ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)"

Transcript

1 Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20392/2001) ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Γεωργία Γιαννακούρου Ειδικοί Επιστήµονες: Χρήστος Τσαϊτουρίδης, Νίκος Βίττης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α. Η κατασκευή αυθαίρετης προβλήτας στο ισπηλιό και οι παράνοµες εκσκαφές στην Πολυκάρπη Β. Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες σε βάρος του ήµου Μακεδνών Γ. Η αδράνεια των αρµοδίων υπηρεσιών ως προς την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης της αυθαίρετης προβλήτας 3. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. Η λίµνη ως προστατευόµενος τόπος και ειδικότερα ως περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 Β. Η προστασία του αιγιαλού της λίµνης Γ. Η ιδιαίτερη σηµασία της κατάρτισης του οικείου Π.. για την προστασία της λίµνης Καστοριάς 4. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2

3 1. ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε την υπ.αριθµ /2001 αναφορά της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σχετικά µε εκτεταµένες αυθαίρετες εργασίες εκσκαφών - επιχωµατώσεων και κατασκευής µε επίχωση µεγάλης τσιµεντένιας (µε αδρανή υλικά και οπλισµένο σκυρόδεµα) προβλήτας από το ήµο Μακεδνών στην περιοχή της Πολυκάρπης και στην περιοχή του Λιµναίου Οικισµού στο ισπηλιό, στη λίµνη της Καστοριάς. Κατά το χρονικό διάστηµα που υποβλήθηκε η αναφορά ( εκέµβριος 2001) εκτελούνταν εργασίες εκσκαφής καναλιών στην Πολυκάρπη και εργασίες κατασκευής πλατώµατος στο ισπηλιό, εντός του αιγιαλού και επί της λίµνης, από το ήµο Μακεδνών, χωρίς να υφίσταται καµία έγκριση ή άδεια από αρµόδια τοπική ή περιφερειακή ή κεντρική υπηρεσία και χωρίς να έχει καν ληφθεί σχετική απόφαση του ήµου. Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε τις αρχικές επιστολές του, κάλεσε τον οικείο ήµο σε διακοπή εργασιών, υπογραµµίζοντας το νοµικό καθεστώς της λίµνης ως προστατευόµενης περιοχής. Επίσης, τον Απρίλιο 2002 οργανώθηκε, µε πρωτοβουλία της Αρχής, σύσκεψη σε χώρο της Ν.Α. Καστοριάς, µε συµµετοχή των αρµοδίων υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και εκπροσώπων του ήµου Μακεδνών. Κατά την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε το ίδιο διάστηµα από τους χειριστές της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση των παράνοµων εργασιών στο ισπηλιό, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της προβλήτας είχε επιστρωθεί µε µπετόν, ενώ στο χώρο της Πολυκάρπης διαπιστώθηκαν εκτεταµένες εκσκαφές και επιχωµατώσεις. Σε ανταπόκριση της διαµεσολάβησης της Αρχής, το αρµόδιο ασαρχείο, η αρµόδια ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος και η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία προέβησαν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρωτόκολλα αποβολής και πρόστιµα) σε βάρος του ήµου Μακεδνών, ενώ και η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, µέσω των αρµοδίων οργάνων της, επισήµανε τον παράνοµο χαρακτήρα των εν λόγω επεµβάσεων και απέρριψε τις ενστάσεις του ήµου. 3

4 Ωστόσο, ο ήµος Μακεδνών δεν συµµορφώθηκε προς τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως προχώρησε εντός του 2002 σε περαιτέρω αυθαίρετες ενέργειες, ειδικότερα στην περίφραξη του χώρου στο ισπηλιό και την ανάρτηση πινακίδας περί δήθεν «ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης». Ενόψει των ενεργειών αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε, µε το από έγγραφό του, από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών τον έλεγχο του πρώην ηµάρχου Μακεδνών, καθώς έκρινε ότι υφίστανται ισχυρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Παρά την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, διαπιστώθηκε ότι ούτε η Ν.Α. Καστοριάς, ούτε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προέβησαν στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής στο ισπηλιό, η οποία γειτνιάζει µε τον νεολιθικό λιµναίο οικισµό ισπηλιού, µε συνέπεια να παραµένει και, βέβαια, να εντείνεται η περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή. Με βάση τα παραπάνω και ιδίως τη διαπιστωθείσα αδράνεια των εν λόγω υπηρεσιών και την εντεινόµενη περιβαλλοντική υποβάθµιση µίας αυστηρά προστατευόµενης περιοχής, ο Συνήγορος του Πολίτη προχωρεί στην έκδοση του παρόντος Πορίσµατος, βάσει του Ν.3094/2003 (άρθρο 4 παρ.6) και διατυπώνει προτάσεις προς τη ιοίκηση για την πλήρη αποκατάσταση της νοµιµότητας. 2. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α. Η κατασκευή αυθαίρετης προβλήτας στο ισπηλιό και οι παράνοµες εκσκαφές στην Πολυκάρπη Οι αυθαίρετες εργασίες κατασκευής προβλήτας στο ισπηλιό διαπιστώθηκαν αρχικώς µε το από έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και µε το από έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς. Με τα εν λόγω έγγραφα, ο ήµος Μακεδνών εκλήθη να διακόψει «αµέσως τις εργασίες ανέγερσης προβλήτας» και τα «εκτεταµένα µπαζώµατα από θραυστό υλικό λατοµείου», καθώς «τέτοια έργα και παρεµβάσεις απαγορεύονται χωρίς την έγκριση της αρµόδιας ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε». 4

5 Στη συνέχεια, µε το από έγγραφο της ιεύθυνσης ΠΟΧΩΠΕ της Ν.Α. Καστοριάς, καταγράφηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές στο ισπηλιό και διατυπώθηκε η θέση ότι οι εν λόγω ενέργειες έγιναν «χωρίς τις απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες, αποτελούν παραβάσεις περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών διατάξεων και συµβάλλουν στην υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος της λίµνης». Επιπροσθέτως, η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε το από έγγραφό της, ενηµέρωσε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ότι «ο σχεδιασµός και η εκτέλεση του παραπάνω έργου [κατασκευή δρόµου και προβλήτας] έγιναν χωρίς ενηµέρωση και έγκριση της Υπηρεσίας µας» και ότι «στην ευρεία ζώνη κατά µήκος της νότιας όχθης της λίµνης από την περιοχή της θέσης «Νησί» ισπηλιού µέχρι το Μαυροχώρι εντοπίζονται κατάλοιπα προϊστορικών πασσαλόπηκτων κατασκευών». Πράγµατι, η κατασκευή της προβλήτας ξεκίνησε και τελικά ολοκληρώθηκε από την πλευρά του ήµου χωρίς να υποβληθεί αίτηση για αδειοδότηση ή έγκριση από τις αρµόδιες τοπικές, περιφερειακές υπηρεσίες ή από το ΥΠΕΧΩ Ε. Πρόκειται δε για µια µεγάλη κατασκευή εντός της όχθης και της λίµνης, η οποία, όπως αναφέρεται στο από ανωτέρω έγγραφο, «έχει την µορφή Τ» µε τις εξής διαστάσεις ανά σκέλος: α) µήκος 150 µέτρα και πλάτος 11 µέτρα και β) µήκος 48 µέτρων και πλάτος 13 µέτρων. Το ύψος της επίχωσης υπολογίζεται σε 1,50 µέτρα. Είναι προφανής η βαρύτητα της καταστροφικής επέµβασης στο περιβάλλον της λίµνης, καθώς µεταβάλλεται βίαια η φυσική µορφολογία της και διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία της περιοχής, η οποία µάλιστα είναι ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας για παγκοσµίως απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη ορνιθοπανίδας. Από την πλευρά του, ο ήµος Μακεδνών µε τα από , και έγγραφά του προς τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και αρχές έκανε λόγο για «προσωρινή ρίψη µικρών βράχων για τη συγκράτηση του πλοιαρίου» του ήµου, λόγω πτώσης της στάθµης της λίµνης, για επιλογή της θέσης «από τεχνοκράτες ως το µοναδικό σηµείο που είχε το απαιτούµενο βάθος για να µπορέσει να βγει το καράβι µας και να επισκευαστεί» και για «επίστρωση του προϋπάρχοντα διαδρόµου» µε τσιµέντο, προκειµένου να γίνει η προσάραξη του πλοιαρίου. Έκτοτε, ο ήµος δεν απάντησε στα µεταγενέστερα έγγραφα της Αρχής, ούτε κοινοποίησε σε αυτήν οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο ή έγγραφο. 5

6 Β. Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες σε βάρος του ήµου Μακεδνών Με την πρώτη, από , επιστολή του, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι οι κρίσιµες ενέργειες του ήµου Μακεδνών επισύρουν ποινικές και άλλες κυρώσεις και ζήτησε «να διακοπούν άµεσα τυχόν σχετικές εργασίες εκσκαφής και µπαζώµατος». Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιστήµονες της Αρχής την 18 η και 19 η Απριλίου 2002, διαπιστώθηκε, µε συγκριτική µελέτη των κρισίµων εγγράφων και του φωτογραφικού υλικού, ότι ο ήµος, όπως αναφέρεται στο από έγγραφο της Αρχής, όχι µόνο δεν διέκοψε τις παράνοµες εργασίες, αλλά ότι «η παράνοµη προβλήτα έχει σε µεγάλο τµήµα της επιστρωθεί µε µπετόν». Στην Πολυκάρπη «διαπιστώθηκε η εκτεταµένη εκσκαφή και συσσώρευση µεγάλου όγκου χωµάτων στο χώρο του αιγιαλού της λίµνης. Σε αµφότερες τις περιοχές υπάρχουν καλαµιώνες και θέσεις που βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών, ορισµένα εκ των οποίων σπάνια». Στη σύσκεψη που διοργανώθηκε στο ιοικητήριο του Νοµού, µε πρωτοβουλία της Αρχής, οι εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων υπηρεσιών συµφώνησαν στην επιβολή των εκ του νόµου προβλεποµένων κυρώσεων και στην αναγκαιότητα αποκατάστασης των κρίσιµων περιοχών στην προτέρα κατάσταση. Ειδικότερα, η αρµόδια ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διευκρίνισε ότι η προβλήτα βρίσκεται πέραν των ορίων της ζώνης προστασίας του λιµναίου προϊστορικού οικισµού ισπηλιού Καστοριάς, όπως έχει οριστεί µε τις από και Υπουργικές Αποφάσεις. Άλλωστε, υπό το καθεστώς του προηγούµενου αρχαιολογικού νόµου (Ν.5351/32 & Π.. 9/ ), η Εφορεία δεν είχε την ευχέρεια να προβεί ή να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων για την κατασκευή της προβλήτας. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ήµου επέµειναν στην αναγκαιότητα των ενεργειών και εργασιών και εκδήλωσαν την πρόθεση του ήµου να ζητήσει τη «νοµιµοποίηση» της προβλήτας, βάσει των διατάξεων του Ν.2971/2001 για τον αιγιαλό. 6

7 Με το από έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε τις αρµόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυτοψίες και κυρώσεις, τόσο για τις εργασίες στην Πολυκάρπη, για τις οποίες δεν είχε γίνει επίσηµη καταγραφή, όσο και σε ό,τι αφορά την παράνοµη κατασκευή της προβλήτας. Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη συνέβαλλε αποφασιστικά στη διενέργεια νέων αυτοψιών και στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων από τις αρµόδιες νοµαρχιακές και περιφερειακές υπηρεσίες σε βάρος του ήµου Μακεδνών. Πρόκειται συγκεκριµένα για τις ακόλουθες ενέργειες και πράξεις: - Την υπ.αριθµ.κο/278/ Απόφαση Νοµάρχη Καστοριάς για επιβολή προστίµου ύψους ευρώ στο ήµο Μακεδνών για αυθαίρετη κατασκευή προβλήτας εντός της λίµνης Καστοριάς. Με την ίδια πράξη αποφασίστηκε η «αποµάκρυνση της κατασκευής» και η «αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου. Οι εργασίες αποµάκρυνσης της προβλήτας να ξεκινήσουν αµέσως µετά την επίδοση της παρούσας». - Η Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας απέρριψε, µε την από απόφασή της, την ένσταση του ήµου κατά της απόφασης του Νοµάρχη Καστοριάς. Στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης επισηµαίνεται ότι «από τη µελέτη των σχετικών χαρτών δεν υπήρχε παλαιότερα όχι µόνο βραχώδης αλλά ούτε και εµφανής χωµάτινη προβλήτα στο χώρο της παρόχθιας ζώνης του ισπηλιού». - Την από Απόφαση του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας Καστοριάς για την επιβολή προστίµου ύψους ευρώ σχετικά µε την παράνοµη κατασκευή προβλήτας «εντός της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και εντός της λίµνης Καστοριάς». Σύµφωνα µε την πληροφόρηση της Αρχής από το ΥΠΕΧΩ Ε, ο ήµος Μακεδνών έχει καταβάλλει το ποσό του προστίµου που επέβαλε η Κτηµατική Υπηρεσία, ωστόσο δεν έχει καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο πρόστιµο του Νοµάρχη Καστοριάς. - Το από Πρωτόκολλο Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κτισµάτων της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Καστοριάς σχετικά µε την προβλήτα στο ισπηλιό και το από έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µε το οποίο ζητείται η εκτέλεση του Πρωτοκόλλου. 7

8 - Την µήνυση κατά του (πρώην) ηµάρχου Μακεδνών που υποβλήθηκε εντός του 2002 από την πλευρά της ιεύθυνσης ασών Καστοριάς, βάσει του αρ.57 του ν.2637/98 για τα καταφύγια άγριας ζωής. - Το ΥΠΕΧΩ Ε, από την πλευρά του, διαπίστωσε το παράνοµο των ενεργειών του ήµου Μακεδνών µε τα από , , έγγραφα της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, διευκρινίζοντας ότι «σύµφωνα µε το Ν.3010/2002 αρθρ. 5 ο αιγιαλός, οι κοίτες ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων αποτελούν δηµόσια κτήµατα και οι οποιεσδήποτε εργασίες που εκτελούνται σε αυτά διέπονται από πολεοδοµική νοµοθεσία». Επίσης, η ίδια ιεύθυνση πληροφόρησε την Αρχή για την έγκριση της οικείας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την λίµνη και την εκπόνηση σχεδίου Π.., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν.1650/86. Ωστόσο, ο ήµος Μακεδνών όχι µόνο δεν προχώρησε µέχρι το τέλος του 2003 σε ενέργειες συµµόρφωσης, αλλά αντίθετα προέβη σε περαιτέρω αυθαιρεσίες, όπως στην παράνοµη «περίφραξη» του χώρου της προβλήτας και την τοποθέτηση επιγραφής περί «Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης» µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένη τη συνέχιση των αυθαιρεσιών, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς και µε το από έγγραφό του διαβίβασε στην αρµόδια εισαγγελική αρχή πλήρη φάκελο της υπόθεσης, θεωρώντας ότι «σε βάρος του πρώην ηµάρχου Μακεδνών προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης» και ότι «τίθεται ζήτηµα εφαρµογής τουλάχιστον του άρθρου 28 του ν.1650/86 και του άρθρου 29 του ν.2971/01 περί των ποινικών κυρώσεων σε βάρος εκείνων που υποβαθµίζουν το περιβάλλον και τον αιγιαλό µε παράνοµες πράξεις ή και παραλείψεις τους». Μέχρι την σύνταξη του παρόντος πορίσµατος δεν έχει υπάρξει επίσηµη ενηµέρωση από την αρµόδια Εισαγγελία σχετικά µε την έκβαση της παραπεµφθείσας υπόθεσης. 8

9 Γ. Η αδράνεια των αρµοδίων υπηρεσιών ως προς την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης της αυθαίρετης προβλήτας Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Καστοριάς και της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, που έχουν την ευθύνη συνεργασίας για τη διαδικασία κατεδάφισης της προβλήτας, έχουν θέσει σε εκκρεµότητα για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα τη σχετική διαδικασία, χωρίς ειδική αιτιολογία. Υπενθυµίζεται, ότι µε το από έγγραφό της, η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε απηύθυνε οδηγίες για την «εκπόνηση ειδικής µελέτης διερεύνησης της δυνατότητας αποµάκρυνσης των έργων και της αποκατάστασης του λιµναίου του περιβάλλοντος» στο ισπηλιό και διευκρίνισε ότι «για την εξειδίκευση του περιεχοµένου της µελέτης, η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας», παρακάλεσε δε την Περιφέρεια, τη Ν.Α. Καστοριάς και ειδικά τη.τ.υ. της Ν.Α. Καστοριάς «για τις άµεσες ενέργειές σας ώστε να διευθετηθεί κατάλληλα το σύνολο των θεµάτων που έχουν προκύψει στη περιοχή (αυθαίρετες παρεµβάσεις)». Για τη σύνταξη της εν λόγω ειδικής µελέτης, η αρµόδια ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, µε το από έγγραφό της (επικαλούµενη και το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε), απευθύνθηκε στο Νοµάρχη Καστοριάς, τον οποίο κάλεσε ειδικότερα να διαθέσει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη, µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Καστοριάς, ώστε να αποκατασταθεί το περιβάλλον της θιγείσας περιοχής. Η ίδια υπηρεσία, µε το από έγγραφό της προς την Κτηµατική Υπηρεσία Καστοριάς, επισήµανε, µάλιστα, ότι η Κτηµατική Υπηρεσία δεν έχει υποβάλλει «πρόταση για τον τρόπο κ.λ.π. κατεδάφισης των κατασκευών», όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ.6,7 του Ν.2971/2001. Μέχρι σήµερα, όµως, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Καστοριάς και της Περιφέρειας δεν έχουν προχωρήσει στη σύνταξη της εν λόγω µελέτης. Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε την από επιστολή προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, υπογραµµίζοντας ιδίως την ανάγκη «σύνταξης και έκδοσης της µελέτης, µε την οποία επιφορτίζεται η Ν.Α. Καστοριάς, για την αποµάκρυνση των παρανόµως υφισταµένων έργων» στο ισπηλιό. Μέχρι σήµερα, ανταποκρίθηκαν στο εν λόγω έγγραφο η Κτηµατική Υπηρεσία και η αρµόδια ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. 9

10 Σε ό,τι αφορά τις επεµβάσεις στην Πολυκάρπη, η Κτηµατική Υπηρεσία πληροφόρησε την Αρχή για τη διενέργεια αυτοψίας, µετά την οποία σταµάτησαν οι εργασίες, ενώ στη συνέχεια «λόγω της αύξησης του ύψους των υδάτων της λίµνης, όλη η περιοχή που γίνονται αυθαίρετες εκσκαφές καλύφθηκε από τα νερά της λίµνης Καστοριάς». Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στο ισπηλιό, η υπηρεσία επισήµανε, ότι µε το από το έγγραφό της, ζήτησε την εκτέλεση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Η δε υπηρεσία της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας πληροφόρησε την Αρχή ότι πραγµατοποίησε αυτοψία στο χώρο του ισπηλιού και διαπίστωσε ότι «δεν έγινε µέχρι σήµερα αποκατάσταση του προσβεβληµένου τµήµατος της όχθης της λίµνης Καστοριάς στη συγκεκριµένη περιοχή». Υπενθύµισε δε το από έγγραφο της αρµόδιας Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας προς τη Τεχνική Υπηρεσία της Ν.Α. Καστοριάς, µε το οποίο ζητήθηκε σχετική τεχνική υποστήριξη και τέλος, ενηµέρωσε ότι «το ποινικό µέρος της υπόθεσης εκδικάζεται τον Ιανουάριο 2004 στα αρµόδια δικαστήρια». Η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία της Ν.Α Καστοριάς δεν έχει απαντήσει µέχρι σήµερα στην Αρχή, αλλά ούτε και στο ΥΠΕΧΩ Ε και στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, σχετικά µε την πορεία σύνταξης της µελέτης. Η ιεύθυνση ΠΟΧΩΠΕ της Ν.Α. Καστοριάς απήντησε στη Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε µε το από έγγραφό της ότι «η αποµάκρυνση της αυθαίρετης κατασκευής πρέπει να γίνει µετά από εκπόνηση ειδικής µελέτης εκτέλεσης του έργου και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Αυτού του είδους µελέτη, από όσα γνωρίζουµε, θα έπρεπε να εκπονήσει η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α/σης Καστοριάς». Τέλος, πρόσφατα κοινοποιήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη το από έγγραφο της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων προς το ήµο Μακεδνών, µε το οποίο ζητείται από το ήµο να εξετάσει «το ενδεχόµενο αποµάκρυνσης ή εξωραϊσµού της προβλήτας», καθώς «πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στο περιβάλλον των αρχαιοτήτων». Σηµειώνεται, πάντως, ότι η αναφορά σε «εξωραϊσµό» µιας καθ όλα αυθαίρετης κατασκευής που υποβαθµίζει και καταστρέφει το τοπίο και τον υγρότοπο της λίµνης, δεν µπορεί να αποτελέσει νόµιµο έρεισµα για την περαιτέρω καθυστέρηση αποκατάστασης του χώρου και κατεδάφισης της κατασκευής. 10

11 3. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. Η λίµνη ως προστατευόµενος τόπος και ειδικότερα ως περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράµµισε, κατά την έρευνα της παρούσας υπόθεσης, το γεγονός ότι η λίµνη της Καστοριάς αποτελεί αυστηρά προστατευόµενη περιοχή, καθώς συνιστά οικοσύστηµα εξέχουσας εθνικής και κοινοτικής σηµασίας, τόπο µε ξεχωριστά µορφολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά και επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, η λίµνη είναι περιοχή ενταγµένη στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών του ικτύου ΦΥΣΗ 2000 και επιπλέον έχει χαρακτηρισθεί ως Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας Ζώνη Ειδικής Προστασίας («Λίµνη Ορεστιάς, Καστοριάς GR »), βάσει των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις από 33318/30281/ ΚΥΑ και από /1985 ΚΥΑ σχετικά µε τον καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και µε τον καθορισµό µέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, αντίστοιχα. Επισηµαίνεται, ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της από ΚΥΑ, «απαγορεύεται η βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης» των ζωϊκών ειδών που διαβιούν στις περιοχές του ικτύου NATURA 2000, ενώ, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και 13 της ίδιας ΚΥΑ, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε και του Υπουργείου Γεωργίας ασκούν εποπτεία και ελέγχους για την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας των κρισίµων περιοχών. Η λίµνη Καστοριάς έχει, επίσης, χαρακτηριστεί ως Τόπος Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, µε την υπ.αριθµ.α/φ31/26036/2367/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ενώ επιπροσθέτως έχει οριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Ειδικά, η περιοχή στο ισπηλιό, δίπλα στην οποία βρίσκεται η προβλήτα, είναι ένας από τους σηµαντικότερους κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, λόγω του προϊστορικού λιµναίου οικισµού που έχει εντοπιστεί και αναδειχθεί εκεί. 11

12 Μάλιστα, σύµφωνα µε το από Π.. για την ΖΟΕ του Νοµού Καστοριάς, η περιοχή, εντός της οποίας βρίσκεται η προβλήτα, εµπίπτει στην παρόχθια ζώνη που έχει οριστεί ως περιοχή προστασίας της φύσης και ειδικότερα σε υποζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Όπως, µάλιστα, αναφέρεται στο εν λόγω Π.. «στις περιοχές κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων «Λιµναίου» της κοινότητας ισπηλιού καθώς και σε ακτίνα 500µ. γύρω από αυτούς, η δόµηση επιτρέπεται µόνον κατόπιν προηγουµένης εγκρίσεως της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας». Τέλος, το ασαρχείο Καστοριάς έχει ορίσει την κρίσιµη περιοχή ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.2637/98. Είναι προφανές ότι η κατασκευή της προβλήτας έγινε κατά παράβαση όλων των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων, όπως και εκείνων του Ν.2971/01 για τον αιγιαλό (βλ. κατωτέρω υπό Β). Η κατεδάφιση της προβλήτας αποτελεί εκ του νόµου υποχρέωση των αρµοδίων υπηρεσιών, που προκύπτει επίσης από τις ανωτέρω κανονιστικές ρυθµίσεις για την προστασία της λίµνης ως σηµαντικού οικοτόπου και αρχαιολογικού χώρου, όπως και από την εν γένει περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η εκ του νόµου προστασία των οικολογικών, των πολιτιστικών και των µορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής γεννά ισχυρές και αυστηρές κανονιστικές δεσµεύσεις για τη ιοίκηση, όπως προκύπτει και από τη σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σύµφωνα µε το Ν.1650/86 (άρθρο 18), η προστασία και διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου αποτελεί υποχρέωση της ιοίκησης, επιβάλλεται δε, όπως έχει κρίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την υπ.αριθµ.1182/96 απόφασή του, «ειδική προστασία των εξαιρετικά ευπαθών οικοσυστηµάτων, όπως είναι οι λίµνες και οι υγροβιότοποι. Στόχος της προστασίας αυτής αποτελεί η διατήρηση αναλλοίωτων στο διηνεκές των χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν την φυσιογνωµία και την ιδιαιτερότητά των έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλοµορφία του φυσικού περιβάλλοντος µε τη διατήρηση διαφορετικών οικοσυστηµάτων Οι ως άνω σκοποί επιτυγχάνονται µε την απαγόρευση κάθε παρέµβασης που µπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ευπαθών οικοσυστηµάτων η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας ή παρέµβασης που µπορεί να βλάψει τις περιοχές αυτές αποτελεί υποχρέωση της ιοικήσεως που απορρέει αποκλειστικά από το Σύνταγµα». 12

13 Το ΣτΕ έχει, επίσης, ερµηνεύσει τις κανονιστικές δεσµεύσεις από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» σε σειρά αποφάσεών του. Ενδεικτικώς αναφέρεται η υπ.αριθµ. 366/93 απόφασή του, όπου κρίνεται ότι «Τα Κράτη Μέλη υιοθετούν κατάλληλα µέτρα προς αποφυγήν της ρυπάνσεως ή της φθοράς των οικοτόπων και των ζωνών προστασίας ως επίσης και των επιζηµίων δια τα πτηνά διαταράξεων όταν αύται έχουν σηµαντικάς συνέπειας εν σχέσει προς τους αντικειµενικούς στόχους προστασίας των εν λόγω ειδών». Κρίσιµη είναι και η υπ. αριθµ. 772/92 απόφαση του ΣτΕ σχετικά µε την υποχρέωση της ιοίκησης για αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, όπου τονίζεται ότι «δια της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ θεσπίζεται υποχρέωσις των Κρατών µελών όπως, µεταξύ άλλων, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προς διαφύλαξιν, συντήρησιν και αποκατάστασιν των βιοτόπων και οικοτόπων». Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η υπ.αριθµ. 5448/96 απόφαση του ΣτΕ, σχετικά µε την προστασία αρχαιολογικών χώρων, µε την οποία διαπιστώνεται η υποχρέωση της ιοίκησης να διαφυλάσσει την ιστορική και αρχαιολογική µορφή του ορµίσκου, όπου βρίσκεται αρχαιολογικός χώρος. Η νοµολογία του ικαστηρίου έχει παγίως κρίνει ότι, για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ο σχετικός χαρακτηρισµός έχει συγκεκριµένες έννοµες συνέπειες για τη ιοίκηση και συγκεκριµένα «έχει ως αναγκαία συνέπεια το µη επιτρεπτό της αλλοιώσεως των µορφολογικών, αισθητικών και λοιπών στοιχείων της περιοχής τα οποία υπαγόρευσαν το χαρακτηρισµό αυτόν δεν είναι, κατ αρχήν επιτρεπτή καµία επέµβαση που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των χαρακτηριστικών της περιοχής και την αλλοίωση του φυσικού της κάλλους, διότι τούτο µεν είναι προστατευτέο, ένεκα δε αυτού η περιοχή είναι λίαν ευπαθής». Σχετική µε την παρούσα υπόθεση είναι η υπ.αριθµ. 3146/98 απόφαση του ΣτΕ σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτής προβλήτας και εξέδρας σε τόπο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Στην υπόθεση αυτή, το ικαστήριο έκρινε ότι ο προγραµµατισµός τέτοιων έργων «δέον να στηρίζεται εις πλήρως τεκµηριωµένην µελέτην λαµβάνουσαν υπ όψιν αφ ενός µεν το δηµόσιον συµφέρον το οποίον τας επιβάλλει, αφ ετέρου δε τας αρχάς προστασίας των παρακτίων και θαλασσίων οικοσυστηµάτων τα οποία επηρεάζονται εξ αυτών, ήτοι τας αρχάς της διαφυλάξεως του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, της αποφυγής βλάβης του τυχόν υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου, του σεβασµού της γεωµορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών και της µικροτέρας δυνατής διαταρράξεως των οικείων οικοσυστηµάτων και της υδροδυναµικής των ακτών, συµπεριλαµβανοµένου και του σεβασµού του αισθητικού κάλλους αυτών, το οποίον αποτελεί πολύτιµον οπτικόν πόρον». 13

14 Β. Η προστασία του αιγιαλού της λίµνης Κρίσιµη για την παρούσα υπόθεση είναι η εφαρµογή του νόµου 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 31 αυτού «οι διατάξεις του νόµου αυτού για τον καθορισµό του αιγιαλού ως και οι διατάξεις για τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία εφαρµόζονται αναλόγως και για τις όχθες, τις παλαιές όχθες και τις παρόχθιες ζώνες των µεγάλων λιµνών», όπως βέβαια είναι η λίµνη Καστοριάς. Πράγµατι, η Κτηµατική Υπηρεσία Καστοριάς προέβη στη διαπίστωση αυθαιρέτων κατασκευών και στην επιβολή κυρώσεων - προστίµου για την κατασκευή της προβλήτας βάσει του άρθρου 29 του νόµου, καθώς η κρίσιµη κατασκευή προφανώς υποβαθµίζει και καταστρέφει τον αιγιαλό της λίµνης Καστοριάς, παρότι αυτός δεν έχει επίσηµα οριοθετηθεί µέχρι σήµερα. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει την εφαρµογή του άρθρου 27 του ίδιου νόµου για την κατεδάφιση της προβλήτας ως κατασκευής που έχει ανεγερθεί «χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία». Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου προβλέπει ειδικότερα την αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, σε συνεργασία µε την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Ν.Α., για τη διενέργεια της κατεδάφισης. Όπως, όµως, ήδη αναφέρθηκε, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την αποκατάσταση του χώρου στο ισπηλιό, προκειµένου να προστατευτεί το περιβάλλον και ειδικότερα ο αιγιαλός της λίµνης. Σηµειώνεται, µάλιστα, ότι η ύπαρξη της προβλήτας προκαλεί συνεχείς προσχώσεις στον αιγιαλό και στο περιβάλλον του ισπηλιού, µε συνέπεια την περαιτέρω υποβάθµισή τους. Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, είναι προφανές ότι δεν µπορεί νόµιµα να εκδοθεί άδεια για τη χρήση της προβλήτας βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 27 του Ν.2971/01, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις: αφενός, µε την κατασκευή και χρήση της προβλήτας παραβιάζεται πλήθος διατάξεων, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών για την προστασία της λίµνης ως οικοσυστήµατος και τοπίου εξαιρέτου κάλλους, όπως εξηγείται ανωτέρω, αφετέρου, δεν συντρέχουν πλέον, µετά την έγκριση της οικείας ΕΠΜ, οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας. 14

15 Γ. Η ιδιαίτερη σηµασία της κατάρτισης του οικείου Π.. για την προστασία της λίµνης Καστοριάς Από το νοµικό καθεστώς προστασίας της λίµνης προκύπτουν ειδικές υποχρεώσεις των αρµοδίων νοµαρχιακών και περιφερειακών υπηρεσιών να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισης του περιβάλλοντος της λίµνης, της προστασίας του τοπίου, καθώς και της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής στην κατεύθυνση της πλήρους αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, ιδίως στην περιοχή του ισπηλιού. Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε την πρόσφατη υπ.αριθµ. 1785/2003 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά περιοχή του ικτύου ΦΥΣΗ 2000, έχει κριθεί σχετικά ότι «µέχρι την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου οι ενταχθέντες στον εθνικό κατάλογο τόποι απολαύουν προστασίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποιητικής διατηρήσεώς τους, έως ότου συνταχθή ο κατάλογος των τόπων κοινοτικής σηµασίας και τύχουν προστασίας βάσει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, και πάντως, αποκλείει την υποβάθµισή τους (πρβλ. απόφαση της /C 166/1997, απόφαση της /C 374/1998, απόφαση της /C 103/2000 του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)». Το ΥΠΕΧΩ Ε έχει, πράγµατι, προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την κατάρτιση του οικείου Π.. για την προστασία της λίµνης, σύµφωνα µε τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, καταλυτική σηµασία για την παρούσα υπόθεση έχει η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή της λίµνης ως περιοχής του δικτύου ΝΑΤURA 2000 και η σύνταξη του εκ του νόµου 1650/86 προβλεπόµενου Προεδρικού ιατάγµατος, όπως µας πληροφόρησε το ΥΠΕΧΩ Ε, µε το από έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. Μάλιστα, στο εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται ότι «Σε ότι αφορά την περίφραξη του χώρου της αυθαίρετης προβλήτας και την τοποθέτηση επιγραφής «Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης» όπως προκύπτει από την ήδη εγκριθείσα ΕΠΜ και το Σχέδιο Π.. /τος που τη συνοδεύει, για τη συγκεκριµένη θέση δεν προβλέπονται οι παραπάνω επεµβάσεις». Η επισήµανση αυτή επαναλαµβάνεται στο πρόσφατο, από , έγγραφο της ίδιας ιεύθυνσης προς τη Ν.Α. Καστοριάς, όπου βεβαιώνεται εκ νέου ότι «από την ήδη εγκριθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και το σχέδιο Π../τος που τη συνοδεύει επί της οποίας γνωµοδότησε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ν. Καστοριάς µε την από απόφασή του, για την συγκεκριµένη θέση δεν προβλέπονται οι παραπάνω παρεµβάσεις». 15

16 Με το ίδιο έγγραφο, ζητείται ενηµέρωση της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε για τις ενέργειες της Ν.Α. «ώστε να αποµακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές» και ειδικότερα ενηµέρωση για «συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του πρωτοκόλλου, καθώς και των εν γένει ενεργειών για την αποκατάσταση του λιµναίου οικοσυστήµατος». 4. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε στην έκδοση του παρόντος πορίσµατος και προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες µε σκοπό την ορθή και πλήρη εφαρµογή της πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην κρίσιµη περιοχή: Α. Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας και η Ν.Α. Καστοριάς οφείλουν να συνεργαστούν για την προώθηση των διαδικασιών κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής προβλήτας στο ισπηλιό και αποκατάστασης του εκεί περιβάλλοντος χώρου και του αιγιαλού. Ειδικότερα, οι πιο πάνω υπηρεσίες οφείλουν να ανταποκριθούν άµεσα στο από ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε και να ορίσουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και των εν γένει ενεργειών τους για την αποκατάσταση του λιµναίου οικοσυστήµατος. Β. Η Ν.Α. Καστοριάς, µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της, οφείλει να εκπονήσει άµεσα την ειδική µελέτη για την αποµάκρυνση των έργων, µε παράλληλη αποκατάσταση του λιµναίου περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το από έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε, ανταποκρινόµενη έτσι στο αίτηµα της Περιφέρειας και στις κατευθύνσεις οδηγίες του οικείου Υπουργείου. Γ. Η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει να εφαρµόσει µε κάθε νόµιµο µέσο το άρθρο 73 παρ.14 του Ν.3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε το οποίο «Όπου στον παρόντα νόµο και γενικότερα στη νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς προβλέπεται : α) ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας µπορούν να εκδίδονται προσωρινώς µεν σήµατα οριστικώς δε πρωτόκολλα µε τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων από τις οποίες απορρέουν οι έννοµες συνέπειες που προβλέπονται από το νόµο ή τις δυνάµει αυτού εκδιδόµενες ατοµικές ή κανονιστικές πράξεις». 16

17 Υπενθυµίζεται, ότι αντίστοιχη διάταξη περί υποχρέωσης προηγούµενης έγκρισης από την αρµόδια Εφορεία περιλαµβάνεται στο ισχύον Π.. για τη ΖΟΕ Καστοριάς.. Ο ήµος Μακεδνών καλείται να συνδράµει τις αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή των νοµίµων κυρώσεων και ιδίως για την κατεδάφιση της παράνοµης προβλήτας. Υπενθυµίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει στο από έγγραφό του να εξετάσει ο ήµος Μακεδνών «σοβαρά τη συνεργασία του µε το ήµο Καστοριάς, από κάθε τεχνική και νοµική άποψη, ώστε να αξιοποιήσει και αυτός το χώρο που χρησιµοποιείται ήδη για την επισκευή του πλοίου του ήµου Καστοριάς». Ε. Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να µην επιτρέψουν τη χρήση της προβλήτας καθ οιονδήποτε τρόπο και να αποτρέψουν κάθε περαιτέρω επέµβαση στο χώρο, καθώς µάλιστα επίκειται η ολοκλήρωση της κατάρτισης του Π.. για τη λίµνη. Στο πλαίσιο αυτό, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία οφείλει να θέσει ως προτεραιότητα την οριοθέτηση της όχθης και παρόχθιας ζώνης / παλαιάς όχθης της λίµνης, όπως είχε ζητηθεί µε το από έγγραφο της Αρχής. ΣΤ. Ενόψει όλων των ανωτέρω και ιδίως της ξεχωριστής σηµασίας της λίµνης Καστοριάς ως προστατευόµενου οικοτόπου µε µεγάλη ιστορική και αισθητική αξία, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης του οικείου Π.., προκειµένου να επιταχυνθούν τόσο οι διαδικασίες αποκατάστασης του τοπίου, όσο και να αποθαρρυνθούν νέες παράνοµες χρήσεις και αυθαίρετες ενέργειες από ιδιώτες ή δηµόσιους φορείς. Ο Συνήγορος του Πολίτη ευελπιστεί στη θετική ανταπόκριση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών στις προτάσεις του παρόντος πορίσµατος και παραµένει στη διάθεσή τους για κάθε σχετική πληροφορία. 17

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη. Αρ. πρ. υπόθεσης: 11502/15.07.2005 Αρ. πρ. επιστολής: 11502.2.7 Χειριστές: Α.Λιάσκα 210 7289667 Αθήνα, 30.05.2006 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Διοικητή ΥΠΑ Βασ. Γεωργίου 1 16610 Γλυφάδα Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθµ. 345/2011 Στην Αθήνα, σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

1/12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σουλίου 35, 453 32 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.

1/12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σουλίου 35, 453 32 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σουλίου 35, 453 32 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Μιλτιάδης Μπούκας του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Τοπικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Αυθαίρετη είναι η κατασκευή που εκτελείται: Χωρίςοικοδοµική άδεια Καθ υπέρβαση τωνόσωνορίζονταιστηνυπάρχουσα οικοδοµική άδεια Βάσει οικοδοµικής άδειας που ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/27.11.2003) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη:

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: Εφόσον η οριογραμμή του αιγιαλού έχει καθορισθεί με διοικητική πράξη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις: 17005/2003, 10873/99) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ ΒΟΗΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Η ΒΕΒΑΙΩςΗ. ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 23 1.Η διάταξη (Ως έχει αντικατασταθεί) (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα