ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Αρθρο του Τσιτσιόλη Βασίλη, Αποφοίτου της ΣΤ Σειράς του Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης της ΕΣ, Στελέχους της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τρόποι αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών που προκαλούνται από τους "κοινωνικούς ή ασφαλιστικούς κινδύνους" µπορεί να διακριθούν: α) σ'αυτούς που προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και β) σ'αυτούς που επιβάλλονται από το κράτος. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται: α) η αποταµίευση, β) η ιδιωτική ασφάλιση και γ) η φιλανθρωπία. Στη δεύτερη: α) η κοινωνική πρόνοια και β) η κοινωνική ασφάλιση. Ενώ σε µια ενδιάµεση κατηγορία ανήκουν: α) η οικογενειακή και κοινωνική αλληλεγγύη και β) η αλληλασφάλιση. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ): "Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθενείας ή αναπηρίας. Η κατοχύρωση και η διατήρηση της καλύτερης δυνατής κατάστασης υγείας αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, οποιαδήποτε και αν είναι η φυλή, η θρησκεία, η πολιτική ιδεολογία, η οικονοµική και κοινωνική του κατάσταση". Η κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας µε τα κοινά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε συνάρτηση µε τον παραπάνω ορισµό της υγείας, αποτελούν τους κυριότερους σύγχρονους τρόπους αντιµετώπισης του "κοινωνικού ή ασφαλιστικού κινδύνου" της ασθένειας' επιδιώκοντας να καλύψουν µία ζωτική ανάγκη του ανθρώπου, δηλαδή την εξασφάλιση του ιδίου και της οικογένειάς του απέναντι στον κίνδυνο και τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ασθένειας, της αναπηρίας ή και του θανάτου. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται: 1) µία σύντοµη παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης διεθνώς και στην Ελλάδα, 2) αποσαφήνιση των εννοιών και 3) καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο της κοινωνικής ασφάλισης όσο και της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας' ενώ στο τέλος συµπερασµατικά επιδιώκεται η καταγραφή των κοινών χαρακτηριστικών και των διαφορών των δύο θεσµών. 1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ασφάλιση ασθένειας µε τις παροχές σε είδος-ιατρικές υπηρεσίες και τις παροχές σε χρήµα-αναπλήρωση εισοδήµατος αποτελεί το δεύτερο, κατά σειρά, από οικονοµική άποψη, τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Η πρόοδος της βιοϊατρικής τεχνολογίας, καθώς και η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, οι νέες δηµογραφικές και επιδηµιολογικές τάσεις συντέλεσαν στην ιλιγγιώδη αύξηση των δαπανών υγείας, τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς τα αποτελέσµατα αυτής της αύξησης να είναι εµφανή στους παραδοσιακούς δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου υγείας µιάς χώρας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ Στο διεθνή χώρο η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Γερµανία το 1883 µε νοµοθετικά µέτρα (νόµος της για την υποχρεωτική ασφάλιση των µισθωτών κατά της ασθένειας και του ατυχήµατος), που ακολούθησαν το αυτοκρατορικό διάγγελµα του καγκελαρίου Bismarck στις µε το οποίο διακήρυξε την υποχρέωση του κράτους για την κοινωνική ευηµερία όλων και ιδιαίτερα των άπορων πολιτών και έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις ενός συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων. Το γερµανικό σύστηµα µε επουσιώδεις παραλλαγές ακολούθησαν διαδοχικά η Αυστροουγγαρία, η Νορβηγία και η Ρωσία. Στη συνέχεια η Αγγλία εισήγαγε την κοινωνική ασφάλιση ασθένειας στις µε νοµοθέτηµα που κάλυπτε τους κινδύνους ασθένειας, αναπηρίας και ανεργίας. Το 1942 αναµορφώθηκε το σύστηµα στα πρότυπα του θεσµού της κοινωνικής ασφάλειας µετά από ειδικό σχεδιασµό του λόρδου Beveridge µε πρότυπο το σύστηµα της Ν.Ζηλανδίας (η οποία ήταν η πρώτη χώρα που εφάρµοσε από το 1939 σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας). Το σύστηµα αυτό εξασφάλιζε, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, χρηµατικές παροχές σε ολόκληρο τον πληθυσµό, µε

2 2 έσοδα από ειδικό φόρο στους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα άλλα εισοδήµατα. Οι παροχές ειδικότερα, κάλυπταν τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας, ανεργίας και θανάτου. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας είχε αποτελέσει κρατική µέριµνα από το Σύµφωνα µάλιστα µε νοµοθέτηµα του 1969 η ιατρική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν από δηµόσιες υπηρεσίες. Στις Η.Π.Α ο σχετικός νόµος "the social security Act" του Roosevelt δεν κάλυπτε όλους τους κοινωνικούς κινδύνους. Χρειάσθηκε ο J.F.Kennedy να αγωνισθεί από το 1960 για να επιτευχθεί τελικά τον Ιούνιο του 1965 (από τον Πρόεδρο L.B.Johnson) η ασφάλιση υγείας µόνο των ηλικιωµένων, λόγω των ισχυρών αντιδράσεων για την επέκταση της κρατικής δραστηριότητας (Κυριακουλάκος,1970,σελ.83). Η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας, όπως όλες οι κοινωνικές ασφαλίσεις, εξελίχτηκε στο διεθνή χώρο όχι µόνο µε πρωτοποριακές ρυθµίσεις εθνικών νοµοθεσιών, αλλά και µε σηµαντικές διακηρύξεις και διεθνείς συµβάσεις i ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας, όπως όλες οι κοινωνικές ασφαλίσεις, έχει αρκετή προϊστορία. Από τον 6ο π.χ αιώνα συναντούµε στην αρχαία Ελλάδα ίχνη κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας µε το θεσµό των "δηµοσιευόντων ιατρών" που εκλέγονταν από την πόλη, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αντί ορισµένης αµοιβής, τα "ιατρικά τέλη", από υποχρεωτικές εισφορές πολιτών. Στη βυζαντινή περίοδο υπήρχε εκτεταµένη ιδρυµατική περίθαλψη των άπορων πολιτών. Η Αγία Ελένη και ο συγκλητικός Εύβουλος θεωρούνται ιδρυτές των πρώτων νοσοκοµείων. Λειτούργησαν τότε ορφανοτροφεία, γεροντοκοµεία και άλλα κοινωφελή ιδρύµατα µε βάση τις αρχές της φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης στη διδασκαλία των πατέρων της εκκλησίας (Κρεµαλής,1985,σελ.32). Στους χρόνους της Τουρκοκρατίας ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων ενδιαφέρθηκαν να οργανώσουν ειδικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας µε συντεχνιακή βάση. Αξιόλογοι ήταν οι ναυτικοί συνεταιρισµοί της Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, που εξασφάλιζαν υγειονοµική περίθαλψη στις χήρες και ορφανά από εισφορές υπολογισµένες σε ποσοστό των καθαρών κερδών κάθε ταξιδιού. Στην κλασική περίοδο των κοινωνικών ασφαλίσεων στη χώρα µας ( ) άρχισαν να λειτουργούν αρκετοί κοινωνικοασφαλιστικοί φορείς για την προστασία των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα που εκτός από τους κλάδους συντάξεων και πρόνοιας είχαν και κλάδο ασθένειας. Ο πρώτος κοινωνικοασφαλιστικός φορέας στη χώρα µας είναι το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), που ιδρύθηκε µε το ιάταγµα της και λειτούργησε µε το Ν.ΧΛΘ (1861). Επίσης µε το άρθρο 31 του νόµου για τα µεταλλεία (1861) δηµιουργήθηκε κεφάλαιο προστασίας των µεταλλωρύχων από ατυχήµατα και µε το Β της ιδρύθηκε ειδικό ταµείο για την υλοποίηση της προστασίας (Κρεµαλής,1985,σελ.32-33). Μεγάλη ώθηση για τη δηµιουργία κοινωνικοασφαλιστικών φορέων µε τους αντίστοιχους κλάδους ασθένειας στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις έδωσε ο Ν.2868/1922 µε την καθιέρωση υποχρεωτικών κανόνων για τη σύσταση και λειτουργία των ταµείων ασφάλισης µισθωτών στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις. Ενώ οι πρώτοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανεξάρτητων επαγγελµατιών κάνουν την εµφάνισή τους µε το Ταµείο Νοµικών (1928) και το Ταµείο Συντάξεων εκτελωνιστών. Στην νεότερη περίοδο των κοινωνικών ασφαλίσεων ο σηµαντικότερος σταθµός ήταν, αναµφίβολα, η σύσταση και η λειτουργία του ΙΚΑ, συστάθηκε µε τον αρχικό νόµο 5733/1932 που όµως δεν εφαρµόστηκε και µε νέα επεξεργασία ψηφίστηκε ο Ν.6298/1934, που ίσχυσε από την ii. Έτσι εκτός από τον κλάδο συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λειτουργούν ο κλάδος παροχών ασθένειας και µητρότητας σε είδος (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) και κλάδος παροχών ασθένειας και µητρότητας σε χρήµα. Η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας του συνόλου σχεδόν του ελληνικού πληθυσµού ολοκληρώθηκε µε το Ν.4169/1961 "περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων" και τη σύσταση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Στον ΟΓΑ υπήχθησαν όλοι όσοι ασχολούνταν µε εργασίες αγροτικής φύσης, ένα αρκετά σηµαντικό δηλαδή ποσοστό του πληθυσµού της χώρας. Ενώ οι παροχές του είναι τόσο χρηµατικές όσο και σε είδος και συνίστανται σε συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε παροχές ασθένειας (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) και σε γεωργικές αποζηµιώσεις για ζηµιές της παραγωγής από παγετό ή χαλάζι ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ο ορισµός της ασθένειας δε µας δίνεται από νοµοθετικά κείµενα, αλλά µπορεί να συναχθεί ερµηνευτικά από την έκταση της προστασίας στους σχετικούς κλάδους iii. Έτσι "ασθένεια, στο χώρο του ικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι κάθε ανώµαλη κατάσταση του σώµατος ή του πνεύµατος που δηµιουργεί ανάγκη θεραπείας, ανικανότητα για εργασία ή και τα δύο µαζί" (Κρεµαλής Κ.,1985,σελ.248). Αναλύοντας τα ουσιώδη εννοιολογικά χαρακτηριστικά του παραπάνω ορισµού της ασθένειας, παρατηρούµε ότι πρέπει πρώτα να υπάρχει ανώµαλη διατάραξη της κανονικής λειτουργίας του σώµατος ή του πνεύµατος.

3 3 Ανώµαλη λοιπόν παθολογική κατάσταση υπάρχει όχι µόνο όταν έχουν εκδηλωθεί τα συµπτώµατα συγκεκριµένης βλάβης στο σώµα ή στο πνεύµα, αλλά κι όταν πιθανολογείται προσβολή της υγείας,προς αποτροπή της οποίας επιβάλλεται ορισµένη θεραπεία (π.χ. αντιλυσσική) ή αποχή από την εργασία (π.χ. λουτροθεραπεία). Η ανάγκη θεραπείας, θα κριθεί µε αντικειµενικά κριτήρια, σε αντίθεση µε την έννοια της αναπηρίας που διαµορφώνεται και µε υποκειµενικά κριτήρια. εν είναι απαραίτητη η προσδοκία ριζικής θεραπείας της ασθένειας. Αρκεί να προσφέρονται µέτρα για να βελτιωθεί η υγεία ή για ν'αποτραπεί η επιδείνωση της βλάβης. Ασθένεια, υπάρχει και όταν δε θεραπεύεται η ανώµαλη κατάσταση του σώµατος ή του πνεύµατος, εφόσον όµως προκαλεί ανικανότητα για εργασία. Ο ακρωτηριασµός π.χ. ενός προσώπου που εµποδίζει την προηγούµενη βιοποριστική δραστηριότητα αποτελεί ασθένεια στο ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µολονότι δε δηµιουργεί - µετά από ένα σηµείο - ανάγκες θεραπείας. Ο όρος ασθένεια σε θέµατα κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας είναι άλλοτε πιο στενός και άλλοτε πιο ευρύς από τον αντίστοιχο όρο της ιατρικής επιστήµης. Προς άρση αµφιβολιών επεµβαίνει καµιά φορά και ο νοµοθέτης, για να επεκτείνει τις ασφαλιστικές παροχές του κλάδου ασθένειας, όπου είναι αναγκαίες, ακόµα κι αν δεν συντρέχουν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας από κοινωνικοασφαλιστική ή ιατρική άποψη π.χ. η εξοµοίωση µε ιατρική περίθαλψη της επιµέλειας σε άσυλο των δυσπροσάρµοστων τέκνων ασφαλισµένων (Κρεµαλής Κ.,1985,σελ ). Σαν χρόνος εµφάνισης του ασφαλιστικού κινδύνου της ασθένειας θεωρείται η εξωτερίκευση των επιβλαβών συνεπειών µιάς ανώµαλης κατάστασης στο σώµα ή στο πνεύµα` δεν έχει δηλαδή τόση σηµασία το χρονικό σηµείο που ανατρέχει η ιατρική διάγνωση, όσο η στιγµή που κρίθηκε απαραίτητη η λήψη θεραπευτικών µέτρων ή η ηµέρα που διακόπηκε αναγκαστικά η εργασία ΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την ιεθνή Σύµβαση Εργασίας αριθ. 102 και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας οι κοινωνικές ασφαλίσεις πρέπει να καλύπτουν τους εξής εννέα ασφαλιστικούς κινδύνους: 1) ασθένεια (περίθαλψη), 2) ασθένεια (απώλεια εισοδήµατος), 3) ανεργία, 4) γήρας, 5) εργατικά ατυχήµατα, 6) επαγγελµατικές ασθένειες, 7) οικογενειακά βάρη, 8) µητρότητα και 9) θάνατος (παροχές προς επιζώντες). Οι επιδιώξεις της κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας, όπως και των άλλων κοινωνικών ασφαλίσεων, µπορούν να συνοψιστούν στους εξής αντικειµενικούς στόχους: α) παροχή εξασφάλισης, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και δ) κοινωνική γαλήνη ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν ανοµοιότητες ανάµεσα στα κοινωνικοασφαλιστικά συστήµατα των διαφόρων χωρών που καλύπτουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο της ασθένειας, αλλά υπάρχουν και τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 1. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις χρηµατοδοτούνται µε εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων, µε ή χωρίς συµµετοχή του κράτους, µε τη µορφή της επιδότησης ή της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης (Σκουτέλης,1990,σελ.18-19). 2. Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 3. Οι εισφορές συγκεντρώνονται σε ειδικά ταµεία απ'όπου χορηγούνται οι διάφορες παροχές. 4. Τα κεφάλαια, που δεν είναι αναγκαία για τις πληρωµές των παροχών, επενδύονται ώστε να εξασφαλιστούν συµπληρωµατικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας). 5. Το δικαίωµα στις παροχές εξαρτάται από τις καταβαλλόµενες εισφορές του ασφαλισµένου, ανεξάρτητα από κάθε κριτήριο ανάγκης ή εσόδων. 6. Συχνά το ύψος των εισφορών και των παροχών συνδέεται µε το ύψος του µισθού του ασφαλισµένου και 7. Οι κλάδοι των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, συνήθως χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τους εργοδότες, µε ή χωρίς συµµετοχή του κράτους. Υποστηρίζουν µερικοί (Κυριακουλάκος,1970,σελ.63) ότι η κοινωνική ασφάλιση γενικά αλλά και η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας ειδικότερα δεν πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του ατόµου γιατί: 1. Θα απαιτηθούν θυσίες από το σύνολο, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ωφελιµότερα αλλού π.χ. για την παιδεία ή για την έρευνα. 2. Η ιδιωτική ασφάλιση πλησιάζει περισσότερο το ιδανικό της ευτυχίας, αφού βασίζεται όχι µόνο στην ατοµική βούληση αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. 3. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι σε ορισµένες περιπτώσεις οικονοµικότερη από την κοινωνική ασφάλιση.

4 4 4. Οι ατοµικές επιθυµίες δεν µπορεί να αποτελέσουν το γενικό µέτρο της κοινωνικής ασφάλισης, αυτές µόνο η ιδιωτική ασφάλιση µπορεί να ικανοποιήσει. 2. Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ Τα Burial Clubs της Ρωµαϊκής εποχής, φαίνεται ότι αποτελούν τα πρώτα δείγµατα ασφάλισης πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Οι συντεχνιακές οργανώσεις, του τέλους του Μεσαίωνα, στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, ακολουθώντας την τακτική των Burial Clubs, ή ακόµη και των θρησκευτικών οργανώσεων της αρχαιότητας, πλήρωναν τα έξοδα κηδείας των συντεχνιτών, για να τους προστατεύσουν από τις προσβλητικές συνέπειες της εφαρµογής των διατάξεων του Νόµου των Πτωχών. Το πρώτο, γνωστό τουλάχιστον, ασφαλιστήριο Ζωής, έγινε στο Λονδίνο στις 18 Ιουνίου 1583, αφορούσε εξόφληση χρέους και αναφερόταν στη ζωή του William Gybbons µε δικαιούχο τον Richard Martin, κάτοικο και δηµοτικό σύµβουλο του Λονδίνου που είχε δανείσει τον ασφαλισµένο. Η διάρκεια της ασφάλισης ήταν 12 µήνες και το ασφάλιστρο 8% (Πριναράκης,1987,σελ.48). Στην Ιταλία, από τον 14ο κιόλας αιώνα, υπάρχουν οι αλληλοασφαλιστικές ενώσεις, πρόδροµοι των Αγγλικών Friedly Societies, που βελτιώνονται και τελειοποιούνται συνεχώς, µέχρι τα µέσα του 17εις αιώνα, οπότε ο Φλωρεντινός γιατρός Lorento Tonti ιδρύει την πρώτη Τοντίνα. iv Το σύστηµα Tonti εισάγεται στη Γαλλία, Γερµανία και ΗΠΑ, όπου έτυχε θερµής αποδοχής, για να ακολουθήσουν αργότερα οι Εταιρείες αµοιβαίας βάσης,(mutual Companies) και µετοχικού κεφαλαίου. Η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση της ασφάλισης ζωής στην Ιταλία, εκδηλώνεται στα πέντε τελευταία άρθρα του Codici di Commercio του 1882, που αποτέλεσαν και τη βάση για τις αµοιβαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες. Με την ασφάλιση ζωής, ο ασφαλιστικός θεσµός γενικότερα, φεύγει από την αµυντική θέση της αποζηµίωσης των ασφαλίσεων ζηµιών και περνά πια στο επιθετικό στάδιο, της δηµιουργίας οικονοµικής δύναµης για την επιδίωξη µελλοντικών σχεδίων, ή την αντιµετώπιση τακτικών και εκτάκτων, ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών (θάνατος, αναπηρία, ασθένεια) ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα για πρώτη φορά άσκησε τον κλάδο ζωής η "ΕΘΝΙΚΗ" Ασφαλιστική που ιδρύθηκε το 1891 από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Το 1897, όµως, η εταιρεία κατάργησε τον Κλάδο Ζωής, διότι µετά από λειτουργία επτά ετών, τα αποτελέσµατα ήταν πενιχρά και επιζήµια. Έτσι δεν υπήρχε άλλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία να ασκεί τον κλάδο ζωής και έµεινε το έδαφος ελεύθερο στις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες (Τσάσης,1992,σελ.18-22). Το 1902 ιδρύθηκε στην Αθήνα, η "ΑΜΟΙΒΑΙΑ" ασφαλιστική εταιρεία ζωής και πρόνοιας, που ακολούθησε όµως το σύστηµα των "ΤΟΝΤΙΝΕΣ" που αναφέρθηκε παραπάνω. Χαρακτηριστική ήταν η εξαιρετική υποδοχή την οποία έτυχε από τους Έλληνες του εσωτερικού και ιδιαίτερα του εξωτερικού, που της εµπιστεύτηκαν τις οικονοµίες τους µε αποτέλεσµα την αλµατώδη αύξηση του χαρτοφυλακίου της. Εντυπωσιακή όµως εξέλιξη στην ασφάλιση ζωής σηµειώθηκε µε την ίδρυση το 1906 στην Αθήνα της αρχαιότερης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας ζωής "ΑΝΑΤΟΛΗ" της οποίας η πρώτη µορφή ήταν η αλληλασφάλεια, αποσκοπούσε όµως και στην περίπτωση θανάτου, εξασφάλιση των συγγενών και όχι απλά στο σχηµατισµό κεφαλαίου σε περίπτωση ζωής (Τσάσης,1992,σελ.22). Το 1920 ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της Τράπεζας Εθνικής Οικονοµίας η δεύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής η "ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗΣ". Το 1928 χορηγήθηκε το δικαίωµα να ασκεί τον Κλάδο Ζωής στην τρίτη ελληνική εταιρεία την "ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ". Το 1930 ιδρύθηκε από την Τράπεζα Αθηνών ο "ΑΣΤΗΡ" µε µετοχικό κεφάλαιο δραχµών. Η πολεµική περίοδος, η Γερµανοϊταλική κατοχή, ο πληθωρισµός, οι νοµισµατικές υποτιµήσεις και γενικά οι συνθήκες που επικράτησαν µέχρι το 1949 είχαν σαν αποτέλεσµα ο Κλάδος ασφάλισης ζωής να διακοπεί. Μετά τον πόλεµο η ασφάλιση ζωής λόγω των νοµισµατικών ασταθειών, του χαµηλού βιοτικού επιπέδου, της προκατάληψης και της διστακτικότητας του κοινού βρισκόταν για αρκετά χρόνια σε κρίση. Όµως την τελευταία εικοσιπενταετία η ασφάλιση ζωής - ασθένειας αναπτύχθηκε ραγδαία και σε αυτό συντέλεσαν: α) η δηµιουργία νέων προγραµµάτων προσιτών και ελκυστικών για τις ανάγκες του ελληνικού κοινού,

5 5 β) η οικονοµική άνοδος του πληθυσµού, η δηµιουργία αναγκών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, γ) η συνειδητοποίηση της ανάγκης του Έλληνα για το αβέβαιο του ίδιου και της οικογένειας του, σε περίπτωση πιθανού και απρόβλεπτου κινδύνου της ζωής του ή του εισοδήµατός του, δ) η προσδοκία για την είσπραξη σηµαντικού ποσού στη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης, αποτέλεσµα που συνδυάζει και το κίνητρο της επένδυσης, ε) το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής των ασφαλίστρων και στ) οι προσπάθειες των ασφαλιστικών εταιρειών να εµπεδώσουν και να προάγουν το ασφαλιστικό πνεύµα µε την ανάπτυξη της διαφήµισης, την πρόοδο των πωλήσεων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους και των σχέσεων ασφαλιστού και ασφαλισµένου (Τσάσης,1992,σελ.26). Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Σε µιά σηµαντική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών βρέθηκε ότι το 1979 µόνο το 0,6% του ελληνικού πληθυσµού καλύπτονταν από την ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας (Φακιολάς,Ν.,1988,σελ.187). Οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας, όπως και όλου του Κλάδου Ζωής, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δικαιολογούνται από το χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και από το αναχρονιστικό θεσµικό πλαίσιο που διαµόρφωνε την επιχειρηµατική δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοµοθετικό πλαίσιο που µέχρι σχετικά πρόσφατα καθόριζε τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα βασίζονταν στον Εµπορικό Κώδικα του 1853, µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του και στο Ν. 400/70, που αντικατέστησε τον Ν.1073/27 ο οποίος ήταν ο βασικός νόµος για την ασφαλιστική αγορά. Σύµφωνα µε πιό πρόσφατα στοιχεία, τα ασφάλιστρα ζωής-ασθένειας στην Ελλάδα στην αρχή της δεκαετίας του 1980 ήταν τα χαµηλότερα στην ΕΟΚ και υπολογίζονταν σε 0,3% του ΑΕΠ έναντι ποσοστών που κυµαίνονταν από 4,2% στη Μ.Βρετανία, σε 2,4% στη.γερµανία και 2,3% στη ανία. Τέλος ακόµη και το 1987, σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από την πιό πρόσφατη µελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό της ΕΟΚ v, το συνολικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που καλύπτονταν από την ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ήταν το χαµηλότερο στην Ευρώπη και δεν ξεπερνούσε το 2% (Λιαρόπουλος,1993β,σελ.41-43). Ενώ στις υπόλοιπες χώρες όπου η ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας είναι αρκετά ανεπτυγµένη καλύπτονταν το 30% του πληθυσµού στην Ολλανδία, το 30% στην Ιρλανδία (λόγω πληµµελούς κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης) και το 11% στην Αγγλία (Σκουτέλης,1993,σελ.143). Η σχετική ανυπαρξία της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας,όπως και όλου του Κλάδου Ζωής στην Ελλάδα φαίνεται ότι ήδη περνάει στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έντονη κινητικότητα, που φυσικά συνδυάζεται όχι µόνο µε τη δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών αλλά και µε την έντονη και συνεχώς αυξανόµενη παρουσία µεγάλων ξένων εταιρειών µε την προοπτική της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η προοπτική αυτή και η πλήρης απελευθέρωση στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αλλάξει ριζικά το σκηνικό. Η εναρµόνιση του ελληνικού ασφαλιστικού δικαίου µε τις Κοινοτικές Οδηγίες(239/73, 850/76, 240/73, 267/77, 473/78 και 267/79) άρχισε το 1985 µε το Π 118, που τροποποίησε σε σηµαντικό βαθµό το Ν. 400/70. Η κυριότερη αλλαγή που σχετίζεται µε τον κλάδο ζωής ήταν η ρύθµιση για την "εξειδίκευση", δηλαδή η επιβολή του διαχωρισµού των ασφαλιστικών εταιρειών σε εταιρείες Ζωής και Γενικών Ασφαλειών. Ο διαχωρισµός αυτός, που στην πράξη υλοποιήθηκε µε σηµαντική καθυστέρηση, έδωσε στις νέες εταιρείες Ζωής, αλλά και σε όλο τον Κλάδο Ζωής, τον απαραίτητο δυναµισµό που προσφέρει ο υγιής ανταγωνισµός και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η νοµοθετική προσπάθεια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης συνεχίστηκε µε την έκδοση του νόµου 2170 (ΦΕΚ Α 150 της ) "Τροποποίηση του ν.δ 400/70 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως" που είναι µιά σηµαντική τοµή στο ισχύον µέχρι σήµερα καθεστώς που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες και συµβάλει στην απελευθέρωση του κλάδου Ζωής και των σηµαντικών αποθεµατικών που δηµιουργούνται στη φάση ανάπτυξης των εργασιών σε µία "υποανάπτυκτη" αγορά όπως η ελληνική' γεγονός που επιτρέπει τη δηµιουργία υγιών βάσεων για τη µελλοντική ανάπτυξη του κλάδου Ζωής γενικότερα και της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας ειδικότερα ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος υπηρεσίες υγείας είναι µία σύνθετη έννοια που περιλαµβάνει τόσο την έννοια της φροντίδας υγείας όσο και της περίθαλψης. Η αποσαφήνιση του περιεχοµένου των δύο αυτών όρων έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας. Η περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε άτοµα που έχουν ήδη εκδηλώσει υποκειµενικά ή αντικειµενικά συµπτώµατα ενός συγκεκριµένου προβλήµατος υγείας. Η φροντίδα υγείας αντίθετα

6 6 είναι ευρύτερη έννοια αφού αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται και σε υγιή άτοµα και συχνά στο σύνολο του πληθυσµού µιας χώρας ή µιας κοινότητας (Λιαρόπουλος,1993β,σελ.19). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση Ασθένειας αναφέρεται στο χώρο της περίθαλψης και στις υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της ασθένειας, της αρρώστιας και του ατυχήµατος ΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), που στην έκδοσή του "Into the Twenty-First Century:The Development of Social Security" το 1984, σελ.94, συνοψίζει επιγραµµατικά τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία από την αναγνώριση ευρύτερου ρόλου στην ιδιωτική ασφάλιση και αναφέρει ως πλεονεκτήµατα της ιδιωτικής ασφάλισης, ότι: 1. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών εξασφαλίζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην παροχή υπηρεσιών. 2. Οι πόροι που αντλούνται διοχετεύονται σε επενδύσεις, ενώ η συνολική αποταµίευση αυξάνεται. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσµα δεν χαρακτηρίζει και την κοινωνική ασφάλιση, που λειτουργεί µε τις αρχές του διανεµητικού συστήµατος και περιορίζει τη συνολική αποταµίευση. 3. Η τοποθέτηση των πόρων της ιδιωτικής ασφάλισης σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία αποτρέπει τη συγκέντρωση του ελέγχου των επενδύσεων από ελάχιστους δηµόσιους γραφειοκρατικούς οργανισµούς. 4. Τα προγράµµατα της ιδιωτικής ασφάλισης µπορούν να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες ανάγκες επιµέρους επιχειρήσεων, κλάδων ή επαγγελµάτων. 5. Στην ασφάλιση ασθένειας, ειδικότερα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των ιδιωτών ασφαλιστών οδηγεί σε µείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών, γενικά σε µια οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ενώ ως µειονεκτήµατα της ιδιωτικής ασφάλισης καταλογίζονται τα εξής: 1. Από τη φύση της η ιδιωτική ασφάλιση εξασθενίζει την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι σύµφυτη µε το θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι τα άτοµα που είναι εκτεθειµένα σε µικρότερους ασφαλιστικούς κινδύνους εξασφαλίζουν, σε σχέση µε τα άτοµα που είναι εκτεθειµένα σε µεγαλύτερους ασφαλιστικούς κινδύνους, ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης. 2. Ο κίνδυνος πτώχευσης µιας ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης δεν είναι εντελώς ανύπαρκτος. Οι ασφαλισµένοι διακινδυνεύουν σε µια τέτοια περίπτωση να µείνουν ακάλυπτοι. 3. Στο κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να συµπεριληφθούν ορισµένες διοικητικές δαπάνες (π.χ. προώθηση των πωλήσεων µέσω διαφήµισης, αµοιβές νοµικών συµβούλων) καθώς και τα κέρδη των εταιρειών, δηλαδή δύο κατηγορίες που αφορούν την ιδιωτική, όχι όµως και την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι η όποια µείωση του κόστους που εξασφαλίζεται µέσω του ανταγωνισµού θα πρέπει τελικά να συγκριθεί µε τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η ιδιωτική ασφάλιση. 4. Για τον αρχικό υπολογισµό του ασφαλίστρου θα πρέπει ο ασφαλιστής να είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις µελλοντικές πιθανές καταστάσεις, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ένα συναφές πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι ο πληθωρισµός. Η ικανοποίηση του αιτήµατος για αναπροσαρµογή των παροχών, λόγω πληθωρισµού, προϋποθέτει κατ'ανάγκη ανάλογη αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου. Τα ποσά που συγκεντρώνονται αθροιστικά από την προσαύξηση των ασφαλίστρων αποτελούν φυσικά ένα κόστος για τους ασφαλισµένους, που συχνά υπερβαίνει το κόστος που θα απαιτούνταν για την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των παροχών στα πλαίσια ενός διανεµητικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Επίσης µπορούν να αναφερθούν και ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης σε σύγκριση και προς την κοινωνική ασφάλιση (Κυριακουλάκος,1970,σελ.61-63). Η ιδιωτική ασφάλιση γενικότερα και η ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ειδικότερα : 1. Ικανοποιεί τις ατοµικές ανάγκες των ασφαλιζοµένων. Παρέχει δηλαδή την εξασφάλιση "επί µέτρω" και όχι σε γενικά πλαίσια όπως η κοινωνική ασφάλιση. 2. Βοηθά την εθνική οικονοµία µε την συγκέντρωση του κεφαλαίου, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγικούς σκοπούς. 3. ηµιουργεί πνεύµα σύνεσης και πρόνοιας στα άτοµα, που επηρεάζει το σύνολο. 4. Επεκτείνει το πνεύµα της αλληλοβοήθειας, που εξυψώνει το ηθικό επίπεδο του λαού. 5. Προσφέρει στα άτοµα την κάλυψη ορισµένων κινδύνων οικονοµικότερα από την κοινωνική ασφάλιση. 6. Μπορεί (και της επιβάλλεται από τον νόµο) να οργανωθεί επιστηµονικά.

7 7 3. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης διεθνώς και στην Ελλάδα, την αποσαφήνιση των εννοιών και την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο της κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας όσο και της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής - ασθένειας, συµπερασµατικά µπορούν να καταγραφούν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά τους: α) ότι υπάρχει κίνδυνος (οι παροχές εξαρτιούνται από µελλοντικό και αβέβαιο γεγονός) β) η οικονοµική κατοχύρωση βασίζεται στην ύπαρξη µεγάλης πληθυσµιακής οµάδας και γ) καταβάλλεται ασφάλιστρο (εισφορά) που προσδιορίζεται µε µαθηµατικούς υπολογισµούς πιθανοτήτων, αν όχι απόλυτα όµοιους, αλλά που διέπονται βασικά από την ίδια µαθηµατική λογική (Κυριακουλάκος,Π.,1970,σελ.65). Ενώ οι διαφορές vi κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα και κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας ειδικότερα, που µπορούν να καταγραφούν είναι οι εξής: 1. Η ιδιωτική ασφάλιση βασίζεται στη σύµβαση, ενώ η κοινωνική ασφάλιση στο νόµο. 2. Τα ασφάλιστρα στην ιδιωτική ασφάλιση καθορίζονται ανάλογα µε τον κίνδυνο, ενώ οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση δεν επιβάλουν τέτοια εξάρτηση, αλλά κλιµακώνονται ανάλογα µε τις απολαβές του προστατευόµενου προσώπου (Κυριακουλάκος,1970,σελ.64-65). 3. Ο κίνδυνος επιλέγεται από τον ιδιωτικά ασφαλιζόµενο, ενώ µε την κοινωνική ασφάλιση ασφαλίζονται ολόκληρες κοινωνικές τάξεις ανεξάρτητα από την πιθανότητα κινδύνου. 4. Η χρηµατοδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται αποκλειστικά από εισφορές (ασφάλιστρα) των ασφαλισµένων ενώ η κοινωνική ασφάλιση αντλεί τους πόρους της και από άλλες πηγές. 5. Οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης είναι οργανωµένοι υπό του δηµοσίου δικαίου (ΝΠ ), ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (ΝΠΙ ). 6. Κατά τον Κρεµαλή,1985,σελ.144, ενώ η παράβαση καταβολής ασφαλίστρων δηµιουργεί, µεταξύ άλλων, δικαιώµατα για αποδέσµευση του ασφαλιστή (αναπροσαρµογή ή καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης), η παράβαση καταβολής εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης δεν έχει επιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν ήδη οι χρονικές προϋποθέσεις παροχών. Οι παραπάνω διαφορές δικαιολογούν βέβαια την ανάλυση των ασφαλιστικών σχέσεων από δύο αυτοτελείς κλάδους δικαίου ( ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ίκαιο Ιδιωτικών Ασφαλίσεων). εν αποκλείουν όµως την εναλλακτική χρησιµοποίηση των δυο αντίστοιχων θεσµών vii. ÕÐÏÓÇÌÅÉÙÓÅÓ i Óôç äéáêþñõîç ôçò ÖéëáäÝëöåéáò ôï 1944 õðïãñáììßóôçêå üôé: " ç öôþ åéá ïðïõäþðïôå êé áí âñßóêåôáé áðïôåëåß êßíäõíï ãéá ôçí åõçìåñßá üëùí" êáé áíáãíùñßóôçêå åðßóçìá ç áðïóôïëþ ôçò Äéåèíïýò ÏñãÜíùóçò Åñãáóßáò ìå áðþôåñï óôü ï ôçí åîáóöüëéóç óôïé åéùäþí åéóïäçìüôùí êáé ðëþñùí éáôñéêþí öñïíôßäùí óå üóïõò Ý ïõí áíüãêç ðñïóôáóßáò. Åðßóçò ó åôéêýò äéáôüîåéò ðåñéýëáâáí ôï Üñèñï 53 ôïõ Êáôáóôáôéêïý Üñôç ôïõ ÏÇÅ êáé ôá ñèñá ôçò ÏéêïõìåíéêÞò ÄéáêÞñõîçò ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ ( ) (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.36). Åíþ ôï 1952 óõìöùíþèçêå óôçí 35ç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç Åñãáóßáò ç êáôüñôéóç äéåèíïýò óýìâáóçò (102 ÄÓÅ) ãéá ôá åëü éóôá üñéá êïéíùíéêþò áóöüëåéáò üðïõ ãßíåôáé óõóôçìáôéêþ êáôáãñáöþ ôùí êïéíùíéêþí ðáñï þí (éáôñéêþò ðåñßèáëøçò, åðéäüìáôïò áóèýíåéáò, âïçèþìáôïò áíåñãßáò, óõíôüîåùí ãþñáôïò, áíáðçñßáò êáé èáíüôïõ, ðñïóôáóßáò åñãáôéêþí áôõ çìüôùí êáé åðáããåëìáôéêþí íüóùí, ðáñï þí ìçôñüôçôáò êáé ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìüôùí). ii Ôï Í.Ä.2698/53 äéåýñõíå ôç ñçìáôïäüôçóç ôùí êëüäùí áóèýíåéáò (óå ñþìá êáé óå åßäïò) ãéá ôçí ðñïìþèåéá ôïõ áíáãêáßïõ õãåéïíïìéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí áðüêôçóç õðïäïìþò. Åíþ ìå ôï Í.Ä. 465/70 ìåéþèçêå ç åéóöïñü ôùí êëüäùí áóèýíåéáò êáé áõîþèçêå åêåßíç ôïõ êëüäïõ óõíôüîåùí (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.23). iii Ç ðñïóôáóßá áðü áóèýíåéá, ó åôéêü ìå ôï ÉÊÁ, åêôåßíåôáé ôüóï óå éáôñéêýò õðçñåóßåò (Üñèñï 31 ðáñ.1 åä.á ÁÍ 1846/51), üóï êáé óå áíáðëþñùóç åéóïäçìüôùí (Üñèñï 38 ðáñ.1 êáé 2 ÁÍ 1846/51,ðïõ ôñïðïðïéþèçêå áðü ôï ÍÄ 2961/54) (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.248).

8 8 iv Ïé Ôïíôßíåò Þ ÔïíôéáêÝò Åôáéñåßåò, ðïõ äéáóþèçêáí éäéáßôåñá óôçí ÁìåñéêÞ êáé ôç Ãáëëßá ìý ñé ôéò áñ Ýò ôïõ áéþíá ìáò, óõãêýíôñùíáí áðü ôá ìýëç ôïõò åéóöïñýò ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò êåíôñéêïý êåöáëáßïõ êáé äéýíåéìáí ôïõò ôüêïõò ôïõ êüèå ñüíï óôá åðéæþíôá ìýëç ôïõò. v Shneider M., Dennerlein R., Koser A. and Scholtes l., Health Care "Baskets". Study for the Commission of the European Community, Augsburg, vi Áðü ôéò äéáöïñýò áõôýò ðéü óçìáíôéêþ ïðùóäþðïôå åßíáé ç ðñþôç. ÏñéóìÝíåò ùóôüóï íïìïèåôéêýò åðåìâüóåéò äçìéïõñãïýí, ó åôéêü ì'áõôþ, åíôýðùóç åííïéïëïãéêþò ñåõóôüôçôáò. áñáêôçñéóôéêü ðáñáäåßãìáôá áðïôåëïýí ôï Üñèñï 11 ðáñ.2 Í.1469/84, ðïõ ðñïâëýðåé ôçí (áðïôõðùìýíç óå áóöáëéóôþñéï óõìâüëáéï) ðñüóèåôç ðñïáéñåôéêþ áóöüëéóç ãéá åöüðáî ðáñï Þ áðü ôï ÉÊÁ êáé áíôßóôñïöá ôá Üñèñá 2,5 ðáñ.1 êáé 6 ðáñ.1 Í.489/76, ðïõ êáèéýñùóáí ôçí õðï ñåùôéêþ áóöüëéóç åõèýíçò áõôïêéíþôïõ. vii Αρκεί να αναφερθεί το άρθρο 6 παρ.1 Ν.1429/84, σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις που απασχολούν Έλληνες σε χώρες της Ασίας ή Αφρικής έχουν υποχρέωση να τους δηλώνουν στην κοινωνική ασφάλιση του τόπου εργασίας και σε περίπτωση αδυναµίας να φροντίζουν για την προστασία τους από την ιδιωτική ασφάλιση (Κρεµαλής,Κ.,1985,σελ.26). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗΣ,Κ.,(1985), ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ,Π.,(1970), Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ,Π.,(1981), "Αλληλεπίδραση και επικαλύψεις των θεσµών κοινωνικής ασφαλίσεωςκοινωνικής πρόνοιας-ιδιωτικής ασφαλίσεως", στο Ο Σχεδιασµός του Μέλλοντος του θεσµού των κοινωνικών ασφαλίσεων, προβλήµατα και προοπτικές, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα, σελ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,Λ., (1993α), "Ο Ανταγωνισµός στην ασφάλιση υγείας. Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Ευκαιρίες και προβλήµατα", στο Η Πρόκληση του ανταγωνισµού στον υγειονοµικό τοµέα, ΚΚΕΥ, σελ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,Λ.,(1993β), Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας.ο Ρόλος της, προβλήµατα και προοπτική στην Ελλάδα, Forum, Αθήνα. ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ,Μ.,(1987), Γενικές Αρχές της Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, Αθήνα,. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ,Γ.,(1990), Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ανάπτυξη και Κρίση, ΚΚΕΥ, Αθήνα. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ,Γ.,(1993), "Η Ασφάλιση Υγείας-Ασθένειας στην Ελλάδα,προβλήµατα,τάσεις και εξελίξεις", στο Η Πρόκληση του ανταγωνισµού στον υγειονοµικό τοµέα, ΚΚΕΥ,σελ ΤΣΑΣΗΣ,Σ.,(1992) Ασφαλιστικό Αλµανάκ, Αθήνα,. ΦΑΚΙΟΛΑΣ,Ν., (1988), "Η Ασφάλιση ασθένειας στην Ελλάδα", στο Υγεία και Ελληνική κοινωνία. Εµπειρική έρευνα, ΕΚΚΕ, σελ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

9 9 Β. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ Γ. ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης

Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης Περίληψη Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Οργανωσης και οικονομικών υγείας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύμφωνα με τα τελευταία και μόνα αξιόπιστα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα