Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund"

Transcript

1 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, A.M. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου: B («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 4 Απριλίου 2017 Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund Αγαπητέ Μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») να προχωρήσει στη συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund (το «Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο») στο FTIF Templeton Euroland Fund (το «Απορροφών Υποκεφάλαιο»). Μετά τη Συγχώνευση, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα διαλυθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί. 1. Σκεπτικό και ιστορικό της Συγχώνευσης Το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του στις 28 Νοεμβρίου 2008, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού. Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η αποτίμηση του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου ήταν ευρώ. Το μικρό μέγεθος του Franklin Euroland Fund καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη λειτουργία του ως ανεξάρτητη οντότητα. Το Απορροφών Υποκεφάλαιο ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του στις 8 Ιανουαρίου Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η αποτίμηση του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου ήταν ευρώ. Αμφότερα τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τον ίδιο επενδυτικό στόχο, παρόμοιες, σε μεγάλο βαθμό, επενδυτικές πολιτικές και την ίδια δομή αμοιβών διαχείρισης. Το Απορροφών Υποκεφάλαιο διαθέτει ελαφρώς αυξημένη ευελιξία προκειμένου να επενδύει μικρό τμήμα του χαρτοφυλακίου σε χρεωστικούς τίτλους και επιδεικνύει πιο μακρόχρονη και πιο υψηλή απόδοση των επενδύσεων έναντι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου. Επιπλέον, ορισμένοι κίνδυνοι ενδέχεται να μην ισχύουν και για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο και για το Απορροφών Υποκεφάλαιο. Δεδομένου ότι τόσο το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο όσο και το Απορροφών Υποκεφάλαιο διαθέτουν παρόμοιους επενδυτικούς στόχους, αμοιβές και έξοδα, καθώς και προφίλ στοχευόμενων επενδυτών, το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων η συγχώνευση των συγκεκριμένων Υποκεφαλαίων και η εστίαση σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα παρέχει οικονομίες κλίμακας στους υφιστάμενους μεριδιούχους των εν λόγω Υποκεφαλαίων. Το Δ.Σ. αποφάσισε, συνεπώς, σύμφωνα με το Άρθρο 66(4) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος του 2010»), και το άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό»), να συγχωνεύσει το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι το Δ.Σ. δεν εξέτασε την καταλληλότητα της Συγχώνευσης σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ανάγκες ή την ανοχή κινδύνου των μεριδιούχων. Συνιστάται στους μεριδιούχους να αναζητήσουν ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές/φοροτεχνικές συμβουλές ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες. 2. Αντίκτυπος στους μεριδιούχους και στα δικαιώματα των μεριδιούχων Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συγχώνευση, μπορούν να δώσουν εντολή για εξαγορά ή μετατροπή των συμμετοχών τους σε μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου προς οποιοδήποτε άλλο υποκεφάλαιο της FTIF, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της FTIF (υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω άλλα υποκεφάλαια έχουν λάβει έγκριση για εμπορική διάθεση στην αντίστοιχη περιοχή δικαιοδοσίας), χωρίς χρέωση, έως τις 11 Μαΐου 2017 (πριν από την ισχύουσα προθεσμία τελευταίας διαπραγμάτευσης). Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο όρος «χωρίς χρέωση» δεν ισχύει για κατηγορίες που υπόκεινται σε ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης («ΕΠΠ»), λόγω της φύσης της συγκεκριμένης προμήθειας. Αντίστοιχα, εάν οι επενδυτές αποφασίσουν να εξαγοράσουν τυχόν μερίδια που υπόκεινται σε ΕΠΠ, η εν λόγω εξαγορά θα υπόκειται στην ισχύουσα ΕΠΠ, όπως γνωστοποιείται λεπτομερέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία Ισχύος, οι μεριδιούχοι που δεν θα έχουν ζητήσει με αίτησή τους την εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων που κατέχουν στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα καταστούν μεριδιούχοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου και θα λάβουν μερίδια του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στον πίνακα της Ενότητας 4 παρακάτω.

2 Η συνολική αξία των μεριδίων που κατέχει ένας μεριδιούχος στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα είναι ίση με την αξία των μεριδίων που θα κατέχει ο εν λόγω μεριδιούχος στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι μεριδιούχοι θα συνεχίσουν να κατέχουν μερίδια επενδυτικής εταιρείας υπαγόμενης στο ρυθμιστικό καθεστώς του Λουξεμβούργου, καθώς και να επωφελούνται από τα ίδια δικαιώματα και τις γενικές προστατευτικές διατάξεις που ισχύουν για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»). Εφόσον μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου καταστούν μεριδιούχοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, θα δύνανται να συμμετέχουν και να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους σε συνελεύσεις μεριδιούχων, να ζητούν με αίτησή τους την εξαγορά και μετατροπή των μεριδίων τους οποιαδήποτε ημέρα διαπραγμάτευσης και, επίσης, ανάλογα με την κατηγορία μεριδίων που κατέχουν, θα είναι δικαιούχοι διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με το Καταστατικό και το ισχύον ενημερωτικό δελτίο της FTIF από την επόμενη ημέρα μετά την Ημερομηνία Ισχύος. Στη συνέχεια παρατίθεται μια σύγκριση των εξόδων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες μεριδίων του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων που θα συγχωνευθούν: Συγχωνευόμενες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Απορροφώσες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Franklin Euroland Fund A (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund A (ACC) EUR LU Franklin Euroland Fund N (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund N (ACC) EUR LU Franklin Euroland Fund I (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund I (ACC) EUR LU Στη βάση των αριθμητικών στοιχείων που παρατίθενται στη συνέχεια, το Δ.Σ. πιστεύει ότι οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα επωφεληθούν από τη Συγχώνευση στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, Κατηγορία Μεριδίων, Όνομα Αρχική Επιβάρυνση Διαχ/σης Επενδύσεων Εταιρείας Διαχείρισης Τήρησης Λογ/σμού Λοιπές Προμήθειες (συμπ. Θεματοφύλακα) Franklin Euroland Fund A (ACC) EUR Έως 5,75% 1,00% 0,20% Έως 0,50% 0,17% 1,87% Franklin Euroland Fund N (ACC) EUR Έως 3,00% 1,00% 0,20% Έως 1,25% 0,17% 2,62% Franklin Euroland Fund I (ACC) EUR 0,00% 0,70% 0,20% 0,00% 0,09% 0,99% Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCR) Απορροφών Υποκεφάλαιο, Κατηγορία Μεριδίων, Όνομα Αρχική Επιβάρυνση Αμοιβή Διαχείρισης Επενδύσεων Εταιρείας Διαχείρισης Τήρησης Λογ/σμού Λοιπές Προμήθειες (συμπ. Θεματοφύλακα) Templeton Euroland Fund A (ACC) EUR Έως 5,75% 1,00% 0,20% Έως 0,50% 0,14% 1,84% Templeton Euroland Fund N (ACC) EUR Έως 3,00% 1,00% 0,20% Έως 1,25% 0,14% 2,59% Templeton Euroland Fund I (ACC) EUR 0,00% 0,70% 0,20% 0,00% 0,07% 0,97% Δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCR) Δεν προγραμματίζεται αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου πριν από τη Συγχώνευση. Αντ' αυτής και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, η Συγχώνευση θα οργανωθεί έτσι ώστε το εκατό τοις εκατό (100%) του χαρτοφυλακίου του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου να μεταβιβαστεί σε είδος στο χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Αναμένεται ότι ο διαχειριστής επενδύσεων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου θα επανεξετάσει οποιεσδήποτε νέες συμμετοχές ληφθούν και μπορεί να αποφασίσει την επανατοποθέτησή τους εντός του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Ποσοστό έως 70% των τίτλων του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου που έχουν μεταβιβαστεί στο Απορροφών Υποκεφάλαιο ενδέχεται να πωληθεί και το αντίτιμο της ρευστοποίησής τους θα επανεπενδυθεί σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Θεωρείται ότι η κίνηση αυτή δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στους μεριδιούχους του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Οποιεσδήποτε θέσεις σε παράγωγα δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν θα κλείσουν πριν από τη Συγχώνευση. Στο Παράρτημα Ι που ακολουθεί γίνεται λεπτομερής σύγκριση των προμηθειών και εξόδων που επιβαρύνουν τους μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Επιπλέον, και για διευκόλυνση της Συγχώνευσης, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω περιορισμοί συναλλαγών για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο: - Νέοι επενδυτές δεν θα επιτρέπεται να επενδύσουν σε μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου στη διάρκεια της περιόδου που ξεκινά 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ισχύος - Υφιστάμενοι μεριδιούχοι δεν θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σε επιπλέον μερίδια του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου στη διάρκεια της περιόδου που ξεκινά 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ισχύος, και - Υφιστάμενοι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου δεν θα επιτρέπεται να εξαγοράζουν ή να μετατρέπουν τις θέσεις τους από 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ισχύος.

3 3. Σύγκριση μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου Αμφότερα τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τον ίδιο επενδυτικό στόχο, παρόμοιες, σε μεγάλο βαθμό, επενδυτικές πολιτικές και την ίδια δομή αμοιβών διαχείρισης. Το Απορροφών Υποκεφάλαιο διαθέτει ελαφρώς αυξημένη ευελιξία προκειμένου να επενδύει μικρό τμήμα του χαρτοφυλακίου σε χρεωστικούς τίτλους και επιδεικνύει πιο μακρόχρονη και πιο υψηλή απόδοση των επενδύσεων έναντι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου. Οι διαφορές μεταξύ του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου αναφέρονται λεπτομερέστερα στο Παράρτημα Ι. Για μια πλήρη περιγραφή των αντίστοιχων επενδυτικών στόχων και πολιτικών, καθώς και των σχετικών κινδύνων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο της FTIF και στα επισυναπτόμενα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα KIID του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. 4. Διαδικασία Συγχώνευσης Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2017 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου), (η «Ημερομηνία Ισχύος»). Την Ημερομηνία Ισχύος, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα μεταβιβάσει τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και τα ανεξόφλητα στοιχεία παθητικού του (το «Καθαρό Ενεργητικό») στο Απορροφών Υποκεφάλαιο. Το Καθαρό Ενεργητικό του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα αποτιμηθεί την Ημερομηνία Ισχύος σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα ανεξόφλητα στοιχεία παθητικού γενικά περιλαμβάνουν προμήθειες και έξοδα που είναι πληρωτέα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί, όπως αποτυπώνονται στο Καθαρό Ενεργητικό της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν ανεξόφλητα, αναπόσβεστα αρχικά έξοδα για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο κατά το χρόνο της Συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής του καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο και θα λογιστικοποιούνται σε συνεχή βάση μετά τη Συγχώνευση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της σχετικής κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, οι οποίοι δεν έδωσαν εντολή για εξαγορά ή ανταλλαγή των μεριδίων τους στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, θα λάβουν μερίδια από τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, τα οποία θα εκδοθούν, χωρίς χρέωση, χωρίς ονομαστική αξία και υπό μορφή ονομαστικών τίτλων (τα «Νέα Μερίδια»): Συγχωνευόμενες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Απορροφώσες Κατηγορίες Μεριδίων ISIN Franklin Euroland Fund A (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund A (ACC) EUR LU Franklin Euroland Fund N (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund N (ACC) EUR LU Franklin Euroland Fund I (ACC) EUR LU Templeton Euroland Fund I (ACC) EUR LU Για τους μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, η συνολική αξία των Νέων Μεριδίων που θα λάβουν θα αντιστοιχεί στη συνολική αξία των μεριδίων που κατέχουν στο Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο. Ο αριθμός Νέων Μεριδίων που θα διατεθούν σε μεριδιούχους του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου θα βασίζεται στην αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο και των δύο υποκεφαλαίων κατά την Ημερομηνία Ισχύος και θα προσδιοριστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μεριδίων που κατέχουν οι μεριδιούχοι στην αντίστοιχη κατηγορία του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου με το λόγο ανταλλαγής. Ο λόγος ανταλλαγής για κάθε κατηγορία θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της κατηγορίας του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου, όπως θα υπολογιστεί την Ημερομηνία Ισχύος, με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου, όπως θα υπολογιστεί ταυτόχρονα την Ημερομηνία Ισχύος. Οι μεριδιούχοι του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου μπορούν να ανατρέξουν στην επόμενη μηνιαία κατάσταση λογαριασμού που θα λάβουν μετά την Ημερομηνία Ισχύος προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό μεριδίων του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου που τους έχουν διανεμηθεί ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. Την Ημερομηνία Ισχύος, το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο θα διαλυθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί. 5. Έξοδα της Συγχώνευσης Τα έξοδα της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και λογιστικών εξόδων, των εξόδων θεματοφυλακής και άλλων διοικητικών εξόδων, θα βαρύνουν την Franklin Templeton International Services S.à r.l. 6. Φορολογική επίπτωση Από τη Συγχώνευση δεν θα προκύψει φορολόγηση στο Λουξεμβούργο για το Συγχωνευόμενο Υποκεφάλαιο, το Απορροφών Υποκεφάλαιο ή την FTIF. Οι επενδυτές ενδέχεται, ωστόσο, να υποστούν φορολόγηση στη φορολογική τους έδρα ή σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας όπου φορολογούνται. Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, δεδομένου ότι η φορολογική νομοθεσία διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορολογικούς τους συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της Συγχώνευσης ειδικά στην περίπτωσή τους. 7. Διαθέσιμα έγγραφα Η πρόταση κοινής Συγχώνευσης, το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της FTIF και τα σχετικά έγγραφα KIID (όπως επισυνάπτονται στην παρούσα ειδοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ) διατίθενται στην έδρα της Εταιρείας, δωρεάν μετά από σχετικό αίτημα.

4 Μετά από σχετικό αίτημα, αντίγραφα της έκθεσης του εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας που αφορούν στη Συγχώνευση διατίθενται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας. Αντίγραφα των σημαντικών συμβάσεων της FTIF διατίθενται δωρεάν προς απόκτηση ή/και έλεγχο στην έδρα της Εταιρείας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προτεινόμενη Συγχώνευση ή για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Franklin Templeton International Services S.à r.l. ή στον Υπεύθυνο Σχέσεων Πελατών με τον οποίο συνεργάζεστε. Για λογαριασμό της Franklin Templeton Investment Funds, William Lockwood Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παράρτημα Ι: Σύγκριση βασικών χαρακτηριστικών του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ FTIF FRANKLIN EUROLAND FUND (ΤΟ «ΣΥΓΧΩΝΕΥΌΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΟ») ΚΑΙ ΤΟΥ FTIF TEMPLETON EUROLAND FUND (ΤΟ «ΑΠΟΡΡΟΦΏΝ ΥΠΟΚΕΦΆΛΑΙΟ») Οι μεριδιούχοι καλούνται να ανατρέξουν στο ενημερωτικό δελτίο της FTIF για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του Συγχωνευόμενου Υποκεφαλαίου και του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Παράρτημα Ι έχουν την έννοια που ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Όνομα υποκεφαλαίου FTIF - Franklin Euroland Fund FTIF - Templeton Euroland Fund Όνομα κεφαλαίου Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Νόμισμα αναφοράς του υποκεφαλαίου Νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου EUR USD Οικονομικό έτος 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου Ετήσια γενική συνέλευση 30 Νοεμβρίου 30 Νοεμβρίου Επενδυτικός στόχος και πολιτικές EUR USD Ι. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ο επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου είναι η αύξηση κεφαλαίου. Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον επενδυτικό στόχο του επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οποιασδήποτε κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε χώρες της ζώνης του Ευρώ. Κατά την επιλογή μετοχικών επενδύσεων, o Διαχειριστής Επενδύσεων μετέρχεται μιας ενεργούς διαδικασίας έρευνας των θεμελιωδών μεγεθών με προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) προς αναζήτηση μεμονωμένων τίτλων που θεωρούνται ότι διαθέτουν υπέρτερα χαρακτηριστικά σχέσης κινδύνου-απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης όσο και τους παράγοντες αποτίμησης. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως το καθαρό ενεργητικό του σε τίτλους εκδοτών που έχουν συσταθεί ή διεξάγουν τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στις χώρες της ζώνης του Ευρώ (δηλαδή, χώρες που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως το εθνικό νόμισμά τους, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης). Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων καταλληλότητας για το γαλλικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d Epargne en Actions ή «ΡΕΑ»), το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον ο επενδυτικός στόχος είναι πιθανότερο να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια επενδυτική πολιτική η οποία είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη, το Υποκεφάλαιο μπορεί να επιδιώξει ευκαιρίες επενδύσεων σε άλλους τύπους κινητών αξιών, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται παραπάνω. Με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον κεφαλαίου ή εισοδήματος ή τη μείωση του κόστους ή των κινδύνων, το Υποκεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων με ποσοστό έως και 50% του καθαρού ενεργητικού του. Ο επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου είναι η αύξηση κεφαλαίου. Το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει το στόχο του πρωτίστως εφαρμόζοντας μια πολιτική επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους και δανειακές υποχρεώσεις εκδοτών σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, είτε εκφράζονται σε Ευρώ είτε στα σχετικά εθνικά τους νομίσματα, και σε μετοχές ή δανειακές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε Ευρώ οποιουδήποτε άλλου εκδότη. Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων καταλληλότητας για το γαλλικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d Epargne en Actions ή «ΡΕΑ»), το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο επενδυτικός στόχος είναι πιθανότερο να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια επενδυτική πολιτική η οποία είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη, το Υποκεφάλαιο μπορεί να επιδιώξει ευκαιρίες επενδύσεων σε άλλους τύπους κινητών αξιών, όπως προνομιούχες μετοχές και τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές οποιωνδήποτε εκ των προαναφερόμενων εκδοτών. Με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον κεφαλαίου ή εισοδήματος ή τη μείωση του κόστους ή των κινδύνων, το Υποκεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων με ποσοστό έως και 50% του καθαρού ενεργητικού του.

6 Προφίλ επενδυτή Υψηλότερος σύνθετος δείκτης κινδύνου και ανταμοιβής (SRRI) Εξέταση συγκεκριμένων κινδύνων Μέθοδος υπολογισμού συνολικής έκθεσης Το Υποκεφάλαιο μπορεί, επίσης, να αξιοποιήσει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου, της αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή/και για επενδυτικούς σκοπούς. Αυτά τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση είτε σε οργανωμένες αγορές είτε εξωχρηματιστηριακά και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προθεσμιακές συμβάσεις και προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕ επί δεικτών, ή δικαιώματα προαίρεσης επί των εν λόγω συμβάσεων, γραμμάτια που συνδέονται με μετοχές, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης. Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Υποκεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν: αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 6 6 Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Παράγωγων Μέσων Κίνδυνος Τιμής Μετοχής Κίνδυνος Επένδυσης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος Περιφερειακών Aγορών Κίνδυνος δανεισμού τίτλων Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Υποκεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν: αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε υποτιμημένους μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα Κίνδυνος Μετατρέψιμων Τίτλων Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Τιμής Μετοχής Κίνδυνος Επένδυσης στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος Περιφερειακών Aγορών Κίνδυνος δανεισμού τίτλων Κίνδυνος Μετοχών Αξίας Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κατηγορίες μεριδίων Ελάχιστο ποσό εγγραφής και μετέπειτα επένδυσης Ελάχιστο ποσό επένδυσης - Μερίδια Κατηγορίας A - Μερίδια Κατηγορίας I - Μερίδια Κατηγορίας Ν Το ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης σε οποιαδήποτε μία Κατηγορία Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία I: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ Το ποσό μετέπειτα εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία I: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ δολ. ΗΠΑ - Μερίδια Κατηγορίας A - Μερίδια Κατηγορίας I - Μερίδια Κατηγορίας Ν Το ελάχιστο ποσό αρχικής επένδυσης σε οποιαδήποτε μία Κατηγορία Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία I: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ Το ποσό μετέπειτα εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων του Υποκεφαλαίου είναι: Κατηγορία A: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία I: δολ. ΗΠΑ Κατηγορία N: δολ. ΗΠΑ δολ. ΗΠΑ

7 Επιβάρυνση εισόδου Ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης (ΕΠΠ) III. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Κατηγορία Α: Έως 5,75% του συνολικού επενδεδυμένου ποσού. Κατηγορία N: έως 3% Κατά κανόνα δεν καταβάλλεται ΕΠΠ για μερίδια Κατηγορίας Α, ωστόσο προβλέπεται χρέωση έως και 1,00% σε κατάλληλες επενδύσεις 1 εκατομμυρίου δολ. ΗΠΑ ή υψηλότερες που διακρατούνται για διάστημα μικρότερο των 18 μηνών. Κατηγορία N: Δ/Υ εξαγοράς Δ/Υ Δ/Υ Κατηγορία Α: Έως 5,75% του συνολικού επενδεδυμένου ποσού. Κατηγορία N: έως 3% Κατά κανόνα δεν καταβάλλεται ΕΠΠ για μερίδια Κατηγορίας Α, ωστόσο προβλέπεται χρέωση έως και 1,00% σε κατάλληλες επενδύσεις 1 εκατομμυρίου δολ. ΗΠΑ ή υψηλότερες που διακρατούνται για διάστημα μικρότερο των 18 μηνών. Κατηγορία N: Δ/Υ IV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προμήθειες εταιρείας διαχείρισης Έως 0,20% της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, ένα επιπρόσθετο ποσό (που αποτελείται από πάγιο και ένα μεταβλητό στοιχείο) ανά συμμετοχή επενδυτή στο σχετικό επίπεδο Κατηγορίας σε χρονικό διάστημα ενός (1) εκάστου έτους, και ένα πάγιο ποσό ετησίως για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων της. Προμήθειες διαχείρισης επενδύσεων Κατηγορία A: 1,00% Κατηγορία I: 0,70% Κατηγορία N: 1,00% Προμήθειες τήρησης λογαριασμού Κατηγορία A: 0,50% Κατηγορία N: 1,25% Αμοιβή Θεματοφύλακα Δείκτες τρεχουσών επιβαρύνσεων (OCR) (περιλαμβάνουν όλες τις προμήθειες που έχουν προκύψει, καθώς και το κόστος κατοχής υποκείμενων υποκεφαλαίων) Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστής επενδύσεων Θεματοφύλακας Ελεγκτής Από 0,01% έως 0,14% της καθαρής αξίας ενεργητικού Κατηγορία A: 1,87% Κατηγορία I: 0,99% Κατηγορία N: 2,62% V. ΦΟΡΕΊΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Ηνωμένο Βασίλειο J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6C route de Trèves L-2633 Senningerberg PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Έως 0,20% της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, ένα επιπρόσθετο ποσό (που αποτελείται από πάγιο και ένα μεταβλητό στοιχείο) ανά συμμετοχή επενδυτή στο σχετικό επίπεδο Κατηγορίας σε χρονικό διάστημα ενός (1) εκάστου έτους, και ένα πάγιο ποσό ετησίως για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών εξόδων της. Κατηγορία A: 1,00% Κατηγορία I: 0,70% Κατηγορία N: 1,00% Κατηγορία A: 0,50% Κατηγορία N: 1,25% Από 0,01% έως 0,14% της καθαρής αξίας ενεργητικού Κατηγορία A: 1,84% Κατηγορία I: 0,97% Κατηγορία N: 2,59% FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Ηνωμένο Βασίλειο J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6C route de Trèves L-2633 Senningerberg PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg

8 Επισυναπτόμενο KIID ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 35 177 («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και É Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Ανακοίνωση συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων & Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα,03.12.2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» και «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ- Μετοχικό Εξωτερικού»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ- Μετοχικό Εξωτερικού» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 17.10.2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ- Μετοχικό Εξωτερικού» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (η «Εταιρεία») Λουξεµβούργο, 8 Μαίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Εντός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πεσμαζόγλου 12-14 105 64 Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Κατηγορία Μεριδίων Σώρευσης A

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Κατηγορία Μεριδίων Σώρευσης A h Οκτώβριος Oλα τα στοιχεία και οι απόψεις της Schrders ως εκφράζονται την Σεπτεμβρίου Schrder GAIA Paulsn Merger Arbitrage Κατηγορία Μεριδίων Σώρευσης A Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Ιουνίου Μέγεθος του

Διαβάστε περισσότερα