ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β Πίνακας Αποδεκτών Τηλ (εξωτ.): Φ.810/4/ ΚΟΙΝ : Σ.54 Αθήνα, 10 Ιαν 2012 Συνημμένα: Ένα αρχείο pdf Π/Υ ΥΠΕΘΑ-ΓΕΣ 2012 ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ 721/70 Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ β. Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3871/2010. γ. Φ.810/414/638392/Σ.6117/6 Δεκ 2004/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο δ. SIC:ΤΑΑ13 19:45 Ιαν 2005/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο ε. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ στ. Φ.841.3/5/683192/Σ.5924/14 Αυγ 2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β ζ. Π.Δ 113/2010 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες η. Φ.614/27/729137/Σ.684/7 Μαϊ 2010/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4γ (ΟΣΟ)μείωση καυσίμων) θ. Φ.820/50/684826/Σ.947/2 Φεβ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α ι. Φ.900/4/245584/Σ.871/12 Απρ 2011/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ (ΟΣΟ) (μείωση νερό-ρεύμα) ια. Φ.810/248/710380/Σ.7962/21 Σεπ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β ( ιβ. Φ.810/265/711746/Σ.8315/4 Οκτ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β ( ιγ. Φ.614.8/109/269947/Σ.2919/14 Οκτ 2011/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/3 ο (ΟΣΟ)) ιδ. Φ.611/72/270329/Σ.3047/25 Οκτ 2011//ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/3 ο (ΟΣΟ)) ιε. Φ.900/417/97191/Σ.373/14 Νοε 2011/ΓΕΕΘΑ (ΟΣΟ) ιστ. Υπηρεσιακό Σημείωμα Υπ Αρίθμ 2876/2011/ΓΕΣ/ΕΓΑ (ΟΣΟ) ιζ. Φ.611/99/559037/Σ.2281/2 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4 ο Γρ/β (ΟΣΟ)πόρων) ιη. Φ.820/600/720746/Σ.10667/29 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 α (ΟΣΟ) ιθ. Φ.800/224/138325/Σ.2551/13 Δεκ 2011/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ (ΟΣΟ) κ. Φ.810/314/720908/Σ.10692/29 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β (παρελθούσης) κα. Αρ. πρωτ.:2/98007/0020/ /υ.ο/γγδπ/δνση 20 η -39 η 1. Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, αντίτυπο του Προϋπολογισμού (Π/Υ) εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012 κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α. Ο λειτουργικός Π/Υ είναι μειωμένος έναντι του 2011 κατά ήτοι ποσοστιαία 7,57 % και οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του, δεν είναι δεδομένο ότι θα τεθούν στη διάθεση των φορέων του ΓΕΣ στο σύνολό τους ή ότι το Υπ. Οικονομικών δεν θα προβεί σε περαιτέρω μείωσή τους ανάλογα με τη πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Π/Υ και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας. β. Κωδικός Αριθμός Φορέα για το ΥΠΕΘΑ, παραμένει και για το έτος 2012 ο (11) και ειδικοί φορείς (ΕΦ) είναι οι παρακάτω:

2 -2- (1) Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α. (110) (2) ΓΕΕΘΑ (120) (3) Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) (150) (4) Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) (200) (5) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) (300) (6) Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας (ΓΕΑ) (410) (7) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (420) (8) Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων (430) Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) (9) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) (610) γ. Όλοι οι ΚΑΕ είναι δεκτικοί έκδοσης Επιτροπικών Ενταλμάτων (ΕΕ) και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ). δ. Η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης (διάθεση πιστώσεων) πραγματοποιείται όπως έχει καθοριστεί με το (θ) σχετικό. 2. Στους Δευτερεύοντες Διατάκτες (Δ.Δ.) και στα Στρατιωτικά Ταμεία, οι πιστώσεις θα διατίθενται ως εξής: α. Για τις ομάδες ΚΑΕ 0200, 0300 και 0400 πλην των ΚΑΕ μηχανογραφημένης μισθοδοσίας του ΟΛΚΕΣ, σύμφωνα με τα ισχύοντα. β. Για τις δαπάνες όλων των άλλων ΚΑΕ, με τις διαταγές διάθεσης πιστώσεων (αναλήψεις υποχρεώσεων) που θα εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (θ) σχετικό, με βάση τις οποίες θα εκδίδονται από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο οι εντολές μεταβίβασης των πιστώσεων και τα προβλεπόμενα επιτροπικά εντάλματα (Ε.Ε). 3. Η εκκαθάριση - ενταλματοποίηση και η πληρωμή των δαπανών από τα ΕΛΔΑΠ να πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ισχύον Δημόσιο Λογιστικό (Ν.2362/95, Ν.3871/2010, ΠΔ 113/2010 και το ΤΕ 61-3/2003), εντός των μεταβιβαζομένων πιστώσεων από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και μόνο εφόσον έχουν παραλάβει τα προβλεπόμενα Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), τα οποία οφείλουν να συσχετίζουν με κάθε διαταγή διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) του Μητρώου Δεσμεύσεων. 4. Συναφώς σας γνωρίζουμε, αναφορικά με τον καταλογισμό - ενταλματοποίηση πληρωμή των παρακάτω λειτουργικών δαπανών, τα εξής: α. Πιστώσεις ΚΑΕ 1411 «Τροφοδοσία Οπλιτών». (1) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να αιτούνται, απευθείας από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β, όλες τις αναγκαίες πιστώσεις και τις οποίες να διαθέτουν κάθε μήνα με συγκεντρωτική διαταγή διάθεσης πίστωσης (Ειδικό Αντίγραφο) προς τα οικεία ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, ως (γ) και (δ) σχετικά. Επιπρόσθετα, υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το (ιβ) σχετικό πορεία ανάλωσης του ΚΑΕ (2) Τα ΚΤΣ ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, να αιτούνται τις αναγκαίες πιστώσεις από τις ΔΟΙ των Σχηματισμών που υπάγονται, για την τροφοδοσία οπλιτών (συμπεριλαμβανομένης και της μηνιαίας δαπάνης χαρτοπετσετών, προμήθειας αλεύρων κλπ.), αναλυτικά κατά Μονάδα, καταλογιστέο ποσό, μήνα, κατηγορία δαπάνης, μετά την εξαγορά του συνόλου των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν.

3 -3- (3) Η μηνιαία δαπάνη τροφοδοσίας να καταλογίζεται απευθείας στα οριστικά έξοδα των οικείων ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με Ειδικό Αντίγραφο (ανεξαρτήτως ποσού) της διαταγής διάθεσης πίστωσης, υπογεγραμμένο από τη ΔΟΙ του Σχηματισμού υπαγωγής τους. (4) Το Β ΣΣ για την τροφοδοσία των ειρηνευτικών αποστολών να διαθέτει ξεχωριστή πίστωση από τις λοιπές δαπάνες τροφοδοσίας και σε βάρος των μεταβιβαζομένων για αυτό το σκοπό πιστώσεων ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τη δαπάνη τροφοδοσίας του προσωπικού τους. (5) Να τηρούνται τα (ιδ), (ιη) σχετικά, που αφορούν στην αναστολή χορήγησης γάλακτος και στην συμμετοχή του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού στο συσσίτιο οπλιτών των Μονάδων με την καταβολή σχετικού αντιτίμου. (6) Λόγω συμμετοχής του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού στο συσσίτιο, του οποίου η οικονομική επιβάρυνση είναι εξ αρχής μη μετρήσιμη, να ληφθεί μέριμνα για την μείωση της συνολικής δαπάνης τροφοδοσίας ΚΑΕ 1411 με ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Τόσο η έλλειψη πιστώσεων όσο και η αδυναμία ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ, καθιστούν επιτακτική και επιβεβλημένη την παρασκευή συγκεκριμένων μερίδων μόνο όσων δηλώνουν ότι επιθυμούν να σιτιστούν από την Μονάδα. Δικαιολόγηση στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς τροφοδοσίας μόνο της παριστάμενης σε ημερήσια βάση δύναμης και όχι της εγγεγραμμένης για τη δημιουργία πίστωσης συσσιτίου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο από τις Διοικήσεις των εμπλεκομένων Σχηματισμών. Το 2011 ενισχύθηκαν οι πιστώσεις ΚΑΕ 1411 κατά και διαμορφώθηκαν στα και επιπλέον δεσμεύτηκε μέρος της βελτίωσης συσσιτίου των Μονάδων, μέτρο που ενδέχεται να επαναληφθεί και το 2012 λόγω της στενότητας των πόρων. Επιπλέον τυχόν αδιάθετες μερίδες να διατίθενται σε απόρους, σύμφωνα με το (ιζ) σχετικό. β. Πάγια οδοιπορικά: Για τα πάγια οδοιπορικά έξοδα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού (θέσεως - βαθμού καθώς και των προβλεπόμενων 4 ΗΕΕ Εβρου-Νήσων) να ακολουθείται η καθοριζόμενη από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 ο διαδικασία. Τα λοιπά οδοιπορικά έξοδα (υπηρεσιών Κυριακών-Αργιών, εφημεριών στρατιωτικών ιατρών, καθώς και άλλων κατηγοριών που με δγες του ΓΕΣ εγκρίθηκε μηνιαίως-παγίως η καταβολή τους) καταλογίζονται απευθείας στα οριστικά έξοδα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ με Ειδικό Αντίγραφο διαταγής κίνησης (ανεξαρτήτως ποσού), κατά Μονάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Ειδικού Αντιγράφου. γ. Νοσήλια: (1) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, για τις δαπάνες νοσηλίων της ομάδας ΚΑΕ 0540, ανά μήνα, διαθέτει με διαταγή της, πιστώσεις, στους εμπλεκόμενους Σχηματισμούς, κατόπιν αναφορών τους. Έγκριση δαπανών με βάση τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες, και απαρέγκλιτα εντός του ύψους των διατεθέντων πιστώσεων.

4 -4- (2) Τα σχέδια των εγκριτικών διαταγών δαπανών νοσηλίων ΚΑΕ 0540 να μονογράφονται, όπως και όλα τα άλλα σχέδια διαταγών διάθεσης πιστώσεων, απαραίτητα από την οικεία ΔΟΙ για την ύπαρξη και δέσμευση της πίστωσης, τον τρόπο πληρωμής και αυτό να βεβαιώνεται με ειδική παράγραφο ως εξής: «Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από τη ΔΟΙ/Σχηματισμου για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (οριστικά έξοδα ΧΕΠ, ΤΧΕ, κλπ). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης που διενεργήθηκε με το (..) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Δευτερεύοντος Διατάκτη Κεντρικής Υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία: (α) Α/Α καταχώρισης :.. (β) Φορέας :.. (γ) Ειδικός Φορέας :.. (δ) ΚΑΕ :.. (ε) Υπόλοιπο προς ανάληψη :.. δ. Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί: (1) Η πληρωμή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο, από τις Υπηρεσίες Χρηματικού των Σχολών ή των Μονάδων στις οποίες έχουν προσκολληθεί για οικονομική μέριμνα. (2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, για την καταβολή των αμοιβών των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που βαρύνουν τον ΚΑΕ 0517, προς τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ που υπάγονται οι σχολές, με βάση τις διαταγές διορισμού της ΔΕΚΠ/ΓΕΣ. (3) Οι ΔΟΙ των ΜΕΣ ΑΣΔΥΣ διαθέτουν τις ανάλογες πιστώσεις κατόπιν σχετικών αιτημάτων των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εξαγωγή των δικαιούμενων αποζημιώσεων (ΚΤΣ-ΑΔΧ-Υπ. Χρηματικού) του στρατιωτικού πολιτικού προσωπικού. (4) Η ΔΕΚΠ/ΓΕΣ, να προωθήσει άμεσα τις διαταγές διορισμού εκπαιδευτών ακαδημαϊκού έτους για τη δέσμευση του κόστους που βαρύνει τον Π/Υ ΓΕΣ ε. Λειτουργικές Δαπάνες ΣΕΘΑ-ΑΔΙΣΠΟ: Οι πιστώσεις θα διατίθενται κατόπιν αναφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών των σχολών στους Φορείς εκτέλεσης του Π/Υ/ΓΕΣ και υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτελεία ΓΕΝ και ΓΕΑ έχουν μεταβιβάσει στο ΓΕΣ τις πιστώσεις που τους αναλογούν σύμφωνα με την κατανομή που εγκρίθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης μεταβίβασης των εν λόγω πιστώσεων, το ΓΕΣ θα διαθέτει μόνο τις πιστώσεις που του αναλογεί με βάση πάντοτε το ισχύον ποσοστό αποδέσμευσης του Υπ.Οικονομικών. στ. Έξοδα Κηδείας: (1) Λόγω της ιδιαιτερότητας των εν λόγω δαπανών, αυτές θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Μονάδες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠαΔ 8-10/2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ. Η λήψη προκαταβολής και η πραγματοποίηση της δαπάνης που βαρύνει το Δημόσιο (733,68 ) να γίνεται αμέσως και τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Χρηματικού-ΑΔΧ-ΚΤΣ-

5 -5- ΚΤΕΘ, τα οποία και θα αιτούνται τη διάθεση πίστωσης από τη ΔΟΙ/Σχηματισμού στην οποία ανήκει το ΕΛΔΑΠ υπαγωγής τους. (2) Η ΔΟΙ/ΓΕΣ, θα διαθέτει πιστώσεις στις ΔΟΙ/ΣΧΗΜ υπαγωγής των ΕΛΔΑΠ με μέριμνα των οποίων να εκδίδεται διαταγή διάθεσης (Ειδικό Αντίγραφο προς το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΥΧ) για τον καταλογισμό της δαπάνης στα οριστικά έξοδα των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ που υπάγονται στα αντίστοιχα ΕΛΔΑΠ. Συνεπώς, με μέριμνα 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α ΣΣ, Β ΣΣ, Γ ΣΣ, Δ ΣΣ, ΑΣΔΥΣ και ΑΣΔΕΝ θα καλύπτονται οι ανάγκες των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ ήτοι η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ για όλες τις υπηρεσίες χρηματικού ΑΔΧ που υπάγονται στο ΚΤΣ Λάρισας ανεξάρτητα της διοικητικής ή μη υπαγωγής κ.ο.κ. Εφιστάται η προσοχή στην ενταλματοποίηση της δαπάνης από το ΕΛΔΑΠ στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η πίστωση (επιτροπικό ένταλμα). (3) Οι ΔΟΙ/Σχηματισμών να μας κοινοποιούν τα ειδικά αντίγραφα των διαταγών διάθεσης. ζ. Επιτάξεις Μισθώματα κτιρίων: (1) Οι ΔΟΙ/ΣΧΗΜ να υποβάλλουν στη ΔΟΙ/ΓΕΣ: (α) Αιτήματα δαπανών επιτάξεων ΚΑΕ 0812 με την επισήμανση αν αφορούν απαιτήσεις τρίτων άμεσες καταβλητέες ή προϋπολογισθείσα εκτίμηση, μέχρι 29 Φεβ (β) Ετήσιες ανάγκες μισθωμάτων κτηρίων ΚΑΕ 0813 με κάθε δυνατή ακρίβεια. (2) Πιστώσεις για την κάλυψη μισθωμάτων Στρατολογικών Γραφείων να υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Γ3 (ΔΟΙ). (3) Πιστώσεις διαμονής προσωπικού ΤΕΝΞ θα διατίθενται ανά τρίμηνο βάσει πραγματικών στοιχείων και υποβολής προβλεπόμενων καταστάσεων. Για την κάλυψη τυχόν οφειλών έτους 2011 και Ιαν 2012 υποβολή σχετικού αιτήματος, άμεσα. (4) Ειδικά για τον ΚΑΕ 0812 και το 2011 παρατηρήθηκε το φαινόμενο ορισμένοι Σχηματισμοί να αιτούνται στο τέλος του έτους πιστώσεις, το ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α να δρομολογεί διαδικασίες ενίσχυσης του εν λόγω ΚΑΕ και τελικώς, να αναθεωρούν τις απαιτήσεις τους, προκαλώντας έτσι μείζον θέμα χρηστής δημοσιονομικής πρόβλεψης και διαχείρισης των υφισταμένων πόρων. η. Συλλογικά Όργανα Επιτροπές: Επισημαίνεται ότι για την αποζημίωση των μελών συλλογικών οργάνων-επιτροπών ισχύουν απαρέγκλιτα τα διαλαμβανόμενα στο (στ) σχετικό. Οι ΔΟΙ Σχηματισμών θα προσυπογράφουν (συνηγορούν) στην έκδοση εγκριτικών διαταγών συνεδρίασης επιτροπών εκτός ωραρίου μόνο εφόσον προηγούμενα έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πιστώσεις. Ουδεμία συνεδρίαση επιτροπής εκτός ωραρίου θα εγκρίνεται χωρίς την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης. θ. Δαπάνες Μεταφοράς: Τα ΕΛΔΑΠ αναφορικά με τις δαπάνες των ΚΑΕ 0828 και 0829, να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ΔΥΔΜ (με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β), εντός του πρώτου πενθημέρου από τη λήξη του κάθε μήνα, τις εκκαθαρισμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των εταιριών (δικαιούχος, ημερομηνία εισόδου απαίτησης στο ΕΛΔΑΠ, συνολικό ύψος απαίτησης, εγκεκριμένο ποσό και

6 -5- ποσό απορρίψεων), προκειμένου αυτό να εξασφαλίζει και να διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις για την εξόφληση συγκεκριμένων κάθε φορά απαιτήσεων. Οι πληρωμές των ΕΛΔΑΠ να συναρτώνται πάντοτε με την ημερομηνία εισόδου κάθε απαίτησης και το ποσό της διατεθείσας πίστωσης. Επιλεκτική εξόφληση απαιτήσεων εταιριών απαγορεύεται. Για τους λόγους της μη εκκαθάρισης και πληρωμής των υποβληθέντων απαιτήσεων τα ΕΛΔΑΠ, να ενημερώνουν εγγράφως και έγκαιρα (αμέσως με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών), τόσο την ενδιαφερόμενη εταιρία, όσο και το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ/2β. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις-επιλεκτικές πληρωμές που εγείρουν διαμαρτυρίες και παράπονα εταιρειών, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και θα ασκηθεί ο προσήκων έλεγχος. 5. Η ΕΛΔΥΚ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, τον προϋπολογισμό της οποίας εξακολουθεί και το 2012 να εκτελεί το ΓΕΣ (μεταβίβαση πιστώσεων στο Ε ΕΛΔΑΠ και έκδοση προβλεπόμενων επιτροπικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών της), παρακαλείται όπως: α. Κοινοποιεί έγκαιρα, όλες τις διαταγές διάθεσης πιστώσεων (αναλήψεις υποχρεώσεων) στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ, προκειμένου να μεταβιβάζονται οι πιστώσεις στο Ε ΕΛΔΑΠ και να εκδίδονται εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα Επιτροπικά Εντάλματα. β. Παρακολουθεί την ενταλματοποίηση - πληρωμή (από Ε ΕΛΔΑΠ) των δαπανών αρμοδιότητάς της, την πορεία υλοποίησης των εκδιδομένων Επιτροπικών Ενταλμάτων (έκδοση από ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ και παραλαβή τους από το Ε ΕΛΔΑΠ) και τον προβλεπόμενο μηνιαίο λογαριασμό του Δευτερεύοντα Διατάκτη. γ. Μεριμνεί για την τακτοποίηση τυχόν αναλήψεων υποχρεώσεων πέραν του ορίου διάθεσης των πιστώσεων καθώς και για τη συμφωνία των διαφοροποιήσεων του Π/Υ της, των δεσμεύσεων και μεταβιβάσεων με τα στοιχεία του Ειδικού Λογιστηρίου/ΥΠΕΘΑ, κάθε μήνα, και το μήνα Δεκ κάθε έτους καθημερινά. δ. Τηρεί το προβλεπόμενο Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβάλει κάθε φορά τα στοιχεία αρμοδιότητάς της μέσω της ΓΔΟΣΥ στο Υπ. Οικονομικών. ε. Παραλάβει τα απολογιστικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2011 από το Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ και με μέριμνά της, να προβεί στη σύνταξη του απολογισμού της. 6. Το Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την αποστολή εμπρόθεσμα των απολογιστικών στοιχείων του Π/Υ έτους 2011 απευθείας στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ, ζητώντας απ αυτούς τυχόν διευκρινήσεις-αιτιολογήσεις ενδεχόμενων υπερβάσεών τους. 7. Αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2012, όπως Παράρτημα «Α». 8. Έλεγχος Παρακολούθησης Εκτέλεσης Π/Υ: α. Η ΔΟΙ/ΓΕΣ για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας ανάλωσης των πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ, θα πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στις ΔΟΙ/Σχηματισμών, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ ΕΛΔΑΠ και Μονάδες. Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται, δειγματοληπτικά, να επεκτείνονται και στους Δημοσίους Υπολόγους (ληφθείσες προκαταβολές για δαπάνες,

7 -6- πραγματοποιηθείσες δαπάνες, εμπρόθεσμη υποβολή τους για εξαγορά, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών με παραλαβή προβλεπόμενου επιτροπικού εντάλματος, υπόλοιπα διατεθέντων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε έλεγχο, για τα αποτελέσματά του, ενημερώνεται η Ιεραρχία του ΓΕΣ. Κινήσεις στελεχών ΔΟΙ/ΓΕΣ με βάση την παρούσα και με κάθε μέσο. β. Επιτόπιους ελέγχους, να πραγματοποιούν και οι ΔΟΙ/ Σχηματισμών στις Μονάδες υπαγωγής τους (κινήσεις με βάση την παρούσα σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 0711 μηνιαίου κονδυλίου τους), ενημερώνοντας, με τη λήξη κάθε εξαμήνου, τη ΔΟΙ/ΓΕΣ, επί σοβαρών ανωμαλιών-ατασθαλιών ή μη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, άμεσα. Με το πέρας κάθε εξαμήνου (εντός 20ημέρου) οι ΔΟΙ των Μειζόνων Σχηματισμών να αναφέρουν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β το αριθμό των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων δημοσίων υπολόγων που πραγματοποίησαν, τόσο αυτοί, όσο και οι ΔΟΙ υπαγωγής τους καθώς και τα αποτελέσματά τους. 9. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του Π/Υ/ΓΕΣ έτους Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης Β Υ/ΓΕΣ Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Οδηγίες Εκτέλεσης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ Έτους 2012 «Β» Οδηγίες σε ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, Σχηματισμούς για Εξοικονόμηση Πιστώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, ΕΛΔΑΠ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΥΣΑ-ΕΥΣΘ, Μονάδες με ΑΔΧ. Αποδέκτες για Πληροφορία ΥΠΕΘΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Π/Υ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ - Γ3 (ΔΟΙ) ΓΕΣ/ΕΓΑ-Α Υ- Β Υ- ΔΑ Κ-ΔΒ Κ-ΔΓ Κ-ΔΔ Κ. ΓΕΣ/ΔΝΣΕΙΣ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1 Ο - 1β - 2 ο - 3 α - 3β - 3γ - 4 ο -5 ο. ΠΒΚ, ΕΛΔΥΚ, ΕΥΠ, ΓΥΣ, ΤΥΕΣ, ΣΠΗΥ, TΕΘΑ, ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ακαδημίας 31 Τ.Κ Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ Μεσογείων 229 Στρατόπεδο «Παπάγου»

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.810/4/841941/Σ.54 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2 ο 10 Ιαν 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ ΕΤΟΥΣ Οι ΔΟΙ/ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ και κατά περίπτωση των λοιπών Σχηματισμών λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής του Ν.3871/10 και Π.Δ 113/10 πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να είναι αρωγοί της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη ΔΟΙ/ΓΕΣ για την παρακολούθησηεκτέλεση του Π/Υ όπως και στη συγκέντρωση-προώθηση όλων των οικονομικών στοιχείων στις τεθείσες προθεσμίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα πρέπει να: α. Επιβλέπουν προσωπικά όλες τις διαδικασίες, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των εκδιδομένων ΧΕΠ στα απολύτως αναγκαία και το σύνολο σχεδόν των δαπανών να εξοφλούνται με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ), σύμφωνα με τα ισχύοντα. β. Ελέγχουν, κατά τις διενεργούμενες ΔΕΟ ή και σε έκτακτους επιτόπιους ελέγχους, την εμπρόθεσμη απόδοση των ΧΕΠ στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, την έγκαιρη (εντός των καθοριζομένων από τις δγές διάθεσης ημερομηνιών) εξαγορά των δαπανών από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τα ΕΛΔΑΠ. Να γίνει σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους στην πραγματοποίηση δαπανών ότι, οι δαπάνες που θα προωθούνται εκπρόθεσμα στα οικεία ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ δεν θα εξαγοράζονται, χωρίς προηγούμενη έγκριση παράτασης (δγή παράτασης) της καθορισθείσας ημερομηνίας από τους αρμόδιους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ. γ. Αναφέρουν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο, εντός 10ημέρου από τη λήξη κάθε τριμήνου, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που διατέθηκαν στο Σχηματισμό τους (σ όλους τους ΚΑΕ) και δεν αναλώθηκαν καθώς και την υφιστάμενη πίστωση συσσιτίου των Μονάδων τους. Η συσσώρευση δαπανών στα ΕΛΔΑΠ τις τελευταίες ημέρες κάθε έτους (όπως παρατηρήθηκε και το 2011 όπου τον μήνα Δεκ πληρώθηκε το 39,9% των δαπανών Π/Υ ΓΕΣ) πρέπει να εκλείψει δια παντός, διότι: (1) Αντίκειται στο ισχύον δημόσιο λογιστικό. (2) Θέτει υπό αμφισβήτηση την ποιότητα του ελέγχου, λόγω τεράστιου όγκου δαπανών προς εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και πληρωμή. (3) Οδηγεί σε χαμηλές μηνιαίες αναλώσεις πιστώσεων ανά ΚΑΕ που μπορεί να προκαλέσουν την παρέμβαση του Υπ.Οικ. για ανάκληση των εκκρεμμούντων δεσμεύσεων από το τηρούμενο μητρώο. (4) Στερεί τη δυνατότητα, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην πραγματοποίηση των δαπανών να προβούν εγκαίρως στην αποκατάσταση τυχόν επουσιωδών ελλείψεων προς αποφυγή απορρίψεων και δημιουργίας δαπανών παρελθούσης χρήσεως.

9 Α-2 (5) Εξαντλεί το προσωπικό των ΕΛΔΑΠ, το οποίο εργάζεται καθημερινά πέραν του ωραρίου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για σωρεία λαθών - παραλήψεων. ε. Εκδίδουν το Ειδικό Αντίγραφο του ΚΑΕ 1411 (τροφοδοσία οπλιτών) κάθε μήνα μετά την εξαγορά από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ του συνόλου των δαπανών των Μονάδων του ΓΕΣ που εξυπηρετούν και εντός των διαθεσίμων πιστώσεων τους. στ. Συνδράμουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τη λειτουργία των ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ αρμοδιότητάς τους, ώστε η εξαγορά όλων των δαπανών και η ενταλματοποίησή τους να γίνονται εμπρόθεσμα και, σε κάθε περίπτωση, να μη γίνονται τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η πληρότητα των δικαιολογητικών για τις δαπάνες ΤΧΕ αλλά και η παρακολούθηση έγκαιρης εξόφλησής τους, προκειμένου να αποφευχθεί η επί μακρόν ύπαρξη των δαπανών στην αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου. ζ. Καθορίζουν επί της δγής διάθεσης της πίστωσης, τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (Οριστικά Έξοδα ή ΤΧΕ ή έκδοση ΧΕΠ) όσο και την ημερομηνία υποβολής της δαπάνης για τεχνικοοικονομικό έλεγχο στον αρμόδιο Σχηματισμό και εξαγοράς της από το ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Παράταση των εν λόγω ημερομηνιών θα γίνεται μόνο με δγή της ΔΟΙ του Σχηματισμού. η. Τηρούν και να κλείνουν κάθε μήνα το βιβλίο αναλαμβανομένων υποχρεώσεων για όλες τις πιστώσεις που διατίθενται στο Σχηματισμό τους, ενημερώνοντας και το Μητρώο Δεσμεύσεων απαρέγκλιτα. να: θ. Ενημερώνουν όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους (1) Ζητούν, κατά την κατάθεση στις οικείες ΔΟΥ των διαφόρων εσόδων, είτε υπηρεσιακό αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης είτε θεωρημένο αντίγραφο από την οικεία ΔΟΥ (σε περίπτωση μη έκδοσης υπηρεσιακού αντιγράφου η θεώρηση να γίνει από την Μονάδα) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 α προκειμένου να ζητηθεί η επανεγγραφή των κατατεθέντων ποσών στον Π/Υ του ΓΕΣ. Στις διπλότυπες αποδείξεις που αφορούν κατάθεση αδιαθέτων υπολοίπων ΧΕΠ είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» η υπόλογος Μονάδα, ο ΚΑΕ προέλευσης του ποσού και η αιτιολογία έκδοσης του ΧΕΠ. Κατά την αποστολή τους στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 α να επισυνάπτεται σε φ/α η διαταγή έκδοσής του. (2) Καταθέτουν : (α) Στον κωδικό αριθμό εσόδων: 1/ 2419, το αντίτιμο άρτου και λοιπών ειδών με αιτιολογία «Αντίτιμο» ΧΕΠ, μετά την / 3213, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων 3/ 3214, τα αδιάθετα υπόλοιπα των εκδοθέντων ΧΕΠ, μέχρι την / 3919, όλα τα λοιπά έσοδα με αιτιολογία «Απρόβλεπτα έσοδα ΓΕΣ από.» (να αναγράφεται υποχρεωτικά αιτιολογία).

10 Α-3 (β) Τα αδιάθετα υπόλοιπα των ΧΕΠ στο Δημόσιο Ταμείο ξεχωριστά από τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. (γ) Στο Δημόσιο Ταμείο μόνο τις κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ να καταθέτουν τις κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων στις οικείες Τράπεζες, πλην των κρατήσεων ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ που θα αποδίδονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα. (δ) Εγκαιρα τόσο τα αδιάθετα υπόλοιπα ΧΕΠ όσο και τα λοιπά δικαιώματα καθόσον από τη στιγμή που μια διπλότυπη απόδειξη θα φθάσει στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α μέχρι την ενδεχόμενη επανεγγραφή της από το Υπ.Οικ (στο Π/Υ ΓΕΣ του έτους που έγινε η κατάθεση), απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η κατάθεση και η κοινοποίηση της διπλοτύπου αποδείξεως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. (ε) Αποδίδουν τον μηνιαίο λογαριασμό τροφοδοσίας ανυπερθέτως στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ μέχρι την 10 η του επόμενου μήνα. ι. Παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του Π/Υ, την πορεία ανάλωσης των διατεθέντων πιστώσεων και τη μη υπέρβασή τους, την τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων καθώς και την πραγματοποίηση επιτόπιων - αιφνιδιαστικών ελέγχων σε Μονάδες για την πραγματοποίηση των δαπανών αλλά και σε ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ για τον έλεγχο εξαγοράς και ενταλματοποίησης των δαπανών. ια. Εγκρίνουν την πληρωμή, σε βάρος πιστώσεων μηνιαίου κονδυλίου (ΚΑΕ 0711), μόνο πραγματικών κινήσεων για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά δικαιολογητικά (εισιτήρια, τιμολόγια ξενοδοχείων, αποδείξεις διοδίων, κλπ). Όλα τα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων (ΥΟΕ), που επιβαρύνουν το μηνιαίο κονδύλιο (ΚΑΕ 0711), υπόκεινται σε προέλεγχο, αρμοδίως. Τα ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και τα ΕΛΔΑΠ δεν θα αποδέχονται τέτοια ΥΟΕ αν σ αυτά δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της κάθε κίνησης. Για τις αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς την χρησιμοποίηση υπηρεσιακών μέσων, πέραν του ωραρίου (εφόσον δεν υπάρχουν δικαιολογητικά) θα εγκρίνονται μόνο όταν υπάρχει σχετική θεώρηση επί του ΦΠ (άφιξη και αναχώρηση). Κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας, με υπηρεσιακό μέσο εντός και εκτός του ωραρίου δεν αποζημιώνονται καλύπτονται από τις πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ κάθε μήνα. ιβ. Μεριμνούν για την κοινοποίηση, άμεσα, στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ όλων των διαταγών διάθεσης πιστώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιαδήποτε αιτία τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση μεταβιβαστικά ή ανακλητικά Ε.Ε. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου κατανέμονται πιστώσεις σε Μονάδες οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικό ΕΛΔΑΠ να αναγράφουν στην ανάληψη υποχρέωσης «Η δαπάνη να υποβληθεί για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση στο..ελδαπ» το οποίο και διαθέτει την πίστωση (Επιτροπικό Ένταλμα) ήτοι αν το Α ΣΣ διαθέσει πιστώσεις σε Μονάδες υπαγωγής Γ ΕΛΔΑΠ οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να πληρωθούν από το Α ΕΛΔΑΠ.

11 Α-4 ιγ. Επισημάνουν, προς τις Διοικήσεις των Μονάδων του Σχηματισμού τους ότι δεν μπορούν να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις (προμήθειες επί πιστώσει, οφειλές προς προμηθευτές) σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ χωρίς προηγούμενη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης από το Σχηματισμό ή σε περίπτωση αδυναμίας από πιστώσεις Π/Υ ΓΕΣ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ουδεμία οφειλή, κατά την παράδοση-παραλαβή των Διοικήσεων, θα γίνεται αποδεκτή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις (θεομηνίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ) δύναται ο Δκτής Σχηματισμού να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ύστερα από προφορική έγκριση κ. Β Υ/ΓΕΣ. Αυτής της ενέργειας έπεται η υποβολή αιτήματος για τη διάθεση της προεγκεκριμένης από κ. ΒΥ/ΓΕΣ πίστωσης. ιδ. Αναφέρουν τις δαπάνες παρελθούσης χρήσεως, σύμφωνα με τα καθορισθέντα προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες διαταγές ανάληψης υποχρέωσης. Επισημαίνεται η υποβολή σχετικού πορίσματος ΕΔΕ από το οποίο θα προκύπτει η ευθύνη ή μη του υπολόγου για την πραγματοποίηση της δαπάνης οργάνου. ιε. Διευκολύνουν, με κάθε τρόπο, τις τελευταίες ημέρες κάθε οικονομικού έτους τις Μονάδες των Σχηματισμών τους, τα εποπτευόμενα ΚΤΣ- ΚΤΕΘ-ΑΔΧ-ΕΛΔΑΠ συνδράμοντας, εάν απαιτηθεί, ακόμη και με προσωπικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη εξαγορά-ενταλματοποίηση όλων των δαπανών και η έκδοση των αιτουμένων ΧΕΠ. Για τη χορήγηση αδείας (κανονικής ή ΑΜΔ) το μήνα Δεκ κάθε έτους σε Αξκό (Ο) που εμπλέκεται άμεσα στην εκτέλεση του Π/Υ (ΔΟΙ/ΣΧΗΜ, ΚΤΣ-ΚΤΕΘ, ΕΛΔΑΠ) να ενημερώνεται από πριν το ΓΕΣ/ΔΟΙ/1 α υποδεικνύοντας και τον αντικαταστάτη του. ιστ. Ενημερώσουν, τα αρμόδια ΕΓ-ΔΝΣΕΙΣ-ΔΚΣΕΙΣ (πλην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 ο των διαταγών διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών με την καθιέρωση του μητρώου δεσμεύσεων και την πλήρη εφαρμογή του από 1 Ιαν 2012 απαρέγκλιτα από όλους τους αρμόδιους. 2. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ και οι ΑΔΧ να: α. Προβαίνουν στην εξαγορά και μόνο των δαπανών οριστικών εξόδων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Επισημαίνεται ότι η καθορισθείσα ημερομηνία εξαγοράς της δαπάνης από τους ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ, αφορά την παραλαβή της από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. Δεν θα εξαγοράζουν δαπάνες στις οποίες δεν έχει επισυναφθεί δγή παράτασης του αρμόδιου Σχηματισμού. β. Καταλογίζουν τις δαπάνες στους προβλεπόμενους ΚΑΕ, Ε.Φ, και προωθούν τα οριστικά έξοδά τους στα οικεία ΕΛΔΑΠ έγκαιρα ώστε να εξασφαλίζεται ο χρηματικός ανεφοδιασμός τους προς αποφυγή προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας. Ειδικά για τους μήνες Νοε-Δεκ, κάθε έτους, η υποβολή οριστικών εξόδων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε εβδομάδα ή και καθημερινά) σε συνεννόηση πάντοτε με τα ΕΛΔΑΠ προκειμένου να επιβεβαιώνεται από κοινού η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και η δυνατότητα πληρωμής τους. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν μεταβιβαστεί στα ΕΛΔΑΠ οι απαιτούμενες πιστώσεις να μην προωθούνται οι αντίστοιχες δαπάνες για εκκαθάριση.

12 Α-5 γ. Υποβάλλουν στα ΕΛΔΑΠ τις αιτήσεις έκδοσης ΧΕΠ και τα προς απόδοση ΧΕΠ, εμπρόθεσμα. Ως ημερομηνία απόδοσης ενός ΧΕΠ ορίζεται η υποβολή του προς το ΕΛΔΑΠ. δ. Τηρούν τις δγες διάθεσης πιστώσεων, που τους κοινοποιούνται από τους Σχηματισμούς, κατά Μονάδα σε ειδικούς φακέλους και παρακολουθούν το εμπρόθεσμο τις υποβολής των αντίστοιχων δαπανών προς εξαγορά, καθώς και αυτών που εκκρεμούν κάθε στιγμή. ε. Αναφέρουν στην αρμόδια ΔΟΙ, ενός 10ημέρου από τη λήξη κάθε τριμήνου, τυχόν δαπάνες που δεν υποβλήθηκαν για εξαγορά εμπρόθεσμα. Το μήνα Δεκ κάθε έτους υποβάλλεται αναφορά εξαγοράς όλων των δαπανών (όποτε αυτή ολοκληρωθεί). στ. Ενημερώνουν, τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε έτους, τα ΕΛΔΑΠ για τυχόν εκκρεμούσες δαπάνες προς οριστικοποίηση αναλυτικά κατά ΕΦ, ΚΑΕ και ποσό, Δγή ανάληψης υποχρέωσης (ΣΧΗΜ-Φορέα ΓΕΣ) προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να αιτηθούν από το ΓΕΣ/ΔΟΙ /2γ (εφόσον απαιτείται) τη μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων. Η συνεργασία μεταξύ των Δντών ΚΤΣ- ΚΤΕΘ, ΑΔΧ και ΕΛΔΑΠ πρέπει να είναι καθημερινή, στενή και αγαστή ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απορροφητικότητα των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκε υποχρέωση σε βάρος του Π/Υ ΓΕΣ. ζ. Αιτούνται τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (κ) σχετικό. η. Καταχωρούν όλες τις δαπάνες στο μητρώο δεσμεύσεων του οποίου η εφαρμογή καθίσταται από 1 Ιαν 2012, υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκτέλεση του Π/Υ ΓΕΣ. θ. Οριστικοποιούν τις δαπάνες και τις καταχωρούν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του (ια) σχετικού. Ωστόσο όταν κρίνεται αναγκαίο ορισμένες δαπάνες που δεσμεύουν σημαντικό τμήμα της παγίας προκαταβολής τους να υποβάλλονται μεμονωμένα για να μην προκύψουν προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. 3. Τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ζ ΕΛΔΑΠ να υποβάλλουν τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (ΚΑΕ ομάδας 0540) για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση μόνο στο Ε ΕΛΔΑΠ, λόγω υπαγωγής σε αυτό του αρμόδιου ΕΔΥΠ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 4. Οι πάσης φύσεως δαπάνες όλων των οργανικών Μονάδων της ΑΣΔΕΝ θα υποβάλλονται μέσω του ΚΤΣ/ΔΥΒ για ενταλματοποίηση στο Ζ ΕΛΔΑΠ στο οποίο και θα μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες πιστώσεις. 5. Τα ΕΛΔΑΠ (Δ.Δ.) να: α. Ενεργούν με προσοχή την ενταλματοποίηση των δαπανών στους αντίστοιχους ΚΑΕ του κάθε Ειδικού Φορέα, συσχετίζοντας τις δαπάνες με τις αντίστοιχες εντολές και επιτροπικά εντάλματα προς αποφυγή έλλειψης ή πλεονάζουσας πίστωσης. Οι δαπάνες πρέπει να πληρώνονται από τα ΕΛΔΑΠ στα οποία έχει μεταβιβασθεί η πίστωση.

13 Α-6 β. Ενεργούν πληρωμές εντός των διαθέσιμων πιστώσεων που τους μεταβιβάσθηκαν με επιτροπικά εντάλματα. γ. Προβαίνουν στην πληρωμή των ΤΧΕ, μετά την έγκρισή τους από τον αρμόδιο επίτροπο εντός των καθοριζομένων ημερομηνιών, εφόσον τα δικαιολογητικά πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ελλείψεων ενημερώνουν σχετικώς την αρμόδια ΔΟΙ του οικείου Σχηματισμού και ζητούν παράταση τις ορισθείσας ημερομηνίας. Ουδεμία πληρωμή πραγματοποιείται αν τα δικαιολογητικά του ΤΧΕ δεν είναι νόμιμα, κανονικά και πλήρη. Για το σκοπό αυτό τηρούν βιβλίο παρακολούθησης των ΤΧΕ και να ενεργούν σε μηνιαία βάση αντιπαραβολή με το αντίστοιχο του επιτρόπου για την συμφωνία τους. Ιδιαίτερα για τον μήνα Δεκ η αντιπαραβολή να γίνεται καθημερινά. δ. Εκδίδουν, έγκαιρα, τα αιτηθέντα ΧΕΠ, μετά από έγκριση τους από τον αρμόδιο επίτροπο ενημερώνοντας σχετικά τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. ε. Ενημερώνουν το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ μέχρι την 25 η έκαστου μήνα για το ύψος των απαιτήσεων τρίτων σε βάρος του Δημοσίου για καταστάσεις επιβίβασης (Κ.Ε) και καταστάσεις φορτώσεως υλικού (Κ.ΦΥ). στ. Προγραμματίζουν-ενεργούν τις πληρωμές τους μέχρι την 27 η κάθε μήνα (πλην Δεκ) ώστε να είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων από την μηχανογραφική εφαρμογή για επεξεργασία και αποστολή τους στο Υπ. Οικονομικών. ζ. Εκδίδουν τα χρηματικά εντάλματα αποκατάστασης της παγίας προκαταβολής (Χ.Ε) με την κατηγοριοποίηση των ΚΑΕ που προβλέπεται στο (ια) σχετικό. Επισημαίνεται ότι Χ.Ε δεν δύναται να εκδοθεί στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου παρά μόνο για λογαριασμό των ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ. η. Παρακολουθούν την πορεία ενταλματοποίησης των δαπανών καθόσον με την μηνιαία υποβολή του μητρώου δεσμεύσεων στο Υπ. Οικονομικών παρατηρείται η χαμηλή απορροφητικότητα των πιστώσεων γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε αίτημα μας προς το ΥΠΟΙΚ για ενίσχυση ΚΑΕ όπου το ΓΕΣ έχει αυξημένες υποχρεώσεις (νοσήλια, οδοιπορικά έξοδα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, φαρμακευτικό υγειονομικό υλικό, τροφοδοσία οπλιτών, καύσιμα, κλπ). Πέραν τούτου, η ύπαρξη σημαντικού ύψους μη αναλωθέντων πιστώσεων τους τελευταίους μήνες του έτους στα ΕΛΔΑΠ αποτελεί δημοσιονομική δυσλειτουργία-παράβαση (λόγω μη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων) και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων οργάνων θα πρέπει να εκλείψει παντελώς καθόσον οδηγεί σε απώλεια πιστώσεων λόγω ότι δεν θα ενυπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αποκατάστασης τυχόν ελλείψεων που αφορούν στη νόμιμη κανονική πληρωμή τους. θ. Υποβάλλουν τον μηνιαίο λογαριασμό διάθεσης πιστώσεων, μόνο στους λοιπούς φορείς του Π/Υ ΥΠΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ,ΓΔΟΣΥ, ΕΥΠ, ΕΛΔΥΚ) και τους ενημερώνουν, σε περιπτώσεις μη παραλαβής των προβλεπόμενων ΕΕ, προκειμένου αυτοί να επιληφθούν, δια των εμπλεκομένων οργάνων τους, στην επίλυση των όποιων προβλημάτων προκειμένου να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διατυπώσεις για την επίσπευση εμπρόθεσμης πληρωμής των δικαιούχων.

14 Α-7 4. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, να εκδίδει τις διαθέσεις πιστώσεων με την εξής διαδικασία: α. Δευτερεύοντος Διατάκτη: Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των αρμοδίως υπογεγραμμένων από το 6 ο Γρ./Οικονομικού διαταγών να μεταβιβάζονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ με έκτακτο αγγελιοφόρο, προκειμένου να αναλαμβάνονται απ αυτόν οι πρωτοβουλίες προς το Ειδικό Λογιστήριο/ΥΠΕΘΑ και τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΥΠΕΘΑ για την έκδοση των προβλεπόμενων τίτλων μεταβίβασης της πίστωσης. β. Πρωτεύοντος Διατάκτη (Ειδικού Λογιστηρίου): Πέραν της εγκριτικής διαταγής διάθεσης πίστωσης να αποστέλλεται εις τριπλούν και η ανάληψη υποχρέωσης με τα στοιχεία του Ειδικού Λογιστηρίου καθόσον θα καταχωρείται από αυτό στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης) να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/2γ για την έκδοση πορείας ΚΑΕ γ. Πλέον των παραπάνω, οι Φορείς χειρισμού πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ που εκδίδουν διαταγές διάθεσης πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) προς την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ να τις αποστέλλουν (αμέσως μετά την υπογραφή του σχεδίου εγγράφου) με καταχωρημένη τη σχετική πράξη από το Δευτερεύοντα Διατάκτη της Κεντρικής Υπηρεσίας. 5. Τα ΕΔΥΠ/ΔΥΓ/Σχηματισμών, να: α. Μη καθυστερούν τον έλεγχο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να προβαίνουν στον άμεσο έλεγχό τους κατά απόλυτη σειρά παραλαβής των δικαιολογητικών. Το έτος 2011 παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην είναι δυνατή η ανάλωση των πιστώσεων (ΚΑΕ 0540) παρά την ύπαρξη δαπανών προς έγκριση. β. Αναφέρουν μέχρι την 25 η έκαστου μήνα τις απλήρωτες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα στοιχεία των οποίων να είναι αντικειμενικά καθόσον υποβάλλονται στο Υπ. Οικονομικών το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη μεταβολής τους διότι αποτελεί κριτήριο απόδοσης, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του μηχανισμού στήριξης της Χώρας. γ. Αιτούνται κάθε μήνα (μέσω των οικείων ΔΟΙ) τις απαιτούμενες πιστώσεις στην ομάδα 0540, δεδομένου ότι το όριο διάθεσής τους ορίζεται μηνιαία σε ποσοστό 8% επί των διαμορφωμένων πιστώσεων. δ. Ενισχυθούν όπου απαιτείται με κατάλληλο προσωπικό για την επιτάχυνση του έργου έγκρισης των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της αύξησης του ποσοστού απορρόφησης των διατεθέντων πιστώσεων. 6. Τέλος, για ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν από την εφαρμογή της παρούσας, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως, ιεραρχικά, για περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.810/4/841941/Σ.54 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2 ο 10 Ιαν 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 και η ακριβής εκτέλεσή του με τη δράση όλων των εμπλεκομένων στη σχετική διαδικασία φορέων, υπηρετεί τη δημοσιονομική στρατηγική συνέχισης της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος και δημιουργίας για πρώτη φορά τα τελευταία έτη πρωτογενούς πλεονάσματος. 2. Με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και με την πραγματοποίηση των δαπανών η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. 3. Με το (θ) σχετικό, σας παρασχέθηκαν οδηγίες εφαρμογής του Ν.3871/2010 και ΠΔ 113/2010, οι οποίες πρέπει και κατά το έτος 2012 να εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα ώστε να διασφαλιστεί η εκτέλεση του Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ εντός των διαθεσίμων πιστώσεων. Συνεπώς όλοι οι φορείς εκτέλεσης του Π/Υ ΓΕΣ (ΔΝΣΕΙΣ/ΓΕΣ, ΣΧΗΜ) αλλά των Σχηματισμών, πρέπει να: α. Αναπτύξουν δράσεις προσαρμοσμένες στις πιστώσεις που θα τους διατεθούν και προσανατολισμένες στην επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη. β. Υιοθετήσουν μηχανισμούς για την έγκαιρη πρόβλεψη της πορείας των ΚΑΕ αρμοδιότητάς των, επανεξετάζοντας την αναγκαιότητα κάποιων κατηγοριών δαπανών και λαμβάνοντας διοικητικά μέτρα όπως η τροποποίηση κανονιστικών πράξεων προς εξοικονόμηση πιστώσεων. γ. Μην αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις αν προηγούμενα δεν έχει προσδιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. δ. Συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών με την κάλυψη αρχικά των παλαιών χρεών και εν συνεχεία προγραμματισμό διάθεσης (ανάληψη υποχρέωσης) για το εναπομείναν διαθέσιμο υπόλοιπο. ε. Γνωρίζουν ότι η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η αποδέσμευση των πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 4. Κατόπιν των (ιε) και (ιστ) σχετικών, καθίσταται επιβεβλημένη η περιστολή των λειτουργικών εξόδων με πνεύμα οικονομίας και εξορθολογισμού των απαιτήσεων σε τομείς που δεν επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις συνθήκες εργασίας, την απόδοση και το ηθικό του προσωπικού. Στην κατεύθυνση αυτή να εναρμονιστούν όλοι έτσι ώστε να:

16 Β-2 α. Εκμεταλλευθούν πλήρως τα Στρατιωτικά μέσα για την κάλυψη πάσης φύσεως μεταφορών με περιορισμό της μίσθωσης μεταφορικών μέσων. β. Εφαρμοσθούν απόλυτα οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στο δικαιούμενο προσωπικό (αριθμός δικαιούμενων Κ.Ε, χρήση μεταφορικών μέσων) καθώς και αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ για τους οπλίτες που υπηρετούν στη νήσο Κ. γ. Καταργηθούν μη αναγκαίες τηλεφωνικές συνδέσεις, περιορισθούν τα μισθωμένα κυκλώματα, δοθούν οδηγίες για περιορισμό του χρόνου ομιλίας. Το ΓΕΣ/ΔΔΒ, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να προβαίνει σε έλεγχο των χρηστών των οποίων οι τηλεφωνικές συσκευές παρουσιάζουν υψηλές χρεώσεις (από μήνα σε μήνα). δ. Τηρηθούν επακριβώς οι οδηγίες του (ι) σχετικού, που αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα ο ΚΑΕ 0832 (ηλεκτρικό ρεύμα) κατά το έτος 2011 ενισχύθηκε με το ποσό των για μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων περικόπτοντας άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες φορέων του ΓΕΣ. ε. Μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων τόσο των μηχανοκίνητων οχημάτων (συνδυασμός των κινήσεων και εκμετάλλευση της μεταφορικής ικανότητας των μέσων) όσο και των συστημάτων θέρμανσης (συντήρηση καυστήρων-θερμαστρών, προσαρμογή προγραμμάτων θερμάνσεως, μονώσεις χώρων), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (η) και (ιγ) σχετικά. στ. Περιοριστούν τα πάσης φύσεως έξοδα μετακίνησης (εκτέλεση υπηρεσίας μετάθεσης) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και προσαρμοσθούν στις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις (8% μηνιαίως). Τα αρμόδια για την έγκριση των κινήσεων-μεταθέσεων όργανα να: (1) Επανεξετάσουν την σκοπιμότητα εξ υπαρχής όλων των μετακινήσεων στο εξωτερικό τόσο σε αριθμό προσωπικού όσο και σε αριθμό ημερών της κίνησης. Επιπλέον να εξετάζεται και η δυνατότητα εκπροσώπησης του ΓΕΣ από τοποθετημένο στο εξωτερικό προσωπικό, όπου αυτό είναι δυνατό. (2) Συνδυάσουν τις μετακινήσεις του προσωπικού τους για παραλαβή υλικών, για μεταφορά ασθενών κλπ. (3) Εγκρίνουν κινήσεις βάσει των ισχυουσών διατάξεων και λαμβάνουν υπόψη την πραγματική οικονομική επιβάρυνση των μετακινουμένων. (4) Εξαντλούν τις δυνατότητες για διαμονή-διανυκτέρευση του προσωπικού σε ΣΟΑ, Ξενώνες κατά τη μετακίνησή του. (5) Εφαρμόζουν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων οριστικής διαμονής των αποστρατευομένων στρατιωτικών.

17 Β-3 (6) Προσαρμόσουν τις ανάγκες για μεταθέσεις του Στρατιωτικού Πολιτικού προσωπικού στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0712 Π/Υ ΓΕΣ 2012 που ανέρχονται σε και είναι μειωμένες κατά σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι ποσοστιαία 58,72 %. Το 2011 οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις ήταν 9 εκατ. αλλά λόγω εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις ο εν λόγω ΚΑΕ ενισχύθηκε με με μεταφορά πιστώσεων από άλλους ΚΑΕ του λειτουργικού Π/Υ. Για το έτος 2012 δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα λόγω μείωσης του Π/Υ ΓΕΣ κατά 27,51 εκατ.. (7) Μειώσουν το προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό, νήσο Κ και συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές καθόσον οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0484 ανέρχονται σε και είναι μειωμένες κατά σε σχέση με την τελική διαμόρφωση των πιστώσεων του 2011 ήτοι ποσοστιαία κατά 26,17 %. 5. Λόγω περικοπής του λειτουργικού Π/Υ ΓΕΣ 2012, πρέπει να μειωθούν δραστικά και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των Μονάδων αρμοδιότητάς σας (υπερωρίες, αποζημιώσεις συλλογικών οργάνων, κατανάλωσης φυσικού αερίου, προμήθειας αναλωσίμων, γραφικά, έπιπλα, προμήθεια Η/Υ-αναλωσίμων,υλικά καθαριότητας, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, κλπ). 6. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των εμπλεκομένων οργάνων στην εκτέλεση του Π/Υ, ότι με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού δεν είναι νόμιμη η ανάληψη υποχρεώσεων πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων και όσοι συμπράττουν σε τέτοιου είδους ενέργειες υπέχουν ευθύνες έναντι του Δημοσίου. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος Διευθυντής Σχης(Ο) Σάββας Ε. Μανουσαρίδης Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός ΓΕΣ 2015 (Κατευθυντήριες Οδηγίες Εκτέλεσης)

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός ΓΕΣ 2015 (Κατευθυντήριες Οδηγίες Εκτέλεσης) ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/2β Τηλ (εξωτ.):2106552455 Φ.810/29/804431 Σ.950 Αθήνα, 10 Φεβ 15 Συνηµµένα: Στους προς ενέργεια αποδέκτες Πίνακας Π/Υ ΓΕΣ 2015 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 21 Μαΐου 2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 136/58867 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ Αριθμ. 04/2014

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ Αριθμ. 04/2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ Αριθμ. 04/2014 Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ), δικαιούχων της ΔΕΠΑΘΑ, Έτους 2014» ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX : 2106560086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 05.01.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 6 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 5215395-96-97-98-125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ α. εισαγωγικα Με τα άρθρα του Ν 4336/2015 ρυθμίζονται θέματα της εκτός έδρας μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων. Εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή ΔΕΔΟΜΕΝΑ / 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση) 1.1 ΕΞΟΔΑ 1.1.1 Έτος ΥΥΥΥ 1.1.2 Μήνας ΜΜ 1.1.3 ΚΑΕ XX.XXXX Υπηρεσία και 4 ος Βαθµός (για Δήµο, πχ: 10.6612) ή Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.2215 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί των Εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Αθήνα, 23/02/2012 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Π51/164 Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κων/νου 16 Τ.Κ: 102 41 Τηλ:210-5215380, 381 FAX:210-5215347 Π Ρ Ο Σ : 1.ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοψία έλεγχος πραγματικής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων έδρας. Προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Αυτοψία έλεγχος πραγματικής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων έδρας. Προσαρμογή σχεδίων σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675285 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 521 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ Πίνακας. Αποδεκτών Τηλεφ. (Εσωτ.): 6424

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 521 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ Πίνακας. Αποδεκτών Τηλεφ. (Εσωτ.): 6424 ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: 521 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ Πίνακας 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Αποδεκτών Τηλεφ. (Εσωτ.): 6424 Φ.900/04/801 Σ.183 Βόλος, 10 Φεβ 14 Διάφορα Θέματα (Δημοσίευση Διακήρυξης) ΣΧΕΤ : α. ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα