Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 II. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΜΗ.. 8 IV. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ&Ε ΤΩΝ Ν/Α ΣΧΟΛΕΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΕΘΕΥΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ADR Α ΕΙΕΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ & Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΤΕΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ.. 78 Σελ. 1 από 85

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ) άρχισε τη δράση του τον Μάρτιο του Η ανά χείρας Έκθεση Πεπραγµένων καλύπτει το χρονικό διάστηµα Ιανουάριος 2004 εκέµβριος Κατά το διάστηµα αυτό, ο αριθµός των υπηρετούντων Επιθεωρητών-Ελεγκτών κυµάνθηκε από 17 το 1 ο εξάµηνο έως 11 το 2 ο εξάµηνο. Κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα το ΣΕΕΥΜΕ, αξιοποιώντας την κτηθείσα κατά τα πρώτα έτη εµπειρία, ανέπτυξε το πεδίο των δραστηριοτήτων του σε αρκετούς τοµείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους τοµείς που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, πεδίο κοινωνικά κρίσιµο και πολλαπλώς επιβαρηµένο. Έτσι, διενεργήθηκαν εκτεταµένοι έλεγχοι στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, τοµέα που υφίσταται έντονη και συνεχή κοινωνική κριτική. Οι έλεγχοι ανέδειξαν προβλήµατα, δυσλειτουργίες και σοβαρές παρατυπίες. Υποβλήθηκαν προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας και αύξησης της αξιοπιστίας της. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε, επίσης, σε ελέγχους Σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Από τους ελέγχους αναδείχθηκαν προβλήµατα στη λειτουργία αρκετών από αυτές, καθώς και στο καθεστώς ελέγχου των Σχολών από τις Υπηρεσίες Μ&Ε των Ν/Α. Παράλληλα εντοπίστηκαν σηµεία του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, τα οποία χρήζουν συµπληρώσεων και βελτιώσεων. Αποκαλύφθηκαν παρανοµίες και παρατυπίες σε σχέση µε την έκδοση αδειών οδήγησης εκ µετατροπής από αλλοδαπές άδειες χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι έλεγχοι του ΣΕΕΥΜΕ οδήγησαν σε επανέλεγχο και ανάκληση αριθµού τέτοιων αδειών. Πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι για τη νοµιµότητα κυκλοφορίας τροχαίου υλικού και για το εργασιακό καθεστώς οδηγών σε ορισµένα ΚΤΕΛ και αναδείχθηκε πλήθος παρατυπιών που σχετίζονται άµεσα µε την οδική ασφάλεια των µετακινουµένων επιβατών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ΣΕΕΥΜΕ παρέµειναν για το εξεταζόµενο διάστηµα οι εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες για τη χορήγηση πιστοποιητικών κατάρτισης οδηγών επικινδύνων εµπορευµάτων, τοµέας ιδιαίτερα κρίσιµος για την οδική ασφάλεια. Οι παρεµβάσεις του Σώµατος είχαν ουσιαστικά αποτελέσµατα, αφού αυξήθηκε ο αριθµός των υποψηφίων που παρακολούθησαν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ενώ βελτιώθηκε τόσο η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης από τις αρµόδιες Σχολές (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) όσο και η αξιοπιστία των εξετάσεων. ιεξήχθησαν, επίσης, αρκετοί έλεγχοι της νοµιµότητας κυκλοφορίας Φορτηγών ηµοσίας Χρήσεως, όπου, λόγω του κλειστού επαγγέλµατος, έχουν δηµιουργηθεί µονοπωλιακές καταστάσεις και στρεβλώσεις στην αγορά των οδικών µεταφορών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη παρανοµιών και φαινοµένων διαφθοράς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΤΑΞΙ και τα µέσα µαζικής µεταφοράς απασχόλησε αρκετά το ΣΕΕΥΜΕ. Επιβεβαιώθηκε η συχνή παραβίαση του Κανονισµού Λειτουργίας των ΤΑΞΙ (επιλογή επιβάτη, άρνηση µίσθωσης, πολλαπλές µισθώσεις) και η προβληµατική εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε ορισµένα σηµεία στα οποία είναι αναγκαία η αναζήτηση ΤΑΞΙ (σταθµός Λαρίσης, σταθµοί ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων). Οι καταγγελίες των πολιτών και τα δηµοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αφορούσαν υποθέσεις ενδιαφέροντος του ΥΜΕ αντιµετωπίσθηκαν µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Άµεση υπήρξε η αντίδραση κατά το πολύνεκρο δυστύχηµα στον Μαλιακό κόλπο, µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας των Σελ. 2 από 85

3 αδειών οδήγησης των εµπλεκοµένων οδηγών και των αδειών κυκλοφορίας των εµπλεκοµένων οχηµάτων. Από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές παρατυπίες περί την άδεια οδήγησης του οδηγού του λεωφορείου και την απασχόλησή του από το ΚΤΕΛ. Ως παράγωγο του ελεγκτικού έργου, υποβλήθηκε πλήθος θεσµικών και άλλων προτάσεων, τόσο στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΜΕ, όσο και στους κατά τόπους Νοµάρχες, για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και τον περιορισµό της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Το ως άνω έργο έγινε κατορθωτό χάρη στον ιδιαίτερο ζήλο και την εργώδη προσπάθεια των µελών του ΣΕΕΥΜΕ, παρά τους περιορισµένους ανθρώπινους και λοιπούς πόρους, αλλά και την κακοπιστία και ενίοτε την κακή συνεργασία ορισµένων ελεγχοµένων, τινές των οποίων έφθασαν στο σηµείο να στραφούν µε µηνύσεις και αγωγές εναντίον Επιθεωρητών του Σώµατος, στην προσπάθειά τους να παρεµποδίσουν τον έλεγχο. Η δεδοµένη στήριξη του ΣΕΕΥΜΕ και του έργου του από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΜΕ θα πρέπει να επικουρηθεί από τη θετική συνεισφορά όλων των εµπλεκοµένων φορέων, προκειµένου το έργο αυτό να δώσει απτά αποτελέσµατα σε ότι αφορά τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών, τη µείωση της κακοδιοίκησης και την πάταξη της διαφθοράς στους τοµείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Γενικός Επιθεωρητής Θεόδωρος Τριφύλλης Σελ. 3 από 85

4 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ανά χείρας Έκθεση Πεπραγµένων του Σώµατος Eπιθεωρητών-Eλεγκτών του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών (ΣEEYME) παρουσιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητα του Σώµατος κατά το έτος Κατά το 1 ο εξάµηνο, στο ΣΕΕΥΜΕ υπηρετούσαν 17, κατά δε το 2 ο εξάµηνο 11 επιθεωρητές. Σηµειώνεται ότι ο προβλεπόµενος αριθµός επιθεωρητών του ΣΕΕΥΜΕ είναι είκοσι (20). Πραγµατοποιήθηκαν 393 επιθεωρήσεις, έλεγχοι και έρευνες και συγκεκριµένα, ανά θεµατικό αντικείµενο: 4 Επιθεωρήσεις σε Yπηρεσίες Μεταφορών & Eπικοινωνιών των Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων. 40 Έλεγχοι σε Σχολές Oδηγών και Kέντρα Θεωρητικής Eκπαίδευσης Yποψηφίων Oδηγών (KEΘEYO) 23 Έλεγχοι θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και 3 έλεγχοι εξετάσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ. 227 Έλεγχοι πρακτικών εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών. 12 Έλεγχοι σε Σχολές Eπαγγελµατικής Kατάρτισης Oδηγών Oχηµάτων Mεταφοράς Eπικινδύνων Eµπορευµάτων (ΣEKOOMEE). 7 Έλεγχοι εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπαγγελµατικής Kατάρτισης Oδηγών Oχηµάτων Mεταφοράς Eπικινδύνων Eµπορευµάτων. 1 Έλεγχος Φορέα Ελέγχου Oχηµάτων Mεταφοράς Eπικινδύνων Eµπορευµάτων 11 Έλεγχοι και έρευνες δυσλειτουργιών, παρατυπιών και παρανόµων πράξεων σχετιζοµένων µε Άδειες Oδήγησης. 15 Έλεγχοι και έρευνες για άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων ηµόσιας και Iδιωτικής Χρήσης. 3 Έλεγχοι εξετάσεων Oδικών Mεταφορέων 5 Επιθεωρήσεις σε KTEO. 3 Έρευνες για Eγκαταστάσεις Eξυπηρέτησης Oχηµάτων 3 Έλεγχοι των Kινητών Mονάδων Eλέγχου Kαυσαερίων. 19 Έλεγχοι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από TAΞI 17 Έλεγχοι και έρευνες σε εποπτευόµενες από το YME Yπηρεσίες και Φορείς. Σηµειώνεται ότι για κάθε ένα από ικανό αριθµό ελέγχων/επιθεωρήσεων/ερευνών ελέγχθηκαν περισσότερες της µιας (έως και δεκάδες) υποθέσεις. Τέτοιες υπήρξαν οι επιθεωρήσεις των /νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι έλεγχοι των ΚΤΕΛ, οι έλεγχοι αδειών οδήγησης, νοµιµότητας κυκλοφορίας οχηµάτων κλπ. Όλες οι εκθέσεις που συντάχθηκαν, υποβλήθηκαν στην Πολιτική Hγεσία του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών, ενώ κοινοποιήθηκαν στους αρµοδίους για τη λήψη µέτρων (Nοµάρχες, ιοικητές Oργανισµών κλπ) σύµφωνα µε τις διατυπωθείσες προτάσεις. ιαβιβάσθηκαν 59 υποθέσεις στην Eισαγγελική Aρχή, για τις οποίες τεκµηριώθηκαν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Για 33 υποθέσεις ζητήθηκε η διενέργεια Ένορκης ιοικητικής Eξέτασης για την απόδοση ευθυνών σε εµπλεκόµενους υπαλλήλους. Ζητήθηκε η αποµάκρυνση 3 εξεταστών από τις πρακτικές εξετάσεις Σελ. 4 από 85

5 υποψηφίων οδηγών, ενώ για άλλους 17 ζητήθηκε η απόδοση ευθυνών, επειδή υπέπεσαν σε παραβάσεις της διαδικασίας των εξετάσεων. Για 13 Σχολές Οδηγών ζητήθηκε η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, ενώ ζητήθηκε η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση άδειας 9 εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Ζητήθηκε η ανάκληση 13 αδειών οδήγησης, οι οποίες εκδόθηκαν κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων για τη µετατροπή αδειών οδήγησης από την τέως Σοβιετική Ένωση. Παραπέµφθηκαν, τέλος, στα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια 142 παραβάσεις οδηγών ΤΑΞΙ. Σελ. 5 από 85

6 ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τη σύσταση του Σώµατος Επιθεωρητών - Eλεγκτών, το Yπουργείο Mεταφορών & Eπικοινωνιών επεδίωξε: Nα ανταποκριθεί στο καθολικό αίτηµα της εποχής µας για µεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια των Yπηρεσιών που εποπτεύει το Yπουργείο Mεταφορών & Eπικοινωνιών, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Nα εναρµονισθεί µε την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναµόρφωση, την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης. Mε τη σύσταση του ΣEEYME θεσµοθετήθηκε, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, όργανο εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών και εξωτερικού ελέγχου των φορέων που παρέχουν έργο της αρµοδιότητάς του YME, γεγονός που αποτελεί αναµφίβολα σηµαντικό βήµα διοικητικού εκσυγχρονισµού. Στις αρµοδιότητες του ΣEEYME εµπίπτουν: O εντοπισµός των αιτιών κακής λειτουργίας, κακής διαχείρισης, χαµηλής ποιότητας ή υψηλού κόστους των υπηρεσιών και γενικότερα κάθε παράγοντα που επηρεάζει δυσµενώς την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των ελεγχοµένων Yπηρεσιών, Oργανισµών και Φορέων. H εξέταση της τήρησης της αρχής της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης και η διαπίστωση τυχόν πληµµελούς εφαρµογής της νοµοθεσίας, καταστρατηγήσεων και παρανοµιών. O έλεγχος, ιδιαίτερα, της τήρησης των αρχών της ισότητας και της διαφάνειας, κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. O έλεγχος της συµφωνίας των αποφάσεων που διέπουν τη δραστηριότητα των ελεγχοµένων Yπηρεσιών προς τους υπερκείµενους κανόνες δικαίου της εσωτερικής και κοινοτικής έννοµης τάξης. H υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων για τροποποιήσεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ή απλουστεύσεις των διαδικασιών, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται προβλήµατα ή δυσλειτουργίες. Tο εκτεταµένο πεδίο αρµοδιότητας του Σώµατος Eπιθεωρητών-Eλεγκτών του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών προσδιορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 2671/98 (ΦEK A 289), όπως αυτό ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, το ΣEEYME έχει την αρµοδιότητα διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στις Yπηρεσίες: Tου Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών Tων Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων (τοµέας Mεταφορών-Eπικοινωνιών) Tης Yπηρεσίας Πολιτικής Aεροπορίας Tου Tαχυδροµικού Tαµιευτηρίου Tων Eλληνικών Tαχυδροµείων Tης Oλυµπιακής Aεροπορίας (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών της) Tου Oργανισµού Σιδηροδρόµων Eλλάδος (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών του) Tου Oργανισµού Aστικών Συγκοινωνιών Aθήνας Tης Eταιρείας Θερµικών Λεωφορείων Tων Hλεκτρικών Σιδηροδρόµων Aθήνας - Πειραιά Σελ. 6 από 85

7 Tων Hλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Aθήνας - Πειραιά Tων αστικών και υπεραστικών KTEΛ καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρµοδιότητας του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών. Σύµφωνα, πάντα, µε τον ιδρυτικό του νόµο, σκοπός των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των ερευνών που διενεργεί το ΣEEYME είναι: H διασφάλιση της νοµιµότητας και της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των Yπηρεσιών που αναφέρθηκαν H εξασφάλιση της συνοχής της έννοµης τάξης O εντοπισµός και η πρόληψη φαινοµένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας H αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών H καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, γενικότερα, η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Σελ. 7 από 85

8 ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΜΗ Του ΣEEYME προΐσταται ο Γενικός Eπιθεωρητής, ο οποίος χαράσσει την πολιτική του Σώµατος, κατευθύνει και συντονίζει το έργο του, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στο Σώµα, µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του και αξιολογεί το επιτελούµενο από αυτό έργο. Tαυτόχρονα, µεριµνά για την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων του ΣEEYME, συνεπικουρούµενος από τον αναπληρωτή Γενικό Eπιθεωρητή και τους Eπιθεωρητές-Eλεγκτές. Oι Eπιθεωρητές-Eλεγκτές που στελεχώνουν το ΣEEYME αναλαµβάνουν το έργο της επιθεώρησης, της έρευνας ή του ελέγχου, κατόπιν εντολής του Γενικού Eπιθεωρητή του Σώµατος. Tο ιοικητικό Προσωπικό, διεκπεραιώνει τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του ΣEEYME. Kατά το 1 ο εξάµηνο του 2004, οι υπηρετούντες Επιθεωρητές-Eλεγκτές ήσαν δεκαεπτά (17). Ο αριθµός αυτός µειώθηκε σε ένδεκα (11) κατά το 2 ο εξάµηνο. Eξ αυτών, µία (1) επιθεωρήτρια προέρχεται από το Yπουργείο Mεταφορών & Eπικοινωνιών και οι λοιποί από άλλες Yπηρεσίες του ηµοσίου Tοµέα και από Φορείς εποπτευόµενους από το YME. Oι Eπιθεωρητές-Eλεγκτές είναι Yπάλληλοι A Bαθµού, Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. H επιλογή τους έγινε µε βάση την επιστηµονική τους κατάρτιση, την προσωπικότητά τους και τις ειδικές γνώσεις που ο καθένας από αυτούς κατέχει. Tο ιοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στο ΣEEYME, προέρχεται από το Yπουργείο Mεταφορών & Eπικοινωνιών και από Φορείς και Oργανισµούς που εποπτεύει το Yπουργείο αυτό. Oι ελεγχόµενες υποθέσεις µπορούν να προκύψουν: Aπό ενυπόγραφες καταγγελίες. Aυτεπάγγελτα, µε πρωτοβουλία του Γενικού Eπιθεωρητή. Kατόπιν εντολής του Yπουργού Mεταφορών & Eπικοινωνιών.. Κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Ύστερα από αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Σελ. 8 από 85

9 ΙV. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΗΣ IV-1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ&Ε ΤΩΝ Ν/Α Με την ίδρυση του Β βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της χώρας εντάχθηκαν στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι κατά τόπο αρµόδιοι Νοµάρχες προΐστανται διοικητικά όλων των υπηρεσιών των Ν/Α και εκδίδουν όλες τις διοικητικές πράξεις, µη κανονιστικού χαρακτήρα ( εκτελεστική αρµοδιότητα ). Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη του καθορισµού του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών, που παρέχουν έργο της αρµοδιότητάς του και της εναρµόνισης του εθνικού δικαίου προς τους κοινοτικούς κανονισµούς, οδηγίες και διεθνείς συµφωνίες, ( κανονιστική αρµοδιότητα ). Το Υ. Μ. Ε., επίσης, µέσω της διάθεσης κονδυλίων επιδιώκει την ενίσχυση του εκσυγχρονισµού της υλικοτεχνικής υποδοµής των ανωτέρω υπηρεσιών. Το Σώµα Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 19 νόµου 2671/98 ΦΕΚ 289, έχει την αρµοδιότητα µεταξύ των άλλων να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στις υπηρεσίες των Ν/Α που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράµµατος του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε., το οποίο είχε εκπονηθεί κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Σώµατος και στόχευε στην διενέργεια ενός πρώτου κύκλου επιθεωρήσεων σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Ν/Α της χώρας, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουάριος εκέµβριος 2004 υπεβλήθησαν τέσσερις (4) Εκθέσεις για ισάριθµες επιθεωρήσεις στις εξής Υπηρεσίες Μ & Ε: /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Λακωνίας /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Καβάλας Τµήµα Μεταφορών Εορδαίας Πτολεµαϊδα της Ν/Α Κοζάνης /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Μαγνησίας Οι γενικές διαπιστώσεις από τις επιθεωρήσεις αυτές εστιάζονται στα εξής σηµεία : Σε αρκετές περιπτώσεις η καταλληλότητα των κτιρίων στα οποία στεγάζονταν οι υπηρεσίες Μ. & Ε. των Ν/Α ήταν στα όρια του αποδεκτού, (ανυπαρξία ζωτικού χώρου για την λειτουργία της υπηρεσίας, έλλειψη χώρων αναµονής για το κοινό, ελλιπή γενικά µέτρα ασφαλείας). Σε κάποιες περιπτώσεις (Τµήµα Μ. & Ε. Θήβας) τα αρχεία ήταν επισφαλή. Οι φάκελοι ήσαν στοιβαγµένοι σε σάκους χωρίς χρονολογική σειρά έκδοσης, ενώ στοιχεία που αφορούσαν π.χ. την ίδια άδεια οδήγησης όπως αρχική έκδοση, αναθεωρήσεις, µετατροπές επεκτάσεις ευρίσκονταν διασκορπισµένα και δεν τηρούνταν στον ίδιο φάκελο, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται κατά πολύ η ελεγκτική διαδικασία, αλλά και το έργο των υπαλλήλων ). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χώροι, στους οποίους διενεργείτο η τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων ήταν ακατάλληλοι. Συνήθως διενεργείτο µακροσκοπικά και χωρίς την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ανακοπτόταν, όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες. Σελ. 9 από 85

10 Μη ικανοποιητική εφαρµογή των κειµένων διατάξεων και ειδικότερα της αριθµ / 480 /1999 Υ.Α. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), που αφορά στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών. Σωρεία παραλήψεων και παρατυπιών σχετικά µε το θέµα και κατ επέκταση στην έκδοση των αδειών οδήγησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες Μ&Ε των Ν/Α αντιµετώπιζαν προβλήµατα από την έλλειψη κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, την πολυνοµία και την έλλειψη νοµικής υποστήριξης στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ελλιπής στελέχωση των Υπηρεσιών µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις η δυνατότητα υλοποίησης των προβλεπόµενων ελέγχων και αυτοψιών. Τα επιµέρους ευρήµατα των ανωτέρω επιθεωρήσεων, συνοπτικά αναφερόµενα, είναι τα εξής: /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Ν/Α Λακωνίας : Επαρκής και λειτουργική κτιριακή υποδοµή, πλην όµως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ανεκτές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, το οποίο όµως υποβάλλεται σε καθηµερινή δοκιµασία, λόγω της µεγάλης προσέλευσης κοινού από ολόκληρο τον νοµό Λακωνίας και του αντιστοίχως µικρού αριθµού υπαλλήλων, που υπηρετεί εκεί. Επάρκεια εξοπλισµού. Επαρκής η καθαριότητα των χώρων. Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι συνθήκες φύλαξης της Υπηρεσίας ( πυρασφάλεια, σύστηµα συναγερµού ). Ακατάλληλος ο χώρος, στον οποίο διενεργείται η τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων Έναντι της Υπηρεσίας υπάρχουν Σχολές Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, οι οποίες λειτουργούν και ως γραφεία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. εν είχαν επιβληθεί ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Ν/Α Λακωνίας, µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου. Η ενηµέρωση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας γίνεται µε µηχανογραφική εφαρµογή, στο πλαίσιο ανάπτυξης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Τηρείται µηχανογραφικό αρχείο των πρατηρίων υγρών καυσίµων, έχουν ενηµερωθεί όλοι οι εκµεταλλευτές αυτών των εγκαταστάσεων για τις υποχρεώσεις τους προσαρµογής στις κείµενες διατάξεις σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα ασφαλείας, ενώ µε απόφαση του Νοµάρχη Λακωνίας έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόµενοι έλεγχοι. Έχουν λάβει άδεια 51 πρατήρια υγρών καυσίµων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2801/00 - έχουν ανακληθεί 15 άδειες πρατηρίων υγρών καυσίµων, ενώ µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου 45 εγκαταστάσεις δεν είχαν λάβει είτε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεών τους. Έχουν χορηγηθεί 100 άδειες ίδρυσης συνεργείων επισκευής οχηµάτων, χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου, ενώ ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας 6 συνεργείων. Είχε εκδοθεί απόφαση του Νοµάρχη Λακωνίας για την διενέργεια ελέγχων στα συνεργεία αυτοκινήτων της Ν/Α Λακωνίας, ωστόσο, λόγω του ολιγάριθµου προσωπικού και της έκτασης του Νοµού, δεν είχε ολοκληρωθεί το πρόγραµµα των αυτοψιών. Σελ. 10 από 85

11 ιαπιστώθηκαν σχετικά µε τις άδειες λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων τα εξής: Η.Ο.Υ µε την δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος χορηγεί άδεια εκµετάλλευσης χωρίς να απαιτεί άδεια λειτουργίας (η οποία χορηγείται από την /νση Μ. & Ε). Εµφανίζονται, έτσι, λειτουργούντα ορισµένα συνεργεία παρανόµως, νοµοτύπως όµως για την ΟΥ. Προτάθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών να µελετηθεί η λειτουργία Γραφείου Μ.& Ε. στο Γύθειο, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εξυπυρέτηση των κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών της Ν/Α Λακωνίας και επιπροσθέτως να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των απαιτούµενων ελέγχων και αυτοψιών. /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Καβάλας: Η Υπηρεσία στεγάζεται στον α όροφο του κτηρίου της Νοµαρχίας, διαπιστώθηκε η έλλειψη ζωτικού χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους, αλλά και ανεπάρκεια χώρων αναµονής για το κοινό. Είναι δυνατή η πρόσβαση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται στο ισόγειο του κτηρίου σε αίθουσα πλήρως εξοπλισµένη, προκειµένου να υποδεχθεί το σύστηµα ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Ασφαλής η φύλαξη σφραγίδων, εντύπων αδειών οδήγησης και λοιπού υπηρεσιακού υλικού. Η ενηµέρωση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας γίνεται µε µηχανογραφική εφαρµογή, στο πλαίσιο ανάπτυξης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, πλην όµως δεν υπήρχε η δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων. εν είχαν επιβληθεί ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Ν/Α Καβάλας, µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου. Πλησίον της Υπηρεσίας λειτουργούν δύο Σχολές Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Η τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων διενεργείται για τα µικρά οχήµατα έµπροσθεν της Νοµαρχίας, ενώ για τα µεγάλα στον χώρο του Τελωνείου Καβάλας. Με απόφαση του Νοµάρχη Καβάλας έχουν συγκροτηθεί και διενεργούν ελέγχους τρία Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου. Τα Μητρώα πρατηρίων υγρών καυσίµων, συνεργείων επισκευής οχηµάτων, αδειών οδικού µεταφορέα, αδειών τεχνιτών αυτοκινήτων τηρούνται χειρόγραφα. Έχουν ενηµερωθεί όλοι οι εκµεταλλευτές των εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίµων για τις υποχρεώσεις προσαρµογής τους στις κείµενες διατάξεις σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. ιαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι είχε εκδοθεί σε µια περίπτωση άδεια λειτουργίας σε δύο άτοµα για το ίδιο πρατήριο υγρών καυσίµων. Στο Μητρώο συνεργείων επισκευής οχηµάτων διαπιστώθηκαν διορθώσεις, ενώ από καταγγελίες της Οµοσπονδίας Βιοτεχνιών Επισκευής Αυτοκινήτων & Μηχ/νων Β. Ελλάδος για 28 συνεργεία, διαπιστώθηκε ότι 16 εξ αυτών δεν είχαν άδεια λειτουργίας. Η /νση Μ.& Ε. προέβη στις νόµιµες ενέργειες. Προτάθηκε: Να διευθετηθεί το κτιριακό πρόβληµα µε την παραχώρηση στην Υπηρεσία επιπλέον χώρων στον α όροφο του κτηρίου της Νοµαρχίας. Να ελεγχθούν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίµων για την διαπίστωση της νοµιµότητας των αδειών λειτουργίας των, να µηχανογραφηθούν τα µητρώα των επαγγελµατιών. Σελ. 11 από 85

12 Να τηρείται επακριβώς η προβλεπόµενη διαδικασία των θεωρητικών & πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Να ξεκινήσει άµεσα η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών µε το σύστηµα ηλεκτρονικής εξέτασης, δεδοµένου ότι υπάρχει η σχετική υποδοµή. Τµήµα Μεταφορών Εορδαίας Πτολεµαϊδα της Ν/Α Κοζάνης: Η λειτουργία της Υπηρεσίας άρχισε την 1 η 3-00 και καλύπτει ποσοστό 35% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της /νσης Μ.&Ε. της Ν/Α Κοζάνης. Επαρκής και λειτουργική κτιριακή υποδοµή, άριστη κατάσταση του αρχείου της Υπηρεσίας, φροντισµένα επιµέρους αρχεία των γραφείων οχηµάτων και αδειών οδήγησης. Αναφέρθηκε ότι έχει δηµοπρατηθεί από την Ν/Α Κοζάνης η κατασκευή κτηρίου τ.µ. περίπου για την µετεγκατάσταση της Υπηρεσίας. Οι θεωρητικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών διενεργούνται στο ηµοτικό Ωδείο της Πτολεµαϊδας. Επαρκής υλικο τεχνική υποδοµή. Ασφαλής η φύλαξη σφραγίδων, εντύπων αδειών οδήγησης και λοιπού υπηρεσιακού υλικού. Παρόλες τις ελλείψεις του στελεχιακού δυναµικού της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία διακρίνεται για τον υψηλό βαθµό λειτουργικότητας, οργάνωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών. Έγκαιρη και συστηµατική η διαδικασία απογραφής των Φ.. Χ. οχηµάτων, συγκροτήθηκε και σχετικό αρχείο. Αναφέρθηκε το έλλειµµα νοµικής στήριξης της Υπηρεσίας, που καθίσταται εντονότερο εξαιτίας της έλλειψης στο Τµήµα υπαλλήλων µε νοµικές γνώσεις µε επακόλουθο την δυσκολία χειρισµού πολύπλοκων νοµικών προβληµάτων. Από τον Νοµικό Σύµβουλο της Ν/Α Κοζάνης δεν υπάρχει πάντοτε η ευχέρεια παροχής συµβουλών στο Τµήµα. Η νοµική κάλυψη που παρέχουν τα γραφεία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τα οποία λειτουργούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µετά την ισχύ του ν. 2839/2000 ( άρθρο 7 παρ. 4 ), περιορίσθηκε στην δικαστική εκπροσώπηση των υπηρεσιών των Ν/Α για συγκεκριµένη υπόθεση και όχι στην παροχή όπου δει νοµικών συµβουλών. εν τηρείται µε ευθύνη των ιδιοκτητών Ε. Ι. Χ. ή Ε.. Χ. οχηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - η προβλεπόµενη διαδικασία σχετικά µε την αντικατάσταση κινητήρα άλλου τύπου από αυτόν του εργοστασίου κατασκευής του οχήµατος. Υποχρεούνται κατ αρχήν να προβούν σε δήλωση αντικατάστασης του κινητήρα. Προκειµένου δε να διαπιστωθεί ότι το όχηµα παρουσιάζει µε τον νέο κινητήρα εκποµπές καυσαερίων ίσες ή µικρότερες από τα αντίστοιχα προς τον νέο κυλινδρισµό όρια που προβλέπονταν από τις διατάξεις για τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ίσχυαν κατά την αρχική ταξινόµηση του οχήµατος, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τα προσκοµίσουν στο Ειδικό Εργαστήριο, το οποίο στεγάζεται στο ΚΤΕΟ Ελληνικού, όπου γίνεται ανάλυση των εκπεµπόµενων καυσαερίων του νέου κινητήρα για να χορηγηθεί πιστοποιητικό καυσαερίων. Από την Υπηρεσία αναφέρθηκε ότι στο διάστηµα ενός έτους, σε αρκετές περιπτώσεις οχηµάτων στις οποίες έπρεπε να δηλωθεί η αντικατάσταση κινητήρα, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων, µόλις πληροφορήθηκαν από την Υπηρεσία την προβλεπόµενη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ειδικότερα ότι έπρεπε να µεταβούν στο ΚΤΕΟ Ελληνικού να αφήσουν το όχηµα εκεί, προκειµένου την εποµένη ηµέρα να γίνει η µέτρηση των εκπεµποµένων ρύπων, δεν επανεµφανίσθηκαν δηλώνοντας ότι θα κυκλοφορούν το όχηµα χωρίς την ανωτέρω πιστοποίηση. Σελ. 12 από 85

13 Έλεγχος Μητρώου οχηµάτων κλειστού χώρου: Είχαν χορηγηθεί µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου από την Υπηρεσία άδειες για δέκα οχήµατα της.ε.η. στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 1959/91, είκοσι µία άδειες οχηµάτων Τ. Ε. Ν. Α. και εκατόν δεκατρείς επιπλέον άδειες οχηµάτων της.ε.η. Σηµειωτέον ότι δεν υπάρχει σύστηµα καταχώρησης στο On Line µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου Μ. & Ε. για τα οχήµατα κλειστού χώρου. Είχαν ενηµερωθεί όλοι οι εκµεταλλευτές των εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίµων για τις υποχρεώσεις τους προσαρµογής στις κείµενες διατάξεις σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. Προτάθηκαν: Να ενισχυθεί το Τµήµα Μεταφορών Εορδαίας µε το αναγκαίο προσωπικό. Nα καλυφθεί η ανάγκη νοµικής υποστήριξης της υπηρεσίας από τον Νοµικό Σύµβουλο της Ν/Α. Να αναπτυχθεί νέο πεδίο στο Μηχανογραφικό σύστηµα του ΥΜΕ για την καταχώρηση των οχηµάτων κλειστού χώρου. Καθόσον αφορά στην αντικατάσταση κινητήρων οχηµάτων Ε.Ι.Χ. & Ε..Χ. να διενεργούνται επιµελέστεροι έλεγχοι από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας για την διαπίστωση των αλλαγών στους κινητήρες των οχηµάτων. Να διερευνηθεί η δυνατότητα πρόβλεψης ειδικά για τους κατοίκους της Β. Ελλάδας να πραγµατοποιείται η διενέργεια των αναλύσεων καυσαερίων των αντικατασταθέντων κινητήρων στα Κ.Τ.Ε.Ο. της Θεσ/νίκης και συγκεκριµένα στους ειδικούς διαδρόµους του Β Κ.Τ.Ε.Ο., προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθεί το προβαλλόµενο πρόβληµα της ταλαιπωρίας των πολιτών µε την µετάβασή τους στο Κ. Τ. Ε. Ο. Ελληνικού. /νση Μ. & Ε. της Ν/Α Μαγνησίας : Επαρκής και λειτουργική κτιριακή υποδοµή, ανεπαρκής η ασφάλεια του κτηρίου. Ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή (µηχανογραφικός εξοπλισµός). Πλησίον της Υπηρεσίας λειτουργούν αρκετά διεκπεραιωτικά γραφεία. Η τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων διενεργείται σε παρακείµενο της Υπηρεσίας χώρο. εν διενεργούνται έλεγχοι λόγω ελλείψεως προσωπικού - στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων. Η τήρηση των σφραγίδων γίνεται µε ευθύνη των υπαλλήλων. Επισφαλής η καταγραφή των κενών εντύπων αδειών οδήγησης στο σχετικό µητρώο. ιαπιστώθηκε η πληµµελής αναγραφή στις στήλες «Σύνολο κίνησης της ηµέρας» και «Υπόλοιπα Αρχείου» µε αποτέλεσµα να µην αποτυπώνεται η ακριβής εικόνα διακίνησης των κενών εντύπων αδειών οδήγησης. Ασυµφωνίες επίσης διαπιστώθηκαν στις εγγραφές των άκυρων εντύπων του Μητρώου συγκριτικά µε τον αναγραφόµενο αριθµό στο οικείο πρωτόκολλο καταστροφής των. εν αναφέρθηκε περίπτωση κλοπής ή απώλειας κενών εντύπων, παρόλο που ευρέθη έντυπο σε κύκλωµα παραχαρακτών και εξεδόθη επ αυτού πλαστή άδεια οδήγησης, έντυπο το οποίο φαίνεται ότι είχε διαφύγει από την Υπηρεσία. Προτάθηκε: Να διενεργηθεί Ε Ε: 1) για την διαχείριση των κενών εντύπων αδειών οδήγησης και την περίπτωση έκδοσης πλαστής άδειας οδήγησης σε γνήσιο έντυπο, 2) για πράξεις ή παραλείψεις στην διενέργεια των θεωρητικών ή Σελ. 13 από 85

14 πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κατά το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Ιανουαρίου 2000, καθώς και για την µη εύρεση των σχετικών πρακτικών στο Αρχείο της Υπηρεσίας, 3) για την πληµµελή άσκηση των καθηκόντων της Προϊσταµένης της Υπηρεσίας την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σχετικά µε την σύνταξη και αποστολή στοιχείων που αφορούσαν στην συµµετοχή των υπαλλήλων στο έργο των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, 4) για την κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων µετατροπή Φ.. Χ. κοινού φόρτου σε βυτιοφόρο µεταφοράς υγρών καυσίµων, 5) για παρατυπίες ή παραλείψεις στην διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας σε δύο συνεργεία, καθώς και στην διαδικασία αποδοχής αιτήσεων υποψηφίων για την συµµετοχή τους σε εξετάσεις για την χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοτεχνιτών, 6) για την καθυστέρηση στην εφαρµογή των διατάξεων περί επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων του Ν.. 869/71 σχετικά µε µια περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. Να διαβιβασθούν στην αρµόδια Εισαγγελική αρχή για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών οι περιπτώσεις: 1) των πράξεων ή παραλείψεων σχετικά µε την διενέργεια των θεωρητικών ή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κατά το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου 1999 Ιανουαρίου 2000 καθώς και για την µη εύρεση των σχετικών πρακτικών στο Αρχείο της Υπηρεσίας, 2) της πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων της Προϊσταµένης της Υπηρεσίας κατά την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σχετικά µε την σύνταξη και αποστολή στοιχείων που αφορούσαν στην συµµετοχή των υπαλλήλων στο έργο των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, 3) της κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων µετατροπής Φ.. Χ. κοινού φόρτου σε βυτιοφόρο µεταφοράς υγρών καυσίµων και 4) των παρατυπιών ή παραλείψεων στην διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας σε δύο συνεργεία, καθώς και στην διαδικασία αποδοχής αιτήσεων υποψηφίων για την συµµετοχή τους σε εξετάσεις για την χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοτεχνιτών. Να µελετηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΜΕ η αναγκαιότητα συσχετισµού του αύξοντος αριθµού των εντύπων µε τον αριθµό άδειας οδήγησης, και η καταχώρησή του στο µηχανογραφικό σύστηµα του ΥΜΕ. Να ληφθούν µέτρα για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών µε την ηλεκτρονική διαδικασία. Να ενισχυθεί το προσωπικό της Υπηρεσίας. Σελ. 14 από 85

15 ΙV-2. ΣΧΟΛΕΣ Ο ΗΓΩΝ - ΚΕΘΕΥΟ Ελέγχθηκαν Σχολές Οδηγών και Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), κυρίως όσον αφορά την κτιριακή τους υποδοµή, τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τη νοµιµότητα λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην επαλήθευση της πραγµατοποίησης των θεωρητικών µαθηµάτων. ηλαδή, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στα βιβλία µητρώου µαθητών των θεωρητικών µαθηµάτων υποψηφίων οδηγών και συγχρόνως έγινε αντιπαραβολή δειγµατοληπτικά µε τα δελτία παροχής υπηρεσιών καθώς και µε τα βιβλία πρακτικής εκπαίδευσης. ιενεργήθηκαν έλεγχοι σε 40 σχολές και ΚΕΘΕΥΟ και συγκεκριµένα: Σε 2 σχολές οδηγών στη Χαλκίδα Σε 2 σχολές οδηγών και σε 1 ΚΕΘΕΥΟ στη Θεσσαλονίκη Σε 9 σχολές οδηγών και σε 1 ΚΕΘΕΥΟ στην Καβάλα Σε 2 σχολές οδηγών και σε 1 ΚΕΘΕΥΟ στην Καλαµάτα Σε 4 σχολές οδηγών και σε 1 ΚΕΘΕΥΟ στη Λακωνία Σε 17 σχολές οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 3 σχολές διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Τα συµπεράσµατα από την έρευνα, επιβεβαίωσαν την σχηµατισθείσα από τα προηγούµενα έτη αρνητική εντύπωση ως προς τη διενέργεια της θεωρητικής αλλά και της πρακτικής εκπαίδευσης από τις σχολές οδηγών. Αναλυτικά: Ορισµένες από τις σχολές που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους, σε ότι αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας και τον απαιτούµενο εξοπλισµό (εξαρτήµατα αυτοκινήτου ή οπτικοακουστικά µέσα για τη διδασκαλία), ενώ βρέθηκαν και περιπτώσεις αδειοδότησης σχολών µε προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις παραπάνω σοβαρές ελλείψεις ελέγχονται τόσο οι σχολές για τα ανακριβή δικαιολογητικά (και υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν, όσο και οι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών Υπηρεσίες Μ.Ε. ιαπιστώθηκε η παράνοµη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 2 Σχολών Οδηγών και 1 ΚΕΘΕΥΟ, του ιδίου εκπαιδευτή, των οποίων ζητήθηκε η άµεση ανάκληση από τις Υπηρεσίες που τις εξέδωσαν. ιαπιστώθηκε επίσης ότι ο ίδιος εκπαιδευτής λειτουργούσε παράνοµα 3 Σχολές Οδηγών (χωρίς να διαθέτει τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας), για τις οποίες ζητήθηκε να κλείσουν άµεσα µε φροντίδα της αρµόδιας /νσης Μ.&Ε. Βρέθηκε σχολή που διεξάγει παράνοµα τη θεωρητική εκπαίδευση σε χώρο διαφορετικό εκείνου για τον οποίο έχει αδειοδοτηθεί και ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδοµής που απαιτούνται για τη λειτουργία ΚΕΘΕΥΟ. Το γεγονός αυτό συνιστά λόγο αφαίρεσης της άδειας του εκπαιδευτή, και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής. Άδεια ίδρυσης- λειτουργίας σχολής δεν φέρει αριθµό πρωτοκόλλου αλλά µόνο ηµεροµηνία, ενώ έχει χειρόγραφα γραµµένο αριθµό εκπαιδευτικού αυτοκινήτου, διαφορετικό εκείνου που φέρει το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο της σχολής. Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής αναγράφεται διεύθυνση διαφορετική εκείνης που αναγράφεται στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Έγινε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων από τους Επιθεωρητές, δια της µη παρουσίασης για έλεγχο του βιβλίου εκπαιδευτικού οχήµατος, µε τον ισχυρισµό ότι το όχηµα ήταν στο συνεργείο, για διάστηµα 15 ηµερών. Όπως εκ Σελ. 15 από 85

16 των υστέρων διαπιστώθηκε, από τα στοιχεία που ο ίδιος ο εκπαιδευτής απέστειλε στο ΣΕΕΥΜΕ, αυτός πραγµατοποίησε ανελλιπώς µαθήµατα µε το εν λόγω όχηµα. Βρέθηκαν περιπτώσεις εκπαιδευτών στους οποίους δεν είχαν χορηγηθεί οι απαιτούµενες βεβαιώσεις προκειµένου να συµµετέχουν σε πρακτικές εξετάσεις. Εποµένως οι εκπαιδευτές συµµετείχαν παράνοµα στις πρακτικές εξετάσεις, για το διάστηµα που δεν κατείχαν την προβλεπόµενη στην Υ.Α /480/99 βεβαίωση. Έτσι τίθεται θέµα πληµµελούς ελέγχου των δικαιολογητικών των εκπαιδευτών από τους υπαλλήλους εξεταστές που πραγµατοποιούσαν τις σχετικές πρακτικές εξετάσεις. Βρέθηκαν αρκετές περιπτώσεις που δεν τηρείται ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων. Το προσωπικό σχολής οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. στη Θεσσαλονίκη, δεν εργάζεται σύµφωνα µε τις δηλωθείσες ώρες. Γεννάται αµφιβολία και για την πραγµατοποίηση των θεωρητικών µαθηµάτων, καθώς από το ωρολόγιο πρόγραµµα του ΚΕΘΕΥΟ προκύπτει ότι η εκπαίδευση πραγµατοποιείται πέντε ηµέρες την εβδοµάδα ( ευτέρα έως Παρασκευή), ενώ από το Μητρώο των Μαθητών προκύπτει θεωρητική εκπαίδευση Σάββατα και Κυριακές. Παρατηρήθηκε ότι δεν τηρείται πάντα ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ωρών διεξαγωγής θεωρητικών µαθηµάτων ηµερησίως (τέσσερις ώρες), και ο µέγιστος αριθµός ωρών διεξαγωγής πρακτικών µαθηµάτων ηµερησίως (τρεις ώρες) ανά υποψήφιο. Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επισύρει τη διοικητική ποινή της προσωρινής ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών. Τα βιβλία Μητρώου Μαθητών που οι Σχολές υποχρεούνται να τηρούν, δεν τηρούνται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν ότι πρέπει να ενηµερώνονται κάθε φορά πριν την έναρξη του µαθήµατος µε την ηµεροµηνία, το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του µαθητή, την ώρα έναρξης και λήξης του µαθήµατος καθώς και µε τη συµφωνούµενη αµοιβή ανά ώρα και τα στοιχεία του διδάσκοντος. εν καταγράφονται οι πλήρεις διευθύνσεις των υποψηφίων, οι ώρες έναρξης και λήξης της εξέτασης των υποψηφίων, ενώ βρέθηκαν περιπτώσεις που χρησιµοποιείται η κλίµακα χωρίς όµως να αναγράφεται η ένδειξη π.µ. ή µ.µ., για τις ώρες πρακτικών µαθηµάτων, τα στοιχεία του διδάσκοντος (στοιχείο πολύ σηµαντικό στις περιπτώσεις εταιρειών ή απασχόλησης εκπαιδευτών, ως µισθωτών, σε ατοµική επιχείρηση), µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος ή και να καθίσταται αδύνατος. ιαπιστώθηκε ότι τα θεωρητικά µαθήµατα γίνονται σε αριθµό µαθητών µεγαλύτερο της µέγιστης χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας, γεγονός που θέτει εν αµφιβόλω την ποιότητα των µαθηµάτων. Σε σχολή της Καλαµάτας, παρατηρήθηκε το φαινόµενο των επαναλαµβανόµενων διορθώσεων σε διαδοχικές εγγραφές στο µητρώο, γεγονός που αποκλείει την περίπτωση λάθους και δηλώνει την εκ των προτέρων συµπλήρωση των στοιχείων του µητρώου. Παρατηρήθηκε επίσης συχνά το φαινόµενο εγγραφών µαθητών στο µητρώο σε «νέες» γραµµές, που δηµιουργούνται κατά περίπτωση και είτε παρεµβάλλονται ανάµεσα στις υπάρχουσες είτε προστίθενται στο τέλος του βιβλίου, ενέργεια που µειώνει αν όχι ακυρώνει την αξιοπιστία και το κύρος του βιβλίου και σε κάθε περίπτωση παραπέµπει σε µη ορθή τήρησή του. εν πραγµατοποιείται µέρος των θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων, αφού παρατηρήθηκε συγκεκριµένοι εκπαιδευτές να εµφανίζονται την ίδια χρονική Σελ. 16 από 85

17 στιγµή να πραγµατοποιούν πρακτικά µαθήµατα εκπαίδευσης σε διαφορετικούς υποψηφίους και διαφορετικά οχήµατα ή να πραγµατοποιούν συγχρόνως θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Συµπεραίνεται η πληρωµή εκ µέρους των µαθητών για µη πραγµατοποιηθέντα µαθήµατα. Το γεγονός αυτό επισύρει τη διοικητική ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, καθώς και της οριστικής ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, καθώς τεκµαίρεται η έκδοση ψευδούς βεβαίωσης διενέργειας µαθηµάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης. Εκπαιδευτές πραγµατοποιούσαν πρακτική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικά οχήµατα, τα οποία δεν είχαν υποστεί τεχνικό έλεγχο ή δεν διέθεταν δελτίο καταλληλότητας και για τα οποία, αν και ασφαλισµένα, δεν αναφερόταν στα συµβόλαια ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικά οχήµατα ή ότι ανήκουν σε Σχολές Οδηγών. Τίθεται εποµένως θέµα µη νόµιµης συµµετοχής των εκπαιδευτών αυτών στις πρακτικές εξετάσεις, δεδοµένου ότι δεν κατείχαν τα προβλεπόµενα στην Υ.Α /480/99 δικαιολογητικά. Τίθεται επίσης θέµα πληµµελούς ελέγχου των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τους εξεταστές πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι προφανώς δεν πραγµατοποίησαν τον έλεγχο, κατά τις πρακτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν µε τα οχήµατα αυτά. Βρέθηκαν περιπτώσεις εκπαιδευτών που απασχολούνται σε σχολές χωρίς την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης εργασίας, γεγονός που επισύρει τη διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών στο όνοµα του οποίου λειτουργεί σχολή οδηγών, καθώς και του εκπαιδευτή που εκπαιδεύει πρακτικά υποψηφίους οδηγούς, χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας σχολής, ή χωρίς να εργάζεται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε σχολή οδηγών. Επίσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η ενέργεια αυτή επισύρει και ποινικές κυρώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τίθεται η σφραγίδα της Σχολής αλλά η σφραγίδα και ο αριθµός αδείας του εκπαιδευτή στα ελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης των υποψηφίων. Προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σχετικά µε την µη τήρηση του απαιτούµενου χρόνου κατά τη διάρκεια πρακτικής εξέτασης. Σύµφωνα µε τα.ε.ε. και τα πρακτικά δύο εξεταστικών επιτροπών για την ίδια ηµέρα, τρεις υποψήφιοι εξετάστηκαν από δύο διαφορετικές επιτροπές, µε το ίδιο όχηµα, µε παριστάµενο τον ίδιο εκπαιδευτή και σε χρόνους εξέτασης που παρουσιάζουν κοινά διαστήµατα. Σε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ασυµφωνία µεταξύ των ποσών που εµφανίζονται στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και των ποσών που καταχωρούνται στα Μητρώα Μαθητών και τα βιβλία πρακτικών µαθηµάτων Οι ώρες των επαναληπτικών µαθηµάτων είναι λιγότερες από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ιαβιβάστηκαν στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας Εκθέσεις του ΣΕΕΥΜΕ που αφορούν στη µη σύννοµη λειτουργία 4 σχολών οδηγών, στη λειτουργία 3 σχολών χωρίς να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και στην παραποίηση δηµοσίου εγγράφου (άδεια κυκλοφορίας) εκ µέρους εκπαιδευτή, προκειµένου να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Ζητήθηκε από τους Νοµάρχες Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Μεσσηνίας, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πληµµελή άσκηση καθηκόντων εκ µέρους υπαλλήλων εξεταστών, κατά τη διαδικασία διενέργειας των Σελ. 17 από 85

18 πρακτικών εξετάσεων και για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε 4 σχολές οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ, που δεν πληρούσαν τις εκ του νόµου προϋποθέσεις. ιενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση και απευθύνθηκαν συστάσεις σε 4 υπαλλήλους εξεταστές της /νσης Μ&Ε και του ΚΤΕΟ της Ν.Α. Θεσσαλονίκης. Επίσης ζητήθηκε από τους Νοµάρχες, Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας και Ευβοίας να κινηθούν οι διαδικασίες για οριστική/προσωρινή (κατά περίπτωση) ανάκληση αδειών λειτουργίας (13) σχολών-κεθευο, για αφαίρεση αδειών (9) εκπαιδευτών και για την παύση λειτουργίας (3) σχολών που βρέθηκε να λειτουργούν χωρίς άδεια. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Ν.Α Θεσσαλονίκης, εξέτασε τις περιπτώσεις που διαβιβάστηκαν και αποφάσισε να µην προτείνει ποινές, παρά την οµόφωνη αποδοχή των µελών του, ότι εκ µέρους της µίας Σχολής και του ΚΕΘΕΥΟ υπήρξε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων που επιφέρει την προσωρινή ανάκληση των αδειών λειτουργίας του. Έγινε η σχετική επισήµανση από το ΣΕΕΥΜΕ και ήδη παραπέµφθηκε η υπόθεση για επανεξέταση στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. ιαβιβάστηκε έκθεση του ΣΕΕΥΜΕ στη.ο.υ. Τούµπας Θεσσαλονίκης λόγω αρµοδιότητας, σχετικά µε τη διαπιστωθείσα ασυµφωνία µεταξύ των ποσών που εµφανίζονται στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και των ποσών που καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών µαθηµάτων. IV-3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΤΑΞΙ Προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρµογή της διαδικασίας των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών (υ.ο.), πραγµατοποιήθηκαν 23 έλεγχοι στις εξής Yπηρεσίες Mεταφορών & Eπικοινωνιών των Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων: #Kεντρικού Tοµέα Aθήνας (4 έλεγχοι), # υτικού Tοµέα Aθήνας (4 έλεγχοι), #Aνατολικού Tοµέα Aθήνας (3 έλεγχοι), #Nότιου Tοµέα Aθήνας, (3 έλεγχοι) #Πειραιά (3 έλεγχοι), #Aνατολικής Aττικής (2 έλεγχοι), #Λακωνίας, #Λάρισας, #Καβάλας, #Μαγνησίας. Οι έλεγχοι αυτοί κάλυψαν την παρακολούθηση της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων ή έγινε συνδυασµός του επιτόπιου ελέγχου µε τη µελέτη του σχετικού αρχείου που τηρούν οι Υπηρεσίες Μεταφορών. Aπό τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν, συνοπτικά, τα εξής: Aκαταλληλότητα αιθουσών εξετάσεων (Πρόβληµα καθαριότητας και φθαρµένα καθίσµατα στην αίθουσα των /νσεων Μ.Ε. Ανατολικής Αθήνας Ανατολικής Αττικής. Στην αίθουσα της /νσης Μ.Ε. Πειραιά έχουν τοποθετηθεί τα κατάλληλα έπιπλα για τη λειτουργία του συστήµατος της µηχανογραφικής θεωρητικής εξέτασης υ.ο., καθώς όµως δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του, µε την υπάρχουσα διαµόρφωση καθίσταται προβληµατική η επιτήρηση των υποψηφίων κατά τη γραπτή εξέτασή τους). Πληµµελής εφαρµογή της προβλεπόµενης διαδικασίας σε ορισµένες περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να τίθεται υπό αµφισβήτηση το αδιάβλητο αυτής. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται οι εξής αποκλίσεις από τα καθοριζόµενα στη Σελ. 18 από 85

19 σχετική νοµοθεσία: o Oρισµός της επιτροπής εξετάσεων κατ ανάθεση και όχι µε κλήρωση (επίκληση λόγων στενότητας προσωπικού) σε /νσεις Μ&Ε του Ν/Α Αθηνών, του Ν/ Πειραιά και της Ν/Α Λάρισας. o ιενέργεια δύο ή τριών σειρών εξετάσεων την ίδια ηµέρα µε την ίδια σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής στις διάφορες σειρές (αίθουσες), στις Ν/Α: Αθηνών ( /νση Μ.Ε. του Κεντρικού Τοµέα), Λάρισας, παρότι από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η αλλαγή στη σύνθεση των επιτροπών. o εν γίνεται ο υποχρεωτικός εκ των προτέρων προγραµµατισµός της θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη Ν/Α Καβάλας. Στο συγκεκριµένο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων για συµµετοχή σε θεωρητική εξέταση δεν επρωτοκολλούντο κατά την κατάθεσή τους, µε συνέπεια η διαδικασία να καθίσταται διαβλητή διότι επέτρεπε σε κάθε σχολή να προσθέτει ή να αφαιρεί έστω και την τελευταία στιγµή υποψηφίους. Μετά από σχετική παρατήρηση των επιθεωρητών, η αρµόδια για τις εξετάσεις υπάλληλος άρχισε να πρωτοκολλεί τις σχετικές αιτήσεις που κατέθεταν οι σχολές οδηγών. o ίδονται 2 και 3 φορές τα ίδια ερωτηµατολόγια σε υποψηφίους της ίδιας σειράς, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν ελέγχεται να είναι πλήρης η σειρά των ερωτηµατολογίων και να µην υπάρχουν ίδια ερωτηµατολόγια (Ν/Α Καβάλας). o Μη υπογραφή, από τον υπεύθυνο της αίθουσας, των ερωτηµατολογίων εξέτασης µετά τη διανοµή τους στους υποψηφίους. Επίσης, κάποια από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν υπογράφουν το αποτέλεσµα της εξέτασης στο ΕΕ του υποψηφίου. Τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν σε έλεγχο στη /νση Μ.Ε. της Ν/Α Ανατολικής Αττικής καθώς επίσης και από τον έλεγχο φακέλων αδειών οδήγησης οι οποίες εκδόθηκαν κατά τα τέλη του έτους 1999 στη /νση Μ.Ε. της Ν/Α Μαγνησίας. o Η διόρθωση των ερωτηµατολογίων, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν έγινε και από τα τρία µέλη της επιτροπής, όπως προβλέπεται, αλλά από το ένα ή τα δύο µέλη αυτής. Τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν σε ελέγχους θεωρητικών εξετάσεων στις /νσεις Μ.Ε. του Κεντρικού και του Ανατολικού Τοµέα του Ν/Α Αθηνών, στη /νση Μ.Ε. της Ν/Α Ανατολικής Αττικής, στη /νση Μ.Ε. της Ν/Α Λάρισας καθώς επίσης και από τον έλεγχο φακέλων αδειών οδήγησης οι οποίες εκδόθηκαν κατά τα τέλη του έτους 1999 στη /νση Μ.Ε. της Ν/Α Μαγνησίας. o Συµπλήρωση των αντίστοιχων πρακτικών µε προχειρότητα και κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχει καθορίσει το Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών. Ειδικότερα, δεν αναγραφόταν, στο πρακτικό εξέτασης, ο αριθµός πρωτοκόλλου του δελτίου εκπαίδευσης-εξέτασης ( ΕΕ) του υποψηφίου ούτε ο αριθµός του φύλλου στο οποίο αυτός εξετάστηκε (Ν/Α Καβάλας). o Καταστρατήγηση της διάταξης µε την οποία ορίζεται ότι οι µη εµφανιζόµενοι υποψήφιοι, για οποιοδήποτε λόγο, την προγραµµατισµένη ηµέρα και ώρα για τη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, δεν έχουν δικαίωµα επανεξέτασης, σε χρόνο προγενέστερο της δεκάτης τετάρτης (14) ηµέρας από την ηµέρα που δεν προσήλθαν για εξέταση, µε τον ακόλουθο τρόπο: Λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης γινόταν «ακύρωση-διαγραφή» υποψηφίων από την κατάσταση µε τους προγραµµατισθέντες προς εξέταση, µε την αιτιολογία ότι οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι ενηµέρωσαν την Υπηρεσία ότι αδυνατούν να προσέλθουν στην εξέταση. (Ν/Α Λάρισας). Σελ. 19 από 85

20 Κατά τον έλεγχο στη /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν/Α Μαγνησίας, διαπιστώθηκε η οµαλή εφαρµογή του συστήµατος µηχανογραφικής (θεωρητικής) εξέτασης υ.ο., σύστηµα το οποίο παρέχει διαφάνεια και αντικειµενικότητα καθώς γίνεται τυχαία επιλογή από το σύνολο των ερωτήσεων, απλοποίηση των διαδικασιών και εξοικονόµηση χρόνου. Παράλληλα, καταγράφηκαν και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει, ορισµένες φορές, αυτό το σύστηµα εξέτασης. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας ανέφεραν, εγγράφως, στους επιθεωρητές, τα ακόλουθα προβλήµατα: α) Λάθη χειρισµών ή εισαγωγής στοιχείων από υπαλλήλους, τα οποία γίνονται αντιληπτά πριν την έναρξη της εξέτασης χωρίς να είναι δυνατόν να διορθωθούν. β) Προβλήµατα του λειτουργικού συστήµατος ή της εφαρµογής, για την αντιµετώπιση των οποίων απαιτήθηκε η επέµβαση του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο έχει εκπονήσει το σχετικό λογισµικό. Σηµειώνεται δε η απουσία υποστήριξης πλέον, λόγω λήξης της σχετικής σύµβασης µε το ΤΕΙ Αθήνας. Από το ΣΕΕΥΜΕ προτάθηκε στην αρµόδια /νση του ΥΜΕ να γίνει επεξεργασία των προβληµάτων που έχουν παρουσιαστεί κατά την πιλοτική εφαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος θεωρητικής εξέτασης υ.ο. σε ορισµένες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και, µέσω των επιµορφωτικών σεµιναρίων που διοργανώνει το Υ.Μ.Ε. για τους υπεύθυνους λειτουργίας του εν λόγω συστήµατος, να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να επιτευχθεί η οµοιόµορφη αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. Τούτο εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην οµαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων µε το µηχανογραφικό σύστηµα, εν όψει της επικείµενης επέκτασής του στο σύνολο των Υπηρεσιών Μ&Ε της χώρας. Σε αντίθεση µε την παραπάνω ικανοποιητική εικόνα, από τον γενικότερο έλεγχο που διενεργήθηκε στην ίδια Υπηρεσία ( /νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν/Α Μαγνησίας) και συγκεκριµένα από το δειγµατοληπτικό έλεγχο φακέλων αδειών οδήγησης που είχαν εκδοθεί κατά τα τέλη του έτους 1999 (πριν από την εφαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος θεωρ. εξέτασης), προέκυψαν στοιχεία για σωρεία παραβάσεων των κειµένων διατάξεων κατά τη θεωρητική εξέταση υ.ο., όπως: - προγραµµατισµός υποψηφίου για τις θεωρητικές εξετάσεις την ίδια ηµέρα που υπέβαλε αίτηση και εκδόθηκε το σχετικό ελτίο Εκπαίδευσης - Εξέτασής του ( ΕΕ) - αρκετές περιπτώσεις όπου το φύλλο-ερωτηµατολόγιο εξέτασης έχει υπογραφεί από δύο εξεταστές αντί των τριών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις - µη σηµείωση του αποτελέσµατος της θεωρητικής εξέτασης στο ΕΕ του υποψηφίου - βρέθηκαν περιπτώσεις όπου η ηµεροµηνία θεωρητικής εξέτασης που αναγράφεται στο ΕΕ είναι διαφορετική από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο φύλο εξέτασης που περιέχεται στο φάκελο της άδειας οδήγησης του ιδίου υποψήφιου (ειδικότερα, η ηµεροµηνία θεωρητικής εξέτασης που φέρει το ερωτηµατολόγιο προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του ΕΕ ενώ βρέθηκε και επιτυχής γραπτή θεωρητική εξέταση υποψηφίου πριν την εξέτασή του από τη ΙΕ, η οποία γνωµάτευσε ότι δύναται να εξεταστεί). Όταν δε οι επιθεωρητές του ΣΕΕΥΜΕ αναζήτησαν τα πρακτικά θεωρητικής εξέτασης υ.ο. για το διάστηµα εκέµβριος 1999 Ιανουάριος 2000, αυτά δεν δόθηκαν για έλεγχο διότι, σύµφωνα µε έγγραφες αναφορές των υπαλλήλων που υπηρέτησαν, ως προϊστάµενοι, στο αρµόδιο Τµήµα, δεν βρέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας και δεν είναι γνωστή η τύχη τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήµατα, δηµιουργούνται ισχυρές υπόνοιες ότι η µη εύρεση των σχετικών Σελ. 20 από 85

21 πρακτικών δεν οφείλεται σε τυχαίο γεγονός αλλά σε ηθεληµένη απόκρυψη των στοιχείων προς αποφυγή απόδοσης ευθυνών στους υπαίτιους. Για τις ως άνω παράνοµες πράξεις και παραλείψεις που σηµειώθηκαν στις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εκεµβρίου 1999 Ιανουαρίου 2000, καθώς και τη µη εύρεση στο αρχείο της Υπηρεσίας των σχετικών πρακτικών θεωρητικής εξέτασης, το ΣΕΕΥΜΕ διαβίβασε τη σχετική έκθεση αφενός στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αφετέρου στον οικείο Νοµάρχη, προτείνοντας τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Κατά τον έλεγχο στη /νση Μ.Ε. Λάρισας της θεωρητικής εξέτασης υ.ο. µε τη διαδικασία που προβλέπεται για αγράµµατους, προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: α)η χρήση, κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία, των ιδίων ερωτηµατολογίων, που απευθύνονται σε εγγράµµατους είναι προβληµατική, καθώς οι εξεταζόµενοι αδυνατούσαν να κατανοήσουν ορισµένες ερωτήσεις και ιδιαίτερα κάποιες από τις προτεινόµενες απαντήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και οι τέσσερις υποψήφιοι, που εξετάστηκαν µε την ανωτέρω διαδικασία, απέτυχαν µε πάρα πολλά λάθη. β) Από δειγµατοληπτικό έλεγχο προηγούµενων πρακτικών εξέτασης µε τη συγκεκριµένη διαδικασία (όπου οι επιθεωρητές δεν ήταν παρόντες), προέκυψαν περιπτώσεις κατά τις οποίες φαίνεται να έχει εξεταστεί την ίδια ηµέρα δυσανάλογα µεγάλος αριθµός υποψηφίων και µάλιστα µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας (υψηλότερα και από αυτά των εγγραµµάτων) και παρά τη δεδοµένη δυσκολία κατανόησης των ερωτηµατολογίων από τους υποψηφίους. Κατά την άποψή µας κάτι τέτοιο ήταν πρακτικά αδύνατο εκτός και αν η εξέταση επεκτάθηκε µέχρι τις νυχτερινές ώρες, δεδοµένου ότι η σχετική διαδικασία αρχίζει µετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης των εγγραµµάτων και ότι ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος εξέτασης ενός υποψηφίου είναι 30 λεπτά περίπου. Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε στον οικείο Νοµάρχη, µε πρόταση για τη διεξαγωγή έρευνας για την απόδοση πιθανώς προκυπτουσών πειθαρχικών ευθυνών για την κατά τα ανωτέρω εξέταση αγραµµάτων καθώς και στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενηµέρωσή του. Στη /νση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος του Υπ.Μ.Ε. προτάθηκε να µελετήσει τη δυνατότητα να εκπονηθούν ειδικά ερωτηµατολόγια για την εξέταση των αγραµµάτων, µε τα οποία θα ελέγχονται οι γνώσεις τους στους απαιτούµενους τοµείς µε απλουστευµένες ερωτήσεις. ιαπιστώθηκαν επίσης περιπτώσεις δυσλειτουργιών, όπως οι ακόλουθες: Προβληµατικός αποδείχθηκε ο προγραµµατισµός της θεωρητικής εξέτασης στη Ν/Α Λάρισας, σε δύο σηµεία καθώς: α) Ο προγραµµατισµός ανά αίθουσα γίνεται για αριθµό υποψηφίων µεγαλύτερο αυτού που αντιστοιχεί στη µέγιστη χωρητικότητα της αίθουσας (πιθανολογώντας ότι θα υπάρχει κάποιος αριθµός µη προσελθόντων, γεγονός το οποίο δεν επαληθεύεται πάντα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το αδιαχώρητο στην αίθουσα) και β) Οι υποψήφιοι ενηµερώνονται (µε ευθύνη µάλλον των σχολών οδηγών) να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης από το πρωί (8.00 π.µ.) µε αποτέλεσµα να υφίστανται πολύωρη αναµονή αυτοί που εξετάζονται στην τελευταία αίθουσα (µετά τις 13.00). Σχετικά µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία υποβάλλονται κατά τη θεωρητική εξέταση, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και παρατυπίες, όπως: o Ενδείξεις περί υποβολής ψευδούς δήλωσης εκ µέρους του υποψηφίου όσον αφορά τη διεύθυνση κατοικίας του. Για τον περιορισµό του παραπάνω φαινοµένου, το οποίο υποδηλώνει ότι γίνεται προτίµηση κάποιων άλλων Υπηρεσιών έναντι των κατά τόπον αρµοδίων, το ΣΕΕΥΜΕ πρότεινε όπως οι Σελ. 21 από 85

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Ιούλιος 2006 Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα Τηλ: 210-69.74.732,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Άνθρωπος και όχημα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Άνθρωπος και όχημα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Άνθρωπος και όχημα Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός Ημερίδα ΠΟΑ/ ΤΕΕ- Πρωτοβουλίες και Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ o Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 999045085 Α ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 210 5248127, Fax: 210 5248176, Email: info@opse.gr www.opse.gr Αθήνα 07/06/2014 Αριθ. Πρωτ. :537 Προς :.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα