Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΓΙΑΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΒαρβατάκηΝίκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςΑ.Π.Θ. MSc : «ΤεχνικέςκαιΜέθοδοιστηνΟργάνωση, ΣχεδιασμόκαιΔιαχείρισητουΧώρου»

2 Πρόλογος Τατελευταίαχρόνιαέχεισημειωθείσημαντικήαύξησητωνδραστηριοτήτωνπου αφορούνστησύνταξηεθνικούκτηματολογίου. Ηανάγκηαντιμετώπισηςτηςεξέλιξης αυτήςκαθώς καιηαπαραίτητη εξοικείωση τωνσπουδαστώντουεργαστηρίου του σχετικού μαθήματος τουτμήματος Γεωπληροφορικής καιτοπογραφίας τηςσχολής ΤεχνολογικώνΕφαρμογώντουΤεχνολογικού ΕκπαιδευτικούΙδρύματοςΣερρώνμετις διαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίουαποτέλεσανπρωτεύονταζητούμενακατά τησυγγραφήτωνσημειώσεωναυτών. Όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, μετά την ανάλυση των θεμάτων που αφορούν στα βασικά σημεία των διαδικασιών σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου, ακολουθείησχετικήβιβλιογραφία, καθώςκαιορισμένεςιστοσελίδεςπουμπορούννα ενισχύσουν την προσπάθεια του κάθε αναγνώστη προς την κατεύθυνση της εξοικείωσηςμετοενλόγω αντικείμενο. Ελπίζω πως οισημειώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους σπουδαστές του ΣΤ Εξαμήνου του τμήματος αυτού, αλλά καικάθε αναγνώστη που στοχεύειστην ενημέρωσηγιατιςδιαδικασίεςσύνταξηςεθνικούκτηματολογίου. Είμαιστηδιάθεση τωναναγνωστών για κάθεενδεχόμενηδιευκρίνιση, διόρθωσηήπαράλειψήμου. ΝίκηΑθ. Βαρβατάκη ΑγρονόμοςΤοπογράφοςΜηχανικόςM.Sc. ΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΤΕΙΣερρών Σέρρες, Οκτώβριος2005

3 ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Πρόλογος 2 ΠίνακαςΠεριεχομένων 3 1 ΓενικάστοιχείαγιατηνπορείατουΕθνικούΚτηματολογίου 5 2 ΔιαδικασίαΣύνταξηςΕθνικούΚτηματολογίου ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικού 5 Κτηματολογίου 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέων 7 δικαιωμάτων 2.5 Επεξεργασία καινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 12 3 ΣχεδίασηκτηματολογικούΧάρτη ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχο Στοιχείαυψομετρίας Κτίρια εγκαταστάσεις Παρατηρήσιμαόρια Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά Υδρογραφικάχαρακτηριστικά Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά Σύμβολα κτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων Στοιχείακειμένουγια τατοπογραφικά καικτηματολογικάδιαγράμματα 26 4 ΑπόδοσηΚΑΕΚσταγεωτεμάχια ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων 32

4 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες Υπόδειγμα«ΔΗΛΩΣΗΣΝΟΜΟΥ2308/95» καοδηγίεςσυμπλήρωσης ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο 42 5 Κτηματολογικοίπίνακες Περιεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 45 δικαιούχου 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμου 46 δικαιούχου 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 48 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάαλφαβητικήσειρά επωνύμου δικαιούχου) 5.4 ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικού 57 πίνακατηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) 6 Ενστάσειςκαιαιτήσειςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Περιεχόμεναενστάσεων Υπόδειγμαένστασης Περιεχόμενα αιτήσεωνδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμααίτησηςδιόρθωσηςτυπικώνσφαλμάτων Υπόδειγμαεισηγητικούεγγράφουπροςτηδευτεροβάθμιαεπιτροπή 69 ενστάσεων 6.6 Υπόδειγμαπίνακαενστάσεων 71 7 Βιβλιογραφία Ιστοσελίδες 72 8 Παράρτημα 8.1 Λειτουργούντακτηματολογικάγραφεία 8.2 Συνοπτικόςοδηγόςσυναλλαγώνμεταλειτουργούντακτηματολογικά γραφεία 8.3 Οδηγίαγιατηναποτύπωσητωνγεωμετρικώνμεταβολώνπουαφορούν τακτηματολογικάδιαγράμματα 8.4 ΔηλώσειςτουΥπουργούΠΕΧΩΔΕκ. ΓιώργουΣουφλιάγια το Κτηματολόγιο(06/10/05)

5 1. Γενικάστοιχείαγιατηνπορεία τουελληνικούκτηματολογίου ΗεκπόνησητουΚτηματολογίουαποτελείέναέργοιδιαίτερα υψηλούκόστους, αλλά ταυτόχρονα πολύ υψηλών προδιαγραφώνόσον αφορά στην οργάνωσή του και ιδιαίτερααποδοτικό ωςπροςτα οφέλητουγια τουςπολίτεςκαιτηνοργάνωσητων ιδιοκτησιακώντουςδικαιωμάτων. Για το σύνολο τηςδιαδικασίαςαυτήςτηνευθύνη φέρειηεταιρεία μετηνεπωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» καιουσιαστικάδιαχειρίζεταιτο όλοπρόγραμμα στοσύνολότου. 2. ΔιαδικασίασύνταξηςΕλληνικούΚτηματολογίου(Αρβανίτης, 2000) 2.1 ΣύντομηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςσύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίου ΣυνοπτικάηδιαδικασίασύνταξηςτουΕλληνικούΚτηματολογίουείναιηεξής: ΚήρυξηπεριοχήςυπόκτηματογράφησημεαπόφασητοΥπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπινεισήγησηςτουο.κ.χ.ε. Υποβολήδηλώσεωνκαισχετικώνεγγράφωναπότουςδικαιούχουςτω εγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίαδηλώσεωναπότιςδιεπιστημονικέςμελετητικέςομάδες(αγρονόμοι τοπογράφοιμηχανικοί, νομικοί) καισύνταξηκτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαι πινάκων Πρώτηανάρτησηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Υποβολήενστάσεων Εκδίκασηενστάσεωνκαιπροσαρμογήδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Δεύτερηανάρτηση Υποβολήενστάσεωνκαιπροσφυγών Εκδίκασηενστάσεωνκαιτελικήδιαμόρφωσηδιαγραμμάτωνκαιπινάκων Πρώτεςεγγραφέςστακτηματολογικάβιβλία 2.2 Αναγνώρισηδικαιούχων Η αναγνώριση δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναισυστηματική, υποχρεωτική διαδικασία, καλύπτει δηλαδή όλη την έκταση της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Η διαδικασία αυτή καλύπτεταινομοθετικά κυρίως απότονόμο2308/95, όπωςέχειτροποποιηθείμεταγενέστερακαιείναιδιοικητική

6 διαδικασία. Ηδιεξαγωγήτηςανατίθεταιστασχήματα τωνμελετητικώνεταιρειώνοι οποίεςέχουναναλάβειτηνεκπόνησητηςμελέτηςκτηματογράφησης, σταοποία συμμετέχουνκυρίωςαγρονόμοιτοπογράφοιμηχανικοίμενομικούςσυμβούλους. Ηαναγνώρισητωνδικαιούχωνπραγματοποιείταιείτεμετάτηνολοκλήρωση δημιουργίας του τοπογραφικού υποβάθρου είτε πριν βάσειυφιστάμενων αξιόπιστωντοπογραφικώνυποβάθρων. Ηαναγνώρισητωνδικαιωμάτωνγίνεται μετην επεξεργασία των δηλώσεων, που υποβάλλουν οιδικαιούχοικαιτων συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Στη συνέχεια κιαφού κατασκευασθούν οι κτηματολογικοίχάρτες, δημιουργούνταικτηματολογικοίπίνακεςμεταστοιχείατων δικαιούχωνκαιτωνδικαιωμάτων, που δημοσιοποιούνταιμέσω ανάρτησηςσε ειδικούς χώρους γνωστούς στους πολίτες, οι οποίοι βάσει αυτής της δημοσίευσηςέχουντηδυνατότηταυποβολήςενστάσεωνήπροσφυγώνσεειδικές επιτροπές, οιοποίεςεξετάζουναυτέςτιςενστάσειςκαιτιςπροσφυγέςσεπρώτο καιδεύτερο βαθμό. Οιεπιτροπές αυτές διορίζονταιαπό τον Οργανισμό ΚτηματολογίουκαιΧαρτογραφήσεωνΕλλάδος(Ο.Κ.Χ.Ε.) καιαποτελούνταιαπό τεχνικούςκαινομικούς(κατάπλειοψηφία). Μετάτηνέκδοσητωνπορισμάτωντωνεπιτροπώνοικτηματολογικοίχάρτες καιοικτηματολογικοίπίνακες διορθώνονταικαιπροκύπτειτο τελικό προϊόν (τελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες), το οποίο αποτελείτηβάσηγια την πρώτηεγγραφήστακτηματολογικάβιβλία. Τα διαδοχικά βήματα της αναγνώρισης δικαιούχων στο Ελληνικό Κτηματολόγιοείναι: Προκαταρκτικέςεργασίες Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Καταχώρισηδηλώσεων Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Δημιουργίακτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών

7 Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών 2.3 Προκαταρκτικέςεργασίες Πριναπότηνέναρξητηςαναγνώρισηςδικαιούχωνπρέπεινα προηγηθούν ορισμένες προκαταρκτικές εργασίες, οιοποίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την όλη εργασία. Οι προκαταρκτικές αυτές εργασίες θα διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη έναρξη των διαδικασιώνσύνταξηςτουκτηματολογίουστιςπεριοχέςστιςοποίεςαφοράη συγκεκριμένημελέτη. Οιεργασίεςαυτέςείναι: Ενημέρωση Οργάνωσηχώρουυποδοχήςτωνδηλώσεων Οργάνωσηκαιεκπαίδευσηπροσωπικού Επικοινωνίαμεφορείςτουδημοσίου Επικοινωνίαμετράπεζες Επίσης ως προκαταρκτικές εργασίες της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων λειτουργούν και εκείνες της δημιουργίας του κατάλληλου τοπογραφικούυποβάθρουτηςπεριοχής. Αυτέςπεριλαμβάνουνείτετησυλλογή καιαξιοποίησηυπαρχόντωντοπογραφικώνδιαγραμμάτων, είτετηδημιουργία ολοκληρωμένου τοπογραφικού υποβάθρου. Τα υπόβαθρα αυτά συμπληρώνονταικαιμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ύψη κτιρίων, ονόματακαιαρίθμησηοδών, χρήσεις). Αυτάταυπόβαθρα, αφούεκτυπωθούν σεκατάλληληκλίμακα(ενδεικτικά1 : 500 γιααστικές περιαστικέςπεριοχές, 1 : 2000 ή1 : 5000 γιααγροτικέςκαιάλλεςπεριοχές), θααποτελέσουντηβάσηγια τηναρίθμησητωντομέων, τωνενοτήτωνκαιτωνγεωτεμαχίων. 2.4 Πρόσκλησηδικαιούχωνκαιυποβολήδηλώσεωνεγγραπτέωνδικαιωμάτων Κάθεφυσικόήνομικόπρόσωπο, τοοποίοασκείοποιοδήποτεεγγραπτέοστο Κτηματολόγιο δικαίωμασεοποιοδήποτεακίνητο (ήτμήμα του) βρίσκεταιμέσα σταόριατηςυπόκτηματογράφησηπεριοχής, καλείταιναυποβάλλειδήλωση. Η

8 δήλωσηαυτή, ημορφήτηςοποίαςκαθορίζεταιαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» συμπληρώνεταιαπό τα παραπάνω πρόσωπα καιυποβάλλεταισε ειδικά διαμορφωμένουςγιατοσκοπόαυτόχώρουςκαισεειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Τα εγγραπτέα στο Κτηματολόγιο δικαιώματα έχουν καθοριστείμευπουργική απόφασηκα οιπροθεσμίες υποβολής τωνδηλώσεωνκαθορίζονταιαπό το νόμο 2308/95. Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων προηγούνταιδημοσιεύσειςστονημερήσιοτύπο. 2.5 Επεξεργασίακαινομικήαξιολόγησηδηλώσεων Ηεπεξεργασίατωνδηλώσεωνείναιηδιαδικασίακατάτηνοποία θαελεγχθούν οιπαραλαμβανόμενεςδηλώσειςκαιθα προετοιμασθείηκαταχώρισήτουςσε αρχείαηλεκτρονικούυπολογιστή. Ωςέλεγχοιπουπρέπειναπραγματοποιηθούν, αναφέρονταιενδεικτικά οιεξής: Υπάρχουνσυνοδευτικάτοπογραφικάδιαγράμματα ήαναφορά τωνεγγράφων σεκτηματογραφικέςεργασίεςαπότιςοποίεςπροήλθετοακίνητο; Υπάρχουνόλα τα επικείμενα, πουφαίνονταιστο χάρτη καιστη δήλωση και αντίστροφα; Συμφωνούν όλα τα έγγραφα, που αφορούν σεένα ακίνητο ως προς τη διεύθυνσητουακινήτου; Τα ποσοστά συνιδιοκτησία είναισωστά; «Κλείνουν» με το σύνολο των δηλώσεων; Όλες οιδηλώσεις που έχουν υποβληθείγια ένα γεωτεμάχιο έχουν κοινά προσδιοριστικάστοιχεία; Υπάρχουνίδιεςπροδιαγραφέςγια τα επικείμενα σεόλεςτιςδηλώσειςπουτα αφορούν; Ταόριαπεριγράφονταιστα έγγραφαπουσυνοδεύουντιςδηλώσεις; Υπόκειταιτο ακίνητο σεμεταβολές λόγω εκκρεμούσας κτηματογράφησης ή άλληςπράξηςπουθαμεταβάλλειτιςδιαστάσειςτου; (π.χ. ΕΠΑ, απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, κ.τ.λ.) Η νομική αξιολόγηση των δηλώσεων πραγματοποιείται με στόχο να αποτελέσουν αυτές ολοκληρωμένη καιάρτια νομικά πληροφόρηση για τη

9 μορφή άσκησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τους δικαιούχους καιτο ακίνητο στο οποίο ασκούνται. Η νομική αξιολόγηση πραγματοποιείταιαπό νομικούςεξειδικευμένουςστοεμπράγματοδίκαιο. Ενδεικτικοίέλεγχοινομικήςαξιολόγησηςαναφέρονταισυνοπτικάστησυνέχεια: Έλεγχοςεγγράφων(εάνέχουνκατατεθείόλα) Έλεγχος περιεχομένων των εγγράφων (εάν τα υποβληθέντα έγγραφα ξεκαθαρίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, τους φορείς άσκησής τους, τα ποσοστά) Έλεγχοςπροσώπων(εάνόντωςέχειτο δικαίωμα πουπεριγράφεται, εάνέχει αλλάξειόνομα έλεγχοςταυτοπροσωπίας) Έλεγχος προσδιορισμού του ακινήτου αλλά καιτου βαθμού αβεβαιότητας αυτούαπόταέγγραφα Επίσης έλεγχοιπραγματοποιούνταιγια αντικρουόμενα δικαιώματα (όπως προκύπτουναπότιςδηλώσεις) είτεαυτάαφορούνσειδιωτικέςεκτάσειςείτεσε δημόσιεςεκτάσεις. Σεόλεςτιςπροηγούμενεςδιαδικασίεςνομικούελέγχου, ονομικόςσύμβουλος τωναναδόχων εταιρειών υποβάλλειπροτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, οιοποίεςμπορείναείναι: Πρόσκλησηστοδικαιούχογιατηνυποβολήσυμπληρωματικώνεγγράφων Πιθανολόγησηδικαιούχουστιςαντικρουόμενεςδηλώσεις Διακοπήεπεξεργασίαςδήλωσηςκαιεγγραφήστουςκτηματολογικούςπίνακες μετιςαντίστοιχεςπαρατηρήσεις 2.6 Προσδιορισμόςακινήτωνστουπόβαθρο Βάσει των στοιχείων των δηλώσεων και όσων προέκυψαν από τις προηγούμενεςδιαδικασίες, εντοπίζονταιταακίνητα στοτοπογραφικόυπόβαθρο καιτουςαποδίδεταιοκωδικόςαναγνώρισης(κτηματολογικόςαριθμός). Εάνδεν εντοπισθούν τα ακίνητα συμπληρώνονταιοικτηματολογικοίπίνακες με την αντίστοιχηπαρατήρηση. Για εκείνα τα ακίνητα για τα οποία δενέχειυποβληθεί δήλωση γίνεταιεγγραφή στους κτηματολογικούς πίνακες μετην ένδειξη στο όνοματουιδιοκτήτη«αγνωστοσ».

10 2.7 Καταχώρισηδηλώσεων Τοστάδιοαυτόπεριλαμβάνειτημεταφοράτωνστοιχείωντωνδηλώσεωναπό τις δηλώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού. Ακολουθούνέλεγχοιορθότηταςκαιπληρότηταςτωνστοιχείων. Στη συνέχεια αναφέρονταιενδεικτικάορισμένοιαπότουςελέγχους, πουπρέπεινα γίνουν, καθώςκαιορισμένεςαπότιςδιαδικασίεςκαταχώρισηςτωνδεδομένων. Έλεγχοςμοναδικότηταςτωναριθμώνπρωτοκόλλου Έλεγχοςμοναδικότηταςτωνκωδικώναναγνώρισηςτωνγεωτεμαχίωνκαιτων προσώπων Έλεγχος μοναδικότητας των κωδικών αριθμών των κτιρίων, των καθέτων ιδιοκτησιών, τωνοριζοντίωνιδιοκτησιώνκαιτωνπαρακολουθημάτων Δεν επιτρέπεταιη καταχώριση στοιχείων ακινήτων εάν δεν έχειπροηγηθείη καταχώρισητωνστοιχείωντωνπροσώπων Αριθμητικοί έλεγχοι όπως π.χ. «δεν πρέπει να καταχωρηθεί ποσοστό δικαιώματος> 100 o /o ήποσοστόσυγκυριότητας> 1000 o /oo» Έλεγχοςεάνκάποια δεδομένα έχουντονακριβήαριθμόψηφίων(π.χ. Α.Φ.Μ.) Έλεγχοςεάνέχουνκαταχωρηθείόλεςοιδηλώσεις, όλα τα πρόσωπα, όλα τα ακίνητακαιόλαταεμπράγματαδικαιώματα Έλεγχος συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων πεδίων ανά κατηγορία δεδομένων Έλεγχος αθροισμάτων ποσοστών δικαιωμάτων ανά ακίνητο καιποσοστών συγκυριότηταςανάγεωτεμάχιο Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνπληροφοριώνγιακάθεγεωτεμάχιο, κτίριο, οριζόντια ιδιοκτησία κ.τ.λ. σεόλες τις δηλώσειςπου έχουνυποβληθείγια το καθένα Έλεγχοςταυτότηταςπροσδιοριστικώνστοιχείωνακινήτωνμεταξύτωνδηλώσεων κυριότηταςκαιτωνδηλώσεωνυποθηκών(αλλά καιμεταξύτωνδιαφορετικών υποθηκών), πουέχουνυποβληθείγιακάθεακίνητο

11 2.8 Σύνδεσηστοιχείωνδηλώσεωνμεκτηματολογικάδιαγράμματα Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ορθότητας καιπληρότητας των στοιχείωνακολουθείησύνδεσητωνστοιχείωντωνδηλώσεων(τωνπεριγραφικών ψηφιακώνδεδομένων) μετα στοιχεία τωνκτηματολογικώνδεδομένων(χωρικά ψηφιακά δεδομένα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές καιτη χρησιμοποίηση κατάλληλουλογισμικού. Μετοντρόποαυτόέχειολοκληρωθείσεπρώτοστάδιοη όληδιαδικασίακαιέχεισυγκροτηθείηαρχικήκτηματολογικήβάσηδεδομένωντης υπόκτηματογράφησηπεριοχής. 2.9 Δημιουργία κτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Χρησιμοποιώνταςτηνήδηδομημένηβάσηδεδομένων, κατάλληλολογισμικό καιμηχανήματα εκτυπώνονταιπλέονοιπρώτοικτηματολογικοίπίνακες καιτα κτηματολογικά διαγράμματα. Αυτοίγίνονταιμεειδικάπρότυπακαιπροδιαγραφές, οιοποίεςδίνονταιστουςμελετητέςαπότην«κτηματολογιο Α.Ε.» Πρώτηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεων Αφού έχουν κατασκευασθεί, οι κτηματολογικοί πίνακες και χάρτες (διαγράμματα) αναρτώνταισεκάποιογνωστόσημείοτηςυπόκτηματογράφηση περιοχής (συνήθως στο γραφείο συλλογής των δηλώσεων) κιέτσιο κάθε δικαιούχος μπορείνα πληροφορηθείγια το περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα οι μελετητέςαποστέλλουνσεόλουςτουςδικαιούχουςαντίγραφατωνστοιχείωνπου τους αφορούν σε ειδικά έντυπα (καθορισμένα από τον Ο.Κ.Χ.Ε. καιτην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.») ταχυδρομικά στηδιεύθυνση, τηνοποίαέχουνδηλώσει. Οι δικαιούχοιστη συνέχεια μπορούν να προσφύγουν, όταν διαφωνούν μετα περιεχόμενα τωνκτηματολογικώνστοιχείων, στηνπρωτοβάθμια επιτροπή, που προβλέπειονόμος2308/95. Ηπρωτοβάθμια επιτροπήλαμβάνειυπ όψιντατεχνικάκαινομικάζητήματα τωνενστάσεωνκαιοιαποφάσειςτηςαποστέλλονταιστονο.κ.χ.ε. κιαπό εκεί στουςμελετητές γιατηνεπεξεργασίατουςκαιτηδιόρθωσητωνκτηματολογικών πινάκωνκαιχαρτών. Στη διαδικασία εκδίκασης τωνενστάσεων οιενιστάμενοι

12 έχουντηδυνατότητα νασυνοδεύονταιαπόνομικούςκαιτεχνικούςσυμβούλους, οιοποίοιθαυποστηρίξουντηνάποψήτους. 2.11Δεύτερηανάρτησηκαιεπεξεργασίαενστάσεωνκαιπροσφυγών Ανάλογη με την προηγούμενη διαδικασία είναικαιεκείνη της δεύτερης ανάρτησης. Εάν κάποιος δικαιούχος θεωρείότιδεν έχειδικαιωθείαπό την πρωτοβάθμια επιτροπή προσφεύγει κατά των αποφάσεών της σε δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία αφού μελετήσειόλα τα στοιχεία θα αποφασίσειτελικά. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή προσφεύγουνκαιόσοιδεν είχανυποβάλλειένστασηστηνπρωτοβάθμιαεπιτροπή Σύνταξητελικώνκτηματολογικώνπινάκωνκαιδιαγραμμάτων Τα πορίσματα των δευτεροβάθμιας επιτροπής επεξεργάζονταιαπό τους μελετητέςκαιδημιουργούνταιοιτελικοίκτηματολογικοίπίνακεςκαιχάρτες. Στο σημείοαυτόθεωρείταιότιέχειολοκληρωθείηδιαδικασίατηςκτηματογράφησης καιπαύειησυμβατικήεμπλοκήτωνιδιωτώνμελετητώνμετοαντικείμενο Πρώτηεγγραφήκαιχορήγησηβεβαιώσεων Τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία στη συνέχεια εγγράφονται στα κτηματολογικά βιβλίακαιστουςδικαιούχουςχορηγούνταιβεβαιώσειςοιοποίες έχουντημορφήπροσωρινούτίτλου, έναντιχρηματικούτιμήματος, ωςσυμβολή τουςστηνκάλυψητωνεξόδωνσύνταξηςτουελληνικούκτηματολογίου Δυνατότηταδικαστικήςπροσφυγήςκαιοριστικοποίησητωνεγγραφών Η τελευταία δυνατότητα επίλυσης διαφωνιών καιοριστικοποίησης των διαδικασιών αναγνώρισης δικαιούχων και δικαιωμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο δίνεταιμετην προσφυγή των διαφωνούντων πολιτών στα δικαστήρια μέσα σε προθεσμίες πέντε ετών (επτά για τους κατοίκους εξωτερικού) από την πρώτη εγγραφή. Με την επίλυση καιαυτών των διαφωνιώνοριστικοποιούνταιπλέοντα περιεχόμενα τωνπρώτωνεγγραφών καιαποκτάταιτοαμάχητοτεκμήριο, πουπροβλέπειον. 2664/1998.

13 3. Σχεδίασηκτηματολογικούχάρτη 3.1ΚλίμακεςτωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτωντουΕθνικούΚτηματολογίου (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Σκοπός των κτηματογραφήσεων των αστικών κέντρων, των αγροτικών εκτάσεων καιτων λοιπών περιοχών της χώρας είναι η σύνταξη των κτηματολογικώνδιαγραμμάτωνκαιτωνκτηματολογικώνφύλλωνκαιπινάκωνσε ψηφιακή μορφή που απαιτούνταιγια τη δημιουργία καιτη λειτουργία του EλληνικούKτηματολογίουσεολόκληρητηχώρα. Γενικάταψηφιακάδιαγράμματα συντάσσονταιμεακρίβειαπουαντιστοιχείσε κλίμακα 1:1 000 γιααστικέςκαιπεριαστικέςπεριοχές, σεκλίμακα1:5 000 για αγροτικές περιοχές καισεκλίμακες 1: ή 1: για τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονταιαπό την υπάρχουσα νομοθεσία ως δάση, δασικέςεκτάσεις, χορτολειβαδικέςεκτάσεις, άγονεςεκτάσεις, αλπικέςεκτάσεις, υδάτινες εκτάσεις καιγενικά για κάθεπεριοχή που δεν περιλαμβάνεταιστις αστικέςκαιαγροτικέςπεριοχές. Σεειδικέςπεριπτώσειςμπορούνναεφαρμοστούν καιμεγαλύτερες κλίμακες, ύστερα από έγκριση τηςαρμόδιαςyπηρεσίας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 3.2 Συμβολισμοίτωνκτηματολογικώνχαρτών(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονταιτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια τη σύνταξητωντοπογραφικώνυποβάθρωνκαικτηματολογικώνδιαγραμμάτωντου ΕθνικούΚτηματολογίου. Τασύμβολααυτάχωρίζονταισετρειςκατηγορίες: τασημειακά, ταγραμμικά καιτα αλφαριθμητικά. Η κάθε οντότητα σε ένα διάγραμμα ή χάρτη απεικονίζεταιαπό ένα ή περισσότεραείδησυμβόλων, ανάλογαμετοανηοντότηταείναιαπλήήσύνθετη. Για παράδειγμα, το σύμβολο που απεικονίζειένα τριγωνομετρικό σημείο είναι σύνθετο διότιαποτελείταιαπό ένα σημειακό σύμβολο που προσδιορίζειτη γεωγραφική του θέση καιένα αλφαριθμητικό σύμβολο που περιγράφειτην αρίθμησήτουκαιτουψόμετρότου.

14 Η φορά ψηφιοποίησης καιπεριγραφής των γραμμικών συμβόλων που παρουσιάζονταιείναιεξ ορισμούδεξιόστροφη. Τασύμβολαείναιοργανωμένασετέσσεριςενότητες. Ηπρώτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολαπουθαχρησιμοποιούνταιγιατην απεικόνιση των στοιχείων ελέγχου των τοπογραφικών καικτηματολογικών διαγραμμάτων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνειτα σύμβολα που χρησιμοποιούνταιγια την απεικόνισητωντοπογραφικώνχαρακτηριστικώντουεδάφουςπουσχετίζονται μετιςανάγκεςτουεθνικούκτηματολογίου. Ητρίτηενότηταπεριλαμβάνειτασύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται(κυρίως) γιατησύνταξητωνκτηματολογικώνδιαγραμμάτων. Τέλος, ητέταρτηενότηταπεριλαμβάνειτα σύμβολα πουθα χρησιμοποιούνται γιατηνπεριγραφήτωνχαρακτηριστικώντωνπεριοχώνπουαπεικονίζονταιστα τοπογραφικάκαικτηματολογικάδιαγράμματα.

15 3.3 Σημείαοριζοντιογραφικούκαιυψομετρικούελέγχου(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τριγωνομετρικόσημείο (ΕθνικόΤριγων. Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΟριζοντιογραφικού Ελέγχου(Τοπογραφικό Δίκτυουψηλήςακρίβειας) Σημειακό Χωροσταθμικήαφετηρία (ΕθνικόΧωροσταθμικό Δίκτυο) Σημειακό ΣημείοΥψομετρικού ελέγχου(τοπογραφικό ΔίκτυοΥψηλήςΑκρίβειας) Σημειακό Φωτοσταθερό Σημειακό Ορόσημο Σημειακό Τοπάχοςτωνγραμμώνείναι0.18mm Οιδιαστάσειςτωνσυμβόλωνείναισεχιλιοστά. Ο αριθμητής υποδηλώνειτηναρίθμησητουσημείου, ο δεπαρονομαστήςτο υψόμετρότουσεμέτρα. Ταυψόμετρατωντριγωνομετρικώνσημείων, ενδιάμεσασημείαοδεύσεωνκαιτα υψηλήςακρίβειαςσημείαελέγχουτοπογραφικώνδικτύωναναγράφονταιμεδύο δεκαδικά ψηφία, το εθνικό δίκτυο χωροσταθμικών αφετηριών καιτο δίκτυο σημείωνυψομετρικούελέγχουυψηλήςακρίβειαςαναγράφονταιμετρία δεκαδικά ψηφία καιταφωτοσταθεράκαθώςκαιταορόσημαμεέναδεκαδικόψηφίο. Ηαπόστασημεταξύτουκειμένουκαιτουαντίστοιχουσημειακούσυμβόλουείναι περίπου2-3 mm.

16 3.4 Στοιχείαυψομετρίας(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο* Κωδικός Τύπος Υψομετρικόσημείο (χαρακτηριστικό υψόμετρο) Υψομετρικόσημείο (ψηφιακόυψομετρικό μοντέλο) Κύριαισοϋψήςκαμπύλη: Σημειακό Σημειακό Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Δευτερεύουσαισοϋψής 0.35 καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό Ενδιάμεσηισοϋψής καμπύλη: Καθορισμένηςακρίβειας Γραμμικό 2.0 Αμφίβοληςακρίβειας** Γραμμικό

17 * Προκειμένου να εξασφαλιστείη ομαλότητα των ισοϋψών, η γωνία που σχηματίζεταιαπόοποιαδήποτετρίαδιαδοχικάσημείατηςδενθαπρέπειναείναι μικρότερηαπό150 ο. ** Στιςισοϋψείς καμπύλεςαμφίβολης ακρίβειας, τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελούντηντεθλασμένηγραμμή(«ζιγκ-ζαγκ») σχηματίζουνγωνία45 ο μετον άξονα τηςγραμμής.

18 3.5 Κτίρια εγκαταστάσεις(κτηματολογιο Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Κτίριο(κύριοή βοηθητικό) μεγέθους Γραμμικό > 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* 0.35 Κτίριο(κύριοή 2.0 βοηθητικό) μεγέθους < 6 mm 2 στην κλίμακασχεδίασης* Γραμμικό 0.35 Υπόγειοκτίσμα Γραμμικό Κτίριουπόκατασκευή Γραμμικό Ερείπιο Γραμμικό Αρχαίομνημείο Γραμμικό ΠυλώναςΔΕΗ Σημειακό Ιστόςκεραίας Σημειακό

19 3.6 Παρατηρήσιμαόρια(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Άλσοςορισμένοαπόδένδρα 0.35 ήθάμνους Γραμμικό Αρχαιολογικόςχώρος Γραμμικό 5.0 Μανδρότοιχος Γραμμικό Ξερολιθιά Γραμμικό Συρματοπερίφραξη Γραμμικό 0.18 Αλλουείδουςόριο Γραμμικό Αλλαγήχρήσηςγης Γραμμικό Γραμμήγενικούσυμβολισμού γιατησχεδίασηδιαφόρων 0.18 χαρακτηριστικώντης επιφάνειαςτουεδάφους όπωςνησίδεςασφαλείας, Γραμμικό κρασπεδόρειθρα, προσβάσειςκοινούσε αποβάθρες, βεράντες, κλπ.

20 3.7 Συγκοινωνιακάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Δρόμος Γραμμικό ΑγροτικόςΔρόμος Γραμμικό Μονοπάτι Γραμμικό Αξονας σιδηροδρομικής Γραμμικό γραμμής 1.0 Γέφυρα άνω διάβαση (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης Γραμμικό γέφυραςείναι συνάρτησητου πλάτουςτης) Γραμμικό Κάτω διάβαση (covered (Ηαπόστασημεταξύ τωνγραμμώντης part) διάβασηςείναι συνάρτησητου Γραμμικό πλάτουςτης) (leg)

21 Στόμιοσήραγγας (Ηακτίνατουημικυκλίου είναισυνάρτησητου πλάτουςτουδρόμουή Γραμμικό ποταμούπουκαταλήγει σεαυτό) Επιφανειακόςαγωγός Γραμμικό

22 3.8 Υδρογραφικάχαρακτηριστικά (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Γραμμικό Ποτάμι* (όχθη) Γραμμικό (κοίτη) Ρέμα* (όχθη) Γραμμικό (άξονας) Γραμμικό Τεχνητόαρδευτικό (όχθη) αυλάκι* (άξονας) Γραμμικό Γραμμικό Ακτήλίμνης, άλασσας, λιμνοθάλασσας(η συνεχήςγραμμή Γραμμικό υποδηλώνειτην ακτογραμμήκαιοι 0.1 εστιγμένεςγραμμές σχεδιάζονταιπροςτην πλευράτηςστεριάς) Έλος, τέλμα Γραμμικό

23 * Όταντοπλάτοςενόςποταμού, ρέματοςήτεχνητούαυλακίουγίνεταιμικρότερο από2.5 mm στηνκλίμακα σχεδίασηςτουδιαγράμματος, τότετοσύμβολο αντικαθίσταταιαπότοσύμβολοτουάξονατουρέματος.

24 3.9 Άλλαμορφολογικάχαρακτηριστικά(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Τεχνητόπρανές (πόδι) (φρύδι) Γραμμικό Γραμμικό Γραμμικό Φυσικόπρανές (πόδι) Γραμμικό (φρύδι) Ανάχωμα Γραμμικό 3.10 Σύμβολακτηματολογικώνχαρτώνκαιδιαγραμμάτων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) ΌριαΓεωτεμαχίων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 1.0 ΌριοΓεωτεμαχίου Γραμμικό ΌριαΚαθέτωνΙδιοκτησιών Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος

25 ΌριοΚάθετης Ιδιοκτησίας Γραμμικό ΌριαΔεσμευμένωνΧώρωνΙδιοκτησιών(Δουλείας) Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔουλείας Γραμμικό Όρια ΑμφισβητούμενωνΖωνώνΑκινήτου Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος Όριοαμφισβητούμενηςζώνης Γραμμικό ΌριαΚτηματολογικώνΥποδιαιρέσεων Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος 5.0 Όριοκτηματολογικούτομέα Γραμμικό Όριοκτηματολογικής ενότητας Γραμμικό

26 ΔιοικητικάΌρια Χαρακτηριστικό Σύμβολο Κωδικός Τύπος ΌριοΔήμουή Κοινότητας Γραμμικό ΌριοΝομού Γραμμικό ΌριοΠεριφέρειας Γραμμικό ΌριοΚράτους Γραμμικό 3.11 Στοιχεία κειμένου για τα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1999) Όλεςοιεπιγραφέςγράφονταιμεκεφαλαία γράμματα Ησειράμετηνοποίαπρέπειναεμφανίζονταιτασύμβολα τωνεκάστοτε ιδιοτήτωνσεπερίπτωσηταύτισήςτους(ανδηλαδήμιαγραμμήαποτελεί ταυτόχροναόριοκτημ/κούτομέακαικτημ/κήςενότητας) είναιηεξής: Όριοκράτους Όριοπεριφέρειας Όριονομού Όριοδήμου Όριοτομέα Όριοενότητας Γεωτεμάχιο Κάθετηιδιοκτησία Κτίριο

27 Τοπογραφικάχαρακτηριστικά Τομέγεθοςκαιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/labels) για τις κλίμακες 1:1000 και1:2000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:1000 ΚΑΙ1:2000 Μέγεθος Είδος Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικ Γραμματοσειρ χαρακτήρω γραφικώ χαρακτήρων Ψηφιακο Χρήση Παράδειγμα ό ά ν(mm) ν ύ * χαρακτή- Κειμένου ρων Κωδικός γεωτεμαχίου Univers Medium Κωδικόςκτιρίου Univers Medium Κωδικοί Univers Ορόφων Medium Τομέας και Univers ενότητα Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) Απλό Πλάγια 110 (Κ) Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα3.11.2B Δρόμος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Πλατεία Times 2.0 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Πάρκο/Αλσος Times 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΝ. ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαιολ. Χώρος Δημόσιοκτίριο Εκκλησία Univers Medium Univers Medium Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) ΟΚΧΕ 1.5 Έντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Τοπωνύμιο Times 2.0 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΞΕΝΟΠΛΙΑΝΙΚΑ

28 Όρος/λόφος Times 2.0 Έντονο Πλάγια 270 (Τ) ΟΡΟΣ ΚΝΑΚΑΛΟ Διοικητ. Όριο Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Univers Medium Univers Medium Univers Medium Univers Medium 4.0 Έντονο Πλάγια 300 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) Βλ. Πίνακα a 3.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Βλ. Πίνακα a Υδρογραφία Ποτάμι, ρέμα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Λίμνη, έλος, Times 3.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα τέλμα a Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 3.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) Βλ. Πίνακα a Τοπογραφικόυπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφικόςέλεγχος Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα

29 ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙΥΔΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κλίμακες1:1000 και1:2000 Χαρακτηριστικό Παράδειγμα Κράτος Περιφέρεια Νομός Δήμος/ Κοινότητα Ποτάμι/ Ρέμα Λίμνη/ Τέλος/ Τέλμα Θάλασσα ΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΒΡΟΣ ΒΟΛΒΗ ΑΙΓΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.2Β ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακα1:

30 Το μέγεθος καιο τύποςτωνχαρακτήρωνπουχρησιμοποιούνταιστις επιγραφές των διαγραμμάτων (annotation/ labels) για τις κλίμακες 1:1,000 και1:2,000 ορίζονταιστονπαρακάτω πίνακα: ΟΡΙΣΜΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥΓΙΑ ΤΙΣΚΛΙΜΑΚΕΣ1:5000 ΚΑΙ1:10000 Μέγεθος Είδοςγραφικών Θέση Κώδικας Χαρακτηριστικό Γραμματοσειρά χαρακτήρων χαρακτήρων χαρακτήρων Ψηφ. Χρήση* Παράδειγμα (mm) Κειμένου Κωδικός Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 100 (Κ) 015 γεωτεμαχίου Κωδικόςκτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 110 (Κ) 01 Όροφοικτιρίου Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 120 (Τ) 01 Τομέαςκαι ενότητα Univers Medium 2.0 Εντονο Κατακόρυφη 130/140 (Κ) 03/02 Βλ. Πίνακα α Δρόμος Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 200 (Κ), (Τ) Ε-15 Πλατεία Times 1.5 Απλό Πλάγια 210 (Κ), (Τ) -- Πάρκο Times 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 220 (Κ), (Τ) ΑΛΣΟΣΒΥΤΙΝΑΣ Αρχαιολ. Χώρος Univers Medium 1.5 Απλό Κατακόρυφη 230 (Κ), (Τ) ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δημόσιοκτίριο Univers Medium 1.5 Απλό Πλάγια 240 (Κ), (Τ) -- Εκκλησία Univers Medium 1.5 Εντονο Κατακόρυφη 250 (Κ), (Τ) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Τοπωνύμιο Times 1.5 Απλό Πλάγια 260 (Τ) ΠΑΨΟΛΥΠΗ Όρος/ λόφος Times 1.5 Εντονο Πλάγια 270 (Τ) ΝΕΡΑΪΔΟΒΟΥΝΙ ΔιοικητικόΌριο Κράτος Univers Medium 3.0 Εντονο Πλάγια 300 (Κ) ΕΛΛΑΣ Περιφέρεια Univers Medium 2.5 Εντονο Κατακόρυφη 310 (Κ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νομός Univers Medium 2.5 Απλό Πλάγια 320 (Κ) ΑΡΚΑΔΙΑ Δήμος, Κοινότητα Univers Medium 2.0 Απλό Κατακόρυφη 330 (Κ) Δ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

31 Υδρογραφία Ποτάμι, Ρέμα Times 1.5 Απλό Κατακόρυφη 400 (Κ), (Τ) ΛΑΔΩΝΑΣ Λίμνη, Ελος, Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 410 (Κ), (Τ) ΒΟΛΒΗ Τέλμα Θάλασσα, Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Times 2.5 Απλό Κατακόρυφη 420 (Κ), (Τ) ΑΙΓΑΙΟ Τοπογραφικό Υπόβαθρο Τριγωνομετρικό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 500 (Τ) 119 Οριζοντιογραφι Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 510 (Τ) 914 κόςέλεγχος Χωροσταθμική Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 520 (Τ) αφετηρία Υψομετρικός Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 530 (Τ) έλεγχος Φωτοσταθερό Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 540 (Τ) Ορόσημο Times 2.0 Απλό Κατακόρυφη 550 (Τ) 974 * Είδηδιαγραμμάτωνσταοποίαχρησιμοποιούνταιτααντίστοιχασύμβολα: (Κ) - (Τ) - κτηματολογικάδιαγράμματα τοπογραφικάδιαγράμματα ΠΙΝΑΚΑΣ3.11.3Α ΤΡΟΠΟΣΑΝΑΓΡΑΦΗΣΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ) ΚΑΙΤΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κλίμακες1:5000 ΚΑΙ1: Οι επιγραφές των διοικητικών περιοχών, όπως οι Δήμοι, είναι καλύτερο να τοποθετούνταιεντόςτηςδιοικητικήςπεριοχήςκαιδίπλασταόριάτης, παράστοκέντρο τουδιοικητικούπολυγώνου.

32 4. ΑπόδοσηΚ.Α.Ε.Κ. σταγεωτεμάχια 4.1 ΚωδικόςΑριθμόςΕλληνικούΚτηματολογίου(Κ.Α.Ε.Κ.) γεωτεμαχίων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Kάθε γεωτεμάχιο χαρακτηρίζεταιαπό έναν κωδικό αριθμό, ο οποίος ονομάζεταιkωδικόςaριθμόςeθνικούkτηματολογίου(kaek), έχειωςβάσητη διοικητική διαίρεση της χώρας καιαποτελείταιαπό δώδεκα ψηφία. Tα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα στο δήμο ή στην κοινότητα, ταδύοεπόμεναστοντομέα, ταδύοεπόμεναστηνκτηματολογική ενότητα (η οποία για μεντον αστικό χώρο εξειδικεύεταιμετο οικοδομικό τετράγωνο, για δετοναγροτικό χώρομεομάδα συνεχόμενωνγεωτεμαχίων πουπεριβάλλονταικατάπροτίμησηαπόφυσικάόρια) καιτατρίατελευταία στοναύξοντααριθμότουγεωτεμαχίουεντόςτηςενότητας. Oικωδικοίαριθμοί τωννομώνκαιτων δήμωνήκοινοτήτωνπαρέχονταιστονμελετητήαπότην αρμόδιαyπηρεσίατηςκτηματολογιο Α.Ε. Για την καταγραφή των κτισμάτων και των άλλων επικειμένων του γεωτεμαχίουχρησιμοποιούνταιέξιακόμηψηφίαεκτωνοποίωνταδύοπρώτα αντιστοιχούνστοναύξοντα αριθμό κτίσματοςεντόςτουγεωτεμαχίου, τα δύο επόμενα στονόροφοτουκτίσματοςκαιταδύοεπόμενα στοναύξοντααριθμό του διαμερίσματοςεντόςτουορόφου. Eπομένωςγια τονχαρακτηρισμό του οποιουδήποτεστοιχείουιδιοκτησίαςχρησιμοποιείταιένας18ψήφιοςαριθμός, τα πρώτα12 ψηφίατουοποίουορίζουντογεωτεμάχιο. 4.2 Κτηματολογικοίτομείςκαικτηματολογικέςενότητες(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Οικτηματολογικοίτομείςορίζονταιστιςμεναστικέςπεριοχέςσανένα σύνολο από περίπου οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονταιαπό κύριουςοδικούςάξονεςήάλλουείδουςχαρακτηριστικάτουαστικούχώρου(π.χ. πάρκα, άλση) στις δε αγροτικές-ορεινές περιοχές σαν ένα σύνολο από γεωτεμάχια που έχουν συνολική έκταση από 200 έως 2000 στρέμματα και περιβάλλονταιαπόφυσικά ήτεχνητάχαρακτηριστικά(π.χ. δρόμους, ποτάμια). Οικτηματολογικέςενότητεςείναισύνολασυνεχόμενωνγεωτεμαχίων τα οποία περιβάλλονταιαπό κάποιο φυσικό ή τεχνητό χαρακτηριστικό (π.χ.

33 δρόμο, ποτάμι, κανάλικλπ.) Η κάθεκτηματολογικήενότητα καλύπτει, στιςμεν αστικές περιοχές, την περιοχή ενός οικοδομικού τετραγώνου (χωρίς να περιλαμβάνονταισ αυτό οιπεριβάλλοντεςτοοικοδομικό τετράγωνοδρόμοι), στιςδεαγροτικέςήορεινέςπεριοχές, τηνπεριοχήενόςσυνόλουσυνεχόμενων γεωτεμαχίωνπουπεριβάλλονταιαπόδρόμους, ποτάμια, χείμαρρους, αρδευτικά κανάλιαήάλλουείδουςφυσικάήτεχνητάχαρακτηριστικά. Εάν μία ιδιοκτησία ανήκεισε περισσότερες από μία διοικητικές ενότητες(νομούς, κοινότητες) τότεαυτή θεωρείταιότιυπάγεταιστηδιοικητική ενότηταστηνοποίαανήκειτομεγαλύτερομέροςτουεμβαδούτης. Επομένως, οι επί μέρους κωδικοίπου θα συνθέτουν τον Κτηματολογικό Αριθμό της συγκεκριμένηςιδιοκτησίαςθαείναιαυτοίπουχαρακτηρίζουντιςδιοικητικέςκαι κτηματολογικέςενότητεςστιςοποίεςυπάγεταιδιοικητικάηιδιοκτησία.

34 4.3 Υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2308/95» και οδηγίες συμπλήρωσης (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)

35

36

37

38

39

40

41

42 4.4 ΟιχρήσειςτωνακινήτωνστοΕθνικόΚτηματολόγιο(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1997) Στηνπαρακάτω παράγραφοπαρατίθενταιοικωδικοίπουχρησιμοποιούνταιγια τονπροσδιορισμότωνχρήσεωντόσοτωνγεωτεμαχίωνόσοκαιτωνκτιρίωνκαι τωνυπολοίπωναυτοτελώνιδιοκτησιών(π.χ. διαμερισμάτων). Αναλόγωςμετην περίπτωση, ο εκάστοτεμελετητής επιλέγειτηνπιο κατάλληλη κατηγορία που αντιπροσωπεύειτη χρήση ενός ακινήτου (γεωτεμαχίου, κτιρίου ή άλλης αυτοτελούςιδιοκτησίας) καικαταγράφειτονκωδικό τηςκατηγορίαςαυτήςσα «Χρήση» (USE) τουακινήτου ΠρωτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Καλλιέργεια Δενδρώδης Αμπελώνας 1111 Ελαιώνας 1112 Εσπεριδοειδή 1113 Άλληδενδρώδης 1114 Αροτραία Αρδευόμενη 1121 (ποτιστική) Μη αρδευόμενη 1122 (ξερική) Ζωοτροφία/Ιχθυοτροφία Κτηνοτροφία-πτηνοτροφία 1210 Ιχθυοτροφία 1220 Δασοκομία Χορτολιβαδική 1310 Θαμνώδης 1320 Δασώδης 1330 Εξόρυξη Λατομείο 1410 Αλυκή 1420 Μεταλλείο/Ορυχείο 1430 ΑκάλυπτηΈκταση 1500

43 4.4.2 ΔευτερογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μεταποίηση(Βιομηχανία/Βιοτεχνία) 2100 Ενέργεια ΤριτογενήςΤομέας(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Εμπόριο 3100 Υπηρεσία ΚοινωφελήςΥπηρεσία-Διοίκηση 3210 Τράπεζα-Γραφείο-Επιχείρηση 3220 Ξενοδοχείο-Εστιατόριο 3230 Υγεία 3240 Πρόνοια 3250 Εκπαίδευση-Επιστήμη 3260 Πολιτισμός Αρχαιολογικός-ΙστορικόςΧώρος 3310 ΠολιτιστικόςΧώρος 3320 ΘρησκευτικόςΧώρος 3330 Αθλητισμός-Αναψυχή Αθλητισμός 3410 Αναψυχή 3420 Τηλεπικοινωνία 3500 Άμυνα Διαμονή(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Μονοκατοικία 4100 Πολυκατοικία Συγκοινωνία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης ΟδικόΔίκτυο ΕθνικήΟδός 5110 Κωδικός ΕπαρχιακόςΔρόμος 5120

44 Οδός 5130 Πεζόδρομος 5140 Αγροτικός, Δασικός 5150 Μονοπάτι 5160 Σιδηρόδρομος 5200 Διασταύρωση Ισόπεδη 5310 Ανισόπεδη 5320 Σταθμός Χερσαίων 5400 ΣυγκοινωνιακώνΜέσων Λιμάνι 5500 Αεροδρόμιο 5600 Χώρος Στάθμευσης 5700 Οχημάτων(parking) Υδρογραφία(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός Ποταμός, Κανάλι, Ρέμα 6100 Έλος, Λίμνη 6200 Αιγιαλός 6300 Παραλία Διάφορα (USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΑστικήΈκτασηΧωρίςΧρήση 7100 ΑποθηκευτικόςΧώρος 7200 ΚοινόχρηστοςΧώρος 7300 ΕπεξεργασίαΛυμάτων ΆλληΧρήση(USE) ΚατηγορίαΧρήσης Κωδικός ΆλληΧρήση 8000

45 5. Κτηματολογικοίπίνακες 5.1Περιεχόμενα κτηματολογικού πίνακα κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου Κάθεκτηματολογικός πίνακας κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου περιλαμβάνειτιςεξήςενότητες: Στοιχείαδικαιούχου Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

46 5.2 Υπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάαλφαβητικήσειράεπωνύμουδικαιούχου

47

48 5.3 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα της πρώτης ανάρτησης (κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου δικαιούχου) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΟΚΧΕ) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΑλφαβητικήΣειράΕπωνύμουΔικαιούχου] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1 Α/ΑΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 2 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία από δηλώσειςιδιοκτησίας, αναγράφoνταισε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΔΗΛΩΣΗΣ πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. 3 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτο όνομα τουφυσικούπροσώπου ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ τοέναδίπλαστοάλλο. Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜ. ΠΡΟ- Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του ΣΩΠΟΥ/ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει. ΤΙΤΛΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη ΣΥΖΥΓΟΥ συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον ΠΑΤΕΡΑ αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. 3. ΟΝΟΜΑΜΗΤΕΡΑΣ Η

49 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑ ΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. Αναγράφεταιη διεύθυνσητουφυσικούπροσώπουή ηέδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου. 30 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 6 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ τουακινήτου (τομέας, 7 κτηματολογικήενότητα, αύξωναριθμός) 7 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεταιη διεύθυνση (οδός καιαριθμός) ή η τοποθεσία του 20 γεωτεμαχίου (τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεταιμόνο στην πρώτηεγγραφήτουγεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 8 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως υπολογίζεταιαπό τα στοιχείατηςκτηματογράφησης.τοεμβαδόναναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, μετημορφήxxx.xxx. Η στήληαυτήσυμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή τουγεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπες μένει κενή. 7 9 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιη υφισταμένη κυρία χρήση του γεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεται από τον Μελετητή. Χρησιμοποιείται αντί κωδικού η αντίστοιχησυντομογραφία. 5 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 12 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αύξωναριθμόςτουκτιρίουόπως αναφέρεταιστον 3 ΤΙΤΛΟ τίτλο 13 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2

50 Γ2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησίας εντός του 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ γεωτεμαχίου 15 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης ιδιοκτησίας) 2 εντόςτουγεωτεμαχίου. 16 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 17 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 ΤΙΤΛΟ 19 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο 20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτουγεωτεμαχίου, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. Αναγράφεταιτο ποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας σεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπωςαναφέρεταιστοντίτλο. 6 6 Γ3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 22 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο βρίσκεταιη οριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκεταιη 2 οριζόντιαιδιοκτησία 24 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 25 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουκτιρίουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπωςαναφέρεται 4 στοντίτλο

51 27 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως 10 προκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μετημορφήxxx.xxx,xx. 28 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσακύριαχρήσητηςδιηρημένηςιδιοκτησίας 5 29 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεται το ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης 6 ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας) Γ4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 30 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτουκτιρίουεντόςτουγεωτεμαχίου 2 31 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΕΡΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπέργειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 32 ΑΡΙΘΜΟΣΥΠΟΓΕΙΩΝ Αναγράφεταιοαριθμόςτωνυπόγειωνορόφωντουκτιρίου 2 ΟΡΟΦΩΝ 33 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοι 2 λοιποίχώροι 34 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτουχώρουόπωςαναφέρεταιστοντίτλο 3 35 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτοσυνολικόεμβαδόντουκτιρίουόπωςδηλώνεταιήτο εμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπότοντίτλο, σετετρ. μέτραμε ακέραιοαριθμόμετημορφήχχχ.χχχ 36 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητουκτιρίου/ κτίσματος/ χώρου 10 5 Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτουστηνπερίπτωσησυγκυριότητας 6

52 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςδουλείαςήτηςμίσθωσηςαντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: ηημερομηνίαέναρξηςκαιλήξηςτηςμίσθωσηςαυτής 8 ΕΝΑΡΞΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ (σεδύο γραμμές δίπλα στουςαντίστοιχουςαριθμούς) ή ο χρόνος λήξηςτηςδουλείας 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του 15 ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ εκμισθωτή 42 KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 43 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεται το είδος της εμπράγματης ασφάλειας ή της κατάσχεσης 44 ΠΟΣΟ Αναγράφεταιτο ποσό για το οποίο έχειεγγραφείη εμπράγματη ασφάλεια ή το ποσό της απαίτησης στην περίπτωση της κατάσχεσης 45 ΤΑΞΗΕΓΓΡΑΦΗΣ/ Αναγράφεταιη τάξη εγγραφήςτης εμπράγματης ασφάλειαςή ο ΑΡΙΘΜΟΣ αριθμόςτηςκατασχετήριαςέκθεσηςστηνπερίπτωσηκατάσχεσης ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ Αναγράφεταιη ημερομηνία λήξης της απαίτησης σεπερίπτωση 8 ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣΕΚΘΕΣΗΣ εμπράγματης ασφάλειας ή η ημερομηνία της κατασχετήριας έκθεσηςσεπερίπτωσηκατάσχεσης 47 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ Αναγράφονταισε δύο γραμμές το όνομα καιτο επώνυμο του δικαιούχουτουακινήτου 15

53 Δ4. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣΑΓΩΓΕΣ/ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 48 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτοείδοςτηςεγγραπτέαςαγωγής/ ανακοπής 5 49 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Αναγράφεταιτοδικαστήριοστοοποίοαπευθύνεται ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Αναγράφεταιοαριθμόςκαιημερομηνίακατάθεσηςτουδικογράφου ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ/ σεδύογραμμές ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 8 Δ5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 51 ΠΟΣΟΣΤΟ Συμπληρώνεταιτο100% ήτοποσοστόεξαδιαιρέτου 6 52 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συμπληρώνεταιηχρονικήδιάρκειατουδικαιώματοςτηςμεταλλειοκτησίας 3 Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΓΓΡΑΦΗΣΤΙΤΛΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 53 ΕΙΔΟΣΤΙΤΛΟΥ Αναγράφεται το είδος του τίτλου που αφορά στο εγγραπτέο 5 δικαίωμα (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, διοικητικήπράξη). 54 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΥ 55 ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΒΟΛΑΙ- ΟΓΡΑΦΟΥ Η ΕΚΔΟΥΣΑΑΡΧΗ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Αναγράφονταισεδύο γραμμές, ο αριθμός καιη ημερομηνία του 8 τίτλουκτήσεωςπουαφοράστοεγγραπτέοδικαίωμα. Αναγράφονταιτα στοιχεία του συμβολαιογράφουή τηςεκδούσας 25 αρχής ή το ονοματεπώνυμο του δικαστικού επιμελητή στην περίπτωσηκατάσχεσης 56 ΦΕΚ ΑναγράφονταισεδύογραμμέςοαριθμόςκαιηημερομηνίατουΦΕΚ 8 στοοποίοδημοσιεύθηκεοτίτλοςτουδικαιώματος 57 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Αναγράφεταιτουποθηκοφυλακείοεγγραφήςτουτίτλου 20 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 58 ΤΟΜΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφονται σε τρεις γραμμές ο τόμος, ο αριθμός και η ημερομηνίατηςεγγραφήςτουτίτλου 8

54 ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 59 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τοπεδίοαυτόσυμπληρώνεταιμετοσύμβολο ( ν) σεπερίπτωσηπου τογεωτεμάχιοήμέροςαυτούβρίσκεταιεντόςτουορίουπεριοχήςγια τηνοποίαέχειδηλωθείδικαίωμα μεταλλειοκτησίας. 1 Ζ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 60 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναγράφονταιτυχόνπαρατηρήσεις Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα ΠεριεχόμενακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ Κάθε κτηματολογικός πίνακας κατά Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) περιλαμβάνειταεξής: Στοιχείαγεωτεμαχίου Στοιχείαδιηρημένηςιδιοκτησίας Κτίρια ή κτίσματα για τα οποία δεν έχεισυσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, λοιποίχώροι Στοιχείαδικαιούχου Εγγραπτέοδικαίωμα Στοιχείαεγγραφήςτίτλουδικαιώματος Δικαίωμαμεταλλειοκτησίας Παρατηρήσεις

55 5.5 ΥπόδειγμακτηματολογικούπίνακακατάΚ.Α.Ε.Κ.

56

57 5.6 Οδηγίεςσυμπλήρωσηςτουπροσωρινούαριθμητικούκτηματολογικούπίνακα τηςπρώτηςανάρτησης(κατάσειράκ.α.ε.κ.) (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΝΑΡΤΗΣΗΣ [ΚατάΣειράΚωδικούΑριθμούΕθνικούΚτηματολογίου(ΚΑΕΚ)] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΠΙΝΑΚΑ Α.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΛΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 Α/Α ΕΓΓΡ. ΣΤΗ Αναγράφεταιοαύξωναριθμόςτηςεγγραφήςστησελίδα 2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΑΕΚ Αναγράφονταιτα 7 τελευταία ψηφία του ΚΑΕΚ του 7 ακινήτου (τομέας, κτηματολογική ενότητα, αύξων αριθμός) 3 ΘΕΣΗΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Αναγράφεται η διεύθυνση (οδός και αριθμός) ή η 20 τοποθεσία του γεωτεμαχίου(τοπωνύμιο). Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίουκαιστιςυπόλοιπεςμένεικενή. 4 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεται το εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως 7 υπολογίζεταιαπό τα στοιχεία της κτηματογράφησης.το εμβαδόαναγράφεταισετετρ. μέτρα, σεακέραιοαριθμό, με τη μορφή XXX.XXX. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνον στην πρώτη εγγραφή του γεωτεμαχίου καιστις υπόλοιπεςμένεικενή. 5 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυφισταμένηκυρίαχρήσητουγεωτεμαχίου όπως διαπιστώνεταιαπό τονμελετητή. Χρησιμοποιείται αντίκωδικούηαντίστοιχησυντομογραφία. 5

58 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Β1. ΑΠΛΗΚΑΘΕΤΗ 6 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας εντόςτουγεωτεμαχίου 7 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του κτιρίου όπως 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ αναφέρεταιστοντίτλο 9 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΩΝ Αναγράφεταιοσυνολικόςαριθμόςτωνορόφων 2 Β2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ 10 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΘΕΤΗΣ Αναγράφεταιο αύξωναριθμός τηςκάθετηςιδιοκτησίας 2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ εντόςτουγεωτεμαχίου 11 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου (κάθετης 2 ιδιοκτησίας) εντόςτουγεωτεμαχίου. 12 ΑΡΙΘΜΟΣΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζοντιαςιδιοκτησίας 2 14 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ 15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται στοντίτλο Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίας σε χιλιοστά επί του γεωτεμαχίου, όπως αναφέρεταιστοντίτλο

59 ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕΠΙΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςοριζόντιας ιδιοκτησίαςσεχιλιοστάεπίτηςκάθετηςιδιοκτησίας, όπως αναφέρεταιστοντίτλο. 6 Β3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 18 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου στο οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησίαεντόςτουγεωτεμαχίου. 19 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΣ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο 2 βρίσκεταιηοριζόντιαιδιοκτησία 20 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίας 2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 21 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αριθμός του κτιρίου όπως αναφέρεται 3 ΣΤΟΝΤΙΤΛΟ στοντίτλο 22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Αναγράφεταιοαριθμόςτηςοριζόντιαςιδιοκτησίαςόπως αναφέρεταιστοντίτλο 4 23 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας όπως προκύπτειαπό τον τίτλο, σετετρ. Μέτρα, μετη μορφήxxx.xxx,xx. 24 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήσητηςδιηρημένης ιδιοκτησίας 25 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτοποσοστόσυγκυριότηταςτηςδιηρημένης ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙ ιδιοκτησίας επίτου γεωτεμαχίου (σε περίπτωση οριζ. ΤΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ιδιοκτησίας, απλής κάθετης ιδιοκτησίας ή σύνθετης κάθετηςιδιοκτησίας)

60 Β4. ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣΥΣΤΑΘΕΙΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙΧΩΡΟΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣΚΤΙΡΙΟΥ Αναγράφεταιο αύξων αριθμός του κτιρίου εντός του γεωτεμαχίου 27 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπέργειων ορόφων του ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 28 ΑΡΙΘΜΟΣ Αναγράφεταιο αριθμός των υπόγειων ορόφων του ΥΠΟΓΕΙΩΝ κτιρίου ΟΡΟΦΩΝ 29 ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ Αναγράφεται ο αριθμός του ορόφου στον οποίο βρίσκονταιοιλοιποίχώροι 30 ΑΡΙΘΜΟΣΣΤΟΝ Αναγράφεταιο αριθμός του χώρου όπως αναφέρεται ΤΙΤΛΟ στοντίτλο 31 ΕΜΒΑΔΟΝ Αναγράφεταιτο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου όπως δηλώνεταιήτοεμβαδόντουχώρουόπωςπροκύπτειαπό τοντίτλο, σετετρ. μέτρα, μεακέραιοαριθμόμετημορφή ΧΧΧ.ΧΧΧ. 32 ΧΡΗΣΗ Αναγράφεταιηυπάρχουσα κύρια χρήση του κτιρίου / κτίσματος/ χώρου Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 33 ΑΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ 34 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ ΉΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ Στιςεγγραφέςπουπεριέχουνστοιχεία απόδηλώσειςιδιοκτησίας, 8 αναγράφoνται σε δύο σειρές, ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλουτηςδήλωσης. Αναγράφονταιτοεπώνυμοκαιτοόνοματουφυσικούπροσώπουτο 30 έναδίπλαστοάλλο. Στηνπερίπτωση νομικού προσώπου αναγράφεταιη επωνυμία του καιοδιακριτικόςτίτλοςεφόσονυπάρχει.

61 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ 3. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Η 4. ΕΙΔΟΣΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΔΡΑΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ Αναγράφονταιτα ζητούμενα στοιχεία τουφυσικούπροσώπου ήη συγκεκριμένη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργείτο νομικό πρόσωπο (Ίδρυμα, Σωματείο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) με τον αντίστοιχοαριθμό(1,2,3 ή4) τυπωμένοδίπλα. Αναγράφεταιηδιεύθυνσητουφυσικούπροσώπου ήη έδρα καιη Δ/νσητουνομικούπροσώπου Δ. ΕΙΔΟΣΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Δ1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 37 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Αναγράφεταιτουφιστάμενοδικαίωμακυριότητος 5 38 ΠΟΣΟΣΤΟ Αναγράφεταιτο 100% ήτο ποσοστό εξαδιαιρέτουστην περίπτωσησυγκυριότητας 6 Δ2. ΔΟΥΛΕΙΕΣ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 39 ΕΙΔΟΣ Αναγράφεταιτο είδος της δουλείας ή της μίσθωσης αντίστοιχα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναγράφεται: η ημερομηνία έναρξης καιλήξης της ΕΝΑΡΞΗΣ / μίσθωσης αυτής (σε δύο γραμμές δίπλα στους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αντίστοιχουςαριθμούς) ήοχρόνοςλήξηςτηςδουλείας. ΛΗΞΗΣ 2. ΧΡΟΝΟΣΛΗΞΗΣ 41 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αναγράφονταισεδύογραμμέςτοόνομακαιτοεπώνυμο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ τουεκμισθωτή KAEK ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ ΑναγράφεταιτοΚΑΕΚτουδεσπόζοντοςακινήτου. 12 ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α.1.1 ΚΑΙ Α.1.2 :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Πεδία 1-14) / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Πεδία 15-20) Πεδία 1-14: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 / 22 Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Συντάσσονται και εκτυπώνονται τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ιαγράµµατα της Ανάρτησης. Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση».

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση». Αθήνα 18/11/2008 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 264,265,269 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.678. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.678. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4.7.2007 Αρ.Πρωτ.678 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση της απόφασης του ΟΚΧΕ με αριθμ411/ 3 4 2007 περί περιεχομένου περίληψης καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες Εγχειρίδιο Διαβίβασης Μεταγεγραμμένων Συμβολαιογραφικών Πράξεων εκέµβριος 2015 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΚΤ6 Κατηγορία Περιγραφή είκτη Παρακολούθησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TIMH* (περιλαµβάνει το σύνολο όλων των µηνών) OTA ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ* (περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 9-9-2008 Αριθμ.πρωτ.866 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αποδεκτής απόκλισης εμβαδού από τον ΟΚΧΕ Συνάδελφοι, σας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95... 2 2.1 Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση... 2 2.2 Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση... 2 2.3 Ποια έγγραφα ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ

ΑΦΜ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μάϊος 2014 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Πρόσβαση σε περιοχές που ανήκουν στα νέα προγράµµατα Κτηµατογράφησης...

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα Φεβρουάριος 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Σελίδα 1 από 79

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL)

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Οι καταγραφείσες παρατηρήσεις αναφέρονται χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το φύλλο εργασίας (spreadsheet) ΕΙΚΤΕΣ_ΣΥΝΟΛΙ_ΜΕΛΕΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ηλείας Σελίδα 1 A. Γενικές Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης Ποιος έχει δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-1-2009 Αριθμ.πρωτ.26 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διόρθωση αρχικών εγγραφών με τη διαδικασία πρόδηλου σφάλματος Σχετικά: Το με αριθμ.πρωτ.δπ32/7οικ/7-1-2009

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 38269 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου. GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Προέλευση / Ανάπτυξη. Το GeoMap αναπτύσσεται και διατίθεται από την εταιρία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ... 4 1.1 Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου... 4 1.2 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του μισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ μισθωτή,

Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του μισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ μισθωτή, Α.Φ.Μ ΠΟΣΟΣΤΟ πεδία ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Ν.Π) ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισήγηση Άννας Καραγιαννάκη-Γιάννη Πρέσβελου Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι θέµα που συγκεντρώνει πάντα την προσοχή των πολιτών, αφού η αναγκαιότητα να λειτουργήσει επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Θεσσαλονίκη 15.9.2005 Αρ.Πρωτ.777 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6617/3160/9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας  αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.ktimapella.gr αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εντοπίσετε το ακίνητο σας. Μόλις πλησιάσετε το

Διαβάστε περισσότερα