Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / DRINK N FIT JUICER ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Πώµα 2. Σωλήνας υποδοχής 3. Καπάκι 4. Σουρωτήρι 5. οχείο διαχωρισµού 6. Ροή 7. Κινητήριος δίσκος 8. Γαντζάκια ασφαλείας 9. Βασική ενότητα 10. Συλλέκτης χυµού 11. Συλλέκτης για φλούδες και ίνες 12. ιακόπτης 13. Καλώδιο µε βύσµα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Συναρµολογήστε τη συσκευή σύµφωνα µε τις οδηγίες 1. Τοποθετήστε το δοχείο διαχωρισµού πάνω στον κινητήρα. 2. Τοποθετήστε το σουρωτήρι µέσα στο δοχείο διαχωρισµού και πατήστε το ελαφρά προς τα κάτω. 3. Τοποθετήστε το καπάκι και µε τα δύο χέρια κλείστε τα γαντζάκια πολύ σφιχτά. 4. Τοποθετήστε το συλλέκτη για τις ίνες και βεβαιωθείτε ότι έχει κουµπώσει στην κατάλληλη θέση. 5. Τοποθετήστε το συλλέκτη χυµού κάτω από τη ροή. 6. Ρυθµίστε την κατάλληλη ταχύτητα για το φρούτο που θέλετε να στύψετε. 7. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή. Κωδ: ΝΤΡΙΝΚ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από τη χρήση της συσκευής παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να λαµβάνετε πάντα υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένου τις ακόλουθες: Για την αποφυγή ζηµιών κατά τη σύνδεση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή συµφωνεί µε την τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Θα πρέπει πάντα να βγάζετε το βύσµα από την πρίζα σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, που θέλετε να την καθαρίσετε ή που θέλετε να συναρµολογήσετε ή να αφαιρέσετε τα εξαρτήµατα. Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το σουρωτήρι είναι κατάλληλα τοποθετηµένο πάνω στον κινητήριο δίσκο και ότι τα γαντζάκια ασφαλίζουν καλά το καπάκι. Κατόπιν λειτουργίας της συσκευής δεν θα πρέπει να χαλαρώσετε τα γαντζάκια. εν επιτρέπετε να αλλάξετε θέση στη συσκευή όταν ο κινητήρας βρίσκεται ακόµη εν κινήσει και έως ότου σταµατήσει να κινείται εντελώς. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα πρέπει να αποµακρύνεστε. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή χωρίς το συλλέκτη για το χυµό και το συλλέκτη για τις φλούδες και ίνες. Μην τη χρησιµοποιείτε µε γεµάτους τους συλλέκτες. Θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το συλλέκτη για τις ίνες και φλούδες. Είναι πολύ σηµαντικό να αδειάζετε το γεµάτο συλλέκτη για τις ίνες και τις φλούδες και να καθαρίζεται το δοχείο διαχωρισµού. ΜΗΝ βάζετε ποτέ το δάχτυλο ή άλλα αντικείµενα µέσα στο σωλήνα υποδοχής όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Γι αυτό το σκοπό υπάρχει το πώµα. Εάν εγκλωβιστούν µέσα στο σωλήνα υποδοχής φρούτα ή λαχανικά θα πρέπει να κλείσετε τον κινητήρα, να βγάλετε το βύσµα από την πρίζα και να αποσυναρµολογήσετε τη συσκευή µέχρι το σηµείο που χρειάζεται, εφόσον έχει σταµατήσει να κινείται το σουρωτήρι. Μην τοποθετείτε στη συσκευή λαχανικά και φρούτα, των οποίων η θερµοκρασία είναι κάτω από 5 βαθµούς Κελσίου ή υψηλότερη από 50 βαθµούς Κελσίου. Για την αποφυγή ζηµιών θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επίπεδες επιφάνειες ή πάνω σε ένα τραπέζι. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή στην εξοχή, πάνω σε υγρά και ζεστά σηµεία ή σε µη σταθερές επιφάνειες. Κρατήστε τη συσκευή µακριά από πηγές θερµότητας (π.χ. ηλεκτρική κουζίνα). Για να αποφύγετε τον κίνδυνο µια ηλεκτροπληξίας δεν θα πρέπει να βουτήξετε τη συσκευή, το καλώδιο και το βύσµα στο νερό ή σε άλλο υγρό. Για λόγους ασφαλείας η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ασφάλεια, η οποία εµποδίζει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση που δεν έχει συναρµολογηθεί σωστά. Εάν η συσκευή σβήσει αυτόµατα µετά από κάποια υπερθέρµανση ή από υπερφόρτωση µην τοποθετείτε άλλα φρούτα ή λαχανικά στο σωλήνα υποδοχής και γυρίστε το διακόπτη στο OFF. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια ανοίξτε και πάλι τη συσκευή και συνεχίστε τη λειτουργία. Εάν η συσκευή συνεχίζει να µη λειτουργεί αφήστε την και πάλι να κρυώσει. Μετά από κάθε χρήση γυρίστε το διακόπτη στο OFF. Πριν από την αποσυναρµολόγηση σιγουρευτείτε ότι ο κινητήρας και όλα τα εξαρτήµατα που κινούνται έχουν πια ακινητοποιηθεί. Μην παραφορτώνετε τη συσκευή. Ο µέγιστος χρόνος συνεχόµενης λειτουργίας να είναι 1 λεπτό, στη συνέχεια να σταµατάει για 1 λεπτό. Κρατήστε τη µακριά από παιδιά. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται από παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε άδεια τη συσκευή. Μην ακουµπάτε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Πιάστε τις λεπίδες µε προσοχή. Μην καθαρίζετε τη συσκευή µε καθαριστικά όπως βενζίνη ή αλκοόλ. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν το σουρωτήρι ή άλλα εξαρτήµατα έχουν χαλάσει ή έχουν παραµορφωθεί. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσµα έχουν χαλάσει, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί κάποια ζηµιά. Για να αποφύγετε τους κινδύνους θα πρέπει να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή. 1

2 Εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα µε τη συσκευή µην επιχειρήσετε σε καµία περίπτωση να την αποσυναρµολογήσετε και να την επισκευάσετε µόνοι σας. Αυτό το προϊόν ενδείκνυται για οικιακή και όχι για επαγγελµατική χρήση. Να αποφεύγετε την επαφή µε τα κινούµενα εξαρτήµατα. Μην βάζετε τα δάχτυλα µέσα στο σωλήνα υποδοχής. Η χρήση εξαρτηµάτων, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµούς. Μην αφήσετε το καλώδιο να κρέµεται από το τραπέζι ή να έρθει σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες. Για να κλείσετε τη συσκευή γυρίστε το διακόπτη στο OFF και τραβήξτε το βύσµα από την πρίζα. Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυµατισµούς και ζηµιές στη συσκευή θα πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να κρατάτε µακριά από το σωλήνα υποδοχής τα µαλλιά, τα ρούχα και τα κοσµήµατα σας, όπως και σπάτουλες και άλλα εξαρτήµατα µαγειρικής. Μην πλύνετε το σουρωτήρι στο πλυντήριο πιάτων. Μην το χρησιµοποιείτε εάν έχει στραβώσει ή εάν έχει χαλάσει, διότι µπορεί να διαλυθεί σε µικρά κοµµάτια και να προκαλέσει τραυµατισµούς ή και ζηµιές στη συσκευή. Μετά από κάθε χρήση να πλένετε όλα τα εξαρτήµατα που αφαιρούνται. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 1. Να πλένετε πολύ καλά τα φρούτα/λαχανικά. Στα φρούτα όπως τα λεµόνια, τα µάνγκο, τα ακτινίδια, τα καρπούζια και τον ανανά να καθαρίζετε τη φλούδα. 2. Να αφαιρείτε τον πυρήνα σε φρούτα όπως στα µήλα. Να αφαιρείτε τα κουκούτσια και τους σπόρους από τα δαµάσκηνα, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα. Μπορείτε να αφήσετε τους µικρούς σπόρους που βρίσκονται στα ακτινίδια ή στις φράουλες. 3. Να αφαιρείτε τη λευκή σάρκα στα λεµόνια, διότι εάν την αφήσετε ο χυµός µπορεί να έχει πικρή γεύση. 4. Κόψτε τα λαχανικά και τα φρούτα σε κοµµατάκια που να µην δηµιουργούν πρόβληµα στο σωλήνα υποδοχής. 5. Σιγουρευτείτε ότι έχετε συναρµολογήσει τον αποχυµωτή σωστά και στη συνέχεια βάλτε το βύσµα στην πρίζα. 6. Ρυθµίστε τη συσκευή σε υψηλή ή χαµηλή ταχύτητα. Η υψηλή ταχύτητα ενδείκνυται για σκληρά και λιγότερο ζουµερά φρούτα και λαχανικά όπως καρότα, ανανάς, µήλα και άλλα. Η χαµηλή ταχύτητα ενδείκνυται για µαλακά και ζουµερά φρούτα και λαχανικά όπως γκρέιπφρουτ, καρπούζια, ροδάκινα και άλλα. 7. Τοποθετήστε τα φρούτα και λαχανικά στο σωλήνα υποδοχής και πιέστε ελαφρά µε το πώµα. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ αντί για το πώµα τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείµενα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να βάζετε τα φρούτα και τα λαχανικά συνεχόµενα και χωρίς διακοπές στο σωλήνα υποδοχής. 8. Μόλις θα γεµίσει ο συλλέκτης για ίνες και φλούδες θα πρέπει να κλείσετε τη συσκευή. Είναι πολύ σηµαντικό να αδειάζετε το συλλέκτη για φλούδες και ίνες µόλις αυτός γεµίσει. Για καλύτερα αποτελέσµατα θα πρέπει να αδειάζετε τακτικά το συλλέκτη για τις φλούδες και τις ίνες και να καθαρίζετε το σουρωτήρι όπως και το δοχείο διαχωρισµού. 9. Σε περίπτωση που ο αποχυµωτής δονείται, λειτουργεί αργά και παράγει λιγότερο χυµό θα πρέπει να τον κλείσετε, να τραβήξετε το βύσµα από την πρίζα και να πλύνετε το σουρωτήρι και το δοχείο διαχωρισµού. Στη συνέχεια µπορείτε να συναρµολογήσετε και πάλι τη συσκευή και να συνεχίσετε µε τη διαδικασία του στυψίµατος. 10. Μόλις τελειώσετε µε τον αποχυµωτή ή θέλετε να αδειάσετε το συλλέκτη χυµού θα πρέπει να κλείσετε τη συσκευή και να τραβήξετε το βύσµα από την πρίζα. Θα πρέπει να πλύνετε το σουρωτήρι σύµφωνα µε τις οδηγίες. 11. Μην βάζετε στον αποχυµωτή φρούτα ή είδη λαχανικών που δεν περιέχουν υγρά όπως για παράδειγµα µπανάνες. 12. Ο µέγιστος χρόνος συνεχόµενης λειτουργίας να είναι 1 λεπτό, στη συνέχεια να σταµατάει για 1 λεπτό. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο: ΕΧ-318 Τάση ρεύµατος: 220 V-240 V / 50Hz Απόδοση: 450 Watt ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε υπερφόρτωση κλείστε αυτόµατα τον αποχυµωτή. Τραβήξτε το βύσµα από την πρίζα. Έπειτα από 10 λεπτά ο αποχυµωτής θα είναι και πάλι έτοιµος να λειτουργήσει. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ Ρυθµίστε το διακόπτη όπως επιθυµείτε: PULSE: Θέση για σύντοµη λειτουργία OFF: Θέση για να κλείνετε τη συσκευή 1 - Ελάχιστη ταχύτητα 2 - Υψηλή ταχύτητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Για την παράταση του χρόνου λειτουργίας του αποχυµωτή σας συνιστούµε να πλένετε αµέσως µετά τη χρήση όλα τα εξαρτήµατα τα οποία πλένονται. 2. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να κλείνετε τη συσκευή και να τραβάτε το βύσµα από την πρίζα. 3. Αδειάστε τους συλλέκτες. 4. Ανοίξτε τα γαντζάκια ασφαλείας. Αποµακρύνετε το καπάκι. Αµέσως µετά τη χρήση αποµακρύνετε το δοχείο διαχωρισµού και το σουρωτήρι. Μην αφήνετε υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών να στεγνώνουν πάνω στο σουρωτήρι. Για υπολείµµατα που αφαιρούνται δύσκολα χρησιµοποιήστε µια πλαστική βούρτσα ή µια οδοντόβουρτσα. 5. Καθαρίστε το πώµα, το καπάκι, το δοχείο διαχωρισµού και τους συλλέκτες σε ζεστό νερό µε σαπουνάδα. Στη συνέχεια τα ξεπλένετε, τα στεγνώνετε και συναρµολογείτε και πάλι τη συσκευή. 6. Μην βάζετε τη λεπίδα στο πλυντήριο πιάτων. 7. Μερικά φρούτα και λαχανικά µπορεί να χρωµατίσουν τα εξαρτήµατα που αποτελούνται από συνθετική ύλη. Για να τα καθαρίστε χρησιµοποιήστε ένα µείγµα από µπέικιν πάουντερ και νερό και απλώστε το µε ένα υγρό πανί στα σηµεία που έχουν χρωµατιστεί. Στη συνέχεια ξεπλύνετε τα και στεγνώστε τα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα καρότα χρωµατίζουν τα εξαρτήµατα και δεν υπάρχει η δυνατότητα να καθαριστούν. 8. Καθαρίστε τη βασική συσκευή µε ένα υγρό πανί. Εάν κρίνεται απαραίτητο, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα απαλό καθαριστικό. 9. Μην βουτάτε τη βασική µονάδα µέσα στο νερό. εν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρασία στο εσωτερικό της. 10. Εκτός από τη βασική µονάδα όλα τα αποσπώµενα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. 11. Σε περίπτωση που ο συλλέκτης για ίνες έχει χρωµατιστεί από συγκεκριµένα φρούτα και λαχανικά όπως για παράδειγµα καρότα θα πρέπει να τρίψετε τα χρωµατισµένα σηµεία µε λίγο φυτικό λάδι και στη συνέχεια να τα ξεπλύνετε όπως συνήθως. 12. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ Η ΣΤΟ ΒΥΣΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. 2

3 Drink n fit αποχυµωτής Ο αποχυµωτής για ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Περισσότερος χυµός από φρούτα και λαχανικά χάρη στη νέα τεχνολογία! Απλά και εύκολα-φρέσκοι χυµοί σε δευτερόλεπτα! Εύκολος στη χρήση και στο καθάρισµα! Για εύκολη προετοιµασία υγιεινών λιχουδιών και φρέσκο-στυµµένους χυµούς σε δευτερόλεπτα. Σουρωτήρι από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας µε περιστρεφόµενο µαχαίρι που εγγυάται 30% περισσότερο χυµό. Μεγάλο στόµιο για φρούτα µε διάµετρο έως και 7 εκ. Ιδιαίτερα ανθεκτικός κινητήρας µε υψηλή απόδοση. 2 ταχύτητες, σκάλα 1 για µαλακά φρούτα και σκάλα 2 για σκληρά φρούτα. Ειδική λειτουργία-pulse για το στύψιµο µικρών και µαλακών φρούτων. Στύψιµο χωρίς καµία προεργασία όπως το κόψιµο των φρούτων σε µικρά κοµµατάκια. Μεγάλο δοχείο για τη σάρκα των φρούτων. Μεγάλο δοχείο για το χυµό µε περιεχόµενο ¾ λίτρου. Αυτόµατη απενεργοποίηση σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευή. Μεµονωµένα αποσπώµενα εξαρτήµατα για ευκολότερο καθαρισµό. Οι αντιολισθητικές τάπες φροντίζουν τις επιφάνειες στις οποίες έχετε τοποθετήσει τη συσκευή (τραπέζι). Όλα τα εξαρτήµατα είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Χάρη στην καθηµερινή απόλαυση φρέσκων χυµών φρούτων και λαχανικών που είναι πλούσιοι σε βιταµίνες και σε ιχνοστοιχεία, θα βελτιωθεί η υγεία, η φυσική σας κατάσταση, το δέρµα σας και θα αισθάνεστε γενικά αναζωογονηµένοι. Συµβουλές και τρικ Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταµίνες. Αλλά στο πλύσιµο, στο τεµάχισµα, στο βράσιµο και στο ζέσταµα χάνουν κάποιο µέρος από τις βιταµίνες τους. Ακόµα και στην αποθήκευση τους χάνουν θρεπτικά στοιχεία. Η αιτία είναι το φως, ο αέρας (οξυγόνο), το νερό και η ζέστη. Οι φυσικοί και τεχνητοί ρύποι είναι σήµερα ένας εµφανής κίνδυνος για την υγεία µας. Οι υπεριώδες ακτίνες, το όζον, τα βαριά µέταλλα δηµιουργούν στο ανθρώπινο σώµα ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν βλάβη στα κύτταρα. Αυτό µπορεί να είναι η αιτία για την πρόωρη γήρανση του δέρµατος, για άγχος και τη δηµιουργία κυτταρίτιδας. Οι βιταµίνες είναι οργανικές ενώσεις που σε πολύ µικρές ποσότητες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την κανονική λειτουργία του οργανισµού. Χωρίς την παρουσία τους θα ήταν αδύνατες πολλές βιοχηµικές αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισµού ή κάποιες θα γίνονταν πολύ αργά και ακανόνιστα. Οι βιταµίνες είναι αναγκαίες για την αφοµοίωση των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών. Είναι υπεύθυνες για τη σύνθεση των ορµονών και των ενζύµων. Ενισχύουν το αµυντικό σύστηµα του οργανισµού, ρυθµίζουν την ανάπτυξη, και τέλος σηµαντικός είναι ο ρόλος τους στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήµατος. Χάρη στα αντιοξειδωτικά το σώµα µπορεί να προστατευτεί καλύτερα από τις ελεύθερες ρίζες. Τα πιο σηµαντικά αντιοξειδωτικά είναι οι βιταµίνες C και E, το Σελήνιο και το Βήτα-Καροτένιο που µετατρέπεται στον οργανισµό σε βιταµίνη Α. Καταναλώστε κατά προτίµηση φρούτα και λαχανικά µε έντονα χρώµατα (κόκκινα µήλα, σκουρόχρωµες σαλάτες, κόκκινα πορτοκάλια, ώριµες ντοµάτες και άλλα πολλά.) διότι αυτά περιέχουν περισσότερες βιταµίνες. Σήµερα είναι γνωστές 13 βιταµίνες, κάθε µια από τις οποίες έχει διαφορετική χηµική δοµή και εκτελεί διαφορετική εργασία στον οργανισµό. Οι βιταµίνες διακρίνονται σε υδατοδιαλυτές, οι οποίες διαλύονται στο νερό και σε λιποδιαλυτές, οι οποίες διαλύονται στο λίπος. Υδατοδιαλυτές είναι οι βιταµίνες: Β1, Β2, Παντοθενικό οξύ, Β6 Β12, Φολικό ή Φυλλικό οξύ, Νιασίνη, Βιοτίνη και η Βιταµίνη C. Λιποδιαλυτές είναι οι βιταµίνες: Α, D, E και K. Επειδή το σώµα δεν µπορεί να τις παράγει είναι απαραίτητη η εξωτερική πρόσληψη. Το σώµα αποβάλει τις υδατοδιαλυτές βιταµίνες µε την ούρηση κι έτσι χρειάζεται πάντα ανεφοδιασµό γιατί µπορεί να παρουσιαστούν σε µικρό χρονικό διάστηµα συµπτώµατα έλλειψης. Τις λιποδιαλυτές βιταµίνες, εκτός από τη βιταµίνη Κ, το σώµα µπορεί να τις αποθηκεύσει στο συκώτι και στο λιπώδη ιστό και να τις αναζητήσει όταν χρειαστεί. Έτσι τα συµπτώµατα έλλειψης θα καθυστερήσουν να εµφανιστούν. Οι λιποδιαλυτές βιταµίνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν βέλτιστα από τον οργανισµό µόνο όταν καταναλώνονται µαζί µε λίγο λίπος ή λάδι. Πιείτε µαζί µε το φαγητό σας ένα ποτήρι χυµό! Η βιταµίνη C που περιέχει βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου. Επιλέξτε ώριµα εποχιακά φρούτα: περιέχουν πολύ χυµό και άρωµα. Προσοχή: το φρέσκο χυµό πρέπει να τον πιείτε αµέσως, αλλιώς χάνει ένα µεγάλο µέρος από τις βιταµίνες του. Αγοράστε µη ραντισµένα φρούτα και λαχανικά, ιδιαίτερα εάν θέλετε να τα χρησιµοποιήσετε µε τις φλούδες τους. Αφήστε στα φρούτα και τα λαχανικά τις φλούδες διότι σε αυτές εµπεριέχονται οι περισσότερες βιταµίνες και θρεπτικά στοιχεία. Πλύνετε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά µε τρεχούµενο νερό για να τα καθαρίσετε. Να πίνετε τους χυµούς πάντα φρέσκους, καλύτερα αµέσως µετά από το στύψιµο, διότι τότε περιέχουν ακόµη όλες τις βιταµίνες. Τα κοκτέιλ θα πρέπει να τα πίνετε φρέσκα και χωρίς να έχουν παγώσει. Είναι πιο νόστιµα και εύπεπτα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ηµερήσια ανάγκη σε βιταµίνες Ένας ενήλικας έχει ανάγκη από 75 χιλιοστόγραµµα Βιταµίνης C την ηµέρα. Αυτή η ποσότητα περιέχεται περίπου σε: ¼ κουνουπίδι 1/3 πιπεριά 1 µεγάλο παντζάρι 1 µερίδα λευκό λάχανο 300 γρ. ξινό λάχανο 5 ντοµάτες 50 γρ. µαύρα φραγκοστάφυλα 250 γρ. φράουλες 1 µικρό γκρέιπφρουτ 1 πορτοκάλι 500 γρ. βατόµουρα 5 µανταρίνια Συνιστάται µια ηµερήσια ποσότητα Βιταµίνης Α περ. 0,9 χιλιοστόγραµµα. Αυτή η ποσότητα περιέχεται περίπου σε: 1 µεσαίο καρότο 4 αντίδια 8 βερίκοκα 3 µικρά πεπόνια 100 γρ. µπρόκολο 100 γρ. σπανάκι Συνιστάται µια ηµερήσια ποσότητα Βιταµίνης Ε περ.15 χιλιοστόγραµµα. 3

4 Οι φρέσκοι στυµµένοι χυµοί φρούτων και λαχανικών είναι πηγή ενέργειας. Ενισχύουν τη σωµατική άµυνα και έχουν µια καθοριστικά τονωτική επίδραση. Σε ποιους χυµούς περιέχεται η επιπλέον δόση υγείας; Οι χυµοί είναι πολύ υγιεινοί. ιότι σε ένα ποτήρι χυµό βρίσκονται αναγκαίες βιταµίνες και θρεπτικά στοιχεία σε υγρή µορφή. Ένα ποτήρι φρέσκος χυµός πορτοκάλι καλύπτει την ηµερήσια ανάγκη σε βιταµίνη C. Οι χυµοί από λαχανικά και φράουλες διαθέτουν δευτερεύοντα φυτικά στοιχεία. Σε καθηµερινή κατανάλωση επιδρούν κατά της δηµιουργίας καρκίνου, προστατεύουν από φλεγµονές και µειώνουν τη χοληστερίνη. Ο χυµός δεν είναι µόνο ένα νόστιµο ρόφηµα αλλά προστατεύει από ασθένειες και τις καταπολεµά. Το χυµό θα πρέπει καλύτερα να τον παρασκευάζετε και να τον πίνετε φρέσκο. ιότι σε χυµούς φρούτων διατίθεται περ.8 10% φυσική φρουκτόζη. Όποιος δεν έχει καθηµερινά όρεξη να φάει φρούτα και λαχανικά, γι αυτόν είναι ένα ποτήρι χυµός είναι µια υγιεινή και εύκολη λύση για να τρέφεται υγιεινά. Μην πίνετε ποτέ το χυµό παγωµένο. Καλύτερα είναι να διατηρείτε το χυµό σε θερµοκρασία δωµατίου. Αν πάσχετε από κατακράτηση υγρών στα πόδια είναι καλό να πίνετε καθηµερινά ένα ποτήρι χυµό από αγγούρια. Άτοµα που πάσχουν από υψηλή πίεση µπορούν καθηµερινά να πίνουν 1/8 λίτρου χυµό από κρεµµύδια (καλύτερα να τον πίνετε σκέτο). Ένα ποτήρι χυµός από κόκκινα σταφύλια κάνει θαύµατα και βοηθάει τη µνήµη. Μπορείτε να αναµείξετε το χυµό από σταφύλια µε χυµό λαχανικών. Υγιεινά κοκτέιλ από χυµούς που προσφέρουν ενέργεια! Χυµός ανανά: Ο φρέσκος στυµµένος χυµός ανανά είναι ό,τι πρέπει για τη σιλουέτα. Καθαρίστε τον ανανά, κόψτε τον σε µέτρια κοµµάτια και βάλτε τα µαζί µε χυµό λεµονιού στον αποχυµωτή. Μπορείτε να γλυκάνετε το χυµό µε µέλι ή ζάχαρη. Συµβουλή υγείας: ο ανανάς ανακουφίζει από τον πονόλαιµο, το βήχα και τις στοµαχικές διαταραχές. Κοκτέιλ µήλου: Τα µήλα είναι πλούσια σε βιταµίνη C και βοηθάνε ενάντια στη δυσκοιλιότητα. Με πράσινα µήλα και δυόσµο δηµιουργείτε ένα υγιεινό πράσινο κοκτέιλ. Πάρτε 5 µήλα, ένα λεµονάκι και δυόσµο. Για να γλυκάνετε το κοκτέιλ προσθέστε µέλι και χυµό µήλου. Σπεσιαλιτέ από µάνγκο: Καθαρίστε δύο µάνγκο και προσθέστε χυµό από λεµόνι στον αποχυµωτή. Πιείτε τον όσο είναι φρέσκος. Τα φρέσκα, ώριµα µάνγκο είναι καλά για το δέρµα και την υψηλή πίεση. Χυµός πορτοκαλιού: Το πιο σηµαντικό συστατικό του είναι η βιταµίνη C. Ένα ποτήρι χυµός πορτοκαλιού δεν προστατεύει µόνο από το κρυολόγηµα αλλά βοηθάει και στο αδυνάτισµα και κάνει το δέρµα λείο και ελαστικό. Σε περίοδο που είστε αγχωµένοι δεν θα πρέπει να λείπει ένα ποτήρι χυµός πορτοκαλιού από το πρωινό σας. ιότι σε 15 λεπτά έντονου στρες και θυµού το σώµα σας καταναλώνει 300 χιλιοστόγραµµα βιταµίνης C. Αυτός ο χυµός γεµίζει και πάλι τις αποθήκες. Χυµός µήλου: Ένα µήλο την ηµέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Το ίδιο ισχύει και µε το χυµό µήλου. ιότι διαθέτει σχεδόν όλες τις βιταµίνες και τα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία χρειάζεται το σώµα µας κάθε µέρα. Η πεκτίνη που περιέχουν τα µήλα ρυθµίζει τη χώνεψη, τη χοληστερίνη, την υψηλή πίεση και καθαρίζει το έντερο. Χυµός από γκρέιπφρουτ: Ο ιδανικός χυµός για αδυνάτισµα. Τα πολλά πικρά στοιχεία φροντίζουν ώστε το λίπος να µην συσσωρεύετε και να αποχωρεί από το σώµα. Καθαρίζει το έντερο και βοηθάει να δηµιουργηθούν υγιή βακτηρίδια για το έντερο. υναµώνει τους συνδετικούς ιστούς και προστατεύει από τη φοβερή κυτταρίτιδα. Πολυβιταµινούχος χυµός: Ένα ποτήρι µε πολυβιταµινούχο χυµό φροντίζει το σώµα µε µια ισορροπηµένη ποσότητα από βιταµίνες. Συνιστάται ένα ποτήρι την ηµέρα. Χυµός φράουλας: υναµώνει τους συνδετικούς ιστούς και προστατεύει από την κυτταρίτιδα. ιαθέτει πολύ φυσική βιοτίνη, η οποία κάνει ωραίο δέρµα, µαλλιά και νύχια. Ενδυναµώνει τη λειτουργία των νεφρών. Χυµός από φραγκοστάφυλα: Ιδανικός για το βήχα. Οι χρωµατικές ουσίες των µαύρων φραγκοστάφυλων δυναµώνουν την αναπνευστική οδό. Όποιος πάσχει από βήχα θα πρέπει να καταναλώνει την ηµέρα ¼ λίτρου χυµό φραγκοστάφυλου, (πολύ βιταµίνη C και σίδηρο). Αναπτύσσει το σχηµατισµό των ερυθρών αιµοσφαιρίων και δυναµώνει. Χυµός από σταφύλια: Τα πιο υγιεινά είναι τα κόκκινα σταφύλια (Βιταµίνη Β). Για δυνατά νεύρα, για καλή λειτουργία του εγκεφάλου και αντιµετώπιση της νύστας. Χυµός αχλαδιού: Ο χυµός αχλαδιού περιέχει πολύ χαλκό και ψευδάργυρο. Βοηθά στο σχηµατισµό των ενδορφινών που θεωρούνται οι «ορµόνες της ευτυχίας». Επιτρέπεται να αναµίξετε λαχανικά και φρούτα; Χυµός από καρότα και χυµός ντοµάτας αναµειγµένος µε χυµό από πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, αχλάδι ή χυµό µήλου. Γκρέιπφρουτ + χυµός από αχλάδι: τα αχλάδια απαλύνουν τα πικρά στοιχεία του γκρέιπφρουτ. ύο καρότα και δύο ντοµάτες µε λίγο αλάτι και βασιλικό δηµιουργούν ένα εξαιρετικό ρόφηµα. Είναι καλό για το δέρµα και τα µάτια. Ένα γκρέιπφρουτ, δύο καρότα και ένα πράσινο µήλο δηµιουργούν ένα πικρόγλυκο ρόφηµα για το πρωινό. Καλό για το κρυολόγηµα. Ένα πράσινο µήλο, µισός ανανάς και ένα µικρό κοµµάτι πιπερόριζα βοηθάνε ενάντια στο κρυολόγηµα. Χυµοί λαχανικών: Ο χυµός λαχανικών βοηθάει σε τυχόν λάθη στη διατροφή. Οι χυµοί φρούτων είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε βιταµίνες και έχουν συχνά µόνο τις µισές θερµίδες από τους χυµούς φρούτων. Ο χυµός από λαχανικά δεν περιέχει σχεδόν καθόλου φυσική ζάχαρη. Οι χυµοί λαχανικών είναι ιδανικοί για µια λεπτή σιλουέτα. Χυµός από καρότα: Το βήτα-καροτένιο µετατρέπεται από το σώµα σε βιταµίνη Α και κάνει καλό στα µάτια ενώ προστατεύει και από τις ελεύθερες ρίζες. Ο χυµός από καρότα προστατεύει από τον καρκίνο και την πρόωρη γήρανση. Για ένα έως δύο άτοµα χρειάζεστε πέντε µεσαίου µεγέθους καρότα χωρίς τη φλούδα τους και καθαρισµένη πιπερόριζα. Χάρη στη φυσική περιεκτικότητα σε γλυκόζη ο χυµός από καρότο έχει θαυµάσια γλυκιά γεύση. Χυµός από ντοµάτες: Ο χυµός από ντοµάτες περιέχει πολύ λυκοπένη, κάλιο, β-καροτένιο. Αυτή η βιταµίνη προστατεύει από την πρόωρη γήρανση και µπορεί να επιδράσει προστατευτικά ενάντια κάποιων µορφών καρκίνου. Η λυκοπένη στο χυµό ντοµάτας εµποδίζει το νιτρικό άλας να µετατραπεί σε καρκινογόνο παράγοντα. Πάρτε 6 ώριµες ντοµάτες, προσθέστε τρία κλωνάρια σέλινο και βάλτε τα στον αποχυµωτή. Προσθέστε µια κόκκινη καυτερή πιπεριά και επίσης ανάλογα µε την προτίµηση σας φρέσκο σκόρδο. 4

5 Χυµός από πιπεριές: Οι στυµµένες στον αποχυµωτή πιπεριές έχουν θαυµάσια γλυκιά γεύση. Για ένα άτοµο θα χρειαστείτε µια έως δύο στη µέση κοµµένες πιπεριές, κόκκινες ή κίτρινες, µία κόκκινη καυτερή πιπεριά και δύο ντοµάτες κοµµένες στα τέσσερα. Βάζετε όλα τα υλικά στον αποχυµωτή και προσθέστε µια πρέζα αλάτι ή χυµό λεµονιού. Ένα γνήσιο βιταµινούχο κοκτέιλ. Χυµός από λεµόνι: Πιείτε το βράδυ φρέσκο στυµµένο χυµό λεµονιού. Μπορείτε να τον αραιώσετε και µε νερό. Η βιταµίνη C ενισχύει την παραγωγή των ορµονών και βοηθά στο αδυνάτισµα. Χυµός από παντζάρια: Πλούσιος σε βιταµίνες. Βοηθά ενάντια σε βακτηρίδια και ιούς. Η καθηµερινή κατανάλωση 400 ml χυµού από παντζάρια βοηθά στο αδυνάτισµα και αποτοξινώνει τον οργανισµό. Κοκτέιλ από χυµό ανανά: Ο ανανάς περιέχει το ένζυµο βροµελίνη, το οποίο βοηθά στην πέψη των τροφών και στο αδυνάτισµα. Καθαρίζετε έναν ανανά,τον κόβετε σε µεσαία κοµµάτια και µαζί µε το χυµό από ένα λεµόνι τον βάζετε στον αποχυµωτή στη σκάλα 2. Ο ανανάς βοηθάει στον πονόλαιµο, στο βήχα και στις στοµαχικές διαταραχές. Ποτό µε µάνγκο: Τα ώριµα, φρέσκα µάνγκο είναι καλά για το δέρµα και βοηθάνε στην αντιµετώπιση της υψηλής πίεσης. Καθαρίστε δύο µάνγκο και αφαιρέστε τα σπόρια. Βάλτε τα µάνγκο µε µισό λεµόνι στον αποχυµωτή και βάλτε το χυµό στο ψυγείο. Πιέτε τον σε µικρές γουλιές. Πράσινο κοκτέιλ µε µήλα: Στύψτε στον αποχυµωτή τρία µήλα, µισό λεµόνι και γλυκάνετε το χυµό ανάλογα µε την προτίµηση σας. Τα µήλα περιέχουν βιταµίνη C και βοηθάνε στην αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας. Χυµός από φρούτα του πάθους και µήλα: Στύψετε στον αποχυµωτή τρία µήλα, τρία φρούτα του πάθους και βγάλτε µε το κουτάλι το εσωτερικό ενός πεπονιού. Βάλτε τα µήλα στον αποχυµωτή µε τη σάρκα του πεπονιού και των φρούτων του πάθους και φτιάξτε το χυµό. Πιείτε καθηµερινά πριν από τα γεύµατα ένα ποτήρι. Ο συνδυασµός των φρούτων µπορεί να βοηθήσει στους ήπιους πόνους της πλάτης και µπορεί να διορθώσει τη διαταραγµένη ισορροπία ανάµεσα στο νάτριο και κάλιο. Κοκτέιλ από πράσινα µήλα και µέντα: Βάλτε στον αποχυµωτή τρία πράσινα µήλα, µισό λεµόνι και λίγη µέντα. Μπορείτε να το γλυκάνετε µε λίγη ζάχαρη ή χυµό µήλου. Χυµός από καρότα (για ένα έως δύο άτοµα): Βάλτε στον αποχυµωτή πέντε µεσαίου µεγέθους καρότα και µισή καθαρισµένη πιπερόριζα. Χυµός από καρότα και µήλα ενάντια στους πονοκεφάλους: Καθαρίστε µια µεσαίου µεγέθους πιπερόριζα, 15 καρότα, οκτώ φύλλα από λάχανο, δύο µήλα και βάλτε τα όλα στον αποχυµωτή. Πιείτε κάθε µέρα µόλις ξυπνήσετε ένα ποτήρι από αυτόν το χυµό και περίπου 1 λίτρο καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Κοκτέιλ από καρότα: Βάλτε στον αποχυµωτή πέντε καθαρισµένα και µεσαίου µεγέθους καρότα και λίγη φρέσκια καθαρισµένη πιπερόριζα. Ο χυµός από καρότα έχει ευχάριστη γλυκιά γεύση. Χυµός από πιπεριές (για ένα άτοµο): Βάλτε στον αποχυµωτή δύο κοµµένες στη µέση κόκκινες ή κίτρινες πιπεριές, µια καυτερή κόκκινη πιπεριά και δύο ντοµάτες. Στο χυµό προσθέστε µια πρέζα αλάτι ή χυµό από λεµόνι. Black Baby: 500 γρ. φρέσκα φραγκοστάφυλα, 120 ml γάλα, ένα ασπράδι, ένα κουταλάκι ζάχαρη άχνη, ένα παγάκι Βάλτε τα φραγκοστάφυλα στον αποχυµωτή µέχρι να γίνουν χυµός. Αναµείξτε τα µε το ασπράδι και έπειτα µε το γάλα και το παγάκι. Ανακινήστε το µείγµα δυνατά και αδειάστε το σε ένα µεγάλο ποτήρι. Ανάλογα µε την προτίµηση σας µπορείτε να το γλυκάνετε µε ζάχαρη άχνη. Ανακατέψτε ελαφρώς πριν από το σερβίρισµα. Κοκτέιλ από καρότα: 2 κουταλιές µέλι, ένα ολόκληρο λεµόνι (χωρίς τη φλούδα), 4 καρότα (πλυµένα), 3 πράσινα µήλα, 100 γρ. σαντιγί, 3 φέτες µήλου Καθαρίστε τα λεµόνια και βάλτε τα µε τα καρότα και τα µήλα στον αποχυµωτή. Αναµείξτε το χυµό των µήλων, των καρώτων και του λεµονιού µε το µέλι. Ανακατέψτε πολύ καλά. Γαρνίρετε µε λίγη σαντιγί και τις φέτες µήλου (η προβιταµίνη Α απορροφάται καλύτερα από το σώµα µε τη βοήθεια του λίπους). Χυµός από πιπεριές και ντοµάτες: 1 κιλό κόκκινες πιπεριές, 500 γρ. πράσινες πιπεριές, 1 ώριµη ντοµάτα, 4 κουταλιές χυµό λεµονιού, αλάτι, πάπρικα, µαύρο πιπέρι, φρέσκα φύλλα βασιλικού. Αφαιρέστε τα σπόρια από τις πιπεριές, πλύνετε και τεµαχίστε. Αφαιρέστε τη φλούδα από τις ντοµάτες και κόψτε σε κοµµάτια. Βάλτε τις πιπεριές µε τις ντοµάτες στον αποχυµωτή µέχρι να γίνουν χυµός. Ρίξτε στο χυµό πιπέρι και αλάτι για να νοστιµίσει. Πλύνετε τα φύλλα του βασιλικού, ψιλοκόψτε και ρίξτε τα πάνω από το χυµό. Πιέτε το χυµό αµέσως. Κοκτέιλ µε χυµό από σταφύλια: 1 ασπράδι, 1 κουταλιά ζαχαρούχο γάλα, 800 γρ. σταφύλια Πλύνετε τα σταφύλια και στύψτε τα στον αποχυµωτή. Βάλτε το ασπράδι σε ένα µπολ, προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα και το χυµό από τα σταφύλια και χτυπήστε το για 3 λεπτά. Σερβίρετε το σε ποτήρι για κοκτέιλ. Κοκτέιλ «Φλόριντα»: ½ ανανάς, 1 πορτοκάλι, χωρίς τη φλούδα, ½ λεµόνι, 1 cl σιρόπι γρεναδίνης, ½ φέτα πορτοκαλιού, 1 κερασάκι κοκτέιλ Καθαρίστε τα φρούτα και στύψτε τα στον αποχυµωτή. Ανακινήστε το χυµό και το σιρόπι µαζί µε ένα παγάκι σε ένα δοχείο. Αδειάστε το µείγµα µε το παγάκι σε ένα ψηλό ποτήρι. Σερβίρετε το κοκτέιλ διακοσµηµένο µε τη φέτα πορτοκαλιού και τα φύλλα του ανανά. Κοκτέιλ από γκρέιπφρουτ: 2 µικρά γκρέιπφρουτ, 1 µήλο ξεφλουδισµένο Καθαρίστε τα γκρέιπφρουτ και στύψτε τα µαζί µε το µήλο στον αποχυµωτή. Αδειάστε το χυµό σε ένα ποτήρι και προσθέστε µια φλούδα από µήλο ή µια φλούδα από λεµόνι. «Άρλεκιν» 1 κόκκινη πιπεριά, 2 ντοµάτες, 100 ml ανθρακούχο νερό, 3 φύλλα φρέσκο κόλιαντρο, 1 κλωνάρι φρέσκο σέλινο Πλύνετε τα συστατικά και στύψτε τα στον αποχυµωτή (οι ντοµάτες και η πιπεριά χωρίς τα σπόρια). Ανακατέψετε καλά το χυµό και σερβίρετέ τον κρύο. Κοκτέιλ από ροδάκινα: 6 ροδάκινα (χωρίς τα κουκούτσια), 200 γρ. βατόµουρα, 300 ml ποτό (σαµπάνια), ½ λεµόνι χωρίς τη φλούδα, ζάχαρη Αφαιρέστε από τα ροδάκινα τα κουκούτσια αλλά όχι τις φλούδες και στύψτε τα µαζί µε τα βατόµουρα στον αποχυµωτή. Αδειάστε το χυµό σε µια κανάτα και προσθέστε κρύο ποτό (σαµπάνια). Για επιπλέον γεύση προσθέστε µια πρέζα ζάχαρη και λεµόνι. 5

6 «Ηλιόλουστο» ποτό για το πρωινό: Ιδανικό ξεκίνηµα για την ηµέρα! Αυτό το αναζωογονητικό ποτό περιέχει: Βιταµίνες και θρεπτικά στοιχεία που φροντίζουν για το σωστό ξεκίνηµα της ηµέρας. Υλικά για τέσσερα ποτήρια 600 γρ. σταφύλια, 4 µανταρίνια χωρίς την φλούδα, 3 βερίκοκα (χωρίς τα κουκούτσια), 200 ml άπαχο γιαούρτι, 3 κουταλιές σιτάρι Πλύνετε τα σταφύλια, αφαιρέστε τις φλούδες από τα µανταρίνια, αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα βερίκοκα και στύψτε τα όλα στον αποχυµωτή. Αναµείξτε το χυµό πολύ καλά και ανακατέψτε µαζί το γιαούρτι µε τα σπόρια σιταριού. Πράσινο τσάι µε χυµό από σταφύλια: 1 λίτρο πράσινο τσάι, 1 κιλό κόκκινα (µπλε) σταφύλια, 1,5 κιλό λευκά (πράσινα) σταφύλια Πλύνετε τα σταφύλια και στύψτε τα όλα στον αποχυµωτή. Ετοιµάστε από το ένα µέρος το χυµού των λευκών σταφυλιών παγάκια. Αναµείξτε το χυµό από τα λευκά και µπλε σταφύλια µε το πράσινο τσάι. Βάλτε το χυµό στο ψυγείο ή σερβίρετε τον µε τα παγάκια που προετοιµάσατε από το χυµό των λευκών σταφυλιών. Κοκτέιλ από φράουλες: 15 φράουλες, 250 γρ. cherry-ντοµάτας, 2 φύλλα µέντας, 1 λεµόνι, 2 κλωνάρια σέλινο Πλύνετε τα φρούτα και στύψτε τις φράουλες, τις ντοµάτες, το σέλινο και τα φύλλα της µέντας µαζί. Το λεµόνι στύψτε το πολύ καλά και ανακατέψτε το µαζί µε τα υπόλοιπα. Σερβίρετε το κοκτέιλ κρύο. Βιταµινούχο ποτό: 4 καρότα, 1 παντζάρι, 1 µήλο, 1 πορτοκάλι, 1 λεµόνι Πλύνετε τα φρούτα, τα καρότα, το παντζάρι και το µήλο και στύψτε τα µαζί στον αποχυµωτή. Αφαιρέστε τις φλούδες από το πορτοκάλι και το λεµόνι και στύψτε τα επίσης στον αποχυµωτή. Ρίξτε το χυµό σε ένα µεγάλο ποτήρι, ανακατέψτε καλά και σερβίρετε αµέσως. Χυµός από ντοµάτες: 8 µεσαίες σε µέγεθος ντοµάτες, αλάτι, πιπέρι, Worcester σάλτσα Στύψτε τις ντοµάτες στον αποχυµωτή. Ρίξτε το χυµό σε ένα ποτήρι και ρίξτε ανάλογα µε την προτίµησή σας αλάτι, πιπέρι και Worcester σάλτσα. Ο χειροποίητος ντοµατοχυµός είναι πιο ρευστός από τον τυποποιηµένο και έχει συνήθως λιγότερο γλυκιά γεύση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Βιταµίνες Πού βοηθούν Ηµερήσια ανάγκη περ. Πού περιέχονται Βιταµίνη Α (Ρετινόλη) Ενισχύει την αδύνατη όραση και διατηρεί το δέρµα υγιές. 1 mg= 1 µεγάλο καρότο Καρότα, βερίκοκα, παπάγια, σπανάκι, µαρούλι, βούτυρο, αβγά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, συκώτι. Βιταµίνη Β1 (Θειαµίνη) Καλή λειτουργία των νεύρων, καλός µεταβολισµός υδατανθράκων. 1,2 mg= 15 γρ. νιφάδες βρώµης Νιφάδες βρώµης, ψωµί ολικής αλέσεως, καλαµπόκι, φασόλια, µοσχαρίσιο κρέας, πέστροφα. Βιταµίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) Ενεργοποιεί στον οργανισµό την παραγωγή ενέργειας και την ανάπτυξη. Υποστηρίζει τη λειτουργία του συκωτιού. 1,4 mg= 140 γρ. καλαµπόκι Καλαµπόκι, φασόλια, σπανάκι, κασέρι, ρέγκα, γάλα. Βιταµίνη Β6 (Πυριδοξίνη) υναµώνει το ανοσοποιητικό και το νευρικό σύστηµα, βοηθά στο σχηµατισµό αιµοσφαιρίνης και στο µεταβολισµό λιπών και πρωτεϊνών. 1,5 mg= 180 γρ. καρύδια Φουντούκια, µπανάνες, αβοκάντο, πάπρικα, φυσικό ρύζι, φακές, γάλα, συκώτι Βιταµίνη Β12 (Κυανοκοβαλαµίνη) Είναι σηµαντική για τα εγκεφαλικά κύτταρα όπως και για το σχηµατισµό αιµοσφαιρίνης. 3 µικρογραµµάρια= 100 γρ. Camembert τυρί Τυρί Camembert, γάλα, αβγά, συκώτι, πέστροφα. Βιταµίνη C (Ασκορβικό Οξύ) Ενισχύει το ανοσοποιητικό και αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου από τις τροφές. 100 mg= 150 γρ. εσπεριδοειδή Εσπεριδοειδή, ακτινίδια, φράουλες, ντοµάτες, πιπεριές, Βιταµίνη D (Χοληκαλσιφερόλη) Είναι σηµαντική για το σχηµατισµό των δοντιών και για τα κόκαλα. 5 µικρογραµµάρια= 100 γρ. αβοκάντο Αβοκάντο, µανιτάρια, αβγά, τόνος, µαργαρίνη. Βιταµίνη E (Τοκοφερόλη) Προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύει την κυκλοφορία του αίµατος και το µεταβολισµό. 12 mg= 1 κουταλάκι σπορέλαιο Ελαιόλαδο, φυτικά λίπη, γλυκά πιπέρια, σπαράγγια, βατόµουρα, γάλα, αβγά, κρέας, συκώτι. Βιταµίνη K (Κινόνη) Σηµαντική για την πήξη του αίµατος. 70 µικρογραµµάρια= 100 γρ. κουνουπίδι Κουνουπίδι, ντοµάτες, σπανάκι, προϊόντα ολικής αλέσεως, αρνίσιο κρέας, γάλα, αβγά. Βιοτίνη (Βιταµίνη Η) Για όµορφο δέρµα και νύχια, προµηθευτής ενέργειας για τα εγκεφαλικά και νευρικά κύτταρα µικρογραµµάρια= 1 ασπράδι Αβγά, κουνουπίδι, ντοµάτες, µανιτάρια, φυσικό ρύζι, φιστίκια, καβούρια. Φολικό ή Φυλλικό Οξύ Σηµαντικό για την ωρίµανση και τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων όπως και για το σχηµατισµό ενδορφινών. 400 µικρογραµµάρια= 400 γρ. σπαράγγια Σπαράγγια, ανανάς, πορτοκάλια, σπανάκι, λευκό ψωµί, φασόλια, φιστίκια, αγελαδινό γάλα. Νιασίνη (Βιταµίνη Β3) Σηµαντική για τη λειτουργία της καρδιάς και για το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 17 mg= 100 γρ. φρέσκα φιστίκια αράπικα Φιστίκια, µανιτάρια, ψωµί ολικής αλέσεως, πουλερικά, αβγά, γάλα. Παντοθενικό Οξύ (Βιταµίνη Β5) Υποστηρίζει το µεταβολισµό λίπους, πρωτεϊνών και υδατανθράκων, καλυτερεύει την υγρασία του δέρµατος. 6 mg= 400 γρ. καρπούζι Καρπούζι, µανιτάρια, λάχανα, σπαράγγια, γάλα, µοσχαρίσιο φιλέτο. ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. 6

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιούνται µικρές ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις: 1. ιαβάστε όλες τις περιεχόµενες οδηγίες.

Όταν χρησιµοποιούνται µικρές ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις: 1. ιαβάστε όλες τις περιεχόµενες οδηγίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Όταν χρησιµοποιούνται µικρές ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις: 1. ιαβάστε όλες τις περιεχόµενες οδηγίες. 2. Πριν το χρησιµοποιήσετε, να

Διαβάστε περισσότερα

Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε

Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε τα γιατί και πώς μιας υγιεινότερης διατροφής οδηγίες για τις 4 νέες ομάδες τροφών χρήσιμες συμβουλές για να ξεκινήσετε μια βετζετέριαν διατροφή νόστιμες, χαμηλές σε

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H GVS1 GVS2

A B C D E F G H GVS1 GVS2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ ❶ 5 6 7 ❷ 8 ❶ 9 ❷ ❶ EΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να αγοράσετε µια παγωτοµηχανή από την σειρά KRUPS η οποία έχει κατασκευαστεί για να σας βοηθά να φτιάχνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς

ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ. ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18, 19, 20. Τα hot χρώµατα µαλλιών. Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς TELIKES SELIDES 11-12-14 12:32 ÂÏ 1 ª π ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4ος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σ30 Τα hot χρώµατα µαλλιών 18, 19, 20 Μάσκες οµορφιάς από το συρτάρι της γιαγιάς 22, 23, 24 Πώς να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Μάθετε τα πάντα για «σιδερένια» οστά. ΑΦΙΕΡΩΜΑ OστεοπOρωση. w Κόψατε το ΚΑπνισμΑ w είστε στην εμμηνοπαυση w παίρνετε ΚορτιΖονη 001_EXOF_MANA DIATROFHS 3/17/15 7:30 PM Page 1 ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Από τη νηστεία στον οβελία χωρίς να πάρετε γραμμάριο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΦΙΤ 'Ν ΦΟΛΝΤ ΣΤΡΑΪΝΤΕΡ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. 1. Αν οποιαδήποτε στιγµή νοιώσετε αδυναµία, πονοκέφαλο ή ζαλάδα, σταµατήστε αµέσως την γυµναστική. Θα πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση»

magazine ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ 1 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ SUPERFOODS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ! «επιστροφή στη φύση» Το περιοδικό των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής! ΤΕΥΧΟΣ 07 magazine TO 2008 2014 / 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ SUPERFOODS ΚΑΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη

Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη Ένα μικρό ιστορικό: Το βασικό μέρος γράφτηκε από τη Βαρβάρα Λαδά για την κατασκήνωση του 1992. Ο Αργύρης Τσαμάκος το 1995, ως Υπαρχηγός Ομάδος τότε,το συμπλήρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ... ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΑΣ Εξετάσεις: Η επιτυχία ξεκινάει (και) από το πιάτο τους ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Τι πρέπει να φάτε για να νιώσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Χρυσάνθη Βλαχάκη, MSc Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Τηλ.: 210 63 98 905 Κιν: 693 80 95 550

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Συμβουλές για κέηκ πετυχημένο: - Πρέπει το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο - Να είναι ο φούρνος προθερμασμένος - Να μην ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Ένα υγιές βάρος & ισορροπηµένες συνήθειες διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας

Ένα υγιές βάρος & ισορροπηµένες συνήθειες διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας Τρώω υγιεινά, παίζω και γυµνάζοµαι ΣΤΟΧΕΥΩ Η εφηβεία είναι η φάση της ζωής στην οποία οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε σήμερα. Είναι η περίοδος κατά την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές που μετατρέπουν το

Διαβάστε περισσότερα

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών»

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» 6 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ\ 1)

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Eυ Δια... Τροφήν EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: Επιστημονική Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ

È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË ÙÔ NPF NATIONAL PARKINSON FOUNDATION, INC. fiûô ÙÔ ÚÎÈÓÛÔÓ: È ÙÚÔÊ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Kathrynne Holden, M.S., R.D. È ÈÎ Î ÔÛË

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα

Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα Κατάλογος αρωμάτων Πώς να επιλέξω το κατάλληλο άρωμα Στην επιλογή του κατάλληλου αρώματος, τον πρώτο λόγο έχει η προσωπική σας γνώμη. Άλλωστε, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ, ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ, ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ, ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (617) 355-6177 ΔΙΑΙΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η ΔΙΑΙΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ATOMA HΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ Για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis. EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ατομα ηλικιασ 65 ετων και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα