Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά."

Transcript

1 Βόλος Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού με ιδιοκτήτη κτήματος στην Αγριά. Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας (ελαιοπερίβολο) εντός του οποίου υπάρχει κατοικία, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Απόστολο Βαμβάκο. Η όδευση αυτή αποφασίσθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ αφού πέρυσι το καλοκαίρι μετά από πολλές προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή άλλης λύσης σύνδεσης της γεώτρησης Σιώμου με το υφιστάμενο δίκτυο. Η Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ελαιοπερίβoλου συμφώνησε στο σχέδιο του επισυναπτόμενου Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο και έρχεται στο συμβούλιο για έγκριση ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο της Αγριάς ενόψει καλοκαιριού. την έγκριση τού σχεδίου συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βόλου ως Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ για την υπογραφή του. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Βόλο σήμερα την , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφενός ο Απόστολος Βαμβάκος του Χαρίλαου, κάτοικος Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ / Α.Τ. Περιφέρειας. Μαγνησίας και Α.Φ.Μ.: Β Δ.Ο.Υ. Βόλου, και αφετέρου η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), που εδρεύει στο Βόλο, επί της οδού Κωνσταντά με αριθ. 141 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, Πάνο Σκοτινιώτη, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Η ΔΕΥΑΜΒ, δυνάμει του από 4/7 /2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με τους ρητά αναφερόμενους, σ αυτό, όρους, έχει μισθώσει ένα ελαιοπερίβολο, ιδιοκτησίας Απόστολου Σιώμου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αγριάς Βόλου Μαγνησίας, εντός του οποίου υφίσταται αντλιοστάσιο (γεώτρηση) και βρίσκεται στην θέση «ΤΡΑΓΑΝΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Αγριάς, όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό, εμβαδού τ.μ., καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό του υφιστάμενου αντλιοστασίου (γεώτρησης), που βρίσκεται εντός αυτού. Σκοπός της μίσθωσης είναι η άντληση από την υφιστάμενη γεώτρηση και χρήση, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, του κοινόχρηστου νερού, για ανθρώπινη κατανάλωση, χωρίς αντάλλαγμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το αντλούμενο νερό, μέσω του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των δημοτών της περιοχής. Για την απρόσκοπτη, περαιτέρω, διοχέτευση του νερού, από την γεώτρηση, (εντός του μισθωμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας Σιώμου) προς το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και την σύνδεσή του, με αυτό, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, εντός της ενδιάμεσης μεσολαβούσας, στην ίδια περιοχή, («ΤΡΑΓΑΝΑ»), ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον δεύτερο συμβαλλόμενο Απόστολο Βαμβάκο του Χαριλάου, βάσει του με αριθμ. 5818/ πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βόλου Σταματίου Δημητριάδη, νόμιμα μεταγραμμένου στον τόμο 372 και με αριθμό 2 του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας. Το ως άνω ακίνητο (ελαιοπερίβολο) περιγράφεται αναλυτικά, κατά θέση και όρια, στο επισυναπτόμενο, στο συμβόλαιο και στο παρόν, από Νοεμβρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Σκουφογιάννη, ως εξής : «ένα ελαιοπερίβολο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα και δέκα εκατοστών (2.112,10) περιέχον τριάντα (30) ελαιόδενδρα, κείμενο στη θέση «Τραγάνα», εκτός ορίων οικισμού, κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Λαυρεντίου, του Δήμου Αρτέμιδας, του υποθηκοφυλακείου Νηλείας, του Νομού Μαγνησίας, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ. Ο. Α., είναι εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του (τέως) Δήμου Αγριάς, εντός Ζ.Ο.Ε. 3δ και σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα, συνορευόμενο βορειοδυτικά εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Α.Β μέτρων σαράντα και εξήντα εκατοστών (40,60)

3 με ιδιοκτησία Χαριλάου Βαμβάκου και εν μέρει επί πλευράς με τα στοιχεία Β.Γ.Δ.Ε.Ζ μέτρων 6,50+8,50+7,10+5,90 ήτοι συνολικά μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με ιδιοκτησία Κερασιώτη, ανατολικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ζ.Η.Θ.Ι μέτρων 10,90+10,40+15,40 ήτοι συνολικά μέτρων τριάντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (36,70) με ιδιοκτησία Κοντού (Μηλιώνη), νότια επί τεθλασμένης πλευράς με τα στοιχεία Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο μέτρων 6,90+14,40+6,00+10,00+11,60+7,00 ήτοι συνολικά μέτρων πενήντα πέντε και ενενήντα εκατοστών (55,90) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα, νοτιοδυτικά επί πλευράς με τα στοιχεία Ο.Α μέτρων είκοσι οκτώ και εξήντα εκατοστών (28,60) με ιδιοκτησία κληρονόμων Ζήση Κρατήρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 1069/1980 ( Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ), αλλά και την διάταξη του άρθρου 213 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο δεύτερος των συμβαλλομένων και ιδιοκτήτης του ως άνω ακινήτου και ειδικότερα σε τμήμα αυτού, όπως περιγράφεται παρακάτω, επιτρέπει και ανέχεται την τοποθέτηση, εντός αυτού, αγωγού ύδρευσης, με την σύσταση, υπέρ της ΔΕΥΑΜΒ (ιδιοκτήτριας, κυρίας, νομέα και κατόχου των δικτύων ύδρευσης, στην περιοχή αρμοδιότητάς της), άνευ ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, δικαιώματος χρήσης του εδαφικού τμήματος, για την διέλευση αγωγού ύδρευσης, προς διοχέτευση του ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ και με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης των κατοίκων του Δήμου Βόλου (δημόσια ωφέλεια). Το ως άνω τμήμα διακρίνεται με τα στοιχεία Χ, Α, Β, Χ, στο επισυναπτόμενο στην παρούσα από Νοεμβρίου 2001 ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, ως εδαφικής λωρίδα, μήκους 72,00 μέτρων και πλάτους αντίστοιχου με σωλήνα Φ90, άρχεται, από το σημείο (Χ), εντός του ακινήτου, συνεχίζει παράλληλα της νοτιοανατολικής πλευράς του, διέρχεται, στην συνέχεια, παράλληλα της νοτιοδυτικής και δυτικής πλευράς αυτού, σε καμπύλη γραμμή (Α, Β) και καταλήγει παράλληλα στην βόρεια πλευρά του, στο σημείο (Χ ). Βάσει των ως άνω, η ΔΕΥΑΜΒ δύναται και δικαιούται να καταλαμβάνει και να κάνει χρήση της παραπάνω εδαφικής λωρίδας, μήκους 72,00 μ., για την διέλευση του αγωγού ύδρευσης, ελεύθερα και χωρίς να εμποδίζεται από κανέναν, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου ύδρευσης, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο καθιστά το βάρος της χρήσης επαχθέστερο, για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, να προβαίνει σε κάθε εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός του ως άνω περιγραφόμενου τμήματος και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την διαρκή εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ, πάντοτε όμως, κατά τρόπο, που να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η ΔΕΥΑΜΒ θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διατάραξη του κυρίου του κτήματος, στη νομή και κατοχή αυτού. Τα έξοδα διαμόρφωσης και κατασκευής δικτύου που θα γίνει στο ως άνω τμήμα, καθώς και τα έξοδα μελλοντικής επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης αυτού θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ΔΕΥΑΜΒ. Η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στην προ των εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του αγωγού, εντός δέκα (10)

4 ημερών, από την έναρξη των εργασιών, με δικές της δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του δεκαημέρου και μέχρι την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Το δικαίωμα χρήσης, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, βαρύνει όχι μόνον τον σημερινό ιδιοκτήτη, αλλά και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού και κάθε τρίτο στον οποίο θα περιέλθει τυχόν το ακίνητο. Σε περίπτωση μελλοντικής ανοικοδόμησης, εντός του ακινήτου και μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη αυτού, η ΔΕΥΑΜΒ οφείλει, με δικές της δαπάνες, να προβεί στην μετατόπιση του αγωγού, σε άλλη θέση του ακινήτου, κατά τρόπο που να μην προκαλείται όχληση και να είναι εφικτή η ανέγερση οικοδομής, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί. Η τυχόν μετατόπιση του αγωγού θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης του ιδιοκτήτη προς την ΔΕΥΑΜΒ. Σε περίπτωση άπρακτης της μηνιαίας προθεσμίας η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, για κάθε ημέρα, πέραν του μηνός και μέχρι την μετατόπιση του αγωγού. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

5 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 293/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Χορήγησης άτοκου δανείου σε εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜΒ». Με την υπ αριθμ. 293/2012 απόφαση, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους εργαζόμενους της Επιχείρησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Δ/ντή και την έγκριση από το Δ.Σ. για την κάθε περίπτωση εργαζομένου ξεχωριστά. Επίσης με την ίδια απόφαση ενέκρινε το κόστος που θα βαρύνει την επιχείρηση, για την χορήγηση των παραπάνω δανείων, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ετησίως. Μετά από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΜΒ εισηγούμαι την αύξηση του χρηματικού ορίου από ,00 σε ,00 ετησίως. Κατά τα λοιπά να ισχύσει η αποφ. αριθ.293/2012 ως έχει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6 ΔΕΥΑΜΒ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω σημείωμα των δικηγόρων Δ. Μακρυγιάννη και Χρ. Στρατηγόπουλου: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Η ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 1. Κατόπιν τήρησης της νόμιμης προδικασίας, εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, με αντικείμενο την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Η ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής προχώρησε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, συνταχθέντος σχετικά του, από Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με το οποίο διαπιστώθηκαν σημαντικότατες ποσοτικές αποκλίσεις των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, οι οποίες (αποκλίσεις) αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτού (από , πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής) Tο εν λόγω Πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε νόμιμα στην ανάδοχο «ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ», την , με το υπ αριθμ. πρωτ. 4584/ διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ. Κατά του κοινοποιηθέντος πρωτοκόλλου, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Περαιτέρω, εξαιτίας του γεγονότος ότι από το ως άνω εγκεκριμένο πλέον Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, όπως συντάχθηκε από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής, προέκυψαν σημαντικότατες ποσοτικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά σε εργασίες που εμφανίζονταν να εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο και περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους Λογαριασμούς του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε στην έκδοση των με στοιχεία 9Β και 13 Α, αντίστοιχα, Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, με την οποία επιδιώκεται η εκ μέρους της Αναδόχου πληρωμή (ουσιαστικά, επιστροφή) προς την ΔΕΥΑΜΒ του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών ( , ,37 = ,47), λόγω μη εκτέλεσης των εργασιών και ποσοτήτων εργασιών, που αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα αυτών (Αρνητικών Εντολών Πληρωμής). Κατά των παραπάνω κοινοποιηθέντων Αρνητικών Εντολών Πληρωμής, η ανάδοχος άσκησε τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία, ενδικοφανή και ένδικα μέσα, ήδη δε εκκρεμεί προς συζήτηση σχετική Προσφυγή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. 2. Με την με αριθμ. 37/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, κρίθηκε για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο κείμενο αυτής ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έχουν συντελεσθεί αυτοδίκαια ήδη από Κατά της παραπάνω απόφασης, η ΔΕΥΑΜΒ έχει ασκήσει την από αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, αιτούμενη την ακύρωσή της και παρεπόμενα να αναγνωρισθεί ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου. Τυχόν έκδοση αρνητικής απόφασης του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω Αίτησης Αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια - μεταξύ άλλων να κριθεί ότι στερείται νομίμου ερείσματος η διοικητική διαδικασία που οδήγησε αφενός στην έγκριση του πρωτοκόλλου του παραπάνω πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, αφετέρου στην σύνταξη των παραπάνω Αρνητικών Εντολών Πληρωμής.

7 3. Κατά την ρητή διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του. 3669/2008 προβλέπεται : «. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές». Σχετικά, επισημαίνεται η αξία της διαπίστωσης των παραπάνω σημαντικότατων ποσοτικών αποκλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το σκεπτικό της προμνησθείσας 37/2014 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Η δυνατότητα διαπίστωσης ποσοτικών αποκλίσεων και μετά την τυχόν αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου και περαιτέρω η αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, στην προκείμενη περίπτωση, πλήρως επιβεβαιώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 1791/2013 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (με την οποία παραπέμπεται στην πλήρη Ολομέλεια του ΑΠ η ασκηθείσα Αίτηση Αναίρεσής της ΔΕΥΑΜΒ κατά της με αριθμό 510/2011 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας), στην οποία, επί λέξει, επισημαίνεται ότι : «.Επομένως υπό το καθεστώς του ΠΔ 609/1985 ναι μεν η Υπηρεσία δεν δικαιούται μετά τη ρητή ή την αυτοδικαίως συναγόμενη σιωπηρή έγκριση της τελικής επιμέτρησης να τις τροποποιεί ή να τις διορθώνει με μεταγενέστερες πράξεις της, όμως το δικαίωμα αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ότι ανήκει στην επιτροπή που παραλαμβάνει προσωρινά το έργο αφού ως καθήκον της ορίζεται ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του παραλαμβανόμενου έργου χωρίς κανένα περιορισμό. Στο πλαίσιο αυτό οι εγκεκριμένες ρητά ή σιωπηρά επιμετρήσεις του έργου, έστω και αν τυπικά δεν ακυρώνονται, ανατρέπονται πάντως και κατ αποτέλεσμα, αν διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου διαφορές στην ποιότητα ή στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν και μάλιστα ο φορέας του έργου δικαιούται κατά τα άρθρα 7 παρ. 3,6 και 11παρ. 3 του ν.1418/1989 να αναζητήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ανάδοχο για εργασίες ελαττωματικές ή ποσότητες μικρότερες. Με διαφορετική εκδοχή, δηλαδή αν εξαιρεθούν από τον έλεγχο παραλαβής του έργου οι εργασίες που τμηματικά ή τελικά επιμετρήθηκαν, καθίσταται χωρίς ουσιαστική σημασία η διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, ήδη δε, ρητά με το άρθρο 52 παρ.2 ορίζεται ότι οι επιμετρήσεις του έργου ναι μεν εάν δεν επιστραφούν στην ανάδοχο εγκεκριμένες ή διορθωμένες. μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία ή αν μετά την επανυποβολή τους από την ανάδοχο δεν ελεγχθούν και κοινοποιηθούν στην ανάδοχο μέσα στην προβλεπόμενη μηνιαία προθεσμία θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι επιτρέπεται ακριβώς να συμπεριληφθούν από την ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Μάλιστα εμφατικά τονίζεται στο άρθρο 73 παρ. 4 του 3669/2008 ότι η επιτροπή παραλαβής καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού επιμετρητικού πίνακα». Περαιτέρω, η δυνατότητα νομικής διεκδίκησης, εκ μέρους του Κυρίου του έργου, του διαπιστωμένα αχρεώστητα καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, προβλέπεται όχι μόνο στις περιπτώσεις (όπως η προκείμενη) που διαπιστώνεται κατά την διαδικασία παραλαβής του έργου απόκλιση των πραγματικά εκτελεσθεισών εργασιών από τις τυχόν πιστοποιηθείσες και επιμετρηθείσες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, κατά τα ρητά οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 7 του Ν 3669/ Προς αποφυγή δυσερμηνειών σχετικά με την εγκυρότητα των διαπιστώσεων των ποσοτικών αποκλίσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο από πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, γεγονός που θα παρέμβαλε προβλήματα στην διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αναλυτικά αναφέρονται στις παραπάνω Αρνητικές Εντολές πληρωμής, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής, που θα διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αποκλίσεων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 75, παρ. 7 του Ν. 3669/2008, προκειμένου (σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ύπαρξης αποκλίσεων) να είναι δυνατή η δικαστική διεκδίκηση επιστροφής των τυχόν αχρεώστητα καταβληθέντων, στην ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ, ποσών. Σχετικά, επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διαπίστωσης των τυχόν ποσοτικών αποκλίσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 59, του Π.Δ. 609/1985, η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: «2. `Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών και αν δεν ορίζεται διαφορετικό στο νόμο ή στο διάταγμα αυτό, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που

8 ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή Επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση".» Βόλος ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

9 ΘΕΜΑ: «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη Τη λήψη σχετικής απόφασης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

10 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Προκειμένου η επιχείρηση να προμηθευτεί 500 μέτρα χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για την συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης απαιτείται η εγκατάσταση νέου σταθμού συλλογής πληροφοριών στο απομακρυσμένο αντλιοστάσιο της Κάρλας και μεταφορά των σημάτων στο εγκατεστημένο SCADA της επιχείρησης, προϋπολογισμού 6.500,00. Η εν λόγω εργασία θα ανατεθεί στην εταιρία AKATT λόγω της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της εγγύησης στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Ύδρευσης Άρδευσης ,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

11 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια μιας φυγόκεντρης αντλίας άνευ σαλίγκαρου. Η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας σύμφωνα με την αρ. 156/2013 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΛΓΒΟΕΠΘ-ΥΙ5) στην εταιρία ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΕ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 6.100,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

12 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα καθώς και η προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων. Κατόπιν ανάρτησης της πρόσκλησης ζήτησης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1775/ πρακτικό, γνωμοδότησε υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα στην εταιρία DIATHERMIKI Ζήκος Ευριπίδης με ποσό 4.000,00 πλέον ΦΠΑ. Όσον αφορά την προμήθεια δύο κλιματιστικών έχει αναρτηθεί η πρόσκληση ζήτηση προσφορών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με προϋπολογισμό 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Σώματα κλιματισμού Λοιπά Έπιπλα & Σκεύη 6.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

13 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος κατανάλωσης απαιτείται μία Κεφαλή εκτυπωτή Amt (Dot Matrix), ποσού 350,00 πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει απευθείας από την MICROSYSTEMS ΕΠΕ, σύμφωνα με την αίτηση εκτέλεσης προμήθειας του κ. Καρασμάνογλου από το τμήμα Μηχανοργάνωσης. 2. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της μηχανοργάνωσης ανάρτησε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης την πρόσκληση ζήτησης προσφορών για δύο πολυμηχανήματα και έναν εκτυπωτή laser, προϋπολογισμού 900,00 πλέον ΦΠΑ. 3. Το τμήμα Σχεδιασμού, ΑΠΕ & Πληροφορικής προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταμείου των Δ.Ε. προμηθεύτηκε από την εταιρία MICROSYSTEMS ΕΠΕ, λόγω μοναδικότητας και αποκλειστικότητας, έναν φορητό Η/Υ αξίας 550,00 πλέον ΦΠΑ. 4. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης συστήματος Η/Υ στο κεντρικό SCADA Ν. Αγχιάλου λόγω βλάβης, προϋπολογισμού 900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η εργασία ανατέθηκε στην εταιρία ΑΚΑΤΤ λόγω αποκλειστικότητας στο κεντρικό λογισμικό του συστήματος. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση μηχανογραφικού Συγκροτήματος 350,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών προκειμένου να γίνει η σύνταξη του τεχνικού φακέλου του έργου για την μελέτη διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δήμου Βόλου και σύμφωνα με την αρ. 33/2014 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ ΒΙΚ5ΟΕΠΘ-ΦΒΦ), εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον Παπαζήση Κ. Βασίλειο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό έναντι του ποσού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Τοπογραφικές Εργασίες 2.000,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

15 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Σύμφωνα με την 82/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της εγκατάστασης λογισμικού LINUX, ORACLE, P. Bldr, COMM, εισπράξεις ON LINE/OFF LINE, μεταφορά και ενημερώσεις OFF LINE, STICK ασύρματης επικοινωνίας, προϋπολογισμού 550,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης, σύμφωνα με την 87/2014 απόφαση του Γ. Διευθυντή εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της διόρθωσης βλαβών στους τοπικούς σταθμούς ελέγχου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ, ΣΕΣΚΛΟΥ & αναμεταδότη & διόρθωση βλαβών μετάδοσης από τον ΣΣΠ στην Χρυσή Ακτή, προϋπολογισμού 750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Συμπλήρωση προγράμματος Μηχανοργάνωσης 1.300,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

16 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι απαραίτητη η προμήθεια ενός ψύκτη νερού. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογισμού 500,00 πλέον ΦΠΑ, έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης προκειμένου να αναζητήσει η ΔΕΥΑΜΒ προσφορές. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 500,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

17 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Για τις ανάγκες του τμήματος εσόδων και συγκεκριμένα στο ταμείο της Δ.Ε. Αγχιάλου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μιας πολυθρόνας τροχήλατης ποσού 80,00 πλέον ΦΠΑ. Για την εν λόγω προμήθεια θα τηρηθεί η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 οριζόμενη διαδικασία, και με την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως ακολούθως : Κ.Α. Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΟΣΟ ΣΕ ( ) Έπιπλα γραφείου 80,00 Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 80,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

18 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014» προϋπολογισμού ,90 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια εξαρτημάτων ΡΕ 100, ΡΝ 16, SDR11, κατά ΕΝ καθώς και σωλήνες ΡΕ ης γενιάς ΕΝ Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής : Α/Α Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ 100, ΡΝ 16,SDR 11, κατά ΕΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ63 ΤΕΜ , ,00 2 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ90 ΤΕΜ , ,00 3 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ110 ΤΕΜ ,50 490,00 4 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/F 90º Φ125 ΤΕΜ ,00 364,00 5 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ110 ΤΕΜ ,00 480,00 6 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ140 ΤΕΜ ,00 400,00 7 ΓΩΝΙA PE100 PN16 E/A 90º Φ225 ΤΕΜ ,00 950,00 8 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ63 ΤΕΜ ,20 306,00 9 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ90 ΤΕΜ , ,00 10 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ110 ΤΕΜ. 8 24,00 192,00 11 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/F 45º Φ125 ΤΕΜ ,00 504,00 12 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ140 ΤΕΜ ,00 700,00 13 ΗΜΙΓΩΝΙΑ PE100 ΡΝ16 E/A 45º Φ225 ΤΕΜ ,00 860,00 14 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ63 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 3,50 35,00 15 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ125 ΡΝ16 ΤΕΜ. 12 6,20 74,40 16 ΛΑΙΜΟΙ PE100 Φ140 ΡΝ16 ΤΕΜ. 10 8,60 86,00 17 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ25 ΤΕΜ ,90 380,00 18 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ63 ΤΕΜ ,85 342,00 19 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ90 ΤΕΜ ,20 520,00 20 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ110 ΤΕΜ. 50 9,00 450,00 21 ΜΟΥΦΑ PE100 ΡΝ16 E/F Φ140 ΤΕΜ ,00 780,00 1

19 22 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ63Χ25Ε/Α 23 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ75Χ25Ε/Α 24 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ100 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ125Χ32Ε/Α ΤΕΜ. ΤΕΜ. ΤΕΜ ,00 195, ,00 170, ,00 200,00 25 ΣΕΛΛΑ(ΚΟΛΛΑΡΟ)ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕ ,00 290,00 ΡΝ16 E/F ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ Φ140Χ63Ε/Α ΤΕΜ. 26 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ110 ΤΕΜ. 5 17,50 87,50 27 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/A Φ140Χ125 ΤΕΜ. 5 18,00 90,00 28 ΣΥΣΤΟΛH ΡΕ100 PN16 E/F Φ90Χ63 ΤΕΜ ,00 260,00 29 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/F Φ63 ΘΗΛΥΚH ΤΕΜ. 10 5,00 50,00 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ90 ΑΡΣΕΝ + 30 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ90 675,00 ΤΕΜ ,50 31 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ125 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 9 16,20 145,80 ΤΑΠA PE100 PN16 E/A Φ140 ΑΡΣΕΝ + 32 ΜΟΥΦΑ Ε/F Φ ,00 ΤΕΜ. 6 20,00 33 ΤΑΠA ΡΕ100 PN16 E/A Φ225 ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΕΜ. 2 75,00 150,00 34 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ125 E/Α ΤΕΜ. 6 27,40 164,40 35 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ140 E/Α ΤΕΜ. 5 36,50 182,50 36 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ200 E/Α ΤΕΜ. 5 48,00 240,00 37 ΤΑΦ PE100 ΡΝ16 Φ225 E/Α ΤΕΜ ,00 240,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ50 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 38 ΡΕ Φ63 137,50 ΤΕΜ. 25 5,50 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ80 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ 39 ΡΕ Φ90 595,00 ΤΕΜ. 85 7,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ100 ΓΙΑ 40 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 41 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,80 ΤΕΜ. 8 13,10 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ125 ΓΙΑ 42 ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 43 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ ΟΠΩΝ 44 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ ,00 ΤΕΜ ,00 Καθαρή Αξία ,90 Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ης Γενιάς EN Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2

20 Από μεταφορά ,90 1 ΣΩΛΗΝΑΣ PE100 Φ063 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m 600 1, ,00 2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ090 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) m , , ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ125 ΡΝ10 ΜΠΛΕ (ΡΟΛΛΟ) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ140 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (6m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ200 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ100 Φ225 ΡΝ10 ΜΠΛΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (12m) ,20 m 3.360, ,00 m 6.500,00 m , ,00 m , ,00 Καθαρή Αξία ,00 Συνολική Καθαρή Αξία ,90 Φ.Π.Α. 23% ,20 Τελική Αξία ,10 Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια Σωλήνων & εξαρτημάτων PE Αποθήκης ΔΕΥΑΜΒ 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3

21 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ για ένα έτος, προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,06 πλέον ΦΠΑ για την «προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1

22 ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014» προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσίων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για το έτος 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2014, προϋπολογισμού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ. δ) Αναλογικά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ε) Την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. Ζητούμε: 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 5.594,58 πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2014». 2. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και αναλογικά του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Τη ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ «Προμήθεια γραφικής ύλης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

23 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου, συνολικής δαπάνης 393,06. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 471/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 300,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Ντάκης Δημήτριος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 14/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης κατέβαλλε το ποσό των 369,00 (300,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κτάκη Δημήτριο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε το ποσό των 393,06 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή μέσω εμβάσματος της Εθνικής. Η κατάθεση του ποσού των 393,06 αναλύεται ως εξής : Περιγραφή Ποσό σε Αξία προμήθειας σε συνάλλαγμα (λίρες) 358,06 Προμήθεια Τραπέζης 15,00 Διάφορα έξοδα 20,00 Σύνολο δαπάνης 393,06 Επομένως, ο υπόλογος επιβαρύνθηκε με το ποσό των 24,06. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393,06. 3) Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Ντάκη Δημήτριο για το ποσό των 369,00 (300,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια τυποποιημένων δειγμάτων μικροβιακού φορτίου από την HEALTH PROTECTION AGENCY, ποσού 393, Την έγκριση απόδοσης ποσού 24,06 στον υπόλογο κ. Ντάκη Δημήτριο, ποσό που επιβαρύνθηκε ο ίδιος προκειμένου να διεκπεραίωση την ως άνω προμήθεια. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

24 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων, ποσού 899,00. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 498/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ΧΕ προπληρωμής ύψους 899,00 (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων. Επίσης, στην ίδια απόφαση Δ.Σ. ορίσθηκε υπόλογος ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Κουτσογιώργος Κωνσταντίνος για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Στις 19/02/2014, η ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης παρέδωσε τραπεζική επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. αξίας 1.105,77 (899,00+ΦΠΑ 23%) στον κ. Κουτσογιώργο Κων/νο. Την ίδια μέρα ο υπόλογος κατέθεσε την τραπεζική επιταγή των 1.105,77 στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2) Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την απαλλαγή του υπολόγου, κ. Κουτσογιώργου Κων/νου για το ποσό των 1.105,77 (899,00 +ΦΠΑ 23%) 2. Την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την προμήθεια ενός γωνιακού μειωτήρα για τον κοχλία μεταφοράς σχαρισμάτων από την εταιρία Μιχαήλ Σοφικίτης & Υιοί Α.Ε., ποσού 899,06, πλέον ΦΠΑ 23%. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Προκειμένου ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Δημουλάς να παραστεί και να εκπροσωπήσει τη ΔΕΥΑΜΒ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο της 1 ης Απριλίου 2014 και οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή, στη συζήτηση υπόθεσης, να ασκήσει πολιτική αγωγή κατά του κατηγορούμενου, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να διεξάγει γενικά τη δίκη, ενεργώντας ότι απαιτείται για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η χορήγηση εξουσιοδότησης για την προσκόμισή της ενώπιον του Δικαστηρίου. Με την παρούσα εισηγούμαι τη χορήγηση εκ μέρους του Δ.Σ. της ανωτέρω εξουσιοδότησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

26 ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ : Τροποποιηση της υπ αριθμ. 59/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί καταβολής αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Με τις με αριθμ. πρωτ / και 17644/ Αιτήσεις τους, οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ αντίστοιχα ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίες εργάζονταν στη ΔΕΥΑΜΒ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ζητούν την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Σε συνέχεια του Γνωμοδοτικού Σημειώματος ( ) του δικηγόρου Δ. Μακρυγιάννη, σε ότι αφορά στην «αποζημίωση αποχωρούντων, με τη συγκατάθεση αυτής υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης και συμπλήρωσης 15ετους υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη» και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης αποζημίωσης, της οποίας χορηγείται το ήμισυ, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 204, του ν.3584/2007. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου για το προσωπικό με υπηρεσία από 10 έως και 30 έτη, η πλήρης αποζημίωση, επί της οποίας εφαρμόζεται λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης το ήμισυ, ορίζεται ως τέσσερις μισθοί για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια ένας μισθός ανά έτος. Στην περίπτωση της κας Μ. Καρακώστα, ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 27 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 23 μισθοί, ενώ στην περίπτωση της κας Κωστούλα ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 20 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 16 μισθοί. Των παραπάνω πλήρων αποζημιώσεων οι συγκεκριμένες δικαιούνται το 40% λόγω επικουρικού ταμείου (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ) και της πρόωρης αποχώρησης. Ο μισθός με βάση τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ν. 3584/2007, αρθρ. 204, παρ.2). Επισημαίνουμε ότι αν η προβλεπόμενη αποζημίωση υπερβαίνει τις , τότε η αποζημίωση ορίζεται στις Εκ παραδρομής ο υπολογισμός των αποζημιώσεων δεν ήταν σωστός. Με βάση τα ανωτέρω η αποζημίωση των συγκεκριμένων είναι: Α) Καρακώστα Μαρία : 23 μισθοί Χ 1.785,65 /μισθό = ,95 * 40%=16.427,98 και άρα ,00 Β) Κωστούλα Χρυσούλα : 16 μισθοί Χ 1.888,26 /μισθό = ,16 * 40%=12.084,86 Ζητούμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. απόφασης 59/2014 του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στις δικαιούχους από την 19η , ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεών τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Βόλου, για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος μειωμένης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

27 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση δανείου σε υπαλλήλους της Επιχείρησης. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Τριανταφύλλου Ηλίας κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 1.500,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Μπαμίχας Δημοσθένης κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση δανείου ύψους 2.000,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Με την αριθμ. 293/2012 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τη χορήγηση άτοκων δανείων σε εργαζόμενους της Επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και την έγκριση από το Δ.Σ για την κάθε περίπτωση εργαζόμενου ξεχωριστά. Εξετάζοντας τις αιτήσεις των ανωτέρω εργαζομένων και μετά από προσωπική συζήτηση που είχα με τον καθένα χωριστά σχετικά με τα αιτήματά τους Τη χορήγηση άτοκου δανείου ποσού 1.000,00, έκαστος, στους Μπαμίχα Δημοσθένη και Τριανταφύλλου Ηλία, οι οποίοι ζητούν το δάνειο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ως προς τα υπόλοιπα να ισχύσει η αριθμ. 293/2012 απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης:

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για την ανάδειξη Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον ΦΠΑ,για τον κύκλο των 3

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΡΤΑ 7-3-204 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 483 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα