1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΞΧ-1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4950/ πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία {Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας} και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πρέβεζας». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 13. Ρέντζος Ιωάννης -Χριστόφορος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 14. Σπυράκος Ιωσήφ 3. Παπαχρήστος Λάζαρος 15. Τσοβίλης Ευάγγελος 4. Αναγνώστου Νικόλαος 16. Σαραμπασίνας Παύλος 5. Αντωνίου Μαρία 17. Ζέκιος Δημήτριος 6. Καζάκου Παρθενία 18. Τσούτσης Χρήστος 7. Λαζάρου Χριστίνα 19. Γιαννάκης Στέργιος 8. Βαρτελάτου Στυλιανή 20. Κατέρης Κωνσταντίνος 9. Ροπόκης Ευάγγελος 21. Τσαγκάρης Γεώργιος 10.Κατσιπανέλης Δημήτριος 11.Κακιούζης Χαράλαμπος 12. Αυδίκος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Νίτσας Γεώργιος, 2. Τριβλής Δημήτριος, 3. Μπαρτζώκας Παντελής, 4. Τάγκας Απόστολος, 5. Κουτρούμπας Βασίλειος, 6. Κορωναίος Κοσμάς. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχαν προσέλθει, οι κ.κ. Νίτσας, Κορωναίος, Κουτρούμπας, Μπαρτζώκας και Τριβλής. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 16ο Αριθ. Απόφασης : 134/2011

2 2 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού (αρμόδιος κ. Αλισανδράτος), που έχει ως εξής: «Σύμφωνα με το έγγραφο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας αριθμ.πρωτ.εισερχομένου 4117/03/03/ 2011, ο Δήμος Πρέβεζας το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, καλείται να εγκρίνει το τροποποιημένο καταστατικό του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας (στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μας μαζί με άλλους 125 Καλλικρατικούς Δήμους) όπως αυτό τροποποιήθηκε για να εκφράσει, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το νέο πλαίσιο του «Καλλικράτη» αλλά και την δημιουργία ενός Δικτύου με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή Δήμων ) (μέσω της συνένωσης των δυνάμεων μας με τα άλλα Δίκτυα Υγείας, τόσο το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας όσο και το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων),στο πλαίσιο της πρόσφατης πιστοποίησής μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επιπροσθέτως να ορίσει και εκπρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Μετά τα ανωτέρω, καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας» και να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο>>. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος Πρέβεζας συμμετέχει στην Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ και συγκεκριμένα σε αυτή την εταιρεία συμμετέχουν εκατόν πενήντα τρεις Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Έδρα της εταιρείας είναι το Μαρούσι και σκοπός της εταιρείας αυτής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των κατοίκων των Δήμων καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την προαγωγή υγείας των τοπικών πληθυσμών. Επίσης σκοπός είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μελών της, με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του επιπέδου ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν. Υπάρχουν και ειδικότεροι σκοποί. Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει έναν εκπρόσωπο. Προτείνω λοιπόν ως εκπρόσωπο του Δήμου μας τον κ. Αναγνώστου Νικόλαο. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζουμε ριζικά την αντίθεσή μας για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Εθνικό Διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων. Ο λόγος βέβαια είναι προφανής. Με τη συμμετοχή μας δε κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ενισχύουμε τον κατακερματισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, να αθωώνουμε την κυβερνητική πολιτική που με το νομοσχέδιο για την υγεία μετέβαλε τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις. Η μεταφορά τέτοιων αρμοδιοτήτων στους Δήμους σημαίνει υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, για λίγους ανθρώπους και μάλιστα με την ανταποδοτικότητα, με διάφορες φορολογίες. Τα προγράμματα αυτά συνήθως ενισχύονται από ευρωπαϊκά που έχουν ημερομηνία λήξης, συναντώνται με μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις δεν έδωσαν τίποτα χρήσιμο για την κοινωνία, για τους ασθενείς και επομένως λοιπόν εμείς διαφωνούμε ριζικά. Χώρια που μέσα από αυτά τα δημοτικά ή άλλα ιατρεία προσλαμβάνονται άνθρωποι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η έγκριση του Καταστατικού της εταιρείας <Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο>, ως Λαϊκή Συσπείρωση μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Το θέμα αυτό προτείνεται σε μια περίοδο που ήδη η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την υγεία μετέτρεψε τα Νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που το κόστος πληρώνουν με

3 3 χαράτσια τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Ταυτόχρονα οι δραστικές περικοπές δαπανών δημιούργησαν τεράστιες ελλείψεις σε παροχές υγείας και έκαναν δραματική την κατάσταση για τα λαϊκά στρώματα. Η συμμετοχή του Δήμου σε τέτοιους είδους εταιρείες στόχους έχει: 1. Να αθωώσει και να αμβλύνει την βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου και των Κυβερνήσεων στο χώρο της υγείας πρόνοιας. 2. Να αποποιηθεί το κράτος τις ευθύνες του και να τις μεταφέρει στις Περιφέρειες- Δήμους και μέσω αυτών στους εργαζόμενους στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. 3. Να εθιστούν οι εργαζόμενοι σε αποσπασματικές υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και να έχουν μειωμένες απαιτήσεις. 4. Να καλλιεργήσουν κοινωνικό προφίλ σε δημοτικές αρχές που εφαρμόζουν την αντιλαϊκή φορομπηχτική πολιτική στο χώρο τους. 5. Να γίνουν ο <Δούρειος Ίππος> για την εμπέδωση των ελαστικών μορφών απασχόλησης π.χ. Συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου. 6. Να ροκανιστούν κονδύλια με ημερομηνία λήξης, να εξασφαλιστούν <πελατείες> μετά την διακοπή των προγραμμάτων. Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους εργαζόμενους της πόλης και του χωριού να αγωνιστούν για ενιαίο δημόσιο σύστημα υγείας, για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας πρόνοιας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και η λαϊκή εξουσία. Είμαστε ριζικά αντίθετοι και καταψηφίζουμε την πρόταση, όχι ως προς το πρόσωπο, αλλά ως προς την συμμετοχή. ΡΕΝΤΖΟΣ: Τα ζητήματα υγείας έρχονται στο προσκήνιο, ιδιαίτερα με την κρίση την οποία περνάει η χώρα μας, που την ξέρουμε και κατά την έννοια αυτή, η πρόληψη την οποία υπόσχεται, ας πούμε, το δίκτυο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Δηλαδή αν πάρουμε χίλιους ανθρώπους και τους αφήσουμε πότε θα πονέσει το δόντι ή και άλλα σημεία του σώματος τους, θα μας χρειαστούν περισσότερα λεφτά για την αποκατάσταση της υγείας τους, ενώ εάν δράσουμε προληπτικά έχουμε ένα μεγάλο κέρδος. Στην παρούσα φάση που αναγνωρίζουμε όλοι την κρίση, ανεξάρτητα πως ερμηνεύει κανένας τη προέλευσή της, νομίζω ότι μία τέτοια ένταξή μας μπορεί να προσφέρει πολλά. Είναι ίσως τυχαίο αλλά στο πρόγραμμα που είχε ο ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΧΏΡΟΣ,η παράταξη που εκπροσωπώ, ζητούσε με το πρόγραμμα ακριβώς αυτό, Υγεία και Ζωή, και η Πρέβεζα να γίνει πρότυπος Δήμος στο δίκτυο Υγειών Πόλεων. Άρα καλώ και τους συναδέρφους συμβούλους να ψηφίσουν το θέμα διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι για νοσοκομείο, δεν είναι για υγεία, είναι για πρόληψη υγείας. Άρα μεταφέρει ένα πνεύμα στο πληθυσμό και το αναθέτει βέβαια σε ένα πολιτικό όργανο, ας πούμε που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος, έτσι ώστε πιο εύκολα οι άνθρωποι να πεισθούν να κάνουν κάτι για το δικό τους καλό που είναι οικονομικό καλό. ΝΙΤΣΑΣ: Μετά και την εισήγηση του κυρίου Ρέντζου αισθάνομαι την ανάγκη να προτείνω στον κύριο Δήμαρχο, αν ήταν δυνατόν, να αλλάξει τον εκπρόσωπό του και γιατί όχι να προτείνουμε τον κύριο Ρέντζο σαν εκπρόσωπο του Δήμου μας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και εφόσον ο κύριος Ρέντζος δέχεται την πρόταση,εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση εάν και και ο προτεινόμενος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας ο κύριος Αναγνώστου δεν έχει επίσης αντίρρηση. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συμφωνώ, αν ο κ. Ρέντζος το επιθυμεί.

4 4 ΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, πρώτα τον κύριο Νίτσα, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αναγνώστου και θα προσπαθήσω να είμαι εφ όσον με ψηφίσετε, ένας καλός εκπρόσωπος. Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την εισήγηση της υπηρεσίας. τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Ν. 3463/2006. Το αρ. Πρωτ. 4117/ έγγραφο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Το Καταστατικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας. Την πρόταση του Δημάρχου και το πως αυτή τροποποιήθηκε Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει το τροποποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία {ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ}, το οποίο έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στο Δήμο Αμαρουσίου, σήμερα.../ / 2011, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι Δήμοι (με αλφαβητική σειρά) 1. Ο Δήμος Αγιάς Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αντώνιο Γκουντάρα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 131/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρυμενών Λάρισας και την απόφαση με αριθμό 179/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Λάρισας. 2. Ο Δήμος Aγίας Βαρβάρας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Καπλάνη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 184/08 και με την απόφαση με αριθμό 70/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας. 3. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Βασίλειο Ζορμπά, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 25/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής. 4. Ο Δήμος Aγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Πιπεράκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 84/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου. 5. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 215/07και με την απόφαση με αριθμό 78/89 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου. 6. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Σαράντη, ως ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Καματερού, και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων. Καθώς επίσης και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 242/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων και σύμφωνα με την απόφαση 25678/ Ο Δήμος Αγρινίου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παύλο Μοσχολιό, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 165/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Παραβόλας Αιτωλοακαρνανίας και με την απόφαση με αριθμό 27/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

5 5 8. Ο Δήμος Αθηναίων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Καμίνη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 473/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. 9. Ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Καρδάρα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 266/07 και με την απόφαση με αριθμό 78/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω. 10. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Φώτη Δημητριάδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 42/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, και την απόφαση με αριθμό 166/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μελίκης Ημαθίας. και την απόφαση με αριθμό 206/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατέος Ημαθίας. 11. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 515/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. 12. Ο Δήμος Αλίμου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ορφανό, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005, και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 399/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου Αττικής. 13. Ο Δήμος Αλμυρού Βόλου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Χατζηκυριάκο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 22/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Σούρπης. 14. Ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Πατούλη, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 καθώς και με απόφαση με αριθμό 41/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου. 15. Ο Δήμος Αμυνταίου Φλώρινας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωακείμ Ιωσηφίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 201/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Φλώρινας. 16. Ο Δήμος Αμφίπολης Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Βογιατζή, σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμό 23/07 και 31/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κορμίστας Σερρών. 17. Ο Δήμος Άνδρου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Γλυνό, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Υδρούσας Άνδρου και την απόφαση με αριθμό 189/ του Δημοτικού Συμβουλίου Κορθίου. 18. Ο Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Καναβό, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 43/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχελώου Καρδίτσας. 19. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευθύμιο Κοτζιά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 65/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμπείας Ηλείας, και την απόφαση με αριθμό 117/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Λασίωνος Ηλείας. 20. Ο Δήμος Αχαρνών Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 129/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων. 21. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 164/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας. 22. Ο Δήμος Βέροιας Ημαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 125/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μακεδονίδος Ημαθίας και την απόφαση με αριθμό 195/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 23. Ο Δήμος Βόλου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σκοτινιώτη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 135/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέμιδας Μαγνησίας, και την απόφαση με αριθμό 149/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωλκού Μαγνησίας και την απόφαση με αριθμό

6 6 246/2007και 96/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου Μαγνησίας και την απόφαση με αριθμό 71α/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. 24. Ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 145/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. 25. Ο Δήμος Βύρωνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Χαρδαλιά, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κυριάκο Τσίρο, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 181/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου. 27. Ο Δήμος Γαύδου Χανίων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευστράτιο Λαμπάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 15/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου. 28. Ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κοκκόρη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 103/08και την απόφαση με αριθμό 1051/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας. 29. Ο Δήμος Γορτυνίας Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Γιαννόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 98/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοντοβαζαίνη Αρκαδίας, και την απόφαση με αριθμό 14/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνας Αρκαδίας και την απόφαση με αριθμό 79/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδίων Αρκαδίας. 30. Ο Δήμος Γρεβενών Γρεβενών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημοσθένη Κουπτσίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 390/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 31. Ο Δήμος Δάφνης -Υμηττού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στις 3/6/ 2007του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού, και ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Δάφνης. 32. O Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Νικόλαο Γιουτίκα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 52/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα Θεσσαλονίκης. 33. Ο Δήμος Δελφών Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Φουσέκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 253/07 και την απόφαση με αριθμό 51/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας. 34. Ο Δήμος Διονύσου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 78/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Άνοιξης, και ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας η κοινότητα Κρυονερίου. 35. Ο Δήμος Δράμας Δράμας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κυριάκο Χαρακίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 94/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας 36. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 125/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Δύμης Αχαΐας, και την απόφαση με αριθμό 112/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μόβρης Αχαΐας. 37. Ο Δήμος Δωρίδος Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Καπεντζώνη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 82/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Βαρδουσιών Φωκίδος. 38. Ο Δήμος Έδεσσας Πέλλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Γιάννου σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 252/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. 39. Ο Δήμος Ελασσόνας Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Πασχόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 179/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς Λάρισας.

7 7 40. Ο Δήμος Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Αμπατζόγλου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 62/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 41. Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Κορτζίδη, ως ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Ελληνικού και ο Δήμος Αργυρούπολης, καθώς και με την απόφαση με αριθμό 94/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης. 42. Ο Δήμος Εορδαίας Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 209/08 και σύμφωνα με την απόφαση 151/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας και την απόφαση 63/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας. 43. Ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας,όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Γρυπιώτη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 151/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Κροκεών Λακωνίας, και την απόφαση με αριθμό 70/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Νιάτων και την απόφαση με αριθμό 23/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Σκάλας Λακωνίας. 44. Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Αντώνογλου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 126/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Μουρεσίου. 45. Ο Δήμος Ζακύνθου Ζακύνθου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Στυλιανό Μποζίκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 322/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων Ζακύνθου, και την απόφαση με αριθμό 141/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αρκαδίων Ζακύνθου, και την απόφαση με αριθμό 145/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλυκών Ζακύνθου, και την απόφαση με αριθμό 208/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγανά Ζακύνθου. 46. Ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Καλλίρη, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Καθώς και με την απόφαση με αριθμό 81/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου. 47. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Κατσίνο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 7/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. 48. Ο Δήμος Ήλιδας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Λυμπέρη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 45/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνείας Ηλείας. 49. Ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Βασίλειο Βαλασόπουλο, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παντελή Βλασσόπουλο, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 376/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. 52. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Μπουτάρη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 56/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριανδρίας. 53. Ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον δήμαρχο Σπύρο Νικολάου σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 126/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Βαγίων 54. Ο Δήμος Ιάσμου Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κάδη Ισμέτ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 96/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου Ροδόπης. 55. Ο Δήμος Ιεράπετρας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωσήφ Αναστασάκη σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 222/94 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

8 8 56. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κατσούλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 181/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 57. Ο Δήμος Ιωαννιτών Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Φίλιππο Φίλιο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 293/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών και με την απόφαση με αριθμό 161/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών. 58. Ο Δήμος Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Σιμιτσή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 388/07 και με την απόφαση με αριθμό 228/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την απόφαση με αριθμό 138/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλίππων Καβάλας. 59. Ο Δήμος Καισαριανής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αντώνιο Καμπάκα,, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Θεοδόσιο Μπακογλίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 245/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. 61. Ο Δήμος Καλαμάτας Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 105/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 62. Ο Δήμος Καλαμπάκας Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Σακελλαρίου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 124/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικής Τρικάλων, και την απόφαση με αριθμό 110/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας. 63. Ο Δήμος Καλλιθέας Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ασκούνη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό243/98 και την απόφαση 448/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 64. Ο Δήμος Καλυμνίων Δωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Διακομιχάλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 293/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων. 65. Ο Δήμος Καρπάθου Δωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Μιχάλη Χανιώτη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 238/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. 66. Ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 201/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. 67. Ο Δήμος Καστοριάς Καστοριάς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 68/11 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 68. Ο Δήμος Κατερίνης Πιερίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σάββα Χιονίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 535/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης Πιερίας. 69. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Λουκά Τζανή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 62/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου 70. Ο Δήμος Κερκυραίων Κερκύρας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Τρεπεκλή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό /07και την απόφαση με αριθμό /98 του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων και την απόφαση με αριθμό 137/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Θιναλίων Κερκύρας και την απόφαση με αριθμό 119/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Κερκύρας. 71. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 249/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλίκης Κεφαλλονιάς και την απόφαση με αριθμό 36/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου.

9 9 72. Ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Χιωτάκη, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς και με την αποφαση με αριθμό 63/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 73. Ο Δήμος Κιλκίς Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Μπαλάσκα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 113/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Δοΐράνης Κιλκίς. 74. Ο Δήμος Κοζάνης Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 434/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. 75. Ο Δήμος Κομοτηνής Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Πετρίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 58/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Σιδηροχωρίου Ροδόπης. 76. Ο Δήμος Κορινθίων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 18/382/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων 77. Ο Δήμος Κορυδαλλού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σταύρο Κασιμάτη, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 481/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού και την απόφαση με αριθμό 173/ Ο Δήμος Κρωπίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 230/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας και σύμφωνα με την απόφαση 372/94 του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. 79. Ο Δήμος Κύθνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Εμμανούηλ Φίλιππα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 67/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου. 80. Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Θωμά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 143/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιβερίου Ευβοίας και με την απόφαση 155/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αυλώνος. 81. Ο Δήμος Κω Δωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Καΐσερλή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 345/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Κω. 82. Ο Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Κοτρωνιά σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 441/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων. 83. Ο Δήμος Λαρισσαίων Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Τζανακούλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμο 225/98 και την απόφαση με αριθμό 202/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. 84. Ο Δήμος Λαυρεωτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Λεβαντή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 157/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρίου και σύμφωνα με την απόφαση 30/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 85. Ο Δήμος Λεβαδέων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Παπαγγελή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 50/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. 86. Ο Δήμος Λειψών Δωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σπύρο Μπενέτο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 8/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών. 87. Ο Δήμος Λέσβου Λέσβου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Βουνάτσο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 161/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλονής Λέσβου, και την απόφαση με αριθμό 123/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ευεργέτουλας Λέσβου, και την απόφαση με αριθμό 267/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Πλωμαρίου Λέσβου.

10 Ο Δήμος Λοκρών Φθιώτιδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Λιόλιο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 156/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Δαφνουσιών Φθιώτιδος. 89. Ο Δήμος Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Λογοθέτη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 144/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων. 90. Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Φωκιανό, ως ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Λυκόβρυσης και ο Δήμος Πεύκης. Καθώς και με την απόφαση με αριθμό 97/08του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης Καθώς και την απόφαση με αριθμό 10/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Πεύκης. 91. Ο Δήμος Μακρακώμης Φθιώτιδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευθύμιος Παπαευθυμίου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 107/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης Φθιώτιδος, 92. Ο Δήμος Μαραθώνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιορδάνη Λουίζο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 177/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης. 93. Ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μπούρα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 146/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης 94. Ο Δήμος Μεγανησίου Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευστάθιο Ζαβιτσάνο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 99/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου. 95. Ο Δήμος Μεσσήνης Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευστάθιο Αναστασόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 59/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Αίπειας Μεσσηνίας. 96. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Μιλτιάδη Καρπέτα, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Νότιου Τομέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 133/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου. 98. Ο Δήμος Μυκόνου Μυκόνου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Αθανάσιο Κουσαθανά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 92/07 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 122/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. 99. Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Τετριμίδα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 7/81/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νάξου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Μαργαρίτη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 161/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Δρυμαλίας Νάξου. 101.Ο Δήμος Νάουσας Ημαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αναστάσιο Καραμπάτζο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 94/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Ανθεμίων Ημαθίας και σύμφωνα με την απόφαση 27/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας. 102.Ο Δήμος Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Μπουλέ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 180/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, και την απόφαση με αριθμό 104/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκειας Αιτωλοκαρνανίας Ο Δήμος Ναυπλιέων Αργολίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Αναγνωσταρά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 175/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Μηδέας Αργολίδας. 104.Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Συμεών Δανηιλίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 36/1998

11 11 και την απόφαση με αριθμό 81/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών και την απόφαση 36/1998 του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών Ο Δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ηρακλή Γκότση, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Καθώς και την απόφαση με αριθμό 97/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας. 106.Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο Ευτυχία Αποστολάκη ως ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας,καθώς και με την απόφαση 147/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Χαλκηδόνας, και σύμφωνα με την απόφαση 12/94 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Χαλκηδόνας. 107.Ο Δήμος Νέστου Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σάββας Μιχαηλίδης, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 192/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Χρυσούπολης Καβάλας. 108.Ο Δήμος Νισύρου Δωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαος Καρακωνσταντίνου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 133/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου. 109.Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Φουρτούνα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 177/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Μηλέων Μαγνησίας. 110.Ο Δήμος Ξάνθης Ξάνθης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Μιχαήλ Στυλιανίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 577/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, και την απόφαση με αριθμό 47/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης Ξάνθης. 111.Ο Δήμος Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Πυθαγόρα Σαμαρά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 145/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλυζίας Αιτωλοκαρνανίας Ο Δήμος Παγγαίου Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Βασίλειο Ξουλόγη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 35/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερούπολης Ο Δήμος Παιονίας Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Λαπόρδα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 112/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωπού Κιλκίς. 114.Ο Δήμος Π.Φαλήρου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 159/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Π.Φαλήρου. 115.Ο Δήμος Παλλήνης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ζούτσο, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Παξών Παξών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σπυρίδων Μπογδάνο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 7-215/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών Ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Aττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Βασίλειο Ξύδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 87/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού και την απόφαση 119/ του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου και σύμφωνα με την απόφαση 32/95 του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού. 118.Ο Δήμος Πάρου Πάρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 192/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου. 119.Ο Δήμος Πατρέων Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννης Δημαράς, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 148/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Βραχναΐκων και την απόφαση με αριθμό 356/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρίου και σύμφωνα με την απόφαση 194/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

12 Ο Δήμος Πειραιά Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 349/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. 121.Ο Δήμος Πέλλας Πέλλης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Στάμκο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 141/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κύρρου Πέλλας και την απόφαση με αριθμό 172/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κρύα Βρύση Πέλλας, και σύμφωνα με την απόφαση 224/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών, και σύμφωνα με την απόφαση 103/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου Κρύας Βρύσης. 122.Ο Δήμος Περάματος Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παντελή Ζουμπούλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 344/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος. 123.Ο Δήμος Περιστερίου Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 469/07 και με την απόφαση 236/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου Ο Δήμος Πετρούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Θωμά Κοτσάμπα, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Πετρούπολης. 125.Ο Δήμος Πηνείου Ηλείας όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αλέξιο Καστρινό, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 152/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαστούνης Ηλείας. 126.Ο Δήμος Πόρου Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Στρατηγό, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Ο Δήμος Πρέβεζας Πρεβέζης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Μπαΐλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 188/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. 128.Ο Δήμος Πρεσπών Φλώρινας, όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Δήμαρχο Τσέπα Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 37/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών Φλώρινας. 129.Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιγνάτιο Καΐτεζίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 203/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Πανοράματος και την απόφαση με αριθμό 302/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Χορτιάτη. 130.Ο Δήμος Πύλης Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κουφογάζο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 116/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης Τρικάλων Ο Δήμος Πύλου- Νέστορος Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριος Καφαντάρης, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Νέστορος. 132.Ο Δήμος Πωγωνίου Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Καψάλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 121/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Πωγωνίου. 133.Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Χριστόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 37/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας. 134.Ο Δήμος Ρεθύμνης Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Μαρινάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 163/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αρκαδίου Ρεθύμνου Ο Δήμος Ρόδου Ρόδου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευστάθιο Κουσουρνά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 186/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Καμείρου Ρόδου και την απόφαση 187/08 και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, και την απόφαση 177/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

13 Ο Δήμος Σαλαμίνας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Τσαβαρή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 229/08 και την απόφαση 84/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. 137.Ο Δήμος Σαρωνικού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Πέτρο Φιλλίπου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 213/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου. 138.Ο Δήμος Σερρών Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 793/07 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 792/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. 139.Ο Δήμος Σητείας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Πατεράκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 119/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεύκης Λασιθίου και την απόφαση με αριθμό 377/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας Λασιθίου. 140.Ο Δήμος Σικυωνιών Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 72/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνιών Κορινθίας. 141.Ο Δήμος Σουφλίου Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ευάγγελος Πουλιλιός, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 156/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Τυχερού Έβρου Ο Δήμος Σοφάδων Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 156/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων. 143.Ο Δήμος Σπάρτης Λακωνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σταύρο Αργειτάκο, στις 16/7/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Θεραπνών Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Μάρκου, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 160/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Ο Δήμος Τεμπών Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κολλάτο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 101/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Κάτω Ολύμπου Λάρισας. 146.Ο Δήμος Τήλου Δωδεκανήσου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αναστάσιο Αλιφέρη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 136/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου. 147.Ο Δήμος Τήνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κροντηρά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 67/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και την απόφαση με αριθμό 191/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Εξωμβούργου Τήνου Ο Δήμος Τρικκαίων Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Χρήστο Λάππα, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 212/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων. 149.Ο Δήμος Τυρνάβου Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Νικόλαος Μαλακός, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 139/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελώνα Λάρισας Ο Δήμος Ύδρας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Άγγελο Κοτρώνη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 122/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας Ο Δήμος Φιλιατών Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Μηνά Παππά, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 9/10 του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών. Θεσπρωτίας Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παντελής Ξυριδάκης, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 137/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης και ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005 ο Δήμος Ψυχικού. Καθώς και την απόφαση με αριθμό 62/98 του Δημοτικού

14 14 Συμβουλίου Νέου Ψυχικού. Επιπλέον και την απόφαση με αριθμό 99/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ο Δήμος Φυλής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Μποραΐμη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 542/08 και την απόφαση με αριθμό 446/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων και την απόφαση με αριθμό 61/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζεφυρίου Ο Δήμος Χαΐδαρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Μαραβέλια, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς και την απόφαση με αριθμό 195/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Χαΐδαρίου. 155.Ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Κουράση, ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας το Καθώς και με την απόφαση με αριθμό 100/98 του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου Ο Δήμος Χαλκίδας Εύβοιας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ζεμπέλη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 202/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας και την απόφαση με αριθμό 100/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Αρτάκης. 157.Ο Δήμος Χανίων Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Σκουλάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 620/07 και σύμφωνα με την απόφαση 229/08 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την απόφαση με αριθμό 95/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Κυδωνίας και την απόφαση 117/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου Χανίων. 158.Ο Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 166/09 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου Ο Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Δημήτριος Σαραμάντος, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 519/07 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Συνίσταται Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφεξής η Εταιρεία) κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως Hellenic Healthy Cities Network. Το λογότυπο της Εταιρείας είναι εκείνο του μέλους της «Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» (Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας) σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της /2011 ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΔΡΑ Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, η δραστηριότητα και το έργο της όμως εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ορίζεται στα όρια της έδρας της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 να αλλάξει την έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι ετών. Είναι όμως δυνατή η παράταση του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, πληρουμένων των συναφών όρων του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, η Εταιρεία λύεται για οποιοδήποτε λόγο με ομόφωνη απόφαση όλων των Εταίρων,

15 15 όποτε συνεδριάζει το Δ.Σ. προκειμένου να διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των κατοίκων των Δήμων μελών της καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή της Υγείας των τοπικών πληθυσμών. Επίσης σκοπός είναι η δημιουργία Δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μελών της με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του επιπέδου ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν. Η Εταιρεία λειτουργεί και ως φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών και λήψης μέτρων για την προαγωγή και εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) Υγεία για Όλους και της Ατζέντα 21 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη χώρα μας. Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι: 1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων μελών της αλλά και άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής για την υγεία και την κοινωνική προστασία στη χώρα μας και στην επιβοήθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων των Δήμων μελών και όλων όσων εντάσσονται στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 2. Η ανάπτυξη Πολιτικής Υγείας στους Δήμους, βασισμένη στους στόχους της διακήρυξης της Π.Ο.Υ. Υγεία για Όλους και της Τοπικής Ατζέντα 21 του Ο.Η.Ε. 3. Η υποβοήθηση της κοινής δράσης των Δήμων για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών στους τομείς Υγείας, περιβάλλοντος και Κοινωνικής Φροντίδας. 4. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης Γραφείων Υγειών Πόλεων σε κάθε Δήμο μέλος και η επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους. 5. Η υποστήριξη και προώθηση των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την δημιουργία νέων θεσμών στη πόλη, πχ Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας, Αστικής Υγείας & Περιβάλλοντος, και η περεταίρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. 6. Η παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δήμους μέλη, για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης για την Υγεία και το Περιβάλλον στην πόλη. 7. Η προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των αρχών της Τ.Α. σε θέματα προαγωγής της υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 8. Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον. 9. Η δημιουργία βάσης δεδομένων και η ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών μεταξύ των πόλεων, με την καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση και έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, με σκοπό τον καθορισμό πολιτικών για την βελτίωση της Δημόσιας Υγείας. 10. Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα πολιτικής υγείας, προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και σε θέματα οικονομίας της υγείας. 11. Η αξιοποίηση των εθνικών, Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σχετικών με την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Φροντίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, προγράμματα αγωγής υγείας (κατά του καρκίνου, καπνίσματος, AIDS), επαγγελματικής κατάρτισης, πληροφόρησης των πολιτών, προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), Προληπτικής Ιατρικής κ.ά. 12. Η προώθηση της συνεργασίας με άλλες πόλεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Υγιείς Πόλεις» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η ανταλλαγή εμπειριών και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. Επίσης η ενθάρρυνση

16 16 συμμετοχής των πόλεων του Ελληνικού Δικτύου στα «Ειδικά Προγράμματα Δράσης Ομάδων Πόλεων» της Π.Ο.Υ. (MCAPs, Multi Cities Action Plans), όπως το Πρόγραμμα για το AIDS, τα ναρκωτικά, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες κ.ά. 13. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχετικούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις. 14. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών και η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημάτων. 15. Η επιδίωξη συνεργασίας με φορείς/οργανισμούς που έχουν κοινούς με την Εταιρεία στόχους. 16. Η αναβάθμιση των δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 17. Η παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία νέων δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας σε Δήμους οπου δεν λειτουργούν παρόμοιες δομές. 18. Η προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών υγείας και η επιδίωξη αναβάθμισης και διευκόλυνσης της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας των Ο.Τ.Α. με κατάθεση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι απαιτούμενες προς τούτο νομοθετικές ρυθμίσεις, με εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών αποδεκτών από τα μέλη, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και γενικότερα με κάθε πρόσφορο τρόπο. 19. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας, που ήδη λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. 20. Η ενημέρωση σχετικά με τα νέα θέματα που προκύπτουν στον τομέα της πρόληψης και προαγωγής της υγείας και στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας. 21. Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων με θέματα σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στα όρια των ΟΤΑ. 22. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της υγείας και κοινωνικής μέριμνας με χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους ή από Ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες καθώς και η συμμετοχή της Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 23. Η εκπροσώπηση των Δήμων - μελών σε όλες τις δημόσιες αρχές (Υπουργεία κλπ), στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας. 24. Η προώθηση της συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής μέριμνας, που λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό. 25. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό που ο σκοπός τους έχει σχέση με ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας. 26. Η δημιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών στόχων της Εταιρείας, όσον αφορά την ανάπτυξη των θεμάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας. 27. Η οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, προαγωγής της υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων. 28. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς Μ.Κ.Ο., αναπτυξιακούς φορείς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα θα επιδιώκεται η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης

17 17 και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδοθεί στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών- και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο.-, στην οικοδόμηση θεσμών, στην κατάρτιση προγραμμάτων που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην οικειοποίηση (από τις γυναίκες και τους εν γένει μειονεκτούντες), των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες. ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο με κάθε νόμιμο μέσο και στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας Ειδικότερα για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται, μη περιοριστικά να : Παρέχει επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στις δραστηριότητες των Δήμων μελών της. Δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή με ικανή στελέχωση στην έδρα της αλλά και σε όλη την χώρα για την κάλυψη των αναγκών της. Επεξεργάζεται και προτείνει μεθόδους μετρήσεων και καταγραφής των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και την περιβαλλοντική υγεία στη χώρα μας. Αναπτύσσει τη μεθοδολογία για την κατασκευή σχεδίων δράσης για την υγεία και το περιβάλλον στους Δήμους της χώρας και υποβοηθά στους Δήμους στην εκτέλεση των αντίστοιχων δράσεων. Συνεργάζεται με Δήμους, Ενώσεις Δήμων κι άλλους φορείς της Τ.Α. ή άλλους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Yγεία για όλους της Π.Ο.Υ. και της Τοπικής Ατζέντα 21. Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, Δίκτυα Πόλεων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, την Ε.Ε., την Π.Ο.Υ. τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Διοργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης πολιτών και φορέων σε θέματα προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής υγείας, κοινωνικής προστασίας, οικονομίας της υγείας και κάθε άλλου σχετικού επιστημονικού αντικειμένου με τους σκοπούς τους. Διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από τους Δήμους ή από κρατικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς ή άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή & διάδοση πληροφοριών με όλα τα δυνατά μέσα συμπεριλαμβάνοντας τράπεζες πληροφοριών, δίκτυα καταγραφής δεδομένων κ.α. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο υγείας των τοπικών πληθυσμών και την περιβαλλοντική κατάσταση των δήμων και για τα αίτια τους. Υπογράφει Προγραμματικές Συμβάσεις με κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα, ιδιαίτερα με τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, καθώς και με κάθε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή διεθνή Φορέα και Οργανισμό Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια χρήσιμη για την επίτευξη των σκοπών του. ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη (μέλη) συμφωνούν στην μεταξύ τους συνεργασία για την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας και θα δραστηριοποιηθούν σε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. 2. Η συμμετοχή των Δήμων στην Εταιρεία δεν περιορίζει την αυτονομία τους και την δυνατότητα να αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε μόνοι τους είτε

18 18 με άλλους Δήμους. Επίσης υπάρχει ανεξαρτησία των Δήμων αναφορικά με την επιλογή των προγραμμάτων που θα υλοποιούν σε συνεργασία με την Εταιρεία. 3. Οι αποζημιώσεις συμμετοχής των αιρετών και των άλλων εκπροσώπων των Δήμων στις συνεδριάσεις των οργάνων δεν επιβαρύνει την Εταιρεία. Κάθε Δήμος- μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής για τους εκπροσώπους του. 4. Σε περίπτωση που από την εκτέλεση δραστηριοτήτων της Εταιρείας προκύψουν χρηματικά οφέλη, συμφωνείται ότι αυτά δεν θα διανέμονται στα μέλη, αλλά θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτής. ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΕΛΗ 1. Την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Εταιρείας μπορούν να αποκτήσουν μόνο Δήμοι της Ελλάδας που συμφωνούν με το παρόν Καταστατικό. 2. Την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος ή αρωγού μέλους μπορούν να αποκτήσουν μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν παρεμφερή με την Εταιρεία ενδιαφέροντα και σκοπούς και που συμβάλλουν με τη δραστηριότητά τους στην προώθηση των σκοπών και των στόχων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό τα κάτωθι υπογεγραμμένα τακτικά μέλη (Δήμοι) ομόφωνα συμφωνούν όπως εντάξουν ως αρωγό μέλος της Εταιρείας την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και ΑΦΜ Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία συντελείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του επιθυμούντος Δήμου, που επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την επικύρωση αυτή, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εν ισχύ και παράγει νόμιμα αποτελέσματα ως προς την ιδιότητα του Δήμου μέλους της Εταιρείας. 4. Κάθε Δήμος που επιθυμεί να γίνει μέλος της Εταιρείας πρέπει να υποβάλει σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία να συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει ότι ο υποψήφιος Δήμος-μέλος συμφωνεί με το παρόν Καταστατικό και αποδέχεται να καταβάλει την ετήσια εισφορά του κάθε χρόνο, όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.. 5. Κάθε Δήμος μέλος υποχρεούται να καταβάλει «Ετήσια Εισφορά Έτους 20ΧΧ» για τη συμμετοχή του στην Εταιρεία σύμφωνα με τα ισχύοντα κατωτέρω για τις εισφορές των Εταίρων. Οι εισφορές αυτές μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 6. Η ετήσια εισφορά του μέλους καταβάλλεται στη διάρκεια του έτους κατά το οποίο οφείλεται. Εφόσον καταβάλλεται αργότερα, λογίζεται ως ετήσια εισφορά του έτους που ακολουθεί την τελευταία καταβολή «Ετήσιας Εισφοράς έτους 20ΧΧ» (δηλ. λογίζεται ως «Ετήσια Εισφορά έτους 20ΧΧ+1). 7. Δήμος μέλος που δεν έχει καταβάλει τις δύο τελευταίες Ετήσιες Εισφορές του, μεταπίπτει στην κατηγορία των Αρωγών Μελών σύμφωνα με την ανωτέρω και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για την εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι αντίθετη με τους σκοπούς της Εταιρείας. 9. Όλοι οι Εταίροι υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς επίσης και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας στο μέτρο που δεν παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί κα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργειά τους (των Εταίρων), αντίθετη με τα παραπάνω θα σημαίνει υπαναχώρηση αυτών από την Εταιρεία και θα στοιχειοθετεί λόγο αποβολής τους από αυτήν.

19 19 ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1. Καθορίζεται ετήσια συνδρομή των μελών με βάση τον πληθυσμό του κάθε Δήμου, όπως έχει προκύψει από την τελευταία δημοσιοποιημένη απογραφή της ΕΣΥΕ, ως εξής: Για Δήμους με πληθυσμό έως κατοίκους το ποσόν των πεντακοσίων (500) Ευρώ ετησίως. Για πληθυσμό άνω των κατοίκων, το ανωτέρω ποσό προσαυξημένο κατά διακόσια (200) Ευρώ ετησίως για κάθε επιπλέον κατοίκους. Δηλαδή σε πληθυσμό έως κατοίκους συνδρομή επτακόσια (700) Ευρώ, σε πληθυσμό έως κατοίκους συνδρομή εννιακόσια (900) Ευρώ κ.ο.κ. 2. Κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται ως Ταμειακά Εντάξει οι Δήμοι-μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου της Γ. Σ. έτους, αποκτώντας έτσι δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ΑΡΘΡΟ 9ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι τα εξής: 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και 3. Ο Διευθυντής. Με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων της Εταιρείας, οργανώνονται και στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και διατίθεται σ αυτά προσωπικό και πόροι. ΑΡΘΡΟ 10ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Κάθε συμβαλλόμενος Δήμος συμμετέχει με μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποστείλει δύο εκπροσώπους του στη Γ. Σ., τον αιρετό (πολιτικό υπεύθυνο) και το συντονιστή, που είναι το πρόσωπο που ορίζει κάθε Δήμος ως υπεύθυνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην πόλη. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται, είτε από τον πολιτικό υπεύθυνο είτε από το συντονιστή, κατ επιλογή του Δήμου. 2. Το σύνολο των εξουσιοδοτημένων με ψήφο εκπροσώπων των Δήμων αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο (κατά το πρώτο εξάμηνο) και έκτακτα όταν το ζητάει το 1/3 των Δήμων μελών, με σχετική επιστολή προς το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την δεχτεί και να την υλοποιήσει άμεσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί επίσης να εισηγηθεί την έκτακτη σύγκλιση της Γ.Σ. 3. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των Δήμων μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μετά από 7 ημέρες, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος χωρίς πρόσκληση των μελών, και ευρίσκεται σε απαρτία με όσους Δήμους-μέλη είναι παρόντες. 4. Ο χρόνος και ο χώρος της Γ.Σ. αποφασίζεται από το ΔΣ και κοινοποιείται στους Δήμους μέλη τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την διεξαγωγή της. Προς τούτο στέλνεται, επί αποδείξει, σχετική πρόσκληση από το ΔΣ στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο ακριβής τόπος της Γ.Σ. καθώς και η θεματολογία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις για την εκλογή Οργάνων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας και έχει τα εξής καθήκοντα: Εποπτεύει και ελέγχει συνολικά την Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της,

20 20 Ψηφίζει το Πρόγραμμα Δράσης και προτείνει ενδεχόμενες νέες προσεγγίσεις σε θέματα υγείας στις πόλεις, Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Καταστατικού καθώς και για την λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, Αποφασίζει κριτήρια εισδοχής στην Εταιρεία και εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, Αποφασίζει για την διαγραφή Δήμων-μελών ή για την υπαγωγή τους στη κατηγορία των αρωγών μελών, μετά από πρόταση του ΔΣ, Ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας, Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να αλλάξει τον αριθμό και τη σύνθεση των μελών του Δ.Σ με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης, Εκλεγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, Εγκρίνει τον Απολογισμό Δράσης και τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και απαλλάσσει το ΔΣ από την ευθύνη της προηγούμενης περιόδου. Οι εκπρόσωποι των Δήμων ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του κατά την κρίση του, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος συμφώνου. ΑΡΘΡΟ 11ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, με βάση τον κατάλογο των προσερχόμενων εκπροσώπων των ΟΤΑ (οι οποίοι υπογράφουν στον ανώτερο κατάλογο, κατά την προσέλευσή τους). 2. Στη συνέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το σώμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για Προεδρείο. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, τον Γραμματέα της ΓΣ και ένα μέλος, είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της ΓΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών του Προεδρείου κατά τη διάρκεια της ΓΣ, η τελική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ των μελών του. Από το σύνολο των υποψηφίων για το Προεδρείο εκλέγονται, μετά από φανερή ψηφοφορία δι ανατάσεως των χεριών των μελών της ΓΣ, οι τρείς υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Τέλος το τριμελές Προεδρείο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και προχωρά στο οριστικό καθορισμό της Ημερήσιας Διάταξης και στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 3. Εφόσον πρόκειται για Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων μελών (με θητεία στο παρόν ή σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο) μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους και ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: α) η εκλογή ΔΣ και ΕΕ αποτελεί θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ, όπου προσδιορίζεται επίσης και το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας, β) δυνατότητα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι Δήμοι μέλη που είναι ταμειακά εντάξει (δηλαδή όσοι έχουν καταβάλει όλες τις συνδρομές τους από το έτος που εγκρίθηκαν ως μέλη μέχρι και το προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο γίνεται η εκλογική Γενική Συνέλευση) γ) η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με υποβολή προς τον Διευθυντή, αίτησης υποψηφιότητας (υπογεγραμμένης [και] από τον Δήμαρχο, όπου να καθορίζεται ο υποψήφιος ως εκπρόσωπος του Δήμου) και σύντομου βιογραφικού, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ, δ) η κάθε υποψηφιότητα αφορά υποψηφιότητα Δήμου δια του εκπροσώπου του και όχι υποψηφιότητα φυσικού προσώπου, και επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να αντικαθιστά τον αιρετό εκπρόσωπό του ή τον

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 11.03.2009

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 11.03.2009 Αθήνα, 11.03.2009 Δελτίο Τύπου Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, βασιζόμενη στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη σημείων δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010,

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 17 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 606 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 41 Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND HOTEL PALACE» ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα