Κέρκυρα, /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρκυρα, 13-05 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 13-05 - 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, /2011 Αριθμ.πρωτ.21456/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), Σαμάρα 13 - Κέρκυρα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ( αριθμ. Πρωτ /6591/ ), σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπύρου Σπυρίδων Πρόεδρος 2. Μηλιώτης Νικόλαος Αντιπρόεδρος 3. Κορφιάτης Ιωάννης Τακτικό Μέλος 4. Μόσχου Αιμιλία Τακτικό Μέλος 5. Φόρτες Γεράσιμος Τακτικό Μέλος 6. Λούβρου Αλίκη Τακτικό Μέλος 7. Μακρή Αμαλία αναπληρώτρια του τακτικού μέλους κ.γρουζή Τζόγιας που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρέστηκε ο γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ.3451/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ι.Ν. Κέρκυρας, Αικατερίνη Κότση. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπύρου Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού 6/

2 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης : 1. Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό 6/ της 6ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε 13/04/2011. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 85-8 /2011 2

3 Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού 7/ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης : 1. Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό 7/ της 7ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε 29/04/2011. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 86-8 /2011 Θέμα 3ο: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής». 3

4 Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και αναφέρεται στη διαπίστωση του κ. Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μηλιώτη Νικόλαου στη διαφορετική αντιμετώπιση, όσον αφορά σχετικά με την έγκριση αναγνώριση και θεώρηση των δαπανών - απ ευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των ,00 Ευρώ. Σημειώνεται ότι οι Υ.Δ.Ε. Κέρκυρας και Λευκάδας δεν ζητούν αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για δαπάνες και απ ευθείας ανάθεσης μέχρι ποσού ,00 Ευρώ. Ενώ οι Υ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου απαιτούν ανάλογη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Έτσι στα Ιόνια νησιά εφαρμόζονται δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα του κ. Μηλιώτη Νικόλαου αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ για την καλύτερη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 1) Να γίνει διευκρινιστικό έγγραφο προς το υπουργείο Οικονομικών (Γενικό λογιστήριο - Υ.Δ.Ε.) το οποίο θα συνταχθεί από το γραφείου του κ. Περιφερειάρχη και θα αναφέρεται στη διαφορετική αντιμετώπιση, όσον αφορά σχετικά με την έγκριση αναγνώριση και θεώρηση των δαπανών - απ ευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των ,00 Ευρώ. Σημειώνεται ότι οι Υ.Δ.Ε. Κέρκυρας και Λευκάδας δεν ζητούν αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για δαπάνες και απ ευθείας ανάθεσης μέχρι ποσού ,00 Ευρώ. Ενώ οι Υ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου απαιτούν ανάλογη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Έτσι στα Ιόνια νησιά εφαρμόζονται δύο διαφορετικές διαδικασίες. 2) Μέχρι την απάντηση (διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών και για την καλύτερη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών μας θα γίνονται τα παρακάτω: α) Κάθε διεύθυνση Περιφερειακής Ενότητας θα υποβάλλει τα αιτήματα όλες τις εισηγήσεις της και σε ηλεκτρονική μορφή στον καθ ύλην αρμόδιο Γενικό Δ/ντή β) στη συνέχεια ο καθ ύλην Γενικός Δ/ντής με διαβιβαστικό θα αποστέλλει στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής και σε ηλεκτρονική μορφή την παραπάνω αλληλογραφία ( αίτημα, εισήγηση, όρους διακήρυξης κ.λ.π ) με πλήρη εισήγησή του στην οποία θα αναγράφεται ΚΑΕ και ποσό. Απαραίτητα θα επισυνάπτεται η κατ περίπτωση απαιτούμενη απόφαση ανάληψης θεωρημένη από την οικεία Υ.Δ.Ε. (Π.Δ. 113/2010 αρθρ. 2 παρ. 2 και 4 παρ. 4.) Για διευκόλυνση μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση και το σύνδεσμο (link) Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 87-8 /2011 Θέμα 4ο: «Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος (απόφαση Διοικ. Πρωτοδ. Κέρκυρας» 4

5 Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις παρ. 1 ε και 1 ζ αρθρ. 176 Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Κέρκυρας Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: Εισήγηση Eισηγούμεθα την πληρωμή του οικογενειακού επιδόματος συν τους νόμιμους τόκους της υπαλλήλου Βαρβάρας Λαδοβρέχη. (Συννημένο αντίγραφο της υπ αρ. 312/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας ) Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας και την υπ αριθμ. 312/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης.εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την πληρωμή του οικογενειακού επιδόματος συν τους νόμιμους τόκους της υπαλλήλου Βαρβάρας Λαδοβρέχη. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό Θέμα 5ο: «Πρόσληψη δικηγόρου για την με αριθμό 3960/2008 απόφασης του Ε τμήματος του συμβουλίου της Επικράτειας» Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις παρ. 1 ε και 1 ζ αρθρ. 176 Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας 5

6 Κέρκυρας Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ Εισήγηση (συνημμένα : αντίγραφο της με αριθμό 3960/2008 απόφασης του Ε τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας ) εισηγούμαστε την πληρωμή όπως ορίζει η απόφαση δηλαδή συμμέτρως σε βάρος της ΝΑ Κέρκυρας και του Δημοσίου ήτοι 460,00 Ευρώ έκαστος εξ αυτών. Επομένως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποχρεούται να καταβάλει 460,00 Ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ: να πληρωθεί το ποσό των 460,00 Ευρώ ως δικαστική δαπάνη όπως ορίζει η υπ αρ 3960/2008 απόφαση του Ε τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας ) και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 89-08/2011 Θέμα 6ο: «Πρόσληψη δικηγόρου» Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις παρ. 1 ε και 1 η αρθρ. 176 Ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. Κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: 6

7 Εισήγηση Σχετικά : Η από αγωγή της πρώην συμβασιούχου της Ν.Α.Κ., Σωτηρίου Ειρήνης ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ εισηγούμαστε την πρόσληψη δικηγόρου προκειμένου να λάβει γνώση της αγωγής της συμβασιούχου Σωτηρίου και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ: την πρόσληψη του δικηγόρου κ. Καρύδη Δημήτριου για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την αγωγή της συμβασιούχου Σωτηρίου και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Η αμοιβή του ορίζεται βάση της παρ. η του άρθρου 176 του Ν. 3852/ και εφόσον πληρεί όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 90-08/2011 Θέμα 7ο: «Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ζακύνθου για το έτος 2011». Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση γενικού Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ.κουρσάρη Ιωάννη η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά με το υπ αρ. πρωτ.15212/718-/ έγγραφο του αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου που 7

8 αφορά την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ζακύνθου για το έτος 2011 και την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού εισηγούμαι την έγκρισή του όπως αναφέρεται παρακάτω (εισήγηση της Π.Ε. Ζακύνθου και σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού ): ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη 1. Το αρθρ. 176 Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 4. Το αρθρ. 13 Ν. 2503/1997, σύμφωνα με το οποίο οι Ν.Α. είναι αρμόδιες για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή των ΝΠΔΔ των Νομών και των ιδρυμάτων τους 5. Το αριθμ / έγγραφο Υπ. Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία του αρθρ. 13 Ν. 2503/97 εξακολουθεί και για το έτος Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ Νομού Ζακύνθου, έτους 2011, υπήρξε άγονος 7. Το γεγονός της ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2011 της ΠΙΝ 8. Την ανάγκη διεξαγωγής νέου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ Νομού Ζακύνθου, έτους 2011 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ Νομού Ζακύνθου, έτους 2011, προϋπολογισμού ,00. Η δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά στην Π.Ε. Ζακύνθου (32.000,00 ) θα καλυφθεί από ΚΑΠ. 2. Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού, που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ζακύνθου για το έτος Έχοντας υπόψη: 1.Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.Το Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 3.Το Π.Δ.. 370/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/ Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου». 5.Το Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Άρθρ. 13 παρ. 6) 6. Το άρθρ. 40 και 41 Π.Δ. 173/90 7. Τον Οργανισμό λειτουργίας της Π.Ι.Ν. (Π.Δ. 147/2011) 8.Την αριθμ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού. 8

9 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ.(εκτός Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και Ο.Δ.Α.Ζ.) που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή Ν. Ζακύνθου για το έτος 2011, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), αναλυόμενου ως εξής: Πετρέλαιο θέρμανσης ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Βενζίνη ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές, με δικαίωμα αυξομείωσης. Ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Π. Ε. Ζακύνθου Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στις ημέρα,την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Ισχύς προσφοράς: 120 ημέρες από της επομένης της διενέργειας του διαγωνισμού. 1. ΕΙΔΟΣ Οι αναγκαίες ποσότητες Α) Πετρελαίου θέρμανσης (Ενδεικτική ποσότητα lt) B) Πετρελαίου κίνησης (Ενδεικτική ποσότητα 1000 lt) Γ) Βενζίνης κοινής, νέας σούπερ και αμόλυβδης (Ενδεικτική ποσότητα lt) 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που παράγεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια. 3. ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ εκάστη από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ανάλογα με τις ανάγκες του παραλήπτου με υπεύθυνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή είτε στις αποθήκες του παραλήπτη είτε στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή μετά από ειδοποίηση. 4. ΤΙΜΗ Στις προσφορές θα δοθεί για όλα τα είδη καυσίμων ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 41 Π.Δ. 173/90. Προμηθευτής θα αναδειχτεί αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα των παραληπτών Ν.Π.Δ.Δ. σε εύλογο χρονικό διάστημα βάσει: α) τιμολογίων του προμηθευτή ή πρατηριούχο κανονικά συμπληρωμένων β) βεβαίωσης του παραλήπτη για την ποσότητα που παραλήφθηκε. 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 9

10 Οι υπέρ τρίτων νομοθετημένες κρατήσεις θα βαρύνουν τους προμηθευτές. ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής μιας εκ των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας με Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις ημέρα και ώρα Επίσης οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου στην Ν.Ε. ως την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς Α) η λέξη προσφορά, Β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Γ) ο αριθμός της διακήρυξης Δ) η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Ε) τα στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται παραπάνω. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά. Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/07 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 τού ιδίου άρθρου, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου κατάσταση. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 10

11 δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 ΠΔ 118/07 Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις τα περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητήριου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 11

12 μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το τέλος του χρόνου που έχει τεθεί για την συγκέντρωση των προσφορών, θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων σύμφωνα με το αρθρ. 19Π.Δ. 118/07, ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές, όσων προμηθευτών η συμμετοχή κρίθηκε αποδεκτή ανοίγονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζονται με ειδική πρόσκληση. Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που προσφορά του στο σύνολο της είναι πιο χαμηλή. 11.ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Φορέα που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: Α) Κατακύρωση της προμήθειας 12

13 Β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το Π.Δ. 118/ ΣΥΜΒΑΣΗ Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εναπόκεινται στην τελική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο τελευταίος μειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει για την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η παραπάνω προμήθεια υγρών καυσίμων αφορά το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2011 και δύναται να παρατεθεί για ένα τρίμηνο ακόμα. Η παράταση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Η παραδιδόμενη μηνιαία ποσότητα δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα που προκύπτει από την σύμβαση κατ αναλογία. Υπόδειγμα της σύμβασης επισυνάπτεται. 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα που έχουν καθορισθεί δεν θα λαμβάνονται υπόψη και καμία αντιπροσφορά, τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή ύστερα από την υποβολή της. 15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ Όπου η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ισχύουν ο Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007 και γενικά οι ισχύουσες κατά την ημέρα του διαγωνισμού διατάξεις. 17. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ και εφόσον πληρούνται όλα τα οριζόμενα του Π.Δ. 113/ που αφορά την δέσμευση πίστωσης τα εξής: 1.Την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ Νομού Ζακύνθου, έτους 2011, προϋπολογισμού ,00. Η δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά στην Π.Ε. Ζακύνθου (32.000,00 ) θα καλυφθεί από ΚΑΠ. 13

14 2.Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού, που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Ζακύνθου για το έτος Έχοντας υπόψη: 1.Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.Το Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 3.Το Π.Δ.. 370/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/ Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου». 5.Το Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Άρθρ. 13 παρ. 6) 6. Το άρθρ. 40 και 41 Π.Δ. 173/90 7. Τον Οργανισμό λειτουργίας της Π.Ι.Ν. (Π.Δ. 147/2011) 8.Την αριθμ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ.(εκτός Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και Ο.Δ.Α.Ζ.) που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή Ν. Ζακύνθου για το έτος 2011, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), αναλυόμενου ως εξής: Πετρέλαιο θέρμανσης ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Βενζίνη ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές, με δικαίωμα αυξομείωσης. Ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Π. Ε. Ζακύνθου Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στις ημέρα,την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Ισχύς προσφοράς: 120 ημέρες από της επομένης της διενέργειας του διαγωνισμού. 1. ΕΙΔΟΣ Οι αναγκαίες ποσότητες Α) Πετρελαίου θέρμανσης (Ενδεικτική ποσότητα lt) B) Πετρελαίου κίνησης (Ενδεικτική ποσότητα 1000 lt) Γ) Βενζίνης κοινής, νέας σούπερ και αμόλυβδης (Ενδεικτική ποσότητα lt) 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που παράγεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια. 14

15 3. ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ εκάστη από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ανάλογα με τις ανάγκες του παραλήπτου με υπεύθυνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή είτε στις αποθήκες του παραλήπτη είτε στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή μετά από ειδοποίηση. 4. ΤΙΜΗ Στις προσφορές θα δοθεί για όλα τα είδη καυσίμων ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 41 Π.Δ. 173/90. Προμηθευτής θα αναδειχτεί αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα των παραληπτών Ν.Π.Δ.Δ. σε εύλογο χρονικό διάστημα βάσει: α) τιμολογίων του προμηθευτή ή πρατηριούχο κανονικά συμπληρωμένων β) βεβαίωσης του παραλήπτη για την ποσότητα που παραλήφθηκε. 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι υπέρ τρίτων νομοθετημένες κρατήσεις θα βαρύνουν τους προμηθευτές. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής μιας εκ των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας με Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις ημέρα και ώρα Επίσης οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου στην Ν.Ε. ως την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς Α) η λέξη προσφορά, Β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Γ) ο αριθμός της διακήρυξης Δ) η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Ε) τα στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται παραπάνω. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ 15

16 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά. Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/07 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 τού ιδίου άρθρου, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου κατάσταση. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 ΠΔ 118/07 Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τη ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 16

17 διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις τα περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητήριου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 17

18 Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το τέλος του χρόνου που έχει τεθεί για την συγκέντρωση των προσφορών, θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων σύμφωνα με το αρθρ. 19Π.Δ. 118/07, ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές, όσων προμηθευτών η συμμετοχή κρίθηκε αποδεκτή ανοίγονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζονται με ειδική πρόσκληση. Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που προσφορά του στο σύνολο της είναι πιο χαμηλή. 11.ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Φορέα που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: Α) Κατακύρωση της προμήθειας Β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το Π.Δ. 118/ ΣΥΜΒΑΣΗ Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εναπόκεινται στην τελική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο τελευταίος μειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει για την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η παραπάνω προμήθεια υγρών καυσίμων αφορά το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2011 και δύναται να παρατεθεί για ένα τρίμηνο ακόμα. Η παράταση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Η παραδιδόμενη μηνιαία ποσότητα δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα που προκύπτει από την σύμβαση κατ αναλογία. Υπόδειγμα της σύμβασης επισυνάπτεται. 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα που έχουν καθορισθεί δεν θα λαμβάνονται υπόψη και καμία αντιπροσφορά, τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή ύστερα από την υποβολή της. 15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ Όπου η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ισχύουν ο Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007 και γενικά οι ισχύουσες κατά την ημέρα του διαγωνισμού διατάξεις. 18

19 17. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 91-8/2011 Θέμα 8ο: «Έγκριση επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για το έτος 2011, και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε. Ζακύνθου». 19

20 Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 176 παρ. γ του Νόμου 3852/2010. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Κουρσάρη Ιωάννη, η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά με το υπ αρ.πρωτ /719/ έγγραφο του αντ/ρχη Ζακύνθου που αφορά την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2011 εισηγούμεθα για την έγκριση τους όπως αναφέρονται στην παρακάτω εισήγηση της Π.Ε. Ζακύνθου : ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη 1. Το αρθρ. 176 Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Το αρθρ. 38 Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 4. Το γεγονός της ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2011 της ΠΙΝ 5. Την ανάγκη ορισμού επιτροπών α) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) αξιολόγησης ενστάσεων του αρθρ. 15 Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 2522/1997, για το έτος 2011 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για το έτος 2011, αποτελούμενης από τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου Α) Κακολύρη Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, με αναπληρώτρια την Μάργαρη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β Β) Βούλτσου Αγγελική, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, με αναπληρώτρια την Θεοδόση Φωτεινή, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α Γ) Κούτση Μαρίνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Κλαυδιανού Αγγελική, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α 2. Το ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του αρθρ. 15 Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 2522/1997, για το έτος 2011, αποτελούμενης από τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου 20

21 Α) Κλάδη Ρίδη Τερέζα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Μήλεση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α Β) Λουκοπούλου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Γ, με αναπληρώτρια την Λούτα Γρηγορία, κλάδου ΤΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών, με βαθμό Β Γ) Κακολύρη Αγγελική, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, με αναπληρωτή τον Τσαγκαρόπουλο Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Κουρσάρη Ιωάννη εγκρίνει ΟΜΟ- ΦΩΝΑ: 1.Τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για το έτος 2011, αποτελούμενης από τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου Α) Κακολύρη Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, με αναπληρώτρια την Μάργαρη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β Β) Βούλτσου Αγγελική, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, με αναπληρώτρια την Θεοδόση Φωτεινή, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α Γ) Κούτση Μαρίνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Κλαυδιανού Αγγελική, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α 2.Το ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του αρθρ. 15 Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του αρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 2522/1997, για το έτος 2011, αποτελούμενης από τους κάτωθι υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου Α) Κλάδη Ρίδη Τερέζα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Μήλεση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α Β) Λουκοπούλου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Γ, με αναπληρώτρια την Λούτα Γρηγορία, κλάδου ΤΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών, με βαθμό Β Γ) Κακολύρη Αγγελική, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, με αναπληρωτή τον Τσαγκαρόπουλο Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α 21

22 Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 92-08/2011 Θέμα 9ο: Έγκριση δαπανών Π.Ε. Ζακύνθου Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του Γενικού Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Κουρσάρη Ιωάννη, η οποία έχει ως εξής: EIΣΗΓΗΣΗ Σας διαβιβάζουμε αιτήματα για την διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με προμήθειες και εισηγούμαι την έγκριση του παρακάτω πίνακα δαπανών για την έρρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 22

23 1. Επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου από τον ΜΟΡΦΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1494,45 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /ΚΑΕ: 073/1329 ποσόν 1199,25 και 073/ ,20 (Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ανάθεση γίνεται στο συγκεκριμένο προμηθευτή λόγω της ιδιότητας του ως επίσημος αντιπρόσωπός (service) των εν λόγω μηχανημάτων. 2. Αμοιβή Σωματείου Φορτοεκφορτωτών για την μεταφορά της υπηρεσίας του Τμήματος Απασχόλησης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,0 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /ΚΑΕ: 073/ Προμήθεια ψυχρού Ασφαλτομίγματος(κιλά ) Επελέγη η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών και κατατέθηκαν οι εξής 3 προσφορές: α) Εταιρεία Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με τιμή 7,40 /σάκκο των 30 kg β) Εταιρεία ΒΟΡΡΑΣ ΑΒΕΕ με τιμή 8,10 / σάκκο των 30 kg γ) Εταιρεία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ με τιμή 8,0 /σάκκο των 30 kg Πλέον οικονομική είναι η προσφορά της εταιρείας Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:3813,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ /ΚΑΕ: 071/9781 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επισυνάπτονται οι τρείς (3) προσφορές 4. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ α) Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και βιβλιοδεσίας των αποτελεσμάτων απογραφής της περιουσίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου για την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Ζακύνθου β) Φωτοαντιγραφή και βιβλιοδεσία κτηματολογικών πινάκων για να αποσταλούν στην Κτηματική Υπηρεσία και φωτοαντιγραφή τοπογραφικού διαγράμματος Δημοτικού Σχολείου Δερματούσας για την Δ.Τ.Ε γ) Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων σχεδίων για την παράδοση φακέλων ενοικιαζόμενων κτιρίων από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου προς τον Δήμο Ζακυνθίων για την Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:557,27 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 23

24 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ : 073/0843 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι παραπάνω εργασίες ανατίθενται στην ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΡΤΑ λόγω του ότι καλύπτει πλήρως με τον εξοπλισμό της επιχείρησης της την φωτοαντιγραφή μεγάλων ποσοτήτων και ειδικών φωτοαντιγράφων τα οποία δεν μπορούν να αναπαράχθουν από τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των υπηρεσιών. 5. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου από την εταιρεία ΣΙΝΤΛΕΡ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:3382,95 + ΦΠΑ =4161,03 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ : 073/0851 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η παραπάνω εταιρεία παρείχε τεχνική κάλυψη για τα προηγούμενα έτη και το πόσον που απαιτείται για το έτος 2011 παραμένει το ίδιο χωρίς αναπροσαρμογή Αμοιβή για την αλλαγή του κλισέ τοπωνυμίου στην μηχανή γραμματοσήμων από Ν.Α.Ζ. σε Π.Ε.Ζ. από την εταιρεία Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΠΑ = 61,50 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/0899 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ανάθεση γίνεται στον Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗ διότι είναι ο προμηθευτής της μηχανής γραμματοσήμανσης Ασφάλιση υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΗΙ 9072 και ΚΗΙ 9055 από την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1559,56 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/0899 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρονική διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης για το ΚΗΙ 9055 από 13/01/2011 έως 13/07/2011 και για το ΚΗΙ 9072 από 15/01/2011 έως 15/01/ Προμήθεια σφραγίδων με το νέο λογότυπο λόγω της διοικητικής μεταρρύθμισης Ν. 3852/10 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ από την ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΉ ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1288,55(στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/

25 9. ΑΔΑ: 4ΑΘΧ7ΛΕ-Θ Προμήθεια χαρτικών και γραφικής ύλης από την ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΉ ΜΥΛΩΝΑ ΕΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:6000,00 (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/1111 και ΚΑΕ : 1699 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ανάθεση γίνεται στον εν λόγω προμηθευτή μέχρις ολοκλήρωσης της διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού για το έτος 2011 λόγω του ότι είχε αναλάβει την προμήθεια χαρτικών και γραφικής ύλης των υπηρεσιών της ΝΑΖ για το έτος 2010 και σύμφωνα με την υπάρχουσα προσφορά του οι τιμές των προϊόντων παραμένουν ίδιες χωρίς αναπροσαρμογή. Επισυνάπτεται η προσφορά του 10. Επισκευή συντήρηση κλιματιστικών σε διάφορες υπηρεσίες. Επελέγη η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών και κατατέθηκαν οι εξής 2 προσφορές: α) ΑΚΤΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 713,90 (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) β) Δ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ - Α. ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΟΕ 1020,00 (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον οικονομική είναι η προσφορά του κου ΑΚΤΥΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:713,40 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/0869 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Επισυνάπτονται 2 προσφορές 11. Ανάθεση καθαριότητας κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Επελέγη η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών για την καθαριότητα των κάτωθι κτιριακών χώρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Κτίριο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου (πόλη Ζακύνθου) Κτίριο Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου (πόλη Ζακύνθου) Κτίριο Νομο Κτηνιατρείου Ζακύνθου (πόλη Ζακύνθου) Κτίριο Κ.Τ.Ε.Ο. Ζακύνθου (περιοχή ΚΤΕΟ εκτός Ζακύνθου) Γραφεία Δ/νσης Υπ. Μεταφορών (πόλη Ζακύνθου) Γραφεία Δ/νσης Ανάπτυξης Ζακύνθου (ποτάμι γέφυρα Ξιφίτα Ζακύνθου) Γραφεία Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ζακύνθου (πόλη Ζακύνθου) Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Διοικητήριο Ζάκυνθος) Κατατέθηκαν οι εξής προσφορές : α) Απολυμαντική Πετρελαϊκή με τιμή 4.980,00 /μήνα β)πολυχρονοπούλου Χριστίνα με τιμή 4.300,00 / μήνα γ)εντομ-groyp με τιμή 2.500,00 /μήνα Πλέον οικονομική προσφορά είναι της ΕΝΤΟΜ-GROYP ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:20.000,00 25

26 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ:073/0875 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Επισυνάπτονται τρείς προσφορές 12. Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών από την «ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.000,00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ: 073/1511 και 073/1512 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η ανάθεση γίνεται στον εν λόγω προμηθευτή μέχρις ολοκληρώσεως της διαδικασίας διαγωνισμού για το έτος 2011,λόγω του ότι είχε αναλάβει την προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιών της ΝΑΖ για το έτος 2010 και σύμφωνα με την προφορική προσφορά του το ποσοστό έκπτωσης παραμένει το ίδιο. 13. Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος Επελέγη η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών και δόθηκε στους ενδιαφερόμενους πίνακα ειδών προς προμήθεια. Κατετέθησαν 2 προσφορές: α. Ε. ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. β. Πατρινός, Επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.785,00 (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ:073/1231 (6.500,00 ),291/1231 (2.285,00 ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτείνεται η ανάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο της προμήθειας των ειδών στα οποία έχει δώσει χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα στην Ε. ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. των ειδών 4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,29,31,33,34,35,36 του επισυναπτόμενου πίνακα και στην Πατρινός Επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού των ειδών 1,2,3,10,11,16,23,25,28,30,32 του επισυναπτόμενου πίνακα 14. Εορτασμός 25 ης Μαρτίου 1821 (έγκριση εκ των υστέρων) Για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων επελέγη η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών. Από αυτές ως πλέον οικονομικότερες επελέγησαν οι κάτωθι: Α) Στεφάνια δάφνινα 77,97 από τον ΛΑΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Β) Μπουφές 50 ατόμων (γλυκά -αναψυκτικά) 250 από τον ΒΕΡΥΚΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Γ) Ηχητική κάλυψη 492,0 από τον ΛΙΒΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟ Δ) Εκτύπωση έγχωμου προγράμματος 707,25 από τον ΚΟΚΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1527,22 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ: 073/0845 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Επισυνάπτονται εννέα (9) προσφορές 15. Οργάνωση μπουφέ για την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ζάκυνθο, στις 27/04/11 και 28/04/11 από τον ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΣΤΑ, πρατήριο άρτου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1200,00 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) 26

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 23 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 /2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 6-5 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 500 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002003693 2014-04-22

14PROC002003693 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008 Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα