Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Φορητή εἰκόνα ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 16ος αἰ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Φορητή εἰκόνα ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 16ος αἰ."

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

2 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐκδιδόμενο ὑπό τοῦ Ἐπικοινω νιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος «Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος», προνοίᾳ καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Ἰδιοκτήτης: Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης. Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γεώργιος Μπακιρτζῆς Παναγιώτης Παπαφράγκος Παναγιώτης Σκαλτσῆς Φιλοκτήμων Φάκας Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης Διανέμεται δωρεάν. Συνδρομές προαιρετικές. Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν & Νιγρίτης ΣΕΡΡΕΣ Τηλ Fax Τυπογραφεῖο «ΜΕΛΙΣΣΑ», Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης τηλ Fax Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Φορητή εἰκόνα ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 16ος αἰ. Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν ἀπόψεις τοῦ ἀρθρογράφου, γιά τίς ὁποῖες καί φέρει ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη. Πατριαρχική Ἀπόδειξις Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου: Πνευματική καί Ποιμαντορική διδαχή ἐπί τῇ Πανενδόξῳ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου: Μήνυμα πρός τούς μαθητές τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου: Μήνυμα πρός τούς μαθητές τῶν Δημοτικῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας Θεολογικές Ἀναφορές: Τό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως Ἑορτολογικά: Ἡ Κοιμήση τῆς Θεοτόκου Στ. Δήμου: Γλωσσομάθεια (ποίημα) Γεωργίου Μπακιρτζῆ: «Τά σχολεῖα μας δουλεύουν γιά νά βγάλουν λεβαντίνους κι ὄχι Ἕλληνες» (Φ. Κόντογλου) Π. Σκαλτσῆ: Ἡ Θεοτόκος στήν Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως Ἀπόψεις καί Σχόλια Δημητρίου Γιαγλῆ: Ἡ συγγνώμη καί ἡ συγχωρητικότητα ἀπό τήν πλευρά τῆς ψυχολογίας Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Χ. Βουρουτζίδη: Προσωνύμια τῆς Παναγίας Γούδα Γεωργίου: Στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (ποίημα) Ἀρχιμ. Γρηγορίου Παπούλα: Εὐλαβικό προσκύνημα στήν Κύπρο καί τούς Ἁγίους Τόπους Σύννεφα στόν ὁρίζοντα τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς Ἐκκλησιαστικές Εἰδήσεις καί Χρονικά Ἀπό τή Σοφία τῶν Πατέρων: Ἡ Παναγία ὡς ἡ πηγή τῆς τῶν ἀνθρώπων ἁγιωσύνης Ὅσο οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουν τό Θεό, πλησιάζουν καί μεταξύ τους καί ὅσο πλησιάζουν μεταξύ τους, τόσο πλησιάζουν τόν Θεό. Ἀββάς Δωρόθεος Ἐκεῖνος πού πίνει καί μεθάει ἀπό τό πολύ κρασί, λέει μέ τή θέλησή του κάθε ἀλήθεια. Τό ἴδιο καί ἐκεῖνος πού μεθάει ἀπό θεία κατάνυξη, δέν λέει ποτέ ψέματα. Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης Πίστη σημαίνει νά πεθάνει κάποιος γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἐντολῶν Του καί νά πιστεύει ὅτι αὐτός ὁ θάνατος προξενεῖ ζωή. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 130 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

3 Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἔφθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ὁποίαν πρό ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ σύνολος ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὡρίσαμεν ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τό περιβάλλον. Ἔκτοτε, λόγῳ καί τῆς ἡμετέρας πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει γενικευθῆ τό ἐνδιαφέρον διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί πολλά λαμβάνονται μέτρα ἐν προκειμένῳ διά τήν ἀειφορίαν καί τήν ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλά καί διά πᾶν σχετικόν πρός αὐτάς πρόβλημα. Καθώς μάλιστα τυγχάνει γνωστόν καί ἐπιμεμαρτυρημένον ὅτι "οὐ λύονται οἱ νόμοι τῆς φύσεως, οὐδέ σαλεύονται, ἀλλά μένουσιν ἀκίνητοι" (πρβλ. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον ΣΤ, P.G. 48, 1042), ὀφείλομεν σήμερον νά ἐπικεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας εἰς τάς ἀφανεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία διασαλεύεται ὄχι μόνον δι ἐμφα - νῶν καταστρεπτικῶν ἐνεργειῶν, ὡς αἱ ἐκριζώσεις τῶν δασῶν, ἡ ὑπεράντλησις τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν καί ἐνεργειακῶν πόρων καί ἡ μέσῳ διαρροῆς καί ἀποθέσεως τοξικῶν καί χημικῶν οὐσιῶν μόλυνσις μεγάλων χερσαίων καί ὑδατίνων περιοχῶν, ἀλλά καί δι ἀφανῶν διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πράξεων. Καί τοιαῦται τυγχάνουν αἱ ἐπεμβάσεις εἰς τά γονιδιώματα τῶν ἐμβίων ὄντων καί ἡ δημιουργία κατ αὐτόν τόν τρόπον μετηλλαγμένων εἰδῶν ἀγνώστου ἐν συνεχείᾳ μετεξελίξεως, ὡς καί ἡ ἀνεύρεσις τρόπων ἀποδεσμεύσεως τεραστίων δυνάμεων, τῶν ἀτομικῶν καί πυρηνικῶν, τῶν ὁποίων ἡ μή ὀρθή χρῆσις δύναται νά ἐξαφανίσῃ πᾶν ἴχνος ζωῆς καί πολιτισμοῦ εἰς τόν πλανήτην μας. Εἰς τάς περιπτώσεις ταύτας δέν εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἡ ἐπιθυμία τῆς ὑπερισχύσεως τά μόνα κίνητρα τῶν ἐπιδιωκόντων νά ἐπέμβουν καί νά μεταλλάξουν τά ἔμβια ὄντα, τά ὁποῖα ὁ Θεός ἐδημιούργησεν ὡς «καλά λίαν», ἀλλά καί ἡ ὑπεροψία ὡρισμένων ὅπως ἀντιπαραταχθοῦν εἰς τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀποδείξουν ἑαυτούς ἱκανούς νά βελτιώσουν τό ἔργον Αὐτοῦ. Ἡ ψυχική στάσις αὕτη χαρακτηρίζεται ὑπό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὡς "ὕβρις", δηλαδή ὑπεροπτική αὐθάδεια τοῦ ἔχοντος περιωρισμένον νοῦν ἔναντι τοῦ Πανσόφου καί Παντο - δυνάμου Δημιουργοῦ. Ἀσφαλῶς δέν ἀντιτασσόμεθα πρός τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν, ἐάν καί ἐφ ὅσον παρέχῃ ἐπωφελεῖς ὑπηρεσίας εἰς τόν ἄνθρωπον καί τό περιβάλλον. Τοιου- Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 131

4 τοτρόπως, ἡ χρησιμοποίησις τῶν πορισμάτων αὐτῆς διά τήν θεραπείαν, παραδείγματος χάριν, ἀσθενειῶν εἶναι ἀσφαλῶς θεμιτή, ἀλλά ἡ βεβιασμένη ἐμπορική ἐκμετάλλευσις προϊόντων τῆς συγχρόνου χημικῆς καί βιολογικῆς τεχνολογίας πρό τῆς τετελεσμένης διαπιστώσεως ὅτι εἶναι διά τόν ἄνθρωπον ἀβλαβῆ, εἶναι ἀσφα λῶς κατακριτέα, καθώς ἐπανειλημμένως ὡδή γησεν εἰς τραγικάς συνεπείας αὐτόν καί τό περιβάλλον. Ἡ ἐπιστήμη, καλῶς πράττουσα, διαρκῶς ἐρευνᾷ καί προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσῃ τήν φυσικήν νομοτέλειαν καί τάξιν. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλάστους "κατακυριεύσατε τῆς γῆς"(γεν. θ 1) παρέχει τήν ἄδειαν τῆς ἐρεύνης καί γνώσεως τῶν φυσικῶν καί βιολογικῶν μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι δροῦν εἰς αὐτήν, διά νά εἶναι σύνολον τό φυσικόν περιβάλλον παραδείσιον. Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξις τῆς γνώσεως καί ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτῆς νά μή στοχεύῃ μόνον εἰς τό κέρδος καί νά μή εἶναι ἀλαζονική προσπάθεια οἰκοδομήσεως ἑνός νέου πύργου τῆς Βαβέλ, διά τοῦ ὁποίου τό δημιούργημα θά προσπαθήσῃ νά φθάσῃ καί ἴσως, κατά τήν ἔπαρσιν ὡρισμένων, νά ὑπερβῇ καί Αὐτόν τόν Δημιουργόν. Δυστυχῶς λησμονεῖ ἐνίοτε ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ τοῦ "κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά" (Σοφ. Σολ. ιγ, 3) καί χείρ Κυρίου "ἐθεμελίωσε τήν γῆν, καί ἡ δεξιά Αὐτοῦ ἐστερέωσε τόν οὐρανόν" (πρβλ. Ἡσ. μη, 13). Καθῆκον, λοιπόν, ἡμῶν τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καί τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά καί πάντων τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν, εἶναι νά ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν καί κυρίως νά προσευχώμεθα ὅπως ὁ Δημιουργός τοῦ παντός Θεός φωτίζῃ τούς εἰδικῶς μέ τά ἀνωτέρῳ θέματα ἀσχολουμένους ἐπιστήμονας ἵνα ἐν ταπεινώσει ἔναντι Αὐτοῦ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν φυσικήν νομοτέλειαν καί τάξιν εἰσέρχωνται εἰς τά ἐνδότερα αὐτῆς καί ἀποφεύγουν τήν διά λόγους οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἤ ἄλ λους, ὡς ἀνεφέρομεν, βεβιασμένην χρησιμοποίησιν τῶν πορισμάτων τῆς ἐρεύνης των. Χρειάζεται μακρά πεῖρα διά νά βεβαιωθῇ ὅτι αἱ διαπιστωθεῖσαι εὐεργετικαί ἐπιρροαί ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων γνώσεων δέν συν ε πά γονται παραπλεύρως ἐπιβλαβεῖς παρενεργείας εἰς τό περιβάλλον καί βεβαίως εἰς αὐτόν τοῦτον τόν ἄνθρωπον. Κατά τήν δημιουργίαν τοῦ κόσμου ἡ τότε φωνή καί τό πρῶτον πρόσταγμα τοῦ Κυρίου "οἷον νόμος τις ἐγένετο φύσεως, καί ἐναπέμεινε τῇ γῇ, τήν τοῦ γεννᾶν αὐτῇ καί καρποφορεῖν δύναμιν εἰς τό ἑξῆς παρεχόμενος..." (Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τήν ἑξαήμερον Θ, P.G. 29, 96A), ἐξασφαλίζουσα τήν ἀειφορίαν αὐτῆς. Καί ἡ γῆ θά συνεχίσῃ νά γεννᾷ καί νά καρποφορῇ ἐφ ὅσον ἀφεθῇ εἰς τήν φυσικήν αὐτῆς τάξιν καί ἐφ ὅσον ἡμεῖς οἱ πάροικοι ἐπ αὐτῆς πορευθῶμεν κατά τά προστάγματα καί τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καί φυλάττωμεν καί ποιῶμεν αὐτάς. Τότε Ἐκεῖνος μόνον "δώσει τόν ὑετόν ἡμῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καί ἡ γῆ δώσει τά γενήματα αὐτῆς, καί τά ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τόν καρπόν αὐτῶν [...] καί φαγώμεθα τόν ἄρτον ἡμῶν εἰς πλησμονήν καί κατοικήσωμεν μετά ἀσφαλείας ἐπί τῆς γῆς ἡμῶν. Καί πόλεμος οὐ διελεύσεται διά τῆς γῆς ἡμῶν[...]" (πρβλ. Λευιτ. 26, 4-5). Προσευχόμενοι ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ καί τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἐνιαυτοῦ μετά Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, Συμεών τοῦ ἰσαγγέλου καί τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπταρίθμων παίδων καί μετά τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ Δαυίδ πρός τόν Κύριον ὅπως ἐξαποστείλῃ τό πνεῦμα Αὐτοῦ καί ἀνακαινίσῃ τό πρόσωπον τῆς γῆς (πρβλ. Ψαλμ. 103, 30), εὐλογῶν τά ἔργα τῶν χειρῶν Αὐτοῦ καί καταξιῶν ἡμᾶς λυσιτελῶς περαιῶσαι τήν τοῦ χρόνου περίοδον, ἐπικαλούμεθα ὑπέρ τῶν ἐρευνώντων τάς δυνάμεις τῆς φύσεως τόν φωτισμόν, τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. βιγ Σεπτεμβρίου α Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 132 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

5 ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ «Γιατί ἐσύ, Δέσποινα, συγκεντρώνεις ὅλες τίς χάρες, εἶσαι ἡ ἔκφραση κάθε τελειότητας, ζωντανός πίνακας καί εἰκόνα κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε τιμιότητας, ἐπειδή μόνον ἐσύ, ἀξιώθηκες καί ἔλαβες ὅλα τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ μάλιστα μόνον ἐσύ κατά παράδοξο τρόπο κράτησες μέσα στά σπλάχνα σου καί ἔγινες κατά θαυμαστό τρόπο κατοικία αὐτοῦ ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζουν ὅλοι αὐτοί οἱ θησαυροί. Μετά ἀπ αὐτά καί τώρα μέ τόν θάνατό σου προχώρησες στήν ἀθανασία καί δίκαια ἀπό τή γῆ πέρασες στόν οὐρανό, ὥστε στά ὑπερουράνια νά εἶσαι αἰωνίως συγκάτοικος μέ τόν Κύριο καί ἀπό ἐκεῖ εὐεργετώντας τήν κληρονομία σου καί μέ τίς ἀσταμάτητες προσευχές σου στόν Κύριο νά εἶναι αὐτός εὐνοϊκός γιά ὅλους». (Ἁγ. Γρηγορίου Παλα μᾶ, ὁμι λία ΛΖ, 6) Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 133

6 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Μέ συναισθήματα θρησκευτικῆς εὐλάβειας καί ψυχικῆς ἀνατάσεως ἑορτάζουμε σήμερα τήν πανευφρόσυ νη καί φωτοφόρο μνήμη τῆς Κοιμή σεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς θερμῆς προστάτιδος τῶν χριστιανῶν καί μητέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα ἀνθρώπινο ποτάμι, μέ δάκρυα χαρᾶς καί προσμονῆς στά μάτια, μέ τά κεριά τῆς πίστεως ἀναμμένα στά χέρια καί στίς ψυχές, στέκεται μέ ἱερό δέος μπροστά στήν πανσεβάσμια καί ἱερώτατη μορφή τῆς Παντοβασίλισσας, γιά νά ἀναθέσει σέ αὐτήν τίς ἐλπίδες, τούς πόνους, τούς ἱερούς πόθους, τίς δυσκολίες καί τούς στεναγμούς του, προσβλέποντας μέ ἐμπιστοσύνη στίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες της πρός τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Στήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί ἰδική μας, κατά χάριν, Μητέρα καί ἐγγυήτρια τῆς σωτηρίας μας ὀφείλουμε αἰώνια εὐγνωμοσύνη, καθώς ἐκείνη ὡς ἡ ἀληθῶς Κεχαριτωμένη, ὁ πανευκλεής καρπός τοῦ ἀν θρωπίνου γένους εὐαρέστησε στόν Θεό, ἀφοῦ «μόνον αὐτή στάθηκε ἀνά μεσα στόν Θεό καί σ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος καί ἔκανε τόν Θεό, Υἱό ἀνθρώπου καί τούς ἀνθρώπους υἱούς τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τήν γῆ τήν ἔκα με οὐρανό καί τό ἀνθρώπινο γένος τό ἐθέωσε» (Ἁγ. Γρηγορίου Παλα μᾶ, ὁμι λία λζ 3, 26-28). Ἡ Κοίμησή Της, τήν ὁποία ἱεροπρεπῶς ἑορτάζουμε σή με ρον, εἶναι κατά τόν Θεοφόρο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ ζωηφόρος, καθώς δι αὐτῆς ἡ Κυρία Θεοτόκος μεταβαίνει σέ οὐράνια καί ἀθάνατη ζωή. Ἡ εὐκλεής μνήμη τῆς ἐνδό ξου Κοιμήσεως τῆς ὑπερευλογημένης Δέσποινας εἶναι, παρά πᾶσαν ἀν - θρωπίνη λογική, χαρμόσυνη ἑορτή καί παγκόσμια πανήγυρις, καθώς ὄχι μόνο ἀνανεώνει τή μνήμη τῶν θαυμα σίων Της, ἀλλά καί ἐπιχορη γεῖ μέ ἐλπίδα καί δύναμη ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Αὐτῆς τῆς μεγάλης παγκοσμίου πνευματικῆς χαρᾶς καλούμεθα σήμερον ὅλοι μας νά γίνουμε μέτοχοι καί κοινωνοί. Τήν ἁγία καί φωτοφόρο χάρη Της ἐπιζητοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς πάντοτε καί μέ πίστη προσ τρέχουμε στήν ἁγία σκέπη Της, γιά νά βροῦμε ἔμπνευση στόν ἀγώνα μας, ἀσφαλῆ προσανατολισμό καί νόημα στήν ζωή μας, στήριγμα καί ἀνακού φιση στούς πειρασμούς καί τίς ταλαιπω ρίες τῆς ζωῆς μας, παράκληση καί παρηγορία στίς πτώσεις καί τίς ἀστοχί ες μας. Σέ αὐτήν μέ ἐμπιστοσύνη ἀναθέτουμε τίς ἐλπίδες μας γιά τήν παροῦσα καί γιά τήν μέλλουσα ζωή. Αὐτῆς τίς φιλό στοργες καί μητρικές προσευχές πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό ἐπικα λούμεθα ὡς προστασίαν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς «ὁρατῶν καί ἀορά των ἐχθρῶν». Τήν μεγαλύνουμε ὡς τήν μόνην Θεοτόκον, τήν τιμοῦμε ὡς ἀλη θῶς Ἀειπάρθενον, τήν μακαρίζουμε μέ ὕμνους ὡς τήν «Κεχαριτωμέ νην», «τήν καλήν ἐν γυναιξί», τήν ἱκετεύουμε ὡς πηγήν ἀκένωτον καί τα μεῖον ἀσύλητον ζωῆς, χάριτος καί δυνάμεως, τήν ἀτενίζουμε ὡς σκέπη τοῦ κόσμου «πλατυτέρα νεφέλης», τήν νιώθουμε ὡς τό ἀληθινό καί ἀξε πέραστον πρότυπον τοῦ κατά Θεόν πιστεύοντος ἀγω νιζομένου καί θεου μένου ἀνθρώπου. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Μέ ἱερό θάμβος καί δέος στεκόμεθα σήμερον ἐνώπιον τῆς ὁλόφωτης μορφῆς τῆς Παναγίας καί ἐπιποθοῦμε μέ ὅση δύναμη ἔχουμε νά τιμή σουμε, νικώντας τόν φόβο μέ τόν πόθο, ἐκείνη πού εἶναι τό «πανάρρητον τῆς οἰκονομίας κειμήλιον» κατά τόν ἅγιον Ἐπιφάνιον Κύπρου, «τό κάλλος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως» κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό καί «τό μεθόριον κτιστοῦ καί ἀκτίστου» κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα λα μᾶ. Ἄς τήν παρακαλέσουμε λοιπόν θερμῶς, δανειζόμενοι τούς λόγους τοῦ Μεγά λου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλα μᾶ, λέγοντες πρός αὐτήν. «Ἆρον σου τά ὄμματα Μαριάμ καί ἴδε εὐσπλάχνως τούς, εἰκόνι σου τῇ σεπτῇ, παρεστώτας Κόρη καί σέ παρακαλοῦντας καί πλήρωσον αἰτήσεις τούτων Πανύμνητε». Δηλαδή: «Σήκωσε τά μάτια σου Μαριάμ καί δές μέ τό σπλαχνικό σου βλέμμα ὅλα τά παιδιά σου πού κυκλώνουν τήν σεπτή σου εἰκόνα καί σέ θερμοπαρακαλοῦν γιά νά μεσιτεύῃς στόν Κύριο, ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τῆς ψυχῆς τους καί τά πρός αὐτόν αἰτήματά τους». Ἡ πλουσία χάρις, ἡ κραταιά σκέπη καί οἱ ἀκοίμητες προ σευχές τῆς ὑπερευλογημένης καί ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθέ νου Μαρίας εἴθε νά προστατεύουν τήν πατρίδα μας στίς δύσκολες αὐτές ὧρες καί νά μᾶς σκεπάζουν στοργικῶς καί προστατευτικῶς ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Ἀμήν. Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοχαρίτωτα Μετ εὐχῶν καί ἀγάπης Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 134 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

7 Μήνυμα ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟ ΝΙΑ Ἀγαπητά μου παιδιά, Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει σή μερα, μετά τό τέλος τῶν καλοκαιρινῶν σας διακοπῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά κληθεῖτε νά συνεχίσετε στό χῶρο τοῦ σχολείου, τήν πολύμοχθη προσπάθειά σας γιά νά ἀποκτήσετε γνώσεις ὡς προϋπόθεση προόδου καί ἐπιτυχίας στήν ζωή ἀλλά καί ἦθος πού διαμορφώνει ὁλοκλη ρωμένες προσωπικότη τες. Ὁ κόπος, ἡ μελέτη, ἡ προσπάθεια, ἡ σωστή στοχοθεσία, ὁδηγοῦν σέ ἐλπιδοφόρα ἀποτελέσματα καί δημι ουργοῦν εὐοίωνες προϋποθέ σεις γιά τήν μετέπειτα ζωή σας. Ἀγωνισθεῖτε, παρακαλῶ, δυναμικά καί κατά τήν ἐφε τεινή σχολική χρονιά γιά νά ἀνταποκριθεῖτε ἐπιτυχῶς στίς ἀπαιτήσεις τῶν μαθημάτων σας. Μήν λησμονεῖται ὅμως ὅτι σκοπός πρώτιστος τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἰσορροπημένη καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου συνολικῶς. Ἡ δύσκολη ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη κυρίως ἀπό ἀνθρώπους καλλιεργημένους, μέ ἦθος καί ἀρετή, καθώς «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀ ρετῆς πανουργία καί οὐ σοφία φαίνεται» (Πλάτων). Ἐμπνευσθεῖτε ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, τό πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης, τήν γνή σια καί εἰλι κρινῆ ἀγάπη καί τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά πού συγκρο τεῖ πραγματικά καί ὀμορφαίνει τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Αὐτή τήν γνήσια ἀγάπη καί τήν αἰώνια ἀλήθεια θά τήν συναντήσε τε αὐθεντικῶς στόν Χριστό μας. Στραφεῖτε πρός τό Χριστό, τόν φίλο τῶν νέων, πλησιάστε, χωρίς στεῖρες προκαταλήψεις, τήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι χῶρος πίστεως, ζωῆς, χαρᾶς, ἐλευθερίας καί ἀγῶνος. Μέσα στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ νέος ἄνθρωπος βρίσκει ὅραμα καί νόημα ζωῆς, ἀποδοχή, γαλήνη καί προοπτική. Ἀγαπητά μου παιδιά, Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη χρονιά. Ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει κουράγιο στόν καλό σας ἀγώνα. Στούς φιλότιμους διδασκάλους σας, ἄνδρες καί γυναῖκες, εὔχομαι δύναμη πολλή καί ἔμπνευση στό σπουδαῖο λειτούργημά τους. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε δίπλα στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τοῦ τόπου μας, διακριτικῶς ἀλλά καί οὐσιαστικῶς, καί προσεύ χεται γιά ὅλους. Ἐλπίζουμε σέ σᾶς, δῶστε τόν καλύτερο ἑαυτό σας, γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς πατρίδος μας. Καλή πρόοδο καί καλή χρονιά! Ὁ Θεός νά στηρίζει καί νά εὐλογεῖ τούς κόπους καί τίς προσπάθειές σας. Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 135

8 Ἀγαπητά μου παιδιά, Μ Η Ν Υ Μ Α ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Υ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟ ΝΙΑ Μιά νέα σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γεμάτη ἀπό ὄνειρα, χαρά, ἀλλά καί πολλές νέες γνώσεις, πού θά τίς ἀπο κτήσετε μέσα ἀπό τά ἐνδιαφέροντα μαθήματά σας. Μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις σας μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές, μέ μεγαλύτερη προθυμία γιά μάθηση καί μέ τήν βοήθεια τῶν καλῶν δασκάλων σας πού σᾶς ἀγα ποῦν πραγματικά καί στούς ὁποίους ὀφείλετε εὐγνωμοσύνη, ἔρχεσθε σήμερα στό σχολεῖο σας μέ ὄρεξη καί ἐνθουσι α σμό γιά νά προσθέσετε νέα θεμέλια πάνω στά ὁποῖα θά κτί σετε σιγά σιγά τό «σπίτι» τῆς ζωῆς σας. Μαζί ὅμως μέ τίς γνώ σεις πού θά ἀπο κτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσετε νέους συμ μαθητές καί νά κτίσετε φιλίες, πού θά ἔχουν ὡς βάση τήν εἰλικρινῆ ἀγά πη, τόν παιδικό αὐθορμητισμό, τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρετή. Αὐτή τήν γνήσια ἀγάπη καί τήν αἰώνια ἀλήθεια θά τήν συναντήσε τε αὐθεντικά στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Στραφεῖτε πρός τό Χριστό, τόν ἀληθινό φίλο καί προστάτη τῶν παιδιῶν, ἀγα πῆστε Τον, ἐλᾶτε στήν ἁγία Ἐκκλησία Του, γιά νά Τόν γνωρίσετε μέσα ἀπό τήν λειτουργική ζωή, τίς πολυθεματικές νεανικές ἐνοριακές δραστηριότητες, ὥστε νά νιώσετε τήν ὀμορφιά, τήν χαρά καί τήν ἀσφάλεια πού Ἐκεῖνος χαρίζει. Ἀγαπητά μου παιδιά, Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά εὐλογήσει τήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, γεμά τη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία. Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 136 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

9 ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Τό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως* Ἐπισκόπου Διοκλείας Καλλίστου 1. «Ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθείς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη», Ὁμιλία 10, PG 52, Ἐκ τῶν Θεοδότου Ἐπιτομαί 5, 3, ἔκδ. F. Sagnard, Sources Chretiennes, σ Στρωματεῖς 6, 16, ἔκδ. O. Stahlin, GCS, σ. 503, Περί διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1160C. 5. Εἰς τό Βάπτισμα, Ὁμιλία 40, 6, PG36, 365A. 6. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων ὀνομάτων, 1, 4, PG 3, 592 CD. 7. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Εἰς τήν Μεταμόρφωσιν 1, PG 96, 545 D. 8. 3ο Τροπάριο δ Ὠδῆς, δεύτερου Κανόνα Ὄρθρου ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως. * Ἀπό τό βιβλίο: Μεταμόρφωση, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1984, σσ καί 34. Στήν Εὐαγγελική ἀφήγηση ἀκοῦμε πώς τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψε «ὡς ὀ ἥλιος» (Ματθ. 17:2). Σ αὐτό τό σημεῖο οἱ Πατέρες καί τά λειτουργικά βιβλία ἐπιμένουν πολύ περισσότερο. Τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἔλαμψε ὄχι ἁπλῶς «ὡς» ὁ ἥλιος, ἀλλά «ὑπέρ» τόν ἥλιο¹ πρόκειται, ὄχι ἁπλῶς γιά ἕνα φῶς φυσικό, ἀλλά γιά ὑπερφυσικό φῶς. Αὐτή ἡ ἰδέα γίνεται ἀποδεκτή καί ἀπό τά δύο ἐναρκτήρια στιχηρά τῶν αἴνων: «οἵ καί κατιδόντες σε μεταμορφούμενον καί ὑπέρ ἥλιον λάμψαντα, πρηνεῖς πεσόντες, τήν δυναστείαν σου κατεπλάγησαν...», «ὁ φῶς ὡς ἱμάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμενος ἔμπροσθεν τῶν μαθητῶν σου, ὑπέρ τόν ἥλιον, Λόγε, ἔλαμψας...». Μέ μιά ἐντυπωσιακή ὁμογνωμία οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι αὐτό τό φῶς τοῦ Θαβώρ, λαμπρότερο τοῦ ἡλίου, δέν εἶναι ἕνα ὑλικό, κτιστό φῶς, ἀλλά τό πνευματικό καί ἄκτιστο φῶς τῆς θεότητας. Ἤδη στίς ἀρχές τοῦ τρίτου αἰώνα ὁ ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας ἐξηγεῖ πώς τά μάτια τῶν ἀποστόλων δέν βλέπουν τό φῶς μέσ ἀπ τή φυσική δύναμη τῶν αἰσθήσεων, ἀφοῦ τά σωματικά μάτια δέν μποροῦν ν ἀντιληφθοῦν τό φῶς τῆς θεότητας ἐκτός κι ἔχουν ἀλλοιωθεῖ ἀπό τή θεϊκή χάρη² τό φῶς εἶναι «πνευματικόν» κι ἔχει ἀποκαλυφθεῖ στούς μαθητές, ὄχι στή συνολικότητά του, ἀλλά μονάχα στό ποσοστό πού ἔχουν τή δυνατότητα νά τό ἀντιληφθοῦν³. Εἶναι, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ἕνα φῶς πού «τήν τῶν ὀφθαλμῶν νικᾷ ἐνέργειαν» 4, μιά λαμπρότητα πού, ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἦταν καθαυτή «στερροτέρα ὄψεως» 5. Ἔτσι περιγράφουν οἱ Πατέρες τό φῶς πάνω στό Ὄρος, ὄχι σάν «φυσικό» ἀλλά σάν «νοητόν», «ὑπερφανές» φῶς, «ὑπερούσιον» 6, «ἀπρόσιτον» καί «θεῖον» 7. Ὅταν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἐπέμενε πώς τό φῶς τοῦ Θαβώρ εἶναι ταυσόσημο μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, δέν ἔκανε τίποτα περισσότερο ἀπ τό ν ἀνακεφαλαιώνει τήν ὑπάρχουσα παράδοση τῶν Πατέρων, πού ἔφτανε πάνω ἀπό χίλια χρόνια πρίν ἀπ αὐτόν. Τήν ἴδια διδασκαλία βρίσκουμε καί στά λειτουργικά κείμενα. Τό φῶς τοῦ Θαβώρ, ὅπως λέγεται, ἐπισκιάζει τόν ὁρατό ἥλιο (Β Κανών 4, 2) εἶναι μία λαμπρότητα «στερροτέρα ὄψεως» (Β Κανών 8,1), τήν ὁποία οἱ ἀπόστολοι μπόρεσαν νά δοῦν μόνο σ ἕνα περιορισμένο βαθμό («παραγυμνοῦσα», Α Κανών 5, 3), καί «καθώς ἠδύναντο» (ἀπο λυ τίκιο τῆς γιορτῆς) ὄχι ὅπως εἶναι καθεαυτή. Τό φῶς εἶναι «ἄϋλον» (Β Κανών 4, 3), «τῆς ὑπερφώτου δόξης» (Μικρός Ἑσπερινός, τελευταῖο στιχηρό στό Κύριε ἐκέκραξα), φῶς «ἀΐδιον» (ἀπολυτίκιον), «ἄσχετον» (Α Κανών 8, 2), «ἀπρόσιτον» (Α Κανών 1, 1). Πρόκειται γιά τήν «σελασφόρον θείαν αἴγλην», γιά «θεϊκῆς αὐγῆς χαρακτῆρα» (Α Κανών 1, 3), γιά «δόξαν τῆς θεότητος» (Ἑσπερινός, Λιτή 2ο στιχηρό) γιά «βολίδας θεότητος» (Β Κανών 4ος Εἱρμός), γιά «ἄνθρακα θεότητος» (Β Κανών 5, 3). Σ αὐτές, ἀλλά καί πολλές ἄλλες φράσεις, ὁ ὑπερβατικός, θεῖος καί ἄκτιστος χαρακτήρας τοῦ Θαβώρ φανερώνεται πλουσιοπάροχα. Τά λειτουργικά κείμενα βεβαιώνουν ἀπόλυτα τήν Παλαμική ἑρμηνεία τῆς Μεταμόρφωσης, παρόλο πού δέν χρησιμοποιοῦν καθεαυτή τή φράση «ἄκτιστες ἐνέργειες». Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 137

10 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου 1 5 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Τόν Αὔγουστο ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς Παναγίας, τόν θάνατό της, γνωστό ὡς Κοίμηση, μιά λέξη ὅπου τό ὄνειρο, ἡ μακαριότητα, ἡ εἰρήνη, ἡ ἠρεμία καί ἡ χαρά ἑνώνονται. Τίποτε δέν γνωρίζουμε γιά τίς συνθῆκες πού περιβάλλουν τόν θάνατο τῆς Παναγίας, τῆς μητέρας τοῦ Χριστοῦ. Διάφορες ἱστορίες, διανθισμένες μέ παιδική ἀγάπη καί τρυφεράδα, ἔχουν φθάσει ὥς ἐμᾶς ἀπό τόν πρώιμο Χριστιανισμό, ἀλλά, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ποικιλίας τους, δέν νιώθουμε ὑποχρέωση νά ὑπερασπιστοῦμε τήν «ἱστορικότητα» καμιᾶς ἀπ αὐτές. Στήν Κοίμηση, ἡ ἀγάπη καί ἡ μνημόνευση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐπικεντρώνονται στό ἱστορικό καί πραγματικό πλαίσιο, οὔτε στήν ἡμερομηνία καί στόν τόπο ὅπου αὐτή ἡ μοναδική γυναίκα, αὐτή ἡ Μητέρα ὅλων τῶν μητέρων, ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίγεια ζωή της. Ὁποτεδήποτε καί ὁπουδήποτε κι ἄν αὐτό συνέβη, ἡ Ἐκκλησία, ἀντ αὐτοῦ, παρατηρεῖ τήν οὐσία καί τό νόημα τοῦ θανάτου της, μνημονεύοντας τόν θάνατο αὐτῆς πού ὁ Υἱός της, σύμφωνα μέ τήν πίστη μας, κατέβαλε τόν θάνατο, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, καί μᾶς ὑποσχέθηκε τήν τελική ἀνάσταση καί τή νίκη τῆς ἀθάνατης ζωῆς. Ὁ θάνατός της ἀναλύεται καλύτερα μέσα ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, πού εἶναι τοποθετημένη στό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας ἐκείνη τήν ἡμέρα, ὡς κέντρο ὅλου τοῦ ἑορτασμοῦ. Ἡ Θεοτόκος νεκρή βρίσκεται στό νεκροκρέβατό της. Οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι συναγμένοι γύρω της, καί ἀπό πάνω της στέκεται ὁ 138 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 ἴδιος ὁ Χριστός, κρατώντας στά χέρια τή Μητέρα Του, ἡ ὁποία εἶναι ζωντανή καί αἰώνια ἑνωμένη μαζί Του. Ἐδῶ βλέπουμε τό θάνατο κι ὅ,τι ἔχει ἤδη περάσει σ αὐτό τό συγκεκριμένο θάνατο: ὄχι ρήξη ἀλλά ἕνωση. Ὄχι λύπη ἀλλά χαρά. Καί σ ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο, ὄχι θάνατος ἀλλά ζωή. «Ἐν τῇ γεννήσει σου σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ κοιμήσει σου νέκρωσις ἄφθορος», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, βλέποντας αὐτή τήν εἰκόνα. «Ἐν τῇ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε...». Τά λόγια μιᾶς βαθύτατης καί πολύ ὄμορφης προσευχῆς πού ἀπευθύνεται στήν Παναγία ἔρχονται τώρα στό νοῦ μας, «Χαῖρε αὐγή μυστικῆς ἡμέρας!» (Ἀκάθιστος Ὕμνος). Τό φῶς πού ξεχύνεται ἀπό τήν Κοίμηση προέρχεται ἀκριβῶς ἀπ αὐτή τήν ἄδυτη, μυστική Ἡμέρα. Παρατηρώντας αὐτόν τόν θάνατο, καί στεκόμενοι δίπλα σ αὐτό τό νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ θάνατος δέν ἰσχύει πλέον, ὅτι ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου ἑνός ἀνθρώπου ἔχει γίνει τώρα μία πράξη ζωῆς, μία εἴσοδος σέ μία εὐρύτερη ζωή, πού βασιλεύει ἡ ζωή. Αὐτή πού δόθηκε ἐντελῶς στόν Χριστό, πού Τόν ἀγάπησε ἕως τέλους συναντιέται μ Αὐτόν σ ἐκεῖνες τίς φωτεινές πύλες τοῦ θανάτου, κι ἐκεῖ ὁ θάνατος μεταστρέφεται ἀμέσως σέ χαρμόσυνη συνάντηση -ἡ ζωή θριαμβεύει, ἡ χαρά καί ἡ ἀγάπη κυριαρχοῦν πάνω στά πάντα. Γιά αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία στοχάστηκε κι ἐμπνεύστηκε ἀπό τόν θάνατο αὐτῆς πού ὑπῆρξε μητέρα τοῦ Χριστοῦ πού ἔδωσε ζωή

11 στόν Σωτήρα καί Κύριό μας πού Τοῦ δόθηκε ὁλοκληρωτικά μέχρι τέλους καί στάθηκε δίπλα Του στόν Σταυρό. Καί παρατηρώντας ἡ Ἐκκλησία τόν θάνατό της, ἀνακάλυψε καί βίωσε τόν θάνατο ὄχι ὡς φόβο, τρόμο, τέλος, ἀλλ ὡς ἀστραποβόλα καί αὐθεντική ἀναστάσιμη χαρά. «Ποίοις πνευματικοῖς ἄσμασιν, ἀνυμνήσωμέν σε, Παναγία; Διά γάρ τῆς ἀθανάτου Κοιμήσεώς σου ἡγίασας τά σύμπαντα...». Ἐδῶ, σ ἕναν ἀπό τούς πρώτους ὕμνους τῆς ἑορτῆς, βρίσκουμε ἀμέσως νά ἐκφράζεται ἡ βαθιά οὐσία τῆς χαρᾶς της: «Νέκρωσις ἄφθορος», ἀθάνατη κοίμηση. Ποιό εἶναι ὅμως τό νόημα αὐτῆς τῆς ἀντιφατικῆς καί φανερά παράλογης συνυπάρξεως αὐτῶν τῶν λέξεων; Στήν Κοίμηση, μᾶς ἀποκαλύπτεται ὅλο τό χαρμόσυνο μυστήριο αὐτοῦ τοῦ θανάτου καί γίνεται χαρά μας, ἐπειδή ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἕνας ἀπό μᾶς. Ἄν ὁ θάνατος εἶναι ὁ τρόμος καί ἡ θλίψη τοῦ χωρισμοῦ, ἡ κάθοδος στήν τρομερή μοναξιά καί τό σκοτάδι, τότε τίποτ ἀπ ὅλα αὐτά δέν εἶναι παρόν στόν θάνατο τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀφοῦ ὁ θάνατός της, ὅπως καί ὁλόκληρη ἡ ζωή της, εἶναι μιά συνάντηση, ἀγάπη, συνεχής κίνηση πρός τό αἰώνιο, ἄδυτο φῶς τῆς αἰωνιότητας καί μιά εἴσοδος σ αὐτό. «Ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον», λέγει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ ἀπόστολος τῆς ἀγάπης (Α Ἰωάν. 4, 18). Γι αὐτό δέν ὑπάρχει φόβος στήν ἄφθορη κοίμηση τῆς Παρθένου Μαρίας. Ἐδῶ ὁ θάνατος ἔχει καταληφθεῖ ἐκ τῶν ἔνδον, ἔχει ἐλευθερωθεῖ ἀπ ὅ,τι τόν γεμίζει μέ τρόμο καί ἀπελπισία. Ὁ ἴδιος ὁ θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ὁ θάνατος γίνεται «αὐγή μυστικῆς ἡμέρας». Ἔτσι στή γιορτή δέν ὑπάρχει οὔτε λύπη, οὔτε νεκρώσιμα μοιρολόγια, οὔτε στενοχώρια, ἀλλά μόνο φῶς καί ζωή. Προσεγγίζοντας τήν πόρτα τοῦ ἀναπόφευκτου θανάτου μας, εἶναι σάν νά τή βρίσκουμε ὀρθάνοικτη, μέ τό φῶς νά ξεχύνεται ἀπό τή νίκη πού πλησιάζει ἀπό τήν ἐρχόμενη ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Στή λάμψη αὐτοῦ τοῦ ἀσύγκριτου φωτός τῆς ἑορτῆς, στίς αὐγουστιάτικες αὐτές μέρες, ὅταν ὁ φυσικός κόσμος φθάνει στό ἀποκορύφωμα τῆς ὀμορφιᾶς του καί γίνεται ὕμνος δοξολογίας καί ἐλπίδας καί σύμβολο ἑνός ἄλλου κόσμου, ἀκούγονται τά λόγια τῆς Κοιμήσεως, «τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα πρός τήν ζωήν μετέστησεν ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον...». Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον θάνατος. Ὁ θάνατος ἀκτινοβολεῖ αἰωνιότητα καί ἀθανασία. Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον ρήξη ἀλλά ἕνωση. Δέν εἶναι λύπη, ἀλλά χαρά. Δέν εἶναι ἧττα, ἀλλά νίκη. Αὐτά εἶναι ὅσα ἑορτάζουμε τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Παρθένου, καθώς τά προεικονίζουμε, τά προγευόμαστε καί τά ἀπολαμβάνουμε ἀπό τώρα, στήν αὐτή τῆς μυστικῆς καί αἰώνιας ἡμέρας. * Ἀπό τό βιβλίο: Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡ Παναγία. Βίωση τῆς πίστης, Γ, Μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά: Ἰωσήφ Ροηλίδης, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2000, σσ Ποιός μπορεῖ νά συšαβίσει τήν πολύχρωμη διάλεκτο τῶν λουλουδιῶν; Ποιός μπορεῖ ν ἀποκρυπτογραφήσει τόν ψίθυρο τῶν ἀστεριῶν; Ποιός νά μιλήσει, ἄραγε, μπορεῖ τή γλώσσα τῶν Ἀγγέλων; Κι ὕστερα θέλετε νά καμαρώνουμε γιά τήν ἀκριβοσπούδαστή μας γλωσσομάθεια... - Ἐκτός, βέβαια, ἄν ἀναφέρεστε στό Σχολεῖο τῆς Βαβέλ... Στ. Δήμου Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 139

12 Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Μπακιρτζῆ «Τά σχολεῖα μας δουλεύουν γιά νά βγάλουν λεβαντίνους κι ὄχι ἕλληνες» Φώτης Κόντογλου 140 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013 Πολλή συζήτηση γίνεται καί κριτική ἀσκεῖται στήν προσπάθεια μετάλλαξης τοῦ σκοποῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό μάθημα θρησκευτικῆς ἀγωγῆς σέ μάθημα θρησκειολογίας. Τό φτηνό ἐπιχείρημα πού πιπιλίζουν δίκην καραμέλας οἱ κουλτουριάρηδες καθηγητές καί ὅσοι ἀπό τούς δῆθεν πνευματικούς ἀνθρώπους συντάσσονται μέ αὐτούς εἶναι ὅτι, ἐφόσον στά Σχολεῖα μας φοιτοῦν πολλά παιδιά ἀπό ἄλλους πολιτισμούς καί θρησκεῖες, δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά διατηροῦμε ὁμολογιακό τό μάθημα. Λέμε φτηνό, γιατί πρῶτα πρῶτα δέν λαμβάνουν ὑπόψη τους τό Σύνταγμά μας, πού στήν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 ὁρίζει σαφῶς ὅτι σκοπός τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης. Μιλάει για ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων καί ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης. Σέ μιά δημοκρατική κοινωνία ὕστερα δέν ἐπιβάλλουν τή θέλησή τους οἱ λίγοι στούς πολλούς ἀλλά οἱ λίγοι, ὅταν μάλιστα εἶναι ξένοι, πού φιλοξενοῦνται, ὀφείλουν νά συμμορφωθοῦν μέ αὐτά πού ἰσχύουν στή χώρα πού τούς φιλοξενεῖ, ἡ ὁποία εἶναι ἀμιγῶς ὀρθόδοξη. Ἄλλωστε τά παιδιά τῶν ἀλλοθρήσκων μεταναστῶν ἔχουν τό δικαίωμα ἀπό τίς διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά μή παρακολουθοῦν τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Σκοπός ἑνός σύντομου κειμένου δέν εἶναι νά ἀσχοληθεῖ διεξοδικά μέ τό θέμα αὐτό, γιά τό ὁποῖο ἄλλωστε πάρα πολλά ἔχουν γραφεῖ σέ θρησκευτικά περιοδικά ἀπό διαπρεπεῖς νομικούς καί δικαστικούς, ἀλλά θίξαμε τό θέμα γιά νά παραθέσουμε ἕνα μικρό σημείωμα τοῦ λαμπροῦ καί πιστοῦ Φώτη Κόντογλου γενικά γιά τίς προσπάθειες τῶν θολοκουλτουριάρηδων μέ σκοπό τάχα νά ἐκσυγχρονίσουν τό κράτος μας. Θά ἀρκεστοῦμε ἁπλῶς στήν παράθεση καί θά ἀφήσουμε τούς ἀναγνῶστες νά τό ἀπολαύσουν, ἀλλά καί νά βγάλουν οἱ ἴδιοι τά συμπεράσματά τους:

13 «Οἱ διάφοροι φωστῆρες βαστᾶνε ἀπό μιά πατέντα στά χέρια καί μέρα - νύχτα δουλεύουνε γιά νά «συγχρονίσουνε τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἀληθινά σκάβουνε τόν λάκκο της. Ἄμυαλα νευρόσπαστα! Ποῖον θά συγχρονίσετε; Αὐτό πού λέτε ἐσεῖς «συγχρονισμό» καί «ἐξέλιξη» εἶναι μία ἄθλια παραμόρφωση, σύμφωνα μέ ἕνα βλακῶδες μοντέλο, ὅπου κάνουνε οἱ κάλπικοι ἄνθρωποι, πού τούς λέγει ἡ Γραφή «χλιαρούς» (...). Μέσα σ αὐτό τό καλούπι θέλετε νά βάλετε τόν λαό καί ἔτσι νά χαθεῖ ἀπό πάνω του κάθε πρωτοτυπία, κάθε σημάδι ἀληθινῆς ζωῆς, κάθε χαρακτήρας. Θέλετε μέ ἄλλα λόγια νά ἐπιβάλετε στόν κόσμο ἕνα πνευματικό «ἑσπεράντο» πού νά καταργήσει κάθε ζωντανή οὐσία καί ἔκφραση μέσα στούς ἀνθρώπους, δηλαδή ἕναν πνευματικό θάνατο, ἤ μιά πνευματική παραλυσία. Αὐτό τό λέτε «συγχρονισμό» καί «ἐξέλιξη»! Ἀνόητοι καί ἀναίσθητοι! «Συγχρονισμένο» καί «ἐξελιγμένο» εἶναι ὅ,τι εἶναι ζωντανό καί μονάχα ὅ,τι εἶναι πνευματικά πεθαμένο, ὅπως εἴσαστε ἐσεῖς, αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι οὔτε συγχρονισμένο οὔτε ἐξελιγμένο, ἀφοῦ δέν εἶναι ζωντανό»! Αὐτά ἔχουν τήν ἐφαρμογή τους καί στό συγκεκριμένο θέμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλά καί γενικότερα ἀναφέρονται καί στίς ἐπιδιώξεις κάποιων καλαμαράδων νά βάλουν τό λαό μας σέ πρότυπα καί μοντέλα, πού φέρνουν ἀπ ἔξω γιά νά τόν ἐκσυγχρονίσουν τάχα. Δέ καταλαβαίνουν ἤ δέ θέλουν νά καταλάβουν τόν χαρακτήρα τοῦ λαοῦ μας, τήν ἀνδροπρέπεια καί τό πνευματικό νεῦρο τοῦ Ἕλληνα. Αὐτό ἀκριβῶς διατύπωσε καί ὁ Κολοκοτρώνης μέ τήν γνωστή θυμοσοφία του μέ τά ἀκόλουθα: «Ὁ κυβερνήτης εἶχε μεγάλο ἰδανικό ν ἀσπρίσει τόν Ἀράπη - νά συγχρονίσει τήν ἑλληνική πολιτεία. Ἦταν σέ τοῦτο ἕνας ἀπό τούς πρώτους Λούθηρους τοῦ καιροῦ του καί σεβαστός πρόπαππος ὅλων τῶν Ἑλλήνων «μεταρρυθμιστῶν» στήν διανόησή μας καί τήν πράξη μας, ὅλων ἐκείνων πού τούς δέρνει ὁ καημός νά «συγχρονίσουν» μιά πραγματικότητα, πού μολαταῦτα παραγνωρίζουν τά στοιχεῖα της - αὐτῶν πού θέλουν σώνει καί καλά νά μπάσουν τήν Ἑλλάδα στά ἕτοιμα καλούπια ξένης ζωῆς» 2. Ἄλλοτε πάλι, ὅταν ὁ Μάουερ (ἐπί Βαυαροκρατίας) θέλησε νά ὀργανώσει τήν δικαιοσύνη μέ τή δημοσίευση τοῦ ποινικοῦ κώδικα, τοῦ ὀργανισμοῦ τῶν δικαστηρίων καί τῆς ποινικῆς καί πολιτικῆς δικονομίας, ὁ Κολοκοτρώνης ἀκούστηκε νά λέγει τήν ἐπιγραμματική φράση: «Τά παπούτσια τοῦ Χατζηπέτρου (πού ἦταν γιγαντόσωμος μέ μεγάλο πόδι) στά πόδια τοῦ Λόντου (πού ἦταν λεπτοκαμωμένος μέ μικρό πόδι)». Ὁ ἀκαδημαϊκός Σπύρος Μελᾶς ἔγραψε τό ἑξῆς πετυχημένο γιά τό παραπάνω: «Τίποτε δέν μποροῦσε νά ἐκφράσει καλύτερα τό κοινό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων ὅσο ἡ φράση τοῦ Γέρου». Κλείνουμε μέ τόν Φώτη Κόντογλου μέ τόν ὁποῖο ἀρχίσαμε: «Κακόμοιρη Ἑλλάδα! Ἄλλες φορές παίδευες τόν κόσμο, κι ἔκανες παιδιά σου τούς ξένους. Μά τώρα ἀπόμεινες ἄκληρη, γιατί καί τά δικά σου τά παιδιά δέν θέλουν νά σέ ξέρουνε!» Φώτη Κόντογλου, «Εὐλογημένο Καταφύγιο», Ἐκδόσεις Ἀκρίτα, σσ Σπύρου Μελᾶ, «Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ», Ἐκδόσεις Οἴκου Δημητράκου Α.Ε., σ Φώτη Κόντογλου, «Εὐλογημένο Καταφύγιο», σ Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 141

14 γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί» «Ἰδού 1. Ὁ καινοδιαθηκικός αὐτός λόγος πού ἀφορᾶ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, Θεοτόκο καί Ἀειπάρθενο Μαρία, ἐπιβεβαιώθηκε μέσα στούς αἰῶνες κατά τόν καλύτερο τρόπο μέ τήν Θεομητορική ἑορτολογική μνήμη, τή λαϊκή εὐσέβεια, τό ὑμνολογικό «μεγαλύνωμεν» τῆς Παναγίας, τή Συνοδική διακήρυξη (Γ Οἰκουμενική Σύνοδος 341), ἀλλά καί τήν Πατερική ὁμολογία ὅτι «Θεοτόκον δέ κυρίως καί ἀληθῶς τήν Ἁγίαν Παρθένον κηρύττομεν» 2. Ἡ πίστη αὐτή τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Παναγία, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί δι αὐτῆς «Θεόν τά ἀνθρώπινα προσλαβόμενον οἴδαμε τόν Χριστόν» 3, διατρανώνεται καί στή θεία Λειτουργία, τό μυστήριο πού ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐνσαρκώσεως 4 καί ἀνακεφαλαίωση ὅλου τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας 5. Η Θεοτόκος καί Ἀειπάρθενος Μαρία μνημονεύεται σέ διάφορα σημεῖα τοῦ κειμένου τῆς θείας Λειτουργίας πού στήν πρωτογενή του τουλάχιστον μορφή (Ἀναφορά) μᾶς εἶναι γνωστό ἀπό τόν 4ο μ.χ. αἰ. 6. Ἐδῶ ὅμως θά ἀναφερθοῦμε μόνο στή θέση πού κατέχει ἡ Θεοτόκος στήν Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως, τῆς ὁποίας ἡ διαμόρφωση μέ τή σημερινή της μορφή ἀνάγεται στόν 8ο-9ο μ.χ. αἰ. 7, προηγεῖται τῆς Λειτουργίας καί κατά τόν ἱερό Καβάσιλα τά ὅσα συμβαίνουν κατ αὐτήν ἐπί τοῦ ἄρτου προδιαγράφουν «καθάπερ ἐν πίνακι» 8 τό πάθος τοῦ Χριστοῦ καί τόν θάνατον Αὐτοῦ. Ἀρχικά ἡ τέλεση τῆς Προσκομιδῆς γινόταν πολύ ἁπλά καί σύμφωνα μέ τό ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (8ος αἰ.) προσφερόταν μία προσφορά ἀπό τήν ὁποίαν ἔβγαινε ὁ ἀμνός. Ὁ ἴδιος Πατριάρχης εἶναι ὁ πρῶτος πού συνδέει τά τελούμενα στήν προσκομιδή μέ τό μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ 9. Στή βάση αὐτή τοῦ νέου ἀπεικονιστικοῦ συμβολισμοῦ τῆς θείας Λειτουργίας τό σκευοφυλάκιο ὅπου τελεῖται πλέον ἡ Προσκομιδή «ἐμφαίνει τόν κρανίου τόπον, ἐν ᾧ ἐσταυρώθη ὁ Χριστός» 10,ἡ δέ προσφορά ἤ ἄρτος ἤ εὐλογία «ἐξ ἧς τό Κυριακόν σῶμα διατέμνεται, εἰς τύπον, τῆς Ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου λαμβάνεται, ἥτις κατ εὐδοκίαν τοῦ Πατρός καί θέλησιν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καί Λόγου καί ἐπέλευσιν τοῦ θείου Πνεύματος, τόν ἕνα τῆς ἁγίας Τριάδος, Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί Λόγον εἰσδεξαμένη, τέλειον Θεόν καί τέλειον ἄνθρωπον ἀπε- 1. Λουκ. 1, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, 3, 12, PG 94, 1028Β. Περί τῆς Μαρίας ὡς Θεοτόκου βλ. Χ.Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεοτόκος καί ὀρθόδοξο δόγμα. Σπουδή στή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας (Λειμών ἀμφιλαφής 1), ἐκδ. «Τό Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1996, σσ Β.Α. ΤΣΙΓΚΟΥ, Δογματικά καί Θεολογικά Μελετήματα Α, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010, σσ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Λόγος κατά τῶν μή βουλομένων ὁμολογεῖν Θεοτόκον τήν ἁγίαν Παρθένον, PG 76, 265C. ΓΕΡ- ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί Μυστική Θεωρία, PG 98, 401Β. Πρβλ. 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, ΙΒ, Sources Chrétiennes 4 bis, 104(10): «Ταύτης δέ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μυσταγωγία ἐστι τά τελούμενα». 5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Ἀντιρρητικός Α κατά εἰκονομάχων, PG 99, 340: «Συγκεφαλαίωσις τῆς ὅλης οἰκονομίας τόδε τό μυστήριον». Βλ. καί Π.Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας», ἐν Θεολογίᾳ 80, τεῦχ. 4, Ὀκτώβριος- Δεκέμβριος 2009, σσ Βλ. Ι.Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ - Χ.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Π.Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [Θεία Λατρεία καί Παιδεία 1], ἔκδ. Ο.Χ.Α. «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη , σσ π. Δ.Β. ΤΖΕΡΠΟΥ, «Η Ακολουθία τῆς Προθέσεως (Προσκομιδῆς). Ἱστορικολειτουργική θεώρηση», ἐν Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια λειτουργικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ Α [Σύγχρονοι Λειτουργικοί Προβληματισμοί 2], ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα 2001, σσ Βλ. καί Α. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η Ακολουθία τῆς Προθέσεως (8ος - 9ος αἰώνας) κατά τό κείμενο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ( 733), (Μελέτη λειτουργική, ἱστορική - θεολογική), Μεταπτυχιακή Ἐργασία, Θεσσαλονίκη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., ΛΖ, SC 4 bis, X. - Γ. ΣΟΥΛΤΣ, Ἡ βυζαντινή Λειτουργία μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση, Ἀπόδοση ἀπό τά Γερμανικά: π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, ἔκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1998, σ. 251 ἑξ. 10. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ὅ.π., PG 98, 396Β. 142 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

15 κύησεν» 11. Κατά τόν Θεόδωρο ἤ Νικόλαο Ἀνδίδων (11ος - 12ος αἰ.), σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ὁ συμβολισμός τῆς Λειτουργίας, ἐπεκτείνεται σέ ὅλα τά γεγονότα τῆς ἐπί γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, «εἰς τύπον τῆς πανυμνήτου Θεοτόκου πιστῶς δεχόμεθα καί δοξάζομεν» 12 τήν προσφορά. Σύμφωνα μέ τίς πηγές τό 12ο αἰ. ἔχουμε μία νέα εἰκόνα στήν Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως. Πρῶτος ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαος ὁ Γραμματικός (1111) κάνει λόγο γιά χρήση τεσσάρων προσφορῶν τό λιγότερο. Ἀπό τήν πρώτη, τή δεσποτική, βγαίνει ὁ ἀμνός, ἀπό τή δεύτερη βγαίνει μικρή σφραγίδα πρός μνημόνευση τῆς Θεοτόκου κ.λπ. 13. Τήν πράξη αὐτή μέ τέσσερες ἤ καί περισσότερες ἄν χρειαζόταν προσφορές τήν καταγράφει καί ἀποδέχεται καί ὁ ἐπίσκοπος Κρήτης Ἠλίας (1120) στό ἀρχαιότερο ὁλοκληρομένο ὑπόμνημα - τυπικό τῆς Προσκομιδῆς 14. Στά ἐν λόγῳ κείμενα, πού καταγράφουν μία ρευστή ἀκόμη κατάσταση ὡς πρός τήν Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως, γίνεται λόγος περισσότερο γιά μνημόνευση ἀκόμη καί τῆς Θεοτόκου καί ὄχι γιά ἐξαγωγή μερίδων καί τοποθέτησή των δίπλα ἤ κάτω ἀπό τόν ἀμνό ὅπως γίνεται σήμερα. Στό δίσκο ἐναποτίθεται μόνο ἡ σφραγίδα (μερίδα) ἀπό τήν πρώτη προσφορά 15, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ μόνη πού ὑψοῦται 16. Καί σ αὐτό ἀκόμη τό θέμα ἡ πραγματικότητα μέχρι τήν ἐποχή ἐκείνη ἦταν ρευστή καί κάποιες φορές ἀσαφής. Ὁ Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως π.χ. μιλᾶ γιά ὕπαρξη τεμαχίων προσφορῶν στό δίσκο ἐκτός βεβαίως τοῦ ἀμνοῦ, «μέρη καί μέλη τοῦ σώματος» τοῦ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (Προσκομιδῆς) Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Λειτουργικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 11. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ὅ.π., PG 98, 397C. 12. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΔΙΔΩΝ, Προθεωρία κεφαλαιώδης περί τῶν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ γινομένων συμβόλων καί μυστηρίων, PG 140, 425B. 13. GRUMEL (ἐκδ.), Les Vegestes des actes du patriarchat de Constantinople...I, 3-4, ἀριθμ. 992, kadikoy - Istambyl V. LAURENT, «Le Vituel de la Proskomidie et le metropolite de Grète Élie», ἐν Mélanges Sévé Vien Salaville [Revue des Études Byzantines 16], Paris 1958, σσ V. LAURENT, «Le Rituel de la Proskomidie et le Metropolite de Gréte Élia», ὅ.π., σ. 131: «Εἶτα ἀποθέμενοι τήν σφραγίδα ἐν τῷ δίσκῳ μετά τό προσκομίσαι καί τάς λοιπάς». 16. Ὅ.π., σ. 133: «Περί δέ τῶν προσφορῶν τῶν προσφερομένων τῇ Ἐκκλησίᾳ ταύτας ἡμεῖς προσφέροντες ἐν τῇ προσκομιδῇ μίαν ἐξ αὐτῶν ποιοῦμεν τήν ἀναφοράν ἐκβάλλοντες τήν σφραγίδα μεγάλην κατ ἐξοχήν τῶν λοιπῶν, ἥν καί ὑψοῦμεν». Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 143

16 Χριστοῦ, ὅπως γράφει πού δέν γνωρίζουμε ἄν ἐπρόκειτο γιά μερίδες μεταξύ τῶν ὁποίων θά ἦταν προφανῶς καί τῆς Θεοτόκου 17. Παλαιότερα ἀκόμη ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης κάνει λόγο γιά τήν «τῶν ἁγίων ἀπογραφή», προφανῶς γιά τεμάχια ἄρτου πρός τιμήν τῶν ἁγίων, πού ἐτίθεντο στό θεῖο θυσιαστήριο μαζί μέ τήν ἐναπόθεση «τῶν σεβασμίων συμβόλων, δι ὧν ὁ Χριστός σημαίνεται καί μετέχεται» 18. Σέ κάθε ὅμως περίπτωση σαφή μαρτυρία ἐξαγωγῆς μερίδων καί μνημοσύνου τῆς Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων ἔχουμε ἀπό τόν πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο (14ος αἰ.), ὁ ὁποῖος στή «Διάταξι τῆς θείας Λειτουργίας» κάνει λόγο γιά πέντε ἄρτους - προσφορές. Ἡ δεύτερη, ὡς συνήθως, προσφέρεται «εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς ὑπερευλογημένης δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας». Ἡ μερίδα δέ τήν ὁποίαν βγάζει ὁ ἱερεύς μέ τήν ἁγία λόγχη τίθεται «ἐξ ἀριστερῶν τοῦ ἁγίου ἄρτου» 19. Γιά τό ποιά εἶναι τά ἀριστερά ἤ τά δεξιά τοῦ ἄρτου δημιουργήθηκε ἀργότερα, τό 17ο αἰ., στό Ἅγιον Ὄρος ἔριδα. Ἡ κατάληξη ἦταν νά ξεκαθαρισθεῖ ὅτι ἡ μερίδα τῆς Θεοτόκοου τίθεται στά δεξιά τοῦ ἄρτου, δηλαδή ἀριστερά ὅπως βλέπει ὁ ἱερέας πρός τό θυσιαστήριο 20. Πληρέστερη εἰκόνα, τόσο τελετουργικά ὅσο καί θεολογικά σχετικά μέ τό θέμα τῶν μερίδων, μᾶς δίδει ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης. Ὁ λειτουργιολόγος πατήρ ἐπισημαίνει τόν ἱλαστικό χαρακτήρα πού ἔχουν οἱ μερίδες γιά τούς ζῶντες καί τούς τεθνεῶτες, ἀλλά ὑπογραμμίζει ὅτι οἱ μερίδες τῶν ἁγίων προσφέρονται «εἰς μνήμην αὐτῶν καί τιμήν δι αὐτῶν εἰς σωτηρίαν ἡμῶν». Μετέχουν στό φρικτό μυστήριο «ὡς συνηγωνισμένοι Χριστῷ, δόξης καί ἀναβάσεως μείζονος τῇ κοινωνίᾳ ἁγιαζόμεναι καί εἰς ἐκείνους ὑπέρ ὧν εἰσι τόν ἁγιασμόν παραπέμπουσαι καί διά τῶν ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰς ἡμᾶς δή καί διά τῶν εὐχῶν τοῦτο γίνεται» 21. Ὅ,τι ἰσχύει γιά τίς μερίδες τῶν ἁγίων ἰσχύει καί γιά τήν μερίδα τῆς Θεοτόκου μέ τή μόνη διαφορά ὅτι αὐτή τιμητικά τίθεται στά δεξιά τοῦ ἄρτου ἐνῶ οἱ τῶν ταγμάτων ἀριστερά αὐτοῦ. Ἡ ἐξαγωγή δέ τῆς σχετικῆς μερίδας γίνεται «εἰς δόξαν τῆς Παναγίας τοῦ Θεοῦ Μητρός» 22. Ἐξαιρετικά ἡ δόξα αὐτή ἀνήκει στήν Παναγία, τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου, καθόσον κατά τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης εἶναι «ἡ τῆς μεγάλης οἰκονομίας ὑπηρέτις, τό τῆς θείας ἑνώσεως πρός ἡμᾶς ἐργαστήριον, ἡ τοῦ μεγάλου τούτου θύματος ῥίζα τε καί γεννήτρια καί αἰτία τῷ Ποιητῇ φανεῖσα, πρό πάντων τήν δόξαν κομίζεται καί τήν ἔλλαμψιν πρωτοδότως ἐκ τοῦ σαρκωθέντος ἐξ αὐτῆς ὑπέρ λόγον παρθενικῶς καί ἁγίως, καί ἡμῖν ἑνωθέντος ἄκρᾳ χρηστότητι. Διό καί ἐκ δεξιῶν τούτου παρίσταται, καί ἅμα ἐκ δεξιῶν τοῦ ἱεροῦ ἄρτου τήν ὑπέρ αὐτῆς μερίδα τίθεμεν, τοῦτο δηλοῦντες ἐκ τούτου, ὡς ὑπερτέρα πάντων αὕτη καί ἐγγυτέρα Θεῷ» 23. Παρά τήν τιμητική θέση τῆς μερίδας τῆς Παναγίας στό δισκάριο μέ τόν ἀμνό καί τίς ἄλλες μερίδες τῶν ἁγίων καί τῶν πιστῶν, ἔκφραση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μεγάλου μυστηρίου ὅπου «Θεός ἐν ἀνθρώποις καί Θεός ἐν μέσῳ θεῶν, θεουμένων ἐκ τοῦ κατά φύσιν ὄντως Θεοῦ σαρκωθέντος ὑπέρ αὐτῶν» 24, ἐν τούτοις οὔτε αὐτή μεταβάλλεται σέ σῶμα Χρι- 17. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ὅ.π., PG 98, 448 CD - 449A. 18. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας 3, 9, PG 3, 437C. Βλ. καί ΝIKOΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Κατήχησις Ἱερά, τοὐτέστιν ἐξήγησις λεπτομερής τῆς θείας καί ἱερᾶς Λειτουργίας, ἐν εἴδει ἐρωταποκρίσεων, μετά πολλῶν ψυχωφελῶν ἐξετάσεων, Ἀκριβής ἐπανέκδοσις τῆς α ἐκδόσεως τοῦ 1651, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἄξιον Ἐστιν, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους 2007, σ Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αἱ τρεῖς θεῖαι Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι 1982, σ Βλ. Π.Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ ὀρθόδοξη Λατρεία κατά τήν Τουρκοκρατία», ἐν Ἐκκλησία 90, τεῦχος 4, Ἀπρίλιος 2013, Ἀθῆναι, σ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος..., ϞΔ, PG 155, 281CD. 22. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Ι, SC 4 bis, ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, 284Α. 24. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, 285B. 144 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

17 στοῦ. Ὅλες οἱ μερίδες μετέχουν τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί δι αὐτῆς τῆς ἐπαφῆς καί ἕνωσης ἁγιάζονται «οὐδεμία τῶν εἰρημένων μερίδων, εἰ καί ἑνοῦται τῷ σώματι τοῦ Κυρίου καί τῷ αἵματι, μεταβάλλεται εἰς σάρκα καί αἷμα Χριστοῦ. Μόνος γάρ ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος, ὁ εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου καί τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ προσαχθείς, αὐτός μετουσιοῦται καί μεταβάλλεται αἱ μερίδες μετοχικῶς τοῦ ἁγιασμοῦ μεταλαμβάνουσι. Διά τοῦτο προσεχέτω ὁ ἱερεύς, ἵνα μή ἀντί τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου τήν μερίδα τοῖς κοινωνοῦσι μεταδώσῃ καί γάρ καθάπερ αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί περί τό φῶς εἰσι τῆς Θεότητος, οὐ γίνονται δέ ἐκεῖναι φύσει Θεός, ἀλλά κατά μέθεξιν, οὕτω καί αἱ μερίδες, εἰ καί ἑνοῦνται τῇ τοῦ Κυρίου σαρκί καί τῷ αἵματι» 25. Σέ τελική ἀνάλυση ἐκεῖνο πού ἡ παράδοσή μας καί ἡ περί τήν Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως (Προσκομιδῆς) λειτουργική ἑρμηνευτική τῆς Ἐκκλησίας θέλει νά ἀναδείξει, εἶναι αὐτό πού ὁ ἱερός Καβάσιλας ἐπισημαίνει, ὅτι δηλαδή «πᾶσα γάρ ἡ προσαγωγή τῶν δώρων εἰς ἀνάμνησιν γίνεται τοῦ Κυρίου καί διά πάσης ὁ αὐτοῦ καταγίνεται θάνατος» 26. Ἔτσι ὅπως διαμορφώθηκε ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἀκολουθία τῆς Προθέσεως (Προσκομιδῆς) ἀποτελεῖ οὐσιαστικά προοίμιο τῶν ὅσων θά ἀκολουθήσουν στή θεία Λειτουργία. Η εἰκόνα τοῦ δισκαρίου, ὅπως τήν εἴδαμε στή σχετική περιγραφή καί ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, στρατευομένης καί θριαμβεύουσας. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι καί ἀλήθεια πού παραπέμπει στή μέλλουσα βασιλεία καί στό τῆς αἰωνίου ζωῆς τό πολίτευμα «Θεός μεθ ἡμῶν ὁρώμενός τε καί μεταλαμβανόμενος» 27. Στό γεγονός αὐτό τῆς προετοιμασίας καί τῆς «ἐν πίνακι» διαγραφόμενης θυσίας, ἀλλά καί τῆς ἀναμονῆς - πρόγευσης τῶν ἐσχάτων, ἡ Παναγία ὡς εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας 28, «ἡ ἀνταπόκριση ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Θεοῦ» 29, λειτουργεῖ κάθε φορά ὡς ἡ «θεόμυστος τράπεζα τῆς ὑπέρ νοῦν ἱερουργίας, ἐφ ἥν ὁ ἐξ οὐρανοῦ ἄρτος Χριστός, ὁ ὑπέρ πάντων ἀμνός ὡς θυμίαμα καί ἱερεῖον ζωοθυτούμενον τέθυται» 30. Στόν τύπο τῆς δικῆς της μερίδας ἀπό ξεχωριστή προσφορά παρίσταται ἐκ δεξιῶν τοῦ ἀμνοῦ ὡς ἀσάλευτος θρόνος τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ 31. Στόν τύπο δέ τῆς πρώτης προσφορᾶς «τῆς καθαρωτέρας» 32, μάλιστα, ἀπό τήν ὁποίαν ἐξάγεται ὁ ἱερός ἄρτος, συνεχίζει νά προσφέρει μυστικά τό σῶμα της, ἀπό τό ὁποῖο «Χριστός ἡ τοῦ Θεοῦ σοφία καί δύναμις, τήν ἑαυτοῦ σάρκα ᾠκοδόμησεν» 33. Στή Προσκιμιδή δηλαδή καί γενικότερα στή Λειτουργία ὑπάρχει ἡ Παναγία, ἐπειδή ὑπάρχει ὁ Χριστός, ἡ ζωή 34, τό φῶς 35 καί ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ἡ πρός τήν Θεοτόκον δέ τιμή «εἰς τόν ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντα (Υἱόν) ἀνάγεται» ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΕΒΗΡΟΥ, Ἐγχειρίδιον, Ἐνετίησιν 1776, σ. 24. Βλ. καί ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, 284D: «Ἱστέον δέ, ὡς ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν φρικτοτάτων μυστηρίων προσέχειν δεῖ τόν ἱερέα καί λαμβάνειν οὐκ ἐκ τῶν μερίδων, ἀλλ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Δεσποτικῆς καί κοινωνεῖν τούς προσερχομένους». Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τόμ. Β, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα , σσ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ἀπαντήσεις..., τόμ. Ε, Ἀθήνα 2003, σσ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ὅ.π., Ι SC 4 bis, ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ὅ.π., PG 155, 285Β. 28. Γ.Β. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, «Ἡ ὄντως Θεοτόκος», ἐκδ. «Τέρτιος», Κατερίνη 1999, σσ π. Α. ΣΜΕΜΑΝ, Ἡ Παναγία. Βίωση τῆς πίστης, Γ, Μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά: Ἰωσήφ Ροηλίδης, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 2000, σ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Λόγος Δ εἰς τήν ἁγίαν Γέννησιν τῆς Θεοτόκου, PG97, 880Α. 31. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Ἱερομονάχου), Ἡ Θεία Λειτουργία. Σχόλια, Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Ἅγιον Ὄρος , σσ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πρός τινας ἐρωτήσεις Ἀρχιερέως, ΜΣΤ, PG 155, ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ὅ.π., PG 98,421D. 34. Ἰω. 14, Ἰω. 8,12 9, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως 4,16, PG 94,1172Β. Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 145

18 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ Ὅσο ἤρεμος νά εἶσαι δέν μπορεῖς νά μήν ταράσσεσαι καί νά μή συγχίζεσαι ὅταν διαβάζεις δηλώσεις ὄχι μόνο γελοῖες καί ἀνιστόρητες ἀλλά καί πολύ ἐπικίνδυνες γιά τό ἔθνος μας ἀπό Ἕλληνα βουλευτή. Ἀπό ἄνθρωπο πού ἀμείβεται ἁδρά μέ θυσία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά νά φροντίζει γιά τό καλό του καί νά ὑπερασπίζεται τά δίκαιά του. Γιά νά μή μιλοῦμε ἀόριστα καί γενικά, νά ἔλθουμε στό συγκεκριμένο. Διαβάσαμε στό «Βορειοηπειρωτικό βῆμα» Ἰανουαρίου-Μαρτίου 2013 ὅτι ὁ κ. Θεοδωρίδης, μέλος τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, χωρίς ντροπή καί συναίσθηση τῶν συνεπειῶν τῶν λόγων μου, δήλωσε: «Νά χρησιμοποιεῖται ἡ μακεδονική γλώσσα στά ἑλληνικά δικαστήρια». Καλά διαβάζετε ὅσο κι ἄν δέν τό πιστεύετε, μέ ὅλο τό δίκαιό σας. Πῶς μπορεῖ ὁ ἕλληνας βουλευτής νά παραδέχεται ὅτι ὑπάρχει καί ὁμιλεῖται στήν Ἑλλάδα μακεδονική γλώσσα, καί μέ ποιά λογική ζητεῖ νά χρησιμοποιεῖται αὐτή ἀπό ἑλληνικά δικαστήρια; Δέν καταλαβαίνει αὐτός ὁ ἄνθρωπος ὅτι μέ τή δήλωσή του κουβαλάει νερό στό μύλο τῶν Σκοπιανῶν; Ἀπό ὅσο γνωρίζουμε δέν ζητήθηκε, γιατί θεωρεῖται τρελό, αὐτό τό πράγμα οὔτε ἀπό τούς Σκοπιανοῦς. Εἶναι λοιπόν Σκοπιανότερος, κατά τό βασιλικότερος, τῶν Σκοπιανῶν; Κάθε λογικός ἄνθρωπος διαβάζοντας τή δήλωσή του διερωτιέται: «μά καλά, ἄν αὐτός ὁ κύριος λέγει αὐτά τά ἀπίστευτα, οἱ σύντροφοί του, ὁ ἀρχηγός του δέν μποροῦν νά τόν ἐπαναφέρουν στήν τάξη, νά τόν συμμαζέψουν, κατά τό λεγόμενον ἀπό τούς ἁπλούς ἀνθρώπους;». Γνωρίζουμε ἀπό ἀνάλογες περιπτώσεις ἄλλων κοινοβουλευτικῶν ὅτι χρησιμοποιεῖται τό καθόλου πειστικό ἐπιχείρημα: «Ἔχουμε δημοκρατία καί ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά ἔχει καί ἐκφράζει τίς ἀπόψεις του». Ἄν σᾶς πείθει τό ἐπιχείρημα αὐτό, ἱκανοποιεῖ κι ἐμᾶς. Ὅμως πολύ φοβούμαστε ὅτι ἡ ἀπορία μας μένει ἀναπάντητη. Γ.Στ.Μ. ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΡΜΗ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Ὁ μήνας Αὔγουστος σηματοδοτεῖται ἀπό τή μεγάλη γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶναι τόσο μεγάλη, πού ὁ λαός μας τή θεωρεῖ ὡς τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. Δείχνει τοῦτο πόσο τιμᾶ ὁ λαός μας τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Θά λέγαμε ὅτι ὑπάρχει κάτι ἀνάλογο στίς δυό γιορτές, τό Πάσχα καί τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τό Πάσχα συνδέεται ἄμεσα μέ τή μεγάλη θυσία τοῦ Κυρίου, χωρίς τήν ὁποία δέ θά ὑπῆρχε Ἀνάσταση. «Ὅποιου τοῦ μέλλει Ἀνάσταση, τό Γολγοθᾶ περνάει», λέγει ὁ ποιητής γιά νά δείξει αὐτή τήν ἀλήθεια. Μέ τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἔχουμε τό τέλος τῆς σειρᾶς τῶν θυσιῶν τῆς Παναγίας μας. Τρεῖς μέρες μετά τήν Κοίμηση, κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουμε τήν μετάστασή της ἀπό γῆ στόν οὐρανό κοντά στόν ἀγαπημένο Υἱό της, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ λαός μας χωρίς νά ἔχει θεολογικές γνώσεις, λόγω τῆς ἁγνότητας καί καθαρότητας τῆς 146 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013

19 ψυχῆς του ἀλλά καί τῆς μεγάλης πίστης του συλλαμβάνει τό βαθύτερο νόημα τόσο τῆς πρώτης ὅσο καί τῆς δεύτερης γιορτῆς ἀλλά καί τήν παράλληλη σχέση τους. Μέ τήν μετάσταση τῆς Παναγίας μας καί τή θέση της κοντά στόν Σωτῆρα μας ἔχουμε θερμή πρέσβειρα στόν οὐρανό, πού μεσιτεύει γιά τούς πιστούς, πού τήν ἐπικαλοῦνται. Γι αὐτό ψάλλουμε τίς παρακλήσεις τῆς Παναγίας καί ζητοῦμε νά ἄρει τίς δυσκολίες καί τά βάσανά μας. «Εἰ μή γάρ σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;», «προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρός τόν ποιητήν ἀμετάθετε, τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε», «οὐδείς προστρέχων ἐπί σοί, κατῃσχυμένος ἀπό σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε ἀλλ αἰτεῖται τήν χάριν, καί λαμβάνει τό δώρημα, πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως». Ἀρκούμεθα σέ λίγα, πού δείχνουν ὅμως τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Παναγία μας ἀκούει τίς αἰτήσεις καί ἀνταποκρίνεται σ αὐτές, πάντα πρός τό ἀληθινό συμφέρον, κυριότατα τό πνευματικό, τῶν παρακαλούντων. Τώρα μέ τά μεγάλα προβλήματα τά ἀτομικά, συλλογικά καί ἐθνικά, πού ἀντιμετωπίζουμε οἱ Ἕλληνες, ἀνάγκη ἐπίκειται νά μήν ξεχνοῦμε νά ζητοῦμε ἐκ ψυχῆς τή μεσολάβησή της πρός τόν Κύριον γιά νά μᾶς ἐλεήσει. Γ.Στ.Μ. ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ἡ πρωτοφανής οἰκονομική κρίση, ἀνάμεσα καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, πού μαστίζει τά τελευταῖα χρόνια τή χώρα μας, ἔχει γίνει ἐδῶ καί καιρό ἀντικείμενο βαθυστόχαστων ἐπιστημονικῶν οἰκονομικῶν ἀναλύσεων ἀξιόλογων ἐρευνητῶν μέ στόχο νά προσδιοριστοῦν τά αἴτια καί νά προταθοῦν οἱ λύσεις γιά τήν ἐπιτυχή ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Στήν προσπάθεια αὐτή ἀκούονται καί ἐπικριτικές φωνές ὄχι λίγων δικῶν μας ἐρευνητῶν γιά τά πολλά λάθη, πού διέπραξε ἡ χώρα μας καί πού βγῆκαν στήν ἐπιφάνεια πάρα πολύ ἀργά. Ἔχουμε τόσους πολλούς διανοουμένους, ἀλλά καί ἁπλούς ἀνθρώπους, πού ἰσχυρίζονται μέ ἀποτροπιασμό γράφοντας ἤ μιλώντας ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι ἐκφυλισμένη καί διεφθαρμένη. Αὐτή ἡ διαπίστωση μᾶς γεννᾶ αὐτόματα κάποιες σοβαρές ἀπορίες: πῶς βρέθηκαν ἀπρόσμενα τόσοι πολλοί συνετοί μέσα στήν τόση διαφθορά καί ἀντίστροφα, πῶς εἶναι δυνατό νά εἶναι τόσο διεφθαρμένη ἡ χώρα μέ τόσο πολλούς συνετούς πολίτες. Καί μιά τρίτη ἀπορία: πῶς οἱ πολλοί αὐτοί συνετοί συμπατριῶτες μας ὑπέμειναν ἐπί τόσα χρόνια τόση διαφθορά. Ἐπιχειροῦμε μιά πρόχειρη ἀπάντηση στίς ἀπορίες αὐτές, πού ἴσως περικλείει καί μιά πιθανότητα λάθους. Ἐμᾶς τῶν Ἑλλήνων μᾶς ἔλειψε δραματικά ἡ αὐτογνωσία καί ἡ ἱκανότητα, κάνοντας τήν αὐτοκριτική μας, νά ἀντέξουμε τό βάρος τῶν εὐθυνῶν μας, τῶν προσωπικῶν καί τῶν συλλογικῶν, γιά τήν ἐν γένει διαφθορά καί ἀλλοτρίωσή μας. Εἰπώθηκε ἐπιτυχημένα ἀπό κάποιους ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἡ ζωή μας, ἀλλά μόνο ἡ ἱστορία, πού εἴπαμε γι αὐτήν. Ἡ ἱστορία, πού εἴπαμε στούς ἄλλους, ἀλλά κυρίως ὅμως στόν ἑαυτό μας. Χ.Ν.Χ. Τεῦχος 249, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 147

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Μιά προσέγγιση «Στά παλιά τά χρόνια», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 15 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 IΟΥΛΙΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση: ΤμῆμαΠοιμαντικῆςΔιακονίαςἹερᾶςΜητροπόλεωςΤαμασοῦκαίὈρεινῆς Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 22 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 246 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ-

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ- «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 25 ΕΤΟΣ 7 ο 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΓ - ΤΕΥΧΟΣ 244 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). Τοῦ κ.κ. Ἀναστασίου - Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). Τοῦ κ.κ. Ἀναστασίου - Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 48 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 117 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ἕνας ἐκ τῶν μυστικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, σ ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ποιήματά του νά τί γράφει γιά τόν ἄνθρωπο! Οὗτος μέσον τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα