ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Αρθρο του Τσιτσιόλη Βασίλη, Αποφοίτου της ΣΤ Σειράς του Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης της ΕΣ, Στελέχους της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τρόποι αντιµετώπισης των οικονοµικών αναγκών που προκαλούνται από τους "κοινωνικούς ή ασφαλιστικούς κινδύνους" µπορεί να διακριθούν: α) σ'αυτούς που προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και β) σ'αυτούς που επιβάλλονται από το κράτος. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται: α) η αποταµίευση, β) η ιδιωτική ασφάλιση και γ) η φιλανθρωπία. Στη δεύτερη: α) η κοινωνική πρόνοια και β) η κοινωνική ασφάλιση. Ενώ σε µια ενδιάµεση κατηγορία ανήκουν: α) η οικογενειακή και κοινωνική αλληλεγγύη και β) η αλληλασφάλιση. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ): "Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθενείας ή αναπηρίας. Η κατοχύρωση και η διατήρηση της καλύτερης δυνατής κατάστασης υγείας αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, οποιαδήποτε και αν είναι η φυλή, η θρησκεία, η πολιτική ιδεολογία, η οικονοµική και κοινωνική του κατάσταση". Η κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας µε τα κοινά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε συνάρτηση µε τον παραπάνω ορισµό της υγείας, αποτελούν τους κυριότερους σύγχρονους τρόπους αντιµετώπισης του "κοινωνικού ή ασφαλιστικού κινδύνου" της ασθένειας' επιδιώκοντας να καλύψουν µία ζωτική ανάγκη του ανθρώπου, δηλαδή την εξασφάλιση του ιδίου και της οικογένειάς του απέναντι στον κίνδυνο και τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ασθένειας, της αναπηρίας ή και του θανάτου. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται: 1) µία σύντοµη παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης διεθνώς και στην Ελλάδα, 2) αποσαφήνιση των εννοιών και 3) καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο της κοινωνικής ασφάλισης όσο και της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας' ενώ στο τέλος συµπερασµατικά επιδιώκεται η καταγραφή των κοινών χαρακτηριστικών και των διαφορών των δύο θεσµών. 1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ασφάλιση ασθένειας µε τις παροχές σε είδος-ιατρικές υπηρεσίες και τις παροχές σε χρήµα-αναπλήρωση εισοδήµατος αποτελεί το δεύτερο, κατά σειρά, από οικονοµική άποψη, τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Η πρόοδος της βιοϊατρικής τεχνολογίας, καθώς και η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, οι νέες δηµογραφικές και επιδηµιολογικές τάσεις συντέλεσαν στην ιλιγγιώδη αύξηση των δαπανών υγείας, τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς τα αποτελέσµατα αυτής της αύξησης να είναι εµφανή στους παραδοσιακούς δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου υγείας µιάς χώρας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ Στο διεθνή χώρο η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Γερµανία το 1883 µε νοµοθετικά µέτρα (νόµος της για την υποχρεωτική ασφάλιση των µισθωτών κατά της ασθένειας και του ατυχήµατος), που ακολούθησαν το αυτοκρατορικό διάγγελµα του καγκελαρίου Bismarck στις µε το οποίο διακήρυξε την υποχρέωση του κράτους για την κοινωνική ευηµερία όλων και ιδιαίτερα των άπορων πολιτών και έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις ενός συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων. Το γερµανικό σύστηµα µε επουσιώδεις παραλλαγές ακολούθησαν διαδοχικά η Αυστροουγγαρία, η Νορβηγία και η Ρωσία. Στη συνέχεια η Αγγλία εισήγαγε την κοινωνική ασφάλιση ασθένειας στις µε νοµοθέτηµα που κάλυπτε τους κινδύνους ασθένειας, αναπηρίας και ανεργίας. Το 1942 αναµορφώθηκε το σύστηµα στα πρότυπα του θεσµού της κοινωνικής ασφάλειας µετά από ειδικό σχεδιασµό του λόρδου Beveridge µε πρότυπο το σύστηµα της Ν.Ζηλανδίας (η οποία ήταν η πρώτη χώρα που εφάρµοσε από το 1939 σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας). Το σύστηµα αυτό εξασφάλιζε, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, χρηµατικές παροχές σε ολόκληρο τον πληθυσµό, µε

2 2 έσοδα από ειδικό φόρο στους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα άλλα εισοδήµατα. Οι παροχές ειδικότερα, κάλυπταν τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας, ανεργίας και θανάτου. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας είχε αποτελέσει κρατική µέριµνα από το Σύµφωνα µάλιστα µε νοµοθέτηµα του 1969 η ιατρική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν από δηµόσιες υπηρεσίες. Στις Η.Π.Α ο σχετικός νόµος "the social security Act" του Roosevelt δεν κάλυπτε όλους τους κοινωνικούς κινδύνους. Χρειάσθηκε ο J.F.Kennedy να αγωνισθεί από το 1960 για να επιτευχθεί τελικά τον Ιούνιο του 1965 (από τον Πρόεδρο L.B.Johnson) η ασφάλιση υγείας µόνο των ηλικιωµένων, λόγω των ισχυρών αντιδράσεων για την επέκταση της κρατικής δραστηριότητας (Κυριακουλάκος,1970,σελ.83). Η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας, όπως όλες οι κοινωνικές ασφαλίσεις, εξελίχτηκε στο διεθνή χώρο όχι µόνο µε πρωτοποριακές ρυθµίσεις εθνικών νοµοθεσιών, αλλά και µε σηµαντικές διακηρύξεις και διεθνείς συµβάσεις i ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας, όπως όλες οι κοινωνικές ασφαλίσεις, έχει αρκετή προϊστορία. Από τον 6ο π.χ αιώνα συναντούµε στην αρχαία Ελλάδα ίχνη κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας µε το θεσµό των "δηµοσιευόντων ιατρών" που εκλέγονταν από την πόλη, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αντί ορισµένης αµοιβής, τα "ιατρικά τέλη", από υποχρεωτικές εισφορές πολιτών. Στη βυζαντινή περίοδο υπήρχε εκτεταµένη ιδρυµατική περίθαλψη των άπορων πολιτών. Η Αγία Ελένη και ο συγκλητικός Εύβουλος θεωρούνται ιδρυτές των πρώτων νοσοκοµείων. Λειτούργησαν τότε ορφανοτροφεία, γεροντοκοµεία και άλλα κοινωφελή ιδρύµατα µε βάση τις αρχές της φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης στη διδασκαλία των πατέρων της εκκλησίας (Κρεµαλής,1985,σελ.32). Στους χρόνους της Τουρκοκρατίας ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων ενδιαφέρθηκαν να οργανώσουν ειδικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας µε συντεχνιακή βάση. Αξιόλογοι ήταν οι ναυτικοί συνεταιρισµοί της Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, που εξασφάλιζαν υγειονοµική περίθαλψη στις χήρες και ορφανά από εισφορές υπολογισµένες σε ποσοστό των καθαρών κερδών κάθε ταξιδιού. Στην κλασική περίοδο των κοινωνικών ασφαλίσεων στη χώρα µας ( ) άρχισαν να λειτουργούν αρκετοί κοινωνικοασφαλιστικοί φορείς για την προστασία των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα που εκτός από τους κλάδους συντάξεων και πρόνοιας είχαν και κλάδο ασθένειας. Ο πρώτος κοινωνικοασφαλιστικός φορέας στη χώρα µας είναι το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), που ιδρύθηκε µε το ιάταγµα της και λειτούργησε µε το Ν.ΧΛΘ (1861). Επίσης µε το άρθρο 31 του νόµου για τα µεταλλεία (1861) δηµιουργήθηκε κεφάλαιο προστασίας των µεταλλωρύχων από ατυχήµατα και µε το Β της ιδρύθηκε ειδικό ταµείο για την υλοποίηση της προστασίας (Κρεµαλής,1985,σελ.32-33). Μεγάλη ώθηση για τη δηµιουργία κοινωνικοασφαλιστικών φορέων µε τους αντίστοιχους κλάδους ασθένειας στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις έδωσε ο Ν.2868/1922 µε την καθιέρωση υποχρεωτικών κανόνων για τη σύσταση και λειτουργία των ταµείων ασφάλισης µισθωτών στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις. Ενώ οι πρώτοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανεξάρτητων επαγγελµατιών κάνουν την εµφάνισή τους µε το Ταµείο Νοµικών (1928) και το Ταµείο Συντάξεων εκτελωνιστών. Στην νεότερη περίοδο των κοινωνικών ασφαλίσεων ο σηµαντικότερος σταθµός ήταν, αναµφίβολα, η σύσταση και η λειτουργία του ΙΚΑ, συστάθηκε µε τον αρχικό νόµο 5733/1932 που όµως δεν εφαρµόστηκε και µε νέα επεξεργασία ψηφίστηκε ο Ν.6298/1934, που ίσχυσε από την ii. Έτσι εκτός από τον κλάδο συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λειτουργούν ο κλάδος παροχών ασθένειας και µητρότητας σε είδος (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) και κλάδος παροχών ασθένειας και µητρότητας σε χρήµα. Η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας του συνόλου σχεδόν του ελληνικού πληθυσµού ολοκληρώθηκε µε το Ν.4169/1961 "περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων" και τη σύσταση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Στον ΟΓΑ υπήχθησαν όλοι όσοι ασχολούνταν µε εργασίες αγροτικής φύσης, ένα αρκετά σηµαντικό δηλαδή ποσοστό του πληθυσµού της χώρας. Ενώ οι παροχές του είναι τόσο χρηµατικές όσο και σε είδος και συνίστανται σε συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε παροχές ασθένειας (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) και σε γεωργικές αποζηµιώσεις για ζηµιές της παραγωγής από παγετό ή χαλάζι ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ο ορισµός της ασθένειας δε µας δίνεται από νοµοθετικά κείµενα, αλλά µπορεί να συναχθεί ερµηνευτικά από την έκταση της προστασίας στους σχετικούς κλάδους iii. Έτσι "ασθένεια, στο χώρο του ικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι κάθε ανώµαλη κατάσταση του σώµατος ή του πνεύµατος που δηµιουργεί ανάγκη θεραπείας, ανικανότητα για εργασία ή και τα δύο µαζί" (Κρεµαλής Κ.,1985,σελ.248). Αναλύοντας τα ουσιώδη εννοιολογικά χαρακτηριστικά του παραπάνω ορισµού της ασθένειας, παρατηρούµε ότι πρέπει πρώτα να υπάρχει ανώµαλη διατάραξη της κανονικής λειτουργίας του σώµατος ή του πνεύµατος.

3 3 Ανώµαλη λοιπόν παθολογική κατάσταση υπάρχει όχι µόνο όταν έχουν εκδηλωθεί τα συµπτώµατα συγκεκριµένης βλάβης στο σώµα ή στο πνεύµα, αλλά κι όταν πιθανολογείται προσβολή της υγείας,προς αποτροπή της οποίας επιβάλλεται ορισµένη θεραπεία (π.χ. αντιλυσσική) ή αποχή από την εργασία (π.χ. λουτροθεραπεία). Η ανάγκη θεραπείας, θα κριθεί µε αντικειµενικά κριτήρια, σε αντίθεση µε την έννοια της αναπηρίας που διαµορφώνεται και µε υποκειµενικά κριτήρια. εν είναι απαραίτητη η προσδοκία ριζικής θεραπείας της ασθένειας. Αρκεί να προσφέρονται µέτρα για να βελτιωθεί η υγεία ή για ν'αποτραπεί η επιδείνωση της βλάβης. Ασθένεια, υπάρχει και όταν δε θεραπεύεται η ανώµαλη κατάσταση του σώµατος ή του πνεύµατος, εφόσον όµως προκαλεί ανικανότητα για εργασία. Ο ακρωτηριασµός π.χ. ενός προσώπου που εµποδίζει την προηγούµενη βιοποριστική δραστηριότητα αποτελεί ασθένεια στο ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µολονότι δε δηµιουργεί - µετά από ένα σηµείο - ανάγκες θεραπείας. Ο όρος ασθένεια σε θέµατα κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας είναι άλλοτε πιο στενός και άλλοτε πιο ευρύς από τον αντίστοιχο όρο της ιατρικής επιστήµης. Προς άρση αµφιβολιών επεµβαίνει καµιά φορά και ο νοµοθέτης, για να επεκτείνει τις ασφαλιστικές παροχές του κλάδου ασθένειας, όπου είναι αναγκαίες, ακόµα κι αν δεν συντρέχουν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας από κοινωνικοασφαλιστική ή ιατρική άποψη π.χ. η εξοµοίωση µε ιατρική περίθαλψη της επιµέλειας σε άσυλο των δυσπροσάρµοστων τέκνων ασφαλισµένων (Κρεµαλής Κ.,1985,σελ ). Σαν χρόνος εµφάνισης του ασφαλιστικού κινδύνου της ασθένειας θεωρείται η εξωτερίκευση των επιβλαβών συνεπειών µιάς ανώµαλης κατάστασης στο σώµα ή στο πνεύµα` δεν έχει δηλαδή τόση σηµασία το χρονικό σηµείο που ανατρέχει η ιατρική διάγνωση, όσο η στιγµή που κρίθηκε απαραίτητη η λήψη θεραπευτικών µέτρων ή η ηµέρα που διακόπηκε αναγκαστικά η εργασία ΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την ιεθνή Σύµβαση Εργασίας αριθ. 102 και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας οι κοινωνικές ασφαλίσεις πρέπει να καλύπτουν τους εξής εννέα ασφαλιστικούς κινδύνους: 1) ασθένεια (περίθαλψη), 2) ασθένεια (απώλεια εισοδήµατος), 3) ανεργία, 4) γήρας, 5) εργατικά ατυχήµατα, 6) επαγγελµατικές ασθένειες, 7) οικογενειακά βάρη, 8) µητρότητα και 9) θάνατος (παροχές προς επιζώντες). Οι επιδιώξεις της κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας, όπως και των άλλων κοινωνικών ασφαλίσεων, µπορούν να συνοψιστούν στους εξής αντικειµενικούς στόχους: α) παροχή εξασφάλισης, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και δ) κοινωνική γαλήνη ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν ανοµοιότητες ανάµεσα στα κοινωνικοασφαλιστικά συστήµατα των διαφόρων χωρών που καλύπτουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο της ασθένειας, αλλά υπάρχουν και τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 1. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις χρηµατοδοτούνται µε εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων, µε ή χωρίς συµµετοχή του κράτους, µε τη µορφή της επιδότησης ή της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης (Σκουτέλης,1990,σελ.18-19). 2. Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 3. Οι εισφορές συγκεντρώνονται σε ειδικά ταµεία απ'όπου χορηγούνται οι διάφορες παροχές. 4. Τα κεφάλαια, που δεν είναι αναγκαία για τις πληρωµές των παροχών, επενδύονται ώστε να εξασφαλιστούν συµπληρωµατικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας). 5. Το δικαίωµα στις παροχές εξαρτάται από τις καταβαλλόµενες εισφορές του ασφαλισµένου, ανεξάρτητα από κάθε κριτήριο ανάγκης ή εσόδων. 6. Συχνά το ύψος των εισφορών και των παροχών συνδέεται µε το ύψος του µισθού του ασφαλισµένου και 7. Οι κλάδοι των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, συνήθως χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τους εργοδότες, µε ή χωρίς συµµετοχή του κράτους. Υποστηρίζουν µερικοί (Κυριακουλάκος,1970,σελ.63) ότι η κοινωνική ασφάλιση γενικά αλλά και η κοινωνική ασφάλιση ασθένειας ειδικότερα δεν πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του ατόµου γιατί: 1. Θα απαιτηθούν θυσίες από το σύνολο, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ωφελιµότερα αλλού π.χ. για την παιδεία ή για την έρευνα. 2. Η ιδιωτική ασφάλιση πλησιάζει περισσότερο το ιδανικό της ευτυχίας, αφού βασίζεται όχι µόνο στην ατοµική βούληση αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. 3. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι σε ορισµένες περιπτώσεις οικονοµικότερη από την κοινωνική ασφάλιση.

4 4 4. Οι ατοµικές επιθυµίες δεν µπορεί να αποτελέσουν το γενικό µέτρο της κοινωνικής ασφάλισης, αυτές µόνο η ιδιωτική ασφάλιση µπορεί να ικανοποιήσει. 2. Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ Τα Burial Clubs της Ρωµαϊκής εποχής, φαίνεται ότι αποτελούν τα πρώτα δείγµατα ασφάλισης πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Οι συντεχνιακές οργανώσεις, του τέλους του Μεσαίωνα, στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, ακολουθώντας την τακτική των Burial Clubs, ή ακόµη και των θρησκευτικών οργανώσεων της αρχαιότητας, πλήρωναν τα έξοδα κηδείας των συντεχνιτών, για να τους προστατεύσουν από τις προσβλητικές συνέπειες της εφαρµογής των διατάξεων του Νόµου των Πτωχών. Το πρώτο, γνωστό τουλάχιστον, ασφαλιστήριο Ζωής, έγινε στο Λονδίνο στις 18 Ιουνίου 1583, αφορούσε εξόφληση χρέους και αναφερόταν στη ζωή του William Gybbons µε δικαιούχο τον Richard Martin, κάτοικο και δηµοτικό σύµβουλο του Λονδίνου που είχε δανείσει τον ασφαλισµένο. Η διάρκεια της ασφάλισης ήταν 12 µήνες και το ασφάλιστρο 8% (Πριναράκης,1987,σελ.48). Στην Ιταλία, από τον 14ο κιόλας αιώνα, υπάρχουν οι αλληλοασφαλιστικές ενώσεις, πρόδροµοι των Αγγλικών Friedly Societies, που βελτιώνονται και τελειοποιούνται συνεχώς, µέχρι τα µέσα του 17εις αιώνα, οπότε ο Φλωρεντινός γιατρός Lorento Tonti ιδρύει την πρώτη Τοντίνα. iv Το σύστηµα Tonti εισάγεται στη Γαλλία, Γερµανία και ΗΠΑ, όπου έτυχε θερµής αποδοχής, για να ακολουθήσουν αργότερα οι Εταιρείες αµοιβαίας βάσης,(mutual Companies) και µετοχικού κεφαλαίου. Η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση της ασφάλισης ζωής στην Ιταλία, εκδηλώνεται στα πέντε τελευταία άρθρα του Codici di Commercio του 1882, που αποτέλεσαν και τη βάση για τις αµοιβαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες. Με την ασφάλιση ζωής, ο ασφαλιστικός θεσµός γενικότερα, φεύγει από την αµυντική θέση της αποζηµίωσης των ασφαλίσεων ζηµιών και περνά πια στο επιθετικό στάδιο, της δηµιουργίας οικονοµικής δύναµης για την επιδίωξη µελλοντικών σχεδίων, ή την αντιµετώπιση τακτικών και εκτάκτων, ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών (θάνατος, αναπηρία, ασθένεια) ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα για πρώτη φορά άσκησε τον κλάδο ζωής η "ΕΘΝΙΚΗ" Ασφαλιστική που ιδρύθηκε το 1891 από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Το 1897, όµως, η εταιρεία κατάργησε τον Κλάδο Ζωής, διότι µετά από λειτουργία επτά ετών, τα αποτελέσµατα ήταν πενιχρά και επιζήµια. Έτσι δεν υπήρχε άλλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία να ασκεί τον κλάδο ζωής και έµεινε το έδαφος ελεύθερο στις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες (Τσάσης,1992,σελ.18-22). Το 1902 ιδρύθηκε στην Αθήνα, η "ΑΜΟΙΒΑΙΑ" ασφαλιστική εταιρεία ζωής και πρόνοιας, που ακολούθησε όµως το σύστηµα των "ΤΟΝΤΙΝΕΣ" που αναφέρθηκε παραπάνω. Χαρακτηριστική ήταν η εξαιρετική υποδοχή την οποία έτυχε από τους Έλληνες του εσωτερικού και ιδιαίτερα του εξωτερικού, που της εµπιστεύτηκαν τις οικονοµίες τους µε αποτέλεσµα την αλµατώδη αύξηση του χαρτοφυλακίου της. Εντυπωσιακή όµως εξέλιξη στην ασφάλιση ζωής σηµειώθηκε µε την ίδρυση το 1906 στην Αθήνα της αρχαιότερης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας ζωής "ΑΝΑΤΟΛΗ" της οποίας η πρώτη µορφή ήταν η αλληλασφάλεια, αποσκοπούσε όµως και στην περίπτωση θανάτου, εξασφάλιση των συγγενών και όχι απλά στο σχηµατισµό κεφαλαίου σε περίπτωση ζωής (Τσάσης,1992,σελ.22). Το 1920 ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της Τράπεζας Εθνικής Οικονοµίας η δεύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ζωής η "ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗΣ". Το 1928 χορηγήθηκε το δικαίωµα να ασκεί τον Κλάδο Ζωής στην τρίτη ελληνική εταιρεία την "ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ". Το 1930 ιδρύθηκε από την Τράπεζα Αθηνών ο "ΑΣΤΗΡ" µε µετοχικό κεφάλαιο δραχµών. Η πολεµική περίοδος, η Γερµανοϊταλική κατοχή, ο πληθωρισµός, οι νοµισµατικές υποτιµήσεις και γενικά οι συνθήκες που επικράτησαν µέχρι το 1949 είχαν σαν αποτέλεσµα ο Κλάδος ασφάλισης ζωής να διακοπεί. Μετά τον πόλεµο η ασφάλιση ζωής λόγω των νοµισµατικών ασταθειών, του χαµηλού βιοτικού επιπέδου, της προκατάληψης και της διστακτικότητας του κοινού βρισκόταν για αρκετά χρόνια σε κρίση. Όµως την τελευταία εικοσιπενταετία η ασφάλιση ζωής - ασθένειας αναπτύχθηκε ραγδαία και σε αυτό συντέλεσαν: α) η δηµιουργία νέων προγραµµάτων προσιτών και ελκυστικών για τις ανάγκες του ελληνικού κοινού,

5 5 β) η οικονοµική άνοδος του πληθυσµού, η δηµιουργία αναγκών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, γ) η συνειδητοποίηση της ανάγκης του Έλληνα για το αβέβαιο του ίδιου και της οικογένειας του, σε περίπτωση πιθανού και απρόβλεπτου κινδύνου της ζωής του ή του εισοδήµατός του, δ) η προσδοκία για την είσπραξη σηµαντικού ποσού στη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης, αποτέλεσµα που συνδυάζει και το κίνητρο της επένδυσης, ε) το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής των ασφαλίστρων και στ) οι προσπάθειες των ασφαλιστικών εταιρειών να εµπεδώσουν και να προάγουν το ασφαλιστικό πνεύµα µε την ανάπτυξη της διαφήµισης, την πρόοδο των πωλήσεων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους και των σχέσεων ασφαλιστού και ασφαλισµένου (Τσάσης,1992,σελ.26). Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Σε µιά σηµαντική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών βρέθηκε ότι το 1979 µόνο το 0,6% του ελληνικού πληθυσµού καλύπτονταν από την ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας (Φακιολάς,Ν.,1988,σελ.187). Οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας, όπως και όλου του Κλάδου Ζωής, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δικαιολογούνται από το χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και από το αναχρονιστικό θεσµικό πλαίσιο που διαµόρφωνε την επιχειρηµατική δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοµοθετικό πλαίσιο που µέχρι σχετικά πρόσφατα καθόριζε τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα βασίζονταν στον Εµπορικό Κώδικα του 1853, µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του και στο Ν. 400/70, που αντικατέστησε τον Ν.1073/27 ο οποίος ήταν ο βασικός νόµος για την ασφαλιστική αγορά. Σύµφωνα µε πιό πρόσφατα στοιχεία, τα ασφάλιστρα ζωής-ασθένειας στην Ελλάδα στην αρχή της δεκαετίας του 1980 ήταν τα χαµηλότερα στην ΕΟΚ και υπολογίζονταν σε 0,3% του ΑΕΠ έναντι ποσοστών που κυµαίνονταν από 4,2% στη Μ.Βρετανία, σε 2,4% στη.γερµανία και 2,3% στη ανία. Τέλος ακόµη και το 1987, σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από την πιό πρόσφατη µελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό της ΕΟΚ v, το συνολικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που καλύπτονταν από την ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ήταν το χαµηλότερο στην Ευρώπη και δεν ξεπερνούσε το 2% (Λιαρόπουλος,1993β,σελ.41-43). Ενώ στις υπόλοιπες χώρες όπου η ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας είναι αρκετά ανεπτυγµένη καλύπτονταν το 30% του πληθυσµού στην Ολλανδία, το 30% στην Ιρλανδία (λόγω πληµµελούς κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης) και το 11% στην Αγγλία (Σκουτέλης,1993,σελ.143). Η σχετική ανυπαρξία της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας,όπως και όλου του Κλάδου Ζωής στην Ελλάδα φαίνεται ότι ήδη περνάει στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έντονη κινητικότητα, που φυσικά συνδυάζεται όχι µόνο µε τη δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών αλλά και µε την έντονη και συνεχώς αυξανόµενη παρουσία µεγάλων ξένων εταιρειών µε την προοπτική της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η προοπτική αυτή και η πλήρης απελευθέρωση στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αλλάξει ριζικά το σκηνικό. Η εναρµόνιση του ελληνικού ασφαλιστικού δικαίου µε τις Κοινοτικές Οδηγίες(239/73, 850/76, 240/73, 267/77, 473/78 και 267/79) άρχισε το 1985 µε το Π 118, που τροποποίησε σε σηµαντικό βαθµό το Ν. 400/70. Η κυριότερη αλλαγή που σχετίζεται µε τον κλάδο ζωής ήταν η ρύθµιση για την "εξειδίκευση", δηλαδή η επιβολή του διαχωρισµού των ασφαλιστικών εταιρειών σε εταιρείες Ζωής και Γενικών Ασφαλειών. Ο διαχωρισµός αυτός, που στην πράξη υλοποιήθηκε µε σηµαντική καθυστέρηση, έδωσε στις νέες εταιρείες Ζωής, αλλά και σε όλο τον Κλάδο Ζωής, τον απαραίτητο δυναµισµό που προσφέρει ο υγιής ανταγωνισµός και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η νοµοθετική προσπάθεια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης συνεχίστηκε µε την έκδοση του νόµου 2170 (ΦΕΚ Α 150 της ) "Τροποποίηση του ν.δ 400/70 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως" που είναι µιά σηµαντική τοµή στο ισχύον µέχρι σήµερα καθεστώς που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες και συµβάλει στην απελευθέρωση του κλάδου Ζωής και των σηµαντικών αποθεµατικών που δηµιουργούνται στη φάση ανάπτυξης των εργασιών σε µία "υποανάπτυκτη" αγορά όπως η ελληνική' γεγονός που επιτρέπει τη δηµιουργία υγιών βάσεων για τη µελλοντική ανάπτυξη του κλάδου Ζωής γενικότερα και της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας ειδικότερα ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος υπηρεσίες υγείας είναι µία σύνθετη έννοια που περιλαµβάνει τόσο την έννοια της φροντίδας υγείας όσο και της περίθαλψης. Η αποσαφήνιση του περιεχοµένου των δύο αυτών όρων έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας. Η περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε άτοµα που έχουν ήδη εκδηλώσει υποκειµενικά ή αντικειµενικά συµπτώµατα ενός συγκεκριµένου προβλήµατος υγείας. Η φροντίδα υγείας αντίθετα

6 6 είναι ευρύτερη έννοια αφού αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται και σε υγιή άτοµα και συχνά στο σύνολο του πληθυσµού µιας χώρας ή µιας κοινότητας (Λιαρόπουλος,1993β,σελ.19). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση Ασθένειας αναφέρεται στο χώρο της περίθαλψης και στις υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της ασθένειας, της αρρώστιας και του ατυχήµατος ΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), που στην έκδοσή του "Into the Twenty-First Century:The Development of Social Security" το 1984, σελ.94, συνοψίζει επιγραµµατικά τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία από την αναγνώριση ευρύτερου ρόλου στην ιδιωτική ασφάλιση και αναφέρει ως πλεονεκτήµατα της ιδιωτικής ασφάλισης, ότι: 1. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών εξασφαλίζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην παροχή υπηρεσιών. 2. Οι πόροι που αντλούνται διοχετεύονται σε επενδύσεις, ενώ η συνολική αποταµίευση αυξάνεται. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσµα δεν χαρακτηρίζει και την κοινωνική ασφάλιση, που λειτουργεί µε τις αρχές του διανεµητικού συστήµατος και περιορίζει τη συνολική αποταµίευση. 3. Η τοποθέτηση των πόρων της ιδιωτικής ασφάλισης σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία αποτρέπει τη συγκέντρωση του ελέγχου των επενδύσεων από ελάχιστους δηµόσιους γραφειοκρατικούς οργανισµούς. 4. Τα προγράµµατα της ιδιωτικής ασφάλισης µπορούν να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες ανάγκες επιµέρους επιχειρήσεων, κλάδων ή επαγγελµάτων. 5. Στην ασφάλιση ασθένειας, ειδικότερα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των ιδιωτών ασφαλιστών οδηγεί σε µείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών, γενικά σε µια οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ενώ ως µειονεκτήµατα της ιδιωτικής ασφάλισης καταλογίζονται τα εξής: 1. Από τη φύση της η ιδιωτική ασφάλιση εξασθενίζει την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι σύµφυτη µε το θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι τα άτοµα που είναι εκτεθειµένα σε µικρότερους ασφαλιστικούς κινδύνους εξασφαλίζουν, σε σχέση µε τα άτοµα που είναι εκτεθειµένα σε µεγαλύτερους ασφαλιστικούς κινδύνους, ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης. 2. Ο κίνδυνος πτώχευσης µιας ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης δεν είναι εντελώς ανύπαρκτος. Οι ασφαλισµένοι διακινδυνεύουν σε µια τέτοια περίπτωση να µείνουν ακάλυπτοι. 3. Στο κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να συµπεριληφθούν ορισµένες διοικητικές δαπάνες (π.χ. προώθηση των πωλήσεων µέσω διαφήµισης, αµοιβές νοµικών συµβούλων) καθώς και τα κέρδη των εταιρειών, δηλαδή δύο κατηγορίες που αφορούν την ιδιωτική, όχι όµως και την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι η όποια µείωση του κόστους που εξασφαλίζεται µέσω του ανταγωνισµού θα πρέπει τελικά να συγκριθεί µε τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η ιδιωτική ασφάλιση. 4. Για τον αρχικό υπολογισµό του ασφαλίστρου θα πρέπει ο ασφαλιστής να είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις µελλοντικές πιθανές καταστάσεις, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ένα συναφές πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι ο πληθωρισµός. Η ικανοποίηση του αιτήµατος για αναπροσαρµογή των παροχών, λόγω πληθωρισµού, προϋποθέτει κατ'ανάγκη ανάλογη αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου. Τα ποσά που συγκεντρώνονται αθροιστικά από την προσαύξηση των ασφαλίστρων αποτελούν φυσικά ένα κόστος για τους ασφαλισµένους, που συχνά υπερβαίνει το κόστος που θα απαιτούνταν για την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των παροχών στα πλαίσια ενός διανεµητικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Επίσης µπορούν να αναφερθούν και ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης σε σύγκριση και προς την κοινωνική ασφάλιση (Κυριακουλάκος,1970,σελ.61-63). Η ιδιωτική ασφάλιση γενικότερα και η ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ειδικότερα : 1. Ικανοποιεί τις ατοµικές ανάγκες των ασφαλιζοµένων. Παρέχει δηλαδή την εξασφάλιση "επί µέτρω" και όχι σε γενικά πλαίσια όπως η κοινωνική ασφάλιση. 2. Βοηθά την εθνική οικονοµία µε την συγκέντρωση του κεφαλαίου, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγικούς σκοπούς. 3. ηµιουργεί πνεύµα σύνεσης και πρόνοιας στα άτοµα, που επηρεάζει το σύνολο. 4. Επεκτείνει το πνεύµα της αλληλοβοήθειας, που εξυψώνει το ηθικό επίπεδο του λαού. 5. Προσφέρει στα άτοµα την κάλυψη ορισµένων κινδύνων οικονοµικότερα από την κοινωνική ασφάλιση. 6. Μπορεί (και της επιβάλλεται από τον νόµο) να οργανωθεί επιστηµονικά.

7 7 3. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Από την παραπάνω παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης διεθνώς και στην Ελλάδα, την αποσαφήνιση των εννοιών και την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο της κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας όσο και της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής - ασθένειας, συµπερασµατικά µπορούν να καταγραφούν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά τους: α) ότι υπάρχει κίνδυνος (οι παροχές εξαρτιούνται από µελλοντικό και αβέβαιο γεγονός) β) η οικονοµική κατοχύρωση βασίζεται στην ύπαρξη µεγάλης πληθυσµιακής οµάδας και γ) καταβάλλεται ασφάλιστρο (εισφορά) που προσδιορίζεται µε µαθηµατικούς υπολογισµούς πιθανοτήτων, αν όχι απόλυτα όµοιους, αλλά που διέπονται βασικά από την ίδια µαθηµατική λογική (Κυριακουλάκος,Π.,1970,σελ.65). Ενώ οι διαφορές vi κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα και κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης ασθένειας ειδικότερα, που µπορούν να καταγραφούν είναι οι εξής: 1. Η ιδιωτική ασφάλιση βασίζεται στη σύµβαση, ενώ η κοινωνική ασφάλιση στο νόµο. 2. Τα ασφάλιστρα στην ιδιωτική ασφάλιση καθορίζονται ανάλογα µε τον κίνδυνο, ενώ οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση δεν επιβάλουν τέτοια εξάρτηση, αλλά κλιµακώνονται ανάλογα µε τις απολαβές του προστατευόµενου προσώπου (Κυριακουλάκος,1970,σελ.64-65). 3. Ο κίνδυνος επιλέγεται από τον ιδιωτικά ασφαλιζόµενο, ενώ µε την κοινωνική ασφάλιση ασφαλίζονται ολόκληρες κοινωνικές τάξεις ανεξάρτητα από την πιθανότητα κινδύνου. 4. Η χρηµατοδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται αποκλειστικά από εισφορές (ασφάλιστρα) των ασφαλισµένων ενώ η κοινωνική ασφάλιση αντλεί τους πόρους της και από άλλες πηγές. 5. Οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης είναι οργανωµένοι υπό του δηµοσίου δικαίου (ΝΠ ), ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (ΝΠΙ ). 6. Κατά τον Κρεµαλή,1985,σελ.144, ενώ η παράβαση καταβολής ασφαλίστρων δηµιουργεί, µεταξύ άλλων, δικαιώµατα για αποδέσµευση του ασφαλιστή (αναπροσαρµογή ή καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης), η παράβαση καταβολής εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης δεν έχει επιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν ήδη οι χρονικές προϋποθέσεις παροχών. Οι παραπάνω διαφορές δικαιολογούν βέβαια την ανάλυση των ασφαλιστικών σχέσεων από δύο αυτοτελείς κλάδους δικαίου ( ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ίκαιο Ιδιωτικών Ασφαλίσεων). εν αποκλείουν όµως την εναλλακτική χρησιµοποίηση των δυο αντίστοιχων θεσµών vii. ÕÐÏÓÇÌÅÉÙÓÅÓ i Óôç äéáêþñõîç ôçò ÖéëáäÝëöåéáò ôï 1944 õðïãñáììßóôçêå üôé: " ç öôþ åéá ïðïõäþðïôå êé áí âñßóêåôáé áðïôåëåß êßíäõíï ãéá ôçí åõçìåñßá üëùí" êáé áíáãíùñßóôçêå åðßóçìá ç áðïóôïëþ ôçò Äéåèíïýò ÏñãÜíùóçò Åñãáóßáò ìå áðþôåñï óôü ï ôçí åîáóöüëéóç óôïé åéùäþí åéóïäçìüôùí êáé ðëþñùí éáôñéêþí öñïíôßäùí óå üóïõò Ý ïõí áíüãêç ðñïóôáóßáò. Åðßóçò ó åôéêýò äéáôüîåéò ðåñéýëáâáí ôï Üñèñï 53 ôïõ Êáôáóôáôéêïý Üñôç ôïõ ÏÇÅ êáé ôá ñèñá ôçò ÏéêïõìåíéêÞò ÄéáêÞñõîçò ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ ( ) (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.36). Åíþ ôï 1952 óõìöùíþèçêå óôçí 35ç ÄéåèíÞ ÓõíäéÜóêåøç Åñãáóßáò ç êáôüñôéóç äéåèíïýò óýìâáóçò (102 ÄÓÅ) ãéá ôá åëü éóôá üñéá êïéíùíéêþò áóöüëåéáò üðïõ ãßíåôáé óõóôçìáôéêþ êáôáãñáöþ ôùí êïéíùíéêþí ðáñï þí (éáôñéêþò ðåñßèáëøçò, åðéäüìáôïò áóèýíåéáò, âïçèþìáôïò áíåñãßáò, óõíôüîåùí ãþñáôïò, áíáðçñßáò êáé èáíüôïõ, ðñïóôáóßáò åñãáôéêþí áôõ çìüôùí êáé åðáããåëìáôéêþí íüóùí, ðáñï þí ìçôñüôçôáò êáé ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìüôùí). ii Ôï Í.Ä.2698/53 äéåýñõíå ôç ñçìáôïäüôçóç ôùí êëüäùí áóèýíåéáò (óå ñþìá êáé óå åßäïò) ãéá ôçí ðñïìþèåéá ôïõ áíáãêáßïõ õãåéïíïìéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí áðüêôçóç õðïäïìþò. Åíþ ìå ôï Í.Ä. 465/70 ìåéþèçêå ç åéóöïñü ôùí êëüäùí áóèýíåéáò êáé áõîþèçêå åêåßíç ôïõ êëüäïõ óõíôüîåùí (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.23). iii Ç ðñïóôáóßá áðü áóèýíåéá, ó åôéêü ìå ôï ÉÊÁ, åêôåßíåôáé ôüóï óå éáôñéêýò õðçñåóßåò (Üñèñï 31 ðáñ.1 åä.á ÁÍ 1846/51), üóï êáé óå áíáðëþñùóç åéóïäçìüôùí (Üñèñï 38 ðáñ.1 êáé 2 ÁÍ 1846/51,ðïõ ôñïðïðïéþèçêå áðü ôï ÍÄ 2961/54) (ÊñåìáëÞò,1985,óåë.248).

8 8 iv Ïé Ôïíôßíåò Þ ÔïíôéáêÝò Åôáéñåßåò, ðïõ äéáóþèçêáí éäéáßôåñá óôçí ÁìåñéêÞ êáé ôç Ãáëëßá ìý ñé ôéò áñ Ýò ôïõ áéþíá ìáò, óõãêýíôñùíáí áðü ôá ìýëç ôïõò åéóöïñýò ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò êåíôñéêïý êåöáëáßïõ êáé äéýíåéìáí ôïõò ôüêïõò ôïõ êüèå ñüíï óôá åðéæþíôá ìýëç ôïõò. v Shneider M., Dennerlein R., Koser A. and Scholtes l., Health Care "Baskets". Study for the Commission of the European Community, Augsburg, vi Áðü ôéò äéáöïñýò áõôýò ðéü óçìáíôéêþ ïðùóäþðïôå åßíáé ç ðñþôç. ÏñéóìÝíåò ùóôüóï íïìïèåôéêýò åðåìâüóåéò äçìéïõñãïýí, ó åôéêü ì'áõôþ, åíôýðùóç åííïéïëïãéêþò ñåõóôüôçôáò. áñáêôçñéóôéêü ðáñáäåßãìáôá áðïôåëïýí ôï Üñèñï 11 ðáñ.2 Í.1469/84, ðïõ ðñïâëýðåé ôçí (áðïôõðùìýíç óå áóöáëéóôþñéï óõìâüëáéï) ðñüóèåôç ðñïáéñåôéêþ áóöüëéóç ãéá åöüðáî ðáñï Þ áðü ôï ÉÊÁ êáé áíôßóôñïöá ôá Üñèñá 2,5 ðáñ.1 êáé 6 ðáñ.1 Í.489/76, ðïõ êáèéýñùóáí ôçí õðï ñåùôéêþ áóöüëéóç åõèýíçò áõôïêéíþôïõ. vii Αρκεί να αναφερθεί το άρθρο 6 παρ.1 Ν.1429/84, σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις που απασχολούν Έλληνες σε χώρες της Ασίας ή Αφρικής έχουν υποχρέωση να τους δηλώνουν στην κοινωνική ασφάλιση του τόπου εργασίας και σε περίπτωση αδυναµίας να φροντίζουν για την προστασία τους από την ιδιωτική ασφάλιση (Κρεµαλής,Κ.,1985,σελ.26). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΛΗΣ,Κ.,(1985), ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ,Π.,(1970), Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ,Π.,(1981), "Αλληλεπίδραση και επικαλύψεις των θεσµών κοινωνικής ασφαλίσεωςκοινωνικής πρόνοιας-ιδιωτικής ασφαλίσεως", στο Ο Σχεδιασµός του Μέλλοντος του θεσµού των κοινωνικών ασφαλίσεων, προβλήµατα και προοπτικές, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα, σελ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,Λ., (1993α), "Ο Ανταγωνισµός στην ασφάλιση υγείας. Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Ευκαιρίες και προβλήµατα", στο Η Πρόκληση του ανταγωνισµού στον υγειονοµικό τοµέα, ΚΚΕΥ, σελ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,Λ.,(1993β), Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας.ο Ρόλος της, προβλήµατα και προοπτική στην Ελλάδα, Forum, Αθήνα. ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ,Μ.,(1987), Γενικές Αρχές της Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, Αθήνα,. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ,Γ.,(1990), Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ανάπτυξη και Κρίση, ΚΚΕΥ, Αθήνα. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ,Γ.,(1993), "Η Ασφάλιση Υγείας-Ασθένειας στην Ελλάδα,προβλήµατα,τάσεις και εξελίξεις", στο Η Πρόκληση του ανταγωνισµού στον υγειονοµικό τοµέα, ΚΚΕΥ,σελ ΤΣΑΣΗΣ,Σ.,(1992) Ασφαλιστικό Αλµανάκ, Αθήνα,. ΦΑΚΙΟΛΑΣ,Ν., (1988), "Η Ασφάλιση ασθένειας στην Ελλάδα", στο Υγεία και Ελληνική κοινωνία. Εµπειρική έρευνα, ΕΚΚΕ, σελ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

9 9 Β. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ Γ. ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

απάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα ( )

απάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα ( ) Κοινωνική Ασφάλιση απάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα (1970-2007) Γιατί χρειάζεται η κοινωνική ασφάλιση; Οµαλοποίηση κατανάλωσης και η αγορά για ασφάλειες ισοβιότητας Πώς λειτουργεί ένα σύστηµα κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις 10 Απριλίου 2017 CPA LAW, είναι ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς φορολογικού δικτύου της KPMG. Με την επιφύλαξη κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ι. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 23 ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό µέρος του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001 διατίθενται για υγεία και πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ.14226/431 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Δημήτρης Βαγιανός (LSE), Νίκος Βέττας (ΟΠΑ & ΙΟΒΕ), Κώστας Μεγήρ (Yale), Χριστόφορος Πισσαρίδης (LSE) Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 Εθνικό Εισόδημα 48.000 ΑΕΠ κατά κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά 2. Εισαγωγή στις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 3. Υποχρέωση για παράλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 / 8 /11 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 80 ΑΡ: 64 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20%

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α/α Αναληφθείσα δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας.

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. Είναι γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία µίας οργανωµένης κοινωνίας, επέβαλλε τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποχρεώσεων και ρύθµισης διαφορών µεταξύ των πολιτών/µελών της. Το πλαίσιο αυτό κατέγραψε ο νοµοθέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΚΟΥΖΟΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Α2 Α3 Έτος ίδρυσης: 1984 Έδρα: σε Ιδιόκτητο 7-όροφο όροφο, πλησίον Αρείου Πάγου, Αθήνα Εταίροι: - Βασίλειος Μαργιός : CEO, Αναλογιστής Οικονοµολόγος (µέλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα