Για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ : ΚΩ ΙΚΟΣ Μ.Ο.(Ε.) :88100 Ασφαλτος 80/100 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ : ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Τ.Θ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ : / ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Μίγµα πολύπλοκων υδρογονανθράκων µε περισσότερα από 25 άτοµα άνθρακα στο µόριό τους και υψηλή αναλογία ατόµων C/H. Περιέχει επίσης προσµίξεις ενώσεων θείου, αζώτου και οξυγόνου καθώς και ιχνοποσότητες νικελίου, σιδήρου και βαναδίου. Προέρχεται από το µη πτητικό υπόλειµµα της κλασµατικής απόσταξης του αργού πετρελαίου το οποίο υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία (απόσταξη υπό κενό). Σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ΦΕΚ 122Α/ ή ΦΕΚ 255Β/ ή ΠΤΠ Α 200/8-2-66

2 Τέφρα, % m/m :µεγ. 0.5 Παραφίνες, % m/m :µεγ. 2 Επικίνδυνα συστατικά : Πολυπυρηνικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες µεγάλου µοριακού βάρους. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΣ 378/94, ΦΕΚ 705Β, εν απαιτείται. 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Λόγω του ότι η αποθήκευση και οι χειρισµοί του προϊόντος γίνονται συνήθως σε υψηλές θερµοκρασίες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για έκρηξη/φωτιά. Είσοδος νερού στην άσφαλτο πρέπει να αποφεύγεται διότι έχει ως συνέπεια το απότοµο άφρισµα όταν η θερµοκρασία είναι > 100 ο C και µπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση του προϊόντος. ΥΓΕΙΑ Κίνδυνος εγκαυµάτων λόγω των υψηλών θερµοκρασιών αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος. Είναι πιθανή η έκλυση υδροθείου στους χώρους αποθήκευσης λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. Υπό συνθήκες καλής χρήσης και πρακτικής και εφόσον χρησιµοποιείται ο προτεινόµενος εξοπλισµός ατοµικής προστασίας, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης στο προϊόν. εν υπάρχουν έως σήµερα σαφείς ενδείξεις ότι η χρόνια έκθεση στην άσφαλτο 80/100 και τους ατµούς της ενέχει κίνδυνο για αναντίστρεπτη βλάβη στον οργανισµό. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 Λόγω του µεγάλου µοριακού βάρους των συστατικών της ασφάλτου 80/100 και της σχεδόν αµελητέας διαλυτότητάς της στο νερό, δεν αναµένονται επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή κατά την ρύπανση υδάτινου αποδέκτη µε το προϊόν, διότι δεν προκύπτουν συγκεντρώσεις άµεσα τοξικές. Μεγάλες ποσότητες ασφάλτου, ερχόµενες σε επαφή µε το έδαφος, απορροφώνται εξαιρετικά αργά. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Οι πρώτες βοήθειες πρέπει να δίδονται από ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα. ΕΡΜΑ Προσεκτική αφαίρεση του ρουχισµού που ρυπάνθηκε ώστε να αποφευχθεί η προσκόλληση του προϊόντος στο δέρµα Σε περίπτωση επαφής του δέρµατος µε ζεστή άσφαλτο 80/100 : - εν πρέπει να γίνει προσπάθεια αποµάκρυνσης του προϊόντος από το δέρµα, ούτε να χρησιµοποιηθούν διαλύτες. - Το προσβληθέν σηµείο του δέρµατος πρέπει να πλυθεί µε άφθονο τρεχούµενο κρύο νερό ή να βυθιστεί αµέσως σε κρύο νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά. Σε περίπτωση εγκαύµατος µε προσκόλληση ασφάλτου 80/100 στο δέρµα : - H προσκολληθείσα άσφαλτος πρέπει να τεµαχισθεί ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία του αίµατος όταν το προϊόν κρυώσει και να διευκολύνεται η αναπνοή του δέρµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να ΜΗΝ αφαιρεθεί απότοµα η προσκολληθείσα άσφαλτος από το δέρµα. Η άσφαλτος όταν κρυώσει, δεν είναι επικίνδυνη και αποτελεί ένα αποστειρωµένο κάλυµµα πάνω από την επιφάνεια του εγκαύµατος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η άσφαλτος θα αποκολληθεί µόνη της µετά από λίγες ηµέρες. Αν πάντως λόγω του σηµείου του δέρµατος που προσβλήθηκε, είναι απαραίτητη η αφαίρεση της ασφάλτου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί άφθονη ποσότητα χλιαρής ιατρικής παραφίνης. Ακολούθως, το δέρµα πρέπει να πλυθεί µε σαπούνι και άφθονο νερό και να χρησιµοποιηθεί ειδική κρέµα που θα συστήσει ο Ιατρός.

4 ΜΑΤΙΑ Εάν µικροποσότητες ζεστής ασφάλτου 80/100 πιτσιλισθούν στα µάτια : - Αµέσως πρέπει να κρυώσει κάτω από κρύο τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά - Κλήση Ιατρικής Βοήθειας - Ποτέ να µην χορηγηθεί κολλύριο ή άλλο σκεύασµα στο µάτι χωρίς έγκριση Ιατρού. Εάν κρύα άσφαλτος έλθει σε επαφή µε τα µάτια : - Aµεσα πλύσιµο των µατιών µε άφθονη ποσότητα κρύου νερού - Εάν υπάρχει ερεθισµός, κλήση Ιατρικής Βοήθειας - Εάν υπάρχει ποσότητα ασφάλτου στα µάτια, απαιτείται η άµεση κλήση ειδικού οφθαλµιάτρου. ΕΙΣΠΝΟΗ Εισπνοή ατµών ασφάλτου θεωρείται σπάνια περίπτωση. Αν πάντως συµβεί, απαιτείται : Αµεση αποµάκρυνση του προσβληθέντος από την περιοχή του περιστατικού Τοποθέτησή του σε ύπτια θέση µε τα πόδια ελαφρά υψωµένα Χαλάρωµα ζώνης, κολάρου, κλήση Ιατρικής Βοήθειας Α. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του ή τις διατηρεί αλλά αναπνέει µε δυσκολία : Αµεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας Παροχή οξυγόνου, έλεγχος αναπνοής και παλµών Αν κριθεί αναγκαίο, εξωτερικές καρδιακές µαλάξεις. Β. Αν δεν αναπνέει : Τεχνητή αναπνοή, άµεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας Εφόσον η αναπνοή επανέλθει, παροχή οξυγόνου, έλεγχος αναπνοής και παλµών Αν κριθεί αναγκαίο, εξωτερικές καρδιακές µαλάξεις.

5 ΚΑΤΑΠΟΣΗ Να ΜΗΝ αναγκασθεί ο προσβληθείς σε έµετο Σε περίπτωση που συµβεί έµετος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µη γίνει εισρόφηση υγρού στους πνεύµονες Αµεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας Αν ο προσβληθείς αναπνέει µε δυσκολία, παροχή οξυγόνου Αν ο προσβληθείς δεν αναπνέει, τεχνητή αναπνοή το συντοµότερο δυνατό. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα πυρόσβεσης είναι ξηρή σκόνη, αφρός ή διοξείδιο του άνθρακα. Χρήση νερού ΜΟΝΟ για ψύξη των δεξαµενών και των δοχείων που εκτίθενται στη φωτιά. Οι διάδροµοι διαφυγής πρέπει να είναι ελεύθεροι. Μεγάλης έκτασης φωτιές αντιµετωπίζονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ Αποµόνωση της διαρροής. Εκκένωση της περιοχής από τα άτοµα που δεν εµπλέκονται στην αντιµετώπιση του περιστατικού. Ο ηλεκτρικός εξοπλισµός µη αντιεκρηκτικού τύπου πρέπει να σταµατήσει να λειτουργεί Ανάµιξη της ποσότητας ασφάλτου 80/100 που διέφυγε µε αδρανές υλικό

6 Σε περίπτωση διαφυγής ζεστής ασφάλτου 80/100, χρήση νερού υπό µορφή σπρέϋ για διασκόρπιση των εκλυοµένων ατµών και προστασία του προσωπικού που αντιµετωπίζει το περιστατικό ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα λιµνάσµατα κάνουν τις επιφάνειες ολισθηρές. Ειδοποίηση των τοπικών αρχών σε περίπτωση διαφυγής µεγάλης ποσότητας ζεστού προϊόντος. ΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η διαφυγή στη θάλασσα από πλοίο, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τη Συνθήκη MARPOL 73/78. Η ποσότητα που διέφυγε περιορίζεται µε χρήση πλωτών φραγµάτων και αποµακρύνεται µε κατάλληλα υλικά. Ενηµέρωση του λιµενικού, των πλησιέστερων λιµανιών, των τοπικών αρχών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Θερµοκρασία φόρτωσης/εκφόρτωσης, ο C : Θερµοκρασία αποθήκευσης, ο C : ιατήρηση της θερµοκρασίας αποθήκευσης και χειρισµών της ασφάλτου 80/100 στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική ποσότητα του προϊόντος και να ελαχιστοποιείται η δηµιουργία ατµών. Η φάση ατµών σε δεξαµενές αποθήκευσης θερµού προϊόντος, πρέπει να είναι υπό έλεγχο µε αερισµό ή ρύθµιση της θερµοκρασίας αποθήκευσης ή µε χρήση αδρανούς αερίου. Απαραίτητη η γείωση των αποθηκευτικών χώρων, των συστηµάτων µεταφοράς και δειγµατοληψίας. Οταν υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας ατµών υψηλής συγκέντρωσης πρέπει να γίνεται εγκατάσταση τοπικού συστήµατος εξαερισµού ή συστήµατος αραίωσης ατµών.

7 Η ζεστή άσφαλτος 80/100, δεν πρέπει να προστίθεται σε δεξαµενή αποθήκευσης αν προηγουµένως δεν έχει ελεγχθεί ότι είναι απόλυτα στεγνή. Επαφή ζεστής ασφάλτου µε νερό, οδηγεί σε βίαιη διαστολή (διότι το νερό εξατµίζεται), που µπορεί να καταλήξει σε ζηµιά ή πλήρη απώλεια της οροφής της δεξαµενής (λόγω boil-over). 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) για ατµούς ασφάλτου : TLV TWA (όριο 8ωρης έκθεσης) : 5 mg/m 3 Εξετάζεται η µείωση στο 0.9 mg/m 3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει πιθανότητα συσσώρευσης υδροθείου στο άνω τµήµα των δεξαµενών. Για τον λόγο αυτό να ΜΗΝ επιτρέπεται είσοδος εάν δεν έχουν προηγηθεί σχετικές µετρήσεις και δεν έχουν ληφθεί αυστηρά µέτρα ασφαλείας. ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ για υδρόθειο : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) : TLV - TWA (όριο 8ωρης έκθεσης) : 14 mg/m 3 (10 ppm) TLV - STEL (όριο 15λεπτης έκθεσης) : 21 mg/m 3 (15 ppm) Αποφυγή εισπνοής ατµών ασφάλτου 80/100, επαφής του προϊόντος µε το δέρµα και τα µάτια καθώς και άστοχων χειρισµών που µπορεί να οδηγήσουν σε κατάποση. Απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής. Ο καθαρισµός, η επιθεώρηση και η συντήρηση των δεξαµενών αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισµού, απαιτούν ειδικές διαδικασίες και προφυλάξεις όπως έκδοση αδειών εργασίας, χρήση ζωνών ασφαλείας και ατοµικών συσκευών αέρα καθώς και έλεγχο των συγκεντρώσεων υδροθείου και διαθέσιµου οξυγόνου. ΕΝ επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους όταν η συγκέντρωση του υδροθείου είναι > 10 ppm και του διαθέσιµου οξυγόνου < 20% κ.ό. Πρέπει να υπάρχουν αποδυτήρια κοντά στο χώρο εργασίας µε διαθέσιµο ζεστό νερό και αδρανές σαπούνι για καθαρισµό του δέρµατος µετά από κάθε εργασία.

8 Εκθεση στο προϊόν µπορεί να προκύψει κατά την παραγωγή, τη µεταφορά, τους διάφορους χειρισµούς καθώς και κατά τη συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας που προορίζεται προς αποφυγή εγκαυµάτων κατά τους χειρισµούς ζεστής ασφάλτου πρέπει να περιλαµβάνει : - ολόσωµες φόρµες µε προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής και κλειστό τελείωµα στα µανίκια και τα πόδια - θερµοανθεκτικά γάντια - προσωπίδες πλήρους προσώπου - θερµοανθεκτικές µπότες - ατοµικές αναπνευστικές συσκευές αέρα (για χειρισµούς ζεστής ασφάλτου σε κλειστούς χώρους). Οταν υπάρχει περίπτωση επαφής µε άσφαλτο υπό µορφή σταγονιδίων/οµίχλης, πρέπει να χρησιµοποιούνται ολόσωµες φόρµες, προσωπίδες πλήρους προσώπου, γάντια και µπότες ή υποδήµατα ύψους 15 εκατ. καλά δεµένα καθώς και εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ρουχισµός πρέπει να πλένεται καλά µετά από κάθε χρήση. Σε περίπτωση ρύπανσής του, απαιτείται άµεση αποµάκρυνσή του. Τα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση για πιθανή εσωτερική ρύπανση. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Καστανόµαυρη µάζα, που στη συνήθη θερµοκρασία είναι σε στερεή ή ηµιστερεή κατάσταση, µε ασθενή αρωµατική οσµή. Είναι αδιάλυτη στο νερό, τις αλκοόλες και τα οξέα. Είναι διαλυτή στο διθειάνθρακα, το πετρέλαιο, το νέφτι, τον τετραχλωράνθρακα, το χλωροφόρµιο, τον αιθέρα και την ακετόνη. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ΦΕΚ 122Α/ ή ΦΕΚ 255Β/ ή

9 ΠΤΠ Α 200/ ιεισδυτικότητα στους 25 ο C (100 g, 5 sec), mm/10 :ελάχ. 80, µεγ. 100

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Δρ Ειρήνη Καραναστάση, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυτοπροστασίας Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Βιοκτόνα Σκευάσματα Χρήση για τον Έλεγχο εχθρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας ευρετήριο 1. Ανάγνωση της ετικέτας 2. 3. 4. Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού Προστασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 «КАUSTIК»ΑΕ Βόλγκογκραντ Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ЕΚ) 1907/2006 (REACH) και παράρτημα του Κανονισμού ЕΚ 453/2010 Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα