Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Κοινωνικων, Οικονομικων και Πολιτικων Επιστημων Τμημα Οικονομικων Επιστημων Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Ετος Ρέθυμνο, 3 Ιουλίου 2015 Εκδοση

2

3 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Περιεχόμενα 1 Γενικό Πλαίσιο Σεμιναριακών Μαθημάτων Σκοπός Δομή Κριτήρια Αξιολόγησης Τρόπος Αξιολόγησης Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης των Γραπτών Εργασιών Δομή γραπτής εργασίας Συγγραφή της Εργασίας Δομή Προφορικής Παρουσίασης Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή του Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Περιβάλλον και Ανάπτυξη - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Προαπαιτούμενα Μαθήματα i

4 Ακαδημαϊκό Ετος Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Βιβλιογραφία Προαπαιτούμενα Μαθήματα Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Σεμιναρίου ii Εκδοση

5 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 6 Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Απαιτούμενες Γνώσεις Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή του Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Οικονομικοί και Χρηματιστηριακοί Δείκτες - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις iii

6 Ακαδημαϊκό Ετος Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία iv Εκδοση

7 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 10.5 Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Απαιτούμενες Γνώσεις Προαπαιτούμενα Μαθήματα Βιβλιογραφία Δομή Σεμιναρίου Τρόπος Αξιολόγησης Οδηγίες για την Εργασία Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Διδάσκων Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Δομή Συναντήσεων v

8 Ακαδημαϊκό Ετος vi Εκδοση

9 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 1 Γενικό Πλαίσιο Σεμιναριακών Μαθημάτων 1.1 Σκοπός Τα σεμιναριακά μαθήματα αποτελούν καινοτομία του Τμήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τις ερευνητικές δυνατότητες των φοιτητών μέσω της εκπόνησης μίας εμβρυακής μορφής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Ειδικότερα, τα σεμιναριακά μαθήματα αποσκοπούν στο να δώσουν κίνητρο και τη δυνατότητα στους φοιτητές: 1. Να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη και να εξοικειωθούν με τη αναζήτηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις οικονομικές επιστήμες. 2. Να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή αλλά και με την ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία ξεφεύγοντας από τον σφιχτό εναγκαλισμό και τη νοοτροπία του εγχειριδίου. 3. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και επεξεργασία πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων που αφορούν την οικονομική πραγματικότητα. 4. Να αποκτήσουν εμπειρία εφαρμογής θεωρητικών υποδειγμάτων σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα. 5. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών (κάτι που βοηθάει και στη μελλοντική σύνταξη επαγγελματικών αναφορών (βυσινεσς ρεπορτς». 6. Να αναπτύξουν έναν κριτικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας. Τα σεμιναριακά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δύο (2) σεμινάρια για την αποφοίτηση τους. Το Τμήμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον απαιτούμενο αριθμό σεμιναρίων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 1.2 Δομή Δεδομένης της φύσης των σεμιναριακών μαθημάτων, ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτομα. Η επιλογή των φοιτητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των διδασκόντων με βάση τα κριτήρια που έχουν εκ των προτέρων γνωστοποιήσει στους φοιτητές και τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος. Τα σεμινάρια, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, διεκπεραιώνονται σε δεκατρείς (13) εβδομαδιαίες συναντήσεις των τριών ωρών η κάθε μία. Η παρακολούθηση των συναντήσεων αυτών είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σε ότι αφορά την αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, των απαιτούμενων στατιστικών δεδομένων και τον τρόπο συγγραφής των εργασιών. Οι διδάσκοντες ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου αφιερώνουν κάποιες εβδομαδιαίες συναντήσεις δίνοντας διαλέξεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του προσφερόμενου σεμιναρίου. Τέλος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι διδάσκοντες θα πρέπει να παρακολουθούν σε ατομική βάση την πρόοδο των φοιτητών στην εκπόνηση της εργασίας τους. 1

10 Ακαδημαϊκό Ετος Κριτήρια Αξιολόγησης Στα σεμιναριακά μαθήματα αξιολογείται κυρίως η αναλυτική, γραπτή και προφορική ικανότητα των φοιτητών. Στη βαθμολογία, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του σεμιναρίου, λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Ο βαθμός κατανόησης, αφομοίωσης και κριτικής αποτίμησης της σχετικής βιβλιογραφίας. 2. Η αναλυτική ικανότητα και σύνθεση. 3. Η ικανότητα μεταφοράς με κατανοητό τρόπο των πορισμάτων της έρευνας τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 4. Η ικανότητα χρήσης και επεξεργασίας πραγματικών στατιστικών δεδομένων και αρχείων. 5. Η ικανότητα εμπειρικής εφαρμογής οικονομικών υποδειγμάτων. 6. Η συμβολή στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. (Το κριτήριο αυτό είναι αρκετά προχωρημένο για προπτυχιακό επίπεδο γι αυτό και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την θετική αξιολόγηση των φοιτητών. Η ικανοποίησή του όμως εξασφαλίζει άριστα). 1.4 Τρόπος Αξιολόγησης Η εξέταση των σεμιναριακών μαθημάτων θα βασίζεται στην πληρότητα της γραπτής εργασίας με βάση τα παραπάνω κριτήρια καθώς και από την ποιότητα της προφορικής παρουσίασης των βασικών της σημείων μέσα στην τάξη. Οι ημερομηνίες κατάθεσης των εργασιών καθώς και της προφορικής παρουσίασης ορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος. 1.5 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης των Γραπτών Εργασιών Δομή γραπτής εργασίας Η τελική εργασία που θα εκπονήσουν οι φοιτητές στα πλαίσια των σεμιναριακών μαθημάτων θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω γενικές οδηγίες: 1. Τίτλος σεμιναρίου και εργασίας, όνομα και αριθμό μητρώου φοιτητή, όνομα διδάσκοντος. 2. Σύντομη περίληψη της εργασίας. 3. Περιεχόμενα της εργασίας. 4. Εισαγωγή, η οποία θα περιγράφει τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας και τον τρόπο διαχείρισης του από τον φοιτητή. 5. Διαίρεση του κειμένου σε κεφάλαια ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας. 6. Επίλογος που θα περιλαμβάνει τις συμπερασματικές παρατηρήσεις και τις προτάσεις πολιτικής που τυχόν προκύπτουν από την εργασία. 7. Πλήρης λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας (ο ακριβής τρόπος αναφοράς των παραπομπών και παρουσίασης της λίστας των βιβλιογραφικών αναφορών ποικίλει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τις απόψεις του διδάσκοντα). 2 Εκδοση

11 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Συγγραφή της Εργασίας 1. Απαντάμε στον τίτλο 2. Δεν αντιγράφουμε από βιβλία ή επιστημονικά άρθρα. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας. Παραθέματα αυτούσιων αποσπασμάτων από κάποιο κείμενο μπαίνουν σε εισαγωγικά και αμέσως μετά η βιβλιογραφική πηγή του αποσπάσματος. 3. Γράφουμε απλά, καθαρά και περιεκτικά αναδεικνύοντας τα κύρια σημεία που θεωρούμε σημαντικά για την εργασία μας 4. Προσπαθούμε να αναπτύσσουμε κριτικό τρόπο σκέψης. Φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε αναδεικνύοντας τα ισχυρά/αδύναμα σημεία του υποδείγματος ή των διαφόρων επιχειρημάτων και απόψεων 5. Προσπαθούμε να διατυπώνουμε καθαρά τις διαφορετικές απόψεις εάν υπάρχουν αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία και τις διαφορές μέσα από την αντιπαράθεση και αντιδιαστολή τους 6. Διαίρεση σε κεφάλαια/θεματικές ενότητες: Διαιρούμε το κείμενο σε κεφάλαια στη βάση θεματικών ενοτήτων και όχι απόψεων ή συγγραφέων. 7. Χωρίς να είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο, όπου είναι δυνατόν προσπαθούμε να διατυπώσουμε και την δική μας άποψη παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ή στο υπόδειγμα. 1.6 Δομή Προφορικής Παρουσίασης 1. Τα χρονικά όρια των προφορικών παρουσιάσεων και της μετέπειτα συζήτησης ορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά. 2. Η παρουσίαση θα πρέπει να αναδεικνύει συνοπτικά και περιεκτικά τα βασικά συμπεράσματα ή το βασικό υπόδειγμα της έρευνας παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία ή τις κύριες απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται παραλείποντας λεπτομέρειες και δευτερεύοντα στοιχεία. 3. Θα πρέπει να αποφεύγεται η απλή ανάγνωση του κειμένου. 4. Για τη καλύτερη δυνατή παρουσίαση είναι χρήσιμο να έχει προχωρήσει η διαδικασία συγγραφής της εργασίας σε όσο πιο τελικό στάδιο γίνεται. 5. Συνιστάται (χωρίς να είναι απαραίτητη) η χρήση διαφανειών (power-point, beamer ή απλό διαφανειοσκόπιο). 3

12 Ακαδημαϊκό Ετος Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να της εξοικείωση των φοιτητών με την ανάλυση δεδομένων στην πράξη με στόχο την πρόβλεψη και λήψη απόφασης για βασικά οικονομικά μέτρα. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στη χρήση δεδομένων, την παρουσίαση βασικών στατιστικών μέτρων καθώς και την περιγραφική τους ανάλυση χρησιμοποιώντας στατιστικά μέτρα ελέγχου και εκτίμησης. Στη συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή ανάλυσης δεδομένων πολλών μεταβλητών χρησιμοποιώντας την μέθοδο της παλινδρόμησης. Το κύριο μέρος των παραδόσεων καλύπτει η ανάλυση χρονολογικών σειρών στην πράξη. Αυτή χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: πρώτον, αυτή που αναφέρεται στη χρήση της μεθοδολογίας Box-Jenkins και δεύτερον αυτή που αναφέρεται στη χρήση της μεθόδου της εξομάλυνσης. Το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης των προβλέψεων βάσει των ανωτέρω μεθοδολογιών εξετάζεται στο τέλος των παραδόσεων. 2.2 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η εξοικείωση με την στατιστική και ειδικότερα με την θέματα εκτιμητικής (σημειακής εκτίμησης, διαστήματα εμπιστοσύνης) με τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων καθώς και την ανάλυση παλινδρόμησης. Επίσης, απαιτείται εξοικείωση με λογισμικά πακέτα στατιστικής ανάλυσης. 2.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Λόγω της φύσης του σεμιναρίου που αφορά την εφαρμοσμένη στατιστική και οικονομετρία, οι φοιτητές που θα επιλεγούν από τον διδάσκοντα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα Στατιστική Ι (ΟΙΚ1003), Στατιστική ΙΙ (ΟΙΚ1006) και Οικονομετρία Ι (ΟΙΚ2003). 2.4 Βιβλιογραφία Για την υποστήριξη του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθούν οι σημειώσεις του διδάσκοντα. Επίσης, ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πιο κάτω συγγράμματα: Δημέλη, Σοφία (2013). Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, εκδ. Ο.Π.Α., Αθήνα. Πετρόπουλος, Φ., Ασημακόπουλος, Β. (2011) Επιχειρησιακές Προβλέψεις, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα. Jarrett, J. (1993) Μέθοδοι Πρόβλεψης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 2.5 Δομή του Σεμιναρίου Το σεμινάριο διεκπεραιώνεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες συναντήσεεων που θα πραγματοποιηθούν στο ΔΙΕΠ και στο Εργαστήριο Η/Υ της Σχολής, ανάλογα τη διαθεσιμότητα τους. Οι 4 Εκδοση

13 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως για την αίθουσα που θα πραγματοποιούνται οι εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του σεμιναρίου. 2.6 Τρόπος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται συνδυαστικά. Αξιολογείται η προφορική παρουσίαση μέρους της εργασίας καθώς και η ίδια η εργασία. 2.7 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την δομή της εργασίας θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. 2.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Πρόβλεψη πωλήσεων Ι.Χ. αυτοκινήτων στον νομό Ρεθύμνης. Πρόβλεψη αφίξεων επιβατών στον αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκησ του Ηρακλείου. Πρόβλεψη αφίξεων επιβατών στον αεροδρόμιο Ϊωάννης Δασκαλογιάννησ των Χανίων. 2.9 Διδάσκων Γιώργος Τσιώτας 2.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει υποδείγματα για ανάλυση και πρόβλεψης χρονολογικών σειρών τυχαίων φαινομένων. Να μπορεί να αναγνωρίζει και να ελέγχει ιδιότητες και χαρακτηριστικά χρονολογικών σειρών με στόχο τη σωστότερη χρήση στατιστικών υποδειγμάτων. Να μπορεί να κατασκευάζει υποδείγματα βάσει των στατιστικών χαρακτηριστικών των χρονολογικών σειρών. Να είναι σε θέση να εκπονεί εργασία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και πρόβλεψης χρονολογικών σειρών. Να είναι σε θέση να υιοθετήσει (λάβει) μια απόφαση που σχετίζεται με την πρόβλεψη μιας χρονολογικής σειράς. 5

14 Ακαδημαϊκό Ετος Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Συγγραφή Εργασίας 60 Μελέτη και Ανάλυση βιβλιογραφίας 30 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εισαγωγή στην Χρήση Δεδομένων Περιγραφή και στόχοι του σεμιναρίου. Περιγραφική Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων. Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων μέσω Η/Υ. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ανάλυση Παλινδρόμησης Περιγραφή Ανάλυση Παλινδρόμησης. Εκτίμηση στην Ανάλυση Παλινδρόμησης. Στατιστικοί Ελεγχοι (Κανονικότητα, Ομοσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση). Εκτιμητική και έλεγχοι Στατιστικών υποθέσεων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης μέσω Η/Υ. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Ι Εννοια των Χρονολογικών Σειρών. Περιγραφικά Στατιστικά μέτρα ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εννοια της στασιμότητας. Τρόποι ελέγχου στασιμότητας. Μελέτη περιγραφικών Στατιστικών μέτρων και έλεγχοι στασιμότητας μέσω Η/Υ. 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙ Υποδείγματα ARM A. Ολοκλήρωση. Υποδείγματα ARIM A. Εποχικά υποδείγματα ARIM A. Μεθοδολογία Box-Jenkins. 6 Εκδοση

15 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Εκτίμηση και διαγνωστικός έλεγχος υποδειγμάτων Χρονολογικών Σειρών μέσω Η/Υ. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ΙΙΙ Απλοί Κινητοί μέσοι. Μέθοδοι εκθετικής εξομάλυνσης. Εφαρμογή μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης μέσω Η/Υ. 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Προβλέψεις Μέθοδοι προβλέψεων μέσω της μεθοδολογίας Box-Jenkins. Μέθοδοι προβλέψεων μέσω εκθετικής εξομάλυνσης. Μέτρα αξιολόγησης προβλέψεων. 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Περιγραφή δομής εργασιών 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών Ι 9 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών ΙΙ 10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών ΙΙΙ 11 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Συνάντηση Προόδου Εργασιών Ι 12 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση Εργασιών Ι 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση Εργασιών ΙΙ 7

16 Ακαδημαϊκό Ετος Περιβάλλον και Ανάπτυξη - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης. Θα καλυφτούν α) το περιεχόμενο και η πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης, β) η μέθοδος της ανάλυσης κοινωνικής ωφέλειας - κόστους και η αειφορικότητα, γ) η ηθική διάσταση της προεξόφλησης μελλοντικών αξιών δ) οι περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και ε) η μέτρηση της αειφόρου ανάπτυξης. 3.2 Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία απαρτίζεται από τα βιβλία που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες για κριτική και παρουσίαση. 3.3 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες συναντήσεων, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο διδάσκων θα καλύψει τις 5 πρώτες με τη μορφή διαλέξεων προκειμένου να εισάγει το θέμα και να δώσει κατευθύνσεις. Κατά τις παραδόσεις αυτές χρήσιμη για τους συμμετέχοντες θα αποβεί και η ανάγνωση των κεφαλαίων 7 και 8 του Faucheux, S.& Noel, J.F. (2007), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 3.4 Τρόπος Αξιολόγησης Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης είναι ο παρακάτω, αλλά μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι, που πάντοτε περιέχουν τη συμμετοχή στη συζήτηση. Συμμετοχή στη συζήτηση 20% Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου 30% Τελική εργασία 50% Οι συμμετέχοντες καλούνται αφενός να σχχοληθούν με τα ζητήματα που θα παρουσιάζονται από τυς/τις συναδέλφους τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Καλούνται επίσης να ασχοληθούν προσωπικά με τον εντοπισμό του βιβλίου της αρεσκείας τους το οποίο θα αξιολογήσουν με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Η τελική εργασία θα περιέχει το απαύγασμα της σύγχρονης συζήτησης (state of the art) επί του ζητήματος που περιείχε η παρουσίαση/κριτική του βιβλίου. 8 Εκδοση

17 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 3.5 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Οικονομική των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας - ΟΙΚ2101 και Οικονομική του Περιβάλλοντος - ΟΙΚ3104 είναι τα βασικά προαπαιτούμενα. Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων με αντικείμενα την Οικονομική Ανάπτυξη και/ή την Αγροτική Ανάπτυξη. Χωρίς όμως τα βασικά προαπαιτούμενα δεν νοείται παρακολούθηση του σεμιναρίου. Δεδομένου ότι η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα του σεμιναρίου έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα απαιτείται επαρκής γνώση της. 3.6 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την παρουσίαση και τη συγγραφή της τελικής εργασίας θα δοθούν αναλυτικά σε μία από τις διαλέξεις. 3.7 Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Η Μέτρηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης Κριτική Ανάλυση της Σχολής του Λονδίνου Κριτική Ανάλυση της «Πράσινης» Ανάπτυξης Ελληνική Γεωργία: Ο Δρόμος προς τον Εκσυγχρονισμό Τουρισμός & Αειφόρος Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ελλάδας Βιώσιμες Πόλεις 3.8 Διδάσκων Ιωσήφ Λεκάκης 3.9 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να διατυπώνει και να διακρίνει το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης από τη σκοπιά διαφόρων επιστημονικών προσεγγίσεων. Να γνωρίζει την οικονομική προσέγγιση στην αειφόρο ανάπτυξη και να μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανάλυσης κοινωνικής ωφέλειας ; κόστους και αειφορικότητας. Να συνειδητοποιεί την ηθική διάσταση της προεξόφλησης μελλοντικών αξιών. 9

18 Ακαδημαϊκό Ετος Να αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και να μετράει και να ερμηνεύει την αειφόρο ανάπτυξη. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Ομαδική εργασία. Αυτόνομη εργασία. Λήψη αποφάσεων. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 34 Συγγραφή Εργασίας 53 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» ή «Ανάπτυξη & Περιβάλλον»; Η γλώσσα των πολιτικών. Στόχοι σεμιναρίου. Οδηγίες για τη συγγραφή βιβλιοκριτικής επιθεώρησης βιβλιογραφίας και τρόπου παραπομπών και αναφορών κλπ. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Από τα υποδείγματα οικονομικής προόδου στην ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεταστροφή του Solow. Πέντε διαφορετικοί ορισμοί της αειφόρου ανάπτυξης. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ο κανόνας του Hartwick, οι αρχές του Daly και άλλοι κανόνες (safe minimum standards, Hovarth & Noorgard) 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Η Σχολή του Λονδίνου Υψηλή και χαμηλή αειφορικότητα και ο ρόλος της αξιολόγησης έργων ανάπτυξης μέσω της εκτίμησης κοινωνικών ωφελειών και κόστους. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Οι ηθικές διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης Μεθοδολογία συγγραφής εργασιών, αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. 6 η - 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση-συζήτηση εργασιών 10 Εκδοση

19 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 4 Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Ο βασικός σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα της Βιομηχανικής Οργάνωσης και ειδικότερα στην Πολιτική Ανταγωνισμού. 4.2 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η άριστη γνώση των αρχών της Μικροοικονομικής Αναλυσης, της Θεωρίας Παιγνίων και της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής. 4.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Οι φοιτητές που θα επιλεγούν από τον διδάσκοντα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα Μικροοικονομία Ι (ΟΙΚ1005) και ΙΙ (ΟΙΚ2002), Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ3102), και Βιομηχανική Οργάνωση Ι (ΟΙΚ3201). 4.4 Βιβλιογραφία Ορισμένα εγχειρίδια που είναι χρήσιμα είναι τα εξής: Ιωάννης Κατσουλάκος, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Τυπωθήτω, 1998 Massimo Motta, Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004 Luis Cabral, Βιομηχανική Οργάνωση, Κριτική, 2003 Belleflamme, P. and Peitz, M., Industrial Organization: Markets and Strategies, Cambridge University Press, 2009 Tirole, J., Theory of Industrial Organization, Cambridge, MIT Press, 1989 Schmalensee, R. and R. Willig, Handbook of Industrial Organization, vol.1-2, North- Holland, 1989 Armstrong, M., and R. Porter, Handbook of Industrial Organization, vol.3, North-Holland, 2007 Basu, K., Lectures in Industrial Organization Theory, Blackwell, 1993 Martin, S., Advanced Industrial Economics, McMillan, 2002 Krouse, C. G., Theory of Industrial Economics, Basil Blackwell, Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν επίσης το σύνδεσμο του European Summer School and Conference in Competition and Regulation CRESSE 4.5 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο διεκπεραιώνεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες συναντήσεων. Η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα 11

20 Ακαδημαϊκό Ετος αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης (case study) απο την Ελληνική ή τη διεθνή πραγματικότητα, καθώς και την αντίστοιχη θεωρία του πεδίου της Πολιτικής Ανταγωνισμού στο οποίο η μελέτη περίπτωσης εμπίπτει. 4.6 Τρόπος Αξιολόγησης Οι παρουσιάσεις power point των εργασιών γίνονται τις τελευταίες δύο ή τρεις εβδομάδες, με κάθε ομάδα να διαθέτει 30 λεπτά για την παρουσίαση συν δέκα λεπτά επιπλέον για τις ερωτήσεις/παρεμβάσεις από το ακροατήριο. Οι power point παρουσιάσεις αναρτώνται στον κατάλληλα διαμορφωμένο διαδικτυακό χώρο του μαθήματος στο moodle τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την παρουσίαση in vivo. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει μελετήσει τις power point παρουσιάσεις των λοιπών ομάδων και να έχει ετοιμάσει σχόλια/παρατηρήσεις πριν την ημέρα της παρουσίασης in vivo. Τα σχόλια αυτά αναρτώνται, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση αφού λάβουν υπ όψη τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων, στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος. Μετά την παρουσίαση κάθε ομάδα, αφού λάβει υπ όψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις/προτάσεις για το θέμα της, διαμορφώνει κατάλληλα το τελικό κείμενο της εργασίας για να το αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος το αργότερο μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος στηρίζεται κατά 50% στο τελικό κείμενο της εργασίας, 30% στην powerpoint παρουσίαση και 20% στα γραπτά και προφορικά σχόλια που κάνει η ομάδα στις εργασίες των υπολοίπων ομάδων. Η αξιολόγηση στηρίζεται στο κατά πόσο ο φοιτητής είναι γνώστης της περίπτωσης μελέτης που έχει αναλάβει να μελετήσει, στην ικανότητα του να την παρουσιάσει στο ακροατήριο, στην ικανότητα του να συγγράψει το τελικό κείμενο της εργασίας του και τέλος, στην ικανότητα του να κατανοήσει και να σχολιάσει τις παρουσιάσεις των συναδέλφων του. 4.7 Οδηγίες για την Εργασία Η εργασία θα αφορά μια μελέτη περίπτωσης από την Ελληνική ή διεθνή πραγματικότητα η οποία έχει απασχολήσει πρόσφατα την αντίστοιχη εθνική ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η γραπτή εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας θα αναπτύσσει συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Στο δεύτερο μέρος θα παρέχονται στοιχεία για όλους τους εμπλεκόμενους και θα αναφέρεται η απόφαση, ως και το σκεπτικό της, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το τρίτο μέρος θα περιέχει μια κριτική ανάλυση της απόφασης αυτής, με βάσει την οικονομική θεωρία, ως επίσης και μια εκ των υστέρων αποτίμηση της ορθότητας της απόφασης αυτής. Οι φοιτητές πρέπει να προτείνουν ένα συγκεκριμένο θέμα για την εργασία τους το αργότερο μέχρι την τρίτη συνάντηση. Θέματα εργασιών που έχουν αναλυθεί τα δύο προηγούμενα έτη δεν επιτρέπονται. Περισσότερες πληροφορίες για την δομή της εργασίας θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος. 12 Εκδοση

21 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 4.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών Συγχωνευση Aegean Airlines με Olympic Air Εξαγορά της Skype από την Microsoft Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης και Μονοπωλιακής Δύναμης της Google Air France-KLM: Μια πολυδιάστατη Συγχώνευση Μελέτη για την Εξαγορά-Συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας - Eurobank 4.9 Διδάσκων Μανώλης Πετράκης 4.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να αντιλαμβάνεται σε βάθος την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της Πολιτικής Ανταγωνισμού σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Να συλλέγει στοιχεία από βιβλιογραφικές πηγές και το διαδίκτυο για μια σχετική με τα παραπάνω μελέτη περίπτωσης. Να μελετά και να αναλύει τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Να παρουσιάζει με κριτικό τρόπο στο κοινό τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής περίπτωσης. Να εκπονεί εργασία όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και με κριτικό τρόπο η μελέτη περίπτωσης και τα εξαχθέντα συμπεράσματα από αυτήν. Να κατανοεί και να ασκεί γραπτή και προφορική κριτική σε παρουσιάσεις συναδέλφων του. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αυτόνομη κριτική σκέψη. Συλλογή στοιχείων περίπτωση μελέτης. Κριτική παρουσίαση περίπτωσης μελέτης. Συγγραφή ομαδικής εργασίας. Σχολιασμός παρουσιάσεων άλλων ομιλητών. 13

22 Ακαδημαϊκό Ετος Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 21 Εκπόνηση-Παρουσίαση Μελέτης 26 Συγγραφή Εργασίας 46 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων Στις πρώτες δύο εβδομάδες συναντήσεων θα γίνει μια γενική αναφορά σε σχετιζόμενα θεωρητικά θέματα της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής, και ειδικότερα στην θεωρία και τους σκοπούς της Πολιτικής Ανταγωνισμού. Επίσης, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές περιπτώσεις θεμάτων με βάση τα οποία οι φοιτητές θα μπορέσουν να επιλέξουν τα θέματα που θα προτείνουν στην επόμενη συνάντηση. Στην τρίτη εβδομάδα συναντήσεων θα γίνει η τελική επιλογή των ομάδων και των θεμάτων από κάθε ομάδα. Η τέταρτη εβδομάδα συναντήσεων θα αφιερωθεί στην πρώτη συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε κάθε ομάδα, ώστε κάθε ομάδα να είναι ενήμερη για τα θέματα των λοιπών ομάδων. Οι πρώτες παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν είτε προφορικά ή με την χρήση powerpoint. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν σε συζητήσεις για την πρόοδο των εργασιών των ομάδων και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση για να εντοπιστούν και να αναλυθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η όγδοη εβδομάδα συναντήσεων θα αφιερωθεί σε μια δεύτερη αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων των ομάδων. Συνίσταται οι δεύτερες αυτές παρουσιάσεις να γίνουν με την χρήση powerpoint. Οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν σε περαιτέρω συζητήσεις για την πρόοδο και την βελτίωση των εργασιών των ομάδων. Οι τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες συναντήσεων θα αφιερωθούν στην τελική παρουσίαση των εργασιών, η οποία θα γίνει υποχρεωτικά με την χρήση powerpoint. 14 Εκδοση

23 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 5 Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Για πολλά κοινωνικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων η πολιτική και η αγορά, είναι επιθυμητή η μελέτη τάσεων και προτιμήσεων. Η μελέτη αυτή συντελείται μέσω της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Η συλλογή και διαχείριση δεδομένων διενεργείται με συγκεκριμένες μεθόδους που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια στην αποτύπωση του κάθε φαινομένου. Επίσης, η ανάλυση δεδομένων βασίζεται σε τεκμηριωμένες τεχνικές που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των συμπερασμάτων. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων. Το σεμινάριο εισάγει το φοιτητή στην πορεία της έρευνας, δηλαδή σε: αποτύπωση των απαιτήσεων του ενδιαφερόμενου για την έρευνα, προσδιορισμό του προβλήματος, επιλογή μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων, σχεδιασμό της έρευνας, συλλογή των δεδομένων, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων, και τέλος ανάλυση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 5.2 Βιβλιογραφία Σιώμκος Γ.Ι. και Μαύρος Δ.Α. (2008). Ερευνα Αγοράς, Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, Αθήνα. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Ερευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. Μαλλιάρης, Π. (2001). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. Kotler P. (2000). Marketing Management, The Millennium edition, Prentice Hall International. 5.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (ΟΙΚ2501). 5.4 Διδάσκων Κωστής Πηγουνάκης 5.5 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος 15

24 Ακαδημαϊκό Ετος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να κατανοήσει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας. Να αντιληφθεί το πρόβλημα και να επιλέξει τη σωστή προσέγγιση. Να διενεργήσει την έρευνα, να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Να προβεί σε ανάλυση των αποτελεσμάτων και να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας στον ενδιαφερόμενο. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: να προσδιορίζει το πλαίσιο της έρευνας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου για την έρευνα, να συλλέγει πρωτογενή δεδομένα επιλέγοντας τη σωστή μεθοδολογία να διαχειρίζεται τα δεδομένα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και εργαλεία να οργανώνει την παρουσίαση των ευρημάτων που προκύπτουν μετά την ανάλυση και γενίκευση των αποτελεσμάτων. 5.7 Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Διεξαγωγή Ερευνας 36 Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) 45 Συγγραφή Εργασίας 32 Σύνολο Μαθήματος Δομή Σεμιναρίου 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εισαγωγή - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σχεδιασμός έρευνας, καθορισμός ερευνητικών στόχων. 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου (Ποσοτική Ερευνα) και Οδηγού Συζήτησης / Ερωτηματολογίου Στρατολόγησης Ερωτώμενων (Ποιοτική Ερευνα). 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Επιλογή Δείγματος - Δειγματοληψία - Παρακολούθηση διεξαγωγής της έρευνας. 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Εργαλεία συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. 16 Εκδοση

25 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Ερμηνεία αποτελεσμάτων στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα και σύνταξη αναφοράς. 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Σύσταση ομάδων εργασίας φοιτητών - Επιλογή θεμάτων και κατευθυντήριες γραμμές. 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσίαση μεθοδολογικών επιλογών και σχεδιασμού της έρευνας α- πό τις ομάδες εργασίας. 9 η -10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Διεξαγωγή έρευνας. 11 η -12 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Διαχείριση και ανάλυση αποτελεσμάτων. 13 η Εβδομάδα Συναντήσεων: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων. 17

26 Ακαδημαϊκό Ετος Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Μαθήματος Ο σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι η εμβάθυνση και η εμπέδωση της ύλης του μαθήματος Οικονομικά της Εργασίας Ι (ΟΙΚ3111), μέσω της εκπόνησης εργασιών που συνδυάζουν την μικροοικονομική με την μακροοικονομική οπτική των σύγχρονων αγορών εργασίας. 6.2 Βιβλιογραφία Ορισμένα χρήσιμα για το σεμινάριο αυτό εγχειρίδια/βοηθήματα είναι: Θ. Λιανού, Α. Νταούλη-Ντεμούση: Οικονομική της Εργασίας, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 1998 (Α έκδοση) και μεταγενέστερες εκδόσεις. Layard R., Nickell, S. and R. Jackman: Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Booth, A.: The Economics o the Trade Union, Cambridge University Press, Σημειώσεις από τις παραδόσεις (από τον διδάσκοντα) των Οικονομικών της Εργασίας Ι, που είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος αυτού στο μοοδλε. Για την εκπόνηση των εργασιών τους, οι φοιτητές πρέπει να αντλούν στατιστικά στοιχεία από εθνικές και διεθνείς (διαδικτυακές) βάσεις δεδομένων (ELSTAT, ΓΣΕΕ, EUROSTAT, OECD, ILO, ECB, IMF,κλπ) καθώς επίσης να συμβουλεύονται επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 6.3 Δομή Σεμιναρίου Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε 13 (εργάσιμες) εβδομάδες. Η παρακολούθηση όλων των εβδομαδιαίων συναντήσεων είναι υποχρεωτική. Οι εργασίες που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν οι φοιτητές μπορεί να είναι: (α) Ατομικές. (β) Ομαδικές. Στην περίπτωση (α) η εργασία που αναλαμβάνει κάποιος φοιτητής είναι κυρίως θεωρητικής φύσεως, πραγματεύεται δηλαδή -μέσω εκτενούς παρουσίασης των συναφών υποδειγμάτων της επιστημονικής βιβλιογραφίασ- κάποιο εξειδικευμένο θέμα (π.χ., εργατικά συνδικάτα και διακρίσεις στην αγορά εργασίας). Στην περίπτωση (β) οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αναδείξει την διαχρονική εξέλιξη κρίσιμων συνιστωσών, και αποτελεσμάτων, της αγοράς εργασίας σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, περιφέρεια, ή μακροοικονομική οντότητα σε εθνικό ή/και διεθνικό επίπεδο (π.χ., η αγορά εργασίας, προβλήματα και προοπτικές, στις χώρεσ-μέλη της Ευρωζώνης), καθώς επίσης και να θεμελιώσει θεωρητικά τα ευρήματα της. 6.4 Τρόπος Αξιολόγησης Οι εργασίες των φοιτητών, στη μεν περίπτωση (α) πρέπει να είναι της μορφής word, με ενσωματωμένη διαγραμματική και μαθηματική (όπου απαιτείται) ανάλυση, στη δε περίπτωση (β) πρέπει να είναι της μορφής powerpoint, με ενσωματωμένο κείμενο και γραφήματα 18 Εκδοση

27 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων περιγραφικής στατιστικής. Οι παρουσιάσεις των ως άνω εργασιών γίνονται στις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με κάθε φοιτητή ή ομάδα να διαθέτει 30 λεπτά για την παρουσίαση και έως 20 επιπλέον λεπτά για ερωτήσεις/σχόλια από το ακροατήριο. Οι εργασίες (στην πρώτη εκδοχή τους) αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του μαθήματος στο moodle, αυστηρά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την παρουσίαση τους στην τάξη. Κάθε φοιτητής/κάθε ομάδα πρέπει να ετοιμάσει σχόλια/παρατηρήσεις για τις ως άνω αναρτημένες εργασίες όλων των υπολοίπων φοιτητών/ομάδων, και να τα υποβάλλει στο moodle, πριν από την παρουσίαση τους στην τάξη. Μετά την παρουσίαση, κάθε φοιτητής/ομάδα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τα ως άνω σχόλια/παρατηρήσεις των συμφοιτητών του, καθώς και τα αντίστοιχα του διδάσκοντα στην τάξη, να διαμορφώσει την τελική εκδοχή της εργασίας και να την αναρτήσει στο moodle, μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου (του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου). Στην τελική δε εκδοχή της εργασίας θα πρέπει (με τη μορφή παραρτήματος) να εμφανίζονται τόσο τα σχόλια/παρατηρήσεις όσο και το πώς αυτά θεραπεύονται. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προέρχεται κατά 50% από την αξιολόγηση του τελικού περιεχομένου της εργασίας, κατά 30% από την παρουσίαση στην τάξη, και κατά 20% από τα συμμετοχή/σχόλια επί των υπολοίπων εργασιών. Στην περίπτωση που η τελική εκδοχή της εργασίας παραδοθεί μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, και μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (δηλαδή τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο) θα καταλογίζεται ποινή (penalty) ίση με το 10% του τελικού βαθμού για κάθε 30 ημέρες καθυστέρησης. 6.5 Απαιτούμενες Γνώσεις Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την επιτυχή εκπόνηση των εργασιών οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, καθώς και στοιχειώδεις δεξιότητες περιγραφικής στατιστικής. Οι φοιτητές που κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο πρέπει να έχουν επιτυχώς διεκπεραιώσει τα μαθήματα Μικροοικονομική Ι (ΟΙΚ1005), Μακροοικονομική Ι (ΟΙΚ1002), και Οικονομικά της Εργασίας Ι (ΟΙΚ3111). 6.6 Οδηγίες για την Εργασία 1. Ατομικές Εργασίες Το πρώτο μέρος της εργασίας πρέπει να αναδεικνύει/καταγράφει το θέμα που αυτή πραγματεύεται στη συνέχεια με βάση πραγματικά γεγονότα και στοιχεία (stylized facts). Το δεύτερο μέρος της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή ανασκόπηση της συναφούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το τρίτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει, κατά το δυνατόν αναλυτικά, το βασικό υπόδειγμα (ή ενδεχομένως περισσότερα-τα πλέον σημαντικά- υποδείγματα) μέσω των οποίων ερμηνεύονται τα πραγματικά γεγονότα και ενδεχομένως προτείνονται συναφείς πολιτικές 19

28 Ακαδημαϊκό Ετος Το τέταρτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση και-ενδεχομένωσ- προτάσεις του φοιτητή για περαιτέρω έρευνα. 2. Ομαδικές Εργασίες Το πρώτο μέρος της εργασίας πρέπει να προσδιορίζει το αντικείμενο και το πεδίο αναφοράς της (πχ η ανεργία στην περιφέρεια Κρήτης ), και να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των φαινομένων που καταγράφονται. Το δεύτερο μέρος της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει ανασκόπηση συναφών -κατά το περιεχόμενο- αναφορών/εργασιών. Το τρίτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει εκτενώς - με χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφημάτων - τα δεδομένα που αναδεικνύουν τα κυριότερα αίτια και τις πλέον σημαντικές συνιστώσες των φαινομένων που μελετώνται. Προς τούτο είναι απαραίτητο οι φοιτητές που συγκροτούν την ομάδα έκαστης εργασίας να αντλούν πρωτογενή στατιστικά στοιχεία από συναφείς βάσεις δεδομένων Το τέταρτο μέρος της εργασίας πρέπει να παρουσιάζει τα συμπεράσματα από την προηγούμενη διερεύνηση, σε συνδυασμό με προτάσεις πολιτικής, υπό τη μορφή ανάλυσης ΣΩΟΤ. 6.7 Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών Παλαιότερων Ετών Μετανάστευση και Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας Η Αγορά Εργασίας στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Η Οικονομική Συμπεριφορά των Εργατικών Ενώσεων Η Διάρθρωση των Εργατικών Ενώσεων και των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη Η Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, κλπ) 6.8 Διδάσκων Μηνάς Βλάσσης 6.9 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να αναδεικνύει το θέμα που πραγματεύεται η εκάστοτε εργασία του/της με βάση τα πραγματικά γεγονότα και στοιχεία (stylized facts). 20 Εκδοση

29 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Να καταγράφει συστηματικά με χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφημάτων τα δεδομένα που ταυτοποιούν τα κυριότερα αίτια και τις πλέον σημαντικές συνιστώσες των φαινομένων που μελετώνται. Να προβαίνει σε εκτενή ανασκόπηση της, συναφούς με το αντικείμενο/θέμα της εκάστοτε εργασίας του/της, θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. Να αναπτύσσει, κατά το δυνατόν αναλυτικά, το βασικό υπόδειγμα και να εμπλουτίζει την τεκμηρίωση του/της με αναφορά σε εναλλακτικά υποδείγματα, τα οποία μπορούν να ερμηνεύσουν τα πραγματικά γεγονότα. Να εξάγει συμπεράσματα από τον ως άνω συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής τεκμηρίωσης και να διατυπώνει τις πολιτικές που ενδείκνυνται για την θεραπεία των προβλημάτων που καταγράφονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης του/της. Να προτείνει αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και μεθοδολογία περαιτέρω έρευνας με βάση τα ευρήματα της μελέτης του/της. Να παρουσιάζει στη τάξη με τη μορφή powerpoint presentation τα-ως άνω- κυριότερα σημεία των εκάστοτε εργασιών του/της, να απαντάει κατατοπιστικά στις ερωτήσεις που τίθενται από το ακροατήριο και να κεφαλαιοποιεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ανακύπτουν προκειμένου να βελτιώσουν την τελική εκδοχή της εργασίας του/της. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων δεξιοτήτων/τεχνολογιών. Ομαδική εργασία. Αυτόνομη εργασία. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις και Συναντήσεις Σεμιναρίου 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 38 Συγγραφή Εργασίας 50 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων Οι 13 εβδομάδες συναντήσεων στην τάξη δομούνται ως εξής: 1. Εβδομάδες 1η-7η : Προσδιορισμός/κατανομή θεμάτων και ομάδων εργασιών, θεμελίωση της απαραίτητης γνωστικής υποδομής - με συναφείς παραδόσεις του διδάσκοντα, και παροχή κατευθύνσεων, πηγών πληροφόρησης κλπ. 2. Εβδομάδες 8η-10η : Συζήτηση, παρακολούθηση και έλεγχος προόδου των εργασιών των φοιτητών, καθώς και παροχή πρόσθετων πληροφοριών και συναφούς με τις εργασίες υλικού, από τον διδάσκοντα. 21

30 Ακαδημαϊκό Ετος Εβδομάδες 11η -13η: Παρουσιάσεις της πρώτης εκδοχής όλων των εργασιών, παρατηρήσεις/σχόλια του ακροατηρίου (φοιτητών και διδάσκοντα) στην τάξη. 22 Εκδοση

31 Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων 7 Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ - ΟΙΚ Σκοπός Σεμιναρίου Ο βασικός στόχος της Οικονομικής Μεγένθυσης ΙΙ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγένθυσης και η κριτική θεώρηση των υποδειγμάτων αυτών. 7.2 Απαιτούμενες Γνώσεις 7.3 Προαπαιτούμενα Μαθήματα Μαθηματικά Ι (ΟΙΚ1001), Μακροοικονομική Θεωρία Ι (ΟΙΚ1002), Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ΟΙΚ2001), Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ (ΟΙΚ2004), Οικονομική Μεγέθυνση Ι (ΟΙΚ3110) 7.4 Βιβλιογραφία 7.5 Δομή του Σεμιναρίου 7.6 Τρόπος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται συνδυαστικά. Αξιολογείται η παρουσίαση μέρους της εργασίας στο αμφιθέατρο καθώς και η γραπτή εργασία που παραδίδεται στον διδάσκοντα. 7.7 Οδηγίες για την Εργασία Οδηγίες για την δομή της εργασίας θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. 7.8 Ενδεικτικές Εργασίες Παλιότερων Ετών 7.9 Διδάσκων Παντελής Καλαϊτζιδάκης 7.10 Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εκτελεί τα εξής: Να κατανοεί τους στόχους των θεωρητικών υποδειγμάτων οικονομικής μεγένθυση, την επίλυση αυτών και τη μεθοδολογία εκτίμησης τους. 23

32 Ακαδημαϊκό Ετος Να αξιολογεί την επιτυχία των υποδειγμάτων αυτών στην εξήγηση της οικονομικής μεγένθυσης. Να εντοπίζει ενδιαφέροντα ζητήματα στο πεδίο της οικονομικής μεγένθυσης που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Να διαμορφώνει ένα πλαίσιο (θεωρητική διερεύνηση, εμπειρικό έλεγχο) των ζητημάτων αυτών. Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι: Λήψη αποφάσεων. Προαγωγή ικανότητας για επιστημονική αφαίρεση. Προαγωγή επαγωγικής σκέψης. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Αυτόνομη εργασία. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες) Διαλέξεις 52 Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 20 Εκπόνηση-Παρουσίαση Μελέτης 26 Συγγραφή Εργασίας 47 Σύνολο Μαθήματος Δομή Συναντήσεων 1 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 2 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 3 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 4 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 5 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 6 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 7 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 8 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 9 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 10 η Εβδομάδα Συναντήσεων: 24 Εκδοση

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα