ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.)"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( ΙΑΥΓΕΙΑ) Αριθµός Απόφασης.Σ.: 46 ΘΕΜΑ: Προσλήψεις εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( ηµοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τµήµα Παραδοσιακών Χορών) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο Στην Αγία Βαρβάρα και στο κτίριο διοίκησης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας σήµερα 5 Ιουλίου του έτους 206 ηµέρα Τρίτη και ώρα 4:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο υπό την Προεδρία της κ. Σιούτη Κορνελάκη Αντωνίας και µετά από τη µε αριθµό 8/ πρόσκληση, που επιδόθηκε στο κάθε µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ.43254/ (ΦΕΚ 492/Β/7.8.07) Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία (παρ. του άρθρου 4 της αριθµ.43254/ Υ.Α.), δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 ιοικητικών Συµβούλων ήταν τέσσερεις (4) : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. ΣΙΟΥΤΗ-ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2. ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΑΝ ΡΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3. ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αναπληρωµατική του κ. Ξάνθη Γεώργιου)

2 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε προσλήψεις εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( ηµοτικό Ωδείο, Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης, Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τµήµα Παραδοσιακών Χορών) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο Λαµβάνοντας υπόψη ΠΡΟΕ ΡΟΣ την µε αριθµ. 22/206 απόφαση του.σ, σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 206, το µε Α.Π. οικ. 4076/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης και την µε αριθµ. πρωτ.οικ. 7979/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α Α:7ΩΥ465ΦΘΕ-75Σ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 48 ν. 4325/205, σας ενηµερώνω ότι εγκρίθηκε η απασχόληση εξήντα τεσσάρων (64) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου. Σε αυτή επίσης ορίζεται, κατόπιν σχετικού µας αιτήµατος, και η διάρκεια των συµβάσεων η οποία είναι έως οκτώ (8) µήνες και έως εννέα (9) µήνες για τις αναγνωρισµένες σχολές από την ηµεροµηνία πρόσληψης. Στη συνέχεια προτείνω να προχωρήσουµε στη λήψη απόφασης για σύνταξη ανακοίνωσης πρόσληψης εκπαιδευτικούκαλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, διάρκειας εννέα (9) µηνών για το Ωδείο και την Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης, ως αναγνωρισµένες από το ΥΠ.ΠΟ Σχολές και οκτώ (8) µηνών για τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά πολιτιστικά τµήµατα για την σχολική περίοδο Προτείνω να προκηρυχθούν συνολικά 64 θέσεις σύµφωνα µε το Π.. 524/ µε αντίστοιχες ειδικότητες οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες του ηµοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής ραµατικής Τέχνης, της Σχολής Χορού, του Εικαστικού Εργαστηρίου και του Τµήµατος Παραδοσιακών Χορών. Συγκεκριµένα: -Είκοσι οκτώ (28) Καθηγητές Μουσικής Ε/ΤΕ/ΠΕ - Πέντε (5) Καθηγητές Χορού Ε /ΤΕ - Έναν () Καθηγητή Παραδοσιακών Χορών ΠΕ - Πέντε (5) Καθηγητές Εικαστικών Τµηµάτων Ε/ΤΕ/ΠΕ - Είκοσι πέντε (25) Καθηγητές ιαφόρων Ειδικοτήτων Ε/ΤΕ/ΠΕ καλλιτεχνικής εκπαίδευσης Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνω ανά ειδικότητα και τµήµα : Α) ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 4 ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΑΡΜΟΝΙΟ 2 ΜΟΝΩ ΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙ ΕΙΑ (ORFF) 9µηνη

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (α, β, γ θεωρία & α, β, γ αρµονία) ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ειδικό αρµονίας, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση) ΚΡΟΥΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ 2 Β) ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ- 5 9µηνη ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΊΑ-ΙΣΤΟΡΊΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 2 ΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ- 3 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΧΟΡΟΙ LATIN ΧΟΡΟΣ FLAMENCO ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (Εικαστικές κατασκευές χρηστικών αντικειµένων) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 µηνη Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΑΝΟ 3 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ/ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΕΓΧΟΡ Α ΒΙΟΛΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 3 ΦΛΑΟΥΤΟ ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

4 ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΡΑΓΟΥ Ι 2 Ο αριθµός των επιτυχόντων που θα προσληφθεί εξαρτάται από τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών στις σχολές και τα τµήµατα. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο αν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στην ειδικότητα που έχουν επιλεγεί. Για το λόγο αυτό. Σας καταθέτω το σχέδιο της ανακοίνωσης (επισυνάπτεται) 2. Προτείνω ως µέλη της 3 µελούς επιτροπής, η οποία θα συντάξει τον πίνακα µοριοδότησης την Πρόεδρο του.σ, την Αντιπρόεδρο του.σ κ. Κοσµίδου Σοφία και το µέλος του.σ κ. Πρωτογεράκη Μαρία. Η αξιολόγηση και µοριοδότηση των υποψηφίων να γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των υποψηφίων.. ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς Εµπειρία Προϋπηρεσία Καλλιτεχνικό έργο Παιδαγωγικά ειδικά καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 30% 25% 0% 0% 20% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 2. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 5% Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο Εµπειρία Προϋπηρεσία αντικείµενο. 30% 25% Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών 5%

5 Παιδαγωγικά ειδικά Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 25% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5% 3. Προτείνω επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό ιευθυντή του ηµοτικού Ωδείου, τον /ντή Σπουδών της ραµατικής Σχολής και τους υπεύθυνους της Σχολής Χορού και Εικαστικών τεχνών, οι οποίοι κατόπιν συνέντευξης-ακρόασης, θα αξιολογήσουν την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τη διδακτική επάρκεια των υποψηφίων. και ΣΑΣ ΚΑΛΩ ) Να εγκρίνετε το σχέδιο της ανακοίνωσης 2) Να ορίσουµε 3 µελή επιτροπή η οποία θα συντάξει τον πίνακα µοριοδότησης (αφού εξετάσει κάθε µία από τις αιτήσεις των υποψηφίων) 3)Να ορίσουµε επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον καλλιτεχνικό ιευθυντή του ηµοτικού Ωδείου, τον /ντή Σπουδών της ραµατικής Σχολής και τους υπεύθυνους της Σχολής Χορού και Εικαστικών τεχνών, οι οποίοι κατόπιν συνέντευξης-ακρόασης, θα αξιολογήσουν την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τη διδακτική επάρκεια των υποψηφίων. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τον Πρόεδρο προχώρησε σε διαλογική συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Την έγκριση του σχεδίου της ανακοίνωσης πρόσληψης εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, διάρκειας έως εννέα (9) µηνών για το ηµοτικό Ωδείο και την Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης, ως αναγνωρισµένες από το ΥΠ.ΠΟ Σχολές και έως οκτώ (8) µηνών για τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά πολιτιστικά τµήµατα (Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τµήµα Παραδοσιακών Χορών) για την σχολική περίοδο Οι ειδικότητες, ο αριθµός των θέσεων ανά τµήµα είναι:

6 Α) ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 4 ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΑΡΜΟΝΙΟ 2 ΜΟΝΩ ΙΑ ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙ ΕΙΑ (ORFF) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (α, β, γ θεωρία & α, β, γ αρµονία) ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ειδικό αρµονίας, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση) ΚΡΟΥΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9µηνη Β) ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΙΑΝΟ 3 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ/ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΕΓΧΟΡ Α ΒΙΟΛΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 3 ΦΛΑΟΥΤΟ ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 28 ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ- 3 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΧΟΡΟΙ LATIN ΧΟΡΟΣ FLAMENGO ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (Εικαστικές κατασκευές χρηστικών αντικειµένων) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 µηνη

7 Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ- 5 9µηνη ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΊΑ-ΙΣΤΟΡΊΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2 ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΡΑΓΟΥ Ι 2 ΣΥΝΟΛΟ 25 Ο αριθµός των επιτυχόντων που θα προσληφθεί εξαρτάται από τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών στις σχολές και τα τµήµατα. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο αν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στην ειδικότητα που έχουν επιλεγεί. 2) Ορίζει επιτροπή η οποία θα συντάξει τον πίνακα µοριοδότησης (αφού εξετάσει κάθε µία από τις αιτήσεις των υποψηφίων) αποτελούµενης από τους : ΣΙΟΥΤΗ-ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Η αξιολόγηση και µοριοδότηση των υποψηφίων να γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των υποψηφίων ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς Εµπειρία Προϋπηρεσία Καλλιτεχνικό έργο Παιδαγωγικά ειδικά καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 30% 25% 0% 0% 20% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5%

8 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο Εµπειρία Προϋπηρεσία αντικείµενο. 30% 25% Καλλιτεχνικό έργο Παιδαγωγικά ειδικά Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 5% 25% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5% 3 Ορίζει επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό ιευθυντή του ηµοτικού Ωδείου, τον /ντή Σπουδών της ραµατικής Σχολής και τους υπεύθυνους της Σχολής Χορού και Εικαστικών τεχνών, οι οποίοι κατόπιν συνέντευξης-ακρόασης, θα αξιολογήσουν την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τη διδακτική επάρκεια των υποψηφίων... Σε αυτό το σηµείο λύεται η συνεδρίαση. Απόσπασµα από τα πρακτικά Αγία Βαρβάρα 5/7/206 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Η.Κ.Ε.Α.Β. ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

9 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, Α.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( ηµοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τµήµα Παραδοσιακών Χορών), µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) Έχοντας υπόψη: ) Την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 290/994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο του Ν. 382/2009 και ισχύει σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Ν.290/94: «β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ηµοσίου, των Ν.Π..., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.», «η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.» 2) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 3274/2004, όπως ισχύει 3) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 4) Τις διατάξεις του Ν.3852/200 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5) Τις διατάξεις του Π.. 523/ (ΦΕΚ 43/τ.α /980) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το υπ αριθµ. 476/98 Π.. (ΦΕΚ 32/τ.α /2.5.98) 6) Τις διατάξεις του Π.. 524/ (ΦΕΚ 43/τ.α /980) καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα 7) Το µε αριθµό 6/966 Β.. (ΦΕΚ 7/τ.α /5..966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα 8) Το µε αριθµό 457/983 Π.. (ΦΕΚ 74/τ.α / ) «Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού» 9) Το µε αριθµό 370/983Π. (ΦΕΚ30/τ. ά/983) «Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών ραµατικής Τέχνης» 0) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου του Ν.382/2009 περί αναµόρφωσης του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/τ.α / ) ) την υπ αριθµ. 22/206 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, «Προγραµµατισµός προσλήψεων έτους 206: Προσωπικό στο πλαίσιο λειτουργίας των πολιτιστικών τµηµάτων της ηµοτικής Επιχείρησης» Α Α: ΨΛ4ΚΟΡΑΘ-56Φ 2) Την Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας της Η.Κ.Ε.Α.Β. σύµφωνα µε την οποία έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού της επιχείρησης για το οικονοµικό έτος 206 3) Την µε αριθµ. πρωτ.οικ. 7979/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α Α:7ΩΥ465ΦΘΕ-75Σ) 4) την υπ αριθµ. 46/206 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού Ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του ηµοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής ραµατικής Τέχνης ήµου Αγίας Βαρβάρας της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, των Εικαστικών τµηµάτων και του τµήµατος εκµάθησης παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

10 ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, συνολικού αριθµού εξήντα τεσσάρων (64) ατόµων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα τυπικά-ειδικά και τη χρονική διάρκεια της σύµβασης Α) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α/ ΟΡΓΑΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΘΕΣΕΩΝ 0 ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 4 02 ΣΑΞΟΦΩΝΟ 03 ΑΡΜΟΝΙΟ 2 04 ΜΟΝΩ ΙΑ 05 ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι 06 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙ ΕΙΑ (ORFF) 07 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (α, β, γ θεωρία & α, β, γ αρµονία) 08 ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ειδικό αρµονίας, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση) 09 ΚΡΟΥΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ 2 0 ΠΙΑΝΟ 3 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ/ΠΑΡΑ Ο ΣΙΑΚΑ ΕΓΧΟΡ Α ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9µηνη ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλοι σπουδών: α) Για τις αναγνωρισµένες σχολές: Πτυχίο ή ίπλωµα αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού. Αφορά ΚΩ : β) Για τις µη αναγνωρισµένες σχολές: βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα εσωτερικού ή εξωτερικού Αφορά ΚΩ : Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 5ετούς διδακτική εµπειρία σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη. Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη ακρόαση (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 8 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Β) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α/ Α 9 ΜΑΘΗΜΑ 2 ΒΙΟΛΙ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 3 4 ΦΛΑΟΥΤΟ 5 ΤΡΟΜΠΕΤΑ 6 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΗΧΟΛΗΨΙΑ 7 ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ- ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜ ΟΣ ΜΕΓΙΣΤ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5 9µηνη Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός αναγνωρισµένης αξίας µε σπουδές στην Υποκριτική Τέχνη. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 58/8 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Αποδεδειγµένη 0ετής πραγµατική θεατρική εργασία

11 2 0 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΝ ΥΜΑΤΟΛΟΓΙ Α 9µηνη (3.000 ένσηµα) Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ( συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις διακρίσεις, εµπειρική προϋπηρεσία) Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες Τίτλοι Σπουδών: Σκηνογράφος Ενδυµατολόγος αναγνωρισµένης αξίας µε εξειδικευµένες σπουδές σκηνογραφίας ενδυµατολογία, µάσκα κτλ.- Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 58/8 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Αποδεδειγµένη 0ετής πραγµατική εργασία (3.000 ένσηµα) θεατρική 2 ΘΕΩΡΊΑ- ΙΣΤΟΡΊΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 9µηνη Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ) Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης κινηµατογράφου αναγνωρισµένης αξίας. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 58/8 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Αποδεδειγµένη 0ετής πραγµατική εργασία (3.000 ένσηµα) θεατρική Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις, διακρίσεις κτλ) Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες

12 22 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ - ΧΟΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΤΡΑΓΟΥ Ι 2 9µηνη Τίτλοι Σπουδών: Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός αναγνωρισµένης αξίας ειδικευµένος στην Τεχνική του Λόγου και της Υποκριτικής. Όπου αναφέρεται ό όρος αναγνωρισµένης αξίας η διαπίστωση θα γίνεται από την επιτροπή του αρθ. 25 του Ν. 58/8 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κτλ.» Αποδεδειγµένη 0ετής πραγµατική θεατρική εργασία (3.000 ένσηµα) Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Αποδεδειγµένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις και σε σεµινάρια και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συστάσεις διακρίσεις, κτλ) Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) 3 9µηνη Τίτλοι Σπουδών: ίπλωµα Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας Σχολής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 6ετούς διδακτικής εµπειρίας στο χώρο του Θεάτρου και των ραµατικών Σχολών. Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Συµµετοχή σε παραστάσεις ως χορευτής, χορογράφος καθώς και καλλιτεχνικά φεστιβάλ Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) 9µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Λογοτέχνης µε αναγνωρισµένη συγγραφική δράση α) Αποδεδειγµένη 0 ετής διδακτική εµπειρία σε ιδρύµατα που έχουν σχέση µε το θέατρο Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 2 9µηνη Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή ίπλωµα Μουσικής σύνθεσης αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού, µε γνώσεις φωνητικής εκπαίδευσης Αποδεδειγµένη 0ετής διδακτική εµπειρία σε ραµατικές Σχολές-Ωδεία Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες

13 Γ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Α/ Α ΜΑΘΗΜΑ 26 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 µηνη ΤΥΠΙΚΑ - ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλοι Σπουδών: ίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένης Ανώτερης Επαγγελµατικής Σχολής Χορού ή ΚΣΟΤ της Ηµεδαπής ή Βεβαίωση αναγνωρισµένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής Αποδεδειγµένη τουλάχιστον ετής διδακτική εµπειρία Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη (συµµετοχή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισµούς χορού) Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 27 ΧΟΡΟΙ LATIN Τίτλοι Σπουδών: ίπλωµα Latin (International Style), Σχολής Χορού LATIN µε πιστοποίηση από το Εθνικό Συµβούλιο Χορού. Αποδεδειγµένη τουλάχιστον ετής διδακτική εµπειρία Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη συµµετοχή σε διαγωνισµούς, πρωταθλήµατα χορού, παραστάσεις οµάδων χορού ως χορεύτριαχορογράφος Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 28 ΧΟΡΟΣ FLAMEΝCO Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο δασκάλας Flamenco Αποδεδειγµένη τουλάχιστον ετής διδακτική εµπειρία Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη συµµετοχή σε διαγωνισµούς, πρωταθλήµατα χορού, παραστάσεις οµάδων χορού ως χορεύτριαχορογράφος Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες

14 29 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 8 µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών ή ισότιµης αναγνωρισµένης σχολής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής. Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 5ετούς διδακτική εµπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγµένη καλλιτεχνικές συµµετοχή σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ. Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 30 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 8 µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο καλών τεχνών κατεύθυνση ζωγραφικής πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής α) Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 5ετούς διδακτική εµπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Παρουσίαση και σηµείωµα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, portfolio (προσωπική δουλειά σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή), portfolio διδακτικού έργου (έργα µαθητών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή,εκθέσεις, κτλ. Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 3 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 8 µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ (ΑΣΚΤ) ή ΙΕΚ ή Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ή λοιπών αναγνωρισµένων σχολών ή βεβαίωση εικαστικών σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού. α) Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 5ετούς διδακτική εµπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Παρουσίαση και σηµείωµα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, portfolio (προσωπική δουλειά σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή), Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 32 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (Εικαστικές κατασκευές χρηστικών αντικειµένων) 8 µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ (ΑΣΚΤ) ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ή λοιπών αναγνωρισµένων σχολών ή Βεβαίωση µαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στις Εικαστικές κατασκευές από ΙΕΚ ή Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 5ετούς διδακτική εµπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Παρουσίαση και σηµείωµα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, portfolio(προσωπική δουλειά σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή), portfolio διδακτικού έργου (έργα µαθητών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, εκθέσεις. Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση,

15 προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες 33 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8 µηνη Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ΤΕΙ (Τµήµα Φωτογραφίας) ή ΙΕΚ Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ή Βεβαίωση σχολών Φωτογραφίας του εσωτερικού ή εξωτερικού Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 3ετούς διδακτική εµπειρία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Παρουσίαση και σηµείωµα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, portfolio (προσωπική δουλειά σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή), portfolio διδακτικού έργου (έργα µαθητών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, εκθέσεις, Παιδαγωγικά και ειδικά : Συνέντευξη (σεµινάρια, παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) Σεµινάρια, ηµερίδες Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν.290/994) το εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, εποµένως δύναται η Επιχείρηση να ορίσει τα ειδικά τυπικά καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η αξιολόγηση και µοριοδότηση των υποψηφίων να γίνει µε βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των υποψηφίων. 4. ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς Εµπειρία Προϋπηρεσία Καλλιτεχνικό έργο Παιδαγωγικά ειδικά καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγµένη Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 30% 25% 0% 0% 20% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5%

16 5. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Σπουδές Βασικές και παρεµφερείς καλλιτεχνικές σπουδές ιδακτική Προϋπηρεσία στο Εµπειρία Προϋπηρεσία αντικείµενο. 30% 25% Καλλιτεχνικό έργο Παιδαγωγικά ειδικά Καλλιτεχνική δραστηριότητα του ίδιου, διακρίσεις µαθητών Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) και επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) 5% 25% Κοινωνικά, οικογενειακά Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-µονογονεϊκή οικογένεια) 5% ΑΙΤΗΣΗ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (0) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της περίληψης παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και θα υποβάλλεται στα γραφεία της Η.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 0.30 π.µ. µέχρι 4.30 µ.µ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση σε µία () µόνο θέση:.μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:. Βιογραφικό Σηµείωµα. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π 50/200). 4. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας: Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, σε καθήκοντα αντίστοιχα προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Ειδικότερα για το ηµοτικό Ωδείο στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισµού (για τα αναγνωρισµένα τµήµατα). Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως εξής: Για τους µισθωτούς του ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα: - Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης - Υπεύθυνη ήλωση του Ν.599/986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. - Μόνο για όσους απασχολήθηκαν ως ωροµίσθιοι σε οποιαδήποτε σχολή χορού, απαιτείται εκτός από τα ανωτέρω, βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ο συνολικός αριθµός ωρών εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου

17 φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια, το είδος της εµπειρίας και ο συνολικός αριθµός ωρών εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει. β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: - Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης - Υπεύθυνη ήλωση του Ν.599/986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας. - Υποβολή µίας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. Όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει: Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, του Ν. 599/986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της προϋπηρεσίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για το διδακτικό έτος και αξιολογήθηκαν, θα υποβάλλουν µόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή και επαγγελµατική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από 0 Οκτωβρίου 205 έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων βάσει της παρούσας προκήρυξης και δεν έχουν προσκοµιστεί, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί µεταβολή στα στοιχεία τους σε σχέση µε την προηγούµενη διδακτική περίοδο ή επιπροσθέτως απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη. Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα. 5. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο αντικείµενο της ειδικότητας: Πλήρης φάκελος επαγγελµατικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράµµατα παραστάσεων (µε σηµειωµένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 στην οποία να δηλώνεται: o Ότι αυτά που αναφέρονται στην αίτηση και το Βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή o Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος. o o o Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Π. /τος 6/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα. Τυχόν απασχόληση σε ηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση). 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. Σε περιπτώσεις πολυτέκνων βεβαίωση από την οικεία οµοσπονδία του υποψήφιου. Για τις περιπτώσεις µονογονεϊκής σε περίπτωση χηρείας ή διάζευξης απαιτούνται αντίστοιχα νόµιµα δικαιολογητικά. εν γίνονται αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις.

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης. Τα δικαιολογητικά µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικώς συστηµένα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδροµείου). Η κατάθεση των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και από τρίτους εφ όσον διαθέτουν νόµιµη εξουσιοδότηση. Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλείται η σχετική αίτηση και θα καταχωρείται σε ειδικό πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ο κατά σειρά αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης, το επώνυµο, το όνοµα και το όνοµα πατρός του υποψηφίου και την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών ο ειδικός πίνακας θα παραδοθεί υπογεγραµµένος εις διπλούν µετά των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις, στην επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π..524/ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την τριµελή επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού µε αιτιολογηµένη απόφαση. Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά τίθενται υπό την κρίση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης-µοριοδότησης, η οποία παίρνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της επιτροπής αξιολόγησης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και διδακτικής επάρκειας των υποψηφίων, θα συνεδριάσει στα Γραφεία της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ( Η.Κ.Ε.Α.Β),Σίφνου κ Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα και θα συντάξει πίνακα κατ αξιολογική σειρά. Ο προσωρινός πίνακας επιλεγοµένων θα αναρτηθεί στα Γραφεία της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ( Η.Κ.Ε.Α.Β), Σίφνου κ Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα και στην ιστοσελίδα του ήµου Αγίας Βαρβάρας Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του.σ. της επιχείρησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα συνταχθεί ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων ο οποίος θα αναρτηθεί Γραφεία της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ( Η.Κ.Ε.Α.Β) και στην ιστοσελίδα του ήµου Αγίας Βαρβάρας Ο οριστικός πίνακας επιλεγοµένων ισχύει επί ένα έτος από της καταρτίσεώς του, η δε πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά τη σειρά του πίνακα. Ο τελικός αριθµός των των επιτυχόντων που θα προσληφθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών στις σχολές και τα τµήµατα και δύναται να είναι µικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν µόνο αν υπάρχει διαθεσιµότητα σπουδαστών στην ειδικότητα που έχουν επιλεγεί. Όσον αφορά στην κατανοµή των ωρών διδασκαλίας αυτή γίνεται αποκλειστικά µε απόφαση της αρµόδιας ιεύθυνσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ( Η.Κ.Ε.Α.Β). ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π.. 524/ Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστηµα της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ( Η.Κ.Ε.Α.Β) και στο κατάστηµα του ήµου Αγίας Βαρβάρας.

19 ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΚΩ ΘΕΣΗΣ -8 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 * Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι Μέγιστος αριθµών µορίων 0 (2 µόρια για κάθε τίτλο) ιδακτική Προϋπηρεσία Από 5 έως 0 έτη 0 * Άνω των δέκα ετών 5 Προϋπηρεσία στο Φορέα Από έως 5 έτη 5 * Από 5 και άνω έτη 0 Καλλιτεχνική ραστηριότητα Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου, διακρίσεις µαθητών Μέγιστος αριθµών µορίων 5 Παιδαγωγικά ειδικά Συνέντευξη (παιδαγωγική Μέγιστος αριθµών µορίων 20 προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) * Επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) Κοινωνικά, οικογενειακά Πολύτεκνος - Μονογονεϊκή οικογένεια Μέγιστος αριθµών µορίων 5 (0,5 µόρια για κάθε σεµινάριο) 5 ΣΗΜ. Στην προϋπηρεσία δεν ισχύει αθροιστική µοριοδότηση. Ισχύει µια από τις δύο περιπτώσεις ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩ ΘΕΣΗΣ 9-25 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 * Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι Μέγιστος αριθµών µορίων 0 (2 µόρια για κάθε τίτλο) ιδακτική Προϋπηρεσία Από 5 έως 0 έτη 20 * Άνω των δέκα ετών 25 Καλλιτεχνική ραστηριότητα Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου Μέγιστος αριθµών µορίων 5 Παιδαγωγικά ειδικά Συνέντευξη (παιδαγωγική Μέγιστος αριθµών µορίων 20 προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) * Επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) Μέγιστος αριθµών µορίων 5 (0,5 µόρια για κάθε σεµινάριο) 5 Κοινωνικά, οικογενειακά Πολύτεκνος - Μονογονεϊκή οικογένεια ΣΗΜ. Στην προϋπηρεσία δεν ισχύει αθροιστική µοριοδότηση. Ισχύει µια από τις δύο περιπτώσεις

20 ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΚΩ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 * Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι Μέγιστος αριθµών µορίων 0 (2 µόρια για κάθε τίτλο) ιδακτική Προϋπηρεσία Από έως 0 έτη 20 * Άνω των δέκα ετών 25 Καλλιτεχνική ραστηριότητα Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου Μέγιστος αριθµών µορίων 5 Παιδαγωγικά ειδικά Συνέντευξη (παιδαγωγική Μέγιστος αριθµών µορίων 20 προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) * Επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) Μέγιστος αριθµών µορίων 5 (0,5 µόρια για κάθε σεµινάριο) 5 Κοινωνικά, οικογενειακά Πολύτεκνος - Μονογονεϊκή οικογένεια ΣΗΜ. Στην προϋπηρεσία δεν ισχύει αθροιστική µοριοδότηση. Ισχύει µια από τις δύο περιπτώσεις ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΩ ΘΕΣΗΣ 29 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 * Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι Μέγιστος αριθµών µορίων 0 (2 µόρια για κάθε τίτλο) ιδακτική Προϋπηρεσία Από 5 έως 0 έτη 20 * Άνω των δέκα ετών 25 Καλλιτεχνική ραστηριότητα Καλλιτεχνικό έργο του ιδίου και των µαθητών του Μέγιστος αριθµών µορίων 5 Παιδαγωγικά ειδικά Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες) * Επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) Μέγιστος αριθµών µορίων 20 Μέγιστος αριθµών µορίων 5 (0,5 µόρια για κάθε σεµινάριο) 5 Κοινωνικά, οικογενειακά Πολύτεκνος- Μονογονεϊκή οικογένεια ΣΗΜ. Στην προϋπηρεσία δεν ισχύει αθροιστική µοριοδότηση. Ισχύει µια από τις δύο περιπτώσεις ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20 * Άλλοι παρεµφερείς τίτλοι Μέγιστος αριθµών µορίων 0 (2 µόρια για κάθε τίτλο) ιδακτική Προϋπηρεσία Από 3 έως 0 έτη 20 * Άνω των δέκα ετών 25

21 Καλλιτεχνική ραστηριότητα Παιδαγωγικά ειδικά Παρουσίαση και σηµείωµα Μέγιστος αριθµών µορίων 5 καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ιδίου και των µαθητών του Συνέντευξη Μέγιστος αριθµών µορίων 20 * Επιµόρφωση (σεµινάρια, ηµερίδες) Μέγιστος αριθµών µορίων 5 (0,5 µόρια για κάθε σεµινάριο) 5 Κοινωνικά, οικογενειακά Πολύτεκνος - Μονογονεϊκή οικογένεια ΣΗΜ. Στην προϋπηρεσία δεν ισχύει αθροιστική µοριοδότηση. Ισχύει µια από τις δύο περιπτώσεις Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης ισοβαθµίας σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες προκρίνεται το σύνολο των µορίων στις παρακάτω κατηγορίες που παρουσιάζονται ΣΠΟΥ ΕΣ ΠΡΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Η.Κ.Ε.Α.Β. ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ-ΣΙΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 3 Νοεµβρίου 2016 Α.Π.:7880 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα 5/9/2017 Α.Π.:8730 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 13/9/2013 Α.Π.: 3488 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.)

Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ( Η.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 24/9/2015 Α.Π.: 6253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 3/9/2014 Α.Π.: 4848 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 13 εκεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 5183 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥ ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Κολινδρός 6-0 - 205 Αριθµ. Πρωτ. - 763 - Ταχ. :Πλατεία Ν. Λούση 4 /νση Ταχ. Κώδ. :6006, Κολινδρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 28/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. 42200 Πληρ: Ζιανού άφνη Τηλ. 24323-50253 FAX 24320-23184 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301098 fax: 3210346760 Αριθ. Πρωτ. 1044/06.12.2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει Σταυρούπολη, 18/08/2017 Αριθ.πρωτ. 833/2017. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας-πλήρης απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας-πλήρης απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Κολινδρός 0 - - 207 Αριθμ. Πρωτ. -760- Ταχ. :Πλατεία Ν. Λούση 4 Ταχ. Κώδ. :6006, Κολινδρός Πληρ/ρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος. του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου,

Η Πρόεδρος. του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αγρίνιο, 0-09-207 ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 046 Ταχ.Δ/νση : Δαγκλή 27 Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Ν ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Παρασκευής Λαύριο -9500 Τηλέφωνο : 90-7774 Fax : 90-5060 E-mail : thorikoslavreotikis@gmail.com Λαύριο:5/08/06 Αριθμ.Πρωτ.:776

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 11, δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 11, δηλαδή: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 23/28-09-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 265/2017 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τσοτύλι: 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 788 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1745 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 14 07 2017 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.: 1976 Καραολή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 21 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτ.: 4595 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σταυρούπολη 30/10/2017 Αριθ.πρωτ. 1356/2017. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη 08-09-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42910 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παύλος Μελάς, 4/10/2013 Αριθ.πρωτ. 1264/ 2013. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 10-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1847 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4/2016 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε..Α..

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4/2016 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε..Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4/206 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε..Α.. Στο Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού ιευθυντή µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π... ήµου Βοΐου ( έως ένα έτος ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού ιευθυντή µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο ηµοτικό Ωδείο του Ν.Π... ήµου Βοΐου ( έως ένα έτος ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙ 12 / 12 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ. 1066 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού ιευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 29 Ιανουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. Πρωτ: 1520 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 2/23-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 19/2017 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 11, δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 11, δηλαδή: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 23/28-09-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 264/2017 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι - Τ.Κ. 2 34 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι, 0--4 Αρ. Πρωτ. οικ.43044

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοινώνει ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση : Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Συκιές 05/01/2017 Τηλέφωνο : 2313329540 Αριθ. Πρωτ. 91 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2017 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο ήµο Καλαµπάκας µε αντίτιµο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο ήµο Καλαµπάκας µε αντίτιµο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 8-9-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 14678 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρ. Αποφ.: 530 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Παρασκευής 1 Αριθμ. πρωτ.:849 Λαύριο Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Παρασκευής 1 Αριθμ. πρωτ.:849 Λαύριο Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λαύριο:8-9-216 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Παρασκευής 1 Αριθμ. πρωτ.:849 Λαύριο -195 Τηλέφωνο : 2292-27774 Fax : 2292-256 E-mail : thorikoslavreotikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 28 Ιουνίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 5366 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 16-02-17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 230 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 01/07/2016 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: ΩΠΦΠΩΨΟ-915 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. πρωτ. 48893 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & OIK/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.08.8 :0: EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΗΘΘΟΚΚΟ-Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 τηλ: 2313.301099, fax: 3210346760 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Πρωτ. 1630/21.07.2016

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοινώνει ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση : Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Συκιές 20/10/2017 Τηλέφωνο : 2313329540 Αριθ. Πρωτ. 3911 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 4/2017 για

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ'αριθμ /38952/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5. Την υπ'αριθμ /38952/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δ. 04-0-06 Αναρτητέα στη Διαύγεια Ημερομηνία://07 Αρ.πρωτ.457 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 01/07/2016 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 49859 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κωδ.:42131 Πληροφορίες: Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( Η.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Κων/πόλεως 59 Ορεστιάδα 22 Οκτωβρίου 2014 Τ.Κ. 682 00 - Νέα Ορεστιάδα Αριθµ. 350 τηλ. &φαξ :2552027272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στη Δ/νση Θεάτρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την διδακτική περίοδο

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στη Δ/νση Θεάτρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την διδακτική περίοδο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 14/27-06-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 160/2016 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10/8/2017 Αριθµ. Πρωτ. 35716 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Αθηνών 99 24134 Καλαµάτα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. 03 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες. 04 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. 03 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες. 04 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 14 07 2017 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 5/0/206 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ:64 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗ 3/8/207 ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠΑ» Αρ. Πρωτ. 807 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 8 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Πετρούπολη, 22-12-2017 Αριθ.πρωτ.: 25737 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΞ2-ΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας, -ΤΚ 234 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αρ. πρωτ. 243 Η Μ Ο Σ Λ Ο Κ Ρ Ω Ν Ν.Π.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αρ. πρωτ. 243 Η Μ Ο Σ Λ Ο Κ Ρ Ω Ν Ν.Π.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη 22-8-2016 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αρ. πρωτ. 243 Η Μ Ο Σ Λ Ο Κ Ρ Ω Ν Ν.Π.. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνει ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ λη 1/9/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. πρωτ. 40558 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & OIK/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Ταχ.Κωδ. : 64132 λη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (µε αντίτιµο) ME TO Π.. 524/1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (µε αντίτιµο) ME TO Π.. 524/1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα 16-8-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- Αριθµ. Πρωτ.: 444 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ.)- Ν.Π... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σταυρούπολη, 26/08/2016 Αριθ.πρωτ. 916/2016. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει Σταυρούπολη, 25/08/2017 Αριθ.πρωτ. 855/2017. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα Τηλ. 250.2229 Φαξ: 250.22963 E-mail: info@dok.gr Πληρ: Ε. Καλώτη Καβάλα 02.09.206 Α.Π: 664 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο ήµο Καλαµπάκας µε αντίτιµο.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο ήµο Καλαµπάκας µε αντίτιµο. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.06 08:23:47 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΔΒ8ΩΕΛ-ΒΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 5/9/2017 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία Δήµου Ηρακλείου Αττικής -

Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία Δήµου Ηρακλείου Αττικής - Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία ήµου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής ΤΚ 42 Τηλ. 20 2756740 20 2756742 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΞΙΨ-ΖΒ3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 7/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΞΙΨ-ΖΒ3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 7/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση : Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Συκιές 20/11/2013 Τηλέφωνο : 2310 671100-168 εσωτ. Αριθ. Πρωτ. 1787 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την διδακτική περίοδο

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την διδακτική περίοδο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 14/27-06-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 158/2016 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση:63077 Καλλιθέα Πληροφ.: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλ.:23740-20065,Φαξ:23740-24851 Email:kedik@otenet.gr Καλλιθέα, 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.:1823/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι, 28/9/207 Αρ. Πρωτ.: οικ.37538 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ /207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 9/0/207 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 977 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 28-09-207 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 042 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΙΕΡΙΟΥ 49 ΣΟΦΑΔΕΣ Τ.Κ. 43300 Πληροφορίες: Πολύζος Παναγιώτης. Τηλ: 2443353208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα 7/9/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- Αριθµ. Πρωτ.:643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..Φ.)- Ν.Π... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 13-09-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 967 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα Μαρούσι, 151 24 Τηλ.: 213-2038200-202-246 Fax.: 213-2038522

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ς, 30/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 1913 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ.

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Αρ. Απόφασης 104/2012 Στο Γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 20-11- 2017 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθμ.Πρωτ.:21509 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΔΑ:6ΛΓΡΟΛ8Γ-6Ν8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 -----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 1 Αυγούστου 2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 14427

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 1 Αυγούστου 2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 14427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΦΩΝ Άμφισσα Αυγούστου 207 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 4427 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από την υπογραφή της

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από την υπογραφή της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 02 Αυγούστου 27 Αριθμ.πρωτ.: Οικ.17777 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ρ.Κοντορήγα 12 Αμφισσα 33100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ευθ. Κοντογιώργος ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ή µ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν,

Ο ή µ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 30-11-2017 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 10.908 Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού - Μητρώων & ιαδικασιών Προσωπικού Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρα, 19 Οκτωβρίου 2017 Αριθμ. Πρωτ. : 1098

Μέγαρα, 19 Οκτωβρίου 2017 Αριθμ. Πρωτ. : 1098 Χρ. Μωραΐτου 48 191 00 Μέγαρα Τηλ.: 22960 82747 Fax: 22960 89121 e-mail: deadhm@otenet.gr Μέγαρα, 19 Οκτωβρίου 2017 Αριθμ. Πρωτ. : 1098 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωρομίσθιου Μουσικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 598 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.) Ταχ. Δ/νση: Νίκαια Τ.Κ.: 41005 Πληροφορίες: Κουτσιαυτούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ Ρέθυμνο ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ Ρέθυμνο ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 08-09-2016 ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθμ. Πρωτ. : 2231 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα