ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν, για το Π Ο Υ έπρεπε ν' απο γραφεί ο κάθε πολίτης " θ α ληφθούν μέτρα" έλεγε ο άλφα Δήμαρχος "Παράνομα" έλεγε ο άλλος, "στερούνται νομιμότη τας και σοβαρότητας" τόνισε ο τρίτος Δηλαδή πραγμα τικό μπάχαλο Ευτυχώς, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΚΕ κ Απόστο λος Κοιμίσης (ξύπνιος παρά το όνομα του) τόνισε ότι η ΚΕΔΚΕ, εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο υιοθέτησε την απόφαση, ότι δηλαδή τα επι χορηγούμενα χρήματα στους Δήμους και τις Κοινότητες δεν θ α διατίθενται με μοναδικό κριτήριο τον πληθυσμό όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά θ α διατίθενται ανεξαρ τήτως του πληθυσμού και με βάση τις ανάγκες λειτουρ γίας του κάθε Δήμου Ιδιαίτερα οι μικροί σε πληθυσμό Δήμοι θ α παίρνουν σαφώς ενισχυμένα κονδύλια σε σχέ ση με το Λύση κατά τη γνώμη μας σωστή και δί καιη Η ευλαβική στάση των χωριανών κ α ι των φίλων τους οι σεβάσμιες μορ φές των αγίων τα θεία λό για που ακούστηκαν από τον πάτερ Τηλέμαχο μας συγκίνησαν όλους κ α ι μας συνεπιίραν Την Μεγάλη Πέμπτη έγι νε η σταύρωση του Χ ρ ί στου μας Ο ι γυναίκες του χωρίου έβαψαν τα κ ό κ κ ι ν α αυγά, περιμένοντας την Μεγάλη Π α ρ α σ κ ε υ ή, που είναι μ ι α μέρα αλλιώ τικη από τις άλλες, της μεγάλης εβδομάδας Εγι νε λειτουργία πρωΐ κ α ι βράδυ Τ ο π ρ ω ί μετά την λει τουργία ο ι γυναίκες κ α ι οι κοπέλες του χωρίου στόλισαν τον επιτάφιο, που φέτος πλημμύρισε από λογιών λογιών πολύχρω μ α λουλούδια Τ α μ ι κ ρ ά κορίτσια μάζε ψαν από τους αγρούς μαργαρίτες ενώ οι κυρίες του χ ω ρ ί ο υ έφεραν πολ λές κ α ι υπέροχες ανθοδέ σμες Αλλες που δεν μπό ρεσαν να έλθουν έδωσαν χρήματα κ α ι αγοράστη καν λουλούδια Η καμπάνα του χωρίου χτυπούσε λυπητερά όλη την δ ι ά ρ κ ε ι α της ημέρας Τ ο βράδυ η εκκλησία ήταν κατάμεστη από κόσμο Ο λ ο ι με ευλάβεια κ α ι με κ ε ρ ι ά στα χέρια παρακο- λουθήσαμε ι η ν ακολουθ ι α των Παθών Η κρυ στάλλινη φ ω ν ή του πάτερ Τηλέμαχου οι κατανυκτι κές μελωδίες των ψαλτών Γ Σιντάκα, Ο ι κ ο ν ό μου, Σ Λ ι ά π η, το λιβάνι από το θυμιατό, ο ι φλογί τσες των κεριών που τρε μόπαιζαν το λαμπρό φως των πολυελαίων που σκορπίζονταν πλούσια στο εσωτερικό της εκκλη σίας του Αγ Ν ι κ ο λ ά ο υ μας έκαναν να αισθανθού με τις βαθιές ρίζες της χριστιανικής μας πίστης κ α ι μιαν απέραντη ταπεί ν ω σ η μπροστά στο μεγα λείο του Θ ε ο ύ ΑκολουθηΣυνέχεια στην 3η σελίδα Nt- t*^t*m*n^^t»&&aa*mmna iatj&iaa-m*mm&tmm^ Β ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ! Ο σ ο ι έκαναν τον κόπο και αψήφισαν τις απειλές των Δημάρχων ή έβαλαν ακόμη και κατά των συμφερόντων τους και απογράφηκαν στα χωριά τους στις μικρές πα τρίδες τους ίσως να βοηθήσουν να μη ερημώσουν ακό μη οι μικρές πατρίδες Οχι δεν έδειξαν την αριθμητική δύναμη - το γνωρίζουν άλλωστε τα χωριά φθίνουν Εδει ξαν ότι ακόμη ότι έχουν οι μικρές πατρίδες ιστορική ποσυνέχεια στην σελίδα 3 U, ΧΩΡΙΑΝΟΙ, ΜΗ ΙΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΑΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

2 Η Η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης είναι το Πά σχα, η Πασκαλιά όπως λέμε στο χωριό Είναι γιορτή χα ράς κι οικογενειακής αγαλ λίασης, από τα παλιά, πούρχονταν όλοι οι ξενιτεμένοι για να γιορτάσουν μαζί με την Ανοιξη την Ανάσταση του Χριστού, που σταυρώ θηκε για τη σωτηρία μας Η Ανάσταση του Ιησού στη ζωή του κάδε ανθρώ που είναι η μοναδική σωτη ρία του, είναι η μόνη ελπίδα για μια νέα ζωή, μια αναστη μένη ζωή ένα θείο Βίωμα στη ζωή όλων μας, που πι στέψαμε και δεχτήκαμε τον αναστημένο Χριστό ως προ σωπικό μας ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ "Ηρθε ο Λάζαρος, ήρ θαν τα Βάγια, ήρθε των Πα θών η εβδομάδα, να κοπιά σετε στην εκκλησία για ν' ακούσετε χρυσά Βιβλία και τη θεία λειτουργία" ψάλ λουν από το Σάββατο του Λαζάρου από παλιά τα παι διά του χωριού Πράγματι από το ΣάΒΒατο του Λ α ζ ά ρου Κυριακή των ΒΑΪΩΝ αρχίζει η Μ Εβδομάδα, με προετοιμασίες καθαριότη τα και εξαγνισμό όλων μας, έπειτα από τα πάθη και τον Γολγοθά του κ α θ ' ενός στην Ανάσταση "Τα πάθη τα σεπτά η πα ρούσα ημέρα ως φώτα σω στικά ανατέλλει τω κο σμώ" υμνολογεί ο υμνω ΑΝΑΣΤΑΣΗ δός της εκκλησίας μας από τη Μ Δευτέρα ως το "Σταυρωθήτω - Σταυρωθήτω" που φώναζαν οι άνομοι Εβραίοι Με αποκορύφωμα του θείου Δράματος την Μ Πα ρασκευή με την περιφορά του Επιταφίου με τον υπέρο χο Υμνο: " Ω γλυκύ μου ΕΑΡ, γλυκύτατόν μου τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;" και με τά το Μ Σάββατο το βράδυ "Διαγενομένου του Σαββά του Το Χριστός Ανέστη" Υπέροχες στιγμές ανάτα σης, στο αέναο κύλισμα του χρόνου στο γύρισμα του χρόνου της ζωής του κάθε ανθρώπου Λαμπρή γιορτή, που τη νιώθει κανείς καλύτερα στη γενέτειρα του, στο χωριό του, στις ρίζες του, με μαγει ρίτσα, οβελία, κοκορέτσι, κόκκινα αυγά, γλέντι, χαρά και αγάπη με τα πατροπαρά δοτα ήθη και έθιμα μας ΣΕΛΙΔΑ 2 (Γ Στιγμές ξεκαθαρισμένες "Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει" Ναι στο ψάλσιμο, σιγά σιγά στο φαγητό, να ευραινόμαστε ήσυχα, πνευματικά σαν καλοί συνδαιτυμόνες, ήρεμοι γλυκείς με μια ευ δαιμονία και επικοινωνία με τον ουρανό με το θ ε ί ο και μακάρι σ' όλες τις μέρες μας νάχουμε πάντα " π α σκαλιά και ανάσταση και ν' αναφωνούμε: Πρώτα - πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συντελεστές της εφη μερίδας, που με τόσο μεράκι με τόσο κόπο και με πολύ δουλειά συντελούν ώστε να εκδίδεται και να φτάνει η εφημερίδα μας σε όλη την οικουμένη Αφορμή ήταν μια χοροεσπερίδα που έγινε στην πόλη μας το ΑννόΒερο Γερ μανίας Ο ι Ηπειρώτες εδώ της περιοχής έχουμε ιδρύσει μια "Αδελφότητα Ηπειρωτών ΑννοΒέρου και περιχώρων" με έτος ιδρύσεως το 1978 και ένα από τα ιδρυτικά του μέλη ήταν και ο πατέρας μου και συγχωριανός μας Μήτσιο Κρέτσης Ο σκοπός της Αδελφότητος είναι καθαρά πολιτιστικός, να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα και προ πα ντός τους χορούς και τα τραγούδια της Ηπείρου Κάθε χρόνο λοιπόν κάνουμε τρεις χοροεσπερίδες με κεντρική αυτή του Φλεβάρη για ν τιμήσουμε την απελευθέρωση των Ιωαννίνων ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ξημερώματα της Δευτέρας 19 του Μάρτη 2001 έφυγε για πάντα από κοντά μας ο αγαπη τός μας Ιωάννης Δήμου σύζυ γος της Κούλας Γ Λέτσιου και την άλλη μέρα 20 του Μάρτη έγινε η κηδεία του στον Αγιο Νι κόλαο Κοπάνων Ιωαννίνων Ο αείμνηστος Γιάννης - γα μπρός στο χωριό μας, γεννήθη κε πριν 82 χρόνια στο Κοκκινολιθάρι Θεσπρωτίας όπου πέρα- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΊΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΐΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΤΗΛ (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΙ ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν σε και τα πρώτα του παιδικά χρόνια Ο πόλεμος του 40 τον Βρήκε τσολιά στην Αθήνα Ηταν ωραίος, ψηλός ευθυτενής και χαριτωμένος νέος Είχε το προνόμιο καθώς μου'λεγε όταν μπήκαν τα χιτλερικά στρατεύματα στην Αθήνα (την 27 Απριλίου του 1941) ήταν σκοπός στο μνημείο του Αγνώ στου Στρατιώτη στο Σύνταγμα Ο Γερμανός αξιωματικός πα ρουσιάστηκε μπροστά του, στάθηκε προσοχή και απένειμε στρατιωτικές τιμές προς τους νεκρούς ήρωες και τον απλό εύζωνο στρατιώτη, χαιρέτησε στρατιωτικά και δίπλα στο Γιάν νη τοποθέτησε κι αυτός γερμα νό στρατιώτη σκοπό Στιγμή που την θυμόταν πά ντα με εθνική υπερηφάνεια Μετά τον πόλεμο βρέθηκε στα χιλιοτραγουδησμένα Γιάννενα και κατετάγη στο Πυροσβεστι κό σώμα μέχρι τη συνταξιοδό τηση του Υπήρξε υπόδειγμα, πυροσβέστη, τακτικού, πειθαρ χικού, ευγενικού και πρόσχα ρου υπαλλήλου Οι προϊστάμε νοι του είχαν να λένε Αγάπησε το χωριό μας κι αγαπήθηκε απ' όλους Ολοι μας είχαμε να λέ με έναν καλό λόγο για τον Μπάρμπα - Γιάννη Ο θάνατος του μας λύπησε όλους Εφυγε όμως αφήνοντας πίσω του την αγάπη και καλο σύνη Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη σύζυγο του θεία Κούλα τ' αδέρφια του, κουνιάδο και κουνιάδα του, ανήψια του Βαπτιστήρια του, συγγενείς γνω στούς και φίλους Καλό ταξίδι "μπάμπα - Γιάν νη" θα σε θυμούμαστε για πά ντα Αιωνία η μνήμη σου Σ ΟΙΚ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ Ν ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αγαπημένη "Φωνή του ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" Είμαι κι εγώ ένα από τα πολλά Γεροπλατανίτικα ξενιτεμένα πουλιά εκεί μακριά στη Γερμανία Περιμένω κάδε φορά με λαχτάρα να ανοίξω το γραμ ματοκιβώτιο και να βρω μέσα το καινούργιο τεύχος της εφημερίδας μας και να την ξεκκολαλίσω την αμέσως επο μένη ώρα Αισδάνομαι για πρώτη φορά την ανάγκη να γράψω κι εγώ μερικές αράδες στην εφημερίδα μας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΤΥ ΧΙΑ - Α Λ Η Θ Ω Σ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ Σωκράτης Μιχ Οικονόμου Α Η Μ Ο Υ ΙΩΑΝΝΗΣ % Εφέτος στην εκδήλωση που έγινε στις 24 Φλεβάρη το κάψαμε για τα καλά Είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας γλεντήσει ο δικός μας ο Βαλάντης με την συνοδεία στο τραγούδι του πεθερού TC U τον Γιώργο Κύρου Καιπ > την αφορμή να γράψω γιατί αν και πέρασαν περίπου δύο εβδομάδες ο απόηχος στα Ηπειρώτικα στέκια ακ μα δεν λέει να κοπάσει Κατά γενική ομολογία τέτοιο "κλαρίνο" δεν ξαναπέρα σε από την πόλη μας Ο δε Γιώργος Κύρου είπε τραγού δια, που δεν ξανακούστηκαν σε καμιά αίθουσα του Αννόβερου Μας διασκέδασαν και μας έκαναν να κλάψουμε από νοσταλγία συγκίνηση και χαρά μέχρι τις 5 τα χαρά ματα και από εκεί κατ' ευθείαν στο αεροδρόμιο και πέτα ξαν πίσω στην πατρίδα Ευτυχώς που τα νεκροταφεία που ε ; ναι θαμένοι οι μερακλήδες ήταν μακριά και δεν είχαμε καμία απρόσμενη επίσκεψη Πάντως λίγο έλειψε να ση κωθούν οι Γερμανοί από το διπλανό νεκροταφείο Το κα κό πάντως είναι ότι μας κ πλομάθανε και δεν πρόκειται να γλιτώσουν ξανά την ταλ τιπωρία "Αϊντε ωρέ ΒΑΑΑΝΤΗ ΒΡΟΝΤΑ Τ Ο " Ζητώ συγγνώμη αν μαι< υγόρησα, στην αρχή ήθελα να γράψω δύο κουβέντες μ νο αλλά με συνεπήρε ο πόνος της ξενιτιάς και η νοστα ία του χωριού Χαιρετώ λοιπόν όλους τους Γεροπλατανπες, όπου κι αν βρίσκονται και καλή αντάμωση το καλοκαίρι κάτω από τον ΓΕΡΟΠΑΑΤΑ- ΝΟ Ι Με αγάπη ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΚΡΕΤΣΗΣ J1 Αλουμινοχαταυχεναί - Σιόηροχατααχεναί ΚΟΥΡΟΙ/ΤΗΣ UAVii Ι ΗΣ ι * Π Α Λ Λ Η Ν Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ ? &

3 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 2001 ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Συνέχεια από την 1η σελίδα σε π ε ρ ι φ ο ρ ά του επιτα φ ί ο υ γύρω από την εκκλη σ ί α με μελωδίες των ψαλ τών Α φ ο ύ εστάθη ο επι- θ ε ί ο φ ω ς κ α ι γιορτάσαμε αγαπημένοι αν και περισ σότεροι λόγω βροχής έλειπαν Η Κ υ ρ ι α κ ή του Π ά σ χ α έγινε λειτουργία στον Αγ Παντελεήμονα Η μέρα ήταν ηλιόλουστη Κ α ι όλοι το χαρήκαμε Ο ι χω ριανοί που παρευρέθη- ΣΕΛΙΔΑ 3 Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Συνέχεια από την 1 η σελίδα ρεία που πρέπει νάχουν συνέχεια Ακόμη υπάρχουν αγαπητοί φίλοι με κοινές χαρές και λύπες, υπάρχουν ήθη και έθιμα παράδοση και Ελληνικός πολιτισμός κι αγάπη για τον τόπο μας Οχι αριθμητική δύναμη - λέω δεν δείξαμε Δείξαμε όμως να σκεφτεί σοβαρότερα η Πολιτεία, γιατί χωρίς περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρ ξουν μεγάλα αστικά κέντρα Α ς ενώσουμε λοιπόν αυτή τη φωνή προς κάθε κατεύθυνση Αυτή η επιχείρηση να "μοιράζει" το κράτος τα κονδύ λια με τους πολίτες μιας βραδιάς - κι όχι με τις πραγμα τικές ανάγκες κάθε τόπου πρέπει να τελειώσει κάποτε ας γίνομε υπεύθυνοι και σοβαροί ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ mkm Α υ γ ά και κουλούρια από τον Σύλλογο στο Βοϊδομάτη τάφιος στην π ί σ ω πόρτα της εκκλησίας, ευλαβικά περάσαμε από κάτω όλοι οι χ ω ρ ι α ν ο ί στο εσωτερι κό της εκκλησίας Την άλλη μ έ ρ α Μεγάλο Σάββατο έγινε λειτουργία και πολλοί μετάλαβαν Τ ο βράδυ έγινε η Ανά σταση 1 1 η ώ ρ α Τ ο Χ ρ ι στός Ανέστη το είπαμε στο χαγιάτι της εκκλησίας γιατί η βροχή ήταν αστα μάτητη Θύμιζε Χριστού γεννα Κ α λ ω σ ο ρ ί σ α μ ε το ξημέρωσε πάλι με βροχή Ο λ ο ι κλεισμένοι στα σπί τια τους Τ ο αρνί λίγοι το σούβλισαν και αυτοί με περιπέτεια Ο ι περισσότε ροι το ψήσαν Ο λ ο ι οι χω ριανοί αντάλλαξαν επι σκέψεις και ευχές από σπίτι σε σπίτι τα Πασχαλι νά τραπέζια άστραφταν κ α ι ό λ α τα τζάκια των σπι τιών ήταν αναμένα Την Τρίτη του Π ά σ χ α το πρωί' ό π ω ς κάθε χρόνο J**'"*'* Λ Ι" ' " ι,! ;, Μ ι α χαρούμενη συντροφιά μετά την λειτουργία Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΣ & Σια ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ Α Π Ο Θ Η Κ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουθλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάστεων Οικοδομών * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ ΚΑΤΑΙΤ ΤΗΛΕΦ ΟΙΚΙΑΣ καν στη λειτουργία ήταν σχετικά λίγοι γιατί ο ι πε ρισσότεροι είχαν φύγει λόγω εργασίας Ακολούθησαν επισκέ ψεις σε σπίτια για καφε δάκι με γλυκό κλπ Κ α ι μετά το φαγητό πολλοί έκαναν βόλτες με τα αυτο κίνητα τους στην γύρω πε ρ ι ο χ ή που πράγματι αυτή την εποχή είναι μαγευτι κή Την Παρασκευή της Ζ ω οδόχου Πηγής η Παναγιά στο Βοϊδομάτη μας περί μενε Παντού πράσινο Δέ ντρα θάμνοι αγριολού λουδα συντεταγμένα με αρμονία Η γη ήταν ακό μ α μουσκεμένη από την βραδινή βροχή Η πόρτα στο εκκλησάκι της Παναγιάς μισάνοιχτη μας καλωσόρισε Ε κ ε ί μέ σ α όλα ήταν απλά, καθα ρ ά κ α ι χαρούμενα Ανά ψαμε λαμπάδες στα μανουάλια Προσκυνήσαμε στη χ ά ρ η της και περάσα με να δεχτούμε την θαλ π ω ρ ή της Η σ ε β ά σ μ ι α φ ω ν ή του πάτερ Τηλέμα χου και ο ι χαρούμενες φωνές των πολλών ψαλτάδων αντηχούσαν πα ντού Α φ ο ύ τελείωσε η λειτουργία στο προαύλιο ο σύλλογος μοίρασε Π α σχαλινά αφράτα κουλού ρ ι α κ α ι κόκκινα αυγά Τ α Χ ρ ό ν ι α Πολλά, το Χ ρ ι στός Ανέστη ο ι εγκάρδιες φωνές τα χαρούμενα π ρ ό σ ω π α όλων των χω ριανών και των φίλων τους έδιναν χαρά κ α ι εν θουσιασμό σε όλους Χ ρ ό ν ι α Πολλά Λόλα Μούκα Από το βιβλίο της ΚΕΔΚ (Στοιχεία συστάσεως και εξε λίξεως των Δήμων και των Κοινοτήτων τόμος 19: ΔΙΑ ΒΑΖΟΥΜΕ: ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επαρχία: Δ Ω Δ Ω Ν Η Σ ΚΟΙΝΟΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Στοιχεία: Αρχικής αναγνωρίσεως: Κοινότης Αληζώτ Τσοφλίκι ΒΔ ,ΦΕΚΑ / ΕΔΡΑ: Γερωπλάτανος, (ο) Συνοικισμοί Αρχικώς Απαρτίσαντες την Κοινότητα: Αληζώτ - Τσιφλίκι Συνοικισμοί αποτελούντες νυν την Κοινότητα: Γερωπλάτανος, (ο) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ!: Ο Συνοικισμός και η Κοινότητα μετωνομάσθησαν εις συνοικισμόν και Κοινότητα Γεροπλατάνου, ΒΔ , ΦΕΚ Α / Πληθυσμός κατ' απογραφάς: Ετος 1920 Αληζώτ - Τσιφλίκι πληθ Ετος 1928 Γεροπλάτανος (Αλιζώτ - Τσιφλίκι) πληθ 358 Ετος 1940 Γεροπλάτανος πληθ 401 Ετος 1951 Γεροπλάτανος πληθ Ετος 1961 Γεροπλάτανος πληθ Ετος 1971 Γεροπλάτανος πληθ Ετος 1981 Γεροπλάτανος πληθ 194 Ετος 1991 Γεροπλάτανος πληθ 153 Ετος 2001 Γεροπλάτανος πληθ 192 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙΜΕΤΑΒΟΛΑΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ορθή γραφή του συνοικισμού είναι "Γερωπλάτα νος" Γνωμ Συμβουλίου τοπωνυμιών, δη λαδή με (ω) Από το έτος 1999 υπήχθη στον "Καποδιστριακό" Δήμο Καλπακίου ως εξής ΔΔ Γεροπλατάνου Δήμου Καλπακίου Οπως είναι φυσικό κάθε Κοινότητα, ως ζωντανός οργανισμός, για να επιβιώσει και να διατη ρηθεί στη μακραίωνα ιστορία του Εθνους, υφίσταται με ταβολές, τόσο ως προς την Διοκητικήν περιφέρειαν, όσον και προς τον πληθυσμό Ετσι ιστορικά και μόνο αναφέρουμε, παλιότερα ανήκαμε στην επαρχία Ζαγο ρίου, μετέπειτα στην επαρχία Πωγωνίου, αργότερα στην επαρχία Δωδώνης και τώρα -ως είπαμε- στο Δημο τικό διαμέρισμα Γεροπλατάνου στο Δήμο Καλπακίου επαρχίας Δωδώνης και Νομό Ιωαννίνων ΣΟΙΚ Ν Ι Κ Ο Σ Δ ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4 Αλλο ένα πανηγύρι Πατρίδα σαν τον ήλιο σου ήλιος αλλού δεν λάμπει Των λουλουδιών οι κάμποι μ'αρέσουν πιο πολύ Και φέτος όπως κάθε Αύγουστο από τότε που καθιερώθηκε η αλλα γή του πανηγυριού, την ημερομηνία τούτη (ενώ γιορταζόταν στις 20 Μαΐ ου) από πάππου προς πάππου, όλα ετοιμάζονταν πυρετωδώς, από τις παραμονές Καθαριότητα εκκλη σίας πλατεία, όργανα μουσικής, εφο διασμός κρεάτων, μαγειρέματα Μελισσολόι ο κόσμος του χω ριού, πηγαινο-ερχόταν, γι αυτές τις ετοιμασίες Να σαν να ψιθύριζε και η πλάση άλλη μια φορά, ότι είναι μέρες κατά νυξης, μέρες γλεντιού για τον τόπο αυτό Αναμένονταν κάτι χαρμόσυνο Πολλοί τίμησαν την μικρή μας πατρί δα τις μέρες του πανηγυριού Αν και άλλοι είχαν πένθος και ήταν κάπως επιφυλακτικοί Ομως όλα στη ζωή εί ναι Ολοι θα φύγουμε κάποια μέρα Τίμησαν λέω το χωριό μας, τη θεία λειτουργία, κατάμεστη η εκκλησία, τη δοξολογία εκεί έξω όλοι συναγμένοι στον αυλόγυρο της, με τη σκέπη της πλατυτέρας των ουρανών, της προ στάτιδας μας Παναγιάς Εκεί συγγε νείς, θείοι, ξαδέλφια, κόσμο - αντά μωση, με τη συγκίνηση και χαρά ζω γραφισμένη στα πρόσωπα των, ότι βρίσκονται στη γενέτειρα των, στις ρί ζες που προτάνοιξαν το φως Εβλε πες χαιρετούρες, φιλιά, δάκρυα μαζί και προπαντός αυτόν τον αυθόρμη το πατριωτισμό Γύρω από την πελώ ρια δάφνη τα πανύψηλα και σκιερά κυπαρίσσια, άνθρωποι και ταπεινά μι κρά λουλουδάκια, υμνούσαν την κα λοκαιρινή πλάση καθώς και τα πε τούμενα τριγύριζαν πριν φύγει η δρο σιά της ημέρας Πάνω από το ύψος της κεφαλής μας, κάτι σαν θρόισμα δέντρων το Αυγουστιάτικο πρωϊνό αεράκι, ταξί δευε αυτό το μήνυμα ενθουσιασμού από άκρη σε άκρη στη μικρή μας αυή κοινωνία στα Ανω Η αδελφότητα εξ Αθηνών, έδωσε το παρών Φέτος μάλιστα και με των ντόπιων του χωριού, την οικονομική συμβολή, διορθώθηκε το Κοινοτικό καφενείο, κάτω από το γραφείο και το παραδοσιακό χαγιάτι του Οπου εκεί είναι ο ομφαλός του χωριού Εύγε, έγινε πολύ ωραίο και νοικο κυρεμένο Θυμάμαι τον πατέρα μου που τόχε κάϊμό (κι άλλων πατριωτών βέβαια) να διορθωθεί Διότι το πο νούσε, ζούσε εκεί καθημερινά επί τριάντα χρόνια σαν Γραμματέας Γραφείο - χαγιάτι - καφενείο Εκεί ο ταχυδρόμος, εκεί ο αγροτικός για τρός, εκεί οι πρώτες Βοήθειες, εκεί οι πρώτες ειδήσεις Τότε όμως ο προϋ πολογισμός ήταν πενιχρός δυστυ χώς Γυρίζουμε λέω (δυστυχώς) για λίγες μέρες λόγω των υποχρεώσε ων στις ρίζες, στα πατρικά μας, στην ωραία και ασύγκριτη τοποθεσία Το χωριό είναι ανατολικό όταν μένω, πα ρατηρώ τα πρωινά τον ολοκάθαρο δίσκο του ήλιου, ν' ανεβαίνει επιβλη τικά, το Βουνό της Γκραμπάλας και να λούζει το σύμπαν Χτισμένο σε λό φο και χαμηλά στα πόδια του κά μπος απέραντος Κάμπος πολύ γόνι μος, καρπερός όταν τον καλλιερ γούσαμε σαν απέραντο ταπέτο με γεωμετρικά σχήματα Με τον Αϊ - Λιά του στην πιο ψηλή κορυφή όπως (συ νηθίζεται) τριγυρισμένος με γερα σμένα δέντρα 200 και, χρόνων, τα αντικρύζεις όλα μαζί σε πρώτο πλά νο από το φιδωτό δημόσιο δρόμο καθώς πρωτοφθάνεις στον Αϊ - Δη μήτρη Κι όταν είσαι κει πάνω είναι το παρατηρητήρι του Θεού Δάση, άγρια βουνά του Παπίγκου, ορίζο ντας, ως τα Γιαννιώτικα βουνά, απε ραντοσύνη, δεν κουράζεται το μάτι ν' αγναντεύει Βρίσκεις μια θαλπωρή (μόνο) από την Αγια και ήμερη αυτή, πραγματικά, πραγματικά ήμερη φύ ση Θαρρείς είσαι κάτι σαν πετούμε νο κει ψηλά Το γλέντι, έγινε την πρώτη μέρα με λίγο κόσμο τις άλλες με πάρα πολύ, επικρατούσε κέφι ευθυμία όλα τα Κ Ω Σ Τ Α Σ Φ Ν Ι Κ Ο Λ Ο Σ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΡαΒένια νιάτα εκεί Εκεί στην πλατεία του σχο λείου, την αλλαγμένη, με τα παγκά κια και τραπεζάκια Εκεί που πριν χρόνια ήταν το κουλούρι, με τα πέτρι να καθίσματα στη γωνία της αυλής Με πελεκητές πέτρες, ατόφιες σαν πυραμίδα στο τελείωμα τους Με την κουτσουπιά του στη μέση Κουτσουπιά ένα ανθεκτικό δέντρο, σαν σίδε ρο με τη σκιά του για τους κουρα σμένους Οπου πάντα ήταν σκαλω μένα θαρρείς εκατοντάδες σπουργί τια, χελιδόνια, τιτίβιζαν μουσουργούσαν Και όταν στιγμές ήταν ακίνητα με τη ζέστη νόμιζες ότι το δέντρο είναι φορτωμένο με μεγά λους καρπούς (ενώ ο δικός του καρ πός ήταν, τόσο - δα, σα μικρό δοντάκι γλυκός (να σημειωθεί) κόπηκε κι αυτό χάριν στην διάνοιξη της αυλής Στρογγυλό - στρογγυλό (εξού και κουλούρι) ίσα με πενήντα άτομα κα θόταν γύρω - γύρω όσοι το θυμού νται Εκεί να συνεδριάζουν οι Δημο γέροντες του χωριού και ο κάθε οδοιπόρος να πάρει ανάσα Ολα έχουν αλλάξει Η εξέλιξη Μέρες γλεντιού για τους νεώτε ρους και οι μεγάλοι δεν παύουν να τους καμαρώνουν Καθισμένοι στο πλήθος με συγγενείς παρακολου θούσαμε τους χορευταράδες Γύρω - τριγύρω στην αλυσίδα του χορού, έτρεχαν γελούσαν ανέμελα μικρού τσικα παιδιά Γύρισα το μυαλό μου πολύ, σε χρονολογίες πολύ πίσω για ότι έβλεπα κι άκουα Μου θύμισαν ένα άλλο πανηγύρι από παιδάκια, αγνά, μαθητές μιας άλλης εποχής να παίζουν σκλαβάκια να ξε φωνίζουν να βουίζει ο ίδιος χώρος από ζωντάνια - ζωή παιδικές φωνές του τότε Ακόμη τα βλέπω τα θωρώ στα μάτια μου τους χειμώνες να κου βαλούν στο χεράκι τους από ένα καυσόξυλο καθημερινά, για τη σό μπα της αίθουσας, μαζεμένα στα ρουχαλάκια τους τα ταπεινά, τις αμέ σως μεταπολεμικής εποχής (κι εγώ μαζί) περήφανα για το σχολειό και το δάσκαλο τους Και σήμερα 1998, το σχολείο η αυλή του, μετά το πέ ρας της σύναξης αυτής και του γλε ντιού, αυτό το ωραίο κτίριο μένει βουβό Απόλυτη ησυχία κι ένα γιατί; (Η εξέλιξη το γλέντι παλιά άρχιζε στις πέντε μμ οι νοικοκυραίοι κατατσακιζόταν να μαζέψουν τα ζώα να φτιάξουν το γάλα, να προλάβουν να δουν και λίγο πανηγύρι Μπουλού ΣΕΛΙΔΑ 4 του Αήμου Καλπακίου κια, ερχόταν από τα γειτονικά χωριά, οι συγγενείς Θυμάμαι τη μάνα μου, γελούσαν και τ' αυτιά της, παρόλη την κούραση, να χαιρόταν να καλο δεχτεί όλους Να φροντίσει τα σόγια, όπως Βέβαια μας δεχόταν κι εμάς εκείνος όταν έπρεπε Από ΜαυροΒούνι - Γεροπλάτανο - Δολιανά, Γιάν νενα κτλ Η φιλοξενία, στην πρώτη θέση Θύμισες, μνήμες, μικρές κακίες, όλα, στροβιλίζουν στο μυαλό μου Το γλέντι συνεχίζεται η νύχτα έχει προχωρήσει Κάποτε έρχεται και η μόνιμη νύ χτα Ομως αυτός ο τόπος πρέπει να ζήσει Τη σκυτάλη της ζωής την παίρ νουν πάντα νεώτεροι Να ζήσει να μην πέσουν σπίτια, με ρικά έχουν γκρεμιστεί, αρχοντικά λι θόκτιστα με αγγονάρια πελεκητά στενοχωριέμαι να τα κοιτάζω όμως καμαρώνω και πολλούς ταξιδεμέ νους από Γερμανία και αλλού, λιθα ράκι - λιθαράκι έχουν αντικασταστήσει τα παλιά, στόλισαν το χωριό Οπως μπόρεσε ο καθένας, προς τι μήν του Χωριό με ρυμοτομία, με δρόμους, με νερό, σαν πολιτειούλα Ο επισκέπτης αν θέλει ν' ανέβει στο κέντρο του χωριού, δύο χιλιόμε τρα από το διεθνή δρόμο, Ιωαννίνων - Κοζάνης θα βρει ένα σουβλάκι στους αδελφούς Στέλιο και Θόδω ρο, ένα καφέ στο Γιάννη Δημουλά, το μπακάλικο Κώστα και Μήτσου Γκερλέ Ο Πέτρος Νικολός δίνει ζωντά νια με τα φωταγωγημένα παράθυρα στην κορυφή Ο Γιάννης Νικολός τρέχει να τους καλημερίσει όλους Ο Νεοπτόλεμος ο Χαράλαμπος στην εκκλησιά, ο Θανασάκης νέος, πρό θυμος να εξυπηρετήσει, τρέχουν να δώσουν ζωντάνια να κρατιέται ο τό πος Πως δάθελα ν' αναφέρω κι άλ λους συγγενείς και πατριώτες; μα δεν μπορώ Αλλά θυμάμαι και τούτο, που με συγκίνησε και μου έκανε εντύ πωση Είχε τελειώσει θυμάμαι η θεία λειτουργία, στον Αϊ Νικόλα, στις 20 Μαΐου πριν λίγο καιρό Είμαστε όλοι στη Δοξολογία κάτω από τα δέντρα, καταφθάνει λαχανιασμένος ο Βασί λης Κάππης (του Αλεξαν) και γεμάτιος πατριωτισμό και αυθορμητισμό ακούω να λέει καλά έκανες πάτερ Γεώργιε και καθυστέρησες λίγο τη Δοξολογία για να προλάβω κι εγώ (ερχόμενος από Γιάννενα) Είναι η σπί θα της νοσταλγίας Πραγματικά συγκινήθηκα Ολοι περιμένουν μια καλημέρα κι έναν καλό λόγο Οι νέοι μας να παίρ νουν δύναμη και φώτιση νάχουν και χρόνο Βέβαια, ν' ασχολούνται Να κρατήσουν το χωριό Τώρα με το σχέδιο Καποδίστρια όλοι φοβού μαστε μην εγκαταλειφθεί Αλλά η ζωή έχει γυρίσματα λέει λαϊκός στίχος Πότε για καλύτερα πότε για χειρότερα Τον αγαπημένο αυτό τόπο θα τον θυμούμαστε, κάθε σοκάκι, κάθε πέτρα όσο ζούμε Χό ρεψαν όλοι με σειρά και με τάξη, οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν, πάλι για τις υποχρεώσεις που έχουν δη μιουργήσει σε άλλες πατρίδες Το πανηγύρι τελείωσε άλλη μια φορά Θα κλείσω με τούτο Στο σχολείο απήγγειλα ένα ποίη μα όλο δέος, που δεν το άφηνα από το νου μου Τώρα που δα φύγω και θα πάω στα ξένα άφησε να πάρω κάτι από σένα γαλανή πατρίς μου, πολυαγαπημέ νη λίγοχώμαχώμα των Ανω - ΡαΒενίων Παρ Μάρκου ΥΓ Μας συγκίνησε (ιρόσφατα) πραγματικά όλους ο αγαπητός Παύ λος Βακάλης με το φωτογ υλικό Ενα εύγε για τις προσπάθειες του Να μου συγχωρέσετε μικρά λάθη Λαϊκή Συγγρ ΠΜ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΜΠΟνίΊΟΥΚΑΙ ΚΟΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΠΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ Τ Υ Π Ο Υ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ω Ν ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ: και ΟΙΚΙΑ: ΓΡ ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΜΑ, Ο « «0 3 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ: ΚΟΝΙΤΣΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑ! Π Ω Λ Η Σ Η Α Υ Γ Ω Ν Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ Μ Ε Ζ Ε Α Ε Σ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε και σ ή μ ε ρ α, με τ ο π ι κ ά ι δ ι ώ μ α τ α του χ ω ρ ι ο ύ μ α ς κ α ι της γ ύ ρ ω ε υ ρ ύ τερης περιοχής: Μ ά τ α ι ο = η γ ά τ α (η μι κ ρ ο κ α μ ω μ έ ν η γυναίκα) Μ ά λ ε a η ηλικιωμένη γ υ ναίκα, η πολύ μεγάλη μάλε Γιώργενα ή μ α λ ε - Μ α ρ ί α Μάρα = καημός, πόθος μεγάλος Μ ά ρ μ α ρ α = παντρεμένη και άτεκνη γυναίκα (αρρώ στια) Μ α ρ μ ά γ κ α = δηλητη ριώδης αράχνη Φράσεις: 8 α σε φάει η μαρμάγκα ή σ' έφαγε η μαρμάγκα (δηλαδή έ π α θ ε ς μ ε γ ά λ ο κακό) κλπ Μ α σ τ ά κ ι = η ακρίδα Μ α μ α λ ί γ κ α = ψωμί, τυρί κ α ι λ ά δ ι (παπάρα) Μ α γ α ρ ί ζ ω = κάνω α κ α θαρσίες Μ α ν ά ρ ι = ιδιαίτερη περι π ο ί η σ η (αρνί ή κατσίκι) θ ρ ε φτάρι Μ ά λ ε βράσε = φασαρία μεγάλη σύγχυση Μ α τ σ ο ύ κ ι = ρ α β δ ί με το ο π ο ί ο χτυπάμε κ ά π ο ι ο ν Μ α υ σ ι α λ ά ω ή ματσιαλ ά ο s μασάω Μαυλάω = φωνάζω, π ρ ο κ α λ ώ το ζ ώ ο γ ι α φ α γ η τό Μ α σ ι ά ή μ α σ ι ά ς = με ταλλικό εργαλείο σε σχήμα λ α β ί δ α ς που π ι ά ν ο υ μ ε τα κ ά ρ β ο υ ν α α π ό τη φωτιά κοι νώς τ σ ι μ π ί δ α Μ α ξ ο ύ λ ι = η αρτεμή, που δίνει ο β ο σ κ ό ς, ό τ α ν β ό σ κ ε ι ξ έ ν α ζ ώ α επίτηδες (κοινώς το κ έ ρ δ ο ς, η σ ο δ ε ι ά, η συγκομιδή) Μ α ν τ ά τ ο = ε ί δ η σ η, πλη ρ ο φ ο ρ ί α, το ν έ ο πχ μ α ς έ φ ε ρ ε ά σ χ η μ α μαντάτα κ ο ι νώς χ α μ π έ ρ ι Μ α ν τ ζ ά τ ο = μ ι κ ρ ό υπνο δωμάτιο, κάτω ζεστό Μ α ν τ ζ α φ λ ά ρ ι = μικρό αντικείμενο ή ε ξ ά ρ τ η μ α ε ρ γ α λ ε ί ο υ που δ ε ν ξ έ ρ ο υ μ ε το ό ν ο μ α του πχ π ά ρ ε α π ' ε δ ώ αυτότομαραφέτι Μ α χ α λ ά ς ο, = (Τουρκ mahalle) σ υ ν ο ι κ ί α, λ α ϊ κ ή γειτονιά Φ ρ ά σ ε ι ς : κ ά θ ε τό πος και ζ α κ ό ν ι (συνήθεια) κ ά θ ε μ α χ α λ ά ς και τ ά ξ η δ η λ α δ ή κ ά θ ε π ε ρ ι ο χ ή έχει τις δ ι κ έ ς της σ υ ν ή θ ε ι ε ς τα δ ι κ ά της ή θ η κ α ι έ θ ι μ α Μπιρμπίλι = αηδόνι Μπιστόβλιακος = λαί μαργος Μπούτσερος ρός-όμορφος = καθα Μ π ρ ο ύ σ ι α = η φωτιά, π λ η θ ώ ρ α, τα κ ά ρ β ο υ ν α Μ α ν τ έ μ ι = λ α τ ο μ ε ί ο 1) μ ε τ ά λ λ ε υ μ α 2) χυτοσίδε- Μ ε ρ ε μ έ τ ι = ε π ι σ κ ε υ ή μι κ ρ ή ε π ι δ ι ό ρ θ ω σ η, (ξύλο) Μεσάντρα = μεγάλη ν τ ο υ λ ά π α χωμένη στον τοί- ρος Χ Μ α ξ ο ύ ς = επίτηδες KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & FAIP ΤΗΛ: και Κ Ι Ν Η Τ Ο : Α Γ Ι Α Σ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε! ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ: F A X Α Ο Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΚΟΛΕΜΠΑΓ ΑΕ, M E G A CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΑΑΝΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΓΜΟΙ Η/ΜϊΐΟΤΙΛΙΙΜΟΪ ΕΙΤΑΓΟΓΗ:* i - A m r s E ΕΜΠΌΡΙΟ Μάν8<Κ Κο3 μπας Μ-Η Μπχ/κός ΐ,Μ,Ά npoeepot; ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚθΕίΗ mmib- ΑΠΟΘΉΚΗ 5ο χλμ Εθν, οδού Ιωαννίνων - ΚονΙτοης TrtA0651,62433 Few Ιωάννινα ΪΠλ, Fax ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ Οικ Μ ε ζ ά τ ι = πλειστηρια σμός, φανερή δημοπρασία Μουφτής = μωαμεθα νός θεολόγος, ιεροδίκης Μουχτάρης = Πρόε δ ρ ο ς (Τούρκος Π ρ ό ε δ ρ ο ς Κοινότητος: λ έ ξ η Τούρκικη) Μπα'ί'ρι = χ ε ρ σ ό τ ο π ο ς Μ π ό μ π α ς = ο παππούς Ο μπάμπα - Γιώργος ή μπα μπά-ανδρέας Μπουχαρί = καπνοδό χος Μ π ά σ ι = καναπές Μπάσενα = ολόκληρη ακίνητη π ε ρ ι ο υ σ ί α Μπίμιτσα ή μπίμτσα = θ ο λ ω τ ό κ ρ υ φ ό υπόγειο Το κ α λ ο κ α ί ρ ι τη χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ με και για ψυγείο Μ π ο υ γ ι ο υ ρ τ ί = το έγ γ ρ α φ ο, α ν ώ τ ε ρ η ς α ρ χ ή ς με δυσάρεστο περιεχόμενο (πχ α π ό λ υ σ η ή τιμωρία, κ α τ σ ά δ α, μάλωμα) Φ ρ ά σ ε ι ς : έ φ τ α σ ε το μπουγιουρτί της μετάθεσης σου στα σύνορα ή στον π ό λ ε μ ο ή δ ε ν το γ λ υ τώνεις α υ τ ό το μπουγιουρτί α π ό το Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο σ ο υ κλπ Στο ά λ λ ο φ ύ λ λ ο σ υ ν έ χ ε ι α και π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ΣΕΛΙΔΑ 5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΟΙΗΜΑΤΑ Απογραφή σαν έγινε στις 18 Μαρτίου και οι καρέκλες νέμιοαν όπο το καφενείο Να ξέρετε τι άκουσε ο Γιώργος του Καλτσούνη - Αχρηστε, γιατί πέταξες το 10 το μπαστούνι ΟΓόρας κι ο Γιώτης ήρθανε για ν' απογραφούνε να παίξουν καμμία "δηλωτή" να φάνε και να πιούνε Μια στην καράφλα άστραψε του Γόρα για να παίξει αυτή ήταν η στρατηγική το Γόρα να μπερδέψει Μια τετράδα "δηπωτή" καθήσαν για να παίξουν τα μππτζανάκια έλεγαν πως 9α τους σακατέψουν Τα μπατζανάκια έχασαν κι όλοι τους πειράζουν και τις ρετσίνες πούπιανε τώρα να τις κεράσουν 0 Γιώργο Καπτσούνης έπαιζε μαζί με τον Νίκο- Πάνο και οι αγριοφωνάρες τους ακούγονταν ως τον "Βπάνο" Ρε, Τάκη Γόρα, φουκαρά σε πήρε η κατηφόρα τώρα ραδίκια μάζεψε στο αμπέλι του Νάσιο Γόρα Ξερή ο Γόρας έβαλε έσπασε το μπουκάλι 0 Νίκο - Πάνος έκλαιγε για το μεγάλο χάλι Τι όλο μου παινεύεσαι κι όλο κόλπα κάνεις μια φορά δεν κέρδισες κι όλο ένα χάνεις ΒΑΑΑΝΤΗΣ ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΕΘΑΝΕ 0 ΚΡΙΣ Πέθανε στην Οξφόρδη σε ηλικία 83 ετών ο ιστορικός και μεταφραστής των Ελληνικών έργων Μόντι Γιουντχάους, ο γνω στός Κρις Ο αποθανών έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση εναντίον των Γερμανών, επικεφαλής της βρετανικής αποστο λής, με το ψευδώνυμο Κρις κι έλαβε μέρος στην επιχείρηση ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου την 2 5 προς 2 6 Νοεμβρίου 1942 μαζί με τις Δυνάμεις του Ναπολέοντα Ζ έ ρ β α και του Αρη Βελουχιώτη Γνώριζε άριστα την Ελληνική γλώσσα Αυτά για την ιστορία Οταν βρέθηκα στην Οξφόρδη το Νοέμβριο του 1996 κατά τύχη, πήγα σε ένα φόρουμ των φοιτητών για την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου Ο ι φοιτητές δεν γνώριζαν πολλά Ζήτησε να βρει έναν ηλικιωμένο που να γνωρίζει την ιστορία αυτής της περιόδου Ο γιος μου με πήγε κοντά στον Κρις Τον συνάντησα ψηλός και φλεγμα τικός βετεράνος του πολέμου Μούκανε μερικές ερωτήσεις για να δει αν πράγματι γνώριζα γι αυτή την περίοδο Του απά ντησα με ακρίβεια Κράτησε τη διεύθυνση μου και μετά από δύο μέρες ήρθε στη φοιτητική περιοχή Parades Oxford που έμενα και με βρήκε Κάναμε πολύ παρέα Μου εξιστόρησε πολλά για κείνη την εποχή και μου είπε άγνωστες ιστορίες της ηρωϊκής αντίστασης Διατηρούσαμε αλληλογραφία Τι παράξε να παιγνίδια που παίζει η τύχη στη ζωή μας Λυπήθηκα πράγμα τι για το θάνατο αυτού του υπέροχου Βρετανού και φιλέλληνα Κρις Κόντι Γουντχάουζ ΣΟΙΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΚΑΙ ΣΟΙΚ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Σ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 Α Ο Η Ν Α ΤΗΛ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Ο Ε Ο Δ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ: ΪΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ Ο Λ Ι Α Ν Ω Ν ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ Δ / Δ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ ΝΕΓΡΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ Σ Κ EYEΣ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ ALUMIL-ALPIN Παραδοσιακά ΓΟΡΑΣ KOQKCΚα ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΛΑΪΚΗ Π Α Ρ Α Α Ο Σ Η - Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ιερή unoxpcuan η 6ιοτήρηση ins noposoons αλλά κοι ανάγκη gio την πρόο6ο Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος ( ) πέρασε σαν οδοστρωτήρας στη ζωή των λαών Ο ι εκατόμβες των θυμάτων και οι τεράστιες υλι κές καταστροφές υποχρέω σαν τον άνθρωπο, στην προ- φύσημα του α έ ρ α, τρέχομε ν α το ιδούμε και ν α θυμηθούμε τα παλιά Τα οικόσιτα γιδοπρόβατα χρόνο με το χρόνο λιγόστευαν και σήμερα σπο ρ α δ ι κ ά, συναντούμε μόνο λί γους επαγγελματίες κτηνοτρό- Γράφα ο κ Αθανάσιος Δέμος α π ά θ ε ι α επουλώσεως των πληγών, α λ λ ά στη Βελτίωση των συνθηκών της ζωής, για τη δημιουργία ενός κατάλληλου αύριο Και η ανάπτυξη υπήρξε αλματώδης Ο π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ς τρόπος καλλιέργειας της γης και της ζωής γενικότερα πολύ γρήγο ρ α ξεπεράστηκαν από την εξέ λιξη Τ α αστικά κέντρα έγιναν πόλος έλξης για το λ α ό της υπαίθρου Τα πρώτα χρόνια, είναι γεγονός, υπήρχε εύκολο μεροκάματο, λόγω της ανα συγκρότησης στις πόλεις Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε επί πλέον και τις καταστροφικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου Τα ακριτικά χωριά μας άδειασαν για κάποιο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι τα εγκατέλειψαν και κατέφυγαν στα πλησιέστερα αστικά κέντρα Π ο λ λ ο ί εδημιούργησαν κάποιες προϋπο θέσεις ν α ζουν στην πόλη και έτσι δεν ξαναγύρισαν στα χω ριά Α λ λ ά και αυτοί που εγύρισαν στα χωριά αισθάνονταν σαν προσωρινοί κάτοικοι και προσπαθούσε καθένας ν α βρει τρόπο ν α φύγει Ετσι με την πάροδο του χρόνου η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε Και όταν εγκαταλείπεται η ύπαιθρος, εγκαταλείπεται και ο παραδοσιακός τρόπος ζω ής Στην καλλιέργεια των χω ραφιών δεν χρησιμοποιούσαν στα χωριά τα πρώτο χρόνια με τά τον επαναπατρισμό (αφού έληξε ο εμφύλιος πόλεμος) το ζευγάρι των βοδιών - α γ ε λ ά δων για το όργωμα και τη σπο ρ ά των χωραφιών, καθώς, και για το αλώνισμα Δειλά-δειλά άρχισαν ν α κάνουν την εμφά νιση τους τα πρώτα τρακτέρ και οι πρώτες αλωνιστικές μη χανές Για ν α καταλήξουμε στην δεκαετία του και μετά σε τελεία εγκατάλειψη των χωραφιών, αφού οι καλ λιεργητές έφυγαν και τα χωριά έμεινα νεκρές πολιτείες Σήμε ρ α δε, αν τύχει ν α ιδούμε κ ά που σιτάρι ν α λικνίζεται στο φους ν α βόσκουν κάποιο κο πάδι στα μέρη εκείνα που σή μερα είναι έρημα και που κάποτε έσφυζαν από ζωή Ο λ α αυτά μαζί με την α ν α χώρηση των κατοίκων είτε για το εξωτερικό είτε για τα αστι κ ά κέντρα του εσωτερικού συ ντέλεσαν στην ερήμωση της υπαίθρου Ο κόσμος άρχισε ν α ζ ε ι στους ρυθμούς της πό λης Μ ε ρ ι κ ά έθιμα μεταφέρ θηκαν στις νέες κατοικίες, στα αστικά κέντρα Εχασαν όμως την ομορφιά και τη γνησιότητα που είχαν στις ρίζες τους, εκεί που μεγάλωσαν μακρυά α π ό τις επιδράσεις της αστικής ζω ής Ο ι νέοι γοητεύονται α π ό τους μοντέρνους ρυθμούς της σύγχρονης μουσικής των πό λεων, α λ λ ά και εκείνους που εισάγονται από το εξωτερικό, όπως είναι η ρ ο κ και η ποπ κλπ είδη μοντέρνας μουσι κής Η γνήσια δημοτική μουσι κή ή νοθεύεται ή παραμερίζε ται τελείως Φυσικά τ ο π ρ ό Β λ η μ α δ ε ν ε ί ναι μόνον ελληνικό Είναι σχε δόν παγκόσμιο! Γι' αυτό οι ηγέ τες άρχισαν να προβληματίζο νται Υπήρχε φόβος ν α ισοπε δωθούν τα πάντα και κάθε λ α ό ς ν α ξεχάσει τις ρίζες του Δρχισαν ν α εκδίδουν εγκυ κλίους με συστάσεις για επι στροφή στην παράδοση Και αμέσως άρχισε η συγκρότηση και οργάνωση λαϊκών - δημοτι κών χορευτικών ομίλων, που έκαναν και κάνουν περιοδείες με παραδοσιακές στολές και κάθε όμιλος παρουσιάζει τα δημοτικά τραγούδια και τους εθνικούς χορούς της πατρί δ α ς του Το η Ελληνική Κυβέρ νηση οργάνωσε ολόκληρη κα μπάνια κηρύσσοντας τη στρο φή στις ρίζες της παράδοσης και τη μελέτη των λαογραφι κών στοιχείων, α λ λ ά και τις μορφές της παράδοσης Γρά φτηκαν πολλά ά ρ θ ρ α, μελέ τες, εκθέσεις μαθητών όλων των βαθμίδων, α λ λ ά και πολ λ ά βιβλία γύρω από την παρά- ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΥΚΟΜΑΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ δόση Παράλληλαδίνεταιμεγάλη βαρύτητα στα λαογραφικά μουσεία, όπου συγκεντρώνο νται ό λ α τα αντικείμενα της παραδοσιακής ζωής, όπως έπιπλα, είδη κουζίνας και μα γειρικής, επεξεργασίας του γάλακτος (κομπλίτσες, καρ δ ά ρ ι α, ντρομπολίτσες κλπ) Γεωργικά εργαλεία (ξύλινα αλέτρια, υνιά, ζυγοί ξύλινοι, ζεύγλες, ζεγκλίνες, τρικούλια, δικράνια, ξύλινα φτυάρια για το ανέμισμα του σταριού στο αλώνισμα κλπ) Α λ λ ά και αντικείμενα που είχαν σχέση με τα στάδια ζω ής του ανθρώπου: Γέννηση, Βάπτιση, Γάμο, θάνατο Η μουσική και τα δημοτικά τραγούδια άρχισαν ν α κατα γράφονται σε κασέτες για ν α διατηρηθούν αλώβητα α π ό νοθείες Γιατί με την π ά ρ ο δ ο του χρόνου η γνήσια δημοτική μουσική υφίσταται π α ρ α λ λ α γές που σε πολλές περιπτώ σεις την κάνουν αγνώριστη Πολλοί οργανοπαίχτες για ν α ευχαριστήσουν τους θαμώ νες διαφόρων κέντρων "εξω ραΐζουν" δήθεν τη δημοτική μουσική και δημιουργούν πα ραλλαγές που δολοφονούν στην κυριολεξία τη γνήσια λαϊκή παράδοση Είναι απαραίτητο όμως ν α γίνει μια διευκρίνιση Ο τ α ν γί νεται λ ό γ ο ς για την παράδο ση κυριαρχεί στη σκέψη και η Ααϊκή παράδοση Δ η λ ό,τι ονομάζουμε Λ α ο γ ρ α φ ί α : Λαϊ κή τέχνη, δοξασίες, ήθη και έθιμα, μνημεία του λόγου, δη μοτικά τραγούδια, π α ρ α δ ό σεις, κοινωνική οργάνωση, εκ δηλώσεις της ζωής σε όλους τους σταθμούς του Βίου κλπ Α λ λ ά η π α ρ ά δ ο σ η είναι ευ ρύτερη έννοια, έχει πολλές μορφές Ο ι μορφές της παρά δοσης είναι: 1) Θρησκευτική παράδοση, 2) Ηθική παράδο ση, 3) Εθνική π α ρ ά δ ο σ η, 4) Ιστορική π α ρ ά δ ο σ η, 5) Πνευ ματική, 6) Γλωσσική, 7) Λαϊκή Π α ρ ά δ ο σ η, 8) Οικογενειακές αρχές, 9) Κοινά ήθη και έθι μα, 10) Πολιτιστική κληρονο μιά στο χώρο (διαφύλαξη μνη μείων, αρχαιολογικούς χώ ρους και τοπία μοναδικού φυ σικού κάλλους) Π ο λ λ έ ς φορές οι νέοι μας λένε: Σ' αυτά τα π α ρ α δ ο σ ι α κά θ α μείνουμε; Δ ε ν θ α ακο λουθήσουμε την π ρ ό ο δ ο και την εξέλιξη; Πρέπει ν α έχομε πάντα στο νου μας ότι η πρόο δ ο ς δεν είναι ξεκομμένη α π ό την παράδοση Αντίθετα μά λιστα Π ρ ό ο δ ο ς σημαίνει ότι το ένα πόδι πατάει στην παρά δοση και το ά λ λ ο προχωρεί μπροστά Α ν αποκοπούμε από την π α ρ ά δ ο σ η χάνομε τον προσανατολισμό μας Δεν γνωρίζουμε που β α δ ί ζ ο υ με, δεν ξέρομε πού πάμε, δ ε ν ξέρομε ποιοι είμαστε και τι θέ λομε Και τότε η πρόοδος κα ταλήγει να είναι οπισθοδρόμη ση Γιατί στηνευρύτερη έννοια ο όρος π α ρ ά δ ο σ η σημαίνει τη ζωή, το ν α ζει κανείς σύμφωνα με τις παραδόσεις, δηλ τις ιδέ ες και τις αρχές, οι οποίες δια μορφώθηκαν με την π ά ρ ο δ ο του χρόνου, εδοκιμάστηκαν και καταξιώθηκαν, ώστε απο τέλεσαν πρότυπα και αξιολο γικά κριτήρια, που έχουν δια χρονική σημασία (όπως η πα λιά συγκρότηση της οικογέ νειας, η ηθική και θρησκευτική παράδοση, η πνευματική και γλωσσική π α ρ ά δ ο σ η κλπ) Στην εποχή μας είναι περισ σότερο επιτακτική η αναγκαιό τητα της παράδοσης Μ ό ν ο ν με τη δημιουργική αναφορά στην π α ρ ά δ ο σ η και τις καθιε ρωμένες αξίες της είναι δυνα τό ν α αποφευχθεί ο πνευματι κός λιμός και η "κρίση της επο χής μας", για την οποία γίνεται πολύς λόγος, καθόσον πρό κειται κυρίως περί ηθικής κρί σεως και δοκιμασίας αξιών Και τις ηθικές αυτές αξίες θ α τις βρούμε αλώβητες στη λαϊ κή και την εθνική μας παράδο ση Η παράδοση είναι ηαρχέγονη γλώσσα του λαού μας Μ έ σ α α π ό την αρχέγονη αυτή γ λ ώ σ σ α ομιλεί το παρελθόν Η π α ρ ά δ ο σ η "συλλαμβάνει", α ς πούμε, το παρελθόν και το οδηγεί ως τις ημέρες μας Το σέρνει και το φέρνει μέσα στο "σήμερα" Ετσι το φωτίζει και του δείχνει το δρόμο προς το μέλλον Η π α ρ ά δ ο σ η είναι η ζωντα νή ιστορική συνείδηση που έχομε για το παρελθόν Ετσι το σύνολο των αξιών, ηθικών, θρησκευτικών κλπ, που για τον α π λ ό άνθρωπο του λ α ο ύ βρίσκουν την έκφραση τους στη λεγόμενη λαϊκή παράδο ση, γιατί αυτή την παράδοση κατανοεί ο άνθρωπος του λ α ού Επομένως μπορούν και οι απλοί άνθρωποι ν α προσφέ ρουν στο θέμα αυτό μέσα και μόνον α π ό τη λαϊκή παράδο ση Πολύ περισσότερο οι νέοι, οι οποίοι μπορούν άριστα ν α συμβάλουν στη συλλογή και μελέτη των στοιχείων, που μας κληροδότησαν οι γενεές τό σων αιώνων Ο λ α αυτά θ α αποτελέσουν τη μαγιά, τη δύ ναμη με την οποία θ α οπλι στούν στο συνεχή αγώνα που χρειάζεται για την επιβίωση μας ως Εθνους Είναι ιερή υπο χρέωση η διατήρηση της π α ράδοσης, α λ λ ά και ανάγκη για την πρόοδο ΑθανάσιοΔέμος ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Ι ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α Τ Η Λ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΙΕΝΩΝΑΣ "Λ1 II ΑΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θέσεων: Τηλ (0653) και FAX: (0651)79783 Tupperware Hellas Ακαδημία* Α Θ Η Ν Α Υπεύθυνη ncpioxns ΝΑΥΣΙΚΑ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΗΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΡ Π Λ Α Τ Ω Ν ΤΗΛ: / / Υπεύθυνος: Π Α Ν Α Ρ Φ Ω Τ Ι Α Δ Η Σ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μας σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων

7 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 7 MJ Τ'ΑΙΙΩΜΑΤΑ του χωρίου μας, για την ονομασία του, για την μετονομασία του και γενικά για την ζωή των πα λιών προγόνων μας Ωστόσο μερικά νέα παιδιά του χωριού με ρω τούν τι σημαίνει η λέξη Τζεφλίκι ή τζιεφλίκι Από την " Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" του αείμνη στου χωριανού μας ΓΚ ΓΑΓΑΡΗ (τεύχος ΙΣΤ' αριθμός φύλλου Νοεμβρίου Παρα σκευή του έτους 1907 σελίς 4) αναγράφουμε επιλέξει: "Τζεφλίκι" λέξις Τουρκική σημαίνουσα γην ιδιόκτητον πλουσίου τινός, ην ζεύγη Βοών και δούλων ή μισθωτοί γεωργούσι δι' αυτόν, ίσον ζευγαροχώρι, ελληνικά γεώργιον" Δηλαδή οι παλιοί δούλευαν για το αφεντικό τους, τον Αληζώτ εξ' ου η παλιά ονομασία του χωριού μας Αληζώ Τφοφλίκι = κτήμα του Αληζώτ Τελευταία με τις αλλαγές των αξιωμάτων στους Δήμους και στις Κοινότητες, δημιουργήθη καν παράπονα, παρεξηγήσεις και παραιτήσεις Υπάρχει μήπως και το οικονομικό; Δεν νομίζω Ο Αρχαίος Ισοκράτης λέει: Από την εξουσία να φεύγεις όχι πλούσιος, αλλά πιο δοξασμένος, για τί έπαινος του λαού είναι καλύτερος από τα χρή ματα" Καλοί και ενάρετοι λοιπόν πρέπει νάναι οι άρχοντες μας Γιατί καθώς, όλοι μας ξέρουμε, η αρετή φέρνει φήμη στους ζωντανούς, δόξα στους νεκρούς και αθανασία στους ουρανούς Εύστοχα λέει ο ποιη τής Γ Βιζυηνός: "Οποιος αποκτά εδώ πέρα, πλούτη δόξα και τι μή αποθνήσκει μιαν ημέρα και τα χάνει στη στιγ μή Επί τέλους τελείωσε Για όλους τους χωρια Οποιος όμως κοπιάσει κι αποκτά την αρετή, νούς ακόμη και για τους τελευταίους δύσπι και το χώμ' αν τον σκεπάσει, πάλι κτήμα του στους, είναι ένα επίτευγμα για το χωριό μας Και είν' αυτή" καφενείο και ξενώνας Είναι ένα επίτευγμα για το μικρό χωριό μας, γιατί στον τουρισμό πρέπει ν' αποβλέπουμε για την περαιτέρω πρόοδο και Μ α ζ ί με τις αποκριές είναι και τα Κόλλυβα, που εξέλιξη μας αλλά και την οικονομική μας ανά δεν είναι σύγχρονη συνήθεια, αλλά προ πτυξη χριστιανική και η ίδια η λέξη προέρχεται από τη Ακόμη πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αποτέλε λέξη "κόλλυβος" που σημαίνει κόκκο σίτου και σμα διαχρονικής προσπάθειας και αποφάσεων ένα νόμισμα μικρός αξίας πολλών Κοινοτικών Συμβουλίων -παρά τις παλιν Από τους αρχαίους χρόνους, οι πρόγονοι μας προσέφεραν στους νεκρούς των πασπερμία ένα δρομήσεις- και βεβαίως όλων των κατοίκων του χωριού που βοήθησαν μείγμα σιταριού και άλλων καρπών Μακάρι όλα να πάνε καλά κι όλοι μας να χα Είναι μια υποχρέωση των ζωντανών προς τους ρούμε αυτό το στολίδι του χωριού μας νεκρούς μας που ευτυχώς τα ψυχοσάββατα γίνε ται προς μνήμη των αγαπημένων μας προσώπων, μ' αυτά (σίτος - γάλα - μέλι - σταφίδες και κρασί "θελκτήρια νεκροίς" όπως λέγονταν αρχαία, ευ χαριστούμε και γλυκαίνουμε τους νεκρούς μας Εθιμα παλαιά και χριστιανικά του τόπου μας Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι λεπτομέρειες θ α καθοριστούν αργότερα- έγι νε η πώληση των Σούπερ Μάρκετς της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων Αγορα στής είναι η Εταιρεία Β Παπαγεωργίου που αγό ρασε τα εμπορεύματα και διατήρησε και τις θέ Στην ακριτική Πωγωνιανή λειτουργεί -ως γνω σεις εργασίας στόν- Τεχνική Επαγγελματική Σχολή, που χρημα Ο πρόεδρος της Ενωσης κ Λύτης, που ρωτή τοδοτείται από το Ιδρυμα Ιωάννη Λάτση Είναι θηκε είπε: "Είναι η καλύτερη δυνατή λύση στο μια Τεχνική Σχολή που δίνει ζωή σ' ολόκληρο το πρόβλημα, αφού η Ενωση θέλει ή ήθελε από και Πωγώνι και φοιτούν κυρίως Βορειοηπειρωτόπουρό ν' απαλλαγεί από τη ζημιογόνο ενασχόληση λα Τα τμήματα είναι: Κομμωτικής, Μηχανικών της με το λιανεμπόριο" Αυτοκινήτων, Υδραυλικών, Φανοποιών, Ξυλουρ Φαίνεται συμπληρώνουμε εμείς, ότι ακόμη γών, Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Είναι αυτές οι εμείς οι Ελληνες δεν συνηθίσαμε να εργαζόμα σχολές ως ελέχθη μια πνοή ζωής για το ακριτικό στε σωστά και εποικοδομητικά, συνεταιρικώς Η μας Πωγώνι πορεία στο μέλλον θ α μας δείξει ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΙΕΝΩΝΑΣ ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ ΙΑΡΥΜΑΊ ΛΑΤΣΗ" ΣΤΗΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙ! ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Πληροφορούμαι, ότι μέχρι το θ α γίνο νται οι επιδοτήσεις στους αγρότες μας και θ α φθάσουν στο ύψος των 7 τρισ δραχμών και ότι εφέτος οι επιδοτήσεις στον τομέα της γεωργίας θα είναι αυξημένες σε ποσοστό 6% Ο λ α αυτά πάντοτε από συνέντευξη στην Εφημερίδα "Αγγε λιοφόρος" από τον Υπουργό Γεωργίας Μακάρι νάναι όλα αληθινά και να πραγματοποιηθούν Η ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Πολλές φορές έχουμε γράψει για την ιστορία ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001 στο Νομό Ιωαννίνων Στο Νομό Ιωαννίνων οι απογραφέντες είναι (έναντι της απογραφής του 1991) Στο Δήμο Ιωαννιτών Στο χωριό μας 192 έναντι 153 του 1991 Στο Δήμο Καλπακίου 2131 έναντι 2874 του '91 Στο Δήμο Ανω Πωγωνίου 1663 έναντι 2108 του'91 Στο Δήμο ΔελΒινακίου 2838 έναντι 3326 του'91 κλπ Σ' όλη τη χώρα ο πληθυσμός ανέρχεται σε II Συγκριτικά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπερά σματα κατά περιφέρεια Νομό και χωριό μεταξύ του 1991 και του , λόγω της διαφορετικής έντα σης και κατεύθυνσης των μετακινήσεων πληθυσμού στις δύο απογραφές και λόγω των μεταναστών και τουριστών Πάντως εν σχέσει με την απογραφή του 1991 παρουσιάσαμε αύξηση κατά 6,6% ΝΕΟΣ ΜΕΡΑΡΧ0Σ Νέος Μέραρχος της 8ης Μεραρχίας μας είναι ο κ Ευάγγελος Σπαντιδάκης και του ευχόμεθα καλή και δημιουργική θητεία Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει το έργο διαμόρφωσης του χώρου στο μνημείο ηρώων του ' 4 0 στη ΒΙΓΛΑ Το ευχόμεθα ολόψυχα Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Σε φάση ανάκαμψης έχει εισέλθει η Μεταλλουρ γική Βιομηχανία Ηπείρου (ΜΒΗ), που ως γνωστόν εδρεύει στο γειτονικό μας Κεφαλόβρυσο Το εργοστάσιο λοιπόν, για πρώτη φορά πέρυσι δηλαδή το παρουσίασε κέρδη και διπλασία σε το τζίρο του Το ευχάριστο αυτό γεγονός είναι ευοίωνο και εκτι μάται ότι τα κέρδη τα επόμενα χρόνια θ' αυξηθούν ακόμη περισσότερο και έτσι η πορεία της Βιομηχα νίας θεωρείται θετική και είναι και μια "ανάσα ζω ής" για τον τόπο μας και για τα δικά μας παιδιά που εργάζονται στο εργοστάσιο Κεφαλόβρυσου Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τελευταία γίνεται ευρύς λόγος για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για μια κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική στο κρίσιμο τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων Εχω ακούσει χίλιες δυό συζητήσεις οι οποίες αναμετα ξύ των διίστανται Κανείς από τους ΟΤΑ (Οργανι σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) δεν θέλει να είναι στην περιοχή του ο ΧΥΤΑ Το πρόβλημα είναι μέγα καθ' όσον προβάλλει η προστασία του περιβάλλοντος Εχει εκδοθεί και Ευρωπαϊκός Οδηγός Διαχείρισης Απορριμμάτων (Wasteguide) Από τον οδηγό αυτό σημειώνουμε μερικά κεφάλαια: Πλαίσιο για τη διαχείριση των Απορριμμάτων Ταξινόμηση και καταγραφή Στοιχεία της Στρατηγι κής για τη διαχείριση τους Νομοθετικοί κανονισμοί, οργάνωση και χρηματοδότηση της εφαρμογής του σχεδίου Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Αξιολόγηση και σημασία μιας συνεχούς και επικαιροποιημένης σχετικής διαδικασίας κα Δηλαδή δρομολογούνται νέα δεδομένα στο χώρο απαιτείται όμως και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών Μ' άλλα λόγια ένας χώρος πρέπει να μελετηθεί σω στά και μ' όλα τα παραπάνω και κυρίως να μη γίνεται σε Βάρος των πολιτών των κατοίκων Αυτή είναι και η θέση μας ΑΝ0ΙΙΗ Επιτέλους Ανοιξη! Καλωσορίζουμε γεμάτοι αισιοδοξία, την πιο γλυκιά εποχή του χρόνου, αφήνοντας πίσω τις μου ντές χειμωνιάτικες σκέψεις Καιρός για ανανέωση Η ζωή είναι πάντα ωραία, και έχει πολλές πλευρές Είναι η εποχή της δουλειάς, της χαράς και των έργων Ολα αλλάζουν καθώς καταπρασινίζουν τα πάντα Ας ξεχυθούμε στις εξοχές, ας νοικοκυρέψουμε καθαρίσουμε και στολίσου με τα σπίτια μας, τους δρόμους μας, τις αυλές μας, τους κήπους μας τις κληματαργιές μας τα κτήματα μας Ομορ φος κόσμος με όμορφο το χωριό μας και δυναμικά στις δουλειές μας για μια καλύτερη ζωή ΟΣΧΟΛίί^ΤΗΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

8 Μια επισκευή στην Πάνω Με τον αγαπητό μου φίλο Ηλία Ιωάννου και με το τζίπ, κάναμε απόπασχα, μια αστρα πιαία επίσκεψη στην Ανω Κλειδωνιά (παλιά εμείς τη λέγαμε πάνω Γκουλιαργιά) Είχα χρόνια ν α πάω Ο δρό μος τώρα έγινε ο μισός με άσφαλτο Τοπίο παρθενικό, υπέροχο εξαίσιο Α π ό κει ψηλά αγναντεύεις τα πέρατα Α π ο θαυμάζεις το άγριο τοπίο και το βλέμμα σου πλανάται πέρα ως πέρα, δάλεγες στην άκρη του κόσμου, όπου ο ουρανός ακουμπάει στις μύτες - κορυ φές των βουνών και κάτω ο φι δίσιος Βοϊδομάτης ν α κυλάει ανάμεσα στα καλοοργωμένα και καλοσπαρμένα χωράφια του κάμπου Εδώ αισθάνεσαι πόσο μι κρός είσαι κοιτάζοντας το υπερπέραν γοητευμένος και μαγεμένος από την γύρω φύ ση αναφωνείς "ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε" Και " Κ ά θ ε ψυχή ευφραίνε ται την Ανοιξη γιορτάζει" Φέραμε γύρω το χωριό Α ρ χίζει ν' ανοικοδομείται με πα ραδοσιακά σπίτια και τουρι στικό ξενώνα Ο μόνος κάτοι κος του χωριού έλειπε ήταν στα ζωντανά του Αφουγκρα σθήκαμε τις πέτρες με τις πα λιές ιστορίες του χωριού και την τυραγνία που κάναν και ανέβαιναν εδώ πάνω α π ' το στενό μονοπάτι έπειτα α π ό την ολοήμερη σκληρή δούλε ψη κάτω στον κάμπο στο Βοϊ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί την κ Μαρία Τσιρίκου που όπως κά θε χρόνο έτσι και φέτος έστειλε ένα σεβαστό ποσό για το στόλισμα του επι ταφίου και όλους όσους έφεραν λουλούδια και Βοήδησαν Επίσης ευχαριστεί όσες γυναίκες βοήθησαν για το καθάρισμα της εκκλη σίας Η χάρη του Αναστάντος Κυρίου να είναι μαζί τους ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 0 Τάκης και η Γιάννα Λάκα απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι Στους γονείς, στον παππού Γιώργο Παράσχο και στις γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει 0 Νικόλαος Κουρούτης και η Σοφία Γιουντέρη στις απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι Στους γονείς και στη γιαγιά Σούλα ευχόμαστε να ζήσει ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο κ Στέφανος και η κ Αριστέα Μεργιόννη, την Δεύτερη μέρα του Πάσχα, στον Αγιο Γεώργιο Πλατείας Πάργης στα Γιάννινα βάπτισαν το αγοράκι τους και το όνομα αυτού Γεώργιος Επακολούθησε πλούσιο γεύμα στο Ξενοδο χείο Du Lac θερμά συγχαρητήρια, να ζήσει Τις ευχές μας και στους παππού- ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα ο αγαπητός μας Αθανάσιος Νούσιας ετών 74 και η κηδεία του έγινε στις στο Δήμο Αχαρνών Ο αείμνηστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας Ηταν εργατικός και αγαπητός από όλους μας Αργότερα ταξίδεψε στην Αμερική και συντα ξιούχος επέστρεψε στην Αθήνα Στο χωριό ερχόταν τακτικά και ήθελε να εγκασταθεί εδώ, αλλά ο χάρος του 'κόψε το νήμα Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη γυναίκα, τα παιδιά και τα εγγόνια του κι όλους τους συγγενείς Αιωνία η μνήμη σου αείμνηστε Νάσιο ΕΥΧΕΣ Συγχαίρουμε τα ανήψια μας Φώτη και Κωνσταντίνο Τζέρμπου που απέκτη σαν κοριτσάκι στην Αθήνα Ευχόμαστε να ζήσει Τι ς ευχές μας και στον πρω τοπρεσβύτερο αδελφό μας Παπα-Λάμπρο Τζέρμπο και την πρεσβυτέρα ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥΣ ΑΦΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ Φ ΤΖΕΡΜΠΟΣ σσ Ευχές και από την εφημερίδα μας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί χωριανοί, επειδή ο Σύλλογος μας προτίθεται να εκδόσει "ΑΤΖΕ ΝΤΑ" τύπου ημερολογίου, παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί, να μας στείλουν την διεύθυνση τους, το επάγγελμα τους και το τηλέφωνο τους εάν επιθυμούν για την καλύτερη επικοινωνία μας Ευχαριστούμε Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Φ ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Τα παιδιά του Δημητρίου Κουρούτη εις μνήμη του πατέρα τους έστειλαν στην εφημερίδα το ποσό των 6000 δραχ Ο θεός να αναπαύει την ψυχή του Η "ΠΙΝΔΟΣ" ΒΡΑΒΕΥΣΕ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Χ Ο Υ Ι Μ Α Θ Η Τ Ε Σ Την αγαπημένη μας εγγονούλα ΑΡΕΤΗ ΧΑΡΙΣΗ του Δημητρίου και της Αγγελικής μαθήτρια Λυκείου Ιωαννίνων βράβευσε ως αριστούχα η Διεύθυνση του Συνεταιρισμού Ιωαννίνων "ΠΙΝΔΟΣ", θερμά συγχαρητήρια ΗΛΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αγαπημένη μας ανηψιά οδοντίατρο Παρασκευή (Αποστόλη και Ελένης) Κίτσου που έδωσε υπόσχεση γάμου μετά του οικονομολόγου Βαγγέλη Καρμίρη ευχόμεθα θερμά συγχαρητήρια και γρήγορα στέφανα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΡΙΣΗ Κλειθωνιά δομάτη Πήγαμε στον Α η Θ α νάση στην εκκλησιά ανάψαμε έξω ένα κεράκι και χτυπήσαμε την καμπάνα που αχολάλησε πέρα στα φαράγγια Ενας αητός πετάχτηκε ένας γύπας κούρνιαξε στα βράχια και στα ζωνάρια του Βίκου κι ένα φο βερό γεράκι πέταξε πέρα μα κριά Ν α ένας ευλογημένος τό πος, ν α ένα Αλπικό τοπίο ν α αναπτύξουμε τις ήπιες μορφές του τουρισμού, στον τόπο μας, στις ρίζες μας, στη γενέθλια γη μαςαφού θαυμάσαμε και απο λαύσαμε τη γύρω μισοανοιξιάτικη φύση, φάγαμε τυρί και ψωμί κι από ένα αυγό κόκκινο -το καλούσε το έθιμο- ήπιαμε κρύο νερό και κατενθουσια σμένοι κατεβήκαμε ξανά τον όλο στροφές δρόμο, ένα κα φεδάκι στο μαγαζί της " Χ ά ρης" μας ξεκούρασε Αξίζει κανείς ν α κάνει αυτή τη διαδρομή και την επίσκεψη θα χαρεί, -θα ευχαριστηθεί και θ α γίνει καλός πρεσβευτής και κήρυκας της ομορφιάς του τό που μας Το καλοκαίρι έρχεται Εδώ ελάτε αγαπητοί μου για λί γη ξεκούραση και μετά ξανά στον αγώνα της ζωής Σ ΟΙ Κ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ θλίψη οε κάθε μιά ψυχή οκόρπιοε ο Σταυρός οου Βάθος οχην πίοτη τη ρηχή, ήταν ο θάνατος οου Τρεις μέρες, όπως είχες πει, κράτηοε ο χαμός οου κανένας δεν περίμενε, ξανά τον ερχομό οου Συ όμως αναστήθηκες, χαρά έδωοες ο' όλους, για πίγο ενικήθηκες με ψέμματα και δόλους ΣΕΛΙΔΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις για την έκδοση της εφημερίδας: Παπαγιάννης Θεόδωρος Βακόλας Γεώργιος Ιωάννου Μιχάλης Καλτσούνης Παναγιώτης 2000 Παπαχρήστος Χαράλαμπος Λέτσιος Αλέξιος Γόρας Αθανάσιος του Κ ω ν Κρέτσης Απόστολος 2000 Γιαννόπουλος Μιχάλης Κολιός Αχιλλέας Σωτηρόπουλος Βασίλειος Σωτηρόπουλος Θρασύβουλος Παπαβασιλείου Νικόλαος Ανώνυμος (αριθ αποδ 610) 3000 Ρίζος Νεοπτόλεμος 1000 Τους ευχαριστούμε θερμά Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος Κ α ι δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο Οικονομικός υπεύθυνος Β Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 ΤΚ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π Σινδίκα 45 - τηλ: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Αν δρέας: Πάροδος Ανδριανού 4-6 ΜεταμόρφωσηΤΚ Α Θ Η Ν Α τηλ ΠΑ ΤΗ ΛΕΗ Φέτος ως γνωστόν το Πάσχα ήταν βροχερό και η Ανάσταση έγινε με φοβερό αέρα, δυνατή βροχή αστραπές και βροντές Φυσικό ήταν να χαλάσουν τα φώτα Στη Ρουψιά και στη γύρω περιοχή έπεσε σκοτάδι, κάποιος κεραυνός, προφανώς έκαψε τις ασφάλειες Ειδοποιήθηκε η ΔΕΗ Δελβινακίου ήρθε ο αρμό διος τεχνικός αμέσως και διεπίστωσε ότι είχε καεί κατα< αφεί ο μετασχηματιστής Αμέσως ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο Ιω αννίνων και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα - υπό βροχήν και δυνατό α έ ρ α τη νύχτα απεκαταστάθη η βλάβη Συγχαρητήρια στη ΔΕΗ και σ' όλο το προσωπιοκό Τέτοιες συμπεριφορές πρέ πει ν α υπετονίζονται γιατί συνηθίσαμε μόνο τα κακά ή τις πα ραλείψεις ν' ανακοινώνουμε Και πάλι ευχαριστίες και συγχα ρητήρια στη ΔΕΗ Δελβινακίου - Ιωαννίνων Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ Α Β Α Κ Η 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ Πάλι ξανά εφώτιοες όλη την οικουμένη κι η θύμηση οου πάντοτε, οτη μνήμη μας 8α μένει Και οήμερα, ολημερίς Χριοτέ μου οε σταυρώνουν όπου γυρίσεις και σταθείς και πάλι σε σκοτώνουν θαυμάζω το κουράγιο οου και την απαντοχή σουπίοτη γεμίζεις τις ψυχές, με την Ανάσταση σου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΙΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: Α Θ Η Ν Α ΤΗΛ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΟΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χ α λ ι κ ι δ ι κ ή ς σας π ε ρ ι μ έ ν ε ι η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κ λ ί μ α κ α ι το φι λικό περιβάλλον Ολα αυτά θ α τα απο λαύσετε κατά την δια μονή σας στα ε ν ο ι κ ι α ζ ό μ ε ν α δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - ΠΟΛΑΝΤΑΣ Κ Ρ Ε Τ Σ Η Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δ ι κ ό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα κ α ι μ π α λ κ ό ν ι ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα