Προσδιορισµός του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας στην παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών µέσω παλινδροµήσεων στο διάγραµµα των ιδιοτιµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισµός του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας στην παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών µέσω παλινδροµήσεων στο διάγραµµα των ιδιοτιµών"

Transcript

1 Προσδιορισµός του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας στην παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών µέσω παλινδροµήσεων στο διάγραµµα των ιδιοτιµών Γρηγόρης Κιοσέογλου Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Η εργασία αυτή αποτελεί συµβολή στην προσπάθεια προσδιορισµού του αριθµού των παραγόντων που χρήζουν ερµηνείας και οι οποίοι εξάγονται µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. Το πρόβληµα του εντοπισµού των παραγόντων που είναι σηµαντικοί είναι κλασικό στις µεθόδους της Ανάλυσης Παραγόντων και αντιµετωπίζεται µε ποικίλους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η µελέτη του διαγράµµατος των ιδιοτιµών (scree test). Σε µια προσπάθεια να καταστεί η παραπάνω µελέτη πιο αντικειµενική και συνεπώς πιο αξιόπιστη χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές βασισµένες στη γραµµική παλινδρόµηση. Αυτές τις τεχνικές διερευνούµε στην παρούσα εργασία µε σκοπό να εντοπιστούν εκείνες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο στην περίπτωση της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. Στατιστική ανάλυση κειµένων: Χριστός, Βούδας, Μωάµεθ Θεόδωρος Ε. Μπεχράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή των πολυδιάστατων στατιστικών µεθόδων αποτελεί η λεξιλογική ανάλυση κειµένων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αναλύουµε τρεις σηµαντικές οµιλίες των Χριστού, Βούδα και Μωάµεθ. Για την στατιστική ανάλυση των λόγων χρησιµοποιούµε κυρίως την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Αυτόµατη Ταξινόµηση (Cluster Analysis). Το αποτέλεσµα είναι η διάκριση των λόγων αυτών στη βάση του λεξιλογίου των τριών οµιλητών. Η σύγκλιση των αποτελεσµάτων που προκύπτει από τις διαφορετικές µεθόδους που χρησιµοποιούµε δηλώνει την αξιοπιστία των ευρηµάτων της ανάλυσης. Ιστορία και µνήµες του εθνικού «άλλου» µέσω µεθόδων της Ανάλυσης εδοµένων Σπύρος Φερεντίνος, ιδάκτορας Τµήµατος Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Άννα Μαντόγλου, Επικ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

2 Κυριάκος Παχουλίδης, Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Η συλλογική µνήµη εµπεριέχει µια περιγραφική και µια συναισθηµατική/αξιολογική διάσταση των γεγονότων του παρελθόντος. Η συλλογική συναισθηµατική µνήµη αφορά στο σύνολο των συναισθηµάτων που η οµάδα επεξεργάζεται συλλογικά και µεταφέρει από γενιά σε γενιά και τα οποία σχετίζονται µε κάποιο ιστορικό γεγονός. Ορισµένα γεγονότα, ωστόσο, είναι δυνατόν να προκαλέσουν έντονη αναστάτωση και άγχος στην οµάδα, να οδηγήσουν σε σηµαντικές και µακροχρόνιες αλλαγές και να σφραγίσουν συναισθηµατικά τη ζωή των µελών της. Στην περίπτωση της εθνικής οµάδας, ένα από τα πιο τραυµατικά συναισθηµατικά γεγονότα είναι οι πολεµικές ήττες. Η εθνική οµάδα γύρω από το ιστορικό γεγονός µιας πολεµικής ήττας πλέκει τον εθνικό µύθο, στον οποίο συγκροτείται ο εθνικός «άλλος», ο εκάστοτε εχθρός, η εικόνα του οποίου επενδύεται µε ιστορικό µίσος. Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η περιγραφική και η συναισθηµατική διάσταση του εθνικού εχθρού, όπως αυτές αποτυπώνονται στην συλλογική µνήµη των µελών της ελληνικής εθνικής οµάδας. Το δείγµα αποτελείται από 528 άτοµα και των δύο φύλων, ηλικίας και ετών από Κύπρο και Ελλάδα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να γράψουν τρεις λέξεις και τρία συναισθήµατα, που τους έρχονται στο νου για την Αµερική και την Τουρκία. Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε τη βοήθεια της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες. Το λογισµικό πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για τις αναλύσεις είναι το SPAD v Η τηλεοπτική ταυτότητα των Ελλήνων τηλεθεατών µέσα από το φαινόµενο του Big Brother (Η συµπληρωµατικότητα της AFC µε την CAH) Γιάννης Παπαδηµητρίου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γεωργία Αθανασίου, Πανεπιστήµιο Paris IV Sorbonne Με την εργασία αυτή προσπαθούµε να αναδείξουµε τις διαφορές που παρουσιάζονται στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων που παρέχονται µε την εφαρµογή των µεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (AFC) και της Αυτόµατης Ιεραρχικής Ταξινόµησης (CAH) στον ίδιο πίνακα δεδοµένων. Οι δύο αυτές µέθοδοι εφαρµόζονται σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε ερωτηµατολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου αναφέρονται στη γνώµη των τηλεθεατών γενικά για τα προγράµµατα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών και ειδικότερα για την ενηµέρωση και ψυχαγωγία που αυτά προσφέρουν, καθώς και την εκποµπή Big Brother. ιερεύνηση του ρόλου της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Μια εµπειρική έρευνα στους µαθητές της Ρόδου Ηλίας Αθανασιάδης, Κώστας Τσολακίδης, Χρυσάνθη Σαρίδου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

3 Η εργασία αυτή εξετάζει τη σχέση που έχουν µαθητές της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στη Ρόδο, µε την Πληροφορική και τους Η/Υ, σε σχέση µε τις απόψεις και τις προτιµήσεις τους για µαθήµατα και τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις τους. Με τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου, το οποίο αναλύεται µε µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων, επιχειρείται να αποτυπωθεί η διαφοροποίηση των µαθητών και να επισηµανθούν οι κύριες αιτίες της. Αποτελέσµατα έρευνας σχετικά µε τις στάσεις, τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά των κυνηγών της επαρχίας Αλµωπίας Ν. Πέλλας Γαρύφαλλος. Αραµπατζής, Λέκτορας, Τµήµα ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Νικόλαος Ε. Ανάγνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα θηράµατα αποτελούν έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο που µε κατάλληλη και καλά σχεδιασµένη διαχείριση µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη τόσο της τοπικής, όσο και της εθνικής οικονοµίας. Οι οικονοµικές επιπτώσεις του κυνηγιού είναι πολύ σηµαντικές ειδικότερα στην περιφερειακή οικονοµία, καθώς οι κυνηγοί δαπανούν µεγάλα χρηµατικά ποσά για τον κυνηγετικό εξοπλισµό, την κίνηση, την τροφή, τη στέγη και τις άδειες τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας δειγµατοληπτικής έρευνας που έγινε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου και αφορά στην άσκηση του κυνηγιού στην επαρχία Αλµωπίας του νοµού Πέλλας. Χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής και της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis-PCA). Ειδικότερα, εξετάζονται οι στάσεις, οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των κυνηγών µε σκοπό την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των φυσικών-θηραµατικών πόρων και την περαιτέρω συµβολή τους στην ανάπτυξη της περιοχής. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της εργασίας είναι τα εξής: Οι κυνηγοί πιστεύουν ότι οι αυστηρότερες εξετάσεις για την έκδοση άδειας κυνηγιού, η άσκηση του κυνηγιού ορισµένες µόνο ηµέρες της εβδοµάδας, η δηµιουργία καταφυγίων θηραµάτων και ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών, ο εµπλουτισµός των βιοτόπων, η εντατική θηροφύλαξη και η συµµετοχή των κυνηγετικών συλλόγων στην προστασία των θηραµάτων θα συµβάλλουν στην περαιτέρω προστασία των θηραµάτων και την αειφορική ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου. Ανάλυση της µορφολογικής ποικιλοµορφίας πληθυσµών του λαβρακιού Dicentrarhus labrax (L.) Ιωάννης Ρογδάκης, Γεώργιος Κατσέλης, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Τµήµα Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Μεσολόγγι, Παναγιώτης Κασπίρης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, 26500, Ρίο, Πάτρα Στη παρούσα εργασία, αναλύεται η µορφολογική ποικιλοµορφία πληθυσµών του

4 λαβρακιού Dicentrarhus labrax (L.) σε τρία εκτροφικά συστήµατα. Η ανάλυση γίνεται µε την εφαρµογή µεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης σε 16 µορφοµετρικούς χαρακτήρες του σώµατος που ελήφθησαν από 758 άτοµα λαβρακιού προερχόµενα από τρεις διαφορετικές οµάδες πληθυσµών. Και οι τρεις οµάδες προέρχονται από κοινό γενετικό απόθεµα. Η οµάδα (Α) αποτελείται από 478 άτοµα του άγριου πληθυσµού που αναπτύσσεται στη λιµνοθάλασσα. Η δεύτερη οµάδα (G) αποτελείται από 261 άτοµα, που αναπτύχθηκαν σε ιχθυοκλωβούς και προέρχεται από γόνο που αναπτύχθηκε σε εκκολαπτήριο. Η τρίτη οµάδα (GA), αποτελείται από 70 άτοµα που αναπτύχθηκαν επίσης σε ιχθυοκλωβούς αλλά προέρχεται από άγριο γόνο. Από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Componets Analysis) εντοπίσθηκαν δυο κύριοι παράγοντες που εκφράζουν το 83.3% της ολικής µορφολογικής ποικιλοµορφίας και οι οποίοι συνδέονται µε µορφοµετρικούς χαρακτήρες στην περιοχή της κεφαλής, το ύψος και τη θέση των πτερυγίων και το ουραίο τµήµα του σώµατος. Η χρήση ιακρίνουσας Ανάλυσης (Stepwise Discriminant Analysis) έδειξε ότι, µε βάση τους χαρακτήρες αυτούς, τα άτοµα µπορούν να επανατοποθετηθούν σωστά στους τρεις πληθυσµούς σε υψηλό ποσοστό (96.8%). Η µορφολογική ποικιλοµορφία που παρατηρείται σχετίζεται µε διαφορετικές συνθήκες οντογένεσης, προανάπτυξης και ανάπτυξης των πληθυσµών από τους οποίους προέρχονται τα δείγµατα που µελετήθηκαν. ιερεύνηση της άποψης των πολιτών του Βόρειου Έβρου σχετικά µε την ανάπτυξη της περιοχής τους Κουτρουµανίδης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης.Π.Θ. Ταµπάκης Στυλιανός, Αραµπατζής Γαρύφαλλος, Λέκτορες ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.Π.Θ. Με την παρούσα εργασία διερευνάται η άποψη των πολιτών σχετικά µε την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου και διεξήχθη στο Βόρειο Έβρο. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων σε δείγµα 385 ατόµων. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος SPSS V.8.0. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής και της ανάλυσης οµοιογένειας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που αφορούν την άποψη των πολιτών για τους τοµείς που στηρίζουν την ανάπτυξη της περιοχής παρατηρούµε ότι η Γεωργία θεωρείται από τους περισσότερους πολίτες ο κυριότερος τοµέας ανάπτυξης µε µεγάλη διαφορά από την Κτηνοτροφία και την ασοπονία, ενώ η προσφορά της Βιοµηχανίας και του Τουρισµού θεωρείται πολύ µικρή. Όσον αφορά στους τοµείς που µελλοντικά µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Βόρειου Έβρου κυρίαρχη θέση κατέχει επίσης στις απόψεις των πολιτών η Γεωργία µε την Κτηνοτροφία και έπεται η ασοπονία. Αξιολόγηση παραµέτρων εξοικονόµησης νερού για τον καθορισµό οικονοµικής πολιτικής στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης µε µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων Κολοκυθά Ε., Τολίκας., Μυλόπουλος Γ., Τοµέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Παπαδηµητρίου Γ., Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

5 Η εργασία αναλύει οµαδοποιεί και διαχωρίζει παραµέτρους εξοικονόµησης νερού που διαµορφώνουν τη σηµερινή κατάσταση της διαχείρισης του νερού στην Θεσσαλονίκη. Από τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 2170 καταναλωτών του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης αξιολογούνται και σχολιάζονται µεταξύ των άλλων θέµατα υδατικής οικονοµίας, ζήτησης νερού, και χρήσεων νερού. Για την ανάλυση των παραµέτρων χρησιµοποιούνται τόσο µέθοδοι κλασσικής Στατιστικής όσο και Μέθοδοι Ανάλυσης εδοµένων και συγκεκριµένα οι µέθοδοι της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Ιεραρχικής Ταξινόµησης. Προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τις τάσεις και τις απόψεις των καταναλωτών που µπορούν να βοηθήσουν την ΕΥΑΘ στην κατεύθυνση της χάραξης βιώσιµης υδροδοτικής πολιτικής νερού. Εκλογική συµπεριφορά και κριτήρια επιλογής κόµµατος Άννα Μαντόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αντικείµενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν την εκλογική συµπεριφορά του έλληνα ψηφοφόρου. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα όφειλαν να γράψουν τρία κριτήρια µε βάση τα οποία επιλέγουν πολιτικό κόµµα. Επιπλέον, µε τη βοήθεια ενός κλειστού ερωτηµατολογίου, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του πολιτικού ηγέτη του κόµµατος που ψηφίζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά διακρίνονται σε: ενδο-ατοµικά, σχεσιολογικά, πολιτικής κατάρτισης, συναισθηµατικά, επιχειρηµατολογίας, επικοινωνιακής στρατηγικής και περιεχοµένου ιδεών. Η ανεξάρτητη µεταβλητή αφορά το πολιτικό κόµµα που δηλώνουν ότι ψήφισαν οι ερωτώµενοι και οι εξαρτηµένες τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία οδηγούνται στη συγκεκριµένη επιλογή και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού αρχηγού του κόµµατος. Η επεξεργασία της ανοιχτής ερώτησης έγινε µε βάση τη συχνότητα των κριτηρίων και τη σειρά εµφάνισής τους και, στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε µια παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών στις κατηγορίες κριτήρια επιλογής και πολιτικό κόµµα. Στα χαρακτηριστικά του πολιτικού αρχηγού του κόµµατος εφαρµόστηκε µια παραγοντική ανάλυση τύπου varimax. Η ανάλυση διακύµανσης που έγινε στους παράγοντες που προκύπτουν έδειξε τη διαφοροποιηµένη πρόσληψη του πολιτικού ηγέτη ως προς τη δήλωση της συγκεκριµένης κοµµατικής επιλογής. ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΠΡόγραµµα ΑΞΙοποίησης ΤΕχνικών ανάλυσησ δεδοµένων Αλέξανδρος Καράκος, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το πρόγραµµα ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ συµβαδίζοντας µε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τα γραφικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού στην παρούσα του έκδοση καλύπτει µε τον καλλίτερο τρόπο τις βασικές ανάγκες που έχουν οι ερευνητές πολλών γνωστικών

6 αντικειµένων, που δεν είναι κατ ανάγκη ειδικοί στη Στατιστική, να πραγµατοποιήσουν αναλύσεις πολυπληθών δεδοµένων. Το πρόγραµµα είναι προσανατολισµένο κυρίως στην εφαρµογή µεθόδων πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων και προς το παρόν, έχουν ενσωµατωθεί η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών-ΠΑΑ (Analyse Factorielle des Correspondences-AFC), η προς τα Πάνω Ιεραρχική Ταξινόµηση-ΠΙΤ (Classification Ascendante Hierarchique-CAH) και η προς τα Κάτω Ιεραρχική Ταξινόµηση-ΚΙΤ (Classification Descentante Ηierarchique-CDH). Το πρόγραµµα ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά τους ειδικούς αλλά και τους µη εξειδικευµένους στη στατιστική, να διαλέξουν τη σωστή διαδικασία και να φτάσουν γρήγορα και χωρίς λάθη στην ανάλυση των δεδοµένων τους και στην εµφάνιση ή εκτύπωση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας. Έτσι, µπορεί να επεξεργαστεί τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές µεταβλητές. Στις ποιοτικές µεταβλητές δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να οµογενοποιήσει τα δεδοµένα του µε πολλές επιλογές έτσι ώστε το τελικό σύνολο των δεδοµένων που θα επεξεργαστούν να αποδίδει όσο γίνεται πιο πιστά την πραγµατική εικόνα του φαινοµένου που προσπαθεί να ερµηνεύσει.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. ΤΟΠΟΣ 14/98 Άρθρα Α. ΚΑΡΑΚΟΣ, Θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ: Περιφερειακή Διάρθρωση του Τομέα των Υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α. ΛΙΟΥΤΑΣ: Η Πρόσληψη του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΚΜΟΚΟΠ Επιμέλεια Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Τομέας Θετικών Επιστημών Εργαστήριο Μαθηματικών & Πληροφορικής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικοί Στόχοι της ιάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ. Χ-Θ. Φώης Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα