Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε τον διαγωνισµό :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε τον διαγωνισµό :"

Transcript

1 ΚΟΝΩΦΕΛΗΣ ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 1 «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Ευφυών Πόλεων» InSMART» Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε τον διαγωνισµό : Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΗΛ: FAX: ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες και ιευκρινίσεις σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό της Υπηρεσίας του Έργου «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Ευφυών Πόλεων» InSMART (GRANT AGREEMENT No:314164) Integrative Smart City Planning»». Αξιότιµες/οι Κυρίες/οι, Λαµβάνοντας υπόψη την αναλυτική προκήρυξη του ιαγωνισµού του θέµατος και προκειµένου να διερευνήσουµε τη δυνατότητα συµµετοχής της Εταιρείας µας σε αυτόν παρακαλούµε να µας απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήµατα ζητήµατα: 1. Σε πόσα δηµοτικά κτίρια θα πρέπει να γίνει η συλλογή των διαθέσιµων τεχνικών στοιχείων και η µοντελοποίηση; 2. Τι εννοείτε στο Τ2.1 «Υποστήριξη στην προσκόµιση διαθέσιµων τεχνικών δεδοµένων σχετικά µε τα κτίρια του ήµου»; Αφορά στη συγκέντρωση των υφιστάµενων διαθέσιµων στοιχείων ή απαιτείται πρωτογενής έρευνα; 3. Τι εννοείτε στο Τ4.1 λέγοντας «Υποστήριξη στην αποτύπωση του υφιστάµενου συστήµατος δηµόσιου φωτισµού» και τι έκταση περιλαµβάνει; 4. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, τους στόχους και τα µέτρα προκειµένου για την επίτευξη τους ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου της προκήρυξης; 5. Στις ελάχιστες προϋποθέσεις αναφέρετε ότι «Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου. Οικονοµολόγου κλπ». Επειδή µε το κλπ η επιλογή είναι ανοιχτή µπορεί να διευκρινιστεί εάν µπορεί ο Υπεύθυνος (Project Manager) να είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός; 6. Στις ελάχιστες προϋποθέσεις αναφέρετε ότι «Τα µέλη της Οµάδας Έργου του αναδόχου οικονοµολόγου κ.λ.π.». Μπορεί να συµµετέχει η ειδικότητα του Περιβαλλοντολόγου καθώς στο αντικείµενο του έργου υπάρχει και η «Υποστήριξη στην συλλογή/παροχή δεδοµένων σχετικά µε την παραγωγή απορριµµάτων στην πόλη και την υφιστάµενη διαδικασία διαχείρισης τους»; 7. ιατίθεται έντυπο οικονοµικής προσφοράς από τη ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ; Προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµετοχή µας στον εν λόγω διαγωνισµό παρακαλούµε να µας απαντήσετε το συντοµότερο δυνατό, τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν τη λήξη του διαγωνισµού, για να µπορέσουµε να συντάξουµε τα απαιτούµενα έγγραφα για τη συµµετοχή µας (Τεχνική Έκθεση, Έκδοση Εγγυητικής Συµµετοχής κλπ).

2 Η απάντηση της ΕΚΑ Τρικάλων, στα παραπάνω ερωτήµατα είναι η παρακάτω: Τρίκαλα, 11/02/2014 Αρ.πρωτ. 215 ΠΡΟΣ:.. ΘΕΜΑ: «Απαντήσεις στις πληροφορίες και ιευκρινίσεις σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό της Υπηρεσίας του Έργου «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Ευφυών Πόλεων» InSMART (GRANT AGREEMENT No:314164) Integrative Smart City Planning» Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες, Σχετικά µε τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που έχετε υποβάλει, σας ενηµερώνουµε τα εξής: Γενική ιευκρίνιση: Με τον όρο κτίρια του ήµου εννοούνται: όλα τα κτίρια της ηµοτικής Ενότητας Τρικκαίων (κατοικίες, ηµοτικά κτίρια, κτίρια τριτογενή τοµέα, κλπ) Απαντήσεις στις ερωτήσεις: 1. Σε πόσα δηµοτικά κτίρια θα πρέπει να γίνει η συλλογή των διαθέσιµων τεχνικών στοιχείων και η µοντελοποίηση; Όπως διευκρινίζεται παραπάνω, το έργο αναφέρεται σε κτίρια όλων των χρήσεων και όχι µόνο ηµοτικά κτίρια. Ο µέγιστος αριθµός κτιρίων κατοικίας και µεικτής χρήσης για τα οποία θα γίνει συλλογή στοιχείων (είτε διαθέσιµων είτε πρωτογενώς), θα είναι 50. Για τα ηµοτικά κτίρια θα απαιτηθούν τα στοιχεία που αναλύονται στο ερώτηµα 2. εν θα απαιτηθεί από τον ανάδοχο µοντελοποίηση, µε την έννοια της προσοµοίωσης µε λογισµικό. Θα απαιτηθεί όµως υποστήριξη στην αναγνώριση βασικών κτιριακών τυπολογιών. 2. Τι εννοείτε στο Τ2.1 «Υποστήριξη στην προσκόµιση διαθέσιµων τεχνικών δεδοµένων σχετικά µε τα κτίρια του ήµου»; Αφορά στη συγκέντρωση των υφιστάµενων διαθέσιµων στοιχείων ή απαιτείται πρωτογενής έρευνα; Με τον όρο κτίρια του ήµου εννοούνται: όλα τα κτίρια της ηµοτικής Ενότητας (κατοικίες, ηµοτικά κτίρια, κτίρια τριτογενή τοµέα, κλπ) Ειδικά για τα ηµοτικά κτίρια: Υπάρχει ήδη µια πρώτη καταγραφή των δηµοτικών κτιρίων, η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου PROMISE. Με βάση αυτή την καταγραφή, για τις ανάγκες του έργου θα απαιτηθούν τα κάτωθι : 1. Επιβεβαίωση του πλήθους όλων των δηµοτικών κτιρίων 2. Κατανοµή τους επί του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης 3. Έτος κατασκευής 4. Χρήση 5. Αρ. ορόφων και συνολική επιφάνεια. 6. Φωτογραφική αποτύπωση εξωτερικών όψεων Για τα κτίρια άλλων χρήσεων θα απαιτηθεί συλλογή στοιχείων (είτε διαθέσιµων είτε πρωτογενώς), σε 50 κτίρια όπως αναφέρθηκε στην απάντηση του ερωτήµατος 1, µε βάση ερωτηµατολόγιο που θα συνταχθεί από τους επιστηµονικούς εταίρους του έργου.

3 3. Τι εννοείτε στο Τ4.1 λέγοντας «Υποστήριξη στην αποτύπωση του υφιστάµενου συστήµατος δηµόσιου φωτισµού» και τι έκταση περιλαµβάνει; Υποστήριξη: Συγκέντρωση, από τα αρχεία του ήµου και από τη ΕΗ, των κάτωθι δεδοµένων: 7. Αρ. γραµµών δικτύου 8. Μήκος γραµµών δικτύου (ανά γραµµή) 9. Αρ. φωτιστικών στύλων (ανά γραµµή) 10. Αρ. φωτιστικών σωµάτων (ανά στύλο) 11. Αρ. λαµπτήρων ανά φωτιστικό σώµα (ανά στύλο) 12. Τύπος φωτιστικών σωµάτων (ανά στύλο) 13. Τύπος και ισχύς λαµπτήρων ανά φωτιστικό σώµα 14. Σύστηµα ελέγχου λειτουργίας (ανά γραµµή) 15. Ηλεκτρικές καταναλώσεις οδοφωτισµού Για το 6 θα απαιτηθεί και φωτογραφική αποτύπωση Έκταση: Περιλαµβάνει όλη την έκταση του δικτύου του φωτισµού της πόλης των Τρικάλων ( ηµοτική Ενότητα) 4. Σχετικά µε το έργο υπάρχει σύντοµη τεχνική περιγραφή στα Αγγλικά που επισυνάπτεται. 5. Ναι µπορεί να είναι Αρχ. Μηχανικός 6. Ναι µπορεί. 7. ΟΧΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7: ΠΑΙΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 7 ο Πλαίσιο Στήριξης (FP7) / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΕΙΣ/2012 Τίτλος Εγκεκριµένου Προγράµµατος: «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Ευφυών Πόλεων» (Integrative Smart City Planning), Ακρωνύµιο: InSMART ιάρκεια Προγράµµατος: 36 µήνες (Έναρξη 01/12/2013) Abstract The InSMART concept brings together cities, scientific and industrial organizations in order to establish and implement a comprehensive methodology for enhancing sustainable planning addressing the current and future city energy needs through an integrative and multidisciplinary planning approach. This approach will identify the optimum mix of short, medium and long term measures for a sustainable energy future, addressing the efficiency of energy flows across various city sectors with regards to economic, environmental and social criteria and paving the way towards actual implementation of priority actions. Extensive technical expertise and specialized tools and models will be used to create a platform for implementation of the project idea. Each city s energy system will be analysed, covering all relevant sectors and a comprehensive GIS energy database will be developed. Apart from being a valuable planning tool the GIS database will inform and be linked to the TIMES planning model. This model will be used to analyse the cost-optimal mix of measures required to meet sustainable energy targets taking into account exogenous parameters (e.g. environmental targets, city expansion). These measures will be further assessed with respect to non-technical criteria using a multi-criteria decision making method (PROMIΤHEE) that will address economic, environmental as well as social issues. A detailed economic analysis of the mid-term measures identified through this two stage optimisation procedure will be undertaken, identifying all relevant investment indicators. Finally, a detailed, realistic and applicable mid-term implementation plan will be developed to describe the necessary steps, required resources and monitoring procedures for each city. The approach will be used on the four city partners, all actively involved in developing a more sustainable energy system. Further on, the proposed approach will be replicable in other cities with sustainability target. WP1: Development of the city s GIS platform on energy use and needs Objectives 1. Analyse the current status of the city energy strategy and data availability 2. Develop a GIS energy database for each city Description of work and role of partners This WP will set the basis of the methodological approach for a strategic urban planning as it will create the GIS platform that will be used to supply the rest of the models and to visualize and analyse the results. The ultimate objectives of the cities GIS energy database are: a. The full spatial presentation and analysis of existing energy consumption and production, together with the investigation of alternative scenarios and assessment of specific policies impact, in order to support detailed analysis and planning, thus the use of the spatial database developed as a decision support tool. b. The spatial-temporal analysis of the energy demand, by simulating the city structure in the past present and future, if such data are available, and the use of GIS as a development simulation tool. c. The monitoring of city energy consumption and production by using near real time information for specific blocks, buildings and road network networks by using semiautomation systems, or raw data. d. The communication of city energy information by publishing energy thematic maps and the communication with citizens, investors and planners. e. The modelling of specific topics related to the transportation sector by computing optimal routes

5 It is obvious that the geographical information systems that will be developed for each participating city will be used as analysis, simulation, modelling and presentation tools. At the same time, the operation of these systems will provide added value to the cities, The infrastructure and tools developed will be used, after project finalisation, as management tools for city energy consumption and production, while they can be enhanced with real time systems, such as energy production from small systems data loggers, metering, transportation management tools etc. Task 1.1. Analysis of existing sustainable policies and data availability for each city Identification of gaps. The project work will start with an analysis of existing status of each city regarding the sustainability planning by the scientific partners. The analysis will be focusing especially on the issue of integrative approach and on the energy efficiency driver. A project workshop will be organised early in the project where the four cities will exchange views on existing strategic city planning for sustainability and plans driven by energy efficiency and low carbon objectives. Common gaps, constraints and aspirations will drive the fine tunning or the approach to be developed in the next WPs. The scientific team will analyse existing policy papers/declarations, strategic action plans, and programmes, and related data, will identify gaps and challenges and will propose specific measures either in the form of necessary actions, (e.g. necessary preliminary studies, data acquisition, monitoring) as well as organisational restructuring of the city administration in order to achieve the sustainability targets. Each scientific partner will be responsible for the analysis of the current status of the city of its country origin. Task 1.2. Survey on city energy data Based on the available data as identified in Task 1.1 a comprehensive survey will be designed and conducted. The survey will merely focus at the recording and characterization of the city building stock and the energy consumption patterns especially in the residential sector. In addition, data regarding transportation and mobility in major city zones, water consumption and waste disposal as well as municipal urban spaces, street lighting and DH networks will be also collected. This work will be undertaken by the cities, either through their technical departments or through subcontractors, in close cooperation with the scientific partners that will provide all the necessary expertise and guidance. Task 1.3. Development of a GIS platform The data collected under Task 1.3 will be validated and imported in a GIS energy database for each city. The city will be divided at appropriate number of GIS city areas depending on the geographical spread of the city and its districts as well as on the availability and applicability of data. The GIS database will not only used to store and analyse already existing data (building stock, income distribution etc) but will also store and utilize data that will be outcomes of the consequent analysis, e.g. residential energy demand. Furthermore it will enable the production of informative maps such as building stock distribution; mobility maps etc and will be the basic platform for the graphical representation of the outcomes of the forthcoming technical analysis e.g. geographical distribution of heat demand, fuel consumption, energy savings potential etc. enabling the design of appropriate energy policies and measures (e.g. DH network expansion). WP2: Analysis of the city building stock Objectives 1. Analyse the energy profile of the building stock of each city 2. Provide the necessary techno-economic input for the energy modelling of the building sector in each city 3. Inform the GIS energy database of each city Description of work and role of partners The city building stock will be analysed to identify a number of characteristic building typologies for each GIS city block. The energy profile of each building typology will be further investigated using specialised simulation software tools (CitySim and TRNSYS). Based on the corresponding simulations the specific energy demand as well as the specific energy savings potential from various energy efficiency measures will be calculated. In this respect

6 the total energy savings potential and specific cost per city block will be estimated in a comprehensive way. Task 2.1. Identification of appropriate model resolution Before embarking on the building s energy modelling exercise the appropriate degree of detail with which to predict buildings energy use at each city will be identified (geometric detail of isolated buildings, inclusion of other shading buildings, reliability of extrapolating from typological samples, impacts of occupants...etc). The sensitivity of urban energy use predictions to relevant variables will also be analysed in each city context. Task 2.2. Identification and simulation of the representative building typologies The scientific partners in cooperation with the cities technical teams will identify an appropriate number of characteristic building typologies (e.g. terraced solid wall Victorian dwelling, 1930s semi-detached cavity wall dwelling, 1980s detached dwelling), based on their frequency of occurrence and estimated energy use aggregated at the level of the city and the GIS city block. With the outcomes from 2.1 above, a methodology will be deployed with which to predict the specific energy use of these typologies, to be multiplied by the respective floor area within each GIS city block. With respect to those domestic, commercial and public building typologies which have a relatively low impact on aggregate energy use a rather simplified approach will be adopted, based on empirical data describing the buildings energy use and simplified energy models to predict the impacts of renovation measures. Task 2.3. Simulation of scenarios for representative buildings typologies Using the base case typology models from 2.2, a number of applicable energy conservation or efficiency measures (e.g. insulation, double glazing, green roofs, boiler replacement etc) and combinations of them will be tested in order to identify the corresponding energy use and emissions reductions for the specific city context. This information will be input to the city GIS database in order to provide graphical representation of the total energy demand from buildings in every GIS city block, thus creating a building energy demand map of each city and identifying regions of special interest (e.g. DH network expansion). In this respect the total energy savings potential and specific cost per city block will be estimated in a comprehensive way. In addition, the output of the simulation process will provide city specific data input to the energy system optimisation model (TIMES) of the city that will further analyse the optimum path to achieving the cities sustainability targets. WP3: Transport & mobility analysis Objectives 1. Analyse the current flows of transport by type (e.g. private vehicle, bus, train, tram) and relate these to energy use and CO2 emissions. 2. Define scenarios to reduce energy use and carbon emissions without reducing travellers utility 3. Test scenarios to predict the resultant change in energy use and carbon emissions Description of work and role of partners The main target of this work package is to provide the means to understand the transport sector in each city and identify effective and innovative measures to increase sustainable mobility and energy efficiency. Moreover, data collected and validated at this WP will be used in order to model the sector in WP4. Task 3.1. Survey of transport flows within each city Liaise with the local municipality, transport providers and with public statistics offices to gather transport and population data for each city: spatial distribution of the local population and of employment (and study) locations, geometry and modes of transport networks. Based on this data build up a coherent picture of the distribution of trips (from origin to principle destination) and associated modes and from this estimate (with a corresponding uncertainty band) the total number of passenger kilometers traveled for each transport mode. The analysis will also take into account and will address future growth in transport demand and any large land use development or regeneration projects. Where applicable based on data availability available transport models will be used to supplement the analysis.

7 The necessary information will be gathered/ provided by the cities with the technical support of one technical partner in every city. The overall coordination and supervision will be done by MVA which brings in extensive transport expertise. Task 3.2. Analysis of energy use through KPI data (e.g consumption per vehicle per km) Based on estimations of energy use and emissions per passenger kilometer for each relevant mode of transport within each city, the aggregate energy use and associated emissions will be estimated, taking into account distance traveled, modes and known congestion issues. Identify the likely impact of future growth in transport demand. Identify key opportunities where these emissions could be reduced. Task 3.3. Definition and testing of energy saving scenarios Liaise with the local municipality and transport operators to identify promising scenarios to reduce energy use and CO2 emissions without negatively impacting on passengers utility. Revise the modelling / estimation methodology to reflect these scenarios and test. WP4: Analysis of the cities energy systems and networks Objectives 1. Analyse the current status of urban spaces, water/sewage system, waste chain and decentralised energy supply (at city level) 2. Identify applicable technical solutions 3. Inform the GIS energy database for each city Description of work and role of partners 1. Analyse the current status of urban spaces, water/sewage system, waste chain and decentralised energy supply (at city level) 2. Identify applicable technical solutions 3. Inform the GIS energy database for each city (namely Nottingham, Trikala, Evora, Cesena) The remaining sectors of the energy system will be analysed using a more generalised approach merely because of their significant lower complexities with respect to their impact in the energy system and the technological options available. Task 4.1 Analysis of the urban spaces For each main street and public space (eg squares) the electricity consumption for lighting will be determined either through specific metering data or through analysis of aggregate data. The results will be inserted into the GIS platform. Consequently analysis of energy efficiency scenarios for the lighting of streets and public spaces will be conducted in order to identify promising technical solutions (efficient lamps, control systems etc) that will be inserted to the TIMES optimisation model. Task 4.2. Analysis of the water/sewage system The water/sewage system will be analysed merely in terms of the pumping stations energy needs. Data from the cities and the utility companies regarding the technical characteristics of the pumps, operational characteristics will be collected and possibilities for energy efficiency measures regarding the rehabilitation of the equipment both in terms of current as well as future needs (expansion) will be identified. Task 4.2. Analysis of the waste collection and treatment processes regarding their energy use impact Waste chain will also be analysed merely on the basis of current waste disposal patterns, possibilities for on site waste reduction, recycling and energy utilisation of remaining waste quantities. The data from the aforementioned analysis will be introduced to the city GIS database in order to form various GIS layers related to resource and energy use. Task 4.3 Analysis of the energy supply system Data on the existing energy supply systems (DH/CHP, solar thermal, PVs etc) at a city level will be recorded and their technical status will be evaluated in order to identify further

8 technical measures for energy efficiency improvement (e.g. in case of thermal plants) or potential for further deployment (e.g. in the case of RES). Furthermore the potential of RES utilisation (e.g. PVs, solar thermal, geothermal heat pumps etc) will be analysed on a city specific case with the use of relevant simulation tools and databases (e.g. PV-GIS)

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan BUILD UP Skills Greece D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 08: Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Παραδοτέο 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 11 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: 11 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 37/2014

Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Έργο: Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του έργου "GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)

Διαβάστε περισσότερα

group came from several different regions such as Attiki, Western Greece, North Aegean, Crete, Thessaly, Makedonia, Thrace, etc. Similar to the case

group came from several different regions such as Attiki, Western Greece, North Aegean, Crete, Thessaly, Makedonia, Thrace, etc. Similar to the case 1. INTRODUCTION A key conclusion of the European Council meeting held in Lisbon on 23 rd and 24 th March 2000 was that Life-Long Learning (LLL) and the continuing updating of skills and competences represent

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006

PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006 REPUBLIC OF CYPRUS PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006 September 2004 2 3 Table of Contents CHAPTER 1 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 5 CHAPTER 2 DESCRIPTION OF THE MEASURES (MEASURE FICHE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα