Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015"

Transcript

1 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY Φεβρουαρίου 2015 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες και περισσότερα προθέματα (prefix), κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού. II. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 48 ώρες. Οι σταθμοί ενός χειριστή (Single-Operator) μπορούν να δουλέψουν το πολύ τις 30 από τις 48 ώρες. Οι περίοδοι που κάποιος είναι εκτός πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών. Στο διάστημα αυτό καμία επαφή δε μπορεί να καταχωρηθεί. Οι σταθμοί με πολλούς χειριστές μπορούν να δουλέψουν και τις 48 ώρες. III. ΜΠΑΝΤΕΣ: Οι μπάντες των 3, και 28 Μεγακύκλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η τήρηση της κατανομής συχνοτήτων (Band Plan) συνιστάται. IV. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ: Αναφορά RST συν ένα προοδευτικό σειριακό αριθμό επαφής αρχίζοντας με το 001 για την πρώτη επαφή. Σημείωση: Όσοι συμμετέχουν στις κατηγορίες Multi-Two και Multi-Multi πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξεχωριστές ακολουθίες σειριακών αριθμών σε κάθε μπάντα. V. ΣΚΟΡ A. Τελικό σκορ: Το τελικό σκορ είναι το γινόμενο των συνολικών πόντων από επαφές επί των αριθμό των διαφορετικών πολλαπλασιαστών που δουλεύτηκαν. Β. Πόντοι επαφής: Ένας σταθμός θα δώσει πόντους μόνο την πρώτη φορά που θα δουλευτεί σε κάθε μπάντα. (1) Επαφές μεταξύ σταθμών σε διαφορετικές ηπείρους αξίζουν τρεις (3) πόντους στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και έξι (6) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. (2) Επαφές μεταξύ σταθμών στην ίδια ήπειρο, αλλά σε διαφορετικές ραδιοχώρες, αξίζουν δύο (2) πόντους στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και τέσσερις (4) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. (3) Επαφές ανάμεσα σε σταθμούς από την ίδια ραδιοχώρα αξίζουν ένα (1) πόντο στους 28, 21, και 14 Μεγάκυκλους και δύο (2) πόντους στους 7 και 3,5 Μεγάκυκλους. C. Πολλαπλασιαστές Προθέματος: Ως πολλαπλασιαστής προθέματος μετράει ο αριθμός των κανονικών προθεμάτων (prefix) που δουλεύτηκαν. Κάθε πρόθεμα (prefix) μετράει στο συνολικό νούμερο των προθεμάτων, μόνο μια φορά, ανεξάρτητα από το σε πόσες μπάντες ή πόσες φορές δουλεύτηκε το ίδιο πρόθεμα (prefix). (1) Ως πρόθεμα (PREFIX) θεωρείται ο συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών που σχηματίζει το πρώτο μέρος του ραδιοερασιτεχνικού διακριτικού. Παραδείγματα: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, κλπ. Οποιαδήποτε διαφορά στην αρίθμηση, στα γράμματα ή στη σειρά, μας δίνει διαφορετικό πρόθεμα. Ένας σταθμός που εκπέμπει από μια

2 ραδιοχώρα άλλη από αυτή που δείχνει το διακριτικό του, απαιτείται να υπογράφει σαν κάθετος και το πρόθεμα της ραδιοχώρας από όπου χειρίζει. Το πρόθεμα που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι ένα επίσημο πρόθεμα της περιοχής εκπομπής του. Σ αυτές τις περιπτώσεις εκπομπής, το πρόθεμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτό που μετράει. Παράδειγμα: αν ο N8BJQ εκπέμπει από το Wake Island πρέπει να χρησιμοποιήσει το N8BJQ/KH9 ή το N8BJQ/NH9. Το KH9 ή το ΝΗ9 είναι αυτό που θα μετρήσει. Αν ο KH6XXX χειρίζει από το Οχάιο πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πρόθεμα από την 8 περιφέρεια των ΗΠΑ (/W8, /AD8, κλπ.). Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει ένα πρόθεμα χωρίς αριθμό, θεωρούμε το μηδέν (0) μετά το δεύτερο γράμμα για να σχηματίσουμε το πρόθεμα. Παράδειγμα: ο PA/N8BJQ θα γίνει PA0. Σε όλα τα διακριτικά χωρίς αριθμούς πρέπει να θεωρούμε το μηδέν (0) μετά τα δύο πρώτα γράμματα για να σχηματίσουμε το πρόθεμα. Παράδειγμα: ο σταθμός XEFTJW θα μετρήσει σαν XE0. Οι σταθμοί από πλοία (Maritime mobile), αυτοκίνητα (mobile), καθώς και οι /A, /E, /J, /P, δε μετράνε ως προθέματα. (2) Σταθμοί για ειδικά γεγονότα, αναμνηστικοί, και άλλοι με μοναδικά προθέματα ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν. Τα προθέματα πρέπει να παρέχονται από τις αρχές αδειοδότησης της κάθε χώρας. VI. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A. Κατηγορίες Ενός Χειριστή (Single-Operator): Όλος ο χειρισμός και η καταχώρηση των επαφών γίνονται από ένα και μόνο πρόσωπο (το χειριστή). Μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα επιτρέπεται κάθε στιγμή. (1) Ένας χειριστής με μεγάλη Ισχύ (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. (2) Ένας χειριστής με μικρή Ισχύ (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts. (3) Ένας χειριστής με πολύ μικρή Ισχύ (QRP) (Σε Όλες τις μπάντες ή μόνο σε μία μπάντα): Η συνολική ισχύς εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 watts. B. Επιπρόσθετες κατηγορίες για Έναν Χειριστή: Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία ενός χειριστή μπορούν επίσης να υποβάλλουν το ημερολόγιό τους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, προσθέτοντας μία παραπάνω γραμμή στο ημερολόγιο τύπου Cabrillo με τίτλο CATEGORY-OVERLAY. Όλες αυτές οι συμμετοχές ξεχωρίζονται σε αυτές με μεγάλη ισχύ και σε αυτές με μικρή ισχύ στα αποτελέσματα. (1) Τρίμπαντη κεραία / Ένα στοιχείο (TB-WIRES): Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα χρησιμοποιήσει μόνο μία τρίμπαντη κεραία (οποιουδήποτε τύπου, με μία γραμμή τροφοδοσίας από τον πομπό στην κεραία) για τα 10, 15, και 20 μέτρα και μία κεραία ενός στοιχείου στα 40 και 80 μέτρα. (2) Νεοεισερχόμενος (ROOKIE): Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή την κατηγορία, ο χειριστής πρέπει να έχει αδειοδοτηθεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. Συμπληρώστε την ημερομηνία που πήρατε την άδειά σας στο πεδίο SOAPBOX.

3 C. Κατηγορίες Πολλών Χειριστών (Multi-Operator) (σε όλες τις μπάντες): Παραπάνω από ένα πρόσωπο μπορεί να συμβάλλει στο τελικό σκορ κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου του διαγωνισμού. Διαλέξτε σε ποια κατηγορία είστε ανάλογα με τον αριθμό των εκπεμπόμενων σημάτων. (1) Ένας Πομπός (MULTI-ONE): Επιτρέπεται μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα κάθε στιγμή. Μέχρι 10 αλλαγές μπάντας μπορούν να γίνουν κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως 59 λεπτά). Για παράδειγμα, μια αλλαγή από τα 20 μέτρα στα 40 και μετά πάλι στα 20 μέτρα, μετράει ως δύο αλλαγές μπάντας. Χρησιμοποιήστε μία αριθμητική ακολουθία για όλο το ημερολόγιο. Α. Μεγάλη Ισχύς (High Power) Η συνολική ισχύς εξόδου του εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. Β. Χαμηλή Ισχύς (Low Power) Η συνολική ισχύς εξόδου του εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts. (2) Δύο Πομποί (MULTI-TWO): Επιτρέπονται μέχρι δύο εκπεμπόμενα σήματα οποιαδήποτε στιγμή αλλά σε διαφορετικές μπάντες. Και οι δυο πομποί μπορούν να δουλέψουν οποιοδήποτε σταθμό. Ένας σταθμός μπορεί να δουλευτεί μία φορά ανά μπάντα, ανεξάρτητα με το ποιος πομπός χρησιμοποιήθηκε. Στο ημερολόγιο επαφών (Log) πρέπει να φαίνεται ποιος πομπός έκανε το κάθε QSO (στήλη 81 του προτύπου Cabrillo για διαγωνισμούς CQ). Κάθε πομπός μπορεί να κάνει το πολύ 8 αλλαγές μπάντας σε κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως το 59 λεπτό). Χρησιμοποιήστε διαφορετική ακολουθία σειριακού αριθμού για κάθε μπάντα. Η συνολική ισχύς εξόδου του κάθε εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. (3) Πολλοί Πομποί (MULTI-UNLIMITED): Ο μέγιστος αριθμός εκπεμπόμενων σημάτων πρέπει να είναι πέντε, ένας ανά μπάντα οποιαδήποτε στιγμή. Πέντε μπάντες μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε μία ξεχωριστή ακολουθία αριθμών σε κάθε μπάντα. Η συνολική ισχύς εξόδου του κάθε εκπεμπόμενου σήματος σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. D. Ημερολόγιο για έλεγχο (Checklog): Είναι μια συμμετοχή που υποβάλλεται για να βοηθήσει στη διασταύρωση των ημερολογίων. Η συμμετοχή αυτή δε θα έχει σκορ στα αποτελέσματα και αυτό το ημερολόγιο επαφών δε θα είναι δημόσιο. VII. ΒΡΑΒΕΙΑ: Μόνο τα ημερολόγια που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα είναι επιλέξιμα για βραβεία. Ένα ημερολόγιο για μία μπάντα θα είναι επιλέξιμο μόνο για το βραβείο αυτής της μπάντας. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος για βραβείο πρέπει αφενός για την κατηγορία Ενός Χειριστή να φαίνεται ότι δούλεψε τουλάχιστον 4 ώρες. Οι κατηγορίες πολλών χειριστών πρέπει να δουλέψουν τουλάχιστον 8 ώρες. A. Πλακέτες θα δοθούν ως αναγνώριση εξαιρετικής επίδοσης σ' έναν αριθμό κατηγοριών. Δείτε την τρέχουσα λίστα από πλακέτες και χορηγούς στη διεύθυνση

4 Μόνο μια πλακέτα θα απονεμηθεί σε κάθε συμμετοχή. Ένας σταθμός που κερδίζει μια πλακέτα για την πρώτη θέση παγκόσμια δε θα μπορεί να διεκδικήσει βραβείο για την υποκατηγορία που τυχόν ανήκει. Αυτό το βραβείο θα απονέμεται στον επόμενο πρώτο από αυτή την περιοχή εφόσον βέβαια υπάρχει εύλογος αριθμός συμμετοχών. Β. Πιστοποιητικά θα δοθούν στο σταθμό με το μεγαλύτερο σκορ σε κάθε κατηγορία όπως αυτές φαίνονται στην παράγραφο VΙ. (1) Σε κάθε ραδιοχώρα. (2) Σε κάθε περιοχή των ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσίας και Ιαπωνίας. (3) Είναι στην ευχέρεια του διευθυντή του διαγωνισμού να απονεμηθούν βραβεία για τη δεύτερη και τρίτη θέση. VIII. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Το σκορ ενός συλλόγου είναι το συνολικό άθροισμα των σκορ των μελών του. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες. A. Σύλλογοι των ΗΠΑ: Η συμμετοχή περιορίζεται στα μέλη του συλλόγου που κατοικούν και χειρίζουν εντός ακτίνας 175 μιλίων από το κέντρο της έδρας του συλλόγου (εκτός αν πρόκειται για αποστολές που οργανώνονται ειδικά για το διαγωνισμό και αποτελούνται από μέλη που κατοικούν εντός του κύκλου). B. Σύλλογοι μακρινοί (DX): Η συμμετοχή περιορίζεται στα μέλη του συλλόγου που κατοικούν και χειρίζουν είτε από την ίδια DXCC ραδιοχώρα όπου είναι η έδρα του συλλόγου Ή είναι εντός ακτίνας 275 χιλιομέτρων από το κέντρο της έδρας του συλλόγου (εκτός αν πρόκειται για αποστολές που οργανώνονται ειδικά για το διαγωνισμό και αποτελούνται από μέλη που κατοικούν εντός της περιοχής του συλλόγου). C. Γενικοί κανόνες για Συλλόγους: a. Οι Εθνικοί Οργανισμοί (π.χ. ARRL, REF ή DARC ή ΕΕΡ) δεν είναι επιλέξιμοι για βραβείο. b. Οι συμμετοχές ενός χειριστή μπορούν να συνεισφέρουν στο σκορ μόνο ενός συλλόγου. Το σκορ μιας συμμετοχής στην κατηγορία πολλών χειριστών μετράει για κάθε σύλλογο ως ποσοστό του συνολικού σκορ ανάλογα με τον αριθμό των μελών του συλλόγου σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελών της συμμετοχής. Παρακαλώ γράψτε το πλήρες όνομα του συλλόγου στη συμμετοχή σας (και την κατανομή των συλλόγων εάν είστε πολλοί χειριστές). c. Ένας ελάχιστος αριθμός τεσσάρων ημερολογίων επαφών πρέπει να ληφθούν προκειμένου ένας σύλλογος να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα. Οι συμμετοχές με ημερολόγια για έλεγχο δε μετράνε στο σκορ του συλλόγου. ΙΧ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Α. Θέση του σταθμού: Είναι η περιοχή όπου βρίσκονται όλοι οι πομποί, δέκτες και οι κεραίες. Πομποί και δέκτες πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σε έναν κύκλο διαμέτρου 500 μέτρων. Όλες οι κεραίες πρέπει να είναι φυσικά συνδεδεμένες με καλώδια RF στους πομποδέκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Β. Βοήθεια προειδοποίησης Επαφών: Είναι η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλης πηγής που παρέχει το διακριτικό κλήσης ή αναγνώριση πολλαπλασιαστών με πληροφόρηση περί της συχνότητας που βρίσκονται στο χειριστή. Περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σ αυτά, η χρήση των DX Cluster, Packet, τοπική ή

5 απομακρυσμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης (πχ. CW Skimmer ή Reverse Beacon Network) ή λειτουργικές ρυθμίσεις που εμπλέκουν και τρίτους. Χ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Α. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να δουλέψουν σύμφωνα με τους περιορισμούς της κατηγορίας που διάλεξαν, όταν κάνουν οτιδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει το σκορ τους. Β. Ένα διαφορετικό διακριτικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμμετοχή. Μόνο το διακριτικό του συμμετέχοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το σκορ ενός διαγωνιζόμενου. C. Μην υπερβαίνετε τη συνολική ισχύ εξόδου που επιτρέπεται στην κατηγορία που επιλέξατε, σε οποιαδήποτε μπάντα. Η συνολική ισχύ εξόδου σε οποιαδήποτε μπάντα, μετράται στην έξοδο του ενεργού ενισχυτή (-ών). D. Η χρήση βοήθειας προειδοποίησης επαφών επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες. Ε. Το σποτάρισμα στα κλάστερ του διακριτικού σου (Self-Spotting) ή ακόμη και το να ζητάς από άλλους να σε σποτάρουν δεν επιτρέπεται. E. Η βοήθεια επισήμανσης σταθμών (clusters) επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες. F. Ο χειρισμός ενός τηλεχειριζόμενου σταθμού επιτρέπεται εφόσον η φυσική θέση όλων των πομπών, δεκτών και κεραιών είναι στη θέση του σταθμού. Ένας τηλεχειριζόμενος σταθμός πρέπει να υπακούει όλους τους κανόνες που ορίζουν η άδειά του, η άδεια του χειριστή και η κατηγορία του. G. Η χρήση τηλεχειριζόμενων δεκτών με θέση διαφορετική αυτής του σταθμού, δεν επιτρέπεται. I. Μόνο ένα σήμα σε μια μπάντα επιτρέπεται κάθε στιγμή. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι πομποί στην ίδια μπάντα, πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή που να εμποδίζει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός σήματος κάθε στιγμή. Το να καλεί κάποιος CQ πότε στη μία μπάντα και πότε στην άλλη, δεν επιτρέπεται. J. Όλες οι αιτήσεις για επαφές, ανταποκρίσεις σε κλήσεις, και η αποκωδικοποίηση των διακριτικών και της ανταλλαγής του διαγωνισμού, πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας το mode και τις συχνότητες του διαγωνισμού. K. Η διόρθωση καταχωρημένων διακριτικών και ανταλλαγών, μετά το διαγωνισμό, χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή άλλες μεθόδους επιβεβαίωσης των επαφών, δεν επιτρέπεται. L. Τα διακριτικά που καταχωρούνται πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που ανταλλάσσονται στον αέρα από τους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια της επαφής. XΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ (Log): Η ηλεκτρονική υποβολή των ημερολογίων απαιτείται από όλους τους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν υπολογιστή είτε για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε για να προετοιμάσουν το ημερολόγιό τους. A. Το ημερολόγιο (Log) ΠΡΕΠΕΙ να δείχνει τα ακόλουθα σε κάθε επαφή: Σωστή ημερομηνία και ώρα σε UTC, Συχνότητα (ή μπάντα), διακριτικό του σταθμού που επικοινωνήσαμε, ανταλλαγή που στάλθηκε, και ανταλλαγή που λήφθηκε. Ένα ημερολόγιο χωρίς όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθεί ως checklog (μόνο για έλεγχο και όχι για βράβευση). Οι επαφές πρέπει να καταχωρούνται αμέσως με την ολοκλήρωσή τους. Οι σταθμοί που διαγωνίζονται

6 για να κερδίσουν παγκόσμια πρωτιά ή πρωτιά στην ήπειρό τους πρέπει να έχουν καταχωρημένη και την ακριβή συχνότητα που έγινε η επαφή. B. Οι συμμετέχοντες μόνο σε μία μπάντα, απαιτείται, να περιλαμβάνουν και τυχόν επαφές που έγιναν σε άλλες μπάντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μόνο οι επαφές που έγιναν στη μπάντα που καθορίζεται στην επικεφαλίδα του αρχείου Cabrillo ή στο φύλλο περίληψης θα μετρήσουν για το τελικό σκορ. Ημερολόγια που έχουν επαφές σε μία μόνο μπάντα, θα ταξινομηθούν σαν συμμετοχές σε αυτή τη μπάντα. C. Το αρχείο τύπου CABRILLO είναι το πρότυπο για όλα τα ημερολόγια. Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με το πώς θα συμπληρώσετε την επικεφαλίδα του αρχείου CABRILLO, δείτε την ιστοσελίδα του Αν δεν καταφέρετε να συμπληρώσετε σωστά την επικεφαλίδα, είναι πιθανό να συμμετάσχετε σε λάθος κατηγορία ή να ταξινομηθείτε ως checklog (για έλεγχο μόνο). Σημείωση: Οι σταθμοί από τις ΗΠΑ πρέπει να δηλώνουν στην επικεφαλίδα του αρχείου CABRILLO και την τοποθεσία απ' όπου εξέπεμπαν (π.χ. LOCATION: OH). D. Ως μέθοδος υποβολής του ημερολογίου σας, προτιμάμε το ανέβασμα στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ανεβάσετε το ημερολόγιό σας στην ιστοσελίδα μας Επίσης μπορείτε να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Τα ημερολόγια (Log) τύπου CABRILLO πρέπει να σταλούν στο Στο θέμα του (Subject) γράψτε μόνο το διακριτικό σας. Ε. Οδηγίες για ημερολόγια που δεν είναι τύπου CABRILLO: Εάν δε μπορείτε να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας (Log ) σε αρχείο τύπου CABRILLO, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το διευθυντή του διαγωνισμού, προκειμένου να σας βοηθήσει να υποβάλλετε το ημερολόγιό σας σε άλλο τύπο αρχείου. F. Οδηγίες για χειρόγραφα ημερολόγια: Τα χειρόγραφα ημερολόγια πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: CQ WPX RTTY Contest, P.O. Box 1877, Los Gatos, CA , USA. Κάθε χειρόγραφο ημερολόγιο πρέπει να συνοδεύεται από ένα φύλλο περίληψης που να περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το σκορ, την κατηγορία συμμετοχής, και το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του συμμετέχοντος, γραμμένα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. G. Βεβαίωση Συμμετοχής: Για όλα τα ημερολόγια (logs) που θα ληφθούν θα σταλεί επιβεβαίωσης. Μία λίστα από τα ημερολόγια που ελήφθησαν θα βρείτε στην ιστοσελίδα XIΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Α. Όλες οι συμμετοχές δεν πρέπει να σταλούν ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ μετά από το τέλος του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει όχι αργότερα από τις 23:59 UTC της 20 ης Φεβρουαρίου Τυχόν επαναϋποβολή μετά την προθεσμία, θα έχει ως αποτέλεσμα, να θεωρηθεί το ημερολόγιο αργοπορημένο. Β. Παράταση για την υποβολή του ημερολογίου μπορεί να ζητηθεί στο Η αίτηση πρέπει να επικαλείται κάτι εύλογο και πρέπει να ληφθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Παρατάσεις χορηγούνται μόνο μετά την επιβεβαίωση του Διευθυντή του διαγωνισμού. C. Τα ημερολόγια που θα ληφθούν ή θα ταχυδρομηθούν, μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν μεν στα αποτελέσματα αλλά δε θα μπορούν να διεκδικήσουν ένα βραβείο.

7 ΧΙΙΙ. ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ. Η επιτροπή του διαγωνισμού CQ WPX RTTY είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την κρίση των διαγωνιζόμενων. Αναμένουμε ότι οι διαγωνιζόμενοι θα ακολουθήσουν τους κανονισμούς και τις σωστές ραδιοερασιτεχνικές πρακτικές. Παραβίαση των κανονισμών ή αντιαθλητική συμπεριφορά θα οδηγήσουν την επιτροπή σε πειθαρχικά μέτρα. Α. Αντιαθλητική συμπεριφορά: Παραδείγματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σ αυτά: (1) Ρύθμιση ή Επιβεβαίωση επαφών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με χρήση μη ραδιοερασιτεχνικών μέσων, όπως τηλεφώνων, ίντερνετ, μηνύματα, chat, VoiP, κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή ιστοσελίδες. (2) Εκπομπές από τον συμμετέχοντα σε συχνότητες εκτός αυτών που ορίζει η άδειά του. (3) Η αλλαγή ωρών στο ημερολόγιο επαφών προκειμένου να τηρείται ο κανόνας περί αλλαγής μπάντας. (4) Πολλοί πόντοι από μη επαληθεύσιμες επαφές ή μη επαληθεύσιμους πολλαπλασιαστές. (5) Σήματα με πολύ μεγάλο εύρος ή αρμονικές σε άλλες μπάντες. (6) Σταθμοί που δεν αναφέρουν το διακριτικό τους συχνά (πχ. 1 λεπτό) Β. Πρόγραμμα Παρατηρητών: Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το διαγωνιζόμενο να δεχτεί την επίσκεψη ενός παρατηρητή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εάν δεν επιτραπεί από το διαγωνιζόμενο στον παρατηρητή της Επιτροπής, πλήρης πρόσβαση στο σταθμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αυτός μπορεί να αποβληθεί. C. Πειθαρχικές ποινές: Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποβληθεί του διαγωνισμού, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής. (1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Ο διαγωνιζόμενος θα αναφερθεί στο τέλος των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων και δε θα είναι επιλέξιμος για κάποιο βραβείο. (2) Γνωστοποίηση των προθέσεων της επιτροπής θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση από την οποία υποβλήθηκε το ημερολόγιο επαφών. Ο συμμετέχων έχει πέντε ημέρες να προσφύγει κατά της απόφασης στο διευθυντή του διαγωνισμού. Μετά από αυτό το χρόνο, η απόφαση είναι τελεσίδικη. (3) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κατηγορία της κάθε συμμετοχής, βασιζόμενη στην εξέταση του ημερολογίου ή έχοντας άλλη πληροφορία. D. Έλεγχος ημερολογίων: Όλα τα ημερολόγια επαφών ελέγχονται με τη χρήση λογισμικού αλλά και με ανθρώπινη κρίση. (1) Διπλές επαφές αφαιρούνται χωρίς την επιβολή ποινής. (2) Επαφές που κατά την ανταλλαγή η πληροφορία ελήφθη λάθος, αφαιρούνται, χωρίς την επιβολή άλλης ποινής. (3) Λάθη σε διακριτικά ή διακριτικά που δεν βρίσκονται στο ημερολόγιο του άλλου σταθμού, αφαιρούνται και επιπροσθέτως αφαιρούνται τόσοι πόντοι όση η αξία της επαφής. (4) Οι επαφές που δεν τηρούν τον κανόνα αλλαγής μπάντας, στην κατηγορία πολλών χειριστών, αφαιρούνται χωρίς επιπρόσθετη τιμωρία.

8 XΙV. ΔΗΛΩΣΗ: Υποβάλλοντας ένα ημερολόγιο στο διαγωνισμό CQ WPX RTTY και λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Επιτροπής Διαγωνισμού CQ WPX RTTY να επανεξετάσει και να αξιολογήσει αυτό το ημερολόγιο, ο διαγωνιζόμενος άνευ όρων και αμετάκλητα συμφωνεί ότι αυτός/αυτή έχει: 1) διαβάσει και καταλάβει τους κανονισμούς του διαγωνισμού και συμφωνείτε να τους τηρήσει, 2) όλη η συμμετοχή ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς και του κανόνες που διέπουν το ραδιοερασιτεχνισμό στη χώρα του σταθμού, 3) Το ημερολόγιο επαφών μπορεί να είναι ανοιχτό στο να το δει ο καθένας, και 4) δέχεται ότι οι αποβολές και οι άλλες αποφάσεις της Επιτροπής, είναι επίσημες και τελικές. Εάν κάποιος διαγωνιζόμενος δε θέλει ή δε μπορεί να συμφωνήσει με τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να υποβάλλει ημερολόγιο ή να συμμετάσχει με το ημερολόγιό του μόνο για έλεγχο (checklog). Ερωτήσεις που αφορούν το διαγωνισμό CQ WPX RTTY, μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στη διεύθυνση Αυτή η μετάφραση έγινε από τον Κωνσταντίνο Χρ. Σταμάτη,SV1DPI, μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Η Αγγλική έκδοση των κανονισμών θεωρείται ως η επίσημη.

CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC

CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ: Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσµο να επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 CQ WW DX 2010 Contest Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 Έναρξη: Σάββατο 00:00 UTC και λήξη: Κυριακή 2400 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του διαγωνισμού είναι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 50 th anniversary IOTA Marathon Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 Το 2014 θα είναι η χρονιά της 50 ης επετείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό Οδηγός Αιτήσεως για Υπηκόους Ξένων Κρατών Διεθνής Εμπειρία Καναδά (IEC) Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη Πριν να κάνετε αίτηση 1 ο Βήμα: Μαζέψτε Έγγραφα 2 ο Βήμα: Συμπληρώστε την αίτηση για έκδοση γράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Αγώνων Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ της ΕΛ.Α.Ο. Ε mail: elao-kap@otenet.gr Έκδοση 4η ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ John Devoldere, ON4UΝ Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Έκδοση 2η ΕΕΡ 2010 . John Devoldere, ON4UΝ και Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA

ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ;... 5 ΡΟΛΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ... 5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ... 5 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ... 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ... 7 ΠΑΙΚΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial με στοιχεία, ονομασία και τόπο εκτέλεσης όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE Προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών / Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 Παπάγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΗΘΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Έκδοση 2 η (Ιούλιος 2008) Του John Devoldere, ON4UΝ και Mark Demeuleneere, ON4WW Διορθώσεις από τον Bob Whelan, G3PJT Ethics and Operating Procedures

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Γενικές Πληροφορίες Διάρθρωση Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST Γράφει ο SV1NK Μάκης Μανωλάτος One of Aegean DX group sv1nk@hotmail.com Αγαπητοί συνάδελφοι το AEGEAN VHF CONTEST είναι τό Ελληνικό 6m/VHF/UHF διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 2014. All rights reserved Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα