OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Β. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Γ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Πλαίσιο Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως Σημαντικά γεγονότα Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα Δεδομένα χρήσης 1/1 30/06/ Ανάλυση κατά δραστηριότητα Ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα Δεδομένα χρήσης 1/1 30/06/ Ανάλυση κατά δραστηριότητα Ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα Κόστος Χρηματοδότησης Φόρος Εισοδήματος Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Μετοχικό Κεφάλαιο Δάνεια Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

3 12 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις Εποχικότητα Γεγονότα μετά την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΣΤ Στοιχεία και πληροφορίες ενδιάμεσης περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Ιουνίου Ζ Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Ιουνίου

4 Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της OLYMPIC CATERING A.E. δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «OLYMPIC CATERING A.E.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού,την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σπάτα, 28 Αυγούστου 2012 Χιωτέλης Αριστείδης Βασιλόπουλος Χαρίλαος Φρέρη Θεοδώρα Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. Α.Δ.Τ. Θ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΑ

5 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της OLYMPIC CATERING A.E. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 30 ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 5

6 πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 23 Μαΐου 2012 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ύψους όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27 Δεκεμβρίου Παρά το γεγονός αυτό, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατόπιν τούτου οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν για τη λήψη μέτρων για την περαιτέρω οικονομική υποστήριξη της εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μάριος Λασανιάνος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση») αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2012 ( ) Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (άρθρο 5, παράγραφος 6) (ΦΕΚ 91Α/ και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απ. 1/434/2007 αρ. 3 και Απ. 7/448/ άρθρο 4). Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας «OLYMPIC CATERING A.E.», για την περίοδο και την επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν πρόσωπων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια συνοπτική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της OLYMPIC CATERING A.E. κατά το πρώτο εξάμηνο της ενδιάμεσης περιόδου ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε (2011: ), εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 28,2 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Η ανωτέρω μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση πωλήσεων του επιχειρηματικού τομέα Τροφοδοσίας αεροσκαφών - In flight catering & Επίγεια εξυπηρέτηση Handling,. Επίσης μείωση παρουσίασε και ο επιχειρηματικός τομέας Κυλικεία λόγω μειωμένης τουριστικής κίνησης που οφείλεται στην συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική ύφεση. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ : Οι ζημιές προ τόκων φόρων και αποσβέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσης ανήλθαν σε (3.251) (2011: (2.535)) εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο της τάξης του 28,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ζημιών που παρουσίασε η εταιρεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του

8 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ : Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, ανήλθαν σε (5.112) (2011: (4.267)), εμφανίζοντας αύξηση κατά 19,8 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ : Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, ανήλθαν σε (5.157) (2011: (4.365)), εμφανίζοντας αύξηση κατά 18,1 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, ανήλθαν σε (17.175), έναντι ποσού (1.149) την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. ΔΑΝΕΙΑ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε έναντι ποσού της χρήσεως Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε έναντι ποσού της χρήσης Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη οικονομική περίοδο καθώς και η επίδραση αυτών στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως: Την ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την και η οποία προέβλεπε την έκδοση νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 και τιμή έκδοσης 1,25. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως και είχε ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να ενισχυθούν κατά το συνολικό ποσό των χιλ. 8

9 Παρά την ως άνω σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, αυτά παραμένουν αρνητικά και ως εκ τούτου, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής προγράμματος περιστολής του κόστους και εξορθολογισμού των διαδικασιών της για την προσαρμογή της λειτουργίας της στις νέες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αξιολόγηση και υιοθέτηση πρόσθετων ενδεδειγμένων ενεργειών για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο Μέτοχος της Εταιρείας, «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» διαμορφώνεται σε , ήτοι ποσοστό 98,79% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι ποσοστού 74,73%, ήτοι δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας που κατέχει ο Μέτοχος «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» διαμορφώνεται σε 0,49%, που αντιστοιχεί σε δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 10,37%, που αντιστοιχούσε στον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, καθώς η «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» δεν συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις των επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση αυτής. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 9

10 Κίνδυνος Επιτοκίου : Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο από την διακύμανση των επιτοκίων στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της. Κατά την 30/6/2012 το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Κατά την 30/6/2012, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά το ποσό των 83 περίπου. Κίνδυνος Ρευστότητας : Ο κίνδυνος ρευστότητας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του κύκλου εργασιών, της πιστωτικής πολιτικής και της είσπραξης των απαιτήσεων. Συναλλαγματικός κίνδυνος : Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι σημαντικές ως προς την επίπτωση που θα μπορούσαν να έχουν στην λειτουργία της Εταιρείας, επομένως δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Πιστωτικός κίνδυνος : Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις τραπεζικές καταθέσεις, καθώς επίσης και από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των εμπορικών απαιτήσεών της καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά σε απαιτήσεις από τον Όμιλο Εταιρειών "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.", του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο 10

11 τέλος της κλειόμενης περιόδου η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή να μην έχει σχηματιστεί επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως καθώς και προεξόφληση τυχόν μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. Αναφορικά με την πιστωτική αξιολόγηση των πελατών εάν οι πελάτες μπορούν να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση της Εταιρείας. Η ορθή τήρηση των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κίνδυνος τιμής : Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για τις συναλλαγές με τους πελάτες της που αφορούν την τροφοδοσία αεροσκαφών και την εκμετάλλευση κυλικείων, στις οποίες ορίζεται η τιμή πώλησης των προϊόντων της και οι οποίες αναθεωρούνται κατ έτος με βάση την μέση αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Συνεπώς, η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει για την τροφοδοσία αεροσκαφών καθώς και σε μεταβολές της αξίας των τροφίμων και συναφών ειδών που εμπορεύεται κυρίως μέσω των κυλικείων που εκμεταλλεύεται. Για τον περιορισμό του συγκεκριμένου κινδύνου, το τμήμα προμηθειών έχει συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με τους κύριους προμηθευτές της Εταιρείας, στις οποίες καθορίζονται οι τιμές αγοράς για ένα μεγάλο αριθμό πρώτων υλών. Επίσης, μέρος του εν λόγω κινδύνου αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των προϊόντων και εμπορευμάτων που διαθέτει. Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ως προς το κλάδο Αεροτροφοδοσίας η πτωτική τάση του κύκλου εργασιών αναμένεται να διατηρηθεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ενώ συγκριτικά με τη περυσινή περίοδο, αναμένεται περαιτέρω μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας προς τον βασικό πελάτη αυτής, Olympic Air. 11

12 Ως προς τις εκμεταλλεύσεις εστίασης, ο κύκλος εργασιών στις συγκρίσιμες εκμεταλλεύσεις αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλότερα των περυσινών επίπεδα, ακολουθώντας τη τάση του πρώτου εξαμήνου, το οποίο αποτελεί περίοδο χαμηλής εποχικότητας πωλήσεων. Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες και έξοδα της Εταιρείας, αυτά αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση (βελτίωση) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών περιορισμού κόστους που υλοποιήθηκαν τόσο κατά τη χρήση 2011, όσο και εντός της τρέχουσας χρήσης. Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών 01/01-30/6/ /01-30/6/2011 Μητρική 0 1 Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0 0 Σύνολο Αγορές αγαθών 01/01-30/6/ /01-30/6/2011 Μητρική Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0 0 Σύνολο Πωλήσεις υπηρεσιών 01/01-30/6/ /01-30/6/2011 Μητρική Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0 0 Σύνολο Απαιτήσεις 30/6/ /12/2011 Μητρική Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη

13 Σύνολο Προμηθευτές/πιστωτές 30/6/ /12/2011 Μητρική Συνδεδεμένες Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0 0 Σύνολο Οι αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 30/6/2012 ανέρχονται σε 100 έναντι 243 την περίοδο 1/1-30/6/2011. Σπάτα, 28 Αυγούστου 2012 Χιωτέλης Αριστείδης Πρόεδρος του Δ.Σ. 13

14 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «OLYMPIC CATERING A.E.» την 28/08/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και ταμιακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 14

15 Α. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Σημείωση 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011 Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων (9.994) (12.768) (5.184) (6.846) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (993) (1.372) (482) (683) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (6.668) (7.776) (3.570) (4.159) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (118) (192) (46) (61) Λειτουργικά αποτελέσματα (4.104) (3.402) (740) (647) Κόστος χρηματοδότησης 5 (1.008) (864) (524) (443) Αποτελέσματα προ φόρων (5.112) (4.267) (1.264) (1.090) Φόροι 6 (45) (98) (32) (51) Αποτελέσματα μετά φόρων (5.157) (4.365) (1.296) (1.141) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (87) 0 (87) 0 (5.244) (4.365) (1.383) (1.141) Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή ( ανά μετοχή) Βασικά 7 (1,4084) (1,1921) (0,3541) (0,3116) 15

16 Β. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/ /12/2011 Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων ενεργητικού Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά κεφάλαια Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (25.936) (20.779) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (6.771) (18.922) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17 Γ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο (16.607) (10.088) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.365) (4.365) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (20.972) (14.453) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (20.779) (18.922) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου (87) (87) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.157) (5.157) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (25.936) (6.771) 16

18 Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 Λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδη προ φόρων (5.112) (4.267) Πλέον (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 2 5 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (13) (14) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (3.224) (2.515) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (27) 169 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 812 (1.540) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (13.725) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.011) (868) Καταβλημένοι φόροι 0 (148) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (17.175) (1.149) Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (112) (13) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 3 Τόκοι εισπραχθέντες 3 4 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (109) (6) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εξοφλήσεις δανείων (925) (625) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (625) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (815) (1.780) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

19 Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Η OLYMPIC CATERING A.E. (η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού catering και εστίασης στην Ελλάδα. Η έδρα της Εταιρείας είναι στo Διεθνή Αερολιμένα "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β, Τ.Κ , στα Σπάτα Αττικής. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με την Αρ. Πρωτ /04/2011 απόφαση του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 08/04/2011. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 98,8 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β, Τ.Κ , στα Σπάτα Αττικής). 2. Πλαίσιο Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2012 (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε 18

20 σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2012 εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28 η Αυγούστου Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των 19

21 οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012) Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του Οι τροποποιήσεις 20

22 αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 21

23 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις 22

24 Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Το προαναφερθέν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή 23

25 να επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 24

26 υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (έκδοση τον Μάιο του 2012 οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις: Οδηγός Μετάβασης (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. 25

27 Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 3 Σημαντικά γεγονότα Την ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την και η οποία προέβλεπε την έκδοση νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 και τιμή έκδοσης 1,25. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως και είχε ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να ενισχυθούν κατά το συνολικό ποσό των χιλ. Παρά την ως άνω σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, αυτά παραμένουν αρνητικά και ως εκ τούτου, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής προγράμματος περιστολής του κόστους και εξορθολογισμού των διαδικασιών της για την προσαρμογή της λειτουργίας της στις νέες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αξιολόγηση και υιοθέτηση πρόσθετων ενδεδειγμένων ενεργειών για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο Μέτοχος της Εταιρείας, «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» διαμορφώνεται σε , ήτοι ποσοστό 98,79% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, έναντι ποσοστού 74,73%, ήτοι δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας που κατέχει ο Μέτοχος «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» διαμορφώνεται σε 0,49%, που αντιστοιχεί σε δικαιώματα 26

28 ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 10,37%, που αντιστοιχούσε σε δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 4 Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς: o Τροφοδοσία αεροσκαφών (In Flight Catering): αφορά την τροφοδοσία αεροσκαφών με γεύματα και συνοδευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα. o Επίγεια εξυπηρέτηση (Handling): αφορά τη μεταφορά τροφοεφοδίων σε αεροπλάνα καθώς και την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης. o Εκμετάλλευση χώρων εστίασης: αφορά την εκμετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδρομίων καθώς και την ανάληψη εκμετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές αγορές. o Βιομηχανικό Catering: αφορά τη μαζική εστίαση και την παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές (Τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super markets κ.λ.π.). Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται ο πρωτεύων καθώς και ο δευτερεύων τομέας πληροφόρησης της εταιρείας για τις ενδιάμεσες περιόδους και : 4.1 Δεδομένα χρήσης 1/1 30/06/ Ανάλυση κατά δραστηριότητα Τροφοδοσία αεροσκαφών-in flight catering & Επίγεια εξυπηρέτηση- Handling Εκμετάλλευση χώρων εστίασης Βιομηχανικό catering και λοιπές δραστηριότητες Σύνολο Εταιρείας Πωλήσεις προς τρίτους Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (5.976) (1.601) (2.417) (9.994) Μικτό κέρδος (ζημιά) (1.497) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (662) (136) (195) (993) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (170) (5.493) (1.006) (6.669) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (118) (118) Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) (2.076) (1.296) (733) (4.105) Κόστος χρηματοδότησης (1.006) Αποτελέσματα προ φόρων (5.111) Φόροι (45) 27

29 Αποτελέσματα μετά φόρων (5.156) Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων Αποσβέσεις Ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία Δεδομένα χρήσης 1/1 30/06/ Ανάλυση κατά δραστηριότητα Τροφοδοσία αεροσκαφών-in flight catering & Επίγεια εξυπηρέτηση- Handling Εκμετάλλευση χώρων εστίασης Βιομηχανικό catering και λοιπές δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις προς τρίτους Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (7.716) (1.827) (3.225) (12.768) Μικτό κέρδος (ζημιά) (436) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (905) (193) (274) (1.372) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (222) (6.092) (1.462) (7.776) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 0 0 (192) (192) Λειτουργικό κέρδος (ζημιά) (1.440) (1.384) (578) (3.402) Κόστος χρηματοδότησης (864) Αποτελέσματα προ φόρων (4.267) Φόρος εισοδήματος (98) Αποτελέσματα μετά φόρων (4.365) Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Συνολικών Εσόδων Αποσβέσεις

30 4.2.2 Ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα Ελλάδα Χώρες Ε.Ε. Χώρες Εκτός Ε.Ε. Σύνολο Εταιρείας Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Κόστος Χρηματοδότησης Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3 4 Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3 4 Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (1.008) (864) 6 Φόρος Εισοδήματος Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 Φόρος εισοδήματος περιόδου 0 0 Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 0 47 Φόροι προηγουμένων χρήσεων (έκτακτη εισφορά) 0 0 Αναβαλλόμενος φόρος Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 έως 2010 έχει σχηματίσει πρόβλεψη 546. Για την χρήση 2011 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά με βάσει τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/2011, ενώ της χορηγήθηκε 29

31 σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με ημερομηνία 30/07/ Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: Καθαρά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή : 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 Καθαρά κέρδη / (ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας (5.157) (4.365) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (1,4084) (1,1921) 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011 Καθαρά κέρδη / (ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας (1.296) (1.141) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (0,3541) (0,3116) 8 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30. Στις 23 Μαΐου 2012 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 και τιμή διάθεσης 1,25. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε Δάνεια Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, 30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «STEM - HEALTH HELLAS S.A.» Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ATHENIAN (πρώην OLYMPIC) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31

ATHENIAN (πρώην OLYMPIC) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ATHENIAN (πρώην OLYMPIC) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556 / 2007 Βεβαιώνεται ότι η Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 Στη Παιανία σήμερα, την 30 η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 πρωινή, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

SKYSERV (πρώην OLYMPIC ΗΑNDLING) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01 Iανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου

SKYSERV (πρώην OLYMPIC ΗΑNDLING) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01 Iανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου SKYSERV (πρώην OLYMPIC ΗΑNDLING) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01 Iανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία Διακριτικός Τίτλος : CITY ELECTRIC Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 44422007000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα