ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογικές καινοτοµίες της επιστήµης των υπολογιστών παρέχουν τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των ασθενών, µε χρήση των συστηµάτων τηλεϊατρικής. Τα συστήµατα τηλεϊατρικής διαχειρίζονται κρίσιµες καταστάσεις και δεδοµένα ασθενών, µε αποτέλεσµα πιθανές αποτυχίες εκτέλεσης των απαιτούµενων να οδηγούν σε ανεπιθύµητες συνέπειες. Σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (Recommendation( No. R (97) 5 on the Protection of Medical Data issued by the Council of Europe) θα πρέπει να λαµβάνονται συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων υγείας. Πιθανές απώλειες ή διαρροές τέτοιων δεδοµένων καθώς και τα ενδεχόµενα αποτυχίας των συστηµάτων τηλεϊατρικής ενδέχεται επιπλέον να αποτρέψουν την ευρύτερη αποδοχή τους και ανάπτυξη από τους επαγγελµατίες στο χώρο της ιατρικής. 1

2 Αναλύσεις κινδύνου Οι αναλύσεις κινδύνου είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και ποιότητα των Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας (ΠΣΥ), εντοπίζοντας συστηµατικά τις πιθανές αδυναµίες τους στη λειτουργία και ασφάλεια, ενώ παράλληλα προτείνουν και κατάλληλα αντίµετρα. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τυποποιηµένες διαδικασίες αναλύσεων κινδύνου, οι οποίες σε συνδυασµό µε άλλες µεθοδολογίες µοντελοποίησης, απεικονίζουν τις αδυναµίες των ΠΣΥ και οδηγούν σε εκτιµήσεις της στάθµης ασφάλειας τους: ένδρα αποτυχιών (Fault( Trees) ένδρα Ενδεχοµένων Βλάβης (Event Trees) ίκτυα Bayes (Bayesian Networks) Αλυσίδες Markov (Markov Chains) ίκτυα Bayes Τα δίκτυα Bayes αποτελούν µία γενική µεθοδολογία µοντελοποίησης προβληµάτων που χαρακτηρίζονται από απροσδιοριστία και σχέσεις «αιτίας - αποτελέσµατος». Στηρίζονται στο νόµο του Bayes: : Ρ(Α,Β)=Ρ(Α/Β)*Ρ(Β) Αποτελούνται από κόµβους και κατευθυνόµενους κλάδους, που απεικονίζουν µεταβλητές και σχέσεις εξάρτησης. Κάθε µεταβλητή χαρακτηρίζεται ως «γονέας» ή «παιδί» (parent-child), µε πίνακα πιθανοτήτων εµφάνισης συγκεκριµένης κατάστασης ή πίνακα δεσµευµένων πιθανοτήτων. Α Β C D Α B C D P1 P P2 P3 P4 P10 P11 P P5 P6 P7 P8 P13 P14 P15 P16 2

3 ίκτυα Bayes Στάδια υλοποίησης: Καθορισµός των µεταβλητών και των αλληλεπιδράσεων τους και των αριθµητικών δεδοµένων για τις βασικές µεταβλητές Σχηµατισµός των πινάκων δεσµευµένων πιθανοτήτων των µεταβλητών - παιδιών ανάλογα µε την επίδραση των µεταβλητών - γονέων. Υπολογισµός των πιθανοτήτων κάθε κατάστασης των µεταβλητών, είτε των «πρότερων» (prior) είτε των «ύστερων» (posterior). Προγράµµατα Η/Υ υλοποίησης ικτύων Bayes Hugin MSBNx Bayes Net Toolbox for Matlab Πλεονεκτήµατα ικτύων Bayes Αναπαράσταση συστηµάτων µε εξαρτήσεις µεταξύ των µεταβλητών λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από απροσδιοριστία. υνατότητα µοντελοποίησης περισσότερων από δύο λειτουργικές καταστάσεις µε ιδιαίτερη ευκολία, όπως επίσης και αποτυχίες κοινής αιτίας ή εξαρτηµένες µεταξύ τους. Η δυνατότητα µελέτης σεναρίων µε εφαρµογή συγκεκριµένων συνθηκών και υπολογισµό των αναζητούµενων δεσµευµένων πιθανοτήτων εµφάνισης των λειτουργικών καταστάσεων συγκεκριµένων µεταβλητών. Με τον υπολογισµό των δεσµευµένων («ύστερων») πιθανοτήτων παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν αναγνώριση βλαβών και ιεράρχηση των παραγόντων µε την µεγαλύτερη επίδραση σε ανεπιθύµητα γεγονότα 3

4 Ανάλυση Κινδύνου CRAMM Η CRAMM - UK Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) Risk Analysis and Management Methodology - αναπτύχθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωµένου Βασιλείου, και εφαρµόζεται διεθνώς σε αναλύσεις κινδύνου. Ο κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα της ζηµίας ή της απώλειας απαιτούµενης λειτουργίας και ο αντίκτυπός της στο σύστηµα Σύµφωνα µε τη διαδικασία CRAMM,, ο κίνδυνος εξαρτάται άµεσα από τα προτερήµατα (assets), τις απειλές (threats) threats),, και τις ευπάθειες (vulnerabilities). Αξιολόγηση προτερηµάτων Τα προτερήµατα ενός πληροφοριακού συστήµατος αποτελούνται από τα δεδοµένα που διαχειρίζεται, το λογισµικό και τον υλικό εξοπλισµό. Τα προτερήµατα αξιολογούνται από την άποψη των επιδράσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν αν αποκαλύπτονταν, τροποποιούνταν, καταστρέφονταν ή γίνονταν µη διαθέσιµα σε αναρµόδια ή απροσδόκητη κατάσταση. Παράγοντες αξιολόγησης των προτερηµάτων: απάνες αντικατάστασης ή αναδηµιουργίας Μη διαθεσιµότητα Τροποποίηση Κοινοποίηση 4

5 Έρευνα για απειλές και ευπάθειες Κατά τη διάρκεια του παρόντος σταδίου υπολογίζονται τα επίπεδα απειλής και ευπάθειας για κάθε προτέρηµα, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήµατα: Προσδιορισµός των απειλών που απαιτούν έρευνα σε σχέση µε τα προτερήµατα. Αξιολόγηση του επιπέδου κάθε απειλής (την πιθανότητα που αυτό εµφανίζεται). Αξιολόγηση της έκτασης της ευπάθειας σε κάθε απειλή (την πιθανότητα της ζηµίας ή της απώλειας που συνδυάζεται µε τον αντίκτυπο της). Υπολογισµός των κινδύνων που προκαλούνται από τις απειλές στο σύστηµα (βασισµένο στην αξιολόγηση προτερηµάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου και την αξιολόγηση της ευπάθειας). Επιλογή αντιµέτρων Η αναλυτική διαδικασία CRAMM, όπως και κάθε άλλη σχετική διαδικασία, προτείνει έναν κατάλογο αντίµετρων, που βάσει του κόστους, πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά. Αναπτύσσεται ένα σχέδιο ασφάλειας, που προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες του συστήµατος. Η CRAMM διαθέτει µεγάλη βιβλιοθήκη αντίµετρων, που διακρίνονται σε τεχνικά, διοικητικά ή οργανωτικά, ανάλογα µε τις απειλές στα συγκεκριµένα προτερήµατα. 5

6 Επιλογή αντιµέτρων Η επιλογή των κατάλληλων αντίµετρων είναι κυρίως βασισµένη στην εµπειρία του αναλυτή και σε κριτήρια όπως: Τα αποτελέσµατα των αντίµετρων στη λειτουργία της οργάνωσης Το κόστος εφαρµογής Τα µελλοντικά σχέδια της οργάνωσης στο θέµα της ανάπτυξης Τις όψεις της διαχείρισης και των στόχων τους Τις ενδείξεις ότι πιθανόν οι απειλές στο σύστηµα να αυξηθούν στο µέλλον. Την αποτελεσµατικότητα των αντίµετρων. Το λογισµικό CRAMM περιέχει µια βάση δεδοµένων των αντίµετρων (περισσότερα από 2000), που οµαδοποιούνται ιεραρχικά ως προς την αποτελεσµατικότητά τους στις συγκεκριµένες απειλές του συστήµατος. Η σύνταξη του πλάνου ασφάλειας περιλαµβάνει την πολιτική ασφάλειας για την οργάνωση, τις ευθύνες στο προσωπικό, τις πρόσθετες ενέργειες που απαιτούνται για την ασφάλεια του συστήµατος. Πληροφοριακό σύστηµα υγείας VITAL Το σύστηµα VITAL στοχεύει να καλύψει το κενό στη συνεχή και συντονισµένη υγειονοµική περίθαλψη αφότου αφήσει ο ασθενής το νοσοκοµείο και επιστρέψει στο σπίτι του. Αποτελείται από δύο διαφορετικά λειτουργικά υποσυστήµατα. Το πρώτο εξυπηρετεί τη στοιχειώδη ιατρική παρακολούθηση και κωδικοποιεί τα σηµάδια ζωτικής σηµασίας στο σπίτι του ασθενή. Αυτό το µέρος του µοντέλου υπάρχει για κάθε ασθενή. Το δεύτερο συλλέγει, µέσω µιας σύνδεσης επικοινωνίας, τα ζωτικής σηµασίας σηµάδια προκειµένου αυτά να αποκωδικοποιηθούν, να ελεγχθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να καταχωρηθούν. Αυτό βρίσκεται στο κέντρο υγειονοµικής περίθαλψης που παρέχει την υπηρεσία παρακολούθησης (monitoring service). 6

7 ιάγραµµα συστήµατος VITAL Το σπίτι του ασθενή Υπάρχει µία συσκευή PVSM που µετρά τα βιολογικά σήµατα (το ECG, την πίεση του αίµατος, τους σφυγµούς, τη θερµοκρασία) µε στόχο τον έλεγχο καρδιάς. Ο εξοπλισµός PVSM θα συνδεθεί µέσω µιας σειριακής σύνδεσης RS- 232 µε ένα PC στο σπίτι του ασθενή, για την κωδικοποίηση των ζωτικής σηµασίας σηµάτων στη µορφή VITAL-DICOM. Η διαδικασία κωδικοποίησης εκτελείται από το λογισµικό VITAL-DICOM και καταχωρούνται τοπικά στο PC. Τα ιατρικά στοιχεία του ασθενή µεταφέρονται στο κέντρο υγειονοµικής περίθαλψης (HCC) είτε µέσο µιας κανονικής γραµµής ΡSTN, είτε µέσο του δικτύου GSM. Το PC του ασθενή θα εξοπλιστεί µε ένα modem, και ένα GSM modem σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι συνδέσεις PSTN και GSM, θα είναι επίσης διαθέσιµες για γ τη µετάδοση φωνής µε το HCC, όταν δεν χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των στοιχείων. 7

8 Κέντρο υγειονοµικής περίθαλψης (HCC) Στο HCC υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής που θα συλλέγει, θα αποκωδικοποιεί, θα ελέγχει, θα επεξεργάζεται, και θα καταχωρεί τα ζωτικής σηµασίας σηµάδια των ασθενών. Η επικοινωνιακή υποδοµή είναι παρόµοια µε το σπίτι του ασθενή. Ο κεντρικός υπολογιστής HCC συνδέεται µε το ιαδίκτυο για ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ανταλλαγή των ηλεκτρονικών εγγράφων, κ.λ.π.), πέρα από τη µετάδοση φωνής, µε τους γιατρούς και τα νοσοκοµεία. Εφαρµογές στο HCC Οι εφαρµογές που θα εκτελεσθούν από αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή θα είναι: Το VITAL-DICOM decoder λογισµικό αποκωδικοποίησης, που επιτρέπει την αποκωδικοποίηση των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών των ασθενών. Το Electronic Medical Record λογισµικό (ιατρικά αρχεία), για τη διατήρηση του προσδιορισµού του ασθενή και άλλων δηµογραφικών πληροφοριών, την καταχώρηση και την επεξεργασία του ιατρικού ιστορικού του και όλων των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών από την υπηρεσία VITAL-Home, Το Vital Signs Monitoring λογισµικό (έλεγχος ζωτικής σηµασίας σηµαδιών) που θα διευκολύνει την παρουσίαση των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών στην οθόνη για τον αποµακρυσµένο έλεγχο της υγείας του ασθενή, Το Logging λογισµικό (αναγραφές επικοινωνίας) που καταγράφει τη µετάδοση φωνής µεταξύ του HCC και των ασθενών ή των γιατρών και διατηρεί τα αρχεία όλης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (δηλ. ηλεκτρονικά ταχυδροµεία, ηλεκτρονικά έγγραφα) µεταξύ του HCC και των γιατρών ή των νοσοκοµείων. 8

9 Σενάριο λειτουργίας Vital Ένα χαρακτηριστικό σενάριο για την παρακολούθηση του ασθενή είναι το ακόλουθο: Η συσκευή PVSM και ένα PC βρίσκονται στο σπίτι του ασθενή και η επικοινωνία µε το HCC γίνεται µε ένα modem και την κανονική τηλεφωνική γραµµή, ενώ διατίθεται ένα τηλέφωνο GSM µε modem GSM. Ανάλογα µε την κατάσταση υγείας του ασθενή, ο γιατρός καθορίζει τα ζωτικής σηµασίας σηµάδια που θα µεταφέρονται στα κανονικά χρονικά διαστήµατα στο σταθµό ελέγχου HCC. Ο ασθενής χρησιµοποιεί το PVSM για να τα καταγράψει. Τα καταγραµµένα ζωτικής σηµασίας σηµάδια µεταφέρονται στο PC όπου κωδικοποιούνται από το λογισµικό VITAL-DICOM. Κατόπιν τα στοιχεία µεταφέρονται στο HCC (PSTN ή GSM). Παράλληλα, ο ασθενής µπορεί µεταδώσει και να λάβει φωνή µε τους γιατρούς του HCC. Σενάριο λειτουργίας Vital Τα στοιχεία ελέγχονται από το γιατρό και καταχωρούνται έπειτα στο ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο του ασθενή που διατηρείται από το κέντρο HCC. Εάν ένα πρόβληµα υγείας ανιχνευθεί, ανάλογα µε πόσο σοβαρό είναι, το HCC µπορεί είτε να καθοδηγήσει τον ασθενή για να λάβει κατάλληλα µέτρα είτε µπορεί να στείλει ένα ασθενοφόρο για να πάει αµέσως στο σπίτι του. Εάν οι γιατροί του HCC θεωρήσουν ότι τα στοιχεία έχουν διαστρεβλωθεί κατά τη διάρκεια της µετάδοσης, καθοδηγούν τον ασθενή να επαναλάβει τη µέτρηση και να αναµεταδώσει τα στοιχεία. Εάν το HCC δεν λαµβάνει τα στοιχεία από έναν ασθενή στον αναµενόµενο χρόνο θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή µε αυτόν προκειµένου να εντοπιστεί η αιτία (δηλ. είναι η υπηρεσία µη µ διαθέσιµη για κάποιους λόγους ή υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την υγεία του ασθενή). Εάν δεν κατορθώνουν να έρθουν σε επαφή, ένα ασθενοφόρο στέλνεται αµέσως στο σπίτι του ασθενή. 9

10 Σενάριο λειτουργίας Vital Η µεταφορά στοιχείων µπορεί να γίνει και µε τρόπο έκτακτης ανάγκης. Αυτό γίνεται είτε όταν ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά και αποφασίζει έτσι να αρχίσει την επικοινωνία, ή επειδή η συσκευή PVSM ανιχνεύει ένα πρόβληµα και αρχίζει αυτόµατα τη µεταφορά των στοιχείων στο HCC. Εκτός από τις "δραστηριότητες ελέγχου από απόσταση", το HCC θα πρέπει επίσης να ανταλλάξει τις πληροφορίες µε τους γιατρούς ή τα νοσοκοµεία όπου ο ασθενής νοσηλεύθηκε. Οι πληροφορίες που το HCC θα χρειαστεί θα είναι είτε για το ιατρικό ιστορικό του ασθενή είτε για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις ελέγχου. Σενάριο λειτουργίας Vital Οµοίως, το HCC θα διαβιβάσει στους γιατρούς τα αποτελέσµατα καταγραφής για κάθε ασθενή. Η ανταλλαγή των πληροφοριών µπορεί είτε να πραγµατοποιηθεί µέσω της µετάδοσης φωνής είτε ηλεκτρονικά (δηλ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ανταλλαγή εγγράφων, κ.λ.π.)..). Για νοµικούς λόγους, ένα αρχείο όλης της προαναφερθείσας επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής φωνής και της αρχειοθέτησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων) ενηµερώνεται από τον κεντρικό υπολογιστή HCC µέσω του logging support software (λογισµικού( υποστήριξης αναγραφών). Το ίδιο λογισµικό υποστήριξης χρησιµοποιείται επίσης για την καταγραφή της µετάδοσης φωνής µεταξύ του HCC και των ασθενών κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. 10

11 Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου Η ανάλυση κινδύνου αφορά το υλικό, το λογισµικό, τα δεδοµένα, τις διαδικασίες, και το προσωπικό που συµµετέχουν στη λειτουργία του συστήµατος (στο σπίτι του ασθενή και στο HCC). Τα αντίµετρα που θα παραχθούν αργότερα µπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις σε άλλους παράγοντες της λειτουργίας του συστήµατος (π.χ. γιατροί, νοσοκοµεία, κ.λ.π.). Προτερήµατα δεδοµένων Τα προτερήµατα δεδοµένων του VITAL-Home ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Encoded Vital Signs (Κωδικοποιηµένα ζωτικής σηµασίας σηµάδια) Patient Medical Records (Ιατρικά αρχεία ασθενών) Reporting Data ( εδοµένα εκθέσεων-αναφορών) Voice-Log Data ( εδοµένα φωνής) 11

12 Κωδικοποιηµένα ζωτικής σηµασίας σηµάδια (Encoded Vital Signs) ιαθεσιµότητα: : Μη διαθεσιµότητα των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών υπονοεί ότι ο έλεγχος του ασθενή δεν είναι εφικτός. Μη διαθεσιµότητα ακόµη και για µια µικρή χρονική περίοδο (π.χ. 15 ) θα µπορούσε να προκαλέσει ανησυχία στον ασθενή. Για πιο µεγάλες περιόδους, που πλησιάζουν µια πλήρη ηµέρα, η ζωή του ασθενή µπορεί να διατρέξει κίνδυνο. Οι συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος στο HCC θα είναι παρόµοιες µε εκείνες που αναφέρονται για τα ιατρικά αρχεία ασθενών. Εµπιστευτικότητα: : Η απώλεια εµπιστευτικότητας δεδοµένων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρή απειλή, δεδοµένου ότι το PC που καταχωρεί τις πληροφορίες είναι στο σπίτι του ασθενή. Μπορεί εποµένως να υποτίθεται ότι καθένας που έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα έχει την έγκριση, από τον ασθενή για να το κάνει. Ακεραιότητα: : Σε αυτήν την περίπτωση η ακεραιότητα των καταγραµµένων ζωτικής σηµασίας σηµαδιών µπορεί να χαθεί λόγω της φυσικής καταστροφής, βλάβη µέσων αποµνηµόνευσης, ή λόγω προβληµάτων κωδικοποίησης. Μια σκόπιµη τροποποίηση των στοιχείων δεν θεωρείται απειλή. Ιατρικά αρχεία ασθενών (Patient Medical Records) ιαθεσιµότητα: : Μη διαθεσιµότητα σηµαίνει ότι η υπηρεσία παρακολούθησης του ασθενή γίνεται αναξιόπιστη (ειδικά για την υπηρεσία πραγµατικού χρόνου-έκτακτης ανάγκης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συγκριθούν τα λαµβανόµενα ζωτικής σηµασίας σηµάδια µε την καταγραµµένη κατάσταση του ασθενή). Η υπηρεσία παρακολούθησης είναι η βασική λειτουργία του HCC, µη διαθεσιµότητα των ιατρικών αρχείων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο (ακόµη και 15 ) ) µπορεί να οδηγήσει σε απειλή της ζωής ασθενών. Εµπιστευτικότητα:. Απώλεια εµπιστευτικότητας ενδέχεται να οδηγήσει στην αµηχανία εκτέλεσης ενεργειών και στη χειρότερη περίπτωση δυσµενής νοµική ενέργεια στο πλαίσιο της νοµοθεσίας προστασίας των δεδοµένων. Ακεραιότητα: : Η απώλεια ακεραιότητας δεδοµένων ενδέχεται να είναι αποτέλεσµα µιας τυχαίας τροποποίησης είτε καταστροφής των ιατρικών δεδοµένων (π.χ. λόγω της φυσικής καταστροφής ή µετάδοσης, ή των σφαλµάτων προβληµάτων κωδικοποίησης ικοποίησης- αποκωδικοποίησης, ή λόγω των βλαβών µαγνητικών µέσων), είτε το αποτέλεσµα α µιας σκόπιµης τροποποίησης είτε µιας καταστροφής των αρχείων. Η επέκταση του προβλήµατος θα εξαρτηθεί κατά ένα µεγάλο µέρος από την ύπαρξη των ν εφεδρικών αντιγράφων για τα ιατρικά αρχεία καθώς επίσης και τον απαραίτητο χρόνο αποκατάστασης. Τα παραπάνω ανεπιθύµητα γεγονότα έχουν ως συνέπεια να δυσφηµισθεί ί το σύστηµα να αµφισβητηθούν οι δυνατότητες για παροχή των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. 12

13 εδοµένα Εκθέσεων - Αναφορών (Reporting Data) ιαθεσιµότητα: : Τα δεδοµένα διατηρούνται κυρίως ως απόδειξη (για τις περιπτώσεις ις ευθύνης) για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ του HCC και κ του γιατρού του ασθενή ή του νοσοκοµείου, σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του υ ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Εάν αυτές οι πληροφορίες γίνουν γ µη διαθέσιµες και υπάρχει διαφωνία µεταξύ του HCC και ενός γιατρού ή ενός νοσοκοµείου, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται για την υγεία του ασθενή, υπάρχει πρόβληµα. Μη διαθεσιµότητα αυτών των πληροφοριών για µεγάλη περίοδο θα υπονοήσει την ανικανότητα του HCC σε τέτοιες γεγονότα. Ο αντίκτυπος θα είναι η απώλεια καλής θέλησης και θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις µε τους πελάτες, ρυθµιστικούς οργανισµούς, και άλλες οργανώσεις. Εµπιστευτικότητα: : Τα δεδοµένα περιέχουν τις ιατρικές πληροφορίες για τους χρήστες- ασθενείς. Εποµένως, πρέπει να προστατευθούν οι πληροφορίες από αναρµόδια α πρόσβαση. Όπως αναφέρεται ήδη για τα προηγούµενα προτερήµατα δεδοµένων, ο αντίκτυπος του χαλαρώµατος της εµπιστευτικότητας αν και µπορεί να µην είναι τόσο ο σοβαρός όσο για τα ιατρικά αρχεία ασθενών, θα προκαλέσει αµηχανία στους ασθενείς και ι ενδεχοµένως νοµική ενέργεια ενάντια στο σύστηµα. Ακεραιότητα: : Η σηµαντικότερη απειλή είναι σε αυτήν την περίπτωση είναι να γίνει γ µια σκόπιµη τροποποίηση των στοιχείων από κάποιον που σχεδιάζει να κατηγορήσει κ το HCC για την παροχή ανακριβών πληροφοριών. Επιπλέον, σκόπιµη ή τυχαία τροποποίηση των πληροφοριών µπορεί να είναι απειλητική για την ζωή του ασθενή δεδοµένου δοµένου ότι λανθασµένες πληροφορίες θα διαβιβαστούν στο γιατρό ή στο νοσοκοµείο. Αντίστοιχη ανάλυση ισχύει και για το προτέρηµα «εδοµένα Φωνής» (Voice-Log Data). Υλικό Το υλικό που απαιτείται και στο HCC και στο σπίτι του ασθενή είναι: Κεντρικός υπολογιστής του HCC. Εκτυπωτής του HCC. Εφεδρικά αποθηκευτικά µέσα για την υποστήριξη των στοιχείων που καταχωρούνται στον κεντρικό υπολογιστή HCC. PC στο σπίτι του ασθενή. PVSM στον ασθενή. Αυτό είναι µια ιατρική συσκευή για την καταγραφή των απαραίτητων ζωτικής σηµασίας σηµαδιών. Τηλεφωνική γραµµή. Σύνδεση GSM. Γραµµή ιαδικτύου. Πρωτόκολλο επικοινωνίας. Modem του HCC. Modem του ασθενή 13

14 Λογισµικό Το λογισµικό που απαιτείται είναι: Medical Record S/W (Λογισµικό Ιατρικού αρχείου). Χρησιµοποιείται για τη διατήρηση και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων των ασθενών. Vital Signs Monitoring Support S/W S (Λογισµικό Παρακολούθησης των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών). Υποστηρίζει την απεικόνιση των ζωτικής σηµασίας σηµαδιών του ασθενή στις οθόνες του HCC. Logging Support S/W S (Λογισµικό Υποστήριξης καταγραφής). Χρησιµοποιείται για την διατήρηση ηµερολογίου σε ένα Log αρχείο για χρόνο επικοινωνίας HCC και γιατρών, νοσοκοµείων ή ασθενών. Καταγράφει τη φωνητική επικοινωνία και αρχειοθετεί τα ηλεκτρονικά έγγραφα και . VITAL-DICOM κωδικοποιητής S/W.. Κωδικοποιεί τα ζωτικής σηµασίας σηµάδια από το PVSM στη VITAL-DICOM µορφή και εκτελείται στο PC του ασθενή. VITAL-DICOM αποκωδικοποιητής S/W.. Αποκωδικοποιεί τα προηγούµενα σήµατα και εκτελείται στον κεντρικό υπολογιστή του HCC. Απειλές Ανάγκες Χρήστη Μεταµφίεση i. άτοµα εντός συστήµατος ii. το φορέα δικτυακών υπηρεσιών iii. άτοµα εξωτερικού περιβάλλοντος Τεχνική αποτυχία εκτύπωσης Τεχνική αποτυχία διαπροσωπείας δικτύων i. GSM ii. PSΤN ιακοπή ρεύµατος Αποτυχία προγραµµάτων εφαρµογών i) Logging Support ii) Medical Record iii) Monitoring Support iv) VITAL-DICOM Encoder v) VITAL-DICOM Decoder Πυρκαγιά. Πιστοποίηση ταυτότητας. Τεχνική υποστήριξη. Τεχνική υποστήριξη. ιακοπή ρεύµατος οκιµή και ποιότητα. Πρόληψη πυρκαγιάς. 14

15 Απειλή: Αποτυχία λογισµικού συστηµάτων και δικτύων. Προτέρηµα/υπηρεσία Κεντρικός υπολογιστής HCC. PC στο σπίτι του ασθενή Αντίκτυπος Μη διαθεσιµότητα (15 λ) Μη διαθεσιµότητα (15 λ) Στάθµη Υψηλή. Υψηλή. Ευπάθεια Υψηλή. Υψηλή. PVSM Μη διαθεσιµότητα (15 λ) Πολύ υψηλή Υψηλή. PVSM Μη διαθεσιµότητα (1 ώρα) Υψηλή. Χαµηλή Ανάλυση Κινδύνου µε ένδρο Αποτυχιών Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κινδύνου, οι αλληλεπιδράσεις των απειλών και οι εκτιµήσεις των πιθανοτήτων εµφάνισης τους, µπορούν ν να µοντελοποιηθούν σε ένα δένδρο αποτυχιών µε κορυφαίο γεγονός την αποτυχία του συστήµατος, ως το αποτέλεσµα µίας or-πύλης των αποτυχιών των τεσσάρων βασικών υπηρεσιών του VITAL. 15

16 Παρακολούθηση στο σπίτι του ασθενή (Home Monitoring Service) Αποτυχία HCC Server 16

17 Αποτυχία PVSM Πρόγραµµα RELEX 17

18 ένδρο Αποτυχιών σε ίκτυο Bayes ίκτυο Bayes του HCC Server 18

19 Χαρακτηριστικά ικτύου Bayes Οι βασικοί κόµβοι του δικτύου Bayes αποτελούν απειλές που δεν αναλύονται περαιτέρω. Οι κόµβοι που επηρεάζονται από άλλους έχουν πίνακες δεσµευµένων πιθανοτήτων µε τη λογική Boole, αλλά µπορούν να δεχθούν και τιµές διαφορετικές, ανάλογα µε τις ανάγκες µοντελοποίησης. Έχοντας συγκεκριµένα σενάρια προβληµάτων που εµφανίζει το σύστηµα πχ αποτυχία του server αλλά µε επάρκεια τροφοδοσίας, µπορούµε να µελετήσουµε τις δεσµευµένες πιθανότητες των υπολοίπων ενδεχοµένων και να δούµε πως αυτές µεταβάλλονται και ιεραρχούνται ως προς την πιθανότητα εµφάνισης. Αποτελέσµατα µοντελοποίησης Με µελέτη σεναρίων δεσµευµένων πιθανοτήτων, εντοπίστηκαν τα κρισιµότερα ενδεχόµενα που οδηγούν σε αποτυχία των υπηρεσιών και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 19

20 Συµπεράσµατα Η αποτυχία τροφοδότησης µε ηλεκτρικό ρεύµα το server και τον προσωπικό υπολογιστή αποτελούν τις απειλές µε το υψηλότερο κίνδυνο. Σχετικά αντίµετρα είναι η εγκατάσταση και χρήση διάταξης UPS στο server σε συνδυασµό µε µία ηλεκτρογεννήτρια, και η εγκατάσταση UPS στο σπίτι του ασθενή, σε επιτρεπτά επίπεδα κόστους. Ιδιαίτερα σηµαντικό επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζει και τις απειλές αποτυχιών του λογισµικού των συσκευών PVSM και της διαχείρισης των δεδοµένων των ασθενών. Σχετικά αντίµετρα είναι οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας κατά την ανάπτυξη τέτοιου λογισµικού, η παρακολούθηση της λειτουργίας του από εξειδικευµένου προσωπικό, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα, και η φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας των δεδοµένων. 20

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Βασίλης Βλάχος Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Αναπλ. Καθηγητής κ. Κ.Καλαϊτζάκης Καθηγητής κ. Ν.Βούλγαρης Καθηγητής κ. Μ.Πατεράκης RES-ADMIN On Line Data

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MSBNx ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΚΤΥΑ BAYES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MSBNx ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΚΤΥΑ BAYES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MSBNx ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικό Data Center. «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία»

Αποδοτικό Data Center. «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία» Αποδοτικό Data Center «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία» To Data Center Το Data Center αποτελεί την καρδιά της μηχανογράφησης και της επεξεργασίας των Πληροφοριών, που έχουν πλέον θεμελιώδη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων

Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων Μηχανική Μάθηση Μερωνυµιών για Αναγνώριση Γεγονότων Αναστάσιος Σκαρλατίδης 1,2 anskarl@iit.demokritos.gr επιβλέπων: Καθ. Βούρος Γ. 1 1 Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίµα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιµοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσµενή αποτελέσµατα της µετάγγισης αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-Μέσα. Multi-Media

Πολυ-Μέσα. Multi-Media Μέσα (Media) Πολυ-Μέσα Multi-Media Μέσο (medium) Έννοια-κλειδί στη µελέτη της επικοινωνίας είναι η έννοια του µέσου. Ένα µέσο (medium) µπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (φυσικόήτεχνητό)

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Η τυποποιηµένη διαδικασία µοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστηµάτων είναι η αποσύνθεση του σε υποσυστήµατα και εκτίµηση των δεικτών του συστήµατος σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Σημειώσεις Θεωρίας Επιμέλεια: Ματθές Δημήτριος Αθήνα 2017 Μάθημα 1: Βασικές Έννοιες στα Δίκτυα Υπολογιστών 1.1 Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα Ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας

Ζητήµατα Ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Ζητήµατα Ασφάλειας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Σωκράτης Κ. Κάτσικας ska@unipi.gr Ασφάλεια σηµαίνει Προστασία της εµπιστευτικότητας (confidentiality) των πληροφοριών Προστασία της ακεραιότητας (integrity)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1.1. ωστε παραδειγµατα απαιτησεων εµπιστευτικοτητας, ακεραιοτητας και διαθεσιµοτητας που υπαρχουν στο συγκεκριµενο συστηµα.

ΑΣΚΗΣΗ 1.1. ωστε παραδειγµατα απαιτησεων εµπιστευτικοτητας, ακεραιοτητας και διαθεσιµοτητας που υπαρχουν στο συγκεκριµενο συστηµα. ΑΣΚΗΣΗ 1.1 Θεωρειστε µια εµφυτευµενη ιατρικη συσκευη που παρακολουθει και καταγραφει δεδοµενα για την υγεια του ασθενη, και αποθηκευει την πληροφορια τοπικα. Για να προσπελασει τα δεδοµενα, πρεπει εξουσιοδοτηµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής

7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής 7.11 Πρωτόκολλα εφαρµογής Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος των πρωτοκόλλων εφαρµογής και πώς χειρίζονται τις συνδέσεις δικτύου; 2. Γιατί κάθε πρωτόκολλο εφαρµογής ορίζει συγκεκριµένο τρόπο παρουσίασης των δεδοµένων;

Διαβάστε περισσότερα

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER 1 Εγκατάσταση Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε τον, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί µέσω του καλωδίου USB (δείτε βήµα 1 στον Οδηγό Ταχείας Εγκατάστασης). 1.1 ηµιουργία σύνδεσης 1) Ακολουθήστε τα βήµατα 2 έως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0)

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) ReadMyHeart Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) Φροντίζουµε κάθε χτύπο της καρδιάς σας. DailyCare BioMedical Inc. Τι είναι ο ReadMyHeart; Ο ReadMyHeart (RMH) είναι µια φορητή συσκευή καταγραφής ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφος),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η μηχανογράφηση; Λόγω του όγκου της λογιστικής εργασίας. Των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας

Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η μηχανογράφηση; Λόγω του όγκου της λογιστικής εργασίας. Των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η μηχανογράφηση; Λόγω του όγκου της λογιστικής εργασίας Των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας Της διείσδυσης της πληροφορικής στην επιχείρηση και την εξάρτησή της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Δημιουργία νέου φαρμάκου Κλινικές μελέτες Άδεια κυκλοφορίας Σύστημα ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής Αναφορά επιπλοκών κατά τη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους:

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους: Αρ. πρ.: 419/05-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης µηχανογραφικού εξοπλισµού (υλικού & λογισµικού, υπολογιστών δικτύου) του Νοσοκοµείου Ως τεχνική υποστήριξη νοείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Ορισµοί: Ποιότητα στην υγεία: ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟ ΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟ ΟΣ Αναπαράσταση ιδεών Ο άνθρωπος από την αρχή της εµφάνισής του στη γη αντιµετωπίζει και προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήµατα. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζει εργαλεία, επεξεργάζεται στοιχεία και παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Προστασία και Ασφάλεια Προστασία από βλάβη ή καταστροφή Πρόληψη και αποφυγή των βλαβών Προετοιµασία για βλάβες που δεν µπορούν να αποφευχθούν Αντιµετώπιση των βλαβών όταν συµβούν Πρόληψη και αποφυγή Κρίσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Σκοπός των παρακάτω είναι να σας εφιστήσουν την προσοχή σε σημεία της ύλης που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σε κάποιες περιπτώσεις ένα ποσοστό απομνημόνευσης. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων. Πιθανά Προβλήματα. Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Προστασία Δεδομένων. Πιθανά Προβλήματα. Πρόληψη - Αντιμετώπιση Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Προστασία Δεδομένων Πιθανά Προβλήματα Πρόληψη -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016 ISMS κατά ISO 27001 Δεκέμβριος 2016 E-mail: info@motive.com.gr, Web: www.motive.com.gr ISO 27001:2013 Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management in Telecoms. Σπυρόπουλος Δημήτριος ΜΤΕ Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Risk Management in Telecoms. Σπυρόπουλος Δημήτριος ΜΤΕ Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους. Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΜΤΕ 1032 Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους Παρουσίαση Δομή Εργασίας Διαχείρισης Επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας

Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας Θοδωρής Κοτσιλιέρης Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Περίγραμμα ehealth Σύγχρονες προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα διακριτά συστήµατα, οι αλλαγές της κατάστασής των συµβαίνουν µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, δηλ όταν συµβαίνει κάποιο γεγονός! Τα διακριτά συστήµατα µπορούν να προσοµοιωθούν

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD.

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ-Η/Υ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ DUPLINE ON LINE Αποθήκευση δεδοµένων,παρακολούθηση συναγερµού και έλεγχος αποµακρυσµένων ή τοπικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα