ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ: ΑΡ..ΠΡΩΤ:8343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: Α) ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Β) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1. ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ «ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2. ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 3. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (4) «ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 4. ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου ««Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση», το οποίο εντάσσεται στο 1

2 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5., Πράξη α., με αριθμ. απόφασης ένταξης έργου 29176/ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικός σκοπός του Έργου «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση» είναι η δυνατότητα συμμετοχής των ενηλίκων πολιτών της χώρας σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν ευκαιρίες απόκτησης, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων από την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Παράλληλα, στοχεύει στην επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων στη μεθοδολογία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται θέσεις Υπεύθυνου Σπουδών, Υπεύθυνων Διδακτικών Ενοτήτων και Παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού για τα ««Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση», Συγκεκριμένα: Α) ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Mία (1) Θέση Υπευθύνου Σπουδών για το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση για την «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Σχεδιασμός και επιστημονική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Συνεργασία και συντονισμός των υπευθύνων Διδακτικών Ενοτήτων και των Παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να καθορίσουν από κοινού την ύλη και να ανανεώσουν το μαθησιακό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων 2

3 Συγγραφή εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων από Απόσταση Διαρκής συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες που θα ασκούν την επιστημονική εποπτεία του Έργου καθώς και με τα μέλη της ομάδας Έργου Προσόντα υποψηφίου: Μέλος ΔΕΠ Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση ή την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ή τη Διδακτική Μεθοδολογία ή την Εκπαιδευτική Ψυχολογία Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση Η αμοιβή του Υπεύθυνου Σπουδών είναι μικτά από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι (30/06/2008). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Β) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Τέσσερις (4) θέσεις Υπευθύνων Διδακτικών Ενοτήτων για το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Συντονισμός και επιστημονική εποπτεία των Εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια Υποστήριξη των Εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια σχετικά με οργανωτικά και εκπαιδευτικά θέματα Συμμετοχή στις συντονιστικές εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευόμενους σε περιφέρειες Σχολιασμός της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού και κατάρτιση προτάσεων εμπλουτισμού του προς στον Υπεύθυνο Σπουδών Προγράμματος, Ανατροφοδότηση για την ποιότητα των σπουδών προς τον Υπεύθυνο Σπουδών και τα μέλη της Ομάδας Έργου 3

4 Προσόντα υποψηφίων: Μεταπτυχιακοί τίτλοι σχετικοί με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση, την Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Εκπαιδευτικού Έργου, τη Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας, την Εκπαιδευτική Ψυχολογία Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση, Επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Επαγγελματική εμπειρία στη Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας Επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση Απαιτείται συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων». Η αμοιβή για κάθε Υπεύθυνο Διδακτικών Ενοτήτων είναι μικτά και αφορά μια διδακτική ενότητα. Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε Υπεύθυνο υπολογίζεται σύμφωνα με το χρόνο υλοποίησης της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας 25 ωρών (έναρξη σύμβασης 2 μήνες πριν την υλοποίηση της ενότητας και λήξη 2 μήνες μετά). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Γ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1) Πέντε (5) θέσεις παραγωγών για τη διαμόρφωση οδηγών-εγχειριδίων σχετικών με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (υποέργο 15). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευσης βρίσκονται στο παράρτημα Α της προκήρυξης. Ειδικότητες και Προσόντα υποψηφίων παραγωγών υλικού του προγράμματος «Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών»: Κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Διά Βίου Μάθηση Σεισμολόγοι 4

5 Ιατροί, νοσηλευτές (απόφοιτοι Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι), Εκπαιδευτές Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (πτυχιούχοι Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι) Καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (πτυχιούχοι Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι) Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί με ειδίκευση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευσης στη «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών». Προβλέπεται αμοιβή 4.000,00 για την παραγωγή υλικού κάθε διδακτικής ενότητας εικοσιπέντε (25 ωρών) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις (31/12/2007). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 2) Τρεις (3) θέσεις παραγωγών για τη διαμόρφωση οδηγών-εγχειριδίων σχετικών με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (υποέργο 13). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευσης βρίσκονται στο παράρτημα Α της προκήρυξης. Ειδικότητες και Προσόντα υποψηφίων παραγωγών υλικού του Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευση «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»: Πτυχιούχοι οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών επιστημών με εμπειρία σε θέματα : Κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων Οργάνωσης, διοίκησης, marketing συμβατικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων Ίσων ευκαιριών και γυναικείας επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικής συμβουλευτικής /σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων 5

6 Εναλλακτικών πιστώσεων ή μικροπίστωσης γυναικών Κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής ευθύνης Πιστοποίησης ποιότητας Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα». Θα εκτιμηθούν επιπλέον: Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και εργασιακή, εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωσης και διοίκησης σχεδίων κοινωνικής οικονομίας και συμμετοχής σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Σημείωση : Απαιτείται η εμπειρία και η ενασχόληση τουλάχιστον με 3 από τα παραπάνω θέματα Προβλέπεται αμοιβή 8.000,00 για την παραγωγή υλικού κάθε διδακτικής ενότητας πενήντα ωρών (50) και 4.000,00 για τη διδακτική ενότητα των εικοσιπέντε (25) ωρών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις (31/12/2007). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 3) Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών για τη διαμόρφωση οδηγών-εγχειριδίων σχετικών με την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (υποέργο 14). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπους και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος Διά Βίου Εκπαίδευσης βρίσκονται στο παράρτημα Α της προκήρυξης. Ειδικότητες και Προσόντα υποψηφίων παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Κάτοχοι μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση/Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Πτυχιούχοι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 6

7 Κάτοχοι μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση/Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες με μεταπτυχιακούς τίτλους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Οργανωτική Ψυχολογία θα εξεταστούν και οι υποψηφιότητες Πτυχιούχων τμημάτων Ψυχολογίας Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας» Προβλέπεται αμοιβή για την παραγωγή υλικού για τη διδακτική ενότητα πενήντα ωρών (50) και 4.000,00 για κάθε διδακτική ενότητα των εικοσιπέντε (25) ωρών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις (31/12/2007). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 4) Δύο (2) θέσεις Παραγωγών για τα Προγράμματα Διά βίου Εκπαίδευσης από απόσταση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (υποέργο 16), που σε συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Έργου και τους ειδικούς επιστήμονες θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση σχετικού παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού από το έργο των «Κ.Ε.Ε ΙΙ», προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης βρίσκονται στο παράρτημα Α της προκήρυξης. Ειδικότητες και Προσόντα υποψηφίων παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Μεταπτυχιακοί τίτλοι σχετικοί με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση, την Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Εκπαιδευτικού Έργου, τη Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας, την Εκπαιδευτική Ψυχολογία Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από Απόσταση, στην Εκπαίδευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 7

8 Επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Για κάθε ένα από τους Παραγωγούς προβλέπεται αμοιβή 5.000,00 από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις (31/12/2007). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες κριτήρια επιλογής κατάταξης ορίζονται τα παρακάτω: Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30% Πτυχίο σχετικό με τις προκηρυσσόμενες θέσεις Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD.) σχετικοί με τις προκηρυσσόμενες θέσεις Ξένες Γλώσσες Γνώση Η/Υ, κατοχή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης ( ) Β. Επαγγελματική και αντίστοιχη συγγραφική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Επαγγελματική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ή Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό: 20% Γ. Δημοσιεύσεις, εισηγήσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10% Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40% Επικοινωνιακή ικανότητα Κίνητρο συμμετοχής Συνεργατικότητα Διαθεσιμότητα Τα εγχειρίδια των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (125 ώρες), «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (125 ώρες) και «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 8

9 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» (125 ώρες) θα παραχθούν με βάση τη στοχοθεσία, το περιεχόμενο, τις διδακτικές ενότητες, αλλά και τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: Η μεθοδολογία συγγραφής των εκπαιδευτικών υλικών πρέπει να διέπεται από τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από ενήλικες με διαφορετικό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να προσεγγίζει τον εκπαιδευόμενο με τρόπο που του κινεί το ενδιαφέρον, του δημιουργεί κίνητρα μάθησης, λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη εμπειρία του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο και με τρόπο που να είναι αισθητικά ελκυστικός και παραστατικός. Ο τρόπος συγγραφής των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο στην απόκτηση δεξιοτήτων, τον ασκεί στο να διερευνά, να αναλύει και να συνθέτει, να αναπτύσσει κριτική σκέψη και αντίληψη. Ειδικότερα το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού πρέπει: να διακρίνεται για την πληρότητά του, την επιστημονική του εγκυρότητα και ακρίβεια, να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του ενήλικα, να προωθεί την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας των εκπαιδευομένων να υπηρετεί τους μαθησιακούς στόχους, όπως αυτοί ορίζονται από το περιεχόμενο εκπαίδευσης να είναι μεθοδολογικά σύγχρονο και να βρίσκεται σε συνάρτηση με το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευμένων. Οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού Η διάταξη της ύλης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος να είναι διαρθρωμένη σε επιμέρους διδακτικές ενότητες και υποενότητες Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού να στηρίζεται σε εύληπτους τρόπους παρουσίασης: πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, κ.ά., 9

10 Το εκπαιδευτικό υλικό να περιλαμβάνει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εμπέδωσης. Κάθε διδακτική ενότητα έχει θεωρητικό μέρος και μέρος των δραστηριοτήτωνασκήσεων-προβλημάτων στις οποίες θα γίνεται σαφής αναφορά στο σημείο του θεωρητικού μέρους που παρουσιάζονται. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τη σχετική προκήρυξη από: την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ , 1ος όροφος ) Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν το Eντυπο της Aίτησης (όλα τα πεδία), το οποίο βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική σελίδα και υπογεγραμμένο μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι/ες στη σχετική αίτηση, υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17,1 ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ ) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 28/3/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου/ας χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δε λαμβάνεται υπόψη. Κρίνεται απαραίτητη η συνυποβολή συγγραφικού δείγματος συναφούς περιεχομένου προς τα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης για τους υποψήφιους των θέσεων Υπεύθυνου Σπουδών και Παραγωγών. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη). Αιτήσεις οι οποίες αποστέλλονται με fax και E- mail δε γίνονται δεκτές. Πληροφορίες από έως καθημερινά στο τηλέφωνο, κα Αι. Γιαννοπούλου και κο Α. Σολδάτο. Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους. 10

11 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή. Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Δ.ΕΚ.Ε Ευθύμιος Δρόσος 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 12

13 1.Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης «Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» : 125 ώρες ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Διά βίου Εκπαίδευσης «Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών, πλημμύρων, ασύμμετρων απειλών, τεχνολογικών ατυχημάτων κ.α.) μέσω εφαρμογής σειράς αλληλένδετων καινοτόμων δράσεων και κυρίως η ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης των ενηλίκων πολιτών της χώρας.. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Γνωσιακές Παράμετροι ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, λήψης μιας απόφασης, διαχείριση πληροφοριών, ομαδικής επικοινωνίας καθώς και διαχείρισης κινδύνων, κρίσεων, καταστροφών και πανικού. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και πανικού. 13

14 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 2. Σεισμοί Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν τους σεισμούς, όπως μέτρα αυτοπροστασίας, αξιολόγηση των χώρων καταφυγής, ασκήσεις εκκένωσης και διαδικασίες διάσωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των παρεχομένων γνώσεων. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις που σχετίζονται με τους σεισμούς. 3. Πρώτες βοήθειες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα πρώτων βοηθειών, όπως εγκαύματα, δηλητηριάσεις, επιδημίες και γενικότερα ενημέρωση και τρόπους παροχής βοήθειας σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών. 4.Πυρκαγιές ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα πυρκαγιών, όπως μέσα καταστολής, μέθοδοι αντιμετώπισης, καθήκοντα εθελοντών, διαδικασία διάσωσης μέσα από τη διενέργεια ασκήσεων. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης πυρκαγιών. 5.Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων-οργάνωση και διαχείριση καταυλισμών ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η οργάνωση και λειτουργία εθελοντικών ομάδων σε καταστάσεις κρίσεων και έκτακτων αναγκών καθώς και η ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών. 14

15 2. Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» : 125 ώρες ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα «Κοινωνικής οικονομίας κοινωνικής επιχειρηματικότητας», διάρκειας 125 ωρών, σκοπεύει στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, συλλογικής συνεργασίας ίδρυσης, οργάνωσης (management) και marketing συλλογικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και ισότητας ευκαιριών με απώτερο στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής αντίληψης από ενδιαφερόμενους/ες για την ανάπτυξη και συλλογικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 50 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξης, μοντέλων και νομικού πλαισίου κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινωνικού ελέγχου, κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικού απολογισμού και σύνταξης απλοϊκού B/P και Marketing Plan για την ανάπτυξη συλλογικών επιχειρήσεων με κοινωνικό χαρακτήρα. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙ Σ Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία ή και να δημιουργήσουν συλλογική επιχείρηση με οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 15

16 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, MARKETING ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50 Ώρες ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης,marketing κοινωνικών επιχειρήσεων. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙ Σ Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία ή και να δημιουργήσουν συλλογική επιχείρηση με οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα ίσων ευκαιριών στην κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική ζωή και στην ανάπτυξη γυναικείων επιχειρήσεων. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙ Σ Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, να ενημερωθούν για τα ζητήματα ίσων ευκαιριών και τα προγράμματα απασχόλησης και γυναικείας επιχειρηματικότητας. 3. Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης στην «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας» Διάρκεια: 125 ώρες ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας διάρκειας 125 ωρών, στο χώρο εργασίας σκοπό έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους βασικές γνώσεις όσον αφορά στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν έτσι ώστε να ενισχύσουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας,αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης καθώς αντιμετώπισης εργασιακών προβλημάτων. 16

17 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.Ανάπτυξη αυτογνωσίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα αυτογνωσίας, δημιουργία αισθήματος αυτοεκτίμησης καθώς και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης των εκπαιδευομένων. Ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 2.Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 50 Ώρες Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα μεθόδων και πρακτικών για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας μέσα από ομαδικές συναντήσεις που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και την αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εαυτού μας. Ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους, που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 3.Διαχείριση εργασιακού άγχους Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διάγνωσης του άγχους στο χώρο εργασίας, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί και γενικότερα στη βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Ενήλικες εργαζόμενοι που επιθυμούν να βελτιώσουν τη ψυχική και επαγγελματική τους κατάσταση, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. 4.Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος-επικοινωνία ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, η αντιμετώπιση συγκρούσεων και η ανάδειξη της επικοινωνίας ως μοχλός επαγγελματικής εξέλιξης και βελτίωσης του εργασιακού κλίματος. Ενήλικες εργαζόμενοι που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στο χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. 17

18 4. Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» : 100 ώρες ΣΚΟΠΟΣ Το Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 100 ωρών, αποσκοπεί στην εξοικείωση με την εκπαίδευση ενηλίκων, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων σε θέματα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων, σχεδιασμού μαθημάτων και παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευομένων, στη δυνατότητα κατανόησης της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής ομάδας καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εκπαιδευόμενοι - Εκπαιδευτές ενηλίκων Η εξοικείωση με τους εκπαιδευτικούς όρους και τις βασικές θεωρίες που ισχύουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση (εκπαιδευτική τεχνολογία), παροχή των αναγκαίων γνώσεων για τις αρχές, τη φιλοσοφία, την παιδαγωγική μεθοδολογία, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων (τυπολογία εκπαιδευόμενων) και τους τρόπους ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Κατανόηση της πολυπλοκότητας του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων. Εξοικείωση και παροχή βασικών γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση. Θεωρία και πρακτική της παρέμβασης στο πλαίσιο της κοινότητας. Ενήλικες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 2. Παιδαγωγική διαδικασία και διεργασία ομάδας Εκπαίδευση και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων 18

19 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η παροχή των βασικών γνώσεων για τις διαδικασίες διεργασίας της ομάδας ενηλίκων. Η εξέλιξη και τα στάδια ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Η κατανόηση της παιδαγωγικής προσέγγισης των ενηλίκων και της διαφοράς της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση. Η γνώση της κατηγοριοποίησης των βασικών και των νέων δεξιοτήτων / ικανοτήτων/ προσόντων των ενηλίκων με βάση τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε. καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξής τους μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων. Η κατανόηση του πεδίου της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης και ψυχολογίας. Η παροχή των κατάλληλων γνώσεων για την προσέγγιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανάλυση των χαρακτηριστικών και των αναγκών τους ως εκπαιδευομένων. Ενήλικες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 3. Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εκπόνηση και δημιουργία σχεδίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες. Η δυνατότητα εκμάθησης μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων. Η παροχή εκπαίδευσης για την παραγωγή πρωτότυπου και αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού. Η ανάπτυξη διαφορετικών, σύγχρονων, σύνθετων ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενήλικες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 4.Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευομένων ΒΑΣΙΚΟΙ Η παροχή των βασικών γνώσεων για τις φάσεις και τα μοντέλα αξιολόγησης ΣΤΟΧΟΙ εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενήλικες (αξιολόγηση εκπαιδευτικής ενότητας, εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευομένων, αυτοαξιολόγηση). Παρακολούθηση και εποπτεία της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευομένων. Η δυνατότητα σύνθεσης ερωτηματολογίων, ασκήσεων, τεστ αξιολόγησης εκπαιδευομένων. Η κατανόηση της σημασίας της έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη. Η παροχή των βασικών γνώσεων για τους παράγοντες που διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη των βασικών στοιχείων που αφορούν στην καταγραφή δεικτών πιστοποίησης των προηγούμενων και της αποκτηθεισών γνώσεων και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Ενήλικες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων που τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 19

20 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314541 - Fax: 2131314531 Αθήνα, 05/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα