Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά."

Transcript

1 Βόλος Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά. Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας (ελαιοπερίβολο) εντός του οποίου υπάρχει κατοικία, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Απόστολο Βαμβάκο. Η όδευση αυτή αποφασίσθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ αφού πέρυσι το καλοκαίρι μετά από πολλές προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή άλλης λύσης σύνδεσης της γεώτρησης Σιώμου με το υφιστάμενο δίκτυο. Η Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ελαιοπερίβoλου συμφώνησε στο σχέδιο του επισυναπτόμενου Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο και έρχεται στο συμβούλιο για έγκριση ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο της Αγριάς ενόψει καλοκαιριού. την έγκριση τού σχεδίου συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βόλου ως Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ για την υπογραφή του. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Βόλο σήμερα την , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφενός ο Απόστολος Βαμβάκος του Χαρίλαου, κάτοικος Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ / Α.Τ. Περιφέρειας. Μαγνησίας και Α.Φ.Μ.: Β Δ.Ο.Υ. Βόλου, και αφετέρου η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), που εδρεύει στο Βόλο, επί της οδού Κωνσταντά με αριθ. 141 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, Πάνο Σκοτινιώτη, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7 /2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον δεύτερο συμβαλλόμενο Απόστολο Βαμβάκο του Χαριλάου, βάσει του με αριθμ. 5818/ πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βόλου Σταματίου Δημητριάδη, νόμιμα μεταγραμμένου στον τόμο 372 και με αριθμό 2 του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας. Το ως άνω ακίνητο (ελαιοπερίβολο) περιγράφεται αναλυτικά, κατά θέση και όρια, στο επισυναπτόμενο, στο συμβόλαιο και στο παρόν, από Νοεμβρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Σκουφογιάννη, ως εξής : «ένα ελαιοπερίβολο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα και δέκα εκατοστών (2.112,10) περιέχον τριάντα (30) ελαιόδενδρα, κείμενο στη θέση «Τραγάνα», εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου, του Δήμου Αρτέμιδας, του υποθηκοφυλακείου Νηλείας, του Νομού Μαγνησίας, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ. Ο. Α., είναι εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του (τέως) Δήμου Αγριάς, εντός Ζ.Ο.Ε. 3δ και σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα, συνορευόμενο βορειοδυτικά εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Α.Β μέτρων σαράντα και εξήντα εκατοστών (40,60)

3 με ιδιοκτησία Χαριλάου Βαμβάκου και εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Β.Γ.Δ.Ε.Ζ μέτρων 6,50+8,50+7,10+5,90 ήτοι συνολικά μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με ιδιοκτησία Κερασιώτη, ανατολικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ζ.Η.Θ.Ι μέτρων 10,90+10,40+15,40 ήτοι συνολικά μέτρων τριάντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (36,70) με ιδιοκτησία Κοντού (Μηλιώνη), νότια επί τεθλασμένης πλευράς με τα στοιχεία Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο μέτρων 6,90+14,40+6,00+10,00+11,60+7,00 ήτοι συνολικά μέτρων πενήντα πέντε και ενενήντα εκατοστών (55,90) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα, νοτιοδυτικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ο.Α μέτρων είκοσι οκτώ και εξήντα εκατοστών (28,60) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 1069/1980 ( Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ), αλλά και την διάταξη του άρθρου 213 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο δεύτερος των συμβαλλομένων και ιδιοκτήτης του ως άνω ακινήτου και ειδικότερα σε τμήμα αυτού, όπως περιγράφεται παρακάτω, επιτρέπει και ανέχεται την τοποθέτηση, εντός αυτού, αγωγού ύδρευσης, με την σύσταση, υπέρ της ΔΕΥΑΜΒ (ιδιοκτήτριας, κυρίας, νομέα και κατόχου των δικτύων ύδρευσης, στην περιοχή αρμοδιότητάς της), άνευ ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, δικαιώματος χρήσης του εδαφικού τμήματος, για την διέλευση αγωγού ύδρευσης, προς διοχέτευση του ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ και με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης των κατοίκων του Δήμου Βόλου (δημόσια ωφέλεια). Το ως άνω τμήμα διακρίνεται με τα στοιχεία Χ, Α, Β, Χ, στο επισυναπτόμενο στην παρούσα από Νοεμβρίου 2001 ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, ως εδαφικής λωρίδα, μήκους 72,00 μέτρων και πλάτους αντίστοιχου με σωλήνα Φ90, άρχεται, από το σημείο (Χ), εντός του ακινήτου, συνεχίζει παράλληλα της νοτιοανατολικής πλευράς του, διέρχεται, στην συνέχεια, παράλληλα της νοτιοδυτικής και δυτικής πλευράς αυτού, σε καμπύλη γραμμή (Α, Β) και καταλήγει παράλληλα στην βόρεια πλευρά του, στο σημείο (Χ ). Βάσει των ως άνω, η ΔΕΥΑΜΒ δύναται και δικαιούται να καταλαμβάνει και να κάνει χρήση της παραπάνω εδαφικής λωρίδας, μήκους 72,00 μ., για την διέλευση του αγωγού ύδρευσης, ελεύθερα και χωρίς να εμποδίζεται από κανέναν, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου ύδρευσης, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο καθιστά το βάρος της χρήσης επαχθέστερο, για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, να προβαίνει σε κάθε εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός του ως άνω περιγραφόμενου τμήματος και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την διαρκή εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ, πάντοτε όμως, κατά τρόπο, που να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η ΔΕΥΑΜΒ θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διατάραξη του κυρίου του κτήματος, στη νομή και κατοχή αυτού. Τα έξοδα διαμόρφωσης και κατασκευής δικτύου που θα γίνει στο ως άνω τμήμα, καθώς και τα έξοδα μελλοντικής επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης αυτού θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ΔΕΥΑΜΒ. Η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προ των εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός δέκα (10)

4 ημερών, από την έναρξη των εργασιών, με δικές της δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του δεκαημέρου και μέχρι την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Το δικαίωμα χρήσης, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, βαρύνει όχι μόνον τον σημερινό ιδιοκτήτη, αλλά και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού και κάθε τρίτο στον οποίο θα περιέλθει τυχόν το ακίνητο. Σε περίπτωση μελλοντικής ανοικοδόμησης, εντός του ακινήτου και μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη αυτού, η ΔΕΥΑΜΒ οφείλει, με δικές της δαπάνες, να προβεί στην μετατόπιση του αγωγού, σε άλλη θέση του ακινήτου, κατά τρόπο που να μην προκαλείται όχληση και να είναι εφικτή η ανέγερση οικοδομής, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί. Η τυχόν μετατόπιση του αγωγού θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του ιδιοκτήτη προς την ΔΕΥΑΜΒ. Σε περίπτωση άπρακτης της μηνιαίας προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του μηνός και μέχρι την μετατόπιση του αγωγού. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

5 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 293/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Χορήγησης άτοκου δανείου σε εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ». Με την υπ αριθμ. 293/2012 απόφαση, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους εργαζόμενους της Επιχείρησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Δ/ντή και την έγκριση από το Δ.Σ. για την κάθε περίπτωση εργαζομένου ξεχωριστά. Επίσης με την ίδια απόφαση ενέκρινε το κόστος που θα βαρύνει την επιχείρηση, για την χορήγηση των παραπάνω δανείων, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ετησίως. Μετά από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΜΒ εισηγούμαι την αύξηση του χρηματικού ορίου από ,00 σε ,00 ετησίως. Κατά τα λοιπά να ισχύσει η αποφ. αριθ.293/2012 ως έχει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6 ΔΕΥΑΜΒ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω σημείωμα των δικηγόρων Δ. Μακρυγιάννη και Χρ. Στρατηγόπουλου: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 1. Κατόπιν τήρησης της νόμιμης προδικασίας, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, με αντικείμενο την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Η ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής προχώρησε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, συνταχθέντος σχετικά του, από Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με το οποίο διαπιστώθηκαν σημαντικότατες ποσοτικές αποκλίσεις των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, οι οποίες (αποκλίσεις) αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτού (από , πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής) Tο εν λόγω Πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε νόμιμα στην ανάδοχο «ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ», την , με το υπ αριθμ. πρωτ. 4584/ διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ. Κατά του κοινοποιηθέντος πρωτοκόλλου, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Περαιτέρω, εξαιτίας του γεγονότος ότι από το ως άνω εγκεκριμένο πλέον Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, όπως συντάχθηκε από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής, προέκυψαν σημαντικότατες ποσοτικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά σε εργασίες που εμφανίζονταν να εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο και περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους Λογαριασμούς του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε στην έκδοση των με στοιχεία 9Β και 13 Α, αντίστοιχα, Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, με την οποία επιδιώκεται η εκ μέρους της Αναδόχου πληρωμή (ουσιαστικά, επιστροφή) προς την ΔΕΥΑΜΒ του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών ( , ,37 = ,47), λόγω μη εκτέλεσης των εργασιών και ποσοτήτων εργασιών, που αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτών (Αρνητικών Εντολών Πληρωμής). Κατά των παραπάνω κοινοποιηθέντων Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. 2. Με την με αριθμ. 37/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, κρίθηκε για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο κείμενο αυτής ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έχουν συντελεσθεί αυτοδίκαια ήδη από Κατά της παραπάνω απόφασης, η ΔΕΥΑΜΒ έχει ασκήσει την από αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, αιτούμενη την ακύρωσή της και παρεπόμενα να αναγνωρισθεί ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου. Τυχόν έκδοση αρνητικής απόφασης του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω Αίτησης Αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια - μεταξύ άλλων να κριθεί ότι στερείται νομίμου ερείσματος η διοικητική διαδικασία που οδήγησε αφενός στην έγκριση του πρωτοκόλλου του παραπάνω πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, αφετέρου στην σύνταξη των παραπάνω Αρνητικών Εντολών Πληρωμής.

7 3. Κατά την ρητή διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του. 3669/2008 προβλέπεται : «. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές». Σχετικά, επισημαίνεται η αξία της διαπίστωσης των παραπάνω σημαντικότατων ποσοτικών αποκλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το σκεπτικό της προμνησθείσας 37/2014 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Η δυνατότητα διαπίστωσης ποσοτικών αποκλίσεων και μετά την τυχόν αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου και περαιτέρω η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, στην προκείμενη περίπτωση, πλήρως επιβεβαιώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 1791/2013 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (με την οποία παραπέμπεται στην πλήρη Ολομέλεια του ΑΠ η ασκηθείσα Αίτηση Αναίρεσής της ΔΕΥΑΜΒ κατά της με αριθμό 510/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας), στην οποία, επί λέξει, επισημαίνεται ότι : «.Επομένως υπό το καθεστώς του ΠΔ 609/1985 ναι μεν η Υπηρεσία δεν δικαιούται μετά τη ρητή ή την αυτοδικαίως συναγόμενη σιωπηρή έγκριση της τελικής επιμέτρησης να τις τροποποιεί ή να τις διορθώνει με μεταγενέστερες πράξεις της, όμως το δικαίωμα αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ότι ανήκει στην επιτροπή που παραλαμβάνει προσωρινά το έργο αφού ως καθήκον της ορίζεται ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του παραλαμβανόμενου έργου χωρίς κανένα περιορισμό. Στο πλαίσιο αυτό οι εγκεκριμένες ρητά ή σιωπηρά επιμετρήσεις του έργου, έστω και αν τυπικά δεν ακυρώνονται, ανατρέπονται πάντως και κατ αποτέλεσμα, αν διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου διαφορές στην ποιότητα ή στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και μάλιστα ο φορέας του έργου δικαιούται κατά τα άρθρα 7 παρ. 3,6 και 11παρ. 3 του ν.1418/1989 να αναζητήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ανάδοχο για εργασίες ελαττωματικές ή ποσότητες μικρότερες. Με διαφορετική εκδοχή, δηλαδή αν εξαιρεθούν από τον έλεγχο παραλαβής του έργου οι εργασίες που τμηματικά ή τελικά επιμετρήθηκαν, καθίσταται χωρίς ουσιαστική σημασία η διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, ήδη δε, ρητά με το άρθρο 52 παρ.2 ορίζεται ότι οι επιμετρήσεις του έργου ναι μεν εάν δεν επιστραφούν στην ανάδοχο εγκεκριμένες ή διορθωμένες. μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία ή αν μετά την επανυποβολή τους από την ανάδοχο δεν ελεγχθούν και κοινοποιηθούν στην ανάδοχο μέσα στην προβλεπόμενη μηνιαία προθεσμία θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι επιτρέπεται ακριβώς να συμπεριληφθούν από την ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Μάλιστα εμφατικά τονίζεται στο άρθρο 73 παρ. 4 του 3669/2008 ότι η επιτροπή παραλαβής καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού επιμετρητικού πίνακα». Περαιτέρω, η δυνατότητα νομικής διεκδίκησης, εκ μέρους του Κυρίου του έργου, του διαπιστωμένα αχρεώστητα καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, προβλέπεται όχι μόνο στις περιπτώσεις (όπως η προκείμενη) που διαπιστώνεται κατά την διαδικασία παραλαβής του έργου απόκλιση των πραγματικά εκτελεσθεισών εργασιών από τις τυχόν πιστοποιηθείσες και επιμετρηθείσες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, κατά τα ρητά οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 7 του Ν 3669/ Προς αποφυγή δυσερμηνειών σχετικά με την εγκυρότητα των διαπιστώσεων των ποσοτικών αποκλίσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο από πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, γεγονός που θα παρέμβαλε προβλήματα στην διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αναλυτικά αναφέρονται στις παραπάνω Αρνητικές Εντολές πληρωμής, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής, που θα διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αποκλίσεων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 75, παρ. 7 του Ν. 3669/2008, προκειμένου (σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ύπαρξης αποκλίσεων) να είναι δυνατή η δικαστική διεκδίκηση επιστροφής των τυχόν αχρεώστητα καταβληθέντων, στην ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ, ποσών. Σχετικά, επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διαπίστωσης των τυχόν ποσοτικών αποκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 59, του Π.Δ. 609/1985, η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: «2. `Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών και αν δεν ορίζεται διαφορετικό στο νόμο ή στο διάταγμα αυτό, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που

8 ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή Επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση".» Βόλος ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

9 ΘΕΜΑ: «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη Τη λήψη σχετικής απόφασης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

10 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Προκειμένου η επιχείρηση να προμηθευτεί 500 μέτρα χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για την συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης απαιτείται η εγκατάσταση νέου σταθμού συλλογής πληροφοριών στο απομακρυσμένο αντλιοστάσιο της Κάρλας και μεταφορά των σημάτων στο εγκατεστημένο SCADA της επιχείρησης, προϋπολογισμού 6.500,00. Η εν λόγω εργασία θα ανατεθεί στην εταιρία AKATT λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της εγγύησης στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Ύδρευσης Άρδευσης ,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

11 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια μιας φυγόκεντρης αντλίας άνευ σαλίγκαρου. Η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας σύμφωνα με την αρ. 156/2013 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΛΓΒΟΕΠΘ-ΥΙ5) στην εταιρία ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΕ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 6.100,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

12 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα καθώς και η προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων. Κατόπιν ανάρτησης της πρόσκλησης ζήτησης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1775/ πρακτικό, γνωμοδότησε υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα στην εταιρία DIATHERMIKI Ζήκος Ευριπίδης με ποσό 4.000,00 πλέον ΦΠΑ. Όσον αφορά την προμήθεια δύο κλιματιστικών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση ζήτηση προσφορών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με προϋπολογισμό 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Σώματα κλιματισμού Λοιπά Έπιπλα & Σκεύη 6.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

13 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος κατανάλωσης απαιτείται μία Κεφαλή εκτυπωτή Amt (Dot Matrix), ποσού 350,00 πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει απευθείας από την MICROSYSTEMS ΕΠΕ, σύμφωνα με την αίτηση εκτέλεσης προμήθειας του κ. Καρασμάνογλου από το τμήμα Μηχανοργάνωσης. 2. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης ανάρτησε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για δύο πολυμηχανήματα και έναν εκτυπωτή laser, προϋπολογισμού 900,00 πλέον ΦΠΑ. 3. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταμείου των Δ.Ε. προμηθεύτηκε από την εταιρία MICROSYSTEMS ΕΠΕ, λόγω μοναδικότητας και αποκλειστικότητας, έναν φορητό Η/Υ αξίας 550,00 πλέον ΦΠΑ. 4. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης συστήματος Η/Υ στο κεντρικό SCADA Ν. Αγχιάλου λόγω βλάβης, προϋπολογισμού 900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η εργασία ανατέθηκε στην εταιρία ΑΚΑΤΤ λόγω αποκλειστικότητας στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση μηχανογραφικού Συγκροτήματος 350,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών προκειμένου να γίνει η σύνταξη του τεχνικού φακέλου του έργου για την μελέτη διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δήμου Βόλου και σύμφωνα με την αρ. 33/2014 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΙΚ5ΟΕΠΘ-ΦΒΦ), εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον Παπαζήση Κ. Βασίλειο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό έναντι του ποσού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Τοπογραφικές Εργασίες 2.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

15 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Σύμφωνα με την 82/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της εγκατάστασης λογισμικού LINUX, ORACLE, P. Bldr, COMM, εισπράξεις ON LINE/OFF LINE, μεταφορά και ενημερώσεις OFF LINE, STICK ασύρματης επικοινωνίας, προϋπολογισμού 550,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης, σύμφωνα με την 87/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της διόρθωσης βλαβών στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ, ΣΕΣΚΛΟΥ & αναμεταδότη & διόρθωση βλαβών μετάδοσης από τον ΣΣΠ στην Χρυσή Ακτή, προϋπολογισμού 750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση προγράμματος Μηχανοργάνωσης 1.300,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

16 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός ψύκτη νερού. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογισμού 500,00 πλέον ΦΠΑ, έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης προκειμένου να αναζητήσει η ΔΕΥΑΜΒ προσφορές. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 500,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

17 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος εσόδων και συγκεκριμένα στο ταμείο της Δ.Ε. Αγχιάλου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μιας πολυθρόνας τροχήλατης ποσού 80,00 πλέον ΦΠΑ. Για την εν λόγω προμήθεια θα τηρηθεί η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 οριζόμενη διαδικασία, και με την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Έπιπλα γραφείου 80,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

18 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια εξαρτημάτων ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR11, κατά ΕΝ καθώς και σωλήνες ΡΕ ης γενιάς ΕΝ Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής : Α/Α Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ 100, ΡΝ 16,SDR 11, κατά ΕΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ63 ΤΕΜ , ,00 2 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ90 ΤΕΜ , ,00 3 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ110 ΤΕΜ ,50 490,00 4 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ125 ΤΕΜ ,00 364,00 5 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ110 ΤΕΜ ,00 480,00 6 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ140 ΤΕΜ ,00 400,00 7 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ225 ΤΕΜ ,00 950,00 8 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ63 ΤΕΜ ,20 306,00 9 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ90 ΤΕΜ , ,00 10 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ110 ΤΕΜ. 8 24,00 192,00 11 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ125 ΤΕΜ ,00 504,00 12 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ140 ΤΕΜ ,00 700,00 13 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ225 ΤΕΜ ,00 860,00 14 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ63 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 15 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ125 ΡΝ16 ΤΕΜ. 12 6,20 74,40 16 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ140 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 8,60 86,00 17 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ25 ΤΕΜ ,90 380,00 18 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ63 ΤΕΜ ,85 342,00 19 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ90 ΤΕΜ ,20 520,00 20 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ110 ΤΕΜ. 50 9,00 450,00 21 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ140 ΤΕΜ ,00 780,00 1

19 22 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ25Ε/Α 23 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ75Χ25Ε/Α 24 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ125Χ32Ε/Α ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ ,00 195, ,00 170, ,00 200,00 25 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ ,00 290,00 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ140Χ63Ε/Α ΤΕΜ. 26 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ110 ΤΕΜ. 5 17,50 87,50 27 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ125 ΤΕΜ. 5 18,00 90,00 28 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/F Φ90Χ63 ΤΕΜ ,00 260,00 29 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/F Φ63 ΘΗΛΥΚH ΤΕΜ. 10 5,00 50,00 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ90 ΑΡΣΕΝ + 30 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ90 675,00 ΤΕΜ ,50 31 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ125 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 9 16,20 145,80 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ140 ΑΡΣΕΝ + 32 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ ,00 ΤΕΜ. 6 20,00 33 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ225 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 2 75,00 150,00 34 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ125 E/Α ΤΕΜ. 6 27,40 164,40 35 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ140 E/Α ΤΕΜ. 5 36,50 182,50 36 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ200 E/Α ΤΕΜ. 5 48,00 240,00 37 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ225 E/Α ΤΕΜ ,00 240,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ50 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 38 ΡΕ Φ63 137,50 ΤΕΜ. 25 5,50 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ80 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 39 ΡΕ Φ90 595,00 ΤΕΜ. 85 7,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ100 ΓΙΑ 40 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 41 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,80 ΤΕΜ. 8 13,10 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 42 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 43 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 44 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 Καθαρή Αξία ,90 Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ης Γενιάς EN Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2

20 Από μεταφορά ,90 1 ΣΩΛΗΝΑΣ PE100 Φ063 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m 600 1, ,00 2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ090 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m , , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ125 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ140 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (6m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ200 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ225 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ,20 m 3.360, ,00 m 6.500,00 m , ,00 m , ,00 Καθαρή Αξία ,00 Συνολική Καθαρή Αξία ,90 Φ.Π.Α. 23% ,20 Τελική Αξία ,10 Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3

21 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ για ένα έτος, προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1

22 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσίων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για το έτος 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. δ) Αναλογικά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ε) Την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. Ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

23 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 471/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 300,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Ντάκης Δημήτριος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 14/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης κατέβαλλε το ποσό των 369,00 (300,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κτάκη Δημήτριο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε το ποσό των 393,06 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή μέσω εμβάσματος της Εθνικής. Η κατάθεση του ποσού των 393,06 αναλύεται ως εξής : Περιγραφή Ποσό σε Αξία προμήθειας σε συνάλλαγμα (λίρες) 358,06 Προμήθεια Τραπέζης 15,00 Διάφορα έξοδα 20,00 Σύνολο δαπάνης 393,06 Επομένως, ο υπόλογος επιβαρύνθηκε με το ποσό των 24,06. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393,06. 3) Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393, Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

24 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 498/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 899,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Κουτσογιώργος Κωνσταντίνος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 19/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης παρέδωσε τραπεζική επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. αξίας 1.105,77 (899,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κουτσογιώργο Κων/νο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε την τραπεζική επιταγή των 1.105,77 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Προκειμένου ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Δημουλάς να παραστεί και να εκπροσωπήσει τη ΔΕΥΑΜΒ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο της 1 ης Απριλίου 2014 και οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή, στη συζήτηση υπόθεσης, να ασκήσει πολιτική αγωγή κατά του κατηγορούμενου, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να διεξάγει γενικά τη δίκη, ενεργώντας ότι απαιτείται για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η χορήγηση εξουσιοδότησης για την προσκόμισή της ενώπιον του Δικαστηρίου. Με την παρούσα εισηγούμαι τη χορήγηση εκ μέρους του Δ.Σ. της ανωτέρω εξουσιοδότησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

26 ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Με τις με αριθμ. πρωτ / και 17644/ Αιτήσεις τους, οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ αντίστοιχα ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίες εργάζονταν στη ΔΕΥΑΜΒ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ζητούν την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Σε συνέχεια του Γνωμοδοτικού Σημειώματος ( ) του δικηγόρου Δ. Μακρυγιάννη, σε ότι αφορά στην «αποζημίωση αποχωρούντων, με τη συγκατάθεση αυτής υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης και συμπλήρωσης 15ετους υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη» και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης αποζημίωσης, της οποίας χορηγείται το ήμισυ, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 204, του ν.3584/2007. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου για το προσωπικό με υπηρεσία από 10 έως και 30 έτη, η πλήρης αποζημίωση, επί της οποίας εφαρμόζεται λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης το ήμισυ, ορίζεται ως τέσσερις μισθοί για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια ένας μισθός ανά έτος. Στην περίπτωση της κας Μ. Καρακώστα, ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 27 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 23 μισθοί, ενώ στην περίπτωση της κας Κωστούλα ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 20 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 16 μισθοί. Των παραπάνω πλήρων αποζημιώσεων οι συγκεκριμένες δικαιούνται το 40% λόγω επικουρικού ταμείου (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ) και της πρόωρης αποχώρησης. Ο μισθός με βάση τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ν. 3584/2007, αρθρ. 204, παρ.2). Επισημαίνουμε ότι αν η προβλεπόμενη αποζημίωση υπερβαίνει τις , τότε η αποζημίωση ορίζεται στις Εκ παραδρομής ο υπολογισμός των αποζημιώσεων δεν ήταν σωστός. Με βάση τα ανωτέρω η αποζημίωση των συγκεκριμένων είναι: Α) Καρακώστα Μαρία : 23 μισθοί Χ 1.785,65 /μισθό = ,95 * 40%=16.427,98 και άρα ,00 Β) Κωστούλα Χρυσούλα : 16 μισθοί Χ 1.888,26 /μισθό = ,16 * 40%=12.084,86 Ζητούμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. απόφασης 59/2014 του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στις δικαιούχους από την 19η , ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεών τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Βόλου, για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος μειωμένης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

27 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση δανείου σε υπαλλήλους της Επιχείρησης. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Τριανταφύλλου Ηλίας κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 1.500,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Μπαμίχας Δημοσθένης κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 2.000,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Με την αριθμ. 293/2012 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων σε εργαζόμενους της Επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και την έγκριση από το Δ.Σ για την κάθε περίπτωση εργαζόμενου ξεχωριστά. Εξετάζοντας τις αιτήσεις των ανωτέρω εργαζομένων και μετά από προσωπική συζήτηση που είχα με τον καθένα χωριστά σχετικά με τα αιτήματά τους Τη χορήγηση άτοκου δανείου ποσού 1.000,00, έκαστος, στους Μπαμίχα Δημοσθένη και Τριανταφύλλου Ηλία, οι οποίοι ζητούν το δάνειο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ως προς τα υπόλοιπα να ισχύσει η αριθμ. 293/2012 απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002929478 2015-07-23

15PROC002929478 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 23-07-205 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Αριθ. Πρωτ. 273 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα την ίδια περίοδο σημειώθηκε και σημαντική μεταστροφή της νομολογίας σε διάφορα ζητήματα, που άπτονται της δραστηριότητας των ΕΔΕ

Παράλληλα την ίδια περίοδο σημειώθηκε και σημαντική μεταστροφή της νομολογίας σε διάφορα ζητήματα, που άπτονται της δραστηριότητας των ΕΔΕ Επιμέλεια : Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ Πρόσφατα ψηφίστηκαν μια σειρά νομοθετημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την άσκηση της δραστηριότητας των ΕΔΕ.Τα νομοθετήματα αυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα