ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MASTERCARD AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MASTERCARD AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MASTERCARD AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «M.S.P.S. A.E. (Market Support and Promotion Services A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ηρώος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ ), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο AB PROMO (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας της εταιρείας MasterCard Europe S.A. που εδρεύει στο Βέλγιο, σύμφωνα με τους επόμενους όρους: ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 1.- Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα σούπερ μάρκετ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και στις συναλλαγές τους χρησιμοποιήσουν κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών (Contactless) MasterCard για οποιαδήποτε ανέπαφη συναλλαγή (contactless) κερδίζουν αυτομάτως 50 πόντους που θα πιστωθούν στην κάρτα τους AB PLUS στην επόμενη τους συναλλαγή/αγορά. Τα διακόσια σαράντα επτά (247) συνολικά καταστήματα που φέρουν το εμπορικό σήμα και τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια αναγράφονται στο συνημμένο παράρτημα Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας Ανέπαφων Συναλλαγών (Contactless) MasterCard η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Ανέπαφων Συναλλαγών (Contactless) MasterCard στο πλαίσιο της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας. 3. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/10/2015 έως και την 14/11/ Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια: (α) επισκέπτονται κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας οποιοδήποτε από τα 247 καταστήματα της αλυσίδας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που συμμετέχουν σε αυτήν,

2 (β) πραγματοποιούν τις αγορές τους και πληρώνουν για τη συναλλαγή με κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών (contactless) MasterCard, ολοκληρώνοντας μία έγκυρη ανέπαφη συναλλαγή (contactless), (γ) λαμβάνουν από το Ταμείο ένα ειδικό απόκομμα που εκδίδεται μαζί με την απόδειξη χρήσης της κάρτας Ανέπαφων Συναλλαγών (contactless) MasterCard και (δ) προσκομίζουν το ειδικό απόκομμα, κατά την επόμενη επίσκεψή, τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια, και η AB PLUS κάρτα τους πιστώνεται με 50 πόντους. Ως «Ανέπαφη Συναλλαγή» (contactless) ορίζεται η συναλλαγή που ολοκληρώνεται με τη χρήση τις κάρτας ανέπαφα (contactless), περνώντας τη κάρτα πάνω από το τερματικό χωρίς την εισαγωγή της στο τερματικό. Σε περίπτωση που η συνολική αξία της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη των 25, απαίτειται η χρήση PIN. Διευκρινίζεται ότι η χρήση της κάρτας Ανέπαφων Συναλλαγών (Contactless) MasterCard θα πρέπει να ολοκληρωθεί αποκλειστικά και μόνον για έγκυρη ανέπαφη συναλλαγή (contactless). Διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, με την έννοια ότι κάθε φορά που ο Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της προωθητικής Ενέργειας, κερδίζει αυτομάτως 50 πόντους που θα πιστωθούν στην κάρτα του AB PLUS. Διευκρινίζεται ότι η αξία κάθε συναλλαγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ.- Διευκρινίζεται ότι κατά την πληρωμή στο ταμείο, οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την έκδοση περισσοτέρων αποδείξεων για το αντίτιμο των αγορών τους και επομένως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την κάρτα contactless MasterCard, ολοκληρώνοντας μία έγκυρη contactless συναλλαγή, για περισσότερες από μία φορές κατά την ίδια συναλλαγή. Η χρήση της κάρτας AB PLUS διέπεται από τους όρους που κάθε φορά ορίζονται από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος από αυτά που διατίθενται στα καταστήματα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. 5. Δώρο. Ανά ανέπαφη συναλλαγή (contactless) με κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών (contactless) MasterCard, κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής κερδίζει αυτομάτως 50 πόντους, συνολικής αξίας 1,50 (1 πόντος = 0,03) που θα πιστωθούν στην κάρτα του AB PLUS κατά την επόμενη αγορά του σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια και με την παράδοση του ειδικού αποκόμματος.

3 Η παράδοση των ειδικών αποκομμάτων από τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, ώστε να πιστωθούν οι πόντοι στην κάρτα AB PLUS, πρέπει να γίνει μέχρι και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά ειδικά αποκόμματα, ούτε θα πιστώνονται οι κάρτες AB PLUS των συμμετεχόντων. Τα δώρα ορίζονται από την Διοργανώτρια και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. 6. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής της ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 7. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και 8. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «MasterCard Europe S.A.» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η «MasterCard Europe S.A.» δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία. 9. Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 10. Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α/Α Εταιρία Εταιρικά καταστήματα Διευθύνσεις Τηλέφωνα 1 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Θεσ/νικη) 25ης Μαρτίου 37, Τ.Κ / RADIO CITY 3 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 5 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 6 7 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (METRO) 8 ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - 9 Θεσσαλονίκη 10 ΑΓΡΙΝΙΟ 1 11 ΑΓΡΙΝΙΟ 2 Πατησίων 240 Τ.Κ Λ. Μεσογείων 316 & Κονδυλάκη, Τ.Κ / Λ. Μεσογείων 430, Τ.Κ Ελευθερίου Βενιζέλου 95, Τ.Κ Κομνηνών 1, Εθνομαρτύρων και Αναγεννήσεως, Τ.Κ Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ Αγ. Γεωργίου 3Α - Αγ. Ιερόθεος, Τ.Κ Αγ. Σοφίας 3, Τ.Κ Αργυροκάστρου 54, Τ.Κ Σουλίου 18, Τ.Κ

5 12 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 Πανεπιστημίου & Δελφών, Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 14 ΑΙΓΑΛΕΩ 2 15 ΑΙΓΙΟ ΑΙΝΟΥ 16 ΑΛΙΜΟΣ 17 Ιερά Οδός 261, 25ης Μαρτίου & Ξάνθου, Τ.Κ Μάρκου Μπότσαρη / / , Τ.Κ Αιγιαλείας 70-74, Μ. Μπότσαρη 3 & Ρ.Φεραίου 101, Τ.Κ / Αίνου 1 -ΤΚ Αλεξανδρούπολη Ν.Έβρου Λ. Καλαμακίου 93 & Αμμοχώστου (Θέση Αμπελάκια) Τ.Κ / ΑΜΟΡΕ 19 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20 2 (Δημητσάνας) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 21 ΘΕΣ/ΚΗ 22 ΑΜΦΙΘΕΑ 23 ΑΝΥΣΣΟΣ 24 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 25 ΑΡΓΟΣ 1 26 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 27 ΑΡΤΑ 28 ΑΡΤΑ 2 Πριγκηπονήσων 10, 210- Γκύζη, Τ.Κ / / Κονοπισοπούλου 18, Γαρουλάνου & Γεννηματά 19, Τ.Κ / Δημητσάνης 25, Τ.Κ Μαραθώνος 16, Τ.Κ Λ. Αμφιθέας 95-97, Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, Τ.Κ / Λεωφ. Σουνίου & Καραμανλή 2, Τ.Κ Ανδρονίκου 37 -ΤΚ Αλεξανδούπολη Ν.Εβρου 1ο χιλ. Ε.Ο. Άργους - Ναυπλίου Τ.Κ Αργυρουπόλεως 63 & Πίνου Τ.Κ , Αργυρούπολη Ελεούσα ευρύτερη περιοχή ΤΟΠ -ΑΛΤΙ, Τ.Κ Κόμβος Ιονίας οδού, Αγ. Δημήτριος Τ.Κ

6 29 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 Ισιδώρου Τσίγκου & Περ. Καλλέργη, Τ.Κ Οδός Ελασσώνος, Ασπρόπυργος, T.K / ΒΑΡΗ 32 ΒΕΡΟΙΑ 33 ΒΟΛΟΣ 1 34 ΒΟΛΟΣ 2 35 ΒΟΛΟΣ 3 36 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 37 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 38 ΒΥΡΩΝΑΣ 1 39 ΒΥΡΩΝΑΣ 2 40 ΓΑΛΑΤΣΙ 41 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 42 ΓΚΥΖΗ city 43 ΓΛ.ΝΕΡΑ 44 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 2 45 ΓΛΥΦΑΔΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ 3 47 ΓΟΥΔΙ Λ. Βάρης, Κερκύρας & 210- Κέκρωπος Τ.Κ / / ο χλμ. Νέας Περιφερειακής Δημοτικής οδού Βέροιας, Τ.Κ ας Νοεμρβίου 107, Τ.Κ Πολυμέρη 163 & Γαρέφη, Τ.Κ / Φυτόκου & Σκοπέλου ΟΤ 728 (Θέση Μαχαιρίτσα), τ.κ Λ. Πεντέλης 39, Τ.Κ Εθνικής Αντίστασης 18, Καλαμαριά - Θεσ/νικη Τ.Κ Καραολή Δημητρίου 34, Τ.Κ Kανάρη & Π.Τσαλδάρη 29, Τ.Κ Καραισκάκη 19 & Βαλαωρίτου, Τ.Κ Φιλίππου 34 TK Βαρβάκη & Μομφεράτου 82, Τ.Κ Λ.Λαυρίου & Λεονταρίου, Τ.Κ Λ. Λαυρίου 160 & Χρυσανθέμων, Τ.Κ Λαζαράκι 59, Τ.Κ Γούναρη 163 & Προφήτη Ηλία, Τ.Κ Κονίτσης 1 & Γ.Παπανδρέου, Τ.Κ

7 ΔΕΛΦΩΝ 49 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (Θεσ/νικη) ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 52 ΔΡΑΜΑ 53 ΕΘΝΙΚΗ 54 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 55 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 56 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΑΡΧΕΙΑ 57 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 58 (Θεσ/νικη) 59 ΕΡΥΘΡΑΙΑ 60 ΕΥΟΣΜΟΣ Δελφών 47, , Θεσσαλονίκη / Δεμερτζή 16 & Παπαναστασίου Τ.Κ / Καραολή & Δημητρίου Κυπρίων 14 Τ.Κ Μακεδονίας 2 & Τενέδου 8, Τ.Κ o χλμ. Εθνικής Οδού Δράμας Θεσσαλονίκης, Τ.Κ ο Χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ Μ. Αλεξάνδρου & Μητροπολίτου Ιακώβου,Τ.Κ Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ / Κηφισίας 326, Τ.Κ / Περικλέους 28, Τ.Κ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 62 ΖΩΓΡΑΦΟΥ City 63 ΖΩΓΡΑΦΟΥ - Λ. Παπάγου 64 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λ.Βουλιαγμένης 43-45, Τ.Κ Καλλιδρομίου 32, Τ.Κ Πανταζοπούλου 20, Τ.Κ Κουσίδου 28 & 210- Υακίνθων, Τ.Κ / / Περιάνδρου 46 & Θεοδάμαντος 31, Τ.Κ Στρατηγού Αλ. Παπάγου 28 & Πολυφήμου Πλ.Εθν. Αντιστάσεως 7 Τ.Κ

8 65 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΚΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 70 ΘΗΒΑ 2 71 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ ΑΓ. 72 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΛΙΣΙΑ ΙΛΙΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 75 ΙΣΘΜΟΣ 76 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2 77 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 78 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81 AB ΚΑΛΑ 82 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Λ. Παπανδρέου 33- Ιωαννίνων 4 - Γλάδστωνος 3, Τ.Κ Μαρτύρων 191 και επί των οδών Πετράκη και Λευκωσίας, Τ.Κ Λεωφόρος Ικάρων 26, Τ.Κ / Λ. Κνωσσού 172, Ηράκλειο Τ.Κ Μαιάνδρου & Πετρακογιώργη Τ.Κ Θέση Αγία Τριάδα Ο.Τ. 291 επί των οδών Αγ. Τριάδος 28 & Ανωνύμου οδού, Τ.Κ /28.646/ Θηβών-Ιδομενέως & Ανωνύμου Οδού Τ.Κ Αγ. Νικολάου 108, Τ.Κ Ιπποδαμείας 87 & Αφροδίτης 7, Τ.Κ Νυμφαίου πεζόδρομος & Λαοδικείας Τ.Κ Ισθμός Κορίνθου Τ.Κ Αγ. Μαρίνης 24 Τ.Κ Λ. Γράμμου 28 Τ.Κ Αρχ. Μακαρίου & Γ. Γεννηματά Τ.Κ Ε.Ο. Άρτας Ιωαννίνων, κόμβος Ανατολής έναντι Πανηπειρωτικού σταδίου Τ.Κ Κων. Παλαιολόγου 72 -ΤΚ Αλεξανδρούπολη Ν.Έβρου Δήμος Καβάλας, Θέση Περγιάλι Τ.Κ Εθνικής Αντιστάσεως 143, Καισαριανή Τ.Κ

9 83 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ - Θεσσαλονίκη 84 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κασσάνδρου 90, Τ.Κ Κ. Καραμανλή 44 & Επικούρου 7, Θεσ/νικη Τ.Κ / ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1 Κρήτης 13 Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 Ψαρρών & Μακεδονίας Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 Αρτέμιδος 118, τ.κ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 Γρυπάρη 141 Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 90 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 91 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4 92 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Metro 93 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 94 AB ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 95 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2 96 ΚΑΡΕΑΣ 97 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 98 ΚΑΣΤΕΛΑ 99 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ AB ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Δημοκρατίας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Γρ. Λαμπράκη Ελ. Βενιζέλου 284 Τ.Κ / Πλάτωνος 9 Τ.Κ / Θησέως 223, Τ.Κ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 75, Τ.Κ Μουταλάσκη 53 Τ.Κ Λεωφόρος Καλάμου 72 & Γεωργίου Βλάχου,Τ.Κ / / Κουμουνδούρου & Παλαιολόγου 46-48, Τ.Κ ης Οκτωβρίου 2 Τ.Κ Κτηματική περιφέρεια του Δήμου Καρπενησίου στην θέση Αγ. Γεώργιος Τ.Κ / Α. Παπαναστασίου 21 Τ.Κ Χλόης & Εμπειρίκου - συνοικία Φουντουκλή Τ.Κ Ν. Δίκα & 19ης Μαϊου Τ.Κ / Λεωφόρος Δημοκρατίας 120 Τ.Κ Γρηγορίου Λαμπράκη 402, Τ.Κ

10 103 AB ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Π. Τσαλδάρη 104 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 107 ΚΗΦΙΣΟΣ 108 ΚΙΑΤΟ ΚΙΡΚΗΣ 110 ΚΟΖΑΝΗ 111 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 112 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Κρόνου 116 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΩΠΙ 118 ΚΟΥΚΑΚΙ Κολοκοτρώνη 119 ΚΥΨΕΛΗ City 120 ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΩΣ Λ. Παναγή Τσαλδάρη / , Τ.Κ ο Χιλ..Ε.Ο Κ.Παλ/τσας (Κοντοκάλι) Τ.Κ ο Χιλ. Ε.Ο. Κέρκυρας- Παλ/τσας (Κογεβίνα), Τ.Κ Κασσαβέτη & Λεβίδου 2, Τ.Κ Λεωφόρος Κηφισού 94, Τ.Κ Αιγάλεω Πετμεζά & Κολοκοτρώνη Τ.Κ / Κίρκης 17- ΤΚ Αλεξανδρούπολη Ν.Έβρου Κόμβος Πανόραμα Ο.Τ. 991 (στη συμβολή των οδών Κασλά & Διονύσου) Τ.Κ Εθνικής Αντιστάσεως & Παπανδρέου, Τ.Κ Π. Εθνική οδός Κορίνθου - Πατρών 91 τ.κ Κολοκοτρώνη 10 τ.κ Σερρών 6 & Παλαιολόγου 2 Τ.Κ Ποταμού & Κρόνου 17, Τ.Κ Γρηγορίου Λαμπράκη 102, Τ.Κ Αττικής & Χρήστου Παύλου, Κορωπί Τ.Κ / / Γενναίου Κολοκοτρώνη 16, Τ.Κ Φαιδριάδων 4-6 Τ.Κ Αγ. Μελετίου 35 & επτανήσου τ.κ Κέρκυρας 28 & Παξών 21 τ.κ / ο χλμ. Επαρχιακής οδού Κω - Χωρίων

11 ΛΑΜΙΑ ΚΩΣ ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ 125 ΛΑΜΠΡΙΝΗ 126 ΛΑΡΙΣΑ 127 ΛΑΡΙΣΑ 2 ΛΑΡΙΣΑ Λάμπρου 128 Κατσώνη 129 ΛΕΝΟΡΜΑΝ 130 ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ Θεσσαλονίκη 132 ΛΗΜΝΟΣ - Μύρινα 133 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 134 ΛΙΟΣΙΑ 135 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 136 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 137 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 138 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (στη θέση ΑΓ. Παύλος Ασφενδίου Κω του δήμου Δικαίου) Τ.Κ ο χλμ Επαρχιακής οδού Κω - Χωρίων, Μαρμαρωτό Τ.Κ Θερμοπυλών & Καλαμά & Δοϊράνης τ.κ Συρρακούσων Τ.Κ / Φαρσάλων 111 & Διγενή Ακρίτα Τ.Κ / Καλλιθέας 17 Τ.Κ Λάμπρου Κατσώνη 20, Τ.Κ Λένορμαν 151 & Λεβιδίου 16 Τ.Κ Πάροδος Φιλοσόφων - περιοχή Φύσσες, Περιβόλια Λευκάδας Τ.Κ Λεωφ. Στρατού 20, Τ.Κ Λεωφόρος Δημοκρατίας & Ειρήνης - ΤΚ Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων - Θέση Ισώματα τ.κ Φυλής 293 & Κασσιανής- Ο.Τ. 650 Τ.Κ Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ Μ.Αλεξάνδρου & Έλλης - ΤΚ Αλεξανδρούπολη Ν.Έβρου 11o χλμ. Θεσ/νίκης - Αεροδρομίου Τ.Κ / Λ. Πόρτο Ράφτη 34, Τ.Κ ΜΑΡΝΗΣ Μάρνη 24 Τ.Κ

12 140 ΜΑΡΟΥΣΙ City 141 ΜΑΡΟΥΣΙ Χατζηαντωνίου 142 ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 144 ΜΕΝΙΔΙ 145 ΜΕΝΙΔΙ 2 ΜΕΝΙΔΙ Πίνδου Β. Αλεξάνδρου 18 & Πλούταρχου Τ.Κ / Χατζηαντωνίου 9-11 & Δ. Ράλλη,Τ.Κ , Μαρούσι Οδός Μεγάρων - Αλεποχωρίου Τ.Κ Καλαμβόκη 2 & Λ. Δημοκρατίας Τ.Κ Λ. Καραμανλή & Θρακομακεδόνων T.K Φιλαδελφείας 101 Τ.Κ Πίνδου και Πηνειού, Τ.Κ ΜΕΝΙΔΙ 4 - Φιλαδελφείας Φιλαδελφείας 83, Τ.Κ / ΜΕΝΙΔΙ 5 - Κίου Κίου 3-5, Τ.Κ / ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Παπαδιαμαντοπούλου & Πετρουλα Τ.Κ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Πεύκων 26 Τ.Κ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ- 153 Θεσσαλονίκη ΜΠΟΤΣΑΡΗ Θεσσαλονίκη Γ. Παπανδρέου 47 Τ.Κ / Λ. Βουλιαγμένης 69 & Μένωνος Τ.Κ Ν. Μάνου 4 & Μπότσαρη Τ.Κ Μπότσαρη 88, Τ.Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Σμύρνης 5 Τ.Κ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ- Καρά Τεπέ 2ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης - Θέρμης τ.κ ΝΑΞΟΣ Επαρχιακή Λεωφόρος Νάξος - Χαλκιού Τ.Κ ΝΙΚΗΤΗ - Χαλκιδική Ο.Τ. 52, Θέση Ανεμόμυλος,Τ.Κ

13 159 Ν. ΜΑΚΡΗ Ν. 160 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 161 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ. Μαραθώνος 124 & Αργοστολίου Τ.Κ / Δεκελείας 175 & Τρωάδος 1 Τ.Κ Λ. Κύμης & Σκουφά Ν. Ηράκλειο Τ.Κ Ν.ΙΩΝΙΑ Λ. Ηρακλείου 350 Τ.Κ / / Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟ Μπουμπουλίνας 165 ΝΙΚΑΙΑ 166 ΞΑΝΘΗ 167 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 168 Π.ΦΑΛΗΡΟ 25ης Μαρτίου 5 Τ.Κ Μπουμπουλίνας & Νέας Κίου Τ.Κ Ελλήσποντου 2 Τ.Κ Τριανταφύλλου Μιχαηλίδη, Τ.Κ Βασ.Κωνσταντίνου 131 -ΤΚ Ορεστιάδα Ν.Έβρου Αγ. Κυριακής 5 & Χαρίτων Τ.Κ / Π. ΦΑΛΗΡΟ Αχιλλέως 170 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 171 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2 (Προφήτης Ηλίας) 172 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 173 (Θεσ/νικη) 174 ΠΑΠΑΓΟΣ 175 ΠΑΠΑΦΗ 176 ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΑ 2 ΠΑΤΗΣΙΑ 4 ( Στρατηγού 178 Καλάρη ) Αχιλλέως 10, Τ.Κ / / Σπ. Μερκόυρη 38 Τ.Κ Αλκέτου 5 & Υμηττού Τ.Κ Λ. Μαραθώνος 4 Τ.Κ Κομνηνών 34 & Ακριτίδου, Τ.Κ Πίνδου Τ.Κ Παπάφη 209 & Αγριανών Τ.Κ Πατησίων 342 & Γαβριηλίδου Τ.Κ / Μονής Σέλτσου & Παν. Μακρή (γωνία) Τ.Κ Στρατηγού Καλάρη 45, Κάτω Πατήσια Τ.Κ

14 179 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Ακτή Κονδύλη) 185 ΠΕΙΡΑΙΑΣ City ΠΕΙΡΑΙΑΣ 186 Κοκκινιά 187 ΠΕΡΑΙΑ (Θεσ/νικη) 188 ΠΕΡΙΣΣΟΣ 189 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 193 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 194 ΠΕΥΚΗ 195 ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΟΛΙΧΝΗ (Λαγκαδά) 196 (Θεσ/νικη) Ακτή Δυμαίων & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ Εθν. Οδός Πατρών - Αθηνών & Αμερικής T.K Εγνατίας 3 & Μακεδονίας - Αγ / / Αλέξιος T.K Ευβοίας 190 Ζαρουχλέικα T.K Ναυαρίνου & Παπαφλέσα Τ.Κ Ακτής Κονδύλη 44, Δερβενακίων & οδού / / Κάστορος Τ.Κ Νικήτα 14 Πειραιάς Τ.Κ ης Μαρτίου & Μουρούζη Τ.Κ Επαρχιακή οδός Θεσ/νικης - Ν. Μηχανιώνας Ο.Τ Αβέρωφ 38 - Μακελαράκη & Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Τ.Κ Εθ. Μακαρίου 54 & Αγ. Παύλου Τ.Κ / Καρπενησίου 25 Τ.Κ / Φαρσάλων 43 Τ.Κ Κειριάδων 12 Σφηττίων & Αλκμήνης 5 Τ.Κ / ης Μαρτίου 179 Τ.Κ / Λ. Ειρήνης 48 & Κοραή Τ.Κ Λ. Μαραθώνος 22 Τ.Κ Λαγκαδά 264, Τ.Κ

15 197 ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ 198 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 199 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΠΥΛΗ 200 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 201 ΠΥΡΓΟΣ 202 ΡΕΝΤΗ 203 ΡΟΔΟΣ 204 ΡΟΔΟΣ ΣΑΠΕΣ 206 ΣΕΡΡΕΣ 207 ΣΕΡΡΕΣ - Εθνική οδός 208 ΣΟΦΟΥΛΗ 209 ΣΠΑΡΤΗ 210 ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΤΑ 212 ΣΤΑΜΑΤΑ 213 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μαυρομιχάλη 157 & Διγενή Ακρίτα Τ.Κ / Επαρχιακή οδός Πορτο Χελίου Κόστα Τ.Κ ο χλμ. Εθν. Οδού Πτολεμαΐδας - Κοζάνης Τ.Κ Πύλης Τρικάλων 39, T.K ο χλμ. Εθν. Οδού Πατρών - Πύργου Τ.Κ Θηβών 226 & Παρνασσού 1 Τ.Κ / ο χλμ. Ρόδου - Λίνδου Τ.Κ ο χλμ. Λεοφώρου Ρόδου Καλλιθέας Τ.Κ / Έναντι Γηπέδου -ΤΚ Σάπες Ν.Ροδόπης Οδός Μεραρχίας 132 Τ.Κ ο χλμ. Παράπλευρης οδός Ε.Ο. Σερρών - Δράμας, Αγ. Ιωάννης, Δήμος Σερρών Τ.Κ Σοφούλη & καθ. Ρωσίδη Τ.Κ / Θερμοπυλών & Γκοτσόγλου Τ.Κ ο Χλμ. Σπάρτης - Γυθείου & Μεσ/γίου Τ.Κ Χρ. Μπέκα - Αιγαίου & Λύγκου Τ.Κ Λ.Δροσιάς - Σταμάτας 31Α Τ.Κ Κολοκοτρώνη 22 (Συνοικισμός Τερψιθέας) Σταυρούπολη Θεσ/νικης ΤΚ

16 214 ΣΥΚΙΕΣ - Θεσσαλονίκη Ανδρέου Δημητρίου 31 & Κύπρου Τ.Κ , Θεσσαλονίκη / ΣΥΝΔΙΚΑ Συνδίκα 16 Τ.Κ / ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Νεωρίου 25 Τ.Κ / ΣΥΡΟΣ - ΠΑΓΟΣ 218 ΤΟΥΜΠΑ 219 ΤΟΥΜΠΑ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 220 ΤΡΙΚΑΛΑ 221 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ - 28ης 222 Οκτωβρίου 223 ΥΜΗΤΤΟΣ 224 ΦΙΛΟΘΕΗ 225 ΦΛΩΡΙΝΑ 226 ΦΥΛΗΣ 227 ΧΑΙΔΑΡΙ 228 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (FF) 229 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 Κατάφια, Πάγος Τ.Κ / Γρ. Λαμπράκη 25 & Σίφνου 10 Τ.Κ / Επιδαύρου Τ.Κ , Τούμπα Θεσσαλονίκη Καρδίτσης 65 (περιοχή Στρατώνες) Τ.Κ / Ναυπλίου 39 & ΟΗΕ & Διοτίμας Τ.Κ ης Οκτωβρίου & Φωτάκου, Τ.Κ Λ. Ηλιουπόλεως 4 & Κασσιόπης 3 Τ.Κ Κηφισίας & Καποδιστρίου Τ.Κ / ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας - Κοζάνης, Τ.Κ Φυλής 245 & Ολυμπίας 27 Τ.Κ / Λ.Αθηνών 242 Τ.Κ / Λ. Πεντέλης 84 & Θησέως Τ.Κ Λέσβου 5-7 & Ανδριανείου, Κάτω Χαλάνδρι Τ.Κ ΧΑΛΑΝΔΡΙ City Χίου Τ.Κ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Δεκελείας 33 Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Γ. Παπανδρέου & Άνδρου 1 Τ.Κ

17 233 ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Χαϊνά 271 Τ.Κ / ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Νεοφύτου & Κοτοπούλη Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ Ε.Ο. Πολύχρονου, Χανιώτης Τ.Κ / ΧΑΝΙΑ 237 ΧΑΝΙΑ 2 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 238 (Θεσ/νικη) 239 ΧΙΟΣ - Βερίτη ΧΙΟΣ - Βροντάδος ΧΙΟΣ - Ελ. Βενιζέλου 242 ΧΙΟΣ - Πασπάτη Δεληγιαννάκη 112 Α Τ.Κ / o χλμ Π.Ε.Ο. Χανίων - Καστελλίου, στη θέση Γερμανικό Πουλί Τ.Κ / Γληνού 23 & Βούλγαρη Τ.Κ Γ. Βερίτη 78Β, Τ.Κ Γεωργίου Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 12, Τ.Κ Ελ. Βενιζέλου 38, Τ.Κ Φιλίππου Πασπάτη 9Ε, Τ.Κ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 244 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ 245 Ελληνορώσων 246 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 247 ΩΡΩΠΟΣ Περικλέους 56 Τ.Κ / / Κηφισίας 228 Ν.Ψυχικό Τ.Κ Καμπούρογλου 10, Τ.Κ Αλεξάνδρου Υψηλάντου 30, Ωραιόκαστρο, Τ.Κ Λ. Χαλκουτσίου & Φαφούτη, τ.κ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΟ ΑΒ Χολαργός Περικλέους 56 Τ.Κ. 15 561 1η εβδομάδα 30/9 έως 6/10 ΑΒ Παπάγου ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ City Βύρωνας ΑΒ Ζωγράφου Πίνδου 116-118 Τ.Κ.15669 Καραολή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02.06.2014 έως και 15.07.2014.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 02.06.2014 έως και 15.07.2014. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H MasterCard προκηρύσσει μία νέα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής σε συνεργασία και με την υποστήριξη της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε» (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού ΑΒ Πικέρμι ΑΒ Ελληνικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου ΑΒ Γλυκά Νερά ΑΒ Αγ. Παρασκευή 1 ΑΒ Αγ. Παρασκευή 2 ΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Αθήνα Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης), από το 2008 Αρχιεπισκοπή Αθηνών Χ. Συμεωνίδης 2130174100 gftiaa@gmail.com ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Κατάστημα Διεύθυνση 5 MOTT STREET - The Mall ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430,15342 AB Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας ΚΑΤΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΑΓΙ ΠΑΡΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΚΕΥΗ ΑΓΙ ΣΟΦΙ ΕΛΛΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINK BIG»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINK BIG» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINK BIG» Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα «THINK BIG» που διοργάνωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win) Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINK BIG» (instant win), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω,

Διαβάστε περισσότερα

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία

5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Κατάστηµα ιεύθυνση 5 MOTT STREET - The Mall ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 35,15122 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝ ΥΛΑΚΗ, 15341 AB Βασιλόπουλος - Αγία Παρασκευή Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 430,15342 AB Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πανεπιστημίου 14 10671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση ΤΚ 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αιόλου 86 10232 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σταδίου 38 10564 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ.

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. Κωδ Κατάστημα 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 111 ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 113 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ 122 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 139 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ.

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 139 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. Κωδ Κατάστημα Νομός Δήμος 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 111 ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 113 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ / ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 76-78 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 Τ.Κ. 11474 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ AΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 343 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11143 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο EuroPhone Banking, τηλ. 210 9555000 ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ EUROBANK & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΝΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα