Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης"

Transcript

1

2 2 Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης ISBN Copyright 2013, Eκδόσεις ZHTH, Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, Θεσσαλονίκη Tηλ.: , Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH ΛΙΑΝΙΚΗ-XONΔPIKH: Xαριλάου Τρικούπη 22, Aθήνα Tηλ.-Fax: ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Πεσμαζόγλου 5, Aθήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 3 Πρόλογος Οι τεχνικές μορφοποιήσεων τεμαχίων αποτελούν μια βασική γνωστική περιοχή του επαγγελματικού αντικειμένου των Μηχανολόγων Μηχανικών. Το μάθημα της εισαγωγής στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις αποσκοπεί στο να φέρει σε πρώτη συστηματική επαφή τους σπουδαστές Μηχανολόγους Μηχανικούς με το γνωστικό αυτό αντικείμενο. Το παρόν βοήθημα αναφέρεται συνοπτικά σε τρείς μεγάλες κατηγορίες κατεργασιών: σε κατεργασίες μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης από διάφορες αρχικές, μη συνεκτικές, καταστάσεις της σε κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, και σε αυτές με παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων κατά τις διαδικασίες μορφοποίησής τους. Εν προκειμένω αποσκοπείται η κατανόηση βασικών αρχών των μεθόδων μορφοποίησης, για την παραγωγή τεμαχίων, σε συγκεκριμένες ποσότητες, που να εκπληρώνουν υψηλές απαιτήσεις διαστατικής ακρίβειας και εν γένει ιδιοτήτων. Επειδή το γνωστικό αντικείμενο των μορφοποιήσεων μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης (χυτεύσεις, πυροσυσσωματώσεις) δεν θεραπεύεται πλέον αναλυτικά σε άλλα μαθήματα, γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε αυτό. Μέσω επιλεγμένων εργαστηριακών ασκήσεων μηχανουργικών κατεργασιών, καθώς επίσης και μετροτεχνικών διαδικασιών, επιδιώκεται η απόκτηση των πρώτων σχετικών εμπειριών στη γνωστική αυτή περιοχή. Τέλος, οι επισκέψεις σε χαρακτηριστικά εργοστάσια, δίδουν τη δυνατότητα της άμεσης εποπτείας των εφαρμογών των μεθόδων μηχανουργικών μορφοποιήσεων στη βιομηχανική πράξη. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης 3

4 7 Εισαγωγή :. Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E.h., Dr.h.c. K.-.

5 8 Περιεχόμενα: Eισαγωγή Δυνατότητες μορφοποίησης τεμαχίων Σχήμα Ε.1 Συστηματική αντιμετώπιση των κατεργασιών μορφοποίησης... 9» Ε.2 Δυνατότητες μηχανουργικών μορφοποιήσεων τεμαχίων... 9» Ε.3 Σταθμοί κατά τη διαδικασία παραγωγής μηχανολογικών τεμαχίων Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

6 9 Εισαγωγή 9

7 10 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης 10

8 11 1 Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης :. Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E.h., Dr.h.c. K.-.

9 12 Περιεχόμενα: Κεφάλαιο Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης Μηχανουργικές μορφοποιήσεις με υγρή αρχική κατάσταση της ύλης Χύτευση υπό την επίδραση πεδίου βαρύτητας της τηγμένης ύλης Αμμοχύτευση σε καλούπια μίας χρήσης Κατασκευή μοντέλου και εξαρτημάτων του Προετοιμασία άμμου καλουπιών Περιεχόμενα υλικά σε άμμους καλουπιών α Υλικά φορείς άμμων χύτευσης β Συνδετικά υλικά γ Υλικά ενεργοποίησης μηχανισμών διόγκωσης δ Πρόσθετα υλικά, επιβελτιωτικά διαφόρων ιδιοτήτων της άμμου Βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων άμμων χύτευσης μέσω συμπίεσης Μετροτεχνικός έλεγχος των ιδιοτήτων άμμων χύτευσης Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων άμμων χύτευσης Έλεγχος κοκκομετρίας άμμων χύτευσης Προσδιορισμός ποσοστού ύδατος άμμου χύτευσης Έλεγχος συμπιεστικότητας άμμου χύτευσης Έλεγχος ρευστότητας άμμου χύτευσης Έλεγχος διαπερατότητας αερίων διαμέσω κόκκων άμμου Έλεγχος περιεκτικότητας λασπωδών υλικών άμμων χύτευσης Μορφοποίηση καλουπιών Μηχανικές διατάξεις μορφοποίησης καλουπιών μέσω συμπίεσης άμμου Μηχανικές διατάξεις μορφοποίησης εκ περιστροφής συμμετρικών καλου-πιών, μέσω περιστροφής κατατομών Διαμόρφωση και υπολογισμός αγωγών εισροής τήγματος σε καλούπια Διαμόρφωση αγωγών έγχυσης Υπολογισμός συνολικής διατομής αγωγού έγχυσης Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

10 Διαμόρφωση και υπολογισμός αγωγών υπερχείλισης και τροφοδοσίας Συναρμολόγηση καλουπιών και υπολογισμός φορτίσεων Πυρήνες καλουπιών χύτευσης Γεωμετρικές διαμορφώσεις πυρήνων Μορφοποίηση πυρήνων χύτευσης Μέθοδος Croning Σχήμα 1.62 Διαδικασίες κατασκευής καλουπιού (κελύφους) και χύτευσης κατά τη μέθοδο Croning... 72» 1.63 Κατασκευή καλουπιού (κελύφους) με τη μέθοδο Croning Χύτευση με τηκόμενα μοντέλα Σχήμα 1.64 Διαδικασίες κατά τη δημιουργία του μοντέλου κατά τη χύτευση με τηκόμενα μοντέλα Σχήμα 1.65 Αξονικός τομογράφος καθοδηγούμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή Σχήμα 1.65Α Αρχή λειτουργίας της αξονικής τομογραφίας και τομογραφία ενός αντικειμένου (κεφαλή αλόγου) Σχήμα 1.65Β Διαδικασίες κατασκευής των κέρινων μοντέλων Σχήμα 1.65C Δείγμα των δημιουργούμενων τομών Σχήμα 1.65D Κατασκευή των κέρινων μοντέλων με τον εκτυπωτή στερεών αντικειμένων (ThermoJet) Σχήμα 1.65E Δενδρίτης με κέρινες κεφαλές Σχήμα 1.65F Διαδικασίες προετοιμασίας του καλουπιού Σχήμα 1.65G Εισαγωγή του καλουπιού σε δοχείο ελεγχόμενης απόψυξης (αριστερά) και χύτευση (δεξιά) Σχήμα 1.65H Μοντέρνες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την αναπαραγωγή πολύτιμων καλλιτεχνικών δημιουργιών της αρχαιότητας Χύτευση με εξαερούμενα μοντέλα Σχήμα 1.66 Χύτευση με εξαερούμενα μοντέλα Απλή χύτευση σε καλούπια πολλαπλής χρήσης Σχήμα 1.67 Καλούπι πολλαπλής χρήσης με πυρήνα από άμμο για την κατασκευή χιτωνίων Σύγκριση μεθόδων χύτευσης σε καλούπια μιάς χρήσης σε σχέση με τη διαστατική τους ακρίβεια Σχήμα 1.68 Σύγκριση διαφόρων μεθόδων χύτευσης σε σχέση με τη διαστατική ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί Χύτευση υπό πίεση Σχήμα 1.69 Συγκριτικά τεχνολογικά στοιχεία διαφόρων μεθόδων χύτευσης με καλούπια μιάς χρήσης Κεφάλαιο 1: Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης 13

11 14 Σχήμα 1.70 Αρχή λειτουργίας χυτόπρεσσας με θερμό θάλαμο πίεσης... 80» 1.71 Χυτόπρεσσα με ψυχρό θάλαμο πίεσης... 80» 1.72 Διαδικασία κατά τη χύτευση υπό πίεση... 81» 1.73 Χυτόπρεσσα (χύτευση υπό πίεση)... 81» 1.74 Διαμόρφωση πυρήνων για καλούπια χύτευσης υπό πίεση Καταθλιπτική χύτευση Σχήμα 1.75 Χύτευση χαμηλής πίεσης Φυγοκεντρική χύτευση Σχήμα 1.76 Οριζόντια φυγοκεντρική χύτευση Συνεχής χύτευση Σχήμα 1.77 Συνεχής χύτευση... 83» 1.78 Συνεχής χύτευση Προκύπτουσες διαστάσεις τεμαχίων κατά τη χύτευση Σχήμα 1.79 Γεωμετρική μορφή και δημιουργούμενες εσωτερικές τάσεις λόγω διαφορετικού ρυθμού απόψυξης σε διάφορες περιοχές του χυτού... 84» 1.80 Σχηματική παράσταση φαινομένων κατά την πήξη του χυτού Ευνοϊκές διαμορφώσεις χυτών τεμαχίων Σχήμα 1.81 Ευνοϊκή διαμόρφωση χυτών υπό το πρίσμα της περαιτέρω κατεργασίας τους... 85» 1.82 Ευνοϊκή διαμόρφωση χυτών υπό το πρίσμα της λειτουργίας των καταπονήσεων... 86» 1.83 Παραδείγματα ευνοίκής διαμόρφωσης χυτών Παραδείγματα τεμαχίων μορφοποιημένων με χύτευση» 1.84 Παραδείγματα τεμαχίων μορφοποιημένων με χύτευση... 87» 1.85 Παράδειγμα τεμαχίου αμμοχυτευμένου... 87» 1.86 Χύτευση βάσης λειαντικής μηχανής σε κοίλη μορφή για εξουδετέρωση γεωμετρικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από εσωτερικές τάσεις... 88» 1.87 Παράδειγμα τεμαχίου χυτευμένου με τη μέθοδο Croning... 88» 1.88 Ετοιμο μοντέλο (για χύτευση με τηκόμενα μοντέλα)... 89» 1.89 Παράδειγμα τεμαχίου χυτευμένου υπό πίεση Συγκρίσεις μεταξύ μεθόδων χύτευσης Σχήμα 1.90 Συγκριτικά τεχνολογικά στοιχεία διαφόρων μεθόδων χύτευσης με καλούπια πολλών χρήσεων... 90» 1.91 Σύγκριση της διαδικασίας και του κόστους παραγωγής κατά την κατασκευή του ίδιου τεμαχίου με κοπή ή χύτευση με τηκόμενα μοντέλα Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

12 15 Σχήμα 1.92 Κόστος παραγωγής σε διάφορες διαδικασίες χύτευσης ενός τεμαχίου Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής πλαστικής ή ημιστερεάς ύλης Σχήμα 1.93: Διάγραμμα φάσεων πυριτίου Σχήμα 1.94: Τρισδιάστατη γεωμετρία ζάντας Σχήμα 1.95: Οριακές συνθήκες του προσομοιωτικού μοντέλου της ζάντας δημιουργούμενες από το λογισμικό πρόγραμμα ProCAST Σχήμα 1.96: Διάγραμμα ταχύτητας πλήρωσης ζάντας και αντίστοιχα αποτελέσματα πλήρωσης μέσω FEM προσομοίωσης Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής ρευστής ύλης Σχήμα 1.97: Σχήμα 1.98: Σχήμα 1.99: Σχηματική παράσταση διάταξης καλουπιού διέλασης κεραμικού υλικού Αρχή της πειραματικής διάταξης, γεωμετρία του υπολογιστικού μοντέλου και διακριτοποίηση του πηλού με πεπερασμένα στοιχεία Εξέλιξη της δύναμης και της ταχύτητας του εμβόλου με τη μετατόπισή του για μέσες ταχύτητες εμβόλου v = 46,5mm/s και 235mm/s Κονιομεταλλουργία Σχήμα Συμπίεση και εξαγωγή τεμαχίου μέσω εμβόλου... 95» Συμπίεση και εξαγωγή τεμαχίου μέσω κίνησης της μήτρας συμπίεσης... 95» Κονιομεταλλουργικά παραγμένα πολυστρωματικά ελάσματα μέσω εξέλασης... 96» Επίδραση της πίεσης συμπίεσης επί της επιτυγχανόμενης πυκνότητας κονιομεταλλουργικού σιδηρούχου υλικού... 96» Μεταβολή της πυκνότητας υλικών κατά διάφορα στάδια της κονιομεταλλουργικής παραγωγής τους... 97» Αύξηση της αντοχής σιδηρούχων υλικών, κονιομεταλλουργικά παραγμένων, μέσω συμπίεσης μετά την πυροσυσσωμάτωση... 97» Πυροσυσσωμάτωση... 98» Αρχέγονη μορφοποίηση με τη μέθοδο της κονιομεταλλουργίας Κεφάλαιο 1: Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης 15

13 16 1. Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης Οι κατεργασίες, με επίτευξη συνοχής της ύλης έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθόσον επιτρέπουν με ανταγωνιστικό κόστος, σε σχέση με άλλες μεθόδους, τη μορφοποίηση τεμαχίων, συχνά ιδιαιτέρως πολυπλόκων γεωμετριών και βάρους από περίπου ένα γραμμάριο, έως αρκετές εκατοντάδες τόνους. Τυπικά τεμάχια είναι μικρά εξαρτήματα μηχανισμών, δομικά στοιχεία μηχανών και διαφόρων μηχανικών διατάξεων, έλικες πλοίων κ.ά. Οι κατεργασίες μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης περιλαμβάνονται κατά τον κανονισμό DIN 8580 του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποιήσεων, στην κύρια ομάδα 1 (βλέπε εισαγωγή). Οι κατεργασίες αυτές χαρακτηρίζονται και σαν αρχέγονες, καθόσον μέσω αυτών, η υγρή, ή γενικά μη συνεκτική ύλη, μέσω στερεοποίησης λαμβάνει μία μορφή (γένεση της αρχικής γεωμετρίας), που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και η τελική. Στην κύρια ομάδα 1, διακρίνονται επτά κατηγορίες μορφοποιήσεων, όπως επεξηγείται στο σχήμα 1.1. Η ειδοποιός διαφορά για την ταξινόμηση των μεθόδων αυτών σε κατηγορίες, είναι η αρχική κατάσταση της ύλης του μορφοποιούμενου τεμαχίου, η οποία αποκτά τη συνοχή της κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, ή μετά από αυτήν. Η αρχική κατάσταση της ύλης μπορεί να είναι υγρή, ρευστή, κοκκώδης, κονιοειδής, ή και διαμελισμένη. Τέλος, σε αέριες, ατμώδεις, ή ιονισμένων διαλυμάτων αρχικές μορφές (φάσεις) της ύλης, το τεμάχιο μορφοποιείται μέσω αποχωρισμού υλικού από την εκάστοτε φάση. Στο παρόν κεφάλαιο, οι κατηγορίες 1.1, 1.2 και 1.4 περιγράφονται περισσότερο λεπτομερώς, λόγω της μεγάλης βιομηχανικής σπουδαιότητάς τους και της συχνής εφαρμογής τους. Η πρακτική σημασία των υπολοίπων κατηγοριών όπως π.χ. της 1.3 είναι προφανής, συνεκτιμώντας τις πολυπληθείς εφαρμογές, π.χ. του σκυροδέματος, στην κατασκευή οικοδομών και έργων υποδομής (1.3.1). Η χύτευση ρευστών μαζών για τη μορφοποίηση τεμαχίων από πορσελάνη (1.3.2) αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση κατεργασιών με μεγάλη παράδοση. Η συνεχής χύτευση κεραμικών υλικών σε ρευστή κατάσταση είναι η βασική εφαρμοζόμενη μέθοδος σε βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, όπως π.χ. τούβλων, κεραμιδιών κ.λπ. Επίσης, οι διαδικασίες μορφοποιήσεων της κατηγορίας 1.5, προσελκύουν ιδιαίτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον, λόγω της ευρείας χρησιμοποίησης μοριοσανίδων, ινοσανίδων και χαρτοσανίδων. Τέλος, οι κατηγορίες μορφοποιήσεων 1.8 και 1.9 περιλαμβάνουν εφαρμογές προηγμένων τεχνολογιών, κερδίζοντας συνεχώς σε σπουδαιότητα. 16 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

14 17 Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης, από αρχική κατάσταση: 1.1 Υγρή 1.2 Πλαστική, ή ημιστερεά 1.3 Ρευστή (Μίγμα υλικών) 1.4 Στερεά, κοκκώδη, ή κονιοειδή 1.5 Διαμελισμένη σε τεμαχίδια (μόρια), ή και ίνες 1.8 Αέρια, ή ατμώδη 1.9 Ιονισμένα διαλύματα Χύτευση υπό την επίδραση πεδίου βαρύτητας Συμπιεστική Χύτευση σκυροδέματος, γύψου κτλ Συμπίεση Μορφοποίηση μοριοσανίδων Πλήρωση καλουπιού, μέσω αποχωρισμού ύλης από ατμούς Πλήρωση καλουπιού, μέσω ηλεκτρολυτικού αποχωρισμού ύλης Χύτευση υπό πίεση Έγχυση υψηλής πίεσης Χύτευση πορσελάνης και κεραμικών Μορφοποίηση άμμου Μορφοποίηση ινοσανίδων Χαμηλής πίεσης χύτευση Έγχυση χαμηλής πίεσης Ψεκασμός εν θερμώ Μορφοποίηση χαρτοσανίδων Φυγοκεντρική χύτευση Διέλαση Συνεχής χύτευση Ολκή Χύτευση αφρών Εξέλαση Με εμβάπτιση καλουπιών Εμφύσηση Χύτευση πλαστικών χαμηλής πίεσης με ίνες Προτυποποίηση Ανάπτυξη κρυστάλλων Σχήμα 1.1: Ταξινόμηση μηχανουργικών μορφοποιήσεων μέσω επίτευξης συνοχής της ύλης κατά DIN 8580 (Οι θέσεις 1.6 και 1.7 είναι κενές για την εναρμόνιση των κατηγοριών, με αυτές της κύριας ομάδας 5 (επικαλύψεις)). Κεφάλαιο 1: Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης 17

15 Μηχανουργικές μορφοποιήσεις με υγρή αρχική κατάσταση της ύλης Οι μορφοποιήσεις αυτές χαρακτηρίζονται σαν χυτεύσεις, λόγω της εισροής της υγρής ύλης σε μηχανικές διατάξεις (καλούπια), υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας, ή με εξάσκηση πίεσης, ή και μέσω άλλων μεθόδων υποβοηθητικών της ροής του τηγμένου υλικού, μέσα στα καλούπια. Η λέξη καλούπι, αντιδάνειο από ανατολικές γλώσσες (αραβικά, περσικά, τουρκικά), προέρχεται από την αρχαία καλάπους (σύγχρονη καλαπόδι) και έχει επικρατήσει για τον χαρακτηρισμό των σχετικών διατάξεων, οι οποίες επίσης περιγράφονται και σαν μήτρες, φόρμες, ή τύποι. Η γεωμετρία του εσωτερικού χώρου των καλουπιών, σχεδόν ταυτίζεται με την αντίστοιχη εξωτερική των προς μορφοποίηση τεμαχίων. Στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου, οι διάφορες μέθοδοι χύτευσης περιγράφονται με τη σειρά που είναι ταξινομημένες στο σχήμα Χύτευση υπό την επίδραση πεδίου βαρύτητας της τηγμένης ύλης Οι μέθοδοι χύτευσης υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας είναι οι πλέον παραδοσιακές και ιστορικά, αναπτύχθηκαν πρώτα από όλες. Στις μεθόδους αυτές, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.2, συγκαταλέγονται οι χυτεύσεις σε καλούπια από άμμο (αμμοχυτεύσεις), σε λεπτότοιχα κελύφη, καθώς και αυτές σε καλούπια, τα οποία περικλείουν πρότυπα (μοντέλα), που εξαερώνονται, όταν έρχονται σε επαφή με το τηγμένο υλικό. Τέλος, μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον έχουν και οι χυτεύσεις υπό την επίδραση πεδίου βαρύτητας, σε επαναχρησιμοποιούμενα καλούπια. Σχήμα 1.2: Χυτεύσεις υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας. 18 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

16 Αμμοχύτευση σε καλούπια μίας χρήσης Η τήξη ενός υλικού είναι προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της χύτευσης του. Η προετοιμασία του υγρού υλικού,, αποτελεί αντικείμενο της φυσικής μεταλλουργίας [ΚΟΝ 64, 65, 67]. Κατά την διεξαγωγή μιάς αμμοχύτευσης, διακρίνονται τυπικές διαδικασίες, που συνοψίζονται στο σχήμα 1.3. Οι κύριες μέθοδοι μορφοποίησης των μοντέλων των σχετικών εξαρτημάτων τους, της προετοιμασίας της άμμου, όπως και οι διαδικασίες για την κατασκευή και συναρμολόγηση των καλουπιών και των πυρήνων τους, την απομάκρυνση του χυτού από αυτά, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση της άμμου, θα περιγραφθούν εκτενέστερα. Κατεργασίες μορφοποίησης άμμου, σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 8580, ταξινομούνται στην ομάδα (βλέπε σχήμα 1.1). Τα χυτευμένα τεμάχια, μετά τον καθαρισμό τους, υποβάλλονται ανά περίπτωση, πιθανώς και σε θερμική κατεργασία, καθώς και σε ποιοτικό έλεγχο, πριν αποδοθούν προς περαιτέρω κατεργασίες, ή χρήση. Σχήμα 1.3: Τυπικές διαδικασίες κατά τη διεξαγωγή αμμοχυτεύσεων. Στο σχήμα 1.4 περιγράφονται εποπτικά οι διαδικασίες μορφοποίησης και συναρμολόγησης ενός καλουπιού για τη χύτευση τεμαχίου και συγκεκριμένα, μίας συστολής σωληνώσεων. Το πρότυπο (μοντέλο) στην εξεταζόμενη περίπτωση, αποτελείται από δύο τεμάχια, τα Μ1 και Μ2, που είναι τα αποτυπώματα των δύο περιοχών της γεωμετρίας του τεμαχίου στη θερμοκρασία τήξεως (βλέπε ενότητα του σχήματος). Κεφάλαιο 1: Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης 19

17 20 Σχήμα 1.4: Διαδικασίες κατασκευής και συναρμολόγησης καλουπιού για τη χύτευση συστολής σωληνώσεων. 20 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

18 21 Οι δύο αυτές περιοχές επιλέγονται κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση των μοντέλων Μ1 και Μ2 από τα σχετικά μέρη Κ1 και Κ2 του καλουπιού, τα οποία δημιουργούνται, όπως εκτίθεται στην ενότητα του σχήματος. Για τη μορφοποίηση του πρώτου μέρους του καλουπιού Κ1, το μοντέλο Μ1, μαζί με την κατά μήκος τομή του σχετικού αγωγού Α1, ροής του τήγματος, τοποθετούνται επί οριζοντίας πλάκας έδρασης ΠΕ, εντός του μεταλλικού πλαισίου (κιβωτίου) ΚΒ1, για τον εγκιβωτισμό άμμου, κατάλληλης χημικής σύστασης (βλέπε ενότητα I/1). Για την επίτευξη συγκεκριμένου βαθμού συμπίεσης της άμμου, τοποθετείται επί του κιβωτίου ΚΒ1, το πρόσθετο πλαίσιο ΠΚΒ, ύψους, αναλόγου με τον επιδιωκόμενο βαθμό συμπίεσης. Με άμμο πληρώνονται και τα δύο πλαίσια όπως εικονίζεται στην ενότητα I/2. Κατά τη συμπίεση της άμμου εκκενώνεται το πλαίσιο ΠΚΒ (βλέπε ενότητα I/3). Στη συνέχεια, αναστρέφεται το κιβώτιο ΚΒ1, απομακρύνεται η πλάκα έδρασης ΠΕ και εμφανίζεται η επιφάνεια του μοντέλου Μ1, καθώς και του αγωγού Α1 ( I/4). Επί των επιφανειών αυτών προσαρμόζονται οι αντίστοιχες επιφάνειες των τεμαχίων Μ2, Α2, καθώς και η χοάνη εισροής Χ και οι αγωγοί υπερχείλισης Υ1, Υ2 του τήγματος, συνήθως μέσω καταλλήλων πείρων συναρμολόγησης ( I /1). Τα εξαρτήματα αυτά περικλείονται από το πλαίσιο ΚΒ2. Πάνω στο πλαίσιο αυτό, τοποθετείται το ΠΚΒ για να εγκιβωτίσουν και τα δύο μαζί άμμο ( I /2). Η άμμος συμπιέζεται μέχρι το άδειασμα του πρόσθετου κιβωτίου ΠΚΒ, για τη δημιουργία του δεύτερου μέρους Κ2 του καλουπιού ( I /3). Από το τεμάχιο αυτό απομακρύνονται οι περίπου κωνικά διαμορφωμένοι αγωγοί υπερχείλισης Υ1, Υ2, και η χοάνη εισροής Χ ( I /4). Επίσης αποχωρίζονται τα μέρη Κ1 ( I /5) και Κ2 ( I /6) του καλουπιού και αφαιρούνται από αυτά, τα μοντέλα Μ1 και Μ2. Στο καλούπι Κ2 τοποθετείται ο πυρήνας Π ( V/1), ο οποίος εδράζεται στις ήδη κατάλληλα προδιαμορφωμένες περιοχές του καλουπιού ( V/2). Οι πυρήνες χαρακτηρίζονται και σαν καρδιές. Η κατασκευή, καθώς και η έδραση του πυρήνα, μέσα στο καλούπι θα σχολιασθεί σε επόμενη παράγραφο. Μεταξύ των πυρήνων και των σχετικών επιφανειών του καλουπιού υπάρχουν διάκενα, τα οποία κατά τη χύτευση πληρώνονται με το υγρό υλικό, που στερεοποιείται μετά την απόψυξη. Στη συνέχεια, τα επιμέρους τμήματα Κ1 ( V/3)και Κ2 του καλουπιού επανασυναρμολογούνται και εάν είναι αναγκαίο, αφού τοποθετηθούν τα βάρη Β για την υπερνίκηση της υδροστατικής πίεσης, που εξασκεί το υγρό υλικό στην άνω εσωτερική επιφάνεια του καλουπιού, διεξάγεται η χύτευση ( V/4). Η υδροστατική πίεση, που μπορεί να προκαλέσει και την καταστροφή του καλουπιού λόγω υ- περφόρτισης, δημιουργείται λόγω της διαφοράς στάθμης της άνω εσωτερικής επιφάνειας του καλουπιού, από την άνω επιφάνεια του υγρού υλικού στον αγωγό χύτευσης. Οι πυρήνες, λόγω της εμβάπτισής τους κατά τη διάρκεια της χύτευσης Κεφάλαιο 1: Mηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω επιτεύξης συνοχής της ύλης 21

19 22 στο υγρό υλικό, φορτίζονται μέσω της δημιουργουμένης άνωσης, και πρέπει να αντέξουν τις σχετικές τάσεις. Για το λόγο αυτό, το υλικό τους πρέπει να έχει συνήθως μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, συγκριτικά με αυτό των καλουπιών. Μετά τη χύτευση, απομακρύνονται τα πλαίσια εγκιβωτισμού, καταστρέφεται το καλούπι, όπως θα περιγραφθεί περαιτέρω και έτσι αποκτάται το χυτευμένο τεμάχιο (V/1), από το οποίο απομακρύνονται οι αγωγοί υπερχείλισης, καθώς και η χοάνη εισροής (V/2). Η τοιουτοτρόπως μορφοποιημένη συστολή σωληνώσεων αποδίδεται για περαιτέρω κατεργασίες, όπως των οπών υποδοχής κοχλιών σύσφιξης, των επιφανειών συναρμολόγησης με τις σωληνώσεις κα Κατασκευή μοντέλου και εξαρτημάτων του Η εξωτερική επιφάνεια ενός μοντέλου σχεδόν ταυτίζεται με την αντίστοιχη του πραγματικού τεμαχίου. Οι διαστάσεις της όμως είναι διαφορετικές, για να ληφθούν υπόψη η συστολή του χυτευμένου αντικειμένου από τη θερμοκρασία της χύτευσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς και πιθανές υπερδιαστασιολογήσεις επιφανειών, που θα υποβληθούν μετά τη χύτευση του τεμαχίου σε περαιτέρω κατεργασίες. Τα μοντέλα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5, ανάλογα με τη γεωμετρία του τεμαχίου, μπορεί να αποτελούνται από ένα (σχήμα 1.5α), ή περισσότερα μέρη (σχήματα 1.5β,γ). Σε διαιρούμενα μοντέλα, τα επιμέρους τεμάχια συναρμολογούνται μέσω πείρων, ή ειδικών υποδοχών. Η βασική πλάκα υποδοχής των μερών διαιρουμένων μοντέλων επί πολλών επιπέδων, είναι και αυτή αντίστοιχα πολύεπίπεδη. Τα μέρη των μοντέλων συγκρατούνται επί της εκάστοτε βασικής πλάκας συνήθως μέσω πείρων. Σχήμα 1.5: Διαμόρφωση μοντέλων. 22 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

20 99 2 Μορφοποίηση τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων :. Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E.h., Dr.h.c. K.-.

21 100 Περιεχόμενα: Κεφάλαιο Εισαγωγή Σχήμα 2.1 Ταξινόμηση κατεργασιών με πλαστική παραμόρφωση υλικού κατά DIN 8583 σύμφωνα με το είδος της καταπόνησής του Ταξινόμηση κατεργασιών με πλαστική παραμόρφωση τεμαχίων σύμφωνα με τη βασική γεωμετρία τους Σχήμα 2.2 Δυνατότητες μορφοποίησης με πλαστική παραμόρφωση Επίδραση παραμόρφωσης στην κρυσταλλική δομή του κατεργαζόμενου τεμαχίου και στην αντίσταση παραμόρφωσης Σχήμα 2.3 Επίδραση της μετατόπισης αταξιών και της ανακρυστάλλωσης στις μηχανικές ιδιότητες παραμορφωμένου υλικού » 2.4 Διαδοχικές ανοπτήσεις ανακρυστάλλωσης και βελτίωσης κρυσταλλικού πλέγματος για την αποφυγή θραύσεων κατά την ψυχρή παραμόρφωση.. 103» 2.5 Αντίσταση παραμόρφωσης σε ψυχρή και θερμή διαμόρφωση Πλαστική παραμόρφωση τεμαχίων Σφυρηλασία Σχήμα 2.6 Σφυρηλασία σε αμμώνι » 2.7 Σφυρηλασία διπλής δράσης » 2.8 Σφυρηλασία με ανοικτά καλούπια » 2.9 Σφυρηλασία με κλειστά καλούπια Ελαση με σφυρηλασία Σχήμα 2.10 Έλαση με σφυρηλασία » 2.11 Έλαση με σφυρηλασία και χρήση εσωτερικού εργαλείου. Στο σχήμα παριστάνονται δύο από τα τρία καλούπια Ελαση με κυλινδρικά έλαστρα Σχήμα 2.12 Έλαση σωλήνων τετραγωνικής τελικής διατομής με κυλινδρικά έλαστρα 107 Έλαση Σχήμα 2.13 Έλαση με δισκοειδή έλαστρα » 2.14 Έλαση με κωνικά έλαστρα και διάνοιξη οπής » 2.15 Έλαση με βαρελοειδή έλαστρα και διάνοιξη οπής » 2.16 Έλαση πολύσφηνου » 2.17 Έλαση σπειρώματος » 2.18 Εισωθητική και ανάστροφη διέλαση Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

22 101 Ολκή Σχήμα 2.19 Ολκή με ολίσθηση κυλινδρικών τεμαχίων Σχήμα 2.20 Ολκή με ολίσθηση παραλληλεπίπεδων τεμαχίων » 2.21 Ολκή με ολίσθηση δια μέσου ακίνητης ράβδου διάνοιξης (πρόωση μέσω ελκυσμού τεμαχίου) » 2.22 Ολκή με ολίσθηση μέσω ελεύθερης ράβδου διάνοιξης (πρόωση μέσω ελκυσμού τεμαχίου) » 2.23 Ολκή με ολίσθηση (πρόωση μέσω ώθησης της μήτρας) Πλαστική παραμόρφωση ελασμάτων Κάμψη Σχήμα 2.24 Διαδοχικές φάσεις για την μορφοποίηση ενός ελάσματος με κάμψη με τη βοήθεια καλουπιού » 2.25 Γεωμετρικά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά διάφορες μεθοδολογίες κάμψης » 2.26 Ευθυγραμμοποίηση (επιπεδοποίηση) μέσω διαδοχικών διορθωτικών κάμψεων » 2.27 Συναρμολογούμενο εργαλείο από επιμέρους τυποποιημένα τεμάχια για την περιστροφική (ακτινική) κάμψη ελασμάτων » 2.28 Παραδείγματα διατομών κεκαμένων ελασμάτων » 2.29 Επίδραση θερμής παραμόρφωσης στην κρυσταλλική δομή του κατεργαζόμενου τεμαχίου » 2.30 Διαδοχικά στάδια κατά την κυκλική κάμψη Βαθεία κοίλανση Σχήμα 2.31 Βαθεία κοίλανση τεμαχίου χωρίς συγκράτηση » 2.32 Μορφοποίηση ενός κυαθίου μέσω βαθείας κοίλανσης » 2.33 Βαθεία κοίλανση σε περισσότερες φάσεις Απότμηση Σχήμα 2.34 Είδη διάτμησης αναφορικά με το τεμάχιο » 2.35 Μορφοποίηση τεμαχίων μέσω διαφόρων παραλλαγών διάτμησης » 2.36 Είδη φορτίσεων και παραμορφώσεων υλικού κατά την πορεία της διάτμησης και δημιουργούμενες επιφάνειες (εσωτερική, εξωτερική) » 2.37 Χρονική μεταβολή επενεργουσών δυνάμεων κατά τη διάτμηση ακριβείας » 2.38 Σύγκριση τυπικών επιφανειών που δημιουργούνται κατά τη διάτμηση και την διάτμηση ακριβείας » 2.39 Διατάξεις εργαλείων απότμησης ψηφιακά καθοδηγούμενης πρέσσας απότμησης πολλών εμβόλων » 2.40 Παραδείγματα τεμαχίων μορφοποιημένων με διάτμηση Κεφάλαιο 2: Μορφοποίηση τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων 101

23 102 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης 102

24 103 Κεφάλαιο 2: Μορφοποίηση τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση του υλικού των τεμαχίων 103

25 123 3 Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού :. Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E.h., Dr.h.c. K.-.

26 124 Περιεχόμενα: Κεφάλαιο Eισαγωγή Σχήμα 3.1 Ταξινόμηση κατεργασιών με αφαίρεση υλικού Τεχνολογία μορφοποιήσεων με αφαίρεση υλικού Κοπτικά εργαλεία μεθόδων μορφοποίησης με αφαίρεση υλικού, προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Γεωμετρία κόψης Σχήμα Γεωμετρία κοπτικού εργαλείου τόρνευσης Δημιουργία και είδη αποβλίττου Σχήμα Συνθήκες κατά την κοπή » Θέση δημιουργίας αποβλίττου » Μορφές αποβλίττου σε σχέση με ιδιότητες του υλικού του κατεργαζόμενου τεμαχίου Ψευδόκοψη Σχήμα Δημιουργία ψευδόκοψης κατά την αφαίρεση υλικού » Χαρακτηριστική μορφή ψευδόκοψης και κατανομή σκληρότητας » Περιοδικός σχηματισμός ψευδόκοψης Μεταβολές ενέργειας στην κόψη του εργαλείου Σχήμα Πηγές θερμότητας κατά την κοπή Κατανομή θερμοκρασίας στο τεμάχιο, το απόβλιττο και το εργαλείο Σχήμα Κατανομή θερμοκρασίας στο τεμάχιο, απόβλιττο και εργαλείο κατά την κοπή χάλυβα » Ενδεικτική κατανομή έργου κοπής σε σχέση με το πάχος του αποβλίττου κατά την κοπή (τορνάρισμα) Μηχανισμοί καταπόνησης του κοπτικού εργαλείου. Δυνάμεις κοπής Σχήμα Δύναμη κοπής και οι συνιστώσες της στην τόρνευση » Επίδραση της ταχύτητας κοπής στο δυναμικό και στο στατικό μέρος της δύναμης κοπής Υλικά κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψεων και κοπτικές ιδιότητές τους Υλικά κοπής Σχήμα Κύριες ιδιότητες των βασικών υλικών των κοπτικών εργαλείων Ταχυχάλυβες Σχήμα Ταξινόμηση ταχυχαλύβων σύμφωνα με τη χημική τους σύνθεση και τις κοπτικές ιδιότητές τους Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

27 Σκληρομέταλλα Σχήμα Κρυσταλλική δομή σκληρομετάλλου » Χημική σύνθεση και ιδιότητες διαφόρων σκληρομετάλλων » Επίδραση της σύνθεσης και της κρυσταλλικής δομής στις ιδιότητες των σκληρομετάλλων Επικαλύψεις Σχήμα Μέθοδοι παραγωγής λεπτών σκληρών επικαλύψεων και τυπικές πιέσεις και θερμοκρασίες κατά την διεξαγωγή τους » Α Μικροδομή της επικάλυψης TiAlN μέσω διαφόρων διαδικασιών εναπόθεσης » Β Σύγκριση της απόδοσης κατά το φραιζάρισμα επικαλυμμένων και ακάλυπτου κοπτικών πλακιδίων σκληρομετάλλου » C Εξέλιξη φθοράς επιφάνειας ελευθερίας της στιβάδας TiAlN για διαφορετικούς τρόπους παραγωγής πλάσματος κατά την PVD εναπόθεση της επικάλυψης Μηχανισμοί φθοράς εργαλείων με προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης Φθορά κοπτικού εργαλείου Σχήμα Φθορά εργαλείου » Μηχανισμοί φθοράς της επικάλυψης » Μορφές φθοράς και γεωμετρικά μεγέθη περιγραφής της » Μηχανισμοί φθοράς κατά την κοπή Παράγοντες που επιδρούν στην φθορά Δημιουργία ψευδόκοψης Σχήμα Φθορά επιφάνειας ελευθερίας και σχηματισμός της ψευδόκοψης Συνθήκες κατεργασίας Σχήμα Φθορά επιφάνειας ελευθερίας σε εργαλεία τόρνευσης Υγρά κοπής Σχήμα Η επίδραση των διαφόρων υγρών κοπής στη διάρκεια ζωής εργαλείων τόρνευσης Οξείδωση Σχήμα Ζώνες οξείδωσης σε εργαλεία τόρνευσης από σκληρομέταλλο Διάχυση Σχήμα Σχηματική παράσταση διαδικασιών διάχυσης σε εργαλεία από σκληρομέταλλο Θραύσεις Σχήμα 3.28 Δημιουργία διαμήκων και εγκαρσίων μικρορωγμών κατά την κοπή Κεφάλαιο 3: Μορφοποιήσεις αμε αφαίρεση υλικού 125

28 Κινηματικές κατεργασιών μορφοποίησης με αφαίρεση υλικού με προκαθορισμένη γεωμετρίας κόψης Κατεργασίες διεξαγόμενες σε τόρνο Σχήμα Κινήσεις κατά τη διαμήκη τόρνευση (DIN 8589) » Είδη μετωπικού (εγκάρσιου) τορναρίσματος » Βασική δομή τόρνου » Υπολογισμός του κύριου χρόνπου κοπής στην τόρνευση Σχήμα Γεωμετρικά μεγέθη για τον υπολογισμό της διατομής του αποβλίττου στο τορνάρισμα » Εργαλείο τόρνευσης με συγκολλημένο πλακίδιο από σκληρομέταλλο.. 148» Στέλεχος συγκράτησης ένθετων πλακιδίων χωρίς οπή » Τυποποιημένες κατά DIN μορφές εργαλείων εξωτερικής τόρνευσης » Μορφές ένθετων πλακιδίων » Σύγκριση ένθετων πλακιδίων με θετική και αρνητική γωνία αποβλίττου. 150» Εργαλείο τόρνευσης αποφλοίωσης » Τόρνευση αντιγραφής » Τόρνευση τεμαχίων μη κυκλικής διατομής » Διαδοχικά στάδια κατά την κοπή σπειρωμάτων Κατεργασίες διεξαγόμενες σε φραιζομηχανή Σχήμα Κινηματική και είδη φραιζαρίσματος » Κινηματική κοπής κατά τα διάφορα είδη φραιζαρίσματος » Δυνάμεις κατά την κατεύθυνση της πρόωσης στο αντίρροπο και ομόρροπο φραιζάρισμα » Μέθοδοι φραιζαρίσματος αποπεράτωσης » Βασική δομή οριζόντιας φραιζομηχανής » Βασική δομή και δυνατότητες κίνησης φραιζοδραπάνων με τράπεζα » Βασική δομή και δυνατότητες κίνησης φραιζοδραπάνων με πλάκα έδρασης » Κοπτική γεωμετρία σε φραίζα με ένθετα πλακίδια » Εργαλείο μετωπικού περιφερικού φραιζαρίσματος » Σύνθετη περιφερική φραίζα με αντίρροπες ελικώσεις » Σχηματισμός μεταβατικών περιοχών σε φραιζάρισμα με κονδυλοειδή εργαλεία » Μορφές κονδυλοειδών εργαλείων » Εργαλεία φραιζαρίσματος με παραδείγματα χρήσης τους » Εργαλεία φραιζαρίσματος διαφόρων προφίλ Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

29 Κατεργασίες διεξαγόμενες σε τρυπάνι (δράπανο) Σχήμα Κοπτική γεωμετρία ελικοειδούς τρυπανιού » Δυνάμεις σε ελικοειδή τρυπάνια » Ελικοειδή τρυπάνια » Ελικοειδή τρυπάνια για διάφορα υλικά » Γωνίες αιχμής και ελίκωσης ελικοειδών τρυπανιών » Εργαλεία διάτρησης με υπολοιπόμενο πυρήνα » Εργαλεία βαθείας διάτρησης » Παραδείγματα βαθείας διάτρησης Σχήμα Ποιότητα κατά ISO διαφόρων μεθόδων διάτρησης » Εργαλεία διαπλάτυνσης » Εργαλεία γλύφανσης » Εργαλεία γλύφανσης » Σπειροτόμος Κατεργασίες πλάνησης και πριονίσματος διάνοιξης Σχήμα Σχηματισμοί αποβλίττου κατά την πλάνηση » Δομή μηχανικής πλάνης » Υδραυλική πλάνη » Γεωμετρίες κοπτικών εργαλείων πριονίσματος » Μέθοδοι πριονίσματος » Σύγκριση μεταξύ διαφόρων μεθόδων πριονίσματος » Σχηματισμός αποβλίττου κατά την διάνοιξη » Εργαλεία για εσωτερική διάνοιξη Μορφοποίηση με αφαίρεση υλικού με κοπτικά εργαλεία μη προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Κατεργασίες λείανσης Σχήμα Κινηματική μεθόδων λείανσης » Σχηματική παράσταση διαφόρων κατεργασιών λείανσης » 3.3.3α Παράσταση συνθηκών κατεργασίας για τις βασικότερες μεθόδους λείανσης (DIN 8589) » 3.3.3β Δομή εργαλειομηχανής επίπεδης λείανσης » 3.3.3γ Σύστημα ψύξης-λίπανσης » 3.3.3δ Βασική δομή εργαλειομηχανής εξωτερικής κυλινδρικής λείανσης Λειαντικοί τροχοί» Δυνατότητες καλυτέρευσης της αντοχής λειαντικών σωμάτων Κεφάλαιο 3: Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού 127

30 128» Σχηματική παράσταση της κωδικής ονομασίας ενός δίσκου λείανσης κατά DIN » Δομή ενός δίσκου λείανσης κατά DIN Υλικά λειαντικών τροχών Σχήμα Σύγκριση σκληρότητας διαφόρων υλικών λείανσης με διάφορα καρβίδια.. 175» Θερμική ευστάθεια μερικών υλικών λείανσης σε σύγκριση με το καρβίδιο του βολφραμίου Σκληρότητα λειαντικών τροχών Σχήμα Εξέταση σκληρότητας λειαντικού δίσκου με τη μέθοδο της αμμοβολής 176» Εξέταση με τη μέθοδο Grindo-Sonic Μέγεθος κόκκων λειαντικών τροχών Σχήμα Επίδραση των διαστάσεων των κόκκων επί της μέσης τιμής της απόστασης μεταξύ των κόκκων Δημιουργία αποβλίττων κατά τη λείανση» Μορφολογία κόψεων λειαντικού τροχού » Σχηματική παράσταση αφαίρεσης υλικού κατά τη λειαντική αφαίρεση υλικού » Μηχανική-θερμική επίδραση στον λειαντικό κόκκο Φθορά λειαντικών τροχών Σχήμα Μηχανισμοί φθοράς στον λειαντικό τροχό » Είδη φθοράς στον κόκκο και στο συνδετικό υλικό » Είδη φθοράς ενός λειαντικού δίσκου » Ακτινική φθορά και φθορά ακμής σε ένα λειαντικό δίσκο Εκλογή λειαντικών τροχών Σχήμα Κριτήρια για την εκλογή λειαντικού σώματος » Απαιτήσεις σε ένα λειαντικό δίσκο κατά την εκχόνδριση και το φινίρισμα » Περιοχές χρησιμοποίησης συμβατικών και νεότερων υλικών λείανσης Εργαλεία τροχίσματος λειαντικών τροχών Σχήμα Ταξινόμηση των συνηθέστερων εργαλείων διάνοιξης λειαντικών τροχών » Διάφορα εργαλεία ανοίγματος λειαντικών τροχών Αζυγοσταθμίες και ταχύτητα θραύσης λειαντικών τροχών Σχήμα Αιτίες για αζυγοσταθμίες σε λειαντικούς τροχούς » Περιφερική ταχύτητα θραύσης λειαντικών δίσκων σε συνάρτηση με τον λόγο των διαμέτρων » Περιφερική ταχύτητα θραύσης λειαντικών δίσκων σε συνάρτηση της διαμέτρου των κόκκων και της σκληρότητας Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης

31 Υπερλείανση Σχήμα Κινηματική κατά την υπερλείανση με στιβαρή σύνδεση κόκκων (honning) » Υπερλείανση με ελεύθερους κοπτικούς κόκκους (lapping) Σύγκριση διαφόρων μεθόδων μηχανουργικών μορφοποιήσεων ως προς τη διαστατική τους ακρίβεια Σχήμα Δυνατότητες διαφόρων κατεργασιών ως προς τη διαστατική ακρίβεια και τυπικά παραδείγματα εξαρτημάτων Κεφάλαιο 3: Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού 129

32 130 Κ.-Δ. Ε. Μπουζάκης: Μηχανουργικές μορφοποιήσεις της μη συνεκτικής ύλης. Eισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις της στερεάς ύλης 130

33 131 Κεφάλαιο 3: Μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού 131

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση Οκτ-15 Γ. Βοσνιάκος Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ISBN 978-960-456-259-6 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ειδική αντίσταση κοπής Assistnt Pro. John Kehgis Mehnil Engineer, Ph.D. Περίγραμμα Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της ορθογωνικής κοπής. Εισαγωγή - Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.1 Βασικές έννοιες Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή του βιβλίου, κατεργασία (manufacturing process) είναι η διαδικασία μορφοποίησης των υλικών που εκμεταλλεύεται την ιδιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος 1 Εισαγωγή Κατηγορίες οδοντωτών τροχών Χαρακτηριστικά μεγέθη Κατασκευαστικές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 1 4. Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή Χύτευση Σφυρηλάτηση Κυλινδροποίηση Ολκή - συρματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2705003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεργασίες μορφοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC Ο προγραμματισμός για την κατεργασία ενός τεμαχίου σε εργαλειομηχανή, με ψηφιακή καθοδήγηση, γίνεται με τον κώδικα μηχανής. Πρόκειται για μια σειρά τυποποιημένων εντολών,

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου Παναγιώτη και Ελένη και στον αδελφό μου Αποστόλη.

Στους γονείς μου Παναγιώτη και Ελένη και στον αδελφό μου Αποστόλη. 1 Στους γονείς μου Παναγιώτη και Ελένη και στον αδελφό μου Αποστόλη. 2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και συμφοιτητές μου για τις γνώσεις, τις συμβουλές, τις εμπειρίες αλλά και το χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014

Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης. Tυπικές εργαλειομηχανές CNC. Κέντρο τόρνευσης χαρακτηριστικά Ι. Κάθετο κέντρο τόρνευσης 13/10/2014 Οριζόντιο κέντρο τόρνευσης Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC 1 Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τελικό Παραδοτέο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ

Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση Οκτ-15 Γ. Βοσνιάκος Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD ΠΑΡΟΥςΙΑςΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗς ΕΡΓΑςΙΑς 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων (γραναζιών) που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ 114 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει ναι: 1. Ορίζει τι είναι μήτρες. 2. Κατονομάζει τις κατηγορίες ταξινόμησης των μητρών. 3. Κατονομάζει τις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Στασινόπουλος Δανιήλ. dpsdm07018

Διπλωματική Εργασία. Στασινόπουλος Δανιήλ. dpsdm07018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Διπλωματική Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας. Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις

Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας. Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας Αποκλίσεις 1ης, 2ης, 3ης, 4ης τάξης Τραχύτητα επιφάνειας Σκληρότητα Μικροσκληρότητα Παραμένουσες τάσεις Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Μηχανουργικές επιφάνειες - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τόρνος / Συμβατικός και CNC Assistant Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Κατηγορίες τορναρίσματος 2 Με βάση τις κινήσεις του κοπτικού, την τοποθέτηση του ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ Δημήτριος Σωτηρίου ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-185-8 Copyright, 2009, Eκδόσεις ZHTH, Δημήτριος Σωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές

Κεφάλαιο 1. Εργαλειομηχανές. 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή. Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1: Εργαλειομηχανές Κεφάλαιο 1 Εργαλειομηχανές Εργαλειομηχανή ονομάζεται μία μηχανή η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή εξαρτημάτων, με την απομάκρυνση υλικού. Ο όρος «Εργαλειομηχανή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ταξινόμηση Κεραμικών ανάλογα με τις εφαρμογές τους: Ύαλοι Δομικά προϊόντα από πηλούς Λευκόχρωμα κεραμικά σκεύη Πυρίμαχα Κεραμικά εκτριβής Κονιάματα Προηγμένα κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-451-4 Copyright, 2010, 2015, Eκδόσεις ZHTH, Κ.-Δ. Μπουζάκης 2η Έκδοση επαυξημένη, 2015 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου Περιοχή ευσταθούς πλαστικής παραμόρφωσης Η πλαστική παραμορφωση πέρα από το σημείο διαρροής απαιτεί την αύξηση της επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Ορθογωνική κοπή - Δυνάμεις Assoiae Prof. John Kehagias Mehanial Engineer, Ph.D. Περίγραμμα 2 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της ορθογωνικής κοπής. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό σε περιβάλλον CAD.

Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό σε περιβάλλον CAD. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και προσομοιώσεις. Μοντελοποίηση τόρνευσης με API-VB προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής 2017 Α. Δούβαλης Ατέλειες, διαταραχές και σχέση τους με τις μηχανικές ιδιότητες των στερεών (μεταλλικά στερεά) μικτή διαταραχή διαταραχή κοχλία

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά Ευάγγελος ασκαλάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2016 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 1 Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΧΥΤΕΥΣΗ

ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΧΥΤΕΥΣΗ 8 B ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΧΥΤΕΥΣΗ 1.1 Γενικά Η χύτευση είναι μία από τις πιο παλιές μεθόδους διαμόρφωσης που ανακάλυψε ο άνθρωπος. Στη χύτευση, λιωμένο μέταλλο χύνεται σε ένα καλούπι (βλέπε σχήμα 1.1),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ Ψυκτική δράση. Λιπαντική δράση. Απομάκρυνση των αποβλίττων. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ (Σχ. 1) Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO. Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ

Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO. Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ Ανοχές - συναρμογές Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕ 1/9 Φυσική /ΑΒΓ Ε Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία /ΑΒΓ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων /ΒΓ Σελίδα 1 από 5 ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Εµβιοµηχανική /Α ΠΑ 2/9 Στατιστική /ΑΒΓ Ε Αεροδυναµική

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέσσες. Ορισμοί Τυπολογία. Πρέσσες. Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Πρέσσες. Ορισμοί Τυπολογία. Πρέσσες. Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Πρέσσες Ορισμοί Τυπολογία Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Πρέσσες Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 Διαμόρφωση Μεταλλικών Υλικών. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 2 Διαμόρφωση Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειμενο της εργασίας Στόχοι της εργασίας 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειμενο της εργασίας Στόχοι της εργασίας 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Αντικειμενο της εργασίας 3 1.2 Στόχοι της εργασίας 3 2. ΣΤΑΘΜΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 4 2.1 Τόρνευση 4 2.2 Γεωμετρία κοπής 8 2.3 Φθορά κοπτικού εργαλείου 10 2.4 Διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Η συνολική δύναµη η οποία δρα ως τάση πάνω στην ακµή της κοπτικής σφήνας του εργαλείου κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται

Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται www.ziti.gr Πρόλογος Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται μέσω μηχανουργικών μορφοποιήσεων, που αποτέλεσαν διαχρονικά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το παρόν σύγγραμμα, λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων Η Σωστή τοποθετηση Διαστασεων στο Μηχανολογικο Σχεδιο ειναι απαραιτητη για τη Σωστή Κατασκευή Εχετε κατι να παρατηρησετε;

Διαβάστε περισσότερα