. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ~. ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.r ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ~. ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.r ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙ ΚΗ Ε ΚθΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.r ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ~. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 / Ι Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤ. ΤΉΣ Α ΡΧ/ΚΉΣ ΤΉΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤ. ΤΉΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ σελίς ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΔΟΜΉ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑ Ι ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 9 8 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 14 ΉΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 16

3 -1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Αυτή η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την Μελέτη ενός ζενοδοχείου στην Κέρκυρα. Έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Νησιού (επηρεασμένη από την Βενετσιάνικη αρχιτεκτονική) καθώς και όλα τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρειάζονται σε ένα Εενοδοχείο της εποχής μας. Η κατασκευαστική του ανάnτυζη βασίζεται στο σχήμα Γ και φέρει πολλά σπασίματα. Ανήκει στην Α'κατηγορία που την χαρακτηρίζει η άνετη διαβίωση των ενοίκων του και οι πολλαπλές παροχές που προσ φέρ ει.

4 - 2 - Β. ΓΕΝΙΚΛ ΧΑΡΑ...~ΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα πιο βασικά από αυτά ε C ναι: α) Στα κτήρια κυριαρχεc το τόεο (καμάρα) εcτε αυτή εcναι ημικυκλιν.ή είτε ειναι επcπεδη. Στα υποστηλώματα που εδράζουν τα τόεα κυριαρχοόν τα κιοόκρανα. Και τα σκαλιστά κορνι~ώματα. β) Βασιrιά στοιχεία της οργάνωσης των όψεων εc να ι οι τοίοτοιχcες τα ρυθμικά τοποθετημένα παράθυρα με ταινcες που χωρcζουν τους ορόφους τα πορτάκια οι πέτρινοι εςώστες και τα σκαλιστά κορνιζώμα τα. γ) Στα χρώματα κυριαρχοόν η ώχρα το κόκκινο rιαι οι αποχρώσεις τουστις επιφάνειες των τοίχων σε αντίθεση με τα ανοιχτόχρωμα πλαcσια και κουφώματα. Αυτά παίζουν ένα βασικό αισθητικό ρόλο και με την τυπική σχεδόν εnανάληψ~ τους συντεcνουν στην δημιουργcα ενός ενιαίου συνόλου. δ) Τα κτήρια είναι πλατυμέτωπα ή στενομέτωπα Ευλόστεγα και κεραμοσκεπαστά με δcκλινη συνήθως στέγη ν.αι με rιά.τοφη περίπου ε) Ο τύπος του μονόpοφου ή έχει εντελώς απλή κλε ιστή μορφή ή με προέκταση της στέγης δημιουργεc ανοιχτ ή στοά την ζεχυτή ή σκεπαστή. Σ'αυτές επικρατοόν τα απλά υποστηλώματα που δεν τονcζονται. οτ) Τα κουφώματα εcναι Εύλινα γερμανικού τύπου. Τα παράθυρα ειτε ε Cναι μικρα σχεδόν τετραγωνικά είτε Ηυ ρcως στα παλαιότεpα αμυντικού χαρακτήρα παραδείγματα)! Λ

5 -3- μεγαλύτερα και υψίκορμα πλαισιωμένα μερικές φορές από φουρούσια (είτε τα απλά ημιλαςευτά φτιαγμένα από πέτρα είτε καλοδουλεμένα από το ίδιο υλικό). ζ) Οι στέγες είναι φτιαγμένες από Εύλινο σκελετό που σαν επικάλυψη έχο υν το βυζαντινό κεραμίδι και πλαισιώνονται από υορορροές. Άλλα γενικά χαρακτηρ ιστικά είναι τα εζής: - Στα μονοόρο φα η κυριως κατοικία βρίσκεται στον όροφο και στο ισόγειο συνήθως η κουζίνα με τον φούρνο την αποθήκη και σπανιώτερα τον οταύλο. Στα πολυόροφα όλα τα μέρη της κατοικίας βρίσκονται στο ίδιο όροφο. -Σαν υλικά κατασκευής χρησ ιμοποιείται η πετρα το τούβλο και το ςύλο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Το Εενοδοχείο εναρμονίζεται με τις Αρχιτεκτονικές διατάεεις της Περιοχής και έχει αυτή την μορφή: α) Φέρει κερα μ οσκεπή- Εύλ ινη κα τά το μεγαλύτερο τμήμα του από βυζαντινά κεραμίδια. Αποτελείται από ένα σύστημα δύριχτων στεγών στην πλειοψηφία τους καθώς και ένα μικρό μέρος από σύνθετες ζύλινες κεραμοοκεπες ενώ πάνω από την ρεσεψιόν υπαρχει ζε χ υτή. β) Φ έρει επίπεδες καμδρες στους διαδρόμους που τονίζονται στην όλη κατασκευή.

6 -4- γ) Το χρώμα του είναι μια απ6χρωση του κ6κκινου ενώ τα υποστηλώματα τονίζονται με χρώμα λευκ6. δ) Στο κέντρο του χώρου της ρεσεψι6ν φέρει αίθριο το οποίο εκτείνεται απ6 το υπ6γειο μέχρι ύψος 1220 μ. Στο εσωτερικ6 του υπάρχουν δέντρα και θάμνοι που καλύπτεται απ6 τζάμι. ε) Στον 6λο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν δύο μπαyrοαλ6ους ένα υπαίθριο αναψυκτήρι ο ένα κτήριο αποδυτηρίων ένα κι6σκι ορθογωνικ6. Και σε αυτά υπάρχει (δια διάταεης Κεραμοσκεπή (δύριχτη) και φέρουν το ίδιο χρώμα με το ίενοδοχεcο. Υπάρχουν πισcνες μια για μικρα παιδιά και μια για τον υπ6λοιπο κ6σμο. Όλα αυτά συνδέονται με ένα σύστημα μικρών δρ6μων που οδηγούν στην θάλασσα. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΔΟ~ΠΙ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Το ΕενοδοχεCο έχει την μορφή Γ και με πολλαπλά σπασίματα για να μην κουράζει τον επισκέπτη και να δίνει επιβλητικ6τητα στην 6Ψη του. Υπ6yειο: Στο υπ6γειο υπάρχουν απ6 την δε~ιά πλευρά του κτηρίου αποθήκη - λινο θή κη χώρις σιδερωτηρ (ων πλυντήρια και κλιμακοστάσιο που εκτεcνεται μέχρι τον τελευταίο 6ροφο του κτηρcου. ΑυτοC οι χώ ροι επικοινωνούν με διάδρομο που φέρει μερικά σκαλοπάτια λόγω ανομοιομορφίας του εδάφους.

7 -5- Κάτω από τον χώρο της ρεσεψιόν. υπάρχουν οι τουαλέττες κοινού (ανδρών- γυναικών) καθώς και η βάση του Αιθρίου που πλαισιώνεται από διαδρόμους και αποθήκες. Το κοινό μπορεί να κατεβεί στο υπόγειο μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου και ανελκυσ τήρας. Από το αριστερό μέρος του κτηρίου υπάρ χ ει υπόγεια είσοδος τροφοδοσίας βοηθητικών χώρων. Επίσης υπάρχουν τα α ποδυτήρια προσωπικού ανδρών γυναικών και η αποθήκη τ ροφ ίμ ων με ανελκυστήρα που εκτείνεται μέχρι τον τελευταίο όροφο. Στο αριστερότερο μέρος υπάρχει ο χώρος τ ων ηλεκτρομη χαν ο- λογικών εγκαταστάσεων. ( Υποσταθμός Δ.Ε.Η. λεβητοστάσιο κ.λ.π.). Επίσης κλιμακοστάσιο που εκτείνεται μέχρι τον τελευταίο όροφο. Ι σ ό γ ε ι ο : Στο ισόγειο υπάρχει η ρεσεψιόν που στο μέσον της φέρε ι το αίθριο για περισσότερο φωτισμό του χώρου. Δε~ιά της εσόδου υπάρχει η ρεσεψιόν και ακριβώς από πίσω στο γραφείο διεύθυνσης αριστερά της εισό δ ου υπ άρχε ι το κεντρ ι κ ό Κλιμακοστάσιο. Μ έσα στο χώρο της ρεσεψιόν υπάρχει αίθουσα αλληλογραφίας που έχει το δάπεδό του σε χαμ ηλότερο υψόμετρο. Το BAR έχει περίπου τριγωνική μορφή κατόψε ως γύρω γυρω υάρχει τίά μ ι και φέρει κεραμοσκεnή. Συνδέεται με τον χώρο της εισόδου και βρίσκεται σε θέση που δεν ενοχλεί την λειτουργία του Εενοδοχείου. Δίπλα στον χώρο του BAR υπάρχει πέργκολα σκεπασμένη

8 -6- που εεύπηρετεί τις ανάγκες του BAR και επικοινωνεί μέσω πόρτας. Βρίσκεται σχετικά κοντά με το μαγειρείο για ναμπορεί να γίνει εύκολα ο ανεφοδιασμός του. Το δάπεδό του βρίσκεται σε διαφορετικό υψόμετρο από αυτό το χώρου της εισόδου. Στο δεζί μέρος του ζενοδοχείου υπάρχει το σαλόνι με ανοίγματα προς την εσωτερική πλευρά του κτηρίου και φέρει δάπεδο διαφορετικού υψομέτρου απο αυτό του χώρου της εισόδου. Η τοποθέτησή του έγινε εκεί για να μπορεί να είναι εύκολος ο έλεγχος των επισκεπτών.στο δεζιότερο σημείο υπάρχουν τρία δωμάτια προσωπικού τα οποία συνδέονται με διάδρομο και φέρο υν εζώστες και επικοινωνούν μέσω του κλιμακοστασίου από τον εσωτερικό -εεωτερικό χώρο του κτηρίου. Στο αριστερό μέρος του κτηρίου υπάρχει το εστιατόριο που συνδέεται με το μαγειρείοφέρει επίπεδο δάπεδο διαφορετικό από του χώρου της εισόδου. Στο μαγειρείο υπάρχει ο ανελκυστήρας υπηρεσίας καθώς και κλιμακοστάσιο που επικοινωνεί με το υπόγειο. Η θέση που βρίσκονται στο ισόγειο το εστιατόριο και το μαγειρείο είναι κοντά γιατι το εστιατόριο και το μαγειρείο πρέπει να βρίσκονται μαζί και σε πιο απομακρυσμένο χώρο από το σαλόνι λόγω των λειτουργιών του εστι ατορ ίου και του μαγειρίου που είναι τελεί ως διαφορε τική από ότι του σαλονιού. Επίσης στο αριστερό μέρος του Ι σογ είου υπά ρχ ουν δωμάτια του κοινού που επικοινωνούν με το χώρο της εισόδου μέσω διαδρομών.

9 -7- Επίσης υπάρχει κλιμακοστάσιο που ενώνει τα δωμάτια αυτά με το υπόγειο και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου. Από την εςωτερική μεριά του κτηρίου όλοι οι χώροι και οι διάδρομοι είναι κλεισμένοι με γυαλί. Έχουμε διαφορά επιπέδων στους χώρους για να έχουμε καλύτερη αίσθηση τουχώρου. 'Οροφος: Στον όροφο υπάρχουν όλα τα δωμάτια του ζενοδοχείου και από την αριστερή πλευρά και από την δεζιά. Στα άκρα των δύο πτερύγων υπήρχαν κλιμακοστάσια πάνω από τον χώρο της εισόδου υπάρχουν το κεντρικό κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα και δύο μονόκλινα δωμάτια. Στον υπόλοιπο χώρο υπάρχει δώμα που σκεπάζεται απ6 εαν σύστημα ~εχυτών. Επίσης υπάρχει το Αίθριο με τον περιβάλλοντα χώρο του. Το επίπεδο του ορδφοu είναι παντού το ίδιο για να είναι λειτουργικό. Στην tqισ:'!ιpt n.τ έρυγα υπάρχει ο ανελκυστήρας και το γ ραφείο προσωπ ικού. Το σύστημα ςεχυτων υπάρχει για περίπτωση βροχής ενώ τα ανοίγματα των διαδρόμων δεν είναι κλεισμένα με τcάμι όπως το υπόγειο για να δημιουργούνται Ήαμάρες. Η διάταζη των δωματίων είναι η εζής: Πίσω απο την είσοδο υπάρχει ένας μικρός διάδρομος. Το μπάνιο υπάρχει είτε αnό τα αριστερά είτε από τα δε~ιά του διαδρόμου.. /.

10 - 8- Το ίδιο και οι ντουλάπες ο διάδρομος O'Sγ t.a 1 στο κυρίως χώρο του δωματίου που φέρει άνοιγμα που οδηγεί σε εξώστη. ΠΕΡΙΒΆ...l\_~ΟΝ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Τα μπανγχαλόους είναι δύο και αποτελούνται το καθένα από τέσσερα δωμάτια όπως τα αναφέραμε παραπάνω βρίσκαντα τοποθετημένα στον εσωτερικό εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του ζενοδοχείου. Έχουν ανοίγματα απ6 την πλευρά που βλέπει στην θάλασσα και είσοδο από την πλευρά του ξενοδοχείου. Τα αποδυτήρια χωρί~ονται σε δύο τμήματα ανδρών και γυναικών και φέρουν W.C. σε ξεχωριστούς χώρους έξω ακριβώς από τα αποδυτήρια υπάρχουν τα ντους. Επίσης υπάρχει πισίνα υπαίθριο αποδυτήριο και κιόσκι. Στη δεξιά εσωτερική πλευρά του Περιβάλλοντα Χώρου υπάρχει πέργκολα ενω στην εεωτερική δεειά πλευρά του κτηρίου υπάρχει πάρκινγκ 19 θέσεων. Γύρω από το κεντρικό κτήριο και όλο το οικόπεδο υπάρχει δρόμος που καταλήγει στην θάλασσα. Στο δε οικόπεδο υπάρχουν πολλά δένδρα και χλ ω ροτάnητες.

11 -9- ΕΚΣΚΑΦΕΣ Το έδαφος qποτελεcται από στρώσεις αργcλου και άμμου Κατά της εκσκαφές έχουμε την γενική εκσκαφή που περιλαμβάνει 2 εcδη εργασcες Την ισοπέδωση του εδάφους (εκθάμνωση και καθαρισμός).η φάση αυτή γcνεται προκειμένου να χαράεουμε με ακρcβεια τα όρια της γενικής εκσκαφής και να ορcσουμε τις στάθμες από τις οποcες θα υπολογcσουμε το ζητούμενο βάθος της γενικής εκσκαφής. Η γενική εκσκαφή γcνεται με μπουλντόζες διαφόρων τύπων και δύναμης. Το επcπεδο της Γεν.Εκσκαφής γcνεται στην στάθμη του τελευτ αcου υπογεcου. Κα ι έτσι η εκσκαφή των θεμελcων γcνεται από εκεc και κάτω. Ειδική εκσκαφή : Άυτές αφορούν σ εκσκαφές μεμονωμένων πεδcλων πεδιλοδοκών τοιχεcων και ακόμα εκσκαφές nου γcνεται για να περάσει κάποιος οχετός. ΙδιαCτερο κατασκευαστικό ενδιαφ έρον παρουσιάζεται στον τρόπο αντιστήριξης των πλευρικών τοιχ ω μάτων.

12 -10- ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα κτίρια όλης της μελέτης θα είναι κατασκευασμένα από υλικά που εύκολα βρίσκονται στην χώρα μας. Τέτοια υλικά εί~αι: α) Σκύρα Τα σκύρα θα είναι από λατομείο ασβεστολιθικού πετρώματος διαστάσεως 7-30 MJI και θα είναι καθαρά από γαιώδει και άλλες προσμίξεις. Η κοκομετρική τους σύνθεση θα είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται μέσα στην περιοχή της κοκομετρικής καμπύλης των Ελληνικών Κανονισμών. β) Άμμος 1.Για το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί άμμος τριβείου από λατομείο σκληρού ασβεστολιθικού πετρώματος. Θα είναι καθαρή από άλλα χώματα ή άλλες προσμίξεις. Η κοκομετρική τους σύνθεση θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στην περιοχή που χαρακτηρίζεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς ως ''εξαιρετικώς καλή''. 2.Για ασβεστοτσιμένταιονιάματα και ασβεσταιονιάματα τοιχοποιών και επιχρισμάτων θα. χρησιμοποιηθεί άμμος τριβείου από ασβεστολιθικό πέτρωμα θα είναι καθαρό χωρίς προσμίξεις. 3.Για τσιμεντοκονιάματα (λούκια κλπ.) θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκοι άμμος θαλάσσης χωρίς προσμίξεις. Ύ) Τσιμέντο Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLΆND. Ενα από τα πιο σημαντικά

13 -11- χαρακτιριστικά του τσιμέντου εcναι ο χρόνος αρχικής και τελικής πήζεως. Οι κανονισμοc που ισχύουν στα περισσότερα κράτη καθορcζουν χρόνο αρχικής πήζεως όχι μικρότερο αnό 45'και τελικής πήζεως όχι μεγαλύτερο από 10 ώρες. Πειραματικά δεδομένα δεcχνουν οτι το κοινό τσιμέντο PORTLAND αποκτά το 40-50% της χαρακτηριστική ς του αντοχής κατά την 3η ημέρα και το 60-70% κατά τήν 7η. Από την 7η ως την 2Βη ημέρα η αύζηση της αντοχής εcνα ι πολύ αργή και ακολουθεc γενικώς μια λογαριθμική σχέση. Θα ικανοποιεc όλους τους σχετικούς όρους που περιγράφονται στους Ελληνικούς Κανονισμούς Τσιμέντου θα εcναι Ελληνικής προέλευσης και θα προσκομcζεται στο εργοτάζιο σε σάκκους σφραγισμένους από το εργοστάσιο. δ.ασβεστος ο ασβέστης θα εcναι λευκός καθαρός καλά ψημένος και εζαιρετικής ποιότητας. Η ποιότητα του πολτού εζαρταται εκτός από την ποιότητα του ασβεστολιθικού πετρώματος κυρcως από τις συνθήκες οβέοεως.ετσι επιδ ι ώ 1-f ε: τα ι η Τrv"\11\Τ("""Γ"\Γ"Ι ι. \..Α. λ \J ι.. ι_.. t-' ι 1 f:...j\νατn' v v 1 σnc'σn tj ι 1 της ασβέστου. Ο ασβέστης πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα υπολεcματα αδιάλυτου ασβέστη μετά από την σβέση του. Θα nροσκομcζετα ι έτοιμος στο εργοτάξιο και πρέπει να ικανοnοιεc όλες τις α π αιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού. ε.σιδηρός Οπλισμός σκυροδέματος Ο σιδηρός οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεc για την κατασκευή του οπλισμού θα εcναι κατηγορcας BST 22/34 (ST J) με ελάχιστη

14 -12- εφελκυστική αντοχ~ KP/CM 2. Και BST 42/50 (ST JJJ) με ελάχιστη εφελ u υστική αντοχή KP/CM 2. Αυτοί θα ανταποκρcνονται στα καθορισμένα από τους Ελληνικούς Κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος στ.οπτόπλινθοι Θα εcναι καθαροc χωρίς προσμcζεις μάργας και ασβέστη και άλλων υλών θα είναι ακέραιοι σκληροc ηχηροc ανθεκτικοc στην θραύση καλά ψημένοι όχι υαλοποιημένοιθα έ χ ουν καθαρό κονικό σχ~μα με πλήρης ευθεcες και καλά μορφωμένες ακμές. Οι διαστάσεις των πλcνθων θα εcναι ύψος 60CM πλάτος 19CM κ αι π άχος 901. ζ;. Ν ερό Το νερό πρέπει να εcναι καθαρό χωρcς επιβλαβείς προσμίζεις κα ι σ ε μικρότερο ποσοστό ώ στε να μην βλ ά πτουν το σκυρόδεμα. Το θαλασσινό νερό απαγορεύεται γιατc υπάρχει κίνδυνος οζείδ ω σης του Σιδήρου οπλισμού και εμφάνιση στην επιφάνεια του σ κ υρ ο δέματος τα άλατα του νερού υπό την μορφή εnανθισμάτων. δ' Πρ ε πει οπωσ ηnοτε να ε χ ο υμε σ ωστη αναλογια ν εροu για την δημιουργία καλού σκυροδέματος. Αν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την καταληλότητα του νερού συνιστάται χημική εζέταοή του. η.ξυλεία κουφωμάτων και λοιπών κατασκευών Η ζυλεcα πρέπει να εcναι εντελώς ζηρή για να π ρ οστεθεί α πό

15 -13- την προσβολή τών μυκήτων και της υγρασcας η οποcα επηρεάζει την μηχανική του αντοχή. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους ρόζους και ρωγμές και με πυκνές και ευθεcες ίνες σε αυτό. Οι διαστάσεις του προκύπτουν όπως τα κατασκευαστικά σχέδια. θ.μάρμαρο Τα μάρμαρα θα εcναι λευκά με προσμcξεις οξειδcων του σιδήρου. Θα εcναι καλά λαξευμένο χωρcς ραγίσματα και οπές και με καλή στίλβωση. ι.κεραμcδια Τα κεραμcδια θα εcναι Βυζαντινού τυπου. Π ρ έπει να έχουν σωστή μορφωποcηση ~ ήρανσn όπτισηνα εcναι πορώδη συμπαγή και να έχουν σωστή επιλογή των πρώτων υλών. Η.Σίδηρος Θα είναι καθαρός χωρίς σκουριές και απαλαγμένος απο ξένες ουσίες να είναι συμπαγές χωρίς φυσαλcδες αέρα στο εσωτερικό του και με ικανοποιητική αντοχή. λ.αλουμίνιο Θα χρησιμοποιηθεc μόνο για τα μεταλικά κουφώματα. Θα είναι χρωματισμένο χρώματος ανοιχτού γ κ ρί για να υπαρχει εναρμώνηση με το χρώμα του κτηρίου. Θα έχει ικανοποιητική σκληρότητα καθώς και μεγάλη αντοχή στην οξείδωση.

16 -14- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το κτcριο θα εcναι κατασκευασμένο από l.o φέ ~ω ν οργανισμός θα ε(ναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες δοκοc υποστηλώματα θεμέλια τοιχεcα ).Το σκυρόδεμα που θα χρ ησιμοποιηθεc θα έρθει έτοιμο στο εργοτάζιο. Η ανάμειζη τω ν συστατικών του σκυροδέματος πρέnεινα γcνεται έτσι ώστε να εζασφαλcζε1. ακρcβεια και σταθεροτητα στην σύνθεση και ομοιογένεια του μcγματος.κατά την ανάμειζη πρώτα προστcθε ται το τσιμέντο και τα αδρανάκαι κατοπιν προστcθεται η καθορισμένη ποσότητα του νερούώστε το μεcγμα να καταστεc ομοιογενές. Γενικά ο χρόνος ανάμειζης δεν πρέπει να εcναι μικρότερος από δύο λεπτά. Η μετα φορ ά του γίνεται με μηχανικό τρόπο και η διάστρωση πρέπει να γcνεται όσο το δυνατόνγρηγορότερακαι εν πάσει περιπτώσει όχι αργότερα από μια ώρα αnό την παρασκευή του. Οι τύποι πρέπ ει ~α εcναι καταρχ ήν καθαροc να μην παραμορφώνονται απο το βάρος και τις πιέσεις του νωπού σκυροδέματος και αρκετά στεγανά για να εμποδcζουν την δια φ υγή αραιού τσιμεντοπολτού. γcνεται με μηχανικοό δονητές η ΟU\)τηρηση του γcνεται με την κατάβρεζη από νερό όταν αυτό αρχcζει και πήζει. Στον φέρων οργανισμό η θεμελcωση αποτελεcται από μεμονωμένα πέδιλα συνδεδεμένα με συνδετήριου ς nεδιλοδοκούς. Στο φέρων οργαν ισμό του κτηρcου nαραrηροόμε ότι υπάρχει έδραση δοκού σ ε δοκό και υποστίλωμα σε δοκό. ι ΙΒΛΤr -- 1 Τ Ι ~. Ι

17 -15-2) Τα διαχωριστικά στοιχεία (τοίχοι) είναι από οπτόπλινθους που είναι συνδεδεμένα με του φέροντα οργανισμό κα ι μεταζύ τους με τσιμεντοκονία. 3) Τα επιχρίσματα θα είναι απο ασβέστη με χρησιμοποιηση αδρανών πριν απο την κατασκευή τους οι επιφάνειες κα θαρίζονται. με επιμέλεια κι καταβρέχονται. Τα επιχρισώματα θα γίνουν σε τρείς στρώσεις: α. Πεταχτό μέχρι να καλυφθούν τελείως οι επιφάνειες β. Λάσπωμα σε μια ή δύο στρώσεις γ. Τριφτό με μαρμαροκονία 4) Οι στέγες σαν κύριο υλικό κατασκευής έχουν το ζύλο. Η έδραση ζευκτού της στέγης γίνεται πόνω σε πλάκες απc οπλισμένο σκυρόδεμα και η κλίση της γωνίας του ζευκτού είναι 20. Η δε επικάλυψη της στέγης είναι αnό Βυζαντινά κεραμίδια. 5) Η επικάλυψη των βατών δωμ~τ.ων κα ι όλων γενικά των βάτων χώρω ν είναι από μάρμαρο 6) Τα κουφώματα είναι από ζύλο και αλουμίν ιο πρέπει να έχουν τις διατομές και τις διαστάσεις που αναγράφονται στα σχέδια. Ολα τα κομμάτια του ζύλου πρέπει να μορφοποιηθούν καλά πρίν από τηνσύνδεση τους. Η σύνδεση τους στις ορθ ές γω ν ίες των κασών ~ γίνεται με κόλα. Μετ& ακ ολουθεί καλό τρίψιμο των επι φαν ειών με γιαλόχαρτο και στην συνέχεια γίνεται η πρώτη επεζεργαοία με επάλειψη λινελαίου κα ι αστάρωμα. Η σύνδεση των κουφωμάτων αλουμινίου γίνεται με μπουλόνια και έρχονται έτοιμα στο εργοτάειο με όλα τα χαρακτηριστικά τους.

18 -16-7) Οι μονώσεις των οπτοπλινθοδομών θα είναι από HERAKLETA 003CM και θα βρίσκεται στο εσωτερικό του διπλού δρομικού τοίχου. Η μόνωση των δαπέδων κλειστού χώρου αποτελείται από μάρμαρο 002CM συνδετική ύλη OOlCM Ασφαλτόπανο περλιτομπετόν MJN 005CM μονωτικό ROUF ΜΑΤΕ 003CM και φράγμα υδρατμών η δε κλίση του ειναι 2%. 8) Υαλοπίνακες ειδικής διατομής 10) Ψευδοροφές από Γυψοσανίδωμα 11) Σιδηρά κατασκευή που περιορίζεται στην στέγη του αιθρίου. 12) Σιδερένια κιγκλιδώματα στην περίφραξη εξωτερικών χώρων του κτιρίου Ηl\ΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΔΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η όλη εργασια θα γίνει βάσει τους κανονισμούς του Υπ.Βιομηχανίας και της Δ.Ε.Η. τα χρησιμοποιημένα υλικά θα είναι εγκεκριμένα από το Υπ.Βιομηχανίας. Υπάρχουν σε όλους τους χώρους φωτιστικά σώματα διακόπτεςρευματο δότες στους οποίους το ρεύμα τροφοδοτείται μέσω Αγωγών. Η δε αγωγοί βρίσκονται μέσα σε σωλήνες με ισχυρή μόνωση και άριστης ποιότητας.~λες οι εγκαταστάσεις είναι εντοι χισ μένες και ξεκινούν απο τον Υποσταθμο της Δ.Ε.Η. που βρίσκεται στο ηλεκτρομηχανολογικό μέρος του κτηρίου. Επίσης υπάρχει ειδικό κύκλωμα για την θέρμανση του νερού. Τηλέφωνα : Τοποθετούνται ειδικές χωνευτές σωληνώσεις και συρματώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς για όλα τα δωμάτια. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με την ρεσεψιον που είναι το τηλε-

19 -17- φωνι. κό κέντρο επcσης υπάρχουν τηλεφωνα για χρήση του κοινού στην ρεσεψιον. Υδραυλικά - Αποχετευση : Τα υδραυλικά θα γcνουν με βάση τα σχέδια και του κανονισμούς του Υ.Δ.Ε. περι εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.οι σωλήνες που θα χpησιμοποιηθούν εcναι χαλκοσωλήνες εντοιχισμένοι Οι αποχετεύσεις θα γcνουν σύμφωνα με τα σχέδια. Οι σωλήνες εcναι πλαστικοc από P.V.C. των οποcων η κατασκευή έγινε βάση των κανονισμών DIN ( 1/68) DIN 19534(10/67). Απο την μονάδα υπο δοχ ής εως τα συφώναια θα χρησιμοποιηθούν μολυβδοσωλήνες. Τα εcδη υγιειν~ς θα τύχουν εγκρcσεως από τον επιβλέποντα μηχανικό σε ουνεργαοcα με τον ιδιοκτήτη. Ανελκυστfιρας : Ο Ανελκυστήρας αποτελείται από καμπίνα χωρητικότητας 5 ατόμων με το μη χαν ολογικό του μέρος στο υπόγειο. Υπάρχει σύστημα τροχαλιών και συρματόσχοινων ειδικής διατομής (βάση "J.{ανονισμών ) όπου αναρτάται η ΗαμπCνα. Υπόρχει ακόμα κύκλωμα κλcσεως του ανελκυστήρα καιφωτισμός σε αυτόν.

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κατασκευές κτιρcων Ι και JJ NCκou Ορ.Φιντικάκη Αρχιτεκτονικές Λεπτομέριες. NCκou Ορ.Φιντικάκη Ρένια Μποόρνια ΤεχνολογCα Δομικών Εργων. Δημ.Πατσαβοόδη Ελληνικ~ Παραδοσιακ~ Αρχιτεκτονικ~. Δημητρ. ΦιλιπCδης Προδιαγραφές - Τεχνικές Εχθέσεις.Λ.Μακρuθανάσης (nτuχιακ~ εργ α σcα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 19 ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20 ού ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δρ.Γ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα

Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Παραδοσιακό κτίριο απο ξύλο στη Λευκάδα Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση της οικίας Σέρ βου. Ενός ακόμη χαρακτηριστικού παραδείγματος του ιστορικού αντισεισμικού συ -

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα