Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015"

Transcript

1 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY Φεβρουαρίου 2015 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες και περισσότερα προθέματα (prefix), κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού. II. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 48 ώρες. Οι σταθμοί ενός χειριστή (Single-Operator) μπορούν να δουλέψουν το πολύ τις 30 από τις 48 ώρες. Οι περίοδοι που κάποιος είναι εκτός πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών. Στο διάστημα αυτό καμία επαφή δε μπορεί να καταχωρηθεί. Οι σταθμοί με πολλούς χειριστές μπορούν να δουλέψουν και τις 48 ώρες. III. ΜΠΑΝΤΕΣ: Οι μπάντες των 3, και 28 Μεγακύκλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η τήρηση της κατανομής συχνοτήτων (Band Plan) συνιστάται. IV. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ: Αναφορά RST συν ένα προοδευτικό σειριακό αριθμό επαφής αρχίζοντας με το 001 για την πρώτη επαφή. Σημείωση: Όσοι συμμετέχουν στις κατηγορίες Multi-Two και Multi-Multi πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξεχωριστές ακολουθίες σειριακών αριθμών σε κάθε μπάντα. V. ΣΚΟΡ A. Τελικό σκορ: Το τελικό σκορ είναι το γινόμενο των συνολικών πόντων από επαφές επί των αριθμό των διαφορετικών πολλαπλασιαστών που δουλεύτηκαν. Β. Πόντοι επαφής: Ένας σταθμός θα δώσει πόντους μόνο την πρώτη φορά που θα δουλευτεί σε κάθε μπάντα. (1) Επαφές μεταξύ σταθμών σε διαφορετικές ηπείρους αξίζουν τρεις (3) πόντους στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και έξι (6) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. (2) Επαφές μεταξύ σταθμών στην ίδια ήπειρο, αλλά σε διαφορετικές ραδιοχώρες, αξίζουν δύο (2) πόντους στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και τέσσερις (4) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. (3) Επαφές ανάμεσα σε σταθμούς από την ίδια ραδιοχώρα αξίζουν ένα (1) πόντο στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και δύο (2) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. C. Πολλαπλασιαστές Προθέματος: Ως πολλαπλασιαστής προθέματος μετράει ο αριθμός των κανονικών προθεμάτων (prefix) που δουλεύτηκαν. Κάθε πρόθεμα (prefix) μετράει στο συνολικό νούμερο των προθεμάτων, μόνο μια φορά, ανεξάρτητα από το σε πόσες μπάντες ή πόσες φορές δουλεύτηκε το ίδιο πρόθεμα (prefix). (1) Ως πρόθεμα (PREFIX) θεωρείται ο συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών που σχηματίζει το πρώτο μέρος του ραδιοερασιτεχνικού διακριτικού. Παραδείγματα: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, κλπ. Οποιαδήποτε διαφορά στην αρίθμηση, στα γράμματα ή στη σειρά, μας δίνει διαφορετικό πρόθεμα. Ένας σταθμός που εκπέμπει από μια

2 ραδιοχώρα άλλη από αυτή που δείχνει το διακριτικό του, απαιτείται να υπογράφει σαν κάθετος και το πρόθεμα της ραδιοχώρας από όπου χειρίζει. Το πρόθεμα που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι ένα επίσημο πρόθεμα της περιοχής εκπομπής του. Σ αυτές τις περιπτώσεις εκπομπής, το πρόθεμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτό που μετράει. Παράδειγμα: αν ο N8BJQ εκπέμπει από το Wake Island πρέπει να χρησιμοποιήσει το N8BJQ/KH9 ή το N8BJQ/NH9. Το KH9 ή το ΝΗ9 είναι αυτό που θα μετρήσει. Αν ο KH6XXX χειρίζει από το Οχάιο πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πρόθεμα από την 8 περιφέρεια των ΗΠΑ (/W8, /AD8, κλπ.). Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει ένα πρόθεμα χωρίς αριθμό, θεωρούμε το μηδέν (0) μετά το δεύτερο γράμμα για να σχηματίσουμε το πρόθεμα. Παράδειγμα: ο PA/N8BJQ θα γίνει PA0. Σε όλα τα διακριτικά χωρίς αριθμούς πρέπει να θεωρούμε το μηδέν (0) μετά τα δύο πρώτα γράμματα για να σχηματίσουμε το πρόθεμα. Παράδειγμα: ο σταθμός XEFTJW θα μετρήσει σαν XE0. Οι σταθμοί από πλοία (Maritime mobile), αυτοκίνητα (mobile), καθώς και οι /A, /E, /J, /P, δε μετράνε ως προθέματα. (2) Σταθμοί για ειδικά γεγονότα, αναμνηστικοί, και άλλοι με μοναδικά προθέματα ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν. Τα προθέματα πρέπει να παρέχονται από τις αρχές αδειοδότησης της κάθε χώρας. VI. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A. Κατηγορίες Ενός Χειριστή (Single-Operator): Όλος ο χειρισμός και η καταχώρηση των επαφών γίνονται από ένα και μόνο πρόσωπο (το χειριστή). Μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα επιτρέπεται κάθε στιγμή. (1) Ένας χειριστής με μεγάλη Ισχύ (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. (2) Ένας χειριστής με μικρή Ισχύ (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts. (3) Ένας χειριστής με πολύ μικρή Ισχύ (QRP) (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 watts. B. Επιπρόσθετες κατηγορίες για Έναν Χειριστή: Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία ενός χειριστή μπορούν επίσης να υποβάλλουν το ημερολόγιό τους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, προσθέτοντας μία παραπάνω γραμμή στο ημερολόγιο τύπου Cabrillo με τίτλο CATEGORY-OVERLAY. Όλες αυτές οι συμμετοχές ξεχωρίζονται σε αυτές με μεγάλη ισχύ και σε αυτές με μικρή ισχύ στα αποτελέσματα. (1) Τρίμπαντη κεραία / Ένα στοιχείο (TB-WIRES): Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα χρησιμοποιήσει μόνο μία τρίμπαντη κεραία (οποιουδήποτε τύπου, με μία γραμμή τροφοδοσίας από τον πομπό στην κεραία) για τα 10, 15, και 20 μέτρα και μία κεραία ενός στοιχείου στα 40 και 80 μέτρα. (2) Νεοεισερχόμενος (ROOKIE): Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή την κατηγορία, ο χειριστής πρέπει να έχει αδειοδοτηθεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. Συμπληρώστε την ημερομηνία που πήρατε την άδειά σας στο πεδίο SOAPBOX.

3 C. Κατηγορίες Πολλών Χειριστών (Multi-Operator) (σε όλες τις μπάντες): Παραπάνω από ένα πρόσωπο μπορεί να συμβάλλει στο τελικό σκορ κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου του διαγωνισμού. Διαλέξτε σε ποια κατηγορία είστε ανάλογα με τον αριθμό των εκπεμπόμενων σημάτων. (1) Ένας Πομπός (MULTI-ONE): Επιτρέπεται μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα κάθε στιγμή. Μέχρι 10 αλλαγές μπάντας μπορούν να γίνουν κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως 59 λεπτά). Για παράδειγμα, μια αλλαγή από τα 20 μέτρα στα 40 και μετά πάλι στα 20 μέτρα, μετράει ως δύο αλλαγές μπάντας. Χρησιμοποιήστε μία αριθμητική ακολουθία για όλο το ημερολόγιο. Α. Μεγάλη Ισχύς (High Power) Η συνολική ισχύς εξόδου του εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. Β. Χαμηλή Ισχύς (Low Power) Η συνολική ισχύς εξόδου του εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts. (2) Δύο Πομποί (MULTI-TWO): Επιτρέπονται μέχρι δύο εκπεμπόμενα σήματα οποιαδήποτε στιγμή αλλά σε διαφορετικές μπάντες. Και οι δυο πομποί μπορούν να δουλέψουν οποιοδήποτε σταθμό. Ένας σταθμός μπορεί να δουλευτεί μία φορά ανά μπάντα, ανεξάρτητα με το ποιος πομπός χρησιμοποιήθηκε. Στο ημερολόγιο επαφών (Log) πρέπει να φαίνεται ποιος πομπός έκανε το κάθε QSO (στήλη 81 του προτύπου Cabrillo για διαγωνισμούς CQ). Κάθε πομπός μπορεί να κάνει το πολύ 8 αλλαγές μπάντας σε κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως το 59 λεπτό). Χρησιμοποιήστε διαφορετική ακολουθία σειριακού αριθμού για κάθε μπάντα. Η συνολική ισχύς εξόδου του κάθε εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. (3) Πολλοί Πομποί (MULTI-UNLIMITED): Ο μέγιστος αριθμός εκπεμπόμενων σημάτων πρέπει να είναι πέντε, ένας ανά μπάντα οποιαδήποτε στιγμή. Πέντε μπάντες μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε μία ξεχωριστή ακολουθία αριθμών σε κάθε μπάντα. Η συνολική ισχύς εξόδου του κάθε εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. D. Ημερολόγιο για έλεγχο (Checklog): Είναι μια συμμετοχή που υποβάλλεται για να βοηθήσει στη διασταύρωση των ημερολογίων. Η συμμετοχή αυτή δε θα έχει σκορ στα αποτελέσματα και αυτό το ημερολόγιο επαφών δε θα είναι δημόσιο. VII. ΒΡΑΒΕΙΑ: Μόνο τα ημερολόγια που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα είναι επιλέξιμα για βραβεία. Ένα ημερολόγιο για μία μπάντα θα είναι επιλέξιμο μόνο για το βραβείο αυτής της μπάντας. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος για βραβείο πρέπει αφενός για την κατηγορία Ενός Χειριστή να φαίνεται ότι δούλεψε τουλάχιστον 4 ώρες. Οι κατηγορίες πολλών χειριστών πρέπει να δουλέψουν τουλάχιστον 8 ώρες. A. Πλακέτες θα δοθούν ως αναγνώριση εξαιρετικής επίδοσης σ' έναν αριθμό κατηγοριών. Δείτε την τρέχουσα λίστα από πλακέτες και χορηγούς στη διεύθυνση

4 Μόνο μια πλακέτα θα απονεμηθεί σε κάθε συμμετοχή. Ένας σταθμός που κερδίζει μια πλακέτα για την πρώτη θέση παγκόσμια δε θα μπορεί να διεκδικήσει βραβείο για την υποκατηγορία που τυχόν ανήκει. Αυτό το βραβείο θα απονέμεται στον επόμενο πρώτο από αυτή την περιοχή εφόσον βέβαια υπάρχει εύλογος αριθμός συμμετοχών. Β. Πιστοποιητικά θα δοθούν στο σταθμό με το μεγαλύτερο σκορ σε κάθε κατηγορία όπως αυτές φαίνονται στην παράγραφο VΙ. (1) Σε κάθε ραδιοχώρα. (2) Σε κάθε περιοχή των ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσίας και Ιαπωνίας. (3) Είναι στην ευχέρεια του διευθυντή του διαγωνισμού να απονεμηθούν βραβεία για τη δεύτερη και τρίτη θέση. VIII. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Το σκορ ενός συλλόγου είναι το συνολικό άθροισμα των σκορ των μελών του. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες. A. Σύλλογοι των ΗΠΑ: Η συμμετοχή περιορίζεται στα μέλη του συλλόγου που κατοικούν και χειρίζουν εντός ακτίνας 175 μιλίων από το κέντρο της έδρας του συλλόγου (εκτός αν πρόκειται για αποστολές που οργανώνονται ειδικά για το διαγωνισμό και αποτελούνται από μέλη που κατοικούν εντός του κύκλου). B. Σύλλογοι μακρινοί (DX): Η συμμετοχή περιορίζεται στα μέλη του συλλόγου που κατοικούν και χειρίζουν είτε από την ίδια DXCC ραδιοχώρα όπου είναι η έδρα του συλλόγου Ή είναι εντός ακτίνας 275 χιλιομέτρων από το κέντρο της έδρας του συλλόγου (εκτός αν πρόκειται για αποστολές που οργανώνονται ειδικά για το διαγωνισμό και αποτελούνται από μέλη που κατοικούν εντός της περιοχής του συλλόγου). C. Γενικοί κανόνες για Συλλόγους: a. Οι Εθνικοί Οργανισμοί (π.χ. ARRL, REF ή DARC ή ΕΕΡ) δεν είναι επιλέξιμοι για βραβείο. b. Οι συμμετοχές ενός χειριστή μπορούν να συνεισφέρουν στο σκορ μόνο ενός συλλόγου. Το σκορ μιας συμμετοχής στην κατηγορία πολλών χειριστών μετράει για κάθε σύλλογο ως ποσοστό του συνολικού σκορ ανάλογα με τον αριθμό των μελών του συλλόγου σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελών της συμμετοχής. Παρακαλώ γράψτε το πλήρες όνομα του συλλόγου στη συμμετοχή σας (και την κατανομή των συλλόγων εάν είστε πολλοί χειριστές). c. Ένας ελάχιστος αριθμός τεσσάρων ημερολογίων επαφών πρέπει να ληφθούν προκειμένου ένας σύλλογος να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα. Οι συμμετοχές με ημερολόγια για έλεγχο δε μετράνε στο σκορ του συλλόγου. ΙΧ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Α. Θέση του σταθμού: Είναι η περιοχή όπου βρίσκονται όλοι οι πομποί, δέκτες και οι κεραίες. Πομποί και δέκτες πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σε έναν κύκλο διαμέτρου 500 μέτρων. Όλες οι κεραίες πρέπει να είναι φυσικά συνδεδεμένες με καλώδια RF στους πομποδέκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Β. Βοήθεια προειδοποίησης Επαφών: Είναι η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλης πηγής που παρέχει το διακριτικό κλήσης ή αναγνώριση πολλαπλασιαστών με πληροφόρηση περί της συχνότητας που βρίσκονται στο χειριστή. Περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σ αυτά, η χρήση των DX Cluster, Packet, τοπική ή

5 απομακρυσμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης (πχ. CW Skimmer ή Reverse Beacon Network) ή λειτουργικές ρυθμίσεις που εμπλέκουν και τρίτους. Χ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Α. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να δουλέψουν σύμφωνα με τους περιορισμούς της κατηγορίας που διάλεξαν, όταν κάνουν οτιδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει το σκορ τους. Β. Ένα διαφορετικό διακριτικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμμετοχή. Μόνο το διακριτικό του συμμετέχοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το σκορ ενός διαγωνιζόμενου. C. Μην υπερβαίνετε τη συνολική ισχύ εξόδου που επιτρέπεται στην κατηγορία που επιλέξατε, σε οποιαδήποτε μπάντα. Η συνολική ισχύ εξόδου σε οποιαδήποτε μπάντα, μετράται στην έξοδο του ενεργού ενισχυτή (-ών). D. Η χρήση βοήθειας προειδοποίησης επαφών επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες. Ε. Το σποτάρισμα στα κλάστερ του διακριτικού σου (Self-Spotting) ή ακόμη και το να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. E. Η βοήθεια επισήμανσης σταθμών (clusters) επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες. F. Ο χειρισμός ενός τηλεχειριζόμενου σταθμού επιτρέπεται εφόσον η φυσική θέση όλων των πομπών, δεκτών και κεραιών είναι στη θέση του σταθμού. Ένας τηλεχειριζόμενος σταθμός πρέπει να υπακούει όλους τους κανόνες που ορίζουν η άδειά του, η άδεια του χειριστή και η κατηγορία του. G. Η χρήση τηλεχειριζόμενων δεκτών με θέση διαφορετική αυτής του σταθμού, δεν επιτρέπεται. I. Μόνο ένα σήμα σε μια μπάντα επιτρέπεται κάθε στιγμή. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι πομποί στην ίδια μπάντα, πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή που να εμποδίζει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός σήματος κάθε στιγμή. Το να καλεί κάποιος CQ πότε στη μία μπάντα και πότε στην άλλη, δεν επιτρέπεται. J. Όλες οι αιτήσεις για επαφές, ανταποκρίσεις σε κλήσεις, και η αποκωδικοποίηση των διακριτικών και της ανταλλαγής του διαγωνισμού, πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας το mode και τις συχνότητες του διαγωνισμού. K. Η διόρθωση καταχωρημένων διακριτικών και ανταλλαγών, μετά το διαγωνισμό, χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή άλλες μεθόδους επιβεβαίωσης των επαφών, δεν επιτρέπεται. L. Τα διακριτικά που καταχωρούνται πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που ανταλλάσσονται στον αέρα από τους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια της επαφής. XΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ (Log): Η ηλεκτρονική υποβολή των ημερολογίων απαιτείται από όλους τους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν υπολογιστή είτε για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε για να προετοιμάσουν το ημερολόγιό τους. A. Το ημερολόγιο (Log) ΠΡΕΠΕΙ να δείχνει τα ακόλουθα σε κάθε επαφή: Σωστή ημερομηνία και ώρα σε UTC, Συχνότητα (ή μπάντα), διακριτικό του σταθμού που επικοινωνήσαμε, ανταλλαγή που στάλθηκε, και ανταλλαγή που λήφθηκε. Ένα ημερολόγιο χωρίς όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθεί ως checklog (μόνο για έλεγχο και όχι για βράβευση). Οι επαφές πρέπει να καταχωρούνται αμέσως με την ολοκλήρωσή τους. Οι σταθμοί που διαγωνίζονται

6 για να κερδίσουν παγκόσμια πρωτιά ή πρωτιά στην ήπειρό τους πρέπει να έχουν καταχωρημένη και την ακριβή συχνότητα που έγινε η επαφή. B. Οι συμμετέχοντες μόνο σε μία μπάντα, απαιτείται, να περιλαμβάνουν και τυχόν επαφές που έγιναν σε άλλες μπάντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μόνο οι επαφές που έγιναν στη μπάντα που καθορίζεται στην επικεφαλίδα του αρχείου Cabrillo ή στο φύλλο περίληψης θα μετρήσουν για το τελικό σκορ. Ημερολόγια που έχουν επαφές σε μία μόνο μπάντα, θα ταξινομηθούν σαν συμμετοχές σε αυτή τη μπάντα. C. Το αρχείο τύπου CABRILLO είναι το πρότυπο για όλα τα ημερολόγια. Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με το πώς θα συμπληρώσετε την επικεφαλίδα του αρχείου CABRILLO, δείτε την ιστοσελίδα του Αν δεν καταφέρετε να συμπληρώσετε σωστά την επικεφαλίδα, είναι πιθανό να συμμετάσχετε σε λάθος κατηγορία ή να ταξινομηθείτε ως checklog (για έλεγχο μόνο). Σημείωση: Οι σταθμοί από τις ΗΠΑ πρέπει να δηλώνουν στην επικεφαλίδα του αρχείου CABRILLO και την τοποθεσία απ' όπου εξέπεμπαν (π.χ. LOCATION: OH). D. Ως μέθοδος υποβολής του ημερολογίου σας, προτιμάμε το ανέβασμα στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ανεβάσετε το ημερολόγιό σας στην ιστοσελίδα μας Επίσης μπορείτε να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Τα ημερολόγια (Log) τύπου CABRILLO πρέπει να σταλούν στο Στο θέμα του (Subject) γράψτε μόνο το διακριτικό σας. Ε. Οδηγίες για ημερολόγια που δεν είναι τύπου CABRILLO: Εάν δε μπορείτε να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας (Log ) σε αρχείο τύπου CABRILLO, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το διευθυντή του διαγωνισμού, προκειμένου να σας βοηθήσει να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας σε άλλο τύπο αρχείου. F. Οδηγίες για χειρόγραφα ημερολόγια: Τα χειρόγραφα ημερολόγια πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: CQ WPX RTTY Contest, P.O. Box 1877, Los Gatos, CA , USA. Κάθε χειρόγραφο ημερολόγιο πρέπει να συνοδεύεται από ένα φύλλο περίληψης που να περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το σκορ, την κατηγορία συμμετοχής, και το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του συμμετέχοντος, γραμμένα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. G. Βεβαίωση Συμμετοχής: Για όλα τα ημερολόγια (logs) που θα ληφθούν θα σταλεί επιβεβαίωσης. Μία λίστα από τα ημερολόγια που ελήφθησαν θα βρείτε στην ιστοσελίδα XIΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Α. Όλες οι συμμετοχές δεν πρέπει να σταλούν ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ μετά από το τέλος του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει όχι αργότερα από τις 23:59 UTC της 20 ης Φεβρουαρίου Τυχόν επαναϋποβολή μετά την προθεσμία, θα έχει ως αποτέλεσμα, να θεωρηθεί το ημερολόγιο αργοπορημένο. Β. Παράταση για την υποβολή του ημερολογίου μπορεί να ζητηθεί στο Η αίτηση πρέπει να επικαλείται κάτι εύλογο και πρέπει να ληφθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Παρατάσεις χορηγούνται μόνο μετά την επιβεβαίωση του Διευθυντή του διαγωνισμού. C. Τα ημερολόγια που θα ληφθούν ή θα ταχυδρομηθούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν μεν στα αποτελέσματα αλλά δε θα μπορούν να διεκδικήσουν ένα βραβείο.

7 ΧΙΙΙ. ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ. Η επιτροπή του διαγωνισμού CQ WPX RTTY είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την κρίση των διαγωνιζόμενων. Αναμένουμε ότι οι διαγωνιζόμενοι θα ακολουθήσουν τους κανονισμούς και τις σωστές ραδιοερασιτεχνικές πρακτικές. Παραβίαση των κανονισμών ή αντιαθλητική συμπεριφορά θα οδηγήσουν την επιτροπή σε πειθαρχικά μέτρα. Α. Αντιαθλητική συμπεριφορά: Παραδείγματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σ αυτά: (1) Ρύθμιση ή Επιβεβαίωση επαφών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με χρήση μη ραδιοερασιτεχνικών μέσων, όπως τηλεφώνων, ίντερνετ, μηνύματα, chat, VoiP, κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή ιστοσελίδες. (2) Εκπομπές από τον συμμετέχοντα σε συχνότητες εκτός αυτών που ορίζει η άδειά του. (3) Η αλλαγή ωρών στο ημερολόγιο επαφών προκειμένου να τηρείται ο κανόνας περί αλλαγής μπάντας. (4) Πολλοί πόντοι από μη επαληθεύσιμες επαφές ή μη επαληθεύσιμους πολλαπλασιαστές. (5) Σήματα με πολύ μεγάλο εύρος ή αρμονικές σε άλλες μπάντες. (6) Σταθμοί που δεν αναφέρουν το διακριτικό τους συχνά (πχ. 1 λεπτό) Β. Πρόγραμμα Παρατηρητών: Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το διαγωνιζόμενο να δεχτεί την επίσκεψη ενός παρατηρητή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εάν δεν επιτραπεί από το διαγωνιζόμενο στον παρατηρητή της Επιτροπής, πλήρης πρόσβαση στο σταθμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αυτός μπορεί να αποβληθεί. C. Πειθαρχικές ποινές: Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποβληθεί του διαγωνισμού, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής. (1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Ο διαγωνιζόμενος θα αναφερθεί στο τέλος των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων και δε θα είναι επιλέξιμος για κάποιο βραβείο. (2) Γνωστοποίηση των προθέσεων της επιτροπής θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση από την οποία υποβλήθηκε το ημερολόγιο επαφών. Ο συμμετέχων έχει πέντε ημέρες να προσφύγει κατά της απόφασης στο διευθυντή του διαγωνισμού. Μετά από αυτό το χρόνο, η απόφαση είναι τελεσίδικη. (3) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κατηγορία της κάθε συμμετοχής, βασιζόμενη στην εξέταση του ημερολογίου ή έχοντας άλλη πληροφορία. D. Έλεγχος ημερολογίων: Όλα τα ημερολόγια επαφών ελέγχονται με τη χρήση λογισμικού αλλά και με ανθρώπινη κρίση. (1) Διπλές επαφές αφαιρούνται χωρίς την επιβολή ποινής. (2) Επαφές που κατά την ανταλλαγή η πληροφορία ελήφθη λάθος, αφαιρούνται, χωρίς την επιβολή άλλης ποινής. (3) Λάθη σε διακριτικά ή διακριτικά που δεν βρίσκονται στο ημερολόγιο του άλλου σταθμού, αφαιρούνται και επιπροσθέτως αφαιρούνται τόσοι πόντοι όση η αξία της επαφής. (4) Οι επαφές που δεν τηρούν τον κανόνα αλλαγής μπάντας, στην κατηγορία πολλών χειριστών, αφαιρούνται χωρίς επιπρόσθετη τιμωρία.

8 XΙV. ΔΗΛΩΣΗ: Υποβάλλοντας ένα ημερολόγιο στο διαγωνισμό CQ WPX RTTY και λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Επιτροπής Διαγωνισμού CQ WPX RTTY να επανεξετάσει και να αξιολογήσει αυτό το ημερολόγιο, ο διαγωνιζόμενος άνευ όρων και αμετάκλητα συμφωνεί ότι αυτός/αυτή έχει: 1) διαβάσει και καταλάβει τους κανονισμούς του διαγωνισμού και συμφωνείτε να τους τηρήσει, 2) όλη η συμμετοχή ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς και του κανόνες που διέπουν το ραδιοερασιτεχνισμό στη χώρα του σταθμού, 3) Το ημερολόγιο επαφών μπορεί να είναι ανοιχτό στο να το δει ο καθένας, και 4) δέχεται ότι οι αποβολές και οι άλλες αποφάσεις της Επιτροπής, είναι επίσημες και τελικές. Εάν κάποιος διαγωνιζόμενος δε θέλει ή δε μπορεί να συμφωνήσει με τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να υποβάλλει ημερολόγιο ή να συμμετάσχει με το ημερολόγιό του μόνο για έλεγχο (checklog). Ερωτήσεις που αφορούν το διαγωνισμό CQ WPX RTTY, μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στη διεύθυνση Αυτή η μετάφραση έγινε από τον Κωνσταντίνο Χρ. Σταμάτη,SV1DPI, μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Η Αγγλική έκδοση των κανονισμών θεωρείται ως η επίσημη.

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2014

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2014 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2014 8-9 Φεβρουαρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. Στόχος: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013 9 10 Φεβρουαρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. Στόχος: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC

CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ: Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσµο να επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

CQ WW DX RTTY DX Contest Σεπτεµβρίου 2014 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC

CQ WW DX RTTY DX Contest Σεπτεµβρίου 2014 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC CQ WW DX RTTY DX Contest 2014 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ: Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσµο να επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 CQ WW DX 2010 Contest Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 Έναρξη: Σάββατο 00:00 UTC και λήξη: Κυριακή 2400 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του διαγωνισμού είναι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 50 th anniversary IOTA Marathon Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 Το 2014 θα είναι η χρονιά της 50 ης επετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA Ποιά νησιά μετράνε. Γιά το GIOTA Award Programme μετράνε όλα τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι των Ελληνικών Θαλασσών πού σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation All radio amateurs can participate in this contest. One participation for every callsign

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation All radio amateurs can participate in this contest. One participation for every callsign

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 η ΕΓΓΡΑΦΕΣΤΕ 1. Πρέπει να σχηματίσετε μια ομάδα: - Με τρία ή τέσσερα μέλη. Ένα από αυτά θα είναι ο εκπρόσωπος της Ομάδας - Πρέπει να ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π :7.24.09.1.6 28 Σεπτεμβρίου 2009 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π. 24.09.1.5 17 Νοεμβρίου 2008 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρόγραμμα 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρόγραμμα 2016 Γενική Διεύθυνσης Επικοινωνίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Πρόγραμμα 2016 1) Εισαγωγή Η απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

SZ1A. Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους!

SZ1A. Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους! SZ1A Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους! SV1DPI - 28/10/2015 Το ημερολόγιο αρχίζει να γράφεται τον Οκτώβριο του 2010, οπότε μόνο τα σημαντικά γεγονότα, για

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 9 : Κανάλι-Σύστημα Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Χωρητικότητα Χ ό καναλιού Το Gaussian κανάλι επικοινωνίας Τα διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Summits on the Air. General Rules

Summits on the Air. General Rules Summits on the Air General Rules Στοιχεία πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης: Κωδικός αναφοράς εγγράφου S0.1 Αριθμός τεύχους 1.20 Ημερομηνία έκδοσης 30/3/2015 Εγκρίθηκε: SOTA Management Team Ημερομηνία: 1/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. Άρθρο 6. Άρθρο 7

Άρθρο 5. Άρθρο 6. Άρθρο 7 Άρθρο 5 Αν του πουλί τοποθετηθεί για οποιονδήποτε λόγο σε λανθασμένη κατηγορία, αυτομάτως αποκλείεται από την έκθεση. Επίσης αποκλείονται τα πουλιά που σημάδια δεν τους επιτρέπουν την ορθή αναγνώρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διεξάγει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του λογοτύπου του Φεστιβάλ Γαστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην Ε.Ε.;

Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην Ε.Ε.; INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.25 16:59:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΧΑΖ465Θ1Ε-Σ38 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GONTIKAS

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π. 7.24.09.1.7 28 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 1 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!»

«Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» 2 ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 «Στα μονοπάτια της ιστορίας & των λέξεων!» Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ 1. 2. 3. 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- Η ομάδα Α διαπράττει παράβαση μπρος-πίσω. Πρέπει το παιχνίδι να ξαναρχίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (ανακοινώθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, προθεσμία παράδοσης: 24 Απριλίου 2017, 12 τα μεσάνυχτα).

Άσκηση 1 (ανακοινώθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, προθεσμία παράδοσης: 24 Απριλίου 2017, 12 τα μεσάνυχτα). Κ08 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Διδάσκων: Μανόλης Κουμπαράκης Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017. Άσκηση 1 (ανακοινώθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, προθεσμία παράδοσης: 24 Απριλίου 2017, 12 τα μεσάνυχτα).

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία HD Insurance LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης

Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 2016 17 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης 6.1. (α) Το mini-score-3 παίζεται όπως το score-4,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό Οδηγός Αιτήσεως για Υπηκόους Ξένων Κρατών Διεθνής Εμπειρία Καναδά (IEC) Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη Πριν να κάνετε αίτηση 1 ο Βήμα: Μαζέψτε Έγγραφα 2 ο Βήμα: Συμπληρώστε την αίτηση για έκδοση γράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός TOYOTA Dream Car Art. Όροι και Διαδικασία Συμμετοχής

Διαγωνισμός TOYOTA Dream Car Art. Όροι και Διαδικασία Συμμετοχής Διαγωνισμός TOYOTA Dream Car Art Όροι και Διαδικασία Συμμετοχής ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δεν χρειάζεται η οποιαδήποτε αγορά ή παράβολο συμμετοχής. Η συμμετοχή πρέπει να είναι η γνήσια δουλεία του συμμετέχοντος παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015

Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015 Κανονισμός Διοργάνωσης Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ) ELSA GREECE 2015 Πίνακας Περιεχομένων Ι. Γενικοί Κανόνες... 3 ΙΙ. Οργανωτικές Προβλέψεις... 4 ΙΙΙ. Δομή της Διοργάνωσης.... 6 IV. Δικόγραφα...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής 2014

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής 2014 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής 2014 Αναλυτικές Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων μαθητικού δυναμικού για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2014. Οι δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

MarLitCy. MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!»

MarLitCy. MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» MarLitCy MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» ***Όροι και Προϋποθέσεις*** Εισαγωγή Τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και εκτείνεται πέρα

Διαβάστε περισσότερα

DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης

DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης Ακολουθούν οδηγίες στις οποίες επεξηγείται ο τρόπος αγοράς Digipass APP, η διαδικασία εγκατάστασης του στην κινητή συσκευή σας και ενεργοποίησης του. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Θέμα 1 ο : HydroloGIS [25 Μονάδες] Το Εργαστήριο Υδρολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), έχει αναπτύξει ένα Γεωγραφικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός Διαγωνισμός «Πόρτες και Παράθυρα στην Κύπρο»

Φωτογραφικός Διαγωνισμός «Πόρτες και Παράθυρα στην Κύπρο» Φωτογραφικός Διαγωνισμός «Πόρτες και Παράθυρα στην Κύπρο» Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Πόρτες - Παράθυρα στην Κύπρο». Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα Εισαγωγή Το 1878, το Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου ξεκίνησε την ανάθεση των ανασκαφών στην Πέργαμο, μια περιοχή της νυν Τουρκίας. Η πόλη έφτασε στην κορυφή της ανάπτυξής της γύρω στο 200 π.χ. (στα Λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ληξούρι, Μάρτιος 2012 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτημάτων... 5 2.1. Υποβολή αιτημάτων για πιστοποιητικά / βεβαιώσεις... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. Βρυξέλλες, 5/9/2016 LT/MC/IU/D1780/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς των συνταγματικών υποθέσεων, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Σε αυτό το δια ζώσεως και διαδικτυακό σεµινάριο θα διδαχτείτε την κατασκευή παιχνιδιών - κουίζ µε το Kahoot και το Socrative και την ενσωµάτωσή τους στο µάθηµά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ WATCH RECEIVER. SCAN για να δούμε τις συχνότητες που υπάρχουν και με EDIT και ΕΝΤ (enter) συμμορφωνόμαστε με τα ανωτέρω.

ΠΩΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ WATCH RECEIVER. SCAN για να δούμε τις συχνότητες που υπάρχουν και με EDIT και ΕΝΤ (enter) συμμορφωνόμαστε με τα ανωτέρω. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DSC 1) DSC:(DIGITAL SELECTIVITY CALL ΚΛΗΣΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Είναι ένας πομποδέκτης που κωδικοποιεί τα μηνύματα που στέλνουμε και αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Είναι μόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ CHEER LEAGUE ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ CHEER LEAGUE ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ CHEER LEAGUE ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Ευρωπαϊκή Cheer League (ECL) είναι ένα εικονικό πρωτάθλημα με ειδικό σύστημα βαθμολόγησης το οποίο προσφέρει στους αθλητές την επιπρόσθετη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. Άρθρο 1 Οι παρόντες κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες που πειθαρχούν τις ορνιθολογικές εκδηλώσεις που διεξάγονται από τη λέσχη μας και έχουν σαν σκοπό: α. Να βοηθήσουν στην συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TRACKER V1.0 Το TRACKER είναι ένα interface που συνδέει ένα δέκτη GPS µε ένα ποµποδέκτη VHF. Π.χ. αν έχετε κάποιο παλιό φορητό VHF, είναι µια χαρά για χρήση µε το TRACKER! Με αυτόν τον τρόπο, ο ποµποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου

Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2012-2013 1. Όροι Συμμετοχής Επιλεξιμότητα Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ είναι ανοιχτά σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα 1 : Απάντηση σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Συμπλήρωμα 1 : Απάντηση σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς Αρ. Διαγωνισμού: 27900-2015 Προσκληση Συμμετοχης Σε Διαδικασια Με Διαπραγματευση για το Εργο «Διεξαγωγη Περιβαλλοντικων Μελετων / Εκτιμηση Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων (Environmental Studies / Environmental

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμμετοχής. 10 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Toyota Dream Car. Τι συμπεριλαμβάνει αυτός ο οδηγός συμμετοχής:

Οδηγός Συμμετοχής. 10 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Toyota Dream Car. Τι συμπεριλαμβάνει αυτός ο οδηγός συμμετοχής: Οδηγός Συμμετοχής 10 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Toyota Dream Car Τι συμπεριλαμβάνει αυτός ο οδηγός συμμετοχής: 1. Σύντομος Οδηγός: Όροι και Διαδικασία Συμμετοχής σελ. 2 2. Αναλυτικοί Όροι και Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα» Πεύκα, 31-10-2014 Διαγωνισμός Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα» Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Το Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» προκηρύσσει Διαγωνισμό Ορθογραφίας για τους μαθητές της Ε και της ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογών Πίνακας Περιεχομένων 1 Εργασίες συντήρησης της διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες Εισαγωγή Στο Biblios, αναλαμβάνετε το ρόλο ενός ηγούμενου, επικεφαλής ενός μοναστηριού την εποχή του Μεσαίωνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντυπωσιακότερη βιβλιοθήκη, συναγωνίζεστε με άλλους ηγούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΘΕΩΡΙΑ Ποια υλικά ονοµάζουµε αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Microsoft. Office Specialist

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Microsoft. Office Specialist Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist Τι είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα; Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που αξιολογεί τις δεξιότητες μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικό Εργαλείο One Net

Διαχειριστικό Εργαλείο One Net Διαχειριστικό Εργαλείο One Net Προφίλ τελικού χρήστη Πληροφορίες χρήστη Στο μενού αυτό συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα του Τελικού Χρήστη. Τα δεδομένα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Κυψελωτά Συστήματα και Παρεμβολές Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περιβάλλον με θόρυβο και παρεμβολές Περιβάλλον δύο πομποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα