ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων Δρ. Νικόλαος Ορφανουδάκης Μηχ. Μηχ., Αν. Καθηγητής Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Μαρία Κ. Κούκου Χημ. Μηχ., Επ. Συνεργ. Τμήμα Μηχανολογίας Απόστολος Ξενογιάννης Ηλ. Μηχ., Εργ. Συνεργ. Τμήμα Μηχανολογίας

2 Ψαχνά, 2003 Περιεχόμενα 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΆ ΟΡΙΣΜΟΊ ΤΎΠΟΙ ΔΕΙΓΜΆΤΩΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΗΜΕΊΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑΣ Ακροστοιχεία δειγματοληψίας Αναρροφητικές και καταθλιπτικές αντλίες Δοχεία δείγματος ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑΣ Γενικά Λήψη συνεχούς δείγματος με σταθερό ρυθμό Μέση ανάλυση με μεταβλητό ρυθμό ροής Δειγματοληψία πολλαπλών σημείων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΆ ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ Μεγέθη στοιχειομετρικής καύσης Υπολογισμός πραγματικής παροχής αέρα καύσης και καυσαερίων Υπολογισμός λόγου αέρα καύσης...9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...10

3 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 1.1 Γενικά Ως καυσαέρια ορίζονται τα αέρια που παράγονται είτε από τις διάφορες εστίες καύσης είτε από διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Η δειγματοληψία των καυσαερίων είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων αφού μέσω αυτής: Ελέγχεται και ρυθμίζεται η απόδοση της καύσης Προσδιορίζεται η σύσταση και στη συνέχεια υπολογίζεται ο όγκος των αερίων αποβλήτων Προσδιορίζονται οι ουσίες που μπορεί να προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε υγρασία Εκτιμάται η επίδραση των αερίων σε άλλα μέρη του εργοστασίου π.χ. διάβρωση σωλήνων Προσδιορίζονται τα τοξικά αέρια Ο έλεγχος της απόδοσης της καύσης και η ανίχνευση εισροής του αέρα απαιτούν τον προσδιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και του οξυγόνου (O 2 ). Επίσης, για μεγαλύτερη ακρίβεια απαιτείται να ληφθεί υπόψη το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), το υδρογόνο (H 2 ) και το μεθάνιο (CH 4 ). Τέλος, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του σημείου δρόσου του τριοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιδράσεις των καυσαερίων σε άλλα μέρη μίας εγκατάστασης καθώς και για την πρόληψη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Για την επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας των καυσαερίων εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 896. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στη δειγματοληψία για: διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, μεθάνιο, υγρασία, σημείο δρόσου, διοξείδιο του θείου, συνολικά οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου. Στο πρότυπο αυτό αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ληφθεί ένα δείγμα και περιγράφονται οι πιο εύχρηστες διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κατ αρχήν πρέπει να καθορισθεί ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ανάλυση του δείγματος γιατί αυτός επηρεάζει τη μέθοδο και τη γενική διαδικασία δειγματοληψίας. Στην περίπτωση ελέγχου των οικιακών εγκαταστάσεων που καίνε αέριο μία βασική απαίτηση είναι η μέτρηση του λόγου μονοξειδίου του άνθρακα/διοξειδίου του άνθρακα και για αυτό απαιτείται καλή ανάλυση των προϊόντων της καύσης για μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η αποδεκτή απόκλιση από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα θα πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων αφού αυτή η απόκλιση καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα του δείγματος θα επηρεάσει τη διαδικασία. Σωλήνες δειγματοληψίας αερίων χωρητικότητας ml είναι αρκετά μεγάλοι για την ανάλυση με τη συσκευή Orsat αλλά για άλλες μεθόδους μπορεί να απαιτούνται μεγαλύτερα δείγματα. 1.2 Ορισμοί Στιγμιαίο δείγμα: δείγμα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή ενώ το αέριο από το οποίο λαμβάνεται δείγμα είναι συνεχούς ροής. Συνεχές δείγμα: δείγμα που συλλέγεται συνεχώς κατά τη διάρκεια ροής του αερίου του οποίου λαμβάνεται δείγμα. Μέσο δείγμα: δείγμα που αντιπροσωπεύει το σύνολο του αερίου από το οποίο λαμβάνεται. Ακροστοιχείο δειγματοληψίας: ειδικός σωλήνας που τοποθετείται σε κάποια θέση (π.χ. καπνοδόχος) για τη λήψη του δείγματος για δειγματοληψία. Γραμμή δειγματοληψίας: ο σωλήνας και η πρόσθετη συσκευή μέσω της οποίας το αναρροφούμενο αέριο διέρχεται στο δοχείο δείγματος. Δοχείο δείγματος: το δοχείο στο οποίο το δείγμα αερίου συλλέγεται και στη συνέχεια αποθηκεύεται ή μεταφέρεται στη συσκευή ανάλυσης. Υποδοχέας δείγματος: Είδος δοχείου δείγματος μεγαλύτερου όγκου από το σωλήνα δειγματοληψίας.

4 Αναρροφητική ή καταθλιπτική αντλία: αντλία που χρησιμοποιείται για την άντληση αερίου μέσω της γραμμής δειγματοληψίας στο δοχείο δείγματος. 1.3 Τύποι δειγμάτων Τα δείγματα διακρίνονται σε: Στιγμιαία δείγματα, τα οποία λαμβάνονται από ένα σημείο. Στιγμιαία δείγματα, που λαμβάνονται από ένα σημείο της καπνοδόχου κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Στιγμιαία δείγματα που λαμβάνονται ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερες θέσεις της καπνοδόχου. Συνεχή δείγματα που λαμβάνονται από δύο ή περισσότερες θέσεις της καπνοδόχου κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. 1.4 Προβλήματα δειγματοληψίας Κατά τη δειγματοληψία καυσαερίων παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα στην καπνοδόχο, ή τις συνθήκες που υπάρχουν στις γραμμές δειγματοληψίας και στις συσκευές. Ενδεικτικά αναφέρονται: Στρωμάτωση: Το αέριο μπορεί να μην έχει μία σταθερή σύσταση σε όλα τα σημεία μίας τομής της καπνοδόχου. Αυτή η κατάσταση καλείται στρωμάτωση. Οσο μεγαλύτερη είναι η καπνοδόχος και όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα του αερίου τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να λάβει χώρα στρωμάτωση. Η ομοιομορφία τη σύστασης βελτιώνεται μέσω των αναταράξεων που προκαλούνται από τους ανεμιστήρες και διαφόρων εμποδίων στην καπνοδόχο. Εισροή αέρα : Η εισροή αέρα σε ελαττωματικά τμήματα της καπνοδόχου μπορεί να προκαλέσει στρωμάτωση. Η πιθανή ύπαρξη πηγών εισροής αέρα θα πρέπει να ερευνάται πριν αρχίσει η δειγματοληψία και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται. Μεταβολή της συνολικής ροής του αερίου : Οταν ένα δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της μέσης σύστασης του συνολικού αερίου που διέρχεται σε μία δεδομένη χρονική περίοδο συνηθίζεται η χρήση αυτόματου ή ημιαυτόματου συστήματος που αντλεί μία μικρή ποσότητα αερίου με σταθερή ταχύτητα ροής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το δείγμα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό αν η ταχύτητα ροής του αερίου στην καπνοδόχο είναι ουσιαστικά σταθερή κατά την περίοδο δειγματοληψίας. Κατανομή ταχυτήτων σε μία τομή της καπνοδόχου : Σε μία μακριά και ευθύγραμμη καπνοδόχο η κατανομή ταχυτήτων πιθανόν να είναι συμμετρική με μέγιστη τιμή στο γεωμετρικό κέντρο της διατομής. Η μεταβολή της ταχύτητας έχει σημαντική επίδραση στη δειγματοληψία με τη μέθοδο πολλαπλών σημείων. Αν απαιτείται ένα πραγματικά αντιπροσωπευτικό δείγμα με αυτή τη μέθοδο δεν αρκεί να αντλούνται δείγματα με σταθερή ταχύτητα από κάθε σημείο αντίθετα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα του αερίου σε κάθε σημείο και να εφαρμόζονται κάποιες διαδικασίες όπως: Δειγματοληψία με σταθερή ταχύτητα από έναν αριθμό σημείων δειγματοληψίας ισοκατανεμημένων, ανάλυση κάθε δείγματος ξεχωριστά και υπολογισμός του μέσου αποτελέσματος από τον τύπο: V1 x1 + V2 x2 + V3x3... R = V1 + V2 + V όπου: V 1, V 2, V 3, κ.ά. είναι όγκοι ανάλογοι με τις ταχύτητες του αερίου στα διάφορα σημεία δειγματοληψίας και x 1, x 2, x 3, κ.ά. είναι τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανάλυσης για κάθε δείγμα. Η μέτρηση της ταχύτητας του αερίου μπορεί να γίνει με στατικό σωλήνα Pitot σε συνδυασμό με ευαίσθητο μανόμετρο.

5 Μεταβολές στη σύσταση κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας : Η σύσταση των καυσαερίων μπορεί να υποστεί μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί από τη στιγμή που αφήνουν την καπνοδόχο μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η ανάλυση. Άλλες δυσκολίες: Είναι δυνατό να εμφανισθούν διάφορες μηχανικές δυσκολίες όπως φράξιμο των γραμμών δειγματοληψίας με στερεά αποθέματα, συγκέντρωση νερού από εμφάνιση συμπύκνωση υγρασίας, κ.ά. 1.5 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας Η επιλογή των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να γίνει με βάση το σκοπό για τον οποίο γίνεται η ανάλυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση της καύσης σε βιομηχανικό λέβητα όπου το δείγμα λαμβάνεται από την έξοδο του ίδιου του λέβητα αλλά για τον υπολογισμό του ολικού ισοζυγίου θερμότητας το δείγμα λαμβάνεται συνήθως στο σημείο που μετράται η ολική θερμοκρασία των καυσαερίων. Στην επιλογή του τελικού σημείου μελετούνται η χρήση στροβιλισμού, η αποφυγή εισροής αέρα, η αποφυγή θυλάκων αέρα, η σταθερότητα της κατανομής ταχυτήτων, κ.ά. 1.6 Συσκευή δειγματοληψίας Η πλήρης συσκευή δειγματοληψίας καυσαερίων αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα, μαζί με μία ορισμένη βοηθητική συσκευή που ίσως απαιτείται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και μεθόδους δειγματοληψίας. Τα βασικά τμήματα είναι: ακροστοιχείο δειγματοληψίας, γραμμή δειγματοληψίας, δοχείο δείγματος και αναρροφητική ή καταθλιπτική αντλία. Η βοηθητική συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει φίλτρα για την απομάκρυνση της σκόνης, μέσο στεγανοποίησης, κ.ά Ακροστοιχεία δειγματοληψίας Τα ακροστοιχεία δειγματοληψίας θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: α) να έχουν καλές μηχανικές ιδιότητες που θα διατηρούνται στις θερμοκρασίες εργασίας, β) δε θα πρέπει να συμβαίνουν χημικές επιδράσεις καυσαερίων στο ακροστοιχείο, γ) θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντίσταση σε απότομες θερμικές μεταβολές, δ) το υλικό του ακροστοιχείου δε θα πρέπει να είναι πορώδες για οποιοδήποτε συστατικό του αερίου. Ενδεικτικοί τύποι ακροστοιχείων δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: μη ψυχόμενα μεταλλικά ακροστοιχεία, υδρόψυκτα μεταλλικά ακροστοιχεία, πυρήμαχα ακροστοιχεία, γυάλινα ακροστοιχεία που αντέχουν στη θερμότητα. Φίλτρα μπορούν να τοποθετηθούν είτε έξω είτε μέσα στην καπνοδόχο. Τα εξωτερικού τύπου προτιμούνται επειδή διευκολύνουν τον έλεγχο και τον καθαρισμό και αποτελούνται συνήθως από μία αεροστεγή υποδοχή που περιέχει υαλοβάμβακα. Η θέση του φίλτρου πρέπει να είναι στην έξοδο του ακροστοιχείου της δειγματοληψίας με στόχο την προστασία όλης της γραμμής δειγματοληψίας. Ένα εσωτερικό φίλτρο συνήθως κατασκευάζεται από τηγμένη αλουμίνα ή με εφυαλωμένη πορσελάνη Αναρροφητικές και καταθλιπτικές αντλίες Διάφοροι τύποι αντλιών είναι διαθέσιμοι: αναρροφητικές αντλίες, χειροκίνητες καταθλιπτικές αντλίες με βαλβίδες εισόδου και εξόδου, αντλίες νερού με κατακόρυφο σωλήνα, μηχανοκίνητες αντλίες περιστροφικού τύπου ή τύπου διαφράγματος, κ.ά. Αν χρησιμοποιείται αναρροφητική αντλία π.χ. από γυαλί ή πλαστικό τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση η φυάλη Mariotte [3]. Στις αναρροφητικές αντλίες ο όγκος αναρρόφησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του δοχείου του δείγματος. Η αντλία νερού με κατακόρυφο σωλήνα είναι πιο οικονομική όσον αφορά στην κατανάλωση νερού από την αντλία διήθησης αλλά δεν έχει καλή αναρρόφηση.

6 1.6.3 Δοχεία δείγματος Η συλλογή του δείγματος μπορεί να γίνει απευθείας σε μία φορητή συσκευή ανάλυσης ενώ αν αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας καθαρός σωλήνας δειγματοληψίας. Πριν τη μεταφορά του δείγματος πρέπει να δίνεται προσοχή έτσι ώστε η πίεση στο σωλήνα να είναι πάντα μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 1.7 Διαδικασία δειγματοληψίας Γενικά Αρχικά γίνεται έλεγχος στην καπνοδόχο για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε μεταβολή στη σύσταση των καυσαερίων κατά μήκος μίας διατομής της. Ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά προτίμηση σε ένα αριθμό σημείων δύο κάθετων διαμέτρων της καπνοδόχου. Επειδή τα δείγματα πρέπει να ληφθούν γρήγορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή του Σχήματος 1.1 στην οποία φαίνονται τρεις σωλήνες δειγματοληψίες τοποθετημένοι παράλληλα. Με το ακροστοιχείο δειγματοληψίας στη θέση 1 της καπνοδόχου η στρόφιγγα του σωλήνα δειγματοληψίας Νο 1 είναι ανοικτή ενώ οι στρόφιγγες Νο 2 και 3 είναι κλειστές. Τα καυσαέρια στη συνέχεια αναρροφούνται μέσω του σωλήνα Νο 1 μέχρι να γίνει καλή έκπλυση του συστήματος. Η στρόφιγγα του σωλήνα Νο 2 ανοίγεται και το ακροστοιχείο δειγματοληψίας μετακινείται στη θέση Νο 2 της καπνοδόχου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε θέση. Αν οι συνθήκες καύσης αλλάζουν πολύ γρήγορα η παραπάνω μέθοδος είναι αναξιόπιστη και είναι αναγκαία η λήψη δειγμάτων από διάφορα σημεία ταυτόχρονα και αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση συσκευής πολλαπλών σημείων. Μία κατάλληλη συσκευή πολλαπλών σημείων μπορεί να κατασκευασθεί από αριθμό σωλήνων παρόμοιων με αυτούς που φαίνονται στο Σχήμα 1.1 αλλά χωρίς σύνδεση σε κοινή είσοδο. Τα άκρα των εισόδων των σωλήνων αυτών πρέπει να συνδέονται με τα αντίστοιχα σημεία δειγματοληψίας και οι έξοδοι πρέπει να συνδέονται σε μία αντλία. Σχήμα 1.1: Συσκευή για τη συλλογή διαδοχικών δειγμάτων [3] Λήψη συνεχούς δείγματος με σταθερό ρυθμό Στο Σχήμα 1.2 φαίνεται μία απλή συσκευή δειγματοληψίας στην οποία σταθερό ρεύμα καυσαερίων αντλείται από την καπνοδόχο με αρκετά μεγάλη ταχύτητα αλλά μόνο ένα μικρό δείγμα από αυτό συλλέγεται στον ειδικό σωλήνα δειγματοληψίας Α.

7 Η γραμμή δειγματοληψίας που συνδέει τη συσκευή με το ακροστοιχείο δειγματοληψίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με την απαιτούμενη παγίδα για τους υδρατμούς που συμπυκνώνονται. Ο ρυθμός συλλογής του αέριου δείγματος ελέγχεται ρυθμίζοντας τη ροή με την οποία οι σταγόνες υδραργύρου πέφτουν από το δοχείο δείγματος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η στήλη υδραργύρου που ρυθμίζει τη ροή βαθμιαία μειώνεται και άρα η ροή δειγματοληψίας θα ελαττώνεται αν η στρόφιγγα δε ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου δειγματοληψίας. Αν το αρχικό ύψος της στήλης υδραργύρου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος του δοχείου δειγματοληψίας τότε το φαινόμενο αυτό ελαχιστοποιείται. Είναι καλύτερα το δείγμα καυσαερίων που έχει συλλεχθεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος να έχει πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική Μέση ανάλυση με μεταβλητό ρυθμό ροής Η μέθοδος που συνίσταται για την επίτευξη μίας μέσης ανάλυσης όταν η ολική ροή των καυσαερίων μεταβάλλεται είναι η λήψη αριθμού στιγμιαίων δειγμάτων σε τακτούς χρόνους σε ένα απλό σημείο και ανάλυση κάθε δείγματος χωριστά. Η ταχύτητα των αερίων στην καπνοδόχο στο σημείο δειγματοληψίας πρέπει να μετράται κάθε χρονική στιγμή που γίνεται δειγματοληψία προκειμένου στη συνέχεια να υπολογισθεί η μέση σύσταση Δειγματοληψία πολλαπλών σημείων Αυτή η μέθοδος έχει ευρεία εφαρμογή (Σχήμα 1.3). Με τη βοήθεια του βιδωτού ρυθμιστή Α και του μανόμετρου Β γίνεται ρύθμιση της ροής από όλα τα ακροστοιχεία δειγματοληψίας αναλογικά με την ταχύτητα των αερίων στα άκρα των ακροστοιχείων δειγματοληψίας όπως προσδιορίστηκε με τις μετρήσεις με το στατικό σωλήνα pitot. Όταν όλα τα μανόμετρα δείχνουν τις σωστές ροές αρχίζει η δειγματοληψία αφήνοντας τον υδράργυρο να τρέξει από το δοχείο δείγματος Α (Σχήμα 1.2). Σχήμα 1.2: Συσκευή για τη λήψη μέσων δειγμάτων [3].

8 Σχήμα 1.3: Συσκευή δειγματοληψίας πολλαπλών δειγμάτων [3]. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2.1 Γενικά Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη χρήση αναλυτών καυσαερίων για τη μέτρηση περιεκτικοτήτων σε διάφορα συστατικά καθώς και με τη χρήση αυτών των μετρήσεων για απλούς υπολογισμούς παραμέτρων της καύσης. Ο αναλυτής καυσαερίων που θα χρησιμοποιηθεί για τις μετρήσεις είναι ένας αναλυτής πολλών συστατικών που μετράει συνεχώς: Standard Επιλεκτικά O 2 [%] SO 2 [ppm] CO [ppm] NO 2 [ppm 1 ] Θερμοκρασία αέρα/καυσαερίων [ ο C] NO [ppm] HC [ppm] C 3 H 8 [ppm] CO [%] CO 2 [%] Ανάλυση Οξυγόνο 0,1% Μονοξείδιο του άνθρακα 1ppm Διοξείδιο του άνθρακα 0,1% Μονοξείδιο/Διοξείδιο του αζώτου 1ppm Διοξείδιο του θείου 1ppm Υδρογονάνθρακες 20ppm Θερμοκρασία 0,1oC Διαφορική πίεση 0,5Pa Ογκος καυσαερίων 0,01l 1 Η μονάδα ppm εκφράζει μέρη στο εκατομμύριο και αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα: (βάρος συστατικού)/(βάρος μείγματος) x 10 6 π.χ.: 10 ppm CO αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα: 10mg CO/kg καυσαερίου

9 2.2 Μετρήσεις Με τη βοήθεια της συσκευής ανάλυσης καυσαερίων, να γίνει μέτρηση των μεγεθών: Περιεκτικότητα (vol/vol%) σε Ο 2 Περιεκτικότητα (ppm) CO Περιεκτικότητα (ppm) ΝΟ x Περιεκτικότητα (ppm) SO 2 Η θερμοκρασία του καυσαερίου 2.3 Υπολογιστικό Μέρος Μεγέθη στοιχειομετρικής καύσης Αν θεωρηθεί ότι η σύσταση του χρησιμοποιούμενου πετρελαίου Diesel είναι: γ C : γ N : γ Η : γ H2O : γ S : γ Α : γ O : Να υπολογιστούν με βάση το DIN 1942 (βλ. σημειώσεις του προτύπου) τα μεγέθη: μ LoT, μ GoT, V GoT Υπολογισμός πραγματικής παροχής αέρα καύσης και καυσαερίων Με τις τιμές μετρήσεων και τα μεγέθη που υπολογίστηκαν παραπάνω, να υπολογιστεί ο αέρας καύσης μ L (να θεωρηθεί υγρασία αέρα περιβάλλοντος: x H2OLT =15%) και το παραγόμενο καυσαέριο μ G, ανά κιλό καυσίμου χρησιμοποιώντας τις σχέσεις του προτύπου DIN 1942 (βλ. σημειώσεις του προτύπου) Υπολογισμός λόγου αέρα καύσης Να υπολογιστεί ο στοιχειομετρικός αέρας καύσης (υγρός) μ Lo και στη συνέχεια να προσδιορισθεί ο λόγος αέρα καύσης για την τιμή αέρας καύσης μ L που υπολογίστηκε στην Να συγκριθεί η τιμή που θα προκύψει με την τιμή που υπολογίζει ο αναλυτής καυσαερίων.

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1].Σημειώσεις Εργαστηρίου Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων, ΤΕΙ Χαλκίδας. [2].Perry s Chemical Engineering Handbook, Chapter 11, Heat Transfer Equipment, 7 th Edition, McGraw-Hill, (1997). [3].Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ896, «Μέθοδοι δειγματοληψίας καυσαερίων». [4].Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ525.1, «Ελεγχος των καυαερίων σε εστίες πετρελαίου Προσδιορισμός του δείκτη αιθάλης». [5].Flue gas analyzer Vario Plus, Instruction manual, Emission Monitoring systems.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης

Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτητής: Παγώνης Χρυσόστομος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ>> Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σπουδαστές: Θεοδωρής Γ. Αινος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα