Σήµα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήµα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.5 12.06.2012"

Transcript

1 Σήµα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση Τα αναθεωρηµένα, σε σύγκριση µε την προηγούµενη έκδοση (Έκδοση 2.4), σηµεία του κειµένου, επισηµαίνονται µε κίτρινο χρώµα. Προοίµιο Ο άνθρωπος έχει έως σήµερα κατακτήσει πολλά περιβάλλοντα, χωρίς ωστόσο να είναι ικανός να προσαρµοστεί σε αυτά. Η αρχιτεκτονική, η ένδυση και τα καλλυντικά- όλα επιτεύγµατα του σύγχρονου πολιτισµού- είναι ουσιαστικά υποκατάστατα προσαρµογής του ανθρώπινου σώµατος. Πέρα από καθαρά λειτουργικούς λόγους, η αρχιτεκτονική και η ένδυση έχουν επίσης και αισθητική σηµασία. Το ίδιο επίσης ισχύει και για κάποια προϊόντα καλλυντικών. Τα ζώα, αντιθέτως, είναι πλήρως προσαρµοσµένα στο περιορισµένο περιβάλλον τους. Τα λέπια, οι γούνες ή τα κελύφη για παράδειγµα, καλύπτουν και προστατεύουν τα σώµατά τους από το περιβάλλον. Πρόσφατες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τοµέα των τροφίµων, αλλά και σε άλλους τοµείς, τονίζουν την, ολοένα και αυξανόµενη σηµασία της «φυσικότητας» για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους δίνοντας όλο και µεγαλύτερη έµφαση σε παράγοντες «φυσικότητας» όταν αγοράζουν καλλυντικά. Αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Ωστόσο, η εκτίµηση της «φυσικότητας» των τροφίµων από τη µια και των καλλυντικών από την άλλη, δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα. Όσον αφορά στα τρόφιµα, οι σηµαντικότεροι παράγοντες «φυσικότητας» περιλαµβάνουν, την ύπαρξή τους στη φύση, τους τρόπους καλλιέργειας και την ιχνηλασιµότητα της παραγωγής, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στην πληθώρα σηµάτων «φυσικών» και «βιολογικών» προϊόντων. Τα φυσικά καλλυντικά αντίθετα, είναι συνήθως πολύπλοκα µείγµατα φυσικών, συνήθως επεξεργασµένων, πρώτων υλών. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιολογούνται διαφορετικά. Σηµαντικός αριθµός ορισµών και αντίστοιχων σηµάτων όσον αφορά στα φυσικά καλλυντικά χρησιµοποιούνται τον τελευταίο καιρό, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό εγείρει την ερώτηση: χρειαζόµαστε όντως ακόµη έναν ορισµό για τα φυσικά καλλυντικά; Η µεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών καθώς και στην επιλογή επαρκών ποσοτήτων πρώτων υλών, είναι η ικανότητα προσφοράς στον καταναλωτή αποτελεσµατικών, ασφαλών και ελκυστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, τέτοιου είδους προϊόντα δεν είναι δυνατόν να παραχθούν αποκλειστικά από φυσικά συστατικά. Στα προϊόντα ένδυσης για παράδειγµα, τα πιο ελκυστικά σε αντίθεση µε τα τρόφιµα - δεν µπορούν να παραχθούν µόνο από αγνά, µη επεξεργασµένα φυσικά προϊόντα. Το παράδειγµα υφασµάτων που φτιάχνονται από φυσικές ίνες, είναι χαρακτηριστικό. 1 Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟ Ελλάς Α.Ε. Κοδριγκτώνος 11β, Αθήνα, T: , F: W: E: Σε περίπτωση αµφιβολίας, βλ. το αγγλικό κείµενο. Έκδοση Σελίδα 1 από 11

2 Για τα καλλυντικά, επίσης, το ερώτηµα είναι, ποια φυσικά συστατικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν χωρίς τροποποίηση, όταν φυσικοχηµικές διεργασίες φαίνεται να είναι απαραίτητες σε ένα αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο και πώς, ουσίες «κοντινές σε φυσικά συστατικά» µπορούν να εκτιµηθούν. Συµβιβασµοί τέτοιου είδους, ως ένα βαθµό, είναι απαραίτητοι. Ωστόσο, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε, αυτού του είδους οι συµβιβασµοί, να είναι σαφείς, ξεκάθαροι και πλήρως κατανοητοί από τον καταναλωτή ο οποίος θα πρέπει να ενηµερώνεται σαφώς. Οι συµβιβασµοί αυτοί ωστόσο, θα πρέπει να περιορίζονται στους εντελώς απαραίτητους. Ο όρος «φυσικά καλλυντικά» δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται αυθαίρετα. Τα παρόντα κριτήρια της NATRUE φιλοδοξούν να πάνε πέρα από κάθε ορισµό «φυσικού καλλυντικού», καθιερωµένο µέχρι σήµερα στη Γερµανία και την Ευρώπη, όσο αφορά στην συνέπεια και πλήρη διαφάνεια. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω, µόνο πρώτες ύλες φυσικής προσέλευσης, κάποιες συνθετικές πρώτες ύλες και πρώτες ύλες παραγόµενες από φυσικά συστατικά, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο σήµα της NATRUE, είναι δωρεάν διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της NATRUE για όλους τους ενδιαφερόµενους καταναλωτές και παρασκευαστές καλλυντικών. Στο ιστότοπο τα κριτήρια, οι λίστες των εγκεκριµένων ενώσεων, λίστες των πιστοποιηµένων προϊόντων και πρώτων υλών και συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις (FAQs) είναι προσβάσιµα σε όλους. Επίσης, στην παραπάνω ιστοσελίδα µπορούν να υποβληθούν σχόλια και ερωτήσεις. Ανεξαρτήτως της µορφοποίησης (formulation) ενός φυσικού καλλυντικού, όλα τα προϊόντα θα πρέπει πρωτίστως να συµµορφώνονται µε τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά προϊόντα) και µε τον Κανονισµό 1223/2009/ΕΚ, ιδιαίτερα όσο αφορά στις απαιτήσεις σχετικά µε την σύσταση, την ασφάλεια, την αποτελεσµατικότητας και την επισήµανση. Εκτός από το νερό, το οποίο αποτελεί τη βάση και συχνά το κυριότερο συστατικό στις συνταγές των καλλυντικών, φυσικά συστατικά µη χηµικώς τροποποιηµένα (π.χ. λιπαρά οξέα, υδροαλκοολικά φυτικά εκχυλίσµατα), συνήθως κυριαρχούν στο τελικό προϊόν, αν το προϊόν αυτό φέρει την ένδειξη «φυσικό καλλυντικό». Τα µη χηµικώς τροποποιηµένα φυσικά συστατικά που χρησιµοποιούνται, είναι προτιµότερο να είναι βιολογικής προέλευσης. Συνθετικά - όµοια των φυσικών συστατικά, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, µόνο εφόσον φυσικά συστατικά δεν µπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τη φύση µε τη χρήση τεχνικών µέσων. Τα Συνθετικά - όµοια των φυσικών συστατικά συµπεριλαµβάνονται σε κλειστές λίστες (λίστες επιτρεπόµενων ουσιών). Συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο όταν, τεκµηριωµένα, ο σκοπός χρήσης τους δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω της χρήσης φυσικών συστατικών. Τα Συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, παράγονται πάντα από φυσικές πρώτες ύλες, αν και το ορυκτέλαιο αποκλείεται σαν πρώτη ύλη. Τα συστατικά αυτά, θα πρέπει να παρασκευάζονται µε διεργασίες που βασίζονται σε φυσιολογικούς µηχανισµούς (π.χ. σχηµατισµός γλυκεριδίων από λιπαρά οξέα). Οι χηµικές διεργασίες για την παρασκευή τους, θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Οι φυσικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται (natural starting materials) για την παρασκευή των πρώτων υλών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, είναι προτιµότερο να είναι βιολογικής προέλευσης. Η περιβαλλοντική συµβατότητα αυτών των πρώτων υλών, θα πρέπει να εκτιµάται ξεχωριστά, ώστε αυτές να µην προκαλλούν προβλήµατα στον φυσικό βιολογικό κύκλο. Ετσι, πρώτες ύλες που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση Έκδοση Σελίδα 2 από 11

3 φυσικών ενώσεων και χρησιµοποιούνται ως επιφανειοδραστικοί παράγοντες, θα πρέπει να πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε την βιοδιάσπασή τους. Θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια αξιολόγησης (κατάθεση εκθέσεων βιωσιµότητας ή αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους παρασκευαστές). Οι απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα φυσικά καλλυντικά περιλαµβάνουν: - Ενδεικτικές - µη εξαντλητικές λίστες συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών και συνθετικών (όµοια των φυσικών) συστατικών, που έχουν εγκριθεί για χρήση σε φυσικά καλλυντικά. - Περιγραφή των επιτρεπόµενων διαδικασιών παρασκευής των φυσικών καλλυντικών, καθώς και των φυσικών πρώτων υλών, των πρώτων υλών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση και των συνθετικών πρώτων υλών. - Τα απαιτούµενα ελάχιστα επίπεδα φυσικών συστατικών και των συστατικών βιολογικής προέλευσης καθώς και τα µέγιστα επίπεδα των πρώτων υλών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, που περιέχονται στις τρεις κατηγορίες «φυσικά καλλυντικά», «φυσικά καλλυντικά µε αναλογία βιολογικών συστατικών» και «βιολογικά καλλυντικά». - Κριτήρια για τη συσκευασία και συγκεκριµένα φέροντα υλικά (carrier material). Η πιστοποίηση καλλυντικών ως φυσικά και βιολογικά καλλυντικά µε βάση τα κριτήρια της NATRUE, είναι ανεξάρτητη από τη συµµετοχή του ενδιαφεροµένου ως µέλους στην NATRUE ή άλλον Οργανισµό. Για να είναι δυνατή η χρήση του σήµατος NATRUE, θα πρέπει τουλάχιστον το 75% των τελικών προϊόντων σε µία καθορισµένη σειρά προϊόντων (όσον αφορά στη σύσταση) υπό το ίδιο εµπορικό σήµα (στα πλαίσια ενός εµπορικού ονόµατος και τις ενέργειες προώθησής του) να είναι πιστοποιηµένα ως φυσικά ή βιολογικά καλλυντικά. Αυτή η απαίτηση δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση πιστοποίησης πρώτων υλών για τη βιοµηχανία καλλυντικών. Όλες οι νοµικές αναφορές που δίνονται στο παρόν κείµενο, σχετίζονται µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χώρες/περιοχές εκτός Ε.Ε., οι αναφορές αυτές θα πρέπει να προσαρµόζονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία των χωρών όπου θα διατεθούν τα αντίστοιχα προϊόντα. Τέλος Προοιµίου Έκδοση Σελίδα 3 από 11

4 Α. Ορισµοί των επιτρεπόµενων συστατικών και διεργασιών 1. α) Φυσικά καλλυντικά είναι προϊόντα τα οποία σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 παράγονται αποκλειστικά από φυσικά συστατικά. Φυσικά συστατικά είναι συστατικά βοτανικής (φυτικής), ανόργανης-ορυκτής ή ζωικής προέλευσης (εξαιρούνται τα νεκρά σπονδυλωτά) και µείγµατά τους, καθώς και µεταξύ τους «προϊόντα αντιδράσεων». Μόνο φυσικές διεργασίες, συµπεριλαµβανόµενης της εκχύλισης µε τα µέσα εκχύλισης και καθαρισµού που αναγράφονται στο Παράρτηµα 1α και παράγοντες ρύθµισης του ph που αναγράφονται στο Παράρτηµα 1β, επιτρέπονται για την παραλαβή και περαιτέρω επεξεργασία τους. Επιπλέον, ενζυµατικές και µικροβιολογικές µέθοδοι επιτρέπονται µόνο όταν αποκλειστικά φυσικά ένζυµα ή µικροοργανισµοί χρησιµοποιούνται. Πρώτες ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, καθώς και τελικά προϊόντα δεν πρέπει να υπόκεινται σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η λεύκανση των φυσικών ενώσεων επιτρέπεται µόνο όταν αυτή δεν γίνεται µε χρήση χλωρίνης (υποχλωριώδες νάτριο). Όσον αφορά στους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (GMOs), τα τελικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες, καθώς και τα χρησιµοποιούµενα ένζυµα και µικροοργανισµοί, αυτά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας [Κανονισµός 834/2007/ΕΚ, πρώην (µέχρι 31 εκεµβρίου 2008) Κανονισµός 2092/91/ΕΟΚ]. Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται επίσης και στην περίπτωση συστατικών τα οποία δεν καλύπτονται από τον παραπάνω Κανονισµό (π.χ. µη βιολογικά συστατικά, µη-τρόφιµα, ή µη- πρώτες ύλες ζωοτροφών). β) Στα φυσικά καλλυντικά, φυσικά αρώµατα (για παράδειγµα αιθέρια έλαια) που είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9235, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, συµπεριλαµβανοµένων συστατικών παραγώγων των αιθέριων ελαίων και αιθέρια έλαια ανασχηµατισµένα που έχουν ανασυσταθεί από αυτά. Συνθετικά - όµοια των φυσικών και χηµικώς τροποποιηµένα φυσικά αρώµατα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα φυσικά καλλυντικά. Οι φυσικές αρωµατικές ύλες, θα πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε όλες τις άλλες απαιτήσεις των Κριτηρίων της NATRUE που καθορίζονται παραπάνω. γ) Η προέλευση του νερού που χρησιµοποιείται στα φυσικά καλλυντικά είναι αυθαίρετη. Κατά τον υπολογισµό των φυσικών συστατικών στο τελικό προϊόν (βλ. µέρος Β), το νερό συνυπολογίζεται σαν φυσικό συστατικό µόνο εφόσον είναι φυτικής προέλευσης (π.χ. φυσικοί χυµοί). 2. Για την συντήρηση των φυσικών καλλυντικών, τα συνθετικά όµοια των φυσικών συντηρητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα 2α επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται [σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI (µέρος πρώτο) της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ]. Η χρήση αυτών των ενώσεων θα πρέπει σαφώς να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος, µε την ένδειξη της µορφής «συντηρείται µε». Στα φυσικά καλλυντικά, επιτρέπεται η χρήση των συνθετικών όµοιων των φυσικών, ανόργανων χρωστικών και ορυκτών που αναγράφονται στο Παράρτηµα 2α. 3. Συστατικά προερχόµενα από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, µπορούν µόνο να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή φυσικών καλλυντικών, εφόσον παράγονται χηµικές αντιδράσεις, συµπεριλαµβανοµένων βιοτεχνολογικών διεργασιών, από φυσικά συστατικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Α.1.α (π.χ. λίπη, έλαια, κηροί, λεκιθίνες, µόνο-, ολιγο- και πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, και λιποπρωτεϊνες). Οι ακόλουθες χηµικές αντιδράσεις επιτρέπονται: υδρόλυση (συµπεριλαµβανοµένης της σαπωνοποίησης), ουδετεροποίηση, συµπύκνωση µε περιορισµό του νερού, εστεροποίηση, τρανσεστεροποίηση, υδρογόνωση, υδρογονόλυση, αφυδρογόνωση, γλυκοσυλίωση, Έκδοση Σελίδα 4 από 11

5 φωσφορυλίωση, σουλφούρωση, ακυλίωση, αµίδωση, οξείδωση (µε οξυγόνο, όζον και υπεροξείδια) και πυρόλυση. Στα συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντιστοίχων φυσικών, συµπεριλαµβάνονται επίσης και άλλες ενώσεις (πέρα από αυτές που αναφέρονται στην παρ. 2) που απαντώνται στη φύση, αλλά δεν µπορούν να ανακτηθούν σε επαρκείς ποσότητες από τις φυσικές τους πηγές µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Το Παράρτηµα 3 περιέχει µια ανοιχτή - µη εξαντλητική λίστα συστατικών προερχόµενων από αντίστοιχα φυσικά (ονοµασίες κατά INCI), τα οποία είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω. Οι επιφανειοδραστικοί απορρυπαντικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται, θα πρέπει να είναι εντελώς βιοδιασπώµενοι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και οι καταλύτες, συµπεριλαµβανοµένων των ενζύµων και µικροοργανισµών, που δεν καθορίζονται ρητά από τα κριτήρια της NATRUE αλλά είναι απαραίτητα από τεχνολογικής άποψης ή είναι ενεργειακά αποδοτικότερα στα πλαίσια της βελτίωσης της βιωσιµότητας, θα πρέπει να αποµακρύνονται τελείως µετά τη χρήση, ή τουλάχιστον να αφήνουν πρακτικά µη ανιχνεύσιµα ίχνη στο τελικό προϊόν. 4. Κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής διαδικασίας και της συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι µη επιθυµητά συστατικά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και από τους περιέκτες συσκευασίας ή αποθήκευσης, δεν επιµολύνουν τα τελικά προϊόντα. Έκδοση Σελίδα 5 από 11

6 Β. Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στα επίπεδα των φυσικών συστατικών, των φυσικών συστατικών βιολογικής προέλευσης και µέγιστα επίπεδα συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών 1. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Τα ελάχιστα επίπεδα φυσικών συστατικών και τα µέγιστα επίπεδα των πρώτων υλών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (όσο αφορά στην τελική µορφοποίηση/ τελική σύσταση του προϊόντος) παρουσιάζονται ανά κατηγορία προϊόντος, στον Πίνακα 1 (το Παράρτηµα 4 δεν εφαρµόζεται εδώ). Τα φυσικά συστατικά που περιέχουν νερό υπολογίζονται µε τα ακόλουθα ποσοστά κατά βάρος:* α) Φυσικοί χυµοί: 100% ως φυσικό συστατικό β) Συµπυκνωµένοι φυσικοί χυµοί: µόνο το 100% του νερού που περιέχει το συµπύκνωµα (ως φυσικό συστατικό) και όχι το νερό που προστίθεται για την αραίωση. γ) Υδατικά εκχυλίσµατα: µόνο το τµήµα του φυτικού υλικού. δ) Υδροαλκοολικά εκχυλίσµατα: το τµήµα του φυτικού υλικού και η αλκοόλη (αν αυτή είναι φυσικής προέλευσης). 2. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Βασικές απαιτήσεις: Για αυτή την κατηγορία θα πρέπει πρωτίστως να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω για την κατηγορία 1. Επιπλέον, οι ακόλουθες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται: Το προϊόν θα πρέπει να περιέχει (όσο αφορά στην τελική µορφοποίηση) τουλάχιστον 15% χηµικώς µη-τροποποιηµένα φυσικά συστατικά και µέγιστο 15% συστατικά που προέρχονται από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (βλ. Πίνακα 2). Επιπλέον απαιτήσεις: 1) Τουλάχιστον το 70% των φυσικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης και των συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (εφόσον αυτό είναι εφαρµόσιµο σύµφωνα µε την Β2.2.) που περιέχονται στο τελικό προϊόν, θα πρέπει να προέρχονται από ελεγχόµενη βιολογική καλλιέργεια ή/και από ελεγχόµενη συλλογή αυτοφυών φυτών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία [Κανονισµός (EΚ) 834/2007, πρώην (µέχρι 31 εκεµβρίου 2008) Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91] ή µε τον κανονισµό για την βιολογική γεωργία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α [(USDA, National Organic Program (NOP)]. 2) Σε περίπτωση που στο προϊόν περιέχονται συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών και οι πρώτες ύλες από τις οποίες προέκυψαν τα συστατικά αυτά είναι βιολογικής καλλιέργειας, το ποσοστό των βιολογικών αυτών πρώτων υλών, θα συνυπολογίζεται και θα προστίθεται στο συνολικό τελικό ποσοστό βιολογικών συστατικών του προϊόντος, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 4. Η λίστα αυτή, ανανεώνεται συχνά ώστε να λαµβάνεται υπόψη η όλο και µεγαλύτερη διαθεσιµότητα των συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντιστοίχων φυσικών, προερχόµενα από βιολογική πρώτη ύλη. Έκδοση Σελίδα 6 από 11

7 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Βασικές απαιτήσεις: Για αυτή την κατηγορία πρέπει πρωτίστως να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω για την κατηγορία 2. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το προϊόν θα πρέπει να περιέχει (όσο αφορά στην τελική µορφοποίηση) τουλάχιστον 20% χηµικώς µη-τροποποιηµένα φυσικά συστατικά και µέγιστο 15% συστατικά που προέρχονται από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (βλ. Πίνακα 3). Επιπλέον απαιτήσεις: 1) Τουλάχιστον το 95% των φυσικών συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης και των συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (εφόσον αυτό είναι εφαρµόσιµο σύµφωνα µε την Β3.2.) που περιέχονται στο τελικό προϊόν, θα πρέπει να προέρχονται από ελεγχόµενη βιολογική καλλιέργεια ή/και από ελεγχόµενη συλλογή αυτοφυών φυτών, σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία [Κανονισµός (EΚ) 834/2007, πρώην (µέχρι 31 εκεµβρίου 2008) Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91] ή µε τον κανονισµό για την βιολογική γεωργία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α [(USDA, National Organic Program (NOP)]. 2) Σε περίπτωση που στο προϊόν περιέχονται συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών και οι πρώτες ύλες από τις οποίες προέκυψαν τα συστατικά αυτά είναι βιολογικής καλλιέργειας, το ποσοστό των βιολογικών αυτών πρώτων υλών, θα συνυπολογίζεται και θα προστίθεται στο συνολικό τελικό ποσοστό βιολογικών συστατικών του προϊόντος, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 4. Η λίστα αυτή, ανανεώνεται συχνά ώστε να λαµβάνεται υπόψη η όλο και µεγαλύτερη διαθεσιµότητα των συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντιστοίχων φυσικών, προερχόµενα από βιολογική πρώτη ύλη. * Παραδείγµατα υπολογισµού φυτικών εκχυλισµάτων και υδροδιαλυµάτων/ αρωµατικών νερών, δίδονται στο Παράρτηµα 5. # Για τα σαπούνια: τα φυσικά συστατικά και τα συστατικά προερχόµενα από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, θα πρέπει να προστίθενται. Γ. Προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για φέροντα υλικά (π.χ. υγρά µαντήλια και πετσέτες) Όλα τα φέροντα υλικά των καλλυντικών που χρησιµοποιούνται για τοπική εφαρµογή ενός προϊόντος (π.χ. µαντήλια ή πετσέτες), θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα φυσικά συστατικά ή/και τα συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών και να έχουν κατασκευαστεί από ανανεώσιµες πρώτες ύλες.. Προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για τη συσκευασία και για τα υλικά συσκευασίας 1. Η συσκευασία θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. 2. Τα προϊόντα συσκευασίας θα πρέπει να σχεδιάζονται για όσο το δυνατό περισσότερες χρήσεις (µε εξαίρεση στα δείγµατα). 3. Εάν είναι τεχνικώς δυνατό και υπάρχει διαθεσιµότητα, τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιµα και ει δυνατόν κατασκευασµένα από ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 4. Αλογονοµένα πλαστικά δε επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως υλικά συσκευασίας. Έκδοση Σελίδα 7 από 11

8 5. οχεία πεπιεσµένου αερίου µε Αέρα, Άζωτο, Οξυγόνο ή/και ιοξείδιο του άνθρακα (αλλά χωρίς ασταθή οργανικά συστατικά - VOC, Volatile Organic Compounds) δεν µπορούν να πιστοποιηθούν ως φυσικά και βιολογικά καλλυντικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου NATRUE. Τα αέρια δεν λαµβάνονται υπόψιν για τους υπολογισµούς σύµφωνα µε τους πίνακες 1, 2 ή 3 (βλ. παρακάτω). Παραρτήµατα: Όλα τα παρακάτω παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο στο αρχείο excel «Παραρτήµατα». Παράρτηµα 1α: Εγκεκριµένοι διαλύτες για την παραγωγή φυσικών συστατικών. Παράρτηµα 1β: Εγκεκριµένοι παράγοντες ρύθµισης του ph και ιοντοανταλλαγής για την παραγωγή φυσικών συστατικών. Παράρτηµα 2α: Εγκεκριµένα συνθετικά όµοια των φυσικών συντηρητικά για την παρασκευή φυσικών καλλυντικών. Παράρτηµα 2β: Εγκεκριµένες συνθετικές όµοιες των φυσικών, ανόργανες χρωστικές και ορυκτά για την παρασκευή φυσικών καλλυντικών. Παράρτηµα 3: Εγκεκριµένα συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, για την παρασκευή φυσικών καλλυντικών (ανοιχτή µη εξαντλητική λίστα µε ονοµασία κατά INCI). Παράρτηµα 4: Τα ποσοστά των βιολογικών πρώτων υλών των συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, εάν αυτά έχουν παραχθεί από βιολογική πρώτη ύλη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία [Κανονισµός (EΚ) 834/2007, πρώην (µέχρι 31 εκεµβρίου 2008) Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91] ή του κανονισµού για την βιολογική γεωργία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α [(USDA, National Organic Program (NOP)]. Παράρτηµα 5: Παραδείγµατα υπολογισµού των φυσικών (βιολογικών) ποσοστών φυτικών εκχυλισµάτων και υδροδιαλυµάτων / αρωµατικών νερών. Έκδοση Σελίδα 8 από 11

9 Πίνακας 1: Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για των κατηγορία των «Φυσικών Καλλυντικών». 1*** *** Περιεχόµενο πρώτων υλών όσον αφορά στο τελικό προϊόν (%) Έλαια/καθαριστικά προϊόντα και προϊόντα περιποίησης του δέρµατος που δεν περιέχουν νερό Αρώµατα, Eaux de Parfum, Eaux de Toilet, Eaux de Cologne Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (W/O) και ελαιώδεις γέλες Προϊόντα µακιγιάζ που περιέχουν νερό Αποσµητικά και ανθιδρωτικά προϊόντα Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (O/W) και γέλες Αντιηλιακά Προϊόντα περιποίησης µαλλιών Προϊόντα καθαρισµού που περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες Στοµατική φροντίδα Προϊόντα µακιγιάζ που δεν περιέχουν νερό Σαπούνια Νερά Περιεχόµενο σε νερό (%) Καµία ιδιαίτερη απαίτηση ή περιορισµός Ελάχιστο ποσοστό σε φυσικά συστατικά (%) Ποσοστό σε συνθετικά όµοια των φυσικών συστατικά (%) Μέγιστο ποσοστό σε συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (%) ***Κατά την αξιολόγηση της κατηγορίας του προϊόντος, ποσοστό νερού µέχρι 4,4% που περιέχεται στην αλκοόλη, δε λαµβάνεται υπόψη, και συνεπώς, το προϊόν θεωρείται ότι δεν περιέχει νερό. Έκδοση Σελίδα 9 από 11

10 Πίνακας 2: Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την κατηγορία των «Φυσικών Καλλυντικών µε αναλογία Βιολογικών Πρώτων Υλών» 1*** *** Περιεχόµενο πρώτων υλών όσον αφορά στο τελικό προϊόν (%) Έλαια/καθαριστικά προϊόντα και προϊόντα περιποίησης του δέρµατος που δεν περιέχουν νερό Αρώµατα, Eaux de Parfum, Eaux de Toilet, Eaux de Cologne Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (W/O) και ελαιώδεις γέλες Προϊόντα µακιγιάζ που περιέχουν νερό Αποσµητικά και ανθιδρωτικά προϊόντα Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (O/W) και γέλες Αντιηλιακά Προϊόντα περιποίησης µαλλιών Προϊόντα καθαρισµού που περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες Στοµατική φροντίδα Προϊόντα µακιγιάζ που δεν περιέχουν νερό Σαπούνια Νερά Περιεχόµενο σε νερό (%) Καµία ιδιαίτερη απαίτηση ή περιορισµός Ελάχιστο ποσοστό σε φυσικά συστατικά (%) 90* 60* 30* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 15* 1* 15* Ποσοστό σε συνθετικά όµοια των φυσικών συστατικά (%) Μέγιστο ποσοστό σε συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** *Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.2, σχετικά µε το περιεχόµενο σε συστατικά προερχόµενα από ελεγχόµενη βιολογική καλλιέργεια. ** Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.2, σχετικά µε την παραγωγή συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες ελεγχόµενης βιολογικής καλλιέργειας. ***Κατά την αξιολόγηση της κατηγορίας του προϊόντος, ποσοστό νερού µέχρι 4,4% που περιέχεται στην αλκοόλη, δε λαµβάνεται υπόψη, και συνεπώς, το προϊόν θεωρείται ότι δεν περιέχει νερό. # Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.2 σχετικά µε την παραγωγή σαπουνιών. Έκδοση Σελίδα 10 από 11

11 Πίνακας 3: Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την κατηγορία των «Βιολογικά Καλλυντικά». 1*** *** Περιεχόµενο πρώτων υλών όσον αφορά στο τελικό προϊόν (%) Έλαια/καθαριστικά προϊόντα και προϊόντα περιποίησης του δέρµατος που δεν περιέχουν νερό Αρώµατα, Eaux de Parfum, Eaux de Toilet, Eaux de Cologne Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (W/O) και ελαιώδεις γέλες Προϊόντα µακιγιάζ που περιέχουν νερό Αποσµητικά και ανθιδρωτικά προϊόντα Γαλακτώµατα περιποίησης δέρµατος (O/W) και γέλες Αντιηλιακά Προϊόντα περιποίησης µαλλιών Προϊόντα καθαρισµού που περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες Στοµατική φροντίδα Προϊόντα µακιγιάζ που δεν περιέχουν νερό Σαπούνια Νερά Περιεχόµενο σε νερό (%) Καµία ιδιαίτερη απαίτηση ή περιορισµός Ελάχιστο ποσοστό σε φυσικά συστατικά (%) 90* 60* 30* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 20* 1* 20* Ποσοστό σε συνθετικά όµοια των φυσικών συστατικά (%) Μέγιστο ποσοστό σε συστατικά που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών (%) 10** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 99** 5** *Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.3, σχετικά µε το περιεχόµενο σε συστατικά προερχόµενα από ελεγχόµενη βιολογική καλλιέργεια. ** Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.3, σχετικά µε την παραγωγή συστατικών που προκύπτουν από χηµική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες ελεγχόµενης βιολογικής καλλιέργειας. ***Κατά την αξιολόγηση της κατηγορίας του προϊόντος, ποσοστό νερού µέχρι 4,4% που περιέχεται στην αλκοόλη, δε λαµβάνεται υπόψη, και συνεπώς, το προϊόν θεωρείται ότι δεν περιέχει νερό. # Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι επιπλέον απαιτήσεις της παραγράφου Β.3 σχετικά µε την παραγωγή σαπουνιών. Έκδοση Σελίδα 11 από 11

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.6), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.4 14.02.2012 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.3), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.9), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Τεύχος 47 Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008 Τρίμηνη ~Εκδοση Ιδιοκτησία: Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα τηλ. 210 82.24.384,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο, κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ @ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοµολογία που διέπει τις αναγραφόµενες πληροφορίες στις ετικέτες τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

.. Λ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

.. Λ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 554.. Λ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ-ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.1 Υγιεινή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο όρος Υγιεινή αφορά όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιµα ασφαλή και υγιεινά. Τα µέτρα αυτά καλύπτουν όλα τα στάδια µετά την πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα