Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού. Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού. Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ"

Transcript

1 Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ιευθυντής ΕΕΥΕΜ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΚΑΜΕΑΣ 2

3 Για ποιον γράφουμε; Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του ΕΑΠ για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Οι φοιτητές του ΕΑΠ Είναι ενήλικες Μαθαίνουν χωρίς τη συνεχή παρουσία διδάσκοντα Α. ΚΑΜΕΑΣ 3

4 Όταν γράφουμε πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε ότι: Οι αναγνώστες είναι εκπαιδευόμενοι Προέρχονται από διαφορετικά ανομοιογενή γνωστικά υπόβαθρα Έχουν ξεχωριστές ατομικές εμπειρίες και δεξιότητες Μελετούν μόνοι τους, χωρίς την παρουσία διδάσκοντα Πολλές φορές μπορούν να διαθέσουν μόνο πολλά μικρά τμήματα χρόνου στη μελέτη εν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο συγγραφέα για διευκρινίσεις Ο διδάσκων πιθανότατα θα είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συγγραφέα έχων τις δικές του πεποιθήσεις Α. ΚΑΜΕΑΣ 4

5 Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων Οι Ference & Vockell (1994) και Wilkenson (1984) αναφέρουν ότι γενικά οι ενήλικες σαν εκπαιδευόμενοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ενεργητικοί μαθητές: επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία μάθησης. Προτιμούν να είναι ενεργητικοί παρά παθητικοί μαθητές. Έχουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες: μεταφέρουν μαζί τους μια μεγάλη ποικιλία εμπειριών εκπαίδευσης και ζωής. Είναι ειδικοί: μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ειδικοί σε πολλούς κλάδους. Οι πραγματικές εμπειρίες στη ζωή τους έχουν επίδραση σε πολλούς τομείς ειδίκευσης. Είναι ανεξάρτητοι: είναιικανοίναβασίζονταιστονεαυτότους. Ενεργούν ως ανεξάρτητα άτομα και έχουν την τάση να τακτοποιούν πολλές υποθέσεις μόνοι τους. Έχουν την τάση για ενέργεια: αποκτούν συχνά δεξιότητες μέσα από πρακτική εμπειρία. Προτιμούν να συνεχίζουν αυτή την πρακτική μάθησης με την εξάσκηση περισσότερο παρά μόνο με ακρόαση. Προτιμούν τις καταστάσεις του πραγματικού κόσμου: συνήθως αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα στην καθημερινή τους ζωή. Γι αυτό προτιμούν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Α. ΚΑΜΕΑΣ 5

6 Συγκεντρώνονται στο πρόβλημα: συγκεντρώνονται περισσότερο στην ενασχόληση με προβλήματα που συναντούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις της ζωής τους. Συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο έργο: είναι περισσότερο ενεργητικοί στην εκτέλεση καθηκόντων, που οδηγούν στην επίτευξη ενός στόχου ή στη λύση ενός προβλήματος. Λύνουν προβλήματα: δρουν στον αληθινό κόσμο, αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα και συχνά ενεργώντας βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Εκτιμούν την αξία της γνώσης: χρειάζονται να γνωρίζουν τους λόγους που πρέπει να μάθουν κάτι, προτού να αρχίσουν να το μαθαίνουν. Γνωρίζοντας την αιτιολογική βάση για τη μάθηση κάποιου πράγματος, εμφανίζουν σημαντική προσπάθεια για την εξέταση των πλεονεκτημάτων που θα κερδίσουν από την εμπειρία μάθησης και τις επιπτώσεις που θα έχουν, όταν δεν κατακτήσουν τη μάθηση. Επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων: επιδιώκουν συχνά και με μεγάλη επιθυμία την επίτευξη νέων και βελτιωμένων δεξιοτήτων, γιανααντιμετωπίζουνκαλύτεραταπροβλήματα που τους παρουσιάζονται. Α. ΚΑΜΕΑΣ 6

7 Αυτοελέχονται: θεωρούν συνήθως τους εαυτούς τους ανεξάρτητους και υπεύθυνους για τις πράξεις τους και νιώθουν την ανάγκη να αναμιγνύονται άμεσα στο σχεδιασμό και την κατεύθυνση των δικών τους δραστηριοτήτων μάθησης. Χαρακτηρίζονται από εσωτερικά κίνητρα: έχουν συχνά εσωτερική παρακίνηση για μάθηση από παράγοντες, όπως κατάκτηση καλύτερης δουλειάς, αύξηση των πιθανοτήτων για προαγωγή και ψηλότερους μισθούς. Επηρεάζονται από εξωτερικά κίνητρα: παρακινούνται συχνά από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η εκτίμηση, η αναγνώριση, η εμπιστοσύνη, ηικανοποίησηαπότην καριέρα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Α. ΚΑΜΕΑΣ 7

8 Η σημασία της εμπειρίας Το ζήτημα της μάθησης μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Εμπειρικήεκπαίδευσηείναιεκείνηπου εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε μια εμπειρία και στην συνέχεια ενθαρρύνει το στοχασμό επάνω σε αυτή ώστε να αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης (Lewis και Williams) Μάθηση είναι η διεργασία άντλησης νοήματος από την εμπειρία και ότι ο στοχασμός επάνω στην εμπειρία είναι το κύριο στοιχείο της μαθησιακής διεργασίας (Dewey) Η εμπειρική εκπαίδευση είναι μια διεργασία όπου η γνώση δημιουργείται μέσω του στοχασμού επάνω στις εμπειρίες, με στόχο να προκύψουν ιδέες που θα οδηγήσουν σε νέα δράση η οποία με την σειρά της προσφέρει στο άτομο εναύσματα για νέα, βαθύτερη κατανόηση και του επιτρέπει να συμμετέχει ενεργητικά στη διαμόρφωση της πραγματικότητας (Kolb). Α. ΚΑΜΕΑΣ 8

9 Κύκλος εμπειρικής μάθησης Α. ΚΑΜΕΑΣ 9

10 Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού Επιστροφή στην εμπειρία Ανάκληση του γεγονότος που αποτέλεσε την πηγή της εμπειρίας Επαναξιολόγηση της εμπειρίας με νηφαλιότητα, χωρίς αξιολογικές κρίσεις Προσέγγιση συναισθημάτων Αξιοποίηση θετικών συναισθημάτων, Παραμερισμός δυσλειτουργικών συναισθημάτων Νέες διαστάσεις της εμπειρίας Ενσωμάτωση των νέων στοιχείων στο αντιληπτικό σύστημα των εκπαιδευομένων Α. ΚΑΜΕΑΣ 10

11 Μάθηση από απόσταση Οόροςμελέτη από απόσταση (distance study) ή κατά άλλους μάθηση από απόσταση (distance learning) αναφέρεται στην συνολική δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου, ο οποίος εκπαιδεύεται και μαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον εκπαιδευτή του, βασιζόμενος σε ένα ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασμένο μαθησιακό υλικό καθώς και στην επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή (Holmberg). Α. ΚΑΜΕΑΣ 11

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α. ΚΑΜΕΑΣ 12

13 Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από απόσταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην ποιότητα της επικοινωνίας (με την ευρεία έννοια) μεταξύ του εκπαιδευόμενου από την μια μεριά και του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού οργανισμού από την άλλη. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται με γνώμονα τη βασική αρχή ότι η μάθηση αποτελεί αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το μαθησιακό υλικό, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην εκπαίδευση από απόσταση ο εκπαιδευόμενος θα βρεθεί πρακτικά μόνος του αντιμέτωπος με το υλικό αυτό, αφού δεν θα υπάρχει ένας εκπαιδευτής που θα του το παρουσιάζει σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Α. ΚΑΜΕΑΣ 13

14 Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού Το υλικό παρουσιάζεται σε απλό και κατανοητό ύφος Το υλικό υποδεικνύει στους εκπαιδευόμενους τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσου καθώς επίσης και εκείνα που θα πρέπει να αποφύγουν Το υλικό παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, διατυπώνοντας ερωτήματα και απόψεις για το περιεχόμενο του αντικειμένου διδασκαλίας Επιχειρείται να δοθεί έρεισμα στο συναίσθημα του διδασκόμενου, με απώτερο σκοπό αυτός να αναπτύξει προσωπικό ενδιαφέρον και προβληματισμό για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού αντικειμένου Α. ΚΑΜΕΑΣ 14

15 Χαρακτηριστικά ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού Εντοπίζουμε επτά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού: ομή Μορφή Οργάνωση Προσπέλαση Ανατροφοδότηση/Ανάδραση Κίνητρα Μάθησης Μετα-περιγραφή Για καθένα από αυτά ακολουθεί σύντομη περιγραφή Α. ΚΑΜΕΑΣ 15

16 ομή Ο τρόπος δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται και να διευκολύνει την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και την σύνδεση των νέων γνώσεων με το γνωσιακό υπόβαθρο και επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Με μια καλά σχεδιασμένη δομή εξασφαλίζουμε την καλύτερη οργάνωση και τη λογική αλληλουχία του περιεχομένου. Τα υπο-χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη ομή περιλαμβάνουν διακριτά τμήματα που βρίσκονται στην αρχή (π.χ. εισαγωγή), στο μέσο (π.χ. παραδείγματα) ή στο τέλος (π.χ. σύνοψη) του κειμένου. Α. ΚΑΜΕΑΣ 16

17 Μορφή Η μορφή του περιεχομένου έχει μεγάλη σημασία για τον εκπαιδευόμενο, γιατί δημιουργεί την πρώτη εντύπωση και τον προδιαθέτει ευνοϊκά απέναντι στο θέμα. Η προσοχή του εκπαιδευομένου προσελκύεται, μέσα από τη διαφορετικότητα των γραμματοσειρών και του μεγέθους τους, των διαφορετικών χρωμάτων και του κενού έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διακρίνει τις σημαντικές πληροφορίες. Συστήνεται η χρήση καταλόγων, αριθμημένων ή μη, οι οποίοι προσελκύουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων. Η τελική μορφή του περιεχομένου είναι ευθύνη του Καλλιτεχνικού Επιμελητή Ο συγγραφέας πρέπει να υποδείξει με κατάλληλο τρόπο κάθε ιδιαίτερη μορφοποίηση που επιθυμεί Α. ΚΑΜΕΑΣ 17

18 Οργάνωση - Προσπέλαση Με την καλή οργάνωση του περιεχομένου εξασφαλίζουμε τη σαφή διάκριση των τμημάτων και υποτμημάτων του περιεχομένου, τη λογική αλληλουχία των νοημάτων, τη σωστή διάταξη των ιδεών και τη σταδιακή προσέγγιση των γνωστικών πεδίων. Ο σωστός σχεδιασμός της προσπέλασης εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία του περιεχομένου και την ομαλή μετάβαση από μια ενότητα στην επόμενη ή από ένα κεφάλαιο στο επόμενο. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει λογική σύνδεση και συνοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση των περιεχομένων με τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ενσωματώνει τις παρεχόμενες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε νέες καταστάσεις. Α. ΚΑΜΕΑΣ 18

19 Ανατροφοδότηση Κίνητρα μάθησης Μετα-περιγραφή Οι ανατροφοδοτήσεις που περιέχονται στο περιεχόμενο λειτουργούν θεραπευτικά από μαθησιακής άποψης. ίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν μέσω της πράξης. Είναι υποχρεωτική η χρήση ανατροφοδοτήσεων στο κείμενο. Τα κίνητρα μάθησης δημιουργούν στους εκπαιδευόμενους τη θέληση για μάθηση. ιεγείρουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων και τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και να μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζουν. Ημετα- περιγραφή περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση του υλικού (π.χ. με λέξεις-κλειδιά) Α. ΚΑΜΕΑΣ 19

20 ΥΠΟ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α. ΚΑΜΕΑΣ 20

21 Υπο-χαρακτηριστικά ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού Καθένα από τα χαρακτηριστικά ποιότητας που προαναφέρθηκαν αναλύεται σε ένα σύνολο επιμέρους υπο-χαρακτηριστικών. Με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερος ο έλεγχος της ποιότητας του υλικού. Στη συνέχεια αναφέρονται (και όπου κρίνεται απαραίτητο αναλύονται) τα υπο-χαρακτηριστικά των επτά χαρακτηριστικών. Α. ΚΑΜΕΑΣ 21

22 ομή: Υπο-χαρακτηστικά Εισαγωγή Εισαγωγικές ασκήσεις Πλαίσια Κύρια σημεία Τίτλοι Υπότιτλοι Σχήματα Πίνακες Παραδείγματα Μελέτες Περίπτωσης Εμπειρίες εκπαιδευτών Πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης ραστηριότητες Σύνοψη Ανακεφαλαίωση Βιβλιογραφία Α. ΚΑΜΕΑΣ 22

23 Εισαγωγή Στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας πρέπει να παρατίθεται μία παράγραφος, η οποία υποκινεί με κατάλληλα ερεθίσματα τους εκπαιδευόμενους να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν με το υλικό. Η εισαγωγή διαγράφει το κλίμα μέσα στο οποίο θα προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ερέθισμα στους εκπαιδευόμενους ώστε να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο δηλαδή δημιουργεί τη θέληση για μάθηση. Επίσης η εισαγωγή δείχνει καθαρά το δρόμο προς τις επόμενες σελίδες και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο με τον οποίο το υλικό είναι σχεδιασμένο να λειτουργήσει. Α. ΚΑΜΕΑΣ 23

24 Εισαγωγικές Ασκήσεις Στην ΑεξΑΕ οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι για να διατηρήσουν τη θέλησή τους για μάθηση έχουν ανάγκη να αναγνωρίζεται η αξία των γνώσεών τους. Οι εισαγωγικές ασκήσεις, σημαντικό στοιχείο της εξατομικευμένης μάθησης, έχουν στόχο να καλύψουν την ανάγκη αυτή των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με τον Gagne, η νέα γνώση στηρίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση, ο Kolb υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευόμενος βασιζόμενος στις γνώσεις και στις πρωτογενείς εμπειρίες του, επιθυμεί να δράσει και να εφαρμόσει στην πράξη όσα έχει μάθει. Οι εισαγωγικές ασκήσεις ανακαλούν στην επιφάνεια υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευόμενων και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναστοχαστούν. Α. ΚΑΜΕΑΣ 24

25 Πλαίσια Κύρια σημεία Τμήματα του κειμένου με ιδιαίτερη μαθησιακή αξία ή ρόλο πρέπει να τίθενται εντός πλαισίων (π.χ. ορισμοί, θεωρήματα, παραδείγματα, συμπεράσματα κλπ). Χρησιμοποιώντας πλαίσια για να τονίσουμε τα κύρια σημεία του περιεχομένου επιτυγχάνουμε την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων και τη εστίασή του σε σημεία που θεωρούμε σημαντικά. Άλλος τρόπος για να τονιστούν τα κύρια σημεία, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με μετρήσιμο μαθησιακό στόχο, ή κατά την επανάληψη, είναι με τη χρήση καταλόγων, αριθμημένων ή μη. Α. ΚΑΜΕΑΣ 25

26 Τίτλοι Υπότιτλοι Οι τίτλοι υπότιτλοι (επικεφαλίδες) έχουν στόχο να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και να τους καθοδηγήσουν στη μελέτη τους. Κατατοπίζουν τους εκπαιδευόμενους για αυτά που θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο ή την ενότητα και αντανακλούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Συνεπώς πρέπει να μην είναι γενικοί ή αόριστοι, αλλά να περιέχουν αρκετή πληροφορία ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να εκτιμήσει το περιεχόμενο της ενότητας. Επιπλέον βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στη μη σειριακή ανάγνωση του υλικού, ικανοποιώντας έτσι τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Α. ΚΑΜΕΑΣ 26

27 Σχήματα Πίνακες Είναι επεξηγηματικά του κειμένου και βοηθούν στην αφομοίωση (κατανόηση) του υλικού. Χρησιμοποιούνται και ως εναλλακτικές αναπαραστάσεις πληροφορίας που παρατίθεται ως κείμενο. Πρέπει πάντα να αριθμούνται και να συνοδεύονται από λεζάντα. Μέσα από το κείμενο η παραπομπή πρέπει να γίνεται στον αριθμό του σχήματος ή του πίνακα (π.χ. στο Σχήμα 2) και όχι στη σχετική τους θέση (π.χ. στο Σχήμα που ακολουθεί), επειδή η θέση μπορεί να μεταβληθεί κατά τη σελιδοποίηση του κειμένου. Τα σχήματα πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να επεξηγούνται με κείμενο, πέραν της λεζάντας. Οι πίνακες καλό είναι να μην εκτείνονται πέραν της μιας σελίδας. Α. ΚΑΜΕΑΣ 27

28 Παραδείγματα Τα παραδείγματα χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εμπέδωση του υλικού και την αύξηση της διαδραστικότητας σε σχέση με τον εκπαιδευόμενο. Αντλούν στοιχεία από την εμπειρία των εκπαιδευόμενων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν και συνδέουν μεταξύ τους τα σημαντικά σημεία του περιεχομένου. Βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αφομοιώσουν καλύτερα το υλικό, να αναστοχαστούν και να διαπιστώσουν πως εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις που προσέλαβαν. Συνεπώς προάγουν τις γνωστικές στρατηγικές και τις νοητικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων. Α. ΚΑΜΕΑΣ 28

29 Μελέτες περίπτωσης Οι μελέτες περίπτωσης περιγράφουν κάποια (σχεδόν) πραγματική κατάσταση όπου εφαρμόζονται στην πράξη αυτά που έχουν μελετήσει οι εκπαιδευόμενοι. ίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν μέσω της πράξης, να αντιληφθούν πιθανά πρακτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή των γνώσεων και να εκτιμήσουν τις δυσμενείς συνέπειες λανθασμένων ενεργειών ή εκτιμήσεων. Βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να εμπεδώσει τις γνώσεις του, να αφομοιώσει καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο, και να αποκτήσει εμπειρία και κριτική σκέψη. Α. ΚΑΜΕΑΣ 29

30 Εμπειρίες εκπαιδευτών Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την εμπειρία των εκπαιδευτών (αλλά και των εκπαιδευόμενων) αποτελεί θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εμπειρίες εκπαιδευτών και τα εμπειρικά δεδομένα συνδέουν τη βιωματική με την επιστημονική γνώση. Πρέπει να παρατίθενται με τρόπο συστηματικό, πάντα σε σύνδεση με το επιστημονικό περιεχόμενο. Η αφήγηση πρέπει να είναι απλή, να παραθέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε χώρα η εμπειρία, να εστιάζει στα γεγονότα, τις ενέργειες κλπ που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο και να ολοκληρώνεται με αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά, μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες των εκπαιδευτών τους και έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία και κριτική σκέψη. Α. ΚΑΜΕΑΣ 30

31 Πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα Οι πραγματικές καταστάσεις και τα πραγματικά δεδομένα αφορούν σε πραγματικές καταστάσεις, στις οποίες όμως δεν συμμετείχαν οι εκπαιδευτές (συνεπώς η περιγραφή δεν γίνεται από «πρώτο χέρι»). Όπως και με τις εμπειρίες των εκπαιδευτών, πρέπει να παρατίθενται με τρόπο συστηματικό, χρησιμοποιώντας καλά σχεδιασμένη αφήγηση, και πάντα σε σύνδεση με το επιστημονικό περιεχόμενο. Βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αφομοιώσουν καλύτερα τα δύσκολα σημεία του γνωστικού αντικειμένου. ίνουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναστοχαστούν, να διευκρινίσουν γνωστικές συγκρούσεις και να σχηματίσουν ένα σύστημα λήψης αποφάσεων. Α. ΚΑΜΕΑΣ 31

32 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης αποτελούν την καρδιά κάθε πακέτου ΑεξΑΕ καθώς καλύπτουν τη μεγαλύτερη ίσως ανάγκη των εκπαιδευόμενων, αυτή του να γνωρίζουν αν προχωρούν σωστά. Παρουσιάζουν στους εκπαιδευόμενους ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να αποδείξουν ότι κατέκτησαν τους μαθησιακούς στόχους και τους δίνουν την ευκαιρία να κατοχυρώσουν και να σταθεροποιήσουν όσα μαθαίνουν πριν αυτά εξατμιστούν. Έχουν στόχο να κάνουν τους εκπαιδευόμενους να αισθανθούν ότι έχουν κατακτήσει ένα τμήμα της γνώσης, να αναστοχαστούν και να υποκινηθούν να συνεχίσουν τη μελέτη τους. Ιδιαίτερα οι ανατροφοδοτήσεις που παίρνουν οι εκπαιδευόμενοι όταν επιχειρούν να απαντήσουν σε τέτοιες ασκήσεις έχουν δύο ρόλους ζωτικής σημασίας: να θέσουν τις ερωτήσεις: «Απάντησα σωστά;» και «Αν όχι, γιατί;». Α. ΚΑΜΕΑΣ 32

33 ραστηριότητες Οι δραστηριότητες αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο του υλικού καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν πράττοντας και δεχόμενοι ανατροφοδότηση για ό,τι έχουν κάνει. Όπως τονίζουν οι Wager και Gagne (1992) αυτό που έμαθε κάποιος θα πρέπει να αποδειχθεί με την επίδειξή του (διαδικαστικά) σε αντιδιαστολή με τηναπλήδήλωσήτου(επεξηγηματικά). Επίσης υποβοηθούν στην υπόμνηση και αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευόμενων και στη διασύνδεσή τους με το πρόβλημα που εξετάζουν. Λειτουργούν συμπληρωματικά με τις ασκήσεις, έχοντας παρόμοιους στόχους, αλλά παρέχοντας περισσότερη ελευθερία δράσης στον εκπαιδευόμενο για να κατακτήσει την απάντηση. Α. ΚΑΜΕΑΣ 33

34 Καθεμία Άσκηση ή ραστηριότητα είναι ενταγμένη μέσα σε ειδικό πλαίσιο, ώστε να διακρίνεται από το υπόλοιπο κείμενο. Στην αρχή εξηγείται η σκοπιμότητα της εκπόνησής της (τι θα μάθει καλύτερα ο φοιτητής, πώς συνδέεται η Άσκηση / ραστηριότητα με τη διδακτέα ύλη). Η μορφή της εξαρτάται από το είδος της διδακτέας ύλης με την οποία σχετίζεται. Εάν πρόκειται για τεχνικά ζητήματα που επιδέχονται μία και μόνο απάντηση, ενδεδειγμένες μορφές είναι του τύπου «σωστό λάθος», «πολλαπλών επιλογών», «αντιστοίχισης», «συμπλήρωσης κενών», «σωστής ακολουθίας». Εάν πρόκειται για θεωρητικά ή άλλα ζητήματα, που δεν επιδέχονται μια και μόνο απάντηση, ενδεδειγμένες μορφές είναι εκείνες που ζητούν από τον φοιτητή να αναλύσει ένα κείμενο, να συγκρίνει κείμενα ή δεδομένα μεταξύ τους, να εντοπίσει τις ομοιότητες και διαφορές, να προβεί σε σύνθεση, νασκεφτείπώςηθεωρίαμπορείναεφαρμοστείστηνπράξη. Εάν ο στόχος της είναι η εμπέδωση ενός πολύπλοκου φαινομένου, που δεν επιδέχεται μια και μόνο απάντηση, ενδεδειγμένες μορφές είναι η μελέτη περίπτωσης, η επίλυση προβλήματος, η προσομοίωση, η διαμόρφωση ενός υποθετικού debate/επιχειρηματολογίας, ηδημιουργία σεναρίου ή υποθετικής ιστορίας. Α. ΚΑΜΕΑΣ 34

35 Σύνοψη Ανακεφαλαίωση Ησύνοψη- ανακεφαλαίωση συγκεντρώνει και παραθέτει τις κύριες ιδέες και έννοιες του κεφαλαίου σε μια λογική σειρά δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να κάνουν γρήγορη και χρήσιμη επανεξέταση του υλικού. Υπενθυμίζει στον εκπαιδευόμενο τι έχει μάθει. Αποτελεί ενεργητική διαδικασία υποδεικνύοντας στους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν κατά πόσο επεξεργάστηκαν καλά το υλικό. Οριοθετεί το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και βοηθά στην αφομοίωση των νέων γνώσεων. Α. ΚΑΜΕΑΣ 35

36 Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία επισυνάπτεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Πρέπει να είναι σύγχρονη, έγκυρη και πλήρης. Μέσα από το κείμενο πρέπει να γίνεται παραπομπή σε κάθε βιβλιογραφική καταχώρηση. Επιπλέον, επιλέγονται 5-7 βιβλιογραφικές καταχωρήσεις, ανάλογα με τη σπουδαιότητα ή την πρωτοτυπία τους, για καθεμία από τις οποίες αφιερώνονται 3-5 σειρές, όπου εξηγείται η σημασία που έχει η μελέτη της συγκεκριμένης πηγής, τι βασικό περιέχει η πηγή αυτή, ο βαθμός δυσκολίας της μελέτης της. Η βιβλιογραφία αποτελεί στοιχείο ενεργοποίησης του εκπαιδευόμενου και επιπλέον ένα σημείο για περαιτέρω έρευνα και διερεύνηση. Α. ΚΑΜΕΑΣ 36

37 Μορφή: Υπο-χαρακτηριστικά Τύπος, μέγεθος, στυλ και χρώμα χαρακτήρων Στυλ υπογράμμισης Στοίχιση παραγράφων Αρίθμηση ή κουκίδες σε παράγραφο Εσοχές και διάστημα παραγράφου ιάστιχο Μέγεθος και περιθώρια σελίδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα Α. ΚΑΜΕΑΣ 37

38 Οργάνωση: Υποχαρακτηριστικά Κατάτμηση Λογική ακολουθία Σαφήνεια και πληρότητα Προσέγγιση γνωστικών πεδίων Προσέλκυση ενδιαφέροντος Α. ΚΑΜΕΑΣ 38

39 Κατάτμηση Λογική ακολουθία Η κατάτμηση του υλικού σε ευέλικτες ενότητες όπου η καθεμιά έχει αρχή, μέση και τέλος βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προσεγγίζουν σταδιακά το εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους: να μελετούν ακόμη και όταν διαθέτουν περιορισμένο χρόνο να έχουν συγκεντρωμένη την προσοχή τους κατά τη μελέτη του υλικού και να αφομοιώνουν καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο χωρίς να αποθαρρύνονται. Η λογική ακολουθία νοημάτων δίνει στις ιδέες λογική και φυσική σειρά και δείχνει καθαρά τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προσεγγίζουν σταδιακά ένα θέμα ως προς το επίπεδο δυσκολίας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα ξεκινώντας από ένα θέμα να εμβαθύνουν σε σημεία που επιθυμούν. Α. ΚΑΜΕΑΣ 39

40 Σαφήνεια και πληρότητα Προσέγγιση γνωστικών πεδίων Η ανάπτυξη του περιεχομένου πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας απλή, αλλά όχι απλοϊκή γλώσσα, διατηρώντας την επιστημονική αυστηρότητα και αποφεύγοντας τις μακροσκελείς περιγραφές και τις φλύαρες προτάσεις. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πληρότητα της παρουσίασης / ανάλυσης κάθε γνωστικού αντικειμένου, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει σφαιρική γνώση. Πρέπει να αναφέρονται, έστω και σύντομα, όλες οι απόψεις, ακόμη και αυτές με τις οποίες ίσως δε συμφωνεί απόλυτα ο συγγραφέας. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται τα συγγενή γνωστικά πεδία, το είδος της συγγένειας (π.χ. ιστορικές καταβολές, προκύπτον επιστημονικό αντικείμενο κα) και να γίνεται σύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με αυτά. Α. ΚΑΜΕΑΣ 40

41 Προσπέλαση: Υποχαρακτηριστικά Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος εικόνων, σχημάτων κλπ ιασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά υλικά Γλωσσάριο όρων Α. ΚΑΜΕΑΣ 41

42 Στην αρχή κάθε τόμου καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται πίνακας περιεχομένων, κατάλογος εικόνων και κατάλογος σχημάτων. Στο τέλος του τόμου καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται ευρετήριο όρων, στο οποίο επεξηγούνται: οι σημαντικοί επιστημονικοί ή τεχνικοί όροι που αναφέρονται στο κείμενο (υποχρεωτικά όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί ως λέξεις-κλειδιά) όροι προερχόμενοι από άλλα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη μελέτη του παρόντος τόμου Καλό είναι μέσα στο περιεχόμενο να γίνεται αναφορά: σε άλλα είδη εκπαιδευτικού υλικού που διανέμονται στο πακέτο φοιτητή, σε άλλα κεφάλαια του τόμου (ιδιαίτερα στην περίπτωση πολλαπλών συγγραφέων) ή άλλων τόμων της ΘΕ σε συστήματα ή εφαρμογές που μπορεί να βοηθήσουν στην εμπέδωση της γνώσης Α. ΚΑΜΕΑΣ 42

43 Ανατροφοδότηση: Υποχαρακτηριστικά Απαντήσεις δραστηριοτήτων Απαντήσεις ασκήσεων αυτοαξιολόγησης Οδηγίες εξηγήσεις Α. ΚΑΜΕΑΣ 43

44 Σημαντικό στοιχείο των Ασκήσεων / ραστηριοτήτων είναι οι απαντήσεις σε αυτές, που συντάσσει ο συγγραφέας για να πληροφορήσει τους φοιτητές σχετικά με την ορθότητα της δικής τους απάντησης, αλλά και για να τους δώσει εναύσματα για νέο προβληματισμό (Κόκκος). Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του κεφαλαίου, ώστε ο φοιτητής να μη βρίσκει αμέσως τη λύση, αλλά να ενεργοποιεί τις δικές του δυνάμεις για να την βρει. Α. ΚΑΜΕΑΣ 44

45 ΕΑΝ πρόκειται για Ασκήσεις, οι οποίες συνήθως επιδέχονται μια και μόνο απάντηση, τότε πρέπει αυτή η απάντηση να είναι σαφής και να εξηγείται στον φοιτητή ο λόγος για το οποίο πρόκειται για την ορθή απάντηση. ΕΑΝ πρόκειται για ραστηριότητες, οι οποίες συνήθως επιδέχονται περισσότερες της μιας απαντήσεις, τότε ως απάντηση ο συγγραφέας μπορεί να: δώσει 2-3 ενδεικτικές, εναλλακτικές απαντήσεις, διατυπώσει τη δική του γνώμη, εξηγώντας ωστόσο ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες έγκυρες γνώμες/απαντήσεις, αντί για απάντηση, να θέσει κριτικά ερωτήματα στον φοιτητή, που σχετίζονται με τον προβληματισμό που αναπτύσσεται μέσω της ραστηριότητας. Α. ΚΑΜΕΑΣ 45

46 ΟΛΕΣ οι απαντήσεις χρειάζεται να: Περιέχουν στοιχεία ανατροφοδότησης: Να έχει εικάσει δηλαδή ο συγγραφέας τα πιθανά λάθη ή τις απορίες του φοιτητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Άσκησης ή ραστηριότητας, και να του προσφέρει κάποιες σκέψεις στην απάντηση, σαν να γίνεται κάποιος διάλογος μαζί του Περιέχουν επιβράβευση, στα σημεία που ο συγγραφέας εικάζει ότι ο φοιτητής απάντησε σωστά Περιέχουν στοιχεία εμψύχωσης του φοιτητή για τη συνέχιση της προσπάθειάς του στις επόμενες διδακτικές ενότητες. Περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον φοιτητή να αξιολογήσει ο ίδιος την πρόοδο του. Συνδέονται, ρητά και μη ρητά, όσο είναι δυνατόν, με τα Προσδοκώμενα Αποτελέσματα. Α. ΚΑΜΕΑΣ 46

47 Κίνητρα μάθησης: Υποχαρακτηριστικά Υποκίνηση διεξαγωγής έρευνας Κριτική σκέψη Μάθηση μέσω πράξης Α. ΚΑΜΕΑΣ 47

48 Μετα-περιγραφή: Υποχαρακτηριστικά Προαπαιτούμενες γνώσεις Μαθησιακοί στόχοι (προσδοκώμενα αποτελέσματα) Λέξεις-κλειδιά Οδηγός μελέτης Α. ΚΑΜΕΑΣ 48

49 Μαθησιακοί στόχοι Είναι μια μορφή δήλωσης του «αποτελέσματος της μάθησης» (Race, 1999), καθώς περιγράφουν την επιθυμητή τελική κατάσταση του εκπαιδευόμενου, όσον αφορά τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και πρέπει να είναι διατυπωμένοι με μετρήσιμα ρήματα (Gagne, 1977). Αποτελούν ευδιάκριτη και ακριβή έκφραση πρόθεσης ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν ακριβώς τι είδους ικανότητες πρόκειται να αποκτήσουν και τους παρέχουν τα μέσα για να ελέγχουν την πρόοδό τους. Απαρτίζουν το σημασιολογικό χάρτη του υλικού (Λιοναράκης, 1999) και η παράθεσή τους αποτελεί έναν «χαρακτηριστικό τρόπο να παρακινηθεί ο εκπαιδευόμενος» αφού ξέρει τι θα έχει επιτύχει στο τέλος της μελέτης του. Α. ΚΑΜΕΑΣ 49

50 Σύμφωνα με τον Roger Mager (Mager, 1984), προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά, την οποία αναμένουμε να εμφανίσει το άτομο μετά το πέρας μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αναμενόμενη συμπεριφορά θα πρέπει να είναι παρατηρήσιμη και επαληθεύσιμη κατά αντικειμενικό τρόπο. Για να προσδιορίζεται σαφώς ένα αντικειμενικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως SMART: Εξειδικευμένο (Specific), χρησιμοποιώντας ένα ενεργητικό ρήμα που περιγράφει την παρατηρούμενη συμπεριφορά με ακρίβεια. Μετρήσιμο (Measurable), χρησιμοποιώντας ένα ρήμα που περιγράφει μετρήσιμη συμπεριφορά. Εφικτό (Attainable/Achievable), δηλαδή ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες συνθήκες και τυχόν βοηθητικά στοιχεία. Σχετικό (Relevant), υπονοώντας ότι πρέπει να διατηρεί συνέπεια με τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και τις εργασίες του εκπαιδευόμενου στα πλαίσια της διδασκαλίας. Χρονικά Καθορισμένο (Timely/Time-Bound), προσδιορίζοντας ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο για να επιτευχθεί η απόδοση, όπου αυτό απαιτείται. Α. ΚΑΜΕΑΣ 50

51 Ο Mager προτείνει επιπλέον μια ευρέως αποδεκτή στρατηγική για τη δημιουργία προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, γνωστή και ως μοντέλο ABCD, ένα καλά δομημένο προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τέσσερα στοιχεία: το ακροατήριο (audience), την απόδοση (behavior), τη συνθήκη (condition) και το κριτήριο (degree). Ακροατήριο: στην περίπτωση αυτή, το ακροατήριο (audience) περιλαμβάνει τους εκπαιδευόμενους που μελετούν το υλικό. Κατά τη συγγραφή προσδοκώμενων αποτελεσμάτων αναφερόμαστε σε αυτούς σε δεύτερο πρόσωπο (π.χ. θα είστε σε θέση να ) Α. ΚΑΜΕΑΣ 51

52 Απόδοση: Ηαπόδοση(behavior) εκφράζεται από ένα ενεργητικό ρήμα - ικανό να περιγράφει μετρήσιμες ενέργειες και συγκεκριμένα επίπεδα γνώσης - και αναφέρεται στην παρατηρούμενη συμπεριφορά. Κάθε προσδοκώμενο αποτέλεσμα σχετίζεται με μία συμπεριφορά, άρα χρησιμοποιεί ένα ενεργητικό ρήμα. Η παρουσία περισσότερων του ενός ρήματος στην ίδια πρόταση συνήθως υποδηλώνει την ανάγκη ανάλυσης του προσδοκώμενου αποτελέσματος σε επιμέρους. Συνθήκη: Η συνθήκη (condition) περιγράφει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται η παρατηρούμενη συμπεριφορά. Επίσης, προσδιορίζει τα μέσα, τις διαδικασίες και τις πιθανές διευκολύνσεις που παρέχονται για την πραγματοποίηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος ή γενικότερα το περιβάλλον που επηρεάζει την επιτέλεσή του. Κριτήριο: Το κριτήριο (degree ή criterion ή standard) εκφράζει τον βαθμό στον οποίο πρέπει να εκδηλωθεί η παρατηρούμενη συμπεριφορά ώστε να έχουμε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης. Συνεπώς, αποτελεί το μετρήσιμο συστατικό στοιχείο ενός καλά δομημένου προσδοκώμενου αποτελέσματος. Στηλεκτικήδιατύπωσηενόςπροσδοκώμενου αποτελέσματος μπορούν να συμπεριληφθούν παραπάνω από ένα κριτήρια Α. ΚΑΜΕΑΣ 52

53 Τα ενεργητικά ρήματα που εκφράζουν την απόδοση καλό είναι να αντιστοιχίζονται σε κάποιο από τα επίπεδα της ταξινομίας γνωστικών ικανοτήτων του Benjamin Bloom. Ένακριτήριομπορείναεκφράζει: Ακρίβεια (accuracy) ή Ποιότητα (quality): ηλώνει το βαθμό αριστείας ο οποίος μπορεί να μετρηθεί μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης ή ταιριάσματος και απαντά στο ερώτημα «Πόσο καλά;», π.χ. «κάνοντας μετρήσεις με ακρίβεια εκατοστού», «επιτυγχάνοντας βαθμολογία τουλάχιστον 90%» Ποσότητα (quantity) : Εκφράζει ποσό ή αριθμό πραγμάτων ή εννοιών και απαντά στα ερωτήματα «Πόσο» ή «Πόσοι/ες/α», π.χ. «σε απόσταση 50 μέτρων», «με τουλάχιστον 100 λέξεις» Χρονικό Περιορισμό (time constraint) : Ένας χρονικός περιορισμός θέτει το χρονικό ορίζοντα ή τη συχνότητα επίτευξης της ζητούμενης απόδοσης και απαντά στο ερώτημα «Πόσο γρήγορα/συχνά;», π.χ., «σε λιγότερο από μία ώρα», «στην αρχή κάθε κύκλου». Α. ΚΑΜΕΑΣ 53

54 Α. ΚΑΜΕΑΣ 54

55 Επίπεδο Bloom Σύντομη περιγραφή Ρήματα Γνώση Ενέργειες που οδηγούν στην ικανότητα ανάκλησης πρόσφατα αποκτημένων γνώσεων ανακαλώ, αναφέρω, απαγγέλω, απαριθμώ, δηλώνω, καταγράφω, ονομάζω, ορίζω, περιγράφω, ταυτίζω Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Ενέργειες που οδηγούν στην ικανότητα σύλληψης νοημάτων Ενέργειες που οδηγούν στην ικανότητα χρήσης της αποκτημένης γνώσης σε καινούριες καταστάσεις Ενέργειες που οδηγούν στην ικανότητα διαχωρισμού των ιδεών στα επιμέρους συστατικά και ανάδειξης των μεταξύ τους σχέσεων Ενέργειες που οδηγούν στη δημιουργική ικανότητα σύνθεσης πολλών στοιχείων σε ένα σύνολο Ενέργειες που οδηγούν στην ικανότητα κρίσης της αξίας ή της ποιότητας των ενεργειών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναγνωρίζω, γενικεύω, διακρίνω, εξηγώ, επεκτείνω, επισημαίνω, μετατρέπω, παραφράζω, συνοψίζω αλλάζω, γράφω, επιλύω, κατασκευάζω, μεταφέρω, μετρώ, προετοιμάζω, υπολογίζω, χρησιμοποιώ αναλύω, διαχωρίζω, επεξηγώ, κάνω διάγραμμα, σκιαγραφώ, συμπεραίνω, συσχετίζω αναπτύσσω, δημιουργώ, επινοώ, κατηγοριοποιώ, οργανώνω, παράγω, συνδυάζω, συνθέτω, τροποποιώ αντιπαραθέτω, αξιολογώ, δικαιολογώ, εκτιμώ, επιλέγω, κάνω κριτική, κρίνω, συγκρίνω, υποστηρίζω Α. ΚΑΜΕΑΣ 55

56 Λέξεις-κλειδιά Είναι περιορισμένες σε αριθμό και είναι τα στοιχεία εκείνα που σηματοδοτούν τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται το υλικό. Συνδέονται με αντίστοιχες έννοιες εντός και εκτός του γνωστικού αντικειμένου. Μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκροτούν τον εννοιολογικό χάρτη (concept map) του περιεχομένου. Αντιστοιχούν σε καταχωρήσεις στο γλωσσάριο όρων, όπου και επεξηγούνται. Καλό είναι κατά την πρώτη εμφάνισή τους μέσα στο κείμενο να τονίζονται (π.χ. με έντονη γραφή) και, αν κρίνεται σκόπιμο, να παρατίθεται η μετάφρασή τους σε κάποια άλλη γλώσσα, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Α. ΚΑΜΕΑΣ 56

57 Οδηγός μελέτης Καθοδηγεί με σαφήνεια τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους και τους βοηθά να εστιάσουν σε συγκεκριμένες σελίδες ή τμήματα του υλικού. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους στην αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των διαθέσιμων πηγών μάθησης. Μπορεί να συμπεριληφθεί ως τμήμα της εισαγωγής κάθε τόμου. Αναφέρει: Στρατηγικές μελέτης του τόμου (π.χ. για σειριακή μελέτη, για μελέτη ομάδων κεφαλαίων, για εντοπισμένη μελέτη κα) Σύνδεση του περιεχομένου του τόμου με άλλα γνωστικά αντικείμενα και σχετικές πηγές μελέτης Καταγραφή σημαντικών προαπαιτούμενων γνώσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται ότι θα φέρουν ετερογενή γνωστικά υπόβαθρα Α. ΚΑΜΕΑΣ 57

58 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Α. ΚΑΜΕΑΣ 58

59 ιαδικασία ανάπτυξης υλικού Το εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΠ αναπτύσσεται με τη βοήθεια πιστοποιημένων κατά ISO διεργασιών Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν καλά ορισμένα στάδια και παραδοτέα και πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά Το εκπαιδευτικό υλικό αξιολογείται από: Κριτικό αναγνώστη Ειδικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με τη μέθοδο της ΑεξΑΕ Συντονιστή ΘΕ Στο τέλος της διεργασίας, το εκπαιδευτικό υλικό πιστοποιείται από το ΕΕΥΕΜ Α. ΚΑΜΕΑΣ 59

60 Η παρούσα παρουσίαση: Απευθύνεται τόσο στους συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΕΑΠ, όσο και στους συντελεστές αξιολόγησης αυτού Συντάχθηκε από το ΕΕΥΕΜ Βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία για εκπαίδευση ενηλίκων και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Υιοθετεί την δόμηση χαρακτηριστικών υποχαρακτηριστικών που παρουσίασε η κα Ελένη ήμου στη ιπλωματική Εργασία της Α. ΚΑΜΕΑΣ 60

61 Ευχαριστώ

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας R 2011 23 Προδιαγραφές Συγγραφής Κειμένων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για τις ανάγκες του ΥΕ2 ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 229 Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Ε. Δήμου1,2 Α. Καμέας2 1Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, edimou@eap.gr 2Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των θεμάτων που τίθενται στις γραπτές εξετάσεις των μαθητών : αναγκαιότητα των διδακτικών στόχων

Έλεγχος των θεμάτων που τίθενται στις γραπτές εξετάσεις των μαθητών : αναγκαιότητα των διδακτικών στόχων Έλεγχος των θεμάτων που τίθενται στις γραπτές εξετάσεις των μαθητών : αναγκαιότητα των διδακτικών στόχων Σπύρος Φερεντίνος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.1 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές έννοιες στην εκπαίδευση από απόσταση...2 1.1 Για ποιο λόγο «ειδικό» εκπαιδευτικό υλικό;...2 1.2 Είδη εκπαιδευτικού υλικού...3 1.3 Το πακέτο του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: «Χαράξεις με χάρακα και διαβήτη. Ορθές γωνίες» (Κεφάλαιο : 16 ο ) Σχολείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα