράξη. Αυτή χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: πρώτον, αυτή που αναφέρεται στη χρήση της μεθοδολογίας Box-Jenkins και δεύτερον αυτή που αναφέρεται στη χρήση της μεθόδου της εξομάλυνσης. Το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης των προβλέψεων βάσει των ανωτέρω μεθοδολογιών εξετάζεται στο τέλος των παραδόσεων. 2.2 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η εξοικείωση με την στατιστική και ειδικότερα με την θέματα εκτιμητικής (σημειακής εκτίμησης, διαστήματα εμπιστοσύνης) με τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων καθώς και την ανάλυση παλινδρόμησης. Επίσης, απαιτείται εξοικείωση με λογισμικά πακέτα στατιστικής ανάλυσης. 2.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Λόγω της φύσης του σεμιναρίου που αφορά την εφαρμοσμένη στατιστική και οικονομετρία, οι φοιτητές που θα επιλεγούν από τον διδάσκοντα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα Στατιστική Ι (ΟΙΚ1003), Στατιστική ΙΙ (ΟΙΚ1006) και Οικονομετρία Ι (ΟΙΚ2003). 2.4 Βιβλιογραφία Για την υποστήριξη του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθούν οι σημειώσεις του διδάσκοντα. Επίσης, ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πιο κάτω συγγράμματα: Δημέλη, Σοφία (2013). Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, εκδ. Ο.Π.Α., Αθήνα. Πετρόπουλος, Φ., Ασημακόπουλος, Β. (2011) Επιχειρησιακές Προβλέψεις, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα. Jarrett, J. (1993) Μέθοδοι Πρόβλεψης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 2.5 Δομή του Σεμιναρίου Το σεμινάριο διεκπεραιώνεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες συναντήσεεων που θα πραγματοποιηθούν στο ΔΙΕΠ και στο Εργαστήριο Η/Υ της Σχολής, ανάλογα τη διαθεσιμότητα τους. Οι 4 Εκδοση

13 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως για την αίθουσα που θα πραγματοποιούνται οι εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του σεμιναρίου. 2.6 Τρόπος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται συνδυαστικά. Αξιολογείται η προφορική παρουσίαση μέρους της εργασίας καθώς και η ίδια η εργασία. 2.7 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την δομή της εργασίας θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. 2.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Πρόβλεψη πωλήσεων Ι.Χ. αυτοκινήτων στον νομό Ρεθύμνης. Πρόβλεψη αφίξεων επιβατών στον αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκησ του Ηρακλείου. Πρόβλεψη αφίξεων επιβατών στον αεροδρόμιο Ϊωάννης Δασκαλογιάννησ των Χανίων. 2.9 Διδάσκων Γιώργος Τσιώτας 2.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει υποδείγματα για ανάλυση και πρόβλεψης χρονολογικών σειρών τυχαίων φαινομένων. Να μπορεί να αναγνωρίζει και να ελέγχει ιδιότητες και χαρακτηριστικά χρονολογικών σειρών με στόχο τη σωστότερη χρήση στατιστικών υποδειγμάτων. Να μπορεί να κατασκευάζει υποδείγματα βάσει των στατιστικών χαρακτηριστικών των χρονολογικών σειρών. Να είναι σε θέση να εκπονεί εργασία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και πρόβλεψης χρονολογικών σειρών. Να είναι σε θέση να υιοθετήσει (λάβει) μια απόφαση που σχετίζεται με την πρόβλεψη μιας χρονολογικής σειράς. 5

14 Ακαδημαϊκό Ετος Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Συγγραφή Εργασίας 60 Μελέτη και Ανάλυση βιβλιογραφίας 30 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εισαγωγή στην Χρήση Δεδομένων Περιγραφή και στόχοι του σεμιναρίου. Περιγραφική Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων. Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων μέσω Η/Υ. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ανάλυση Παλινδρόμησης Περιγραφή Ανάλυση Παλινδρόμησης. Εκτίμηση στην Ανάλυση Παλινδρόμησης. Στατιστικοί Ελεγχοι (Κανονικότητα, Ομοσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση). Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης μέσω Η/Υ. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Ι Εννοια των Χρονολογικών Σειρών. Περιγραφικά Στατιστικά μέτρα ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εννοια της στασιμότητας. Τρόποι ελέγχου στασιμότητας. Μελέτη περιγραφικών Στατιστικών μέτρων και έλεγχοι στασιμότητας μέσω Η/Υ. 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙ Υποδείγματα ARM A. Ολοκλήρωση. Υποδείγματα ARIM A. Εποχικά υποδείγματα ARIM A. Μεθοδολογία Box-Jenkins. 6 Εκδοση

15 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Εκτίμηση και διαγνωστικός έλεγχος υποδειγμάτων Χρονολογικών Σειρών μέσω Η/Υ. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙΙ Απλοί Κινητοί μέσοι. Μέθοδοι εκθετικής εξομάλυνσης. Εφαρμογή μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης μέσω Η/Υ. 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Προβλέψεις Μέθοδοι προβλέψεων μέσω της μεθοδολογίας Box-Jenkins. Μέθοδοι προβλέψεων μέσω εκθετικής εξομάλυνσης. Μέτρα αξιολόγησης προβλέψεων. 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Περιγραφή δομής εργασιών 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών Ι 9 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών ΙΙ 10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών ΙΙΙ 11 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών Ι 12 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση Εργασιών Ι 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση Εργασιών ΙΙ 7

16 Ακαδημαϊκό Ετος Περιβάλλον και Ανάπτυξη - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης. Θα καλυφτούν α) το περιεχόμενο και η πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης, β) η μέθοδος της ανάλυσης κοινωνικής ωφέλειας - κόστους και η αειφορικότητα, γ) η ηθική διάσταση της προεξόφλησης μελλοντικών αξιών δ) οι περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και ε) η μέτρηση της αειφόρου ανάπτυξης. 3.2 Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία απαρτίζεται από τα βιβλία που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες για κριτική και παρουσίαση. 3.3 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες συναντήσεων, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο διδάσκων θα καλύψει τις 5 πρώτες με τη μορφή διαλέξεων προκειμένου να εισάγει το θέμα και να δώσει κατευθύνσεις. Κατά τις παραδόσεις αυτές χρήσιμη για τους συμμετέχοντες θα αποβεί και η ανάγνωση των κεφαλαίων 7 και 8 του Faucheux, S.& Noel, J.F. (2007), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 3.4 Τρόπος Αξιολόγησης Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης είναι ο παρακάτω, αλλά μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι, που πάντοτε περιέχουν τη συμμετοχή στη συζήτηση. Συμμετοχή στη συζήτηση 20% Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 30% Τελική εργασία 50% Οι συμμετέχοντες καλούνται αφενός να σχχοληθούν με τα ζητήματα που θα παρουσιάζονται από τυς/τις συναδέλφους τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Καλούνται επίσης να ασχοληθούν προσωπικά με τον εντοπισμό του βιβλίου της αρεσκείας τους το οποίο θα αξιολογήσουν με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Η τελική εργασία θα περιέχει το απαύγασμα της σύγχρονης συζήτησης (state of the art) επί του ζητήματος που περιείχε η παρουσίαση/κριτική του βιβλίου. 8 Εκδοση

17 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 3.5 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Οικονομική των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας - ΟΙΚ2101 και Οικονομική του Περιβάλλοντος - ΟΙΚ3104 είναι τα βασικά προαπαιτούμενα. Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων με αντικείμενα την Οικονομική Ανάπτυξη και/ή την Αγροτική Ανάπτυξη. Χωρίς όμως τα βασικά προαπαιτούμενα δεν νοείται παρακολούθηση του σεμιναρίου. Δεδομένου ότι η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα του σεμιναρίου έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα απαιτείται επαρκής γνώση της. 3.6 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την παρουσίαση και τη συγγραφή της τελικής εργασίας θα δοθούν αναλυτικά σε μία από τις διαλέξεις. 3.7 Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Η Μέτρηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης Κριτική Ανάλυση της Σχολής του Λονδίνου Κριτική Ανάλυση της «Πράσινης» Ανάπτυξης Ελληνική Γεωργία: Ο Δρόμος προς τον Εκσυγχρονισμό Τουρισμός & Αειφόρος Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ελλάδας Βιώσιμες Πόλεις 3.8 Διδάσκων Ιωσήφ Λεκάκης 3.9 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να διατυπώνει και να διακρίνει το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης από τη σκοπιά διαφόρων επιστημονικών προσεγγίσεων. Να γνωρίζει την οικονομική προσέγγιση στην αειφόρο ανάπτυξη και να μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανάλυσης κοινωνικής ωφέλειας ; κόστους και αειφορικότητας. Να συνειδητοποιεί την ηθική διάσταση της προεξόφλησης μελλοντικών αξιών. 9

18 Ακαδημαϊκό Ετος Να αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και να μετράει και να ερμηνεύει την αειφόρο ανάπτυξη. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Ομαδική εργασία. Αυτόνομη εργασία. Λήψη αποφάσεων. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 34 Συγγραφή Εργασίας 53 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» ή «Ανάπτυξη & Περιβάλλον»; Η γλώσσα των πολιτικών. Στόχοι σεμιναρίου. Οδηγίες για τη συγγραφή βιβλιοκριτικής επιθεώρησης βιβλιογραφίας και τρόπου παραπομπών και αναφορών κλπ. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Από τα υποδείγματα οικονομικής προόδου στην ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεταστροφή του Solow. Πέντε διαφορετικοί ορισμοί της αειφόρου ανάπτυξης. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ο κανόνας του Hartwick, οι αρχές του Daly και άλλοι κανόνες (safe minimum standards, Hovarth & Noorgard) 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Η Σχολή του Λονδίνου Υψηλή και χαμηλή αειφορικότητα και ο ρόλος της αξιολόγησης έργων ανάπτυξης μέσω της εκτίμησης κοινωνικών ωφελειών και κόστους. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Οι ηθικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης Μεθοδολογία συγγραφής εργασιών, αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. 6 η - 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση-συζήτηση εργασιών 10 Εκδοση

19 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 4 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Ο βασικός σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα της Βιομηχανικής Οργάνωσης και ειδικότερα στην Πολιτική Ανταγωνισμού. 4.2 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η άριστη γνώση των αρχών της Μικροοικονομικής Αναλυσης, της Θεωρίας Παιγνίων και της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής. 4.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Οι φοιτητές που θα επιλεγούν από τον διδάσκοντα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα Μικροοικονομία Ι (ΟΙΚ1005) και ΙΙ (ΟΙΚ2002), Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ3102), και Βιομηχανική Οργάνωση Ι (ΟΙΚ3201). 4.4 Βιβλιογραφία Ορισμένα εγχειρίδια που είναι χρήσιμα είναι τα εξής: Ιωάννης Κατσουλάκος, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Τυπωθήτω, 1998 Massimo Motta, Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004 Luis Cabral, Βιομηχανική Οργάνωση, Κριτική, 2003 Belleflamme, P. and Peitz, M., Industrial Organization: Markets and Strategies, Cambridge University Press, 2009 Tirole, J., Theory of Industrial Organization, Cambridge, MIT Press, 1989 Schmalensee, R. and R. Willig, Handbook of Industrial Organization, vol.1-2, North- Holland, 1989 Armstrong, M., and R. Porter, Handbook of Industrial Organization, vol.3, North-Holland, 2007 Basu, K., Lectures in Industrial Organization Theory, Blackwell, 1993 Martin, S., Advanced Industrial Economics, McMillan, 2002 Krouse, C. G., Theory of Industrial Economics, Basil Blackwell, Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν επίσης το σύνδεσμο του European Summer School and Conference in Competition and Regulation CRESSE 4.5 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο διεκπεραιώνεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες συναντήσεων. Η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα 11

20 Ακαδημαϊκό Ετος αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης (case study) απο την Ελληνική ή τη διεθνή πραγματικότητα, καθώς και την αντίστοιχη θεωρία του πεδίου της Πολιτικής Ανταγωνισμού στο οποίο η μελέτη περίπτωσης εμπίπτει. 4.6 Τρόπος Αξιολόγησης Οι παρουσιάσεις power point των εργασιών γίνονται τις τελευταίες δύο ή τρεις εβδομάδες, με κάθε ομάδα να διαθέτει 30 λεπτά για την παρουσίαση συν δέκα λεπτά επιπλέον για τις ερωτήσεις/παρεμβάσεις από το ακροατήριο. Οι power point παρουσιάσεις αναρτώνται στον κατάλληλα διαμορφωμένο διαδικτυακό χώρο του μαθήματος στο moodle τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την παρουσίαση in vivo. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει μελετήσει τις power point παρουσιάσεις των λοιπών ομάδων και να έχει ετοιμάσει σχόλια/παρατηρήσεις πριν την ημέρα της παρουσίασης in vivo. Τα σχόλια αυτά αναρτώνται, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση αφού λάβουν υπ όψη τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων, στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος. Μετά την παρουσίαση κάθε ομάδα, αφού λάβει υπ όψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις/προτάσεις για το θέμα της, διαμορφώνει κατάλληλα το τελικό κείμενο της εργασίας για να το αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος το αργότερο μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος στηρίζεται κατά 50% στο τελικό κείμενο της εργασίας, 30% στην powerpoint παρουσίαση και 20% στα γραπτά και προφορικά σχόλια που κάνει η ομάδα στις εργασίες των υπολοίπων ομάδων. Η αξιολόγηση στηρίζεται στο κατά πόσο ο φοιτητής είναι γνώστης της περίπτωσης μελέτης που έχει αναλάβει να μελετήσει, στην ικανότητα του να την παρουσιάσει στο ακροατήριο, στην ικανότητα του να συγγράψει το τελικό κείμενο της εργασίας του και τέλος, στην ικανότητα του να κατανοήσει και να σχολιάσει τις παρουσιάσεις των συναδέλφων του. 4.7 Οδηγίες για την Εργασία Η εργασία θα αφορά μια μελέτη περίπτωσης από την Ελληνική ή διεθνή πραγματικότητα η οποία έχει απασχολήσει πρόσφατα την αντίστοιχη εθνική ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η γραπτή εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας θα αναπτύσσει συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Στο δεύτερο μέρος θα παρέχονται στοιχεία για όλους τους εμπλεκόμενους και θα αναφέρεται η απόφαση, ως και το σκεπτικό της, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το τρίτο μέρος θα περιέχει μια κριτική ανάλυση της απόφασης αυτής, με βάσει την οικονομική θεωρία, ως επίσης και μια εκ των υστέρων αποτίμηση της ορθότητας της απόφασης αυτής. Οι φοιτητές πρέπει να προτείνουν ένα συγκεκριμένο θέμα για την εργασία τους το αργότερο μέχρι την τρίτη συνάντηση. Θέματα εργασιών που έχουν αναλυθεί τα δύο προηγούμενα έτη δεν επιτρέπονται. Περισσότερες πληροφορίες για την δομή της εργασίας θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος. 12 Εκδοση

21 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 4.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Συγχωνευση Aegean Airlines με Olympic Air Εξαγορά της Skype από την Microsoft Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης και Μονοπωλιακής Δύναμης της Google Air France-KLM: Μια πολυδιάστατη Συγχώνευση Μελέτη για την Εξαγορά-Συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας - Eurobank 4.9 Διδάσκων Μανώλης Πετράκης 4.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να αντιλαμβάνεται σε βάθος την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της Πολιτικής Ανταγωνισμού σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Να συλλέγει στοιχεία από βιβλιογραφικές πηγές και το διαδίκτυο για μια σχετική με τα παραπάνω μελέτη περίπτωσης. Να μελετά και να αναλύει τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Να παρουσιάζει με κριτικό τρόπο στο κοινό τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής περίπτωσης. Να εκπονεί εργασία όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και με κριτικό τρόπο η μελέτη περίπτωσης και τα εξαχθέντα συμπεράσματα από αυτήν. Να κατανοεί και να ασκεί γραπτή και προφορική κριτική σε παρουσιάσεις συναδέλφων του. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αυτόνομη κριτική σκέψη. Συλλογή στοιχείων περίπτωση μελέτης. Κριτική παρουσίαση περίπτωσης μελέτης. Συγγραφή ομαδικής εργασίας. Σχολιασμός παρουσιάσεων άλλων ομιλητών. 13

22 Ακαδημαϊκό Ετος Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 21 Εκπόνηση-Παρουσίαση Μελέτης 26 Συγγραφή Εργασίας 46 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων Στις πρώτες δύο εβδομάδες συναντήσεων θα γίνει μια γενική αναφορά σε σχετιζόμενα θεωρητικά θέματα της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής, και ειδικότερα στην θεωρία και τους σκοπούς της Πολιτικής Ανταγωνισμού. Επίσης, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές περιπτώσεις θεμάτων με βάση τα οποία οι φοιτητές θα μπορέσουν να επιλέξουν τα θέματα που θα προτείνουν στην επόμενη συνάντηση. Στην τρίτη εβδομάδα συναντήσεων θα γίνει η τελική επιλογή των ομάδων και των θεμάτων από κάθε ομάδα. Η τέταρτη εβδομάδα συναντήσεων θα αφιερωθεί στην πρώτη συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε κάθε ομάδα, ώστε κάθε ομάδα να είναι ενήμερη για τα θέματα των λοιπών ομάδων. Οι πρώτες παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν είτε προφορικά ή με την χρήση powerpoint. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν σε συζητήσεις για την πρόοδο των εργασιών των ομάδων και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση για να εντοπιστούν και να αναλυθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η όγδοη εβδομάδα συναντήσεων θα αφιερωθεί σε μια δεύτερη αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων των ομάδων. Συνίσταται οι δεύτερες αυτές παρουσιάσεις να γίνουν με την χρήση powerpoint. Οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν σε περαιτέρω συζητήσεις για την πρόοδο και την βελτίωση των εργασιών των ομάδων. Οι τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν στην τελική παρουσίαση των εργασιών, η οποία θα γίνει υποχρεωτικά με την χρήση powerpoint. 14 Εκδοση

23 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 5 Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Για πολλά κοινωνικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων η πολιτική και η αγορά, είναι επιθυμητή η μελέτη τάσεων και προτιμήσεων. Η μελέτη αυτή συντελείται μέσω της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Η συλλογή και διαχείριση δεδομένων διενεργείται με συγκεκριμένες μεθόδους που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια στην αποτύπωση του κάθε φαινομένου. Επίσης, η ανάλυση δεδομένων βασίζεται σε τεκμηριωμένες τεχνικές που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των συμπερασμάτων. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων. Το σεμινάριο εισάγει το φοιτητή στην πορεία της έρευνας, δηλαδή σε: αποτύπωση των απαιτήσεων του ενδιαφερόμενου για την έρευνα, προσδιορισμό του προβλήματος, επιλογή μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων, σχεδιασμό της έρευνας, συλλογή των δεδομένων, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων, και τέλος ανάλυση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 5.2 Βιβλιογραφία Σιώμκος Γ.Ι. και Μαύρος Δ.Α. (2008). Ερευνα Αγοράς, Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, Αθήνα. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Ερευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. Μαλλιάρης, Π. (2001). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. Kotler P. (2000). Marketing Management, The Millennium edition, Prentice Hall International. 5.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (ΟΙΚ2501). 5.4 Διδάσκων Κωστής Πηγουνάκης 5.5 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος 15

24 Ακαδημαϊκό Ετος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να κατανοήσει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας. Να αντιληφθεί το πρόβλημα και να επιλέξει τη σωστή προσέγγιση. Να διενεργήσει την έρευνα, να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Να προβεί σε ανάλυση των αποτελεσμάτων και να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας στον ενδιαφερόμενο. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: να προσδιορίζει το πλαίσιο της έρευνας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου για την έρευνα, να συλλέγει πρωτογενή δεδομένα επιλέγοντας τη σωστή μεθοδολογία να διαχειρίζεται τα δεδομένα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και εργαλεία να οργανώνει την παρουσίαση των ευρημάτων που προκύπτουν μετά την ανάλυση και γενίκευση των αποτελεσμάτων. 5.7 Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Διεξαγωγή Ερευνας 36 Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) 45 Συγγραφή Εργασίας 32 Σύνολο Μαθήματος Δομή Σεμιναρίου 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εισαγωγή - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σχεδιασμός έρευνας, καθορισμός ερευνητικών στόχων. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου (Ποσοτική Ερευνα) και Οδηγού Συζήτησης / Ερωτηματολογίου Στρατολόγησης Ερωτώμενων (Ποιοτική Ερευνα). 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Επιλογή Δείγματος - Δειγματοληψία - Παρακολούθηση διεξαγωγής της έρευνας. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εργαλεία συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. 16 Εκδοση

25 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ερμηνεία αποτελεσμάτων στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα και σύνταξη αναφοράς. 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σύσταση ομάδων εργασίας φοιτητών - Επιλογή θεμάτων και κατευθυντήριες γραμμές. 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση μεθοδολογικών επιλογών και σχεδιασμού της έρευνας α- πό τις ομάδες εργασίας. 9 η -10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Διεξαγωγή έρευνας. 11 η -12 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Διαχείριση και ανάλυση αποτελεσμάτων. 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων. 17

26 Ακαδημαϊκό Ετος Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Ο σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι η εμβάθυνση και η εμπέδωση της ύλης του μαθήματος Οικονομικά της Εργασίας Ι (ΟΙΚ3111), μέσω της εκπόνησης εργασιών που συνδυάζουν την μικροοικονομική με την μακροοικονομική οπτική των σύγχρονων αγορών εργασίας. 6.2 Βιβλιογραφία Ορισμένα χρήσιμα για το σεμινάριο αυτό εγχειρίδια/βοηθήματα είναι: Θ. Λιανού, Α. Νταούλη-Ντεμούση: Οικονομική της Εργασίας, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 1998 (Α έκδοση) και μεταγενέστερες εκδόσεις. Layard R., Nickell, S. and R. Jackman: Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Booth, A.: The Economics o the Trade Union, Cambridge University Press, Σημειώσεις από τις παραδόσεις (από τον διδάσκοντα) των Οικονομικών της Εργασίας Ι, που είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος αυτού στο μοοδλε. Για την εκπόνηση των εργασιών τους, οι φοιτητές πρέπει να αντλούν στατιστικά στοιχεία από εθνικές και διεθνείς (διαδικτυακές) βάσεις δεδομένων (ELSTAT, ΓΣΕΕ, EUROSTAT, OECD, ILO, ECB, IMF,κλπ) καθώς επίσης να συμβουλεύονται επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 6.3 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε 13 (εργάσιμες) εβδομάδες. Η παρακολούθηση όλων των εβδομαδιαίων συναντήσεων είναι υποχρεωτική. Οι εργασίες που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν οι φοιτητές μπορεί να είναι: (α) Ατομικές. (β) Ομαδικές. Στην περίπτωση (α) η εργασία που αναλαμβάνει κάποιος φοιτητής είναι κυρίως θεωρητικής φύσεως, πραγματεύεται δηλαδή -μέσω εκτενούς παρουσίασης των συναφών υποδειγμάτων της επιστημονικής βιβλιογραφίασ- κάποιο εξειδικευμένο θέμα (π.χ., εργατικά συνδικάτα και διακρίσεις στην αγορά εργασίας). Στην περίπτωση (β) οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αναδείξει την διαχρονική εξέλιξη κρίσιμων συνιστωσών, και αποτελεσμάτων, της αγοράς εργασίας σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, περιφέρεια, ή μακροοικονομική οντότητα σε εθνικό ή/και διεθνικό επίπεδο (π.χ., η αγορά εργασίας, προβλήματα και προοπτικές, στις χώρεσ-μέλη της Ευρωζώνης), καθώς επίσης και να θεμελιώσει θεωρητικά τα ευρήματα της. 6.4 Τρόπος Αξιολόγησης Οι εργασίες των φοιτητών, στη μεν περίπτωση (α) πρέπει να είναι της μορφής word, με ενσωματωμένη διαγραμματική και μαθηματική (όπου απαιτείται) ανάλυση, στη δε περίπτωση (β) πρέπει να είναι της μορφής powerpoint, με ενσωματωμένο κείμενο και γραφήματα 18 Εκδοση

27 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων περιγραφικής στατιστικής. Οι παρουσιάσεις των ως άνω εργασιών γίνονται στις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με κάθε φοιτητή ή ομάδα να διαθέτει 30 λεπτά για την παρουσίαση και έως 20 επιπλέον λεπτά για ερωτήσεις/σχόλια από το ακροατήριο. Οι εργασίες (στην πρώτη εκδοχή τους) αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος στο moodle, αυστηρά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την παρουσίαση τους στην τάξη. Κάθε φοιτητής/κάθε ομάδα πρέπει να ετοιμάσει σχόλια/παρατηρήσεις για τις ως άνω αναρτημένες εργασίες όλων των υπολοίπων φοιτητών/ομάδων, και να τα υποβάλλει στο moodle, πριν από την παρουσίαση τους στην τάξη. Μετά την παρουσίαση, κάθε φοιτητής/ομάδα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τα ως άνω σχόλια/παρατηρήσεις των συμφοιτητών του, καθώς και τα αντίστοιχα του διδάσκοντα στην τάξη, να διαμορφώσει την τελική εκδοχή της εργασίας και να την αναρτήσει στο moodle, μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου (του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου). Στην τελική δε εκδοχή της εργασίας θα πρέπει (με τη μορφή παραρτήματος) να εμφανίζονται τόσο τα σχόλια/παρατηρήσεις όσο και το πώς αυτά θεραπεύονται. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προέρχεται κατά 50% από την αξιολόγηση του τελικού περιεχομένου της εργασίας, κατά 30% από την παρουσίαση στην τάξη, και κατά 20% από τα συμμετοχή/σχόλια επί των υπολοίπων εργασιών. Στην περίπτωση που η τελική εκδοχή της εργασίας παραδοθεί μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, και μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (δηλαδή τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο) θα καταλογίζεται ποινή (penalty) ίση με το 10% του τελικού βαθμού για κάθε 30 ημέρες καθυστέρησης. 6.5 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την επιτυχή εκπόνηση των εργασιών οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, καθώς και στοιχειώδεις δεξιότητες περιγραφικής στατιστικής. Οι φοιτητές που κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο πρέπει να έχουν επιτυχώς διεκπεραιώσει τα μαθήματα Μικροοικονομική Ι (ΟΙΚ1005), Μακροοικονομική Ι (ΟΙΚ1002), και Οικονομικά της Εργασίας Ι (ΟΙΚ3111). 6.6 Οδηγίες για την Εργασία 1. Ατομικές Εργασίες Το πρώτο μέρος της εργασίας πρέπει να αναδεικνύει/καταγράφει το θέμα που αυτή πραγματεύεται στη συνέχεια με βάση πραγματικά γεγονότα και στοιχεία (stylized facts). Το δεύτερο μέρος της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή ανασκόπηση της συναφούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το τρίτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει, κατά το δυνατόν αναλυτικά, το βασικό υπόδειγμα (ή ενδεχομένως περισσότερα-τα πλέον σημαντικά- υποδείγματα) μέσω των οποίων ερμηνεύονται τα πραγματικά γεγονότα και ενδεχομένως προτείνονται συναφείς πολιτικές 19

28 Ακαδημαϊκό Ετος Το τέταρτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση και-ενδεχομένωσ- προτάσεις του φοιτητή για περαιτέρω έρευνα. 2. Ομαδικές Εργασίες Το πρώτο μέρος της εργασίας πρέπει να προσδιορίζει το αντικείμενο και το πεδίο αναφοράς της (πχ η ανεργία στην περιφέρεια Κρήτης ), και να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των φαινομένων που καταγράφονται. Το δεύτερο μέρος της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει ανασκόπηση συναφών -κατά το περιεχόμενο- αναφορών/εργασιών. Το τρίτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει εκτενώς - με χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφημάτων - τα δεδομένα που αναδεικνύουν τα κυριότερα αίτια και τις πλέον σημαντικές συνιστώσες των φαινομένων που μελετώνται. Προς τούτο είναι απαραίτητο οι φοιτητές που συγκροτούν την ομάδα έκαστης εργασίας να αντλούν πρωτογενή στατιστικά στοιχεία από συναφείς βάσεις δεδομένων Το τέταρτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την προηγούμενη διερεύνηση, σε συνδυασμό με προτάσεις πολιτικής, υπό τη μορφή ανάλυσης ΣΩΟΤ. 6.7 Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Μετανάστευση και Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας Η Αγορά Εργασίας στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Η Οικονομική Συμπεριφορά των Εργατικών Ενώσεων Η Διάρθρωση των Εργατικών Ενώσεων και των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη Η Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, κλπ) 6.8 Διδάσκων Μηνάς Βλάσσης 6.9 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να αναδεικνύει το θέμα που πραγματεύεται η εκάστοτε εργασία του/της με βάση τα πραγματικά γεγονότα και στοιχεία (stylized facts). 20 Εκδοση

29 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Να καταγράφει συστηματικά με χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφημάτων τα δεδομένα που ταυτοποιούν τα κυριότερα αίτια και τις πλέον σημαντικές συνιστώσες των φαινομένων που μελετώνται. Να προβαίνει σε εκτενή ανασκόπηση της, συναφούς με το αντικείμενο/θέμα της εκάστοτε εργασίας του/της, θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. Να αναπτύσσει, κατά το δυνατόν αναλυτικά, το βασικό υπόδειγμα και να εμπλουτίζει την τεκμηρίωση του/της με αναφορά σε εναλλακτικά υποδείγματα, τα οποία μπορούν να ερμηνεύσουν τα πραγματικά γεγονότα. Να εξάγει συμπεράσματα από τον ως άνω συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής τεκμηρίωσης και να διατυπώνει τις πολιτικές που ενδείκνυνται για την θεραπεία των προβλημάτων που καταγράφονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης του/της. Να προτείνει αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και μεθοδολογία περαιτέρω έρευνας με βάση τα ευρήματα της μελέτης του/της. Να παρουσιάζει στη τάξη με τη μορφή powerpoint presentation τα-ως άνω- κυριότερα σημεία των εκάστοτε εργασιών του/της, να απαντάει κατατοπιστικά στις ερωτήσεις που τίθενται από το ακροατήριο και να κεφαλαιοποιεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ανακύπτουν προκειμένου να βελτιώσουν την τελική εκδοχή της εργασίας του/της. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων δεξιοτήτων/τεχνολογιών. Ομαδική εργασία. Αυτόνομη εργασία. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις και Συναντήσεις Σεμιναρίου 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 38 Συγγραφή Εργασίας 50 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων Οι 13 εβδομάδες συναντήσεων στην τάξη δομούνται ως εξής: 1. Εβδομάδες 1η-7η : Προσδιορισμός/κατανομή θεμάτων και ομάδων εργασιών, θεμελίωση της απαραίτητης γνωστικής υποδομής - με συναφείς παραδόσεις του διδάσκοντα, και παροχή κατευθύνσεων, πηγών πληροφόρησης κλπ. 2. Εβδομάδες 8η-10η : Συζήτηση, παρακολούθηση και έλεγχος προόδου των εργασιών των φοιτητών, καθώς και παροχή πρόσθετων πληροφοριών και συναφούς με τις εργασίες υλικού, από τον διδάσκοντα. 21

30 Ακαδημαϊκό Ετος Εβδομάδες 11η -13η: Παρουσιάσεις της πρώτης εκδοχής όλων των εργασιών, παρατηρήσεις/σχόλια του ακροατηρίου (φοιτητών και διδάσκοντα) στην τάξη. 22 Εκδοση

31 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 7 Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Ο βασικός στόχος της Οικονομικής Μεγένθυσης ΙΙ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγένθυσης και η κριτική θεώρηση των υποδειγμάτων αυτών. 7.2 Απαιτούμενες Γνώσεις 7.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ι (ΟΙΚ1001), Μακροοικονομική Θεωρία Ι (ΟΙΚ1002), Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ2001), Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ (ΟΙΚ2004), Οικονομική Μεγέθυνση Ι (ΟΙΚ3110) 7.4 Βιβλιογραφία 7.5 Δομή του Σεμιναρίου 7.6 Τρόπος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται συνδυαστικά. Αξιολογείται η παρουσίαση μέρους της εργασίας στο αμφιθέατρο καθώς και η γραπτή εργασία που παραδίδεται στον διδάσκοντα. 7.7 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την δομή της εργασίας θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. 7.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών 7.9 Διδάσκων Παντελής Καλαϊτζιδάκης 7.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να κατανοεί τους στόχους των θεωρητικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγένθυση, την επίλυση αυτών και τη μεθοδολογία εκτίμησης τους. 23

32 Ακαδημαϊκό Ετος Να αξιολογεί την επιτυχία των υποδειγμάτων αυτών στην εξήγηση της οικονομικής μεγένθυσης. Να εντοπίζει ενδιαφέροντα ζητήματα στο πεδίο της οικονομικής μεγένθυσης που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Να διαμορφώνει ένα πλαίσιο (θεωρητική διερεύνηση, εμπειρικό έλεγχο) των ζητημάτων αυτών. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Λήψη αποφάσεων. Προαγωγή ικανότητας για επιστημονική αφαίρεση. Προαγωγή επαγωγικής σκέψης. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Αυτόνομη εργασία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 20 Εκπόνηση-Παρουσίαση Μελέτης 26 Συγγραφή Εργασίας 47 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 9 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 24 Εκδοση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑΝ 803 DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Η Ύλη του µαθήµατος είναι στις διαφάνειες (slides) τα οποία καλύφθηκαν στην τάξη και βρίσκονται στην ιστοσελίδα: ανεξάρτητα µε το πιο βιβλίο που χρησιµοποιείται. Μερικά από τα θέµατα καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματέας: Καλογεράκη Ελένη. Τηλέφωνο: +30 28310 77406 Γραφείο: Α2.008 Email: e.kalogeraki@ uoc.gr Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το Σεμινάριο είναι ίδιο με Εργαστηριακό Μάθημα Οι παρουσίες καταγράφονται Προακτέος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Μεταξύ της Επιχείρησης / Οργανισμού... που

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Κάποιοι ορισμοί Επιστημονική εργασία είναι η παραγωγή και επεξεργασία πληροφοριών που περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διδάσκουσα Χ.Ντελοπούλου,hadelop@econ.uoa.gr Το μάθημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένα μ ά θ η μ α δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν a πευθύνεται σ ε ό

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα