Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα (WLAN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα (WLAN)"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα (WLAN) Εισαγωγή Από την εποχή του Μαρκόνι το κίνητρο για ασύρµατη επικοινωνία ήταν η απαλλαγή από τη δέσµευση που συνεπάγονται τα καλώδια. Τα καλώδια είναι ένας µεγάλος µπελάς µε µεγάλο κόστος που µόνο περιορισµούς προκαλεί. Ιδιαίτερα σε µεγάλες αποστάσεις και σε δυσµενείς γεωγραφικές συνθήκες (χαράδρες, ωκεανούς, ερήµους) είναι πολύ δύσκολο και πανάκριβο να τα τοποθετήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις απλά αδύνατο (π.χ. επικοινωνία µε αεροπλάνα, πλοία, αυτοκίνητα, ακόµα και κινούµενους πεζούς). Η απάντηση είναι τα ασύρµατα δίκτυα και είναι τόσο βολική που αντιστρέφει το ερώτηµα: τότε γιατί να έχουµε και σταθερά δίκτυα. Πριν προχωρήσουµε σε τεχνικές λεπτοµέρειες πρέπει να δώσουµε µια απάντηση σε αυτό το ερώτηµα και αυτό προϋπθέτει κατανόηση της διαφορετικής φύσης των δύο µέσων µετάδοσης, δηλ. του αέρα * που προσφέρει ανεµπόδοστη διάδοση και του κυµατοδηγού δηλ. του καλωδίου που διαδίδει το ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατά µήκος του (κυµατοδήγηση) περιορίζοντας το λίγο-πολύ εντός του περιβλήµατος του καλωδίου (κατά µείζονα λόγο σε θωρακισµένο µεταλλικό και γενικά στην οπτική ίνα που φέρει µανδύα ολικής ανάκλασης και αδιαφανές περίβληµα). Ο αέρας είναι ένα µέσο µετάδοσης που δεν κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό όπως ένα καλώδιο και τυχαίνει να είναι ένα πολύ ιδιότροπο και δύσκολο µέσο (το κενό είναι λίγο καλύτερο αλλά, εκτός από τους αστροναύτες, ζούµε στη γή και δεν µπορούµε να αποφύγουµε την επίδραση π.χ. µιας χαλαζόπτωσης στο µεταδιδόµενο σήµα). Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ασύρµατης µετάδοσης είναι τα εξής: Μεγάλη εξασθένιση σήµατος (signal attenuation) ιάλειψη (fading) Πολυκέλευθος διάδοση (multipath propagation) Παρεµβολές από άλλες ηλεκτροµαγνητικές πηγές (interference) Εξάντληση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος Το σήµα εξασθενίζει ταχέως (µε το τετράγωνο της απόστασης) καθώς αποµακρύνεται από τον ποµπό ιδιαίτερα εάν η κεραία είναι πολυκατευθυντική οπότε η ενέργεια του σήµατος απλώνεται σε µια σφαίρα γύρω από την κεραία και έτσι αυτο που φθάνει στον δέκτη είναι ένα µικρό κλάσµα της συνολικά εκπεµφθείσης. Η απώλει αυξάνει µε το τετράγωνο της απόστασης αφού έτσι αυξάνει και η επιφάνεια της σφαίρας όπου απλώνεται η συνολική ενέργεια. Μπορούµε να περιορίσουµε αυτή την τριδιάστατη εξάπλωση µε κατευθυντικές κεραίες (π.χ. παραβολικά κάτοπτρα) αλλά αυτό είναι χρήσιµο µόνο όταν έχουµε µια σταθερή ζεύξη δύο σηµείων. Εκεί βέβαια θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και καλώδια, ενώ η πραγµατικά αναντικατάστατη ασύρµατη ζεύξη είναι όταν ο δέκτης κινείται και πρέπει να στείλουµε σήµα παντού µην γνωρίζοντας που θα τον πετύχουµε. Βέβαια και στην κατευθυντική ζεύξη το σήµα εξασθενεί µε την απόσταση και µάλιστα µε µη σταθερό τρόπο που εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Αποτέλεσµα να εµφανίζονται οι διαλείψεις (fading) του σήµατος, φαινόµενο άγνωστο στα καλωδιακά µέσα µετάδοσης. Εφόσον το σήµα αποστέλλεται πρός κάθε κατεύθυνση, µπορεί να φθάσει στον δέκτη από δύο µεριές π.χ. απευθείας και µέσω ανάκλασης σε ένα κτίριο. Αυτό το φαινόµενο που αποκαλείται πολυκέλευθος διάδοση (δηλ. διάδοση µέσω πολλαπλών διαδροµών ήτοι πολυκέλευθη διάδοση - (multipath propagation) δυσκολεύει πολύ την σωστή ανίχνευση της πληροφορίας και είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβληµα που χαρακτηρίζει τα ασύρµατα δίκτυα. Σχετικά µε τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, είναι προφανές ότι µη διαθέτοντας την προστασία της µεταλλικής ή οπτικής θωράκισης, το ασύρµατο µέσο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε παρεµβολές. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η ασύρµατη ζεύξη δεν έχει τόσο καλό λόγο σφάλµατος (BER) όσο η ενσύρµατη ζεύξη. * Στην πραγµατικότητα ο αέρας δεν προσφέρει παρά εµπόδια, τα κύµατα διαδίδονται µια χαρά και στο κενό, πράγµα που οι πρωτοπόροι του ηλεκτρισµού δεν κατανούσαν κι έτσι µας κληροδότησαν τη συνήθεια να µιλάµε για τον αέρα ως µέσο διάδοσης, ενίοτε και τον φανταστικό «αιθέρα» (πρβλ. Ethernet). Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 55

2 Ωστόσο, κανένα από τα ανωτέρω µειονεκτήµατα δεν εξηγεί γιατί το 90% των επικοινωνιών µας γίνεται µε ενσύρµατα µέσα και δίκτυα όσο το τελευταίο, δηλαδή η στενότητα και οι ιδιοµορφίες του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Αυτό το πρόβληµα εξηγεί γιατί χρησιµοποιούµε ασύρµατα δίκτυα µόνο σε κινητούς χρήστες, όπου είναι αδύνατη η χρήση συρµάτων, καθώς και όταν είναι ακριβότερη η εγκατάσταση καλωδίων. Μια άλλη προσωρινή χρήση είναι σε περιπτώσεις που δεν επαρκεί ο χρόνος για την εγκατάσταση καλωδίων π.χ. γρήγορη αποκατάσταση επικοινωνιών µετά µια θεοµηνία (π.χ. σεισµό ή ανεµοστρόβιλο), ή όταν η αυξηµένες επικοινωνιακές ανάγκες είναι προσωρινές (π.χ. χειµερινοί ολυµπιακοί αγώνες σε ένα ορεινό χωριό). Η ασύρµατη διάδοση µεταβάλλει δραµατικά την συµπεριφορά της στην κάθε περιοχή του φάσµατος. Στις λεγόµενες µεσαίες, χαµηλές και πολύ χαµηλές συχνότητες (MF-Medium Frequency, LF-Low Frequency, VLF-Very Low Frequency), τα ραδιοκύµατα ακολουθούν το έδαφος και περνούν από πόρτες και παράθυρα. Τα AM ραδιόφωνα που τις χρησιµοποιούν δουλεύουν και µέσα στα κτίρια. Στις υψηλές και πολύ υψηλές (HF-High Frequency, VHF-Very High Frequency) απορροφώνται από τη γή αλλά ανακλώνται στην ιονόσφαιρα και γι αυτό χρησιµοποιούνται από το στρατο και τους ραδιοερασιτέχνες. Από κει και πάνω η διάδοση γίνεται κυρίως σε ευθεία όπως η οπτική επαφή. Αυτές οι περιοχές (πάνω από τα 2GHz) χρησιµοποιούνται και στα τοπικά δίκτυα που θα εξετάσουµε. Το µεγάλο όµως πρόβληµα µε το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα είναι ότι είναι διαθέσιµο µόνο άπαξ. Εάν θέλεις να το ξαναχρησιµοποιήσεις θα πρέπει να πας πιο µακριά εκεί που έχει εξασθενίσει αρκετά και να αρχίσεις ξανά. Επίσης, δεν επαρκεί για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες (ραδιόφωνο, τηλεόραση, στρατός, αστυνοµία, κινητή τηλεφωνία, ασύρµατα Τ κτλ). Αντίθετα το κάθε καλώδιο παρέχει εξ αρχής όλο το φάσµα και εάν βάλεις π.χ. 100 οµοαξονικά καλώδια ή 100 ίνες σε ένα περίβληµα έχεις όλο το φάσµα 100 φορές και χωρίς σοβαρές παρεµβολές, µε καλύτερη εξασθένιση, χωρίς διαλείψεις και πολλαπλές διαδροµές. Το BER είναι εξαιρετικό σε αποστάσεις αδιανόητες για ασύρµατη µετάδοση. εν πρόκειται λοιπόν στο προβλέψιµο µέλλον να δούµε τις επικοινωνίες να γίνονται ασύρµατες πλην των κινούµενων χρηστών και των ειδικών περιπτώσεων. Προτού κλείσουµε το εισαγωγικό αυτό σηµείωµα δεν πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε άλλο ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Το θέµα βέβαια είναι ιατρικό και µάλιστα ιδιαίτερα πολύπλοκο λόγω των δυσκολιών να εντοπισθούν, να αναλυθούν και αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στον οργανισµό, (πράγµα που εξηγεί γιατί δεν έχουµε ακόµα κατηγορηµατική απάντηση) και φυσικά εκτός αντικειµένου για το παρόν τεχνικό βιβλίο. Ωστόσο επειδή ο κίνδυνος αυτός είναι προφανώς ανάλογος της ακτινοβολίας, η οποία µε τη σειρά της είναι ανάλογη της ισχύος της κεραίας και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης, επιτρέπει στους τεχνολόγους ορισµένες χονδρικές διαπιστώσεις. Πρώτη είναι ότι το πρόβληµα είναι η κεραία που µπαίνει δίπλα στο αυτί µας, 1-3 εκ. από το µυαλό µας και όχι αυτή στην ταράτσα της πολυκατοικίας, η οποία εάν βρίσκεται σε 100µ (10 4 εκ.) απόσταση µας ακτινοβολεί µε 100 δισεκατοµµύρια φορές λιγότερη ακτινοβολία(10 8 φορές). Όση ισχύ θέλει να φτάσει το σήµα µας στην κεραία τόση θέλει και από την κεραία σε εµάς. Βέβαια η κεραία στέλνει και σε άλλους, τα κινητά όµως αυτών των άλλων (τα µισά τουλάχιστον) είναι πιο κοντά σε εµάς από την µεγάλη κεραία και άρα µας ακτινοβολούν περισσότερο. Ανήκουν βέβαια σε καλούς ανθρώπους σαν και εµάς, γι αυτό εµείς ασχολούµαστε µόνο µε την µεγάλη κεραία. Ουδείς αµφιβάλλει ότι θα ήταν σίγουρα ασφαλές εάν πετάγαµε τα κινητά µας. Αυτό όµως που γίνεται είναι να συνεχίζουµε να θέλουµε να χρησιµοποιούµε το κινητό µας µε µια άλλη κεραία που βρίσκεται πιο µακριά και άρα είναι πιο ασφαλής (όπως νοµίζουµε). υστυχώς για να φτάσουµε στην µακρινή αυτή κεραία χρειάζεται ισχυρότερο σήµα που πράγµα που τα κινητά µας το καταλαβαίνουν και το παράγουν δυστυχώς αυξάνοντας την έκθεσή του µυαλού µας (γι αυτό ανήκουν στις έξυπνες συσκευές πράγµα που δεν είναι σίγουρο για τους ιδιοκτήτες τους µε δεδοµένο ότι αυτά δεν κινδυνεύουν από ακτινοβολία όπως αυτοί που αραιώνουν το δίκτυο σταθµών βάσης). Το αποτέλεσµα είναι να ακτινοβολούµεθα µε µεγαλύτερη ισχύ από την κεραία δίπλα στο µυαλό µας, ενώ και η µακρινή κεραία αυξάνει την ισχύ της ώστε να φθάνει το ίδιο σήµα σε εµάς τώρα που είµαστε µακριά και να µην διαταράσσεται η επικοινωνία µας. Το ίδιο αυξήθηκε και η ακτινοβολία των κινητών τριγύρω µας που µας βοµβαρδίζουν από αρκετά πιο κοντινές αποστάσεις σε σχέση µε την κεραία βάσης. Έτσι µε την αποµάκρυνση των κεραιών αυξάνουµε την έκθεσή µας στην ακτινοβολία. Τότε είναι λογικό να κάνουµε το αντίθετο και να φέρουµε τις κεραίες ακόµα πιο κοντά ώστε η ισχύς τους να γίνει ακόµα µικρότερη. Αυτό έγινε µε τα οικιακά ασύρµατα σταθερά τηλέφωνα που έχουν το σταθµό βάσης στο κάθε σπίτι πολύ κοντά στους χρήστες µε πολύ µικρή ισχύ της τάξεως των mw (χιλιοστοβάτ) µε αποτέλεσµα να είναι ασφαλέστερα. Το ίδιο σχεδιάζεται να γίνει και µε τα κινητά τηλέφωνα µε σµίκρυνση των κελιών κάθε σταθµού βάσης (σε picocells) ώστε να υπάρχει µία κεραία Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 56

3 χαµηλής ισχύος σχεδόν σε κάθε τετράγωνο και η συνολική έκθεση του πληθυσµού να µειωθεί δραµατικά. Βέβαια αυτή η πύκνωση των κεραιών θα αργήσει διότι το κόστος είναι υψηλό. Το αντίθετο προς το παρόν επιτυγχάνουν οι ενέργειες των ακτιβιστών που κατεβάζουν κεραίες σταθµών βάσης αραιώνοντας το δίκτυο και αυξάνοντας την έκθεση του κόσµου στην ακτινοβολία αφού κανείς δεν πετάει ταυτόχρονα και το κινητό του στα σκουπίδια µόλις κατεβάσουν την κεραία για να µην εκτίθεται πλέον στην αυξηµένη ακτινοβολία του κινητού του. Έτσι για µια ακόµη φορά αυτή η ιδιότροπη έννοια που οι αυτοµατιστές γνωρίζουν καλά και λέγεται ανάδραση καταφέρνει πάλι να φέρνει το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που αναµένει η διαίσθηση του αδαούς. Κλείνοντας αυτό το ζήτηµα συνοψίζουµε ως εξής: Το σχετικά πυκνό δίκτυο κεραιών βάσης επέτρεψε στην ανθρωπότητα να τολµήσει να εγκαταστήσει κινητή τηλεφωνία διότι µέχρι τότε εάν τολµούσε να φτιάξει κινητά που να επικοινωνούν µε κεραίες σε αποστάσεις χιλιοµέτρων θα είχαν ψηθεί τα µυαλά των χρηστών. Μόνο µε το πυκνό δίκτυο σταθµών έγινε εφικτό να µπορούµε να βάζουµε αυτό το µηχάνηµα στο αυτί µας (και ακόµα δεν είναι 100% σίγουρο ότι αυτό δεν βλάπτει κυρίως τα παιδιά). Επειδή είναι προφανές λοιπόν ότι το κινητό δίπλα στο αυτί µας είναι το πρόβληµα και όχι η µακρινή κεραία βάσης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που ελπίζουµε να µην υπάρχουν π.χ. να µπήκε κεραία στην αυλή παιδικού σταθµού) δεν είναι εύκολο να βρεθεί λόγος για να αποµακρύνουµε κεραίες. Για τον ίδιο λόγο σχεδόν όλες οι έρευνες των επιστηµόνων για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας στον άνθρωπο επικεντρώνονται στις συσκευές και όχι στις κεραίες βάσης (καλή ιδέα για ελάττωση του κινδύνου είναι η χρήση ακουστικών ή bluetooth). Τώρα γιατί τόσοι πολλοί ασχολούνται µε τις κεραίες δεν επιδέχεται επιστηµονική αλλά µάλλον εξήγηση κοινωνικής ψυχολογίας. Μια πρόχειρη απάντηση ίσως είναι ότι το κινητό στο αυτί µας είναι δικό µας και εµείς είµαστε καλοί άνθρωποι, ενώ η κεραία είναι µεγάλη και ανήκει σε κάποια κακή εταιρεία. Στην κατηγορία των ασυρµάτων δικτύων µικρής εµβέλειας και µικρής ακτινοβολίας ανήκουν και τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα που εξετάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο. Οι ανησυχίες βέβαια ως προς την ακτινοβολία δεν εκλείπουν µιας και η εκποµπή είναι συνεχής και η απόσταση από το σταθµό βάσης (λίγα µέτρα) πολύ µικρότερη από αυτή των σταθµών της κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο η ισχύς της βάσης είναι πολύ µικρότερη (100 mw) από του κινητού τηλεφώνου (1-2W) ενώ η απόσταση από την κεραία του PC (λίγα δεκατόµετρα) είναι µεγαλύτερη από αυτή ενός κινητού τηλεφώνου αφού δεν βάζουµε τον φορητό υπολογιστή στο αυτί µας. Έτσι λοιπόν οι ανησυχίες από την ακτινοβολία είναι λογικά µικρότερες απ όσο για την κινητή τηλεφωνία. Πάντως δεν βλέπουµε να κατεβάζουν κεραίες τοπικών δικτύων (WLAN ή WiFi) πράγµα λογικό ίσως λόγω της χαµηλής ισχύος, ή ίσως γιατί τοποθετήθηκαν από εµάς ή συµπαθείς δηµάρχους, ιδιοκτήτες καφετεριών και εν πάσει περιπτώσει καλούς ανθρώπους που παράγουν µόνο υγιή ακτινοβολία. Αρχιτεκτονική ασύρµατων τοπικών δικτύων Ένα τυπικό Ασύρµατο Τοπικό ίκτυο (ΑΤ ) έχει την µορφή του σχήµατος 1. Αποτελείται από ένα σταθµό βάσης, το σηµείο πρόσβασης (access point) το οποίο συνδέτεται µε κάποιο ευρύτερο δικτυακό σύστηµα διανοµής προς το δίκτυο κορµού που συνήθως είναι ενσύρµατο χωρίς να αποκλείεται και ασύρµατη δικτυακή υποδοµή. Επειδή αυτή η αρχιτεκτονική αυτό που προσφέρει είναι ότι σχηµατίζει µια υποδοµή (Infrastructure) για την πρόσβαση των σταθµών γιαυτό ονοµάζεται αρχιτεκτονική υποδοµής και αντιδιαστέλλεται µε µια άλλη αρχιτεκτονική όπου ένας σταθµός µπορεί να συνδέεται σε επόµενο και αυτός σε άλλο κ.ο.κ δηµιουργώντας έτσι περιστασιακούς δικτυακούς συνδυασµούς που ονοµάζονται δίκτυα ad hoc (επί τούτου δηλ. για το συγκεκριµένο σκοπό τη συγκεκριµένη περίσταση). Εδώ θα ασχοληθούµε µόνο µε τα δίκτυα τύπου υποδοµής. Στην κοινή περίπτωση ενός συνηθισµένου οικιακού δικτύου, το δίκτυο διανοµής (distribution network) αποτελεί ο οικιακός δροµολογητής που προσφέρει πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Συχνά το ADSL modem, ο δροµολογητής και το ασύρµατο σηµείο πρόσβασης συνδυάζονται σε µία συσκευή. Στην περίπτωση εταιρειών τα σηµεία πρόσβασης συνδέονται προς ένα δίκτυο διανοµής Τ τύπου Ethernet και µέσω αυτού προς την πύλη διόδευσης (gateway) του ιαδικτύου. Από τα διάφορα πρότυπα που προτάθηκαν για ΑΤ, εκείνο που επεκράτησε είναι το IEEE σε τρεις βαριάντες που µε χρονολογική σειρά είναι: IEEE802.11b, µε συχνότητα 2,4-2,485GHz και ρυθµοδότηση µέχρι 11Mbps IEEE802.11g µε συχνότητα 2,4-2,485GHz και ρυθµοδότηση µέχρι 54Mbps IEEE802.11a, µε συχνότητα 5,1-5,8GHz και ρυθµοδότηση µέχρι 54Mbps Κάθε σηµείο πρόσβασης (Access Point) διαθέτει 12 κανάλια µε διαφορετικές υποπεριοχές συχνοτήτων που όµως έχουν επικαλύψεις εκτός από τα κανάλια 1, 6 και 11. Η ύπαρξη των καναλιών γίνεται για να µπορούν να λειτουργούν δίκτυα που βρίσκονται κοντά (π.χ. σε διαµερίσµατα Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 57

4 πολυκατοικίας ή στα καφενεία µιας πλατείας, εάν επιλεγούν κατάλληλα κανάλια (συνήθως πρέπει να γίνουν κάποιες δοκιµές). Εκτός από το κανάλι στο οποίο θα λειτουργεί, ο διαχειριστής που εγκαθιστά το κάθε σηµείο πρόσβασης πρέπει να ορίσει µία λέξη (από γράµµατα και αριθµούς) που το ταυτοποιεί και λέγεται SSID (Service Set Identifier), καθώς και ένα κωδικό για κρυπτογράφηση των ανταλλασσόµενων πληροφοριών. Υπάρχουν κάποια πρότυπα κωδικοποίησης µε πιο κοινά τας WEP και το WAP. Για να συνδεθεί ένας υπολογιστής ή άλλο τερµατικό (π.χ. PDA) πρέπει να ξέρει τους κωδικούς. Εάν η υπηρεσία πρόσβασης παρέχεται επί πληρωµή (π.χ. ξενοδοχεία, Internet café) οι κωδικοί παραδίδονται µε την καταβολή του αντιτίµου. Εάν ωστόσο η πρόσβαση είναι ελεύθερη, τότε δεν έχει κανείς παρά να διαλέξει το SSID που το λειτουργικό σύστηµα εµφανίζει ως διαθέσιµα µε επαρκή ισχύ σήµατος. Ο σταθµός βάσης (σηµείο πρόσβασης) εκπέµπει περιοδικά ένα ραδιοφάρο (beacon) που αναγγέλλει το SSID και τη διεύθυνση MAC που έχει, προσκαλώντας έτσι τους σταθµούς να επιχειρήσουν να συνδεθούν. Ακολουθεί η ταυτοποίηση του σταθµού και ο έλεγχος αυθεντικότητος του χρήστη ο οποίος βασίζεται συνήθως σε ένα εξυπηρετητή που τρέχει το πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης (authentication) π.χ. RADIUS (ή το νεότερο που κάνει την ίδια δουλειά DIAMETER), δηλ. το ίδιο πρωτόκολλο που χρησιµοποιούν και οι πάροχοι σταθερής πρόσβασης στο ιαδίκτυο (οι οποίοι πολλάκις είναι και πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης µέσω ασύρµατων δικτύων). Το πρωτόκολλο αυτό το οποίο έχουµε όλοι γνωρίσει σαν χρήστες (χωρίς Access Point ίσως να ξέρουµε ότι πρόκειται για το RADIUS) ζητά από τον χρήστη τον κωδικό εισόδου (login) και το συνθηµατικό (password) προτού To distribution network επιτρέψει την περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών. Σε ένα οικιακό δίκτυο η τελευταία αυτή διαδικασία συνήθως απουσιάζει. Σχήµα 1. Τυπικό δίκτυο τύπου υποδοµής (infrastructure) Η εµβέλεια ενός ΑΤ τύπου b είναι γύρω στα 50µ και µπορεί να διαπεράσει ένα τοίχο αλλά όχι περισσότερους και φυσικά η ποιότητα του σήµατος εξαρτάται πολύ από τη διαµόρφωση του χώρου και τα εµπόδια που συναντά η κατ ευθείαν γραµµή οράσεως µεταξύ των δύο κεραιών, σταθµού και βάσης. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι τα ανωτέρω ισχύουν για απλές διπολικές κεραίες και τυπική ισχύ σήµατος. Με ενίσχυση και κατευθυντικές κεραίες το σήµα µπορεί να φτάσει χιλιόµετρα µακριά, αλλά αυτό ίσως απαγορεύεται από τους κανονισµούς του οργανισµού διαχείρισης φάσµατος κάθε χώρας. Το πρωτόκολλο πρόσβασης στο µέσον (MAC) του δικτύου IEEE Όπως γίνεται αντιληπτό από την αρχιτεκτονική του δικτύου IEEE πρόκειται για σύστηµα µερισµού του µέσου (δηλ. του ασύρµατου καναλιού) όπου κάθε σταθµός µπορεί να εκπέµψει προς την βάση και συνεπώς πρέπει να εξασφαλισθεί ότι µόνο ένας ποµπός εκπέµπει κάθε στιγµή. Αυτό γίνεται φυσικά µε το πρωτόκολλο πρόσβασης στο µέσον (MAC) και τα ΑΤ τύπου διαθέτουν το δικό τους που είναι τύπου διαίρεσης χρόνου και ανήκει στην οικογένεια CSMA/CA (δηλ. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Έχουν προταθεί και άλλες προσεγγίσεις που δεν γνώρισαν ευρεία χρήση (χωριστά κανάλια για κάθε σταθµό, εκποµπή κατά σειρά δηλ. τύπου σκυτάλης και µε χρήση κωδίκων µερισµού του µέσου (CDMA-Code Division Multiple Access). Η τελευταία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιµοποιείται σε δίκτυα κινητών νέας γενιάς και φαίνεται ότι έχει σηµαντικό ρόλο να παίξει στα µελλοντικά δίκτυα. Αλλά προς το παρόν θα µελετηθεί το καθιερωµένο σήµερα πρωτόκολλο CSMA/CA. Το πρωτόκολλο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενώ βασίζεται στο γνωστό MAC του Ethernet δηλ το CSMA/CD, διαφέρει από αυτό καθόσον αποφεύγει τις συγκρούσεις αντί να προσπαθεί να τις ανιχνεύει και µετά να τις επιλύει. Επί πλέον λόγω της χαµηλής ποιότητας της ασύρµατης ζεύξης και του υψηλού λόγου σφαλµάτων (BER) χρησιµοποιεί και µηχανισµό επιβεβαιώσεων (ACK). Ο λόγος αυτής της επιλογής βρίσκεται αφενός στη δυσκολία ανίχνευσης συγκρούσεων σε ασύρµατο µέσον (στο καλώδιο µπορεί να ξεχωρίσει εύκολα η κατεύθυνση του εκπεµπόµενου από το λαµβανόµενο σήµα) αλλά και στο πρόβληµα του «κρυµµένου τερµατικού». Το τελευταίο συµβαίνει όταν δύο τερµατικά βρίσκονται σε διαµετρικά αντίθετες κατευθύνσεις ως προς τη Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 58

5 βάση ή παρεµβάλλεται εµπόδιο µεταξύ τους, ώστε ενώ επικοινωνούν µε το σταθµό βάσης δεν µπορούν «ακούσουν» ο ένας τον άλλο οπότε δεν αντιλαµβάνονται τις ταυτόχρονες εκποµπές του άλλου σταθµού και συνεπώς ούτε τις συγκρούσεις (ιδέ σχήµα 2, όπου το Τ1 δεν δέχεται τις εκποµπές του Τ3 παρά µόνο του Τ2 και της βάσης και οµοίως το Τ3 δεν «βλέπει» το Τ1). Έτσι επελέγη η λύση της αποφυγής συγκρούσεων. Πρέπει να ξεκαθαρισθεί απ την αρχή, ότι η προσπάθεια αποφυγής συγκρούσεων που περιλαµβάνει το πρωτόκλλο δεν σηµαίνει ότι δεν γίνονται συγκρούσεις. Απλά το πρωτόκολλο δεν επιβάλλει στον σταθµό να επιχειρήσει να τις αντιληφθεί «αφουγκραζόµενο» το µέσον κατά την διάρκεια της απόστολής, όπως στο CSMA/CD, διότι ούτως ή άλλως οι τυχόν «κρυµµένοι» σταθµοί δεν µπορούν καν να τις αντιληφθούν. Αυτό που απαιτεί είναι αφ ενός να «αφουγκράζονται» το µέσον (δηλ. carrier sense) προτού στείλουν και να στέλνουν µ όνο όταν το βρούν ελεύθερο. Από κει και πέρα, εάν δεν λάβουν επιβεβαίωση στον προκαθορισµένο χρόνο, να το θεωρήσουν χαµένο και να το ξαναστείλουν. Σχήµα 2. Το «κρυµµένο» τερµατικό Η διαδικασία αποστολής µε το πρωτόκολλο αποφυγής συγκρούσεων φαίνεται στο σχήµα 3Α και είναι η εξής : Α. Ο σταθµός που θέλει να εκπέµψει ελέγχει εάν το κανάλι εάν δεν ανιχνεύεται τίποτα για ένα σύντοµο διάστηµα που λέγεται DIFS (Distributed Inter-Frame Space) δηλ. «κατανεµηµένο διάστηµα µεταξύ πλαισίων», τότε στέλνει ένα πλήρες πλαίσιο µέχρι τέλους. Β. Εάν δεν το βρει ελεύθερο, τότε υπολογίζει ένα τυχαίο διάστηµα οπισθοδρόµησης µε το οποίο φορτώνει τον χρονιστή οπισθοδρόµησης και συνεχίζει να ανιχνεύει το κανάλι. Μόλις αυτό ελευθερωθεί, εκκινεί τον χρονιστή τον οποίο ωστόσο ξανασταµατά οσάκις ανιχνεύει εκποµπές άλλων. Γ. Όταν εκπνεύσει ο χρονιστής (πράγµα που µπορεί να συµβεί µόνο µε κανάλι σε αδράνεια αφού αλλιώς ο χρονιστής παύει να µετρά) τότε εκπέµπει όλο το πλαίσιο. (Η οπισθοδρόµηση γίνεται διότι στο κάθε τελείωµα εκποµπής ενός πλαισίου είναι πολύ πιθανό να έχουν ετοιµαστεί για εκποµπή περισσότεροι του ενός σταθµοί οι οποίοι θα συγκρουσθούν και φυσικά δεν θα το καταλάβουν παρά µόνο αργότερα από τη µη λήψη επιβεβαίωσης. Αυτοί οι σταθµοί πρέπει να διασπαρούν στο χρόνο). 1. Ο κάθε σταθµός (και η βάση) που λαµβάνει ένα πλαίσιο περιµένει ένα διάστηµα που καλείται SIFS (Short Inter-Frame Space) δηλ. βραχύ διάστηµα µεταξύ πλαισίων και µετά στέλνει επιβεβαίωση (ACK). Εάν λοιπόν ληφθεί το ACK, τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχώς περατωθείσα και θα ξαναρχίσει από την αρχή για τυχόν αποστολή επόµενου πλαισίου. 2. Εάν ωστόσο µετά το SIFS δεν ληφθεί ACK, ο αποστέλλων σταθµός εισάγει στο χρονιστή ένα νέο διάστηµα οπισθοδρόµησης που αυτή τη δεύτερη φορά επιλέγεται από ένα σύνολο εκθετικά µεγαλύτερων διαστηµάτων (όπως στον αλγόριθµο οπισθοδρόµησης του Ethernet) και συνεχίζει την διαδικασία απ το ως άνω βήµα Γ. Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 59

6 Παρατηρούµε ότι, ενώ στο Ethernet οι σταθµοί εκπέµπουν αµέσως µόλις ανιχνεύσουν ελεύθερο το κανάλι, εδώ εισάγεται οπισθοδρόµηση προληπτικώς. Ο λόγος είναι ότι το «κόστος» µιας σύγκρουσης στο Ethernet είναι µικρό διότι δεν θα χρειαστεί να στείλουν όλο το πλαίσιο αλλά θα αντιληφθούν γρήγορα την σύγκρουση και θα µπουν σε διαδικασία επίλυσης σύγκρουσης. Έτσι χαραµίζεται πολύ λίγος χρόνος σε κάθε σύγκρουση, ενώ στο ΑΤ θα το αντιληφθούν µόνο από την έλλειψη ACK µετά τον χρόνο αποστολής ολόκληρου του πλαισίου και τον χρόνο αναµονής της επιβεβαίωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι λόγω του υψηλού BER οι πιθανότητες σφάλµατος µεγαλώνουν µε το µέγεθος του πλαισίου κάνει πιο συµφέρουσα την χρήση µικρότερων πλαισίων από το µέγιστο των 1830 bytes του Ethernet οδήγησε στο να προβλέπεται και δυνατότητα τεµαχισµού (fragmentation) των πλαισίων σε µικρότερα µε επανασυναρµολόγηση στον δέκτη. Η λειτουργία που περιγράψαµε δεν απαιτεί την ύπαρξη κεντρικού ελέγχου για τον συντονισµό των εκποµπών (όπως δηλαδή και στο MAC του Ethernet) και γιαυτό ονοµάζεται Κατανεµηµένη Λειτουργία Συντονισµού (DCF-Distributed Coordination Function). Και πάλι ένα κρυµµένο τερµατικό µπορεί να προκαλέσει σύγκρουση διότι δεν «ακούει» τις εκποµπές κάποιων τερµατικών. Για περιπτώσεις που αυτό το πρόβληµα είναι οξύ (π.χ. λόγω διαµόρφωσης των χώρων ή λόγω αποστάσεων και διαλείψεων, µπορεί να επιλέξει ο διαχειριστής του ΑΤ να χρησιµοποιήσει µια βαριάντα που δεν επηρεάζεται από κρυµµένα Access τερµατικά. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Access Point Point Σηµειακή Λειτουργία Συντονισµού (PCF-Point Coordination Function) και κατ αυτήν ο DIFS DIFS σταθµός βάσης αναλαµβάνει τον έλεγχο της χρήσης του µέσου µε χρήση µικρών πακέτων RTS αίτησης αποστολής RTS (Request To Send) και άδειας αποστολής CTS (Clear To Send). ηλ. η Data Packet µορφή του πρωτοκόλλου πρόσβασης γίνεται τελείως διαφορετική και από διεκδίκηση του SIFS µέσου αποκτά χαρακτήρα κρατήσεων στο µέσο (reservation) µε µηχανισµό κυρίου/σκλάβου SIFS CTS (master/slave) όπου η βάση είναι ο κύριος που δίνει τις άδειες αποστολής. Η διαδικασία φαίνεται στο σχήµα 3Β και είναι η εξής: Time Ack A Time SIFS Σχήµα 3. Α) Λειτουργία DCF και Β) PCF Data Packet Ack B SIFS Ο σταθµός που θέλει να στείλει ένα πακέτο πρώτα πρέπει να στείλει µια σύντοµη αίτηση όπου δίνει και το µήκος του πακέτου προσδιορίζοντας έτσι τον απαιτούµενο χρόνο για µετάδοση και λήψη επιβεβαίωσης. Η βάση κοινοποιεί (broadcasts) την άδεια αποστολής (CTS) όπου ειδοποιεί και όλους τους άλλους σταθµούς να σιωπήσουν για το ορισµένο διάστηµα που αναφέρεται και στο CTS. Βεβαίως δεν µπορεί να αποκλειστεί σύγκρουση στα RTS και CTS, αλλά δεν είναι πρόβληµα λόγω της ελάχιστης διάρκειάς τους. Μόλις επαναληφθούν σωστά, δεν θα υπάρξει σύγκρουση για όλη τη διάρκεια το πλαισίου. Οι δύο τρόποι λειτουργίας µπορούν να συνυπάρχουν δεδοµένου ότι υπάρχουν κανόνες και κάποια χρονικά διαστήµατα που ελέγχουν πώς θα µεταπέσει η πρόσβαση στο µέσον από τη µία µέθοδο στην άλλη. Τα χρονικά διαστήµατα είναι κατά αύξουσα σειρά χρονικής διάρκειας τα: SIFS (Short InterFrame Spacing), το PIFS (PCF InterFrame Spacing και το DIFS (DCF InterFrame Spacing). Το πρώτο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που πρέπει να περιµένουν οι σταθµοί ώστε να έχει την ευκαιρία ο σταθµός που δικαιούται να στείλει CTS σε απόκριση ενός RTS ή ένα ACK µετά από λήψη. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αυτό το δικαίωµα το έχει ένας και µόνο σταθµός την φορά. Εάν δεν κάνει χρήση του δικαιώµατος και περάσει περισσότερος χρόνος από SIFS αλλά λιγότερος από PIFS, τότε παίρνει το δικαίωµα ο σταθµός βάσης να στείλει σήµα beacon. (δηλ. ο σταθµός βάσης έχει πάντα την ευκαιρία να καταλάβει το µέσον πριν τους απλούς σταθµούς). Εάν δεν γίνει χρήση και φτάσουµε σε χρόνο DIFS, τότε έχουµε έλθει στη δυνατότητα ευθείας αποστολής πλαισίου δηλ. µπαίνουν στο παιχνίδι όλοι οι σταθµοί είτε στη βάση διεκδίκησης του καναλιού (Contention) είτε για αποστολή αίτησης RTS. Συνοψίζοντας, το διάστηµα SIFS δίνει την ευκαιρία σε δύο σταθµούς να ολοκληρώσουν µια ανταλλαγή όλων των τεµαχίων (fragments) καταλήγοντας στο ACK, χωρίς να Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 60

7 επέµβουν οι άλλοι σταθµοί (για να λάβει δικαίωµα η βάση πρέπει να περάσει χρόνος PIFS και για τους άλλους σταθµούς DIFS). Στο σχήµα 3 βλέπουµε τον ρόλο των SIFS (Short InterFrame Spacing) κσι DIFS (DCF InterFrame Spacing). Τυπικές τιµές είναι: 10 µs για το SIFS και 50µs για το DIFS. Προφανώς η ανταλλαγή του RTS και CTS τρώει χρόνο και αξίζει τον κόπο µόνο προκειµένου για µεγάλα πακέτα. ηλ. ένας σταθµός µπορεί να τα χρησιµοποιεί για πακέτα άνω ενός ορίου και όχι για τα µικρότερα πακέτα. Εάν ο διαχειριστής θέλει να αποκλείσει την χρήση του µηχανισµού PCF µπορεί να ορίσει αυτό το όριο πάνω από το µέγιστο µήκος πακέτου ώστε να µην χρησιµοποιείται ποτέ ο µηχανισµός, ενώ η υποστήριξη της λειτουργίας DCF είναι υποχρεωτική αλλά και η πιο συνηθισµένη. οµή πλαισίων Όλα τα πλαίσια του προτύπου έχουν την παρακάτω γενική µορφή από τα πεδία αυτά, τα πρώτα 7 αποτελούν την επικεφαλίδα του πλαισίου (MAC HEADER). Frame Control (Ελεγχος Πλαισίου): το πεδίο αυτό έχει µήκος 16 bits και χωρίζεται στα παρακάτω υπό-πεδία: Protocol version: έχει µέγεθος 2 bits και χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της έκδοσης του πρωτοκόλλου( πχ , a, b κλπ). Type & subtype: τα δύο αυτά πεδία χρησιµοποιούνται για προσδιορισµό του κύριου και του δευτερεύοντος τύπου πλαισίου. Πχ στο η τιµή 00 στο πεδίο type και η τιµή 1011 στο πεδίο subtype, ορίζουν ότι το πλαίσιο αυτό είναι πλαίσιο διαχείρισης και ειδικότερα περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται µε την επικύρωση του σταθµού (subtype: authentication). To DS (To distribution System): Το πεδίο αυτό έχει τιµή 1, όταν αποστέλλεται στο σηµείο πρόσβασης µε σκοπό την προώθησή του στο σύστηµα διανοµής, όπως εξηγείται κατωτέρω. From DS (From Distribution System): Προσδιορίζει σν το πλαίσιο αυτό προήλθε από το σύστηµα διανοµής (1) ή όχι (0). Το σύστηµα διανοµής εξηγείται κατωτέρω. More Fragments: Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται την περίπτωση όπου ένα πλαίσιο έχει τεµαχιστεί σε µικρότερα τµήµατα (fragments). Έχει τιµή 1, όταν ακολουθούν και άλλα τµήµατα που ανήκουν στο συγκεκριµένο πλαίσιο και την τιµή 0 όταν πρόκειται για το τελευταίο τµήµα ενός πλαισίου. Retry: Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτήσει αν το πλαίσιο αυτό αποτελεί την αναµετάδοση ενός πλαισίου. Χρησιµοποιείται από το δέκτη για να µπορεί να ξεχωρίζει τα πακέτα που λαµβάνει δύο φορές σε περίπτωση όπου έχει χαθεί η επιβεβαίωση λήψης. Power Management: Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της κατάστασης κατανάλωσης ενέργειας στην οποία θα εισέλθει ο σταθµός µετά τη µετάδοση του τρέχοντος πλαισίου (π. χ. σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης, ή αποθήκευσης ενέργειας (power saving mode), κλπ). Αυτό το πεδίο είναι χρήσιµο, µιας και οι σταθµοί ως ασύρµατοι µπορεί να λειτουργούν µε µπαταρίες. More Data: Το πεδίο αυτό έχει σχέση µε τη διαχείριση τη ς κατανάλωσης ισχύος του σταθµού (power management) και χρησιµοποιείται από το σηµείο πρόσβασης. WEP: Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτήσει ότι το κυρίως σώµα του πλαισίου έχει κρυπτογραφηθεί χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Wired Equivalent Privacy. Order: Αυτό είναι ένα εξειδικευµένο πεδίο και χρησιµοποιείται µόνο από το πρωτόκολλο της Digital Equipment Corporation, LAT. Duration / ID: Το πεδίο αυτό έχει διάφορες χρήσεις, ανάλογα µε τον τύπο του πλαισίου (ο οποίος προσδιορίζεται από τα πεδία Type & Subtype). Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 61

8 Sequence Control (Έλεγχος Αλληλουχίας): Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της σειράς των τµηµάτων (fragments) που ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο (frame) ώστε να είναι δυνατή η επανασυναρµολόγηση του πλαισίου. Αποτελείται από δύο υπο-πεδία: a) Frame Number: Προσδιορίζει τον αριθµό του πλαισίου. b) Sequence Number: Προσδιορίζει τον αριθµό του τµήµατος του πλαισίου. CRC CHECK: Αυτό το πεδίο περιέχει τον CRC-32 για έλεγχο λαθών (αφορά ολόκληρο το πλαίσιο). Αφήσαµε τελευταία τα Πεδία ιευθύνσεων (Address 1, 2, 3, 4) διότι είναι όντως παράξενο να υπάρχουν 4 τέτοια πεδία αντί για δύο όπως σε όλα τα άλλα δίκτυα. Η χρήση τους σχετίζεται µε την συνήθη αρχιτεκτονική ανάπτυξης των ΑΤ µέσω συστηµάτων διανοµής που είναι συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά ενσύρµατα δίκτυα που αναλαµβάνουν να συνδέσουν το ΑΤ προς το δίκτυο κορµού, ώστε να έχουν οι σταθµοί πρόσβαση σε άλλα δίκτυα του κόσµου και κυρίως στο ιαδίκτυο. Αυτό γίνεται διασυνδέοντας πολλά σηµεία πρόσβασης (AP) µέσω κάποιου δικτύου όπως φαίνεται στο σχήµα 4. Σχήµα 4. ιασύνδεση πολλών AP µέσω συστήµατος διανοµής Η χρήση λοιπόν των τεσσάρων διευθύνσεων συνδυάζεται µε τις τιµές των πεδίων ToDS και FromDS, ως εξής. Ας ξεκινήσουµε από την απλή περίπτωση ενός µοναδικού ΑΤ µε ένα σηµείο πρόσβασης όπως έχουµε σε πολλά σπίτια. Εκεί δεν υπάρχει ζήτηµα διασύνδεσης µέσω συστήµατος διανοµής και δεν εµφανίζεται η περίπτωση να επικοινωνεί ένας σταθµός µε άλλον που βρίσκεται σε άλλο σηµείο πρόσβασης (AP). Σε αυτή την περίπτωση τα πεδία ToDS και FromDS έχουν τιµή 0 και απλά η διεύθυνση 1 είναι του σταθµού προορισµού και η διεύθυνση 2 του σταθµού προέλευσης. Στην πιο σύνθετη περίπτωση πολλών AP όπου ένας σταθµός στέλνει σε έναν άλλον που βρίσκεται σε άλλο AP (αναγκαστικά µέσω του DS), τότε τα δύο bit παίρνουν τιµή 1 για να δηλώσουν ότι η διεύθυνση 1 είναι του τελικού προορισµού, η διεύθυνση 2 του τελευταίου αποστολέα που προώθησε το πλαίσιο από το σύστηµα διανοµής, η διεύθυνση 3 αυτού που προηγουµένως το είχε προωθήσει από τον αρχικό αποστολέα προς το σύστηµα διανοµής και τέλος η διεύθυνση 4 την αρχική προέλευση. Εννοείται ότι οι διευθύνσεις 2 και 3 ανήκουν σε σηµεία πρόσβασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", 4th Edition, Prentice Hall, James Kurose, Keith Ross, Computer Networking, 3 rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN: Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 62

9 Τηλεµατικές Εφαρµογές - καθ. Γιάννης Αγγελόπουλος 63

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν. Ασύρματα Δίκτυα ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν. Ασύρματα Δίκτυα ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ασύρματα Δίκτυα ΤΣΩΝΗ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης WiFi - 802.11b Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης Περιεχόµενα 1) Εισαγωγή 1 - Η ασύρµατη πραγµατικότητα 2) Το 802.11b 1 - Κύρια χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου 2 - Φάσµα εκποµπής 3 - ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Υπεύθυνος Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις ικτύων Υπολογιστών. Θεωρία

Σηµειώσεις ικτύων Υπολογιστών. Θεωρία ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Αυτοµατισµού Σηµειώσεις ικτύων Υπολογιστών Θεωρία Αθήνα, 2010 ιδάσκων καθηγητής: Ι. Αγγελόπουλος Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι..

Διαβάστε περισσότερα

Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης. Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης

Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης. Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης Το Αλφαβητάρι της Ασύρµατης ικτύωσης Γιαννακός Νικήτας Κοσσιφίδης Νικόλαος Πανουσίου Σωκράτης Πεϊκίδης Ιωάννης Περιεχόµενα Γενικά για τα δίκτυα Εισαγωγή στο χώρο των δικτύων µε αναφορά σε βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΊΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΕΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Τα Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 3. Τα Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 3 Εισαγωγή. Τα Τοπικά ίκτυα Η απόσταση ανάµεσα στους σταθµούς που επικοινωνούν είναι µια βασική παράµετρος που επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο σχεδίασης των δικτύων. ίκτυα που καλύπτουν µικρές αποστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Ονομ/μο. : Καράπαπα Βασιλική : Διοίκησης κ Οικονομίας : Τηλ/κη κ Διοίκηση. Θέμα πτυχιακής : Ασύρματα δίκτυα Θεωρία κ Πράξη Ημ/νία :

Ονομ/μο. : Καράπαπα Βασιλική : Διοίκησης κ Οικονομίας : Τηλ/κη κ Διοίκηση. Θέμα πτυχιακής : Ασύρματα δίκτυα Θεωρία κ Πράξη Ημ/νία : Ονομ/μο Σχολή Τμήμα : Καράπαπα Βασιλική : Διοίκησης κ Οικονομίας : Τηλ/κη κ Διοίκηση Θέμα πτυχιακής : Ασύρματα δίκτυα Θεωρία κ Πράξη Ημ/νία : 1 2 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Σελ 1.1 Ιστορική Αναδρομή 6 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WLAN ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ κ.σπυριδουλα ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΡΟΛΟΓΟΣ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων

Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων Εισαγωγή Με την επέκταση των τοπικών δικτύων εντός των οργανισµών ετέθη επιτακτικά το θέµα της διασύνδεσης αυτών για αύξηση της χρησιµότητάς τους. Παρότι, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τσατσαρώνης Μιχάλης Τ-199 Περίληψη Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, μια

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Κεφάλαιο 4: Υποεπίπεδο Προσπέλασης Μέσου (1) Tα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων, και ιδιαίτερα το πρότυπο HDLC, δε μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Abstract. Key words - 4 -

Abstract. Key words - 4 - ΚΑΒΑΛΑ 2010 τόχος της παρούσας της πτυχιακης εργασίας ήταν η μελέτη δικτύων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WiFi και WiMAX. τα πρώτα κεφάλαια παρουσιάσαμε το πρότυπο 802.11, τις παραλλαγές του, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές Ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά ίκτυα ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά ίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές ίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΤΑ 2006 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. "Qos στα ασύρµατα δίκτυα"

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Qos στα ασύρµατα δίκτυα Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης. ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "Qos στα ασύρµατα δίκτυα" ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 "QoS ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ" ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης X. Τζάνος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Ιωάννης X. Τζάνος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Γ.Κ.:Μάιος 2006 Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος I Slide: 1/26 Περιεχόμενα ΙΕΕΕ 802.11 Εισαγωγή Λειτουργικό μοντέλο 802.11 Στοίβα πρωτοκόλλων του 802.11 Δομή πλαισίων 802.11 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία ΑΜ0702 (Πτυχιακή εργασία) Ορέστης Παλαμπουγιούκης (Α.Ε.Μ. : 11922) «Wi-Fi» Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα