ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β Πίνακας Αποδεκτών Τηλ (εξωτ.): Φ.810/4/ ΚΟΙΝ : Σ.54 Αθήνα, 10 Ιαν 2012 Συνημμένα: Ένα αρχείο pdf Π/Υ ΥΠΕΘΑ-ΓΕΣ 2012 ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ 721/70 Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ β. Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3871/2010. γ. Φ.810/414/638392/Σ.6117/6 Δεκ 2004/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο δ. SIC:ΤΑΑ13 19:45 Ιαν 2005/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο ε. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ στ. Φ.841.3/5/683192/Σ.5924/14 Αυγ 2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β ζ. Π.Δ 113/2010 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες η. Φ.614/27/729137/Σ.684/7 Μαϊ 2010/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4γ (ΟΣΟ)μείωση καυσίμων) θ. Φ.820/50/684826/Σ.947/2 Φεβ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α ι. Φ.900/4/245584/Σ.871/12 Απρ 2011/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ (ΟΣΟ) (μείωση νερό-ρεύμα) ια. Φ.810/248/710380/Σ.7962/21 Σεπ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β ( ιβ. Φ.810/265/711746/Σ.8315/4 Οκτ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β ( ιγ. Φ.614.8/109/269947/Σ.2919/14 Οκτ 2011/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/3 ο (ΟΣΟ)) ιδ. Φ.611/72/270329/Σ.3047/25 Οκτ 2011//ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/3 ο (ΟΣΟ)) ιε. Φ.900/417/97191/Σ.373/14 Νοε 2011/ΓΕΕΘΑ (ΟΣΟ) ιστ. Υπηρεσιακό Σημείωμα Υπ Αρίθμ 2876/2011/ΓΕΣ/ΕΓΑ (ΟΣΟ) ιζ. Φ.611/99/559037/Σ.2281/2 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4 ο Γρ/β (ΟΣΟ)πόρων) ιη. Φ.820/600/720746/Σ.10667/29 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 α (ΟΣΟ) ιθ. Φ.800/224/138325/Σ.2551/13 Δεκ 2011/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ (ΟΣΟ) κ. Φ.810/314/720908/Σ.10692/29 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β (παρελθούσης) κα. Αρ. πρωτ.:2/98007/0020/ /υ.ο/γγδπ/δνση 20 η -39 η 1. Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, αντίτυπο του Προϋπολογισμού (Π/Υ) εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012 κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α. Ο λειτουργικός Π/Υ είναι μειωμένος έναντι του 2011 κατά ήτοι ποσοστιαία 7,57 % και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του, δεν είναι δεδομένο ότι θα τεθούν στη διάθεση των φορέων του ΓΕΣ στο σύνολό τους ή ότι το Υπ. Οικονομικών δεν θα προβεί σε περαιτέρω μείωσή τους ανάλογα με τη πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Π/Υ και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας. β. Κωδικός Αριθμός Φορέα για το ΥΠΕΘΑ, παραμένει και για το έτος 2012 ο (11) και ειδικοί φορείς (ΕΦ) είναι οι παρακάτω:

2 -2- (1) Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α. (110) (2) ΓΕΕΘΑ (120) (3) Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) (150) (4) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) (200) (5) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) (300) (6) Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας (ΓΕΑ) (410) (7) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (420) (8) Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων (430) Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) (9) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) (610) γ. Όλοι οι ΚΑΕ είναι δεκτικοί έκδοσης Επιτροπικών Ενταλμάτων (ΕΕ) και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ). δ. Η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης (διάθεση πιστώσεων) πραγματοποιείται όπως έχει καθοριστεί με το (θ) σχετικό. 2. Στους Δευτερεύοντες Διατάκτες (Δ.Δ.) και στα Στρατιωτικά Ταμεία, οι πιστώσεις θα διατίθενται ως εξής: α. Για τις ομάδες ΚΑΕ 0200, 0300 και 0400 πλην των ΚΑΕ μηχανογραφημένης μισθοδοσίας του ΟΛΚΕΣ, σύμφωνα με τα ισχύοντα. β. Για τις δαπάνες όλων των άλλων ΚΑΕ, με τις διαταγές διάθεσης πιστώσεων (αναλήψεις υποχρεώσεων) που θα εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (θ) σχετικό, με βάση τις οποίες θα εκδίδονται από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο οι εντολές μεταβίβασης των πιστώσεων και τα προβλεπόμενα επιτροπικά εντάλματα (Ε.Ε). 3. Η εκκαθάριση - ενταλματοποίηση και η πληρωμή των δαπανών από τα ΕΛΔΑΠ να πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ισχύον Δημόσιο Λογιστικό (Ν.2362/95, Ν.3871/2010, ΠΔ 113/2010 και το ΤΕ 61-3/2003), εντός των μεταβιβαζομένων πιστώσεων από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και μόνο εφόσον έχουν παραλάβει τα προβλεπόμενα Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), τα οποία οφείλουν να συσχετίζουν με κάθε διαταγή διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) του Μητρώου Δεσμεύσεων. 4. Συναφώς σας γνωρίζουμε, αναφορικά με τον καταλογισμό - ενταλματοποίηση πληρωμή των παρακάτω λειτουργικών δαπανών, τα εξής: α. Πιστώσεις ΚΑΕ 1411 «Τροφοδοσία Οπλιτών». (1) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να αιτούνται, απευθείας από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β, όλες τις αναγκαίες πιστώσεις και τις οποίες να διαθέτουν κάθε μήνα με συγκεντρωτική διαταγή διάθεσης πίστωσης (Ειδικό Αντίγραφο) προς τα οικεία ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, ως (γ) και (δ) σχετικά. Επιπρόσθετα, υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το (ιβ) σχετικό πορεία ανάλωσης του ΚΑΕ (2) Τα ΚΤΣ ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, να αιτούνται τις αναγκαίες πιστώσεις από τις ΔΟΙ των Σχηματισμών που υπάγονται, για την τροφοδοσία οπλιτών (συμπεριλαμβανομένης και της μηνιαίας δαπάνης χαρτοπετσετών, προμήθειας αλεύρων κλπ.), αναλυτικά κατά Μονάδα, καταλογιστέο ποσό, μήνα, κατηγορία δαπάνης, μετά την εξαγορά του συνόλου των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν.

3 -3- (3) Η μηνιαία δαπάνη τροφοδοσίας να καταλογίζεται απευθείας στα οριστικά έξοδα των οικείων ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με Ειδικό Αντίγραφο (ανεξαρτήτως ποσού) της διαταγής διάθεσης πίστωσης, υπογεγραμμένο από τη ΔΟΙ του Σχηματισμού υπαγωγής τους. (4) Το Β ΣΣ για την τροφοδοσία των ειρηνευτικών αποστολών να διαθέτει ξεχωριστή πίστωση από τις λοιπές δαπάνες τροφοδοσίας και σε βάρος των μεταβιβαζομένων για αυτό το σκοπό πιστώσεων ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τη δαπάνη τροφοδοσίας του προσωπικού τους. (5) Να τηρούνται τα (ιδ), (ιη) σχετικά, που αφορούν στην αναστολή χορήγησης γάλακτος και στην συμμετοχή του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού στο συσσίτιο οπλιτών των Μονάδων με την καταβολή σχετικού αντιτίμου. (6) Λόγω συμμετοχής του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού στο συσσίτιο, του οποίου η οικονομική επιβάρυνση είναι εξ αρχής μη μετρήσιμη, να ληφθεί μέριμνα για την μείωση της συνολικής δαπάνης τροφοδοσίας ΚΑΕ 1411 με ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Τόσο η έλλειψη πιστώσεων όσο και η αδυναμία ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ, καθιστούν επιτακτική και επιβεβλημένη την παρασκευή συγκεκριμένων μερίδων μόνο όσων δηλώνουν ότι επιθυμούν να σιτιστούν από την Μονάδα. Δικαιολόγηση στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς τροφοδοσίας μόνο της παριστάμενης σε ημερήσια βάση δύναμης και όχι της εγγεγραμμένης για τη δημιουργία πίστωσης συσσιτίου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο από τις Διοικήσεις των εμπλεκομένων Σχηματισμών. Το 2011 ενισχύθηκαν οι πιστώσεις ΚΑΕ 1411 κατά και διαμορφώθηκαν στα και επιπλέον δεσμεύτηκε μέρος της βελτίωσης συσσιτίου των Μονάδων, μέτρο που ενδέχεται να επαναληφθεί και το 2012 λόγω της στενότητας των πόρων. Επιπλέον τυχόν αδιάθετες μερίδες να διατίθενται σε απόρους, σύμφωνα με το (ιζ) σχετικό. β. Πάγια οδοιπορικά: Για τα πάγια οδοιπορικά έξοδα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού (θέσεως - βαθμού καθώς και των προβλεπόμενων 4 ΗΕΕ Εβρου-Νήσων) να ακολουθείται η καθοριζόμενη από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 ο διαδικασία. Τα λοιπά οδοιπορικά έξοδα (υπηρεσιών Κυριακών-Αργιών, εφημεριών στρατιωτικών ιατρών, καθώς και άλλων κατηγοριών που με δγες του ΓΕΣ εγκρίθηκε μηνιαίως-παγίως η καταβολή τους) καταλογίζονται απευθείας στα οριστικά έξοδα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με Ειδικό Αντίγραφο διαταγής κίνησης (ανεξαρτήτως ποσού), κατά Μονάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Ειδικού Αντιγράφου. γ. Νοσήλια: (1) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, για τις δαπάνες νοσηλίων της ομάδας ΚΑΕ 0540, ανά μήνα, διαθέτει με διαταγή της, πιστώσεις, στους εμπλεκόμενους Σχηματισμούς, κατόπιν αναφορών τους. Έγκριση δαπανών με βάση τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες, και απαρέγκλιτα εντός του ύψους των διατεθέντων πιστώσεων.

4 -4- (2) Τα σχέδια των εγκριτικών διαταγών δαπανών νοσηλίων ΚΑΕ 0540 να μονογράφονται, όπως και όλα τα άλλα σχέδια διαταγών διάθεσης πιστώσεων, απαραίτητα από την οικεία ΔΟΙ για την ύπαρξη και δέσμευση της πίστωσης, τον τρόπο πληρωμής και αυτό να βεβαιώνεται με ειδική παράγραφο ως εξής: «Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από τη ΔΟΙ/Σχηματισμου για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (οριστικά έξοδα ΧΕΠ, ΤΧΕ, κλπ). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης που διενεργήθηκε με το (..) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Δευτερεύοντος Διατάκτη Κεντρικής Υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία: (α) Α/Α καταχώρισης :.. (β) Φορέας :.. (γ) Ειδικός Φορέας :.. (δ) ΚΑΕ :.. (ε) Υπόλοιπο προς ανάληψη :.. δ. Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί: (1) Η πληρωμή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο, από τις Υπηρεσίες Χρηματικού των Σχολών ή των Μονάδων στις οποίες έχουν προσκολληθεί για οικονομική μέριμνα. (2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, για την καταβολή των αμοιβών των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που βαρύνουν τον ΚΑΕ 0517, προς τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ που υπάγονται οι σχολές, με βάση τις διαταγές διορισμού της ΔΕΚΠ/ΓΕΣ. (3) Οι ΔΟΙ των ΜΕΣ ΑΣΔΥΣ διαθέτουν τις ανάλογες πιστώσεις κατόπιν σχετικών αιτημάτων των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εξαγωγή των δικαιούμενων αποζημιώσεων (ΚΤΣ-ΑΔΧ-Υπ. Χρηματικού) του στρατιωτικού πολιτικού προσωπικού. (4) Η ΔΕΚΠ/ΓΕΣ, να προωθήσει άμεσα τις διαταγές διορισμού εκπαιδευτών ακαδημαϊκού έτους για τη δέσμευση του κόστους που βαρύνει τον Π/Υ ΓΕΣ ε. Λειτουργικές Δαπάνες ΣΕΘΑ-ΑΔΙΣΠΟ: Οι πιστώσεις θα διατίθενται κατόπιν αναφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών των σχολών στους Φορείς εκτέλεσης του Π/Υ/ΓΕΣ και υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτελεία ΓΕΝ και ΓΕΑ έχουν μεταβιβάσει στο ΓΕΣ τις πιστώσεις που τους αναλογούν σύμφωνα με την κατανομή που εγκρίθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης μεταβίβασης των εν λόγω πιστώσεων, το ΓΕΣ θα διαθέτει μόνο τις πιστώσεις που του αναλογεί με βάση πάντοτε το ισχύον ποσοστό αποδέσμευσης του Υπ.Οικονομικών. στ. Έξοδα Κηδείας: (1) Λόγω της ιδιαιτερότητας των εν λόγω δαπανών, αυτές θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Μονάδες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠαΔ 8-10/2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ. Η λήψη προκαταβολής και η πραγματοποίηση της δαπάνης που βαρύνει το Δημόσιο (733,68 ) να γίνεται αμέσως και τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Χρηματικού-ΑΔΧ-ΚΤΣ-

5 -5- ΚΤΕΘ, τα οποία και θα αιτούνται τη διάθεση πίστωσης από τη ΔΟΙ/Σχηματισμού στην οποία ανήκει το ΕΛΔΑΠ υπαγωγής τους. (2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, θα διαθέτει πιστώσεις στις ΔΟΙ/ΣΧΗΜ υπαγωγής των ΕΛΔΑΠ με μέριμνα των οποίων να εκδίδεται διαταγή διάθεσης (Ειδικό Αντίγραφο προς το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΥΧ) για τον καταλογισμό της δαπάνης στα οριστικά έξοδα των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ που υπάγονται στα αντίστοιχα ΕΛΔΑΠ. Συνεπώς, με μέριμνα 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α ΣΣ, Β ΣΣ, Γ ΣΣ, Δ ΣΣ, ΑΣΔΥΣ και ΑΣΔΕΝ θα καλύπτονται οι ανάγκες των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ ήτοι η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ για όλες τις υπηρεσίες χρηματικού ΑΔΧ που υπάγονται στο ΚΤΣ Λάρισας ανεξάρτητα της διοικητικής ή μη υπαγωγής κ.ο.κ. Εφιστάται η προσοχή στην ενταλματοποίηση της δαπάνης από το ΕΛΔΑΠ στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η πίστωση (επιτροπικό ένταλμα). (3) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να μας κοινοποιούν τα ειδικά αντίγραφα των διαταγών διάθεσης. ζ. Επιτάξεις Μισθώματα κτιρίων: (1) Οι ΔΟΙ/ΣΧΗΜ να υποβάλλουν στη ΔΟΙ/ΓΕΣ: (α) Αιτήματα δαπανών επιτάξεων ΚΑΕ 0812 με την επισήμανση αν αφορούν απαιτήσεις τρίτων άμεσες καταβλητέες ή προϋπολογισθείσα εκτίμηση, μέχρι 29 Φεβ (β) Ετήσιες ανάγκες μισθωμάτων κτηρίων ΚΑΕ 0813 με κάθε δυνατή ακρίβεια. (2) Πιστώσεις για την κάλυψη μισθωμάτων Στρατολογικών Γραφείων να υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Γ3 (ΔΟΙ). (3) Πιστώσεις διαμονής προσωπικού ΤΕΝΞ θα διατίθενται ανά τρίμηνο βάσει πραγματικών στοιχείων και υποβολής προβλεπόμενων καταστάσεων. Για την κάλυψη τυχόν οφειλών έτους 2011 και Ιαν 2012 υποβολή σχετικού αιτήματος, άμεσα. (4) Ειδικά για τον ΚΑΕ 0812 και το 2011 παρατηρήθηκε το φαινόμενο ορισμένοι Σχηματισμοί να αιτούνται στο τέλος του έτους πιστώσεις, το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α να δρομολογεί διαδικασίες ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ και τελικώς, να αναθεωρούν τις απαιτήσεις τους, προκαλώντας έτσι μείζον θέμα χρηστής δημοσιονομικής πρόβλεψης και διαχείρισης των υφισταμένων πόρων. η. Συλλογικά Όργανα Επιτροπές: Επισημαίνεται ότι για την αποζημίωση των μελών συλλογικών οργάνων-επιτροπών ισχύουν απαρέγκλιτα τα διαλαμβανόμενα στο (στ) σχετικό. Οι ΔΟΙ Σχηματισμών θα προσυπογράφουν (συνηγορούν) στην έκδοση εγκριτικών διαταγών συνεδρίασης επιτροπών εκτός ωραρίου μόνο εφόσον προηγούμενα έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πιστώσεις. Ουδεμία συνεδρίαση επιτροπής εκτός ωραρίου θα εγκρίνεται χωρίς την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης. θ. Δαπάνες Μεταφοράς: Τα ΕΛΔΑΠ αναφορικά με τις δαπάνες των ΚΑΕ 0828 και 0829, να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΔΜ (με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β), εντός του πρώτου πενθημέρου από τη λήξη του κάθε μήνα, τις εκκαθαρισμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των εταιριών (δικαιούχος, ημερομηνία εισόδου απαίτησης στο ΕΛΔΑΠ, συνολικό ύψος απαίτησης, εγκεκριμένο ποσό και

6 -5- ποσό απορρίψεων), προκειμένου αυτό να εξασφαλίζει και να διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις για την εξόφληση συγκεκριμένων κάθε φορά απαιτήσεων. Οι πληρωμές των ΕΛΔΑΠ να συναρτώνται πάντοτε με την ημερομηνία εισόδου κάθε απαίτησης και το ποσό της διατεθείσας πίστωσης. Επιλεκτική εξόφληση απαιτήσεων εταιριών απαγορεύεται. Για τους λόγους της μη εκκαθάρισης και πληρωμής των υποβληθέντων απαιτήσεων τα ΕΛΔΑΠ, να ενημερώνουν εγγράφως και έγκαιρα (αμέσως με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών), τόσο την ενδιαφερόμενη εταιρία, όσο και το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ/2β. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις-επιλεκτικές πληρωμές που εγείρουν διαμαρτυρίες και παράπονα εταιρειών, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και θα ασκηθεί ο προσήκων έλεγχος. 5. Η ΕΛΔΥΚ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, τον προϋπολογισμό της οποίας εξακολουθεί και το 2012 να εκτελεί το ΓΕΣ (μεταβίβαση πιστώσεων στο Ε ΕΛΔΑΠ και έκδοση προβλεπόμενων επιτροπικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών της), παρακαλείται όπως: α. Κοινοποιεί έγκαιρα, όλες τις διαταγές διάθεσης πιστώσεων (αναλήψεις υποχρεώσεων) στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ, προκειμένου να μεταβιβάζονται οι πιστώσεις στο Ε ΕΛΔΑΠ και να εκδίδονται εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα Επιτροπικά Εντάλματα. β. Παρακολουθεί την ενταλματοποίηση - πληρωμή (από Ε ΕΛΔΑΠ) των δαπανών αρμοδιότητάς της, την πορεία υλοποίησης των εκδιδομένων Επιτροπικών Ενταλμάτων (έκδοση από ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και παραλαβή τους από το Ε ΕΛΔΑΠ) και τον προβλεπόμενο μηνιαίο λογαριασμό του Δευτερεύοντα Διατάκτη. γ. Μεριμνεί για την τακτοποίηση τυχόν αναλήψεων υποχρεώσεων πέραν του ορίου διάθεσης των πιστώσεων καθώς και για τη συμφωνία των διαφοροποιήσεων του Π/Υ της, των δεσμεύσεων και μεταβιβάσεων με τα στοιχεία του Ειδικού Λογιστηρίου/ΥΠΕΘΑ, κάθε μήνα, και το μήνα Δεκ κάθε έτους καθημερινά. δ. Τηρεί το προβλεπόμενο Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβάλει κάθε φορά τα στοιχεία αρμοδιότητάς της μέσω της ΓΔΟΣΥ στο Υπ. Οικονομικών. ε. Παραλάβει τα απολογιστικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2011 από το Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ και με μέριμνά της, να προβεί στη σύνταξη του απολογισμού της. 6. Το Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την αποστολή εμπρόθεσμα των απολογιστικών στοιχείων του Π/Υ έτους 2011 απευθείας στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ, ζητώντας απ αυτούς τυχόν διευκρινήσεις-αιτιολογήσεις ενδεχόμενων υπερβάσεών τους. 7. Αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012, όπως Παράρτημα «Α». 8. Έλεγχος Παρακολούθησης Εκτέλεσης Π/Υ: α. Η ΔΟΙ/ΓΕΣ για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας ανάλωσης των πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ, θα πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στις ΔΟΙ/Σχηματισμών, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ ΕΛΔΑΠ και Μονάδες. Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται, δειγματοληπτικά, να επεκτείνονται και στους Δημοσίους Υπολόγους (ληφθείσες προκαταβολές για δαπάνες,

7 -6- πραγματοποιηθείσες δαπάνες, εμπρόθεσμη υποβολή τους για εξαγορά, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών με παραλαβή προβλεπόμενου επιτροπικού εντάλματος, υπόλοιπα διατεθέντων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε έλεγχο, για τα αποτελέσματά του, ενημερώνεται η Ιεραρχία του ΓΕΣ. Κινήσεις στελεχών ΔΟΙ/ΓΕΣ με βάση την παρούσα και με κάθε μέσο. β. Επιτόπιους ελέγχους, να πραγματοποιούν και οι ΔΟΙ/ Σχηματισμών στις Μονάδες υπαγωγής τους (κινήσεις με βάση την παρούσα σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 0711 μηνιαίου κονδυλίου τους), ενημερώνοντας, με τη λήξη κάθε εξαμήνου, τη ΔΟΙ/ΓΕΣ, επί σοβαρών ανωμαλιών-ατασθαλιών ή μη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, άμεσα. Με το πέρας κάθε εξαμήνου (εντός 20ημέρου) οι ΔΟΙ των Μειζόνων Σχηματισμών να αναφέρουν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β το αριθμό των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων δημοσίων υπολόγων που πραγματοποίησαν, τόσο αυτοί, όσο και οι ΔΟΙ υπαγωγής τους καθώς και τα αποτελέσματά τους. 9. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του Π/Υ/ΓΕΣ έτους Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης Β Υ/ΓΕΣ Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Οδηγίες Εκτέλεσης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ Έτους 2012 «Β» Οδηγίες σε ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, Σχηματισμούς για Εξοικονόμηση Πιστώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, ΕΛΔΑΠ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΥΣΑ-ΕΥΣΘ, Μονάδες με ΑΔΧ. Αποδέκτες για Πληροφορία ΥΠΕΘΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Π/Υ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ - Γ3 (ΔΟΙ) ΓΕΣ/ΕΓΑ-Α Υ- Β Υ- ΔΑ Κ-ΔΒ Κ-ΔΓ Κ-ΔΔ Κ. ΓΕΣ/ΔΝΣΕΙΣ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1 Ο - 1β - 2 ο - 3 α - 3β - 3γ - 4 ο -5 ο. ΠΒΚ, ΕΛΔΥΚ, ΕΥΠ, ΓΥΣ, ΤΥΕΣ, ΣΠΗΥ, TΕΘΑ, ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ακαδημίας 31 Τ.Κ Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ Μεσογείων 229 Στρατόπεδο «Παπάγου»

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.810/4/841941/Σ.54 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2 ο 10 Ιαν 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ ΕΤΟΥΣ Οι ΔΟΙ/ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ και κατά περίπτωση των λοιπών Σχηματισμών λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής του Ν.3871/10 και Π.Δ 113/10 πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να είναι αρωγοί της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη ΔΟΙ/ΓΕΣ για την παρακολούθησηεκτέλεση του Π/Υ όπως και στη συγκέντρωση-προώθηση όλων των οικονομικών στοιχείων στις τεθείσες προθεσμίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα πρέπει να: α. Επιβλέπουν προσωπικά όλες τις διαδικασίες, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των εκδιδομένων ΧΕΠ στα απολύτως αναγκαία και το σύνολο σχεδόν των δαπανών να εξοφλούνται με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ), σύμφωνα με τα ισχύοντα. β. Ελέγχουν, κατά τις διενεργούμενες ΔΕΟ ή και σε έκτακτους επιτόπιους ελέγχους, την εμπρόθεσμη απόδοση των ΧΕΠ στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, την έγκαιρη (εντός των καθοριζομένων από τις δγές διάθεσης ημερομηνιών) εξαγορά των δαπανών από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τα ΕΛΔΑΠ. Να γίνει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους στην πραγματοποίηση δαπανών ότι, οι δαπάνες που θα προωθούνται εκπρόθεσμα στα οικεία ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ δεν θα εξαγοράζονται, χωρίς προηγούμενη έγκριση παράτασης (δγή παράτασης) της καθορισθείσας ημερομηνίας από τους αρμόδιους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ. γ. Αναφέρουν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο, εντός 10ημέρου από τη λήξη κάθε τριμήνου, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που διατέθηκαν στο Σχηματισμό τους (σ όλους τους ΚΑΕ) και δεν αναλώθηκαν καθώς και την υφιστάμενη πίστωση συσσιτίου των Μονάδων τους. Η συσσώρευση δαπανών στα ΕΛΔΑΠ τις τελευταίες ημέρες κάθε έτους (όπως παρατηρήθηκε και το 2011 όπου τον μήνα Δεκ πληρώθηκε το 39,9% των δαπανών Π/Υ ΓΕΣ) πρέπει να εκλείψει δια παντός, διότι: (1) Αντίκειται στο ισχύον δημόσιο λογιστικό. (2) Θέτει υπό αμφισβήτηση την ποιότητα του ελέγχου, λόγω τεράστιου όγκου δαπανών προς εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και πληρωμή. (3) Οδηγεί σε χαμηλές μηνιαίες αναλώσεις πιστώσεων ανά ΚΑΕ που μπορεί να προκαλέσουν την παρέμβαση του Υπ.Οικ. για ανάκληση των εκκρεμμούντων δεσμεύσεων από το τηρούμενο μητρώο. (4) Στερεί τη δυνατότητα, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην πραγματοποίηση των δαπανών να προβούν εγκαίρως στην αποκατάσταση τυχόν επουσιωδών ελλείψεων προς αποφυγή απορρίψεων και δημιουργίας δαπανών παρελθούσης χρήσεως.

9 Α-2 (5) Εξαντλεί το προσωπικό των ΕΛΔΑΠ, το οποίο εργάζεται καθημερινά πέραν του ωραρίου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για σωρεία λαθών - παραλήψεων. ε. Εκδίδουν το Ειδικό Αντίγραφο του ΚΑΕ 1411 (τροφοδοσία οπλιτών) κάθε μήνα μετά την εξαγορά από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ του συνόλου των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν και εντός των διαθεσίμων πιστώσεων τους. στ. Συνδράμουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τη λειτουργία των ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ αρμοδιότητάς τους, ώστε η εξαγορά όλων των δαπανών και η ενταλματοποίησή τους να γίνονται εμπρόθεσμα και, σε κάθε περίπτωση, να μη γίνονται τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η πληρότητα των δικαιολογητικών για τις δαπάνες ΤΧΕ αλλά και η παρακολούθηση έγκαιρης εξόφλησής τους, προκειμένου να αποφευχθεί η επί μακρόν ύπαρξη των δαπανών στην αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου. ζ. Καθορίζουν επί της δγής διάθεσης της πίστωσης, τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (Οριστικά Έξοδα ή ΤΧΕ ή έκδοση ΧΕΠ) όσο και την ημερομηνία υποβολής της δαπάνης για τεχνικοοικονομικό έλεγχο στον αρμόδιο Σχηματισμό και εξαγοράς της από το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Παράταση των εν λόγω ημερομηνιών θα γίνεται μόνο με δγή της ΔΟΙ του Σχηματισμού. η. Τηρούν και να κλείνουν κάθε μήνα το βιβλίο αναλαμβανομένων υποχρεώσεων για όλες τις πιστώσεις που διατίθενται στο Σχηματισμό τους, ενημερώνοντας και το Μητρώο Δεσμεύσεων απαρέγκλιτα. να: θ. Ενημερώνουν όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους (1) Ζητούν, κατά την κατάθεση στις οικείες ΔΟΥ των διαφόρων εσόδων, είτε υπηρεσιακό αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης είτε θεωρημένο αντίγραφο από την οικεία ΔΟΥ (σε περίπτωση μη έκδοσης υπηρεσιακού αντιγράφου η θεώρηση να γίνει από την Μονάδα) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 α προκειμένου να ζητηθεί η επανεγγραφή των κατατεθέντων ποσών στον Π/Υ του ΓΕΣ. Στις διπλότυπες αποδείξεις που αφορούν κατάθεση αδιαθέτων υπολοίπων ΧΕΠ είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» η υπόλογος Μονάδα, ο ΚΑΕ προέλευσης του ποσού και η αιτιολογία έκδοσης του ΧΕΠ. Κατά την αποστολή τους στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 α να επισυνάπτεται σε φ/α η διαταγή έκδοσής του. (2) Καταθέτουν : (α) Στον κωδικό αριθμό εσόδων: 1/ 2419, το αντίτιμο άρτου και λοιπών ειδών με αιτιολογία «Αντίτιμο» ΧΕΠ, μετά την / 3213, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων 3/ 3214, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων ΧΕΠ, μέχρι την / 3919, όλα τα λοιπά έσοδα με αιτιολογία «Απρόβλεπτα έσοδα ΓΕΣ από.» (να αναγράφεται υποχρεωτικά αιτιολογία).

10 Α-3 (β) Τα αδιάθετα υπόλοιπα των ΧΕΠ στο Δημόσιο Ταμείο ξεχωριστά από τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. (γ) Στο Δημόσιο Ταμείο μόνο τις κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ να καταθέτουν τις κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων στις οικείες Τράπεζες, πλην των κρατήσεων ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ που θα αποδίδονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα. (δ) Εγκαιρα τόσο τα αδιάθετα υπόλοιπα ΧΕΠ όσο και τα λοιπά δικαιώματα καθόσον από τη στιγμή που μια διπλότυπη απόδειξη θα φθάσει στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α μέχρι την ενδεχόμενη επανεγγραφή της από το Υπ.Οικ (στο Π/Υ ΓΕΣ του έτους που έγινε η κατάθεση), απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η κατάθεση και η κοινοποίηση της διπλοτύπου αποδείξεως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. (ε) Αποδίδουν τον μηνιαίο λογαριασμό τροφοδοσίας ανυπερθέτως στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ μέχρι την 10 η του επόμενου μήνα. ι. Παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του Π/Υ, την πορεία ανάλωσης των διατεθέντων πιστώσεων και τη μη υπέρβασή τους, την τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων καθώς και την πραγματοποίηση επιτόπιων - αιφνιδιαστικών ελέγχων σε Μονάδες για την πραγματοποίηση των δαπανών αλλά και σε ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ για τον έλεγχο εξαγοράς και ενταλματοποίησης των δαπανών. ια. Εγκρίνουν την πληρωμή, σε βάρος πιστώσεων μηνιαίου κονδυλίου (ΚΑΕ 0711), μόνο πραγματικών κινήσεων για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά δικαιολογητικά (εισιτήρια, τιμολόγια ξενοδοχείων, αποδείξεις διοδίων, κλπ). Όλα τα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων (ΥΟΕ), που επιβαρύνουν το μηνιαίο κονδύλιο (ΚΑΕ 0711), υπόκεινται σε προέλεγχο, αρμοδίως. Τα ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και τα ΕΛΔΑΠ δεν θα αποδέχονται τέτοια ΥΟΕ αν σ αυτά δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της κάθε κίνησης. Για τις αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς την χρησιμοποίηση υπηρεσιακών μέσων, πέραν του ωραρίου (εφόσον δεν υπάρχουν δικαιολογητικά) θα εγκρίνονται μόνο όταν υπάρχει σχετική θεώρηση επί του ΦΠ (άφιξη και αναχώρηση). Κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας, με υπηρεσιακό μέσο εντός και εκτός του ωραρίου δεν αποζημιώνονται καλύπτονται από τις πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ κάθε μήνα. ιβ. Μεριμνούν για την κοινοποίηση, άμεσα, στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ όλων των διαταγών διάθεσης πιστώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιαδήποτε αιτία τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση μεταβιβαστικά ή ανακλητικά Ε.Ε. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου κατανέμονται πιστώσεις σε Μονάδες οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικό ΕΛΔΑΠ να αναγράφουν στην ανάληψη υποχρέωσης «Η δαπάνη να υποβληθεί για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση στο..ελδαπ» το οποίο και διαθέτει την πίστωση (Επιτροπικό Ένταλμα) ήτοι αν το Α ΣΣ διαθέσει πιστώσεις σε Μονάδες υπαγωγής Γ ΕΛΔΑΠ οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να πληρωθούν από το Α ΕΛΔΑΠ.

11 Α-4 ιγ. Επισημάνουν, προς τις Διοικήσεις των Μονάδων του Σχηματισμού τους ότι δεν μπορούν να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις (προμήθειες επί πιστώσει, οφειλές προς προμηθευτές) σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ χωρίς προηγούμενη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης από το Σχηματισμό ή σε περίπτωση αδυναμίας από πιστώσεις Π/Υ ΓΕΣ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ουδεμία οφειλή, κατά την παράδοση-παραλαβή των Διοικήσεων, θα γίνεται αποδεκτή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις (θεομηνίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ) δύναται ο Δκτής Σχηματισμού να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ύστερα από προφορική έγκριση κ. Β Υ/ΓΕΣ. Αυτής της ενέργειας έπεται η υποβολή αιτήματος για τη διάθεση της προεγκεκριμένης από κ. ΒΥ/ΓΕΣ πίστωσης. ιδ. Αναφέρουν τις δαπάνες παρελθούσης χρήσεως, σύμφωνα με τα καθορισθέντα προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες διαταγές ανάληψης υποχρέωσης. Επισημαίνεται η υποβολή σχετικού πορίσματος ΕΔΕ από το οποίο θα προκύπτει η ευθύνη ή μη του υπολόγου για την πραγματοποίηση της δαπάνης οργάνου. ιε. Διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, τις τελευταίες ημέρες κάθε οικονομικού έτους τις Μονάδες των Σχηματισμών τους, τα εποπτευόμενα ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ συνδράμοντας, εάν απαιτηθεί, ακόμη και με προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη εξαγορά-ενταλματοποίηση όλων των δαπανών και η έκδοση των αιτουμένων ΧΕΠ. Για τη χορήγηση αδείας (κανονικής ή ΑΜΔ) το μήνα Δεκ κάθε έτους σε Αξκό (Ο) που εμπλέκεται άμεσα στην εκτέλεση του Π/Υ (ΔΟΙ/ΣΧΗΜ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΛΔΑΠ) να ενημερώνεται από πριν το ΓΕΣ/ΔΟΙ/1 α υποδεικνύοντας και τον αντικαταστάτη του. ιστ. Ενημερώσουν, τα αρμόδια ΕΓ-ΔΝΣΕΙΣ-ΔΚΣΕΙΣ (πλην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο των διαταγών διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών με την καθιέρωση του μητρώου δεσμεύσεων και την πλήρη εφαρμογή του από 1 Ιαν 2012 απαρέγκλιτα από όλους τους αρμόδιους. 2. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ και οι ΑΔΧ να: α. Προβαίνουν στην εξαγορά και μόνο των δαπανών οριστικών εξόδων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Επισημαίνεται ότι η καθορισθείσα ημερομηνία εξαγοράς της δαπάνης από τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ, αφορά την παραλαβή της από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Δεν θα εξαγοράζουν δαπάνες στις οποίες δεν έχει επισυναφθεί δγή παράτασης του αρμόδιου Σχηματισμού. β. Καταλογίζουν τις δαπάνες στους προβλεπόμενους ΚΑΕ, Ε.Φ, και προωθούν τα οριστικά έξοδά τους στα οικεία ΕΛΔΑΠ έγκαιρα ώστε να εξασφαλίζεται ο χρηματικός ανεφοδιασμός τους προς αποφυγή προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας. Ειδικά για τους μήνες Νοε-Δεκ, κάθε έτους, η υποβολή οριστικών εξόδων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε εβδομάδα ή και καθημερινά) σε συνεννόηση πάντοτε με τα ΕΛΔΑΠ προκειμένου να επιβεβαιώνεται από κοινού η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και η δυνατότητα πληρωμής τους. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν μεταβιβαστεί στα ΕΛΔΑΠ οι απαιτούμενες πιστώσεις να μην προωθούνται οι αντίστοιχες δαπάνες για εκκαθάριση.

12 Α-5 γ. Υποβάλλουν στα ΕΛΔΑΠ τις αιτήσεις έκδοσης ΧΕΠ και τα προς απόδοση ΧΕΠ, εμπρόθεσμα. Ως ημερομηνία απόδοσης ενός ΧΕΠ ορίζεται η υποβολή του προς το ΕΛΔΑΠ. δ. Τηρούν τις δγες διάθεσης πιστώσεων, που τους κοινοποιούνται από τους Σχηματισμούς, κατά Μονάδα σε ειδικούς φακέλους και παρακολουθούν το εμπρόθεσμο τις υποβολής των αντίστοιχων δαπανών προς εξαγορά, καθώς και αυτών που εκκρεμούν κάθε στιγμή. ε. Αναφέρουν στην αρμόδια ΔΟΙ, ενός 10ημέρου από τη λήξη κάθε τριμήνου, τυχόν δαπάνες που δεν υποβλήθηκαν για εξαγορά εμπρόθεσμα. Το μήνα Δεκ κάθε έτους υποβάλλεται αναφορά εξαγοράς όλων των δαπανών (όποτε αυτή ολοκληρωθεί). στ. Ενημερώνουν, τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους, τα ΕΛΔΑΠ για τυχόν εκκρεμούσες δαπάνες προς οριστικοποίηση αναλυτικά κατά ΕΦ, ΚΑΕ και ποσό, Δγή ανάληψης υποχρέωσης (ΣΧΗΜ-Φορέα ΓΕΣ) προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να αιτηθούν από το ΓΕΣ/ΔΟΙ /2γ (εφόσον απαιτείται) τη μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων. Η συνεργασία μεταξύ των Δντών ΚΤΣ- ΚΤΕΘ, ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ πρέπει να είναι καθημερινή, στενή και αγαστή ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απορροφητικότητα των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκε υποχρέωση σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ. ζ. Αιτούνται τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (κ) σχετικό. η. Καταχωρούν όλες τις δαπάνες στο μητρώο δεσμεύσεων του οποίου η εφαρμογή καθίσταται από 1 Ιαν 2012, υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκτέλεση του Π/Υ ΓΕΣ. θ. Οριστικοποιούν τις δαπάνες και τις καταχωρούν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του (ια) σχετικού. Ωστόσο όταν κρίνεται αναγκαίο ορισμένες δαπάνες που δεσμεύουν σημαντικό τμήμα της παγίας προκαταβολής τους να υποβάλλονται μεμονωμένα για να μην προκύψουν προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. 3. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ζ ΕΛΔΑΠ να υποβάλλουν τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (ΚΑΕ ομάδας 0540) για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση μόνο στο Ε ΕΛΔΑΠ, λόγω υπαγωγής σε αυτό του αρμόδιου ΕΔΥΠ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 4. Οι πάσης φύσεως δαπάνες όλων των οργανικών Μονάδων της ΑΣΔΕΝ θα υποβάλλονται μέσω του ΚΤΣ/ΔΥΒ για ενταλματοποίηση στο Ζ ΕΛΔΑΠ στο οποίο και θα μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες πιστώσεις. 5. Τα ΕΛΔΑΠ (Δ.Δ.) να: α. Ενεργούν με προσοχή την ενταλματοποίηση των δαπανών στους αντίστοιχους ΚΑΕ του κάθε Ειδικού Φορέα, συσχετίζοντας τις δαπάνες με τις αντίστοιχες εντολές και επιτροπικά εντάλματα προς αποφυγή έλλειψης ή πλεονάζουσας πίστωσης. Οι δαπάνες πρέπει να πληρώνονται από τα ΕΛΔΑΠ στα οποία έχει μεταβιβασθεί η πίστωση.

13 Α-6 β. Ενεργούν πληρωμές εντός των διαθέσιμων πιστώσεων που τους μεταβιβάσθηκαν με επιτροπικά εντάλματα. γ. Προβαίνουν στην πληρωμή των ΤΧΕ, μετά την έγκρισή τους από τον αρμόδιο επίτροπο εντός των καθοριζομένων ημερομηνιών, εφόσον τα δικαιολογητικά πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ελλείψεων ενημερώνουν σχετικώς την αρμόδια ΔΟΙ του οικείου Σχηματισμού και ζητούν παράταση τις ορισθείσας ημερομηνίας. Ουδεμία πληρωμή πραγματοποιείται αν τα δικαιολογητικά του ΤΧΕ δεν είναι νόμιμα, κανονικά και πλήρη. Για το σκοπό αυτό τηρούν βιβλίο παρακολούθησης των ΤΧΕ και να ενεργούν σε μηνιαία βάση αντιπαραβολή με το αντίστοιχο του επιτρόπου για την συμφωνία τους. Ιδιαίτερα για τον μήνα Δεκ η αντιπαραβολή να γίνεται καθημερινά. δ. Εκδίδουν, έγκαιρα, τα αιτηθέντα ΧΕΠ, μετά από έγκριση τους από τον αρμόδιο επίτροπο ενημερώνοντας σχετικά τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. ε. Ενημερώνουν το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ μέχρι την 25 η έκαστου μήνα για το ύψος των απαιτήσεων τρίτων σε βάρος του Δημοσίου για καταστάσεις επιβίβασης (Κ.Ε) και καταστάσεις φορτώσεως υλικού (Κ.ΦΥ). στ. Προγραμματίζουν-ενεργούν τις πληρωμές τους μέχρι την 27 η κάθε μήνα (πλην Δεκ) ώστε να είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων από την μηχανογραφική εφαρμογή για επεξεργασία και αποστολή τους στο Υπ. Οικονομικών. ζ. Εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα αποκατάστασης της παγίας προκαταβολής (Χ.Ε) με την κατηγοριοποίηση των ΚΑΕ που προβλέπεται στο (ια) σχετικό. Επισημαίνεται ότι Χ.Ε δεν δύναται να εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου παρά μόνο για λογαριασμό των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. η. Παρακολουθούν την πορεία ενταλματοποίησης των δαπανών καθόσον με την μηνιαία υποβολή του μητρώου δεσμεύσεων στο Υπ. Οικονομικών παρατηρείται η χαμηλή απορροφητικότητα των πιστώσεων γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε αίτημα μας προς το ΥΠΟΙΚ για ενίσχυση ΚΑΕ όπου το ΓΕΣ έχει αυξημένες υποχρεώσεις (νοσήλια, οδοιπορικά έξοδα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, φαρμακευτικό υγειονομικό υλικό, τροφοδοσία οπλιτών, καύσιμα, κλπ). Πέραν τούτου, η ύπαρξη σημαντικού ύψους μη αναλωθέντων πιστώσεων τους τελευταίους μήνες του έτους στα ΕΛΔΑΠ αποτελεί δημοσιονομική δυσλειτουργία-παράβαση (λόγω μη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων) και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων οργάνων θα πρέπει να εκλείψει παντελώς καθόσον οδηγεί σε απώλεια πιστώσεων λόγω ότι δεν θα ενυπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αποκατάστασης τυχόν ελλείψεων που αφορούν στη νόμιμη κανονική πληρωμή τους. θ. Υποβάλλουν τον μηνιαίο λογαριασμό διάθεσης πιστώσεων, μόνο στους λοιπούς φορείς του Π/Υ ΥΠΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ,ΓΔΟΣΥ, ΕΥΠ, ΕΛΔΥΚ) και τους ενημερώνουν, σε περιπτώσεις μη παραλαβής των προβλεπόμενων ΕΕ, προκειμένου αυτοί να επιληφθούν, δια των εμπλεκομένων οργάνων τους, στην επίλυση των όποιων προβλημάτων προκειμένου να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διατυπώσεις για την επίσπευση εμπρόθεσμης πληρωμής των δικαιούχων.

14 Α-7 4. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, να εκδίδει τις διαθέσεις πιστώσεων με την εξής διαδικασία: α. Δευτερεύοντος Διατάκτη: Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των αρμοδίως υπογεγραμμένων από το 6 ο Γρ./Οικονομικού διαταγών να μεταβιβάζονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ με έκτακτο αγγελιοφόρο, προκειμένου να αναλαμβάνονται απ αυτόν οι πρωτοβουλίες προς το Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ και τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ για την έκδοση των προβλεπόμενων τίτλων μεταβίβασης της πίστωσης. β. Πρωτεύοντος Διατάκτη (Ειδικού Λογιστηρίου): Πέραν της εγκριτικής διαταγής διάθεσης πίστωσης να αποστέλλεται εις τριπλούν και η ανάληψη υποχρέωσης με τα στοιχεία του Ειδικού Λογιστηρίου καθόσον θα καταχωρείται από αυτό στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης) να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ για την έκδοση πορείας ΚΑΕ γ. Πλέον των παραπάνω, οι Φορείς χειρισμού πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ που εκδίδουν διαταγές διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) προς την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ να τις αποστέλλουν (αμέσως μετά την υπογραφή του σχεδίου εγγράφου) με καταχωρημένη τη σχετική πράξη από το Δευτερεύοντα Διατάκτη της Κεντρικής Υπηρεσίας. 5. Τα ΕΔΥΠ/ΔΥΓ/Σχηματισμών, να: α. Μη καθυστερούν τον έλεγχο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να προβαίνουν στον άμεσο έλεγχό τους κατά απόλυτη σειρά παραλαβής των δικαιολογητικών. Το έτος 2011 παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην είναι δυνατή η ανάλωση των πιστώσεων (ΚΑΕ 0540) παρά την ύπαρξη δαπανών προς έγκριση. β. Αναφέρουν μέχρι την 25 η έκαστου μήνα τις απλήρωτες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα στοιχεία των οποίων να είναι αντικειμενικά καθόσον υποβάλλονται στο Υπ. Οικονομικών το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη μεταβολής τους διότι αποτελεί κριτήριο απόδοσης, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του μηχανισμού στήριξης της Χώρας. γ. Αιτούνται κάθε μήνα (μέσω των οικείων ΔΟΙ) τις απαιτούμενες πιστώσεις στην ομάδα 0540, δεδομένου ότι το όριο διάθεσής τους ορίζεται μηνιαία σε ποσοστό 8% επί των διαμορφωμένων πιστώσεων. δ. Ενισχυθούν όπου απαιτείται με κατάλληλο προσωπικό για την επιτάχυνση του έργου έγκρισης των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της αύξησης του ποσοστού απορρόφησης των διατεθέντων πιστώσεων. 6. Τέλος, για ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν από την εφαρμογή της παρούσας, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως, ιεραρχικά, για περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.810/4/841941/Σ.54 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2 ο 10 Ιαν 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 και η ακριβής εκτέλεσή του με τη δράση όλων των εμπλεκομένων στη σχετική διαδικασία φορέων, υπηρετεί τη δημοσιονομική στρατηγική συνέχισης της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος και δημιουργίας για πρώτη φορά τα τελευταία έτη πρωτογενούς πλεονάσματος. 2. Με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και με την πραγματοποίηση των δαπανών η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. 3. Με το (θ) σχετικό, σας παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμογής του Ν.3871/2010 και ΠΔ 113/2010, οι οποίες πρέπει και κατά το έτος 2012 να εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα ώστε να διασφαλιστεί η εκτέλεση του Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ εντός των διαθεσίμων πιστώσεων. Συνεπώς όλοι οι φορείς εκτέλεσης του Π/Υ ΓΕΣ (ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, ΣΧΗΜ) αλλά των Σχηματισμών, πρέπει να: α. Αναπτύξουν δράσεις προσαρμοσμένες στις πιστώσεις που θα τους διατεθούν και προσανατολισμένες στην επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη. β. Υιοθετήσουν μηχανισμούς για την έγκαιρη πρόβλεψη της πορείας των ΚΑΕ αρμοδιότητάς των, επανεξετάζοντας την αναγκαιότητα κάποιων κατηγοριών δαπανών και λαμβάνοντας διοικητικά μέτρα όπως η τροποποίηση κανονιστικών πράξεων προς εξοικονόμηση πιστώσεων. γ. Μην αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις αν προηγούμενα δεν έχει προσδιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. δ. Συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών με την κάλυψη αρχικά των παλαιών χρεών και εν συνεχεία προγραμματισμό διάθεσης (ανάληψη υποχρέωσης) για το εναπομείναν διαθέσιμο υπόλοιπο. ε. Γνωρίζουν ότι η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η αποδέσμευση των πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 4. Κατόπιν των (ιε) και (ιστ) σχετικών, καθίσταται επιβεβλημένη η περιστολή των λειτουργικών εξόδων με πνεύμα οικονομίας και εξορθολογισμού των απαιτήσεων σε τομείς που δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις συνθήκες εργασίας, την απόδοση και το ηθικό του προσωπικού. Στην κατεύθυνση αυτή να εναρμονιστούν όλοι έτσι ώστε να:

16 Β-2 α. Εκμεταλλευθούν πλήρως τα Στρατιωτικά μέσα για την κάλυψη πάσης φύσεως μεταφορών με περιορισμό της μίσθωσης μεταφορικών μέσων. β. Εφαρμοσθούν απόλυτα οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στο δικαιούμενο προσωπικό (αριθμός δικαιούμενων Κ.Ε, χρήση μεταφορικών μέσων) καθώς και αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ για τους οπλίτες που υπηρετούν στη νήσο Κ. γ. Καταργηθούν μη αναγκαίες τηλεφωνικές συνδέσεις, περιορισθούν τα μισθωμένα κυκλώματα, δοθούν οδηγίες για περιορισμό του χρόνου ομιλίας. Το ΓΕΣ/ΔΔΒ, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να προβαίνει σε έλεγχο των χρηστών των οποίων οι τηλεφωνικές συσκευές παρουσιάζουν υψηλές χρεώσεις (από μήνα σε μήνα). δ. Τηρηθούν επακριβώς οι οδηγίες του (ι) σχετικού, που αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα ο ΚΑΕ 0832 (ηλεκτρικό ρεύμα) κατά το έτος 2011 ενισχύθηκε με το ποσό των για μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων περικόπτοντας άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες φορέων του ΓΕΣ. ε. Μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων τόσο των μηχανοκίνητων οχημάτων (συνδυασμός των κινήσεων και εκμετάλλευση της μεταφορικής ικανότητας των μέσων) όσο και των συστημάτων θέρμανσης (συντήρηση καυστήρων-θερμαστρών, προσαρμογή προγραμμάτων θερμάνσεως, μονώσεις χώρων), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (η) και (ιγ) σχετικά. στ. Περιοριστούν τα πάσης φύσεως έξοδα μετακίνησης (εκτέλεση υπηρεσίας μετάθεσης) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και προσαρμοσθούν στις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις (8% μηνιαίως). Τα αρμόδια για την έγκριση των κινήσεων-μεταθέσεων όργανα να: (1) Επανεξετάσουν την σκοπιμότητα εξ υπαρχής όλων των μετακινήσεων στο εξωτερικό τόσο σε αριθμό προσωπικού όσο και σε αριθμό ημερών της κίνησης. Επιπλέον να εξετάζεται και η δυνατότητα εκπροσώπησης του ΓΕΣ από τοποθετημένο στο εξωτερικό προσωπικό, όπου αυτό είναι δυνατό. (2) Συνδυάσουν τις μετακινήσεις του προσωπικού τους για παραλαβή υλικών, για μεταφορά ασθενών κλπ. (3) Εγκρίνουν κινήσεις βάσει των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνουν υπόψη την πραγματική οικονομική επιβάρυνση των μετακινουμένων. (4) Εξαντλούν τις δυνατότητες για διαμονή-διανυκτέρευση του προσωπικού σε ΣΟΑ, Ξενώνες κατά τη μετακίνησή του. (5) Εφαρμόζουν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων οριστικής διαμονής των αποστρατευομένων στρατιωτικών.

17 Β-3 (6) Προσαρμόσουν τις ανάγκες για μεταθέσεις του Στρατιωτικού Πολιτικού προσωπικού στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0712 Π/Υ ΓΕΣ 2012 που ανέρχονται σε και είναι μειωμένες κατά σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι ποσοστιαία 58,72 %. Το 2011 οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις ήταν 9 εκατ. αλλά λόγω εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις ο εν λόγω ΚΑΕ ενισχύθηκε με με μεταφορά πιστώσεων από άλλους ΚΑΕ του λειτουργικού Π/Υ. Για το έτος 2012 δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα λόγω μείωσης του Π/Υ ΓΕΣ κατά 27,51 εκατ.. (7) Μειώσουν το προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό, νήσο Κ και συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές καθόσον οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0484 ανέρχονται σε και είναι μειωμένες κατά σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι ποσοστιαία κατά 26,17 %. 5. Λόγω περικοπής του λειτουργικού Π/Υ ΓΕΣ 2012, πρέπει να μειωθούν δραστικά και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των Μονάδων αρμοδιότητάς σας (υπερωρίες, αποζημιώσεις συλλογικών οργάνων, κατανάλωσης φυσικού αερίου, προμήθειας αναλωσίμων, γραφικά, έπιπλα, προμήθεια Η/Υ-αναλωσίμων,υλικά καθαριότητας, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, κλπ). 6. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των εμπλεκομένων οργάνων στην εκτέλεση του Π/Υ, ότι με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού δεν είναι νόμιμη η ανάληψη υποχρεώσεων πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων και όσοι συμπράττουν σε τέτοιου είδους ενέργειες υπέχουν ευθύνες έναντι του Δημοσίου. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Διευθυντής Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 05.01.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 6 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 5215395-96-97-98-125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΕΩΣ 30ΗΜ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ

Κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΠΗΥ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.): 3187 Φ.392/100/289763 Σ.2132 Αθήνα, 06 Οκτ 14 ΘΕΜΑ: ιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα