Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ: Πένθος ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΑ): ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 2. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων στις θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις που αφορούν στο θρήνο που βιώνουν ενήλικες, παιδιά και οικογένειες ενόψει του επικείμενου λόγω αρρώστιας ή ξαφνικού θανάτου αγαπημένου προσώπου. Παράλληλα, το μάθημα αυτό αποβλέπει στην κατανόηση των αρχών στήριξης του ατόμου και της κοινότητας στο θάνατο και το πένθος 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Εισαγωγή στο πεδίο της Θανατολογίας Ιστορική αναδρομή Κοινωνικές και ατομικές στάσεις απέναντι στο Θάνατο 2. Αρχές ανακουφιστικής φροντίδας Εφαρμογές στον κόσμο και την Ελλάδα 3. Ο ρόλος της «συνοδείας» στη φροντίδα του αρρώστου που πεθαίνει και της οικογένειάς του 4. Πένθος και θρήνος: Θεωρητικές προσεγγίσεις 5. Φυσιολογικός θρήνος - Ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας στη στήριξη του ενήλικα που θρηνεί 6. Άτυπες μορφές θρήνου - Ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας στη στήριξη του γονιού που θρηνεί την απώλεια ανήλικου παιδιού 7. Ο θρήνος του παιδιού και του εφήβου 8. Ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας στη στήριξη του παιδιού που θρηνεί 9. Αντιδράσεις των επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν άτομα που πεθαίνουν ή πενθούν. 10. Πένθος, τραύμα και περιπεπλεγμένος θρήνος 11. Παρέμβαση στην κοινότητα μετά από τραυματικό ή καταστροφικό γεγονός 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: να γνωρίζουν τις αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας στους ενήλικες και τα παιδιά, τις μεταξύ τους διαφορές καθώς και τα πλαίσια εφαρμογής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του αρρώστου που πεθαίνει σε οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο και να είναι σε θέση να αναλύσουν τη σημασία της «συνοδείας» του αρρώστου και της οικογένειας στο τελικό στάδιο της αρρώστιας να περιγράφουν τη διεργασία του θρήνου σύμφωνα με τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 1

2 να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το θρήνο ενός ατόμου να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στο θρήνο των ενηλίκων και των παιδιών να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του προπαρασκευαστικού θρήνου, του παραγνωρισμένου θρήνου και του περιπεπλεγμένου θρήνου να εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες του γονικού θρήνου να εντοπίζουν τρία από τα χαρακτηριστικά του θρήνου που βιώνουν οι οικογένειες μέλος των οποίων έχει αυτοκτονήσει να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που καθιστούν ένα άτομο ευάλωτο σε αυτοκτονικές συμπεριφορές να αναφέρουν τις αρχές στήριξης ενός παιδιού που θρηνεί, σύμφωνα με τις ανάγκες που συχνά βιώνει μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου να διαφοροποιούν τις αντιδράσεις θρήνου από τις τραυματικές αντιδράσεις να γνωρίζουν τις φάσεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα μετά από ένα τραυματικό ή καταστροφικό γεγονός να διακρίνουν πότε το στρες που βιώνουν οι επαγγελματίες της υγείας που έρχονται σε επαφή με άτομα που πεθαίνουν ή θρηνούν αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία του προσωπικού και πότε είναι φυσιολογικό και αναπόφευκτο στα πλαίσια της συνοδείας της οικογένειας σε καταστάσεις απώλειας. να αναγνωρίζουν την προσωπική τους στάση απέναντι στο θάνατο και πώς αυτή επηρεάζεται από τις προσωπικές απώλειες που έχουν βιώσει στη ζωή τους. Β ΜΕΡΟΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Το μάθημα θα περιλαμβάνει διαλέξεις, παρακολούθηση εκπαιδευτικών DVD σχετικά με κλινικές συνεντεύξεις και ψυχολογικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις απώλειας και θρήνου, καθώς και συζητήσεις κατά τη συμμετοχή των φοιτητών σε εμπειρίες ασκήσεις. 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το μάθημα θα διδαχθεί σε τέσσερις ημέρες. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθώς και η τήρηση ενός προσωπικού ημερολογίου με την καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων και αντιδράσεων στο περιεχόμενο του μαθήματος. Παράλληλα με τις γνώσεις που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες, θα έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τις προσωπικές αντιδράσεις απέναντι στην απώλεια και το θάνατο μέσω εμπειρικών και άλλων ασκήσεων. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών DVD θα διευκολύνει τη συζήτηση σε θέματα που αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα και το πένθος. Απαραίτητη είναι η μελέτη δυο προτεινόμενων βιβλίων και μιας σειράς ξενόγλωσσων κυρίως άρθρων που εμβαθύνουν τα διδαχθέντα θέματα. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο τελικός βαθμός εξαρτάται από α) γραπτή εξέταση μετά το τέλος του μαθήματος (70%) β) την παρουσία και ενεργό συμμετοχή στην τάξη(20%) και γ) την τήρηση ημερολογίου και συμπλήρωση ασκήσεων αυτογνωσίας (10%) 8. ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συγγράμματα: De Hennezel, M. (2011) Ο μύχιος θάνατος. Αθήνα: Εκδόσεις Κοάν Neimeyer, R.A. (2006) Να αγαπάς και να χάνεις Αντιμετωπίζοντας τις απώλειες της ζωής. Μετάφραση: Ε. Παπάζογλου. Εκδόσεις Κριτική & Εκδόσεις Μέριμνα Σύνολο άρθρων προς μελέτη Jeffreys, J.S. (2011). The human grief response. In: Helping grieving people: when tears are not enough. Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 2

3 (2nd edition). New York: Routledge. Klass, D., & Walter, T. (2001). Process of grieving: how bonds are continued. In M.S. Stroebe, R.O. Hansson, H. Stroebe, Schut, W. (Eds.). Handbook of bereavement research. Washington D.C.: ΑPA Doka, K. (1998). O παραγνωρισμένος θρήνος. Στο: Νίλσεν, Μ., Παπαδάτου, Δ. (Επιμ.) Το πένθος στη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα. Μπελλάλη Θ. (2005). Διεργασία θρήνου των γονιών μετά την απώλεια παιδιού» Νοσηλευτική, 44: Siebelink MJ., Bellali Th., Sque M., Haase-Kromwijk B. (2010). Children as Donors: Issues for Parents and Professionals. Book publication in Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial Aspects, Vol. II, (edited by W. Weimar, M. A. Bos, J. J. Busschbach). Rotterdam: Proceedings (ELPAT) Jordan, J. (2008) Βereavement after suicide. Psychiatric Annals, 38, 10, Jeffreys, J.S. (2011). Complications of the human grief process. In Helping grieving people: when tears are not enough. (2nd edition). New York: Routledge. Μεταλληνού, Ο., Παπάζογλου, Ε., Ράλλη, Ε., Νίλσεν, Μ., Παπαδάτου, Δ. (2004) Στήριξη του παιδιού μετά το θάνατο αγαπημένου του προσώπου. Στο: Μ. Ζαφειροπούλου, Γ. Κλεφτάρας (Επιμ.) Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία του Παιδιού (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαδάτου, Δ. (2010). Συζητώντας με το παιδί για τον θάνατο. Στο Δ. Καφετζής & Γ. Τσόλας, (Επιμ.). Εξελίξεις στην παιδιατρική διαγνωστική και θεραπευτική (σελ ). Αθήνα: Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστήμίου Αθηνών. Sourkes, B. (2005) Μια αγκαλιά γεμάτη χρόνο: Ψυχολογική εμπειρία του παιδιού με απειλητική για τη ζωή αρρώστια. Στο: Νίλσεν, Μ., (Επιμ.).(2005). Απώλειες στη ζωή του παιδιού. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα IWG (2002). Assumptions and principles about psychosocial aspects of disasters. Death Studies, 26, Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Death Studies, Illness, Crisis & Loss, Omega: The Journal of Death and Dying, Journal of Palliative Care, Mortality. Grief Matters Γ ΜΕΡΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 26 α/α 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Πέμπτη 25 Απριλίου ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στο πεδίο της Θανατολογίας Ιστορική αναδρομή - Αρχές ανακουφιστικής φροντίδας - αρμογές στον κόσμο & στην Ελλάδα Ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας στη φροντίδα του αρρώστου που πεθαίνει και της οικογένειάς του 2 Παρασκευή 26 Απριλίου Πένθος και θρήνος: Θεωρητικές προσεγγίσεις Φυσιολογικός θρήνος - Ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας στη στήριξη του ενήλικα που θρηνεί Άτυπες μορφές θρήνου - Γονικός θρήνος 1 Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2 Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 3

4 3 Σάββατο 18 Μαΐου: Ο θρήνος του παιδιού και του εφήβου. Αρχές στήριξης Το στρες των επαγγελματιών υγείας που στηρίζουν ασθενείς που πεθαίνουν και οικογένειες που θρηνούν 4 Κυριακή 19 Μαΐου Πένθος, τραύμα και περιπεπλεγμένος θρήνος Παρέμβαση στην κοινότητα μετά από καταστροφικό γεγονός Ολοκλήρωση του μαθήματος ΣΥΝΟΛΟ: 26 ώρες 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 1. Παρουσία και συμμετοχή στις εμπειρικές ασκήσεις και συζητήσεις 2. Τήρηση ημερολογίου & γραπτή εργασία 3. Μελέτη συγγραμμάτων και βασικής βιβλιογραφίας 10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 4

5 Θάνατος και Κοινωνία Aries, P. (1975). Ο άνθρωπος ενωπίον του θανάτου (Τόμοι Ι & ΙΙ). Αθήνα: Εκδόσεις Βιβιλιοπωλείο της Εστίας. Becker, E. (1973). The denial of death. New York: The Free Press. Σερεμετάκη, Ν. Η τελευταία λέξη. Στης Ευρώπης τα άκρα. Εκδόσεις: Λιβάνης. Seale, C. (1998) Constructing death: The sociology of dying and bereavement. Cambridge: Cambridge University Press. Walter, T. (1999) On Bereavement: The culture of grief. Buckingham: Open University Press. Ανακουφιστική φροντίδα ενηλίκων Byock, I. (1997) Dying Well: The Prospect of Growth at the End of Life. New York: Riverhead Books. Chochinov, H.M. (2012). Dignity therapy: Final words for final days A handbook for the clinician. NY: Oxford University Press. Connor, S.R. (2009) Hospice and Palliative Care: The Essential Guide (2 nd edition) NY: Routledge. De Hennezel, M. (2011) Ο μύχιος θάνατος. Αθήνα: Εκδόσεις Κοάν. Ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων Bluebond-Langer, M. (1978). The private worlds of dying children. Princeton \ NJ: Princeton University Press. Bluebond-Langer, M. (1996). In the shadow of illness: Parents and siblings of the chronically ill child. Princeton NJ: Princeton University Press. Goldman, A., Hain, R., Liben, S. ( nd edition) Oxford textbook on palliative care for children. New York: Oxford University Press. Sourkes, B.M. (1995) Armfuls of Time: The psychological experience of the child with a life-threatening illness. Pittsburg: University of Pittsburg Press. Wolfe, J. Hinds, P., Sourkes, B. (Eds.) (2010) Textbook of interdisciplinary pediatric palliative care. Philadelphia: Eslevier Πένθος στην ενήλικη ζωή Bacque M. (2001) Πένθος και υγεία. Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι. Doka, K.J. (Ed.). (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges and strategies for practice. Champaign, Ill: Research Press. Klass, D., Silverman, P., Nickman, S. (1996) Continuing bonds: New understandings of grief. Philadelphia: Taylor and Francis. Makinson, R., Rubin, S., Witztun, E. (Eds.) (2000) Traumatic and non-traumatic loss and bereavement: Clinical theory and practice. Madison, CT: Psychosocial Press/International University Press. Νίλσεν, Μ., Παπαδάτου, Δ. (Επιμ.).(1998). Το πένθος στη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα. Neimeyer, R.A. (2006) Να αγαπάς και να χάνεις Αντιμετωπίζοντας τις απώλειες της ζωής. Μετάφραση: Ε. Παπάζογλου. Εκδόσεις Κριτική Μέριμνα. Neimeyer, R.A. (Ed.) (2001) Meaning Reconstruction and the experience of loss. Washington DC: American Psychological Association. Stroebe, M.S., Hansson, R.O., Schut, H., Stroebe, W. (Eds.) (2008) Handbook of bereavement research & practice. Washington DC: American Psychological Association. Winchester-Nadeau, J. (1998). Families making sense of death. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Worden, W.J.(2009-3rd edition). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner. New York: Springer. Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 5

6 Πένθος στην παιδική και εφηβική ηλικία Dyregrov, A. (2008) Grief in children: A handbook for adults. London: Jessica Kingsley Publishers. LeShan, E. (1988) Μαθαίνοντας να λέμε αντίο στο γονιό που χάνεται. Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι. Νίλσεν, Μ. Παπαδάτου, Δ. (Επιμ.) (1999) Οταν η Χρόνια Αρρώστια και ο Θάνατος Αγγίζουν τη Σχολική Ζωή. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ εκδόσεις Μέριμνα Νίλσεν Μ. (Επιμ.) (2006) Απώλειες στη ζωή του παιδιού. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα. Silverman, P. (2000) Never too young to know: Death in children s life. New York: Oxford University Press. Worden, W. (1996) Children and grief. When a parent dies. New York: The Guildford Press. Αντιδράσεις προσωπικού υγείας στην αρρώστια και το θάνατο Katz, R.S., Johnson, T. A. (Eds.) (2006). When professionals weep: Emotional and counter-transference responses in end-of-life care. NY: Routledge. Kearny, M. (2000) A place of healing: Working with suffering in living and dying. NY: Oxford University Press. Papadatou, D. (2009) In the face of death: Professionals who care for the dying and the bereaved. NY: Springer. Renzenbrink, I. (Ed.) (2011). Caregiver stress and staff support in illness, dying and bereavement. Oxford: Oxford University Press. Speck, P. (Ed.) (2006) Teamwork in palliative care. Oxford: Oxford University Press. 11. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δανάη Παπαδάτου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Θάλεια Μπελλάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Κάθε Τρίτη και στο γραφείο της κ. Παπαδάτου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί και συνάντηση μετά από συνεννόηση μέσω Κάθε Δευτέρα και στο γραφείο της κυρίας Μπελλάλη Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σίνδος. Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 6

7 14. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS: Δεν διατίθεται 15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις και παράδοση εργασιών μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος Ο/Η Διδάσκων/ουσα Δανάη Παπαδάτου Υπογραφή Θάλεια Μπελλάλη Υπογραφή Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 7

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπελλάλη ΟΝΟΜΑ: Θάλεια ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Χριστόφορος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 17/02/73 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ροδοπόλεως 7, Καλαμαριά, ΤΚ 55133

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Università degli Studi di Torino Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. Παπανικολή 2Α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου, Τηλ. 2106463367, Fax. 2106452338 merimna@cs.ntua.gr www.merimna.org.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. Παπανικολή 2Α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου, Τηλ. 2106463367, Fax. 2106452338 merimna@cs.ntua.gr www.merimna.org. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Παπανικολή 2Α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου, Τηλ. 2106463367, Fax. 2106452338 merimna@cs.ntua.gr www.merimna.org.gr ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Διοικητικό Συμβούλιο Μέριμνας Δύο από τα πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων Χρυσή Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθανασία Κατή Ψυχολόγος, Οικογενειακή θεραπεύτρια Γεώργιος Γεωργουλέας Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων Χρυσή Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθανασία Κατή Ψυχολόγος, Οικογενειακή θεραπεύτρια Γεώργιος Γεωργουλέας Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 8 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 29 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 2008

3 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 8 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 29 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 2008 3 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 8 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 29 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 2008 Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο μάθημα 17/10 - Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων διαχρονικά. - Σημασία και μορφές έκφρασης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των σύγχρονων μουσείων

2 ο μάθημα 17/10 - Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων διαχρονικά. - Σημασία και μορφές έκφρασης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των σύγχρονων μουσείων Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική 1MO 211 Μάθημα Υποχρεωτικό 3 ου έτους, 5 ου εξαμήνου, κατεύθυνσης Μουσειολογίας Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.ct.aegean.gr/people/meconomou/intro_museopaed/ Διδάσκουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙ Α ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ONLINE) ΤΟΜΟΣ Περιοδική Έκδοση Έρευνας στην Εκπαίδευση Του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΙΣ Στο τμήμα λειτουργούν τρεις τομείς. Ο Α, Τομέας Παθολογικός, ο Β, Τομέας Χειρουργικός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο μάθημα 18/10 - Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων διαχρονικά. - Σημασία και μορφές έκφρασης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των σύγχρονων μουσείων

2 ο μάθημα 18/10 - Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων διαχρονικά. - Σημασία και μορφές έκφρασης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των σύγχρονων μουσείων Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική 1MO 211 Μάθημα Υποχρεωτικό 3 ου έτους, 5 ου εξαμήνου, κατεύθυνσης Μουσειολογίας Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.ct.aegean.gr/people/meconomou/intro_museopaed/ Διδάσκουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Ë ÃËÄ ¹Ã ¹ ¹ ª º ¹ à ¹Æ¹ª»ÃË ¹ ¹ºÃ ¹ÁªÆ¹ÆÃËÆà Æû ª

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα