ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ"

Transcript

1 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Αποφάσεις (Α. για το διεκδικητικό πλαίσιο, Β. για το πρόγραµµα δράσης και Γ. ψηφίσµατα) ΙΙ. Πρακτικό ονοµαστικών ψηφοφοριών για τη νοµιµοποίηση του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, και για την τροποποίηση του Καταστατικού (δεν εγκρίθηκε η νοµιµοποίηση του Συλλόγου ούτε η τροποποίηση του Καταστατικού). ΙΙΙ. Πρακτικό ψηφοφορίας για το ιοικητικό και τον Οικονοµικό Απολογισµό (εγκρίθηκαν) IV. Κοινή κατάσταση νοµιµοποιηθέντων Συλλόγων και Συνέδρων και ψηφισάντων. V. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή.σ. και Ελ. Επιτροπής Ο ΥΕ και αντιπροσώπων στο συνέδριο της Α Ε Υ. Ι. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Χρήστος Καϋµενάκης, ηµήτρης Λιάτσος, Χρήστος Τάσσος, Μαρία Αναστασιάδου, Μιλτιάδης Ψυλλάκης. Α. ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο..Υ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ, µε την διευκρίνιση ότι αρκετές από τις προτάσεις αυτές έχουν ξαναψηφιστεί σε προηγούµενα συνέδρια ή περιλαµβάνονταν και στο διεκδικητικό πλαίσιο που κατέθεσε το.σ. της Ο ΥΕ και ψηφίστηκε από το συνέδριο της Πρέβεζας. (Σύντοµα οι αποφάσεις αυτές θα αναλυθούν και θα εξειδικευτούν περισσότερο, όπως κατατέθηκαν γραπτώς) 1. Να γνωστοποιούνται στους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους τα πρακτικά συνεδρίασης του.σ. της Ο ΥΕ. 2. Να µεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις του.σ. της Ο ΥΕ µέσω διαδικτύου. 1

2 3. Να γίνεται τακτικός προγραµµατισµός διαπαραταξιακών επαφών της Ο ΥΕ µε τους συλλόγους και τις γενικές συνελεύσεις τους. 4. Αύξηση του αριθµού των µελών - αιρετών εκπροσώπων µας στα επταµελή υπηρεσιακά συµβούλια από 2 σε Να ορίζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι ως αντιπρόσωποι στις και στις εκλογές των σωµατείων. 6. Να διατεθεί υπάλληλος.ο.υ σε κάθε δικαστικό µέγαρο. 7. Να µην γίνονται µεταθέσεις αποσπάσεις από υπηρεσίες που υπολειτουργούν λόγω κενών οργανικών θέσεων. 8. Να µην καθαρογράφονται τα πρακτικά σε επουσιώδης ποινικές υποθέσεις όταν αυτά δεν χρησιµεύουν στους διαδίκους, παρά µόνον εφόσον ζητηθούν από διαδίκους τους. 9. Να γίνει σύνδεση του αριθµού των οργανικών θέσεων δικαστικών Υπαλλήλων µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών σε κάθε δικαστήριο. 10. Να αναπτυχθεί ενιαίο σύστηµα µηχανοργάνωσης (µε διαλειτουργικότητα) των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας και στην επιτροπή επεξεργασίας και ανάπτυξης του προγράµµατος να συµµετέχουν χωρίς αποζηµίωση και εκπρόσωποι οι οποίοι θα προταθούν από την Ο ΥΕ. 11. Να γίνει τριπλάσιο (σε σχέση µε τις συνδροµές των συλλόγων προς την Ο ΥΕ) το ποσό ενίσχυσης των απεργιακών ταµείων των συλλόγων από το ταµείο της Ο ΥΕ, µε αναδροµική εφαρµογή κάθε φορά ενός έτους, από την ηµεροµηνία σύστασης του απεργιακού ταµείου εκάστου συλλόγου. 12. Να καθοριστούν ενιαίες συνδροµές των φυσικών µελών σε κάθε σύλλογο και να γίνεται η είσπραξή τους µέσω της µισθοδοσίας µε αυτόµατο καταµερισµό των ποσών που αναλογούν στο σύλλογο, την Ο ΥΕ (ένα ευρώ το µήνα ανά φυσικό µέλος) και την Α Ε Υ (30 λεπτά το µήνα ανά φυσικό µέλος, από το ποσό που δικαιούται η Ο ΥΕ ). 13. Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους της Ο ΥΕ για δηµιουργία γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών και διαδίκων σε όλα τα µεγάλα δικαστικά καταστήµατα. 14. Να προωθηθεί το µέτρο εφαρµογής ωραρίου εξυπηρέτησης πολιτών ενιαία σε όλα τα γραφεία των δικαστικών υπηρεσιών. 15. Νέα χωροταξική κατανοµή των δικαστηρίων και αποκέντρωση - καταµερισµός των µεγάλων δικαστικών υπηρεσιών και σύνδεση της δικαστικής µε τη διοικητική διαίρεση της Χώρας. 16. ηµιουργία ενιαίου φορέα διαρκούς επιµόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων µε προσωρινή ή µόνιµη υπαγωγή στο Ι Ε. 17. Απαιτούµε αναπροσαρµογή όρων και ορίων ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή ικαστών των ικαστικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίων Νοµικής και προτείνουµε την 2

3 υποχρεωτική δικηγορία ή αντίστοιχη θητεία ως δικαστικών υπαλλήλων των λοιπών υποψηφίων. 18. Υποχρεωτική συµµετοχή δικαστικών υπαλλήλων σε επιτροπές δικαστηρίων που έχουν σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας και τη λειτουργία της Γραµµατείας. 19. Μέσω των κανονισµών λειτουργίας των ικαστηρίων να προωθήσουµε τη µεταβίβαση σε υπαλλήλους αποφασιστικών διοικητικών αρµοδιοτήτων σχετικών µε τη Γραµµατεία των ικαστηρίων. 20. Να υπάρχει κωδικός για λειτουργικά έξοδα ικαστηρίων µε αυτοδιαχείριση του ποσού από τα ίδια τα ικαστήρια και αυστηρό έλεγχο και λογοδοσία. 21. Πληρωµή οδοιπορικών των µετακινούµενων για µεταβατικές έδρες από την πάγια προκαταβολή των ικαστηρίων. 22. Κατώτατος βασικός µισθός Σύνταξη κατώτερη στα µε 30 χρόνια υπηρεσίας, στα 55 για τις γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες (ανώτατα όρια) 24. Μόνο δηµόσιο σύστηµα υγείας και παιδείας µε δωρεάν σύγχρονη περίθαλψη και παιδεία. 25. Αναπροσαρµογή ανά τριετία των προβλεποµένων οργανικών θέσεων των δικαστικών υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τα κάθε φορά νεότερα δεδοµένα, αρχής γενοµένης και από το 2010, δεδοµένου ότι το πόρισµα της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής έγινε το Όπως π.χ. θα συµβεί στα ειρηνοδικεία της χώρας τα οποία θα επιβαρυνθούν και εξ αιτίας της τροποποίησης του πτωχευτικού δικαίου. 26. Να συσταθεί στην Ο ΥΕ λογαριασµός αλληλοβοήθειας συναδέλφων που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας και κοινωνικά προβλήµατα, µε ποσό που θα καταβληθεί από το ταµείο της Ο ΥΕ και θα καθοριστεί από το.σ. ανάλογα µε τις κάθε φορά δυνατότητες του ταµείου. Στο λογαριασµό αυτό, θα µπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά και όσοι δικαστικοί υπάλληλοι ή σύλλογοι µπορούν. Και ειδικότερα: να δηµιουργηθεί ταµείο αλληλεγγύης αλληλοβοήθειας για την οικονοµική υποστήριξη συναδέλφων ή των οικογενειών τους σε περιπτώσεις θανάτου και πολύ σοβαρών ασθενειών. Το ποσό που θα καταβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση θα καθορίζεται από διαπαραταξιακή επιτροπή και τελικά από το Σ της Ο ΥΕ, µετά από οµόφωνη γνώµη απόφαση των µελλών τους και αφού προηγουµένως θα έχουν προσκοµιστεί για αξιολόγηση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που θα αποδεικνύουν το πρόβληµα. Αρχικά η Ο ΥΕ θα καταθέσει στο ταµείο αυτό ένα ποσό και θα συνεχίσει να το ενισχύει κάθε µήνα. Τα ποσά αυτά θα καθοριστούν από το.σ. της Ο ΥΕ, ανάλογα µε τις δυνατότητες του γενικού ταµείου της Ο ΥΕ. Στο ίδιο ειδικό ταµείο θα µπορεί να καταβάλει χρήµατα όποιος συνάδελφος το επιθυµεί για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού. 3

4 27. Να εξαιρεθούν οι δικαστικοί υπάλληλοι από τη διάταξη που ορίζει να προσλαµβάνεται 1 υπάλληλος για κάθε 5 που αποχωρούν, και να προβλεφθεί µηχανισµός αυτόµατης και άµεσης κάλυψης ετησίως των κενών οργανικών θέσεων. 28. Να εξεταστεί η δυνατότητα άσκησης προσφυγής στα δικαστήρια κατά της µείωσης του µισθού µας. 29. Αύξηση των εξόδων κίνησης των επιµελητών (των οδοιπορικών) και να διευκρινιστεί και να συµπληρωθεί ότι τα οδοιπορικά τα δικαιούνται έστω και αν απασχολούνται µερικώς µε την επίδοση δικογράφων. 30. Να επανεγγραφούν (προαιρετικά όσοι επιθυµούν) στο ταµείο νοµικών, µε νοµοθετική διάταξη ή άλλη ρύθµιση, όσοι παραιτήθηκαν από το ταµείο νοµικών. Αν δεν επιτευχθεί αυτό και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά να επιστραφούν άµεσα και έντοκα όλες οι εισφορές που είχαν καταβάλει στο ταµείο νοµικών από το Σε κάθε περίπτωση να αναλάβει η Ο ΥΕ τα έξοδα δικαστικής διεκδίκησης από τους συναδέλφους των ως άνω εισφορών που κατέβαλαν, εντόκως, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαστικού ενσήµου για το καταψηφιστικό αίτηµα της δικαστικής διεκδίκησης. Με τη διευκρίνιση ότι το κόστος της δικαστικής διεκδίκησης θα αναληφθεί από την Ο ΥΕ ολικώς ή µερικώς, ανάλογα και µε τις δυνατότητες του ταµείου της Ο ΥΕ. 31. Να ενταχθεί στα συνδικαλιστικά µας αιτήµατα και το αίτηµα να χορηγηθούν, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα Σε κάθε περίπτωση, και στις αποσπάσεις, όταν ασκούνται προσφυγές κατά των αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων, να αναστέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων των α βαθµίων υπηρεσιακών συµβουλίων. 33. Να καλυφτεί η δαπάνης αγοράς του µηχανογραφικού συστήµατος καθαρογραφής πρακτικών (καθαρογραφή µε ηλεκτρονικό στυλό) του Εφετείου Αθηνών από το Υπουργείο ικαιοσύνης και να επεκταθεί το σύστηµα αυτό σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. 34. Να λυθούν άµεσα τα προβλήµατα και τα ζητήµατα της καθαριότητας και της φύλαξης των δικαστικών µεγάρων της χώρας. 35. Ενόψει της σύστασης των 4 νέων εφετείων και εισαγγελιών εφετών να συσταθούν επιπλέον νέες οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για τη γραµµατεία των δικαστηρίων αυτών, µέσα από το πόρισµα της Επιτροπής του Υπουργείου ικαιοσύνης «για την ανακατανοµή και σύσταση οργανικών θέσεων» και µάλιστα, πριν την έναρξη της λειτουργίας αυτών, να έχουν δηµιουργηθεί, προκηρυχθεί και πληρωθεί οι παραπάνω θέσεις. Η ίδια ρύθµιση και οι ίδιες προϋποθέσεις να ισχύουν κάθε φορά που θα συστήνονται νέα δικαστήρια. 36. Να ανοίξουµε γραµµή επικοινωνίας µε συναδέλφους στην Ευρώπη και όχι µόνο, για ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών, τρόπων δράσης και αλληλοενηµέρωση για το 4

5 θεσµικό πλαίσιο σε όλα τα ζητήµατα. Και να υπάρχει συνεχής δηµοσίευση από την Ο ΥΕ στο διαδίκτυο (σε όλα τα σχετικά sites, portals, blogs) των απόψεων, θέσεων, προτάσεων, προβληµάτων, διεκδικήσεων της Ο ΥΕ. 37. Στον άµεσο προγραµµατισµό µας, να επικεντρωθούµε στην αύξηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών στο 75% αυτού των ικαστών, έστω και σταδιακά, και στο συνυπολογισµό του στις συντάξιµες αποδοχές (όπως ισχύει και για τους δικαστικούς λειτουργούς), χωρίς να απεµπολούµε τα υπόλοιπα οικονοµικά µας αιτήµατα. 38. Απαιτούµε την εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των διατάξεων του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων από όλους τους αρµοδίους (Υπουργείο ικαιοσύνης, προϊσταµένους δικαστικών υπηρεσιών, υπηρεσιακά συµβούλια κ.α.). Και να διατυπωθούν αναλυτικά ο τρόπος και οι ενέργειες ελέγχου όλων των εµπλεκοµένων στην εφαρµογή του κώδικα, µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ενός εκάστου, για την ορθή και καθολική εφαρµογή του. 39. Επαναφορά της προθεσµίας του άρθρου 148 που αφορά τη µετάταξη και την αναγνώριση όλων των τίτλων σπουδών. 40. Να γίνει µοριοποίηση των τυπικών προσόντων και της αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων µετά από πρόταση του.σ. της Ο ΥΕ το οποίο εξουσιοδοτείται να επεξεργαστεί σχετικό προεδρικό διάταγµα λαµβάνοντας υπόψη, αλλά χωρίς να είναι δεσµευτικά, και όσα ισχύουν στο δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 41. Να τροποποιηθεί ο κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και να εκδοθούν τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα. 42. Να αλλάξει ο τρόπος βαθµολόγησης των ουσιαστικών προσόντων και να γίνει περιγραφικός (π.χ. άριστος, πολύ καλός, µέτριος κ.ο.κ) και όχι µε βαθµό αριθµό. 43. Να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα προσφυγής των δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια κατά όλων των πράξεων των προϊσταµένων των δικαστικών υπηρεσιών. 44. Να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα προσωρινής αναπλήρωσης των υπαλλήλων της κάθε δικαστικής υπηρεσίας από υπάλληλο οποιασδήποτε άλλης δικαστικής υπηρεσίας, της ίδιας περιφέρειας, έτσι ώστε να µπορεί να αναπληρωθεί προσωρινά π.χ. υπάλληλος του πρωτοδικείου από υπάλληλο της εισαγγελίας και αντιστρόφως. 45. Επιλογή Προϊσταµένων /νσεων από τους υπηρετούντες στο ίδιο ικαστήριο. 46. Ενσωµάτωση µεταφορά στον κώδικα µας των ευνοϊκών διατάξεων του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα για την προαγωγή στους βαθµούς. 47. Να δηµιουργηθεί και κλάδος ΤΕ τεχνικών µε πτυχίο ν. 571/εργοδηγών, όπως ισχύει στο ηµόσιο. 48. Να συσταθεί και κλάδος Ε επιµελητών και να παραµείνει και ο υπάρχων κλάδος ΥΕ επιµελητών. 5

6 49. Να µην εντάσσονται στα καθήκοντά µας όσα έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή πλειστηριασµών στο χώρο των ειρηνοδικείων. 50. Όλες οι άλλες προτάσεις που τυχόν κατατέθηκαν γραπτώς ή προφορικώς στο συνέδριο, συµπληρωµατικά στο ως άνω πλαίσιο και στο διεκδικητικό πλαίσιο που κατέθεσε το απερχόµενο.σ. και ψηφίστηκαν από το συνέδριο, παραπέµπονται για επεξεργασία και αξιολόγηση στο νέο.σ. της Ο ΥΕ. 51. ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΟΧΟΙ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ.Σ. ΤΗΣ Ο ΥΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Στόχος µας είναι το «ΕΙ ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων, για την οποία προνοεί το Σύνταγµα στο άρθρο 92 παρ. 2 και παρ. 4. Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου δικαστικών υπαλλήλων, ως προς την ποιότητα και ποσότητα του παρεχοµένου έργου, καθώς και οι ιδιοµορφίες των συνθηκών εργασίας (εργασία εκτός ωραρίου, πέραν του πενθηµέρου, έδρες, αυτόφωρα, προανάκριση, ασφαλιστικά) καθιστούν αναγκαία τη ρύθµιση των αποδοχών τους µε ΕΙ ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 2. Στα πλαίσια του ειδικού µισθολογίου αλλά και µέχρι την ψήφιση νέου µισθολογίου, διεκδικούµε: Α. Συνέχιση της οικονοµικής αναβάθµισης και των υπολοίπων δικαστικών υπαλλήλων για λόγους ίσης µεταχείρισης και προς άρση των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ των κατηγοριών. Η αιτιολογία του αιτήµατος στηρίζεται στο γεγονός ότι µερίδα δικαστικών υπαλλήλων χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι. κατετάγη στα Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας. Β. Σταδιακή αύξηση του επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών αρχής ώστε να αντιστοιχεί στο 75%, τουλάχιστον, του αντίστοιχου των δικαστικών λειτουργών Γ. (Σύµφωνα και µε το πόρισµα προτάσεις που επεξεργάστηκε πρόσφατα ειδική επιτροπή στα πλαίσια της συλλογικής συµφωνίας που συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό ΕΣ Α τον εκέµβριο του 2004) αύξηση του ποσού [που είναι καθηλωµένο από το 1999 (!!)] που χορηγείται για κάλυψη εξόδων κίνησης των Επιµελητών ικαστηρίων, οι οποίοι επιδίδουν κλήσεις, κλητήρια θεσπίσµατα, βουλεύµατα και αποφάσεις µετακινούµενοι µε δικά τους Ι.Χ. µέσα καθώς και όσων µετακινούνται εκτός Έδρας (π.χ. σε Μεταβατικά ικαστήρια) ή αποσπώνται εκτός Έδρας, ώστε να καλύπτονται τα πραγµατικά τους έξοδα στα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικώς. 6

7 Ειδικά δε για τους µετακινούµενους εκτός έδρας (µε απόσπαση ή σε µεταβατικά δικαστήρια κ.α., προκαταβολή ή τουλάχιστον έγκαιρη καταβολή των εξόδων τους.). Εκλογική αποζηµίωση ίση µε την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων του ΥΠΕΣ Α. Με στρατηγικό µας στόχο τη χορήγηση εκλογικού επιδόµατος Ε. Επειδή µε την εφαρµογή του ν. 2470/97 υποχρεωθήκαµε να επιλέξουµε µεταξύ των επιδοµάτων ειδικών συνθηκών και Η/Υ, ενώ µέχρι τότε όσοι είχαν δικαίωµα ελάµβαναν και τα δύο διεκδικούµε την χορήγηση του επιδόµατος Η/Υ στους απασχολούµενους αποκλειστικά µε τους Η/Υ, ανεξάρτητα εάν κατέχουν οργανική θέση ή όχι, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 2130/91 απόφαση ΣτΕ. ΣΤ. Αύξηση των ποσών που εγγράφονται ετησίως στον κρατικό προϋπολογισµό για υπερωρίες στα ικαστήρια και τα Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία Κτηµατολογικά Γραφεία και έγκαιρη έκδοση υπουργικής απόφασης για την κατανοµή τους. Η δε κατανοµή των ωρών της υπερωριακής εργασίας να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και τα απολύτως τεκµηριωµένα και µε αναλυτικά στοιχεία γραπτά αιτήµατα των ικαστικών Υπηρεσιών. 3. Για τα γενικότερα οικονοµικά αιτήµατα συστρατευόµαστε µαζί µε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους στα πλαίσια της Α Ε Υ (π.χ. Βασικό µισθό εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο Υ.Ε. κατηγορίας-, (µε εσωτερική σχέση 1 προς 2 και εξωτερική 1 προς 3), Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στο βασικό µισθό, Αύξηση συντάξεων, Επίδοµα 176 και σε όσους κλάδους δεν επεκτάθηκε, Νέα ρύθµιση για τα αναδροµικά του οικογενειακού επιδόµατος, ιπλασιασµός του οικογενειακού επιδόµατος και χορήγηση στις µονογονεϊκές οικογένειες) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 1. Απαλλαγή από φορολόγηση της εκλογικής αποζηµίωσης που λαµβάνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, όπως ισχύει και για την εκλογική αποζηµίωση των Αστυνοµικών. 2. Κατάργηση όλων των οικονοµικών και φορολογικών νόµου του 2010 (περικοπές δώρων και επιδοµάτων) 3. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου, αναδιάρθρωση των φορολογικών συντελεστών και κλιµακίων, µείωση των εµµέσων φόρων και δικαιότερο φορολογικό σύστηµα. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

8 1. Ανακατανοµή των υφισταµένων οργανικών θέσεων και σύσταση αύξηση των οργανικών θέσεων και κατανοµή τους µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας. 2. Άµεση πρόσληψη υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις που έχουν γίνει για τις οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2010 οι σχετικές πιστώσεις. 3. Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στα ικαστήρια και τα Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία. 4. Επέκταση της µηχανοργάνωσης σε όλες τις υπηρεσίες και διαδικασίες. Μηχανοργάνωση του Ποινικού µητρώου όλων των Εισαγγελιών της χώρας. 5. Κτιριακό υποδοµές Επέκταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αποπεράτωση των υπό κατασκευή µεγάρων, και µεταστέγαση των ήδη αναγνωρισµένων ως προβληµατικών κτιρίων µε προτεραιότητα το Ειρηνοδικείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο - Εφετείο Πατρών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Καβάλας, Χίου, Κώ, Ρόδου, Έδεσσας, Νάξου, Κιλκίς, Σερρών, Λαµίας, Κορίνθου και εξεύρεση χώρων για το Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Αθήνας κλπ. 6. Ενίσχυση, µε πιστώσεις και προσωπικό, της φύλαξης, της καθαριότητας και της τεχνικής υποστήριξης των δικαστικών µεγάρων. 7. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας i) Λόγω του αυξηµένου αριθµού των προσερχόµενων στα δικαστικά καταστήµατα, καθώς και λόγω της ειδικής ψυχολογικής κατάστασης που βρίσκονται οι διάδικοι επιβάλλεται η επέκταση του θεσµού της παρουσίας ιατρού σε κάθε δικαστικό µέγαρο, έτσι όπως λειτουργεί στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. ii) Εξασφάλιση κάθε υλικοτεχνικής υποστήριξης (ανελκυστήρες, θέρµανση, κλιµατισµός κ.λπ.) που θα κατοχυρώνει την υγιεινή και την ασφάλεια για τα δικαστικά κτίρια της χώρας. iii) Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας ( απολυµάνσεις, µυοκτονίες, µετρήσεις ακτινοβολιών π.χ. στους χώρους του Εφετείου Αθήνας κλπ.). iv) Εξασφάλιση όλων των όρων, προϋποθέσεων και δικαιωµάτων που προβλέπονται για τους χρήστες Η/Υ. 8. Εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας για τη δηµιουργία παιδικών σταθµών στους χώρους εργασίας, λειτουργία των κατασκηνώσεων του Υπουργείου ικαιοσύνης και δηµιουργία νέων σύµφωνα µε το από εκέµβριο του 2005 πρακτικό πόρισµα ειδικής επιτροπής του ΥΠ.ΕΣ...Α. που έχει ως εξής: Σχέδιο νόµου «..» Άρθρο «..» Παιδικοί Σταθµοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 8

9 1. Με Προεδρικά ιατάγµατα, τα οποία θα εκδοθούν σε διάστηµα 6 µηνών, οι κατωτέρω φορείς οφείλουν να ιδρύσουν παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, ως οργανικές µονάδες υπαγόµενες στους φορείς ή ως ΝΠ : Α) Υπουργείο ικαιοσύνης (Για τους ικαστικούς Υπαλλήλους), Β) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα υπαγόµενα σε αυτό ΝΠ, (για τους διοικητικούς υπαλλήλους) Γ) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΓΓ ΕΣΥΕ, Μόνιµοι Υπάλληλοι Χ.Α.Α., Μόνιµοι Υπάλληλοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ) Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και τα υπαγόµενα σε αυτό ΝΠ, Ε) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. 2. Το κόστος για την ίδρυση και τη λειτουργία των παιδικών βρεφονηπιακών σταθµών θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό των οικείων φορέων. 3. Με τα ανωτέρω Προεδρικά ιατάγµατα ρυθµίζονται όλα τα θέµατα περί της ίδρυσης, στελέχωσης και κανονισµού λειτουργίας των παιδικών βρεφονηπιακών σταθµών. 4. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω σταθµών, το κόστος των τροφείων που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι υπάλληλοι σε δηµοτικούς ή ιδιωτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. Το ποσό αυτό θα προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα σχετικά δικαιολογητικά, δε θα υπερβαίνει τα 300 ευρώ µηνιαίως ανά τέκνο, αναπροσαρµοζόµενο ετησίως µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕΣ...Α. και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Παιδικές Κατασκηνώσεις 5. Με Προεδρικά ιατάγµατα είναι δυνατόν οι Φορείς της Παρ. 1 του παρόντος άρθρου να ιδρύουν παιδικές κατασκηνώσεις. Το κόστος της ίδρυσης και λειτουργίας τους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό των οικείων φορέων. Μέχρι την ίδρυση των ανωτέρω παιδικών κατασκηνώσεων, το κόστος κατ έτος για µία κατασκηνωτική περίοδο, για κάθε παιδί των δικαιούχων υπαλλήλων, θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό των οικείων φορέων της Παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 9. Επέκταση του θεσµού των εξοπλισµένων ιατρείων και σε άλλες δικαστικές υπηρεσίες. ΘΕΣΜΙΚΑ 1. Ανεξαρτησία ιοικητική αυτοτέλεια της Γραµµατείας των ικαστικών Υπηρεσιών 9

10 2. Αναθεώρηση τροποποίηση-επικαιροποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων. 3. Έκδοση προεδρικών διαταγµάτων σύµφωνα µε τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων και δηµιουργία επιτροπής από τη Ο ΥΕ για την επεξεργασία αυτών. 4. Ειδικά αιτήµατα τροποποίησης του κώδικα µας: α. Μετάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις εφ όσον είναι καλυµµένες οι οργανικές θέσεις του προς µετάταξη κλάδου στην πρωτοδικειακή περιφέρεια. β. Τροποποίηση της 3 του άρθρου 62 στην κατεύθυνση της βαθµολόγησης - αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων µε άλλο τρόπο, π.χ. µε τους χαρακτηρισµούς άριστος, πολύ καλός, καλός, µέτριος, ανεπαρκής. ιότι, η βαθµολόγηση τους «µε ακέραιο ή δεκαδικό, µε προσέγγιση δεκάτου, βαθµό», που προβλέπει η ως άνω διάταξη, δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα τόσο στην εφαρµογή της και την αντικειµενικότητα της αξιολόγησης, όσο και στα αρµόδια Υπηρεσιακά Συµβούλια που αποφασίζουν για το σύνολο των υπηρεσιακών µεταβολών (προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις κ.α.), και ουσιαστικά αποδυναµώνει τη χρησιµότητα της αξιολόγησης, γ. Μοριοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων και πλήρη αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων και όλων των υπηρεσιακών µεταβολών δ. Επανασύσταση των καταργηθεισών µε το άρθρο 5 του ν. 2721/1999 Γενικών /νσεων και επί πλέον, (µε βάση τις αρχές της ισοτιµίας και της λειτουργικότητας, σύσταση Γενικών /νσεων) ε. (Ως αυτόνοµο αίτηµα τη) σύσταση τουλάχιστον δυο (2) οργανικών µονάδων ιευθύνσεων σε κάθε Γραµµατεία των µεγάλων δικαστικών υπηρεσιών και µετατροπή των Γραµµατειών των µεγάλων Ειρηνοδικείων σε /νση αντί Τµήµα που είναι σήµερα. στ. Τροποποίηση της διάταξης του σχεδίου Νόµου τροποποίησης του κώδικα που επεξεργάστηκε η Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και αφορά στην απόσπαση των δικαστικών υπαλλήλων και περιλαµβάνεται στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου ικαιοσύνης, έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος απόσπασης εκτός του τόπου κατοικίας εάν δεν υπάρχει συναίνεση του υπαλλήλου. Και χορήγηση 60 ωρών υπερωρίας ανά µήνα απόσπασης εκτός τόπου κατοικίας και υποχρεωτική για την αρµόδια υπηρεσία του Υ.. επίσηµη και έγγραφη διερεύνηση για το αν υπάρχουν συνάδελφοι που επιθυµούν να αποσπασθούν αφού πρώτα τους γνωστοποιηθούν τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις, τόσο από 10

11 πλευράς Υ.. όσο και από πλευράς δικαστικών, διοικητικών και άλλων θεσµικών παραγόντων του τόπου προς τον οποίο θα γίνεται η απόσπαση. ζ. Ουσιαστική λειτουργία και αναβάθµιση των Υπηρεσιακών Συνελεύσεων των ικαστικών Υπαλλήλων. η. Κατ επιλογή επέκταση ενσωµάτωση στον κώδικα µας των διατάξεων του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα για ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται µε τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων 5. Έκδοση των προεδρικών ιαταγµάτων που προβλέπει ο παραπάνω Κώδικας. 6. α. Εν όψει της σταδιακής επέκτασης του Κτηµατολογίου και της αντίστοιχης κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων, κατοχύρωση και µε ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης των Υπαλλήλων των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων µετά την οριστική κατάργηση τους σύµφωνα µε το Νόµο 2664/98 µε κατάργηση της διάταξης του άρθρου 23, παρ. 7, εδάφιο Ε του Νόµου αυτού και της αντικατάστασης του σύµφωνα µε τις επιταγές του ισχύοντος Συντάγµατος άρθ. 92, παρ. 4. β. ιαφάνεια, ισοτιµία και κατοχύρωση του ορισµού δικαστικών υπαλλήλων ως γραµµατέων στις επιτροπές ενστάσεων του κτηµατολογίου. 7. Εκπαίδευση - Επιµόρφωση Επειδή οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων ως εκ της φύσεως των εκτελουµένων καθηκόντων τους είναι υποχρεωµένοι αφενός κατά τον αρχικό διορισµό τους να γνωρίζουν ένα εξειδικευµένο αντικείµενο (τήρηση πρακτικών, επιδόσεις κλήσεων, έκδοση πιστοποιητικών, υποθηκών, µετεγγραφών, ποινικών µητρώων κ.λπ.), αφετέρου να ενηµερώνονται συνεχώς λόγω της συνεχούς εξέλιξης του δικαίου (τροποποίηση κωδίκων, δικονοµιών, οργανισµού δικαστηρίων κ.λπ.) ιδιαιτέρως δε λόγω της εφαρµογής του νέου Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας (εισαγωγή Η/Υ στις υπηρεσίες, αλλαγή του τρόπου τήρησης των πρακτικών) καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για: o Εκπαίδευση υποχρεωτική για τους νεοδιοριζόµενους και προαιρετική (κατόπιν αιτήσεως) για τους υπηρετούντες µε παράλληλη καταβολή των αποδοχών τους. o Άµεση υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 36 και 65 του ν.2812/2000.και ειδικότερα, σύσταση Ειδικού Φορέα Επιµόρφωσης µε αυτόνοµο ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο να µετέχει και εκπρόσωπος της Ο..Υ.Ε.. o Κατόπιν πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ο..Υ.Ε. να καθορίζεται η διδακτέα ύλη, τα επιµορφωτικά προγράµµατα, οι 11

12 επιµορφωτές, ο αριθµός των δικαστικών υπαλλήλων που θα εκπαιδεύεται κάθε περίοδο - έτος και ο χρόνος φοίτησης. o Αποκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά εφετειακή περιφέρεια. o Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν τα παραπάνω, προτείνουµε να υπαχθούν οι δικαστικοί υπάλληλοι όλης της χώρας στα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ινστιτούτου της Επιµόρφωσης Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης. 8. Τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων σε όλες τις διαδικασίες των Πολιτικών και ποινικών ικαστηρίων µε ηλεκτρονικό σύστηµα (µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση πρακτικών) µε την αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα των ικαστικών Υπαλλήλων, µε την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού 9. ιορισµός όλων των δικαστικών υπαλλήλων που έχουν τις προϋποθέσεις ως δικαστικών αντιπροσώπων στις ερχόµενες αλλά και σε όλες γενικώς τις εκλογές. 10. Ενώ συµµετέχουµε ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συµµετέχουµε ως αντιπρόσωποι στις εκλογές των Σωµατείων. Αίτηµά µας: Να συµµετέχουµε ως δικαστικοί αντιπρόσωποι για την ανάδειξη οργάνων στα πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια Σωµατεία. 11. Επέκταση της παραγράφου 3 του άρθρου 142 ΚΠ εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υπ αρ. 8/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του ικαστηρίου των Πρωτοδικών Θεσ/νικης, για την µη καθαρογραφή πρακτικών σε ήσσονος σηµασίας ποινικές αποφάσεις. 12. Επέκταση της συµµετοχής εκπροσώπων δικαστικών υπαλλήλων στις κατά περίπτωση σε όλες τις επιτροπές διαχείρισης δικαστικών µεγάρων. 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο ικαιοσύνης και επεξεργάζονται κάθε είδους νοµοσχέδια που µας αφορούν άµεσα ή έµµεσα όπως και σε κάθε είδους επιτροπές που ασχολούνται µε θέµατα του κλάδου µας. Σε περίπτωση παροχής αµοιβής για τη συµµετοχή συνδικαλιστών στην επιτροπή, η αµοιβή τους να κατατίθεται σε λογαριασµό της Ο ΥΕ αφού αφαιρείτε ο αναλογούν φόρος. 14. Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις: 12

13 o Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας, ως εξής: a) Με πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντα για όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ο..Υ.Ε. b) Στα ιοικητικά Συµβούλια των Πρωτοβαθµίων Σωµατείων µε εγγεγραµµένα φυσικά µέλη πάνω από 150: o Πέντε (5) ηµέρες άδεια το µήνα στα µέλη των Προεδρείων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, Ταµίας) o ύο (2) ηµέρες άδεια το µήνα για τα υπόλοιπα µέλη των.σ. c) Στα ιοικητικά Συµβούλια των Πρωτοβαθµίων Σωµατείων µε εγγεγραµµένα φυσικά µέλη κάτω από 150: o Τρεις (3) ηµέρες άδεια το µήνα στα µέλη των Προεδρείων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, o Γενικός Γραµµατέας, Ταµίας. Μία (1) ηµέρα άδεια το µήνα για τα υπόλοιπα µέλη των.σ. d) Χορήγηση δύο (2) ηµερών άδειας το χρόνο σε όλα τα µέλη των σωµατείων για την πραγµατοποίηση τακτικών ή έκτακτων γενικών συνελεύσεων. 15. Κατάργηση της διάταξης µε την οποία απαγορεύεται να υπηρετούν συνεχώς άνω της τριετίας οι διευθυντές στην αυτή διεύθυνση, και τροποποίηση του κώδικα για έκδοση προεδρικού διατάγµατος που να θεσπίζει κριτήρια επιλογής προϊσταµένων και διευθυντών. 16. Ενιαίες βασικές διατάξεις για την εκλογή εκπροσώπων µας σε όλα ανεξαιρέτως τα υπηρεσιακά συµβούλια, όλων των τοµέων και αύξηση σε τρεις (3) των εκπροσώπων µας στα δευτεροβάθµια υπηρεσιακά συµβούλια. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ 1. Συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών ταυτόχρονα µε το ηµόσιο Οι έµµισθοι ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών, που είναι φορέας κύριας ασφάλισης, είναι ασφαλισµένοι και στο ηµόσιο, δηλαδή σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης, υποχρεωτικά για όσους ασφαλίσθηκαν µέχρι και προαιρετικά για ασφαλισµένους από σύµφωνα µε την 1 άρθρ. 39 του Ν. 2084/92. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ταµείου Νοµικών διαφέρουν από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ηµοσίου µε αποτέλεσµα οι έµµισθοι ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών (όπου υπάγονται και οι δικαστικοί υπάλληλοι) ενώ συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο δεν συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα και από το Ταµείο Νοµικών. 13

14 2. Γυναίκες µε 20 έτη υπηρεσίας και 3 τέκνα, συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο αλλά όχι και από το Ταµείο Νοµικών. Αίτηµά µας: Να συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα µε το ηµόσιο 3. Οι γυναίκες ασφαλισµένες του Ταµείου Νοµικών µε άγαµα τέκνα έχουν ευεργετικές διατάξεις συνταξιοδότησης, όµως µόλις ενηλικιωθεί το τέκνο χάνουν τις ευεργετικές διατάξεις. Αίτηµά µας: Εφόσον οι γυναίκες ασφαλισµένες θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα όταν τα τέκνα τους είναι ανήλικα, αυτό το δικαίωµα να κατοχυρωθεί και για το διάστηµα που τα τέκνα τους ενηλικιωθούν. 4. Στο Ταµείο Νοµικών είναι υποχρεωτική η αναγνώριση του γάµου µε την καταβολή εισφορών εκ µέρους των ασφαλισµένων. Αίτηµά µας: Να καταργηθεί η αναχρονιστική διάταξη αναγνώρισης γάµου από το Ταµείο Νοµικών. 5. Να υπολογίζεται στις συντάξιµες αποδοχές η πάγια αποζηµίωση (επίδοµα ειδικών συνθηκών) όπως ακριβώς υπολογίζεται στις συντάξιµες αποδοχές η αντίστοιχη αποζηµίωση των δικαστικών λειτουργών. 6. Εφαρµογή των διατάξεων περί ιαιτησιών και απόδοση του ποσοστού στο λογαριασµό Αλληλοβοηθείας που τηρείται στο Ταµείο Αρωγής και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να κατοχυρώνεται η απόδοση του ποσοστού από όλες τις διαιτησίες, η διαφάνεια και ο διορισµός δικαστικών υπαλλήλων ως γραµµατέων διαιτησιών. 7. Αύξηση του ποσού των δανείων - µείωση των επιτοκίων και απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγησή τους από τα Ταµεία Νοµικών και Αρωγής. 8. Συµµετοχή στο.σ. του ΤΕΑ Υ (πρώην Ταµείο Αρωγής) και δικαστικού υπαλλήλου. 9. Για τα γενικότερα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα συστρατευόµαστε µαζί µε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους στα πλαίσια της Α Ε Υ για την κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων της τελευταίας 15ετίας, την κατοχύρωση του ποσοστού της σύνταξης, την µείωση των ορίων ηλικίας, την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµης χωρίς εξαγορά κ.α. ΓΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 1. Εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας για τη δηµιουργία παιδικών σταθµών στους χώρους εργασίας. 14

15 2. Λειτουργία των κατασκηνώσεων του Υπουργείου ικαιοσύνης και δηµιουργία νέων. 3. Αύξηση της άδειας ανατροφής τέκνων στις µητέρες και επέκταση του δικαιώµατος αυτού και στους άρρενες γονείς, σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 1. Συνεχίζουµε να διεκδικούµε την επανασύνδεση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών κατά 75% µε το αντίστοιχο των δικαστικών λειτουργών και την ένταξη του στις συντάξιµες αποδοχές, την αποζηµίωση όσων µε ευθύνη της πολιτείας δεν µετατάχθηκαν ή δεν µετατάχθηκαν εγκαίρως σε ανώτερη κατηγορία του ιδίου ή άλλου κλάδου ή τοµέα, την χορήγηση των 176, και δίνουµε κατεύθυνση για δικαστική διεκδίκηση του αφορολογήτου της εκλογικής αποζηµίωσης και της ειδικής φορολογικής µεταχείρισης της αποζηµίωσης από τον διανεµητικό λογαριασµό κ.λ.π. 2. Για όλα τα γενικά και ειδικά ζητήµατα που δεν αναφέρονται στο παρόν διεκδικητικό πλαίσιο συστρατευόµαστε µαζί µε όλους του εργαζόµενους στα πλαίσια της Α Ε Υ, για την κατάργηση µη εφαρµογή των αντεργατικών νόµων που επεκτείνουν το ωράριο, ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις, ανατρέπουν το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές κατακτήσεις, για την προστασία της µονιµότητας, για την αποτροπή της σύνδεσης µισθού µε βαθµό ή παραγωγικότητα, για την αύξηση των δαπανών για την παιδεία και υγεία, για την προστασία και ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα και ποιοτική αναβάθµιση όλων των δηµοσίων υπηρεσιών, για την κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων, για την αντιµετώπιση της ανεργίας και της ακρίβειας κ.α. 3. ικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται στους ΟΤΑ να δικαιούνται επί πλέον 20 ηµέρες άδεια τον χρόνο. 4. Να µετατραπούν τουλάχιστον 500 κενές οργανικές θέσεις επιµελητών (που δεν καλύφθηκαν ποτέ) σε οργανικές θέσεις γραµµατέων. 5. Να εναρµονιστούν οι αποφάσεις για εκλογή µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων των διοικητικών δικαστηρίων µε αυτές των πολιτικών και ποινικών. Ειδικότερα Να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση /02 ως εξής: Άρθρο 1 παρ. Γ Η παρ. 2 του άρθρου 1 παρ. Γ αντικαθίστανται ως εξής: 15

16 «2. ικαίωµα να εκλέγονται έχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι κρίνονται από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια µε βαθµό Α και Β, εκτός των γραµµατέων των Υπηρεσιακών Συµβουλίων και των αναπληρωτών τους, των Γεν. ιευθυντών, των Προϊσταµένων ιεύθυνσης και αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας.» 6. Να σταµατήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι να πληρώνουν τους δικαστικούς λειτουργούς και να ενταχθούν και αυτοί στο ΙΑΣ. 7. Όχι στην ίδρυση ικαστικής Αστυνοµίας 8. Αύξηση οδοιπορικών των επιµελητών δικαστηρίων µε στόχο την ίση αµοιβή τους µε τους υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους. 9. Ασφαλιστική κάλυψη των µέσων µεταφοράς και των ιδίων των επιµελητών δικαστηρίων για κάθε πιθανή ζηµιά και για όλη τη διάρκεια του µήνα από το Υπουργείο ικαιοσύνης. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 1. Αποποινικοποίηση αδικηµάτων ήσσονος σηµασίας 2. Εφαρµογή του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας και των κανονισµών λειτουργίας των δικαστηρίων που ορίζει ότι ο αριθµός των υποθέσεων που προσδιορίζονται στα τριµελή πληµµελειοδικεία είναι 30 και στα µονοµελή 60. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν να αυξάνονται ανάλογα µε τα στατιστικά δεδοµένα. 3. Επανεξέταση σε συνεργασία και µε τους άλλους φορείς του χώρου της ικαιοσύνης της δυνατότητας αποκέντρωσης των µεγάλων (ως προς τη ικαστηριακή ύλη και την κατά τόπο αρµοδιότητα ) δικαστηρίων, έτσι ώστε και να επιταχυνθεί η απονοµή της ικαιοσύνης αλλά και να είναι προσιτή χωροταξικά στον πολίτη νέα χωροταξική κατανοµή των δικαστηρίων. 4. Χορήγηση ανά έτος πάγιου ποσού στις δικαστικές υπηρεσίες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους. ΩΡΑΡΙΟ Α. ιαφωνούµε µε την τροποποίηση του σηµερινού ωραρίου των δικαστικών αλλά και των δηµοσίων υπηρεσιών. Β.Ειδικότερα, επιβεβαιώνουµε τις αποφάσεις προηγούµενων συνεδρίων: Πιστή εφαρµογή του ωραρίου ακροατηρίων µε ώρα λήξης (κατά το χειµερινό ωράριο) και (κατά το θερινό ωράριο). 16

17 Β. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο..Υ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ: 1) Να αγωνιστούµε και να παλέψουµε µε κάθε τρόπο, ως Ο ΥΕ, για την κατάργηση του συµφώνου σταθερότητας. 2) 48ώρη απεργία στις 21 και 22 Απριλίου ) Εξουσιοδοτείται το νέο.σ. της Ο ΥΕ (εκτός των άλλων κινητοποιήσεων) και για µορφές κινητοποιήσεων Πανελλαδικά χωρίς περικοπές αποδοχών (µε αποχές, συγκεντρώσεις στο χώρο εργασίας, συνελεύσεις κλπ. και εξεύρεση άλλων µορφών δράσης των οποίων τις λεπτοµέρειες θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει το.σ.), τη χρονική στιγµή και διάρκεια των οποίων θα εκτιµά κάθε φορά το.σ. της Ο ΥΕ. 4) Το Σ της Ο ΥΕ να αποφασίσει και να καταρτίσει αναλυτικό πρόγραµµα εβδοµαδιαίων δίωρων διακοπών αποχών συγκεντρώσεων στο χώρο εργασίας ανά Εφετειακή Περιφέρεια από τις 10:00πµ έως τις 12:00 το µεσηµέρι µέσα στο Μάιο του 2010, µε ταυτόχρονη παρουσία στις κατά τόπους περιφέρειες κλιµακίων του.σ. της Ο ΥΕ και κοινοποίηση του προγράµµατος αυτού σε όλους τους Συλλόγους. Το αποτέλεσµα των διακοπών αυτών θα αποτελέσει και τη βάση για τον καθορισµό και την κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. 5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Εξουσιοδότηση προς το Σ της Ο ΥΕ να κλιµακώσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, µε την κατεύθυνση, η απόφαση του Σ της Ο ΥΕ, να τίθεται στην κρίση των συναδέλφων φυσικών µελών της Ο ΥΕ µε δηµοψηφίσµατα ή αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων τους. Ειδικότερα: α) Εβδοµάδα Πανελλαδικών κινητοποιήσεων το Μάϊο του 2010 (µε 3ωρες στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας) µε 24ωρη απεργία για κλείσιµο της εβδοµάδας αυτής β) 48ωρη απεργία τον Ιούνιο. γ) Τριήµερη απεργία µε την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (οι ηµεροµηνίες να καθοριστούν µετά από εκτίµηση και των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών) δ) Να επιστραφούν άµεσα τα µπλοκ είσπραξης δηµοσίων εσόδων-χρηµάτων από τις µετατροπές των ποινών, διότι τα καθήκοντα αυτά ανήκουν στους υπαλλήλους των.ο.υ. που λειτουργούν στην πόλη συνεδρίασης του ικαστηρίου. 17

18 (Σύµφωνα και µε τα σχετικά έγγραφα των τέως προϊσταµένων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ.κ. Χαραλάµπους Αθανασίου και Γεωργίου Κολιοκώστα, αντιστοίχως, και του τέως Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου ικαιοσύνης κ. Πρόδροµου Ασηµιάδη, τέως Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου αλλά και του Συλλόγου ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας). ε) Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της δικαιοσύνης συστρατευόµαστε µε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς στο χώρο της δικαιοσύνης. 6) Αν σε εύλογο χρονικό διάστηµα δύο µηνών δεν διπλασιαστούν τα έξοδα κίνησης των επιµελητών να κληθούν οι επιµελητές µε απόφαση του.σ. της Ο ΥΕ να επιδίδουν τα δικόγραφα µετακινούµενοι µε τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. 7) Να καθοριστούν ανώτατα όρια απόδοσης σε όλα τα αντικείµενα εργασίας (π.χ. αριθµός εδρών, πιστοποιητικών, κατηγορητηρίων, κλπ.) ανάλογα και µε τον αριθµό των υπηρετούντων και των κενών οργανικών θέσεων. Η απόφαση αυτή θα εξειδικευτεί από το.σ. της Ο ΥΕ τόσο ως προς τις λεπτοµέρειες της όσο και ως προς την εφαρµογή της. 8) Εξουσιοδοτείται το.σ. να ζητήσει γνωµοδότηση από νοµικό σύµβουλο της Ο ΥΕ για τα ζητήµατα των καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργιών και ειδικότερα για το ζήτηµα της απόσυρσης ή µαταίωσης ΚΑΙ των ποινικών και άλλων υποθέσεων όλων των δικαστηρίων, όπως ισχύει και στις πολιτικές υποθέσεις. 9) Όλες οι άλλες προτάσεις που τυχόν κατατέθηκαν γραπτώς ή προφορικώς στο συνέδριο, συµπληρωµατικά στις ως άνω προτάσεις, παραπέµπονται για επεξεργασία και αξιολόγηση στο νέο.σ. της Ο ΥΕ. 18

19 Γ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1) ΨΗΦΙΣΜΑ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 63 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Καλούµε την Κυβέρνηση να σταµατήσει να είναι αδρανής απέναντι στα προβλήµατά των ικαστικών Υπαλλήλων και της Γραµµατείας των ικαστικών Υπηρεσιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας και ασυνεπής απέναντι στους ικαστικούς Υπαλλήλους, δεδοµένου ότι σε ορισµένα ζητήµατα (π.χ. στα ζητήµατα προσλήψεων, τροποποίησης του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων, συνθηκών εργασίας κ.α). Καλούµε την Κυβέρνηση να αποδείξει και εµπράκτως ότι στις προτεραιότητες της πολιτικής της είναι και η αντιµετώπιση των λειτουργικών και µισθολογικών προβληµάτων των ικαστικών Υπαλλήλων και της Γραµµατείας των ικαστικών Υπηρεσιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας. Καλούµε την Κυβέρνηση να µετατρέψει σε συνεχή και καθηµερινή πράξη τις διακηρύξεις και δεσµεύσεις για ισότιµο δηµιουργικό ουσιαστικό και αποτελεσµατικό διάλογο µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, ο οποίος διάλογος θα καταλήγει σε συναινετικές λύσεις, γιατί µόνο έτσι θα ενισχυθούν και θα αναβαθµιστούν τόσο οι θεσµικές σχέσεις ανάµεσα στην Πολιτική Εξουσία και το Συνδικαλιστικό Κίνηµα όσο και η ίδια η Πολιτική Εξουσία και η (εκάστοτε) Κυβέρνηση της Χώρας, οι οποίες (δυστυχώς για τους εργαζόµενους και τους πολίτες γενικότερα) συνεχώς υποχωρούν έναντι της οικονοµικής εξουσίας και των υπερεθνικών οργανισµών. Καλούµε τους συνδικαλιστικούς και όλους γενικά τους άλλους (δικαστικούς, διοικητικούς, υπηρεσιακούς κ.α) φορείς του χώρου της ικαιοσύνης να στηρίξουν ηθικά την προσπάθεια της Ο ΥΕ για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αντιµετώπιση των λειτουργικών κενών των ικαστικών Υπηρεσιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της Χώρας. ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΛΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 2) Ψήφισµα: Οι δικαστικοί υπάλληλοι, εργαζόµενοι στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια της Χώρας, εκφράζουµε τη συµπαράστασή µας στο νεαρό εργαζόµενο διαδηλωτή Μάριο Ζέρβα, ο οποίος συνελήφθη στη µαζική πανεργατική πορεία της 11 ης 19

20 Μαρτίου 2010 µε κατηγορίες για «παράβαση του νόµου περί κουκούλας», παρά το πλήθος αυτοπτών µαρτύρων και την ύπαρξη πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού που καταδεικνύει το αντίθετο. Σε µια συγκυρία που στοχοποιούνται τα εργασιακά µας δικαιώµατα και οι ελευθερίες, θεωρούµε ότι η προληπτική κράτηση ενός νέου ανθρώπου ενεργού µέλους της κοινωνίας, πλήττει τη ικαιοσύνη και τη ηµοκρατία. Πρέβεζα, 16/04/2010 3) Ψήφισµα: Είναι γνωστή η απόφαση της διενέργειας των πλειστηριασµών, εδώ και λίγους µήνες, στα Ειρηνοδικεία, από τις 16:00µµ και µετά. Στα περισσότερα Ειρηνοδικεία δεν έχει λυθεί το θέµα της φύλαξης, µε συνέπεια πολλοί συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτά να υφίστανται αφόρητες πιέσεις να κάνουν τον «φύλακα», πέραν των αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεων τους και πέραν του ωραρίου. ιευκρινίζουµε και υπενθυµίζουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι ουδεµία απολύτως υποχρέωση έχουν σχετικά µε αυτά τα καθήκοντα. Οποιαδήποτε εντολή προς τους δικαστικούς υπαλλήλους για κάτι τέτοιο, είναι εντελώς παράνοµη. Κάνουµε σαφή και σταθερή την απόφαση ότι τόσο τα συνδικαλιστικά όργανα της Ο ΥΕ (.Σ. και συνέδριο) όσο και το σύνολο των Συλλόγων και των δικαστικών υπαλλήλων της Χώρας, είµαστε στο πλευρό των συναδέλφων των Ειρηνοδικείων σε κάθε τέτοια περίπτωση και εντολή που αντίκειται στα καθήκοντα τους. Πρέβεζα, 16/04/2010 4) Όλες οι άλλες προτάσεις που τυχόν κατατέθηκαν γραπτώς ή προφορικώς στο συνέδριο, συµπληρωµατικά στις ως άνω προτάσεις, παραπέµπονται για επεξεργασία και αξιολόγηση στο νέο.σ. της Ο ΥΕ. 20

21 ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ: 1) ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: εν εγκρίθηκε η νοµιµοποίηση του ως άνω Συλλόγου. Υπέρ της νοµιµοποίησης ψήφισαν:.. Κατά της νοµιµοποίησης ψήφισαν:.. Λευκά:.. Απείχαν της ψηφοφορίας:.. 2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ψήφισαν:.. Α) Για την αύξηση του χρόνου της θητείας του.σ. της Ο ΥΕ από 2 σε 3 έτη:.. Υπέρ της 3τίας ψήφισαν:.. Κατά της 3ετίας ψήφισαν:.. Λευκά:.. Απείχαν της ψηφοφορίας:.. Συνεπώς, δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση της διάταξης αυτής, διότι δεν συγκέντρωσε τον απαιτούµενο αριθµό του 75% των ψηφισάντων. Β) Για την αύξηση του αριθµού των µελών του.σ. της Ο ΥΕ από 17 σε 21 µέλη:.. Υπέρ των 21 µελών ψήφισαν:.. Κατά των 21 µελών ψήφισαν:.. Λευκά:.. Απείχαν της ψηφοφορίας:.. Συνεπώς, δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση της διάταξης αυτής, διότι δεν συγκέντρωσε τον απαιτούµενο αριθµό του 75% των ψηφισάντων. 21

22 ΙΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ.Σ. ΤΗΣ Ο ΥΕ ΣΤH ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΗΜΕΡΑ 15/04/2010 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ PREVEZA BEACH HOTEL Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΙ ΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, ΩΣ ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΩΜΟΥ, ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΨΥΧΑ ΩΣ ΜΕΛΗ ΑΦΟΥ ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Σ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΠΕΡΙ ΩΡΑ ΠΕΡΙ ΩΡΑ 14:15 ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ 172 ΣΥΝΕ ΡΟΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ: 1) ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 172 ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 155 ΕΓΚΥΡΑ, 55 ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ 2 ΑΚΥΡΑ. ΑΠΟ ΤΑ 155 ΕΓΚΥΡΑ, 100 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 55 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 2) ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 172 ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 171 ΕΓΚΥΡΑ, 1 ΛΕΥΚΟ, ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΚΥΡΟ. ΑΠΟ ΤΑ 171 ΕΓΚΥΡΑ, 159 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 12 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΣΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΩΡΑ 15:00 ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 22

23 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 239 ΣΥΝΕ ΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝ 237 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο..Υ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Α Ε Υ Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕ ΡΟΣ 1 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΑΓΑΘΗ-ΘΕΩΝΗ 2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΑΒΙ ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 7 ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 9 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 ΑΘΗΝΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12 ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15 ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 16 ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 17 ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΥ ΕΦΗ 19 ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΣΑΝ ΡΕΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 21 ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΑΘΗΝΑΣ ΛΑ ΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 27 ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑ (ΥΦΑΝΤΗ) ΒΟΥΛΑ 28 ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΣΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 29 ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΣΑΗΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 30 ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 31 ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 32 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 34 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 35 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 37 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΣΧΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 38 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 41 ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 42 ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43 ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44 ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 45 ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 46 ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47 ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΓΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 48 ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΟΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 49 ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 50 ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 ΑΘΗΝΑΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 52 ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 53 ΑΘΗΝΑΣ ΧΙΛΜΠΕΡΤΙ ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 54 ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ 23

24 55 ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 56 ΑΙΓΙΟΥ ΜΠΕΤΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 57 ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 58 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΣΑΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61 ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 62 ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 63 ΑΡΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 64 ΑΡΤΑΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 ΒΕΡΟΙΑ ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66 ΒΕΡΟΙΑ ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 67 ΒΟΛΟΥ ΚΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (δεν ψήφισε ελλείψει βιβλιαρίου) 68 ΒΟΛΟΥ ΝΙΑΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 69 ΒΟΛΟΥ ΠΕΝΤΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΒΟΛΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 72 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 73 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74 ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΑΘΗΝΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΑ 76 ΑΘΗΝΑ ΒΟΥ ΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 78 ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 79 ΑΘΗΝΑ ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΙΑ ΟΥ - ΒΑΒΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 81 ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 82 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 83 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 84 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 85 ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86 ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) 87 ΑΘΗΝΑ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 88 ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 89 ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΝΕΛΑ 90 ΗΡΑΚΛ ΓΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΝΗ 91 ΘΕΣ/ΚΗ ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 92 ΘΕΣ/ΚΗ ΛΑΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 93 ΜΕΣΟΛ ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 94 ΠΑΤΡΑ ΚΟΚΟΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 95 ΠΑΤΡΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 96 ΡΑΜΑΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΝΝΑ 24

25 97 ΡΑΜΑΣ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 98 Ε ΕΣΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Ε ΕΣΣΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 100 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 101 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΧΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΛΙΜΒΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 103 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΙ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 104 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 107 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΑΝΝΑ 108 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΡΤΖΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 111 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 112 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 114 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 115 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 116 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 117 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ 118 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 119 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΠΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 123 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΜΕΛΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 125 ΘΗΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 126 ΘΗΒΑΣ ΣΑΜΙΩΤΗ ΗΜΗΤΡΑ 127 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΣΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 130 ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 131 ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 132 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 133 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 134 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 135 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 136 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΟΥΛΙΑΣ 137 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 138 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 139 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 140 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 141 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 142 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΡΕΓΓΗ ΕΛΕΝΗ 143 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΟΓΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 144 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΣΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 145 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 146 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΤΑΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 147 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 148 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (αντικατέστησε τον Ιωάννη Νίτερο) 149 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 150 ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 151 ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 152 ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 153 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154 ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 156 ΛΑΜΙΑΣ ΨΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 157 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΥΚΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 158 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 159 ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25

26 160 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 161 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΙΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 162 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 163 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 164 ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΑΓΚΑ ΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 169 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Ν. ΛΕΣΒΟΥ) ΒΟΜΒΑ ΜΑΡΙΑ 170 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Ν. ΛΕΣΒΟΥ) ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 171 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Ν. ΛΕΣΒΟΥ) ΨΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 172 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 173 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 174 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 175 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 176 ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 177 ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 178 ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ ΜΕΡΙΚΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 179 ΠΑΡΝΑΣΣΙ ΟΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 180 ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 181 ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 182 ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 183 ΠΑΤΡΑΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 184 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185 ΠΑΤΡΑΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 186 ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 187 ΠΑΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 188 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 189 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 190 ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΙ ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 191 ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 192 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 193 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 194 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 195 ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 196 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 197 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 198 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 199 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 200 ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 201 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 202 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓΡΙ ΙΩΤΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 203 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 204 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 205 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ (δεν ήρθε-δεν ψήφισε) 206 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 207 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΤΖΟΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 208 ΡΟ ΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΑΛΚΥΡΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 209 ΡΟ ΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΣΠΙΝΟΥ ΦΑΙΗ 210 ΡΟ ΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 211 ΡΟ ΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 212 ΡΟ ΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 213 Σ.Τ.Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 214 Σ.Τ.Ε. ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 215 Σ.Τ.Ε. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 216 ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 217 Σ Υ Α ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ) ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 218 Σ Υ Α ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ) ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΩΡΑ 219 Σ Υ Α ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 220 Σ Υ Α ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ) ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΑ 221 ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 222 ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ιεράρχηση και διεκδίκηση αιτηµάτων µε απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ιεράρχηση και διεκδίκηση αιτηµάτων µε απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ιεράρχηση και διεκδίκηση αιτηµάτων µε απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις) Έχοντας υπόψη µας: Το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η Κυβέρνηση δεν έχει διαθέσει ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Νοµιµοποιήθηκαν: 70 Σύλλογοι (στις εκλογές τους είχαν ψηφίσει 5378 δικαστικοί υπάλληλοι) 270 Σύνεδροι (Παραβρέθηκαν 268, Ψήφισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ 1) Ο Οικονοµικός Απολογισµός ο οποίος είχε εγκριθεί στα Καµένα Βούρλα, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Από τον Σεπτέµβριο µέχρι και τις αρχές Νοεµβρίου 2007 άρχισε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα ο διάλογος της Ο ΥΕ µε το νέο Υπουργό ικαιοσύνης της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ιατυπώνουµε τις εκτιµήσεις µας και τα κύρια αιτήµατά µας.

ιατυπώνουµε τις εκτιµήσεις µας και τα κύρια αιτήµατά µας. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Ο..Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Από τον Νοέµβριο του 2007 άρχισαν οι προκηρύξεις των κλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεών µας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τον εκέµβριο 2007 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε. Τ. Α. Α Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) Κείµενο του Χρήστου Καϋµενάκη, Α αντιπροέδρου του.σ. της Ο ΥΕ και εκπροσώπου του συνδυασµού «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ανεξάρτητο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο» Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959.

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε. Τ. Α. Α Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1993 Αθήνα, σήμερα στις 30.09.93, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.001, στο κατάστημα" της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 17 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 606 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 41 Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND HOTEL PALACE» ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ 1999 2000 Στην Αθήνα σήµερα την 15 η Ιουνίου 1999 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.α Ρ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 1 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 1 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑγια την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 1 ο Η παράταξή µας το τελευταίο διάστηµα και πριν ακόµα το Έκτακτο Συνέδριο της Ο ΥΕ, επεδίωξε την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα