Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά."

Transcript

1 Βόλος Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά. Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας (ελαιοπερίβολο) εντός του οποίου υπάρχει κατοικία, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Απόστολο Βαμβάκο. Η όδευση αυτή αποφασίσθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ αφού πέρυσι το καλοκαίρι μετά από πολλές προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή άλλης λύσης σύνδεσης της γεώτρησης Σιώμου με το υφιστάμενο δίκτυο. Η Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ελαιοπερίβoλου συμφώνησε στο σχέδιο του επισυναπτόμενου Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο και έρχεται στο συμβούλιο για έγκριση ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο της Αγριάς ενόψει καλοκαιριού. την έγκριση τού σχεδίου συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βόλου ως Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ για την υπογραφή του. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Βόλο σήμερα την , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφενός ο Απόστολος Βαμβάκος του Χαρίλαου, κάτοικος Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ / Α.Τ. Περιφέρειας. Μαγνησίας και Α.Φ.Μ.: Β Δ.Ο.Υ. Βόλου, και αφετέρου η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), που εδρεύει στο Βόλο, επί της οδού Κωνσταντά με αριθ. 141 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, Πάνο Σκοτινιώτη, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7 /2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον δεύτερο συμβαλλόμενο Απόστολο Βαμβάκο του Χαριλάου, βάσει του με αριθμ. 5818/ πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βόλου Σταματίου Δημητριάδη, νόμιμα μεταγραμμένου στον τόμο 372 και με αριθμό 2 του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας. Το ως άνω ακίνητο (ελαιοπερίβολο) περιγράφεται αναλυτικά, κατά θέση και όρια, στο επισυναπτόμενο, στο συμβόλαιο και στο παρόν, από Νοεμβρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Σκουφογιάννη, ως εξής : «ένα ελαιοπερίβολο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα και δέκα εκατοστών (2.112,10) περιέχον τριάντα (30) ελαιόδενδρα, κείμενο στη θέση «Τραγάνα», εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου, του Δήμου Αρτέμιδας, του υποθηκοφυλακείου Νηλείας, του Νομού Μαγνησίας, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ. Ο. Α., είναι εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του (τέως) Δήμου Αγριάς, εντός Ζ.Ο.Ε. 3δ και σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα, συνορευόμενο βορειοδυτικά εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Α.Β μέτρων σαράντα και εξήντα εκατοστών (40,60)

3 με ιδιοκτησία Χαριλάου Βαμβάκου και εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Β.Γ.Δ.Ε.Ζ μέτρων 6,50+8,50+7,10+5,90 ήτοι συνολικά μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με ιδιοκτησία Κερασιώτη, ανατολικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ζ.Η.Θ.Ι μέτρων 10,90+10,40+15,40 ήτοι συνολικά μέτρων τριάντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (36,70) με ιδιοκτησία Κοντού (Μηλιώνη), νότια επί τεθλασμένης πλευράς με τα στοιχεία Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο μέτρων 6,90+14,40+6,00+10,00+11,60+7,00 ήτοι συνολικά μέτρων πενήντα πέντε και ενενήντα εκατοστών (55,90) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα, νοτιοδυτικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ο.Α μέτρων είκοσι οκτώ και εξήντα εκατοστών (28,60) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 1069/1980 ( Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ), αλλά και την διάταξη του άρθρου 213 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο δεύτερος των συμβαλλομένων και ιδιοκτήτης του ως άνω ακινήτου και ειδικότερα σε τμήμα αυτού, όπως περιγράφεται παρακάτω, επιτρέπει και ανέχεται την τοποθέτηση, εντός αυτού, αγωγού ύδρευσης, με την σύσταση, υπέρ της ΔΕΥΑΜΒ (ιδιοκτήτριας, κυρίας, νομέα και κατόχου των δικτύων ύδρευσης, στην περιοχή αρμοδιότητάς της), άνευ ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, δικαιώματος χρήσης του εδαφικού τμήματος, για την διέλευση αγωγού ύδρευσης, προς διοχέτευση του ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ και με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης των κατοίκων του Δήμου Βόλου (δημόσια ωφέλεια). Το ως άνω τμήμα διακρίνεται με τα στοιχεία Χ, Α, Β, Χ, στο επισυναπτόμενο στην παρούσα από Νοεμβρίου 2001 ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, ως εδαφικής λωρίδα, μήκους 72,00 μέτρων και πλάτους αντίστοιχου με σωλήνα Φ90, άρχεται, από το σημείο (Χ), εντός του ακινήτου, συνεχίζει παράλληλα της νοτιοανατολικής πλευράς του, διέρχεται, στην συνέχεια, παράλληλα της νοτιοδυτικής και δυτικής πλευράς αυτού, σε καμπύλη γραμμή (Α, Β) και καταλήγει παράλληλα στην βόρεια πλευρά του, στο σημείο (Χ ). Βάσει των ως άνω, η ΔΕΥΑΜΒ δύναται και δικαιούται να καταλαμβάνει και να κάνει χρήση της παραπάνω εδαφικής λωρίδας, μήκους 72,00 μ., για την διέλευση του αγωγού ύδρευσης, ελεύθερα και χωρίς να εμποδίζεται από κανέναν, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου ύδρευσης, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο καθιστά το βάρος της χρήσης επαχθέστερο, για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, να προβαίνει σε κάθε εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός του ως άνω περιγραφόμενου τμήματος και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την διαρκή εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ, πάντοτε όμως, κατά τρόπο, που να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η ΔΕΥΑΜΒ θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διατάραξη του κυρίου του κτήματος, στη νομή και κατοχή αυτού. Τα έξοδα διαμόρφωσης και κατασκευής δικτύου που θα γίνει στο ως άνω τμήμα, καθώς και τα έξοδα μελλοντικής επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης αυτού θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ΔΕΥΑΜΒ. Η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προ των εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός δέκα (10)

4 ημερών, από την έναρξη των εργασιών, με δικές της δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του δεκαημέρου και μέχρι την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Το δικαίωμα χρήσης, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, βαρύνει όχι μόνον τον σημερινό ιδιοκτήτη, αλλά και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού και κάθε τρίτο στον οποίο θα περιέλθει τυχόν το ακίνητο. Σε περίπτωση μελλοντικής ανοικοδόμησης, εντός του ακινήτου και μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη αυτού, η ΔΕΥΑΜΒ οφείλει, με δικές της δαπάνες, να προβεί στην μετατόπιση του αγωγού, σε άλλη θέση του ακινήτου, κατά τρόπο που να μην προκαλείται όχληση και να είναι εφικτή η ανέγερση οικοδομής, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί. Η τυχόν μετατόπιση του αγωγού θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του ιδιοκτήτη προς την ΔΕΥΑΜΒ. Σε περίπτωση άπρακτης της μηνιαίας προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του μηνός και μέχρι την μετατόπιση του αγωγού. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

5 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 293/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Χορήγησης άτοκου δανείου σε εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ». Με την υπ αριθμ. 293/2012 απόφαση, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους εργαζόμενους της Επιχείρησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Δ/ντή και την έγκριση από το Δ.Σ. για την κάθε περίπτωση εργαζομένου ξεχωριστά. Επίσης με την ίδια απόφαση ενέκρινε το κόστος που θα βαρύνει την επιχείρηση, για την χορήγηση των παραπάνω δανείων, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ετησίως. Μετά από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΜΒ εισηγούμαι την αύξηση του χρηματικού ορίου από ,00 σε ,00 ετησίως. Κατά τα λοιπά να ισχύσει η αποφ. αριθ.293/2012 ως έχει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6 ΔΕΥΑΜΒ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω σημείωμα των δικηγόρων Δ. Μακρυγιάννη και Χρ. Στρατηγόπουλου: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 1. Κατόπιν τήρησης της νόμιμης προδικασίας, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, με αντικείμενο την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Η ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής προχώρησε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, συνταχθέντος σχετικά του, από Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με το οποίο διαπιστώθηκαν σημαντικότατες ποσοτικές αποκλίσεις των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, οι οποίες (αποκλίσεις) αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτού (από , πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής) Tο εν λόγω Πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε νόμιμα στην ανάδοχο «ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ», την , με το υπ αριθμ. πρωτ. 4584/ διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ. Κατά του κοινοποιηθέντος πρωτοκόλλου, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Περαιτέρω, εξαιτίας του γεγονότος ότι από το ως άνω εγκεκριμένο πλέον Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, όπως συντάχθηκε από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής, προέκυψαν σημαντικότατες ποσοτικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά σε εργασίες που εμφανίζονταν να εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο και περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους Λογαριασμούς του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε στην έκδοση των με στοιχεία 9Β και 13 Α, αντίστοιχα, Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, με την οποία επιδιώκεται η εκ μέρους της Αναδόχου πληρωμή (ουσιαστικά, επιστροφή) προς την ΔΕΥΑΜΒ του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών ( , ,37 = ,47), λόγω μη εκτέλεσης των εργασιών και ποσοτήτων εργασιών, που αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτών (Αρνητικών Εντολών Πληρωμής). Κατά των παραπάνω κοινοποιηθέντων Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. 2. Με την με αριθμ. 37/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, κρίθηκε για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο κείμενο αυτής ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έχουν συντελεσθεί αυτοδίκαια ήδη από Κατά της παραπάνω απόφασης, η ΔΕΥΑΜΒ έχει ασκήσει την από αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, αιτούμενη την ακύρωσή της και παρεπόμενα να αναγνωρισθεί ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου. Τυχόν έκδοση αρνητικής απόφασης του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω Αίτησης Αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια - μεταξύ άλλων να κριθεί ότι στερείται νομίμου ερείσματος η διοικητική διαδικασία που οδήγησε αφενός στην έγκριση του πρωτοκόλλου του παραπάνω πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, αφετέρου στην σύνταξη των παραπάνω Αρνητικών Εντολών Πληρωμής.

7 3. Κατά την ρητή διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του. 3669/2008 προβλέπεται : «. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές». Σχετικά, επισημαίνεται η αξία της διαπίστωσης των παραπάνω σημαντικότατων ποσοτικών αποκλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το σκεπτικό της προμνησθείσας 37/2014 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Η δυνατότητα διαπίστωσης ποσοτικών αποκλίσεων και μετά την τυχόν αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου και περαιτέρω η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, στην προκείμενη περίπτωση, πλήρως επιβεβαιώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 1791/2013 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (με την οποία παραπέμπεται στην πλήρη Ολομέλεια του ΑΠ η ασκηθείσα Αίτηση Αναίρεσής της ΔΕΥΑΜΒ κατά της με αριθμό 510/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας), στην οποία, επί λέξει, επισημαίνεται ότι : «.Επομένως υπό το καθεστώς του ΠΔ 609/1985 ναι μεν η Υπηρεσία δεν δικαιούται μετά τη ρητή ή την αυτοδικαίως συναγόμενη σιωπηρή έγκριση της τελικής επιμέτρησης να τις τροποποιεί ή να τις διορθώνει με μεταγενέστερες πράξεις της, όμως το δικαίωμα αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ότι ανήκει στην επιτροπή που παραλαμβάνει προσωρινά το έργο αφού ως καθήκον της ορίζεται ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του παραλαμβανόμενου έργου χωρίς κανένα περιορισμό. Στο πλαίσιο αυτό οι εγκεκριμένες ρητά ή σιωπηρά επιμετρήσεις του έργου, έστω και αν τυπικά δεν ακυρώνονται, ανατρέπονται πάντως και κατ αποτέλεσμα, αν διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου διαφορές στην ποιότητα ή στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και μάλιστα ο φορέας του έργου δικαιούται κατά τα άρθρα 7 παρ. 3,6 και 11παρ. 3 του ν.1418/1989 να αναζητήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ανάδοχο για εργασίες ελαττωματικές ή ποσότητες μικρότερες. Με διαφορετική εκδοχή, δηλαδή αν εξαιρεθούν από τον έλεγχο παραλαβής του έργου οι εργασίες που τμηματικά ή τελικά επιμετρήθηκαν, καθίσταται χωρίς ουσιαστική σημασία η διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, ήδη δε, ρητά με το άρθρο 52 παρ.2 ορίζεται ότι οι επιμετρήσεις του έργου ναι μεν εάν δεν επιστραφούν στην ανάδοχο εγκεκριμένες ή διορθωμένες. μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία ή αν μετά την επανυποβολή τους από την ανάδοχο δεν ελεγχθούν και κοινοποιηθούν στην ανάδοχο μέσα στην προβλεπόμενη μηνιαία προθεσμία θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι επιτρέπεται ακριβώς να συμπεριληφθούν από την ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Μάλιστα εμφατικά τονίζεται στο άρθρο 73 παρ. 4 του 3669/2008 ότι η επιτροπή παραλαβής καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού επιμετρητικού πίνακα». Περαιτέρω, η δυνατότητα νομικής διεκδίκησης, εκ μέρους του Κυρίου του έργου, του διαπιστωμένα αχρεώστητα καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, προβλέπεται όχι μόνο στις περιπτώσεις (όπως η προκείμενη) που διαπιστώνεται κατά την διαδικασία παραλαβής του έργου απόκλιση των πραγματικά εκτελεσθεισών εργασιών από τις τυχόν πιστοποιηθείσες και επιμετρηθείσες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, κατά τα ρητά οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 7 του Ν 3669/ Προς αποφυγή δυσερμηνειών σχετικά με την εγκυρότητα των διαπιστώσεων των ποσοτικών αποκλίσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο από πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, γεγονός που θα παρέμβαλε προβλήματα στην διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αναλυτικά αναφέρονται στις παραπάνω Αρνητικές Εντολές πληρωμής, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής, που θα διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αποκλίσεων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 75, παρ. 7 του Ν. 3669/2008, προκειμένου (σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ύπαρξης αποκλίσεων) να είναι δυνατή η δικαστική διεκδίκηση επιστροφής των τυχόν αχρεώστητα καταβληθέντων, στην ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ, ποσών. Σχετικά, επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διαπίστωσης των τυχόν ποσοτικών αποκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 59, του Π.Δ. 609/1985, η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: «2. `Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών και αν δεν ορίζεται διαφορετικό στο νόμο ή στο διάταγμα αυτό, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που

8 ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή Επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση".» Βόλος ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

9 ΘΕΜΑ: «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη Τη λήψη σχετικής απόφασης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

10 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Προκειμένου η επιχείρηση να προμηθευτεί 500 μέτρα χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για την συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης απαιτείται η εγκατάσταση νέου σταθμού συλλογής πληροφοριών στο απομακρυσμένο αντλιοστάσιο της Κάρλας και μεταφορά των σημάτων στο εγκατεστημένο SCADA της επιχείρησης, προϋπολογισμού 6.500,00. Η εν λόγω εργασία θα ανατεθεί στην εταιρία AKATT λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της εγγύησης στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Ύδρευσης Άρδευσης ,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

11 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια μιας φυγόκεντρης αντλίας άνευ σαλίγκαρου. Η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας σύμφωνα με την αρ. 156/2013 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΛΓΒΟΕΠΘ-ΥΙ5) στην εταιρία ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΕ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 6.100,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

12 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα καθώς και η προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων. Κατόπιν ανάρτησης της πρόσκλησης ζήτησης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1775/ πρακτικό, γνωμοδότησε υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα στην εταιρία DIATHERMIKI Ζήκος Ευριπίδης με ποσό 4.000,00 πλέον ΦΠΑ. Όσον αφορά την προμήθεια δύο κλιματιστικών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση ζήτηση προσφορών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με προϋπολογισμό 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Σώματα κλιματισμού Λοιπά Έπιπλα & Σκεύη 6.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

13 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος κατανάλωσης απαιτείται μία Κεφαλή εκτυπωτή Amt (Dot Matrix), ποσού 350,00 πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει απευθείας από την MICROSYSTEMS ΕΠΕ, σύμφωνα με την αίτηση εκτέλεσης προμήθειας του κ. Καρασμάνογλου από το τμήμα Μηχανοργάνωσης. 2. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης ανάρτησε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για δύο πολυμηχανήματα και έναν εκτυπωτή laser, προϋπολογισμού 900,00 πλέον ΦΠΑ. 3. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταμείου των Δ.Ε. προμηθεύτηκε από την εταιρία MICROSYSTEMS ΕΠΕ, λόγω μοναδικότητας και αποκλειστικότητας, έναν φορητό Η/Υ αξίας 550,00 πλέον ΦΠΑ. 4. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης συστήματος Η/Υ στο κεντρικό SCADA Ν. Αγχιάλου λόγω βλάβης, προϋπολογισμού 900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η εργασία ανατέθηκε στην εταιρία ΑΚΑΤΤ λόγω αποκλειστικότητας στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση μηχανογραφικού Συγκροτήματος 350,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών προκειμένου να γίνει η σύνταξη του τεχνικού φακέλου του έργου για την μελέτη διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δήμου Βόλου και σύμφωνα με την αρ. 33/2014 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΙΚ5ΟΕΠΘ-ΦΒΦ), εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον Παπαζήση Κ. Βασίλειο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό έναντι του ποσού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Τοπογραφικές Εργασίες 2.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

15 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Σύμφωνα με την 82/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της εγκατάστασης λογισμικού LINUX, ORACLE, P. Bldr, COMM, εισπράξεις ON LINE/OFF LINE, μεταφορά και ενημερώσεις OFF LINE, STICK ασύρματης επικοινωνίας, προϋπολογισμού 550,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης, σύμφωνα με την 87/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της διόρθωσης βλαβών στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ, ΣΕΣΚΛΟΥ & αναμεταδότη & διόρθωση βλαβών μετάδοσης από τον ΣΣΠ στην Χρυσή Ακτή, προϋπολογισμού 750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση προγράμματος Μηχανοργάνωσης 1.300,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

16 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός ψύκτη νερού. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογισμού 500,00 πλέον ΦΠΑ, έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης προκειμένου να αναζητήσει η ΔΕΥΑΜΒ προσφορές. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 500,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

17 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος εσόδων και συγκεκριμένα στο ταμείο της Δ.Ε. Αγχιάλου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μιας πολυθρόνας τροχήλατης ποσού 80,00 πλέον ΦΠΑ. Για την εν λόγω προμήθεια θα τηρηθεί η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 οριζόμενη διαδικασία, και με την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Έπιπλα γραφείου 80,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

18 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια εξαρτημάτων ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR11, κατά ΕΝ καθώς και σωλήνες ΡΕ ης γενιάς ΕΝ Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής : Α/Α Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ 100, ΡΝ 16,SDR 11, κατά ΕΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ63 ΤΕΜ , ,00 2 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ90 ΤΕΜ , ,00 3 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ110 ΤΕΜ ,50 490,00 4 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ125 ΤΕΜ ,00 364,00 5 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ110 ΤΕΜ ,00 480,00 6 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ140 ΤΕΜ ,00 400,00 7 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ225 ΤΕΜ ,00 950,00 8 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ63 ΤΕΜ ,20 306,00 9 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ90 ΤΕΜ , ,00 10 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ110 ΤΕΜ. 8 24,00 192,00 11 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ125 ΤΕΜ ,00 504,00 12 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ140 ΤΕΜ ,00 700,00 13 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ225 ΤΕΜ ,00 860,00 14 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ63 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 15 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ125 ΡΝ16 ΤΕΜ. 12 6,20 74,40 16 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ140 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 8,60 86,00 17 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ25 ΤΕΜ ,90 380,00 18 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ63 ΤΕΜ ,85 342,00 19 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ90 ΤΕΜ ,20 520,00 20 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ110 ΤΕΜ. 50 9,00 450,00 21 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ140 ΤΕΜ ,00 780,00 1

19 22 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ25Ε/Α 23 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ75Χ25Ε/Α 24 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ125Χ32Ε/Α ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ ,00 195, ,00 170, ,00 200,00 25 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ ,00 290,00 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ140Χ63Ε/Α ΤΕΜ. 26 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ110 ΤΕΜ. 5 17,50 87,50 27 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ125 ΤΕΜ. 5 18,00 90,00 28 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/F Φ90Χ63 ΤΕΜ ,00 260,00 29 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/F Φ63 ΘΗΛΥΚH ΤΕΜ. 10 5,00 50,00 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ90 ΑΡΣΕΝ + 30 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ90 675,00 ΤΕΜ ,50 31 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ125 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 9 16,20 145,80 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ140 ΑΡΣΕΝ + 32 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ ,00 ΤΕΜ. 6 20,00 33 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ225 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 2 75,00 150,00 34 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ125 E/Α ΤΕΜ. 6 27,40 164,40 35 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ140 E/Α ΤΕΜ. 5 36,50 182,50 36 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ200 E/Α ΤΕΜ. 5 48,00 240,00 37 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ225 E/Α ΤΕΜ ,00 240,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ50 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 38 ΡΕ Φ63 137,50 ΤΕΜ. 25 5,50 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ80 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 39 ΡΕ Φ90 595,00 ΤΕΜ. 85 7,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ100 ΓΙΑ 40 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 41 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,80 ΤΕΜ. 8 13,10 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 42 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 43 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 44 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 Καθαρή Αξία ,90 Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ης Γενιάς EN Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2

20 Από μεταφορά ,90 1 ΣΩΛΗΝΑΣ PE100 Φ063 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m 600 1, ,00 2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ090 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m , , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ125 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ140 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (6m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ200 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ225 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ,20 m 3.360, ,00 m 6.500,00 m , ,00 m , ,00 Καθαρή Αξία ,00 Συνολική Καθαρή Αξία ,90 Φ.Π.Α. 23% ,20 Τελική Αξία ,10 Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3

21 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ για ένα έτος, προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1

22 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσίων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για το έτος 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. δ) Αναλογικά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ε) Την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. Ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

23 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 471/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 300,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Ντάκης Δημήτριος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 14/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης κατέβαλλε το ποσό των 369,00 (300,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κτάκη Δημήτριο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε το ποσό των 393,06 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή μέσω εμβάσματος της Εθνικής. Η κατάθεση του ποσού των 393,06 αναλύεται ως εξής : Περιγραφή Ποσό σε Αξία προμήθειας σε συνάλλαγμα (λίρες) 358,06 Προμήθεια Τραπέζης 15,00 Διάφορα έξοδα 20,00 Σύνολο δαπάνης 393,06 Επομένως, ο υπόλογος επιβαρύνθηκε με το ποσό των 24,06. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393,06. 3) Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393, Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

24 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 498/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 899,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Κουτσογιώργος Κωνσταντίνος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 19/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης παρέδωσε τραπεζική επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. αξίας 1.105,77 (899,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κουτσογιώργο Κων/νο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε την τραπεζική επιταγή των 1.105,77 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Προκειμένου ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Δημουλάς να παραστεί και να εκπροσωπήσει τη ΔΕΥΑΜΒ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο της 1 ης Απριλίου 2014 και οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή, στη συζήτηση υπόθεσης, να ασκήσει πολιτική αγωγή κατά του κατηγορούμενου, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να διεξάγει γενικά τη δίκη, ενεργώντας ότι απαιτείται για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η χορήγηση εξουσιοδότησης για την προσκόμισή της ενώπιον του Δικαστηρίου. Με την παρούσα εισηγούμαι τη χορήγηση εκ μέρους του Δ.Σ. της ανωτέρω εξουσιοδότησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

26 ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Με τις με αριθμ. πρωτ / και 17644/ Αιτήσεις τους, οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ αντίστοιχα ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίες εργάζονταν στη ΔΕΥΑΜΒ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ζητούν την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Σε συνέχεια του Γνωμοδοτικού Σημειώματος ( ) του δικηγόρου Δ. Μακρυγιάννη, σε ότι αφορά στην «αποζημίωση αποχωρούντων, με τη συγκατάθεση αυτής υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης και συμπλήρωσης 15ετους υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη» και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης αποζημίωσης, της οποίας χορηγείται το ήμισυ, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 204, του ν.3584/2007. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου για το προσωπικό με υπηρεσία από 10 έως και 30 έτη, η πλήρης αποζημίωση, επί της οποίας εφαρμόζεται λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης το ήμισυ, ορίζεται ως τέσσερις μισθοί για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια ένας μισθός ανά έτος. Στην περίπτωση της κας Μ. Καρακώστα, ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 27 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 23 μισθοί, ενώ στην περίπτωση της κας Κωστούλα ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 20 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 16 μισθοί. Των παραπάνω πλήρων αποζημιώσεων οι συγκεκριμένες δικαιούνται το 40% λόγω επικουρικού ταμείου (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ) και της πρόωρης αποχώρησης. Ο μισθός με βάση τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ν. 3584/2007, αρθρ. 204, παρ.2). Επισημαίνουμε ότι αν η προβλεπόμενη αποζημίωση υπερβαίνει τις , τότε η αποζημίωση ορίζεται στις Εκ παραδρομής ο υπολογισμός των αποζημιώσεων δεν ήταν σωστός. Με βάση τα ανωτέρω η αποζημίωση των συγκεκριμένων είναι: Α) Καρακώστα Μαρία : 23 μισθοί Χ 1.785,65 /μισθό = ,95 * 40%=16.427,98 και άρα ,00 Β) Κωστούλα Χρυσούλα : 16 μισθοί Χ 1.888,26 /μισθό = ,16 * 40%=12.084,86 Ζητούμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. απόφασης 59/2014 του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στις δικαιούχους από την 19η , ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεών τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Βόλου, για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος μειωμένης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

27 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση δανείου σε υπαλλήλους της Επιχείρησης. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Τριανταφύλλου Ηλίας κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 1.500,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Μπαμίχας Δημοσθένης κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 2.000,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Με την αριθμ. 293/2012 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων σε εργαζόμενους της Επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και την έγκριση από το Δ.Σ για την κάθε περίπτωση εργαζόμενου ξεχωριστά. Εξετάζοντας τις αιτήσεις των ανωτέρω εργαζομένων και μετά από προσωπική συζήτηση που είχα με τον καθένα χωριστά σχετικά με τα αιτήματά τους Τη χορήγηση άτοκου δανείου ποσού 1.000,00, έκαστος, στους Μπαμίχα Δημοσθένη και Τριανταφύλλου Ηλία, οι οποίοι ζητούν το δάνειο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ως προς τα υπόλοιπα να ισχύσει η αριθμ. 293/2012 απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 3 Τόπος καταρτίσεως: Αθήνα, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 102. Χρόνος καταρτίσεως: 20/01/2015 Συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ. 2108802974 Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 05/09/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ: 119.583,90, χωρίς Φ.Π.Α ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9569815 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32379 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4905 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ( ΚΑΘ Α.Ε.)

KANONIΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ( ΚΑΘ Α.Ε.) KANONIΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ( ΚΑΘ Α.Ε.) Άρθρο 1 A. Αντικείμενο του Κανονισμού 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι οι Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 556 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Διαγωνισμού για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα